Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar Studente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2012-2013 Studente"

Transcriptie

1 Bachelorproef Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar Studente Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden Interne begeleider Dirk Laverge

2

3 Bachelorproef Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar Studente Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden Interne begeleider Dirk Laverge

4 Woord vooraf Een bachelorproef schrijven is een moeilijke klus als student. Ik ben dan ook blij dat ik er niet alleen voor stond en wil graag alle mensen bedanken die geholpen hebben bij de realisatie ervan. Ik wil graag een woord van dank schenken aan de heer Nico Van den Abeele, lector aan Howest en bachelorproefcoördinator. Hij heeft mij geholpen om een onderwerp te kiezen en het af te bakenen. Bovendien is het een onderwerp dat ik tot op heden nog altijd heel interessant vind. Daarnaast bracht de heer Van den Abeele mij op de hoogte van frequente taalfouten, plagiaat en alle andere basisprincipes die nodig zijn om een bachelorproef te schrijven. Vervolgens wil ik graag mijn oprechte dank betuigen aan de heer Dirk Laverge, lector aan Howest en bachelorproefbegeleider. Hij heeft bijgedragen tot het resultaat van mijn bachelorproef dankzij zijn leerrijke feedback en goed advies. Ondanks zijn drukke agenda, maakte hij tijd om mijn vragen te beantwoorden en teksten te overlezen. Tot slot wil ik graag nog alle recruiters bedanken die hebben deelgenomen aan mijn onderzoek. Zij waren zo attent om mijn vragenlijst in te vullen. Hierdoor kreeg ik de kans om het gebruik van LinkedIn bij werving en selectie beter in kaart te brengen. Elisa Caekaert Bavikhove, mei 2013

5 Inleiding Sinds enkele jaren kennen sociale media steeds meer succes. Ook Howest, de Hogeschool West- Vlaanderen evolueert mee en daarom voorziet de opleiding Office management vakken zoals sociale media en jobcoaching. Tijdens de lessen jobcoaching leren de studenten zich vooral voorbereiden op een sollicitatiegesprek. Zij trachten hiervoor een correct cv en goede sollicitatiebrief op te stellen. Naast een korte toelichting over het comfort van LinkedIn, gaat de opleiding hier niet dieper op in. Dit is naar mijn mening een beperking en daarom wil ik werkzoekenden aansporen om LinkedIn efficiënt te gebruiken. Hoewel LinkedIn werkelijk voordelen biedt, is er vaak nog twijfel. Behoorlijk veel werkzoekenden staan sceptisch tegenover de kracht van LinkedIn. Ze beweren dat het voor hen persoonlijk niet werkt en dat is een probleem. Volgens de literatuurstudie ligt de oorzaak vaak bij hen zelf. Ze netwerken te weinig of hebben geen indrukwekkend profiel, wat hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk verkleint. Ze vragen zich af hoe ze hun profiel kunnen verbeteren, maar vinden niet altijd een juist en eenduidig antwoord. Daarom heb ik een bevraging samengesteld. Voor dit onderzoek heb ik een enquête van 25 vragen opgesteld. Daarna heb ik die laten invullen door recruiters van verschillende bedrijven en selectie- en rekruteringskantoren in Zuid-West- Vlaanderen. Naast de belangrijke elementen van een LinkedIn-profiel, kon ik uit hun antwoorden ook afleiden in welke mate ze LinkedIn gebruiken bij werving en selectie. Het is misschien interessant om te melden dat ik in mijn bachelorproef telkens gebruik maak van de term recruiter. Een recruiter is iemand die personeel werft en die persoon kan dus in werkelijkheid een andere functietitel hebben, zoals bijvoorbeeld personeelsdirecteur, humanresourcesmanager of consulent. Het eerste hoofdstuk van mijn bachelorproef vertelt wat meer over de mogelijkheden die LinkedIn heeft voor werkzoekenden. Ook andere sociale media kunnen hen aan een job helpen. Het tweede hoofdstuk gaat hier dieper op in. In het derde hoofdstuk komen de resultaten van mijn onderzoek aan bod. Na mijn studie en onderzoek was ik in staat om in het vierde hoofdstuk enkele praktische tips op een rijtje te zetten. Tot slot wil ik graag nog even duidelijk maken dat mijn bachelorproef niet bestaat uit screenshots die de werking van LinkedIn stapsgewijs uitleggen. Mijn doel is om werkzoekenden te overtuigen dat LinkedIn nuttig is en niet om hen aan te leren hoe LinkedIn werkt. Ik kan wel meegeven dat hiervoor heel wat boeken en andere kanalen te raadplegen zijn.

6 Abstract Veel mensen beweren dat LinkedIn voor hen geen resultaten oplevert en dat is onjuist. Ze weten niet hoe dit komt en denken dat recruiters LinkedIn gewoon niet gebruiken. Uit de casestudy blijkt dat recruiters van bedrijven LinkedIn meestal hanteren om achtergrondinformatie van de kandidaat te achterhalen. Recruiters van selectie- en rekruteringskantoren daarentegen maken er actiever gebruik van. Door LinkedIn te benutten, willen zij professionele doeleinden bereiken. Zij gaan zelf naarstig op zoek naar de geschikte kandidaat voor een vacante betrekking. Het is dus bewezen dat recruiters LinkedIn effectief gebruiken bij werving en selectie. Het is dan ook erg belangrijk om hun aandacht te trekken. Een indrukwekkend profiel en juiste netwerkattitude zijn daarom onontbeerlijk.

7 Inhoudsopgave Woord vooraf Inleiding Abstract Inhoudsopgave... 5 Lijst met afkortingen Literatuurstudie en concrete aanbevelingen Inleiding De explosieve groei van LinkedIn-gebruikers De voordelen van LinkedIn Probleemstelling Tweede- en derdegraad netwerken De mogelijkheden van LinkedIn Het verschil tussen een LinkedIn-profiel en een cv Meer kans met een LinkedIn-profiel Samenvatting LinkedIn en andere sociale media Inleiding BranchOut De verschillen tussen BranchOut en LinkedIn De voor- en nadelen van BranchOut en LinkedIn Concurrentie Andere sociale media Facebook Twitter YouTube Pinterest Samenvatting Casestudy Inleiding Bedrijven Selectie- en rekruteringskantoren Samenvatting Tips voor een aantrekkelijk LinkedIn-profiel Inleiding Volledigheid van het profiel Personal branding Gevaren Verkeerde netwerkattitude Gevaren in het profiel Niet werkzoekend Samenvatting Conclusie Lijst met figuren en tabellen Referentielijst Geraadpleegde netwerken Bijlagen Bachelorproef Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden 5

8 Lijst met afkortingen AGO CEO OCMW IT URL VDAB WWW Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek Chief Executive Officer Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn informatietechnologie Uniform Resource Locator Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding World Wide Web Bachelorproef Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden 6

9 1 Literatuurstudie en concrete aanbevelingen 1.1 Inleiding In 2002 werd het sociaal netwerk LinkedIn opgericht in de woonkamer van medeoprichter Reid Hoffman, samen met vier andere oprichters: Allen Blue, Konstantin Guericke, Eric Ly en Jean-Luc Vaillant. Het doel van LinkedIn is mensen uit professionele omgevingen met elkaar en met hun onderlinge relaties verbinden. De site opende op 5 mei 2003 en telde na de eerste maand al leden. Het hoofdkantoor is gelegen in Silicon Valley, in Mountain View, Californië en staat onder toezicht van Jeff Weiner, de huidige Chief Executive Officer (CEO) van het bedrijf (Semindex, 2013). Tegenwoordig heeft LinkedIn wereldwijd meer dan 200 miljoen leden, waarvan meer dan 1,5 miljoen Belgen (Desmet, 2013). Vooral de laatste jaren heeft LinkedIn een explosieve groei gekend. Door het grote aantal gebruikers is het momenteel één van de belangrijkste tools om nieuwe medewerkers te vinden (Semindex, 2013). Dit hoofdstuk achterhaalt waarom LinkedIn de laatste jaren zo gegroeid is. Ondanks dat het sociaal netwerk veel voordelen oplevert voor werkzoekenden, staan zij soms sceptisch tegenover het gebruik ervan. Ze beweren dat het voor hen geen resultaten oplevert. Meestal hebben zij hier zelf een aandeel in. Ze gebruiken LinkedIn op een verkeerde manier of snappen het begrip netwerken niet goed. 1.2 De explosieve groei van LinkedIn-gebruikers Aaltje Vincent, coauteur van het boek Recruitment via LinkedIn, vermoedt dat de economische crisis de oorzaak is van de explosieve groei van Belgische en Nederlandse LinkedIn-gebruikers (Valkenburg, 2013, 8 februari). Wellicht is dit correct, want de economische crisis stortte aanzienlijk veel mensen in de werkloosheid. Die mensen hadden vermoedelijk al veel eerder over de voordelen van LinkedIn gehoord, maar voelden destijds niet de behoefte om een netwerk op te bouwen. Pas nadat zij hun werk verloren, beslisten zij om LinkedIn een kans te geven en een profiel aan te maken. Dit betekent echter bijlange niet dat alleen werkzoekenden actief zijn op LinkedIn. Het is immers zo dat de meeste LinkedIn-gebruikers wel werk hebben. Volgens Aaltje Vincent bestaat hier een logische verklaring voor. Ongetwijfeld beseft ook de werkende bevolking dat hun plaats op de Bachelorproef Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden 7

10 arbeidsmarkt onzeker is. Zij kunnen de volgende zijn die hun werk verliezen en maken daarom op voorhand al een LinkedIn-profiel aan (Valkenburg, 2013, 8 februari). Naast werkzoekenden, ontwerpen ook recruiters massaal profielen op LinkedIn. Zij willen hiermee voornamelijk professionele doeleinden bereiken. Steeds vaker zoeken ze hun potentiële werknemers via sociale media. De redenen hiervoor zijn hoogst waarschijnlijk de lage kostprijs van het kanaal en het groot aantal aanwezige werkzoekenden. Recruiters die zelf niet op zoek gaan naar de geschikte kandidaat gebruiken het netwerk wel om achtergrondinformatie van de sollicitant op te sporen. De eerste jaren nam niemand LinkedIn serieus en het bedrijf heeft dan ook een opmerkelijk parcours afgelegd om aanzien te winnen. De onderstaande grafiek toont de evolutie van enkele sociale media platformen in België. Die loopt vanaf mei 2012 tot mei 2013 en toont duidelijk dat het aantal LinkedIn-gebruikers in België met een flinke 32% is toegenomen op twaalf maanden tijd. Figuur 1: Evolutie sociale media in België (Bvlg, 6 mei, 2013) De gedetailleerde grafiek van het aantal LinkedIn-profielen in België volgt hieronder. Een duidelijke trendbreuk is te zien in januari 2011 en de groei lijkt zich mooi door te zetten (Bvlg, 2013, 6 mei). Bachelorproef Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden 8

11 Figuur 2: Groei LinkedIn-profielen in België (Bvlg, 6 mei, 2013) 1.3 De voordelen van LinkedIn Probleemstelling Vergelijk het met een wagen: als je enkel in je wagen stapt, maar de motor niet start en niet rijdt naar waar je wil zijn, dan is een wagen ook een nutteloos hulpmiddel. Wees dus proactief (Vermeiren & Verdonck, 2011). Hoewel LinkedIn veel voordelen en mogelijkheden biedt, zijn er werkzoekenden die beweren dat het voor hen niets oplevert. Volgens Jan Vermeiren en Bert Verdonck is dit probleem gemakkelijk te verklaren. Waarschijnlijk hebben die mensen niet stilgestaan bij hun doel en dit is nochtans één van de basisprincipes van netwerken. Om LinkedIn functioneel te gebruiken, dienen zij dus eerst te bepalen welk einddoel ze willen bereiken (2011). Het doel van een werkzoekende is uiteraard een baan bemachtigen. Ten tweede is het belangrijk te bedenken welke mensen het best kunnen helpen om dat doel te bereiken (Vermeiren & Verdonck, 2011). Voor een werkzoekende zijn dit meestal recruiters en hun connecties. Het is mogelijk dat één van hun connecties, ook een connectie is van de werkzoekende. De connectie kan dan op zijn beurt een introductie regelen. Bachelorproef Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden 9

12 Stel dat er toch is nagedacht over de eerste twee stappen, dan is het mogelijk dat die mensen het begrip netwerken niet goed interpreteren. Het is bijvoorbeeld uit den boze om onmiddellijk iets terug te verwachten van de connecties. Volgens Jan Vermeiren en Bert Verdonck is dit een slechte netwerkattitude. Vandaar dat het ook verstandig is om een netwerk op te bouwen voordat het echt nodig is (2011). Connecties moeten in staat zijn om informatie op een professionele en rustige manier met elkaar te delen zonder dat er sprake is van tijdsdruk of opdringerigheid. Als dit toch het geval is, zullen de connecties niet meer bereid zijn om te netwerken en bijgevolg levert LinkedIn geen resultaten op. Informatie op een reactieve en proactieve manier delen zonder onmiddellijk iets terug te verwachten (Vermeiren & Verdonck, 2011). Door actief te netwerken toont de werkzoekende interesse. Hierdoor ontstaat nog een grotere kans om werk te vinden of om een succesvolle carrière op te bouwen. De kandidaat zal hierdoor uitblinken bij de recruiter. Tot slot is een goed profiel van groot belang. Ook al heeft de werkzoekende met alle voorgaande stappen rekening gehouden, een slecht profiel reduceert de kans om werk te vinden tot bijna 0%. Bepaalde aspecten zijn absoluut noodzakelijk in een profiel, andere elementen zijn dan weer overbodig en blijven beter achterwege. Het probleem is dat de meeste werkzoekenden niet weten aan welke criteria ze extra aandacht moeten schenken Tweede- en derdegraad netwerken One person can change another person s life. Are you the one connecting them? (Vermeiren, geciteerd door Vermeiren & Verdonck, 2011). De allergrootste troef van LinkedIn is de zichtbaarheid voor de tweede- en derdegraad netwerken. Iedereen krijgt de relaties van zijn eigen connecties te zien. Dit is het tweedegraad netwerk. Daarnaast krijgt iedereen ook inzicht in de connecties van de personen uit dit tweedegraad netwerk. Dit heet dan het derdegraad netwerk. De afbeelding op de volgende pagina demonstreert dit duidelijk. Bachelorproef Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden 10

13 Figuur 3: Tweede- en derdegraad netwerken (Carerix, z.j.) Net doordat LinkedIn die onderlinge verbindingen aantoont, is het een uitstekend middel om op zoek te gaan naar een specifiek persoon. Dit kan een recruiter zijn, of één van zijn connecties. Wanneer er een einddoel is opgesteld, kan die connectie helpen om dit doel te bereiken door bijvoorbeeld een introductie te regelen. De échte kracht van LinkedIn zit dus vooral in de kennissen van de connecties. Wanneer iemand enkel in zijn eigen netwerk kijkt, beperkt hij zichzelf enorm (Vermeiren & Verdonck, 2011). Voorbeeld: 1 Stel dat iemand heel graag bij Alpro 2 wil werken en geen gebruik maakt van LinkedIn. Die persoon tracht te bellen naar de receptie van Alpro en krijgt de recruiter of personeelsverantwoordelijke geen enkele keer aan de lijn. Een andere mogelijkheid is dat hij wel de juiste persoon aan de lijn krijgt, die belooft om terug te bellen en doet dat niet. Laten we nu eens stellen dat die persoon zijn einddoel voor ogen stelt, namelijk een baan vinden. Hij gebruikt LinkedIn om zijn doel binnen te halen. Hij stelt vast dat de personeelsverantwoordelijke of recruiter van Alpro de juiste persoon is om hem te helpen. Eenmaal dat is uitgemaakt, voert hij een zoekactie uit via LinkedIn. Hij zoekt bijvoorbeeld naar recruiter, Alpro en België of humanresourcesmanager, Alpro en België. Bijgevolg verschijnt de exacte naam van de recruiter of manager, evenals hun gemeenschappelijke connecties. 1 Dit voorbeeld is gebaseerd op een voorbeeld van Vermeiren & Verdonck, Alpro is een Belgisch voedingsbedrijf dat gespecialiseerd is in sojaproducten. Bachelorproef Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden 11

14 Die gemeenschappelijke connecties kunnen, zonder dat die persoon het wist, kennissen zijn van hem, bijvoorbeeld een buurman. Na die ontdekking vraagt hij vervolgens aan zijn buurman vanwaar hij de recruiter of personeelsverantwoordelijke kent. Zo komt hij te weten dat zijn buurman ooit nog zelf bij Alpro heeft gewerkt. Hij vertelt zijn buurman over zijn doel en die beslist om hem te introduceren. Hij is uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en krijgt een baan. Ondanks dat zijn telefoontjes tevergeefs waren, heeft die persoon via LinkedIn zijn doel bereikt De mogelijkheden van LinkedIn Personen vinden LinkedIn is een handig middel bij de zoektocht naar de juiste mensen. Zo kan de Advanced Search helpen om de juiste potentiële werkgever te zoeken en connecties kunnen op hun beurt zorgen voor een introductie. Het is natuurlijk ook mogelijk dat er geen gemeenschappelijke verbindingen zijn en dus ook geen introducties kunnen plaatsvinden. In dit geval moet de werkzoekende zelf in contact trachten te komen met de werkgever of met die zijn connecties. Daarom verschaft LinkedIn, naast de Advanced Search, nog verschillende mogelijkheden om personen te vinden en met hen in contact te treden. Groups is de ontmoetingsplaats voor professionals met soortgelijke interesses. Ze delen hier informatie, beantwoorden vragen en leggen nieuwe contacten (Semindex, 2013). Via Groups kan de werkzoekende lid worden van bepaalde organisaties en vervolgens zoeken naar de recruiter van die organisatie. Bovendien heeft iedereen toegang tot de profielen van de andere leden, zelfs de leden die niet tot hun eerste-, tweede- of derdegraad netwerk behoren (Vermeiren & Verdonck, 2012, 1 maart). Wanneer de naam van de recruiter op voorhand bekend is, kan de werkzoekende gewoon zijn profiel bezoeken. Onderaan het profiel valt dan af te leiden van welke groepen de recruiter lid is. Uiteraard kan de werkzoekende zichzelf dan ook lid maken van diezelfde groepen. Hierdoor valt hij op en staat hij al een stapje dichter bij zijn einddoel. Voor werkzoekenden is het ook nuttig om lid te worden van alumnigroepen van scholen en te zoeken naar ex-klasgenoten. Misschien kan één van hen wel zorgen voor een introductie bij de juiste persoon. Een andere manier om de recruiter op te sporen, is door deel te nemen aan Events. De werkzoekende kan waarnemen welke mensen allemaal aanwezig zullen zijn op het evenement. Als de naam van de recruiter op voorhand bekend is, kan de werkzoekende opnieuw zijn profiel Bachelorproef Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden 12

15 bezoeken en daar afleiden naar welke evenementen hij gaat. Het is vanzelfsprekend dat de werkzoekende zich dan ook inschrijft voor dezelfde evenementen. Er kan zich hier een ontmoeting in levende lijve afspelen. De eerste indruk is dan al gevormd en dat maakt LinkedIn een heel goed middel om achteraf verder contact te houden. Jan Vermeiren en Bert Verdonck merken op dat de deelname aan Events sowieso al een goede indruk maakt, omdat de werkzoekende hiermee actief engagement in het vakgebied toont (2012, 26 juni). Informatie vinden Eenmaal de recruiter gevonden is, kan de werkzoekende zijn profiel bekijken om informatie te achterhalen. Hoe meer informatie mensen over elkaar hebben, hoe gemakkelijker een gesprek verloopt. De werkzoekende kan zich dus voorbereiden op een sollicitatiegesprek door het profiel van de recruiter te bekijken (Vermeiren & Verdonck, 2012, 1 maart). Daarnaast verschaft een goede bedrijfspagina op LinkedIn ook interessante gegevens. Zo kan iedereen bijvoorbeeld statistieken opvragen. Die tonen aan waar huidige werknemers van het bedrijf vroeger werkten en waar ex-werknemers van het bedrijf tegenwoordig werken. Die informatie kan heel bruikbaar zijn. Het is aangeraden om de network updates van anderen te volgen. Die updates waarschuwen wanneer iemand iets heeft gewijzigd in zijn profiel. Als iemand van baan verandert, valt dit af te leiden uit de statusupdate. Dit betekent misschien dat er een openstaande betrekking is in het bedrijf waar die persoon vandaan komt. De applicatie Year in Review toont een visuele voorstelling van alle connecties uit het netwerk, die in een bepaald jaar van werk zijn veranderd (Vermeiren & Verdonck, 2011). Personal Branding Personal branding is eigenlijk een combinatie van een aantrekkelijk en vindbaar profiel en een goede netwerkattitude. Hierdoor maakt de werkzoekende zichzelf zichtbaar voor de recruiter en heeft hij een grote voorsprong op potentieel andere kandidaten. LinkedIn biedt tal van mogelijkheden om de personal branding te vergroten. Naast het feit dat Groups helpt om de juiste mensen te vinden, kan de deelname aan Groups ook de personal branding bevorderen. De werkzoekende kan bijvoorbeeld bijdragen aan Answers en Discussions. Een vraag beantwoorden geeft de kans om nadien de Uniform Resource Locator (URL) van een website in te voegen. Dit is een mooie kans om reclame te maken voor een Bachelorproef Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden 13

16 persoonlijke website of blog, want die krijgt hierdoor meer zichtbaarheid. Bovendien verbetert dit ook de rangorde in Google en andere zoekmachines (Vermeiren & Verdonck, 2011). Wanneer de vraagsteller uit Answers een bepaald antwoord als beste aanduidt, krijgt de persoon die de vraag beantwoordde een Expert Point. Hierdoor verschijnt er een sterretje naast het profiel en dat trekt de aandacht van recruiters. Door vragen te beantwoorden, krijgt de werkzoekende dus de mogelijkheid om expertise te tonen en dat leidt bijgevolg tot zichtbaarheid (Vermeiren & Verdonck, 2011). Deelnemers aan Discussions tonen dat ze toegewijd zijn en hun functie op een vakkundige en professionele manier invullen (Semindex, 2013). Verder hebben zij de mogelijkheid om elkaar aanbevelingen te schenken. Zij praten hierover met elkaar en dit veroorzaakt mond-tot-mondreclame, wat uiteraard goed is voor de personal branding. Tot slot laat Discussions toe om artikels te delen en persoonlijke berichten te posten. Op die manier kan de werkzoekende de relatie met de recruiter of anderen van de firma onderhouden. Dit is van groot belang in geval van interesse voor een baan in die organisatie (Vermeiren & Verdonck, 2012, 1 maart). Netwerk opbouwen LinkedIn verstrekt de gelegenheid om persoonlijke contacten vanuit Outlook en webmail 1 snel te uploaden naar LinkedIn. Omgekeerd kan de gebruiker ook snel LinkedIn-connecties downloaden naar het adresboek in het gebruikte programma. De werkzoekende kan zijn professioneel netwerk uitbouwen door de recruiter of toekomstige baas toe te voegen op LinkedIn. Dit toont blijk van motivatie (Jobat, z.j.). Afgezien daarvan, is de beste manier om een netwerk uit te breiden, door middel van een goede personal branding. Door in het bezit te zijn van een opvallend en aantrekkelijk profiel, zullen andere netwerkers zelf vragen om een connectie te maken. Werk vinden LinkedIn beschikt over een aantal interessante mogelijkheden, specifiek voor werkzoekenden. Via de Advanced Search kan de werkzoekende een gerichte zoekactie voeren naar vacatures van een bepaald bedrijf of een bepaalde functie. Daarnaast kan hij interessante bedrijven volgen en via 1 Webmail is een webapplicatie die het mogelijk maakt om te gebruiken via het World Wide Web (WWW), zoals bijvoorbeeld Hotmail, Gmail of Yahoo. Bachelorproef Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden 14

17 New Job Opportunies een overzicht verkrijgen met alle vacatures van dit bedrijf. Hiermee bespaart hij uiteraard veel tijd (Vermeiren & Verdonck, 2011). Daarnaast kunnen werkzoekenden met de cursor over een vacature zweven en ervoor kiezen om die op te slaan. Bij Saved Jobs kunnen zij dan alle opgeslagen vacatures raadplegen. Bovendien krijgen zij ook de mogelijkheid om verder te zoeken naar gelijkaardige openstaande betrekkingen (Vermeiren & Verdonck, 2011). LinkedIn gaat ook automatisch op zoek naar vacante functies. De website vergelijkt beschikbare vacatures met het persoonlijk profiel en toont een weergave van alle mogelijke interessante vacatures voor die bepaalde persoon (Vermeiren & Verdonck, 2011). Uit het onderzoek blijkt dat niet alle bedrijven en selectie- en rekruteringskantoren uit Zuid-West- Vlaanderen hun vacatures op LinkedIn plaatsen. Simply Hired zorgt hier voor de oplossing. Het is een tool die via LinkedIn ook vacatures van andere jobsites weergeeft. Die vacatures komen dus niet rechtstreeks voor op LinkedIn. Door te klikken op een vacature, verlaat de werkzoekende LinkedIn en wordt hij doorverwezen naar de website van die vacature. Via de JobInsider Toolbar kan hij alsnog zien met welke mensen uit die organisatie hij een connectie heeft en wie dus kan helpen bij een introductie (Vermeiren & Verdonck, 2011). Tot slot beschikt LinkedIn over een Job Posting pagina. Naast de vacature, is hier ook extra informatie beschikbaar, zoals het profiel van de recruiter. Dit is praktisch om bijvoorbeeld uit te pluizen van welke groepen de recruiter lid is. 1 De werkzoekende kan op deze pagina ook rechtstreeks solliciteren door op de knop Apply te klikken. Wanneer de werkzoekende solliciteert, kan hij ook een sollicitatiebrief en cv toevoegen. De Resume Builder applicatie staat toe het LinkedIn-profiel te gebruiken als basis voor het cv (Vermeiren & Verdonck, 2011). Het is een aanrader op Twitter te volgen. Elke vacature op LinkedIn wordt door dit account automatisch getweet (Vermeiren & Verdonck, 2011). 1 Het profiel vermeld onderaan van welke Groups die persoon lid is. Bachelorproef Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden 15

18 1.4 Het verschil tussen een LinkedIn-profiel en een cv Het is ontzettend belangrijk om een onderscheid te maken tussen een LinkedIn-profiel en een cv. Veel mensen denken dat dit ongeveer hetzelfde is, maar er zijn twee belangrijke verschillen op te merken. Ten eerste wordt een cv uitsluitend gebruikt bij het zoeken naar een baan. Bij LinkedIn is dit niet het geval. Het sociaal platform concentreert zich op alle aspecten van professioneel netwerken en een job zoeken is daar slechts één van. Daarnaast is er nog een tweede groot verschil vast te stellen. Een cv toont de historie van iemand en loopt door tot aan die persoon zijn huidige situatie. Een LinkedIn-profiel omvat ook een korte beschrijving van het verleden, maar focust zich vooral op het huidige professionele leven en toont aan waar die persoon in de toekomst naar toe wil (Vermeiren & Verdonck, 2012, 16 augustus). Gilles Klass 1 maakt duidelijk dat een LinkedIn-profiel geen exacte weergave is van een cv. Inhoudelijk bevatten beiden wel dezelfde informatie, maar de stijl waarin die informatie wordt aangeboden is verschillend. Het profiel moet overzichtelijk en snel te lezen zijn, want een recruiter wil snel informatie oppikken. Zij spenderen over het algemeen slechts een aantal seconden om het profiel te lezen. Een goed profiel geeft daarom informatie weer aan de hand van opsommingstekens (Sury, 2013). Een LinkedIn-profiel is dus niet vergelijkbaar met een cv, maar volgens Gilles Klass ook niet met een sollicitatiebrief. Volgens hem heeft het geen zin om alle persoonlijke kwaliteiten op te sommen in het persoonlijk profiel, want die kunnen toch niet bewezen worden. Een aantal kwaliteiten zijn genoeg. Daarnaast raadt hij aan om het profiel vooral te beperken tot de feitelijke gegevens, zoals cijfers, overzichten van behaalde resultaten en concrete verwezenlijkingen (Sury, 2013). 1.5 Meer kans met een LinkedIn-profiel Een LinkedIn-profiel is noodzakelijk om als potentiële kandidaat beschouwd te worden (Roos Van Vugt, geciteerd door Vermeiren & Verdonck, 2012, 21 november). Hoewel een LinkedIn-profiel niet hetzelfde is als een cv, maakt het wel een goede indruk. Ook met een Twitter-account, persoonlijke blog of een ander profiel heeft de werkzoekende meestal een voetje voor op de andere kandidaten. Dit komt doordat recruiters meestal heel weinig tijd vrijmaken om een cv te lezen. Het is dan ook de bedoeling om in die korte tijd een zo goed mogelijk overzicht van de kandidaat te krijgen. Wanneer iemand in zijn cv verwijst naar een profiel op sociale media of 1 Gilles Klass is een expert op gebied van human resources. Bachelorproef Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden 16

19 een persoonlijke blog, krijgt de recruiter hier een extra bron van informatie. Het laat hem toe een beter beeld te krijgen van de kandidaat. Iemand die geen profiel op sociale media heeft, kan zelfs de indruk wekken dat hij niet mee is met zijn tijd of dat hij iets te verbergen heeft. Sociale media kunnen dus een grote meerwaarde betekenen om door te stoten naar een volgende selectieronde (Buyse, 2012, 19 oktober). Uiteraard is het sollicitatiegesprek zelf nog altijd beslissend. 1.6 Samenvatting LinkedIn is een steeds vaker gebruikt kanaal om professionele doeleinden te bereiken. Het sociaal netwerk biedt diverse mogelijkheden om iemand aan een baan te helpen, maar toch beweren veel werkzoekenden dat LinkedIn geen resultaten oplevert. De literatuurstudie oordeelt dat veel van die mensen LinkedIn vaak op een verkeerde manier toepassen. Hun profiel is bijvoorbeeld niet aantrekkelijk en daardoor onderscheiden ze zich niet van de rest. Een andere mogelijke reden is dat ze geen rekening houden met de vijf basisprincipes van het netwerken. Het is belangrijk de volgende principes stapsgewijs te respecteren. 1. Denk na over een einddoel, bijvoorbeeld: werk vinden. 2. Bedenk welke mensen kunnen helpen om dat doel te bereiken, bijvoorbeeld: de recruiter. 3. Zoek naar die recruiter via de Advanced Search. 4. Vind de recruiter en zijn connecties. 5. Regel een introductie bij die recruiter. (Vermeiren & Verdonck, 2011) Tot slot zal een slechte netwerkattitude ook geen positieve resultaten voortbrengen. Connecties moeten de kans krijgen om rustig informatie met elkaar te delen zonder dat er opdringerigheid aan te pas komt. Iemand die ongeduldig is en onmiddellijk iets terug verwacht van zijn connectie, is geen serieuze netwerker. De connectie zal geïrriteerd geraken en niet meer bereid zijn om te helpen. Daarom is het aangeraden om tijdig een netwerk op te bouwen, zodat er voldoende tijd over is om een goede netwerkattitude aan te nemen. Bachelorproef Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden 17

20 2 LinkedIn en andere sociale media 2.1 Inleiding Sociale media zijn op alle vlakken aan het groeien. LinkedIn is een professioneel netwerk, terwijl andere sociale netwerken nog vaak beschouwd worden als een vriendennetwerk. Dit zijn ze ook, maar toch kunnen ze de zoektocht naar een baan ook ondersteunen. Dit hoofdstuk vergelijkt eerst LinkedIn met BranchOut. Dit is een applicatie die zich vooral richt tot werkzoekenden en dus een grote concurrent van LinkedIn is. Daarna bespreekt dit hoofdstuk kort hoe een werkzoekende gebruik kan maken van Facebook, Twitter, YouTube en Pinterest om professionele doelen te bereiken. 2.2 BranchOut Tot voor kort was LinkedIn de enige sociale netwerksite met als doel een professioneel netwerk op te bouwen. Doordat het beoogde publiek en het doel van LinkedIn niet in de voetsporen trad van andere sociale media, was er nooit echt sprake van harde concurrentie. BranchOut probeert daar nu verandering in te brengen. BranchOut is een applicatie 1 van Facebook, speciaal ontworpen om professioneel te netwerken en werk te vinden. In juli 2010 heeft Rick Marini de applicatie opgericht en sinds maart 2012 is het de grootste professionele netwerkdienst op Facebook (BranchOut, z.j.). De ambitie van BranchOut is om een professioneel netwerk op te bouwen met Facebook-vrienden (Bersin, 2012). Iedereen die een Facebook-netwerk heeft, kan de applicatie installeren. Via een instrumentenpaneel krijgt de gebruiker een voorstelling van zijn zakelijke relaties. Net zoals bij LinkedIn, kunnen bedrijven hier hun vacatures posten en kunnen werkzoekenden rechtstreeks solliciteren. Wanneer een bedrijf een vacature post op BranchOut, wordt dit ook automatisch getoond op de Facebook-pagina van het bedrijf. Verder kunnen recruiters gemakkelijk naar de geschikte kandidaat zoeken. Ook bij BranchOut moet de werkzoekende de basisprincipes van het netwerken toepassen. Eerst spoort hij zijn vrienden op en daarna vraagt hij hen om een introductie te regelen. Dit is dus gelijkaardig met één van de hoofdgebruiken van LinkedIn (Larsen, 2011). 1 Een applicatie is een computerprogramma dat onmiddellijk toepasbaar is. Bachelorproef Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden 18

LinkedIn. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden

LinkedIn. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden LinkedIn Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden Deze informatie is opgesteld door Team 2015 Utrecht om Utrechtse initiatieven te ondersteunen bij hun PR. We verwelkomen het gebruik van

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent Voorwoord Miljoenen mensen in Nederland maken gebruik van Facebook, Twitter en LinkedIn om met elkaar in contact te zijn. Professioneel gebruik van deze social media maakt dat je sneller nieuw werk vindt!

Nadere informatie

Workshop Werk vinden met Social Media. WiFi-netwerk: COLOR BC Wachtwoord: akvt33rx

Workshop Werk vinden met Social Media. WiFi-netwerk: COLOR BC Wachtwoord: akvt33rx Workshop Werk vinden met Social Media WiFi-netwerk: COLOR BC Wachtwoord: akvt33rx Programma 13.00 Start 13.15 Wat is Social Media Waarom is Social Media belangrijk bij het vinden van een baan? 13.30 Linkedin

Nadere informatie

Acquisitie met LinkedIn. Acquisitie met LinkedIn

Acquisitie met LinkedIn. Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn 1. Introductie 2. Wat is acquisitie 3. Wat betekent acquisitie voor jou 4. Social Media facts 5. Acquisitie en LinkedIn 6. Tips Voorstellen

Nadere informatie

Netwerken en solliciteren met LinkedIn

Netwerken en solliciteren met LinkedIn Methusalemlaan 88 7339 HE Ugchelen M 06 4777 6035 T 055 7074269 E info@hartebaan.nl W www.hartebaan.nl KvK 08159509 BTW NL1158.07.706.B02 ING 514 0226 Netwerken en solliciteren met LinkedIn Snel en effectief

Nadere informatie

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier!

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier! Waarom dit e-book Breng jezelf en je bedrijf onder de aandacht bij LinkedIn. LinkedIn is voor iedereen die zichzelf, product of dienst en bedrijf onder de aandacht wilt brengen. Met dit e-book laat ik

Nadere informatie

Inleiding. Meer informatie Digitaal Leerplein -

Inleiding. Meer informatie Digitaal Leerplein - Inleiding Deze catalogus bevat een overzicht van alle programma s uit het Digikundig Sollicitatie-pakket. Het Digikundig sollicitatie-pakket is de e-learningportal van Digitaal Leerplein; hét startpunt

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

mobile recruitment solutions

mobile recruitment solutions mobile recruitment solutions 1OP DE 5 zoekt via een smartphone naar een nieuwe baan. Bent u klaar voor de mobiele sollicitant? Wat krijgt uw kandidaat te zien als hij of zij deze op een smartphone bekijkt?

Nadere informatie

IN 7 STAPPEN NAAR EEN PROFESSIONEEL LINKEDIN PROFIEL

IN 7 STAPPEN NAAR EEN PROFESSIONEEL LINKEDIN PROFIEL IN 7 STAPPEN NAAR EEN PROFESSIONEEL LINKEDIN PROFIEL In 7 stappen naar een professioneel LinkedIn profiel! Om je positie op de (arbeids)markt te behouden en te versterken is online zichtbaarheid erg belangrijk.

Nadere informatie

Netwerken vanuit je hart

Netwerken vanuit je hart LinkedIn Tips: Zorg voor een optimaal goed professioneel uitziend profiel Kies voor een duidelijke professionele foto Ben je op zoek naar werk? Laat dat duidelijk zien in je profiel door woorden te gebruiken

Nadere informatie

Versterking in de zoektocht?

Versterking in de zoektocht? Contact: bram@co-searching.be In oktober 2016 rondden we onze online bevraging bij (ex-)deelnemers af. In deze bevraging gingen we na hoe zij de workshops van Co-Searching hebben ervaren. 37 deelnemers

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

Voor nieuw werk kun je niet meer zonder Social Media Interview met Aaltje Vincent

Voor nieuw werk kun je niet meer zonder Social Media Interview met Aaltje Vincent November 2011 - BHP Groep - www.bhp.nl Interviewspecial Voor nieuw werk kun je niet meer zonder Social Media Interview met Aaltje Vincent Aaltje Vincent (1960) is één van de experts op het gebied van het

Nadere informatie

Snel van start met Linkedin?

Snel van start met Linkedin? Handleiding Snel van start met Linkedin? Je online CV, vacaturebank, sollicatiemedium en verzameling van professionele contacten in één! Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op je vakgebied.

Nadere informatie

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel NSMA Whitepaper 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel Voorwoord Beste lezer, Met deze gratis whitepaper bieden we een aantal handige tips voor het opbouwen van een goed verzorgd en

Nadere informatie

LinkedIn Profiel Checklist

LinkedIn Profiel Checklist LinkedIn Profiel Checklist STAP 1: ALL-STAR Een 100% profiel is volgens LinkedIn niet mogelijk. Er is altijd wel wat te verbeteren. Het niveau wat je kan bereiken is All-Star (of Zeer deskundig in het

Nadere informatie

LinkedIn - hoe meld ik mij aan?

LinkedIn - hoe meld ik mij aan? LinkedIn - hoe meld ik mij aan? Inhoud 1. Wat is LinkedIn?... 2. Aanmelden bij LinkedIn... 2.1 Registreren... 2.2 Uw profiel opbouwen... 3. De eerste handelingen op LinkedIn... 3.1 Navigeren met de menubalk...

Nadere informatie

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk er is maar één werkgever nodig voor een goede start Hoe gaat het met jouw zoektocht naar werk? Weet jij al wat je te bieden hebt, welk werk goed

Nadere informatie

LinkedIn Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw

LinkedIn Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw LinkedIn Je Profiel EBoekje voor starters Annet van Betuw 22 maart 2017 Over dit boekje Dit boekje is voor starters met LinkedIn en met name voor deelnemers aan mijn cursussen of individuele workshops,

Nadere informatie

Vrijwilligers en social media

Vrijwilligers en social media Inspiratiesessie Welkom! Introductie Agenda voor vandaag Vrijwilligers & social media De cijfers Facebook LinkedIn De verschillen In de praktijk Randvoorwaarden Ken uzelf! Thema s Vacaturetekst Vrijwilligers

Nadere informatie

MEEST GEMAAKTE FOUTEN IN HET CV

MEEST GEMAAKTE FOUTEN IN HET CV DE 5: MEEST GEMAAKTE FOUTEN IN HET CV Een handleiding vol met tips over het opstellen van een duidelijk en goed cv. L1NDA 1 Introductie Als je gaat solliciteren is een spetterend CV essentieel. Het is

Nadere informatie

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten Wat is het en wat kun je ermee Gerard Drent Drasco Webdiensten Wie ben ik? Gerard Drent Eigenaar van Drasco Webdiensten Maak websites voor het MKB en kleine ondernemers Ondersteuning Social Media Organiseer

Nadere informatie

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw LinkedIn Simpel: Je Profiel EBoekje voor starters Annet van Betuw 25 september en 8 oktober 2014 Over dit boekje Dit Eboekje is de weergave van de webinars LinkedIn Simpel: Je Profiel van24 september en

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

JUVA WEBDESIGN. B.I.W. Consult GCV Molenstraat 47 bus 2.01, 8710 Wielsbeke BE

JUVA WEBDESIGN. B.I.W. Consult GCV Molenstraat 47 bus 2.01, 8710 Wielsbeke BE JUVA WEBDESIGN B.I.W. Consult GCV Molenstraat 47 bus 2.01, 8710 Wielsbeke 0495 51 16 13 info@juvawebdesign.be BE 0635.642.087 1 INHOUDSOPGAVE 1.Voorstelling... 3 2.Facebook... 4 2.1 : Wat is het verschil

Nadere informatie

geen dag zonder een goed CV Pitchvideo

geen dag zonder een goed CV Pitchvideo Pitchvideo Een pitchvideo is een korte kernachtige videoboodschap waarin je je van je beste kant laat zien en aantoont wat jouw toegevoegde waarde is voor een toekomstige werkgever of klant Voor wie is

Nadere informatie

Aan de slag met social media

Aan de slag met social media Aan de slag met social media Ester Reusink 26 mei 2014 Even voorstellen Ester Reusink Bedrijfscommunicatie 17 jaar werkervaring ZP-er sinds 2012 Buro Pinq 2 Waar gaan we het over hebben? Social media Linked

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB Introductie Welkom bij 50 Club! Leuk dat we u als nieuw lid mogen verwelkomen. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw profiel in 50 Club

Nadere informatie

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek MrWork Social Media Recruitment Onderzoek 2016 SOCIAL MEDIA RECRUITMENT Van de respondenten is 29% man en 71% vrouw. Hun functies zijn... Het MrWork Social Media Recruitment onderzoek is een jaarlijks

Nadere informatie

Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf?

Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf? Van spielerei tot veelzijdig instrument Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf? INHOUD 2 Van spielerei tot veelzijdig instrument 2 Tien manieren waarop uw bedrijf voordeel haalt uit sociale

Nadere informatie

Social media workshop

Social media workshop Social media workshop Doel van vandaag: Een introductie, wat is social media. Verdieping binnen een Facebook fanpage. Wat is Social Media Social media zijn communicatiekanalen op internet waarop informatie,

Nadere informatie

INHOUD Over ons Finance 2 Business support Voorbereiding De juiste indruk achterlaten Het sollicitatiegesprek Sollicitatievragen beantwoorden 8

INHOUD Over ons Finance 2 Business support Voorbereiding De juiste indruk achterlaten Het sollicitatiegesprek Sollicitatievragen beantwoorden 8 INTERVIEWGIDS INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters People is een specialist

Nadere informatie

Voorwoord 9 Inleiding: werk veroveren 11

Voorwoord 9 Inleiding: werk veroveren 11 Inhoud Voorwoord 9 Inleiding: werk veroveren 11 1. Werken aan werk! 15 2. Arbeidsmarktklaar weet wat je wilt 20 3. Jobmarketing oproepen tot Die wil ik spreken! 41 4. Het curriculum vitae en social media-profielen

Nadere informatie

Hieronder een handleiding en enkelen tips om zoveel mogelijk bezoekers, prospects en toekomstige werknemers aan te trekken.

Hieronder een handleiding en enkelen tips om zoveel mogelijk bezoekers, prospects en toekomstige werknemers aan te trekken. Wat is Linkedin? LinkedIn is een zeer succesvol zakelijk netwerk dat zich profileert voornamelijk als Social Media tool voor professionals en bedrijven. Je kunt het voor heel veel dingen gebruiken zoals:

Nadere informatie

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina.

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Auteur: Alle rechten voorbehouden 2012 Inhoud Introductie... 3 Wat is een bedrijvenpagina eigenlijk?... 4 Het aanmaken van een Facebook

Nadere informatie

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw LinkedIn Simpel: Je Profiel EBoekje voor starters Annet van Betuw Februari 2015 Over dit boekje Dit Eboekje is de weergave van de webinars LinkedIn Simpel: Je Profiel van 24 september 2014 en 8 oktober

Nadere informatie

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 Social Media Recruitment Een strategisch en praktisch adviesrapport Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 2 Inhoud: Social Media Recruitment...3 Enorm bereik, feiten en cijfers...fout!bladwijzer

Nadere informatie

Haal meer uit je Linkedin bedrijfsprofiel

Haal meer uit je Linkedin bedrijfsprofiel Haal meer uit je Linkedin bedrijfsprofiel In 10 jaar tijd is het online zakelijke netwerk LinkedIn gegroeid tot meer dan 200 miljoen gebruikers. Ook in Nederland is het een populair netwerk. Zakelijke

Nadere informatie

3 MANIEREN om LinkedIn voor jou te laten werken

3 MANIEREN om LinkedIn voor jou te laten werken 3 MANIEREN om LinkedIn voor jou te laten werken www.entopic.com 2 Over mij: HR & Communicatie achtergrond 5 jaar werkzaam in Recruitment Internationaal georiënteerd Geboren netwerker Ik geloof in wie goed

Nadere informatie

Een handleiding voor. Personal Branding. Marwin Bokkers

Een handleiding voor. Personal Branding. Marwin Bokkers Een handleiding voor Marwin Bokkers Een handleiding voor Auteur: Marwin Bokkers Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats: Woudenberg Datum: 03-2013 Organisatie: Haagse Hogeschool Docenten: Dhr. Hoogland

Nadere informatie

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw LinkedIn Simpel: Je Profiel EBoekje voor starters Annet van Betuw 11 juni 2015 Over dit boekje Dit Eboekje is de weergave van het webinar LinkedIn Simpel: Je Profiel van 11 juni 2015 en gebaseerd op eerdere

Nadere informatie

Social Media whitepaper

Social Media whitepaper Social Media Social Media whitepaper 1. Inleiding 3 2. Social Media Platforms 4 3. Contentstrategie 6 4. Planning 7 5. Adverteren 8 6. Tools 9 7. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Een baan vinden: dat is niet altijd even makkelijk.

Nadere informatie

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015 KBP Relatiedag Digitale trends en ondernemen met Social Media 17 september 2015 FACEBOOK LINKEDIN TWITTER OPLEIDING EVENTS ONLINE CAMPAGNES EVENTS Social Media Training & Advies Social Media Expert Businesscoach

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl

Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl Enkele resultaten uit het onderzoek 98% heeft wel eens informatie over anderen op het internet gezocht We zoeken

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 7... Facebook, sociaal zijn op het internet Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht

Nadere informatie

Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel

Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel Auteur: Leni Minderhoud info@45plusondernemer.nl Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel Audio 1 Het belangrijkste voor je LI profiel eerst Hallo luisteraar naar deze audio serie over je LI profiel.

Nadere informatie

Social Media Workshop. YM consulting

Social Media Workshop. YM consulting Social Media Workshop YM consulting Even voorstellen Patrick Ariëns Erik Jobse Robin Koster Ipetje op / Ipetje af Verwachtingen? Wat verstaan we onder netwerken? Netwerken is het offline en online leggen

Nadere informatie

Hyves handleiding voor de Groenteman

Hyves handleiding voor de Groenteman Hyves handleiding voor de Groenteman In deze speciale Hyves handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist Hyves

Nadere informatie

Aan de slag met Social Media

Aan de slag met Social Media Welkom Aan de slag met Social Media Programma * Kennismaken * Social Media ontwikkelingen * Netwerken * Succesverhalen * Personal Branding * Het begin * LinkedIn * Twitter * Facebook * Communiceren * Richtlijnen

Nadere informatie

LINKEDIN SOCIAL SELLING

LINKEDIN SOCIAL SELLING LINKEDIN SOCIAL SELLING MEER VERKOPEN MET LINKEDIN INHOUD WAAROM SOCIAL SELLING RADARMARKETING EN SOCIAL SELLING DE REIS VAN DE KLANT WAAROM LINKEDIN JOUW SALES PROFIEL SAMEN NETWERKEN SAMENDELEN VIND

Nadere informatie

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Whitepaper 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Als jouw organisatie e-mail en social media behandelt als twee parallelle

Nadere informatie

LinkedIn voor gevorderden. 23 juni 2011

LinkedIn voor gevorderden. 23 juni 2011 LinkedIn voor gevorderden 23 juni 2011 Welkom Kennismaken Verwachtingen en doelen Principes van netwerken Gebruik van Social Media Toepassen LinkedIn profileren gevonden worden Google-positie verhogen

Nadere informatie

LinkedIn 12. Optimaal gebruik maken van internet

LinkedIn 12. Optimaal gebruik maken van internet LinkedIn 12 Optimaal gebruik maken van internet LEESWIJZER Ben je zelfstandig ondernemer en overweeg je zakelijk actiever te worden op internet? Dan is deze informatie voor jou. Verdeeld over 18 thema

Nadere informatie

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Student Recruitment 2.0 Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Inleiding Inhoudsopgave Ben jij op zoek naar jong talent? Zorg dan dat je up-to-date bent en vind de beste afstudeerders van top-universiteiten.

Nadere informatie

Social Media, de basis

Social Media, de basis 1 Social Media, de basis Inhoud Doelstellingen Social Media Vormen van Social Media Tools social media Eigenschappen van de doelgroep Trends en ontwikkelingen Astrid Schiepers, www.donnadioggi.nl 2 Waarom

Nadere informatie

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Whitepaper Alles wat u moet weten over SEO Pagina overzicht Als ondernemer wilt u een goede website. Een website die voor uw doelgroep makkelijk vindbaar is en

Nadere informatie

Bedrijfspagina op Facebook. Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook?

Bedrijfspagina op Facebook. Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook? Bedrijfspagina op Facebook Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook? Inleiding In deze whitepaper lees je hoe je een bedrijfspagina aanmaakt op Facebook. Stap voor stap laten we je zien wat je moet doen.

Nadere informatie

Onderstaand krantenartikel kan eventueel gebruikt worden om het toenemende belang van elektronische databanken aan te tonen.

Onderstaand krantenartikel kan eventueel gebruikt worden om het toenemende belang van elektronische databanken aan te tonen. 5.6 Vaardigheden verzameld: slim solliciteren Deze Vaardigheden verzameld is opgevat als een (ietwat aangepaste) webquest. Dat betekent dat de leerlingen zelfstandig alle opdrachten doorlopen en gebruikmaken

Nadere informatie

Sara Geris Communication Manager

Sara Geris Communication Manager Sara Geris Communication Manager 1 2 100% familiebedrijf 3 Sites 11 Landen 32 Locaties 16 sites in België Bedienden Arbeiders Chauffeurs +3.700 collega s 4 Social Media bij H.Essers? SEO/ SEA Social Media

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Een profiel aanmaken: Uw online profiel zichtbaar maken, onderscheiden en beheren

Een profiel aanmaken: Uw online profiel zichtbaar maken, onderscheiden en beheren Een profiel aanmaken: Uw online profiel zichtbaar maken, onderscheiden en beheren Een carrièregids van Real Een profiel aanmaken 1 Inhoud Inleiding... 2 Wat zijn de voordelen van een online profiel?...

Nadere informatie

Social media keuzes. Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns

Social media keuzes. Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns Social media keuzes Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns Wie zijn wij? Lieke Muller Linda Krijns Online marketingbureau Liber Media helpt kleine ondernemers met opzetten

Nadere informatie

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht FCB Loopbaanplein in vogelvlucht Het FCB Loopbaanplein helpt werknemers verder in hun loopbaan. Of dat nu bij de huidige werkgever is, in de huidige branche of juist daarbuiten. De gratis zelftesten van

Nadere informatie

Sollicitatietips. ACLVB Jongeren

Sollicitatietips. ACLVB Jongeren Sollicitatietips ACLVB Jongeren Waar vind je vacatures en hoe begin je aan een sollicitatiebrief? Een paar nuttige tips. Waar begin ik? Je kan natuurlijk wachten tot je ideale job uit de lucht komt vallen.

Nadere informatie

Online Presence. Praktijkgerichte computercursussen voor particulieren en bedrijven

Online Presence. Praktijkgerichte computercursussen voor particulieren en bedrijven Online Presence Praktijkgerichte cursussen voor particulieren en bedrijven Online Presence Compu Act Opleidingen onderscheidt zich op het gebied van flexibiliteit, prijsniveau en individuele mogelijkheden.

Nadere informatie

Werving en Selectie anno nu

Werving en Selectie anno nu Werving en Selectie anno nu Werving en selectie, employer branding en personeelsbeleid: onlosmakelijk met elkaar verbonden. Henk-Jan Kooijman en Louis de Jong 16 november 2017 Inspiratiesessie instroom

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

NET WERK ABONNE MENT

NET WERK ABONNE MENT NET WERK ABONNE MENT NETWERK- ABONNEMENT Als u op zoek bent naar een nieuwe baan, dan wordt er regelmatig tegen u gezegd dat u moet netwerken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 50 Company is een

Nadere informatie

Een profiel aanmaken: Uw online profiel zichtbaar maken, onderscheiden en beheren

Een profiel aanmaken: Uw online profiel zichtbaar maken, onderscheiden en beheren Een profiel aanmaken: Uw online profiel zichtbaar maken, onderscheiden en beheren Inleiding Als we het hebben over uw online profiel, wat is dan precies het verschil tussen uw professionele en uw persoonlijke

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Kosten: laag Tijdinvestering: laag respons: laag Eisen: minder hoog (werkgever hoopt zo op meer reacties uit de organisatie zelf)

Kosten: laag Tijdinvestering: laag respons: laag Eisen: minder hoog (werkgever hoopt zo op meer reacties uit de organisatie zelf) De arbeidsmarkt De werkgeversmarkt Werkgevers proberen in hun marktkraam zoveel mogelijk zaken uit te stallen die werkzoekenden ervan moeten overtuigen dat de baan, waar zij een vacature voor hebben, de

Nadere informatie

5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting

5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting 5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting E-book geschreven door Sollicitatiedokter.nl Inhoudsopgave 1. Behandel solliciteren als een baan... pagina 1 2. Wees

Nadere informatie

Recruitment nieuwe stijl

Recruitment nieuwe stijl Recruitment nieuwe stijl Introductie Bas van de Haterd Professioneel bemoeial Blogger Marketing Consultant Europe Partner Marketingfacts Jobs Partner Marketingfacts Network Oprichter Want wat is technologie?

Nadere informatie

LinkedIn handleiding voor de Groenteman

LinkedIn handleiding voor de Groenteman LinkedIn handleiding voor de Groenteman In deze speciale LinkedIn handleiding voor de groenteman leest u informatie wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist LinkedIn

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Inleiding Ondanks het feit dat iedereen weet dat netwerken van belang is - we zullen dan ook niet meer ingaan op het waarom - blijkt dat veel mensen

Nadere informatie

Beste Bezoeker, U vindt meer informatie over onze organisatie op onze website

Beste Bezoeker, U vindt meer informatie over onze organisatie op onze website Aardoom & de Jong Nieuwsbrief juni 2011 Beste Bezoeker, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Aardoom & de Jong - werving en selectie. Zoals u al eerder heeft kunnen lezen zijn wij (Maarten Aardoom en

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

3.5 Kopregel. Voorwoord

3.5 Kopregel. Voorwoord Voorwoord De tijd van massacommunicatie is voorbij. Anno 2017 leven we in een netwerkmaatschappij en spelen socialmediakanalen en interactieve medianetwerken een steeds grotere grote rol als het gaat om

Nadere informatie

Cursusgids - Social Medi lessen. Eerste druk November 2015. Digitaal Leerplein. Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein.

Cursusgids - Social Medi lessen. Eerste druk November 2015. Digitaal Leerplein. Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein. Titel Cursusgids - Social Medi lessen Eerste druk November 2015 Auteur Fred Beumer Digitaal Leerplein Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein.nl Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

De resultaten van een online campagne

De resultaten van een online campagne De resultaten van een online campagne Het einde nadert voor de wedstrijd van Gentse Ondernemer van het jaar, de mogelijkheid tot stemmen is reeds afgelopen. Deze voorbije aantal weken heeft Rgbscape dan

Nadere informatie

Extra Maak een Twitter zoekprofiel

Extra Maak een Twitter zoekprofiel Extra Maak een Twitter zoekprofiel De youtube links in deze workshop zijn openbare youtube video s en kunnen misschien niet meer werken als de eigenaar de video heeft verwijderd. De verdere inhoud van

Nadere informatie

Samenwerken bij mobiliteit en recruitment. Jan van Goch 20 mei 2011

Samenwerken bij mobiliteit en recruitment. Jan van Goch 20 mei 2011 Samenwerken bij mobiliteit en recruitment Jan van Goch 20 mei 2011 Agenda Voorstellen Inleiding Ontwikkelingen/innovaties Voorbeelden samenwerkingsverbanden Vragen Voorstellen Jan van Goch 2001 heden Connexys

Nadere informatie

Happy & Social Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012

Happy & Social Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012 Happy & Social 2012 Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012 Definitie social media Online platformen waar de gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie,

Nadere informatie

LinkedIn Profileer je als een professional

LinkedIn Profileer je als een professional 1 LinkedIn Profileer je als een professional 2 Inhoudsopgave 03 Inleiding 04 Richt je op de doelgroep 05 Onderhoud je contacten en share 06 Bezoek profielen van potentiële klanten 07 Wees proactief 08

Nadere informatie

Waarom met je bedrijf op Facebook?

Waarom met je bedrijf op Facebook? Waarom met je bedrijf op Facebook? In deze les ga ik er een vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Facebook wilt benutten. Of je dat ook inderdaad écht

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Aanmelden bij LinkedIn

Aanmelden bij LinkedIn Aanmelden bij LinkedIn Wat is LinkedIn? In de vorige les hebben jullie kennisgemaakt met Facebook: een sociaal netwerk waarop je contact kan onderhouden met vrienden. LinkedIn is ook een sociaal netwerk

Nadere informatie