Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar Studente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2012-2013 Studente"

Transcriptie

1 Bachelorproef Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar Studente Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden Interne begeleider Dirk Laverge

2

3 Bachelorproef Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar Studente Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden Interne begeleider Dirk Laverge

4 Woord vooraf Een bachelorproef schrijven is een moeilijke klus als student. Ik ben dan ook blij dat ik er niet alleen voor stond en wil graag alle mensen bedanken die geholpen hebben bij de realisatie ervan. Ik wil graag een woord van dank schenken aan de heer Nico Van den Abeele, lector aan Howest en bachelorproefcoördinator. Hij heeft mij geholpen om een onderwerp te kiezen en het af te bakenen. Bovendien is het een onderwerp dat ik tot op heden nog altijd heel interessant vind. Daarnaast bracht de heer Van den Abeele mij op de hoogte van frequente taalfouten, plagiaat en alle andere basisprincipes die nodig zijn om een bachelorproef te schrijven. Vervolgens wil ik graag mijn oprechte dank betuigen aan de heer Dirk Laverge, lector aan Howest en bachelorproefbegeleider. Hij heeft bijgedragen tot het resultaat van mijn bachelorproef dankzij zijn leerrijke feedback en goed advies. Ondanks zijn drukke agenda, maakte hij tijd om mijn vragen te beantwoorden en teksten te overlezen. Tot slot wil ik graag nog alle recruiters bedanken die hebben deelgenomen aan mijn onderzoek. Zij waren zo attent om mijn vragenlijst in te vullen. Hierdoor kreeg ik de kans om het gebruik van LinkedIn bij werving en selectie beter in kaart te brengen. Elisa Caekaert Bavikhove, mei 2013

5 Inleiding Sinds enkele jaren kennen sociale media steeds meer succes. Ook Howest, de Hogeschool West- Vlaanderen evolueert mee en daarom voorziet de opleiding Office management vakken zoals sociale media en jobcoaching. Tijdens de lessen jobcoaching leren de studenten zich vooral voorbereiden op een sollicitatiegesprek. Zij trachten hiervoor een correct cv en goede sollicitatiebrief op te stellen. Naast een korte toelichting over het comfort van LinkedIn, gaat de opleiding hier niet dieper op in. Dit is naar mijn mening een beperking en daarom wil ik werkzoekenden aansporen om LinkedIn efficiënt te gebruiken. Hoewel LinkedIn werkelijk voordelen biedt, is er vaak nog twijfel. Behoorlijk veel werkzoekenden staan sceptisch tegenover de kracht van LinkedIn. Ze beweren dat het voor hen persoonlijk niet werkt en dat is een probleem. Volgens de literatuurstudie ligt de oorzaak vaak bij hen zelf. Ze netwerken te weinig of hebben geen indrukwekkend profiel, wat hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk verkleint. Ze vragen zich af hoe ze hun profiel kunnen verbeteren, maar vinden niet altijd een juist en eenduidig antwoord. Daarom heb ik een bevraging samengesteld. Voor dit onderzoek heb ik een enquête van 25 vragen opgesteld. Daarna heb ik die laten invullen door recruiters van verschillende bedrijven en selectie- en rekruteringskantoren in Zuid-West- Vlaanderen. Naast de belangrijke elementen van een LinkedIn-profiel, kon ik uit hun antwoorden ook afleiden in welke mate ze LinkedIn gebruiken bij werving en selectie. Het is misschien interessant om te melden dat ik in mijn bachelorproef telkens gebruik maak van de term recruiter. Een recruiter is iemand die personeel werft en die persoon kan dus in werkelijkheid een andere functietitel hebben, zoals bijvoorbeeld personeelsdirecteur, humanresourcesmanager of consulent. Het eerste hoofdstuk van mijn bachelorproef vertelt wat meer over de mogelijkheden die LinkedIn heeft voor werkzoekenden. Ook andere sociale media kunnen hen aan een job helpen. Het tweede hoofdstuk gaat hier dieper op in. In het derde hoofdstuk komen de resultaten van mijn onderzoek aan bod. Na mijn studie en onderzoek was ik in staat om in het vierde hoofdstuk enkele praktische tips op een rijtje te zetten. Tot slot wil ik graag nog even duidelijk maken dat mijn bachelorproef niet bestaat uit screenshots die de werking van LinkedIn stapsgewijs uitleggen. Mijn doel is om werkzoekenden te overtuigen dat LinkedIn nuttig is en niet om hen aan te leren hoe LinkedIn werkt. Ik kan wel meegeven dat hiervoor heel wat boeken en andere kanalen te raadplegen zijn.

6 Abstract Veel mensen beweren dat LinkedIn voor hen geen resultaten oplevert en dat is onjuist. Ze weten niet hoe dit komt en denken dat recruiters LinkedIn gewoon niet gebruiken. Uit de casestudy blijkt dat recruiters van bedrijven LinkedIn meestal hanteren om achtergrondinformatie van de kandidaat te achterhalen. Recruiters van selectie- en rekruteringskantoren daarentegen maken er actiever gebruik van. Door LinkedIn te benutten, willen zij professionele doeleinden bereiken. Zij gaan zelf naarstig op zoek naar de geschikte kandidaat voor een vacante betrekking. Het is dus bewezen dat recruiters LinkedIn effectief gebruiken bij werving en selectie. Het is dan ook erg belangrijk om hun aandacht te trekken. Een indrukwekkend profiel en juiste netwerkattitude zijn daarom onontbeerlijk.

7 Inhoudsopgave Woord vooraf Inleiding Abstract Inhoudsopgave... 5 Lijst met afkortingen Literatuurstudie en concrete aanbevelingen Inleiding De explosieve groei van LinkedIn-gebruikers De voordelen van LinkedIn Probleemstelling Tweede- en derdegraad netwerken De mogelijkheden van LinkedIn Het verschil tussen een LinkedIn-profiel en een cv Meer kans met een LinkedIn-profiel Samenvatting LinkedIn en andere sociale media Inleiding BranchOut De verschillen tussen BranchOut en LinkedIn De voor- en nadelen van BranchOut en LinkedIn Concurrentie Andere sociale media Facebook Twitter YouTube Pinterest Samenvatting Casestudy Inleiding Bedrijven Selectie- en rekruteringskantoren Samenvatting Tips voor een aantrekkelijk LinkedIn-profiel Inleiding Volledigheid van het profiel Personal branding Gevaren Verkeerde netwerkattitude Gevaren in het profiel Niet werkzoekend Samenvatting Conclusie Lijst met figuren en tabellen Referentielijst Geraadpleegde netwerken Bijlagen Bachelorproef Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden 5

8 Lijst met afkortingen AGO CEO OCMW IT URL VDAB WWW Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek Chief Executive Officer Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn informatietechnologie Uniform Resource Locator Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding World Wide Web Bachelorproef Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden 6

9 1 Literatuurstudie en concrete aanbevelingen 1.1 Inleiding In 2002 werd het sociaal netwerk LinkedIn opgericht in de woonkamer van medeoprichter Reid Hoffman, samen met vier andere oprichters: Allen Blue, Konstantin Guericke, Eric Ly en Jean-Luc Vaillant. Het doel van LinkedIn is mensen uit professionele omgevingen met elkaar en met hun onderlinge relaties verbinden. De site opende op 5 mei 2003 en telde na de eerste maand al leden. Het hoofdkantoor is gelegen in Silicon Valley, in Mountain View, Californië en staat onder toezicht van Jeff Weiner, de huidige Chief Executive Officer (CEO) van het bedrijf (Semindex, 2013). Tegenwoordig heeft LinkedIn wereldwijd meer dan 200 miljoen leden, waarvan meer dan 1,5 miljoen Belgen (Desmet, 2013). Vooral de laatste jaren heeft LinkedIn een explosieve groei gekend. Door het grote aantal gebruikers is het momenteel één van de belangrijkste tools om nieuwe medewerkers te vinden (Semindex, 2013). Dit hoofdstuk achterhaalt waarom LinkedIn de laatste jaren zo gegroeid is. Ondanks dat het sociaal netwerk veel voordelen oplevert voor werkzoekenden, staan zij soms sceptisch tegenover het gebruik ervan. Ze beweren dat het voor hen geen resultaten oplevert. Meestal hebben zij hier zelf een aandeel in. Ze gebruiken LinkedIn op een verkeerde manier of snappen het begrip netwerken niet goed. 1.2 De explosieve groei van LinkedIn-gebruikers Aaltje Vincent, coauteur van het boek Recruitment via LinkedIn, vermoedt dat de economische crisis de oorzaak is van de explosieve groei van Belgische en Nederlandse LinkedIn-gebruikers (Valkenburg, 2013, 8 februari). Wellicht is dit correct, want de economische crisis stortte aanzienlijk veel mensen in de werkloosheid. Die mensen hadden vermoedelijk al veel eerder over de voordelen van LinkedIn gehoord, maar voelden destijds niet de behoefte om een netwerk op te bouwen. Pas nadat zij hun werk verloren, beslisten zij om LinkedIn een kans te geven en een profiel aan te maken. Dit betekent echter bijlange niet dat alleen werkzoekenden actief zijn op LinkedIn. Het is immers zo dat de meeste LinkedIn-gebruikers wel werk hebben. Volgens Aaltje Vincent bestaat hier een logische verklaring voor. Ongetwijfeld beseft ook de werkende bevolking dat hun plaats op de Bachelorproef Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden 7

10 arbeidsmarkt onzeker is. Zij kunnen de volgende zijn die hun werk verliezen en maken daarom op voorhand al een LinkedIn-profiel aan (Valkenburg, 2013, 8 februari). Naast werkzoekenden, ontwerpen ook recruiters massaal profielen op LinkedIn. Zij willen hiermee voornamelijk professionele doeleinden bereiken. Steeds vaker zoeken ze hun potentiële werknemers via sociale media. De redenen hiervoor zijn hoogst waarschijnlijk de lage kostprijs van het kanaal en het groot aantal aanwezige werkzoekenden. Recruiters die zelf niet op zoek gaan naar de geschikte kandidaat gebruiken het netwerk wel om achtergrondinformatie van de sollicitant op te sporen. De eerste jaren nam niemand LinkedIn serieus en het bedrijf heeft dan ook een opmerkelijk parcours afgelegd om aanzien te winnen. De onderstaande grafiek toont de evolutie van enkele sociale media platformen in België. Die loopt vanaf mei 2012 tot mei 2013 en toont duidelijk dat het aantal LinkedIn-gebruikers in België met een flinke 32% is toegenomen op twaalf maanden tijd. Figuur 1: Evolutie sociale media in België (Bvlg, 6 mei, 2013) De gedetailleerde grafiek van het aantal LinkedIn-profielen in België volgt hieronder. Een duidelijke trendbreuk is te zien in januari 2011 en de groei lijkt zich mooi door te zetten (Bvlg, 2013, 6 mei). Bachelorproef Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden 8

11 Figuur 2: Groei LinkedIn-profielen in België (Bvlg, 6 mei, 2013) 1.3 De voordelen van LinkedIn Probleemstelling Vergelijk het met een wagen: als je enkel in je wagen stapt, maar de motor niet start en niet rijdt naar waar je wil zijn, dan is een wagen ook een nutteloos hulpmiddel. Wees dus proactief (Vermeiren & Verdonck, 2011). Hoewel LinkedIn veel voordelen en mogelijkheden biedt, zijn er werkzoekenden die beweren dat het voor hen niets oplevert. Volgens Jan Vermeiren en Bert Verdonck is dit probleem gemakkelijk te verklaren. Waarschijnlijk hebben die mensen niet stilgestaan bij hun doel en dit is nochtans één van de basisprincipes van netwerken. Om LinkedIn functioneel te gebruiken, dienen zij dus eerst te bepalen welk einddoel ze willen bereiken (2011). Het doel van een werkzoekende is uiteraard een baan bemachtigen. Ten tweede is het belangrijk te bedenken welke mensen het best kunnen helpen om dat doel te bereiken (Vermeiren & Verdonck, 2011). Voor een werkzoekende zijn dit meestal recruiters en hun connecties. Het is mogelijk dat één van hun connecties, ook een connectie is van de werkzoekende. De connectie kan dan op zijn beurt een introductie regelen. Bachelorproef Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden 9

12 Stel dat er toch is nagedacht over de eerste twee stappen, dan is het mogelijk dat die mensen het begrip netwerken niet goed interpreteren. Het is bijvoorbeeld uit den boze om onmiddellijk iets terug te verwachten van de connecties. Volgens Jan Vermeiren en Bert Verdonck is dit een slechte netwerkattitude. Vandaar dat het ook verstandig is om een netwerk op te bouwen voordat het echt nodig is (2011). Connecties moeten in staat zijn om informatie op een professionele en rustige manier met elkaar te delen zonder dat er sprake is van tijdsdruk of opdringerigheid. Als dit toch het geval is, zullen de connecties niet meer bereid zijn om te netwerken en bijgevolg levert LinkedIn geen resultaten op. Informatie op een reactieve en proactieve manier delen zonder onmiddellijk iets terug te verwachten (Vermeiren & Verdonck, 2011). Door actief te netwerken toont de werkzoekende interesse. Hierdoor ontstaat nog een grotere kans om werk te vinden of om een succesvolle carrière op te bouwen. De kandidaat zal hierdoor uitblinken bij de recruiter. Tot slot is een goed profiel van groot belang. Ook al heeft de werkzoekende met alle voorgaande stappen rekening gehouden, een slecht profiel reduceert de kans om werk te vinden tot bijna 0%. Bepaalde aspecten zijn absoluut noodzakelijk in een profiel, andere elementen zijn dan weer overbodig en blijven beter achterwege. Het probleem is dat de meeste werkzoekenden niet weten aan welke criteria ze extra aandacht moeten schenken Tweede- en derdegraad netwerken One person can change another person s life. Are you the one connecting them? (Vermeiren, geciteerd door Vermeiren & Verdonck, 2011). De allergrootste troef van LinkedIn is de zichtbaarheid voor de tweede- en derdegraad netwerken. Iedereen krijgt de relaties van zijn eigen connecties te zien. Dit is het tweedegraad netwerk. Daarnaast krijgt iedereen ook inzicht in de connecties van de personen uit dit tweedegraad netwerk. Dit heet dan het derdegraad netwerk. De afbeelding op de volgende pagina demonstreert dit duidelijk. Bachelorproef Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden 10

13 Figuur 3: Tweede- en derdegraad netwerken (Carerix, z.j.) Net doordat LinkedIn die onderlinge verbindingen aantoont, is het een uitstekend middel om op zoek te gaan naar een specifiek persoon. Dit kan een recruiter zijn, of één van zijn connecties. Wanneer er een einddoel is opgesteld, kan die connectie helpen om dit doel te bereiken door bijvoorbeeld een introductie te regelen. De échte kracht van LinkedIn zit dus vooral in de kennissen van de connecties. Wanneer iemand enkel in zijn eigen netwerk kijkt, beperkt hij zichzelf enorm (Vermeiren & Verdonck, 2011). Voorbeeld: 1 Stel dat iemand heel graag bij Alpro 2 wil werken en geen gebruik maakt van LinkedIn. Die persoon tracht te bellen naar de receptie van Alpro en krijgt de recruiter of personeelsverantwoordelijke geen enkele keer aan de lijn. Een andere mogelijkheid is dat hij wel de juiste persoon aan de lijn krijgt, die belooft om terug te bellen en doet dat niet. Laten we nu eens stellen dat die persoon zijn einddoel voor ogen stelt, namelijk een baan vinden. Hij gebruikt LinkedIn om zijn doel binnen te halen. Hij stelt vast dat de personeelsverantwoordelijke of recruiter van Alpro de juiste persoon is om hem te helpen. Eenmaal dat is uitgemaakt, voert hij een zoekactie uit via LinkedIn. Hij zoekt bijvoorbeeld naar recruiter, Alpro en België of humanresourcesmanager, Alpro en België. Bijgevolg verschijnt de exacte naam van de recruiter of manager, evenals hun gemeenschappelijke connecties. 1 Dit voorbeeld is gebaseerd op een voorbeeld van Vermeiren & Verdonck, Alpro is een Belgisch voedingsbedrijf dat gespecialiseerd is in sojaproducten. Bachelorproef Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden 11

14 Die gemeenschappelijke connecties kunnen, zonder dat die persoon het wist, kennissen zijn van hem, bijvoorbeeld een buurman. Na die ontdekking vraagt hij vervolgens aan zijn buurman vanwaar hij de recruiter of personeelsverantwoordelijke kent. Zo komt hij te weten dat zijn buurman ooit nog zelf bij Alpro heeft gewerkt. Hij vertelt zijn buurman over zijn doel en die beslist om hem te introduceren. Hij is uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en krijgt een baan. Ondanks dat zijn telefoontjes tevergeefs waren, heeft die persoon via LinkedIn zijn doel bereikt De mogelijkheden van LinkedIn Personen vinden LinkedIn is een handig middel bij de zoektocht naar de juiste mensen. Zo kan de Advanced Search helpen om de juiste potentiële werkgever te zoeken en connecties kunnen op hun beurt zorgen voor een introductie. Het is natuurlijk ook mogelijk dat er geen gemeenschappelijke verbindingen zijn en dus ook geen introducties kunnen plaatsvinden. In dit geval moet de werkzoekende zelf in contact trachten te komen met de werkgever of met die zijn connecties. Daarom verschaft LinkedIn, naast de Advanced Search, nog verschillende mogelijkheden om personen te vinden en met hen in contact te treden. Groups is de ontmoetingsplaats voor professionals met soortgelijke interesses. Ze delen hier informatie, beantwoorden vragen en leggen nieuwe contacten (Semindex, 2013). Via Groups kan de werkzoekende lid worden van bepaalde organisaties en vervolgens zoeken naar de recruiter van die organisatie. Bovendien heeft iedereen toegang tot de profielen van de andere leden, zelfs de leden die niet tot hun eerste-, tweede- of derdegraad netwerk behoren (Vermeiren & Verdonck, 2012, 1 maart). Wanneer de naam van de recruiter op voorhand bekend is, kan de werkzoekende gewoon zijn profiel bezoeken. Onderaan het profiel valt dan af te leiden van welke groepen de recruiter lid is. Uiteraard kan de werkzoekende zichzelf dan ook lid maken van diezelfde groepen. Hierdoor valt hij op en staat hij al een stapje dichter bij zijn einddoel. Voor werkzoekenden is het ook nuttig om lid te worden van alumnigroepen van scholen en te zoeken naar ex-klasgenoten. Misschien kan één van hen wel zorgen voor een introductie bij de juiste persoon. Een andere manier om de recruiter op te sporen, is door deel te nemen aan Events. De werkzoekende kan waarnemen welke mensen allemaal aanwezig zullen zijn op het evenement. Als de naam van de recruiter op voorhand bekend is, kan de werkzoekende opnieuw zijn profiel Bachelorproef Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden 12

15 bezoeken en daar afleiden naar welke evenementen hij gaat. Het is vanzelfsprekend dat de werkzoekende zich dan ook inschrijft voor dezelfde evenementen. Er kan zich hier een ontmoeting in levende lijve afspelen. De eerste indruk is dan al gevormd en dat maakt LinkedIn een heel goed middel om achteraf verder contact te houden. Jan Vermeiren en Bert Verdonck merken op dat de deelname aan Events sowieso al een goede indruk maakt, omdat de werkzoekende hiermee actief engagement in het vakgebied toont (2012, 26 juni). Informatie vinden Eenmaal de recruiter gevonden is, kan de werkzoekende zijn profiel bekijken om informatie te achterhalen. Hoe meer informatie mensen over elkaar hebben, hoe gemakkelijker een gesprek verloopt. De werkzoekende kan zich dus voorbereiden op een sollicitatiegesprek door het profiel van de recruiter te bekijken (Vermeiren & Verdonck, 2012, 1 maart). Daarnaast verschaft een goede bedrijfspagina op LinkedIn ook interessante gegevens. Zo kan iedereen bijvoorbeeld statistieken opvragen. Die tonen aan waar huidige werknemers van het bedrijf vroeger werkten en waar ex-werknemers van het bedrijf tegenwoordig werken. Die informatie kan heel bruikbaar zijn. Het is aangeraden om de network updates van anderen te volgen. Die updates waarschuwen wanneer iemand iets heeft gewijzigd in zijn profiel. Als iemand van baan verandert, valt dit af te leiden uit de statusupdate. Dit betekent misschien dat er een openstaande betrekking is in het bedrijf waar die persoon vandaan komt. De applicatie Year in Review toont een visuele voorstelling van alle connecties uit het netwerk, die in een bepaald jaar van werk zijn veranderd (Vermeiren & Verdonck, 2011). Personal Branding Personal branding is eigenlijk een combinatie van een aantrekkelijk en vindbaar profiel en een goede netwerkattitude. Hierdoor maakt de werkzoekende zichzelf zichtbaar voor de recruiter en heeft hij een grote voorsprong op potentieel andere kandidaten. LinkedIn biedt tal van mogelijkheden om de personal branding te vergroten. Naast het feit dat Groups helpt om de juiste mensen te vinden, kan de deelname aan Groups ook de personal branding bevorderen. De werkzoekende kan bijvoorbeeld bijdragen aan Answers en Discussions. Een vraag beantwoorden geeft de kans om nadien de Uniform Resource Locator (URL) van een website in te voegen. Dit is een mooie kans om reclame te maken voor een Bachelorproef Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden 13

16 persoonlijke website of blog, want die krijgt hierdoor meer zichtbaarheid. Bovendien verbetert dit ook de rangorde in Google en andere zoekmachines (Vermeiren & Verdonck, 2011). Wanneer de vraagsteller uit Answers een bepaald antwoord als beste aanduidt, krijgt de persoon die de vraag beantwoordde een Expert Point. Hierdoor verschijnt er een sterretje naast het profiel en dat trekt de aandacht van recruiters. Door vragen te beantwoorden, krijgt de werkzoekende dus de mogelijkheid om expertise te tonen en dat leidt bijgevolg tot zichtbaarheid (Vermeiren & Verdonck, 2011). Deelnemers aan Discussions tonen dat ze toegewijd zijn en hun functie op een vakkundige en professionele manier invullen (Semindex, 2013). Verder hebben zij de mogelijkheid om elkaar aanbevelingen te schenken. Zij praten hierover met elkaar en dit veroorzaakt mond-tot-mondreclame, wat uiteraard goed is voor de personal branding. Tot slot laat Discussions toe om artikels te delen en persoonlijke berichten te posten. Op die manier kan de werkzoekende de relatie met de recruiter of anderen van de firma onderhouden. Dit is van groot belang in geval van interesse voor een baan in die organisatie (Vermeiren & Verdonck, 2012, 1 maart). Netwerk opbouwen LinkedIn verstrekt de gelegenheid om persoonlijke contacten vanuit Outlook en webmail 1 snel te uploaden naar LinkedIn. Omgekeerd kan de gebruiker ook snel LinkedIn-connecties downloaden naar het adresboek in het gebruikte programma. De werkzoekende kan zijn professioneel netwerk uitbouwen door de recruiter of toekomstige baas toe te voegen op LinkedIn. Dit toont blijk van motivatie (Jobat, z.j.). Afgezien daarvan, is de beste manier om een netwerk uit te breiden, door middel van een goede personal branding. Door in het bezit te zijn van een opvallend en aantrekkelijk profiel, zullen andere netwerkers zelf vragen om een connectie te maken. Werk vinden LinkedIn beschikt over een aantal interessante mogelijkheden, specifiek voor werkzoekenden. Via de Advanced Search kan de werkzoekende een gerichte zoekactie voeren naar vacatures van een bepaald bedrijf of een bepaalde functie. Daarnaast kan hij interessante bedrijven volgen en via 1 Webmail is een webapplicatie die het mogelijk maakt om te gebruiken via het World Wide Web (WWW), zoals bijvoorbeeld Hotmail, Gmail of Yahoo. Bachelorproef Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden 14

17 New Job Opportunies een overzicht verkrijgen met alle vacatures van dit bedrijf. Hiermee bespaart hij uiteraard veel tijd (Vermeiren & Verdonck, 2011). Daarnaast kunnen werkzoekenden met de cursor over een vacature zweven en ervoor kiezen om die op te slaan. Bij Saved Jobs kunnen zij dan alle opgeslagen vacatures raadplegen. Bovendien krijgen zij ook de mogelijkheid om verder te zoeken naar gelijkaardige openstaande betrekkingen (Vermeiren & Verdonck, 2011). LinkedIn gaat ook automatisch op zoek naar vacante functies. De website vergelijkt beschikbare vacatures met het persoonlijk profiel en toont een weergave van alle mogelijke interessante vacatures voor die bepaalde persoon (Vermeiren & Verdonck, 2011). Uit het onderzoek blijkt dat niet alle bedrijven en selectie- en rekruteringskantoren uit Zuid-West- Vlaanderen hun vacatures op LinkedIn plaatsen. Simply Hired zorgt hier voor de oplossing. Het is een tool die via LinkedIn ook vacatures van andere jobsites weergeeft. Die vacatures komen dus niet rechtstreeks voor op LinkedIn. Door te klikken op een vacature, verlaat de werkzoekende LinkedIn en wordt hij doorverwezen naar de website van die vacature. Via de JobInsider Toolbar kan hij alsnog zien met welke mensen uit die organisatie hij een connectie heeft en wie dus kan helpen bij een introductie (Vermeiren & Verdonck, 2011). Tot slot beschikt LinkedIn over een Job Posting pagina. Naast de vacature, is hier ook extra informatie beschikbaar, zoals het profiel van de recruiter. Dit is praktisch om bijvoorbeeld uit te pluizen van welke groepen de recruiter lid is. 1 De werkzoekende kan op deze pagina ook rechtstreeks solliciteren door op de knop Apply te klikken. Wanneer de werkzoekende solliciteert, kan hij ook een sollicitatiebrief en cv toevoegen. De Resume Builder applicatie staat toe het LinkedIn-profiel te gebruiken als basis voor het cv (Vermeiren & Verdonck, 2011). Het is een aanrader op Twitter te volgen. Elke vacature op LinkedIn wordt door dit account automatisch getweet (Vermeiren & Verdonck, 2011). 1 Het profiel vermeld onderaan van welke Groups die persoon lid is. Bachelorproef Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden 15

18 1.4 Het verschil tussen een LinkedIn-profiel en een cv Het is ontzettend belangrijk om een onderscheid te maken tussen een LinkedIn-profiel en een cv. Veel mensen denken dat dit ongeveer hetzelfde is, maar er zijn twee belangrijke verschillen op te merken. Ten eerste wordt een cv uitsluitend gebruikt bij het zoeken naar een baan. Bij LinkedIn is dit niet het geval. Het sociaal platform concentreert zich op alle aspecten van professioneel netwerken en een job zoeken is daar slechts één van. Daarnaast is er nog een tweede groot verschil vast te stellen. Een cv toont de historie van iemand en loopt door tot aan die persoon zijn huidige situatie. Een LinkedIn-profiel omvat ook een korte beschrijving van het verleden, maar focust zich vooral op het huidige professionele leven en toont aan waar die persoon in de toekomst naar toe wil (Vermeiren & Verdonck, 2012, 16 augustus). Gilles Klass 1 maakt duidelijk dat een LinkedIn-profiel geen exacte weergave is van een cv. Inhoudelijk bevatten beiden wel dezelfde informatie, maar de stijl waarin die informatie wordt aangeboden is verschillend. Het profiel moet overzichtelijk en snel te lezen zijn, want een recruiter wil snel informatie oppikken. Zij spenderen over het algemeen slechts een aantal seconden om het profiel te lezen. Een goed profiel geeft daarom informatie weer aan de hand van opsommingstekens (Sury, 2013). Een LinkedIn-profiel is dus niet vergelijkbaar met een cv, maar volgens Gilles Klass ook niet met een sollicitatiebrief. Volgens hem heeft het geen zin om alle persoonlijke kwaliteiten op te sommen in het persoonlijk profiel, want die kunnen toch niet bewezen worden. Een aantal kwaliteiten zijn genoeg. Daarnaast raadt hij aan om het profiel vooral te beperken tot de feitelijke gegevens, zoals cijfers, overzichten van behaalde resultaten en concrete verwezenlijkingen (Sury, 2013). 1.5 Meer kans met een LinkedIn-profiel Een LinkedIn-profiel is noodzakelijk om als potentiële kandidaat beschouwd te worden (Roos Van Vugt, geciteerd door Vermeiren & Verdonck, 2012, 21 november). Hoewel een LinkedIn-profiel niet hetzelfde is als een cv, maakt het wel een goede indruk. Ook met een Twitter-account, persoonlijke blog of een ander profiel heeft de werkzoekende meestal een voetje voor op de andere kandidaten. Dit komt doordat recruiters meestal heel weinig tijd vrijmaken om een cv te lezen. Het is dan ook de bedoeling om in die korte tijd een zo goed mogelijk overzicht van de kandidaat te krijgen. Wanneer iemand in zijn cv verwijst naar een profiel op sociale media of 1 Gilles Klass is een expert op gebied van human resources. Bachelorproef Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden 16

19 een persoonlijke blog, krijgt de recruiter hier een extra bron van informatie. Het laat hem toe een beter beeld te krijgen van de kandidaat. Iemand die geen profiel op sociale media heeft, kan zelfs de indruk wekken dat hij niet mee is met zijn tijd of dat hij iets te verbergen heeft. Sociale media kunnen dus een grote meerwaarde betekenen om door te stoten naar een volgende selectieronde (Buyse, 2012, 19 oktober). Uiteraard is het sollicitatiegesprek zelf nog altijd beslissend. 1.6 Samenvatting LinkedIn is een steeds vaker gebruikt kanaal om professionele doeleinden te bereiken. Het sociaal netwerk biedt diverse mogelijkheden om iemand aan een baan te helpen, maar toch beweren veel werkzoekenden dat LinkedIn geen resultaten oplevert. De literatuurstudie oordeelt dat veel van die mensen LinkedIn vaak op een verkeerde manier toepassen. Hun profiel is bijvoorbeeld niet aantrekkelijk en daardoor onderscheiden ze zich niet van de rest. Een andere mogelijke reden is dat ze geen rekening houden met de vijf basisprincipes van het netwerken. Het is belangrijk de volgende principes stapsgewijs te respecteren. 1. Denk na over een einddoel, bijvoorbeeld: werk vinden. 2. Bedenk welke mensen kunnen helpen om dat doel te bereiken, bijvoorbeeld: de recruiter. 3. Zoek naar die recruiter via de Advanced Search. 4. Vind de recruiter en zijn connecties. 5. Regel een introductie bij die recruiter. (Vermeiren & Verdonck, 2011) Tot slot zal een slechte netwerkattitude ook geen positieve resultaten voortbrengen. Connecties moeten de kans krijgen om rustig informatie met elkaar te delen zonder dat er opdringerigheid aan te pas komt. Iemand die ongeduldig is en onmiddellijk iets terug verwacht van zijn connectie, is geen serieuze netwerker. De connectie zal geïrriteerd geraken en niet meer bereid zijn om te helpen. Daarom is het aangeraden om tijdig een netwerk op te bouwen, zodat er voldoende tijd over is om een goede netwerkattitude aan te nemen. Bachelorproef Elisa Caekaert De kracht van LinkedIn voor werkzoekenden 17

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Assistent communicatiemedewerker & Assistent medewerkermarketing Kerntaak 1

Assistent communicatiemedewerker & Assistent medewerkermarketing Kerntaak 1 Assistent communicatiemedewerker & Assistent medewerkermarketing Kerntaak 1 Assistent communicatiemedewerker & assistent marketingmedewerker Kerntaak 1 Student: Liza Ossewaarde Marketing en Communicatie

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Personal Branding. Ontwikkel uw online persoonlijkheid. Alex van Ginneken

Personal Branding. Ontwikkel uw online persoonlijkheid. Alex van Ginneken Personal Branding Ontwikkel uw online persoonlijkheid Alex van Ginneken Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van succesvolle e-mail

Nadere informatie

Inzet van Social Media

Inzet van Social Media Inzet van Social Media Wat zijn sociale media? Sinds enkele jaren is de term sociale media gemeengoed geworden. In deze gratis cursus leert u wat u allemaal kunt doen met behulp van sociale media. U zult

Nadere informatie

Social Media Marca van den Broek, Marca van den Broek. copyright -- 2012

Social Media Marca van den Broek, Marca van den Broek. <span>copyright</span> -- 2012 Social Media Marca van den Broek, Marca van den Broek copyright -- 2012 Dedication Acknowledgements Table of Contents Social Media 1 Ben jij zichtbaar als kunstenaar // creatief? 5 tips! 1

Nadere informatie

Let s Connect Online!

Let s Connect Online! Let s Connect Online! Een strategische gids om online te netwerken in 10 stappen Door Jan Vermeiren Step by Step Consulting - Networking Coach RPR Antwerpen BTW: BE 0480.564.328 www.networking-coach.com

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Woord vooraf

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Woord vooraf Woord vooraf Toen ik drie jaar geleden met mijn opleiding startte, leek het eindwerk mijn uiteindelijke doel. Vandaag is het zover! Dit eindwerk vorm het sluitstuk binnen mijn opleiding als Maatschappelijk

Nadere informatie

Social Media, het nieuwe communiceren

Social Media, het nieuwe communiceren Social Media, het nieuwe communiceren DE BEREIKBAARHEID VAN DE DOELGROEPEN VAN MPF/PP MET BEHULP VAN SOCIAL MEDIA KA LAI YU 78957 APPLIED BUSINESS ADMINISTRATION STENDEN HOGESCHOOL LEEUWARDEN THE NETHERLANDS

Nadere informatie

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates...

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates... Inhoud Introductie... 3 Waarom Facebook?... 5 2. Adverteer met Facebook... 14 3.Starten met Facebook... 18 4. Facebook Status Updates... 29 5.Opbouwen & Versterken van uw Bedrijf... 34 6. Overzicht - Facebook

Nadere informatie

Social Media Marketing. Een praktische handleiding voor bedrijven. door Hannes Van de Velde

Social Media Marketing. Een praktische handleiding voor bedrijven. door Hannes Van de Velde Social Media Marketing Een praktische handleiding voor bedrijven door Hannes Van de Velde Woord vooraf Een bachelorproef maak je niet alleen. Een heleboel mensen staat je bij, met alles wat ze te bieden

Nadere informatie

Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente

Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente Bachelorproef Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente Griet Wils De professionele wensen en

Nadere informatie

Handleiding LinkedIn. Interim Intelligence

Handleiding LinkedIn. Interim Intelligence Handleiding LinkedIn Interim Intelligence Inhoud 1. Wat is LinkedIn? 2 2. Profiel 3 Registreren 3 Profiel aanmaken 3 Settings 5 Personaliseren en optimaliseren 5 3. Netwerk bouwen 7 Adresboek koppelen

Nadere informatie

Sociale media als onderdeel van het rekruteringsproces; literatuurstudie en empirisch onderzoek.

Sociale media als onderdeel van het rekruteringsproces; literatuurstudie en empirisch onderzoek. UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Sociale media als onderdeel van het rekruteringsproces; literatuurstudie en empirisch onderzoek. Masterproef voorgedragen tot

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook Stefan Rooyackers Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook 1 Copyright Eerste druk Augustus 2012 Facebook is eigendom van Facebook Inc. Op geen enkele wijze is er sprake van sponsoring,

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN DE INTERNATIONALE 'MARKTPOSITIONERING' VAN KLEINE NGO'S UIT HET GLOBALE ZUIDEN VIA NIEUWE MEDIAPLATFORMEN. EEN ONLINE TOEPASSING. Beleidsrapport

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL ALGEMENE VOORSTELLING

INHOUDSTAFEL ALGEMENE VOORSTELLING INHOUDSTAFEL ALGEMENE VOORSTELLING p.1 Wie is Qiwie p.2 Wat doet Qiwie p.2 Waarom werken met Qiwie p.2 Waarvoor schakelt u Qiwie in p.2 Hoe maken we uw campagne succesvol p.3 Wat zijn onze diensten p.4

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

Whitepaper. Social Media

Whitepaper. Social Media Whitepaper Social Media Introductie Onlangs publiceerde het CBS cijfers waaruit blijkt dat ruim de helft van de Nederlanders in 2010 actief was op sociale netwerken zoals Hyves, Twitter en Facebook. Social

Nadere informatie

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Twitter

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Twitter 0 Stefan Rooyackers Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Twitter 1 Copyright Eerste druk Augustus 2012 Twitter is eigendom van Twitter Inc. Op geen enkele wijze is er sprake van sponsoring,

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Starten met Thuiswerken

Starten met Thuiswerken Starten met Thuiswerken Vacatures zoeken Het CV Tips voor een top CV Verkoop jezelf! De sollicitatiebrief Het sollicitatie gesprek Nog even dit Veel gemaakte fouten Digitale thuiswerkgids Stap voor stap

Nadere informatie

LINKEDIN B2B PROFESSIONALS

LINKEDIN B2B PROFESSIONALS 2 RER LinkedIn heeft sinds januari 2013 200 miljoen leden en maar liefst 2.8 miljoen bedrijven hebben een bedrijfspagina aangemaakt. LinkedIn is uniek in haar soort omdat dit het enige sociale netwerk

Nadere informatie

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk V e r a B o t Solliciteren doe je zo! Vera Bot Solliciteren doe je zo! kluwer 2009 ISBN 978 90

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart 3.0

Marketing vanuit je hart 3.0 Wegwijzer naar een Welvarend bedrijf Marketing vanuit je hart 3.0 Voor zelfstandige ondernemers die hun droom willen realiseren Ingrid Langen Dit e-boek mag je delen en/of publiceren mits je mij als bron

Nadere informatie