Zonnige stortplaats. Onderzoek mogelijkheid stortplaats als locatie voor zonnepanelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zonnige stortplaats. Onderzoek mogelijkheid stortplaats als locatie voor zonnepanelen"

Transcriptie

1 Onderzoek mogelijkheid stortplaats als locatie voor zonnepanelen Is het mogelijk om zonnepanelen te plaatsen op de voormalige stortplaats van de gemeente Terneuzen?

2 Onderzoek mogelijkheid stortplaats als locatie voor zonnepanelen Inhoud Inleiding... 2 Locatieomschrijving... 3 Bestemmingsplan... 3 Financieringsmogelijkheden... 4 Postcoderoos... 5 Fiscale onzekerheid... 5 Conclusie... 6 Bijlage 1 Terranovaproject Zelzate... 7 Bijlage 2 Dwarsprofielen stortplaats

3 Inleiding N.a.v. van onderstaande mail, heeft GroenLinks Terneuzen besloten om dit idee verder te bekijken op haalbaarheid; Beste Ernst, Zoals je waarschijnlijk weet wordt de grote afvalberg in de Koegorsstraat momenteel afgedekt. Of dat slim is daar laat ik me niet over uit. Het lijkt me wel een goede gelegenheid om op die locatie zonnepanelen te installeren. Natuurlijk kost dat nogal wat en de financiële situatie van de gemeente Terneuzen is niet rooskleurig, maar ik wil je vragen om hier eens over na te denken in de GroenLinks-fractie. Je zou ook eens kunnen informeren hoe ze dat in Zelzate hebben gedaan, al gelden daar natuurlijk andere regels. Volgens mij is dit een mooie gelegenheid voor Terneuzen om zich te profileren als groene gemeente. En wat de kosten betreft, misschien is het een optie om de inwoners erbij te betrekken door hen te laten deelnemen in het project. Met vriendelijke groet, Daarbij hebben we de locatie omschreven maar ook de financiële mogelijkheden om een dergelijk project van de grond te krijgen, om tot een conclusie te komen voor het project. 2

4 Locatieomschrijving Het plangebied wordt begrensd door het terrein van Yara Sluiskil B.V. en de Koegorsstraat in de gemeente Terneuzen. Hier ligt de voormalige regionale vuilstortplaats, waar ter plaatse vuil is gestort tot een hoogte van 30 m. Bestemmingsplan Vanuit het geldende bestemmingsplan Sluiskil-Oost toelichting, planregels en plankaart blijkt dat hier gaat om gronden met een groenbestemming. Daardoor zijn zogenoemde grote lawaaimakers op deze gronden zijn uitgesloten. Daarnaast speelt dat in het grondwater onder de in 2005 gesloten regionale vuilstortplaats aan de Koegorsstraat zich verontreinigingen met zware metalen, cyaniden, PAK en vluchtige organische 3

5 verbindingen bevinden. Op deze locatie is een monitoringsplicht van kracht. Om contact met de verontreinigingen te voorkomen, is de stortplaats afgedekt. Voor de voormalige vuilstortplaats is een aanduiding opgenomen met daaraan in de planregels gekoppeld een verbod voor het afgraven of roeren van de grond. Het bestemminsplan geeft aan dat het verboden is op of in de gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk voormalige vuilstortplaats' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren: het aanleggen of verharden van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren; het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; het aanleggen van boven- of ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; het aanbrengen, verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting. De werken of werkzaamheden als hierbij bedoeld zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de voormalige vuilstortplaats niet wordt of kan worden aangetast en geen verspreiding van verontreinigingen of gestort afval plaatsvindt of kan plaatsvinden. Conclusie lijkt te zijn dat de bestemming van het gebied geen belemmering hoeft te zijn. Financieringsmogelijkheden Om een dergelijke zonneprojecten te financieren zijn de volgende vormen zijn gangbaar: Directe eigen financiering particulier Via een lening of fonds Via crowdfunding Echter ligt hier ook de grootste beperkingen. In 2013 ondertekenden ruim veertig organisaties het SER Energieakkoord. Binnen dit energieakkoord is gewerkt aan een fiscale regeling (waarmee het voor particulieren aantrekkelijk zou moeten worden om in coöperatief verband te investeren in zonnepanelen of een windmolen in hun eigen omgeving (de zogenoemde postcoderoos regeling ). 4 De fiscale regeling beschrijft een energiebelastingkorting van 7,5 eurocent per kwh voor kleinverbruikers die in coöperatief verband duurzame energie opwekken én in de postcoderoos rondom de duurzame-energie-installatie wonen.

6 Postcoderoos Het belangrijkste obstakel in het Energieakkoord is dat het lokaal opwekken van duurzame energie ingeperkt wordt door de zogenaamde viercijferige postcoderoos. Dit betekent dat de belastingvoordelen voor afnemers van duurzaam opgewekte energie alleen gelden voor hen die wonen in de viercijferige postcode van de Koegorspolder en de direct hieraan grenzende postcodegebieden. Fiscale onzekerheid Een tweede onoverkomelijke hindernis in het Energieakkoord is het gebrek aan zekerheid voor investeerders. Belastingmaatregelen kunnen in principe elk jaar teruggedraaid worden. Garanties langer dan zeven jaar waren voor de regering niet bespreekbaar. Banken zijn met een dergelijke kortdurende zekerheid waarschijnlijk niet bereid om risicodragend te investeren in een project als een duurzaam energiepark bij de stortplaats. Terugverdientijd Daarnaast is de terugverdientijd van de panelen ook van belang. Deze is variabel en is afhankelijk van de grootte van de installatie en hoeveel zon een zonnepaneel krijgt. Over het algemeen ligt de terugverdientijd van een installatie voor een bedrijf rond de jaar en voor een particulier rond de 7-9 jaar. De reden hiervoor is dat een bedrijf meestal 0,06 per KWh en een particulier of klein bedrijf gemiddeld 0,23 per KWh betaalt. Zelf opgewekte stroom hoeft niet ingekocht te worden, dus iedere kwh die opgewekt wordt levert bij saldering het volledige stroomtarief aan besparing op, dus inclusief energiebelasting en BTW. De totale besparing hangt af van het stroomtarief dat betaald moet worden aan de energieleverancier. 5

7 Conclusie Alhoewel de gedachte van een zonneproject op de voormalige vuilnisstort, zoals ook gerealiseerd wordt bij België, zeer tot de verbeelding spreekt, lijkt het met de huidige regels en regelgeving geen haalbare kaart te zijn. Technisch zou het mogelijk zijn, maar gezien, - de terugverdientijd voor bedrijven, - het aantal bewoners dat zou kunnen investeren in het project en voordeel zou kunnen hebben van het belastingvoordeel uit de postcoderoosregeling - en de fiscale onzekerheid, zal het project zonder substantiële financiële steun van de gemeente Terneuzen, niet realiseerbaar zijn. Neem daarbij dat de geconstateerde vervuiling ook niet opgelost wordt met het afdekken, dan ligt het voor de hand om andere ideeën nader te onderzoeken voor deze locatie. Wie weet ligt het antwoord juist wel in de circulaire economie. In ieder geval is GroenLinks wel van mening dat we als samenleving met het oog op meervoudig ruimtegebruik moeten blijven zoeken naar functiecombinaties. En mocht de stroom over een 5 jaar 2x zo duur zijn als nu, dan ziet de wereld er weer heel anders uit, en zou het idee misschien wel eens beter realiseerbaar kunnen zijn. Het gebeurt namelijk wel vaker dat GroenLinks ideeën een jaar of tien op de plank moeten liggen voordat men er aan toe is om deze uit te voeren. 6

8 Bijlage 1 Terranovaproject Zelzate Het idee is niet nieuw, over de grens bevindt zich het Terranovaproject bij Zelzate, wat vergelijkbaar is. De site daar meet 87 hectare en de berg is ruim 50 meter hoog. Aan het Terranovaproject kunnen overheden, gemeenten, energieleveranciers en ook burgers deelnemen. Voor het project is Terranova Solar opgericht, welke zich bezig houdt met de bouw, het beheren en het uitbaten van het energiepark. De kosten komen ruwweg op 8 miljoen; de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij investeert 1,5 miljoen euro, Finiwo zal met 3,5 miljoen euro participeren. Gemeente Zelzate investeert euro in het project. Aan de deelnemende energieleverancier wordt een investering van maximum 2,5 miljoen gevraagd. De gemeenten Evergem en Zelzate stellen zich elk apart borg voor een bedrag van euro. Via een coöperatieve zullen ook particulieren kunnen deelnemen aan het project. Hen wordt een opbrengst van 6 procent en deelname in de winst is beloofd. De stroomproductie zou goed moeten zijn voor megawattuur per jaar. Nog wat verdere kenmerken van dit project; Voor de afdekking zijn vierkante meter of 50 voetbalvelden kleimatten gebruikt Voor de fundering was ton staal nodig zonnepanelen Voor de bevestiging waren schroeven met een lengte van 1,2 meter nodig 450 kilometer kabels Jaarlijks vermogen is 15 megawatt. Daarmee kunnen gezinnen van groene stroom worden voorzien Op de site zijn bomen geplant Meer info is te vinden op de website 7

9 Bijlage 2 Dwarsprofielen stortplaats Ten plaatse van de stortplaats zijn een zestal profielen getrokken om een beeld te geven van de afmetingen van de stortplaats. 8

Grootste zonnepanelenpark van Benelux in gebruik

Grootste zonnepanelenpark van Benelux in gebruik Grootste zonnepanelenpark van Benelux in gebruik EVERGEM/ZELZATE - Op de grens van Zelzate en Ertvelde plaatst Terranova nv op het noordelijk deel van het gipsstort 240.000 vierkante meter zonnepanelen.

Nadere informatie

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 1 Informatiebrochure DE OPWEKKER Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 2 Raedthuys Opwekker 3 Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom De Opwekker Informatiebrochure Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde Nederlandse uitdrukking.

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer Bijlage nota gs: 64720/64720 3.4 Speerpunt zonne-energie Achtergrond en leeswijzer Provinciale Staten hebben via amendement A 9-5 besloten om zonne-energie als vierde speerpunt aan het koersdocument Duurzame

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Zonnepanelen voor ondernemers

Zonnepanelen voor ondernemers Zonnepanelen voor ondernemers Achtergrondinformatie en voorbeeldberekeningen van zonnepanelen bij bedrijven Dit document beschrijft de situatie eind 2011 Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren

Nadere informatie

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar (CONCEPT) Postcoderoos-regeling: Consultatie energiecoöperaties: Reacties op verlaagd EB kortingsregeling coöperatieve opwekking Werkdocument t.b.v positiebepaling: work in progress Versie 3: 18 oktober

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Bijlagen. Samenvattingen interviews. Samenvatting brainstormavond. Enquêtevragen digitale ontsluiting

Bijlagen. Samenvattingen interviews. Samenvatting brainstormavond. Enquêtevragen digitale ontsluiting Bijlagen Bijlage I: Bijlage II: Bijlage III: Bijlage IV: Bijlage V: Bijlage VI: Bijlage VII: Bijlage VIII: Bijlage IX: Kansenkaart windmolens Samenvattingen interviews Samenvatting brainstormavond Enquête

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN

HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN Handboek

Nadere informatie

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen Organisatie: Datum: Locatie: Gastsprekers: 6 februari 2014 Oldschool, Gaasterlandstraat 5. Vincent Smeele (Greenspread), Bram Faber (Schuiteman) Tijdens het voorstelrondje worden ook prangende vragen genoteerd

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

ZONNEWEIDE BERGEN FASE 1 JOUW ZONNEPANELEN OP EEN GESANEERD STUK GROND

ZONNEWEIDE BERGEN FASE 1 JOUW ZONNEPANELEN OP EEN GESANEERD STUK GROND BERGEN ENERGIE COÖPERATIE VOOR LOKALE DUURZAME ENERGIE gewijzigde versie maart 2015 ZONNEWEIDE BERGEN FASE 1 JOUW ZONNEPANELEN OP EEN GESANEERD STUK GROND Projectbeschrijving Zonneweide Bergen Fase 1,

Nadere informatie

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie.

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie. Voorwoord Mening (financieel) directeur is nog steeds in de veronderstelling dat investeren in zonnepanelen voor haar of zijn organisatie niet rendabel is. Uiteraard is dit afhankelijk van het antwoord

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Infomemorandum. A20 Rotterdam

Infomemorandum. A20 Rotterdam Infomemorandum A20 Rotterdam Inhoudsopgave Vooraf... 2 Begrippenlijst... 3 Het project A20 Rotterdam... 5 Hoe werkt deelname aan het project?... 6 Wat zijn de risico s van deelname?... 6 Betrokken partijen...

Nadere informatie

VvEs met Energie FAQs over zonne-energie

VvEs met Energie FAQs over zonne-energie VvEs met Energie FAQs over zonne-energie work in progress commentaar is welkom; graag aan carolien@vvesmetenergie.nl Beste Lezer, Dit document is bedoeld voor (leden van) Verenigingen van Eigenaren die

Nadere informatie

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Organisatie Duurzame Energie - ODE De toekomst van Salderen

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Organisatie Duurzame Energie - ODE De toekomst van Salderen Organisatie: Datum: Locatie: Presentatie: Experts: Debat: Verslag: EnergieLokaal Wij krijgen Kippen en Organisatie Duurzame Energie 12 juni 2014 MiniRondeel Gaasterlandstraat 5 1079RH Amsterdam Stefanie

Nadere informatie

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land ACHTERGRONDNOTITIE Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land Input voor gedachtevorming vanuit lokaal perspectief CONCEPT 18 mei 2014

Nadere informatie

Bossche Windmolen Delen

Bossche Windmolen Delen Bossche Windmolen Delen Hoe werken Bossche Windmolen Delen precies? Energie Coöperatie 073 (EC073) splitst een windmolen (op papier) in duizenden stukjes, genaamd Bossche Windmolen Delen. Ieder windmolendeel

Nadere informatie

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB)

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) VISIE HEETEC Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) Stichting Duurzaam Heeten www.duurzaamheeten.nl 19 maart 2011 Bladzijde 1 van 14 Inhoud Inleiding 2 Doelstellingen.... 3 Uitgangspunten.

Nadere informatie

BUSINESS CASE POSTCODEROOS

BUSINESS CASE POSTCODEROOS Australiëlaan 5 3526 AB Utrecht T: 030 693 60 00 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl BUSINESS CASE POSTCODEROOS co-creatie B l a d 1 COLOFON Titel Business case Postcoderoos co-creatie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen Veel gestelde vragen In de projecten waarin we zonnepanelen plaatsen, krijgen wij verschillende vragen. In deze lijst met veel gestelde vragen hebben we de belangrijkste vragen met de bijbehorende antwoorden

Nadere informatie