HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM. Jaaroverzicht 2014 VOOR KINDERONCOLOGIE STICHTING STEUN. 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM. Jaaroverzicht 2014 VOOR KINDERONCOLOGIE STICHTING STEUN. 1 www.prinsesmaximacentrum.nl"

Transcriptie

1 STICHTING STEUN HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM VOOR KINDERONCOLOGIE 1

2 Over het Prinses Máxima Centrum In 2012 is Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. opgericht op initiatief van de beroepsgroep, vertegenwoordigd in de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) en de patiëntenvereniging Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK). Doel is om als nieuw kinderoncologisch zorg- en research centrum de kwaliteit van zorg voor kinderen met kanker te verbeteren, door bundeling van de expertise in een nieuw te bouwen ziekenhuis en researchcentrum. Het Prinses Máxima Centrum zal in de eindsituatie haar activiteiten ontplooien vanuit een nieuw te bouwen centrum in Utrecht dat najaar 2017 opgeleverd zal worden. Om een geleidelijke concentratie van kinderoncologische zorg in het Prinses Máxima Centrum te realiseren en om een deel van de patiënten eerder te laten profiteren van bundeling van expertise, is per 20 oktober 2014 een eerste afdeling van het Prinses Máxima Centrum van start gegaan binnen de muren van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Op dit moment levert het Prinses Máxima Centrum de complexe kinderoncologische zorg aan patiënten met solide tumoren in buik en borst, hemato-oncologische patiënten uit de regio Utrecht, en op incidentele basis aan andere patiënten. Daarnaast wordt gewerkt aan de verdere concentratie van de kinderoncologische zorg en research en de bouw van het nieuwe ziekenhuis en researchcentrum. Organisatie De Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie - hierna Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum - is opgericht op 14 december 2012 om de doelstelling van het Prinses Máxima Centrum mede mogelijk te maken. Door concentratie van zorg en onderzoek op één locatie kunnen sneller doorbraken in behandelstrategieën ontwikkeld worden waardoor op termijn méér kinderen genezen van kanker, met minder (late) bijwerkingen. De rechtsvorm is een stichting en de vestigingsplaats is Utrecht. De Stichting heeft geen medewerkers in dienst. 2

3 Wij gaan altijd voor 100%: vóór kinderen, tégen kanker Inleiding Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum is opgericht op 14 december Het Centrum kan rekenen op veel maat schappelijke steun en draagvlak. Alle partijen zien de meerwaarde van concentratie van kinderoncologische zorg en research op één plek. Zorgverzekeraars PRIMAC 045 sticker logo.indd :40 bekostigen de zorg op basis van meerjarige contracten, en de toekomstige uitgaven voor research zullen worden betaald vanuit meerdere bronnen, waarvan KiKa, Villa Joep en KWF de belangrijkste zijn. Toch kan daarmee de volledige meerwaarde nog niet worden bereikt omdat niet alle zorg- en verblijfskosten die zullen worden geleverd ook door zorgverzekeraars worden vergoed. Ook de bouwkosten van het researchinstituut moeten geheel met eigen middelen worden gefinancierd. Dat maakt fondsenwerving door de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum onmisbaar. Zij focust op niet-verzekerde voorzieningen, die ter ondersteuning van langdurig verblijf van kind en gezin zeer belangrijk zijn, en op de bouw van het research instituut en het uitvoeren van research. Werving voor Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum is hiermee complementair aan de beschikbare reguliere bekostigingsbronnen en de werving door andere fondsen die het Prinses Máxima Centrum ook steunen. Bestuur Het bestuur van de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum wordt gevormd door: Prof. dr. Rob Pieters* - voorzitter sinds Drs. Paul Venhoeven* - penningmeester sinds Jhr. mr. Albert Röell - lid sinds , afgetreden op Deze functie zal in 2015 opnieuw ingevuld worden. Samenwerking met Kika Voor de fondsenwervende activiteiten werkt de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie nauw samen de Stichting Kinderen Kankervrij (Kika), dat het doel heeft om de genezingskans in 2025 naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk. KiKa werft fondsen voor deze speciale onderzoeken, waarmee kinderen versneld hun kanker kunnen overwinnen. * Rob Pieters en Paul Venhoeven maken tevens deel uit van de Raad van Bestuur van Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie BV. 3

4 In het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie worden vanaf 2016 alle kinderen met kanker in Nederland behandeld. Concentratie van zorg en onderzoek op één locatie leidt tot méér genezing en minder (late) bijwerkingen. In het centrum, dat in Utrecht gebouwd wordt, zijn faciliteiten voorzien die een langdurig verblijf van kind en gezin ondersteunen en verlichten. Uw steun aan het Prinses Máxima Centrum is van grote waarde. Voor de toekomst van alle kinderen met kanker. Vóór kinderen, tégen kanker In het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie worden vanaf 2017 alle kinderen met kanker in Nederland behandeld. Concentratie van zorg en onderzoek op één locatie leidt tot méér genezing en minder (late) bijwerkingen. In het centrum dat in Utrecht wordt gebouwd zijn faciliteiten voorzien die een langdurig verblijf van kind en gezin ondersteunen en verlichten. Uw steun aan het Prinses Máxima Centrum is van grote waarde. Voor de toekomst van kinderen met kanker. Graag nodigen wij u uit om contact op te nemen met Marjolein van Leeuwen, onze manager Fondsenwerving: of Vóór kinderen, tégen kanker In het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie worden vanaf 2017 alle kinderen met kanker in Nederland behandeld. Concentratie van zorg en onderzoek op één locatie leidt tot méér genezing en minder (late) bijwerkingen. In het centrum dat in Utrecht wordt gebouwd komen faciliteiten die een langdurig verblijf van kind en gezin ondersteunen en verlichten. Uw steun aan het Prinses Máxima Centrum is van grote waarde. Voor de toekomst van kinderen met kanker. Graag nodigen wij u uit om contact op te nemen met Marjolein van Leeuwen, onze manager Fondsenwerving: of Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie Een initiatief om meer kinderen van kanker te genezen Kanker bij kinderen is gelukkig een zeldzame aandoening. Toch is het nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak onder kinderen. Om de twee dagen sterft in Nederland een kind aan kanker. En hoewel 75 procent van de kinderen de ziekte overleeft, is dit percentage de afgelopen tien jaar nauwelijks gestegen. Dit overlevingspercentage kan omhoog door zorg en onderzoek op één locatie samen te brengen. Kinderoncologen en ouders van kinderen met kanker hebben het initiatief genomen tot de oprichting van een toonaangevend centrum: het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Een centrum waar specialisten gezamenlijk de best mogelijke zorg bieden, dat (inter)nationale toponderzoekers aantrekt en dat gerichte opleidingen op hoog niveau aanbiedt. Met één nationaal kinderoncologisch centrum waarin gespecialiseerde zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding op het allerhoogste niveau samen worden gebracht, kunnen we onze ambitie waarmaken om in de toekomst ruim 90 procent van alle kinderen met kanker te genezen. Met de hoogst mogelijke kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling. Het Prinses Máxima Centrum: vóór kinderen tégen kanker Postbus 113, 3732 HJ De Bilt, telefoon: IBAN NL63 RABO BIC RABONL2U. Facilitering van werving Ter facilitering van de werving is in 2014 aan de volgende zaken gewerkt: Ontwikkelen van een nieuwe folder en Pr-mate rialen ter ondersteuning van de fondsenwerving Plaatsing van advertenties en naamsvermelding in registers van websites, gidsen en tijdschriften in een relatie tot nalaten en erven. Een voorbeeld hiervan zijn: Fikkerts Jaarboek, Voor Nu & Later; en de Notarisagenda. Ontwikkeling van een overzicht dat inzicht geeft in de verschillende ruimtes en diensten ten gunste van de ondersteuning van kind en gezin in het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie en het researchcentrum. Afhankelijk van de hoogte van een donatie kan men een zgn. ontwikkelingsgerichte zorgruimte of researchactiviteit adopteren, als geheel (bouw, huisvesting, inventaris, onderhoud) of als component van een specifieke ruimte of researchproject. De Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum is aangemeld in de Kennisbank Filantropie waarvan financieel adviseurs gebruik maken bij advisering aan private investeerders. Tevens is de Stichting Steun vindbaar op de website voor inwisseling van VVV-geschenkbonnen, zodat men rechtstreeks cadeaubonnen kan doneren. De website van het Prinses Máxima Centrum heeft een eigen fondsenwervingspagina gekregen. Hier vinden geïnteresseerden alle belangrijke informatie met betrekking tot donateurschap, schenken en nalaten. Registratie en rapportage van donaties en bijbehorende voorwaarden zijn belegd bij financiën Dr. Vaillant Fonds Dr. Vaillant Fonds (LVC) steunde ter gelegenheid van 100 jaar cremeren het Prinses Máxima Centrum met een schenking van ,-. Goois Jazz Festival Het Goois Jazz Festival heeft in de maand maart ,- opgehaald voor het Prinses Máxima Centrum. Het initiatief leverde naast een fantastische opbrengst ook goede PR op. 4

5 Resultaten 2014 De inkomsten van werving, ontvangen door de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum in 2014, zijn als volgt per segment onder te verdelen (toelichting: zie volgende pagina): Donaties / giften 2014 % 2013 % Particulieren ,4% % Bedrijven ,3% % Scholen/verenigingen/serviceclubs ,6% % Fondsen/stichtingen ,7% % Totaal p/jaar % % Eindtotaal t/m In het geval dat de donatie voor een concreet doel is bestemd, dan wordt hiervoor een zgn. bestemmingsfonds gevormd. Indien de donatie niet voor een expliciet doel is wordt de donatie opgenomen in een bestemmingsreserve. De besteding van inkomsten vindt plaats via een transparante procedure zoals die door het bestuur van de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum is vastgesteld. Er is in ,- aan doelstellingen besteed. Tevens zijn er kosten gemaakt voor beheer, administratie en acties. Huwelijk Patty Brard In de zomer van 2014 trouwde BN-er Patty Brard die ons liet weten haar bruiloftsgasten om een donatie te vragen voor het Prinses Máxima Centrum. Een prachtig initiatief dat een mooi bedrag van ruim 5.000,- opbracht en tevens goede publiciteit opleverde. SWK Kinderopvang De medewerkers van SWK Kinderopvang hebben in september 2014 hun jaarlijkse bedrijfsgolftoernooi georganiseerd ten gunste van het Prinses Máxima Centrum. De fondsenwerver die de cheque in ontvangst kwam nemen is ter plaatse geïnterviewd door een groepje kinderen van de opvanglocaties en dit interview is geplaatst in het SWK nieuwsblad. De prachtige opbrengst van ,- is overgemaakt aan het Prinses Máxima Centrum. SWK heeft aangegeven blijvend iets te willen doen voor het Prinses Máxima Centrum en hiertoe hebben de eerste gesprekken in 2014 plaatsgevonden. 5

6 Toelichting Resultaten Stichting Steun Fondsen/stichtingen Met geldwervende fondsen en stichtingen wordt een structurele relatie onderhouden voor wat betreft de specifieke, meerjarige steun die zij aan het Prinses Máxima Centrum geven. Vermogensfondsen (o.a. familiefondsen) worden benaderd voor steun op basis van het doel van de betreffende stichting. Tevens zijn er diverse stichtingen die uit naam van een (vaak overleden) persoon geld, producten of diensten doneren vanuit een specifieke doelstelling. Inmiddels hebben circa 35 fondsen een financiële toewijzing gedaan. Tevens is de Stichting Steun met diverse stichtingen een samenwerkingsovereenkomst aangegaan, ten behoeve van de financiering van ontwikkelingsgerichte zorgruimtes. In totaal is er tot en met ,- aan giften opgehaald via fondsen. Scholen/verenigingen/serviceclubs In 2014 hebben tal van acties plaatsgevonden, geïnitieerd door scholen, verenigingen en service clubs. Bijzonder feit is dat aan deze acties vaak een persoonlijke betrokkenheid bij kinderen met kanker ten grondslag ligt. Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum heeft deze acties ondersteund met informatie, promotiematerialen, presentaties en aanwezigheid bij het in ontvangst nemen van een symbolische cheque. Deze acties zijn ook via onze eigen communicatiekanalen zoals website, nieuwsbrief en social media geëtaleerd. De diversiteit en omvang van de acties verschillen, maar allen worden ze gekenmerkt door een grote betrokkenheid en inzet van de initiatiefnemers. Bedrijven Diverse bedrijven hebben in het afgelopen jaar spontaan eenmalige donaties gedaan, als onderdeel van een bedrijfsjubileum, een afscheid of bijvoorbeeld wanneer het Prinses Máxima Centrum het goede doel was bij een kerst(pakket)actie. Ook zijn er bedrijven waarmee na afloop van een actie verder is gesproken over een meer structurele vorm van steun, zoals de inrichting van een Fonds op Naam of een schenkingsovereenkomst waarbij een concrete ruimte in het Prinses Máxima Centrum volledig door dat bedrijf gesteund zal worden. Een aantal bedrijven heeft zich spontaan gemeld voor het beschikbaar stellen van hun producten en/of diensten, vanuit het perspectief van maatschappelijk betrokken ondernemen én de wens om een bijdrage te leveren aan het nationale Prinses Máxima Centrum. Met bedrijven is het voornemen om een meerjarige partnership aan te gaan, waarbij het leveren van producten/diensten samengaat met het realiseren van de ambities van het centrum. Daarnaast zijn bedrijven benaderd die zich willen verbinden aan het Prinses Máxima Centrum, vanuit strategische, product inhoudelijke, associatieve of maatschappelijke betrokkenheid. Zo n samenwerking wordt 6 ondersteund met verschillende niveaus van tegenprestaties onder andere in de (marketing) communicatie en relatiemanagement. Een mooi voorbeeld van een productsponsoring in het afgelopen jaar was de levering van speelgoed voor de eerste afdeling van het Prinses Máxima Centrum in een vrijgemaakte vleugel in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. De firma Intertoys schonk het Prinses Máxima Centrum een vrachtwagen vol speelgoed ter waarde van euro. Specifiek met betrekking tot de bouw is er met verschillende toeleveranciers van materialen en producten gesproken over mogelijke sponsoring van hun producten, materialen en/of diensten. Zo kunnen soms producten, materialen en diensten uit het bouwbestek weggelaten worden. In andere gevallen verwijzen we de partijen door naar de toekomstige aannemersformatie. De afdeling fondsenwerving coördineert de contacten met deze relaties. Bij acties die hoge bedragen opleveren, wordt vaak om een specifieke tastbare bestemming gevraagd. Geoormerkte bestemmingen zijn de financiering van ruimtes die afleiding bieden of beweging stimuleren, het research centrum of specifiek onderzoek naar een bepaalde vorm van kinderkanker. Particuliere donaties Particuliere acties betroffen veelal het werven van donaties bij het vieren van een persoonlijke gebeurtenis, zoals een huwelijk, jubileum, verjaardagen, maar ook bij het overlijden van een dierbare. Mooie acties waar vaak een bijzonder verhaal aan ten grondslag ligt. Deze acties zijn ondersteund met brochures, oorkondes of persoonlijke bedankbrieven. Eveneens wordt het Prinses Máxima Centrum opgenomen in nalatenschappen, als erfgenaam of in de vorm van een legaat. Deze bijzondere manier van steun wordt ondersteund door persoonlijke gesprekken waarbij de mogelijkheden wordt toegelicht. De bekendheid van het Prinses Máxima Centrum als doel voor nalatenschappen wordt verkregen door gerichte advertenties en vermelding in onze eigen communicatiemiddelen. Founding Partners Een aantal personen en instanties is benaderd voor een rol als Founding Partner van het Prinses Máxima Centrum; het streven is daarbij een groep mensen bij elkaar te brengen die gezamenlijk het financiële fundament onder het research instituut wil leggen. Een aantal mensen heeft zich als Founding Partner in 2014 gecommitteerd, waarbij de schenking geëffectueerd zal worden op het moment van verkrijging van bijvoorbeeld de bouwvergunning en/of andere mijlpalen in het bouwproces van het Prinses Máxima Centrum. Met een aantal potentiële Founding Partners is in 2014 gesproken, waarmee de contacten in 2015 verder zullen worden gelegd.

7 Financieel beleid Begin 2013 is geformuleerd op welke wijze het ontvangen vermogen verantwoord wordt beheerd. Dit beleid is gecontinueerd in Hierin zijn drie elementen te onderscheiden: 1. Beleid inzake vermogensvorming De doelstelling van de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum is het verwerven van middelen ten behoeve van niet-verzekerde zorg en research, voorzieningen zoals ruimtes ter bevordering van beweging en ontwikkeling, opleiding en onderwijs op het gebied van kinderoncologie, en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt. Het beleid is er op gericht om de geworven middelen zonder onnodige vertraging in te zetten voor de doelstelling, anders gezegd: vermogensvorming vindt alleen plaats voor zover nodig voor het waarborgen van de continuïteit van de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum. Bestemmingsfondsen De bestemmingsfondsen zullen zonder onnodige vertraging worden besteed in lijn met de bestemming die daaraan door de gevers is gegeven, op aanvraag van de Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie BV. Bestemmingsreserves De Bestemmingsreserves omvatten de bestemmingsreserves research instituut, continuïteit en de algemene reserve. Bestemmingsreserve gebouw Deze reserve zal aangewend worden ten behoeve van het researchinstituut en ruimtes ter bevordering van beweging en ontwikkeling, op aanvraag van de Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie BV. Bestemmingsreserve Continuïteit De omvang van de bestemmingsreserve continuïteit wordt bepaald als het 5-jarig gemiddelde van de jaarlijkse exploitatiekosten. Bestemmingsreserve Algemeen De bestemmingsreserve algemeen is op aanvraag van de Raad van Bestuur het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie BV beschikbaar voor de doelstelling. Het Bestuur van de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie beslist over de aanvraag. 2. Samenstelling en beleggingshorizon vermogen Het vermogen van Stichting Steun bedraagt per 31 december , samengesteld als volgt: Verdeling reserves Bestemmingsfondsen Besteding waarvan research instituut waarvan research vanaf 2017 waarvan projecten vanaf 2014 waarvan ontwikkelingsgerichte zorg vanaf 2014 Bestemmingsreserves waarvan gebouw waarvan onderzoek vanaf 2014 waarvan algemeen vanaf 2014 Overige reserves 0 Eindtotaal Uit bovenstaande tabel valt af te leiden dat het merendeel van het vermogen op korte termijn ingezet kan en mogelijk zal worden. Het beleggingsbeleid is daarom gebaseerd op een korte beleggingshorizon van maximaal twee jaar. 3. Beleggingsbeleid Voor het beleggingsbeleid geldt als uitgangspunt dat een optimaal rendement bij beperking van financiële risico s wordt getracht te bereiken onder de randvoorwaarden van groen en ethisch beleggen. Gegeven de beperkte beleggingshorizon is het voor de komende 12 maanden gepast om het vermogen op spaarrekeningen aan te houden. Daarbij zal ter verdere beperking van de risico s spreiding van het beschikbare saldo over verschillende banken plaatsvinden. Uiterlijk in januari 2015 wordt het beleggingsbeleid geëvalueerd en zo nodig herzien. 7

8 v1506 Wilt u ons steunen? Voor het realiseren van de nieuwbouw is het noodzakelijk eigen financiële middelen bijeen te brengen om de financiering van het project rond te maken. Eenieder die overtuigd is van het unieke concept van het Prinses Máxima Centrum, waardoor de genezingskans van kinderen met kanker sneller kan toenemen, nodigen wij uit contact met ons op te nemen. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden om bij te dragen aan het financiële fundament van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Fondsenwerving Aanspreekpunt: Marjolein van Leeuwen, manager Fondsenwerving Telefoon: Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie NL63 RABO Kamer van Koophandel De belastingdienst heeft de Stichting de ANBI-status toegekend. Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie BV Postbus AC Bilthoven Dorpsstraat HJ De Bilt T

9 9

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 29 september 2011

Jaarverslag 2010 29 september 2011 29 september 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1: Over de Stichting... 3 Hoofdstuk 2: Doelstellingen en kernresultaten... 4 Hoofdstuk 3: Onderzoek en behandeling ALS Centrum...

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

SAMEN TEGEN KANKER. Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013

SAMEN TEGEN KANKER. Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013 Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013 Onderzoekprojecten: 375 Donaties: 4.463.000 Onderzoekprojecten: Promoties: 35 470 Promoties: 40 Wetenschappelijke Onderzoekers: 450 artikelen:

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Palliactief, april 2011 Voorwoord Sinds de start van

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Inhoud. Elk jaar worden er in Nederland 800 kinderen geboren met een dodelijke stofwisselingsziekte. Onderzoek kan dat getal verlagen. Voorwoord...

Inhoud. Elk jaar worden er in Nederland 800 kinderen geboren met een dodelijke stofwisselingsziekte. Onderzoek kan dat getal verlagen. Voorwoord... Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord... 6 Jaaroverzicht: Kengegevens stofwisselingsziekte en Metakids 2014... 7 1 Waarom Metakids... 9 1.1 Stofwisselingsziekte: onzichtbaar en onbekend... 9 1.2 Wat is stofwisselingsziekte...

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15.

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15. Beleidsplan 2012-2015 Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888 Rabobank Alkmaar 1394.15.211 1 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Doelstellingen van de

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET BELEIDSPLAN 2014-2016

SAMENVATTING VAN HET BELEIDSPLAN 2014-2016 SAMENVATTING VAN HET BELEIDSPLAN 2014-2016 1. Missie van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) Christenen verwoorden de zin van het leven verschillend, maar de Bijbel is steeds de bron. Wij willen daarom

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna Jaarverslag 2013 Stichting Viva la Donna INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen 4 2. Organisatie 7 2.1 Bestuur 7 2.2 Personeelszaken 8 3. Inkomsten 10 3.1 Inkomsten commerciële activiteiten 10 3.2 Financiële

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014

OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014 OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014 We hebben een goed doel: het onmogelijke mogelijk maken voor kinderen met een zeldzame spierziekte. Realisme is onze basis. Ambitie onze drijfveer. Uitdaging maakt

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

2014-2016. www.autisme-research.nl

2014-2016. www.autisme-research.nl 2014-2016 De Stichting Autisme Research (SAR) zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar autisme. Het gaat om specifiek onderzoek dat wordt verricht door het Autism Research Centre (ARC) van de

Nadere informatie

CharityWijzer. Inhoud

CharityWijzer. Inhoud CharityWijzer Misschien geeft u wel eens aan één of meer goede doelen. Effectief geven is niet altijd eenvoudig. Er zijn veel goededoelenorganisaties en er zijn verschillende manieren om vermogen over

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Inhoud. Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005

Inhoud. Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005 Inhoud Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005 1. Net4kids: missie, visie en doelstelling 2. Voorwoord 3. Samenvatting

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs Dit hoofdstuk is onderdeel van de publicatie Filantropie in Nederland, onder redactie van Lucas Meijs, een

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie