HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM. Jaaroverzicht 2014 VOOR KINDERONCOLOGIE STICHTING STEUN. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM. Jaaroverzicht 2014 VOOR KINDERONCOLOGIE STICHTING STEUN. 1 www.prinsesmaximacentrum.nl"

Transcriptie

1 STICHTING STEUN HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM VOOR KINDERONCOLOGIE 1

2 Over het Prinses Máxima Centrum In 2012 is Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. opgericht op initiatief van de beroepsgroep, vertegenwoordigd in de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) en de patiëntenvereniging Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK). Doel is om als nieuw kinderoncologisch zorg- en research centrum de kwaliteit van zorg voor kinderen met kanker te verbeteren, door bundeling van de expertise in een nieuw te bouwen ziekenhuis en researchcentrum. Het Prinses Máxima Centrum zal in de eindsituatie haar activiteiten ontplooien vanuit een nieuw te bouwen centrum in Utrecht dat najaar 2017 opgeleverd zal worden. Om een geleidelijke concentratie van kinderoncologische zorg in het Prinses Máxima Centrum te realiseren en om een deel van de patiënten eerder te laten profiteren van bundeling van expertise, is per 20 oktober 2014 een eerste afdeling van het Prinses Máxima Centrum van start gegaan binnen de muren van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Op dit moment levert het Prinses Máxima Centrum de complexe kinderoncologische zorg aan patiënten met solide tumoren in buik en borst, hemato-oncologische patiënten uit de regio Utrecht, en op incidentele basis aan andere patiënten. Daarnaast wordt gewerkt aan de verdere concentratie van de kinderoncologische zorg en research en de bouw van het nieuwe ziekenhuis en researchcentrum. Organisatie De Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie - hierna Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum - is opgericht op 14 december 2012 om de doelstelling van het Prinses Máxima Centrum mede mogelijk te maken. Door concentratie van zorg en onderzoek op één locatie kunnen sneller doorbraken in behandelstrategieën ontwikkeld worden waardoor op termijn méér kinderen genezen van kanker, met minder (late) bijwerkingen. De rechtsvorm is een stichting en de vestigingsplaats is Utrecht. De Stichting heeft geen medewerkers in dienst. 2

3 Wij gaan altijd voor 100%: vóór kinderen, tégen kanker Inleiding Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum is opgericht op 14 december Het Centrum kan rekenen op veel maat schappelijke steun en draagvlak. Alle partijen zien de meerwaarde van concentratie van kinderoncologische zorg en research op één plek. Zorgverzekeraars PRIMAC 045 sticker logo.indd :40 bekostigen de zorg op basis van meerjarige contracten, en de toekomstige uitgaven voor research zullen worden betaald vanuit meerdere bronnen, waarvan KiKa, Villa Joep en KWF de belangrijkste zijn. Toch kan daarmee de volledige meerwaarde nog niet worden bereikt omdat niet alle zorg- en verblijfskosten die zullen worden geleverd ook door zorgverzekeraars worden vergoed. Ook de bouwkosten van het researchinstituut moeten geheel met eigen middelen worden gefinancierd. Dat maakt fondsenwerving door de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum onmisbaar. Zij focust op niet-verzekerde voorzieningen, die ter ondersteuning van langdurig verblijf van kind en gezin zeer belangrijk zijn, en op de bouw van het research instituut en het uitvoeren van research. Werving voor Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum is hiermee complementair aan de beschikbare reguliere bekostigingsbronnen en de werving door andere fondsen die het Prinses Máxima Centrum ook steunen. Bestuur Het bestuur van de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum wordt gevormd door: Prof. dr. Rob Pieters* - voorzitter sinds Drs. Paul Venhoeven* - penningmeester sinds Jhr. mr. Albert Röell - lid sinds , afgetreden op Deze functie zal in 2015 opnieuw ingevuld worden. Samenwerking met Kika Voor de fondsenwervende activiteiten werkt de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie nauw samen de Stichting Kinderen Kankervrij (Kika), dat het doel heeft om de genezingskans in 2025 naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk. KiKa werft fondsen voor deze speciale onderzoeken, waarmee kinderen versneld hun kanker kunnen overwinnen. * Rob Pieters en Paul Venhoeven maken tevens deel uit van de Raad van Bestuur van Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie BV. 3

4 In het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie worden vanaf 2016 alle kinderen met kanker in Nederland behandeld. Concentratie van zorg en onderzoek op één locatie leidt tot méér genezing en minder (late) bijwerkingen. In het centrum, dat in Utrecht gebouwd wordt, zijn faciliteiten voorzien die een langdurig verblijf van kind en gezin ondersteunen en verlichten. Uw steun aan het Prinses Máxima Centrum is van grote waarde. Voor de toekomst van alle kinderen met kanker. Vóór kinderen, tégen kanker In het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie worden vanaf 2017 alle kinderen met kanker in Nederland behandeld. Concentratie van zorg en onderzoek op één locatie leidt tot méér genezing en minder (late) bijwerkingen. In het centrum dat in Utrecht wordt gebouwd zijn faciliteiten voorzien die een langdurig verblijf van kind en gezin ondersteunen en verlichten. Uw steun aan het Prinses Máxima Centrum is van grote waarde. Voor de toekomst van kinderen met kanker. Graag nodigen wij u uit om contact op te nemen met Marjolein van Leeuwen, onze manager Fondsenwerving: of Vóór kinderen, tégen kanker In het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie worden vanaf 2017 alle kinderen met kanker in Nederland behandeld. Concentratie van zorg en onderzoek op één locatie leidt tot méér genezing en minder (late) bijwerkingen. In het centrum dat in Utrecht wordt gebouwd komen faciliteiten die een langdurig verblijf van kind en gezin ondersteunen en verlichten. Uw steun aan het Prinses Máxima Centrum is van grote waarde. Voor de toekomst van kinderen met kanker. Graag nodigen wij u uit om contact op te nemen met Marjolein van Leeuwen, onze manager Fondsenwerving: of Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie Een initiatief om meer kinderen van kanker te genezen Kanker bij kinderen is gelukkig een zeldzame aandoening. Toch is het nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak onder kinderen. Om de twee dagen sterft in Nederland een kind aan kanker. En hoewel 75 procent van de kinderen de ziekte overleeft, is dit percentage de afgelopen tien jaar nauwelijks gestegen. Dit overlevingspercentage kan omhoog door zorg en onderzoek op één locatie samen te brengen. Kinderoncologen en ouders van kinderen met kanker hebben het initiatief genomen tot de oprichting van een toonaangevend centrum: het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Een centrum waar specialisten gezamenlijk de best mogelijke zorg bieden, dat (inter)nationale toponderzoekers aantrekt en dat gerichte opleidingen op hoog niveau aanbiedt. Met één nationaal kinderoncologisch centrum waarin gespecialiseerde zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding op het allerhoogste niveau samen worden gebracht, kunnen we onze ambitie waarmaken om in de toekomst ruim 90 procent van alle kinderen met kanker te genezen. Met de hoogst mogelijke kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling. Het Prinses Máxima Centrum: vóór kinderen tégen kanker Postbus 113, 3732 HJ De Bilt, telefoon: IBAN NL63 RABO BIC RABONL2U. Facilitering van werving Ter facilitering van de werving is in 2014 aan de volgende zaken gewerkt: Ontwikkelen van een nieuwe folder en Pr-mate rialen ter ondersteuning van de fondsenwerving Plaatsing van advertenties en naamsvermelding in registers van websites, gidsen en tijdschriften in een relatie tot nalaten en erven. Een voorbeeld hiervan zijn: Fikkerts Jaarboek, Voor Nu & Later; en de Notarisagenda. Ontwikkeling van een overzicht dat inzicht geeft in de verschillende ruimtes en diensten ten gunste van de ondersteuning van kind en gezin in het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie en het researchcentrum. Afhankelijk van de hoogte van een donatie kan men een zgn. ontwikkelingsgerichte zorgruimte of researchactiviteit adopteren, als geheel (bouw, huisvesting, inventaris, onderhoud) of als component van een specifieke ruimte of researchproject. De Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum is aangemeld in de Kennisbank Filantropie waarvan financieel adviseurs gebruik maken bij advisering aan private investeerders. Tevens is de Stichting Steun vindbaar op de website voor inwisseling van VVV-geschenkbonnen, zodat men rechtstreeks cadeaubonnen kan doneren. De website van het Prinses Máxima Centrum heeft een eigen fondsenwervingspagina gekregen. Hier vinden geïnteresseerden alle belangrijke informatie met betrekking tot donateurschap, schenken en nalaten. Registratie en rapportage van donaties en bijbehorende voorwaarden zijn belegd bij financiën Dr. Vaillant Fonds Dr. Vaillant Fonds (LVC) steunde ter gelegenheid van 100 jaar cremeren het Prinses Máxima Centrum met een schenking van ,-. Goois Jazz Festival Het Goois Jazz Festival heeft in de maand maart ,- opgehaald voor het Prinses Máxima Centrum. Het initiatief leverde naast een fantastische opbrengst ook goede PR op. 4

5 Resultaten 2014 De inkomsten van werving, ontvangen door de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum in 2014, zijn als volgt per segment onder te verdelen (toelichting: zie volgende pagina): Donaties / giften 2014 % 2013 % Particulieren ,4% % Bedrijven ,3% % Scholen/verenigingen/serviceclubs ,6% % Fondsen/stichtingen ,7% % Totaal p/jaar % % Eindtotaal t/m In het geval dat de donatie voor een concreet doel is bestemd, dan wordt hiervoor een zgn. bestemmingsfonds gevormd. Indien de donatie niet voor een expliciet doel is wordt de donatie opgenomen in een bestemmingsreserve. De besteding van inkomsten vindt plaats via een transparante procedure zoals die door het bestuur van de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum is vastgesteld. Er is in ,- aan doelstellingen besteed. Tevens zijn er kosten gemaakt voor beheer, administratie en acties. Huwelijk Patty Brard In de zomer van 2014 trouwde BN-er Patty Brard die ons liet weten haar bruiloftsgasten om een donatie te vragen voor het Prinses Máxima Centrum. Een prachtig initiatief dat een mooi bedrag van ruim 5.000,- opbracht en tevens goede publiciteit opleverde. SWK Kinderopvang De medewerkers van SWK Kinderopvang hebben in september 2014 hun jaarlijkse bedrijfsgolftoernooi georganiseerd ten gunste van het Prinses Máxima Centrum. De fondsenwerver die de cheque in ontvangst kwam nemen is ter plaatse geïnterviewd door een groepje kinderen van de opvanglocaties en dit interview is geplaatst in het SWK nieuwsblad. De prachtige opbrengst van ,- is overgemaakt aan het Prinses Máxima Centrum. SWK heeft aangegeven blijvend iets te willen doen voor het Prinses Máxima Centrum en hiertoe hebben de eerste gesprekken in 2014 plaatsgevonden. 5

6 Toelichting Resultaten Stichting Steun Fondsen/stichtingen Met geldwervende fondsen en stichtingen wordt een structurele relatie onderhouden voor wat betreft de specifieke, meerjarige steun die zij aan het Prinses Máxima Centrum geven. Vermogensfondsen (o.a. familiefondsen) worden benaderd voor steun op basis van het doel van de betreffende stichting. Tevens zijn er diverse stichtingen die uit naam van een (vaak overleden) persoon geld, producten of diensten doneren vanuit een specifieke doelstelling. Inmiddels hebben circa 35 fondsen een financiële toewijzing gedaan. Tevens is de Stichting Steun met diverse stichtingen een samenwerkingsovereenkomst aangegaan, ten behoeve van de financiering van ontwikkelingsgerichte zorgruimtes. In totaal is er tot en met ,- aan giften opgehaald via fondsen. Scholen/verenigingen/serviceclubs In 2014 hebben tal van acties plaatsgevonden, geïnitieerd door scholen, verenigingen en service clubs. Bijzonder feit is dat aan deze acties vaak een persoonlijke betrokkenheid bij kinderen met kanker ten grondslag ligt. Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum heeft deze acties ondersteund met informatie, promotiematerialen, presentaties en aanwezigheid bij het in ontvangst nemen van een symbolische cheque. Deze acties zijn ook via onze eigen communicatiekanalen zoals website, nieuwsbrief en social media geëtaleerd. De diversiteit en omvang van de acties verschillen, maar allen worden ze gekenmerkt door een grote betrokkenheid en inzet van de initiatiefnemers. Bedrijven Diverse bedrijven hebben in het afgelopen jaar spontaan eenmalige donaties gedaan, als onderdeel van een bedrijfsjubileum, een afscheid of bijvoorbeeld wanneer het Prinses Máxima Centrum het goede doel was bij een kerst(pakket)actie. Ook zijn er bedrijven waarmee na afloop van een actie verder is gesproken over een meer structurele vorm van steun, zoals de inrichting van een Fonds op Naam of een schenkingsovereenkomst waarbij een concrete ruimte in het Prinses Máxima Centrum volledig door dat bedrijf gesteund zal worden. Een aantal bedrijven heeft zich spontaan gemeld voor het beschikbaar stellen van hun producten en/of diensten, vanuit het perspectief van maatschappelijk betrokken ondernemen én de wens om een bijdrage te leveren aan het nationale Prinses Máxima Centrum. Met bedrijven is het voornemen om een meerjarige partnership aan te gaan, waarbij het leveren van producten/diensten samengaat met het realiseren van de ambities van het centrum. Daarnaast zijn bedrijven benaderd die zich willen verbinden aan het Prinses Máxima Centrum, vanuit strategische, product inhoudelijke, associatieve of maatschappelijke betrokkenheid. Zo n samenwerking wordt 6 ondersteund met verschillende niveaus van tegenprestaties onder andere in de (marketing) communicatie en relatiemanagement. Een mooi voorbeeld van een productsponsoring in het afgelopen jaar was de levering van speelgoed voor de eerste afdeling van het Prinses Máxima Centrum in een vrijgemaakte vleugel in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. De firma Intertoys schonk het Prinses Máxima Centrum een vrachtwagen vol speelgoed ter waarde van euro. Specifiek met betrekking tot de bouw is er met verschillende toeleveranciers van materialen en producten gesproken over mogelijke sponsoring van hun producten, materialen en/of diensten. Zo kunnen soms producten, materialen en diensten uit het bouwbestek weggelaten worden. In andere gevallen verwijzen we de partijen door naar de toekomstige aannemersformatie. De afdeling fondsenwerving coördineert de contacten met deze relaties. Bij acties die hoge bedragen opleveren, wordt vaak om een specifieke tastbare bestemming gevraagd. Geoormerkte bestemmingen zijn de financiering van ruimtes die afleiding bieden of beweging stimuleren, het research centrum of specifiek onderzoek naar een bepaalde vorm van kinderkanker. Particuliere donaties Particuliere acties betroffen veelal het werven van donaties bij het vieren van een persoonlijke gebeurtenis, zoals een huwelijk, jubileum, verjaardagen, maar ook bij het overlijden van een dierbare. Mooie acties waar vaak een bijzonder verhaal aan ten grondslag ligt. Deze acties zijn ondersteund met brochures, oorkondes of persoonlijke bedankbrieven. Eveneens wordt het Prinses Máxima Centrum opgenomen in nalatenschappen, als erfgenaam of in de vorm van een legaat. Deze bijzondere manier van steun wordt ondersteund door persoonlijke gesprekken waarbij de mogelijkheden wordt toegelicht. De bekendheid van het Prinses Máxima Centrum als doel voor nalatenschappen wordt verkregen door gerichte advertenties en vermelding in onze eigen communicatiemiddelen. Founding Partners Een aantal personen en instanties is benaderd voor een rol als Founding Partner van het Prinses Máxima Centrum; het streven is daarbij een groep mensen bij elkaar te brengen die gezamenlijk het financiële fundament onder het research instituut wil leggen. Een aantal mensen heeft zich als Founding Partner in 2014 gecommitteerd, waarbij de schenking geëffectueerd zal worden op het moment van verkrijging van bijvoorbeeld de bouwvergunning en/of andere mijlpalen in het bouwproces van het Prinses Máxima Centrum. Met een aantal potentiële Founding Partners is in 2014 gesproken, waarmee de contacten in 2015 verder zullen worden gelegd.

7 Financieel beleid Begin 2013 is geformuleerd op welke wijze het ontvangen vermogen verantwoord wordt beheerd. Dit beleid is gecontinueerd in Hierin zijn drie elementen te onderscheiden: 1. Beleid inzake vermogensvorming De doelstelling van de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum is het verwerven van middelen ten behoeve van niet-verzekerde zorg en research, voorzieningen zoals ruimtes ter bevordering van beweging en ontwikkeling, opleiding en onderwijs op het gebied van kinderoncologie, en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt. Het beleid is er op gericht om de geworven middelen zonder onnodige vertraging in te zetten voor de doelstelling, anders gezegd: vermogensvorming vindt alleen plaats voor zover nodig voor het waarborgen van de continuïteit van de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum. Bestemmingsfondsen De bestemmingsfondsen zullen zonder onnodige vertraging worden besteed in lijn met de bestemming die daaraan door de gevers is gegeven, op aanvraag van de Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie BV. Bestemmingsreserves De Bestemmingsreserves omvatten de bestemmingsreserves research instituut, continuïteit en de algemene reserve. Bestemmingsreserve gebouw Deze reserve zal aangewend worden ten behoeve van het researchinstituut en ruimtes ter bevordering van beweging en ontwikkeling, op aanvraag van de Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie BV. Bestemmingsreserve Continuïteit De omvang van de bestemmingsreserve continuïteit wordt bepaald als het 5-jarig gemiddelde van de jaarlijkse exploitatiekosten. Bestemmingsreserve Algemeen De bestemmingsreserve algemeen is op aanvraag van de Raad van Bestuur het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie BV beschikbaar voor de doelstelling. Het Bestuur van de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie beslist over de aanvraag. 2. Samenstelling en beleggingshorizon vermogen Het vermogen van Stichting Steun bedraagt per 31 december , samengesteld als volgt: Verdeling reserves Bestemmingsfondsen Besteding waarvan research instituut waarvan research vanaf 2017 waarvan projecten vanaf 2014 waarvan ontwikkelingsgerichte zorg vanaf 2014 Bestemmingsreserves waarvan gebouw waarvan onderzoek vanaf 2014 waarvan algemeen vanaf 2014 Overige reserves 0 Eindtotaal Uit bovenstaande tabel valt af te leiden dat het merendeel van het vermogen op korte termijn ingezet kan en mogelijk zal worden. Het beleggingsbeleid is daarom gebaseerd op een korte beleggingshorizon van maximaal twee jaar. 3. Beleggingsbeleid Voor het beleggingsbeleid geldt als uitgangspunt dat een optimaal rendement bij beperking van financiële risico s wordt getracht te bereiken onder de randvoorwaarden van groen en ethisch beleggen. Gegeven de beperkte beleggingshorizon is het voor de komende 12 maanden gepast om het vermogen op spaarrekeningen aan te houden. Daarbij zal ter verdere beperking van de risico s spreiding van het beschikbare saldo over verschillende banken plaatsvinden. Uiterlijk in januari 2015 wordt het beleggingsbeleid geëvalueerd en zo nodig herzien. 7

8 v1506 Wilt u ons steunen? Voor het realiseren van de nieuwbouw is het noodzakelijk eigen financiële middelen bijeen te brengen om de financiering van het project rond te maken. Eenieder die overtuigd is van het unieke concept van het Prinses Máxima Centrum, waardoor de genezingskans van kinderen met kanker sneller kan toenemen, nodigen wij uit contact met ons op te nemen. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden om bij te dragen aan het financiële fundament van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Fondsenwerving Aanspreekpunt: Marjolein van Leeuwen, manager Fondsenwerving Telefoon: Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie NL63 RABO Kamer van Koophandel De belastingdienst heeft de Stichting de ANBI-status toegekend. Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie BV Postbus AC Bilthoven Dorpsstraat HJ De Bilt T

9 9

Innovatie begint bij het lef om de patiënt écht centraal te stellen

Innovatie begint bij het lef om de patiënt écht centraal te stellen wereldkaart contact Blog Rabobank oktober 2016 Innovatie begint bij het lef om de patiënt écht centraal te stellen Blog Diana Monissen De bouw van het nieuwe Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie 1 Inleiding Saffier De Residentiegroep is een vernieuwende organisatie waar het welzijn van de cliënt voorop staat.

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM. Jaaroverzicht 2015 VOOR KINDERONCOLOGIE STICHTING STEUN. 1

HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM. Jaaroverzicht 2015 VOOR KINDERONCOLOGIE STICHTING STEUN. 1 STICHTING STEUN HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM VOOR KINDERONCOLOGIE Jaaroverzicht 2015 1 www.prinsesmaximacentrum.nl Inhoud Inleiding 3 Samenwerking met Kika 3 Organisatie 4 Bestuur en governance 4 Wervingsactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. Missie, visie en doelstelling a. Missie b. visie c. Doelstelling 2. Achtergrond en toekomst 3. Doelgroepen 4. Activiteiten en projecten 5. Communicatie

Nadere informatie

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016 Stichting OKI Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding Periode 2011-2016 Bezoekadres : Eslaan 2 1401 EG Bussum www.stichtingoki.nl fiscaal nummer : 850376476 Beleidsplan Stichting OKI 1. Inleiding

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 november 2011 Inleiding Op 26 oktober 2011 is de stichting Vrienden van de Firma van Drie, afgekort Vrienden van De Firma, opgericht. De vriendenstichting

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting tot Steun. Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam. Versie 12 juni 2017

Beleidsplan Stichting tot Steun. Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam. Versie 12 juni 2017 Beleidsplan Stichting tot Steun Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam Versie 12 juni 2017 Pagina 1 van 6 Inleiding Direct na de oorlog in 1945 begon men te werken aan het stichten van een Protestants Christelijk

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Naar de Top voor KiKa

Jaarrekening 2014. Stichting Naar de Top voor KiKa Jaarrekening 2014 Stichting Naar de Top voor KiKa Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene informatie over Stichting Naar de Top voor KiKa... 4 2.1 Bestuurssamenstelling... 4 2.2 Doelstelling... 4 3.

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015 BELEIDSPLAN Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Periode 2015 Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Postbus 66 1775 ZH MIDDENMEER RSIN/fiscaal nummer: 8518 79 950 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Welzijnsfonds Saffier

Beleidsplan. Stichting Welzijnsfonds Saffier Beleidsplan Stichting Welzijnsfonds Saffier Den Haag, Inhoudsopgave 1 Inleiding Blz. 3 2 De taak van Stichting Welzijnsfonds Saffier Blz. 3 2.1 Doelstelling Blz. 3 2.2 Structuur Blz. 4 2.3 ANBI status

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 1 JAARVERSLAG 2015 Activiteiten in 2015 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Per 29 december 2014 hebben de secretaris en penningmeester van het oude bestuur

Nadere informatie

Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten

Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten Het HDI hielp mij en mijn gezin om te gaan met de ziekte. Want kanker heb je niet alleen. Monique Het Helen Dowling Instituut Kanker

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve Jaarrekening 2013 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Acties e.d./ 2013 en vooruitblik 2014 4 Jaarstukken Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

Stichting Activiteiten Mixed Lions Club Utrecht Novum. Jaarverslag 7 e boekjaar 1 september augustus 2014

Stichting Activiteiten Mixed Lions Club Utrecht Novum. Jaarverslag 7 e boekjaar 1 september augustus 2014 Stichting Activiteiten Mixed Lions Club Utrecht Novum Jaarverslag 7 e boekjaar 1 september 2013-31 augustus 2014 Inhoudsopgave: - Algemene toelichting - Balans - Staat van baten en lasten - Toelichting

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2013-2014 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Beleidsplan Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Kernprincipes van de Resi Smit Foundation Statutaire doelstelling Afwezigheid van winstoogmerk Bestemming

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Versie 1 mei 2012 1

Beleidsnotitie. Versie 1 mei 2012 1 Beleidsnotitie Versie 1 mei 2012 1 1. Het Ziekenhuis St Jansdal Het Christelijk Algemeen Ziekenhuis Noordwest-Veluwe (het St Jansdal Ziekenhuis) is een middelgroot ziekenhuis in Harderwijk waar meer dan

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International. Jaarverslag. Stichting Rotaplast Nederland

Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International. Jaarverslag. Stichting Rotaplast Nederland Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International Jaarverslag Stichting Rotaplast Nederland 2015 1 Algemeen De Stichting Rotaplastgelden is opgericht bij akte 23 november 2009 verleden

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds is opgericht op 15 december 2016. In onderstaand plan legt het bestuur van de Stichting het beleid van

Nadere informatie

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009 Beleidsplan Voor de jaren 2008-2009 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Arnhem Jaarrekening 2012 Pagina 1 van 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en de staat van

Nadere informatie

STICHTING FONDSWERVING voor het. Levensbeschouwelijk Centrum Nieuwbouw. Meander Medisch Centrum RAPPORT BETREFFENDEDE JAARREKENING 2013

STICHTING FONDSWERVING voor het. Levensbeschouwelijk Centrum Nieuwbouw. Meander Medisch Centrum RAPPORT BETREFFENDEDE JAARREKENING 2013 STICHTING FONDSWERVING voor het Levensbeschouwelijk Centrum Nieuwbouw Meander Medisch Centrum RAPPORT BETREFFENDEDE JAARREKENING 2013 RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE 1.1 Informatie

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 ` Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2014 6 Voorwoord

Nadere informatie

Sophia Stichtingen Beleidsplan 2016 2018. Een beter leven voor zieke kinderen

Sophia Stichtingen Beleidsplan 2016 2018. Een beter leven voor zieke kinderen Sophia Stichtingen Beleidsplan 2016 2018 Een beter leven voor zieke kinderen Vastgesteld: donderdag 10 december 2015 INHOUDSOPGAVE 1 SOPHIA STICHTINGEN... 3 2 MISSIE... 3 3 HOOFDDOELSTELLINGEN... 4 3.1

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2018

Beleidsplan 2016-2018 Stichting De Zeven Werken Beleidsplan 2016-2018 Eindhoven, november 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Stichting De Zeven Werken... 3 2.1. Visie... 3 2.2. Doelstelling... 3 2.3. Werkzaamheden... 3 3. Het

Nadere informatie

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014 Stichting Vrienden op Aarde Beleidsplan 2014-2015 Versie 12 januari 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden op Aarde ('de Stichting'). In dit beleidsplan legt de Stichting

Nadere informatie

jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland STEUNT Beknopt jaarverslag 66e actiejaar

jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland STEUNT Beknopt jaarverslag 66e actiejaar STEUNT jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland Beknopt jaarverslag 66e actiejaar Jaarverslag 66 e actiejaar Stichting Cefina. Centrale Financieringsactie voor Joods- Sociaal Werk Beknopt jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2013 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc Beleidsplan Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc 2013 2015 Aanleiding Alzheimer is de epidemie van de toekomst: het aantal patiënten groeit razendsnel. De ziekte is dramatisch voor de patiënt én voor

Nadere informatie

Kind en Ziekenhuis. Hanneke de Ridder, bestuursvoorzitter Nieuwegein, 2 oktober 2013

Kind en Ziekenhuis. Hanneke de Ridder, bestuursvoorzitter Nieuwegein, 2 oktober 2013 Kind en Ziekenhuis Hanneke de Ridder, bestuursvoorzitter Nieuwegein, 2 oktober 2013 Ontstaan, doel en ontwikkelingen 07-10-2013 3 Verdeling tumoren bij kinderen Gemiddeld aantal per jaar per centrum (SKION

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Sophia. Jaarrekening 2015

Stichting Vrienden van het Sophia. Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van het Sophia INHOUDSOPGAVE BALANS PER 31 DECEMBER 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 TOELICHTING 5 1. ALGEMEEN 5 2. BALANS 6 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 8 CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT

Nadere informatie

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam Beleidsplan 2015-2018 (versie 25-02- 2015) H1: Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Hippische Alliantie Rotterdam 2015-2018. Gedurende de vorige beleidsperiode (2011-2014) is de naam

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in 2014 Verantwoording Bestuur 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkzaamheden... 3 3. Werving van gelden... 4 4. Beheer van gelden... 5 5. Besteding van gelden... 6 Stichting

Nadere informatie

Stichting Activiteiten Mixed Lions Club Utrecht Novum. Jaarverslag 8 e boekjaar 1 september augustus 2015

Stichting Activiteiten Mixed Lions Club Utrecht Novum. Jaarverslag 8 e boekjaar 1 september augustus 2015 Stichting Activiteiten Mixed Lions Club Utrecht Novum Jaarverslag 8 e boekjaar 1 september 2014-31 augustus 2015 Inhoudsopgave: - Algemene toelichting - Balans - Staat van baten en lasten - Toelichting

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Stichting ORAS Dordrecht. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Stichting ORAS Dordrecht. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Jaarverslag en jaarrekening 2013, 8 juli 2014 Inhoudsopgave Algemeen Doelstelling Vermogen Bestuur Fiscale status Boekjaar Contactgegevens, beleidsplan en activiteiten Verslag Grondslagen Balans per 31

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting AKS 2013-2017

Beleidsplan Stichting AKS 2013-2017 Stichting Asian Kidz Support Penningkruid 20, 5721 RL ASTEN e-mail: info@asiankidzsupport.nl website: www.asiankidzsupport.nl IBAN: NL33INGB0005195037 Inhoudsopgave 1. Stichting Asian Kidz Support... 2

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK Inhoudsopgave 1. Oprichting 2. Doel 3. Organisatie 4. Acties 5. Financiële bijdragen aan het Streekfonds 6. Financiële uitgaven van het Streekfonds 7.

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

PROJECTPLAN BLESSED HOME

PROJECTPLAN BLESSED HOME PROJECTPLAN BLESSED HOME Stichting Blessed Home NIJKERK - GHANA mei 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 3 2.1 Hoofddoel... 3 2.2 Subdoelen... 3 2.2.1. Onderdak bieden aan stagiaires...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy

Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy 2011-2015 Inhoud: 1. Activiteiten van de Stichting Tanzania Ubuntu Academy 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van de stichting Tanzania Ubuntu Academy 4.

Nadere informatie

Stichting vrienden van het Hospice Zwijndrechtse Waard BELEIDSPLAN

Stichting vrienden van het Hospice Zwijndrechtse Waard BELEIDSPLAN Stichting vrienden van het Hospice Zwijndrechtse Waard BELEIDSPLAN Pagina 1 van 5 INHOUD 1. Inleiding 2. Beschrijving van de werkzaamheden van de stichting Vrienden 3. De manier waarop de stichting Vrienden

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek S. Oliehoek Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar RSIN 54119294 Inleiding De stichting Vrienden van Zorgboerderij

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

PROJECTPLAN BLESSED HOME 2016

PROJECTPLAN BLESSED HOME 2016 PROJECTPLAN BLESSED HOME 2016 Stichting Blessed Home NIJKERK - GHANA mei 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 3 2.1 Hoofddoel... 3 2.2 Subdoelen... 3 2.2.1. Onderdak bieden aan stagiaires...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Eind 2010 is de droom van Jack en Saskia Engels, namelijk het creëren van een harmonieus thuis voor kinderen en (jong-)volwassenen met een (meervoudige) beperking,

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Paulico te Gouda

Jaarverslag 2013 Stichting Paulico te Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Paulico te Gouda Stichting Paulico A. Gerridsz de Vrijestraat 2 2806 SP GOUDA E: stichtingpaulico@gmail.com KvK-nr.: 41136386 Bankrekening NL16 INGB 0007 7087 10 0 Inhoud blz

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting All for Children

Jaarverslag 2013. Stichting All for Children Jaarverslag 2013 Stichting All for Children Algemene gegevens De stichting is opgericht op 8 november 2007, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013

Financieel Jaarverslag 2013 Financieel Jaarverslag 2013 Oss, 26 februari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Jaarrekening... 4 Algemene grondslag... 4 Vorderingen... 4 Reserves en fondsen... 4 Baten uit eigen fondsenwerving... 4 Kosten

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis

Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. DE ORGANISATIE KORT EN BONDIG... 3 1.1. WIE WE ZIJN / DE GESCHIEDENIS... 3 2. DE NORMEN EN WAARDEN VAN STICHTING GEEFGRATIS...

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2014 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Vrienden 2016

Jaarplan Stichting Vrienden 2016 Jaarplan Stichting Vrienden 2016 1. Prioriteiten 2016 2. Wat gaan we doen? 3. Focusthema s 2016 4. Doelstellingen 2016 1. Prioriteit 2016 Intensiveren en uitbreiden samenwerking met externe en interne

Nadere informatie

Stichting Maaltijd voor een Kind

Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Wassenaar, april 2015 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2019 Activiteiten Werving van gelden Het vermogen van de stichting Beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Administratie

Nadere informatie

De Stichting LUSTHOFxl is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 november 2013 en gevestigd in Den Haag.

De Stichting LUSTHOFxl is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 november 2013 en gevestigd in Den Haag. ANBI BELEIDSPLAN 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 3. Beleid... 2 3.1 Werkzaamheden... 2 3.2 Werving en beheer van gelden... 3 3.3 Vermogen... 3 3.4 Bestedingsbeleid en activiteiten...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS

BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS Inleiding Dit beleidsplan geldt als leidraad voor de bestuurders van de stichting. Gestelde doelen worden aangegeven en nader uitgewerkt. Tevens wordt voldaan aan de aanpassing

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016

BELEIDSPLAN 2012-2016 BELEIDSPLAN 2012-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 1. INLEIDING 5 2. MISSIE & DOELSTELLING 5 2.1 MISSIE 5 2.2 DOELSTELLING 5 3. Projecten 6 4. Organisatie Stichting 6 4.1 Het bestuur

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong Stichting Pajong Jaarplan 2015 Stichting Pajong 1. Inleiding Stichting Pajong is opgericht als vriendenstichting van het Indisch Herinneringscentrum (IHC). De stichting heeft de status van ANBI en richt

Nadere informatie

Stichting Marianne Center

Stichting Marianne Center Stichting Marianne Center Beleidsplan 2010-2012 Stichting Marianne Center Margriet 19 7772 NC Hardenberg 0523-264845 Bestuur: Dhr. N. van Vuuren, Mevr. M. Janssen, Mevr. T. Velvis Website: www.mariannecenter.org

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jacoba van Beierenlaan 166 2613 JK Delft www.stichtingvriendendms.nl vrienden@montessoridelft.nl

Nadere informatie

STICHTING ARISE AND SHINE NETHERLANDS BELEIDSPLAN

STICHTING ARISE AND SHINE NETHERLANDS BELEIDSPLAN STICHTING ARISE AND SHINE NETHERLANDS BELEIDSPLAN 2015 2017 www.ariseandshinenetherlands.com info@ariseandshinenetherlands.com postadres: Barrierweg 42 5298AD Liempde 06-28183398 Inhoud 1. Missie/visie...3

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Eco Village Development

Beleidsplan Stichting Eco Village Development Beleidsplan Stichting Eco Village Development Juni 2013 Inleiding!... 2 Strategie!... 2 Kernprincipes en uitgangspunten!... 2 Missie!... 2 Werkzaamheden!... 3 Beleid!... 3 Toekomstige projecten en investeringen!...

Nadere informatie

Stichting. Vrienden van Naarderheem

Stichting. Vrienden van Naarderheem Stichting. Vrienden van Naarderheem Jaarverslag 2016 & Beleidsplan rest 2017, 2018 en volgende jaren Juni 2017 Pagina 1 19/6/2017 Jaarverslag 2016 Algemeen De Stichting Vrienden van Naarderheem heeft ten

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

Financieel verslag 2011

Financieel verslag 2011 www.mdfonds.nl April 2011 nieuwsbrief Financieel verslag 2011 Algemeen Jaarlijks verantwoordt het bestuur zich over het gevoerde beleid en de daarmee samenhangende financiën. In dit verslag treft u het

Nadere informatie

Stichting Passie voor Haïti

Stichting Passie voor Haïti Jaarrekening 2016 Blz. INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT Algemeen 2 Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2016 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Programma verantwoording (staat van baten en lasten) 4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016 Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver 15 3703 CJ Zeist Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 3 Toelichting

Nadere informatie

Inleiding De Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk is een vereniging naar Nederlands recht en heeft haar statutaire vestiging in Utrecht.

Inleiding De Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk is een vereniging naar Nederlands recht en heeft haar statutaire vestiging in Utrecht. Beleidsplan Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk te Utrecht versie juni 2016, vastgesteld op 6 juni 2016 Inleiding De Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk is een vereniging naar Nederlands recht en heeft

Nadere informatie