Persoonlijke Groei Coaching

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijke Groei Coaching"

Transcriptie

1 17 januari 2007 PsychoWerk Persoonlijke Groei Coaching Word je eigen coach! Coaching is de laatste decennia erg populair geworden en de trends zijn al haast niet meer bij te houden. Je kunt op bijna alle facetten van het leven worden gecoacht, letterlijk van de wieg tot aan het graf. Coaching kan ook erg verwarrend zijn, omdat iedere coach er een eigen visie en werkwijze op nahoudt. Zou het niet mooi zijn, als er een coach bestond die jou als de beste kent in alle facetten van je leven? Een coach die je door en door kent? Als jij je eigen coach wordt, leer je hoe dat jij het beste uit jezelf kunt halen en ook hoe om te gaan met de tegenslagen van het leven. In deze opleiding leer je je eigen coach te worden. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om deze kwalitatief hoogwaardige opleiding te ontwikkelen. Het resultaat mag er zijn: een studie nieuwe stijl. Enkele bijzonderheden: Thema gestuurd onderwijs: de vakken worden niet langer afzonderlijk gegeven, maar komen tijdens de themalessen aanbod. Hierdoor is het mogelijk om te verdiepen in de lesstof en het toepasbaar te maken voor de praktijk. Zelfmotiverend en zelf geleid leren: de lessen stimuleren de trainees om spelenderwijs op onderzoek uit te gaan en ervaringen op te gaan doen met de aangereikte kennis. Nieuwe technieken: een aantal lesinstrumenten en lesmaterialen worden digitaal aangeboden via computerprogramma s, internet en . Nieuwe cursusboeken: de cursusboeken zijn behalve uitvoerig ook allemaal op maat voor de opleiding gemaakt. Hierdoor sluiten de lessen niet alleen naadloos op elkaar aan, maar blijft de trainee op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.

2 In deze brochure kun je meer lezen over de achtergronden en de opbouw van de opleiding: persoonlijke groei coaching. Wanneer je echter na het lezen vragen hebt of wanneer je overweegt om deel te nemen, dan nodigen wij je graag uit voor een kennismakingsgesprek. Uiteraard verplicht een dergelijk gesprek tot niets. Per slot van rekening is het niet gemakkelijk om een nieuwe opleiding te kiezen, die bij jou aansluit. Het PsychoWerk-team Pagina 2

3 Een hele mensvisie De basis van opleiding wordt gevormd door een 'hele mens' visie. Dit betekent dat je wordt gezien als een eenheid van lichaam en geest, in relatie tot je omgeving en cultuur. Emotionele, lichamelijke, psychische, sociale en existentiële aspecten van jouw mens-zijn verdienen veel aandacht. Omdat al deze aspecten deel van jou uitmaken. Binnen deze 'hele mens' visie gaan wij er eveneens van uit dat het leven bestaat uit energieën en processen. Anders gezegd: het leven is steeds aan verandering onderhevig. De ontwikkeling van de persoonlijke groei heeft betrekking op de reeks processen die je als mens mee- en doormaakt, vanaf je geboorte tot en met je dood. Je zult merken dat deze visie op geen enkel moment verstarrend werkt. Wat is: persoonlijke groei? Persoonlijke groei wil niets anders beklemtonen dan profijt te trekken uit ervaringen en opgedane kennis, zodat je een kwalitatief rijker en completer leven kunt leiden. Hoe komt dit tot uiting? Dit gebeurt onder andere door je bewust te zijn van jezelf, op te komen voor jezelf, je leven meer inhoud te geven, niet dogmatisch ingesteld te zijn, te verlangen naar het vinden van de waarheid, te leven met een zekerheid van onzekerheid, te onderzoeken wat in jezelf leeft. Als ook het openstaan voor invloeden van buitenaf, het accepteren van bepaalde gebeurtenissen en/of feiten en jezelf ontplooien waardoor (verborgen) talenten toegankelijk worden. Pagina 3

4 Wat ontwikkel je? Op deze manier ontwikkel je je eigen talenten, je eigen sociale vaardigheden, je eigen mogelijkheden, je eigen persoonlijkheid, je eigen vakmanschap, je eigen uitdrukkingswijzen, je eigen manier van denken en handelen, je eigen manier van zintuiglijk waarnemen, je eigen ideeën, meningen en visies volgens je eigen levenswaarden. Wat is transformeren? Transformeren wil zeggen het overwinnen van een vorm van onvermogen, door een verdrongen (of gerationaliseerde of geintellectualiseerde, of ontkende) impuls of emotie zodanig te veranderen dat het tot het veld van het bewustzijn kan worden toegelaten zonder dat dit een directe Ik-bedreiging te weeg brengt. Waaraan transformeer je? Je transformeert aan jezelf. Anders gezegd: door kennis en ervaring op te doen over jezelf (al dan niet in relatie tot de ander of de buitenwereld), ben je in staat om nieuw gedrag te ontwikkelen. Het nieuwe gedrag is de meerwaarde aan de persoon die je was voordat je dit nieuwe gedrag bezat. Door dit nieuwe gedrag ben je bij machten om verdrongen (of gerationaliseerde of geintellectualiseerde, of ontkende) impulsen of emoties op een zodanige wijze aan te pakken, op te heffen of te overwinnen dat deze niet langer je dagelijks functioneren belemmeren, beperken of blokkeren. Pagina 4

5 Waaruit bestaat de opleiding? De opleiding is een boeiende synthese van verschillende humanistische denk-, leef- en psychologie richtingen. Het centrale thema hierbij is het beschouwen van het leven als een leerproces, waarbij de ontwikkeling van de persoonlijke groei een essentiële rol speelt. De opleiding is opgebouwd uit twee lesjaren (18 maanden). De studiejaren zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen: Persoonlijke begeleiding De trainee heeft recht op 15 individuele begeleidinggesprekken met een docent/trainer. Deze begeleidingsgesprekken kan de trainee, gedurende de 18 maanden, naar eigen inzicht plannen. Het doel van de individuele begeleiding is om enerzijds de trainee kennis aan te reiken en anderzijds om de trainee de gelegenheid te geven om te oefenen met technieken en om de vaardigheden verder uit te breiden. Projecten De trainee dient de opleiding af te ronden met een project dat dient als een proeve van bekwaamheid. Het aard en de vorm van het project wordt in overleg met de docent/trainer vastgesteld. Thuiswerk De trainee zal ook thuis aan de slag moeten gaan met het uitvoerige lesmateriaal. Het accent ligt hierbij op zelfwerkzaamheid en zelfverantwoordelijkheid. De studiebelasting bedraagt ongeveer 6 uur per week. Lesblokken De opleiding bestaat uit 18 lesblokken (iedere maand is 1 lesblok). Bekijk het overzicht van onderwerpen die aanbod komt op de website van PsychoWerk. Pagina 5

6 Opdrachten De gemaakte opdrachten worden beoordeeld volgens het pass / fail systeem. De trainee dient voor minimaal 80% van de opdrachten te slagen. Aannamegesprek Voordat een trainee zich kan inschrijven voor de opleiding, is het nodig om een aannamegesprek te voeren. Binnen dit gesprek wordt gekeken of: De trainee gemotiveerd is en over de gewenste attitude beschikt. De trainee een MBO en/of een HBO-opleiding met een voldoende resul- taat heeft afgesloten. Of beschikt over een vergelijkbaar denk en studieniveau. De kosten De kosten voor de opleiding: persoonlijke groei coaching, bedragen: 1619,10 (per maand: 89,95), inclusief: 15 individuele begeleidingsgesprekken, digitale lesboeken en presentaties, de tijdens de begeleidingsgesprekken te gebruiken materialen, computerprogramma s, koffie en thee. Er zijn geen verdere bijkomende studiekosten als bijvoorbeeld kopieergeld of boekengeld. Pagina 6

7 Interactieve lesmiddelen De opleiding maakt gebruik van moderne technieken om de trainee de lesstof snel en effectief eigen te laten maken. Hieronder volgen enkele voorbeelden van interactieve lesmiddelen: De trainee ontvangt meerdere cd-roms met hierop de digitale boeken en presentaties. De trainee krijgt toegang tot o.a. een digitaal woordenboek dat speciaal voor de opleiding is samengesteld. Hierin staan honderden woorden, termen en begrippen in vermeld. Actuele website. Hier treft de trainee de laatste informatie aan over de lesdagen en de trainingen. Als ook foto s en video s die betrekking hebben op de lesmodulen en de bijeenkomsten. Audio Cd s met hierop muziek en teksten om bepaalde oefeningen thuis zelf te doen. Denk bijvoorbeeld aan meditaties, ontspanningsoefeningen en visualisaties. De beroepsopleiding: psychosociaal counselor, is een totaalprogramma. Om optimaal deel te kunnen nemen is het noodzakelijk om de beschikking te hebben over een computer met (minimaal Windows XP) en met een internet aansluiting. Het gevolg is dat werkstukken digitaal aangeleverd dienen te worden en dat de correspondentie hoofdzakelijk via verloopt. De voornaamste redenen voor de elektronische hulpmiddelen zijn: E Het bespaart veel papier en is dus beter voor het milieu. E Het bespaart veel geld aan papier, postzegels, enveloppen en dergelijke. E Het is veel sneller en accurater. Je bent steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. E Het is klantvriendelijker en bied meer service mogelijkheden. E Internet is een enorme bron aan informatie waarvan je tijdens de opleiding gebruik kunt maken bij het schrijven van bijvoorbeeld een scriptie. Pagina 7

8 Hoofddocent: Gert van Veen Gert van Veen is geregistreerd maatschappelijk werkende, geregistreerd psychosociaal therapeut/trainer, docent en schrijver. Hulpverlening Gert van Veen is al meer dan 17 jaar actief werkzaam in de hulpverlening. Hierbij heeft hij de volgende werkvormen gehanteerd: 1. Individuele counseling. 2. Kleine groep counseling, waaronder relatie- en gezinstherapie. 3. Groepscounseling, waaronder psychosociale therapiegroepen. De werkwijze die hij hierbij heeft gebruikt is gebaseerd op een eclectische counselingmethode, genaamd: Non-Problematische Methode (NPM). De thema's die binnen de hulpverlening aan bod zijn gekomen, beslaan een gemêleerd gebied. Cursussen en trainingen De afgelopen jaren heeft Gert van Veen een groot aantal cursussen en trainingen ontwikkelt, opgezet, doorgevoerd en geëvalueerd. De cursussen en trainingen heeft hij voor PsychoWerk en stichting "De prins" gemaakt en ook ten behoeve van derden uitgevoerd. Voorbeelden: Persoonlijke Groei en Ontwikkeling (PGO), Persoonlijke Groei en Transformatie (PGT), Persoonlijke Groei & Volharding (PGV). Coaching en advisering Sinds 1991 is Gert van Veen ook als coach en adviseur actief. Zijn werkzaamheden op dit gebied kunnen als volgt worden ingedeeld: 1. Coaching: het coachen en begeleiden van managers en medewerkers van organisaties en instellingen. De rode draad hierbij is steeds het persoonlijk en beroepsmatig functioneren vanuit een psychosociaal perspectief. 2. Advisering: het adviseren van organisaties, instellingen, managers en medewerkers bij het doorvoeren van veranderingen binnen teams of de organisatie als geheel. Als ook het checken van rapportages en onderzoeken die door derden werden opgesteld. 3. Supervisie: het begeleiden van trainees die stage lopen in het kader van psychosociale opleidingen. Pagina 8

9 4. Intervisie: het opgang brengen en begeleiden van intervisiebijeenkomsten van medewerkers. 5. Scriptiebegeleiding: het begeleiden van studenten die een scriptie moeten maken ter afsluiting van hun psychosociale opleiding. Activiteiten voor derden 1. Educatie: In de periode van heeft Gert van Veen gewerkt als docent en trainer bij de stichting psychosociale opleidingen te Utrecht. De vakken: counseling, groepsdynamica, symboliseren & visualiseren, rapportage. In de periode van heeft Gert van Veen als invaldocent gewerkt aan de Fontys hogeschool in Eindhoven. De vakken: presentatie en waarnemingspsychologie. 2. Trainingen: Voor Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en het instituut Boldershof heeft Gert van Veen meerdere teambuildingsprojecten opgezet en uitgevoerd. Voor trainingsbureau Verbaan heeft Gert van Veen een trainingsprogramma ontwikkelt voor de ING-bank. Voor de Nederlandse Dovenraad heeft Gert van Veen een rollentraining opgezet en doorgevoerd. Voor de stichting "Werkgelegenheid" heeft Gert van Veen een persoonlijk groei-programma uitgevoerd. Directie van een Stork vestiging in Noord Holland een korte communicatietraining gegeven. Teambuilding voor managementteam van Stork WorkSphere. Voor het Kloosterverzorgingshuis St. Anna een coaching en trainingstraject voor teamleidsters en de zorgmanager. 3. Overigen: Voor John de Mol producties geparticipeerd in de voorbereiding van twee afleveringen van "Lief en leed". Als ook in een ervan opgetreden. Representatie van cliënten en medewerkers bij derden. 4. Instrumenten en materialen: Al vanaf zijn afstuderen (1985) is hij actief geweest in het ontwikkelen van instrumenten en het maken van materialen, bijvoorbeeld: "De beginnende groepsleider" en "Vaardigheden en technieken voor de ervaren groepsleider". Beide boeken zijn verschenen bij Nelissen uitgeverij.(digitale) Readers en cursusboeken. Intake Indicatie Programma (IIP) een computerprogramma die de psychosociaal werkende helpt bij het maken van een indicatiestelling. Internetsites voor cliënten en psychosociaal werkenden. Aantal client-contacturen: > Aantal trainingsuren: > Aantal adviesuren: > Beroepsverenigingen: LVPW en LVMW Pagina 9

10 Aanvraagbon Door middel van dit formulier kun je informatie opvragen en/of je inschrijven voor de opleiding. Opmerkingen: Ik wil deelnemen aan: Ik wil informatie over: Opleiding PsychoWerk Aannameprocedure Diensten van de praktijk Informatiebijeenkomst Jaarcatalogus Ik wil graag aanvragen een: Ik wil: Kennismakingsgesprek In het klantenbestand. Intakegesprek Gebeld worden. Aannamegesprek Uit worden geschreven. Naam Adres Telefoon adres Pagina 10

11 PsychoWerk Barentszplein NJ Amsterdam Telefoon: (020) Mobiel: (06) Website: Praktijk voor psychosociale therapie en management toepassingen

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Onze grootste prestatie is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer weer opstaan Confucius KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN 4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN voor hbo- en wo-bachelors 2013 2014 hbo-bacheloropleiding - associate

Nadere informatie

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN weisfelt en partners overzicht 2van trainingen Weisfelt en Partners info@weisfeltenpartners.nl www.weisfeltenpartners.nl WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN Mieke Klijn Anneke Dekker

Nadere informatie

Bedrijfskundig Management

Bedrijfskundig Management Transfergroep Post-hbo-opleidingen & masters Bedrijfskundig Management Bedrijfskunde Register Bedrijfskunde veranderend ondernemen: kennis - inzicht - toepassen Bedrijfskundig Management Ondernemen in

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coaching opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Post-hbo-opleidingen 2015-2016

Post-hbo-opleidingen 2015-2016 Post-hbo-opleidingen 2015-2016 2 Inhoudsopgave Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum.... 3 Leeswijzer... 5 Bevoegdheid bewegingsonderwijs... 6 Bevoegdheid bewegingsonderwijs - versneld NIEUW!... 8 Coördinator

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

De "sieradenbranche" Laatste update: 16-02-2015

De sieradenbranche Laatste update: 16-02-2015 De "sieradenbranche" Laatste update: 16-02-2015 De wereld van de sieradenmakers lijkt eenvoudig en overzichtelijk. In de praktijk is het wat ingewikkelder. Er zijn juweliers, goudsmeden, zilversmeden,

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Stichting E-hulp.nl 020-6884981 Van Diemenstraat 92 1013 CN Amsterdam www.e-hulp.nl info@e-hulp.nl

Stichting E-hulp.nl 020-6884981 Van Diemenstraat 92 1013 CN Amsterdam www.e-hulp.nl info@e-hulp.nl Stichting E-hulp.nl 020-6884981 Van Diemenstraat 92 1013 CN Amsterdam www.e-hulp.nl info@e-hulp.nl Deze scriptie is aangemeld voor de Scriptieprijs Online Hulp 2012. Een overzicht van alle scripties over

Nadere informatie

TRAININGSPROGRAMMA 2015

TRAININGSPROGRAMMA 2015 TRAININGSPROGRAMMA 2015 Trainingen, workshops en bijscholing voor Gastouders Nanny s Leidsters aan huis Pedagogisch werkers Ouders www.kroosttraining.nl 1 Inhoudsopgave Opleidingsplan 3 Bijscholing is

Nadere informatie