MAD emergent art center. jaarverslag MAD emergent art center - jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAD emergent art center. jaarverslag 2007. MAD emergent art center - jaarverslag 2007 1"

Transcriptie

1 MAD emergent art center jaarverslag 2007 MAD emergent art center - jaarverslag

2 Inhoud Inleiding... 3 Tijdbalk... 4 Organisatie... 5 Bestuur, adviesraad en directie Code Cultural Governance Medewerkers Projecten... 6 Image Radio ETAC -emerging technologies and art carousel OK-Net LEDscreen TAOS - The Act Of Sensing Prototope Catarsis Overige activiteiten MADlab facilitair OpenLab Artist in Residence Touched Design expositie Art Gadgets Workshop Kunstlicht in de Kunst Workshop Big Screen Vidiwall Workshop Backstage Kunst & Technologie MADbuzz RFID werkgroep Symposium ETAC Symposia, workshops, festivals Mediatheek Picnic Poème Électronique De Betekenaar Atelierroute MAD 12,5 jaar Presentaties/Media MAD emergent art center MAD emergent art center - jaarverslag

3 Inleiding In dit jaarverslag wordt teruggekeken op het jaar 2007, voor ons een zeer dynamisch jaar wat betreft activiteiten, en een historisch jaar voor de structuur en samenstelling van de organisatie. In 2007 heeft MAD emergent art center een grote stap voorwaarts gemaakt, met name door de realisatie van 2 grote projecten: Image Radio en ETAC. De ontwikkeling van de organisatie qua professionaliteit en duurzaamheid is gerealiseerd door projectmatige aanpak en systematische administratie. De communicatie en administratie zijn verder ontwikkeld en gestructureerd. Met ingang van 2007 heeft er een wijziging in de organisatie plaatsgevonden door het versterken van het bestuur met drie nieuwe leden, en de benoeming van R. Paré als directeur van MAD emergent art center. Het jaar 2007 is hiermee een sleuteljaar in de ontwikkeling van MAD, door de sprong in omvang en kwaliteit van de activiteiten, en door de organisatorische ontwikkeling. In dit jaarverslag wordt met name ingegaan op de organisatie zelf, en de diverse activiteiten. Van elk van de twee grote projecten die zijn uitgevoerd: Image Radio en ETAC, bestaat een separaat uitgebreid projectverslag. De structurele categorisering van de activiteiten in de domeinen MADlab (kunstproductie), MADpub (presentaties en publicaties) en MADnet (kenniscentrum en platform) is verder uitgewerkt, en is de opmaat voor het nieuwe beleidspan dat voor begin 2008 is voorzien. De facilitaire functie die MADlab vervult door kunstenaars en vormgevers te helpen bij het oplossen van problemen van technische aard, en het vergroten van kennis en daardoor mogelijkheden op het gebied van nieuwe media, is gaandeweg meer bekend geworden. Dit blijkt uit een toename van de activiteiten die in dit kader werden uitgevoerd. MAD emergent art center - jaarverslag

4 Tijdbalk 2007 MAD emergent art center - jaarverslag

5 Organisatie Bestuur, adviesraad en directie Het bestuur is per 1 januari 2007 gewijzigd van samenstelling, omdat er besloten is een structurele scheiding van bestuur en uitvoering van de organisatie door te voeren. Dit is een gebruikelijke opzet binnen veel non-profit organisaties. Bestuursleden die in functie zijn gebleven zijn Wim van der Plas en Willem Jan Renders (penningmeester). Nieuwe bestuursleden zijn Mary-Ann Schreurs (voorzitter), Gerard Verhoogt (secretaris) en Mario van Horrik. De oprichter en voorzitter R. Paré trad uit het bestuur, en werd aangesteld als algemeen directeur van de organisatie MAD emergent art center (officieel geregistreerd als Stichting Multi-Art-Disc). Medewerkers De organisatie kende in 2007 diverse medewerkers: Vaste medewerker Paul Zuurveen, systeembeheer en applicatie-ontwikkeling. Re-integratie stage: Cleo. Vrijwilligers en freelancers: voor de uitvoering van projecten (zoals Image Radio en ETAC) werd een beroep gedaan op een groot aantal vrijwilligers, en werden freelance medewerkers ingezet. Code Cultural Governance Het bestuur heeft besloten zich te conformeren aan de Code Cultural Governance die is opgesteld door en voor de culturele sector. Voor MAD is het bestuur - directie model van toepassing. >> De uitwerking hiervan zal in de komende periode gestalte krijgen. MAD emergent art center - jaarverslag

6 Projecten Image Radio Het Image Radio festival beleefde in 2007 zijn debuut. Het gaat hierbij om de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van een evenement door MAD, waarbij de combinatie van nieuwe media kunst, en bewegend beeld in de openbare ruimte, het uitgangspunt is. Het festival geeft ruimte aan actuele ontwikkelingen in de kunst die zich richten op deze gebieden. Hierbij is met name aan de orde video, animatie, computerkunst, games, interactieve art, nieuwe media. Het evenement betekent experiment, reflectie en vooruitblik op de invloed die bewegend beeld in de openbare ruimte heeft op onze ervaring van de omgeving. De toename van grote en kleine beeldschermen in met name de centra van de stedelijke omgeving levert ons een nieuw medium, dat nog nauwelijks is onderzocht op potentiële gevolgen, mogelijkheden en toepassingen. In het licht van het sterke high tech karakter van de regio Eindhoven (Brainport) is het evenement tevens een impuls voor de praktische symbiose tussen kunst en technologie. De facto voor de samenwerking tussen innovatieve wetenschappelijke onderzoekers en ontwikkelaars, en kunstenaars vanuit autonome, performance of design professie. De spectaculaire Image Radio Videowall "E4" van Mathias Oostrik in de publicatie "Brainport en route". MAD emergent art center - jaarverslag

7 De eerste editie van Image Radio, van 2 tot en met 4 november 2007, was een groot succes. Honderden bezoekers en toeschouwers hebben 12 installaties op 7 verschillende locaties gezien en beleefd. De opening was met ruim 50 aanwezige genodigden een goed begin, met een inspirerende openingstoespraak van de voorzitter van MAD, Mary-Ann Schreurs. Het symposium op 3 november in het Auditorium van het Van Abbemuseum kende een aantal sterke sprekers en een grote opkomst van ruim 70 personen. De organisatie heeft met deze eerste editie bewezen een waardevolle toevoeging te hebben ontwikkeld voor de culturele kwaliteit van de gemeente Eindhoven en Brainport. De positieve uitstraling in de wereld van nieuwe media-cultuur werpt zijn vruchten af in het vergroten van de aantrekkelijkheid van de regio als het gaat om wonen, werken en recreëren. De autonome technocultuur die hiermee ontwikkeld wordt is een fundamentele maatschappelijk-culturele versterking van de technologie-status van Eindhoven. Het auditorium van het Van Abbemuseum was een uitstekende lokatie voor het goed bezochte symposium. Besloten is het een jaarlijks festival te laten zijn, en steeds nieuwe plekken uit te zoeken voor de presentatie van new media in public space. Ook is het streven meer partners te betrekken bij de organisatie en productie, en aan een verbreding van het aanbod te werken. Er is een uitgebreid verslag van Image Radio 2007 beschikbaar als PDF: Tevens is de website van Image Radio 2007 in archiefvorm beschikbaar via: (archief) MAD emergent art center - jaarverslag

8 ETAC Emerging Technology & Art Carousel De Creative Challenge Call stimuleert creatieve industrie tot samenwerken. De economische waarde van cultuur en creativiteit moet beter worden benut. Dat is het uitgangspunt van deze tenderregeling van EZ en OCW gezamenlijk. MAD heeft hiervoor een plan ingediend en toegekend gekregen. De titel van het project van MAD is Emerging Technology & Art Carousel (ETAC). Hierin wordt samengewerkt met TU/e Industrial Design, TU/e Innovationlab, Mikrocentrum. Deze partners en MAD dragen gezamenlijk de helft bij van de begroting (co-financiering). Het ETAC project is volledig beschreven in deze door MAD uitgegeven publicatie. In essentie is het een reeks samenkomsten van high tech bedrijven en kunstenaars waarin gewerkt wordt aan het ontwikkelen van nieuwe ideeën betreffende de toepassing van beschikbare technologie. Onderdeel van het project is ook het ontwikkelen van de optimale manier om dit te doen, waardoor er een modus operandi ontstaat waarin bedrijven en kunstenaars elkaar kunnen versterken in het ontwikkelen van gezamenlijk gedragen applicaties van nieuwe technologie. KUNSTENAARS: Olivier Nijs, Rob Zimmermann, Mario van Horrik, Daniëlle Roberts, Freerk Wieringa, Jacob Alkema, Ruud Terhaag, Adger Stokvisch, Bert Vogels, Jerome Siegelaer, Martijn Verhallen, Pieter Verhees, Yasser Ballemans, Olga Mink. BEDRIJVEN: Geert-Jan Driessen -The Mind Connection, Jan Mink -2M Engineering, Jacques Groenen -Fun-da-Mental, Riné Dona, Piet van Rens -Vision Dynamics, Paul van Cruchten -Frenken Mechatronics, Roel Pollen -3Dimerce, Michel Stuart -Sick bv, Carel van den Bosch -Braincenter BV, Wilhelm van Schaik -Innovation Handling, Rob Bugel -Aris BV, Jos Weterings -VDL-ETG, Rob van Loon -Océ, Paul Weling -SAC, Tycho van den Ing -Bruns, René de Vries -d-switch BV. MAD emergent art center - jaarverslag

9 OK-Net OK-Net is een Open Kunst Net voor publiek, kunstenaars en creatieve-media producenten. Videokunstenaars, multimediakunstenaars, filmmakers, geluidskunstenaars zijn hiermee in staat om interactieve applicaties met zowel live als on-demand content te ontwikkelen. Kunstenaars en mediaproducenten gebruiken deze omroep als ontwikkel- en distributiekanaal waardoor nieuwe toepassingen worden ontwikkeld. Ok-Net is een gezamenlijk initiatief van MAD emergent art center, PravdaDa, Zesde Kolonne en Videology. De hosting wordt gesponsored door Edutel (Eindhoven), die voor Ons Net het netwerkbeheer uitvoert. Door de fysieke aansluiting van de OK-Net server op het glasvezelnetwerk, is een 100 Mbit synchrone verbinding met de aangesloten deelnemers mogelijk, en is ook de backbone verbinding met de rest van internet supersnel. In 2007 is de inhoud en techniek verder ontwikkeld volgens bestaande afspraken. De facilitaire functies zijn met name ook gebruikt voor de realisatie van ETAC en Image Radio. LED-screen Op een groot LED scherm dat op de Markt in Eindhoven is geplaatst, wordt informatie getoond van de gemeente Eindhoven, Omroep Brabant, PSV en reklameboodschappen, afgewisseld met KunstClips. De Markt is het bruisend middelpunt van de binnenstad van Eindhoven. Het LED scherm is 4 bij 3 meter. MAD nodigt kunstenaars uit om bijdragen te leveren, en selecteert aangeboden materiaal. Via oproepen en de website worden filmpjes en animaties van kunstenaars gevraagd, die in de programmering van het LEDscreen worden opgenomen. Op de aftiteling staat een webadres waar de titels en kunstenaars worden vermeld. KUNSTENAARS: Andrew Lagowski, Roland Lindner, CKOE, Hondenkoekjesfabriek, Liik, Nicolas Bourbaki, Zsigmund Bernathy, Gijs Gieskes, Marieke Verbiesen. Still uit Videohometraining van Marieke Verbiesen en Gijs Gieskes. MAD emergent art center - jaarverslag

10 Programma Binnen een programma van MAD wordt meerjarig een reeks projecten ontwikkeld In 2007 is gewerkt aan de projecten TAOS en Prototope. Ambient Art Experience Warp - AAEW De opkomende ambient intelligence zal in de nabije toekomst een steeds grotere factor worden in de omstandigheden hoe wij leven, werken, studeren en ontspannen. MAD emergent art center wil met dit programma een doorbraak bereiken in de samenwerking van kunstenaars met technologen, en toegang van kunstenaars tot cutting-edge-technologie. Hierdoor wordt creatieve invloed op applicatie en ontwikkeling van technologie mogelijk. De experimentele installaties zijn artistieke antwoorden op de betekenis van technologie en toepassingen hiervan in de leef- en werkomgeving van de mens. De vrije geest van de kunstenaar is in staat om autonome standpunten en manifestaties te concipiëren, die ons in staat stellen om de technologie van een andere kant te bekijken, en nieuwe en ongedachte toepassingen te ontwikkelen. TAOS, The Act Of Sensing De installatie tijdens STRP 2007 was de eerste publieke presentatie. Het project TAOS is onderdeel van het programma Ambient Art Experience Warp, dat in 2005 is gestart in samenwerking met Philips Research. Het behelst het autonoom onderzoek naar de grenzen van de zgn. Ambient Intelligence, door middel van interactieve experimentele installaties. Het uitgangspunt van TAOS is de emotie te onderzoeken die optreedt bij mensen die in een deels virtuele gemanipuleerde wereld terecht komen, en hierop slechts ten dele invloed hebben. De ontwikkeling van het beoogde effect heeft veel voeten in de aarde. Er is gekozen voor een eigen ontwikkeling van hard- en software, zodat er maximaal en in vrijheid aan de gewenste sturing tegemoet kan worden gekomen. Hierbij is besloten samen te werken met Metatronics, MAD emergent art center - jaarverslag

11 high tech incubator met electronica en software expertise. Dit betekent dat er een intensief contact moet worden onderhouden tussen alle leden van het virtuele ontwikkelteam. Eind 2006 was de ontwikkeling zodanig vergevorderd dat er werd besloten een testruimte in te richten in het TAC, welke begin januari 2007 in gebruik werd genomen. De Balzaal in het TAC fungeerde als lab en testruimte. De premiere van TAOS vond plaats tijdens STRP 2007, waar 4 simultane belevingsplekken beschikbaar waren voor het nieuwsgierige publiek. Met scenario's van o.a. Marcel Dolman en Inge Raadschelder werden de bezoekers ondergedompeld in een interactieve virtuele 3D soundscape. KUNSTENAARS: Gijs van Bon, Mander Liefting TECHNIEK: Metatronics MAD emergent art center - jaarverslag

12 Prototope (voorheen Osmose) Het project Osmose is onderdeel van het programma Ambient Art Experience Warp, dat in 2005 is gestart in samenwerking met Philips Research. Het behelst het autonoom onderzoek naar de grenzen van de zgn. Ambient Intelligence, door middel van interactieve experimentele installaties. Het idee voor Osmose is onstaan uit het idee van een droomwereld waarin met sensorische technologie een nieuwe ervaring teweeg wordt gebracht. Het spel van de bezoeker met de interactieve omgeving is een nabootsing van biologische processen, zoals osmose. In de ontwikkelfase is samenwerking gezocht en gevonden met een technische partner die in staat is de uitdagingen die hierin worden opgeroepen adequaat in te vullen. Wonderlijk genoeg is dit Michiel van Overbeek geworden, een broer van Mirjam. Mirjam en Michiek aan het werk in het atelier in het Klokgebouw. KUNSTENAARS: Mirjam van Overbeek, Michiel van Overbeek. MAD emergent art center - jaarverslag

13 Programma Binnen een programma van MAD wordt meerjarig een reeks projecten ontwikkeld NetArt Sinds 2003 worden in het MADlab Netart projecten ontwikkeld door telkens een beeldend kunstenaar of vormgever nieuw werk te laten ontwikkelen in samenwerking met programmeurs, ontwerpers, mediaspecialisten. In 2007 is gewerkt aan het project Catharsis Catharsis Instructiepagina uit het Catharsis concept ontwerp. Het NetArt project Catarsis is het meest complexe en langdurige in deze serie tot nu toe. De aanvankelijke opzet was om Catharsis in 2006 af te ronden, maar door technische complicaties en hierdoor extra ontwikkeltijd is dit nu voorzien in Het concept bestaat uit de notie dat er op internet veel foto s aanwezig zijn waarbij de beschouwer een hevige emotionele reactie heeft. Dat gegeven leidt tot de aanname dat er, door met deze foto s bezig te zijn, een ontwikkeling kan plaatsvinden die interessant is om te onderzoeken. Hiervoor heeft Tomas Gabzdil Libertiny (Masters Design Academy 2006) een concept bedacht waarbij een door de bezoeker ingegeven trefwoord leidt tot een reeks beelden, die door een iteratieve reeks trefwoorden, telkens drie afgeleid van de eerste input, in drie sequentiele generaties uiteindelijk een boomstructuur aan gerelateerde beelden oplevert. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een aantal op internet beschikbare databases, die worden aangeroepen door zelf ontwikkelde scripts. KUNSTENAAR: Tomas Gabzdil Libertiny PROGRAMMEUR: Paul Zuurveen INTERFACE PROGRAMMERING: Edwin van Eck MAD emergent art center - jaarverslag

14 Overige activiteiten MADlab facilitair MADlab als facilitair centrum voor nieuwe media / technologie is verder ontwikkeld en bekend geworden. Deze bekendheid is essentieel om aan de doelstelling te voldoen. Mede door de overige activiteiten van MAD qua kunstproduktie en -distributie heeft dit facilitaire aspect meer aandacht gekregen. Dit heeft geresulteerd in een toename van de facilitaire dienstverlening. Naast een groot aantal kleine en incidentele services, is met name te noemen: advies Digital City Walls voor De Kunstpraktijk verzorgen van de website voor Atelierroute Eindhoven advies Moving Light project voorbereidingen Pecha Kucha Eindhoven voortdurend algemene vraagbaak/helpdesk/servicecentrum voor kunstenaars en ontwerpers op het gebied van technische mogelijkheden, leveranciers, producenten, kostenramingen, uitleen apparatuur en gereedschap etc. OpenLab Om de toegankelijkheid van het MADlab voor kunstenaars en andere belangstellenden te vergroten werd besloten een aantal open-deur middagen te organiseren. Tijdens deze OpenLabs werden lopende projecten getoond en besproken. Deze bijeenkomsten hadden een informeel karakter. MAD emergent art center - jaarverslag

15 Artist in Residence De projectie van Hypergraphia op de binnenzijde van de ramen van de Lichttoren tijdens Image Radio. Adger Stokvisch: september - oktober. Voor Image Radio werd een installatie ontwikkeld in het MADlab, bestemd voor de Lichttoren aan de Emmasingel. Een serie van drie grote raampartijen aan de kop van het gebouw werden van binnenuit gebeamd met de computergegenereerde gelocaliseerde videokunst-installatie Hypergraphia. Adger Stokvisch in het MADlab. MAD emergent art center - jaarverslag

16 Touched Design expositie Art Gadgets In samenwerking met Art Gadgets werd een NetArt expositie georganiseerd in de winkel/ galerieruimte van Art Gadgets in de Piazza. De expositie duurde van 3-5 t/m Er werd een selectie gemaakt van interactieve werken die het publiek in een winkelcentrum kon aantrekken. De touchscreens en displays werden ter beschikking gesteld door Prestop. De tentoonstelling in Art Gadgets in de Piazza zocht en vond nieuw publiek voor internetkunst. MAD emergent art center - jaarverslag

17 Workshop Kunstlicht in de Kunst Op 28 mei vond in het Centrum Kunstlicht in de Kunst een workshop plaats naar aanleiding van de tentoonstelling van het werk van Woody van Amen. MAD verzorgde mede het concept, de voorbereiding en de begeleiding. Workshop Big Screens VidiWall Voor videokunstenaars werd een workshop georganiseerd bij Philips Vidiwall. Hierbij werden diverse displays getest en besproken. De kunstenaars namen eigen werk mee om de effecten op de grote displays te kunnen beoordelen. Workshop Backstage Kunst & Technologie In het kader van het educatieve programma van CultuurXpres en STRP werd een workshop Backstage gegeven door MAD in het MADlab. Hieraan namen groepen scholieren deel onder begeleiding van een docent en een kunstenaar. MADBuzz MADbuzz is de naam voor de excursies en studiereizen naar diverse evenementen in binnen- en buitenland. In 2007 werden de volgende reizen georganiseerd: Leuven, Artefact, 17-2 MAD emergent art center - jaarverslag

18 Rotterdam, DEAF, 14 april EDE, Mikrocentrum Mechatronica Rotterdam, Testlab V2, 12 juli Arnhem, State of the Image, 7 september Amsterdam, Robodock, 22 september RFID werkgroep Op uitnodiging van De Waag neemt MAD deel aan het RFID netwerk genaamd DIFR. Hier wordt door onderzoekers, industrie, bedrijven, kunstenaars en critici samengewerkt om de ontwikkeling en implementatie van RFID technologie op een verantwoorde manier vorm te geven. 19 december was de eerste bijeenkomst in De Waag. Symposium ETAC De conclusie van het ETAC project werd gepresenteerd Witte Dame in de vorm van een symposium. Naast de bespreking van de resultaten door R.Paree en Paul Desmedt, waren er presentaties van Hans Robertus, Philips Design, en Mary-Ann Schreurs, voorzitter MAD. Een levendige discussie met een goed gevulde zaal leverde interessante inzichten op. Het eerste exemplaar van de publicatie werd uitgereikt aan Mary-Ann Schreurs. Deze publicatie is ookin digitale vorm beschikbaar op de website van MAD. Het symposium werd gestreamd op internet door CityTV en is daar on demand te zien. In de Witte Dame werd over ETAC gediscussieerd door kunstenaars en ondernemers. MAD emergent art center - jaarverslag

19 Symposia, workshops, festivals... MAD heeft de volgende evenementen bezocht: Artefact, Leuven DEAF, Rotterdam Business2Brainport, Eindhoven Klankenbos, Neerpelt Boston Cyberarts, Boston Matching Cultuur & Economie, Rotterdam Dikke Boest, Tilburg State of the Image, Arnhem Robodock, Amsterdam Dutch Design Week, Eindhoven Creative Coversion openingscongres, Eindhoven Maatschappelijke Effecten Design, Eindhoven STRP festival, Eindhoven Shoplab opening JungleScape, Eindhoven AV-conferentie Eindhoven, Eindhoven Mediatheek De mediatheek is de MAD verzameling boeken, CDrom's DVD's en overige media op het gebied van kunst en technologie. De mediatheek is beschikbaar voor raadplegen, niet voor uitlening. In 2007 zijn er diverse actuele werken toegevoegd. Picnic De jaarlijkse picnic is een informele samenkomst van bij MAD betrokken kunstenaars, wetenschappers, vrijwilligers, bestuur en sympathisanten. Poème Électronique MAD emergent art center - jaarverslag

20 MAD heeft zitting in de werkgroep programmering in de persoon van René Paré. Deze groep bedenkt en ontwikkelt visie en beleid voor de invulling van het toekomstige gereconstrueerde Philips paviljoen. De Betekenaar Opening Zwemcentrum de Tongelreep. Opening Catharinaplein. MAD heeft samengewerkt met Hugo Vrijdag, TU/e en Gemeente Eindhoven voor de productie van laser kunst performance projecten. Hiervoor werd video kunstenares Olga Mink de opdracht gegeven om een nieuw werk te maken voor De Betekenaar (Hugo Vrijdag). Dit werd gerealiseerd ter gelegenheid van de opening van Zwemcentrum de Tongelreep, gestraald op de waterbollen, en ter gelegenheid van de opening van het Catharinaplein, gestraald op de Catharinakerk. MAD emergent art center - jaarverslag

21 Atelierroute De organisatie van de Atelierroute Eindhoven wordt door MAD geholpen door het ontwerpen en bouwen van de website met plattegronden, tekst en beeld van deelnemers. MAD 12,5 jaar Om de oprichting in mei 1995 niet onopgemerkt voorbij te laten gaan werd er een bescheiden feestje georganiseerd voor alle bij MAD betrokken personen in heden en verleden. MAD emergent art center - jaarverslag

22 Presentaties/media: Europees Parlement WOW In het kader van de WOW manifestatie Brabant Creative Industries in het Europees Parlement gaf MAD een presentatie over het ETAC project, en werd er een trailer van ETAC getoond. CBK Den Bosch Presentatie NetArt projecten MADlab, met speciale aandacht voor de Babylon Machine. Philips Design In het kader van de Philips Design meeting werd door R. Paré een presentatie gegeven over de belangrijkste activiteiten van MAD. Dit leverde veel positieve respons op van de aanwezige designers en stafleden. Fontys Presentatie Fontys Communicatie over Image Radio. LUCI conferentie Evoluon Image Radio video compilatie op video, getoond tijdens de LUCI conferentie op 9 november. VanTAC Publicatie MAD interview in het TAC magazine VanTac. Certificering VAPRO MAD is in 2007 gecertificeerd als opleidingsbedrijf Multimedia voor opleidingen die vallen onder de VAPRO. Dit bestaat voornamelijk uit praktijkexamens en stages. MAD emergent art center - jaarverslag

23 MAD emergent art center Organisatie 2007 Bestuur: Mary Ann Schreurs, voorzitter Gerard Verhoogt, secretaris Willem Jan Renders, penningmeester Mario van Horrik Wim van der Plas Directeur: René Paré Adviesraad: Bert van der Moer Tjeerd Koningsberger Betje Stevens Henk Daalder Olga Mink Timo Breumelhof Raymond Toussaint Stefan de Bever Paul Desmedt Carmin Karasic Hajo Schilperoort Stichting Multi-Art-Disc Adres, contact, identificatiegegevens: Vonderweg 1 (TAC) 5611 BK Eindhoven Postbus HC Eindhoven Tel Fax URL Sponsoring: In 2007 werd MAD ondersteund door: ARK administratiekantoor Edutel Digitale Stad Eindhoven MAD emergent art center - jaarverslag

Beleidsplan 2008 > 2012

Beleidsplan 2008 > 2012 MAD emergent art center Beleidsplan 2008 > 2012 TU/e Tureluur brainstorm session Missie MAD is een onafhankelijke organisatie die zich beweegt tussen voornamelijk de werelden van de kunst, de wetenschap

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Beleid 4. Organisatie 6. Projecten 7

Inhoud. Inleiding 3. Beleid 4. Organisatie 6. Projecten 7 Inhoud Inleiding Beleid Organisatie Projecten Tobi Harris ontwerpt de installatie Kinetext in de Bibliotheek tijdens zijn residency in EIndhoven. Inleiding Dit inhoudelijke verslag van MAD emergent art

Nadere informatie

Aanwijspictogrammen voor bij de dokter Opdrachtgever: Elvia Reisverzekeringen

Aanwijspictogrammen voor bij de dokter Opdrachtgever: Elvia Reisverzekeringen Aanwijspictogrammen voor bij de dokter Opdrachtgever: Elvia Reisverzekeringen Aanwijspictogrammen voor bij de hoeren Pictogrammen voor bij de hoeren en EHBO waren o.a. te zien in Kopspijkers Jan Pieter

Nadere informatie

OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie

OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie IMPACT (International Meeting in Performing Arts and Creative Technologies) lanceert een open call. De geselecteerde projecten worden

Nadere informatie

EVO-LUMEN. EXPOSITIE over de EVOLUTIE van het LICHT in KUNST & DESIGN EVOLUON EINDHOVEN. Vanaf 14 April Dagelijks van uur tot 20.

EVO-LUMEN. EXPOSITIE over de EVOLUTIE van het LICHT in KUNST & DESIGN EVOLUON EINDHOVEN. Vanaf 14 April Dagelijks van uur tot 20. --------------------------Persbericht--------------------------- EVO-LUMEN EXPOSITIE over de EVOLUTIE van het LICHT in KUNST & DESIGN EVOLUON EINDHOVEN Vanaf 14 April Dagelijks van 14.00 uur tot 20.00

Nadere informatie

Jaarverslag Landschapsfonds Amstelland Inhoudsopgave

Jaarverslag Landschapsfonds Amstelland Inhoudsopgave Jaarverslag Landschapsfonds Amstelland 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuur blz 1 2. Toekomstvisie blz 1 3. Projecten blz 3 4. Financieel jaarverslag 2014 blz 5 1. Bestuur De wens om te werken met een onafhankelijke

Nadere informatie

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Podium hedendaagse kunst en vormgeving Kunstuitleen Servicebureau voor kunstenaars Kunst in de openbare ruimte Lezingen, debatten activiteiten

Nadere informatie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie belofte belofte C.o.i.2014 3.4 kaart #2/7 zonder verbeelders

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2011. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2011. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Cosmo V Experience... 4 Bilderraus... 4 Airport Park Schiphol... 4 Poëzie-Apps... 4 Organisatie... 6 Organisatiestructuur... 6 Bestuur...

Nadere informatie

expositievoorwaarden Willem 2 VA. APRIL 2016 KUNSTENCLUSTER WILLEM II FABRIEK

expositievoorwaarden Willem 2 VA. APRIL 2016 KUNSTENCLUSTER WILLEM II FABRIEK expositievoorwaarden Willem 2 VA. APRIL 2016 KUNSTENCLUSTER WILLEM II FABRIEK Boschveldweg 471 5211 VK s-hertogenbosch Openingstijden: maandag t/m zondag 11.00-17.00 www.willem2fabriek.nl 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Image Radio 2008 Verslag

Image Radio 2008 Verslag Image Radio 2008 Verslag The nature of being, Scanner en Olga Mink Image Radio 2008 verslag - 2 I N L E I D I N G Image Radio 2008 (30 oktober - 2 november) was de tweede editie van dit evenement in de

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 SETUP:... 4 CBKU Openingsexpositie Doors of Dissociation... 4 Digital Marbles... 4 The Respons(e)ible Project... 4 UNMA... 4 L â u N a y...

Nadere informatie

grafisch ontwerp voor nieuwe en andere media

grafisch ontwerp voor nieuwe en andere media Opgeleid als grafisch vormgever en illustrator ontwikkelde ik me tot een veelzijdig en eigenzinnig creatief op het snijvlak van professionele communicatie en multimediaal ontwerp. SpOp is een samenwerking

Nadere informatie

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert.

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Onze missie Waar wij voor staan Door het versterken van de signatuur van de Maastrichtse mode- en designsector in combinatie met de sterke reputatie

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Diensteninnovatie: wat is dat?

Diensteninnovatie: wat is dat? Over de AWT De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) adviseert regering en parlement over beleid voor wetenschap, technologie en innovatie De AWT adviseert gevraagd en ongevraagd.

Nadere informatie

Publicatieplicht ANBI. De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website:

Publicatieplicht ANBI. De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website: Publicatieplicht ANBI De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website: 1. de naam van de instelling 2. het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) 3. contactgegevens

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Guus Balkema, 010Works & initiatiefnemer & voorzitter SuGu Club. Arash Aazami, Bas Nederland & initiatiefnemer SuGu Club

Guus Balkema, 010Works & initiatiefnemer & voorzitter SuGu Club. Arash Aazami, Bas Nederland & initiatiefnemer SuGu Club De SuGu Club De SuGu (Start-Up & Grown-Up) Club richt zich op de biobased- en de creatieve industrie van Rotterdam. Op dit moment zien wij als ondernemers te weinig concrete samenwerking in deze sectoren,

Nadere informatie

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl www.prismaproject.nl Fris je geheugen op De Strip In het voorjaar van 2002 startte in een voormalige winkelgalerij in de Vlaardingse Westwijk het kunstproject De Strip. Dit project was een initiatief van

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

...tell a story. by multi media

...tell a story. by multi media MEDIA-FESTIVAL-VILLINGEN 8. 10. 04. 2005 De bedoeling van de organisatoren is het, onder het motto tell a story, een multimediaal forum voor presentatie van ideeën te creëren. Door de voorstellingskracht

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

1. Algemeen. 1 Beleidsplan

1. Algemeen. 1 Beleidsplan Beleidsplan 1 Beleidsplan 1. Algemeen Stichting B93 is een atelierstichting en kunstenaarsinitiatief dat ruimte en kansen biedt aan jonge talentvolle kunstenaars door middel van diverse exposities en projecten

Nadere informatie

Relatie met het onderzoek van het Crossmedialab Dit onderzoek is onderdeel van het CELL- project 'Designing Spaces for Experience'.

Relatie met het onderzoek van het Crossmedialab Dit onderzoek is onderdeel van het CELL- project 'Designing Spaces for Experience'. Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Audiodesign - immersive interactive experiences Probleemomgeving Muziek kan hevige emoties (en herinneringen) oproepen. Bij een popconcert of dancefeest kunnen we

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse

Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse TIM 5 Agenda Brief aan Peter Blees Innovation Asset Recovery Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse Brief aan Hans de Gier De plek van het Design Institute

Nadere informatie

OPEN CALL: RAUM. makers-in-residence SCHRIJF JE NU IN! CALL RAUM PAGINA 1 ART / DESIGN / TECHNOLOGY IN MOTION BERLIJNPLEIN, UTRECHT

OPEN CALL: RAUM. makers-in-residence SCHRIJF JE NU IN! CALL RAUM PAGINA 1 ART / DESIGN / TECHNOLOGY IN MOTION BERLIJNPLEIN, UTRECHT OPEN CALL RAUM PAGINA 1 CALL: RAUM makers-in-residence SCHRIJF JE NU IN! ART / DESIGN / TECHNOLOGY IN MOTION BERLIJNPLEIN, UTRECHT OPEN CALL RAUM PAGINA 2 HET IS TIJD OM SAMEN TE PIONIEREN! De stad Utrecht

Nadere informatie

Indicatieprijs: Q-Pro Standaard / Plus, vanaf Euro 5.000,00/ Euro 6.000,00 excl. BTW en installatie

Indicatieprijs: Q-Pro Standaard / Plus, vanaf Euro 5.000,00/ Euro 6.000,00 excl. BTW en installatie Omschrijving aanbieding Volgnummersysteem Q-Pro Indicatieprijs: Q-Pro Standaard / Plus, vanaf Euro 5.000,00/ Euro 6.000,00 excl. BTW en installatie Het klantverwijssysteem Q-Pro is leverbaar als Standaard

Nadere informatie

Mediavormgeving, Gaming en Webontwikkeling

Mediavormgeving, Gaming en Webontwikkeling Mediavormgeving, Gaming en Webontwikkeling Prachtige opleidingen met vele uitdagingen en mooie creatieve producten! Een uitdagende baan in de creatieve industrie is er één van creativiteit, doorzettingsvermogen,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Verslag Missie Taiwan & China 1 tot en met 6 december 2012 BIJLAGE 11

gemeente Eindhoven Verslag Missie Taiwan & China 1 tot en met 6 december 2012 BIJLAGE 11 gemeente Eindhoven Economie & Cultuur Behandeld door mw. N. Verstraeten BIJLAGE 11 Verslag Missie Taiwan & China 1 tot en met 6 december 2012 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Programma 4. Deelnemers 5.

Nadere informatie

enversed realities Jij kan ook meedoen aan de Expo!

enversed realities Jij kan ook meedoen aan de Expo! enversed realities Een oproep aan alle makers, verbinders, pioniers en ontwerpers want Enversed Realities is terug! Na een zeer succesvolle DDW expo vorig jaar, nodigen we je in deze 2 e editie nóg een

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Algemene Informatie. 3 leerlijnen

Algemene Informatie. 3 leerlijnen 2 0 1 2 Algemene Informatie Buro Beeldwerk is voor iedereen die vanuit zijn vakgebied met vormgeving en creativiteit te maken heeft. De minor is een creatief lab waarin mensen vanuit verschillende disciplines

Nadere informatie

Docentendag MiPlaza 30 november 2009

Docentendag MiPlaza 30 november 2009 Docentendag MiPlaza 30 november 2009 Evenement Op 30 november brachten 20 docenten en toekomstige docenten wis-, natuur-, en scheikunde, biologie en techniek, op het niveau van HAVO/VWO uit de regio een

Nadere informatie

Verslag Activiteiten Artememes. Periode

Verslag Activiteiten Artememes. Periode Verslag Activiteiten Artememes Periode 2007-2013 1 Oprichting is opgericht op 27 maart 2007 in het bijzijn van notaris mr. J.Th.H Leijser te Rotterdam. Het doel van Artememes is ruimte te geven tot reflectie

Nadere informatie

concept & development van belevingen

concept & development van belevingen concept & development van belevingen MUSEA EXPO LEISURE Museale Tentoonstellingen en Multi Media museale en erfgoedpresentaties Informatie ruimten Speciale presentaties RAYS is specialist in het creeren

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Cultuuragenda Tilburg 2011-2015

Cultuuragenda Tilburg 2011-2015 Analyses, keuzes en aanbevelingen voor de kadernota cultuur Cultuuragenda Tilburg 2011-2015 Tilburg : Podium voor Amateurs, Talent en Productie De instellingen* staan voor een cultuur van openheid, verbinding,

Nadere informatie

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman Presentatie gemeenteraad 6 september 2017 Janelle Moerman Doel bijeenkomst Toelichten inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft: rol van museum in de stad en rol van de stad voor het museum

Nadere informatie

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report 02-09-2013 design inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Inhoudsopgave & contactgegevens 2

Nadere informatie

Factsheets smart urban stage. smart urban stage. Het evenement

Factsheets smart urban stage. smart urban stage. Het evenement Factsheets smart urban stage smart urban stage Het evenement Hoe zal de toekomst in stedelijke gebieden er uit zien en hoe zal ons vervoer zich ontwikkelen? Deze vragen hebben altijd centraal gestaan bij

Nadere informatie

Resultaten van het voorafgaand onderzoek onder de deelnemende alumni aan de InCMD adviesraad samenstelling zoals op dit moment bekend.

Resultaten van het voorafgaand onderzoek onder de deelnemende alumni aan de InCMD adviesraad samenstelling zoals op dit moment bekend. InCMD Voorbereidend onderzoek naar alumni van de raad van 2017 April 2017 Resultaten van het voorafgaand onderzoek onder de deelnemende alumni aan de InCMD adviesraad samenstelling zoals op dit moment

Nadere informatie

Virtualisatie van onze omgeving

Virtualisatie van onze omgeving Virtualisatie van onze omgeving Projectie op de buitenkant van een gebouw Building Façade Displays for real-time crossurban information dissemination: New York Projectie op de buitenkant van een gebouw

Nadere informatie

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010)

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010) Actieve deelname aan initiatieven Dit document beschrijft de actieve deelname van Pilkes aan het initiatief Duurzame Leverancier, Nederland CO2 neutraal en het initiatief van SKAO (CO2-Prestatieladder).

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

NHL Kenniscentrum Computer Vision Lab

NHL Kenniscentrum Computer Vision Lab NHL Kenniscentrum Computer Vision Lab Computer Vision Computer Vision is het automatiseren van visuele inspecties. Met behulp van een computer worden beelden geïnterpreteerd die met een camera zijn vastgelegd.

Nadere informatie

Vormgeversoverleg Eindhoven

Vormgeversoverleg Eindhoven gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Aaad sbijl eg e nummer rap inboeknummer oruoosz97 aeslisdatum 88 W n september soor Dossiernummer rsz.sop Raadsbij lage Voorstel inzake de ondersteuning

Nadere informatie

New Romantic Spirit 'Een kunstenaars Publicatie'

New Romantic Spirit 'Een kunstenaars Publicatie' New Romantic Spirit 'Een kunstenaars Publicatie' Kunstenaar Hidde van Schie Opdrachtgever Stichting Hogeschool Rotterdam Budget CBK 4.000,00 Uitvoering 2014-2015 1 6 New Romantic Spirit 'Een kunstenaars

Nadere informatie

Agenda. About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel

Agenda. About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel Agenda About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel About Mediamatic Mediamatic LAB, gespecialiseerd in informatiesystemen en community websites

Nadere informatie

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016 S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum Beleidsplan 2017 Mei 2016 Inhoudsopgave Stichting Raadhuisconcerten Hilversum Pagina Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Programmering 4 Organisatie 6 Bijdrage aan doelen

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag 2014

Inhoudelijk jaarverslag 2014 Inhoudelijk jaarverslag 2014 INHOUD Inleiding 1. Organisatie van de Van der Leeuwstichting 2. Activiteiten van de Van der Leeuwstichting 3. Samenwerkingen van de Van der Leeuwstichting Inleiding Vanaf

Nadere informatie

VANBERLO & STRIJP-T DE ONTBREKENDE SCHAKEL VAN DE EINDHOVENSE INDUSTRIE

VANBERLO & STRIJP-T DE ONTBREKENDE SCHAKEL VAN DE EINDHOVENSE INDUSTRIE JULI 2017, EDITIE 9 VANBERLO & STRIJP-T DE ONTBREKENDE SCHAKEL VAN DE EINDHOVENSE INDUSTRIE Aan de andere kant van het Strijps bultje vinden we Strijp-T. Een prachtige plek vol met historie, en op het

Nadere informatie

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO 21 januari 2014 Co-creatieteams bezoeken NPO Op 21 januari 2014 bezochten leden van de co-creatieteams de NPO (nederlandse Publieke Omroep) met een programma

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development Instituut voor Communicatie, Media & IT Game Design & Development EELCO BRAAD // NIEK JONKER drs. Eelco Braad University Lecturer Game Design & Development Master of Computational Science & Scientific

Nadere informatie

Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie. Bijlage 3: Kalender

Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie. Bijlage 3: Kalender Commissie Maatschappelijke Dialoog Bijlage 3: Kalender Bijlage 3 Kalender van Nanopodium-activiteiten 1e en 2 e ronde projecten Datum en soort activiteit Locatie Naam project en website 8 februari 2010:

Nadere informatie

RAYS CONCEPTDEVELOPMENT

RAYS CONCEPTDEVELOPMENT RAYS CONCEPTDEVELOPMENT MUSEUMS EXPO AMUSEMENT Tentoonstellingen en Exposities Doordachte tentoonstellingen nemen de bezoeker mee in een boeiend en leerzaam verhaal en dragen de informatie op een toegankelijke

Nadere informatie

kaap workout Lorenzo laat zien hoe bestaande objecten gebruikt zouden kunnen worden

kaap workout Lorenzo laat zien hoe bestaande objecten gebruikt zouden kunnen worden kaap WORKOUT Het Kaap Workout plan is een initiatief van Lorenzo Elstak en Lisa van de Merwe in samenwerking met ontwerpbureau de Staalslagerij. Het betreft een ontwikkelingsplan voor de aanleg van een

Nadere informatie

Sessie 7 en 8: Studio Cactus, De Invasie, Vliegwerk en Nerdlab

Sessie 7 en 8: Studio Cactus, De Invasie, Vliegwerk en Nerdlab Sessie 7 en 8: Studio Cactus, De Invasie, Vliegwerk en Nerdlab De invasie =platform voor beginnende ontwerpers, bestaat sinds 3 jaar, draait op vrijwilligers Filosofie -Kansen bieden aan beginnende, jonge

Nadere informatie

2 e Mini conferentie. Digitale visualisatie technieken in het kunstonderwijs. Verslag 13-02-2014. Innovatieve Visualisatie Technieken

2 e Mini conferentie. Digitale visualisatie technieken in het kunstonderwijs. Verslag 13-02-2014. Innovatieve Visualisatie Technieken e Mini conferentie Digitale visualisatie technieken in het kunstonderwijs Verslag 3--4 Innovatieve Visualisatie Technieken Tweede mini-conferentie Lectoraat Innovatieve Visualisatie Technieken Op donderdag

Nadere informatie

WELKOM! PROGRAMMA. Algemene Vergadering Dinsdag, 23 oktober 2012. KVK vaart de juiste koers! PRESENTATIE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING KVK

WELKOM! PROGRAMMA. Algemene Vergadering Dinsdag, 23 oktober 2012. KVK vaart de juiste koers! PRESENTATIE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING KVK WELKOM! Algemene Vergadering Dinsdag, KVK vaart de juiste koers! PROGRAMMA Algemene Vergadering, Bart Stroobants, voorzitter Welkomstwoord Enkele cijfers over onze leden en de website Overzicht activiteiten

Nadere informatie

It s Your World Design Event

It s Your World Design Event It s Your World Design Event Designstad Eindhoven lanceert in 2017 de eerste editie van een vierjaarlijks internationaal evenement dat de verbeeldingskracht van design viert en een podium biedt aan toekomstmakers

Nadere informatie

Workshop Creëer je eigen lichteffect 23 februari 2010 HAVO-4

Workshop Creëer je eigen lichteffect 23 februari 2010 HAVO-4 Workshop Creëer je eigen lichteffect 23 februari 2010 HAVO-4 Evenement Een groep van 16 scholieren (allen HAVO 4) kreeg in een ochtend de mogelijkheid om met behulp van de Philips Licht Ontwerper, een

Nadere informatie

I would rather design a poster than a website. Aldje van Meer, oktober 2012

I would rather design a poster than a website. Aldje van Meer, oktober 2012 I would rather design a poster than a website Aldje van Meer, oktober 2012 Deze uitgave is een samenvatting van de lezing 'I would rather design a poster than a website tijdens het Nationaal Symposium

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Activiteiten. Publiciteit Conclusie & aanbevelingen

Inhoudsopgave. Voorwoord Activiteiten. Publiciteit Conclusie & aanbevelingen Inhoudsopgave Voorwoord Activiteiten Cosmo V Experience Onzichtbare verbondenheid Tordinaire TEDx AmsterdamED HKU Intense MAPLAB Publiciteit Conclusie & aanbevelingen 2 / 14 3 5 6 6 7 7 8 9 10 12 Stichting

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES Arnhem heeft een krachtig en duurzaam imago; een groene stad met een sterk ontwikkeld creatief en cultureel klimaat. Met de Melkfabriek voegen wij een uitgesproken

Nadere informatie

Bestuursverslag 2015 RTV Kanaal30. Algemeen

Bestuursverslag 2015 RTV Kanaal30. Algemeen Bestuursverslag 2015 RTV Kanaal30 Algemeen De Stichting Lokale Omrop stelt zich ten doel : a. een omroepprogramma te verzorgen dat is gericht op de bevrediging van de in de gemeenten Tytsjerksteradiel

Nadere informatie

BUSINESSPLAN VREDEMANLAB

BUSINESSPLAN VREDEMANLAB BUSINESSPLAN VREDEMANLAB Stichting Passages, mei 2009 Voorstellen voor de realisering van een fablab+ in Fryslân BUSINESSPLAN VREMANLAB STICHTING PASSAGES Afbeeldingen omslag en deze pagina: Foto s boven:

Nadere informatie

Nieuwe strategie dienstverlening De Reis van de Eindhovense inwoner en ondernemer. Presentatie Commissie A-avond 8 september 2015

Nieuwe strategie dienstverlening De Reis van de Eindhovense inwoner en ondernemer. Presentatie Commissie A-avond 8 september 2015 Nieuwe strategie dienstverlening De Reis van de Eindhovense inwoner en ondernemer Presentatie Commissie A-avond 8 september 2015 Hoe doen we het nu? 2 14 040 Eindhovenaar 3 Waarom een nieuwe strategie?

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Activiteiten Netwerk

Activiteiten Netwerk ALV 2015 Programma Opening door de voorzitter Verslagen en werkplannen Financieel verslag en begroting Decharge Bestuur Verkiezing van het nieuwe bestuur Verkiezing van de ledenraad Pauze Dienstverlening

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

TIM-11 en DDW. Training Interactie Management TIM-11 Opdrachtgevers Verwacht resultaat

TIM-11 en DDW. Training Interactie Management TIM-11 Opdrachtgevers Verwacht resultaat TIM-11 en DDW Training Interactie Management TIM-11 Opdrachtgevers Verwacht resultaat 1 TIM-11 samenstelling Lucas Asselbergs, ID TU/e, projectleider Solange Beekman, strategisch planoloog gemeente Eindhoven

Nadere informatie

CrossLab. een nieuwe afstudeerrichting

CrossLab. een nieuwe afstudeerrichting een nieuwe afstudeerrichting CrossLab ontwerpen van & voor & met digitale media in een labomgeving media technologie is er gewoon... media technologie is er gewoon... CrossLab waarbij de ontwerper de

Nadere informatie

Project: Gooseberry Community Eindrapportage

Project: Gooseberry Community Eindrapportage Project: Gooseberry Community Eindrapportage Dit is het eindrapport voor het deelproject "Gooseberry Community", behorende bij de aanvraag Ecultuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, 8 Februari

Nadere informatie

Keyport 2020 breidt management team uit

Keyport 2020 breidt management team uit A.van Beerendonk Van: Keyport 2020 Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 12:39 Aan: digitaleleeszaal Onderwerp: Keynotes #79 Keyport 2020 breidt management team uit Succesvolle

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Functioneren en activiteiten. 3. Terugblik 2013 2014

1. Inleiding. 2. Functioneren en activiteiten. 3. Terugblik 2013 2014 ACTIVITEITEN VERSLAG VAN DE STICHTING VIDEO POWER OVER DE JAREN 2013 EN 2014 1 1. Inleiding Stichting video power verder te noemen Video Power of VP is opgericht op 9 augustus 2013. Dit is het eerste verslag

Nadere informatie

Projectoproep 2017 Cultuur

Projectoproep 2017 Cultuur Projectoproep 2017 Cultuur 1. Achtergrond van de subsidieaanvraag - projectoproep cultuur In het kader van de ondersteuning en de ontwikkeling van Brussel als Smart City en van het oplossen van de actuele

Nadere informatie

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN HAVENKWARTIER DEVENTER: ATTRACTIEF EN VEELZIJDIG Het Havenkwartier is een unieke plek. Een gebied met oude industriële panden, vergezichten

Nadere informatie

2014-2015 diverse locaties in het ommeland van de Peel en stedelijk gebied waaronder Helmond, Eindhoven en Veghel

2014-2015 diverse locaties in het ommeland van de Peel en stedelijk gebied waaronder Helmond, Eindhoven en Veghel FoodLabPeel Programma Stad op het land, land in de stad 2014-2015 diverse locaties in het ommeland van de Peel en stedelijk gebied waaronder Helmond, Eindhoven en Veghel FoodLabPeel is een meer jaren durend

Nadere informatie

OPEN CALL: RAUM PROGRAMMA SCHRIJF JE NU IN! CALL RAUM PAGINA 1 KUNST / CULTUUR IN MOTION BERLIJNPLEIN, UTRECHT

OPEN CALL: RAUM PROGRAMMA SCHRIJF JE NU IN! CALL RAUM PAGINA 1 KUNST / CULTUUR IN MOTION BERLIJNPLEIN, UTRECHT OPEN CALL RAUM PAGINA 1 CALL: RAUM PROGRAMMA SCHRIJF JE NU IN! KUNST / CULTUUR IN MOTION BERLIJNPLEIN, UTRECHT OPEN CALL RAUM PAGINA 2 HET IS TIJD OM SAMEN TE PIONIEREN! De stad Utrecht is volop in beweging.

Nadere informatie

Betreft cie MO: Voorstel inzake structurele ondersteuning van het. Vormgeversoverleg Eindhoven

Betreft cie MO: Voorstel inzake structurele ondersteuning van het. Vormgeversoverleg Eindhoven gemeente Eindhoven Concernstaf Bestvurssecretariaat Retouradres Postbus 9oxSo, S6oo RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO) Behandeld door M. Honing Telefoon

Nadere informatie

Move, Store, Pick, Deliver.

Move, Store, Pick, Deliver. Move, Store, Pick, Deliver. Intralogistieke technologie, material handling oplossingen, logistieke dienstverlening en distributie Creëer een unieke beleving met innovaties en live demo s. logistica-online.nl

Nadere informatie

feiten & cijfers 2014 Het startsein voor elk podiumevent!

feiten & cijfers 2014 Het startsein voor elk podiumevent! feiten & cijfers 2014 Het startsein voor elk podiumevent! CUE2014 - HET STARTSEIN VOOR ELK PODIUMEVENT Van 13 t/m 15 januari 2014 vond in Ahoy Rotterdam de 14 e editie plaats van de tweejaarlijkse vakbeurs

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden

Nadere informatie

presentatie ce expo hoofddorp

presentatie ce expo hoofddorp presentatie ce expo hoofddorp VALLEY CV De CEexpo is een initiatief van Circle Economy vanuit het programma Netherlands Circular Hotspot (NLCH) en Valley CV, een samenwerkingsverband tussen Delta Development

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5 Mediavormgeving Inhoudsopgave Wat doet een mediavormgever? - Waar werkt een mediavormgever - Welke taken verricht een mediavormgever? - Welke eigenschappen heeft een mediavormgever Typering beroepengroep

Nadere informatie

Bedrijven Contactdagen - Grensverleggend Ondernemen

Bedrijven Contactdagen - Grensverleggend Ondernemen Zelfstandig Bedrijven Contactdagen is een zelfstandig bedrijf met ruim dertig jaar vakervaring in huis. Zij opereert op de Beurzen- en Tentoonstellingenmarkt voor eigen rekening en risico en is sterk in

Nadere informatie

Billy s Playground - waar het spelen tot leven komt!

Billy s Playground - waar het spelen tot leven komt! Billy s Playground - waar het spelen tot leven komt! Billy s Playground Altijd een feest voor kinderen en ouders Een ongelofelijk gevarieerd programma, vol muziek, dans, spel, sport, mode, kunst, ontspanning

Nadere informatie

Vereniging Levenstroom zaaknr

Vereniging Levenstroom zaaknr Collegevoorstel Inleiding Projectsubsidies worden verstrekt voor incidentele activiteiten. Met projectsubsidies kan uw college nieuwe en vernieuwende activiteiten ondersteunen en inspelen op actuele maatschappelijke

Nadere informatie

Architecture Challenge Eindhoven 2012 Gevraagd: ideeën, ontwerpen, voorstellen

Architecture Challenge Eindhoven 2012 Gevraagd: ideeën, ontwerpen, voorstellen Architecture Challenge Eindhoven 2012 Gevraagd: ideeën, ontwerpen, voorstellen Architectuurcentrum Eindhoven roept, in samenwerking met Capital D en de BNA, ontwerpers op om voorstellen te lanceren waarmee

Nadere informatie

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas.

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Inleiding Sinds de opening van Het Dordts Patriciërshuis in 2011 is er gezocht naar passende activiteiten om naast de reguliere

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf

JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf 1 JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf Pagina 1 2 Algemeen De Gehandicaptenraad Landgraaf behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een functiebeperking en chronische aandoeningen in

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl 1. Doelstellingen en algemeen beleid 1.1 Inleiding 1.2 Bestuursactiviteiten 1.3 Stichtingsactiviteiten 1.4 Plannen voor 2015

Nadere informatie

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Ambitie en Aanleiding Activiteiten Te realiseren waarden Onze werkwijze Ambitie Spoorzone met allure * Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

letterfest is een tweejaarlijks landelijk evenement dat plaats gaat vinden van 13 t/m 22 april 2018.

letterfest is een tweejaarlijks landelijk evenement dat plaats gaat vinden van 13 t/m 22 april 2018. letterfest is een tweejaarlijks landelijk evenement dat plaats gaat vinden van 13 t/m 22 april 2018. Tien dagen lang wordt heel Nederland ondergedompeld in letter events: er zijn projecten, lezingen, workshops

Nadere informatie

congres taal in bedrijf 2011

congres taal in bedrijf 2011 Vlaams-Nederlands meerjarenprogramma voor Nederlandstalige taal- en spraaktechnologie uitnodiging congres taal in bedrijf 2011 Dinsdag 29 november 2011 Concert- en congresgebouw De Doelen Rotterdam congres

Nadere informatie