MAD emergent art center. jaarverslag MAD emergent art center - jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAD emergent art center. jaarverslag 2007. MAD emergent art center - jaarverslag 2007 1"

Transcriptie

1 MAD emergent art center jaarverslag 2007 MAD emergent art center - jaarverslag

2 Inhoud Inleiding... 3 Tijdbalk... 4 Organisatie... 5 Bestuur, adviesraad en directie Code Cultural Governance Medewerkers Projecten... 6 Image Radio ETAC -emerging technologies and art carousel OK-Net LEDscreen TAOS - The Act Of Sensing Prototope Catarsis Overige activiteiten MADlab facilitair OpenLab Artist in Residence Touched Design expositie Art Gadgets Workshop Kunstlicht in de Kunst Workshop Big Screen Vidiwall Workshop Backstage Kunst & Technologie MADbuzz RFID werkgroep Symposium ETAC Symposia, workshops, festivals Mediatheek Picnic Poème Électronique De Betekenaar Atelierroute MAD 12,5 jaar Presentaties/Media MAD emergent art center MAD emergent art center - jaarverslag

3 Inleiding In dit jaarverslag wordt teruggekeken op het jaar 2007, voor ons een zeer dynamisch jaar wat betreft activiteiten, en een historisch jaar voor de structuur en samenstelling van de organisatie. In 2007 heeft MAD emergent art center een grote stap voorwaarts gemaakt, met name door de realisatie van 2 grote projecten: Image Radio en ETAC. De ontwikkeling van de organisatie qua professionaliteit en duurzaamheid is gerealiseerd door projectmatige aanpak en systematische administratie. De communicatie en administratie zijn verder ontwikkeld en gestructureerd. Met ingang van 2007 heeft er een wijziging in de organisatie plaatsgevonden door het versterken van het bestuur met drie nieuwe leden, en de benoeming van R. Paré als directeur van MAD emergent art center. Het jaar 2007 is hiermee een sleuteljaar in de ontwikkeling van MAD, door de sprong in omvang en kwaliteit van de activiteiten, en door de organisatorische ontwikkeling. In dit jaarverslag wordt met name ingegaan op de organisatie zelf, en de diverse activiteiten. Van elk van de twee grote projecten die zijn uitgevoerd: Image Radio en ETAC, bestaat een separaat uitgebreid projectverslag. De structurele categorisering van de activiteiten in de domeinen MADlab (kunstproductie), MADpub (presentaties en publicaties) en MADnet (kenniscentrum en platform) is verder uitgewerkt, en is de opmaat voor het nieuwe beleidspan dat voor begin 2008 is voorzien. De facilitaire functie die MADlab vervult door kunstenaars en vormgevers te helpen bij het oplossen van problemen van technische aard, en het vergroten van kennis en daardoor mogelijkheden op het gebied van nieuwe media, is gaandeweg meer bekend geworden. Dit blijkt uit een toename van de activiteiten die in dit kader werden uitgevoerd. MAD emergent art center - jaarverslag

4 Tijdbalk 2007 MAD emergent art center - jaarverslag

5 Organisatie Bestuur, adviesraad en directie Het bestuur is per 1 januari 2007 gewijzigd van samenstelling, omdat er besloten is een structurele scheiding van bestuur en uitvoering van de organisatie door te voeren. Dit is een gebruikelijke opzet binnen veel non-profit organisaties. Bestuursleden die in functie zijn gebleven zijn Wim van der Plas en Willem Jan Renders (penningmeester). Nieuwe bestuursleden zijn Mary-Ann Schreurs (voorzitter), Gerard Verhoogt (secretaris) en Mario van Horrik. De oprichter en voorzitter R. Paré trad uit het bestuur, en werd aangesteld als algemeen directeur van de organisatie MAD emergent art center (officieel geregistreerd als Stichting Multi-Art-Disc). Medewerkers De organisatie kende in 2007 diverse medewerkers: Vaste medewerker Paul Zuurveen, systeembeheer en applicatie-ontwikkeling. Re-integratie stage: Cleo. Vrijwilligers en freelancers: voor de uitvoering van projecten (zoals Image Radio en ETAC) werd een beroep gedaan op een groot aantal vrijwilligers, en werden freelance medewerkers ingezet. Code Cultural Governance Het bestuur heeft besloten zich te conformeren aan de Code Cultural Governance die is opgesteld door en voor de culturele sector. Voor MAD is het bestuur - directie model van toepassing. >> De uitwerking hiervan zal in de komende periode gestalte krijgen. MAD emergent art center - jaarverslag

6 Projecten Image Radio Het Image Radio festival beleefde in 2007 zijn debuut. Het gaat hierbij om de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van een evenement door MAD, waarbij de combinatie van nieuwe media kunst, en bewegend beeld in de openbare ruimte, het uitgangspunt is. Het festival geeft ruimte aan actuele ontwikkelingen in de kunst die zich richten op deze gebieden. Hierbij is met name aan de orde video, animatie, computerkunst, games, interactieve art, nieuwe media. Het evenement betekent experiment, reflectie en vooruitblik op de invloed die bewegend beeld in de openbare ruimte heeft op onze ervaring van de omgeving. De toename van grote en kleine beeldschermen in met name de centra van de stedelijke omgeving levert ons een nieuw medium, dat nog nauwelijks is onderzocht op potentiële gevolgen, mogelijkheden en toepassingen. In het licht van het sterke high tech karakter van de regio Eindhoven (Brainport) is het evenement tevens een impuls voor de praktische symbiose tussen kunst en technologie. De facto voor de samenwerking tussen innovatieve wetenschappelijke onderzoekers en ontwikkelaars, en kunstenaars vanuit autonome, performance of design professie. De spectaculaire Image Radio Videowall "E4" van Mathias Oostrik in de publicatie "Brainport en route". MAD emergent art center - jaarverslag

7 De eerste editie van Image Radio, van 2 tot en met 4 november 2007, was een groot succes. Honderden bezoekers en toeschouwers hebben 12 installaties op 7 verschillende locaties gezien en beleefd. De opening was met ruim 50 aanwezige genodigden een goed begin, met een inspirerende openingstoespraak van de voorzitter van MAD, Mary-Ann Schreurs. Het symposium op 3 november in het Auditorium van het Van Abbemuseum kende een aantal sterke sprekers en een grote opkomst van ruim 70 personen. De organisatie heeft met deze eerste editie bewezen een waardevolle toevoeging te hebben ontwikkeld voor de culturele kwaliteit van de gemeente Eindhoven en Brainport. De positieve uitstraling in de wereld van nieuwe media-cultuur werpt zijn vruchten af in het vergroten van de aantrekkelijkheid van de regio als het gaat om wonen, werken en recreëren. De autonome technocultuur die hiermee ontwikkeld wordt is een fundamentele maatschappelijk-culturele versterking van de technologie-status van Eindhoven. Het auditorium van het Van Abbemuseum was een uitstekende lokatie voor het goed bezochte symposium. Besloten is het een jaarlijks festival te laten zijn, en steeds nieuwe plekken uit te zoeken voor de presentatie van new media in public space. Ook is het streven meer partners te betrekken bij de organisatie en productie, en aan een verbreding van het aanbod te werken. Er is een uitgebreid verslag van Image Radio 2007 beschikbaar als PDF: Tevens is de website van Image Radio 2007 in archiefvorm beschikbaar via: (archief) MAD emergent art center - jaarverslag

8 ETAC Emerging Technology & Art Carousel De Creative Challenge Call stimuleert creatieve industrie tot samenwerken. De economische waarde van cultuur en creativiteit moet beter worden benut. Dat is het uitgangspunt van deze tenderregeling van EZ en OCW gezamenlijk. MAD heeft hiervoor een plan ingediend en toegekend gekregen. De titel van het project van MAD is Emerging Technology & Art Carousel (ETAC). Hierin wordt samengewerkt met TU/e Industrial Design, TU/e Innovationlab, Mikrocentrum. Deze partners en MAD dragen gezamenlijk de helft bij van de begroting (co-financiering). Het ETAC project is volledig beschreven in deze door MAD uitgegeven publicatie. In essentie is het een reeks samenkomsten van high tech bedrijven en kunstenaars waarin gewerkt wordt aan het ontwikkelen van nieuwe ideeën betreffende de toepassing van beschikbare technologie. Onderdeel van het project is ook het ontwikkelen van de optimale manier om dit te doen, waardoor er een modus operandi ontstaat waarin bedrijven en kunstenaars elkaar kunnen versterken in het ontwikkelen van gezamenlijk gedragen applicaties van nieuwe technologie. KUNSTENAARS: Olivier Nijs, Rob Zimmermann, Mario van Horrik, Daniëlle Roberts, Freerk Wieringa, Jacob Alkema, Ruud Terhaag, Adger Stokvisch, Bert Vogels, Jerome Siegelaer, Martijn Verhallen, Pieter Verhees, Yasser Ballemans, Olga Mink. BEDRIJVEN: Geert-Jan Driessen -The Mind Connection, Jan Mink -2M Engineering, Jacques Groenen -Fun-da-Mental, Riné Dona, Piet van Rens -Vision Dynamics, Paul van Cruchten -Frenken Mechatronics, Roel Pollen -3Dimerce, Michel Stuart -Sick bv, Carel van den Bosch -Braincenter BV, Wilhelm van Schaik -Innovation Handling, Rob Bugel -Aris BV, Jos Weterings -VDL-ETG, Rob van Loon -Océ, Paul Weling -SAC, Tycho van den Ing -Bruns, René de Vries -d-switch BV. MAD emergent art center - jaarverslag

9 OK-Net OK-Net is een Open Kunst Net voor publiek, kunstenaars en creatieve-media producenten. Videokunstenaars, multimediakunstenaars, filmmakers, geluidskunstenaars zijn hiermee in staat om interactieve applicaties met zowel live als on-demand content te ontwikkelen. Kunstenaars en mediaproducenten gebruiken deze omroep als ontwikkel- en distributiekanaal waardoor nieuwe toepassingen worden ontwikkeld. Ok-Net is een gezamenlijk initiatief van MAD emergent art center, PravdaDa, Zesde Kolonne en Videology. De hosting wordt gesponsored door Edutel (Eindhoven), die voor Ons Net het netwerkbeheer uitvoert. Door de fysieke aansluiting van de OK-Net server op het glasvezelnetwerk, is een 100 Mbit synchrone verbinding met de aangesloten deelnemers mogelijk, en is ook de backbone verbinding met de rest van internet supersnel. In 2007 is de inhoud en techniek verder ontwikkeld volgens bestaande afspraken. De facilitaire functies zijn met name ook gebruikt voor de realisatie van ETAC en Image Radio. LED-screen Op een groot LED scherm dat op de Markt in Eindhoven is geplaatst, wordt informatie getoond van de gemeente Eindhoven, Omroep Brabant, PSV en reklameboodschappen, afgewisseld met KunstClips. De Markt is het bruisend middelpunt van de binnenstad van Eindhoven. Het LED scherm is 4 bij 3 meter. MAD nodigt kunstenaars uit om bijdragen te leveren, en selecteert aangeboden materiaal. Via oproepen en de website worden filmpjes en animaties van kunstenaars gevraagd, die in de programmering van het LEDscreen worden opgenomen. Op de aftiteling staat een webadres waar de titels en kunstenaars worden vermeld. KUNSTENAARS: Andrew Lagowski, Roland Lindner, CKOE, Hondenkoekjesfabriek, Liik, Nicolas Bourbaki, Zsigmund Bernathy, Gijs Gieskes, Marieke Verbiesen. Still uit Videohometraining van Marieke Verbiesen en Gijs Gieskes. MAD emergent art center - jaarverslag

10 Programma Binnen een programma van MAD wordt meerjarig een reeks projecten ontwikkeld In 2007 is gewerkt aan de projecten TAOS en Prototope. Ambient Art Experience Warp - AAEW De opkomende ambient intelligence zal in de nabije toekomst een steeds grotere factor worden in de omstandigheden hoe wij leven, werken, studeren en ontspannen. MAD emergent art center wil met dit programma een doorbraak bereiken in de samenwerking van kunstenaars met technologen, en toegang van kunstenaars tot cutting-edge-technologie. Hierdoor wordt creatieve invloed op applicatie en ontwikkeling van technologie mogelijk. De experimentele installaties zijn artistieke antwoorden op de betekenis van technologie en toepassingen hiervan in de leef- en werkomgeving van de mens. De vrije geest van de kunstenaar is in staat om autonome standpunten en manifestaties te concipiëren, die ons in staat stellen om de technologie van een andere kant te bekijken, en nieuwe en ongedachte toepassingen te ontwikkelen. TAOS, The Act Of Sensing De installatie tijdens STRP 2007 was de eerste publieke presentatie. Het project TAOS is onderdeel van het programma Ambient Art Experience Warp, dat in 2005 is gestart in samenwerking met Philips Research. Het behelst het autonoom onderzoek naar de grenzen van de zgn. Ambient Intelligence, door middel van interactieve experimentele installaties. Het uitgangspunt van TAOS is de emotie te onderzoeken die optreedt bij mensen die in een deels virtuele gemanipuleerde wereld terecht komen, en hierop slechts ten dele invloed hebben. De ontwikkeling van het beoogde effect heeft veel voeten in de aarde. Er is gekozen voor een eigen ontwikkeling van hard- en software, zodat er maximaal en in vrijheid aan de gewenste sturing tegemoet kan worden gekomen. Hierbij is besloten samen te werken met Metatronics, MAD emergent art center - jaarverslag

11 high tech incubator met electronica en software expertise. Dit betekent dat er een intensief contact moet worden onderhouden tussen alle leden van het virtuele ontwikkelteam. Eind 2006 was de ontwikkeling zodanig vergevorderd dat er werd besloten een testruimte in te richten in het TAC, welke begin januari 2007 in gebruik werd genomen. De Balzaal in het TAC fungeerde als lab en testruimte. De premiere van TAOS vond plaats tijdens STRP 2007, waar 4 simultane belevingsplekken beschikbaar waren voor het nieuwsgierige publiek. Met scenario's van o.a. Marcel Dolman en Inge Raadschelder werden de bezoekers ondergedompeld in een interactieve virtuele 3D soundscape. KUNSTENAARS: Gijs van Bon, Mander Liefting TECHNIEK: Metatronics MAD emergent art center - jaarverslag

12 Prototope (voorheen Osmose) Het project Osmose is onderdeel van het programma Ambient Art Experience Warp, dat in 2005 is gestart in samenwerking met Philips Research. Het behelst het autonoom onderzoek naar de grenzen van de zgn. Ambient Intelligence, door middel van interactieve experimentele installaties. Het idee voor Osmose is onstaan uit het idee van een droomwereld waarin met sensorische technologie een nieuwe ervaring teweeg wordt gebracht. Het spel van de bezoeker met de interactieve omgeving is een nabootsing van biologische processen, zoals osmose. In de ontwikkelfase is samenwerking gezocht en gevonden met een technische partner die in staat is de uitdagingen die hierin worden opgeroepen adequaat in te vullen. Wonderlijk genoeg is dit Michiel van Overbeek geworden, een broer van Mirjam. Mirjam en Michiek aan het werk in het atelier in het Klokgebouw. KUNSTENAARS: Mirjam van Overbeek, Michiel van Overbeek. MAD emergent art center - jaarverslag

13 Programma Binnen een programma van MAD wordt meerjarig een reeks projecten ontwikkeld NetArt Sinds 2003 worden in het MADlab Netart projecten ontwikkeld door telkens een beeldend kunstenaar of vormgever nieuw werk te laten ontwikkelen in samenwerking met programmeurs, ontwerpers, mediaspecialisten. In 2007 is gewerkt aan het project Catharsis Catharsis Instructiepagina uit het Catharsis concept ontwerp. Het NetArt project Catarsis is het meest complexe en langdurige in deze serie tot nu toe. De aanvankelijke opzet was om Catharsis in 2006 af te ronden, maar door technische complicaties en hierdoor extra ontwikkeltijd is dit nu voorzien in Het concept bestaat uit de notie dat er op internet veel foto s aanwezig zijn waarbij de beschouwer een hevige emotionele reactie heeft. Dat gegeven leidt tot de aanname dat er, door met deze foto s bezig te zijn, een ontwikkeling kan plaatsvinden die interessant is om te onderzoeken. Hiervoor heeft Tomas Gabzdil Libertiny (Masters Design Academy 2006) een concept bedacht waarbij een door de bezoeker ingegeven trefwoord leidt tot een reeks beelden, die door een iteratieve reeks trefwoorden, telkens drie afgeleid van de eerste input, in drie sequentiele generaties uiteindelijk een boomstructuur aan gerelateerde beelden oplevert. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een aantal op internet beschikbare databases, die worden aangeroepen door zelf ontwikkelde scripts. KUNSTENAAR: Tomas Gabzdil Libertiny PROGRAMMEUR: Paul Zuurveen INTERFACE PROGRAMMERING: Edwin van Eck MAD emergent art center - jaarverslag

14 Overige activiteiten MADlab facilitair MADlab als facilitair centrum voor nieuwe media / technologie is verder ontwikkeld en bekend geworden. Deze bekendheid is essentieel om aan de doelstelling te voldoen. Mede door de overige activiteiten van MAD qua kunstproduktie en -distributie heeft dit facilitaire aspect meer aandacht gekregen. Dit heeft geresulteerd in een toename van de facilitaire dienstverlening. Naast een groot aantal kleine en incidentele services, is met name te noemen: advies Digital City Walls voor De Kunstpraktijk verzorgen van de website voor Atelierroute Eindhoven advies Moving Light project voorbereidingen Pecha Kucha Eindhoven voortdurend algemene vraagbaak/helpdesk/servicecentrum voor kunstenaars en ontwerpers op het gebied van technische mogelijkheden, leveranciers, producenten, kostenramingen, uitleen apparatuur en gereedschap etc. OpenLab Om de toegankelijkheid van het MADlab voor kunstenaars en andere belangstellenden te vergroten werd besloten een aantal open-deur middagen te organiseren. Tijdens deze OpenLabs werden lopende projecten getoond en besproken. Deze bijeenkomsten hadden een informeel karakter. MAD emergent art center - jaarverslag

15 Artist in Residence De projectie van Hypergraphia op de binnenzijde van de ramen van de Lichttoren tijdens Image Radio. Adger Stokvisch: september - oktober. Voor Image Radio werd een installatie ontwikkeld in het MADlab, bestemd voor de Lichttoren aan de Emmasingel. Een serie van drie grote raampartijen aan de kop van het gebouw werden van binnenuit gebeamd met de computergegenereerde gelocaliseerde videokunst-installatie Hypergraphia. Adger Stokvisch in het MADlab. MAD emergent art center - jaarverslag

16 Touched Design expositie Art Gadgets In samenwerking met Art Gadgets werd een NetArt expositie georganiseerd in de winkel/ galerieruimte van Art Gadgets in de Piazza. De expositie duurde van 3-5 t/m Er werd een selectie gemaakt van interactieve werken die het publiek in een winkelcentrum kon aantrekken. De touchscreens en displays werden ter beschikking gesteld door Prestop. De tentoonstelling in Art Gadgets in de Piazza zocht en vond nieuw publiek voor internetkunst. MAD emergent art center - jaarverslag

17 Workshop Kunstlicht in de Kunst Op 28 mei vond in het Centrum Kunstlicht in de Kunst een workshop plaats naar aanleiding van de tentoonstelling van het werk van Woody van Amen. MAD verzorgde mede het concept, de voorbereiding en de begeleiding. Workshop Big Screens VidiWall Voor videokunstenaars werd een workshop georganiseerd bij Philips Vidiwall. Hierbij werden diverse displays getest en besproken. De kunstenaars namen eigen werk mee om de effecten op de grote displays te kunnen beoordelen. Workshop Backstage Kunst & Technologie In het kader van het educatieve programma van CultuurXpres en STRP werd een workshop Backstage gegeven door MAD in het MADlab. Hieraan namen groepen scholieren deel onder begeleiding van een docent en een kunstenaar. MADBuzz MADbuzz is de naam voor de excursies en studiereizen naar diverse evenementen in binnen- en buitenland. In 2007 werden de volgende reizen georganiseerd: Leuven, Artefact, 17-2 MAD emergent art center - jaarverslag

18 Rotterdam, DEAF, 14 april EDE, Mikrocentrum Mechatronica Rotterdam, Testlab V2, 12 juli Arnhem, State of the Image, 7 september Amsterdam, Robodock, 22 september RFID werkgroep Op uitnodiging van De Waag neemt MAD deel aan het RFID netwerk genaamd DIFR. Hier wordt door onderzoekers, industrie, bedrijven, kunstenaars en critici samengewerkt om de ontwikkeling en implementatie van RFID technologie op een verantwoorde manier vorm te geven. 19 december was de eerste bijeenkomst in De Waag. Symposium ETAC De conclusie van het ETAC project werd gepresenteerd Witte Dame in de vorm van een symposium. Naast de bespreking van de resultaten door R.Paree en Paul Desmedt, waren er presentaties van Hans Robertus, Philips Design, en Mary-Ann Schreurs, voorzitter MAD. Een levendige discussie met een goed gevulde zaal leverde interessante inzichten op. Het eerste exemplaar van de publicatie werd uitgereikt aan Mary-Ann Schreurs. Deze publicatie is ookin digitale vorm beschikbaar op de website van MAD. Het symposium werd gestreamd op internet door CityTV en is daar on demand te zien. In de Witte Dame werd over ETAC gediscussieerd door kunstenaars en ondernemers. MAD emergent art center - jaarverslag

19 Symposia, workshops, festivals... MAD heeft de volgende evenementen bezocht: Artefact, Leuven DEAF, Rotterdam Business2Brainport, Eindhoven Klankenbos, Neerpelt Boston Cyberarts, Boston Matching Cultuur & Economie, Rotterdam Dikke Boest, Tilburg State of the Image, Arnhem Robodock, Amsterdam Dutch Design Week, Eindhoven Creative Coversion openingscongres, Eindhoven Maatschappelijke Effecten Design, Eindhoven STRP festival, Eindhoven Shoplab opening JungleScape, Eindhoven AV-conferentie Eindhoven, Eindhoven Mediatheek De mediatheek is de MAD verzameling boeken, CDrom's DVD's en overige media op het gebied van kunst en technologie. De mediatheek is beschikbaar voor raadplegen, niet voor uitlening. In 2007 zijn er diverse actuele werken toegevoegd. Picnic De jaarlijkse picnic is een informele samenkomst van bij MAD betrokken kunstenaars, wetenschappers, vrijwilligers, bestuur en sympathisanten. Poème Électronique MAD emergent art center - jaarverslag

20 MAD heeft zitting in de werkgroep programmering in de persoon van René Paré. Deze groep bedenkt en ontwikkelt visie en beleid voor de invulling van het toekomstige gereconstrueerde Philips paviljoen. De Betekenaar Opening Zwemcentrum de Tongelreep. Opening Catharinaplein. MAD heeft samengewerkt met Hugo Vrijdag, TU/e en Gemeente Eindhoven voor de productie van laser kunst performance projecten. Hiervoor werd video kunstenares Olga Mink de opdracht gegeven om een nieuw werk te maken voor De Betekenaar (Hugo Vrijdag). Dit werd gerealiseerd ter gelegenheid van de opening van Zwemcentrum de Tongelreep, gestraald op de waterbollen, en ter gelegenheid van de opening van het Catharinaplein, gestraald op de Catharinakerk. MAD emergent art center - jaarverslag

21 Atelierroute De organisatie van de Atelierroute Eindhoven wordt door MAD geholpen door het ontwerpen en bouwen van de website met plattegronden, tekst en beeld van deelnemers. MAD 12,5 jaar Om de oprichting in mei 1995 niet onopgemerkt voorbij te laten gaan werd er een bescheiden feestje georganiseerd voor alle bij MAD betrokken personen in heden en verleden. MAD emergent art center - jaarverslag

22 Presentaties/media: Europees Parlement WOW In het kader van de WOW manifestatie Brabant Creative Industries in het Europees Parlement gaf MAD een presentatie over het ETAC project, en werd er een trailer van ETAC getoond. CBK Den Bosch Presentatie NetArt projecten MADlab, met speciale aandacht voor de Babylon Machine. Philips Design In het kader van de Philips Design meeting werd door R. Paré een presentatie gegeven over de belangrijkste activiteiten van MAD. Dit leverde veel positieve respons op van de aanwezige designers en stafleden. Fontys Presentatie Fontys Communicatie over Image Radio. LUCI conferentie Evoluon Image Radio video compilatie op video, getoond tijdens de LUCI conferentie op 9 november. VanTAC Publicatie MAD interview in het TAC magazine VanTac. Certificering VAPRO MAD is in 2007 gecertificeerd als opleidingsbedrijf Multimedia voor opleidingen die vallen onder de VAPRO. Dit bestaat voornamelijk uit praktijkexamens en stages. MAD emergent art center - jaarverslag

23 MAD emergent art center Organisatie 2007 Bestuur: Mary Ann Schreurs, voorzitter Gerard Verhoogt, secretaris Willem Jan Renders, penningmeester Mario van Horrik Wim van der Plas Directeur: René Paré Adviesraad: Bert van der Moer Tjeerd Koningsberger Betje Stevens Henk Daalder Olga Mink Timo Breumelhof Raymond Toussaint Stefan de Bever Paul Desmedt Carmin Karasic Hajo Schilperoort Stichting Multi-Art-Disc Adres, contact, identificatiegegevens: Vonderweg 1 (TAC) 5611 BK Eindhoven Postbus HC Eindhoven Tel Fax URL Sponsoring: In 2007 werd MAD ondersteund door: ARK administratiekantoor Edutel Digitale Stad Eindhoven MAD emergent art center - jaarverslag

BACK TO THE FUTURE OF NAT- LAB

BACK TO THE FUTURE OF NAT- LAB BACK TO THE FUTURE OF NAT- LAB Back to the Future of NatLab Baltan Laboratories Jaarverslag 2013 Inhoud pag 3 Baltan Laboratories pag 4 Baltan in in vogelvlucht pag 4 Baltan goes Back to the Future of

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. beeldengeluid.nl

Jaarverslag 2014. beeldengeluid.nl Jaarverslag 2014 beeldengeluid.nl INHOUDSOPGAVE BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT BESTUURSVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG Archieftaak voor de publieke omroep Collecties verrijken Bouwen aan de relatie met

Nadere informatie

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 Design Academy Eindhoven jaarverslag 2010 inhoudsopgave jaarverslag 2010 Voorwoord van het College van Bestuur Verslag van de Raad van Toezicht 5 7 Algemeen Design

Nadere informatie

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015 Vijf collecties, één museum Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Managementsamenvatting 6 1.1 Missie 6 1.2 Ambitie voor 2012-2015 6 1.3 Prioriteiten 6 1.4 Bezuinigingen 8 1.5 Verzelfstandiging

Nadere informatie

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 Inhoud Colofon... 3 Inleiding... 4 Over activiteiten, geld, uren en het meten van succes... 8 Kennis... 10 Advies... 25 bkkc werkplan 2015 / pagina

Nadere informatie

bedrijfsplan 2013 & cultuurinstellingen in tilburg voorwoord 2 stichting mommerskwartier 4 versterken samenwerking kunst

bedrijfsplan 2013 & cultuurinstellingen in tilburg voorwoord 2 stichting mommerskwartier 4 versterken samenwerking kunst 1 bedrijfsplan 2013 voorwoord 2 stichting mommerskwartier 4 versterken samenwerking kunst & cultuurinstellingen in tilburg textielmuseum 9 verbinden en groeien stadsmuseum tilburg 23 regisseren het verhaal

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

nr. 47 03-2005 verschijnt 4 x per jaar Flexibel bouwen Het jaar 2004 Ouderen huisvesting Nederland Vlaanderen Bedrijven terreinen De kust

nr. 47 03-2005 verschijnt 4 x per jaar Flexibel bouwen Het jaar 2004 Ouderen huisvesting Nederland Vlaanderen Bedrijven terreinen De kust nr. 47 03-2005 verschijnt 4 x per jaar Het jaar 2004 Flexibel bouwen Nederland Vlaanderen Ouderen huisvesting Bedrijven terreinen De kust pagina 2 > > > > > Samen voor een mooie gemeente. Kwaliteit in

Nadere informatie

Zonder kaft en ezelsoren? Bibliotheekfuncties in nieuw perspectief

Zonder kaft en ezelsoren? Bibliotheekfuncties in nieuw perspectief Zonder kaft en ezelsoren? Bibliotheekfuncties in nieuw perspectief 1 e fase Experttraject Bibliotheek van de Toekomst Gemeente Eindhoven / Openbare Bibliotheek Eindhoven PBF Innovatie Peter van Eijk Jannie

Nadere informatie

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06 Inhoudsopgave 1. Voorwoord..................................... 03 2. Inleiding...................................... 04 3. Visie en missie................................... 05 4. Doelen......................................

Nadere informatie

Een Experiment in herwaarderen van erfgoed

Een Experiment in herwaarderen van erfgoed Een Experiment in herwaarderen van erfgoed s-hertogenbosch, oktober 2014 Inleiding De in 2012 opgerichte Stichting Onterfd Goed is een non profit organisatie gespecialiseerd in Advies, Ontzamelen en Upcycelen

Nadere informatie

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS R.M. Filius S.F. Akkerman Januari 2008 Colofon Auteurs: Renée Filius Sanne Akkerman Korte

Nadere informatie

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Colofon Werkplan 2014, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Samenstelling: Marlies Tal, Lenie

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 april 2011 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Brainport Development NV Emmasingel 11 Postbus 2181 5600 CD Eindhoven

Nadere informatie

PROFIEL VAN DE SECTOR AUDIOVISUEEL BEROEPSPROFIELEN EN STARTKWALIFICATIES PROJECT KUNSTVAKONDERWIJS DRS GODELIEVE VAN DER HEYDEN DRS LEO CAPEL E.A.

PROFIEL VAN DE SECTOR AUDIOVISUEEL BEROEPSPROFIELEN EN STARTKWALIFICATIES PROJECT KUNSTVAKONDERWIJS DRS GODELIEVE VAN DER HEYDEN DRS LEO CAPEL E.A. PROFIEL VAN DE SECTOR AUDIOVISUEEL BEROEPSPROFIELEN EN STARTKWALIFICATIES PROJECT KUNSTVAKONDERWIJS DRS GODELIEVE VAN DER HEYDEN DRS LEO CAPEL E.A. Projectorganisatie Kunstvakonderwijs, mei 1999 Colofon

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie

Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie Colofon Dit rapport is opgesteld door De Programmacommissie IOP MMI Prof.dr. R. Collier Dr.ir. P. Jasperse Datum juni 2003 Kenmerk Status DMI0309879

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. NHL Hogeschool 1

Jaarverslag 2010. NHL Hogeschool 1 Jaarverslag 2010 NHL Hogeschool 1 4 Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Verslag Raad van Toezicht 9 1. Profiel NHL Hogeschool 12 1.1 Kernwaarden en activiteiten 13 1.2 Duidelijk op koers 15 1.3

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Jaarverslag 2009. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Jaarverslag 2009 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Hilversum, 18 mei 2010 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Activiteitenverslag 6 Jaarrekening 21 - Balans per 31 december 2009 22 - Staat van baten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

GigaPort Activiteiten Verslag 2004-2005

GigaPort Activiteiten Verslag 2004-2005 GigaPort Activiteiten Verslag 2004-2005 GigaPort Activiteiten Verslag 2004-2005 Waag Society 3 V2_ 11 Paradiso 16 Nederlands Instituut voor Mediakunst Montevideo/TBA 17 De Balie 19 Submarine 23 2 Waag

Nadere informatie

de invloed van nieuwe media op de rol als grafisch ontwerper

de invloed van nieuwe media op de rol als grafisch ontwerper de invloed van nieuwe media op de rol als grafisch ontwerper Naam!! Noortje van Eekelen Opleiding! Grafisch ontwerpen Datum!! januari 2009 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1! NIEUWE MEDIA!!!!!!!!! 4 1.1 Definitie

Nadere informatie

Sectoranalyse E-cultuur

Sectoranalyse E-cultuur Sectoranalyse E-cultuur De e-culturele sector Met de wereld in je broekzak en altijd online zijn de virtuele en fysieke wereld voorgoed verweven geraakt. Binnen de R&D van de sector e-cultuur worden zowel

Nadere informatie

Open State Foundation

Open State Foundation BELEIDSPLAN Open State Foundation Lex Slaghuis, Stef van Grieken, Alper Çugun Amsterdam, September 2012 Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam bestuur@hetnieuwestemmen.nl www.hetnieuwestemmen.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie