Hoofdstuk Overzicht onderwijsprogramma studiejaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1...1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar 2005-2006...1"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Overzicht onderwijsprogramma studiejaar Hoofdstuk Bachelor Inleiding Bachelor Algemene Theoretische Sociologie I...3 Methoden en technieken I...4 Sociologisch Atelier I...5 Wiskundecursus...6 Empirische Sociologie I...7 Politicologie van Nederland...8 Methoden en Technieken II...9 Algemene Theoretische Sociologie II...10 Sociologisch Atelier II...11 Empirische Sociologie II: Sociale Ongelijkheid...12 Macrosociologie...13 Hoofdstuk Bachelor Inleiding Bachelor Algemene Theoretische Sociologie III...15 Methoden en Technieken IIIa...16 Economie...17 Leeronderzoek...18 Methoden en Technieken III b...19 Organisatiesociologie...20 Sociale Psychologie...21 Beleidssociologie...23 Sociale Informatica...24 Hoofdstuk Bachelor Inleiding bachelor Theorie in Onderzoek...29 Sociale Cohesie en Solidariteit...30 Organisatie en Kwaliteit van de Arbeid...31 Sociologisch Werkstuk...32 Methoden en Technieken van Evaluatie-onderzoek...34 Arbeidsverhoudingen...35 Urbane Sociologie...36 Hoofdstuk Keuzevakken...37 Arbeidsmarkt, Onderwijs en Scholing...37 i

2 Sociology in the Trenches of Cyberspace...38 Het onbehagen in de laatmoderne cultuur...39 Migration...41 Educational systems and educational policies in European perspective...42 Multivariate causale analyse (MCA-cursus)...43 Quality of life...44 Wetenschapstheorie...45 Interfacultaire Keuzevakken...47 Politicologie...47 Inleiding Duurzaamheidsvraagstukken...48 Verdieping Duurzaamheidsvraagstukken...50 Ontwikkelingsvraagstukken en globalisering I en II...51 Integraal Waterbeheer...53 Werkstuk/stage/scriptie Milieukunde...54 Hoofdstuk Afstuderen...55 Hoofdstuk Schakelprogramma Sociologie...56 Inleiding schakelprogramma...56 Sociologie...58 Onderzoek...59 Wiskundecursus...60 Methoden en Technieken III b...61 Organisatiesociologie...62 Sociale Cohesie en Solidariteit...63 Organisatie en Kwaliteit van de Arbeid...64 Methoden en Technieken II...65 Arbeidsverhoudingen...66 Urbane Sociologie...67 Methoden en Technieken van Evaluatie-onderzoek...68 Theorie in Onderzoek...69 Beleidssociologie...70 Hoofdstuk Masterprogramma Arbeid, Organisatie, Management...71 Inleiding masterprogramma arbeid, organisatie, management...71 Arbeid en Organisatie in een veranderende samenleving...76 Human Resource Management...77 Organisatiediagnose en -ontwerp...78 Kernthema s Publiek Management...79 Researchseminar...81 Arbeid, organisatie en emancipatie...82 Economische Sociologie...83 Organisatie en beleid...84 Verandermanagement...85 HRM in de publieke sector...86 Public Management en Organisatieverandering...87 Profielvak I Personeel Person perception...89 ii Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids

3 Profielvak II Personeel Organisatiepsychologie...91 Hoofdstuk Masterprogramma Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid (GVB)...93 Inleiding Masterprogramma Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid (GVB)...93 Stedelijke Transformatieprocessen Stedelijk beleid De Uitstad Researchseminar Burgerschap en immigratie De multiculturele stad Hoofdstuk Examenreglementen Sociologie Onderwijs- en Examenreglement Bacheloropleiding Sociologie Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Sociologie Regels en richtlijnen van de Examencommissie Sociologie Hoofdstuk Registers iii

4 iv Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids

5 Hoofdstuk 1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar Bachelor-1 Blok 1 ECTS Blok 2 ECTS Wiskunde 0 Wiskunde 0 Algemene Theoretische Sociologie I 7 Empirische Sociologie I 7 Methoden en Technieken I 7 Politicologie 5 Sociologisch Atelier I 2 Sociologisch Atelier I 2 Totaal 16 Totaal 14 Blok 3 ECTS Blok 4 ECTS Methoden en Technieken II 5 Methoden en Technieken II 2 Algemene Theoretische Sociologie II 7 Empirische Sociologie II 7 Sociologisch Atelier II 2 Macrosociologie 7 Sociologisch Atelier II pm Totaal 14 Totaal 16 Bachelor-2 Blok 1 ECTS Blok 2 ECTS Algemene Theoretische Sociologie III 7 Organisatiesociologie 7 Methoden en Technieken IIIa 3,5 Methoden en Technieken IIIa 3,5 Economie 5 Methoden en Technieken IIIb 5 Leeronderzoek 2,5 Leeronderzoek 2,5 Totaal 18 Totaal 18 Blok 3 ECTS Blok 4 ECTS Sociale Psychologie 7 Sociale Informatica 5 Leeronderzoek 2,5 Beleidssociologie 7 Leeronderzoek II 2,5 Totaal 9,5 Totaal 14,5 Bachelor-3 Blok 1 ECTS Blok 2 ECTS Theorie in Onderzoek 5 Majorvak 1 5 Keuzeruimte pm Keuzeruimte pm Sociologisch Werkstuk 5 Blok 3 ECTS Blok 4 ECTS MT Evaluatieonderzoek 5 Keuzeruimte pm Majorvak 5 Sociologisch Werkstuk 5 Keuzeruimte pm Sociologisch Werkstuk 5 Programma bachelor 3 Het programma bestaat uit: A de Major 20 ECTS B een Minor 10 ECTS C Sociologisch Werkstuk 15 ECTS D Vrije keuzevakken 15 ECTS Overzicht onderwijsprogramma

6 Masterprogramma s Master AOM Blok1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 I. IV VII X Arbeid en Organisaties in een veranderende samenleving (5 ECTS) Arbeid, Organisatie en Emancipatie (5 ECTS) Organisatie en Beleid (5 ECTS) Scriptie (15 ECTS) II. Human Resource Management (5 ECTS) V Researchpracticum en seminar (5 ECTS) VIII Keuzeprofielvak II (5 ECTS) III. Organisatiediagnose en - ontwerp(5 ECTS) VI Keuzeprofielvak I (5 ECTS) IX start scriptie (5 ECTS) Keuzeprofielen bestaan uit: twee samenhangende vakken + scriptie. 1. Arbeid en Organisatie: een keuze van twee vakken uit a) Verandermanagement, b) Economische Sociologie, c) één GVB-vak: òf Burgerschap en Immigratie òf Multiculturele Stad. 2. Publiek Management (voor dagstudenten: a) Kernthema s Publiek Management, b) HRM in de publieke sector ; voor avondstudenten: Public Management en Organisatieverandering (10 ECTS) 3. Personeel: a) Person Perception, b) Organisatiepsychologie. Master GVB Blok 1 (september, oktober) Stedelijke transformatieprocessen (Burgers, 5 ECTS) Blok 2 (november, december) Afstudeerseminar (Engbersen, 5 ECTS) Blok 3 Blok 4 (januari, februari, maart) (maart, april, mei) Afstudeerseminar (vervolg) Masterthesis (20 ECTS) Stedelijk beleid (diverse docenten, coördinatie Snel, 5 ECTS) De uitstad (Burgers, 5 ECTS) Burgerschap en Immigratie (Entzinger, 5 ECTS) Keuzevak (5 ECTS) Keuzevak (5 ECTS) De multiculturele stad (Snel, 5 ECTS) 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids

7 Hoofdstuk 2 Bachelor 1 Inleiding Bachelor 1 Het onderwijs in het bachelor-1 wordt gegeven volgens een 'blokkensysteem'. Dit betekent dat het collegejaar in vier perioden ('blokken') is verdeeld. De blokken duren 7 weken, gevolgd door 1 week voorbereidingstijd en 1 tentamenweek. De blokken lopen van: blok 1: week 36 t/m 42; tentamens in de daaropvolgende periode blok 2: week 45 t/m 51; tentamens in de periode na nieuwjaar blok 3: week 4 t/m 10; tentamens in de daarop volgende periode blok 4: week 13 t/m 17, 19 en 20; tentamens in de daarop volgende periode Het volledige collegerooster en de data van schriftelijke (her-)tentamens is te vinden op De student die zich via SIN-Online heeft geabonneerd op de persoonlijk te volgen vakken ontvangt automatisch een maatwerk-collegerooster. Dit bevat uitsluitend die gegevens (zoals de collegetijden, het onderwijslokaal, de aan te schaffen literatuur) die voor de betrokkene van belang zijn. Deze informatie over SIN-Online is te vinden in de algemene studiegids onder het hoofdstuk Algemene Informatie. Overzicht blokperioden en (her-)tentamens per vak Algemene Theoretische Sociologie I: blok 1 tentamen: oktober herkansing: januari Methoden en Technieken I: blok 1 tentamen: oktober herkansing: januari Empirische Sociologie I:: blok 2 tentamen: januari herkansing: maart Politicologie blok 2 tentamen: januari herkansing: maart Algemene Theoretische Sociologie II: blok 3 tentamen: maart herkansing: juni Macrosociologie blok 4 tentamen: juni herkansing: juli Methoden en Technieken II: blok 3 en 4 tentamen: juni herkansing: juli Empirische Sociologie II: blok 4 tentamen: juni herkansing: juli Toegang tot het bachelor-2 Studenten die niet in aanmerking komen voor een vrijstellingsregeling van de Examencommissie ( op grond van hbo-vooropleiding of anderszins) dienen tenminste 43 ECTS in het bachelor-1 te hebben behaald. Wie 43 ECTS of meer heeft behaald heeft zondermeer toegang tot de volgende studiefase. Degene die niet aan deze norm voldoet en Bachelor 1 1

8 toch deel wil nemen aan die tentamens, dient een studieplan voor te leggen aan de studieadviseur. In dat plan dient het alsnog behalen van het bachelor-1 centraal te staan. De toegang tot de tentamens is tijdelijk voor de duur van 1 jaar. Deze maatregel is uitdrukkelijk niet van toepassing op deeltijdstudenten. Overzicht vakken Bachelor-1 Blok 1 ECTS Blok 2 ECTS Wiskunde 0 Wiskunde 0 Algemene Theoretische Sociologie I 7 Empirische Sociologie I 7 Methoden en Technieken I 7 Politicologie 5 Sociologisch Atelier I 2 Sociologisch Atelier I 2 Totaal 16 Totaal 14 Blok 3 ECTS Blok 4 ECTS Methoden en Technieken II 5 Methoden en Technieken II 2 Algemene Theoretische Sociologie II 7 Empirische Sociologie II 7 Sociologisch Atelier II 2 Macrosociologie 7 Sociologisch Atelier II pm Totaal 14 Totaal 16 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids

9 Algemene Theoretische Sociologie I Vakcode FSWS120 Studiebelasting 7 ECTS Studiefase Bachelor-1 Voorkennisadvies - Periode Blok 1 Docent(en) Prof.dr. G. Engbersen, Prof. dr. J. Heilbron Onderwijsvorm 2 maal 2 uur hoorcollege per week Toetsvorm Schriftelijk tentamen Secretariaat M6-22, tel Beschrijving Deze cursus handelt over de samenleving als raadsel. Centraal staat een thema dat de sociologie sinds haar ontstaan heeft beziggehouden: het vraagstuk van sociale orde. Hoe is sociale orde mogelijk? Waarom en hoe kunnen mensen met elkaar samenleven? Dit sociologische raadsel wordt in vier thema s uitgewerkt en rond deze subthema's worden enkele concretere raadsels aan de orde gesteld. Deze thema s zijn: (1) Interpersoonlijke relaties en afhankelijkheden; (2) Orde en coördinatie in de groep; (3) Ongelijkheid en (4) Deviantie. Het programma kent een tweeledige doelstelling. Ten eerste het bieden van een grondige kennismaking met het gedachtegoed en het begrippenapparaat van de sociologie. Daarbij zal overigens ook worden aangesloten bij andere verwante disciplines, zoals de antropologie, economie, politicologie en bestuurskunde. Een tweede doelstelling is het stimuleren van de sociaal-wetenschappelijke verbeelding. Wetenschap start met nieuwsgierigheid, verwondering en verbeelding. Deze cursus vertrekt daarom vanuit twee metaforen. De eerste is de socioloog als detective en de tweede is de socioloog als ontdekkingsreiziger. Sociologen kunnen worden beschouwd als detectives die met behulp van theorie en onderzoek maatschappelijke raadsels weten te ontcijferen, en als sociale ontdekkingsreizigers die via vergelijking met andere culturen en samenlevingen het bijzondere van specifieke, sociale verschijnselen leren zien. Verplichte literatuur - John J. Maconis en Ken Plummer, Sociology: A global introduction, New Jersey: Prentice Hall, latest edition. - Jack Burgers en Godfried Engbersen (red.),2003, De ongekende stad I: Illegale vreemdelingen in Rotterdam, Amsterdam/Meppel: Boom. Bachelor 1 3

10 Methoden en technieken I Vakcode Studiebelasting Studiefase Voorkennisadvies FSWS132 7 ECTS Bachelor-1 Geen Periode Blok 1 Docent(en) Onderwijsvorm Prof. dr. M.A. Zwanenburg 9 hoorcolleges & 3 werkcolleges Toetsvorm Schriftelijk tentamen (70% van het eindcijfer) en 3 quizzen op Blackboard, elke keer bestaande uit 15 multiple choice vragen en een opdracht (30% van het eindcijfer) Secretariaat M6-22, tel Beschrijving Dit onderdeel vormt een eerste kennismaking met de methoden en technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Het hoorcollege M&T I wordt gegeven tijdens het eerste blok en wordt afgesloten met een essayvragen tentamen over de collegestof en over het handboek van Earl Babbie, The Practice of Social Research, 10e editie (geen vroegere editie!). Dit tentamen maakt 70% uit van het eindcijfer. (1) Wij beginnen met een beknopte, algemene inleiding over wetenschap en in het bijzonder sociale wetenschap. In vijf hoorcolleges komen de volgende capita: wetenschap en theorie, onderzoeksdesigns, operationaliseren, meten, steekproeven. (2) Na deze eerste kennismaking wordt het onderzoeksontwerp nader ingevuld. Hierbij komen in twee hoorcolleges aan de orde: kwalitatief en kwantitatief onderzoek en de voornaamste dataverzamelingstechnieken, te weten de observatie, het interview, de vragenlijst, het experiment, de case study en het gebruik van secundair datamateriaal. (3) Tenslotte wordt in twee hoorcolleges aandacht besteed aan elementaire data-analyse, het elaboratiemodel en de rol van de statistiek in sociaal wetenschappelijk onderzoek. Elk van bovengenoemde onderdelen wordt afgesloten met een Blackboard quiz die bestaat uit een 15-tal meerkeuzevragen en een kleine opdracht. De drie quizzen maken in totaal 30% uit van het eindcijfer. Feedback op de quizzen vindt plaats in een drietal werkcolleges. Het eindcijfer MT wordt verkregen door de onafgeronde cijfers van MT I of Onderzoek en MT II\Statistiek te middelen, waarbij geen van de deelcijfers lager dan 4,0 mag zijn. Het eindcijfer dient minimaal 5,5 te zijn. Verplichte literatuur - Earl Babbie (2004). The Practice of Social Research. Wadsworth: Thomson (10 th edition). - Aanvullend materiaal t.b.v. de hoorcolleges aangeboden via Blackboard. 4 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids

11 Sociologisch Atelier I Vakcode FSWS121 Studiebelasting 4 ECTS Studiefase Bachelor-1 Periode Blok 1 en 2 Docent(en) Drs. A.A. van Aarsen e.a. Onderwijsvorm werkcollege (verplicht) Toetsvorm Individuele en groepsopdrachten Secretariaat M6-22, tel Beschrijving Doel van het Sociologisch Atelier is een verbinding leggen tussen sociologische theorie en methoden en technieken van onderzoek. Het leidende beginsel van dit onderdeel is dat de sociologie op straat ligt. Anders gezegd, je leert de maatschappij niet (alleen) te begrijpen door in de boeken te duiken. In het atelier wordt de student gevraagd om diverse veldopdrachten uit te voeren. Die opdrachten worden deels individueel en deels in groepsverband gemaakt. Verplichte literatuur - Opdrachtenboek (wordt verstrekt via Blackboard). Bachelor 1 5

12 Wiskundecursus Vakcode FSWS106 Studiebelasting 0 ECTS, zie onder Studiefase Bachelor-1 Voorkennisadvies Periode Blok 1 en 2 Docent(en) M. Pieters, Dr. J.T.A. Koster (coördinator) Onderwijsvorm Hoorcollege Toetsvorm Schriftelijk tentamen Secretariaat M6-22, tel Beschrijving De wiskundecursus vormt een onderdeel van het college M&T II. De wiskundecursus heeft tot doel studenten met deficiënties in de wiskunde-opleiding, elementaire wiskundige technieken bij te brengen. Er wordt ingegaan op de hoofdbewerkingen van de algebra, de verzamelingenleer, het verloop van eerste-, tweede- en hogeregraads functies, het gebruik van het sommatieteken, het differentiëren en integreren van eenvoudige functies en enkele andere onderwerpen uit de middelbare schoolopleiding. De cursus bereidt voor op de statistiekmodules en wordt afgesloten met een toets waarvoor men een voldoende moet behalen. Studenten kunnen een verzoek indienen vrijgesteld te worden van de verplichting het tentamen dat de wiskundecursus afsluit af te leggen, indien zij menen dat hun wiskundekennis voldoende is. Het vrijstellingsverzoek kan worden ingediend bij bovenvermeld secretariaat. Studenten die een VWO-examen met Wiskunde 1, 2, A of B hebben afgelegd, komen automatisch voor een vrijstelling in aanmerking en hoeven deze niet apart aan te vragen (het cijfer voor dit examenonderdeel hoeft niet voldoende te zijn geweest). Verplichte literatuur - Syllabus Wiskunde, verkrijgbaar bij Erasmus shop (naast Donner in C-gebouw). 6 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids

13 Empirische Sociologie I Vakcode FSWS123 Studiebelasting 7 ECTS Studiefase Bachelor 1 Voorkennisadvies - Periode Blok 2 Docent Dr. P. Mascini Onderwijsvorm Hoor-/werkcollege Toetsvorm Schriftelijke tentamen Secretariaat M6-22, tel Beschrijving In deze cursus zullen onderzoeksbevindingen worden behandeld die vragen oproepen over de juistheid van gangbare veronderstellingen in beleid, politiek en wetenschap. De bevindingen hebben betrekking op industriële veiligheid, de verzorgingsstaat, asielzoekers en illegalen, allochtonen en vrouwen, zingeving en politiek stemgedrag. Het doel van deze cursus is om het vermogen te stimuleren om vastgeroeste ideeën te herkennen en te vervangen. Dit is van belang om een onafhankelijk standpunt te leren innemen over maatschappelijke problemen en ontwikkelingen, om onbedoelde gevolgen van beleid te leren voorzien en om vernieuwende wetenschappelijke vragen te leren stellen. Verplichte Literatuur - Reader Empirische sociologie (een selectie van artikelen) Bachelor 1 7

14 Politicologie van Nederland Vakcode FSWS112 Studiebelasting 5 ECTS Studiefase Bachelor-1 Periode Blok 2 Docent Dr. H.W. Blom Onderwijsvorm Hoorcollege 1 x per week 1,5 uur Toetsvorm Schriftelijk Contactpersoon Dr. H.W. Blom (tel ) Beschrijving De Nederlandse politiek vormt in dit propedeusevak het vertrekpunt van de introductie in de politieke wetenschap. In de cursus zullen allereerst enkele fundamentele vragen met betrekking tot de bestudering van politieke verschijnselen worden beantwoord. Wat is politiek? Wat is politicologie? Wat zijn wetenschappelijk zinvolle uitspraken over politieke verschijnselen? Hoe analyseren politicologen macht en invloed? Wat is nu precies een politiek probleem, of hoe omschrijven politicologen o.a. de staat, de overheid, bestuur, maar ook burger, inspraak en vertegenwoordiging? De antwoorden op deze fundamentele vragen krijgen vorm in verschillende analytische modellen en theorieën van de politiek. Deze worden vervolgens toegelicht aan de hand van verschillende onderwerpen uit de studie van de Nederlandse politiek zoals: de ontwikkeling van het Nederlandse politieke stelsel, de fenomenen van politieke cultuur en participatie, het functioneren van partijen en belangengroepen, en actuele 'Haagse' processen en verhoudingen. Voor het tentamen dienen de collegestof en de hieronder aangegeven literatuur te worden bestudeerd. Ter ondersteuning van de colleges is op Blackboard een syllabus te vinden. Verplichte literatuur - Woerdman, E., Politiek en Politicologie, 2 e druk, Wolters-Noordhoff, Groningen, 2004, 328 blz. - Andeweg, R. and G. Irwin, Governance and Politics of the Netherlands, 2 e druk, Palgrave, London, 2005, 280 blz. - Syllabus op Blackboard. Aanbevolen literatuur - J. Bosmans en P.J. Oud, Staatkundige vormgeving in Nederland, 2 dln. Van Gorcum, Assen, 1997 ev. - Fritschy, J.M.F. & J.G. Toebes, Het ontstaan van het moderne Nederland : staats- en natievorming tussen 1780 en 1830, Sun, Nijmegen, Lucardie, A.P.M., Nederland stromenland : een geschiedenis van de politieke stromingen, Van Gorcum, Assen, Thomassen, J. J. A., H. van der Kolk, and Kees Aarts. Politieke veranderingen in Nederland : kiezers en de smalle marges van de politiek. Den Haag: Sdu, Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids

15 Methoden en Technieken II Vakcode FSWS142 Studiebelasting 7 ECTS Studiefase Bachelor-1 Voorkennisadvies Wiskunde-cursus Periode Blok 3 en 4 Docent(en) Dr. J.T.A. Koster Onderwijsvorm Hoorcollege en werkcollege/praktikum Toetsvorm Schriftelijk tentamen, plus bonus/maluspunt voor SPSS-opgaven Secretariaat M6-22, tel Beschrijving Het college M&T-II bestaat uit een hoorcollege waarin de beginselen van beschrijvende en inferentiële statistiek worden behandeld, en een begeleidend werkcollege/praktikum waarin geleerd wordt deze technieken toe te passen m.b.v. het statistisch pakket SPSS. O.a. de volgende onderwerpen komen tijdens het hoorcollege aan de orde: 1. Beschrijvende statistiek (plm. 7 colleges) - meetniveaus - maten voor centrale tendentie en spreidingsmaten - frequentieverdelingen (een- en tweedimensionaal) - associatiematen voor nominale en ordinale variabelen - correlatie en bivariate regressie 2. Inferentiële statistiek (plm. 7 colleges) - populatie, steekproef; parameter, statistische grootheid - steekproevenverdelingen; centrale limiet stelling - klassieke toetsingstheorie - betrouwbaarheidsintervallen - enkele toetsen (t-toetsen, Chikwadraat toetsen, nonparametrische toetsen) De SPSS-praktikumbijeenkomsten zijn bedoeld om ondersteuning te bieden bij het maken van de SPSS-opgaven. Voor de prakticumbijeenkomsten geldt geen aanwezigheidsplicht. Men kan de SPSS-opgaven namelijk ook zelfstandig (thuis, of in het pc-lab M-2B) maken. Door de gemaakte SPSS-opgaven in te leveren kan men (maximaal) een bonuspunt voor het tentamen behalen (er geldt ook een zekere minimum-eis; dit wordt op het college uitgelegd). Het college M&T-II sluit aan op M&T-I en bereidt voor op M&T-IIIa. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. N.B. Het behoort tot de vereisten van het college Methoden en Technieken II dat men een voldoende testimonium (of vrijstelling) heeft voor de Wiskundecursus (zie aldaar). Het eindcijfer MT wordt verkregen door de onafgeronde cijfers van MT I of Onderzoek en MT II\Statistiek te middelen, waarbij geen van de deelcijfers lager dan 4,0 mag zijn. Het eindcijfer dient minimaal 5,5 te zijn. Verplichte literatuur - J.T.A. Koster (2005), Syllabus Inleiding Statistiek en Data-Analyse met SPSS. - J.T.A. Koster (2005), Syllabus Sheets bij het College M&T-II. Bachelor 1 9

16 Algemene Theoretische Sociologie II Vakcode FSWS128 Studiebelasting 7 ECTS Studiefase Bachelor-1 Voorkennisadvies ATS I Periode Blok 3 Docent(en) Dr. W. Schinkel Onderwijsvorm Hoorcollege Toetsvorm Schriftelijk tentamen Secretariaat M6-22, tel Beschrijving Binnen deze module wordt kennis gemaakt met een selectie van invloedrijke sociologen. Bij ATS II ligt het accent op de sociologen van de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw. Bij ATS III komen de modernen aan bod. De nadruk in deze module ligt op de visies die betreffende denkers hebben geformuleerd omtrent 1) het object van de sociologie; 2) de methoden en theorieën die de sociologie in de bestudering van dat object dient te hanteren. Hierbij wordt tevens aandacht gegeven aan de filosofische achtergronden van betreffende denkers. Doel Het einddoel van deze module is het geven van aanknopingspunten bij het formuleren van een antwoord op de vraag wat sociologie is. Dit gebeurt door de studenten in te leiden in enkele belangrijke sociologische wijzen van denken aan de hand van een bespreking van een selectie van invloedrijke sociologen, en het bestuderen van tenminste het werk van die sociologen. Om didactische redenen wordt stilgestaan bij de theoretische richtingen waarmee deze denkers de meeste affiniteit hadden, zodat de student een aantal oriëntatiepunten krijgt aangereikt, die onontbeerlijk zijn voor een eerste inzicht in het veld van de (theoretische) sociologie. Een ander doel is het bevorderen van een kritische houding en het ontwikkelen van een eigen visie op de bruikbaarheid van de ideeën van deze sociologen, alsmede het ontwikkelen van een kritisch-reflexieve houding ten aanzien van de hedendaagse sociologie en ten aanzien van andere sociale processen. Verplichte literatuur - De Jong, M.J. (2003): Grootmeesters van de sociologie. Amsterdam/Meppel: Boom. - Durkheim, E. (1984), The Division of Labor in Society, New York, The Free Press. - Reader. 10 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids

17 Sociologisch Atelier II Vakcode FSWS124 Studiebelasting 2 ECTS Studiefase Bachelor-1 Periode Blok 3 en 4 Docent(en) Drs. A.A. van Aarsen e.a. Onderwijsvorm Werkcollege (verplicht) Toetsvorm Individuele en groepsopdrachten Secretariaat M6-22, tel Beschrijving In vervolg op het Atelier in semester 1 worden (individuele en groeps-)opdrachten uitgevoerd en besproken, aansluitend bij M&T I, ATS I en II en ES I en II. Verplichte literatuur - Opdrachtenboek (wordt verstrekt via Blackboard). Bachelor 1 11

18 Empirische Sociologie II: Sociale Ongelijkheid Vakcode FSWS125 Studiebelasting 7 ECTS Studiefase Bachelor-1 Voorkennisadvies ATS I, ES I Periode Blok 4 Docent(en) Prof. dr. E. Snel en Dr. Th. Veld Onderwijsvorm Hoorcolleges, werkcolleges Toetsvorm Schriftelijk tentamen Secretariaat M6-22, tel Beschrijving De bestudering van sociale ongelijkheid vormt van oudsher één van de kernthema's in de sociologie. In deze cursus wordt specifiek ingegaan op allerlei empirisch sociologische onderzoeken naar sociale ongelijkheid en diverse deelfacetten daarvan. Zo wordt ingegaan op thema's als de ontwikkeling van inkomensongelijkheid in westerse samenlevingen, onderzoek omtrent de veranderende klassenverhoudingen, sociale stratificatie versus sociale mobiliteit, de reproductie van sociale ongelijkheid via het onderwijs, het vraagstuk van klassengebonden stemgedrag, ongelijkheid en gender, ongelijkheid en etniciteit, enzovoort. In het eerste deel van de collegereeks komen al deze thema's aan de orde. In ieder college wordt daarbij uitleg gegeven over één of twee concrete sociologische studies over het betreffende onderwerp. Het tweede deel van de collegereeks staat in het teken van een internationale vergelijking van sociale ongelijkheid. Uitgangspunt hierbij is de veronderstelling dat sociale ongelijkheid in verschillende institutionele contexten (typen van verzorgingsstaten) andere verschijningsvormen aanneemt. Ingegaan wordt op de drie typen van verzorgingsstaten die Esping-Andersen onderscheidt: het liberale, sociaal-democratische en corporatistische type. Nagegaan wordt welke invloed de collectieve voorzieningen in deze type van verzorgingsstaten hebben voor de aard en omvang van sociale ongelijkheid. Verplichte literatuur - Reader met artikelen (wordt nader bekend gemaakt) 12 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids

19 Macrosociologie Vakcode FSWS126 Studiebelasting 7 ECTS Studiefase Bachelor-1 Periode Blok 4 Docenten Prof. Dr. R. Veenhoven, Dr. W. Schinkel Onderwijsvorm Hoorcollege Toetsvorm Schriftelijk tentamen Secretariaat M6-22, tel Beschrijving Deze cursus begint met de 'grote geschiedenis' van de menselijke maatschappij en volgt de ontwikkeling van de eerste samenlevingen van jagers en verzamelaars, naar de feodale agrarische samenleving die we uit onze middeleeuwen kennen tot de post-industriële maatschappij van vandaag. In die context worden vervolgens enige hedendaagse maatschappelijke sociale verschijnselen besproken, zoals ideologie, sociale ongelijkheid, huwelijk en liefde. De vraag is dan wat daarin in de loop van de geschiedenis veranderd is en in hoeverre de problemen op die vlakken specifiek zijn voor de samenleving van nu. Dit leidt tenslotte tot de vraag naar de kwaliteit van leven in de moderne samenleving, heeft de maatschappelijke evolutie het leven er beter op gemaakt of waren we beter af in de traditionele samenleving van toen? Bij beantwoording van die laatste vraag wordt gebruik gemaakt van het in de afdeling uitgevoerde onderzoek naar geluk. Verplichte literatuur - Nolan, P. & Lenski, G. Human Societies: An introduction to macro-sociology, 9th edition, Paradigm Press, 2004 Boulder Colorado, USA. ISBN , 430 blz. - Reader Macrosociologie 2005, Erasmusshop. Bachelor 1 13

20 Hoofdstuk 3 Bachelor-2 Inleiding Bachelor 2 Ook in het bachelor-2 wordt overwegend gewerkt gewerkt met een blokkensysteem met 4 onderwijsperioden ( blokken ) van in principe 7 weken per blok De blokken lopen van: blok 1: week 36 t/m 42 blok 2: week 45 t/m 51 blok 3: week 4 t/m 10 blok 4: week 13 t/m 17, 19 en 20 Het volledige collegerooster en de data van schriftelijke (her-)tentamens is te vinden op De student die zich via SIN-Online heeft geabonneerd op de persoonlijk te volgen vakken ontvangt automatisch een maatwerk-collegerooster. Dit bevat uitsluitend die gegevens (zoals de collegetijden, het onderwijslokaal, de aan te schaffen literatuur) die voor de betrokkene van belang zijn. Deze informatie over SIN-Online is te vinden in de algemene studiegids onder het hoofdstuk Algemene Informatie. Bachelor-2 Blok 1 ECTS Blok 2 ECTS Algemene Theoretische Sociologie III 7 Organisatiesociologie 7 Methoden en Technieken IIIa 3,5 Methoden en Technieken IIIa 3,5 Economie 5 Methoden en Technieken IIIb 5 Leeronderzoek 2,5 Leeronderzoek 2,5 Totaal 18 Totaal 18 Blok 3 ECTS Blok 4 ECTS Sociale Psychologie 7 Sociale Informatica 5 Leeronderzoek 2,5 Beleidssociologie 7 Leeronderzoek II 2,5 Totaal 9,5 Totaal 14,5 14 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids

21 Algemene Theoretische Sociologie III Vakcode FSWS203 Studiebelasting 7 ECTS Studiefase Bachelor-2 Voorkennisadvies ATS I & ATS II Periode Blok 1 Docent(en) Dr. W. Schinkel Onderwijsvorm Hoorcollege Toetsvorm Schriftelijk tentamen Secretariaat M6-22, tel Beschrijving Binnen deze module wordt kennis gemaakt met een selectie van invloedrijke moderne sociologen. De cursus sluit aan op ATS II, waar het accent op de sociologen van de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw ligt. Bij ATS III komen de modernen aan bod. De nadruk in deze module ligt op de visies die betreffende denkers hebben geformuleerd omtrent 1) het object van de sociologie; 2) de methoden en theorieën die de sociologie in de bestudering van dat object dient te hanteren. Hierbij wordt tevens aandacht gegeven aan de filosofische achtergronden van betreffende denkers. We behandelen met name Elias, Habermas, Foucault, Bourdieu en Luhmann. Doel Het einddoel van deze module is het geven van aanknopingspunten bij het formuleren van een antwoord op de vraag wat sociologie is. Dit gebeurt door de studenten in te leiden in enkele belangrijke sociologische wijzen van denken aan de hand van een bespreking van een selectie van invloedrijke sociologen, en het bestuderen van tenminste het werk van die sociologen. Om didactische redenen wordt stilgestaan bij de theoretische richtingen waarmee deze denkers de meeste affiniteit hebben, zodat de student een aantal oriëntatiepunten krijgt aangereikt, die onontbeerlijk zijn voor een eerste inzicht in het veld van de (theoretische) sociologie. Een ander doel is het bevorderen van een kritische houding en het ontwikkelen van een eigen visie op de bruikbaarheid van de ideeën van deze sociologen, alsmede het ontwikkelen van een kritisch-reflexieve houding ten aanzien van de kanon van de sociologie en ten aanzien van andere sociale processen. Verplichte literatuur - De Jong, M.J. (2003): Grootmeesters van de sociologie. Amsterdam/Meppel: Boom. - Reader Bachelor-2 15

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Faculteit der Sociale Wetenschappen Vakkengids 2006/2007 2006 Faculteit der Sociale Wetenschappen Opleiding Sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam / Faculteit der Sociale Wetenschappen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Studiegids 2006/2007

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2012-2013

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2012-2013 Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - - P Sociologie - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Sociologie - 2012-2013 I Inhoudsopgave Premasterprogramma Sociologie 1 Vak: Beschrijvende en inferentiële

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 I In het premasterprogramma Bestuurskunde staat het aanleren van

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2012-2013

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2012-2013 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2012-2013 I Inhoudsopgave Premasterprogramma Bestuurskunde 1 Vak: Beleid en

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015 Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015 I

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Minor Goede doelen, filantropie en non-profits I Inhoudsopgave Vak: Geschiedenis van de filantropie 1 Vak: Inleiding Filantropie 1 Vak: Non-Profit and Charity Marketing 2 Vak: Verklaringen voor prosociaal

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak: Filosofische

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2014-2015 I In het premasterprogramma Bestuurskunde staat het aanleren van

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Chinastudies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2015-2016 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2015-2016 I

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control Premaster Accounting and Control I The pre-master programme consists of 30 ECTS (5 courses of 6ECTS each) and runs for half a year (February till July). The pre-master programme is only to be taken by

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2013-2014

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2013-2014 Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2013-2014 I

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie -

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie - Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - - P Beleid, communicatie en organisatie - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Beleid, communicatie en organisatie - 2013-2014

Nadere informatie

Beleid en Management in de Publieke Sector

Beleid en Management in de Publieke Sector Beleid en Management in de Publieke Sector Course information C OURSE FSWBMNBMPS AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 15 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME Bestuurskunde / Minor Pre-master dagprogramma / Bestuurskunde

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

MSc Management van de Publieke Sector

MSc Management van de Publieke Sector MSc Management van de Publieke Sector September 2015 augustus 2016 Management van de Publieke Sector (MPS) Voor wie bedoeld? Het profiel van het programma De organisatie van het programma Het curriculum

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen BACHELOR IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN (180 SP) Opgelet: De gehele structuur van de bacheloropleiding is gewijzigd. Voortaan bestaat de opleiding uit drie modules, nl. Discipline, Methode en Ontplooiing,

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2016-2017 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2016-2017 I

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2016-2017 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2016-2017 I In het premasterprogramma Bestuurskunde staat het aanleren van

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL School of Business and Economics STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Collegejaar 2017-2018 Versie september 2017 2017 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA EN DOORSTROOMEISEN

Nadere informatie

SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN PROGRAMMA WAT GA IK DE KOMENDE 45 MINUTEN VERTELLEN? 1. Waarom sociologie studeren (wat is sociologie?) 2. Waarom sociologie studeren aan de VU? 3. Hoe ziet

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

De Sociologische Blik:een scherpere kijk op de samenleving en jezelf

De Sociologische Blik:een scherpere kijk op de samenleving en jezelf De Sociologische Blik:een scherpere kijk op de samenleving en jezelf Course information C OURSE FSWSMINSB AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 15 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME Sociologie / Minor C ONT AC T dr.

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Cursusjaar 2015-2016 Versie september 2015 2015 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 U2013/01227 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2015 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie 1 Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie U2014/02478 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2015 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Afrikaanse talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2012-2013 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR HET AANVRAGEN VAN (STANDAARD)VRIJSTELLINGEN:

ALGEMENE INFORMATIE VOOR HET AANVRAGEN VAN (STANDAARD)VRIJSTELLINGEN: ALGEMENE INFORMATIE VOOR HET AANVRAGEN VAN (STANDAARD)VRIJSTELLINGEN: De hieronder genoemde standaardvrijstellingen worden -zodra u in het bezit bent van een Leids studentnummer- op uw verzoek (dus niet

Nadere informatie

Franciscaans Studiecentrum

Franciscaans Studiecentrum Minor Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Minor Christelijke Spiritualiteit Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

moving to a bigger tank

moving to a bigger tank SIN-Online & BV 2013 moving to a bigger tank Wilco te Winkel Caution It's only me fantasizing BV 2013: actieteam O&O Student Life Cycle ketenbenadering van processen student & docent centraal Strategisch

Nadere informatie

Tentamen rooster

Tentamen rooster Tentamen rooster 2015-2016 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd op 11 januari 2016. Let op! Op basis van

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

INHOUDS- OPGAVE. Voorwoord 19. Voorwoord bij de nieuwe druk 20. Inleiding 23

INHOUDS- OPGAVE. Voorwoord 19. Voorwoord bij de nieuwe druk 20. Inleiding 23 5 INHOUDS- OPGAVE Voorwoord 19 Voorwoord bij de nieuwe druk 20 Inleiding 23 Ontwikkelingen in het Hoger Beroepsonderwijs 23 Praktijkgericht Onderzoek 25 De focus van ons boek 27 De structuur van dit boek

Nadere informatie

Tentamen rooster / Exam Schedule

Tentamen rooster / Exam Schedule Tentamen rooster / Exam Schedule 2016-2017 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd op 14 februari 2017. Let

Nadere informatie

Bacheloropleiding Bouwkunde Overgangsregeling (Curriculumbesluit 2011)

Bacheloropleiding Bouwkunde Overgangsregeling (Curriculumbesluit 2011) Bacheloropleiding Bouwkunde Overgangsregeling (Curriculumbesluit 2011) Inleiding Het nieuwe programma van de Bacheloropleiding Bouwkunde is wezenlijk anders dan het oude. Kleine onderdelen zijn samengevoegd

Nadere informatie

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is in principe toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN VEILIGHEID > Een unieke combinatie van algemene bestuurskundevakken en vakken die zich toeleggen op het besturen van veiligheid; algemene

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009 Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Nederlands recht Studiejaar 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Nederlands recht... 3 Algemeen...

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2016 2017 BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING BACHELOR WERKTUIGBOUWKUNDE 2016 2017 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Samenstelling Bachelor

Nadere informatie

PTA maatschappijleer 1&2 KBL Bohemen cohort 14-15-16

PTA maatschappijleer 1&2 KBL Bohemen cohort 14-15-16 Dit is een gecombineerd PTA voor twee vakken: voor maatschappijleer 1 (basis, behorend tot het gemeenschappelijk deel van het vakkenpakket) en voor maatschappijleer 2 (verdieping, behorend tot de sectorvakken

Nadere informatie

Overzicht van tabellen 13. Overzicht van figuren 15. Voorwoord 17. Inleiding 19

Overzicht van tabellen 13. Overzicht van figuren 15. Voorwoord 17. Inleiding 19 Inhoudsopgave Overzicht van tabellen 13 Overzicht van figuren 15 Voorwoord 17 Inleiding 19 Ontwikkelingen in het Hoger Beroepsonderwijs 19 Praktijkgericht Onderzoek 21 De focus van dit boek 23 De structuur

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2010-2011 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Griekse en Latijnse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

2. De afgestudeerde: o heeft kennis van en inzicht in (westerse) muziek in de hedendaagse samenleving en heeft vaardigheid in de historiografische,

2. De afgestudeerde: o heeft kennis van en inzicht in (westerse) muziek in de hedendaagse samenleving en heeft vaardigheid in de historiografische, Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO niveau:

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS 2017 FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING PSYCHOLOGIE Wassenaarseweg 52 Postbus 9555 2300 RB Leiden oktober 2016 Inleiding Psychologie is een wetenschap.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Voor de Onderwijs- en examenregeling van de Master Gezondheidszorgpsychologie wordt verwezen naar de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse Psychologie kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte.

Keuzes in de propedeuse De propedeuse Psychologie kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte. U2016/xxxxxxx De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2016-2017 voor de. A. Bijzonderheden ten aanzien van

Nadere informatie

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Modulenaam: Onderzoeksmethoden Afdeling: Pedagogiek Studiejaar: 1 Semester: 1 Ects: 5 Docenten: Mieke de Waal (vt), Peter Karstanje (dt), Hans Steenvoorden (vkrt) Datum:

Nadere informatie

5.2 Grafiek en grafische technieken

5.2 Grafiek en grafische technieken 5.2 Grafiek en grafische technieken Algemeen Deze combinatie biedt je de mogelijkheid theoretische en historische kennis van kunstgeschiedenis te onderbouwen met een kunstenminor waarin de nadruk ligt

Nadere informatie

Christelijke spiritualiteit

Christelijke spiritualiteit Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Minor Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek naar de levensoriëntatie zoals die

Nadere informatie

Methodologie voor de sociale wetenschappen. Voorwoord. Deel 1 Algemeen: basisbegrippen 1. H1 Waarom sociaalwetenschappelijk onderzoek?

Methodologie voor de sociale wetenschappen. Voorwoord. Deel 1 Algemeen: basisbegrippen 1. H1 Waarom sociaalwetenschappelijk onderzoek? Methodologie voor de sociale wetenschappen Voorwoord XI Deel 1 Algemeen: basisbegrippen 1 H1 Waarom sociaalwetenschappelijk onderzoek? 3 1.1. Inleiding 4 1.2. Enkele voorbeelden 6 1.2.1. De opwarming van

Nadere informatie

Public Administration Arbeidsmarkt

Public Administration Arbeidsmarkt Public Administration Maar liefst 33 masters staan voor je klaar als je je bachelor politicologie, bestuurskunde of internationale betrekkingen hebt gehaald. Maak daar maar eens een keuze uit. Ga je voor

Nadere informatie

Methodologie. NWO promotiebeurs leraren. dr Frits van Engeldorp Gastelaars docent Hora est! Promoveren kun je leren (Erasmus Academie)

Methodologie. NWO promotiebeurs leraren. dr Frits van Engeldorp Gastelaars docent Hora est! Promoveren kun je leren (Erasmus Academie) Methodologie NWO promotiebeurs leraren dr Frits van Engeldorp Gastelaars docent Hora est! Promoveren kun je leren (Erasmus Academie) Introductie Wetenschap: Een systematisch geheel van kennis verworven

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCHMASTEROPLEIDING GESCHIEDENIS FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Godgeleerdheid Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Digitale Studeer- en Werkomgeving EUR. Wilco te Winkel (FSW) Jos London (ABD)

Digitale Studeer- en Werkomgeving EUR. Wilco te Winkel (FSW) Jos London (ABD) Actieteam Onderwijs- & Onderzoeksondersteuning Voorbereidingsgroep ELO-EUR Digitale Studeer- en Werkomgeving EUR Wilco te Winkel (FSW) Jos London (ABD) Student life cycle: Ondersteuning onderwijsadministratie

Nadere informatie

Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren

Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak:

Nadere informatie