Hoofdstuk Overzicht onderwijsprogramma studiejaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1...1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar 2005-2006...1"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Overzicht onderwijsprogramma studiejaar Hoofdstuk Bachelor Inleiding Bachelor Algemene Theoretische Sociologie I...3 Methoden en technieken I...4 Sociologisch Atelier I...5 Wiskundecursus...6 Empirische Sociologie I...7 Politicologie van Nederland...8 Methoden en Technieken II...9 Algemene Theoretische Sociologie II...10 Sociologisch Atelier II...11 Empirische Sociologie II: Sociale Ongelijkheid...12 Macrosociologie...13 Hoofdstuk Bachelor Inleiding Bachelor Algemene Theoretische Sociologie III...15 Methoden en Technieken IIIa...16 Economie...17 Leeronderzoek...18 Methoden en Technieken III b...19 Organisatiesociologie...20 Sociale Psychologie...21 Beleidssociologie...23 Sociale Informatica...24 Hoofdstuk Bachelor Inleiding bachelor Theorie in Onderzoek...29 Sociale Cohesie en Solidariteit...30 Organisatie en Kwaliteit van de Arbeid...31 Sociologisch Werkstuk...32 Methoden en Technieken van Evaluatie-onderzoek...34 Arbeidsverhoudingen...35 Urbane Sociologie...36 Hoofdstuk Keuzevakken...37 Arbeidsmarkt, Onderwijs en Scholing...37 i

2 Sociology in the Trenches of Cyberspace...38 Het onbehagen in de laatmoderne cultuur...39 Migration...41 Educational systems and educational policies in European perspective...42 Multivariate causale analyse (MCA-cursus)...43 Quality of life...44 Wetenschapstheorie...45 Interfacultaire Keuzevakken...47 Politicologie...47 Inleiding Duurzaamheidsvraagstukken...48 Verdieping Duurzaamheidsvraagstukken...50 Ontwikkelingsvraagstukken en globalisering I en II...51 Integraal Waterbeheer...53 Werkstuk/stage/scriptie Milieukunde...54 Hoofdstuk Afstuderen...55 Hoofdstuk Schakelprogramma Sociologie...56 Inleiding schakelprogramma...56 Sociologie...58 Onderzoek...59 Wiskundecursus...60 Methoden en Technieken III b...61 Organisatiesociologie...62 Sociale Cohesie en Solidariteit...63 Organisatie en Kwaliteit van de Arbeid...64 Methoden en Technieken II...65 Arbeidsverhoudingen...66 Urbane Sociologie...67 Methoden en Technieken van Evaluatie-onderzoek...68 Theorie in Onderzoek...69 Beleidssociologie...70 Hoofdstuk Masterprogramma Arbeid, Organisatie, Management...71 Inleiding masterprogramma arbeid, organisatie, management...71 Arbeid en Organisatie in een veranderende samenleving...76 Human Resource Management...77 Organisatiediagnose en -ontwerp...78 Kernthema s Publiek Management...79 Researchseminar...81 Arbeid, organisatie en emancipatie...82 Economische Sociologie...83 Organisatie en beleid...84 Verandermanagement...85 HRM in de publieke sector...86 Public Management en Organisatieverandering...87 Profielvak I Personeel Person perception...89 ii Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids

3 Profielvak II Personeel Organisatiepsychologie...91 Hoofdstuk Masterprogramma Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid (GVB)...93 Inleiding Masterprogramma Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid (GVB)...93 Stedelijke Transformatieprocessen Stedelijk beleid De Uitstad Researchseminar Burgerschap en immigratie De multiculturele stad Hoofdstuk Examenreglementen Sociologie Onderwijs- en Examenreglement Bacheloropleiding Sociologie Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Sociologie Regels en richtlijnen van de Examencommissie Sociologie Hoofdstuk Registers iii

4 iv Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids

5 Hoofdstuk 1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar Bachelor-1 Blok 1 ECTS Blok 2 ECTS Wiskunde 0 Wiskunde 0 Algemene Theoretische Sociologie I 7 Empirische Sociologie I 7 Methoden en Technieken I 7 Politicologie 5 Sociologisch Atelier I 2 Sociologisch Atelier I 2 Totaal 16 Totaal 14 Blok 3 ECTS Blok 4 ECTS Methoden en Technieken II 5 Methoden en Technieken II 2 Algemene Theoretische Sociologie II 7 Empirische Sociologie II 7 Sociologisch Atelier II 2 Macrosociologie 7 Sociologisch Atelier II pm Totaal 14 Totaal 16 Bachelor-2 Blok 1 ECTS Blok 2 ECTS Algemene Theoretische Sociologie III 7 Organisatiesociologie 7 Methoden en Technieken IIIa 3,5 Methoden en Technieken IIIa 3,5 Economie 5 Methoden en Technieken IIIb 5 Leeronderzoek 2,5 Leeronderzoek 2,5 Totaal 18 Totaal 18 Blok 3 ECTS Blok 4 ECTS Sociale Psychologie 7 Sociale Informatica 5 Leeronderzoek 2,5 Beleidssociologie 7 Leeronderzoek II 2,5 Totaal 9,5 Totaal 14,5 Bachelor-3 Blok 1 ECTS Blok 2 ECTS Theorie in Onderzoek 5 Majorvak 1 5 Keuzeruimte pm Keuzeruimte pm Sociologisch Werkstuk 5 Blok 3 ECTS Blok 4 ECTS MT Evaluatieonderzoek 5 Keuzeruimte pm Majorvak 5 Sociologisch Werkstuk 5 Keuzeruimte pm Sociologisch Werkstuk 5 Programma bachelor 3 Het programma bestaat uit: A de Major 20 ECTS B een Minor 10 ECTS C Sociologisch Werkstuk 15 ECTS D Vrije keuzevakken 15 ECTS Overzicht onderwijsprogramma

6 Masterprogramma s Master AOM Blok1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 I. IV VII X Arbeid en Organisaties in een veranderende samenleving (5 ECTS) Arbeid, Organisatie en Emancipatie (5 ECTS) Organisatie en Beleid (5 ECTS) Scriptie (15 ECTS) II. Human Resource Management (5 ECTS) V Researchpracticum en seminar (5 ECTS) VIII Keuzeprofielvak II (5 ECTS) III. Organisatiediagnose en - ontwerp(5 ECTS) VI Keuzeprofielvak I (5 ECTS) IX start scriptie (5 ECTS) Keuzeprofielen bestaan uit: twee samenhangende vakken + scriptie. 1. Arbeid en Organisatie: een keuze van twee vakken uit a) Verandermanagement, b) Economische Sociologie, c) één GVB-vak: òf Burgerschap en Immigratie òf Multiculturele Stad. 2. Publiek Management (voor dagstudenten: a) Kernthema s Publiek Management, b) HRM in de publieke sector ; voor avondstudenten: Public Management en Organisatieverandering (10 ECTS) 3. Personeel: a) Person Perception, b) Organisatiepsychologie. Master GVB Blok 1 (september, oktober) Stedelijke transformatieprocessen (Burgers, 5 ECTS) Blok 2 (november, december) Afstudeerseminar (Engbersen, 5 ECTS) Blok 3 Blok 4 (januari, februari, maart) (maart, april, mei) Afstudeerseminar (vervolg) Masterthesis (20 ECTS) Stedelijk beleid (diverse docenten, coördinatie Snel, 5 ECTS) De uitstad (Burgers, 5 ECTS) Burgerschap en Immigratie (Entzinger, 5 ECTS) Keuzevak (5 ECTS) Keuzevak (5 ECTS) De multiculturele stad (Snel, 5 ECTS) 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids

7 Hoofdstuk 2 Bachelor 1 Inleiding Bachelor 1 Het onderwijs in het bachelor-1 wordt gegeven volgens een 'blokkensysteem'. Dit betekent dat het collegejaar in vier perioden ('blokken') is verdeeld. De blokken duren 7 weken, gevolgd door 1 week voorbereidingstijd en 1 tentamenweek. De blokken lopen van: blok 1: week 36 t/m 42; tentamens in de daaropvolgende periode blok 2: week 45 t/m 51; tentamens in de periode na nieuwjaar blok 3: week 4 t/m 10; tentamens in de daarop volgende periode blok 4: week 13 t/m 17, 19 en 20; tentamens in de daarop volgende periode Het volledige collegerooster en de data van schriftelijke (her-)tentamens is te vinden op De student die zich via SIN-Online heeft geabonneerd op de persoonlijk te volgen vakken ontvangt automatisch een maatwerk-collegerooster. Dit bevat uitsluitend die gegevens (zoals de collegetijden, het onderwijslokaal, de aan te schaffen literatuur) die voor de betrokkene van belang zijn. Deze informatie over SIN-Online is te vinden in de algemene studiegids onder het hoofdstuk Algemene Informatie. Overzicht blokperioden en (her-)tentamens per vak Algemene Theoretische Sociologie I: blok 1 tentamen: oktober herkansing: januari Methoden en Technieken I: blok 1 tentamen: oktober herkansing: januari Empirische Sociologie I:: blok 2 tentamen: januari herkansing: maart Politicologie blok 2 tentamen: januari herkansing: maart Algemene Theoretische Sociologie II: blok 3 tentamen: maart herkansing: juni Macrosociologie blok 4 tentamen: juni herkansing: juli Methoden en Technieken II: blok 3 en 4 tentamen: juni herkansing: juli Empirische Sociologie II: blok 4 tentamen: juni herkansing: juli Toegang tot het bachelor-2 Studenten die niet in aanmerking komen voor een vrijstellingsregeling van de Examencommissie ( op grond van hbo-vooropleiding of anderszins) dienen tenminste 43 ECTS in het bachelor-1 te hebben behaald. Wie 43 ECTS of meer heeft behaald heeft zondermeer toegang tot de volgende studiefase. Degene die niet aan deze norm voldoet en Bachelor 1 1

8 toch deel wil nemen aan die tentamens, dient een studieplan voor te leggen aan de studieadviseur. In dat plan dient het alsnog behalen van het bachelor-1 centraal te staan. De toegang tot de tentamens is tijdelijk voor de duur van 1 jaar. Deze maatregel is uitdrukkelijk niet van toepassing op deeltijdstudenten. Overzicht vakken Bachelor-1 Blok 1 ECTS Blok 2 ECTS Wiskunde 0 Wiskunde 0 Algemene Theoretische Sociologie I 7 Empirische Sociologie I 7 Methoden en Technieken I 7 Politicologie 5 Sociologisch Atelier I 2 Sociologisch Atelier I 2 Totaal 16 Totaal 14 Blok 3 ECTS Blok 4 ECTS Methoden en Technieken II 5 Methoden en Technieken II 2 Algemene Theoretische Sociologie II 7 Empirische Sociologie II 7 Sociologisch Atelier II 2 Macrosociologie 7 Sociologisch Atelier II pm Totaal 14 Totaal 16 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids

9 Algemene Theoretische Sociologie I Vakcode FSWS120 Studiebelasting 7 ECTS Studiefase Bachelor-1 Voorkennisadvies - Periode Blok 1 Docent(en) Prof.dr. G. Engbersen, Prof. dr. J. Heilbron Onderwijsvorm 2 maal 2 uur hoorcollege per week Toetsvorm Schriftelijk tentamen Secretariaat M6-22, tel Beschrijving Deze cursus handelt over de samenleving als raadsel. Centraal staat een thema dat de sociologie sinds haar ontstaan heeft beziggehouden: het vraagstuk van sociale orde. Hoe is sociale orde mogelijk? Waarom en hoe kunnen mensen met elkaar samenleven? Dit sociologische raadsel wordt in vier thema s uitgewerkt en rond deze subthema's worden enkele concretere raadsels aan de orde gesteld. Deze thema s zijn: (1) Interpersoonlijke relaties en afhankelijkheden; (2) Orde en coördinatie in de groep; (3) Ongelijkheid en (4) Deviantie. Het programma kent een tweeledige doelstelling. Ten eerste het bieden van een grondige kennismaking met het gedachtegoed en het begrippenapparaat van de sociologie. Daarbij zal overigens ook worden aangesloten bij andere verwante disciplines, zoals de antropologie, economie, politicologie en bestuurskunde. Een tweede doelstelling is het stimuleren van de sociaal-wetenschappelijke verbeelding. Wetenschap start met nieuwsgierigheid, verwondering en verbeelding. Deze cursus vertrekt daarom vanuit twee metaforen. De eerste is de socioloog als detective en de tweede is de socioloog als ontdekkingsreiziger. Sociologen kunnen worden beschouwd als detectives die met behulp van theorie en onderzoek maatschappelijke raadsels weten te ontcijferen, en als sociale ontdekkingsreizigers die via vergelijking met andere culturen en samenlevingen het bijzondere van specifieke, sociale verschijnselen leren zien. Verplichte literatuur - John J. Maconis en Ken Plummer, Sociology: A global introduction, New Jersey: Prentice Hall, latest edition. - Jack Burgers en Godfried Engbersen (red.),2003, De ongekende stad I: Illegale vreemdelingen in Rotterdam, Amsterdam/Meppel: Boom. Bachelor 1 3

10 Methoden en technieken I Vakcode Studiebelasting Studiefase Voorkennisadvies FSWS132 7 ECTS Bachelor-1 Geen Periode Blok 1 Docent(en) Onderwijsvorm Prof. dr. M.A. Zwanenburg 9 hoorcolleges & 3 werkcolleges Toetsvorm Schriftelijk tentamen (70% van het eindcijfer) en 3 quizzen op Blackboard, elke keer bestaande uit 15 multiple choice vragen en een opdracht (30% van het eindcijfer) Secretariaat M6-22, tel Beschrijving Dit onderdeel vormt een eerste kennismaking met de methoden en technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Het hoorcollege M&T I wordt gegeven tijdens het eerste blok en wordt afgesloten met een essayvragen tentamen over de collegestof en over het handboek van Earl Babbie, The Practice of Social Research, 10e editie (geen vroegere editie!). Dit tentamen maakt 70% uit van het eindcijfer. (1) Wij beginnen met een beknopte, algemene inleiding over wetenschap en in het bijzonder sociale wetenschap. In vijf hoorcolleges komen de volgende capita: wetenschap en theorie, onderzoeksdesigns, operationaliseren, meten, steekproeven. (2) Na deze eerste kennismaking wordt het onderzoeksontwerp nader ingevuld. Hierbij komen in twee hoorcolleges aan de orde: kwalitatief en kwantitatief onderzoek en de voornaamste dataverzamelingstechnieken, te weten de observatie, het interview, de vragenlijst, het experiment, de case study en het gebruik van secundair datamateriaal. (3) Tenslotte wordt in twee hoorcolleges aandacht besteed aan elementaire data-analyse, het elaboratiemodel en de rol van de statistiek in sociaal wetenschappelijk onderzoek. Elk van bovengenoemde onderdelen wordt afgesloten met een Blackboard quiz die bestaat uit een 15-tal meerkeuzevragen en een kleine opdracht. De drie quizzen maken in totaal 30% uit van het eindcijfer. Feedback op de quizzen vindt plaats in een drietal werkcolleges. Het eindcijfer MT wordt verkregen door de onafgeronde cijfers van MT I of Onderzoek en MT II\Statistiek te middelen, waarbij geen van de deelcijfers lager dan 4,0 mag zijn. Het eindcijfer dient minimaal 5,5 te zijn. Verplichte literatuur - Earl Babbie (2004). The Practice of Social Research. Wadsworth: Thomson (10 th edition). - Aanvullend materiaal t.b.v. de hoorcolleges aangeboden via Blackboard. 4 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids

11 Sociologisch Atelier I Vakcode FSWS121 Studiebelasting 4 ECTS Studiefase Bachelor-1 Periode Blok 1 en 2 Docent(en) Drs. A.A. van Aarsen e.a. Onderwijsvorm werkcollege (verplicht) Toetsvorm Individuele en groepsopdrachten Secretariaat M6-22, tel Beschrijving Doel van het Sociologisch Atelier is een verbinding leggen tussen sociologische theorie en methoden en technieken van onderzoek. Het leidende beginsel van dit onderdeel is dat de sociologie op straat ligt. Anders gezegd, je leert de maatschappij niet (alleen) te begrijpen door in de boeken te duiken. In het atelier wordt de student gevraagd om diverse veldopdrachten uit te voeren. Die opdrachten worden deels individueel en deels in groepsverband gemaakt. Verplichte literatuur - Opdrachtenboek (wordt verstrekt via Blackboard). Bachelor 1 5

12 Wiskundecursus Vakcode FSWS106 Studiebelasting 0 ECTS, zie onder Studiefase Bachelor-1 Voorkennisadvies Periode Blok 1 en 2 Docent(en) M. Pieters, Dr. J.T.A. Koster (coördinator) Onderwijsvorm Hoorcollege Toetsvorm Schriftelijk tentamen Secretariaat M6-22, tel Beschrijving De wiskundecursus vormt een onderdeel van het college M&T II. De wiskundecursus heeft tot doel studenten met deficiënties in de wiskunde-opleiding, elementaire wiskundige technieken bij te brengen. Er wordt ingegaan op de hoofdbewerkingen van de algebra, de verzamelingenleer, het verloop van eerste-, tweede- en hogeregraads functies, het gebruik van het sommatieteken, het differentiëren en integreren van eenvoudige functies en enkele andere onderwerpen uit de middelbare schoolopleiding. De cursus bereidt voor op de statistiekmodules en wordt afgesloten met een toets waarvoor men een voldoende moet behalen. Studenten kunnen een verzoek indienen vrijgesteld te worden van de verplichting het tentamen dat de wiskundecursus afsluit af te leggen, indien zij menen dat hun wiskundekennis voldoende is. Het vrijstellingsverzoek kan worden ingediend bij bovenvermeld secretariaat. Studenten die een VWO-examen met Wiskunde 1, 2, A of B hebben afgelegd, komen automatisch voor een vrijstelling in aanmerking en hoeven deze niet apart aan te vragen (het cijfer voor dit examenonderdeel hoeft niet voldoende te zijn geweest). Verplichte literatuur - Syllabus Wiskunde, verkrijgbaar bij Erasmus shop (naast Donner in C-gebouw). 6 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids

13 Empirische Sociologie I Vakcode FSWS123 Studiebelasting 7 ECTS Studiefase Bachelor 1 Voorkennisadvies - Periode Blok 2 Docent Dr. P. Mascini Onderwijsvorm Hoor-/werkcollege Toetsvorm Schriftelijke tentamen Secretariaat M6-22, tel Beschrijving In deze cursus zullen onderzoeksbevindingen worden behandeld die vragen oproepen over de juistheid van gangbare veronderstellingen in beleid, politiek en wetenschap. De bevindingen hebben betrekking op industriële veiligheid, de verzorgingsstaat, asielzoekers en illegalen, allochtonen en vrouwen, zingeving en politiek stemgedrag. Het doel van deze cursus is om het vermogen te stimuleren om vastgeroeste ideeën te herkennen en te vervangen. Dit is van belang om een onafhankelijk standpunt te leren innemen over maatschappelijke problemen en ontwikkelingen, om onbedoelde gevolgen van beleid te leren voorzien en om vernieuwende wetenschappelijke vragen te leren stellen. Verplichte Literatuur - Reader Empirische sociologie (een selectie van artikelen) Bachelor 1 7

14 Politicologie van Nederland Vakcode FSWS112 Studiebelasting 5 ECTS Studiefase Bachelor-1 Periode Blok 2 Docent Dr. H.W. Blom Onderwijsvorm Hoorcollege 1 x per week 1,5 uur Toetsvorm Schriftelijk Contactpersoon Dr. H.W. Blom (tel ) Beschrijving De Nederlandse politiek vormt in dit propedeusevak het vertrekpunt van de introductie in de politieke wetenschap. In de cursus zullen allereerst enkele fundamentele vragen met betrekking tot de bestudering van politieke verschijnselen worden beantwoord. Wat is politiek? Wat is politicologie? Wat zijn wetenschappelijk zinvolle uitspraken over politieke verschijnselen? Hoe analyseren politicologen macht en invloed? Wat is nu precies een politiek probleem, of hoe omschrijven politicologen o.a. de staat, de overheid, bestuur, maar ook burger, inspraak en vertegenwoordiging? De antwoorden op deze fundamentele vragen krijgen vorm in verschillende analytische modellen en theorieën van de politiek. Deze worden vervolgens toegelicht aan de hand van verschillende onderwerpen uit de studie van de Nederlandse politiek zoals: de ontwikkeling van het Nederlandse politieke stelsel, de fenomenen van politieke cultuur en participatie, het functioneren van partijen en belangengroepen, en actuele 'Haagse' processen en verhoudingen. Voor het tentamen dienen de collegestof en de hieronder aangegeven literatuur te worden bestudeerd. Ter ondersteuning van de colleges is op Blackboard een syllabus te vinden. Verplichte literatuur - Woerdman, E., Politiek en Politicologie, 2 e druk, Wolters-Noordhoff, Groningen, 2004, 328 blz. - Andeweg, R. and G. Irwin, Governance and Politics of the Netherlands, 2 e druk, Palgrave, London, 2005, 280 blz. - Syllabus op Blackboard. Aanbevolen literatuur - J. Bosmans en P.J. Oud, Staatkundige vormgeving in Nederland, 2 dln. Van Gorcum, Assen, 1997 ev. - Fritschy, J.M.F. & J.G. Toebes, Het ontstaan van het moderne Nederland : staats- en natievorming tussen 1780 en 1830, Sun, Nijmegen, Lucardie, A.P.M., Nederland stromenland : een geschiedenis van de politieke stromingen, Van Gorcum, Assen, Thomassen, J. J. A., H. van der Kolk, and Kees Aarts. Politieke veranderingen in Nederland : kiezers en de smalle marges van de politiek. Den Haag: Sdu, Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids

15 Methoden en Technieken II Vakcode FSWS142 Studiebelasting 7 ECTS Studiefase Bachelor-1 Voorkennisadvies Wiskunde-cursus Periode Blok 3 en 4 Docent(en) Dr. J.T.A. Koster Onderwijsvorm Hoorcollege en werkcollege/praktikum Toetsvorm Schriftelijk tentamen, plus bonus/maluspunt voor SPSS-opgaven Secretariaat M6-22, tel Beschrijving Het college M&T-II bestaat uit een hoorcollege waarin de beginselen van beschrijvende en inferentiële statistiek worden behandeld, en een begeleidend werkcollege/praktikum waarin geleerd wordt deze technieken toe te passen m.b.v. het statistisch pakket SPSS. O.a. de volgende onderwerpen komen tijdens het hoorcollege aan de orde: 1. Beschrijvende statistiek (plm. 7 colleges) - meetniveaus - maten voor centrale tendentie en spreidingsmaten - frequentieverdelingen (een- en tweedimensionaal) - associatiematen voor nominale en ordinale variabelen - correlatie en bivariate regressie 2. Inferentiële statistiek (plm. 7 colleges) - populatie, steekproef; parameter, statistische grootheid - steekproevenverdelingen; centrale limiet stelling - klassieke toetsingstheorie - betrouwbaarheidsintervallen - enkele toetsen (t-toetsen, Chikwadraat toetsen, nonparametrische toetsen) De SPSS-praktikumbijeenkomsten zijn bedoeld om ondersteuning te bieden bij het maken van de SPSS-opgaven. Voor de prakticumbijeenkomsten geldt geen aanwezigheidsplicht. Men kan de SPSS-opgaven namelijk ook zelfstandig (thuis, of in het pc-lab M-2B) maken. Door de gemaakte SPSS-opgaven in te leveren kan men (maximaal) een bonuspunt voor het tentamen behalen (er geldt ook een zekere minimum-eis; dit wordt op het college uitgelegd). Het college M&T-II sluit aan op M&T-I en bereidt voor op M&T-IIIa. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. N.B. Het behoort tot de vereisten van het college Methoden en Technieken II dat men een voldoende testimonium (of vrijstelling) heeft voor de Wiskundecursus (zie aldaar). Het eindcijfer MT wordt verkregen door de onafgeronde cijfers van MT I of Onderzoek en MT II\Statistiek te middelen, waarbij geen van de deelcijfers lager dan 4,0 mag zijn. Het eindcijfer dient minimaal 5,5 te zijn. Verplichte literatuur - J.T.A. Koster (2005), Syllabus Inleiding Statistiek en Data-Analyse met SPSS. - J.T.A. Koster (2005), Syllabus Sheets bij het College M&T-II. Bachelor 1 9

16 Algemene Theoretische Sociologie II Vakcode FSWS128 Studiebelasting 7 ECTS Studiefase Bachelor-1 Voorkennisadvies ATS I Periode Blok 3 Docent(en) Dr. W. Schinkel Onderwijsvorm Hoorcollege Toetsvorm Schriftelijk tentamen Secretariaat M6-22, tel Beschrijving Binnen deze module wordt kennis gemaakt met een selectie van invloedrijke sociologen. Bij ATS II ligt het accent op de sociologen van de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw. Bij ATS III komen de modernen aan bod. De nadruk in deze module ligt op de visies die betreffende denkers hebben geformuleerd omtrent 1) het object van de sociologie; 2) de methoden en theorieën die de sociologie in de bestudering van dat object dient te hanteren. Hierbij wordt tevens aandacht gegeven aan de filosofische achtergronden van betreffende denkers. Doel Het einddoel van deze module is het geven van aanknopingspunten bij het formuleren van een antwoord op de vraag wat sociologie is. Dit gebeurt door de studenten in te leiden in enkele belangrijke sociologische wijzen van denken aan de hand van een bespreking van een selectie van invloedrijke sociologen, en het bestuderen van tenminste het werk van die sociologen. Om didactische redenen wordt stilgestaan bij de theoretische richtingen waarmee deze denkers de meeste affiniteit hadden, zodat de student een aantal oriëntatiepunten krijgt aangereikt, die onontbeerlijk zijn voor een eerste inzicht in het veld van de (theoretische) sociologie. Een ander doel is het bevorderen van een kritische houding en het ontwikkelen van een eigen visie op de bruikbaarheid van de ideeën van deze sociologen, alsmede het ontwikkelen van een kritisch-reflexieve houding ten aanzien van de hedendaagse sociologie en ten aanzien van andere sociale processen. Verplichte literatuur - De Jong, M.J. (2003): Grootmeesters van de sociologie. Amsterdam/Meppel: Boom. - Durkheim, E. (1984), The Division of Labor in Society, New York, The Free Press. - Reader. 10 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids

17 Sociologisch Atelier II Vakcode FSWS124 Studiebelasting 2 ECTS Studiefase Bachelor-1 Periode Blok 3 en 4 Docent(en) Drs. A.A. van Aarsen e.a. Onderwijsvorm Werkcollege (verplicht) Toetsvorm Individuele en groepsopdrachten Secretariaat M6-22, tel Beschrijving In vervolg op het Atelier in semester 1 worden (individuele en groeps-)opdrachten uitgevoerd en besproken, aansluitend bij M&T I, ATS I en II en ES I en II. Verplichte literatuur - Opdrachtenboek (wordt verstrekt via Blackboard). Bachelor 1 11

18 Empirische Sociologie II: Sociale Ongelijkheid Vakcode FSWS125 Studiebelasting 7 ECTS Studiefase Bachelor-1 Voorkennisadvies ATS I, ES I Periode Blok 4 Docent(en) Prof. dr. E. Snel en Dr. Th. Veld Onderwijsvorm Hoorcolleges, werkcolleges Toetsvorm Schriftelijk tentamen Secretariaat M6-22, tel Beschrijving De bestudering van sociale ongelijkheid vormt van oudsher één van de kernthema's in de sociologie. In deze cursus wordt specifiek ingegaan op allerlei empirisch sociologische onderzoeken naar sociale ongelijkheid en diverse deelfacetten daarvan. Zo wordt ingegaan op thema's als de ontwikkeling van inkomensongelijkheid in westerse samenlevingen, onderzoek omtrent de veranderende klassenverhoudingen, sociale stratificatie versus sociale mobiliteit, de reproductie van sociale ongelijkheid via het onderwijs, het vraagstuk van klassengebonden stemgedrag, ongelijkheid en gender, ongelijkheid en etniciteit, enzovoort. In het eerste deel van de collegereeks komen al deze thema's aan de orde. In ieder college wordt daarbij uitleg gegeven over één of twee concrete sociologische studies over het betreffende onderwerp. Het tweede deel van de collegereeks staat in het teken van een internationale vergelijking van sociale ongelijkheid. Uitgangspunt hierbij is de veronderstelling dat sociale ongelijkheid in verschillende institutionele contexten (typen van verzorgingsstaten) andere verschijningsvormen aanneemt. Ingegaan wordt op de drie typen van verzorgingsstaten die Esping-Andersen onderscheidt: het liberale, sociaal-democratische en corporatistische type. Nagegaan wordt welke invloed de collectieve voorzieningen in deze type van verzorgingsstaten hebben voor de aard en omvang van sociale ongelijkheid. Verplichte literatuur - Reader met artikelen (wordt nader bekend gemaakt) 12 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids

19 Macrosociologie Vakcode FSWS126 Studiebelasting 7 ECTS Studiefase Bachelor-1 Periode Blok 4 Docenten Prof. Dr. R. Veenhoven, Dr. W. Schinkel Onderwijsvorm Hoorcollege Toetsvorm Schriftelijk tentamen Secretariaat M6-22, tel Beschrijving Deze cursus begint met de 'grote geschiedenis' van de menselijke maatschappij en volgt de ontwikkeling van de eerste samenlevingen van jagers en verzamelaars, naar de feodale agrarische samenleving die we uit onze middeleeuwen kennen tot de post-industriële maatschappij van vandaag. In die context worden vervolgens enige hedendaagse maatschappelijke sociale verschijnselen besproken, zoals ideologie, sociale ongelijkheid, huwelijk en liefde. De vraag is dan wat daarin in de loop van de geschiedenis veranderd is en in hoeverre de problemen op die vlakken specifiek zijn voor de samenleving van nu. Dit leidt tenslotte tot de vraag naar de kwaliteit van leven in de moderne samenleving, heeft de maatschappelijke evolutie het leven er beter op gemaakt of waren we beter af in de traditionele samenleving van toen? Bij beantwoording van die laatste vraag wordt gebruik gemaakt van het in de afdeling uitgevoerde onderzoek naar geluk. Verplichte literatuur - Nolan, P. & Lenski, G. Human Societies: An introduction to macro-sociology, 9th edition, Paradigm Press, 2004 Boulder Colorado, USA. ISBN , 430 blz. - Reader Macrosociologie 2005, Erasmusshop. Bachelor 1 13

20 Hoofdstuk 3 Bachelor-2 Inleiding Bachelor 2 Ook in het bachelor-2 wordt overwegend gewerkt gewerkt met een blokkensysteem met 4 onderwijsperioden ( blokken ) van in principe 7 weken per blok De blokken lopen van: blok 1: week 36 t/m 42 blok 2: week 45 t/m 51 blok 3: week 4 t/m 10 blok 4: week 13 t/m 17, 19 en 20 Het volledige collegerooster en de data van schriftelijke (her-)tentamens is te vinden op De student die zich via SIN-Online heeft geabonneerd op de persoonlijk te volgen vakken ontvangt automatisch een maatwerk-collegerooster. Dit bevat uitsluitend die gegevens (zoals de collegetijden, het onderwijslokaal, de aan te schaffen literatuur) die voor de betrokkene van belang zijn. Deze informatie over SIN-Online is te vinden in de algemene studiegids onder het hoofdstuk Algemene Informatie. Bachelor-2 Blok 1 ECTS Blok 2 ECTS Algemene Theoretische Sociologie III 7 Organisatiesociologie 7 Methoden en Technieken IIIa 3,5 Methoden en Technieken IIIa 3,5 Economie 5 Methoden en Technieken IIIb 5 Leeronderzoek 2,5 Leeronderzoek 2,5 Totaal 18 Totaal 18 Blok 3 ECTS Blok 4 ECTS Sociale Psychologie 7 Sociale Informatica 5 Leeronderzoek 2,5 Beleidssociologie 7 Leeronderzoek II 2,5 Totaal 9,5 Totaal 14,5 14 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids

21 Algemene Theoretische Sociologie III Vakcode FSWS203 Studiebelasting 7 ECTS Studiefase Bachelor-2 Voorkennisadvies ATS I & ATS II Periode Blok 1 Docent(en) Dr. W. Schinkel Onderwijsvorm Hoorcollege Toetsvorm Schriftelijk tentamen Secretariaat M6-22, tel Beschrijving Binnen deze module wordt kennis gemaakt met een selectie van invloedrijke moderne sociologen. De cursus sluit aan op ATS II, waar het accent op de sociologen van de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw ligt. Bij ATS III komen de modernen aan bod. De nadruk in deze module ligt op de visies die betreffende denkers hebben geformuleerd omtrent 1) het object van de sociologie; 2) de methoden en theorieën die de sociologie in de bestudering van dat object dient te hanteren. Hierbij wordt tevens aandacht gegeven aan de filosofische achtergronden van betreffende denkers. We behandelen met name Elias, Habermas, Foucault, Bourdieu en Luhmann. Doel Het einddoel van deze module is het geven van aanknopingspunten bij het formuleren van een antwoord op de vraag wat sociologie is. Dit gebeurt door de studenten in te leiden in enkele belangrijke sociologische wijzen van denken aan de hand van een bespreking van een selectie van invloedrijke sociologen, en het bestuderen van tenminste het werk van die sociologen. Om didactische redenen wordt stilgestaan bij de theoretische richtingen waarmee deze denkers de meeste affiniteit hebben, zodat de student een aantal oriëntatiepunten krijgt aangereikt, die onontbeerlijk zijn voor een eerste inzicht in het veld van de (theoretische) sociologie. Een ander doel is het bevorderen van een kritische houding en het ontwikkelen van een eigen visie op de bruikbaarheid van de ideeën van deze sociologen, alsmede het ontwikkelen van een kritisch-reflexieve houding ten aanzien van de kanon van de sociologie en ten aanzien van andere sociale processen. Verplichte literatuur - De Jong, M.J. (2003): Grootmeesters van de sociologie. Amsterdam/Meppel: Boom. - Reader Bachelor-2 15

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding Communicatiewetenschappen bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen 4 Infrastructuur 4 Vorming

Nadere informatie

STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2012-2013 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN

STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2012-2013 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2012-2013 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN 1 STUDIEGIDS PUBLIC ADMINISTRATION INHOUDSOPGAVE: Studierichting Public Administration Algemene informatie

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0 3 9 3 7 4 30 3 34 3 38 40 4 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten Communicatiewetenschap Door de ogen van studenten In dit boekje staat meer beschreven over de opleiding Communicatiewetenschap en de vakken die je krijgt bij deze studie. Dit zullen we doen aan de hand

Nadere informatie

VOORWOORD. Drs. F. Ishaak Richtingcoördinator Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde (A&0) Juli 2014

VOORWOORD. Drs. F. Ishaak Richtingcoördinator Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde (A&0) Juli 2014 INHOUDSOPGAVE Pg VOORWOORD 2 ALGEMENE INFORMATIE VAN DE FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN (ADEKUS) 3 1. ALGEMENE INFORMATIE 14 1.1 INLEIDING 14 1.2 BEROEPSPROFIEL 15 1.3 OPBOUW BACHELOROPLEIDING

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN STUDIERICHTING SOCIOLOGIE. Sociologie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN STUDIERICHTING SOCIOLOGIE. Sociologie ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN STUDIERICHTING SOCIOLOGIE Sociologie BACHELOR PROGRAMMA 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Algemene informatie over de Faculteit

Nadere informatie

Faculteit der Letteren

Faculteit der Letteren Faculteit der Letteren Opleiding Kunstgeschiedenis Studiegids collegejaar 2005-2006 Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen Erasmusplein 1 6525 HT Nijmegen Telefoon: 024-3612832 Internet:

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2011-2012 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University oktober 2011 M.O. Bakker M.M.A. Hutting-Schutter

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2014-2015 Colofon Editie Redactie Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University september 2014 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger T.

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2012-2013 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University augustus 2012 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger

Nadere informatie

Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Communicatie- en Informatiewetenschap -

Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Communicatie- en Informatiewetenschap - Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap

Nadere informatie

Studiegids Krijgswetenschappen

Studiegids Krijgswetenschappen VERSIE 1.0 Juli 2014 Studiegids Krijgswetenschappen Bachelor Krijgswetenschappen Voor de adelborsten en cadetten KW Nederlandse Defensie Academie Faculteit Militaire Wetenschappen Breda, juli 2014 Voorwoord

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding. Instituut voor Leraar en School.

Studiegids 2013-2014. De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding. Instituut voor Leraar en School. Studiegids 2013-2014 Cohort februari De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding Instituut voor Leraar en School 1 Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: De structuur van de Educatieve Master

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Informatie, multimedia en management BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management -

Informatie, multimedia en management BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management - Informatie, multimedia en management BSc Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis Studiegids 2009/2010 Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 10 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 10 1.2.2 Faculteitsbestuur 10 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Zelfevaluatie Bachelor- en Masteropleiding Wiskunde. Universiteit Utrecht Faculteit Bètawetenschappen Departement Wiskunde

Zelfevaluatie Bachelor- en Masteropleiding Wiskunde. Universiteit Utrecht Faculteit Bètawetenschappen Departement Wiskunde Zelfevaluatie Bachelor- en Masteropleiding Wiskunde Universiteit Utrecht Faculteit Bètawetenschappen Departement Wiskunde 15 mei 2006 Inhoudsopgave 0. Administratieve gegevens 5 1. Ongedeelde opleiding

Nadere informatie

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht April 2005 QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Beste universitaire bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Keuzegidsen

Nadere informatie