Faculteit der Sociale Wetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faculteit der Sociale Wetenschappen"

Transcriptie

1 Vakkengids 2006/ Faculteit der Sociale Wetenschappen Opleiding Sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam / Faculteit der Sociale Wetenschappen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

2 Studiegids 2006/2007 Sociale Wetenschappen Opleiding Sociologie ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar Bachelor-1 1 Bachelor-2 1 Bachelor-3 2 Masterprogramma s 3 Master AOM 3 Master GVB 4 Hoofdstuk 2 Bachelor-1 5 Naar betere studieresultaten 5 Acht-blokken systeem en werkgroepen 5 Overzicht blokperioden en (her-)tentamens per vak 6 Bindend studieadvies (Bsa) 6 Hoofdstuk 3 Bachelor-2 17 Hoofdstuk 4 Bachelor-3 29 Programma bachelor 3 30 Ad A: Major 30 Ad B: Minor 30 Ad C: Sociologisch Werkstuk 15 ECTS 31 Ad D: 3 Vrije keuzevakken15 ECTS 31 Procedure 32 Aandachtspunten 32 Maximering keuzeruimte 32 De toelating tot de Masterprogramma s AOM en GVB 51 Hoofdstuk 5 Schakelprogramma Sociologie 53 Majorvakken 53 Vrijstellingen 54 Colofon Deze studiegids is met de grootste zorg samengesteld. Aan de inhoud van deze gids kunnen echter niet zonder meer rechten worden ontleend. Uitgave van: Erasmus Universiteit Rotterdam Redactie: Conny Gunning Opmaak en druk B&T Ontwerp en advies, Rotterdam ISBN nr: Hoofdstuk 6 Masterprogramma Arbeid, Organisatie, Management 69 Kenmerkende elementen van het profiel van de opleiding 69 Titulatuur 70 Arbeidsmarktprofiel en beroepsmogelijkheden 71 Curriculum AOM 71 Profiel Opleiding AOM 73 Stage 74 Afstuderen 74 iii

4 Hoofdstuk 7 Masterprogramma Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid 95 Afbakening studieobject 95 Doelstellingen van het masterprogramma 95 Kennis van en inzicht in stedelijke transformatieprocessen 96 Kennis van relevante terreinen van stedelijke sociaal beleid 96 Analytisch vermogen, reflexief denken 96 Zelfstandig wetenschappelijk onderzoek 96 Arbeidsmarktperspectieven 97 Opbouw van de opleiding 97 Jaarrooster 98 Organisatie van de opleiding, onderwijsvormen 98 Afstuderen 99 Hoofdstuk 8 Adreslijst 107 Hoofdstuk 9 Registers 125 Alfabetisch vakkenoverzicht 125 v

5 Hoofdstuk 1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar Bachelor-1 Blok 1 ECTS Blok 2 ECTS Inleiding in de sociologie 7,5 Academische Vaardigheden 7,5 Blok 3 Blok 4 Sociale kaart van Nederland 7,5 Methodologie 7,5 Blok 5 Blok 6 Klassieke sociologische theorie 7,5 Cultuursociologie 7,5 Blok 7 Blok 8 Statistiek 7,5 Sociologie van beleid 7,5 Bachelor-2 Blok 1 ECTS Blok 2 ECTS Algemene Theoretische Sociologie III 7 Organisatiesociologie 7 Methoden en Technieken IIIa 3,5 Methoden en Technieken IIIa 3,5 Economie 5 Methoden en Technieken IIIb 5 Leeronderzoek 2,5 Leeronderzoek 2,5 Totaal 18 Totaal 18 Blok 3 ECTS Blok 4 ECTS Sociale Psychologie 7 Sociale Informatica 5 Leeronderzoek 2,5 Beleidssociologie 7 Leeronderzoek II 2,5 Totaal 9,5 Totaal 14,5 vi Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Overzicht onderwijsprogramma studiejaar

6 Bachelor-3 Masterprogramma s Blok 1 ECTS Blok 2 ECTS Theorie in Onderzoek 5 Majorvak 1 5 Keuzeruimte pm Keuzeruimte pm Sociologisch Werkstuk 5 Blok 3 ECTS Blok 4 ECTS MT Evaluatieonderzoek 5 Keuzeruimte pm Majorvak 2 5 Sociologisch Werkstuk 5 Keuzeruimte pm Sociologisch Werkstuk 5 Master AOM Blok1 I. Arbeid en Organisaties in een veranderende samenleving (5 ECTS) II. Organisatie en Beleid (5 ECTS) III. Organisatiediagnose en -ontwerp (5 ECTS) Researchpracticum en seminar (1 ECTS) Blok 2 Het programma Bachelor-3 bestaat uit: Theorie in Onderzoek Majorvak 1: ofwel Organisatie en kwaliteit van de arbeid ofwel Sociale cohesie en solidariteit Majorvak 2: ofwel Urbane Sociologie ofwel Arbeidsverhoudingen 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS IV Human Resource Management (5 ECTS) V Arbeid, Organisatie en Emancipatie (5 ECTS) VI Keuzeprofielvak I (5 ECTS) Researchpracticum en seminar (2 ECTS) Blok 3 VII Keuzeprofielvak II (5 ECTS) VIII Start scriptie (5 ECTS) Researchpracticum en seminar (2 ECTS) MT Evaluatieonderzoek Sociologisch Werkstuk Keuzevakken 5 ECTS 15 ECTS 25 ECTS Blok 4 IX Scriptie (15 ECTS) Keuzeprofielen bestaan uit: twee samenhangende vakken + scriptie. 1 Arbeid en Organisatie: een keuze van twee vakken uit a) Verandermanagement, b) Economische Sociologie, c) de Multiculturele Stad. 2 Publiek Management (voor dagstudenten: a) Kernthema s Publiek Management, b) HRM in de publieke sector ; voor avondstudenten: Public Management en Organisatieverandering (10 ECTS) 3 Personeel: a) Person Perception, b) Organisatiepsychologie. 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Overzicht onderwijsprogramma studiejaar

7 Master GVB Blok 1 (september, oktober) Hoofdstuk 2 Bachelor-1 Stedelijk Beleid (Snel + gastdocenten) 7,5 ECTS Stedelijk Transformatieprocessen (Burgers) 7,5 ECTS Blok 2 (november, december) Scriptieseminar 7,5 ECTS De Uitstad (Burgers) 7,5 ECTS Blok 3 (januari, februari, maart) Scriptieseminar 7,5 ECTS Multiculturele Stad (Snel) 7,5 ECTS Blok 4 (maart, april, mei) Scriptieseminar 7,5 ECTS Arbeid en onderwijs in de Stad (Veld) 7,5 ECTS Naar betere studieresultaten In de universitaire wereld worden de laatste jaren pogingen gedaan om de kwaliteit van de opleidingen te verhogen, vooral om het studierendement te verhogen. Het percentage studenten dat de eindstreep van het diploma in de voorgeschreven studieduur bereikt, is laag. Dat komt omdat studenten vaak minder tijd aan hun studie besteden dan nodig is. Een onderwijskundig basisinzicht is dat een groter deel van de dagstudenten in de nominale studieduur tot het einddoel van het diploma kan worden gebracht door de studenten gerichter en intensiever te laten werken. Gerichter door het aantal vakken dat per tijdseenheid wordt gegeven te beperken en intensiever door werkvormen te hanteren die stimuleren tot een actieve verwerking van de stof en voorzien in meer feed back op de studieprestaties van de studenten. De opleiding sociologie heeft daartoe in het verleden al wijzigingen ingevoerd als: een vier-blokken- in plaats van een semester (= 2 x half jaar) systeem, een grotere nadruk op zogenoemde vaardigheden en het Bindend Studieadvies. Voorop staat dat het studieprogramma aantrekkelijker voor studenten wordt en dat er een uitdagend en prikkelend onderwijsprogramma geboden wordt waardoor studenten zich de stof sneller, leuker en op een meer duurzame wijze eigen maken. Dat betekent bijvoorbeeld dat studenten niet louter via schriftelijke tentamens beoordeeld worden, maar op een grote variëteit van opdrachten waarin zij vaardigheden en competenties ontwikkelen en demonstreren. Acht-blokken systeem en werkgroepen Vanaf het studiejaar 2006 / 07 wordt het onderwijsprogramma verder geïntensiveerd. Dit gebeurt door de invoering in het Bachelor van een systeem van acht blokken per studiejaar. Daarbij volgen de studenten per blok maar één module. Een dergelijke module omvat naast een beperkt aantal hoor of instructiecolleges de deelname aan werkgroepen. In de werkgroepen worden onder leiding van een docent / werkgroepbegeleider allerlei opdrachten voorbereid, besproken en van feed back voorzien. De opdrachten nemen allerlei vormen aan: het geven van mondelinge presentaties, het schrijven van boekbesprekingen, essays en rapportages, het verzamelen en analyseren van data, het volgen van practica, het deelnemen aan discussies. De werkgroepen bestaan uit 12 deelnemers. In zulke groepen is het mogelijk studenten individueel feedback te geven op hun bijdragen. Een dergelijk intensief onderwijsprogramma is alleen maar mogelijk als de deelnemers ook volledig beschikbaar zijn en daadwerkelijk deelnemen aan colleges, werkgroepen en andere onderwijsvormen. Participatie aan alle onderwijsonderdelen is dan ook verplicht. Alleen onder zeer bijzondere omstandigheden kan daarvan worden afgeweken. De beoordeling van de deelnemers gebeurt op grond van de resultaten behaald bij de verschillende toetsen en opdrachten binnen de module. 4 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Bachelor-1 5

8 Hoewel alle modules uitgaan van dezelfde onderwijsfilosofie intensief en activerend onderwijs variëren de verschillende vakken afhankelijk van hun specifieke aard toch in opzet en invulling. Dit systeem wordt in Bachelor 1 ingevoerd in het cursusjaar 2006/07 en zal volgend cursusjaar 2007/08 ook in Bachelor 2 en 3 worden ingevoerd. Het volledige collegerooster en de data van schriftelijke (her-)tentamens zijn te vinden op Inleiding in de Sociologie ECTS 7.5 bachelor Sociologie, bachelor 1 Sociologie Periode 1.1 Prof.Dr. G.B.M. Engbersen FSWS151 De student die zich via SIN-Online heeft geabonneerd op de persoonlijk te volgen vakken ontvangt automatisch een maatwerk-collegerooster. Dit bevat uitsluitend die gegevens (zoals de collegetijden, het onderwijslokaal, de aan te schaffen literatuur) die voor de betrokkene van belang zijn. Deze informatie over SIN-Online is te vinden in de algemene studiegids onder het hoofdstuk Informatievoorziening door het Bureau Onderwijs. Overzicht blokperioden en (her-)tentamens per vak Blok 1 Week 36 t/m 40 Inleiding in de sociologie Blok 2 Week 41 t/m 45 Academische Vaardigheden Blok 3 Week 46 t/m 50 Sociale kaart van Nederland Week 51 Ruimte voor herkansingen Blok 4 Week 1 t/m 5 Methodologie Blok 5 Week6 t/m 10 Klassieke sociologische theorie Week 11 Ruimte voor herkansingen Blok 6 Week 12 t/m 16 Cultuursociologie Blok 7 Week 17 t/m 21 Statistiek Blok 8 Week 22 t/m 26 Sociologie van beleid Vanaf week 27 Bindend studieadvies (Bsa) Ruimte voor herkansingen Hoorcollege Tentamen Doel Het programma kent een tweeledige doelstelling. Ten eerste het bieden van een grondige kennismaking met het gedachtegoed en het begrippenapparaat van de sociologie. Een tweede doelstelling is het stimuleren van de sociaal-wetenschappelijke verbeelding. Wetenschap start met nieuwsgierigheid, verwondering en verbeelding. Deze cursus vertrekt daarom vanuit twee metaforen. De eerste is de socioloog als detective en de tweede is de socioloog als ontdekkingsreiziger. Sociologen kunnen worden beschouwd als detectives die met behulp van theorie en onderzoek maatschappelijke raadsels weten te ontcijferen, en als sociale ontdekkingsreizigers die via vergelijking met andere culturen en samenlevingen het bijzondere van specifieke, sociale verschijnselen leren zien. - Godfried Engbersen, 2006 (heruitgave), Publieke bijstandsgeheimen. Het ontstaan van een onderklasse in Nederland. Amsterdam: Amsterdam University Press - John J. Maconis en Ken Plummer, Sociology: A global introduction, New Jersey: Prentice Hall, latest edition. - Blokboek Inleiding sociologie. De samenleving als raadsel (Alleen voor sociologiestudenten). Extra De sociologiestudenten zullen naast de hoorcollegecyclus een intensief werkprogramma krijgen op woensdag en donderdag. Daarvoor dienen zij het blokboek Inleiding Sociologie aan te schaffen. De bestuurskunde studenten zullen twee extra colleges krijgen in week 41 en week 42 (Dit geldt niet voor de sociologiestudenten). In het bachelor-1 wordt een Bsa uitgebracht. Dit betekent dat de (voltijdse) student in het eerste jaar van inschrijving tenminste 40 van de 60 ECTS dient te hebben behaald en dat na twee jaar het gehele bachelor-1 is afgerond. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden zoals langdurige ziekte etc. Tenminste drie keer per jaar krijgt de student een tussenadvies op basis van de tot dan toe behaalde resultaten. 6 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Bachelor-1 7

9 Academische Vaardigheden FSWS152 Sociale Kaart van Nederland FSWS153 ECTS 7.5 ECTS 7.5 bachelor Sociologie, bachelor 1 Sociologie bachelor Sociologie, bachelor 1 Sociologie Periode 1.2 Periode 1.3 Hoor- en werkcolleges Opdrachten en papers Doel Deze cursus beoogt de student vertrouwd te maken met de wijze van werken aan de universiteit. In de praktische zin wordt hiermee het volgende beoogd: - Inzicht verkrijgen in het verschil tussen academisch en niet academisch denken/werken; - Vertrouwd raken met verschillende informatiebronnen, hoe deze te waarderen en te gebruiken; - Het kunnen opzoeken, raadplegen en weergeven van academische literatuur; - Aanleren van academische schrijfvaardigheden; - Inzicht verkrijgen in de voor- en nadelen van het gebruik van internet bij sociaalwetenschappelijk onderzoek; - Vertrouwd raken met Endnote, een database programma voor de opslag van wetenschappelijke literatuur; - Bekend geraken met het opzoeken en gebruik van secundaire data; - Kennismaken met het doen van onderzoek. In deze cursus zal de student vertrouwd worden gemaakt met het praktische handwerk van de academicus/ca. U kunt hierbij denken aan vragen als: Waarin onderscheidt wetenschap zich van andere vormen van kennis? Waarom is de vorm bij wetenschappelijk verslaglegging onlosmakelijk verbonden met de inhoud van het wetenschappelijke betoog? In deze cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met het gebruik van de universitaire bibliotheek (UB), het lezen en kritisch gebruiken van wetenschappelijke literatuur en het vinden en waarderen van informatie via internet. De student dient naar aanleiding hiervan een beknopt besprekingsartikel te schrijven. Naast deze vaardigheden zal er tevens aandacht zijn voor het opzetten van een betoog voor en het presenteren van een kleinschalig onderzoek. Prof.Dr. H.B. Entzinger Hoorcolleges, werkgroepen en practica Schriftelijk tentamen, opdrachten, presentatie Prof.Dr. H.B. Entzinger Doel De student vertrouwd maken met maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor een goed begrip van de Nederlandse samenleving. Het gaat hierbij zowel om feitelijke kennis over deze ontwikkelingen als om het bijbrengen van inzicht in hun oorzaken en gevolgen en in hun onderlinge samenhang, mede in het licht van relevante sociologische theorieën. Ook de mogelijkheden tot beïnvloeding van deze ontwikkelingen, met name door (overheids)beleid, komen aan de orde. Een goede kennis en een goed begrip van de eigen samenleving zijn onontbeerlijk voor iedere socioloog. Daarom wordt al vroeg in de studie een cursus gewijd aan maatschappelijke ontwikkelingen die voor Nederland van belang zijn. Te denken valt aan processen als vergrijzing, individualisering, emancipatie, secularisatie, mondialisering en immigratie. Deze en andere processen worden allereerst in kaart gebracht met behulp van statistieken en onderzoeksrapporten. Vervolgens worden hun oorzaken en gevolgen bestudeerd, alsmede hun onderlinge samenhang. Daarbij komen ook diverse sociologische theorieën aan bod, die ons kunnen helpen verschijnselen te verklaren en maatschappelijke ontwikkelingen beter te begrijpen. Maatschappelijke veranderingen leiden soms ook tot spanningen en problemen. Nagegaan zal worden tot welke problemen de bestudeerde trends (kunnen) leiden en welke oplossingen hiervoor zijn of worden gevonden. In dit verband komt natuurlijk ook de interveniërende rol van de overheid en van overheidsbeleid aan de orde. Het spreekt vanzelf dat de Nederlandse samenleving niet in een isolement kan worden bezien. Daarom wordt in deze cursus ook ruim aandacht gegeven aan de Europese en internationale context en aan vergelijking met andere landen. - Sociology Writing Group, The (2001/2006) A Guide to Writing Sociology Papers (5th/6th) edition) Worth Publishers - Blokboek Academische Vaardigheden - Artikelen via Blackboard - Sociaal en Cultureel Planbureau (2006) Sociaal en Cultureel Rapport 2006; SCP (vanaf september 2006 ook te downloaden vanaf - Wolters, Willem & Graaf, Nan Dirk de (2005), Maatschappelijke problemen. en en verklaringen; Amsterdam: Boom - Nader op te geven artikelen 8 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Bachelor-1 9

10 Methodologie FSWS154 Klassieke Sociologische Theorie FSWS155 ECTS 7.5 ECTS 7.5 bachelor Sociologie, bachelor 1 Sociologie bachelor Sociologie, bachelor 1 Sociologie Periode 1.5 Periode 1.4 Dr. J.F.A. Braster Dr. W. Schinkel 8 colleges, 8 practicumbijeenkomsten, 4 onderwijsgroepbijeenkomsten Hoorcollege & werkgroepen Individuele bloktoets (100% van het eindcijfer), 12 groepsopdrachten Schriftelijk tentamen & opdrachten In deze cursus wordt een inleiding gegeven in de methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek met de nadruk op het structureren van onderzoek. In acht colleges wordt ingegaan op de verschillende onderwerpen die worden behandeld in het tekstboek van Babbie: wetenschap, theorie en onderzoek, causaliteit, onderzoeksontwerpen, operationalisatie, validiteit en betrouwbaarheid, schaalconstructie, en steekproeven. In acht aansluitende practicumbijeenkomsten wordt aan de hand van opdrachten geoefend met de stof. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van het statistische programma SPSS. Deze opdrachten, die zijn opgenomen in het blokboek, kunnen in tweetallen worden gemaakt. Daarnaast worden in vier onderwijsgroepbijeenkomsten vier wetenschappelijke artikelen besproken waarin de nadruk ligt op een bepaald aspect van de methodologie. Ook deze opdrachten kunnen in tweetallen worden gemaakt. Alle opdrachten moeten met een voldoende worden beoordeeld om te kunnen slagen voor de cursus. Het eindcijfer wordt bepaald aan de hand van een individuele toets. Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten is verplicht. - Blokboek Methodologie - Babbie, Earl (2007) The practice of Social Research. Wadsworth: Thomson (11th edition) Doel Het einddoel van deze module is het geven van aanknopingspunten bij het formuleren van een antwoord op de vraag wat sociologie is. Dit gebeurt door de studenten in te leiden in enkele belangrijke sociologische wijzen van denken aan de hand van een bespreking van een selectie van invloedrijke sociologen, en het bestuderen van tenminste het werk van die sociologen. Om didactische redenen wordt stilgestaan bij de theoretische richtingen waarmee deze denkers de meeste affiniteit hadden, zodat de student een aantal oriëntatiepunten krijgt aangereikt, die onontbeerlijk zijn voor een eerste inzicht in het veld van de (theoretische) sociologie. Een ander doel is het bevorderen van een kritische houding en het ontwikkelen van een eigen visie op de bruikbaarheid van de ideeën van deze sociologen, alsmede het ontwikkelen van een kritisch-reflexieve houding ten aanzien van de hedendaagse sociologie en ten aanzien van andere sociale processen. Binnen deze module wordt kennis gemaakt met een selectie van invloedrijke sociologen. Bij Klassieke Sociologische Theorie ligt het accent op de sociologen van de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw. Bij Moderne Sociologische Theorie komen de modernen aan bod. De nadruk in deze module ligt op de visies die betreffende denkers hebben geformuleerd omtrent 1) het object van de sociologie; 2) de methoden en theorieën die de sociologie in de bestudering van dat object dient te hanteren. Hierbij wordt tevens aandacht gegeven aan de filosofische achtergronden van betreffende denkers. - Durkheim, E. (1984), The Division of Labor in Society, New York, The Free Press. - M.J. de Jong: Grootmeesters van de sociologie. Boom, Amsterdam/Meppel 1997/ Reader 10 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Bachelor-1 11

11 Cultuursociologie FSWS156 Statistiek FSWS157 ECTS 7.5 ECTS 7.5 bachelor Sociologie, bachelor 1 Sociologie bachelor Sociologie, bachelor 1 Sociologie Periode 1.6 Periode 1.7 Dr. S.D. Aupers, Dr. D. Houtman Dr. J.F.A. Braster Hoor- en werkcolleges colleges, 8 practicumbijeenkomsten, 4 onderwijsgroepbijeenkomsten Werkstukken Individuele bloktoets (100% van het eindcijfer), 12 groepsopdrachten Deze cursus beoogt studenten kennis te laten maken met de cultuursociologie een sociologische benadering die zich richt op de analyse van de betekenissen die mensen aan zichzelf en hun samenlevingen toekennen. Centraal in de cursus staan enkele actuele, in het oog springende culturele ontwikkelingen in hedendaagse westerse samenlevingen. Enerzijds geven deze ontwikkelingen aanleiding tot discussie over de houdbaarheid van meer of minder gevestigde theorieën over onder andere secularisering en individualisering. Anderzijds nodigen ze uit tot nieuwe theorievorming over maatschappelijke verschijnselen die in hedendaagse westerse samenlevingen lijken te bloeien op de ruines van religie en traditie. Na een introductie van de cultuursociologische benadering wordt één en ander behandeld aan de hand van vier paren van op het eerste gezicht met elkaar conflicterende maatschappelijke ontwikkelingen c.q. theoretische verschillen van inzicht in de hedendaagse cultuursociologie: 1) secularisering en religieuze verandering; 2) individualisering en lichte gemeenschapsvorming; 3) civilisering en emotionalisering; 4) virtualisering en groeiend verlangen naar authenticiteit. In deze cursus wordt een inleiding gegeven in de methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek met de nadruk op observatiemethoden en data-analyse. In acht colleges wordt ingegaan op de verschillende onderwerpen die worden behandeld in het tekstboek van Babbie: experimenten, survey onderzoek, kwantitatieve data-analyse, elaboratie, statistiek, veldonderzoek, inhoudsanalyse, en kwalitatieve data-analyse. In acht aansluitende practicumbijeenkomsten wordt aan de hand van opdrachten geoefend met de stof. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van het statistische programma SPSS. Deze opdrachten, die zijn opgenomen in het blokboek, kunnen in tweetallen worden gemaakt. Daarnaast worden in vier onderwijsgroepbijeenkomsten vier wetenschappelijke artikelen besproken waarin de nadruk ligt op een bepaald aspect van de methodologie. Ook deze opdrachten kunnen in tweetallen worden gemaakt. Alle opdrachten moeten met een voldoende worden beoordeeld om te kunnen slagen voor de cursus. Het eindcijfer wordt bepaald aan de hand van een individuele toets. Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten is verplicht. - Hoofdstukken uit boeken en artikelen (te downloaden via Blackboard). - Blokboek Statistiek - Babbie, Earl (2007) The Practice of Social Research, Wadsworth: Thomson (11th edition) 12 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Bachelor-1 13

12 Sociologie van beleid FSWS158 Wiskundecursus FSWS106 ECTS 7.5 ECTS 0 bachelor Sociologie, bachelor 1 Sociologie Periode 1.8 Dr. T.W.M. Veld, Dr. P. Mascini, Prof.Dr. R.J. van der Veen hoor/werkcolleges Tentamen en/of werkstuk(ken) bachelor Sociologie, bachelor 1 Sociologie, schakelprogramma soc Sociologie Periode 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Dr. J.T.A. Koster, J.H.M. Pieters Hoorcollege Schriftelijk tentamen Doel In dit vak wordt vanuit een sociologisch perspectief aandacht besteed aan beleidsvraagstukken. Het doel is om inzicht te verwerven in de tot stand koming, de uitvoering en de werking van beleid. Het beleid wordt benaderd vanuit het sociale probleem waarop het een antwoord biedt en met het oog op de maatschappelijke effecten die het sorteert. De tot stand koming, uitvoering en werking van beleid staan centraal in dit vak. De nadruk ligt op het beleid in relatie tot het maatschappelijke probleem (bijvoorbeeld armoede, maatschappelijke integratie of kansenongelijkheid in het onderwijs) en de maatschappelijke effecten van beleid. Aandacht zal worden besteed aan de vraag wat een beleidsprobleem is (armoede of arbeidsparticipatie?; culturele integratie of sociale participatie?), wanneer een maatschappelijk probleem een beleidsprobleem wordt (agendavorming), hoe beleid wordt vormgegeven en uitgevoerd (straffen of belonen; centraal of decentraal; publieke of private uitvoering) en ten slotte aan de werking, dat wil zeggen de maatschappelijke effecten van beleid (herverdeling; eventuele perverse effecten en dergelijke). Na een kennismaking met de ontwikkeling van de (Nederlandse) verzorgingsstaat -het institutionele kader van waaruit in de moderne samenleving maatschappelijke interventies worden gepleegd- zal vervolgens aandacht worden besteed aan meer algemene beleidssociologische onderwerpen. Na deze kennismaking met het beleidssociologische domein, zal nadere aandacht worden besteed aan een aantal specifieke beleidsproblemen/ beleidsterreinen. Hierbij zal waar mogelijk aansluiting gezocht worden bij actuele maatschappelijke problemen en beleidsontwikkelingen. Per probleem/terrein zal aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van het beleid, de vormgeving en uitvoering ervan en aan de maatschappelijke effecten. De wiskundecursus vormt een onderdeel van het college M&T II. De wiskundecursus heeft tot doel studenten met deficiënties in de wiskunde-opleiding, elementaire wiskundige technieken bij te brengen. Er wordt ingegaan op de hoofdbewerkingen van de algebra, de verzamelingenleer, het verloop van eerste-, tweede- en hogeregraads functies, het gebruik van het sommatieteken, het differentiëren en integreren van eenvoudige functies en enkele andere onderwerpen uit de middelbare schoolopleiding. De cursus bereidt voor op de statistiekmodules en wordt afgesloten met een toets waarvoor men een voldoende moet behalen. Studenten kunnen een verzoek indienen vrijgesteld te worden van de verplichting het tentamen dat de wiskundecursus afsluit af te leggen, indien zij menen dat hun wiskundekennis voldoende is. Het vrijstellingsverzoek kan worden ingediend bij bovenvermeld secretariaat. Studenten die een VWO-examen met Wiskunde 1, 2, A of B hebben afgelegd, komen automatisch voor een vrijstelling in aanmerking en hoeven deze niet apart aan te vragen (het cijfer voor dit examenonderdeel hoeft niet voldoende te zijn geweest). - Syllabus Wiskunde, verkrijgbaar bij Erasmus shop (naast Donner in C-gebouw). - Wordt later nader bekend gemaakt. 14 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Bachelor-1 15

13 Hoofdstuk 3 Bachelor-2 In het bachelor-2 wordt overwegend gewerkt gewerkt met een blokkensysteem met 4 onderwijsperioden ( blokken ) van in principe 7 weken per blok De blokken lopen van: Blok 1: week 36 t/m 42 blok 2: week 45 t/m 51 blok 3: week 4 t/m 10 blok 4: week 13 t/m 17, 19 en 20 Het volledige collegerooster en de data van schriftelijke (her-)tentamens is te vinden op De student die zich via SIN-Online heeft geabonneerd op de persoonlijk te volgen vakken ontvangt automatisch een maatwerk-collegerooster. Dit bevat uitsluitend die gegevens (zoals de collegetijden, het onderwijslokaal, de aan te schaffen literatuur) die voor de betrokkene van belang zijn. Deze informatie over SIN-Online is te vinden in de algemene studiegids onder het hoofdstuk Informatievoorziening door het Bureau Onderwijs. Bachelor-2 Blok 1 ECTS Blok 2 ECTS Algemene Theoretische Sociologie III 7 Organisatiesociologie 7 Methoden en Technieken IIIa 3,5 Methoden en Technieken IIIa 3,5 Economie 5 Methoden en Technieken IIIb 5 Leeronderzoek 2,5 Leeronderzoek 2,5 Totaal 18 Totaal 18 Blok 3 ECTS Blok 4 ECTS Sociale Psychologie 7 Sociale Informatica 5 Leeronderzoek 2,5 Beleidssociologie 7 Leeronderzoek II 2,5 Totaal 9,5 Totaal 14,5 16 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Bachelor-2 17

14 Algemene Theoretische Sociologie III FSWS203 Methoden entechnieken IIIa FSWS221 ECTS 7 ECTS 7 bachelor Sociologie, bachelor 2 Sociologie bachelor Sociologie, bachelor 2 Sociologie Periode blok 1 Periode blok 1, blok 2 Dr. W. Schinkel Dr. J.T.A. Koster Hoorcollege & werkgroepen Hoorcollege Schriftelijk tentamen & opdrachten Schriftelijk tentamen Doel Het einddoel van deze module is het geven van aanknopingspunten bij het formuleren van een antwoord op de vraag wat sociologie is. Dit gebeurt door de studenten in te leiden in enkele belangrijke sociologische wijzen van denken aan de hand van een bespreking van een selectie van invloedrijke sociologen, en het bestuderen van tenminste het werk van die sociologen. Om didactische redenen wordt stilgestaan bij de theoretische richtingen waarmee deze denkers de meeste affiniteit hebben, zodat de student een aantal oriëntatiepunten krijgt aangereikt, die onontbeerlijk zijn voor een eerste inzicht in het veld van de (theoretische) sociologie. Een ander doel is het bevorderen van een kritische houding en het ontwikkelen van een eigen visie op de bruikbaarheid van de ideeën van deze sociologen, alsmede het ontwikkelen van een kritisch-reflexieve houding ten aanzien van de kanon van de sociologie en ten aanzien van andere sociale processen. Binnen deze module wordt kennis gemaakt met een selectie van invloedrijke moderne sociologen. De cursus sluit aan op de cursus Klassieke Sociologische Theorie, waar het accent op de sociologen van de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw ligt. Bij Moderne Sociologische Theorie komen de modernen aan bod. De nadruk in deze module ligt op de visies die betreffende denkers hebben geformuleerd omtrent 1) het object van de sociologie; 2) de methoden en theorieën die de sociologie in de bestudering van dat object dient te hanteren. Hierbij wordt tevens aandacht gegeven aan de filosofische achtergronden van betreffende denkers. We behandelen met name Elias, Habermas, Foucault, Bourdieu en Luhmann. - De Jong, M.J. (2003): Grootmeesters van de sociologie. Amsterdam/Meppel: Boom. - Keuzeboek. Wordt nader bekend gemaakt. - Reader. Het college Methoden en Technieken IIIa heeft tot doel een inleidende kennismaking te geven tot een aantal belangrijke multivariate statistische analysetechnieken. Deze technieken zijn gericht op analyse van meerdere variabelen in hun onderlinge samenhang. De nadruk ligt op de toepassingsmogelijkheden, niet op allerlei statistische details. Er wordt ook aandacht geschonken aan klassieke meet- en schaaltechnieken. Eenvoudige toepassingen van sommige technieken worden aan de hand van SPSS-opgaven geoefend en op het college besproken. Onder andere de volgende onderwerpen komen tijdens de colleges aan de orde: - samenhang van variabelen, correlatie en partiële correlatie - variantieanalyse - logistische regressie analyse - multipele regressieanalyse - lineaire structurele vergelijkingen modellen - factoranalyse en principale componenten analyse - klassieke meettheorie, Likertschaal - discriminant analyse Het college M&T-IIIa sluit aan op M&T-II en bereidt o.a. voor op het Leeronderzoek. Het schriftelijk tentamen bestaat uit 5 open vragen. Het eindcijfer MT III wordt verkregen door het gewogen gemiddelde (op basis van ECTS) van de afgeronde deelcijfers voor MT IIIa en MT IIIb, waarbij geen van deze deelcijfers lager dan 4 mag zijn. Het eindcijfer MT III dient minimaal 5,5 te zijn - J.T.A. Koster (2005), Syllabus Inleiding Multivariate Analysetechnieken. Extra Voorkennisadvies M&T II 18 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Bachelor-2 19

15 Economie FSWS209 Leeronderzoek I FSWS225 bachelor Sociologie, bachelor 2 Sociologie Periode blok 1 Prof.Dr. C.W.A.M. van Paridon Hoor-en werkcollege Schriftelijk tentamen L. Rambhadjan bachelor Sociologie, bachelor 2 Sociologie Periode blok 1, blok 2 Diverse docenten Coördinator Dr. P. Mascini Hoorcolleges, instructiecolleges, groepswerk, afsluitend symposium Groepsopdrachten, groepspresentaties Dr. P. Mascini Deze cursus biedt een kennismaking met macro-economie en economische politiek. Het doel is studenten vertrouwd te maken met een aantal voorname aspecten van de economische ontwikkeling, structuur en instituties van Nederland en de Europese Unie. Dat gebeurt mede aan de hand van actuele economische ontwikkelingen. Er wordt ingegaan op het begrippenapparaat in de macro-economie, op de formulering van vraag en aanbod op macroniveau, op de verklaring voor conjunc turele ontwikkelingen, op de rol van geld en monetair beleid, en op internationale economische betrekkingen. Veel aandacht wordt besteed staat het functioneren van de overheid in een markteconomie, die zich na de oorlog ontwikkeld heeft tot een verzorgingsstaat met een omvangrijke collectieve sector. Daarbij wordt gekeken naar de doel stellingen van economische politiek, naar de belangrijkste instituties, naar de voorbereiding en uitvoering van de economische politiek, en naar het begrotingsbeleid, op nationaal en Europees niveau. Doel van het leeronderzoek is een eerste kennismaking met de sociologische onderzoekspraktijk. Centraal hierin staat het zelfstandig verbinden van sociologische theorie en onderzoeksmethoden. Studenten werken in het leeronderzoek samen in groepen van gemiddeld vier, begeleid door één van de docenten. Iedere groep verricht in het eerste semester een (deductief, kwantitatief) survey-onderzoek. Aan de hand van verschillende opdrachten wordt een probleemstelling geformuleerd en uitgewerkt tot een onderzoekbaar conceptueel model en wordt tevens gerapporteerd over de operationalisering van de variabelen uit het conceptuele model (geldigheid, betrouwbaarheid). De opdrachten vormen de bouwstenen van een paper dat de integrale verslaglegging van het verrichte onderzoek behelst (dus met de resultaten van de data-analyse en de inhoudelijke conclusies). Aan het einde van het semester presenteert iedere groep haar onderzoeksresultaten tijdens een afsluitend symposium. - F.J.L. Somers, J. van Sinderen en J. Verlaak (2004), Economie van het overheidsbeleid, derde druk, Wolters-Noordhoff, Groningen. - Reader - G.E. Hebbink en B.C.J. van Velthoven, Macro-economie en stabilisatiepolitiek, vierde druk, Wolters-Noordhoff, Grongingen, Extra Voorkennisadvies M&T I, M&T II, ATS I 20 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Bachelor-2 21

16 Organisatiesociologie FSWS227 Methoden en Technieken IIIb FSWS222 ECTS 7 bachelor Sociologie, bachelor 2 Sociologie, schakelprogramma soc Sociologie Periode blok 2 Dr. H.D. Pruijt Hoorcollege, groepsopdracht Schriftelijk tentamen, opdracht bachelor Sociologie, bachelor 2 Sociologie, schakelprogramma soc Sociologie Periode blok 2 Dr. H.D. Pruijt, Prof.Dr. M.A. Zwanenburg Hoorcollege Schriftelijk tentamen De module Organisatiesociologie biedt een eerste kennismaking met sociologisch onderzoek naar en theorievorming rond organiseren en organisaties. De organisatiesociologie heeft een rijk analytisch instrumentarium opgeleverd waar iedere socioloog zijn voordeel mee kan doen. In het kader van het college krijgen de studenten de opdracht het ontwerp van een organisatie te analyseren. Als voorbereiding op deze opdracht wordt in het college het model voor structuurontwerp van Mintzberg behandeld. In dit model worden bureaucratieen contingentietheoretische benaderingen geïntegreerd. - Handel, M. J. (ed) (2002) The Sociology of Organizations. Classic, Contemporary, and Critical Readings; Thousand Oaks: Sage - Mintzberg, H. (1991), Organisatiestructuren, Schoonhoven: Prentice Hall/Academic service. - Reader Organisatiesociologie, verkrijgbaar bij de Erasmus Shop. Aanvullend materiaal op Blackboard. Aanbevolen literatuur - Gouldner, A.W. (1954), Patterns of industrial bureaucracy, Glencoe: Free Press - Morgan, G. (1986), Images of organization, London: Sage. - Hofstede, G. (1991), Cultures and organizations. Intercultural Cooperation and its Importance for survival, London: McGraw-Hill Int.Ltd. - Lammers, C.J., Mijs, A.A. en W.J. van Noort (2000), Organisaties vergelijkenderwijs. Ontwikkeling en relevantie van het sociologisch denken over organisaties, Utrecht: Het Spectrum (8e bijgewerkte druk). - Tarrow, S (1998), Power in Movement : Social Movements and Contentious Politics, 2nd edition, Cambridge, Cambridge University Press. Extra Voorkennisadvies ATS I of Sociologie In de eerste drie colleges zal aandacht worden besteed aan de theorie en de praktijk van het kwalitatieve onderzoek. Van de tegenstelling tussen de adjectieven kwalitatief en kwantitatief gaat vaak de suggestie uit dat er een fundamenteel verschil zou bestaan tussen beide onderzoeksvormen. Dit is om meerdere redenen misleidend. Niet alleen wordt in kwalitatief onderzoek vaak en vruchtbaar gebruik gemaakt van cijfermateriaal, bovendien hebben beide onderzoeksvormen zoveel grondgedachten over de aard en kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek gemeen dat het vruchtbaarder is te denken in termen van continuïteit dan in tegenstellingen. Tijdens de colleges zal ruime aandacht worden besteed aan de keuze voor kwalitatieve of kwantitatieve methoden, in samenhang met de doelen welke met het onderzoek worden nagestreefd. In verband hiermee zullen kwaliteitseisen worden besproken. Ook zullen de invloeden van wetenschapsvisies en mensvisies op de keuze voor onderzoeksmethoden de revue passeren. Tenslotte zal in het theoretische deel de inbreng van kwalitatief onderzoek bij algemene theorievorming en praktisch handelen een onderwerp van bespreking zijn. Na de presentatie van de theoretische basis komt de praktijk van het kwalitatieve onderzoek aan bod. Door aandacht te schenken aan de probleemstelling, de onderzoeksopzet, de materiaalverzameling, de analyse en de rapportage, wordt de student vertrouwd gemaakt met deze onderzoeksvorm. Tenslotte zal het voorgaande worden besproken aan de hand van de methodiek van de casestudies, een specifieke vorm van sociaal onderzoek. De relatie tussen de theorie van het kwalitatieve onderzoek en de casestudie techniek zal worden besproken en ter illustratie zal een aantal concrete onderzoeken worden behandeld. In deze colleges zullen vooral de volgende wetenschappelijke vaardigheden aan de orde komen: operationaliseren, vertaling vraagstelling in onderzoekbare probleemstelling, onderzoek opzetten, keuze voor kwantitatieve resp. kwalitatieve methoden. Het eindcijfer MT III wordt verkregen door het gewogen gemiddelde (op basis van ECTS) van de afgeronde deelcijfers voor MT IIIa en MT IIIb, waarbij geen van deze deelcijfers lager dan 4 mag zijn. Het eindcijfer MT III dient minimaal 5,5 te zijn. - Syllabus (d.w.z. teksten die via Blackboard ter beschikking zullen worden gesteld). - R. K. Yin, Case Study Research. Design and Methods. Third Edition, Sage, Extra Voorkennisadvies M&T I/Onderzoek 22 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Bachelor-2 23

17 Sociale Psychologie FSWS208 Sociale Informatica FSWS224 ECTS 7 bachelor Sociologie, bachelor 2 Sociologie bachelor Sociologie, bachelor 2 Sociologie Periode blok 3 Periode blok 4 Prof.Dr. R. Veenhoven, Drs. M.C. Berg Dr. H.D. Pruijt Hoorcollege Hoorcolleges en practica Schriftelijk tentamen Aan de hand van opdrachten en schriftelijk tentamen Doel van deze module is de student vertrouwd te maken met de volgende thema s uit de psychologie die bij uitstek relevant zijn voor de maatschappij-wetenschappen. - Mensbeelden: Vertrekpunt is de discussie over de aard van de mens: hoe vormbaar, rationeel en sociaal mensen zijn in wezen. Enige gangbare mensbeelden worden besproken en de consequenties daarvan voor theorievorming en maatschappij inrichting verkend. - Denken en waarnemen: deze processen zijn erg bepalend voor het sociaal handelen. Vraag is dan ook hoe ze werken, waardoor inschattingsverschillen ontstaan en hoe de mentale greep op de realiteit versterkt kan worden. Speciale aandacht gaat uit naar determinanten van intelligentie en creativiteit, naar stereotypen en vooroordelen, en naar controleverlies onder stress. - Motivatie: Vraag is of er universeel menselijke behoeften zijn waaraan iedere samenleving tegemoet moet komen. Bij beantwoording van die vraag worden enige theorieën over menselijke motivatie besproken. - Ontwikkeling: Mensen verschillen in tal van opzichten, ondermeer in moreel besef. Vraag is hoe die verschillen ontstaan en in hoeverre ze corrigeerbaar zijn. Daarbij komt ook de vraag aan de orde hoe verschillen beoordeeld worden. - Groepsdruk: Naast deze lange-termijn-vorming vindt nu ook korte-termijn-sturing van gedrag plaats. Hierbij spelen naast de bekende harde groepsinvloeden zoals regels en sancties verschillende zachte processen zoals beeldvorming, identificatie en conformisme. Deze laatste processen worden geïllustreerd aan het verschijnsel groupthink. Bij behandeling van deze thema s wordt steeds verwezen naar concrete maatschappelijke problemen. Didactisch wordt de nadruk gelegd op multidisciplinaire en multivariabele analyse. Doel is de student gevoelig te maken voor de complexiteit van sociale verschijnselen. Kennis van toegepaste informatica is voor sociologen van groot belang. Enerzijds omdat informatietechnologie een belangrijke rol speelt in maatschappelijke veranderingsprocessen. Anderzijds omdat informatietechnologie een steeds belangrijker instrument wordt in ons streven, het inzicht in de sociale werkelijkheid te vergroten. Het studie-onderdeel Sociale Informatica is zowel gericht op de maatschappelijke aspecten van informatietechnologie als op het leren creatief gebruik te maken van haar mogelijkheden, met name in de context van sociologisch onderzoek. De toepassingsmogelijkheden van het geleerde strekken echter verder dan het onderzoek; in toenemende mate wordt van iedere academisch gevormde professional inzicht in de mogelijkheden van informatietechnologie verwacht. Onderwerpen die behandeld worden: - Theorieën over de informatiemaatschappij/informatisering. Door het bestuderen en bespreken van literatuur raakt u vertrouwd met de sociologische analyse van informatiseringsprocessen. - Enkele basisbegrippen: de universele Turing-machine, formele talen. - Wat is een computerprogramma? (Opdrachten Visual Basic) - Mogelijkheden en beperkingen van computersimulaties. - Literatuur zoeken. - Sociologie in Cyberspace, sociologie van Cyberspace - Toepassingen: spreadsheets & database managementsystemen (opdrachten). - Bestaande (onderzoeks-)database gebruiken. - Eenvoudige database opzetten (Voorbeeld: enquêtegegevens verwerken) - Opzetten van een informatiesysteem voor het aggregeren van case-studies. - Analyse van kwalitatieve interviewgegevens m.b.v. de computer. Deze gegevens worden eerst verkregen door diepte-interviews te houden. - Reader Sociale Psychologie, Erasmus Shop (287 p). - Lahey, B.J. Psychology: an introduction, 8th edition, McGraw Hill, 2003, (691 p). Literatuur overig Aanbevolen literatuur staat per onderwerp in de reader. - Castells, M. (2000), The Rise of The Network Society, (The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume I) Second Edition, Blackwell. - Syllabus Sociale Informatica. Verkrijgbaar bij de Erasmus Shop. 24 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Bachelor-2 25

18 Beleidssociologie FSWS226 Leeronderzoek II FSWS230 ECTS 7 bachelor Sociologie, schakelprogramma soc Sociologie Periode blok 4 Dr. T.W.M. Veld, Dr. P. Mascini, Prof.Dr. R.J. van der Veen Hoor- en werkcolleges Tentamen en werkstuk bachelor Sociologie, bachelor 2 Sociologie Periode blok 3, blok 4 Diverse docenten Coördinator Dr. P. Mascini Hoorcolleges, instructiecolleges, groepswerk, afsluitend symposium Groepsopdrachten, groepspresentaties Dr. P. Mascini Doel In dit vak wordt vanuit een sociologisch perspectief aandacht besteed aan beleidsvraagstukken. Het doel is om inzicht te verwerven in de tot stand koming, de uitvoering en de werking van beleid. Het beleid wordt benaderd vanuit het sociale probleem waarop het een antwoord biedt en met het oog op de maatschappelijke effecten die het sorteert. De tot stand koming, uitvoering en werking van beleid staan centraal in dit vak. De nadruk ligt op het beleid in relatie tot het maatschappelijke probleem (bijvoorbeeld armoede, maatschappelijke integratie of kansenongelijkheid in het onderwijs) en de maatschappelijke effecten van beleid. Aandacht zal worden besteed aan de vraag wat een beleidsprobleem is (armoede of arbeidsparticipatie?; culturele integratie of sociale participatie?), wanneer een maatschappelijk probleem een beleidsprobleem wordt (agendavorming), hoe beleid wordt vormgegeven en uitgevoerd (straffen of belonen; centraal of decentraal; publieke of private uitvoering) en ten slotte aan de werking, dat wil zeggen de maatschappelijke effecten van beleid (herverdeling; eventuele perverse effecten en dergelijke). Na een kennismaking met het meer algemene beleidssociologische debat zal aandacht worden besteed aan een aantal specifieke beleidsproblemen/beleidsterreinen. Hierbij zal waar mogelijk aansluiting gezocht worden bij actuele maatschappelijke problemen en beleidsontwikkelingen. Doel van het leeronderzoek is een eerste kennismaking met de sociologische onderzoekspraktijk. Centraal hierin staat het zelfstandig verbinden van sociologische theorie en onderzoeksmethoden. Studenten werken in het leeronderzoek samen in groepen van gemiddeld vijf, begeleid door één van de docenten. Iedere groep verricht in het tweede semester een inductief en kwalitatief onderzoek. Aan de hand van verschillende opdrachten wordt een probleemstelling ontwikkeld en wordt aangegeven hoe deze kan worden beantwoord aan de hand van kwalitatieve gegevens. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een inhoudsanalyse van bestaande documenten, participerende observatie en/of diepteinterviews. In een paper volgt dan de integrale verslaglegging van het kwalitatieve onderzoek (dus met de dataverzameling, de data-analyse en de onderzoeksresultaten). - Reader kwalitatief leeronderzoek (verkrijgbaar bij Erasmusshop). Extra Voorkennisadvies M&T I, M&T II, ATS I - Wordt later nader bekend gemaakt. 26 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Bachelor-2 27

19 Hoofdstuk 4 Bachelor-3 Ook in het bachelor-3 wordt overwegend gewerkt met een blokkensysteem met 4 onderwijsperioden ( blokken ) van in principe 7 weken per blok De blokken lopen van: Blok 1: week 36 t/m 42 blok 2: week 45 t/m 51 blok 3: week 4 t/m 10 blok 4: week 13 t/m 17, 19 en 20 Het volledige collegerooster en de data van schriftelijke (her-)tentamens is te vinden op De student die zich via SIN-Online heeft geabonneerd op de persoonlijk te volgen vakken ontvangt automatisch een maatwerk-collegerooster. Dit bevat uitsluitend die gegevens (zoals de collegetijden, het onderwijslokaal, de aan te schaffen literatuur) die voor de betrokkene van belang zijn. Deze informatie over SIN-Online is te vinden in de algemene studiegids onder het hoofdstuk Informatievoorziening door het Bureau Onderwijs. Bachelor-3 Blok 1 ECTS Blok 2 ECTS Theorie in Onderzoek 5 Majorvak 1 5 Keuzeruimte pm Keuzeruimte pm Sociologisch Werkstuk 5 Blok 3 ECTS Blok 4 ECTS MT Evaluatieonderzoek 5 Keuzeruimte pm Majorvak 2 5 Sociologisch Werkstuk 5 Keuzeruimte pm Sociologisch Werkstuk 5 28 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Bachelor-3 29

20 Programma bachelor 3 Ad C: Sociologisch Werkstuk 15 ECTS Het programma bestaat uit: A de Major 20 ECTS B een Minor 10 ECTS C Sociologisch Werkstuk 15 ECTS D Vrije keuzevakken 15 ECTS Het Sociologisch Werkstuk vormt het schriftelijke eindpunt van het bachelorprogramma en bereidt tevens voor op de in het Masterprogramma te voltooien Master-these. In het Werkstuk wordt de volledige onderzoekscyclus doorlopen en dienen theorie, methoden en technieken van onderzoek en empirisch materiaal te worden geïntegreerd. Ad D: 3 Vrije keuzevakken 15 ECTS Ad A: Major De Major kun je beschouwen als een eerste inhoudelijke voorbereiding voor de Masterprogramma s Grootstedelijke vraagstukken en beleid en Arbeid, organisatie en management. Voor toelating tot de Master wordt deelname aan de voorbereidende Major dringend aanbevolen. De opleiding Sociologie biedt twee Majors aan met een omvang van 4 modules van 5 ECTS, waarvan twee modules gemeenschappelijk zijn. Major Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid, omvattend: - Theorie in Onderzoek (5 ECTS) - Methoden en Technieken van Evaluatie-onderzoek (MTE) (5 ECTS) - Sociale cohesie en solidariteit (SCS) (5 ECTS) - Urbane Sociologie (US) (5 ECTS) Major Arbeid & Organisatie, omvattend: - Theorie in Onderzoek (5 ECTS) - Methoden en Technieken van Evaluatie-onderzoek (MTE) (5 ECTS) - Organisatie en kwaliteit van de arbeid (OKA) (5 ECTS) - Arbeidsverhoudingen (Av) (5 ECTS) In het programma is ruimte voor 15 ECTS aan vrije keuzevakken. Het Examenreglement kent geen limitatieve opsomming van keuzevakken. Wel behoeft de keuze van keuzevakken in principe de goedkeuring van de Examencommissie. Afgesproken is dat deze toestemming niet behoeft te worden gevraagd voor door de EUR verzorgde keuzevakken; voor vakken buiten de deur moet u dus toestemming vragen. In principe komt als keuzevak in aanmerking elk vak dat aan een Nederlandse universiteit wordt gedoceerd onder verantwoordelijkheid van een kroondocent met een onderwijsbevoegdheid op dat vakgebied. Wel dient het aantal sbu s/stp s te corresponderen met de aantallen in de Rotterdamse opleiding. U dient dit zelf te regelen. De ervaring tot nu toe leert dat de meeste studenten hun keuzevakken dichtbij huis kiezen: Aangeboden vanuit Sociologie, bijv.: - Wetenschapstheorie - Multivariate-Causale Analyse - Internationale modules zoals bijv. Educational Systems, Migration, Cyber Space en Quality of Life N.B. Ook de modulen van de andere Major kunnen als keuzevak gevolgd worden. Ad B: Minor De Minor kun je beschouwen als een kleine nevenspecialisatie naast de hoofdspecialisatie (Major + Masterprogramma). Je kunt ervoor kiezen om bv de modules c en d van de nietgekozen Major als Minor te nemen. Dit heeft tot voordeel dat je altijd toelaatbaar bent tot beide Masters: handig voor wie nog niet precies weet wat-ie later wil. Maar je kunt ook een mini-specialisatie op het terrein van Onderzoek tot stand brengen door in je Minor de vakken Wetenschapstheorie en Multivariate Causale Analyse op te nemen. Ook is het mogelijk om je Minor bij een andere studierichting te volgen. Wel is het totaal van buiten de studierichting Sociologie te volgen vakken aan een maximum gebonden (zie verderop). 30 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Bachelor-3 31

Hoofdstuk 1...1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar 2005-2006...1

Hoofdstuk 1...1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar 2005-2006...1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1...1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar 2005-2006...1 Hoofdstuk 2...1 Bachelor 1...1 Inleiding Bachelor 1...1 Algemene Theoretische Sociologie I...3 Methoden en technieken

Nadere informatie

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014 S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING Natuurwetenschap & Innovatiemanagement van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN voor het studiejaar 2013/2014 Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80.115 3508

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud Inhoud 2 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2012-2013 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN

STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2012-2013 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2012-2013 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN 1 STUDIEGIDS PUBLIC ADMINISTRATION INHOUDSOPGAVE: Studierichting Public Administration Algemene informatie

Nadere informatie

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur:

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur: Nederlandse taal en cultuur: Communicatiestudies Nederlandse literatuur Taal en ontwikkeling Taalstructuur en taalvariatie Interculturele communicatie Nederlandse taal en cultuur - deeltijd 2008 2009 Studiegids

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0 3 9 3 7 4 30 3 34 3 38 40 4 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste

Nadere informatie

Studiegids Krijgswetenschappen

Studiegids Krijgswetenschappen VERSIE 1.0 Juli 2014 Studiegids Krijgswetenschappen Bachelor Krijgswetenschappen Voor de adelborsten en cadetten KW Nederlandse Defensie Academie Faculteit Militaire Wetenschappen Breda, juli 2014 Voorwoord

Nadere informatie

BA-Doelstellingen - Informatics Institute

BA-Doelstellingen - Informatics Institute BA-Doelstellingen - Informatics Institute 03/17/2006 10:43 AM BA-Doelstellingen From Informatics Institute Schrijvers: Jacobijn, Toon, MdR Contents 1 Doelstellingen opleiding 1.1 Domeinspecifieke eisen

Nadere informatie

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding Communicatiewetenschappen bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen 4 Infrastructuur 4 Vorming

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten Communicatiewetenschap Door de ogen van studenten In dit boekje staat meer beschreven over de opleiding Communicatiewetenschap en de vakken die je krijgt bij deze studie. Dit zullen we doen aan de hand

Nadere informatie

STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2014-2015 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN

STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2014-2015 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2014-2015 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN 1 INHOUDSOPGAVE: Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (Adekus) 3 Algemene

Nadere informatie

De kwaliteit van het onderwijs in de Technische Bedrijfs- en Bestuurskunde aan de technische universiteiten in Nederland anno 2010

De kwaliteit van het onderwijs in de Technische Bedrijfs- en Bestuurskunde aan de technische universiteiten in Nederland anno 2010 QANU November 2010 De kwaliteit van het onderwijs in de Technische Bedrijfs- en Bestuurskunde aan de technische universiteiten in Nederland anno 2010 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding. Instituut voor Leraar en School.

Studiegids 2013-2014. De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding. Instituut voor Leraar en School. Studiegids 2013-2014 Cohort februari De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding Instituut voor Leraar en School 1 Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: De structuur van de Educatieve Master

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN STUDIERICHTING SOCIOLOGIE. Sociologie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN STUDIERICHTING SOCIOLOGIE. Sociologie ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN STUDIERICHTING SOCIOLOGIE Sociologie BACHELOR PROGRAMMA 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Algemene informatie over de Faculteit

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam. 30 januari 2012. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam. 30 januari 2012. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam 30 januari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

Faculteit der Letteren

Faculteit der Letteren Faculteit der Letteren Opleiding Kunstgeschiedenis Studiegids collegejaar 2005-2006 Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen Erasmusplein 1 6525 HT Nijmegen Telefoon: 024-3612832 Internet:

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2011-2012 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University oktober 2011 M.O. Bakker M.M.A. Hutting-Schutter

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2014-2015 Colofon Editie Redactie Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University september 2014 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger T.

Nadere informatie

Bestuur en Beleid voor professionals

Bestuur en Beleid voor professionals Bestuur en Beleid voor professionals Bestuurlijk presteren in een veranderende samenleving 2013-2015 Colofon foto's Norbert Waalboer Fotografie (vz) / Verne (az) vormgeving ontwerpjanhaandrikman De foto's

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Colleges en presentaties

Colleges en presentaties Colleges en presentaties aanwijzingen voor docenten E.B. Smuling J.F.M.J. van Hout M.J.A. Mirande OUD Cip-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag Smuling, E.B. Colleges en presentaties: / E.B. Smuling,

Nadere informatie

VOORWOORD. Drs. F. Ishaak Richtingcoördinator Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde (A&0) Juli 2014

VOORWOORD. Drs. F. Ishaak Richtingcoördinator Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde (A&0) Juli 2014 INHOUDSOPGAVE Pg VOORWOORD 2 ALGEMENE INFORMATIE VAN DE FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN (ADEKUS) 3 1. ALGEMENE INFORMATIE 14 1.1 INLEIDING 14 1.2 BEROEPSPROFIEL 15 1.3 OPBOUW BACHELOROPLEIDING

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Erasmus School of Law

Studiegids 2013-2014. Erasmus School of Law Studiegids 2013-2014 Erasmus School of Law 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene onderwijsinformatie... 4 Numerus fixus... 4 Bindend Studieadvies... 4 Taaltoets... 6 Compensatoir toetsen... 6 Onderwijsvormen

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie