Faculteit der Sociale Wetenschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faculteit der Sociale Wetenschappen"

Transcriptie

1 Vakkengids 2006/ Faculteit der Sociale Wetenschappen Opleiding Sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam / Faculteit der Sociale Wetenschappen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

2 Studiegids 2006/2007 Sociale Wetenschappen Opleiding Sociologie ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar Bachelor-1 1 Bachelor-2 1 Bachelor-3 2 Masterprogramma s 3 Master AOM 3 Master GVB 4 Hoofdstuk 2 Bachelor-1 5 Naar betere studieresultaten 5 Acht-blokken systeem en werkgroepen 5 Overzicht blokperioden en (her-)tentamens per vak 6 Bindend studieadvies (Bsa) 6 Hoofdstuk 3 Bachelor-2 17 Hoofdstuk 4 Bachelor-3 29 Programma bachelor 3 30 Ad A: Major 30 Ad B: Minor 30 Ad C: Sociologisch Werkstuk 15 ECTS 31 Ad D: 3 Vrije keuzevakken15 ECTS 31 Procedure 32 Aandachtspunten 32 Maximering keuzeruimte 32 De toelating tot de Masterprogramma s AOM en GVB 51 Hoofdstuk 5 Schakelprogramma Sociologie 53 Majorvakken 53 Vrijstellingen 54 Colofon Deze studiegids is met de grootste zorg samengesteld. Aan de inhoud van deze gids kunnen echter niet zonder meer rechten worden ontleend. Uitgave van: Erasmus Universiteit Rotterdam Redactie: Conny Gunning Opmaak en druk B&T Ontwerp en advies, Rotterdam ISBN nr: Hoofdstuk 6 Masterprogramma Arbeid, Organisatie, Management 69 Kenmerkende elementen van het profiel van de opleiding 69 Titulatuur 70 Arbeidsmarktprofiel en beroepsmogelijkheden 71 Curriculum AOM 71 Profiel Opleiding AOM 73 Stage 74 Afstuderen 74 iii

4 Hoofdstuk 7 Masterprogramma Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid 95 Afbakening studieobject 95 Doelstellingen van het masterprogramma 95 Kennis van en inzicht in stedelijke transformatieprocessen 96 Kennis van relevante terreinen van stedelijke sociaal beleid 96 Analytisch vermogen, reflexief denken 96 Zelfstandig wetenschappelijk onderzoek 96 Arbeidsmarktperspectieven 97 Opbouw van de opleiding 97 Jaarrooster 98 Organisatie van de opleiding, onderwijsvormen 98 Afstuderen 99 Hoofdstuk 8 Adreslijst 107 Hoofdstuk 9 Registers 125 Alfabetisch vakkenoverzicht 125 v

5 Hoofdstuk 1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar Bachelor-1 Blok 1 ECTS Blok 2 ECTS Inleiding in de sociologie 7,5 Academische Vaardigheden 7,5 Blok 3 Blok 4 Sociale kaart van Nederland 7,5 Methodologie 7,5 Blok 5 Blok 6 Klassieke sociologische theorie 7,5 Cultuursociologie 7,5 Blok 7 Blok 8 Statistiek 7,5 Sociologie van beleid 7,5 Bachelor-2 Blok 1 ECTS Blok 2 ECTS Algemene Theoretische Sociologie III 7 Organisatiesociologie 7 Methoden en Technieken IIIa 3,5 Methoden en Technieken IIIa 3,5 Economie 5 Methoden en Technieken IIIb 5 Leeronderzoek 2,5 Leeronderzoek 2,5 Totaal 18 Totaal 18 Blok 3 ECTS Blok 4 ECTS Sociale Psychologie 7 Sociale Informatica 5 Leeronderzoek 2,5 Beleidssociologie 7 Leeronderzoek II 2,5 Totaal 9,5 Totaal 14,5 vi Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Overzicht onderwijsprogramma studiejaar

6 Bachelor-3 Masterprogramma s Blok 1 ECTS Blok 2 ECTS Theorie in Onderzoek 5 Majorvak 1 5 Keuzeruimte pm Keuzeruimte pm Sociologisch Werkstuk 5 Blok 3 ECTS Blok 4 ECTS MT Evaluatieonderzoek 5 Keuzeruimte pm Majorvak 2 5 Sociologisch Werkstuk 5 Keuzeruimte pm Sociologisch Werkstuk 5 Master AOM Blok1 I. Arbeid en Organisaties in een veranderende samenleving (5 ECTS) II. Organisatie en Beleid (5 ECTS) III. Organisatiediagnose en -ontwerp (5 ECTS) Researchpracticum en seminar (1 ECTS) Blok 2 Het programma Bachelor-3 bestaat uit: Theorie in Onderzoek Majorvak 1: ofwel Organisatie en kwaliteit van de arbeid ofwel Sociale cohesie en solidariteit Majorvak 2: ofwel Urbane Sociologie ofwel Arbeidsverhoudingen 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS IV Human Resource Management (5 ECTS) V Arbeid, Organisatie en Emancipatie (5 ECTS) VI Keuzeprofielvak I (5 ECTS) Researchpracticum en seminar (2 ECTS) Blok 3 VII Keuzeprofielvak II (5 ECTS) VIII Start scriptie (5 ECTS) Researchpracticum en seminar (2 ECTS) MT Evaluatieonderzoek Sociologisch Werkstuk Keuzevakken 5 ECTS 15 ECTS 25 ECTS Blok 4 IX Scriptie (15 ECTS) Keuzeprofielen bestaan uit: twee samenhangende vakken + scriptie. 1 Arbeid en Organisatie: een keuze van twee vakken uit a) Verandermanagement, b) Economische Sociologie, c) de Multiculturele Stad. 2 Publiek Management (voor dagstudenten: a) Kernthema s Publiek Management, b) HRM in de publieke sector ; voor avondstudenten: Public Management en Organisatieverandering (10 ECTS) 3 Personeel: a) Person Perception, b) Organisatiepsychologie. 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Overzicht onderwijsprogramma studiejaar

7 Master GVB Blok 1 (september, oktober) Hoofdstuk 2 Bachelor-1 Stedelijk Beleid (Snel + gastdocenten) 7,5 ECTS Stedelijk Transformatieprocessen (Burgers) 7,5 ECTS Blok 2 (november, december) Scriptieseminar 7,5 ECTS De Uitstad (Burgers) 7,5 ECTS Blok 3 (januari, februari, maart) Scriptieseminar 7,5 ECTS Multiculturele Stad (Snel) 7,5 ECTS Blok 4 (maart, april, mei) Scriptieseminar 7,5 ECTS Arbeid en onderwijs in de Stad (Veld) 7,5 ECTS Naar betere studieresultaten In de universitaire wereld worden de laatste jaren pogingen gedaan om de kwaliteit van de opleidingen te verhogen, vooral om het studierendement te verhogen. Het percentage studenten dat de eindstreep van het diploma in de voorgeschreven studieduur bereikt, is laag. Dat komt omdat studenten vaak minder tijd aan hun studie besteden dan nodig is. Een onderwijskundig basisinzicht is dat een groter deel van de dagstudenten in de nominale studieduur tot het einddoel van het diploma kan worden gebracht door de studenten gerichter en intensiever te laten werken. Gerichter door het aantal vakken dat per tijdseenheid wordt gegeven te beperken en intensiever door werkvormen te hanteren die stimuleren tot een actieve verwerking van de stof en voorzien in meer feed back op de studieprestaties van de studenten. De opleiding sociologie heeft daartoe in het verleden al wijzigingen ingevoerd als: een vier-blokken- in plaats van een semester (= 2 x half jaar) systeem, een grotere nadruk op zogenoemde vaardigheden en het Bindend Studieadvies. Voorop staat dat het studieprogramma aantrekkelijker voor studenten wordt en dat er een uitdagend en prikkelend onderwijsprogramma geboden wordt waardoor studenten zich de stof sneller, leuker en op een meer duurzame wijze eigen maken. Dat betekent bijvoorbeeld dat studenten niet louter via schriftelijke tentamens beoordeeld worden, maar op een grote variëteit van opdrachten waarin zij vaardigheden en competenties ontwikkelen en demonstreren. Acht-blokken systeem en werkgroepen Vanaf het studiejaar 2006 / 07 wordt het onderwijsprogramma verder geïntensiveerd. Dit gebeurt door de invoering in het Bachelor van een systeem van acht blokken per studiejaar. Daarbij volgen de studenten per blok maar één module. Een dergelijke module omvat naast een beperkt aantal hoor of instructiecolleges de deelname aan werkgroepen. In de werkgroepen worden onder leiding van een docent / werkgroepbegeleider allerlei opdrachten voorbereid, besproken en van feed back voorzien. De opdrachten nemen allerlei vormen aan: het geven van mondelinge presentaties, het schrijven van boekbesprekingen, essays en rapportages, het verzamelen en analyseren van data, het volgen van practica, het deelnemen aan discussies. De werkgroepen bestaan uit 12 deelnemers. In zulke groepen is het mogelijk studenten individueel feedback te geven op hun bijdragen. Een dergelijk intensief onderwijsprogramma is alleen maar mogelijk als de deelnemers ook volledig beschikbaar zijn en daadwerkelijk deelnemen aan colleges, werkgroepen en andere onderwijsvormen. Participatie aan alle onderwijsonderdelen is dan ook verplicht. Alleen onder zeer bijzondere omstandigheden kan daarvan worden afgeweken. De beoordeling van de deelnemers gebeurt op grond van de resultaten behaald bij de verschillende toetsen en opdrachten binnen de module. 4 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Bachelor-1 5

8 Hoewel alle modules uitgaan van dezelfde onderwijsfilosofie intensief en activerend onderwijs variëren de verschillende vakken afhankelijk van hun specifieke aard toch in opzet en invulling. Dit systeem wordt in Bachelor 1 ingevoerd in het cursusjaar 2006/07 en zal volgend cursusjaar 2007/08 ook in Bachelor 2 en 3 worden ingevoerd. Het volledige collegerooster en de data van schriftelijke (her-)tentamens zijn te vinden op Inleiding in de Sociologie ECTS 7.5 bachelor Sociologie, bachelor 1 Sociologie Periode 1.1 Prof.Dr. G.B.M. Engbersen FSWS151 De student die zich via SIN-Online heeft geabonneerd op de persoonlijk te volgen vakken ontvangt automatisch een maatwerk-collegerooster. Dit bevat uitsluitend die gegevens (zoals de collegetijden, het onderwijslokaal, de aan te schaffen literatuur) die voor de betrokkene van belang zijn. Deze informatie over SIN-Online is te vinden in de algemene studiegids onder het hoofdstuk Informatievoorziening door het Bureau Onderwijs. Overzicht blokperioden en (her-)tentamens per vak Blok 1 Week 36 t/m 40 Inleiding in de sociologie Blok 2 Week 41 t/m 45 Academische Vaardigheden Blok 3 Week 46 t/m 50 Sociale kaart van Nederland Week 51 Ruimte voor herkansingen Blok 4 Week 1 t/m 5 Methodologie Blok 5 Week6 t/m 10 Klassieke sociologische theorie Week 11 Ruimte voor herkansingen Blok 6 Week 12 t/m 16 Cultuursociologie Blok 7 Week 17 t/m 21 Statistiek Blok 8 Week 22 t/m 26 Sociologie van beleid Vanaf week 27 Bindend studieadvies (Bsa) Ruimte voor herkansingen Hoorcollege Tentamen Doel Het programma kent een tweeledige doelstelling. Ten eerste het bieden van een grondige kennismaking met het gedachtegoed en het begrippenapparaat van de sociologie. Een tweede doelstelling is het stimuleren van de sociaal-wetenschappelijke verbeelding. Wetenschap start met nieuwsgierigheid, verwondering en verbeelding. Deze cursus vertrekt daarom vanuit twee metaforen. De eerste is de socioloog als detective en de tweede is de socioloog als ontdekkingsreiziger. Sociologen kunnen worden beschouwd als detectives die met behulp van theorie en onderzoek maatschappelijke raadsels weten te ontcijferen, en als sociale ontdekkingsreizigers die via vergelijking met andere culturen en samenlevingen het bijzondere van specifieke, sociale verschijnselen leren zien. - Godfried Engbersen, 2006 (heruitgave), Publieke bijstandsgeheimen. Het ontstaan van een onderklasse in Nederland. Amsterdam: Amsterdam University Press - John J. Maconis en Ken Plummer, Sociology: A global introduction, New Jersey: Prentice Hall, latest edition. - Blokboek Inleiding sociologie. De samenleving als raadsel (Alleen voor sociologiestudenten). Extra De sociologiestudenten zullen naast de hoorcollegecyclus een intensief werkprogramma krijgen op woensdag en donderdag. Daarvoor dienen zij het blokboek Inleiding Sociologie aan te schaffen. De bestuurskunde studenten zullen twee extra colleges krijgen in week 41 en week 42 (Dit geldt niet voor de sociologiestudenten). In het bachelor-1 wordt een Bsa uitgebracht. Dit betekent dat de (voltijdse) student in het eerste jaar van inschrijving tenminste 40 van de 60 ECTS dient te hebben behaald en dat na twee jaar het gehele bachelor-1 is afgerond. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden zoals langdurige ziekte etc. Tenminste drie keer per jaar krijgt de student een tussenadvies op basis van de tot dan toe behaalde resultaten. 6 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Bachelor-1 7

9 Academische Vaardigheden FSWS152 Sociale Kaart van Nederland FSWS153 ECTS 7.5 ECTS 7.5 bachelor Sociologie, bachelor 1 Sociologie bachelor Sociologie, bachelor 1 Sociologie Periode 1.2 Periode 1.3 Hoor- en werkcolleges Opdrachten en papers Doel Deze cursus beoogt de student vertrouwd te maken met de wijze van werken aan de universiteit. In de praktische zin wordt hiermee het volgende beoogd: - Inzicht verkrijgen in het verschil tussen academisch en niet academisch denken/werken; - Vertrouwd raken met verschillende informatiebronnen, hoe deze te waarderen en te gebruiken; - Het kunnen opzoeken, raadplegen en weergeven van academische literatuur; - Aanleren van academische schrijfvaardigheden; - Inzicht verkrijgen in de voor- en nadelen van het gebruik van internet bij sociaalwetenschappelijk onderzoek; - Vertrouwd raken met Endnote, een database programma voor de opslag van wetenschappelijke literatuur; - Bekend geraken met het opzoeken en gebruik van secundaire data; - Kennismaken met het doen van onderzoek. In deze cursus zal de student vertrouwd worden gemaakt met het praktische handwerk van de academicus/ca. U kunt hierbij denken aan vragen als: Waarin onderscheidt wetenschap zich van andere vormen van kennis? Waarom is de vorm bij wetenschappelijk verslaglegging onlosmakelijk verbonden met de inhoud van het wetenschappelijke betoog? In deze cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met het gebruik van de universitaire bibliotheek (UB), het lezen en kritisch gebruiken van wetenschappelijke literatuur en het vinden en waarderen van informatie via internet. De student dient naar aanleiding hiervan een beknopt besprekingsartikel te schrijven. Naast deze vaardigheden zal er tevens aandacht zijn voor het opzetten van een betoog voor en het presenteren van een kleinschalig onderzoek. Prof.Dr. H.B. Entzinger Hoorcolleges, werkgroepen en practica Schriftelijk tentamen, opdrachten, presentatie Prof.Dr. H.B. Entzinger Doel De student vertrouwd maken met maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor een goed begrip van de Nederlandse samenleving. Het gaat hierbij zowel om feitelijke kennis over deze ontwikkelingen als om het bijbrengen van inzicht in hun oorzaken en gevolgen en in hun onderlinge samenhang, mede in het licht van relevante sociologische theorieën. Ook de mogelijkheden tot beïnvloeding van deze ontwikkelingen, met name door (overheids)beleid, komen aan de orde. Een goede kennis en een goed begrip van de eigen samenleving zijn onontbeerlijk voor iedere socioloog. Daarom wordt al vroeg in de studie een cursus gewijd aan maatschappelijke ontwikkelingen die voor Nederland van belang zijn. Te denken valt aan processen als vergrijzing, individualisering, emancipatie, secularisatie, mondialisering en immigratie. Deze en andere processen worden allereerst in kaart gebracht met behulp van statistieken en onderzoeksrapporten. Vervolgens worden hun oorzaken en gevolgen bestudeerd, alsmede hun onderlinge samenhang. Daarbij komen ook diverse sociologische theorieën aan bod, die ons kunnen helpen verschijnselen te verklaren en maatschappelijke ontwikkelingen beter te begrijpen. Maatschappelijke veranderingen leiden soms ook tot spanningen en problemen. Nagegaan zal worden tot welke problemen de bestudeerde trends (kunnen) leiden en welke oplossingen hiervoor zijn of worden gevonden. In dit verband komt natuurlijk ook de interveniërende rol van de overheid en van overheidsbeleid aan de orde. Het spreekt vanzelf dat de Nederlandse samenleving niet in een isolement kan worden bezien. Daarom wordt in deze cursus ook ruim aandacht gegeven aan de Europese en internationale context en aan vergelijking met andere landen. - Sociology Writing Group, The (2001/2006) A Guide to Writing Sociology Papers (5th/6th) edition) Worth Publishers - Blokboek Academische Vaardigheden - Artikelen via Blackboard - Sociaal en Cultureel Planbureau (2006) Sociaal en Cultureel Rapport 2006; SCP (vanaf september 2006 ook te downloaden vanaf - Wolters, Willem & Graaf, Nan Dirk de (2005), Maatschappelijke problemen. en en verklaringen; Amsterdam: Boom - Nader op te geven artikelen 8 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Bachelor-1 9

10 Methodologie FSWS154 Klassieke Sociologische Theorie FSWS155 ECTS 7.5 ECTS 7.5 bachelor Sociologie, bachelor 1 Sociologie bachelor Sociologie, bachelor 1 Sociologie Periode 1.5 Periode 1.4 Dr. J.F.A. Braster Dr. W. Schinkel 8 colleges, 8 practicumbijeenkomsten, 4 onderwijsgroepbijeenkomsten Hoorcollege & werkgroepen Individuele bloktoets (100% van het eindcijfer), 12 groepsopdrachten Schriftelijk tentamen & opdrachten In deze cursus wordt een inleiding gegeven in de methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek met de nadruk op het structureren van onderzoek. In acht colleges wordt ingegaan op de verschillende onderwerpen die worden behandeld in het tekstboek van Babbie: wetenschap, theorie en onderzoek, causaliteit, onderzoeksontwerpen, operationalisatie, validiteit en betrouwbaarheid, schaalconstructie, en steekproeven. In acht aansluitende practicumbijeenkomsten wordt aan de hand van opdrachten geoefend met de stof. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van het statistische programma SPSS. Deze opdrachten, die zijn opgenomen in het blokboek, kunnen in tweetallen worden gemaakt. Daarnaast worden in vier onderwijsgroepbijeenkomsten vier wetenschappelijke artikelen besproken waarin de nadruk ligt op een bepaald aspect van de methodologie. Ook deze opdrachten kunnen in tweetallen worden gemaakt. Alle opdrachten moeten met een voldoende worden beoordeeld om te kunnen slagen voor de cursus. Het eindcijfer wordt bepaald aan de hand van een individuele toets. Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten is verplicht. - Blokboek Methodologie - Babbie, Earl (2007) The practice of Social Research. Wadsworth: Thomson (11th edition) Doel Het einddoel van deze module is het geven van aanknopingspunten bij het formuleren van een antwoord op de vraag wat sociologie is. Dit gebeurt door de studenten in te leiden in enkele belangrijke sociologische wijzen van denken aan de hand van een bespreking van een selectie van invloedrijke sociologen, en het bestuderen van tenminste het werk van die sociologen. Om didactische redenen wordt stilgestaan bij de theoretische richtingen waarmee deze denkers de meeste affiniteit hadden, zodat de student een aantal oriëntatiepunten krijgt aangereikt, die onontbeerlijk zijn voor een eerste inzicht in het veld van de (theoretische) sociologie. Een ander doel is het bevorderen van een kritische houding en het ontwikkelen van een eigen visie op de bruikbaarheid van de ideeën van deze sociologen, alsmede het ontwikkelen van een kritisch-reflexieve houding ten aanzien van de hedendaagse sociologie en ten aanzien van andere sociale processen. Binnen deze module wordt kennis gemaakt met een selectie van invloedrijke sociologen. Bij Klassieke Sociologische Theorie ligt het accent op de sociologen van de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw. Bij Moderne Sociologische Theorie komen de modernen aan bod. De nadruk in deze module ligt op de visies die betreffende denkers hebben geformuleerd omtrent 1) het object van de sociologie; 2) de methoden en theorieën die de sociologie in de bestudering van dat object dient te hanteren. Hierbij wordt tevens aandacht gegeven aan de filosofische achtergronden van betreffende denkers. - Durkheim, E. (1984), The Division of Labor in Society, New York, The Free Press. - M.J. de Jong: Grootmeesters van de sociologie. Boom, Amsterdam/Meppel 1997/ Reader 10 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Bachelor-1 11

11 Cultuursociologie FSWS156 Statistiek FSWS157 ECTS 7.5 ECTS 7.5 bachelor Sociologie, bachelor 1 Sociologie bachelor Sociologie, bachelor 1 Sociologie Periode 1.6 Periode 1.7 Dr. S.D. Aupers, Dr. D. Houtman Dr. J.F.A. Braster Hoor- en werkcolleges colleges, 8 practicumbijeenkomsten, 4 onderwijsgroepbijeenkomsten Werkstukken Individuele bloktoets (100% van het eindcijfer), 12 groepsopdrachten Deze cursus beoogt studenten kennis te laten maken met de cultuursociologie een sociologische benadering die zich richt op de analyse van de betekenissen die mensen aan zichzelf en hun samenlevingen toekennen. Centraal in de cursus staan enkele actuele, in het oog springende culturele ontwikkelingen in hedendaagse westerse samenlevingen. Enerzijds geven deze ontwikkelingen aanleiding tot discussie over de houdbaarheid van meer of minder gevestigde theorieën over onder andere secularisering en individualisering. Anderzijds nodigen ze uit tot nieuwe theorievorming over maatschappelijke verschijnselen die in hedendaagse westerse samenlevingen lijken te bloeien op de ruines van religie en traditie. Na een introductie van de cultuursociologische benadering wordt één en ander behandeld aan de hand van vier paren van op het eerste gezicht met elkaar conflicterende maatschappelijke ontwikkelingen c.q. theoretische verschillen van inzicht in de hedendaagse cultuursociologie: 1) secularisering en religieuze verandering; 2) individualisering en lichte gemeenschapsvorming; 3) civilisering en emotionalisering; 4) virtualisering en groeiend verlangen naar authenticiteit. In deze cursus wordt een inleiding gegeven in de methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek met de nadruk op observatiemethoden en data-analyse. In acht colleges wordt ingegaan op de verschillende onderwerpen die worden behandeld in het tekstboek van Babbie: experimenten, survey onderzoek, kwantitatieve data-analyse, elaboratie, statistiek, veldonderzoek, inhoudsanalyse, en kwalitatieve data-analyse. In acht aansluitende practicumbijeenkomsten wordt aan de hand van opdrachten geoefend met de stof. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van het statistische programma SPSS. Deze opdrachten, die zijn opgenomen in het blokboek, kunnen in tweetallen worden gemaakt. Daarnaast worden in vier onderwijsgroepbijeenkomsten vier wetenschappelijke artikelen besproken waarin de nadruk ligt op een bepaald aspect van de methodologie. Ook deze opdrachten kunnen in tweetallen worden gemaakt. Alle opdrachten moeten met een voldoende worden beoordeeld om te kunnen slagen voor de cursus. Het eindcijfer wordt bepaald aan de hand van een individuele toets. Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten is verplicht. - Hoofdstukken uit boeken en artikelen (te downloaden via Blackboard). - Blokboek Statistiek - Babbie, Earl (2007) The Practice of Social Research, Wadsworth: Thomson (11th edition) 12 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Bachelor-1 13

12 Sociologie van beleid FSWS158 Wiskundecursus FSWS106 ECTS 7.5 ECTS 0 bachelor Sociologie, bachelor 1 Sociologie Periode 1.8 Dr. T.W.M. Veld, Dr. P. Mascini, Prof.Dr. R.J. van der Veen hoor/werkcolleges Tentamen en/of werkstuk(ken) bachelor Sociologie, bachelor 1 Sociologie, schakelprogramma soc Sociologie Periode 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Dr. J.T.A. Koster, J.H.M. Pieters Hoorcollege Schriftelijk tentamen Doel In dit vak wordt vanuit een sociologisch perspectief aandacht besteed aan beleidsvraagstukken. Het doel is om inzicht te verwerven in de tot stand koming, de uitvoering en de werking van beleid. Het beleid wordt benaderd vanuit het sociale probleem waarop het een antwoord biedt en met het oog op de maatschappelijke effecten die het sorteert. De tot stand koming, uitvoering en werking van beleid staan centraal in dit vak. De nadruk ligt op het beleid in relatie tot het maatschappelijke probleem (bijvoorbeeld armoede, maatschappelijke integratie of kansenongelijkheid in het onderwijs) en de maatschappelijke effecten van beleid. Aandacht zal worden besteed aan de vraag wat een beleidsprobleem is (armoede of arbeidsparticipatie?; culturele integratie of sociale participatie?), wanneer een maatschappelijk probleem een beleidsprobleem wordt (agendavorming), hoe beleid wordt vormgegeven en uitgevoerd (straffen of belonen; centraal of decentraal; publieke of private uitvoering) en ten slotte aan de werking, dat wil zeggen de maatschappelijke effecten van beleid (herverdeling; eventuele perverse effecten en dergelijke). Na een kennismaking met de ontwikkeling van de (Nederlandse) verzorgingsstaat -het institutionele kader van waaruit in de moderne samenleving maatschappelijke interventies worden gepleegd- zal vervolgens aandacht worden besteed aan meer algemene beleidssociologische onderwerpen. Na deze kennismaking met het beleidssociologische domein, zal nadere aandacht worden besteed aan een aantal specifieke beleidsproblemen/ beleidsterreinen. Hierbij zal waar mogelijk aansluiting gezocht worden bij actuele maatschappelijke problemen en beleidsontwikkelingen. Per probleem/terrein zal aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van het beleid, de vormgeving en uitvoering ervan en aan de maatschappelijke effecten. De wiskundecursus vormt een onderdeel van het college M&T II. De wiskundecursus heeft tot doel studenten met deficiënties in de wiskunde-opleiding, elementaire wiskundige technieken bij te brengen. Er wordt ingegaan op de hoofdbewerkingen van de algebra, de verzamelingenleer, het verloop van eerste-, tweede- en hogeregraads functies, het gebruik van het sommatieteken, het differentiëren en integreren van eenvoudige functies en enkele andere onderwerpen uit de middelbare schoolopleiding. De cursus bereidt voor op de statistiekmodules en wordt afgesloten met een toets waarvoor men een voldoende moet behalen. Studenten kunnen een verzoek indienen vrijgesteld te worden van de verplichting het tentamen dat de wiskundecursus afsluit af te leggen, indien zij menen dat hun wiskundekennis voldoende is. Het vrijstellingsverzoek kan worden ingediend bij bovenvermeld secretariaat. Studenten die een VWO-examen met Wiskunde 1, 2, A of B hebben afgelegd, komen automatisch voor een vrijstelling in aanmerking en hoeven deze niet apart aan te vragen (het cijfer voor dit examenonderdeel hoeft niet voldoende te zijn geweest). - Syllabus Wiskunde, verkrijgbaar bij Erasmus shop (naast Donner in C-gebouw). - Wordt later nader bekend gemaakt. 14 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Bachelor-1 15

13 Hoofdstuk 3 Bachelor-2 In het bachelor-2 wordt overwegend gewerkt gewerkt met een blokkensysteem met 4 onderwijsperioden ( blokken ) van in principe 7 weken per blok De blokken lopen van: Blok 1: week 36 t/m 42 blok 2: week 45 t/m 51 blok 3: week 4 t/m 10 blok 4: week 13 t/m 17, 19 en 20 Het volledige collegerooster en de data van schriftelijke (her-)tentamens is te vinden op De student die zich via SIN-Online heeft geabonneerd op de persoonlijk te volgen vakken ontvangt automatisch een maatwerk-collegerooster. Dit bevat uitsluitend die gegevens (zoals de collegetijden, het onderwijslokaal, de aan te schaffen literatuur) die voor de betrokkene van belang zijn. Deze informatie over SIN-Online is te vinden in de algemene studiegids onder het hoofdstuk Informatievoorziening door het Bureau Onderwijs. Bachelor-2 Blok 1 ECTS Blok 2 ECTS Algemene Theoretische Sociologie III 7 Organisatiesociologie 7 Methoden en Technieken IIIa 3,5 Methoden en Technieken IIIa 3,5 Economie 5 Methoden en Technieken IIIb 5 Leeronderzoek 2,5 Leeronderzoek 2,5 Totaal 18 Totaal 18 Blok 3 ECTS Blok 4 ECTS Sociale Psychologie 7 Sociale Informatica 5 Leeronderzoek 2,5 Beleidssociologie 7 Leeronderzoek II 2,5 Totaal 9,5 Totaal 14,5 16 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Bachelor-2 17

14 Algemene Theoretische Sociologie III FSWS203 Methoden entechnieken IIIa FSWS221 ECTS 7 ECTS 7 bachelor Sociologie, bachelor 2 Sociologie bachelor Sociologie, bachelor 2 Sociologie Periode blok 1 Periode blok 1, blok 2 Dr. W. Schinkel Dr. J.T.A. Koster Hoorcollege & werkgroepen Hoorcollege Schriftelijk tentamen & opdrachten Schriftelijk tentamen Doel Het einddoel van deze module is het geven van aanknopingspunten bij het formuleren van een antwoord op de vraag wat sociologie is. Dit gebeurt door de studenten in te leiden in enkele belangrijke sociologische wijzen van denken aan de hand van een bespreking van een selectie van invloedrijke sociologen, en het bestuderen van tenminste het werk van die sociologen. Om didactische redenen wordt stilgestaan bij de theoretische richtingen waarmee deze denkers de meeste affiniteit hebben, zodat de student een aantal oriëntatiepunten krijgt aangereikt, die onontbeerlijk zijn voor een eerste inzicht in het veld van de (theoretische) sociologie. Een ander doel is het bevorderen van een kritische houding en het ontwikkelen van een eigen visie op de bruikbaarheid van de ideeën van deze sociologen, alsmede het ontwikkelen van een kritisch-reflexieve houding ten aanzien van de kanon van de sociologie en ten aanzien van andere sociale processen. Binnen deze module wordt kennis gemaakt met een selectie van invloedrijke moderne sociologen. De cursus sluit aan op de cursus Klassieke Sociologische Theorie, waar het accent op de sociologen van de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw ligt. Bij Moderne Sociologische Theorie komen de modernen aan bod. De nadruk in deze module ligt op de visies die betreffende denkers hebben geformuleerd omtrent 1) het object van de sociologie; 2) de methoden en theorieën die de sociologie in de bestudering van dat object dient te hanteren. Hierbij wordt tevens aandacht gegeven aan de filosofische achtergronden van betreffende denkers. We behandelen met name Elias, Habermas, Foucault, Bourdieu en Luhmann. - De Jong, M.J. (2003): Grootmeesters van de sociologie. Amsterdam/Meppel: Boom. - Keuzeboek. Wordt nader bekend gemaakt. - Reader. Het college Methoden en Technieken IIIa heeft tot doel een inleidende kennismaking te geven tot een aantal belangrijke multivariate statistische analysetechnieken. Deze technieken zijn gericht op analyse van meerdere variabelen in hun onderlinge samenhang. De nadruk ligt op de toepassingsmogelijkheden, niet op allerlei statistische details. Er wordt ook aandacht geschonken aan klassieke meet- en schaaltechnieken. Eenvoudige toepassingen van sommige technieken worden aan de hand van SPSS-opgaven geoefend en op het college besproken. Onder andere de volgende onderwerpen komen tijdens de colleges aan de orde: - samenhang van variabelen, correlatie en partiële correlatie - variantieanalyse - logistische regressie analyse - multipele regressieanalyse - lineaire structurele vergelijkingen modellen - factoranalyse en principale componenten analyse - klassieke meettheorie, Likertschaal - discriminant analyse Het college M&T-IIIa sluit aan op M&T-II en bereidt o.a. voor op het Leeronderzoek. Het schriftelijk tentamen bestaat uit 5 open vragen. Het eindcijfer MT III wordt verkregen door het gewogen gemiddelde (op basis van ECTS) van de afgeronde deelcijfers voor MT IIIa en MT IIIb, waarbij geen van deze deelcijfers lager dan 4 mag zijn. Het eindcijfer MT III dient minimaal 5,5 te zijn - J.T.A. Koster (2005), Syllabus Inleiding Multivariate Analysetechnieken. Extra Voorkennisadvies M&T II 18 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Bachelor-2 19

15 Economie FSWS209 Leeronderzoek I FSWS225 bachelor Sociologie, bachelor 2 Sociologie Periode blok 1 Prof.Dr. C.W.A.M. van Paridon Hoor-en werkcollege Schriftelijk tentamen L. Rambhadjan bachelor Sociologie, bachelor 2 Sociologie Periode blok 1, blok 2 Diverse docenten Coördinator Dr. P. Mascini Hoorcolleges, instructiecolleges, groepswerk, afsluitend symposium Groepsopdrachten, groepspresentaties Dr. P. Mascini Deze cursus biedt een kennismaking met macro-economie en economische politiek. Het doel is studenten vertrouwd te maken met een aantal voorname aspecten van de economische ontwikkeling, structuur en instituties van Nederland en de Europese Unie. Dat gebeurt mede aan de hand van actuele economische ontwikkelingen. Er wordt ingegaan op het begrippenapparaat in de macro-economie, op de formulering van vraag en aanbod op macroniveau, op de verklaring voor conjunc turele ontwikkelingen, op de rol van geld en monetair beleid, en op internationale economische betrekkingen. Veel aandacht wordt besteed staat het functioneren van de overheid in een markteconomie, die zich na de oorlog ontwikkeld heeft tot een verzorgingsstaat met een omvangrijke collectieve sector. Daarbij wordt gekeken naar de doel stellingen van economische politiek, naar de belangrijkste instituties, naar de voorbereiding en uitvoering van de economische politiek, en naar het begrotingsbeleid, op nationaal en Europees niveau. Doel van het leeronderzoek is een eerste kennismaking met de sociologische onderzoekspraktijk. Centraal hierin staat het zelfstandig verbinden van sociologische theorie en onderzoeksmethoden. Studenten werken in het leeronderzoek samen in groepen van gemiddeld vier, begeleid door één van de docenten. Iedere groep verricht in het eerste semester een (deductief, kwantitatief) survey-onderzoek. Aan de hand van verschillende opdrachten wordt een probleemstelling geformuleerd en uitgewerkt tot een onderzoekbaar conceptueel model en wordt tevens gerapporteerd over de operationalisering van de variabelen uit het conceptuele model (geldigheid, betrouwbaarheid). De opdrachten vormen de bouwstenen van een paper dat de integrale verslaglegging van het verrichte onderzoek behelst (dus met de resultaten van de data-analyse en de inhoudelijke conclusies). Aan het einde van het semester presenteert iedere groep haar onderzoeksresultaten tijdens een afsluitend symposium. - F.J.L. Somers, J. van Sinderen en J. Verlaak (2004), Economie van het overheidsbeleid, derde druk, Wolters-Noordhoff, Groningen. - Reader - G.E. Hebbink en B.C.J. van Velthoven, Macro-economie en stabilisatiepolitiek, vierde druk, Wolters-Noordhoff, Grongingen, Extra Voorkennisadvies M&T I, M&T II, ATS I 20 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Bachelor-2 21

16 Organisatiesociologie FSWS227 Methoden en Technieken IIIb FSWS222 ECTS 7 bachelor Sociologie, bachelor 2 Sociologie, schakelprogramma soc Sociologie Periode blok 2 Dr. H.D. Pruijt Hoorcollege, groepsopdracht Schriftelijk tentamen, opdracht bachelor Sociologie, bachelor 2 Sociologie, schakelprogramma soc Sociologie Periode blok 2 Dr. H.D. Pruijt, Prof.Dr. M.A. Zwanenburg Hoorcollege Schriftelijk tentamen De module Organisatiesociologie biedt een eerste kennismaking met sociologisch onderzoek naar en theorievorming rond organiseren en organisaties. De organisatiesociologie heeft een rijk analytisch instrumentarium opgeleverd waar iedere socioloog zijn voordeel mee kan doen. In het kader van het college krijgen de studenten de opdracht het ontwerp van een organisatie te analyseren. Als voorbereiding op deze opdracht wordt in het college het model voor structuurontwerp van Mintzberg behandeld. In dit model worden bureaucratieen contingentietheoretische benaderingen geïntegreerd. - Handel, M. J. (ed) (2002) The Sociology of Organizations. Classic, Contemporary, and Critical Readings; Thousand Oaks: Sage - Mintzberg, H. (1991), Organisatiestructuren, Schoonhoven: Prentice Hall/Academic service. - Reader Organisatiesociologie, verkrijgbaar bij de Erasmus Shop. Aanvullend materiaal op Blackboard. Aanbevolen literatuur - Gouldner, A.W. (1954), Patterns of industrial bureaucracy, Glencoe: Free Press - Morgan, G. (1986), Images of organization, London: Sage. - Hofstede, G. (1991), Cultures and organizations. Intercultural Cooperation and its Importance for survival, London: McGraw-Hill Int.Ltd. - Lammers, C.J., Mijs, A.A. en W.J. van Noort (2000), Organisaties vergelijkenderwijs. Ontwikkeling en relevantie van het sociologisch denken over organisaties, Utrecht: Het Spectrum (8e bijgewerkte druk). - Tarrow, S (1998), Power in Movement : Social Movements and Contentious Politics, 2nd edition, Cambridge, Cambridge University Press. Extra Voorkennisadvies ATS I of Sociologie In de eerste drie colleges zal aandacht worden besteed aan de theorie en de praktijk van het kwalitatieve onderzoek. Van de tegenstelling tussen de adjectieven kwalitatief en kwantitatief gaat vaak de suggestie uit dat er een fundamenteel verschil zou bestaan tussen beide onderzoeksvormen. Dit is om meerdere redenen misleidend. Niet alleen wordt in kwalitatief onderzoek vaak en vruchtbaar gebruik gemaakt van cijfermateriaal, bovendien hebben beide onderzoeksvormen zoveel grondgedachten over de aard en kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek gemeen dat het vruchtbaarder is te denken in termen van continuïteit dan in tegenstellingen. Tijdens de colleges zal ruime aandacht worden besteed aan de keuze voor kwalitatieve of kwantitatieve methoden, in samenhang met de doelen welke met het onderzoek worden nagestreefd. In verband hiermee zullen kwaliteitseisen worden besproken. Ook zullen de invloeden van wetenschapsvisies en mensvisies op de keuze voor onderzoeksmethoden de revue passeren. Tenslotte zal in het theoretische deel de inbreng van kwalitatief onderzoek bij algemene theorievorming en praktisch handelen een onderwerp van bespreking zijn. Na de presentatie van de theoretische basis komt de praktijk van het kwalitatieve onderzoek aan bod. Door aandacht te schenken aan de probleemstelling, de onderzoeksopzet, de materiaalverzameling, de analyse en de rapportage, wordt de student vertrouwd gemaakt met deze onderzoeksvorm. Tenslotte zal het voorgaande worden besproken aan de hand van de methodiek van de casestudies, een specifieke vorm van sociaal onderzoek. De relatie tussen de theorie van het kwalitatieve onderzoek en de casestudie techniek zal worden besproken en ter illustratie zal een aantal concrete onderzoeken worden behandeld. In deze colleges zullen vooral de volgende wetenschappelijke vaardigheden aan de orde komen: operationaliseren, vertaling vraagstelling in onderzoekbare probleemstelling, onderzoek opzetten, keuze voor kwantitatieve resp. kwalitatieve methoden. Het eindcijfer MT III wordt verkregen door het gewogen gemiddelde (op basis van ECTS) van de afgeronde deelcijfers voor MT IIIa en MT IIIb, waarbij geen van deze deelcijfers lager dan 4 mag zijn. Het eindcijfer MT III dient minimaal 5,5 te zijn. - Syllabus (d.w.z. teksten die via Blackboard ter beschikking zullen worden gesteld). - R. K. Yin, Case Study Research. Design and Methods. Third Edition, Sage, Extra Voorkennisadvies M&T I/Onderzoek 22 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Bachelor-2 23

17 Sociale Psychologie FSWS208 Sociale Informatica FSWS224 ECTS 7 bachelor Sociologie, bachelor 2 Sociologie bachelor Sociologie, bachelor 2 Sociologie Periode blok 3 Periode blok 4 Prof.Dr. R. Veenhoven, Drs. M.C. Berg Dr. H.D. Pruijt Hoorcollege Hoorcolleges en practica Schriftelijk tentamen Aan de hand van opdrachten en schriftelijk tentamen Doel van deze module is de student vertrouwd te maken met de volgende thema s uit de psychologie die bij uitstek relevant zijn voor de maatschappij-wetenschappen. - Mensbeelden: Vertrekpunt is de discussie over de aard van de mens: hoe vormbaar, rationeel en sociaal mensen zijn in wezen. Enige gangbare mensbeelden worden besproken en de consequenties daarvan voor theorievorming en maatschappij inrichting verkend. - Denken en waarnemen: deze processen zijn erg bepalend voor het sociaal handelen. Vraag is dan ook hoe ze werken, waardoor inschattingsverschillen ontstaan en hoe de mentale greep op de realiteit versterkt kan worden. Speciale aandacht gaat uit naar determinanten van intelligentie en creativiteit, naar stereotypen en vooroordelen, en naar controleverlies onder stress. - Motivatie: Vraag is of er universeel menselijke behoeften zijn waaraan iedere samenleving tegemoet moet komen. Bij beantwoording van die vraag worden enige theorieën over menselijke motivatie besproken. - Ontwikkeling: Mensen verschillen in tal van opzichten, ondermeer in moreel besef. Vraag is hoe die verschillen ontstaan en in hoeverre ze corrigeerbaar zijn. Daarbij komt ook de vraag aan de orde hoe verschillen beoordeeld worden. - Groepsdruk: Naast deze lange-termijn-vorming vindt nu ook korte-termijn-sturing van gedrag plaats. Hierbij spelen naast de bekende harde groepsinvloeden zoals regels en sancties verschillende zachte processen zoals beeldvorming, identificatie en conformisme. Deze laatste processen worden geïllustreerd aan het verschijnsel groupthink. Bij behandeling van deze thema s wordt steeds verwezen naar concrete maatschappelijke problemen. Didactisch wordt de nadruk gelegd op multidisciplinaire en multivariabele analyse. Doel is de student gevoelig te maken voor de complexiteit van sociale verschijnselen. Kennis van toegepaste informatica is voor sociologen van groot belang. Enerzijds omdat informatietechnologie een belangrijke rol speelt in maatschappelijke veranderingsprocessen. Anderzijds omdat informatietechnologie een steeds belangrijker instrument wordt in ons streven, het inzicht in de sociale werkelijkheid te vergroten. Het studie-onderdeel Sociale Informatica is zowel gericht op de maatschappelijke aspecten van informatietechnologie als op het leren creatief gebruik te maken van haar mogelijkheden, met name in de context van sociologisch onderzoek. De toepassingsmogelijkheden van het geleerde strekken echter verder dan het onderzoek; in toenemende mate wordt van iedere academisch gevormde professional inzicht in de mogelijkheden van informatietechnologie verwacht. Onderwerpen die behandeld worden: - Theorieën over de informatiemaatschappij/informatisering. Door het bestuderen en bespreken van literatuur raakt u vertrouwd met de sociologische analyse van informatiseringsprocessen. - Enkele basisbegrippen: de universele Turing-machine, formele talen. - Wat is een computerprogramma? (Opdrachten Visual Basic) - Mogelijkheden en beperkingen van computersimulaties. - Literatuur zoeken. - Sociologie in Cyberspace, sociologie van Cyberspace - Toepassingen: spreadsheets & database managementsystemen (opdrachten). - Bestaande (onderzoeks-)database gebruiken. - Eenvoudige database opzetten (Voorbeeld: enquêtegegevens verwerken) - Opzetten van een informatiesysteem voor het aggregeren van case-studies. - Analyse van kwalitatieve interviewgegevens m.b.v. de computer. Deze gegevens worden eerst verkregen door diepte-interviews te houden. - Reader Sociale Psychologie, Erasmus Shop (287 p). - Lahey, B.J. Psychology: an introduction, 8th edition, McGraw Hill, 2003, (691 p). Literatuur overig Aanbevolen literatuur staat per onderwerp in de reader. - Castells, M. (2000), The Rise of The Network Society, (The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume I) Second Edition, Blackwell. - Syllabus Sociale Informatica. Verkrijgbaar bij de Erasmus Shop. 24 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Bachelor-2 25

18 Beleidssociologie FSWS226 Leeronderzoek II FSWS230 ECTS 7 bachelor Sociologie, schakelprogramma soc Sociologie Periode blok 4 Dr. T.W.M. Veld, Dr. P. Mascini, Prof.Dr. R.J. van der Veen Hoor- en werkcolleges Tentamen en werkstuk bachelor Sociologie, bachelor 2 Sociologie Periode blok 3, blok 4 Diverse docenten Coördinator Dr. P. Mascini Hoorcolleges, instructiecolleges, groepswerk, afsluitend symposium Groepsopdrachten, groepspresentaties Dr. P. Mascini Doel In dit vak wordt vanuit een sociologisch perspectief aandacht besteed aan beleidsvraagstukken. Het doel is om inzicht te verwerven in de tot stand koming, de uitvoering en de werking van beleid. Het beleid wordt benaderd vanuit het sociale probleem waarop het een antwoord biedt en met het oog op de maatschappelijke effecten die het sorteert. De tot stand koming, uitvoering en werking van beleid staan centraal in dit vak. De nadruk ligt op het beleid in relatie tot het maatschappelijke probleem (bijvoorbeeld armoede, maatschappelijke integratie of kansenongelijkheid in het onderwijs) en de maatschappelijke effecten van beleid. Aandacht zal worden besteed aan de vraag wat een beleidsprobleem is (armoede of arbeidsparticipatie?; culturele integratie of sociale participatie?), wanneer een maatschappelijk probleem een beleidsprobleem wordt (agendavorming), hoe beleid wordt vormgegeven en uitgevoerd (straffen of belonen; centraal of decentraal; publieke of private uitvoering) en ten slotte aan de werking, dat wil zeggen de maatschappelijke effecten van beleid (herverdeling; eventuele perverse effecten en dergelijke). Na een kennismaking met het meer algemene beleidssociologische debat zal aandacht worden besteed aan een aantal specifieke beleidsproblemen/beleidsterreinen. Hierbij zal waar mogelijk aansluiting gezocht worden bij actuele maatschappelijke problemen en beleidsontwikkelingen. Doel van het leeronderzoek is een eerste kennismaking met de sociologische onderzoekspraktijk. Centraal hierin staat het zelfstandig verbinden van sociologische theorie en onderzoeksmethoden. Studenten werken in het leeronderzoek samen in groepen van gemiddeld vijf, begeleid door één van de docenten. Iedere groep verricht in het tweede semester een inductief en kwalitatief onderzoek. Aan de hand van verschillende opdrachten wordt een probleemstelling ontwikkeld en wordt aangegeven hoe deze kan worden beantwoord aan de hand van kwalitatieve gegevens. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een inhoudsanalyse van bestaande documenten, participerende observatie en/of diepteinterviews. In een paper volgt dan de integrale verslaglegging van het kwalitatieve onderzoek (dus met de dataverzameling, de data-analyse en de onderzoeksresultaten). - Reader kwalitatief leeronderzoek (verkrijgbaar bij Erasmusshop). Extra Voorkennisadvies M&T I, M&T II, ATS I - Wordt later nader bekend gemaakt. 26 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Bachelor-2 27

19 Hoofdstuk 4 Bachelor-3 Ook in het bachelor-3 wordt overwegend gewerkt met een blokkensysteem met 4 onderwijsperioden ( blokken ) van in principe 7 weken per blok De blokken lopen van: Blok 1: week 36 t/m 42 blok 2: week 45 t/m 51 blok 3: week 4 t/m 10 blok 4: week 13 t/m 17, 19 en 20 Het volledige collegerooster en de data van schriftelijke (her-)tentamens is te vinden op De student die zich via SIN-Online heeft geabonneerd op de persoonlijk te volgen vakken ontvangt automatisch een maatwerk-collegerooster. Dit bevat uitsluitend die gegevens (zoals de collegetijden, het onderwijslokaal, de aan te schaffen literatuur) die voor de betrokkene van belang zijn. Deze informatie over SIN-Online is te vinden in de algemene studiegids onder het hoofdstuk Informatievoorziening door het Bureau Onderwijs. Bachelor-3 Blok 1 ECTS Blok 2 ECTS Theorie in Onderzoek 5 Majorvak 1 5 Keuzeruimte pm Keuzeruimte pm Sociologisch Werkstuk 5 Blok 3 ECTS Blok 4 ECTS MT Evaluatieonderzoek 5 Keuzeruimte pm Majorvak 2 5 Sociologisch Werkstuk 5 Keuzeruimte pm Sociologisch Werkstuk 5 28 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Bachelor-3 29

20 Programma bachelor 3 Ad C: Sociologisch Werkstuk 15 ECTS Het programma bestaat uit: A de Major 20 ECTS B een Minor 10 ECTS C Sociologisch Werkstuk 15 ECTS D Vrije keuzevakken 15 ECTS Het Sociologisch Werkstuk vormt het schriftelijke eindpunt van het bachelorprogramma en bereidt tevens voor op de in het Masterprogramma te voltooien Master-these. In het Werkstuk wordt de volledige onderzoekscyclus doorlopen en dienen theorie, methoden en technieken van onderzoek en empirisch materiaal te worden geïntegreerd. Ad D: 3 Vrije keuzevakken 15 ECTS Ad A: Major De Major kun je beschouwen als een eerste inhoudelijke voorbereiding voor de Masterprogramma s Grootstedelijke vraagstukken en beleid en Arbeid, organisatie en management. Voor toelating tot de Master wordt deelname aan de voorbereidende Major dringend aanbevolen. De opleiding Sociologie biedt twee Majors aan met een omvang van 4 modules van 5 ECTS, waarvan twee modules gemeenschappelijk zijn. Major Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid, omvattend: - Theorie in Onderzoek (5 ECTS) - Methoden en Technieken van Evaluatie-onderzoek (MTE) (5 ECTS) - Sociale cohesie en solidariteit (SCS) (5 ECTS) - Urbane Sociologie (US) (5 ECTS) Major Arbeid & Organisatie, omvattend: - Theorie in Onderzoek (5 ECTS) - Methoden en Technieken van Evaluatie-onderzoek (MTE) (5 ECTS) - Organisatie en kwaliteit van de arbeid (OKA) (5 ECTS) - Arbeidsverhoudingen (Av) (5 ECTS) In het programma is ruimte voor 15 ECTS aan vrije keuzevakken. Het Examenreglement kent geen limitatieve opsomming van keuzevakken. Wel behoeft de keuze van keuzevakken in principe de goedkeuring van de Examencommissie. Afgesproken is dat deze toestemming niet behoeft te worden gevraagd voor door de EUR verzorgde keuzevakken; voor vakken buiten de deur moet u dus toestemming vragen. In principe komt als keuzevak in aanmerking elk vak dat aan een Nederlandse universiteit wordt gedoceerd onder verantwoordelijkheid van een kroondocent met een onderwijsbevoegdheid op dat vakgebied. Wel dient het aantal sbu s/stp s te corresponderen met de aantallen in de Rotterdamse opleiding. U dient dit zelf te regelen. De ervaring tot nu toe leert dat de meeste studenten hun keuzevakken dichtbij huis kiezen: Aangeboden vanuit Sociologie, bijv.: - Wetenschapstheorie - Multivariate-Causale Analyse - Internationale modules zoals bijv. Educational Systems, Migration, Cyber Space en Quality of Life N.B. Ook de modulen van de andere Major kunnen als keuzevak gevolgd worden. Ad B: Minor De Minor kun je beschouwen als een kleine nevenspecialisatie naast de hoofdspecialisatie (Major + Masterprogramma). Je kunt ervoor kiezen om bv de modules c en d van de nietgekozen Major als Minor te nemen. Dit heeft tot voordeel dat je altijd toelaatbaar bent tot beide Masters: handig voor wie nog niet precies weet wat-ie later wil. Maar je kunt ook een mini-specialisatie op het terrein van Onderzoek tot stand brengen door in je Minor de vakken Wetenschapstheorie en Multivariate Causale Analyse op te nemen. Ook is het mogelijk om je Minor bij een andere studierichting te volgen. Wel is het totaal van buiten de studierichting Sociologie te volgen vakken aan een maximum gebonden (zie verderop). 30 Faculteit der Sociale Wetenschappen Studiegids 2006/ Bachelor-3 31

Hoofdstuk 1...1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar 2005-2006...1

Hoofdstuk 1...1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar 2005-2006...1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1...1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar 2005-2006...1 Hoofdstuk 2...1 Bachelor 1...1 Inleiding Bachelor 1...1 Algemene Theoretische Sociologie I...3 Methoden en technieken

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 I In het premasterprogramma Bestuurskunde staat het aanleren van

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2012-2013

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2012-2013 Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - - P Sociologie - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Sociologie - 2012-2013 I Inhoudsopgave Premasterprogramma Sociologie 1 Vak: Beschrijvende en inferentiële

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2012-2013

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2012-2013 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2012-2013 I Inhoudsopgave Premasterprogramma Bestuurskunde 1 Vak: Beleid en

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015 Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015 I

Nadere informatie

MSc Management van de Publieke Sector

MSc Management van de Publieke Sector MSc Management van de Publieke Sector September 2015 augustus 2016 Management van de Publieke Sector (MPS) Voor wie bedoeld? Het profiel van het programma De organisatie van het programma Het curriculum

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2014-2015 I In het premasterprogramma Bestuurskunde staat het aanleren van

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Minor Goede doelen, filantropie en non-profits I Inhoudsopgave Vak: Geschiedenis van de filantropie 1 Vak: Inleiding Filantropie 1 Vak: Non-Profit and Charity Marketing 2 Vak: Verklaringen voor prosociaal

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Chinastudies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak: Filosofische

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2015-2016 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2015-2016 I

Nadere informatie

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control Premaster Accounting and Control I The pre-master programme consists of 30 ECTS (5 courses of 6ECTS each) and runs for half a year (February till July). The pre-master programme is only to be taken by

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2013-2014

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2013-2014 Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2013-2014 I

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Franciscaans Studiecentrum

Franciscaans Studiecentrum Minor Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Minor Christelijke Spiritualiteit Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Christelijke spiritualiteit

Christelijke spiritualiteit Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Minor Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek naar de levensoriëntatie zoals die

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie -

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie - Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - - P Beleid, communicatie en organisatie - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Beleid, communicatie en organisatie - 2013-2014

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

De Sociologische Blik:een scherpere kijk op de samenleving en jezelf

De Sociologische Blik:een scherpere kijk op de samenleving en jezelf De Sociologische Blik:een scherpere kijk op de samenleving en jezelf Course information C OURSE FSWSMINSB AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 15 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME Sociologie / Minor C ONT AC T dr.

Nadere informatie

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 titel code week 1-7 colleges Introduction to Audiovisual Culture continue toetsing, wekelijks verschillende

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifieke deel: Bacheloropleiding: Kunstgeschiedenis Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Beleid en Management in de Publieke Sector

Beleid en Management in de Publieke Sector Beleid en Management in de Publieke Sector Course information C OURSE FSWBMNBMPS AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 15 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME Bestuurskunde / Minor Pre-master dagprogramma / Bestuurskunde

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoek binnen de opleiding CE Aandacht door de tijd heen heel verschillend Van een paar credits voor de hele

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Voor de Onderwijs- en examenregeling van de Master Gezondheidszorgpsychologie wordt verwezen naar de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2016-2017 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2016-2017 I

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2016-2017 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2016-2017 I In het premasterprogramma Bestuurskunde staat het aanleren van

Nadere informatie

Digitale Studeer- en Werkomgeving EUR. Wilco te Winkel (FSW) Jos London (ABD)

Digitale Studeer- en Werkomgeving EUR. Wilco te Winkel (FSW) Jos London (ABD) Actieteam Onderwijs- & Onderzoeksondersteuning Voorbereidingsgroep ELO-EUR Digitale Studeer- en Werkomgeving EUR Wilco te Winkel (FSW) Jos London (ABD) Student life cycle: Ondersteuning onderwijsadministratie

Nadere informatie

moving to a bigger tank

moving to a bigger tank SIN-Online & BV 2013 moving to a bigger tank Wilco te Winkel Caution It's only me fantasizing BV 2013: actieteam O&O Student Life Cycle ketenbenadering van processen student & docent centraal Strategisch

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 U2013/01227 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Bacheloropleiding Bouwkunde Overgangsregeling (Curriculumbesluit 2011)

Bacheloropleiding Bouwkunde Overgangsregeling (Curriculumbesluit 2011) Bacheloropleiding Bouwkunde Overgangsregeling (Curriculumbesluit 2011) Inleiding Het nieuwe programma van de Bacheloropleiding Bouwkunde is wezenlijk anders dan het oude. Kleine onderdelen zijn samengevoegd

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc TA 2012-2013, 21 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeutische

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Methodologie voor de sociale wetenschappen. Voorwoord. Deel 1 Algemeen: basisbegrippen 1. H1 Waarom sociaalwetenschappelijk onderzoek?

Methodologie voor de sociale wetenschappen. Voorwoord. Deel 1 Algemeen: basisbegrippen 1. H1 Waarom sociaalwetenschappelijk onderzoek? Methodologie voor de sociale wetenschappen Voorwoord XI Deel 1 Algemeen: basisbegrippen 1 H1 Waarom sociaalwetenschappelijk onderzoek? 3 1.1. Inleiding 4 1.2. Enkele voorbeelden 6 1.2.1. De opwarming van

Nadere informatie

De praktische kant van academische vorming: academische vaardigheden

De praktische kant van academische vorming: academische vaardigheden De praktische kant van academische vorming: academische vaardigheden Henk Donkers Sectie Geografie, planologie en milieu Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Uitgangspunten

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Bedrijfskunde Introductie 2017 Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Waar ik het over ga hebben Kenmerken opleiding Bedrijfskunde Vakken jaar 1; met name de drie startvakken Rechten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

2. De afgestudeerde: o heeft kennis van en inzicht in (westerse) muziek in de hedendaagse samenleving en heeft vaardigheid in de historiografische,

2. De afgestudeerde: o heeft kennis van en inzicht in (westerse) muziek in de hedendaagse samenleving en heeft vaardigheid in de historiografische, Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO niveau:

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is in principe toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANSIATIES

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANSIATIES BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANSIATIES 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES > Combinatie van algemene bestuurskundige kennis

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS 2017 FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING PSYCHOLOGIE Wassenaarseweg 52 Postbus 9555 2300 RB Leiden oktober 2016 Inleiding Psychologie is een wetenschap.

Nadere informatie

SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN PROGRAMMA WAT GA IK DE KOMENDE 45 MINUTEN VERTELLEN? 1. Waarom sociologie studeren (wat is sociologie?) 2. Waarom sociologie studeren aan de VU? 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen BACHELOR IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN (180 SP) Opgelet: De gehele structuur van de bacheloropleiding is gewijzigd. Voortaan bestaat de opleiding uit drie modules, nl. Discipline, Methode en Ontplooiing,

Nadere informatie

Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2010-2011 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op

Nadere informatie

OPLEIDINGSPRESENTATIE MANON TE VAARWERK STUDIEADVISEUR

OPLEIDINGSPRESENTATIE MANON TE VAARWERK STUDIEADVISEUR OPLEIDINGSPRESENTATIE MANON TE VAARWERK STUDIEADVISEUR TEST JE PSYCHOLOGISCHE KENNIS! Door te (nep)lachen voel je je gelukkiger WAAR NIET WAAR TEST JE PSYCHOLOGISCHE KENNIS! Bij een ongeluk is iemand het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2015 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; Nieuwe media en digitale cultuur Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Alle studenten die

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL School of Business and Economics STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Collegejaar 2017-2018 Versie september 2017 2017 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA EN DOORSTROOMEISEN

Nadere informatie