CleanTechConsultant ENERGIE - DUURZAAMHEID - GRONDSTOFFEN - MOBILITEIT. i.s.m.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CleanTechConsultant ENERGIE - DUURZAAMHEID - GRONDSTOFFEN - MOBILITEIT. www.syntrawest.be. i.s.m."

Transcriptie

1 CleanTechConsultant ENERGIE - DUURZAAMHEID - GRONDSTOFFEN - MOBILITEIT i.s.m.

2 2 Colofon Cleantech is de technologie die duurzame welvaart mogelijk maakt. Nick Parker, introduceerde het begrip cleantech Een opleiding van: In samenwerking met:

3 3 Computergebruik Voorwoord Beste ondernemer, Beste leidinggevende, Via deze brochure willen wij u en uw medewerkers op de hoogte brengen van een gloednieuwe opleiding die wellicht ook voor uw bedrijf interessant kan zijn. Terwijl Vlaanderen investeert in nieuwe banen in de zogenaamde groene economie, legt Europa de bedrijven steeds strengere voorwaarden op. Bedrijven die nu al investeren in cleantech nemen een ruime economische voorsprong op de ingrijpende veranderingen die onvermijdelijk zijn. Het aantal bedrijven dat zich creatief en visionair voorbereidt op de nieuwe maatschappelijke werkelijkheid, neemt stelselmatig toe. Een langetermijnvisie levert uiteraard ook een stevige positie en verankering in de markt op. Cleantech kan geleidelijk aan geïntroduceerd worden. Een stapsgewijs en goed doordacht transitieplan garandeert u dat het noodzakelijke omschakelingsproces rustig en vlekkeloos verloopt. Duurzaam produceren en consumeren zullen de standaard worden. Bedrijven die zich daarvan bewust zijn en zich tijdig voorbereiden, plukken op korte termijn de vruchten van hun investeringen: een lager energieverbruik, efficiënte en goedkopere transportmogelijkheden, winsten op het vlak van materialen en logistiek. Tenslotte wensen wij te benadrukken dat het niet louter om groene economie gaat, maar dat de nadruk veeleer ligt op het verleggen van bestaande grenzen. Graag nodigen wij u of een medewerker van uw bedrijf uit zich in te schrijven voor de gespecialiseerde en toegankelijke opleiding tot CleanTechConsultant. Meer informatie vindt u in deze brochure. In ieder geval wensen wij u en uw onderneming een bloeiende tijd toe en veel succes met de voorbereiding op de toekomst. Maurice Ballard, Voorzitter CleanTechPunt vzw Filip Roelandt, Directeur business development Syntra West vzw Tot 50% korting via info en hulp:

4 4 Wat is cleantech? Cleantech is een afkorting van clean technologies. Het is een verzamelnaam van producten, diensten en processen op basis van technologieën die het gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen optimaliseren en de milieuimpact minimaliseren. Belangrijk hierbij is het uitzicht op economische toegevoegde waarde in combinatie met milieuwinst. Daarbij is het gebruik van hernieuwbare materialen en energiebronnen van belang. Cleantech vertrekt vanuit de markt van vraag en aanbod. Het is niet voldoende om clean te zijn; de technologie moet ook extra voordeel aan een product of dienst verlenen. Groene producten die veel duurder zijn of die van de consument een extra inspanning vragen in vergelijking met traditionele producten, behoren niet tot de groep van cleantech-producten. Technologische ingrepen of (tijdelijke) overheidsondersteuning kunnen dit wel veranderen. Groene stroom afkomstig van windmolens en zonnecellen zijn bekende voorbeelden van cleantech. Daarnaast zijn er uiteraard een heel aantal intermediaire cleantech-toepassingen zoals hybride auto s, recyclage van afvalstoffen, reductie van CO2, efficiëntie-verhogende technologieën waardoor het grondstofverbruik vermindert. Algemeen kan men stellen dat cleantech het oude principe cradle to grave wil ombuigen tot cradle to cradle, waarbij iets wat vroeger als afval werd beschouwd omgevormd wordt tot een grondstof of energie. Cleantech-ontwikkelingen kaderen in de actie die volgt op bewustwording en passen binnen de filosofie van transitie. Hoge grondstof- en energie-efficiëntie leiden tot nieuwe productoplossingen, die de basis moeten vormen van vernieuwende business-concepten. Niet wat we maken is essentieel, wel de impact van de processen op onze leefomgeving en de hefboomwerking op het vlak van tewerkstelling. De samenleving is niet gebaat bij groene business-concepten, wanneer die louter bestaan bij de gratie van subsidies. Mario Fleurinck, Founder InnoCrowd

5 5 Waarom een opleiding tot CleanTechConsultant? Een bedrijf met toekomstvisie motiveert minstens één medewerker om de opleiding tot CleanTechConsultant te volgen. Op die manier haalt u nu al de kennis en achtergrond in huis, die noodzakelijk zijn om uw onderneming voor te bereiden op onvermijdelijke veranderingen die weldra door Europa zullen opgelegd worden. Vlaanderen speelt een voortrekkersrol op het vlak van cleantech. De opleiding brengt inzichten bij om het innovatief vermogen van uw bedrijf te verhogen. Bedrijven met kennis in verband met cleantech nemen een grote economische voorsprong in een snel veranderende markt. De opleiding biedt inzichten in concrete toepassingen die grote voordelen opleveren voor uw bedrijf. Bedrijven plukken op korte termijn de vruchten van hun cleantech-investering door de gerealiseerde besparingen (energie, materialen, logistiek, enz ). Bovendien investeert de Vlaamse overheid in ruim nieuwe banen in de groene economie. In Vlaanderen zorgde cleantech in 2013 reeds voor een toegevoegde waarde van 4 miljard euro. Bill Gates en Richard Branson investeren in cleantech. Er zijn geen grote ondernemers die niet in cleantech investeren. Tot 50% korting via info en hulp:

6 6 Opleiding CleanTechConsultant VOORKENNIS Er is geen specifieke voorkennis vereist, minimum een middelbaar diploma is wel aan te raden. VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD Deze opleiding is ideaal voor wie zich als zelfstandig consultant wil vestigen. Wie actief is als energie- of milieudeskundige, kan tijdens deze opleiding de opgedane kennis als extra service aanbieden. De opleiding is ook geschikt voor medewerkers van bedrijven die volgens de cleantech-principes willen werken. WAT KENT MEN NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING Met de kennis, opgedaan binnen deze opleiding, ben je de ideale persoon om een bedrijf te begeleiden in de omschakeling naar een duurzame werkwijze en dit op verschillende niveaus: producten, productie, diensten, mobiliteit, Dit kan als extern consultant of als intern medewerker. PRAKTISCHE GEGEVENS DOCENTEN Deskundige lesgevers uit de beste Vlaamse hogescholen en universiteiten behandelen op een begrijpelijke en interessante manier alle aspecten van het cleantech-denken. WAAR EN WANNEER Opleiding van 21 sessies SYNTRA LIMBURG - campus Genk - Kerkstraat 1 te 3600 Genk Start op ma 12/09/ X per week op maandag telkens van 18u45 tot 22u15 SYNTRA WEST - campus Kortrijk - Doorniksesteenweg 220 te 8500 Kortrijk Start op do 12/11/ X per week op donderdag van 18u30 tot 22u INSCHRIJVINGSGELD Het inschrijvingsgeld van de lessen bedraagt 825,00 (inclusief BTW). De syllabus ter waarde van 95,00 (inclusief BTW) is niet in deze prijs inbegrepen. INLICHTINGEN - INSCHRIJVINGEN Je wenst meer informatie of je wenst je in te schrijven? CONTACTEER SYNTRA LIMBURG CONTACTEER SYNTRA WEST (lokaal tarief)

7 7 Computergebruik PROGRAMMA DEEL 1 - CLEANTECH / TRANSITIEKADERS - 1 SESSIE Begrippenkader / Cleantech Vlaanderen DEEL 2 - MATERIALEN - 4 SESSIES Grondstoffen Ecodesign Visies afval versus grondstoffen Radioactiviteit in materialencyclus DEEL 3 - ENERGIE - 2 SESSIES Duurzame energieconsumptie en -productie Smart grids DEEL 4 - ECOSYSTEEMDIENSTEN EN WATER - 2 SESSIES Ecosysteemdiensten / water DEEL 5 - DUURZAME MOBILITEIT - 1 SESSIE DEEL 6 - SECTOREN - 5 SESSIES Duurzaam bouwen en wonen Landbouw en voeding Biogebaseerde economie Duurzaam toerisme Life Science DEEL 7 - CLEANTECHCONSULTING - 5 SESSIES Investeren in Cleantech Ondernemen - I.M.A.G.O. (Identiteit, Marketing, Actie, Groei, Organisatie) Cleantech & ondernemen DEEL 8 - TRANSFORMATIE VAN BEWUSTZIJN - 1 SESSIE EINDPROEF Algemene voorwaarden Syntra West ook raadpleegbaar op Door in te schrijven aanvaardt men dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven. De cursist verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na de ontvangst ervan en uiterlijk vóór de aanvangsdatum van de cursus, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Het gebruik van opleidingscheques en KMOportefeuille ontslaat de cursist niet van tijdige betaling van de factuur. Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per of per fax t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief) en is slechts kosteloos mogelijk tot één week vóór de aanvang van de cursus. Bij annulering (steeds schriftelijk per of per fax t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief) vanaf één week vóór de start van de cursus gelden volgende regels: Bij kortlopende opleidingen (tot 15 sessies): het volledige inschrijvingsgeld blijft integraal verschuldigd. U kan zich echter kosteloos laten vervangen, in dezelfde opleiding en vóór aanvang, door een andere deelnemer. Bij langlopende opleidingen (van meer dan 15 sessies): annulering tot uiterlijk vóór de 2de lesdag is mogelijk, in dit geval blijft de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Vanaf de 2de lesdag is het inschrijvingsgeld integraal verschuldigd. Bij voltijdse dagopleidingen: annulering tot uiterlijk vóór het einde van de tweede lesweek is mogelijk, in dit geval blijft de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Vanaf de derde lesweek is het inschrijvingsgeld integraal verschuldigd. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 35. Syntra West heeft steeds het recht om een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum of locatie, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld integraal terugbetaald. Ben je werknemer en wil je bij Syntra West een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken? Via opleidingscheques betaal je maar de helft van de kosten. Voor alle info en voorwaarden: raadpleeg Opleidingscheques kunnen aangewend worden voor gecertificeerde ondernemerstrajecten die in aanmerking komen voor Betaald Educatief Verlof. KMO-portefeuille kan worden aangewend of terugbetaald onder de voorwaarden, vermeld in Aanvragen via KMO-portefeuille dienen ten laatste 14 dagen na start opleiding (of advies) te gebeuren. De inschrijver is steeds samen met de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van Syntra West, indien er problemen ontstaan m.b.t. de betaling van de factuur. De cursist neemt kennis van het feit dat Syntra West, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de lessen. Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van Brugge. Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleidnen en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8/12/92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens. Prijzen en organisatiegegevens onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten. Tot 50% korting via info en hulp:

8 Do 10 december 2015 van 18u tot 22u Syntra West Kortrijk Doorniksesteenweg 220a, 8500 Kortrijk BRUGGE Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge IEPER Grachtstraat 13-1a, 8900 Ieper KORTRIJK Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk OOSTENDE IZ 6, Zandvoordeschorredijkstraat 73, 8400 Oostende ROESELARE Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare VEURNE Sint-Idesbaldusstraat 2, 8630 Veurne Brochure Cleantech Consultant Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Vlaanderen ISO 9001: 2008 gecertificeerd

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING EN SOCIAL MEDIA CONSULTANT COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING EN SOCIAL MEDIA CONSULTANT COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING EN SOCIAL MEDIA CONSULTANT COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Social media for professionals Beste student,

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MEERTALIG ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MEERTALIG ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MEERTALIG ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Ben jij die veeltalige administratieve duizendpoot?

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Zet jezelf in de markt Beste student, De dag

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen ACCOUNTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen ACCOUNTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen ACCOUNTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Zin in een commercieel succesverhaal? Beste student, Verkopen is

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen BOEKHOUDER ACCOUNTANCY 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen BOEKHOUDER ACCOUNTANCY 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen BOEKHOUDER ACCOUNTANCY 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Actief en Passief Beste student, De boekhouder is niet alleen de steun en toeverlaat

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen PC-TECHNICUS INFORMATICA 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen PC-TECHNICUS INFORMATICA 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen PC-TECHNICUS INFORMATICA 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Passie voor PC Beste student, Ben je nieuwsgierig naar hoe een computer er aan

Nadere informatie

Automotive AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

Automotive AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Automotive AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be 2 Inhoudstafel Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Gespecialiseerd ondernemer voor het auto- en motorbedrijf...4 Gespecialiseerd ondernemer in motorvoertuigen...

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING

OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING

OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VOOR DE BOUWPROFESSIONAL

OPLEIDINGEN VOOR DE BOUWPROFESSIONAL TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN VOOR DE BOUWPROFESSIONAL NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Avondopleidingen AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be INHOUDSTAFEL AVONDOPLEIDINGEN - AANBOD NAJAAR 2014 2 Ondernemerschap & bedrijfsbeheer...4 Media & ICT...8 Techniek...26 Automotive & mobiliteit...26

Nadere informatie

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing. Algemene en Specifieke voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen Sharp-IT (vanaf hier aangeduid als Sharp-IT, of "verkoper", of leverancier ) en alle klanten die een dienst of product bestellen

Nadere informatie

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf Een programma speciaal voor: (directie)secretaresses, management assistenten, (project)ondersteuners, administratief medewerkers, etc. die graag als zelfstandig virtueel assistent aan de slag willen! Binnen

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

Cursusvoorwaarden open inschrijving

Cursusvoorwaarden open inschrijving Schmitz Enterprise Architecture Balatonmeerlaan 27 1060 RD Amsterdam 06 22 574 315 info@schmitzenterprisearchitecture.nl www.schmitzenterprisearchitecture.nl KVK 60414154 Cursusvoorwaarden open inschrijving

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

2013-2014. Begin eraan! Professioneel. Praktijkgericht. Syntra. www.syntra-ab.be

2013-2014. Begin eraan! Professioneel. Praktijkgericht. Syntra. www.syntra-ab.be LANGE opleidingen 2013-2014 Jouw verborgen talenten wekken? Tijd voor een persoonlijke upgrade? Zelfstandige in spe? Jouw organisatie upgraden met nieuwe competenties? Begin eraan! Professioneel. Praktijkgericht.

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 FOUNDATION In deze training wordt ingegaan op principes van projectmatig werken volgens de PRINCE2-methode.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWERP VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN bevoegd voor de distributie en/of

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV

ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV Artikel 1. Definities Gebruiker: Reframe ComFit BV, gevestigd te Tilburg en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18080017;

Nadere informatie

Nieuwe technologie ten dienste van het beroep

Nieuwe technologie ten dienste van het beroep BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Nieuwe technologie ten dienste van het beroep p. 4/ 1 jaar e-invoice in de praktijk Nieuwe technologie ten dienste van het beroep

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie