Inbraakbeveiliging: Wet Tobback

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inbraakbeveiliging: Wet Tobback"

Transcriptie

1 Inbraakbeveiliging: Wet Tobback AANBOD NAJAAR VOORJAAR

2 02 Colofon Inhoud Voorwoord...02 Wet Tobback - basisopleidingen...04 Module basis installatie en onderhoud...05 Module basis conceptie...06 Module leidinggevend personeel...07 Wet Tobback - bijscholingscursussen...08 Bijscholing installatie en onderhoud...08 Bijscholing conceptie...08 Bijscholing leidinggevend personeel...09 Technicus databekabeling Technicus brandbeveiligingssystemen Module 1 Basis Elektriciteit...11 Module 2 Brandbeveiligingssystemen...11 Technicus domoticasystemen Module 1 Basis Elektriciteit...12 Module 2 Technicus domoticasystemen...12 Camerabewaking Geluid meten en beperken bij evenementen Rookmelders in gebouwen Korting Infomomenten

3 03 Voorwoord Sinds geruime tijd is er een degelijke Belgische wetgeving die de beveiligingsmarkt sterk heeft beïnvloed. De Wet Tobback van 10 april 1990 heeft als doel gehad om de beveiligingssector verder te professionaliseren. Men kan enkel beveiligingsapparatuur installeren indien men voldoet aan strenge eisen. Dit zowel voor de onderneming als voor het personeel. Deze wetgeving is nog steeds toonaangevend maar wordt meer en meer beïnvloed door Europese regelgeving. De laatste en nieuwste wetgeving behandelt de camerabewaking. Door de gestage groei van deze sector heeft men beslist om hiervoor een aparte wetgeving uit te werken. Daar vroeger bijna alles werd tegengehouden door de privacy wet is er nu meer duidelijkheid wat wel en niet mag. Het hoeft niet gezegd dat Syntra West naast dit beperkte aanbod nog een massa aan andere opleidingen voor jou in petto heeft. Neem een kijkje op Heb je nog vragen omtrent onze trainingen en/of onze op maat oplossingen? Ik help je graag verder. Glenn Brysse Commercieel Coördinator Algemene voorwaarden Syntra West ook raadpleegbaar op Door in te schrijven aanvaardt men dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven. De cursist verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na de ontvangst ervan en uiterlijk vóór de aanvangsdatum van de cursus, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Het gebruik van opleidingscheques en KMOportefeuille ontslaat de cursist niet van tijdige betaling van de factuur. Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per of per fax t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief) en is slechts kosteloos mogelijk tot één week vóór de aanvang van de cursus. Bij annulering (steeds schriftelijk per of per fax t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief) vanaf één week vóór de start van de cursus gelden volgende regels: Bij kortlopende opleidingen (tot 15 sessies): het volledige inschrijvingsgeld blijft integraal verschuldigd. U kan zich echter kosteloos laten vervangen, in dezelfde opleiding en vóór aanvang, door een andere deelnemer. Bij langlopende opleidingen (van meer dan 15 sessies): annulering tot uiterlijk vóór de 2de lesdag is mogelijk, in dit geval blijft de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Vanaf de 2de lesdag is het inschrijvingsgeld integraal verschuldigd. Bij voltijdse dagopleidingen: annulering tot uiterlijk vóór het einde van de tweede lesweek is mogelijk, in dit geval blijft de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Vanaf de derde lesweek is het inschrijvingsgeld integraal verschuldigd. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 35. Syntra West heeft steeds het recht om een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum of locatie, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld integraal terugbetaald. Ben je werknemer en wil je bij Syntra West een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken? Via opleidingscheques betaal je maar de helft van de kosten. Voor alle info en voorwaarden: raadpleeg Opleidingscheques kunnen aangewend worden voor gecertificeerde ondernemerstrajecten die in aanmerking komen voor Betaald Educatief Verlof. KMO-portefeuille kan worden aangewend of terugbetaald onder de voorwaarden, vermeld in Aanvragen via KMO-portefeuille dienen ten laatste 14 dagen na start opleiding (of advies) te gebeuren. De inschrijver is steeds samen met de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van Syntra West, indien er problemen ontstaan m.b.t. de betaling van de factuur. De cursist neemt kennis van het feit dat Syntra West, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de lessen. Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van Brugge. Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleidnen en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8/12/92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens. Prijzen en organisatiegegevens onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten. Tot 50% korting via info en hulp:

4 04 Colofon Wet Tobback - basisopleidingen OPLEIDINGEN BEVEILIGINGSSECTOR BASIS & BIJSCHOLING Syntra West is door de Vlaamse overheid erkend als opleidingsinstelling voor de opleiding van het personeel van beveiligingsondernemingen (MB van 21 januari 1992). Deze opleidingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de beroepsorganisaties uit de Elektrosector. Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet-bedrijfsspecifieke opleiding met het Vormelek-label volgt. Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming. Voor bijkomende inlichtingen neemt u best contact op met Vormelek: HOE DE PREMIE AANVRAGEN? Ten laatste 3 werkdagen voor de start van de opleiding via BASISOPLEIDINGEN BEVEILIGINGEN De opleidingen in de sector van de beveiliging wordt bij K.B. van 17 december 1990 geregeld (gewijzigd door het K.B. van 28 oktober 1996). Wie personeel in dienst neemt of een zelfstandige activiteit opstart in de beveiligingssector, moet zich in orde stellen met het K.B. van 28 oktober 1996 betreffende de opleiding van het personeel van de beveiligingsondernemingen. Al naargelang de functie van de persoon (zelfstandige, technicus, installateur, vertegenwoordiger enz. ) dient hij één of meerdere opleidingen te volgen. DOCENTEN Volgende docenten verlenen hun medewerking aan de verschillende modules: Aster Buysschaert, hoofd afdeling misdaadpreventie politiezone VLAS Christian Faria De Sousa Jacques Deschamps / Claude Vermeulen, basisdocenten elektronische beveiliging in de opleidingscursussen beveiligingen Peter Van Melckebeke, verzekeringen VOORWAARDEN MODEL Voor aanvang van de vierde les moet de cursist aan de opleidingsinstelling een uittreksel strafregister bezorgen, van maximum 6 maand oud. Voor deze drie basisopleidingen is een aanwezigheid van 100% vereist, zoniet kan géén toelating tot het afleggen van het examen gegeven worden. CERTIFICATEN - GETUIGSCHRIFTEN De certificaten - getuigschriften worden uitgereikt indien u geen enkele keer afwezig was. Gelieve dan ook strikt aanwezig te zijn op de verschillende data. GELDIGHEIDSDUUR De certificaten en getuigschriften zijn geldig voor een termijn van vijf jaar vanaf de datum van afgifte.

5 05 MODULE BASIS INSTALLATIE EN ONDERHOUD DOELGROEP Computergebruik Zelfstandige elektro- en alarminstallateurs Techniekers van beveiligingsondernemingen die de alarminstallaties gaan plaatsen en onderhouden. Wetgeving, rechten en plichten, deontologie (6u) Organisatorische & bouwkundige beveiliging (3u) Elektronische beveiliging (24u) Inbraakbeveiliging Toegangscontrole CERTIFICAAT Camerabewaking Projecteringsoefeningen Voorstellen van beveiligingsmateriaal Praktische oefeningen (12u) Installatie en onderhoud van alarmsystemen en -centrales Na een examen voor de examencommissie ontvangt de deelnemer een certificaat van kwalificatie en opleiding inzake installatie en onderhoud van alarmsystemen en -centrales. Het certificaat is geldig voor een termijn van vijf jaar, vanaf de datum van afgifte. Op regelmatige tijdstippen worden bijscholingen georganiseerd. Opleiding van 17 sessies Prijs 775,00 (excl. BTW) Start najaar 2015: 30/09/2015, Kortrijk Start voorjaar 2016: 16/03/2016 Telkens van 16u00 tot 19u00 en van 19u15 tot 22u00 Tot 50% korting via info en hulp:

6 06 Colofon MODULE BASIS CONCEPTIE DOELGROEP Zelfstandige elektro- en alarminstallateurs Vertegenwoordigers uit de beveiligingssector Technici die alarminstallaties ontwerpen, Algemene vakken (21u) Beveiligingsfilosofie Verzekeringen Risicoanalyse en beveiligingstheorie Lokale reglementeringen Reglementering van de sector Risicobeheersplan Risicopraktijk Organisatorische & bouwkundige beveiliging (6u) CERTIFICAAT Fysische beveiligingsmethodes van de inbraakpreventie Organisatorische beveiliging Elektronische beveiliging (9u) Inbraakbeveiliging Toegangscontrole Camerabewaking Projecteringsoefeningen Voorstelling van het beveiligingsmateriaal (9u) Na een examen voor de examencommissie ontvangt de deelnemer een certificaat van kwalificatie en opleiding inzake conceptie van alarmsystemen en -centrales. Het certificaat is geldig voor een termijn van vijf jaar, vanaf de datum van afgifte. Op regelmatige tijdstippen worden bijscholingen georganiseerd. Opleiding van 17 sessies Prijs 775,00 (excl. BTW) Start najaar 2015: 24/09/2015, Kortrijk Telkens van 19u00 tot 22u00

7 07 MODULE LEIDINGGEVEND PERSONEEL DOELGROEP Zelfstandige elektro- en alarminstallateurs Leidinggevend personeel van beveiligingsondernemingen Algemene beveiligingsfilosofie en risicomanagement (15u) Beveiliging Beveiligingsmethoden en -technieken Beveiligingsindustrie Recht (12u) Reglementering van de sector Onderhoudscontracten CERTIFICAAT Computergebruik Aansprakelijkheid Verzekeringen Lokale reglementeringen Personeelsselectie (3u) Projecteringsoefeningen (12u) Elektronische beveiliging van gebouwen Deontologie, rechten en plichten (3u) Na een examen voor de examencommissie ontvangt de deelnemer een certificaat van opleiding van leidinggevend personeel van een beveiligingsonderneming. Het certificaat is geldig voor een termijn van vijf jaar, vanaf de datum van afgifte. Op regelmatige tijdstippen worden bijscholingen georganiseerd. Opleiding van 17 sessies Prijs 775,00 (excl. BTW) Start voorjaar 2016: 02/02/2016, Kortrijk Telkens van 19u00 tot 22u00 Tot 50% korting via info en hulp:

8 08 Colofon Wet Tobback - bijscholingscursussen BIJSCHOLINGSCURSUSSEN VOOR VERNIEUWING VAN HET CERTIFICAAT Voor zij die een basisopleiding gevolgd hebben: om de vernieuwing van het behaalde certificaat te bekomen, voor een nieuwe periode van 5 jaar, dient zowel het leidinggevend als het uitvoerende personeel een bijscholingscursus te volgen. BIJSCHOLING INSTALLATIE EN ONDERHOUD DOELGROEP Houders van het certificaat van kwalificatie en voortgezette opleiding inzake installatie en onderhoud van alarmsystemen en -centrales. Deontologie, rechten en plichten Elektronische beveiliging Praktische oefeningen CERTIFICAAT De deelnemer die zonder enige afwezigheid de bijscholingscursus van 12 uren heeft gevolgd ontvangt het getuigschrift van bijscholingscursus inzake installatie en onderhoud van alarmsystemen. Het getuigschrift is geldig voor een periode van 5 jaar. Opleiding van 4 sessies Prijs 330,00 (exc. BTW) Start najaar 2015: 28/09/2015, Kortrijk en 24/11/2015, Gent Start voorjaar 2016: 18/02/2016, Kortrijk en 23/05/2016, Gent Telkens van 19u00 tot 22u00 BIJSCHOLING CONCEPTIE DOELGROEP Houders van het certificaat van kwalificatie en voortgezette opleiding inzake conceptie van alarmsystemen en -centrales. Recht: evolutie van de wetgeving en van de reglementering van de sector Risico-analyse Elektronische beveiliging Praktische oefeningen

9 09 Computergebruik CERTIFICAAT De deelnemer die zonder enige afwezigheid de bijscholingsopleiding van 12 uur heeft gevolgd ontvangt het getuigschrift van bijscholingscursus inzake conceptie van alarmsystemen en -centrales. Het getuigschrift is geldig voor een periode van 5 jaar. E INFORMATIE Opleiding van 4 sessies Prijs 330,00 (exc. BTW) Start najaar 2015: 26/10/2015, Kortrijk en 06/10/2015, Gent (van 19u00 tot 22u00) Start voorjaar 2016: 19/05/2016, Kortrijk en 11/04/2016, Gent BIJSCHOLING LEIDINGGEVEND PERSONEEL DOELGROEP Houders van het certificaat voor leidinggevend personeel van een beveiligingsonderneming. Recht: evolutie van de wetgeving en van de reglementering van de sector Praktische oefeningen CERTIFICAAT De deelnemer die zonder enige afwezigheid de bijscholingscursus van 6 uren heeft gevolgd ontvangt het getuigschrift van bijscholingscursus van leidinggevend personeel van een beveiligingsonderneming. Het getuigschrift is geldig voor een periode van 5 jaar. Opleiding van 2 sessies Prijs 180,00 (excl. BTW) Start najaar 2015: 10/11/2015, Gent en 07/12/2015, Kortrijk Start voorjaar 2016: 07/03/2016, Gent en 21/04/2016, Kortrijk Telkens van 19u00 tot 22u00 Tot 50% korting via info en hulp:

10 10 Colofon Technicus databekabeling Heel wat elektrotechnisch installateurs en studiebureaus worden meer en meer geconsulteerd om, naast de klassieke elektriciteit op basis van het AREI, databekabeling te (laten) installeren. Om deze steeds groeiende vraag naar gestructureerde databekabeling te beantwoorden, bieden wij de opleiding technicus databekabeling aan. Mede door de explosie van het internet en dataverkeer, snellere hardwarecomponenten, is er nood aan extra kennis om dit op een professionele en correcte manier uit te voeren. Het gestructureerd bekabelen van gebouwen vergt een andere aanpak dan de gewone elektrische bekabeling. Deze opleiding zal de technische kennis bijbrengen die nodig is om gestructureerde databekabeling te installeren en te laten certifiëren. VOORKENNIS Een opleiding genoten hebben (leertijd, ondernemerschapstraject, secundair of hoger onderwijs): 1. Elektrotechnisch installateur 2. Monteur hersteller van PC s en randapparatuur 3. Diploma secundair onderwijs Elektriciteit of elektronica 4. Bachelor elektriciteit of elektronica Of aantoonbare ervaring: werkzaam zijn in het beroep van elektrotechnisch installateur of PC-technicus MODULE 1 (6 SESSIES) Gestructureerde databekabeling koper en glasvezel Kennismaking met verschillende communicatietechnologieën in LAN en WAN omgeving. Standaarden en industrienormen: EA/TIA, ISO, Cenelec, IEEE, CCITT, Concept van gestructureerde bekabeling : Floor en distributors, horizontale bekabeling, backbone Soorten kabels en hun toepassingsdomeinen Elektrische en mechanische eigenschappen: UTP, FTP, SFTP, STP Hoe een databekabeling laten certifiëren door een erkend installateur? MODULE 2 (6 SESSIES) Gestructureerde databekabeling in de praktijk. Via een hands-on-training leren omgaan met verschillende soorten tools. Dit zowel voor koperbekabeling als voor glasvezel, onder andere leren werken met hot melting kit. Afmonteren van Coax, UTP, STP, FTP Fouten opsporen in een bestaande bekabelinginfrastructuur: leren omgaan met testapparatuur Testen van bekabelde installatie en certificatie van een installatie. MODULE 3 (3 SESSIES) Opmaken van een offerte op maat van een klant op basis van een aantal case studies. Opleiding van 15 sessies Prijs 347,00 (excl. BTW) Start: 01/10/2015, Kortrijk Telkens van 18u30 tot 22u00

11 11 Technicus brandbeveiligingssystemen Computergebruik Het plaatsen van een betrouwbare brandbeveiligingsinstallatie is niet zo eenvoudig. De reglementeringen, de gestelde eisen en normeringen dienaangaande zijn zo complex dat het installeren en ontwerpen van een brandbeveiligingsinstallatie niet zomaar door iedereen vakkundig kan uitgevoerd worden. Daarom is deze opleiding de ideale manier om zich, mits zowel theoretische als praktische sessies, te specialiseren in deze materie. VOORKENNIS Kandidaten dienen houder te zijn van het Syntra Vlaanderen deelcertificaat basis elektriciteit of hun voorkennis kunnen bewijzen middels de voorziene instapscreening voor aanvang van de cursus. Traject 1: U bent niet geslaagd voor de instaptest of hebt geen deelcertificaat: module Traject 2: U bent geslaagd voor de instaptest: module 2. VRIJSTELLING Aan de hand van een eerder verworven diploma kan een vrijstelling aangevraagd worden. Dit kan aangevraagd worden bij MODULE 1 VOOROPLEIDING BASIS ELEKTRICITEIT Elektrische spanning en stroom Soorten spanningen Elektrische weerstand Wet van Ohm Lichtschakelingen (praktijk) : MODULE 1 Motoren en contactoren Sensoren AREI (BA4) Veiligheid en hygiëne Opleiding van 16 sessies Prijs 215,00 (excl. BTW) Start: 29/09/2015, Kortrijk, 29/09/2015, Brugge, 30/09/2015, Roeselare, 01/10/2015, Oostende MODULE 2 BRANDBEVEILIGINGSSYSTEMEN Basisbegrippen & preventie Reglementering & eisen Detectoren & centrales Blusmiddelen en automatische detectie : MODULE 2 Opleiding van 27 sessies Prijs 435,00 (excl. BTW) Start: 05/10/2015, Kortrijk Telkens van 18u30 tot 22u00 Beveiligen van privé-woningen Verzekeringsaspecten Projecteren van branddetectie installatie Praktijksessies Tot 50% korting via info en hulp:

12 12 Technicus domoticasystemen Deze cursus brengt de technische kennis bij van domotica en alle deelaspecten ervan. Verlichting, verwarming, parlofonie, telefonie, audio, video en veiligheid. In de opleiding krijgt u een overzicht in de werking en toepassingsmogelijkheden van een aantal domotica- en immoticasystemen, die momenteel op de markt zijn. De diverse systemen zijn in onze lokalen geïnstalleerd. We kunnen dus zeer praktisch werken en deze systemen beter leren kennen wat opbouw en programmeren betreft. Na het volgen van de cursus heeft men een grondig inzicht in de voornaamste domoticafuncties en systemen die momenteel gebruikt worden op de Belgische markt. VOORKENNIS Kandidaten dienen houder te zijn van het Syntra Vlaanderen deelcertificaat basis elektriciteit of hun voorkennis kunnen bewijzen middels de voorziene instapscreening voor aanvang van de cursus. Traject 1: U bent niet geslaagd voor de instaptest of hebt geen deelcertificaat: module Traject 2: U bent geslaagd voor de instaptest: module 2 VRIJSTELLING Aan de hand van een eerder verworven diploma kan een vrijstelling aangevraagd worden. Dit kan aangevraagd worden bij MODULE 1 VOOROPLEIDING BASIS ELEKTRICITEIT Elektrische grootheden (stroom, spanning, weerstand, vermogen, ) + metingen Het elektrische net (2f + 3f + tellerkast) Lichtschakelingen - symbolen en soorten Veiligheid: BA4 - VCA Aarding + AREI Praktijkoefeningen : MODULE 1 Opleiding van 16 sessies Prijs 215,00 (excl. BTW) Start: 29/09/2015, Kortrijk, 29/09/2015, Brugge, 30/09/2015, Roeselare, 01/10/2015, Oostende MODULE 2 TECHNICUS DOMOTICASYSTEMEN Inleiding - begrippen en algemeenheden Qbus Teletask Domotica dossier AREI voor domotica + ééndraadschema s Domotica adviseren en verkopen Niko Home Control Initiatie - KNX Diverse systemen PRAKTIJKLEERGANG De cursus wordt ondersteund door een aanvullende praktijkleergang van 10 sessies waarin aan de hand van oefeningen de theorie aan de praktijk zal getoetst worden. : MODULE 2 Opleiding van 32 sessies Prijs 380,00 (excl. BTW) Start: 29/09/2015, Kortrijk Telkens van 18u30 tot 22u00

13 13 Camerabewaking De markt voor camerabewaking is de laatste jaren exponentieel geëxplodeerd, ook voor het privé gebruik. De interesse in deze specialisatie van de beveiligingsmarkt is dan ook gelijkmatig mee gegroeid. Wij organiseren deze cursus om iedereen een grondige kennis van CCTV bij te brengen. Dit gaande vanaf de basisprincipes tot de meest moderne technologieën op dit vlak. Aan de broodnodige praktijk wordt eveneens een belangrijk deel van deze cursus gewijd. Basistheorie van het videosignaal. Lenzen Soorten lenzen Bepalen van de juiste lens Afregelen van lenzen Camera s Soorten camera s Basisbegrippen van camera s Principiële werking Afregeling van een camera Montage van de camera Randapparatuur Time Lapse Recorders Sequentiële switchers Quadsystemen Multiplexers Case studie Beveiligen van een gebouw door middel van camera s Praktische oefeningen en demonstraties en oefeningen Om praktische redenen wordt voor de praktische oefeningen de groep verdeeld tot maximum 10 personen. Opleiding van 4 sessies Prijs 300,00 (excl. BTW) Avondopleiding Start: 6/10/2015, Kortrijk Telkens van 19u00 tot 22u00 Dagopleiding van 2 dagen Op 19/11/2015 en 26/11/2015, Brussel Telkens van 09u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 15u30 Tot 50% korting via info en hulp:

14 14 Geluid meten en beperken bij evenementen Sinds 1 januari 2013 is er een nieuwe wetgeving van kracht met betrekking tot geluidsnormen voor elke permanente of tijdelijke instelling waar elektronische muziek versterkt wordt gespeeld. Tijdens de opleiding laten we je kennis maken met deze wetgeving. Waar moeten we ons aan houden? Wat zijn de mogelijkheden? De laatste tijd hoor je in de media veel over gehoorschade en vaak is overdreven lawaai dan de oorzaak. Hoe kan je als initiatiefnemer van een evenement hier preventief optreden en het risico op gehoorschade door geluid beperken. Tijdens deze cursus krijg je een inzicht in hoe het opmeten van geluid gebeurt en wat de richtlijnen zijn van het opmeten. Daarnaast leer je wat decibels zijn en hoe er mee te werken. Na deze opleiding is men op de hoogte van de nieuwe wetgeving. Heeft men een inzicht in het opmeten en beperken van geluid. Is men op de hoogte van wat decibels zijn en weet men hoe je met decibels moet werken. Opleiding van 1 sessie Prijs 100,00 (excl. BTW) Start: 27/11/2015, Westerlo Telkens van 09u00 tot 13u00 Rookmelders in gebouwen Doel van deze opleiding is een duidelijke omschrijving te geven van wat de wetgeving omtrent rookmelders juist beoogt. Naast deze wetgeving wordt de werking van dergelijke rookmelders uiteengezet, alsook aspecten zoals onderhoud en verschillende types. Om een beter inzicht te hebben in de lokalisering van dergelijke rookmelders in woningen worden de brandtechnische aspecten onder het licht gehouden. Op deze wijze krijgt men een beter beeld over het nut van de rookmelders en het correct plaatsen ervan, zodat ze ook effectief levens kunnen redden. Opleiding van 2 sessies Prijs: 165,00 (excl. BTW) Start: 23/09/2015, Brugge Telkens van 13u30 tot 16u30

15 15 Computergebruik Korting KORTING VIA HET FVB Jouw arbeiders volgen een opleiding? Je hebt vacatures? Het FVB contacteren kan je heel wat opleveren! Bel FVB West-Vlaanderen of KORTING VIA VORMELEK Voor arbeiders ingeschreven in de bouwsector (Paritair Comité 124) gelden er sectorale voordelen bij opleiding. Meer weten? tel , 50% KORTING OP ALLE OPLEIDINGEN IN DEZE BROCHURE VIA DE KMO PORTEFEUILLE * Voorwaarden: 1. De subsidie is ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen zoals gedefinieerd door de Europese kmo-definitie. 2. De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen in het Vlaams Gewest. 3. De subsidie is ten behoeve van ondernemingen uit de privésector. * Geldig voor facturen vanaf 100 (excl. BTW). Meer informatie of registreren via of (gratis nummer). Voor telefonische hulp en ondersteuning kan je ook terecht bij het contact en callcenter van Syntra West op het nummer (lokaal tarief). Opgelet: de aanvragen via KMO-portefeuille dienen ten laatste 14 dagen na start opleiding (of advies) te gebeuren. KORTING VIA OPLEIDINGSCHEQUES Ben je werknemer? Bespaar tot 50% met opleidingscheques. Ben je een werknemer en wil je bij Syntra West een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken? Via opleidingscheques betaal je maar de helft van de kosten. De Vlaamse overheid betaalt de andere helft. Per kalenderjaar kun je maximaal voor 250 euro aan opleidingscheques aankopen. Ga voor je aanvraag naar Opleidingscheques kunnen aangewend worden voor alle gecertificeerde ondernemerstrajecten van meer dan 32 uur die in aanmerking komen voor Betaald Educatief Verlof. Tot 50% korting via info en hulp:

16 Do 10 december 2015 van 18u tot 22u Syntra West Kortrijk Doorniksesteenweg 220a, 8500 Kortrijk BRUGGE Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge IEPER Grachtstraat 13-1a, 8900 Ieper KORTRIJK Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk OOSTENDE IZ 6, Zandvoordeschorredijkstraat 73, 8400 Oostende ROESELARE Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare VEURNE Sint-Idesbaldusstraat 2, 8630 Veurne SW BOW Inbraakbeveiliging Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Vlaanderen ISO 9001: 2008 gecertificeerd

WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD

WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD De opleiding voor het uitvoerend personeel in de beveiliging wordt door het Koninklijk Besluit van 17 december 1990 geregeld. Niemand kan namelijk activiteiten

Nadere informatie

Opleiding RPA-bestuurder NIEUWE BEROEPSGERICHTE OPLEIDING DRONE PILOOT KORTRIJK, NAJAAR

Opleiding RPA-bestuurder NIEUWE BEROEPSGERICHTE OPLEIDING DRONE PILOOT KORTRIJK, NAJAAR NIEUWE BEROEPSGERICHTE OPLEIDING DRONE PILOOT KORTRIJK, NAJAAR 2016 www.syntrawest.be Opleiding RPA-bestuurder i.s.m. Opleiding officieel erkend door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit. NIEUWE BEROEPSGERICHTE

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen INSTALLATEUR AIRCO - WARMTEPOMPEN KLIMATISATIE 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen INSTALLATEUR AIRCO - WARMTEPOMPEN KLIMATISATIE 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen INSTALLATEUR AIRCO - WARMTEPOMPEN KLIMATISATIE 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD KNELPUNTBEROEP Cool Beste student, Spreekt het werken

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen POLYVALENT LASSER INDUSTRIËLE TECHNIEKEN 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen POLYVALENT LASSER INDUSTRIËLE TECHNIEKEN 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen POLYVALENT LASSER INDUSTRIËLE TECHNIEKEN 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD KNELPUNTBEROEP Mig/mag of zig/zag? Beste student, Spreekt het

Nadere informatie

WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD

WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD WET TOBBACK WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD Het Koninklijk Besluit van 17 december 1990 betreffende de opleiding van het personeel van de beveiligingsondernemingen en de erkenning van

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen TANDARTSASSISTENT SECRETARIAAT 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen TANDARTSASSISTENT SECRETARIAAT 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen TANDARTSASSISTENT SECRETARIAAT 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Zet een tandje bij Beste student, De tandartsassistent(e) vormt een belangrijke

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen APOTHEEKASSISTENT SECRETARIAAT 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen APOTHEEKASSISTENT SECRETARIAAT 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen APOTHEEKASSISTENT SECRETARIAAT 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Sociaal-medisch Beste student, Het beroep van apotheekassistent (farmaceutisch-technisch

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING EN SOCIAL MEDIA CONSULTANT COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING EN SOCIAL MEDIA CONSULTANT COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING EN SOCIAL MEDIA CONSULTANT COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Social media for professionals Beste student,

Nadere informatie

CleanTechConsultant ENERGIE - DUURZAAMHEID - GRONDSTOFFEN - MOBILITEIT. www.syntrawest.be. i.s.m.

CleanTechConsultant ENERGIE - DUURZAAMHEID - GRONDSTOFFEN - MOBILITEIT. www.syntrawest.be. i.s.m. CleanTechConsultant ENERGIE - DUURZAAMHEID - GRONDSTOFFEN - MOBILITEIT www.syntrawest.be i.s.m. 2 Colofon Cleantech is de technologie die duurzame welvaart mogelijk maakt. Nick Parker, introduceerde het

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MEDISCH SECRETARESSE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MEDISCH SECRETARESSE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MEDISCH SECRETARESSE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Administrative support in medical world Beste student,

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MEERTALIG ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MEERTALIG ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MEERTALIG ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Ben jij die veeltalige administratieve duizendpoot?

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen VERANTWOORDELIJKE KINDEROPVANG DIENSTEN AAN PERSONEN 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen VERANTWOORDELIJKE KINDEROPVANG DIENSTEN AAN PERSONEN 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen VERANTWOORDELIJKE KINDEROPVANG DIENSTEN AAN PERSONEN 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD KNELPUNTBEROEP Draag zorg voor de kinderen van de

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen ELEKTRICIEN ELEKTRO 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen ELEKTRICIEN ELEKTRO 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen ELEKTRICIEN ELEKTRO 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD KNELPUNTBEROEP De handen uit de mouwen Beste student, Voor een bedrijf actief regio

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen SLAGER- SPEKSLAGER VOEDING 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen SLAGER- SPEKSLAGER VOEDING 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen SLAGER- SPEKSLAGER VOEDING 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Een opleiding die aan de ribben kleeft Beste student, Spreekt het werken in

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Zet jezelf in de markt Beste student, De dag

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen INTERIEURINRICHTER INTERIEUR NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen INTERIEURINRICHTER INTERIEUR NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen INTERIEURINRICHTER INTERIEUR NAJAAR 2015 www.syntrawest.be VOORWOORD Mijn huisstijl Beste student, Klanten stellen hoge eisen aan een zelfstandig

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen POLYVALENT BOUWTECHNICUS BOUW 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen POLYVALENT BOUWTECHNICUS BOUW 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen POLYVALENT BOUWTECHNICUS BOUW 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Bouw aan je toekomst Beste student, Altijd al gebeten geweest door een

Nadere informatie

CleanTechAmbassadeur CleanTechConsultant

CleanTechAmbassadeur CleanTechConsultant CleanTechAmbassadeur CleanTechConsultant ENERGIE - DUURZAAMHEID - GRONDSTOFFEN - MOBILITEIT www.syntrawest.be i.s.m. 2 Colofon Cleantech is de technologie die duurzame welvaart mogelijk maakt. Nick Parker,

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016 Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Commercieel en administratief sterk Beste

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MAGAZIJNIER / LOGISTIEK MEDEWERKER LOGISTIEK, TRANSPORT 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MAGAZIJNIER / LOGISTIEK MEDEWERKER LOGISTIEK, TRANSPORT 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MAGAZIJNIER / LOGISTIEK MEDEWERKER LOGISTIEK, TRANSPORT 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Zet alles op een rijtje Beste student, Heel veel

Nadere informatie

restauratievakman VaN boeken & archief NAJAAR 2012 H O K E www.ikword.be

restauratievakman VaN boeken & archief NAJAAR 2012 H O K E www.ikword.be restauratievakman VaN boeken & archief NAJAAR 2012 DEN N A H MST IN O K E O T NEEM JE www.ikword.be Wat is CORES? CORES, het Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief is

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen WINKEL- VERANTWOORDELIJKE COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen WINKEL- VERANTWOORDELIJKE COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen WINKEL- VERANTWOORDELIJKE COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Let them shop till they drop Beste student, Doe-het-zelf-zaken,

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen EXPERT IN PC & MULTIMEDIA NIEUW INFORMATICA 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen EXPERT IN PC & MULTIMEDIA NIEUW INFORMATICA 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen EXPERT IN PC & MULTIMEDIA NIEUW INFORMATICA 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD EXPERT IN PC & MULTIMEDIA NIEUW! Beste student, Naast de

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen RESTAURANTHOUDER HORECA 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen RESTAURANTHOUDER HORECA 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen RESTAURANTHOUDER HORECA 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD KNELPUNTBEROEP Word chef Beste student, Proef de meest smaakvolle dagopleiding

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen ACCOUNTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen ACCOUNTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen ACCOUNTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Zin in een commercieel succesverhaal? Beste student, Verkopen is

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen JUWELIER GOUDSMID JUWELEN 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen JUWELIER GOUDSMID JUWELEN 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen JUWELIER GOUDSMID JUWELEN 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Een juweel van een opleiding Beste student, Ben je niet meer leerplichtig,

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen FOTOGRAAF FOTOGRAFIE 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen FOTOGRAAF FOTOGRAFIE 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen FOTOGRAAF FOTOGRAFIE 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Denk je in beelden? Beste student, Fotografie is hip. Misschien ben jij er ook door

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen BOEKHOUDER ACCOUNTANCY 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen BOEKHOUDER ACCOUNTANCY 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen BOEKHOUDER ACCOUNTANCY 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Actief en Passief Beste student, De boekhouder is niet alleen de steun en toeverlaat

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen HOEFSMID DIERENVERZORGING 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen HOEFSMID DIERENVERZORGING 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen HOEFSMID DIERENVERZORGING 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Paardenvoetverzorging Beste student, Een hoefsmid is de persoon die instaat

Nadere informatie

Basiskennis aluminiumtechnologie

Basiskennis aluminiumtechnologie Basiskennis aluminiumtechnologie De ontwikkelingen op het gebied van aluminiumtechnologie gaan razendsnel. In een hoog tempo ontstaan nieuwe toepassingen van aluminium en komen bewerkingsprocessen en nieuwe

Nadere informatie

AVONDOPLEIDING CREATIEVE OPLEIDINGEN HANDBOEKBINDER

AVONDOPLEIDING CREATIEVE OPLEIDINGEN HANDBOEKBINDER AVONDOPLEIDING CREATIEVE OPLEIDINGEN HANDBOEKBINDER 2017-2018 HANDBOEKBINDER 2017-2018 Het handboekbinden is een zeer oud ambacht dat al in de vroege Middeleeuwen in kloosters werd beoefend. Het feit dat

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen BROOD- EN BANKETBAKKER- CHOCOLADEBEWERKER VOEDING 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen BROOD- EN BANKETBAKKER- CHOCOLADEBEWERKER VOEDING 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen BROOD- EN BANKETBAKKER- CHOCOLADEBEWERKER VOEDING 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD KNELPUNTBEROEP Hot Chocolate en de kers op de taart

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen PC-TECHNICUS INFORMATICA 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen PC-TECHNICUS INFORMATICA 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen PC-TECHNICUS INFORMATICA 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Passie voor PC Beste student, Ben je nieuwsgierig naar hoe een computer er aan

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen INSTALLATEUR CENTRALE VERWARMING BOUW 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen INSTALLATEUR CENTRALE VERWARMING BOUW 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen INSTALLATEUR CENTRALE VERWARMING BOUW 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD KNELPUNTBEROEP Turn the heat on Beste student, Spreekt het werken

Nadere informatie

www.syntrawest.be HONDENTRIMMER UITBATER HONDEN- & KATTENPENSION Opleidingen voor ondernemende mensen 2015-2016 DIERENVERZORGING

www.syntrawest.be HONDENTRIMMER UITBATER HONDEN- & KATTENPENSION Opleidingen voor ondernemende mensen 2015-2016 DIERENVERZORGING Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen HONDENTRIMMER UITBATER HONDEN- & KATTENPENSION DIERENVERZORGING 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Blaffende honden bijten niet Beste student,

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen ANALIST- PROGRAMMEUR INFORMATICA 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen ANALIST- PROGRAMMEUR INFORMATICA 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen ANALIST- PROGRAMMEUR INFORMATICA 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD KNELPUNTBEROEP Bouw een stevige carrière uit met de ontwikkeling van

Nadere informatie

www.syntrawest.be JURIDISCH ASSISTENT Opleidingen voor ondernemende mensen 2015-2016

www.syntrawest.be JURIDISCH ASSISTENT Opleidingen voor ondernemende mensen 2015-2016 Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen JURIDISCH ASSISTENT ADMINISTRATIEF BEDIENDE VOOR NOTARIATEN, ADVOCATEN- OF VASTGOEDKANTOREN 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Legal, vast

Nadere informatie

VCA BASISVEILIGHEID VOOR ARBEIDERS (VCA BAS)

VCA BASISVEILIGHEID VOOR ARBEIDERS (VCA BAS) VCA BASISVEILIGHEID VOOR ARBEIDERS (VCA BAS) Opleiding voor arbeiders en meewerkende ploegbazen in de bouw. Er wordt een overzicht gegeven van de voornaamste veiligheidsvoorschriften die gelden op een

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen FIETSMECANICIEN AUTOMOTIVE 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen FIETSMECANICIEN AUTOMOTIVE 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen FIETSMECANICIEN AUTOMOTIVE 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Techniek met toekomst Beste student, De mechaniek van de hedendaagse fiets

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen KUNSTNAGELSTYLIST PERSONENVERZORGING 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen KUNSTNAGELSTYLIST PERSONENVERZORGING 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen KUNSTNAGELSTYLIST PERSONENVERZORGING 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Mooi en verzorgd Beste student, Hoewel er rond het beroep van kunstnagelstyliste

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MULTIMEDIA DEVELOPER PREMEDIA 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MULTIMEDIA DEVELOPER PREMEDIA 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MULTIMEDIA DEVELOPER PREMEDIA 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Geanimeerd? Beste student, Websites of DVD s met geïntegreerde video en

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MOTOR- EN BROMFIETS- MECANICIEN AUTOMOTIVE 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MOTOR- EN BROMFIETS- MECANICIEN AUTOMOTIVE 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MOTOR- EN BROMFIETS- MECANICIEN AUTOMOTIVE 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Voorliefde voor mechaniek Beste student, Ben je geboeid door

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen GARAGEHOUDER AUTOMOTIVE 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen GARAGEHOUDER AUTOMOTIVE 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen GARAGEHOUDER AUTOMOTIVE 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD KNELPUNTBEROEP Geef meer gas Beste student, Je bent geboeid door alles wat met

Nadere informatie

OPLEIDINGEN MyHOME_Up De evolutie van domotica. Welcome simplicity. DE EVOLUTIE VAN DOMOTICA VIDEOFONIE 2-DRAADS

OPLEIDINGEN MyHOME_Up De evolutie van domotica. Welcome simplicity. DE EVOLUTIE VAN DOMOTICA VIDEOFONIE 2-DRAADS OPLEIDINGEN 2018 MyHOME_Up De evolutie van domotica DE EVOLUTIE VAN DOMOTICA Welcome simplicity. VIDEOFONIE 2-DRAADS Legrand Group Academy Welkom bij de Legrand Group Academy! Is domotica en videofonie

Nadere informatie

Techniek en industrie

Techniek en industrie Techniek en industrie AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be 2 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Industriële elektriciteit... 4 Basis bedrijfselektriciteit... 4 Bedrijfselektriciteit... 4 Basis elektronica...

Nadere informatie

Techniek en industrie

Techniek en industrie Techniek en industrie AANBOD VOORJAAR 2016 www.syntrawest.be 2 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Industriële elektriciteit... 4 Basis bedrijfselektriciteit... 4 Bedrijfselektriciteit... 4 Basis elektronica...

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen DIGITAAL TECHNISCH TEKENAAR - OPTIE BOUW CAD 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen DIGITAAL TECHNISCH TEKENAAR - OPTIE BOUW CAD 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen DIGITAAL TECHNISCH TEKENAAR - OPTIE BOUW CAD 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD KNELPUNTBEROEP Kom tot (ruimtelijk) inzicht Beste student,

Nadere informatie

AVONDOPLEIDING CREATIEVE OPLEIDINGEN CREATIEF BOEKBINDEN

AVONDOPLEIDING CREATIEVE OPLEIDINGEN CREATIEF BOEKBINDEN AVONDOPLEIDING CREATIEVE OPLEIDINGEN CREATIEF BOEKBINDEN 2017-2018 CREATIEF BOEKBINDEN 2017-2018 Je bent professioneel op creatieve wijze bezig met boeken en papier? Er bestaan een aantal eenvoudige bindwijzen

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen NETWERK- BEHEERDER INFORMATICA 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen NETWERK- BEHEERDER INFORMATICA 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen NETWERK- BEHEERDER INFORMATICA 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Netwerkbeheerder in praktijk KNELPUNTBEROEP Beste student, Wil je uitblinken

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen GESPECIALISEERD VOETVERZORGER MEDISCHE PEDICURE 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen GESPECIALISEERD VOETVERZORGER MEDISCHE PEDICURE 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen GESPECIALISEERD VOETVERZORGER MEDISCHE PEDICURE 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Zet je beste voetje voor Beste student, Als fundamenten

Nadere informatie

AUTOCAD. Dataa. Prijs. draw-opdrachten modify-opdrachten. lagentechniek arcering tekst bemating blocks designcenter. Sint-Niklaas. Stuyven.

AUTOCAD. Dataa. Prijs. draw-opdrachten modify-opdrachten. lagentechniek arcering tekst bemating blocks designcenter. Sint-Niklaas. Stuyven. AutoCAD is een software fenomeen: het aantal gebruikers vann AutoCAD overtreft ruim de gebruikers vann andere CAD-systemen. Sinds zijn introductie is AutoCAD gegroeid van een simpel programma p tot een

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen INSTALLATEUR CENTRALE VERWARMING BOUW

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen INSTALLATEUR CENTRALE VERWARMING BOUW Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen INSTALLATEUR CENTRALE VERWARMING BOUW 2017-2018 www.syntrawest.be VOORWOORD KNELPUNTBEROEP Turn the heat on Beste student, Leidingen, ketels,

Nadere informatie

EXCEL GEVORDERDEN. De opleiding is bedoeld voor bouwprofessionelen die hun kennis van Excel-rekenbladen willen verruimen.

EXCEL GEVORDERDEN. De opleiding is bedoeld voor bouwprofessionelen die hun kennis van Excel-rekenbladen willen verruimen. MICROSOFT OFFICE EXCEL BASIS Tijdens deze opleiding worden de basisbevelen en mogelijkheden van Excel-rekenbladen uit de doeken gedaan. Er wordt aangeleerd hoe men tabellen kan opstellen met de gewenste

Nadere informatie

Pleziervaartuigen AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

Pleziervaartuigen AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Pleziervaartuigen AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be 2 Inhoud Voorwoord...3 Mecanicien voor pleziervaartuigen...4 module maritieime mechanica... 6 module maritieime elektriciteit... 6 module motoren:

Nadere informatie

U kan inschrijven via de website van KAHO Sint-Lieven: http://dvo.kahosl.be Opgelet: het aantal deelnemers is beperkt tot 10 per reeks.

U kan inschrijven via de website van KAHO Sint-Lieven: http://dvo.kahosl.be Opgelet: het aantal deelnemers is beperkt tot 10 per reeks. Praktisch Inschrijven U kan inschrijven via de website van KAHO Sint-Lieven: http://dvo.kahosl.be Opgelet: het aantal deelnemers is beperkt tot 10 per reeks. Meer informatie Voor administratieve informatie

Nadere informatie

DAG- EN AVONDOPLEIDING MICROBROUWER Eigentijds Vlaams Wijn- en drankeninstituut. Professionals in drinks

DAG- EN AVONDOPLEIDING MICROBROUWER Eigentijds Vlaams Wijn- en drankeninstituut. Professionals in drinks & DAG- EN AVONDOPLEIDING MICROBROUWER 2017-2018 Eigentijds Vlaams Wijn- en drankeninstituut Professionals in drinks MICROBROUWER 2017-2018 BEDENK EN BROUW JOUW EIGEN BIER IN HET BIERLAND BIJ UITSTEK. België

Nadere informatie

Opleiding Aquaristiek

Opleiding Aquaristiek DEPARTEMENT VERPLEEGKUNDE EN BIOTECHNOLOGIE Wilgenstraat 32 T +32 51 23 23 30 www.katho.be/hivb B-8800 Roeselare F +32 51 22 82 58 hivb@katho.be Permanente vorming Academiejaar 2012-2013 Opleiding Aquaristiek

Nadere informatie

De ideale kit om een grote groep de basistechnieken van reanimatie bij te brengen.

De ideale kit om een grote groep de basistechnieken van reanimatie bij te brengen. Overzicht materiaal Illustratie Omschrijving Mini Anne Plus pakket Omvat: 10 oefenpoppen 10 kniematten 10 pompjes 1 draagtas 10 oefenaed s ontsmettingsalcohol De ideale kit om een grote groep de basistechnieken

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen KLEUR- EN STIJL CONSULENT PERSONENVERZORGING 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen KLEUR- EN STIJL CONSULENT PERSONENVERZORGING 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen KLEUR- EN STIJL CONSULENT PERSONENVERZORGING 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Kleur je persoonlijkheid Beste student, Jezelf bewust presenteren

Nadere informatie

OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A Contactpersoon (inhoudsdeskundige): via campus Dirk Martens te Aalst: tel.: 053 72 71 70 of per e-mail: dany.verhertbrugge@odisee.be Vanaf het academiejaar 2012-2013

Nadere informatie

AVONDOPLEIDING POT TE N BA KKE R

AVONDOPLEIDING POT TE N BA KKE R AVONDOPLEIDING C R E AT I E V E O P L E I D I N G E N KE R A M I ST POT TE N BA KKE R 20 17-20 1 8 KERAMIST - POTTENBAKKER 2017-2018 KERAMIST In deze opleiding leer je allerlei soorten klei kennen, maar

Nadere informatie

AVONDOPLEIDING CREATIEVE OPLEIDINGEN KUNSTSMID

AVONDOPLEIDING CREATIEVE OPLEIDINGEN KUNSTSMID AVONDOPLEIDING CREATIEVE OPLEIDINGEN KUNSTSMID 2017-2018 KUNSTSMID 2017-2018 Smeden terwijl het ijzer heet is De ambachtelijke kunstsmid zal vooral voor decoratieve doeleinden sierpoorten, hekwerk, balkons

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen KAPPER PERSONENVERZORGING 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen KAPPER PERSONENVERZORGING 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen KAPPER PERSONENVERZORGING 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Laat je kennis groeien Beste student, Elk beroep evolueert, zowel naar vereiste

Nadere informatie

LICHTTECHNICUS GELUIDSTECHNICUS

LICHTTECHNICUS GELUIDSTECHNICUS CAMPUS SINT-NIKLAAS OPLEIDINGEN LICHTTECHNICUS GELUIDSTECHNICUS INDIVIDUELE OPLEIDINGEN IN EEN PARTNERSCHAP TUSSEN SYNTRA SINT- NIKLAAS EN LICHT GELUID OPLEIDINGEN WIL JIJ OOK Wat anders dan een '9 to

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MODEVORMGEVER MODE & KLEDIJ NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MODEVORMGEVER MODE & KLEDIJ NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MODEVORMGEVER MODE & KLEDIJ NAJAAR 2015 www.syntrawest.be VOORWOORD Een job in de modewereld, iets voor jou? Beste student, Wie vandaag de

Nadere informatie

INSTALLATEUR KOELTECHNIEK

INSTALLATEUR KOELTECHNIEK KLIMATISATIE INSTALLATEUR KOELTECHNIEK 2017-2018 INSTALLATEUR KOELTECHNIEK 2017-2018 KNELPUNTBEROEP Haal je (toekomst)plannen uit de koelkast Beste student, De koeltechnisch installateur is gespecialiseerd

Nadere informatie

BINNEN- SCHRIJNWERKER

BINNEN- SCHRIJNWERKER Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen BINNEN- SCHRIJNWERKER BOUW 2017-2018 www.syntrawest.be VOORWOORD Timmer aan een succesvolle weg Beste student, Heb je interesse voor nieuwe

Nadere informatie

ADR cursussen voor VRACHTWAGENCHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R

ADR cursussen voor VRACHTWAGENCHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R ADR cursussen voor VRACHTWAGENCHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R ADR VERVOLMAKING (verlenging van het getuigschrift ) De geldigheid

Nadere informatie

Notarieel boekhouden. Postgraduaat

Notarieel boekhouden. Postgraduaat Notarieel boekhouden Postgraduaat 2017 2018 Doelgroep Het postgraduaat notarieel boekhouden richt zich tot notariële medewerkers die een bachelor of master behaalden en het notarieel boekhouden in hun

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MAKE-UP EN STYLING ARTIST NIEUW PERSONENVERZORGING

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MAKE-UP EN STYLING ARTIST NIEUW PERSONENVERZORGING Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MAKE-UP EN STYLING ARTIST NIEUW PERSONENVERZORGING 2017-2018 www.syntrawest.be VOORWOORD Stijlvol aan de slag met visagie Beste student, Allround

Nadere informatie

Bijzondere beroepstitel:

Bijzondere beroepstitel: 2012 2013 Bijzondere beroepstitel: Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg Hogeschool West-Vlaanderen Departement Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 Wouter.Decock@howest.be

Nadere informatie

INSTALLATEUR CENTRALE VERWARMING

INSTALLATEUR CENTRALE VERWARMING BOUW INSTALLATEUR CENTRALE VERWARMING 2017-2018 INSTALLATEUR CENTRALE VERWARMING 2017-2018 KNELPUNTBEROEP Turn the heat on Beste student, Leidingen, ketels, circulatiepompen, thermostaat,... materialen

Nadere informatie

Opleidingen telefooncentrales najaar 2010

Opleidingen telefooncentrales najaar 2010 Opleidingen telefooncentrales najaar 2010 www.eurodistribution.be/opleidingen Premium Support Program Eurodistribution www.eurodistribution.be support@eurodistribution.be Gentsesteenweg 125 Tel.: +32 56

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD. Starterscursussen. (Behaal het statuut land- of tuinbouwer, vroegere B-cursus)

OPLEIDINGSAANBOD. Starterscursussen. (Behaal het statuut land- of tuinbouwer, vroegere B-cursus) OPLEIDINGSAANBOD Starterscursussen (Behaal het statuut land- of tuinbouwer, vroegere B-cursus) De starterscursussen verlopen i.s.m. en Starterscursus Denk je eraan om een land- of tuinbouwbedrijf op te

Nadere informatie

Infobrief C zonder vakbekwaamheid

Infobrief C zonder vakbekwaamheid Infobrief C zonder vakbekwaamheid In deze infobrief willen wij u enerzijds de opleiding toelichten. Anderzijds hopen wij u ook wegwijs te maken in de administratie rond het rijexamen. Vrijgestelden vakbekwaamheid

Nadere informatie

Medisch secretaris/secretaresse - voltijdse dagopleiding

Medisch secretaris/secretaresse - voltijdse dagopleiding Medisch secretaris/secretaresse - voltijdse dagopleiding Opleiding van 1 jaar Start: dinsdag, 26 september 2017, Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk Lesdata van deze opleiding: 26/09/2017 ( 08:30-12:00

Nadere informatie

SECRETARIAAT TANDARTSASSISTENT

SECRETARIAAT TANDARTSASSISTENT SECRETARIAAT TANDARTSASSISTENT 2017-2018 TANDARTSASSISTENT 2017-2018 Zet een tandje bij Beste student, De tandartsassistent(e) vormt een belangrijke schakel tussen de tandarts en de patiënt. De assistent(e)

Nadere informatie

Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier

Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier OPLEIDING Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier Een In samenwerking met: Zorgnet Vlaanderen, VVOV en BVZA De aanwezigheid van het personeel van firma s uit de medische hulpmiddelenindustrie

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Volwassenenonderwijs http://onderwijs.vlaanderen.be/ cursisten Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen

Nadere informatie

INDUSTRIËLE TECHNIEKEN POLYVALENT LASSER

INDUSTRIËLE TECHNIEKEN POLYVALENT LASSER INDUSTRIËLE TECHNIEKEN POLYVALENT LASSER 2017-2018 POLYVALENT LASSER 2017-2018 KNELPUNTBEROEP Mig/mag of zig/zag? Beste student, Spreekt het puur mechanische je sterk aan en ben je op zoek naar een opleiding

Nadere informatie

OPLEIDINGEN 2015 VDI DOMOTICA MYHOME VIDEOFONIE 2-DRAADS CCTV ANALOOG/IP

OPLEIDINGEN 2015 VDI DOMOTICA MYHOME VIDEOFONIE 2-DRAADS CCTV ANALOOG/IP OPLEIDINGEN 2015 DOMOTICA MYHOME VIDEOFONIE 2-DRAADS CCTV ANALOOG/IP VDI Legrand Group Academy Welkom in de Legrand Group Academy! Is domotica en videofonie voor u ook zeer ingewikkelde materie? Of juist

Nadere informatie

VASTGOED EN VERZEKERINGEN VASTGOEDMAKELAAR

VASTGOED EN VERZEKERINGEN VASTGOEDMAKELAAR VASTGOED EN VERZEKERINGEN VASTGOEDMAKELAAR 2017-2018 VASTGOEDMAKELAAR 2017-2018 Vast goed! Beste student, Ben je tijdens je ontdekkingstocht naar jouw toekomst tot het besluit gekomen dat hogeschool misschien

Nadere informatie

OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL

OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL 2 OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL Fedagrim, de Belgische federatie van leveranciers van machines, gebouwen en uitrusting voor landbouw en groene zones vzw, heeft een reeks verdelers van tuinmaterieel

Nadere informatie

EXCEL BASIS. Datum. Gent. Prijs. op interactieve wijze. voorbeelden. 09u00-16u00. Niet-leden. Leden. Bedienden PC 218 Arbeiders PC 124 ( Andere (2)

EXCEL BASIS. Datum. Gent. Prijs. op interactieve wijze. voorbeelden. 09u00-16u00. Niet-leden. Leden. Bedienden PC 218 Arbeiders PC 124 ( Andere (2) Tijdens deze opleiding worden de basisbevelen en e mogelijkheden van Excel-rekenbladen uit de doeken gedaan. Er wordt aangeleerd hoe men tabellen kan opstellen met de gewenste opmaakk en hoe men gebruik

Nadere informatie

Opleiding georganiseerd door de sector. Gino Speecke, Managing Director van een ALIA en AFIDIS lid

Opleiding georganiseerd door de sector. Gino Speecke, Managing Director van een ALIA en AFIDIS lid Opleiding georganiseerd door de sector Gino Speecke, Managing Director van een ALIA en AFIDIS lid Agenda Inleiding: Wat is AFIDIS? Een nieuw model om kwaliteitsopleidingen te kunnen garanderen Opleidingsmodel

Nadere informatie

Opleiding Nagelstyling Brochure

Opleiding Nagelstyling Brochure Opleiding Nagelstyling Brochure www.simply-you.nl www.simply-you-webwinkel.nl info@simply-you.nl tel: 0645752514 Algemene informatie opleidingen Het vak nagelstyling wint de laatste jaren enorm aan populariteit.

Nadere informatie

Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier

Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier OPLEIDING Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier Een In samenwerking met: Zorgnet Vlaanderen en VVOV De aanwezigheid van het personeel van firma s uit de medische hulpmiddelenindustrie

Nadere informatie

Preventieadviseur. Niveau 2 of niveau 3? TRAINING COACHING ADVIES. Infobrochure met praktische gegevens najaar 2015

Preventieadviseur. Niveau 2 of niveau 3? TRAINING COACHING ADVIES. Infobrochure met praktische gegevens najaar 2015 TRAINING COACHING ADVIES Preventieadviseur Niveau 2 of niveau 3? Infobrochure met praktische gegevens najaar 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 INHOUDSTAFEL 1. U wil preventieadviseur

Nadere informatie

Basisopleiding. Diensten aan particulieren I f

Basisopleiding. Diensten aan particulieren I f Basisopleiding Diensten aan particulieren I f 2013 Informatiefolder najaar 2015 Beste opleidingsverantwoordelijke, In een dynamische sector als de onze, waar alles draait om mensen, is het een must om

Nadere informatie

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen SPECIFIEK REGLEMENT NT2 Voorwaarden Minimumvoorwaarde (categorie2): Elke nieuwe kandidaat moet een diploma hoger secundair onderwijs (minstens 12 jaar scholing) hebben. Dit document moet voorgelegd worden

Nadere informatie

KOSTPRIJSBEREKENING. U kan voor één, meerdere of alle modules inschrijven. Het aantal deelnemers per module is beperkt!

KOSTPRIJSBEREKENING. U kan voor één, meerdere of alle modules inschrijven. Het aantal deelnemers per module is beperkt! KOSTPRIJSBEREKENING Module 1: Voorbereiding van de kostprijsberekening: de voorcalculatie Module 2: Offerte en werkvoorbereiding Module 3: Vorderingsstaten en nacalculatie Module 4: Bepalen van een uurloon

Nadere informatie

VERANTWOORDELIJKE KINDEROPVANG

VERANTWOORDELIJKE KINDEROPVANG DIENSTEN AAN PERSONEN VERANTWOORDELIJKE KINDEROPVANG 2017-2018 VERANTWOORDELIJKE KINDEROPVANG 2017-2018 KNELPUNTBEROEP Draag zorg voor de kinderen van de toekomst Beste student, In Vlaanderen zoekt de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Artikel 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. cursist : degene die aan het onderwijs, de training of de opleiding waarvoor

Nadere informatie

Even voorstellen 14/12/2015. Technicus Domoticasystemen - Inleiding 1. Syntra - SBM - Dag van de Elektriciteit - 2015 Tony Van der Voort

Even voorstellen 14/12/2015. Technicus Domoticasystemen - Inleiding 1. Syntra - SBM - Dag van de Elektriciteit - 2015 Tony Van der Voort SKILLS VOOR BEDRIJF EN MEDEWERKERS Syntra - SBM - Dag van de Elektriciteit - 2015 Tony Van der Voort 1 www.syntrawest.be - www.sbmopleidingen.be Even voorstellen Tony Van der Voort Zaakvoerder van The

Nadere informatie

Zonnethermie - sanitair - Installateur hernieuwbare energie

Zonnethermie - sanitair - Installateur hernieuwbare energie Zonnethermie - sanitair - Installateur hernieuwbare energie In samenwerking met Opleiding van 12 sessies vrijdag, 17 november 2017, Zandvoordeschorredijkstraat 73, 8400 Lesdata van deze opleiding: 17/11/2017

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

Koelmonteur, koeltechnisch Installateur - Koeltechnicus

Koelmonteur, koeltechnisch Installateur - Koeltechnicus Koelmonteur, koeltechnisch Installateur - Koeltechnicus Patrick De Locht Business Developer SYNTRA Limburg vzw Versie Mei 2016 Patrick.delocht@syntra-limburg.be 1 Beschrijving traject Als koeltechnicus

Nadere informatie

IPV IPV IPV IPV OPLEIDING ACS-ZUIVEL. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie

IPV IPV IPV IPV OPLEIDING ACS-ZUIVEL. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie OPLEIDING ACS-ZUIVEL Vlaanderen 2014 Hotel Van der Valck Beveren Opleiding ACS-Zuivel voor bedienden Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie BELGISCHE CONFEDERATIE VAN DE ZUIVELINDUSTRIE Opleidingsadviseur

Nadere informatie

Basisopleiding. Uitzendarbeid- Informatiefolder voor Federgon-leden

Basisopleiding. Uitzendarbeid- Informatiefolder voor Federgon-leden Basisopleiding Uitzendarbeid- In formatiefolder najaar 2013 Informatiefolder voor Federgon-leden Beste opleidingsverantwoordelijke, In een dynamische sector als de onze, waar alles draait om mensen, is

Nadere informatie

Icona HULP NODIG BIJ INSTALLATIE?

Icona HULP NODIG BIJ INSTALLATIE? Icona HULP NODIG BIJ INSTALLATIE? DE COMELIT SERVICEDESK HELPT JE GRAAG VERDER! Een aanbod aan diensten om u te begeleiden en verder te helpen bij projecten, installaties en activiteiten waar u minder

Nadere informatie