OP WEG MET TYP-TOP ONLINE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OP WEG MET TYP-TOP ONLINE"

Transcriptie

1 OP WEG MET TYP-TOP ONLINE Handleiding voor de leerkracht UITGEVERIJ DE BOECK

2 1

3 Inhoudstafel 1 Eerste gebruik Programma openen via de methodesite Klasgroep aanmaken Leerlingen aan een klasgroep koppelen Tab Oefenen en startscherm Typ-Top online Tab Oefenen Geef oefeningnummer op Aantal gemaakte oefeningen Aangemeld als Gemiddeld aantal tekens / Gemiddeld foutenpercentage Laatste oefening Tab Kladblok Tab Extra Speedchat Foutloos typen Tab Mijn groepen Knop Leerlingen Knop Wijzig het leertraject Knop Reset het leertraject Knop Verwijderen Knop Collega uitnodigen Knop Aanpassen Knop Verwijderen Knop Groep toevoegen Knop Koppel groep Tab Logboek Subtab Het logboek Resultaten Informatieknop Logboek exporteren Subtab Topscores Subtab Quoteren Evaluatieset aanmaken Evaluatiesets beheren Oefeningen quoteren

4 7 Tab Mijn instellingen Tab Afmelden

5 Op weg met Typ-Top online! 1 Eerste gebruik 1.1 Programma openen via de methodesite Open Typ-Top door in het leerkrachtendeel op Typ-Top online te klikken. Typ-Top online werd ontwikkeld voor en uitgebreid getest in Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en Safari. Op basis van deze testen raden wij je aan om het programma in Google Chrome te gebruiken. 1.2 Klasgroep aanmaken De individuele resultaten van elke leerling worden opgeslagen in het logboek van die leerling. Opdat je het logboek van een leerling zou kunnen raadplegen, moet hij of zij deel uitmaken van een (klas)groep die door jou aan het begin van het schooljaar aangemaakt werd. Ga naar de tab Mijn groepen en klik op de knop Groep toevoegen. 4

6 Geef een naam voor de klasgroep op en geef het schooljaar in. Klik ten slotte op Toevoegen. Het programma keert terug naar het vorige scherm, waar je een overzicht van de aangemaakte groepen krijgt. Er zijn nu nog geen leerlingen aan de groep toegevoegd. 1.3 Leerlingen aan een klasgroep koppelen Rechts van de naam van de aangemaakte klasgroep staat er een code in de kolom Groepscode. Deze code geef je door aan alle leerlingen die aan de groep toegevoegd moeten worden. 5

7 De leerling klikt op de tab Mijn instellingen, geeft de groepscode in en klikt op Opslaan. Een leerling kan zich telkens maar aan één groep koppelen. Het is echter altijd mogelijk om nieuwe groepen aan te maken en leerlingen te vragen zich aan een andere groep te koppelen. Hiervoor moeten ze simpelweg de huidige groepscode wissen, de nieuwe code ingeven en op Opslaan klikken. Klik op de knop Leerlingen die je naast de betreffende groep ziet om een overzicht te krijgen van de leerlingen die zich aan de klasgroep gekoppeld hebben. Een overzicht van alle functionaliteiten van de tab Mijn groepen krijg je in punt 5. Wanneer je leerlingen zich aan de klasgroep gekoppeld hebben, ben je klaar om te starten. 6

8 2 Tab Oefenen en startscherm Typ-Top online Het startscherm geeft een overzicht van de hele applicatie. 2.1 Tab Oefenen Deze tab staat open bij het starten van de applicatie en maakt deel uit van het startscherm. Onder Hoofdstukken vind je een overzicht van alle hoofdstukken en de oefeningen die daarin voorkomen. Als je een hoofdstuk aanklikt, krijg je alle bijhorende oefeningen te zien en zie je de naam van dit hoofdstuk in het witte kader ernaast. Voor elke oefening staat een blokje. De kleur van dit blokje geeft aan of deze oefening wel of niet gemaakt werd. In de legende onderaan bij Hoofdstukken zie je welke kleuren er gebruikt worden en wat ze betekenen. 7

9 Als je een oefening aanklikt, zie je in het witte kader ernaast de oefenvorm, een startknop en een informatieknop. Over de verschillende oefenvormen lees je alles in de inleiding van je handboek. Klik op de startknop om de oefening te starten. Klik op de informatieknop om de details van deze oefening weer te geven (zoals de gebruikte tekens of de normen i.v.m. de minimumsnelheid en het foutenpercentage). 8

10 Wanneer de leerling deze oefening maakt en het resultaat aan de normen voldoet, kan hij kiezen om door te gaan naar de volgende oefening, of om de oefening opnieuw te maken. Wanneer de oefening niet aan de normen voldoen, kan de leerling er enkel voor kiezen om de oefening opnieuw te maken. Een oefening wordt niet meer dan drie keer opnieuw aangeboden. Daarna kan de leerling doorgaan naar de volgende oefening, ook als de gemaakte oefening nog steeds niet aan de normen voldeed. Via de tab Oefenen kan een leerling altijd naar een volgende oefening gaan, ongeacht het resultaat van de gemaakte oefeningen. Of een oefening opnieuw aangeboden wordt of niet, hangt af van of er aan de normen voldaan wordt. Je kan de normen voor elke oefening aanpassen (voor alle leerlingen of voor een bepaalde leerling) via de tab Mijn Groepen (zie 5.1.1). 9

11 2.2 Geef oefeningnummer op Om snel naar een bepaalde oefening te navigeren, kan je in deze balk het oefeningnummer ingeven en op Start klikken. Als je geen oefeningnummer ingeeft, staat hier automatisch het nummer van de oefening die volgt op de oefening die je als laatste gemaakt hebt. 2.3 Aantal gemaakte oefeningen Hier ziet de leerling hoeveel oefeningen van het totale aantal hij al gemaakt heeft. 10

12 2.4 Aangemeld als Hier zie je jouw gebruikersnaam. Klik op Afmelden om uit het programma te gaan en terug te keren naar de methodesite. Hiervoor kan je ook de tab Afmelden rechtsbovenaan gebruiken. 2.5 Gemiddeld aantal tekens / Gemiddeld foutenpercentage Hier ziet de leerling wat zijn gemiddelde snelheid (het aantal tekens per minuut) en gemiddeld foutenpercentage is. Deze cijfers worden berekend op alle reeds gemaakte oefeningen (met uitzondering van oefeningen van het type Foutloos typen). 11

13 2.6 Laatste oefening In dit vak krijgt de leerling informatie te zien over de oefening die hij als laatste gemaakt heeft. 3 Tab Kladblok In het kladblok kan de leerling vrij oefenen. Er worden geen resultaten bewaard. Tijdens het typen kan de leerling onderaan wel de tijd, het aantal getypte tekens en de snelheid (aantal tekens per minuut) raadplegen. 12

14 4 Tab Extra Hier kan de leerling zijn topscore proberen te verbeteren in het spel Speedchat of de oefeningen van het type Foutloos typen. 4.1 Speedchat In het spel Speedchat moet de leerling alle woorden die op het scherm verschijnen foutloos en tijdig intypen. Lukt dit niet, dan verdwijnt er een chatvriend uit de vriendelijst. De woorden verschijnen steeds sneller op het scherm. Het doel is om een zo hoog mogelijke topscore te behalen. 13

15 Als het spel ten einde is, krijgt de leerling zijn score te zien onder huidige score. Bij topscore ziet hij de hoogste score die hij ooit al voor dit spel behaalde. Topscore groep is dan weer de hoogste score die er binnen de klasgroep behaald werd. Je kan bepalen of de leerlingen deze topscore van de groep al dan niet te zien krijgen (zie 6.2). Het spel houdt rekening met het niveau van de leerling door te kijken in welk hoofdstuk hij al oefeningen gemaakt hebt. Vanaf hij vier oefeningen uit een hoofdstuk gemaakt heeft, neemt het spel woorden die passend zijn voor het niveau van dat hoofdstuk. We raden de leerling aan om het spel pas te spelen nadat hij alle oefeningen uit het eerste hoofdstuk afgerond heeft. Sowieso kan het spel pas gespeeld worden nadat de leerling minstens vier oefeningen in het programma gemaakt heeft. 4.2 Foutloos typen In het kader Foutloos typen vind je alle oefeningen van de oefenvorm Foutloos typen. Alle informatie over deze oefenvorm vind je in de inleiding van je handboek. 14

16 Terwijl de leerling de oefening maakt, ziet hij onderaan de tijd, het aantal getypte tekens en de snelheid in tekens per minuut. Omdat dit oefentype een spel is, worden deze resultaten echter niet opgeslagen in het logboek. Alleen de behaalde eindscore wordt bewaard en kan geraadpleegd worden in het logboek, onder de subtab Topscore (zie 6.2). Als de oefening ten einde is, krijgt de leerling zijn score te zien onder Je score. Onder Je beste score ziet hij de hoogste score die hij al behaalde voor deze oefening. Onder De topscore ziet hij de hoogste score die er binnen zijn klasgroep behaald werd. Je kan bepalen of de leerlingen deze topscore van de groep al dan niet te zien krijgen (zie 6.2). De oefeningen die in de tab Extra in het kader Foutloos typen verzameld zijn, vind je ook terug in de tab Oefenen, tussen de rest van de oefeningen. Opgelet: als je na een oefening van het type Foutloos typen op Volgende klikt, kom je terecht bij de volgende oefening uit het hoofdstuk. Je gaat dus niet automatisch naar de volgende oefening in de verzameling Foutloos typen. 15

17 5 Tab Mijn groepen Dit is een tab die enkel in het leerkrachtengedeelte aanwezig is. In de tab Mijn Groepen krijg je een overzicht van alle aangemaakte groepen. Wanneer er nog geen groepen aangemaakt werden, is dit overzicht leeg. Bij elke groep staat de groepscode, het boek waaraan de groep gekoppeld is en de dag en het tijdstip waarop deze groep werd aangemaakt. De groepen staan automatisch gesorteerd op het tijdstip waarop de groep aangemaakt werd. Je kan ook sorteren op een andere kolom door op de dubbele pijltjes Bij elke groep staan er drie knoppen: Leerlingen, Aanpassen en Verwijderen. in de kolomhoofding te klikken. 5.1 Knop Leerlingen Wanneer je op de knop Leerlingen klikt, krijg je een overzicht van alle leerlingen die aan de groep toegevoegd werden. De namen staan automatisch gesorteerd op de kolom Voornaam. Je kan ook sorteren op de kolom Achternaam door op de dubbele pijltjes in de kolomhoofding te klikken. 16

18 Voor elke leerling is er een knop Wijzig het leertraject, Reset het leertraject en Verwijderen. Via deze knoppen kan voor de leerling in kwestie het leertraject aangepast worden, opnieuw op standaard gezet worden, of de leerling in kwestie kan uit de gekozen groep verwijderd worden Knop Wijzig het leertraject De knop Wijzig het leertraject komt twee keer voor op deze pagina. Als je de knop bovenaan gebruikt, zijn je wijzigingen van toepassing op alle leerlingen in de groep. Als je de knop naast de naam van de leerling gebruikt, zijn je wijzigingen enkel van toepassing op deze leerling. 17

19 Wanneer je op de knop Wijzig het leertraject klikt, krijg je een overzicht van alle hoofdstukken. Klik op Oefeningen bekijken om naar de individuele oefeningen te gaan. Links van elke oefening staat een knop waarmee je de oefening kan verslepen naar een andere plek binnen het hoofdstuk. Dubbelklik hiervoor op de knop en versleep de balk met je muisaanwijzer. Rechts staat de knop Wijzig oefeninginstellingen. 18

20 Wanneer je op Wijzig oefeninginstellingen klikt, krijg je een overzicht van de standaardinstellingen van deze oefening. Deze kunnen gewijzigd worden. Je kan: de leerling toestaan om correcties aan te brengen (opgelet: dit is enkel zinvol voor oefeningen van het type Typen vanuit het boek, Typen vanaf het scherm: woorden en Typen vanaf het scherm: tekst 2. Voor de andere oefentypes worden correcties nooit aanvaard); de snelheid aanpassen waaraan tekens gepresenteerd worden in oefeningen van het type Geprojecteerd in een vast tempo (oftwel Geprojecteerd 2); het maximale foutenpercentage aanpassen. Het maximale foutenpercentage kan bepaald worden tot op twee decimale cijfers. Opgelet: gebruik geen komma, maar een punt. Voorbeeld: 4,21 zal door het programma teruggebracht worden op 4, terwijl 4.21 wel aanvaard wordt; de minimumsnelheid aanpassen. Klik op Toevoegen om de instellingen op te slaan. 19

21 5.1.2 Knop Reset het leertraject De knop Reset het leertraject komt twee keer voor op deze pagina. Als je de knop bovenaan gebruikt, zijn je wijzigingen van toepassing op alle leerlingen in de groep. Als je de knop naast de naam van de leerling gebruikt, zijn je wijzigingen enkel van toepassing op deze leerling. Als je op deze knop klikt, worden de wijzigingen die je hebt aangebracht via Wijzig het leertraject ongedaan gemaakt. Je krijgt eerst dit pop-up scherm te zien. Klik op de knop Reset om de wijzigingen ongedaan te maken. Klik op de grijze knop Nee om de wijzigingen toch te behouden. 20

22 5.1.3 Knop Verwijderen Gebruik de knop Verwijderen om een leerling uit een groep te verwijderen. De account van de leerling blijft bestaan, maar is niet langer aan de betreffende klasgroep gekoppeld. De leerling kan zich aan een andere klasgroep koppelen door een nieuwe groepscode in te geven via de tab Mijn instellingen in zijn account. Ook nu krijg je eerst een pop-up scherm te zien. Klik op de knop Verwijderen om de leerling definitief te verwijderen. Klik op de grijze knop Nee om de leerling in de klasgroep te houden. 21

23 5.1.4 Knop Collega uitnodigen Met deze knop kan je een collega-leerkracht uitnodigen om zich aan de klasgroep te koppelen. Op die manier heeft de collega ook inzage in het logboek van deze klasgroep. Klik op de knop Collega uitnodigen. Vul de naam en het adres van de collega in en klik op Verstuur. De collega ontvangt een met daarin een groepscode en een groepssleutel. Voor de procedure die de collega moet volgen vanaf hij of zij de ontvangen heeft, zie 5.5. Enkel collega s die toegang hebben tot Typ-Top online kunnen zich aan een groep koppelen. Hiervoor heeft de collega een account nodig die geactiveerd is voor het boek waarmee er in de betreffende klasgroep gewerkt wordt. 22

24 5.2 Knop Aanpassen Keer terug naar het overzicht van de klasgroepen door op de tab Mijn Groepen te klikken. Bij elke groep staan er drie knoppen. Met de knop Aanpassen kan de naam van de groep en het schooljaar aangepast worden. Je krijgt het volgende scherm te zien. Pas de naam van de groep of het schooljaar aan en klik op Opslaan. 23

25 5.3 Knop Verwijderen Met deze knop kan een groep integraal uit de applicatie verwijderd worden. De accounts die aan de groep gekoppeld zijn blijven nog bestaan, enkel de groep zelf wordt verwijderd. De betrokken leerlingen kunnen zich indien gewenst aan een andere groep koppelen. 5.4 Knop Groep toevoegen Gebruik de knop Groep toevoegen om een nieuwe groep aan te maken (zie ook 1.2). 24

26 5.5 Knop Koppel groep Wanneer je van een collega een uitnodiging ontvangen hebt om je aan een groep te koppelen, klik je op de knop Koppel groep. Daarna geef je de groepscode en groepsleutel in die je via ontving. Klik hierna op Verstuur. Meteen daarna zie je de groepen van je collega verschijnen in het overzicht bij Mijn groepen. 25

27 6 Tab Logboek De tab Logboek bevat drie subtabs: Het logboek, Topscores en Quoteren. 6.1 Subtab Het logboek In het logboek kan je de resultaten van een klasgroep of individuele leerling inkijken. Selecteer hiervoor eerst de klasgroep en desgewenst de individuele leerling. De resultaten van verschillende klasgroepen tegelijkertijd opvragen is niet mogelijk. Je kan ook nog een selectie maken op basis van oefentype, oefeningnummer, datum en tijd waarop de oefening gemaakt werd en of de oefening al dan niet gequoteerd werd (zie 6.3 voor meer info over quoteren). 26

28 Nadat je een selectie gemaakt heb, klik je op Filteren Resultaten Nu verschijnt een lijst met de oefeningen die aan de filtercriteria beantwoorden, met daarin de volgende gegevens: de naam van de leerling; het oefeningnummer; het oefentype; het aantal getikte tekens; de duur van de oefening in minuten en seconden; de snelheid in aantal tekens per minuut; het foutenpercentage; het aantal fouten; de punten. Deze staan op 0 tot de oefening gequoteerd wordt (zie 6.3). De gegevens in het logboek staat standaard gesorteerd op het tijdstip waarop ze gemaakt werden (met de meest recente oefening bovenaan). Je kan op elke andere kolom sorteren door op de pijltjes naast de naam van de kolom te klikken. Opmerking: in het logboek krijg je de resultaten te zien van alle oefeningen die voor meer dan 90 % gemaakt werden. Wanneer een oefening voor minder dann 90 % afgewerkt werd, wordt het resultaat niet bewaard. Opmerking: als de leerling een oefening verschillende keren gemaakt heeft, krijg je hier alle pogingen te zien. 27

29 6.1.2 Informatieknop In de laatste kolom staat telkens een informatieknop. Als je hierop klikt, verschijnt er een venster met daarin alle gegevens van de oefening (die je ook in de kolommen vindt), het tijdstip waarop de oefening gemaakt werd en de tekst die de leerling getypt heeft. 28

30 Als je via de tab Quoteren (zie 6.3) een oefening gequoteerd hebt, vind je in dit venster ook informatie over de quotering, zoals de gebruikte evaluatieset, de datum waarop de oefening geevalueerd werd, het aantal punten op snelheid, het aantal punten op nauwkeurigheid en het totale aantal punten. Als je feedback op een bepaalde oefening gegeven hebt, vind je hier de feedback terug. In dit venster heb je ook de mogelijkheid om een quotering te verwijderen door op de knop Quotering wissen te klikken (zie 6.3.3) Logboek exporteren De gegevens die je in je logboek terugvindt, kan je ook in Excel raadplegen en indien gewenst afdrukken. Dit doe je door linksonderaan op de knop met het Excel-logo te klikken. 29

31 6.2 Subtab Topscores Hier vind je de topscores terug die de leerlingen behaald hebben in het spel Speedchat (hier Game genoemd) en de oefeningen van het type Foutloos typen. Selecteer eerst de klasgroep en vervolgens het spel waarvan je de topscores wilt bekijken. Klik op Toon de topscores. Je krijgt nu alle topscores van de leerlingen van de geselecteerde klasgroep te zien, gesorteerd volgens score (hoogste bovenaan). Om de topscores van een ander spel te bekijken, moet je eerst weer je klasgroep selecteren en daarna een spel kiezen. 30

32 Met de knop Reset de topscores kan je alle topscores resetten. Opgelet: je reset dan de scores voor de hele groep, voor alle oefeningen. Het is niet mogelijk de topscores te resetten voor een bepaalde leerling of een bepaalde oefening. Je kan de topscores resetten nadat je een klasgroep geselecteerd hebt. Je moet geen spel selecteren. Opgelet: als je eerst een oefening geselecteerd had en je klikt daarna op Reset de topscores, blijven de geselecteerde topscores nog even in beeld. Dit betekent echter niet dat het resetten niet gelukt is: wanneer je nog eens de klasgroep selecteert, merk je dat er geen scores meer getoond worden. Je kan zelf kiezen of de leerlingen op het einde van het spel Speedchat en de oefeningen van het type Foutloos typen de hoogste score die er binnen de groep behaald werd te zien krijgen. Selecteer eerst een klasgroep. Vink vervolgens bij Toon topscores groep Ja aan om telkens de topscore van de groep te tonen. Als de leerling de topscores bekijkt via de subtab Topscores, zal hij ook van elke leerling uit de groep de topscore kunnen zien. Als je Nee aanvinkt, krijgen de leerlingen enkel hun eigen score en eigen topscore te zien. Zowel op het einde van een spel als in de subtap Topscores. Opgelet: je keuze voor Ja of Nee heeft meteen betrekking op alle spelletjes voor de hele klasgroep. Zelfs als je bovenaan een spel selecteert, geldt je keuze voor alle spelletjes tegelijk. 31

33 6.3 Subtab Quoteren Dit is een tab die enkel in het leerkrachtengedeelte aanwezig is Evaluatieset aanmaken Om een oefening te kunnen quoteren, moet je eerst een (of meerdere) evaluatieset(s) aanmaken. Met een evaluatieset bepaal je de criteria waaraan de oefening die je wilt quoteren moet voldoen om het maximale aantal punten te verdienen. Het programma vergelijkt de criteria met de door de leerling behaalde score en kent vervolgens punten toe aan de oefening. Klik op de knop met het plusteken. 32

34 Je krijgt een scherm te zien met de volgende velden: naam: kies een naam voor je evaluatieset; minimumsnelheid: geef de snelheid op die de leerling minstens behaald moet hebben om punten te kunnen krijgen op snelheid. Heeft de leerling een lagere snelheid dan het cijfer dat hier ingevuld wordt, dan zal hij 0 punten behalen. Hier moet minstens het cijfer 1 ingevuld worden; streefsnelheid: geef de snelheid op die de leerling behaald moet hebben om het maximale aantal punten te kunnen krijgen op snelheid; max. punten snelheid: geef hier het maximale aantal punten in dat de leerling op snelheid kan behalen (bv. 10, 50, 100). Als je niet op snelheid wilt quoteren, vul je hier het cijfer 0 in; maximaal foutenpercentage: geef hier het maximale foutenpercentage in dat de leerling behaald mag hebben om punten te krijgen op nauwkeurigheid. Heeft de leerling een hoger foutenpercentage, dan zal hij 0 punten behalen; max. punten fouten: geef hier het maximale aantal punten in dat de leerling op nauwkeurigheid kan behalen (bv. 10, 50, 100); totaal punten: geef hier het maximale aantal punten in dat de leerling in het totaal kan behalen (bv. 10, 50, 100). Opgelet: om een maximaal foutenpercentage met decimalen in te geven, gebruik je een punt in plaats van een komma. Klik op Opslaan om de evaluatieset te bewaren. Je keert nu terug naar de subtab Quoteren. Indien gewenst kan je nog andere evaluatiesets aanmaken via de plusknop. 33

35 6.3.2 Evaluatiesets beheren Via de link beheer evaluatiesets kan je reeds gemaakte evaluatiesets inkijken, wijzigen en verwijderen. Klik op beheer evaluatiesets. Je krijgt een overzicht van alle reeds aangemaakte sets. Bij elke set zie je een potloodje en een rood kruisje. Via de knop Evaluatieset toevoegen kan je een nieuwe evaluatieset aanmaken. Dit kan ook in het vorige scherm, via de plus-knop. 34

36 Als je op het potloodje klikt, krijg je een scherm met daarin alle specificaties van deze set. Deze specificaties kan je aanpassen. Klik op Opslaan om de wijzigingen te bewaren. Als je op het rode kruisje klikt, krijg je de vraag of je de evaluatieset wilt verwijderen. Klik op de knop Verwijderen om de set definitief te verwijderen. Klik op de grijze knop Nee om de set te behouden Oefeningen quoteren In het hoofscherm van de tab Quoteren kan je punten toekennen aan oefeningen die door de leerlingen gemaakt werden. Selecteer eerst de klasgroep en indien gewenst een individuele leerling. Je kan verder selecteren op basis van oefentype, oefeningnummer en datum en tijd waarop de oefening gemaakt werd. Selecteer ook de evaluatieset die je wilt gebruiken om de oefeningen te quoteren. Nadat je een selectie gemaakt heb, klik je op Filteren. Je krijgt nu een overzicht met daarin telkens de beste poging van alle oefeningen die de leerling gemaakt heeft. De informatie die je over de oefeningen te zien krijgt, is dezelfde als in het logboek. 35

37 Je kan gegevens sorteren op een kolom naar keuze door op de pijltjes kolom te klikken. naast de naam van de Als een leerling een bepaalde oefening verschillende keren gemaakt heeft, krijg je hier de poging met het beste resultaat te zien. Wil je toch een andere poging quoteren? Dit kan door te filteren op het oefeningnummer, samen met de datum en tijd waarop deze specifieke poging ondernomen werd. De datum en tijd kan je opzoeken in het logboek, waar wel alle pogingen getoond worden. In de kolom Punten zie je de punten die de leerling zou krijgen als de geselecteerde oefening met de gekozen evaluatieset gequoteerd zou worden. 36

38 Als je op de knop met het potloodje klikt, opent er een venster met details over de quotering. In dit venster kan je ook feedback typen die de leerling te zien zal krijgen in zijn logboek. De feedback mag uit maximaal 250 tekens bestaan. Klik op Feedback opslaan om de feedback te bewaren. Als je de voorgestelde quotering wilt bewaren voor alle oefeningen uit het overzicht, klik je op de knop Bewaar quotering voor alle oefeningen. Het maakt niet uit of je de knop bovenaan of onderaan het overzicht gebruikt. 37

39 Als je de quotering slechts voor enkele oefeningen uit het overzicht wilt bewaren, vink je de oefeningen die je wilt quoteren aan in de kolom Quoteren. Daarna klik je op Bewaar quotering geselecteerde oefeningen. Het maakt niet uit of je de knop bovenaan of onderaan het overzicht gebruikt. Als je op Bewaar geklikt hebt, maar achteraf toch de quotering van een oefening wilt verwijderen, dan kan dit via de subtab Het logboek. Selecteer de oefening in kwestie, klik op de informatieknop en klik in het venster op Quotering wissen. Als je de feedback wilt wijzigen, dan kan dit door in de subtab Quoteren de oefening in kwestie te selecteren, de feedback aan te passen en op Feedback opslaan te klikken. Je hoeft de quotering van de oefening niet eerst te wissen. 38

40 7 Tab Mijn instellingen Hier kan je ervoor kiezen om het programma op de modus hoog contrast te zetten: dan krijg je alle tekst in witte letters op een zwarte achtergrond te zien. Deze modus is vooral bedoeld voor slechtzienden. Je kan de modus activeren door het hokje aan te vinken en op Opslaan te klikken. 8 Tab Afmelden Door op de tab Afmelden te klikken, verlaat je het programma en keer je terug naar de methodesite. 39

OP WEG MET TYP-TOP ONLINE

OP WEG MET TYP-TOP ONLINE OP WEG MET TYP-TOP ONLINE Handleiding voor de leerling UITGEVERIJ DE BOECK 1 Inhoudstafel 1 Eerste gebruik... 3 1.1 Programma openen via de methodesite... 3 1.2 Je account aan een klasgroep koppelen...

Nadere informatie

TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT

TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT Inhoudstafel 1 Eerste gebruik... 2 1.1 Programma openen via de methodesite... 2 1.2 Klasgroep aanmaken... 2 1.3 Leerlingen aan een klasgroep koppelen... 3

Nadere informatie

FAQ voor de leerling TYP-TOP ONLINE UITGEVERIJ DE BOECK

FAQ voor de leerling TYP-TOP ONLINE UITGEVERIJ DE BOECK 2014 FAQ voor de leerling TYP-TOP ONLINE UITGEVERIJ DE BOECK 1 Inhoudstafel Werking... 4 Hoe navigeer ik door de hoofdstukken?... 4 Hoe navigeer ik door de oefeningen?... 4 Hoe verlaat ik het programma?...

Nadere informatie

TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERLING

TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERLING TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERLING Inhoudstafel 1 Eerste gebruik... 2 1.1 Typ-Top online opstarten... 2 1.2 Een licentie activeren... 3 1.3 Je account aan een klasgroep koppelen... 4 2 Oefeningen

Nadere informatie

FAQ voor de leerkracht TYP-TOP ONLINE UITGEVERIJ DE BOECK

FAQ voor de leerkracht TYP-TOP ONLINE UITGEVERIJ DE BOECK 2014 FAQ voor de leerkracht TYP-TOP ONLINE UITGEVERIJ DE BOECK 1 Inhoudstafel Werking... 4 Hoe navigeer ik door de hoofdstukken?... 4 Hoe zie ik de normen waaraan de oefening van een leerling moet voldoen

Nadere informatie

FAQ voor de leerkracht TYP-TOP ONLINE UITGEVERIJ DE BOECK

FAQ voor de leerkracht TYP-TOP ONLINE UITGEVERIJ DE BOECK 2014 FAQ voor de leerkracht TYP-TOP ONLINE UITGEVERIJ DE BOECK 1 Inhoudstafel Werking... 4 Hoe navigeer ik door de hoofdstukken?... 4 Hoe zie ik de normen waaraan de oefening van een leerling moet voldoen

Nadere informatie

4.2 Subtab Evaluatiesets

4.2 Subtab Evaluatiesets 4.2 Subtab Evaluatiesets 4.2.1 Evaluatieset aanmaken Om een oefening te kunnen quoteren, moet je eerst één (of meerdere) evaluatieset(s) aanmaken. Met een evaluatieset bepaal je de criteria waaraan de

Nadere informatie

TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT

TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT Inhoudstafel 1 Eerste gebruik... 2 1.1 Typ-Top online opstarten... 2 1.2 Registreren... 3 1.3 Licentie activeren... 4 1.4 Klasgroep aanmaken... 6 1.5 Leerlingen

Nadere informatie

Dit is een tab die enkel in het leerkrachtengedeelte aanwezig is.

Dit is een tab die enkel in het leerkrachtengedeelte aanwezig is. 3 Tab Beheer groepen Dit is een tab die enkel in het leerkrachtengedeelte aanwezig is. In het tabblad Beheer groepen krijg je een overzicht van alle aangemaakte groepen. Wanneer er nog geen groepen aangemaakt

Nadere informatie

Handleiding beheersmodule voor docenten (en voor schooladmins).

Handleiding beheersmodule voor docenten (en voor schooladmins). Handleiding beheersmodule voor docenten (en voor schooladmins). SNS zelf: http://interactief.plantyn.com/sns Beheersmodule: http://interactief.plantyn.com/sns/adminacc Na het inloggen met een docentenaccount

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

Open Google Chrome en ga naar Meld je aan met je persoonlijke Knooppunt-account.

Open Google Chrome en ga naar  Meld je aan met je persoonlijke Knooppunt-account. Scoodle is een gratis platform, ontwikkeld door Plantyn. Met Scoodle vermindert de planlast aanzienlijk en krijg je als leerkracht alles in handen om het digitale materiaal van Plantyn naar je hand te

Nadere informatie

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS 01 - WELKOM BIJ QUESTI Welkom bij Questi. Alvorens je opstart, willen we je graag attent maken op enkele zaken. Voor je op de knop inloggen klikt, bekijk je best even de algemene filmpjes onder de knop

Nadere informatie

Korte instructie bij het werken met de leerlijnen in ParnasSys

Korte instructie bij het werken met de leerlijnen in ParnasSys Korte instructie bij het werken met de leerlijnen in ParnasSys Advies: werk in Google Chrome of Firefox. Aan de slag met een groep mijn ParnasSys > selecteer de groep > knop groepskaart Wat wilt u doen?

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

Cursus Google Agenda. Lieve D Helft. ICT in het basisonderwijs

Cursus Google Agenda. Lieve D Helft. ICT in het basisonderwijs Cursus Google Agenda Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Google Agenda April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden. Niets van

Nadere informatie

Handleiding SNS online docent (dus niet de beheerstool!) Let op: er is een verschil tussen: Openen

Handleiding SNS online docent (dus niet de beheerstool!) Let op: er is een verschil tussen: Openen Handleiding SNS online docent (dus niet de beheerstool!) Let op: er is een verschil tussen: Sns voor de docent (waar onder andere tests worden aangemaakt en gekoppeld aan studentengroepen). Dit vind je

Nadere informatie

Stap 0: Voorbereiding

Stap 0: Voorbereiding Welkom, Wat fijn dat je voor NT2+ van ThiemeMeulenhoff hebt gekozen! We helpen je graag op weg! Termen: Instituut Groepen Coördinator Docent Student Een onderwijsinstelling die uit een of meerdere groepen

Nadere informatie

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Handleiding Sociale kaart Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Opgesteld door Dennis Servaas bijgewerkte versie januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Aanmelden... 3 2. Zoekfilters... 4 3. Fiches bekijken...

Nadere informatie

Handleiding Elektrocrack

Handleiding Elektrocrack Handleiding Elektrocrack Homepagina 2 Log in 3 Dashboard 4 Quiz aanmaken 5 Filter 6 Vragen 7 [i] Detail 8 Mijn Quiz 9 Dashboard 11 Documenten 12 Offline versie 13 Speel het spel 14 Spelvenster 15 Opties

Nadere informatie

2. INLOGGEN INLOGGEN'

2. INLOGGEN INLOGGEN' 1. DIGITALEWEEK.BE Alle activiteiten die tijdens de Digitale Week plaatsvinden, worden verzameld op de website van de Digitale Week. De deadline om activiteiten in te voeren is 7 maart 2014. 2. INLOGGEN

Nadere informatie

SMARTSCHOOL VOOR OUDERS Leidraad

SMARTSCHOOL VOOR OUDERS Leidraad SMARTSCHOOL VOOR OUDERS Leidraad Inhoudstafel A. Aanmelden 2 B. Profiel en wachtwoord aanpassen 3 C. Smartschool via e-mail 4 D. Startpagina 5 E. Berichten lezen, opmaken, verzenden 6 F. Lessenrooster

Nadere informatie

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen

Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen Inhoudsopgave 1 Bestellen... 3 1.1 De schoolgegevens invullen... 3 1.2 AmbraSoftbeheerder...

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

HANDLEIDING. coachtool

HANDLEIDING. coachtool HANDLEIDING coachtool INHOUD Inloggen Nieuwe groep aanmaken Groep aanpassen Groepen bekijken Deelnemer bekijken Acties bekijken en op acties reageren Coach berichten maken en reageren Notities maken en

Nadere informatie

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda...

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda... Assen, augustus 2013 Handleiding Magister voor personeel 2 Inhoud Inloggen in Magister... 3 Leerlingen... 5 Cijfers... 8 Aanwezigheid... 11 Personeel... 12 Agenda... 12 Beheer... 12 Handleiding Magister

Nadere informatie

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding voor de Opdrachtgever EuroSystems B.V. Nieuwegein 2008, EuroSystems B.V., Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Log in op www.knooppunt.net, ga naar Lesmateriaal, open je e-boek en de aantekeningenlaag voor de klas.

Log in op www.knooppunt.net, ga naar Lesmateriaal, open je e-boek en de aantekeningenlaag voor de klas. Een e-boek is een digitale versie van het leerboek, werkboek of leerwerkboek voor leerlingen. Meestal bestaat een e-boek uit een combinatie van enkele digitale boeken die samen horen. In deze module gaan

Nadere informatie

Je eerste mailtjes met een computer

Je eerste mailtjes met een computer Je eerste mailtjes met een computer Het e-mailadres Om te e-mailen hebben jij en jouw correspondent een e-mailadres nodig. Een e-mailadres bestaat steeds uit 2 delen gescheiden door een o Wat vóór @ staat

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Januari 2016 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Onthouden inloggegevens op computer... 5 Wachtwoord

Nadere informatie

Handleiding Informat. v1.0

Handleiding Informat. v1.0 Handleiding Informat v1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Afspraken... 3 2. Aanmelden... 3 3. Afwezigheden invullen... 5 3.1 Afwezigheden code Z, B, R, D... 5 3.1.1 Inbrengen... 5 3.1.2 Wijzigen...

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in WebIDM 1. Voorwaarden en benodigdheden Om toegang te hebben tot de website van het Gebruikersbeheer (WebIDM) moet je beschikken over

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase

Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase FlexBase is het leermiddelenarrangement voor het bakkersonderwijs in Nederland, waarbij zowel papieren als digitale leermiddelen worden gebruikt. Deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding voor de leerling

Handleiding voor de leerling 1 Inloggen met Knooppunt... 2 2 Inloggen met Smartschool... 3 3 Koppel je diddit-account aan je school... 5 4 Hoe werkt de startpagina van diddit?... 6 5 Voeg je boek toe in diddit... 7 6 Maak oefeningen

Nadere informatie

LESBRIEF Aan de slag met Schoolwise

LESBRIEF Aan de slag met Schoolwise LESBRIEF Aan de slag met Schoolwise (document v1.0) INHOUDSOPGAVE Deel 1 Voor je begint 1.1 Wat is Schoolwise 4 1.2 Registreren 6 1.3 Inloggen 10 1.4 Jouw Schoolwise-account 11 1.5 Nieuwe activeringscode

Nadere informatie

Om met Symbaloo te werken, moet u zich aanmelden bij de website van Symbaloo. www.symbaloo.com

Om met Symbaloo te werken, moet u zich aanmelden bij de website van Symbaloo. www.symbaloo.com Heeft u dat nou ook? Je typt het adres van een internetpagina in en dan krijg u een foutmelding. Uhh? O ja, ik heb het adres verkeerd ingetypt. Vanaf nu hoeft dat niet meer gebeuren. We werken gewoon met

Nadere informatie

IMAP-handleiding Bookinto

IMAP-handleiding Bookinto IMAP-handleiding Bookinto Olivier Nuyts 2Ti6 Ewout Spitaels 2Ti6 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica 2 de jaar Academiejaar 2010-2011 Overzicht Inleiding Bookinto

Nadere informatie

Handleiding SNS online voor de student Openen

Handleiding SNS online voor de student Openen Handleiding SNS online voor de student Openen Als je naar de website www.plantyn.com/sns gaat, krijg je volgend scherm: Kies meteen uit: SNS Plus behandelt alle spellingsregels tot in de details. Ruim

Nadere informatie

Handleiding voor de leerling

Handleiding voor de leerling 1 Inloggen met Knooppunt... 2 2 Inloggen met Smartschool... 3 3 Koppel je diddit-account aan je school... 5 4 Hoe werkt de startpagina van diddit?... 7 5 Voeg je boek toe in diddit... 8 6 Maak oefeningen

Nadere informatie

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker)

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) 1 Inhoud Handleiding voor schooladministratoren... 3 Het begin... 3 Kwaliteit van het systeem... 4 Eigen gegevens wijzigen... 5 Klassenbeheer... 6

Nadere informatie

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER INLEIDING Voor de Veilig Thuis organisaties is in opdracht van de VNG blended learning trainingsmateriaal ontwikkeld door VanMontfoort en Augeo over de thema s Kindermishandeling

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in Web IDM 1. Aanmelden in het gebruikersbeheerplatform Na het voltooien van het aanmeldproces (zie Aanmelden bij Mijn Onderwijs), kom

Nadere informatie

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Maart 2014 bijgewerkt mei 2014 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Mijn AGC... 3 Het ledenportaal... 3 Onthouden inloggegevens

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0 Handleiding ZKM Online Versie 2.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Inloggen 3 Eerste keer dat je inlogt (basisonderdelen) 4 profiel 5 wachtwoord 5 bureau 6 consultants 7 instellingen 8 kleuren 9 licentie 10 ZKM

Nadere informatie

Eclipse Cards b.v.b.a Industriezone Ter Straten Ter Stratenweg 30 BE 2520 Ranst Oelegem info@eclipse-cards.be info@eclipse-cards.

Eclipse Cards b.v.b.a Industriezone Ter Straten Ter Stratenweg 30 BE 2520 Ranst Oelegem info@eclipse-cards.be info@eclipse-cards. Eclipse Cards b.v.b.a Industriezone Ter Straten Ter Stratenweg 30 BE 2520 Ranst Oelegem info@eclipse-cards.be info@eclipse-cards.nl Handleiding Website & E-Commerce Gemaakt dr.: Van der Stee Klem Datum:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn Onderwijs 2.0 en gebruikersbeheer

Gebruikershandleiding Mijn Onderwijs 2.0 en gebruikersbeheer Gebruikershandleiding Mijn Onderwijs 2.0 en gebruikersbeheer Dit document is een handleiding voor alle gebruikers van de portaalsite Mijn Onderwijs versie 2.0 en bevat informatie over voorwaarden en benodigdheden,

Nadere informatie

HANDLEIDING SMARTSCHOOL OUDERPLATFORM

HANDLEIDING SMARTSCHOOL OUDERPLATFORM HANDLEIDING SMARTSCHOOL OUDERPLATFORM 1 Hoe inloggen op Smartschool? 1: Om in te loggen surf je naar https://piustien.smartschool.be. De gebruikersnaam (voornaam.achternaam van je zoon/dochter) en het

Nadere informatie

Online registratietool. Handleiding voor beheerders van groepen

Online registratietool. Handleiding voor beheerders van groepen Online registratietool 2 Handleiding voor beheerders van groepen Inhoudstafel 3 FAQ: veelgestelde vragen p 4 Een nieuwe groep aanmaken en beheren p 10 Personen toevoegen aan uw groep p 21 Een subgroep

Nadere informatie

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Inhoud UNIFACT2e... 1 Inleiding... 1 Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (UniFact2)... 1 0.1. Inleiding... 1 0.2. Gebruik

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties Handleiding Verenigingen en Organisaties Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Inloggen Ga via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of firefox) naar www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/typo3 U ziet vervolgens

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

Bij het opstarten van het programma zie je

Bij het opstarten van het programma zie je OnTip Hussel is een php programma van Erik Hendrikx voor het bijhouden van de scores van Hussels en Voorgelote partijen. Een Hussel is een spelvorm waarbij je per ronde loot voor je medespeler(s) en tegenstander(s).

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Handleiding Mikado-planner

Handleiding Mikado-planner Handleiding Mikado-planner Inhoud conceptnota... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 Wat is Mikado-planner?... 3 2 Hoe werkt Mikado-planner?... 3 3 Wat biedt het overzicht van de doelen?... 3 4 Aan de

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Handleiding: hoe gebruik je Natuurpunt Rapporten & Downloads?

Handleiding: hoe gebruik je Natuurpunt Rapporten & Downloads? Handleiding: hoe gebruik je Natuurpunt Rapporten & Downloads? Handleiding: hoe gebruik je Natuurpunt Rapporten & Downloads? In deze handleiding Voor wie is Natuurpunt Rapporten & Downloads? Waarvoor dient

Nadere informatie

Stap 0: Voorbereiding

Stap 0: Voorbereiding Welkom, Wat fijn dat je voor NT2+ van ThiemeMeulenhoff hebt gekozen! We helpen je graag op weg! Termen: Instituut Groepen Coördinator Docent Student Een onderwijsinstelling die uit een of meerdere groepen

Nadere informatie

Handleiding Mijn Bibliotheek- Administratie

Handleiding Mijn Bibliotheek- Administratie Handleiding Mijn Bibliotheek- Administratie Versie 29 juni 2015 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Links... 2 Aanmelden... 2 Beginscherm... 3 Beheer... 4 1. Bibliotheek... 4 2. Welkomboodschap... 9 3. Gebruikers...

Nadere informatie

Handleiding. Volgsysteem v2.2. Professioneel Account

Handleiding. Volgsysteem v2.2. Professioneel Account Handleiding Volgsysteem v2.2 Professioneel Account Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Inloggen 3 2 Het menu 4 3 Groepen 5 4 Deelnemers 6 5 Huiswerk 9 6 Extra materiaal 11 7 Resultaten 12 8 Berichten 13 9 Forum

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

Handleiding website stappenregistratietool 4/04/2018

Handleiding website stappenregistratietool 4/04/2018 www.10000stappen.be Handleiding website stappenregistratietool 4/04/2018 FAQ: veelgestelde vragen voor deelnemers Ik kan mij niet aanmelden en krijg de melding Je gebruikersgegevens zijn ongeldig. Je mailadres

Nadere informatie

Handleiding. Webtoepassingen. Juli/2014. Vzw Stijn Breugelweg Overpelt

Handleiding. Webtoepassingen. Juli/2014. Vzw Stijn Breugelweg Overpelt Handleiding Webtoepassingen Juli/2014 Vzw Stijn Breugelweg 200 3900 Overpelt Inhoudsopgave 1. AANMELDEN... 1 1.1. Authenticatiekeuze... 1 1.2. Aanmelden met identiteitskaart... 1 1.2.1. Kaartlezer installeren...

Nadere informatie

Invoice Portal. Handleiding

Invoice Portal. Handleiding Invoice Portal Handleiding Inhoud Invoice Portal... 3 Activerings e-mail... 3 Account activeren... 4 Inloggen Invoice Portal... 4 Facturenscherm... 5 Selectiemogelijkheden... 6 Enkelvoudige downloads...

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

Klassenraad of overleg aanmaken

Klassenraad of overleg aanmaken Klassenraad of overleg aanmaken Wat? Een overleg is een dynamisch formulier met een eigen sjabloon per type, je kan deze types onbeperkt aanmaken via de maintenancemodule. Elk sjabloon heeft zijn eigen

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

Opgeslagen HZ wachtwoord(en) verwijderen Versie 1.0 DIENST INFORMATIEVOORZIENING & AUTOMATISERING 11-5-2016

Opgeslagen HZ wachtwoord(en) verwijderen Versie 1.0 DIENST INFORMATIEVOORZIENING & AUTOMATISERING 11-5-2016 Opgeslagen HZ wachtwoord(en) verwijderen Versie 1.0 DIENST INFORMATIEVOORZIENING & AUTOMATISERING 11-5-2016 INHOUDSOPGAVE 1.0 GOOGLE CHROME 2 1.1 Computer 2 1.2 Android device 2 1.3 iphone of ipad 2 2.0

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding VPNL Instore Communicatie

Handleiding VPNL Instore Communicatie Handleiding VPNL Instore Communicatie Inhoudsopgave. Gebruikersomgeving. Dia s maken. Presentaties maken 9 4. Uitzending bekijken VersPlatform Nederland Handleiding VPNL Instore Communicatie . Gebruikersomgeving

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Handleiding bij WSM MailformGenerator

Handleiding bij WSM MailformGenerator 1. Voorwoord Welkom bij de handleiding voor de WSM MailformGenerator. Deze handleiding hebben we gemaakt om je snel en gemakkelijk uit te leggen hoe de WSM MailformGenerator werkt. Deze handleiding is

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BosorNet

Gebruikershandleiding BosorNet Gebruikershandleiding BosorNet Inhoud Diensten en roosters... 1 Wensen invoeren... 4 Diensten en roosters Je start BosorNet op in een browser (bijvoorbeeld Microsoft Explorer, Opera) met de link die je

Nadere informatie

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Inloggen Ga via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of firefox) naar www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/typo3 U ziet vervolgens

Nadere informatie

Handleiding De Sociale Monitor

Handleiding De Sociale Monitor Handleiding De Sociale Monitor Inhoudsopgave Gebruikershandleiding: De Sociale Monitor 2 Bestaande rapportages 7 Een nieuw rapportage aanmaken 9 Het menu 10 Handleiding lokaal beheerders: De Sociale Monitor

Nadere informatie

Korte instructie bij het werken met de leerlijnen in ParnasSys

Korte instructie bij het werken met de leerlijnen in ParnasSys Korte instructie bij het werken met de leerlijnen in ParnasSys Advies: werk in Google Chrome of Firefox. Aan de slag met een groep mijn ParnasSys > selecteer de groep > knop groepskaart > Wat wilt u doen?

Nadere informatie

E-services: Ingave prestaties

E-services: Ingave prestaties Via deze webtoepassing kunt u op de website van uw sociaal secretariaat online de prestaties invullen van uw werknemers. Deze prestaties worden dan ingelezen bij uw sociaal secretariaat en berekend. U

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

Create Your Locksystem

Create Your Locksystem Create Your Locksystem Gebruikershandleiding Wendy Caers CVO Antwerpen Inhoudstafel Inhoudstafel 2 Het programma starten 3 Profielen Profiel aanmaken Profiel wijzigen Profiel verwijderen Sluitplannen Sluitplan

Nadere informatie

Handleiding Voor Bedrijven

Handleiding Voor Bedrijven Handleiding Voor Bedrijven Versie 1-2017 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. account 3 - Nieuw account aanmaken 2. Inloggen 5 - Op het beheersysteem 3. project 8 - Het aanmaken van een project 3b. project 14 - Biedingen

Nadere informatie

Algemene introductie van Newbase

Algemene introductie van Newbase Algemene introductie van Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1 Aan de

Nadere informatie

1. Klik op de button rechtsboven Extranet en log in met gebruikersnaam en wachtwoord van het hoofdaccount.

1. Klik op de button rechtsboven Extranet en log in met gebruikersnaam en wachtwoord van het hoofdaccount. INSTRUCTIE GEBRUIKERSBEHEER Toevoegen/wijzigen van gebruikersaccounts voor het Extranet van www.europeesche.nl/extranet Versie 1.0 21-10-2015 A. AANMAKEN EXTRA GEBRUIKERS ONDER HET HOOFDACCOUNT Het account

Nadere informatie

Quickstart. 1 Inleiding Welkom bij projectadministratie.nl. 2 Browser en instellingen. 2.1 Browsers. 2.2 Instellingen

Quickstart. 1 Inleiding Welkom bij projectadministratie.nl. 2 Browser en instellingen. 2.1 Browsers. 2.2 Instellingen 1 Inleiding Welkom bij projectadministratie.nl 2 Browser en instellingen 2.1 Browsers Projectadministratie is getest en werkt onder : Safari versie 1.3 en hoger Internet Explorer versie 6 en hoger Google

Nadere informatie

Handleiding Project OCMW Beerse.

Handleiding Project OCMW Beerse. Handleiding Project OCMW Beerse. Wim De Proost Jan Jochems Lorenz Lenaerts Departement Handelswetenschappen 1en Bedrijfskunde Bachelor Informatica 2 de jaar Academiejaar 2010-2011 Inleiding De toepassing

Nadere informatie

Handleiding Boris Werkverkenner versie 2-9-2015

Handleiding Boris Werkverkenner versie 2-9-2015 Handleiding Boris Werkverkenner versie 2-9-2015 Back office Via de Back office kunnen accounts voor leerlingen (hierna kandidaten) worden aangemaakt en beheert. Via de activeringsmail krijg je toegang

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Handleiding gebruik Mijnschoolinfo Schoolmedewerkers v 29.7.2014 1 Inhoud 1. Activeren van Mijnschoolinfo als ouder... 3 2. Wachtwoord kwijt of wijzigen... 3 2.1 Wachtwoord

Nadere informatie

Module 3 De nieuwe lerarenkit biedt extra mogelijkheden 3 Wil je meer weten? Ga naar helpdesk.plantyn.com of mail helpdesk@plantyn.

Module 3 De nieuwe lerarenkit biedt extra mogelijkheden 3 Wil je meer weten? Ga naar helpdesk.plantyn.com of mail helpdesk@plantyn. Scoodle is een gratis platform, ontwikkeld door Plantyn. Met Scoodle vermindert de planlast aanzienlijk en krijg je als leerkracht alles in handen om het digitale materiaal bij een Plantynmethode naar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn Onderwijs 2.0 en gebruikersbeheer

Gebruikershandleiding Mijn Onderwijs 2.0 en gebruikersbeheer Gebruikershandleiding Mijn Onderwijs 2.0 en gebruikersbeheer Dit document is een handleiding voor alle gebruikers van de portaalsite Mijn Onderwijs versie 2.0 en bevat informatie over voorwaarden en benodigdheden,

Nadere informatie

Handleiding Ondersteuningsvraag

Handleiding Ondersteuningsvraag Handleiding Ondersteuningsvraag Beste directeur en/of ib er, Voor je ligt de handleiding over het vernieuwde gebruik van de profielen. Gebruiksvriendelijkheid en verscherping van de veiligheid zijn aanleiding

Nadere informatie

Ledenhandleiding PPBN handicap- en registratiesysteem

Ledenhandleiding PPBN handicap- en registratiesysteem Ledenhandleiding PPBN handicap- en registratiesysteem Inhoud Website... 3 Inloggen... 3 Wachtwoord vergeten... 4 DashBoard... 5 Mijn wedstrijden... 5 1. Wedstrijden waarop ik ben ingeschreven... 5 2. Toon

Nadere informatie

Toegang deelnemers / Inloggen... 02. Account deelnemer... 03. Communicatiemateriaal.. 03. Bijbestellen communicatiemateriaal.. 03

Toegang deelnemers / Inloggen... 02. Account deelnemer... 03. Communicatiemateriaal.. 03. Bijbestellen communicatiemateriaal.. 03 Inhoudstafel Handleiding Online Tool Dag van de Zorg 2016 Toegang deelnemers / Inloggen... 02 Paswoord vergeten. 02 Account deelnemer... 03 Communicatiemateriaal.. 03 Bijbestellen communicatiemateriaal..

Nadere informatie