Oostende 17 september 2009 Nr. 19

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oostende 17 september 2009 Nr. 19"

Transcriptie

1 Oostende 17 september 2009 Nr. 19

2 1 BELGIE > 19/182 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 28/09/09 tot en met 9/10/09 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd in de middensector. Datum Dag Begin- en einduur Sector 28 sept. maandag M 29 sept. dinsdag M 30 sept. woensdag M 1 okt. donderdag M 2 okt. vrijdag M 5 okt. maandag M 6 okt. dinsdag M 7 okt. woensdag M 8 okt. donderdag M 9 okt. vrijdag M _(Bron: 14 Regiment Luchtdoelartillerie Nieuwpoort nr. 14A d.d. 13/07/2009) >19/183 BLIGHBANK - WINDMOLENPARK IN UITVOERING Het windmolenpark in uitvoering wordt begrensd door de posities: 51 42,74' N ,04' E 51 40,34' N ,04' E 51 37,21' N ,08' E 51 38,19' N ,52' E 51 38,99' N ,82' E

3 2 Aanbrengen op de kaart D11: windmolenpark (INT1 L5.2) in het gebied afgebakend door de posities: 51 37,95' N ,66' E 51 37,21' N ,08' E 51 37,95' N ,01' E Aanbrengen in dit gebied: de tekst "In uitvoering (2009)" _(Belg. Krt : D11) _(Bron: mail Belwind - d.d. 7/09/2009) > 19/184 (T) BLIGHBANK WINDMOLENPARK FASE 1 - CORRECTIE In BaZ 18/181 (T) staat vermeld dat het lichtkarakter van de grijze golfmeetboeien Fl.Y is. Het lichtkarakter blijkt echter Fl(5)Y.20s te zijn. _(Bron: Mail Belwind d.d. 08/09/2009) NEDERLAND > 19/185 ERRATUM GETIJTAFELS 2009 Bij de opmaak van het getijboekje 2009 zijn in de verwerking een aantal fouten geslopen voor de locatie Vlissingen. Er werden verkeerde waarden voor het hoog water gepubliceerd in het deel GLLWS. De correcte waarden (GLLWS - dm) voor oktober 2009 zijn : 12 oktober 21: oktober 22: oktober 11:46 40 De verbeteringen zijn ook terug te vinden op de website : 2_ID=28 _(Bron: Vlaamse Hydrografie Oostende d.d. 27/02/2009) > 19/186 (T) WESTERSCHELDE NIEUWVLIET-GROEDE VOOROEVERSUPPLETIES Er worden door de sleephopperzuigers Oranje en de Volvo Terranova vooroeversuppleties uitgevoerd vanaf 15 september 2009 tot ca. half december Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 17 september 2009 Nr. 19

4 3 Ten behoeve van deze suppleties wordt een zinkerleiding van 1100 meter uitgelegd ter hoogte van Kruishoofd. Aan het uiteinde van de zinkerleiding komt een koppelboei met drijvende leiding van ca. 100 meter in positie 51 24,43 N 3 28,07 E. Een spitse noordkardinale ton Zinker Kruishoofd met lichtkarakter Q wordt uitgelegd in positie 51 24,59 N 3 28,07 E. _(Bron: Bass - Vlissingen nr. 080/09 d.d. 02/09/2009; Nederlandse Hydrografie Den Haag BaZ 431(T)/09 d.d.07/09/2009)

5 4 DRINGENDE BERICHTEN (DBZ) (WGS84) van kracht op 17/09/2009 > 01/64 OMGEVING NOORDHINDER GETIJMETER Tijdelijk uitgelegd in pos ,45 N 2 40,52 E gele lichtboei Fl(5)Y.20s voorzien van ra.refl. dekkende een getijmeter. Scheepvaart wordt verzocht op veilige afstand voorbij te varen. > 05/219 BELGISCHE KUST NABIJ WESTELIJKE HAVENDAM ZEEBRUGGE Gele stroommeterboei uitgelegd in pos ,28 N 3 10,17 E dekt een stroommeter. > 06/015 NADERING WESTERSCHELDE WIELINGENPAS GELE LICHTWAAKTON Een gele spitse boei met radarreflector werd uitgelegd in positie 51 24,20 N 3 18,38 E. Deze boei heeft een lichtkarakter Fl(5)Y.20s en dekt een golfmeterboei. > 06/260 KUSTROUTE OOSTENDE KNOKKE HEIST Meettoestel uitgelegd in positie 51 21,42 N 3 07,06 E. Gedekt door schotse blazen. > 07/169 NADERING WESTERSCHELDE - WIELINGEN Een gele lichtboei met lichtkarakter Q.Y werd uitgelegd in positie 51 21,35 N 3 07,08 E. Deze boei dekt een stroommeter. > 07/214 BLANKENBERGE HAVEN Vuurtoren 51 18,76 N 3 06,87 E gedoofd > 07/254 VAARGEUL 1 BLINDE TONNEN UITGELEGD Twee blinde tonnen uitgelegd door de Marine in positie 51 26,80 N 2 45,50 E. > 07/348 NADERING WESTERSCHELDE - WIELINGEN Tijdelijk uitgelegd: gele lichtboei met karakter Fl(5)Y.20s in positie 51 23,61 N 3 11,57 E. Deze boei dekt een hydrografisch instrument. > 08/052 BELGISCHE KUST THORNTONBANK Gele boeien met lichtkarakter Fl(5)Y.20s uitgelegd in posities: 51 32,12 N 2 56,54 E ; 51 32,03 N 2 56,70 E; 51 32,17 N 2 56,75 E. Deze boeien dekken een golfmeter Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 17 september 2009 Nr. 19

6 5 > 08/094 KUSTROUTE OOSTENDE KNOKKE- HEIST De lichtboei Z-A3 met positie 51 21,06 N 3 11,45 E is tijdelijk verlegd naar 51 21,14 N 3 11,63 E. > 08/202 NADERING WESTERSCHELDE - WIELINGENPAS Er werd een gele bijzondere markeringsboei Fl.Y.5s. in positie 51 23,28 N ,36 E gelegd. > 08/206 NADERING WESTERSCHELDE - WIELINGENPAS Een gele bijzondere markeringsboei Fl.Y.5s die een uitgelegd hydrografisch instrument dekt, is uitgelegd in positie 51 27,60 N ,69 E. > 08/310 NADERING ZEEBRUGGE Zeebrugge laag geleidelicht in positie 51 20,71 N ,09 E is gedoofd. > 08/311 DYCKROUTE Oostkardinale lichtboei in positie 51 13,29 N ,13 E dekkende een zone voor experimentele visserij, is gedoofd. >08/319 DYCKROUTE De noordkardinale lichtboei in positie 51 17,10 N ,60 E, dekkende een zone voor experimentele visserij, is gedoofd. > 08/362 NADERING WESTERSCHELDE - SCHEUR Er werden tijdelijk hydrografische instrumenten uitgelegd, gedekt door Schotse blazen, tussen de posities 51 22,60 N ,15 E en 51 23,45 N ,08 E. De scheepvaart wordt verzocht goed vrij te blijven en niet te ankeren of vistuig te gebruiken. > 09/016 KUSTROUTE Een gele lichtboei met karakter Q.Fl.Y die meettoestellen dekt, is uitgelegd in positie 51 13,37 N ,73 E. > 09/017 KUSTROUTE Een gele lichtboei met karakter Q.Fl.Y die meettoestellen dekt, is uitgelegd in positie 51 13,62 N ,01 E. > 09/028 MARIAKERKE MEETTOESTELLEN Een gele lichtboei met karakter Fl.Y (5) 20s die meettoestellen dekt, is uitgelegd in positie 51 13,28 N ,72 E. > 09/029 MARIAKERKE - MEETTOESTELLEN Een gele lichtboei met karakter Fl.Y (5) 20s die meettoestellen dekt, is uitgelegd in positie 51 13,38 N ,68 E. > 09/041 KUSTROUTE - WESTDIEP - KLEINE REDE Een gele lichtboei met karakter Fl.Y (5) 30s die meettoestellen dekt, is uitgelegd in positie 51 13,42 N ,63 E.

7 6 > 09/076 HAVEN VAN ZEEBRUGGE Er is een gele golfmeetboei met karakter FL(5)Y.20S uitgelegd in positie 51 21,34 N ,57 E. > 09/081 IMO - WESTHINDERROUTE KB lichtboei 51 21,03 N ,83 E. RACON onbetrouwbaar. > 09/088 KUSTROUTE - WESTDIEP - KLEINE REDE Meetinstrumenten tijdelijk uitgelegd in positie 51 13,60 N ,71 E gedekt door gele boei met lichtkarakter Q. > 09/103 HAVEN NIEUWPOORT Het hooggeleidelicht in positie 51 08,14 N ,67 E gedoofd. > 09/112 NADERING WESTERSCHELDE - THORNTONROUTE Er is tijdelijk een hydrografisch instrument, gedekt door een gele boei gemerkt Belgica, uitgelegd in positie 51 34,09 N ,90 E. > 09/113 KUSTROUTE - VLAAMSE-BANKENROUTE Er werd tijdelijk een meetinstrument uitgelegd in positie 51 17,15 N ,41 E, gedekt door een blinde gele boei. > 09/116 NADERING BLANKENBERGE Er is tijdelijk een gele lichtboei, Fl.Y.5s, uitgelegd in positie 51 19,62 N ,44 E. Deze boei dekt een hydrografisch instrument. > 09/124 NADERING WESTERSCHELDE - WIELINGENPAS Er is een gele blinde boei uitgelegd in positie 51 21,09 N ,03 E die een stroommeter dekt. > 09/147 HAVEN OOSTENDE De tijdelijk uitgelegde rode stompe lichtboei met rood flikkerlicht en gemerkt OH 8 in positie 51 14,25 N ,36 E is tijdelijk heruitgelegd. > 09/148 HAVEN OOSTENDE De rode stompe lichtboei met rood flikkerlicht en gemerkt OH 6 die de overblijfselen van het oosterstaketsel dekt, is tijdelijk uitgelegd in positie 51 14,35 N ,17 E. > 09/173 NADERING WESTERSCHELDE - VAARWATER SCHEUR De SZ-lichtboei in positie 51 23,67 N ,59 E is tijdelijk opgenomen. > 09/177 NADERING WESTERSCHELDE - THORNTONBANK Er is een gele blinde ton uitgelegd in positie 51 27,66 N ,60 E die een hydrografisch instrument dekt. > 09/181 NADERING WESTERSCHELDE - THORNTONBANK Er is een gele boei uitgelegd in positie 51 32,07 N ,50 E die een hydrografisch instrument dekt. Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 17 september 2009 Nr. 19

8 7 > 09/206 IMO-ROUTE - WESTHINDER Er werd een gele lichtboei, Fl.Y.5s, uitgelegd in positie 51 22,57 N 3 10,98 E. Deze boei dekt een stroommeter. > 09/207 DYCKROUTE Er werd een noordkardinale lichtboei, gemerkt F 7, Q, uitgelegd t.b.v. experimentele visserij in positie 51 13,66 N 2 31,77 E. > 09/208 DYCKROUTE Er werd een westkardinale lichtboei, gemerkt F 8, Q(9) 15s, uitgelegd t.b.v. experimentele visserij in positie 51 12,52 N 2 30,12 E. > 09/225 NADERING WESTERSCHELDE - THORNTON Er werd tijdelijk een gele lichtboei, FL(5)Y.20s, uitgelegd die een stroommeter en getijmeter dekt in positie 51 26,88 N 2 53,04 E. > 09/237 NADERING WESTERSCHELDE - WIELINGENPAS Er werd een gele stroommeterboei met karakter FL.Y.3s en gemerkt met VH1 uitgelegd in positie 51 22,58 N 3 10,89 E. > 09/262 ZEEBRUGGE HAVEN Het westelijk havenlicht in positie 51 21,74 N 3 11,18 E is gedoofd. > 09/275 DYCKROUTE Er werd tijdelijk een gele lichtboei met karakter Fl.Y.5s, uitgelegd die een stroommeter dekt in positie 51 15,78 N 2 40,93 E. > 09/276 DYCKROUTE Er werd tijdelijk een gele lichtboei met karakter Fl.Y.5s, uitgelegd die een stroommeter dekt in positie 51 15,93 N 2 41,30 E. > 09/277 IMO-WESTHINDERROUTE Er werd tijdelijk een gele lichtboei met karakter Fl.Y.5s, uitgelegd die een stroommeter dekt in positie 51 20,87 N 2 36,28 E. > 09/278 IMO-WESTHINDERROUTE Er werd tijdelijk een gele lichtboei met karakter Fl.Y.5s, uitgelegd die een stroommeter dekt in positie 51 21,06 N 2 36,58 E. > 09/279 HAVEN OOSTENDE De rode stompe lichtboei, met rood flikkerlicht en OH 8 gemerkt in positie 51 14,25 N 2 55,36 E, is tijdelijk opgenomen. > 09/321 ZEEBRUGGE HAVEN Het westelijk havenlicht in positie 51 21,74 N 3 11,18 E is gedoofd. > 09/325 BLIGHBANK Er werd een noordkardinale lichtboei BLW-N met flikkerlicht uitgelegd in positie 51 42,74 N 2 48,04 E.

9 8 > 09/326 BLIGHBANK Er werd een oostkardinale lichtboei BLW-E met groepflikkerlicht drie om de 10 sec uitgelegd in positie 51 41,35 N 2 50,10 E. > 09/327 KUSTROUTE VLAAMSE-BANKENROUTE De Oostdyck-W-lichtboei in positie 51 17,15 N 2 26,32 E is verdreven. De scheepvaart wordt verzocht bij waarneming de positie te melden aan Kustwachtstation Oostende. > 09/328 BLIGHBANK Er werd een zuidkardinale lichtboei, gemerkt BLW-S, met lichtkarakter Q 6 + L FL 15sec uitgelegd in positie 51 37,94 N 2 48,06 E. > 09/329 BLIGHBANK Er werd een westkardinale lichtboei, gemerkt BLW-W, met lichtkarakter Q 9 W 15sec uitgelegd in positie 51 38,99 N 2 45,82 E. > 09/331 BLIGHBANK Er werd tijdelijk een gele lichtboei, gemerkt BLW1, met lichtkarakter FL Y 5sec en voorzien van een liggend kruis uitgelegd in positie 51 40,33 N 2 49,49 E. > 09/332 BLIGHBANK Er werd tijdelijk een gele lichtboei, gemerkt BLW2, met lichtkarakter FL Y 5sec en voorzien van een liggend kruis uitgelegd in positie 51 39,40 N 2 48,67 E. > 09/333 BLIGHBANK Er werd tijdelijk een gele lichtboei, gemerkt BLW3, met lichtkarakter FL Y 5sec en voorzien van een liggend kruis uitgelegd in positie 51 38,70 N 2 46,48 E. > 09/334 BLIGHBANK Er werd tijdelijk een gele lichtboei, gemerkt BLW4, met lichtkarakter FL Y 5sec en voorzien van een liggend kruis uitgelegd in positie 51 38,22 N 2 47,37 E. > 09/336 BLIGHBANK Er werd een grijze golfmeter met lichtkarakter FL Y uitgelegd in positie 51 41,68 N 2 47,85 E. > 09/337 BLIGHBANK Er werd een grijze golfmeter met lichtkarakter FL Y uitgelegd in positie 51 39,71 N 2 46,64 E. > 09/348 NADERING OOSTENDE Er werd tijdelijk een gele lichtboei met lichtkarakter FL.Y.5s uitgelegd in positie 51 16,08 N 2 31,88 E die een hydrografisch instrument dekt. > 09/349 NADERING OOSTENDE Er werd tijdelijk een gele lichtboei met lichtkarakter FL.Y.5s uitgelegd in positie 51 15,90 N 2 31,46 E die een hydrografisch instrument dekt. Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 17 september 2009 Nr. 19

10 9 > 09/350 NADERING OOSTENDE Er werd tijdelijk een gele lichtboei met lichtkarakter FL.Y.5s uitgelegd in positie 51 15,75 N 2 25,03 E die een hydrografisch instrument dekt. > 09/351 NADERING OOSTENDE Er werd tijdelijk een gele lichtboei met lichtkarakter FL.Y.5s uitgelegd in positie 51 15,43 N 2 25,21 E die een hydrografisch instrument dekt. > 09/353 NADERING WESTERSCHELDE / WIELINGEN De gele stroommeterboei VH1 in positie 51 22,58 N ,89 E, FL.Y.3S, is 075 graden 0,4 mijl uit positie. > 09/354 DYCK ROUTE De Middelkerke BK lichtboei in positie 51 18,20 N ,75 E is verdreven. De scheepvaart wordt verzocht bij waarneming positie te melden aan Kustwachtstation Oostende. > 09/356 BLIGHBANK Het licht van de grijze golfmeterboei in positie 51 41,68 N ,85 E is vervangen door Fl.(5)Y20s. > 09/357 BLIGHBANK Het licht van de grijze golfmeterboei in positie 51 39,71 N ,64 E is vervangen door Fl.(5)Y20s. > 09/359 NADERING WESTERSCHELDE VAARGEUL 1 De V G 3 lichtboei in positie 51 25,05 N ,92 E is tijdelijk opgenomen. > 09/360 NADERING WESTERSCHELDE THORNTONROUTE De SW-Thorntonlichtboei in positie 51 30,95 N ,92 E is tijdelijk opgenomen. Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 17 september 2009 Nr. 19

11 10 Samengesteld door: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Administratief Centrum (1ste verdieping) Vrijhavenstraat Oostende Uitgegeven door: Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken Brussel 2009 Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken Prijs: Abonnementsprijs nr nr. 26: 30 euro per jaar (referentie: BAZ2009) Prijs BaZ nr. 01: 15 euro (referentie: BAZ12009) Over te schrijven met de gepaste referentie op rekeningnummer op naam van: Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken E.V. Flanders Hydraulics Berchemlei Borgerhout Peilingen zijn ware richtingen vanuit zee gerekend voor lichtsectoren. Lengten t.o.v. Greenwich. Overname van gegevens uit deze uitgave is alleen toegestaan met volledige bronvermelding: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie. Ontwerp: Fotografie: Valère Prinzie Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 17 september 2009 Nr. 19

12

Oostende 20 november 2008 Nr. 24

Oostende 20 november 2008 Nr. 24 Oostende 20 november 2008 Nr. 24 1 BELGIE >24/234(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 1/12/2008 tot en met 12/12/2008 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

Oostende 5 maart 2009 Nr. 5

Oostende 5 maart 2009 Nr. 5 Oostende 5 maart 2009 Nr. 5 1 BELGIE >05/67(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 09/03/09 tot en met 20/03/09 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd in

Nadere informatie

Oostende 06 november 2008 Nr. 23

Oostende 06 november 2008 Nr. 23 Oostende 06 november 2008 Nr. 23 1 BELGIE >23/226(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 17/11/2008 tot en met 28/11/2008 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

>21/211(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN. Datum Dag Begin- en einduur Sector

>21/211(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN. Datum Dag Begin- en einduur Sector 1 BELGIE >21/211(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 20/10/2008 tot en met 24/10/2008 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd in de middensector. De schietstand

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 19 AUGUSTUS 2010 NR.17

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 19 AUGUSTUS 2010 NR.17 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 19 AUGUSTUS 2010 NR.17 1 BELGIE >17/209 (T) I M O - NOORDHINDER ROUTE Er werd een stroommeter uitgelegd in positie 51 42,33 N 2 36,83 E gedekt door een gele boei FL.Y.5s

Nadere informatie

>24/241 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN. Datum Dag Begin- en einduur Sector

>24/241 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN. Datum Dag Begin- en einduur Sector 1 BELGIE >24/241 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 07/12/2009 tot en met 18/12/2009 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd in de middensector en de

Nadere informatie

Oostende 15 oktober 2009 Nr. 21

Oostende 15 oktober 2009 Nr. 21 Oostende 15 oktober 2009 Nr. 21 1 BELGIE >21/198(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 26/10/09 tot en met 06/11/09 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

Oostende 23 oktober 2008 Nr. 22

Oostende 23 oktober 2008 Nr. 22 Oostende 23 oktober 2008 Nr. 22 1 BELGIE >22/220(T) REDE VAN NIEUWPOORT - OPSPUITINGEN Tijdelijk uitgelegd in positie 51 09,79 N - 2 42,99 E een gele lichtboei, gevende een flikkerlicht, op het einde van

Nadere informatie

Oostende 22 november 2007 Nr. 24

Oostende 22 november 2007 Nr. 24 Oostende 22 november 2007 Nr. 24 1 BELGIE > 24/193(T) NIEUWPOORT ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 03/12/2007 tot en met 14/12/2007 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

Oostende 11 oktober 2007 Nr. 21

Oostende 11 oktober 2007 Nr. 21 Oostende 11 oktober 2007 Nr. 21 1 BELGIE > 21/172(T) NIEUWPOORT ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 22/10/2007 tot en met 02/11/2007 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 27 MEI 2010 NR.11

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 27 MEI 2010 NR.11 Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 27 MEI 2010 NR.11 + 1 FRANKRIJK >11/150 OMGEVING DUINKERKE - BRAEKBANK - KAARTVERBETERING - DIEPTECIJFER Aanbrengen op de kaart: een dieptecijfer van 1.3m in positie

Nadere informatie

Oostende 12 april 2007 Nr. 08

Oostende 12 april 2007 Nr. 08 Oostende 12 april 2007 Nr. 08 1 BELGIE > 08/82 (T) BELGISCHE KUST VOOR KOKSIJDE - JACHTBOEIEN GELEGD T.b.v. de jachtsport werden volgende gele jachttonnen voorzien van radarreflector en liggend kruis

Nadere informatie

Oostende 15 februari 2007 Nr. 04

Oostende 15 februari 2007 Nr. 04 Oostende 15 februari 2007 Nr. 04 1 BELGIE > 04/61 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 19/02/2007 tot en met 23/02/2007 is de schietstand gesloten. Gedurende de periode26/02/2007

Nadere informatie

Oostende 13 maart 2008 Nr. 06

Oostende 13 maart 2008 Nr. 06 Oostende 13 maart 2008 Nr. 06 1 BELGIE >06/77(T) NIEUWPOORT ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 24/03/2008 tot en met 04/04/2008 worden er door de artillerie geen schietoefeningen uitgevoerd.

Nadere informatie

Oostende 14 augustus 2008 Nr. 17

Oostende 14 augustus 2008 Nr. 17 Oostende 14 augustus 2008 Nr. 17 1 BELGIE >17/182(T) KUSTROUTE OOSTENDE KNOKKE HEIST GEVAARLIJK SPRINGTUIG Er werd een gevaarlijk springtuig gevonden in positie 51 21,99N 2 34,73 E. Scheepvaart wordt

Nadere informatie

... Oostende 12 november Nr. 23

... Oostende 12 november Nr. 23 ... Oostende 12 november 2009... Nr. 23 1 BELGIE >23/226 (T) OMGEVING GARDEN CITY - ALGEMEEN VERBOD Het is verboden te duiken, vissen, ankeren of dreggen in positie 51 29,12 N - 2 17,92 E en binnen een

Nadere informatie

Oostende 29 oktober 2009 Nr. 22

Oostende 29 oktober 2009 Nr. 22 Oostende 29 oktober 2009 Nr. 22 1 FRANKRIJK >22/207 NADERING DUINKERKE - LICHTBOEIEN Lichtkarakter aanpassen op de kaart : - DW 29 in positie 51 03,85 N - 2 20,21 E : Fl(3)G 12s vervangen door Q.G (Belg.

Nadere informatie

Oostende 16 april 2009 Nr. 8

Oostende 16 april 2009 Nr. 8 Oostende 16 april 2009 Nr. 8 1 BELGIE > 08/92 ERRATUM GETIJTAFELS 2009 Bij de opmaak van het getijboekje 2009 zijn in de verwerking een aantal fouten geslopen voor de locatie Vlissingen. Er werden verkeerde

Nadere informatie

Oostende 7 juni 2007 Nr. 12

Oostende 7 juni 2007 Nr. 12 Oostende 7 juni 2007 Nr. 12 1 BELGIE > 12/107 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 18/06/2007 tot en met 07/09/2007 is de schietstand gesloten. _(Bron: 14 Regiment Luchtdoelartillerie

Nadere informatie

MEDEDELING. www. vlaamsehydrografie.be

MEDEDELING. www. vlaamsehydrografie.be Oostende 20 juli 2006 Nr. 15 MEDEDELING Wegens verlof van de drukkerij zullen de BaZ nr. 16 dd. 03/08/2006 en BaZ nr. 17 dd. 17/08/2006 samen per post verzonden worden. BaZ nr. 16 dd. 03/08/2006 zal vanaf

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 18 FEBRUARI 2010 NR.04

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 18 FEBRUARI 2010 NR.04 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 18 FEBRUARI 2010 NR.04 1 BELGIE >04/78 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 03/58 (T) vervalt. Gedurende de periode van 01/03/2010 tot en met 12/03/2010

Nadere informatie

> 05/66 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN

> 05/66 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN 1 BELGIE > 05/66 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode 12/03/2007 tot en met 23/03/2007 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd in de midden en kleine sector.

Nadere informatie

Oostende 5 februari 2009 Nr. 3

Oostende 5 februari 2009 Nr. 3 Oostende 5 februari 2009 Nr. 3 1 FRANKRIJK >03/48 HAVEN DUINKERKE - VERBETERING LICHTENLIJST 0365.1 (A1120) 51 02,93 N - 2 22,12 E lichtkarakter Q hoogte 10m dracht 11M 0365.X (A120.1) 51 02,98 N - 2

Nadere informatie

> 17/181(T) HAVEN VAN GENT - HINDERLIJKE WATERBEWEGING

> 17/181(T) HAVEN VAN GENT - HINDERLIJKE WATERBEWEGING Oostende 17 augustus 2006 Nr. 17 1 BELGIE > 17/180(T) METINGEN HAVEN ZEEBRUGGE In en rond de haven van Zeebrugge worden gedurende een periode van één jaar metingen uitgevoerd in de volgende locaties:

Nadere informatie

> 18/185 (T) BENEDEN ZEESCHELDE AANMEERPONTONS LILLO

> 18/185 (T) BENEDEN ZEESCHELDE AANMEERPONTONS LILLO Oostende 31 augustus 2006 Nr. 18 1 FRANKRIJK > 18/184 HAVEN DUINKERKE - WIJZIGEN BEBAKENING 1. Schrappen in positie 51 03,6 N 2 19,6 E de spitse ton Sile 0. 2. Vervangen in positie 51 03,7 N - 2 23,4

Nadere informatie

Oostende 22 mei 2008 Nr. 11

Oostende 22 mei 2008 Nr. 11 Oostende 22 mei 2008 Nr. 11 1 BELGIE >11/117(T) NIEUWPOORT ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 02/06/2008 tot en met 13/06/2008 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

Oostende 24 april 2008 Nr. 09

Oostende 24 april 2008 Nr. 09 Oostende 24 april 2008 Nr. 09 1 FRANKRIJK 09/101(P) VERKEERSCHEIDINGSTELSEL NOORDHINDER-ZUID - AANPASSING Het bestaande verkeerscheidingstelsel wordt gewijzigd vanaf 1 juli 2008. De nummering van de punten

Nadere informatie

Oostende 27 september 2007 Nr. 20

Oostende 27 september 2007 Nr. 20 Oostende 27 september 2007 Nr. 20 1 BELGIE > 20/168(T) NIEUWPOORT ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 08/10/2007 tot en met 19/10/2007 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 10 JUNI 2010 NR.12

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 10 JUNI 2010 NR.12 Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 10 JUNI 2010 NR.12 + 1 FRANKRIJK >12/165 STRAAT DOVER ROUTE - OMGEVING SANDETTIE NOORD - KAART- EN LICHTENLIJST VERBETERING Aanbrengen op de kaart: Een magenta cirkel

Nadere informatie

Oostende 14 mei 2009 Nr. 10

Oostende 14 mei 2009 Nr. 10 Oostende 14 mei 2009 Nr. 10 1 BELGIE > 10/111(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 25/05/09 tot en met 05/06/09 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

Oostende 22 januari 2009 Nr. 2

Oostende 22 januari 2009 Nr. 2 Oostende 22 januari 2009 Nr. 2 1 BELGIE >02/42(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 26/01/2009 tot en met 06/02/2009 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

> 12/143(T) VOORHAVEN ZEEBRUGGE WIELINGENDOK GELEIDELICHTEN 229 > 12/144 RECREATIEDUIKEN OP ZEE PROCEDURES AANVULLING BAZ NR 11/137/2006

> 12/143(T) VOORHAVEN ZEEBRUGGE WIELINGENDOK GELEIDELICHTEN 229 > 12/144 RECREATIEDUIKEN OP ZEE PROCEDURES AANVULLING BAZ NR 11/137/2006 Oostende 8 juni 2006 Nr. 12 1 BELGIE > 12/143(T) VOORHAVEN ZEEBRUGGE WIELINGENDOK GELEIDELICHTEN 229 De geleidelichten 229 in het Wielingendok zijn tijdelijk buiten gebruik. De metalen mast van het laag

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden

Berichten aan Zeevarenden Berichten aan Zeevarenden + BaZ nr. 05 2016 3 maart 2016 1 BELGIE 2016-05/096(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 2016-04/082(T) vervalt. Gedurende de periode van 14/03/2016 tot en met 25/03/2016

Nadere informatie

> 11/137 SPORTDUIKEN OP ZEE - PROCEDURES

> 11/137 SPORTDUIKEN OP ZEE - PROCEDURES Oostende 25 mei 2006 Nr. 11 1 BELGIE > 11/137 SPORTDUIKEN OP ZEE - PROCEDURES 1. De in dit bericht voorziene procedures gelden voor vaartuigen, met inbegrip van pleziervaartuigen, met sportduikers aan

Nadere informatie

Oostende 02 augustus 2007 Nr. 16

Oostende 02 augustus 2007 Nr. 16 Oostende 02 augustus 2007 Nr. 16 1 BELGIE > 16/142 (T) HAVEN OOSTENDE Ten behoeve van de afbraakwerken van het oosterstaketsel werd tijdelijk een rode lichtboei met lichtkarakter Q.R uitgelegd in positie

Nadere informatie

Oostende 05 juni 2008 Nr. 12

Oostende 05 juni 2008 Nr. 12 Oostende 05 juni 2008 Nr. 12 1 BELGIE >12/127(T) NIEUWPOORT ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 16/06/2008 tot en met 05/09/2008 worden er door de artillerie geen schietoefeningen uitgevoerd.

Nadere informatie

Oostende 19 februari 2009 Nr. 4

Oostende 19 februari 2009 Nr. 4 Oostende 19 februari 2009 Nr. 4 1 FRANKRIJK >04/58 HAVEN DUINKERKE - VERBETERING LICHTENLIJST Het BaZ 03/48 vervalt. 0365.2 (A1120.1) 51 02,93 N - 2 22,12 E lichtkarakter Q hoogte 10m dracht 11M 0365.1

Nadere informatie

Oostende 15 maart 2007 Nr. 06

Oostende 15 maart 2007 Nr. 06 Oostende 15 maart 2007 Nr. 06 1 BELGIE > 06/73 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode 26/03/2007 tot en met 06/04/2007 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

Oostende 08 mei 2008 Nr. 10

Oostende 08 mei 2008 Nr. 10 Oostende 08 mei 2008 Nr. 10 1 BELGIE >10/110(T) BELGISCHE KUST KOKSIJDE JACHTBOEIEN T.b.v. de jachtsport werden volgende gele jachttonnen voorzien van radarreflector en liggend kruis als topteken uitgelegd:

Nadere informatie

Oostende 18 januari 2007 Nr. 02

Oostende 18 januari 2007 Nr. 02 Oostende 18 januari 2007 Nr. 02 1 BELGIE > 02/42 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van22/01/2007 tot en met 02/02/2007 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

Oostende 2 maart 2006 Nr. 05

Oostende 2 maart 2006 Nr. 05 Oostende 2 maart 2006 Nr. 05 1 BELGIE > 05/74 (T) NIEUWPOORT ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 06/03/2006 tot en met 10/03/2006 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 01 AUGUSTUS 2013 NR. 16

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 01 AUGUSTUS 2013 NR. 16 Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 01 AUGUSTUS 2013 NR. 16 + 1 BELGIE >16/256 (T) NOORDHINDER ROUTE - LICHTBOEIEN EN INSTRUMENTEN TIJDELIJK UITGELEGD Er werden 2 instrumenten tijdelijk uitgelegd en gedekt

Nadere informatie

Oostende 16 augustus 2007 Nr. 17

Oostende 16 augustus 2007 Nr. 17 Oostende 16 augustus 2007 Nr. 17 1 BELGIE > 17/149(T) HAVEN OOSTENDE AFBRAAK OOSTERSTAKETSEL De tijdelijk uitgelegde rode lichtboei met lichtkarakter Q.R. werd verlegd naar positie 51 14,46 N 2 55,07 E.

Nadere informatie

Oostende 2 april 2009 Nr. 7

Oostende 2 april 2009 Nr. 7 Oostende 2 april 2009 Nr. 7 1 BELGIE > 07/83(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 06/04/09 tot en met 17/04/09 is de schietstand voor zeewaartse schietoefeningen gesloten.

Nadere informatie

> 14/162 BELGISCHE KUST - OMGEVING SCHEUR WIELINGEN VERPLAATSEN GOLFMEETBOEI EN WAAKTON

> 14/162 BELGISCHE KUST - OMGEVING SCHEUR WIELINGEN VERPLAATSEN GOLFMEETBOEI EN WAAKTON Oostende 6 juli 2006 Nr. 14 1 BELGIE > 14/162 BELGISCHE KUST - OMGEVING SCHEUR WIELINGEN VERPLAATSEN GOLFMEETBOEI EN WAAKTON De golfmeetboei Scheur E in positie 51 24,17 N 3 18,29 E verplaatsen naar de

Nadere informatie

> 21/203 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN

> 21/203 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Oostende 12 oktober 2006 Nr. 21 1 BELGIE > 21/203 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 30/10/2006 tot en met 10/11/2006 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 02 JULI 2015 NR. 14

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 02 JULI 2015 NR. 14 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 02 JULI 2015 NR. 14 1 BELGIE >14/179 KAART 102 - HOOFDPANEL - KAARTVERBETERING Aanbrengen onderaan de nota over de publicatiegegevens: _(Belg. kaart: 102 (INT1480))

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 1 SEPTEMBER 2011 NR. 18

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 1 SEPTEMBER 2011 NR. 18 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 1 SEPTEMBER 2011 NR. 18 1 FRANKRIJK >18/224 GRAVELINES - WEST-HAVENLICHT - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING BaZ 2011-13/184 (T) vervalt. LL A1132 (Belg. Nr: 0276)

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 29 augustus 2013 Nr. 18

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 29 augustus 2013 Nr. 18 Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 29 augustus 2013 Nr. 18 + 1 BELGIE >18/276 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 2013-12/177 (T) vervalt. Gedurende de periode van 02/09/2013 tot en met 13/09/2013

Nadere informatie

OOSTENDE 24 november 2005

OOSTENDE 24 november 2005 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

OOSTENDE 14 augustus 2003

OOSTENDE 14 augustus 2003 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Waterwegen Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

OOSTENDE 27 februari 2003

OOSTENDE 27 februari 2003 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Waterwegen Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 05 DECEmBEr 2013 Nr. 25

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 05 DECEmBEr 2013 Nr. 25 Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 05 DECEmBEr 2013 Nr. 25 + 1 BELGIE >25/372 VERVALLEN BERICHTEN BaZ nr. Vervallen Kaarten 2013-10/161 (T) Beneden Zeeschelde - Noordzeeterminal - Tijdelijk meerverbod

Nadere informatie

Oostende 30 augustus 2007 Nr. 18

Oostende 30 augustus 2007 Nr. 18 Oostende 30 augustus 2007 Nr. 18 1 2 1 INEN worden er den en ent 14A op Sector M M 81008 dd. > 18/158(T) HAVEN OOSTENDE BELIE Verkeerssignalisatie haveningang op oosterstaketsel > in18/157(t) positie:

Nadere informatie

OOSTENDE 30 september 2004

OOSTENDE 30 september 2004 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Waterwegen Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 21 NOVEmBEr 2013 Nr. 24

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 21 NOVEmBEr 2013 Nr. 24 Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 21 NOVEmBEr 2013 Nr. 24 + 1 BELGIE >24/361 VERVALLEN BERICHTEN BaZ nr. Vervallen Kaarten 2013-20/313 (T) Westerschelde - Pas van Rilland - Stroom- en debietmetingen

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden

Berichten aan Zeevarenden Berichten aan Zeevarenden + BaZ nr. 17 2016 18 augustus 2016 1 FRANKRIJK 2016-17/220 HAVEN DUINKERKE WEST - BOEI AP3 BaZ 2012-03/067(T) vervalt. Kaarten: D11 Bron: SHOM week 2016-33: AAN 12 04-T-04 opgeheven

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden

Berichten aan Zeevarenden Berichten aan Zeevarenden + BaZ nr. 23 2016 10 november 2016 1 BELGIE 2016-23/287(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 2016-22/276(T) vervalt. Gedurende de periode van 21/11/2016 tot en met

Nadere informatie

Oostende 19 juni 2008 Nr. 13

Oostende 19 juni 2008 Nr. 13 Oostende 19 juni 2008 Nr. 13 1 FRANKRIJK >13/141 WIJZIGING VERKEERSCHEIDINGSTELSEL NOORDHINDER- ZUID DIEPWATERROUTE SANDETTIÉ - KAARTVERBETERING De vermelde wijzigingen van het verkeerscheidingstelsel

Nadere informatie

OOSTENDE 12 mei 2005 BELGIE. 10/115 (T) Nieuwpoort. Zeewaartse schietoefeningen.

OOSTENDE 12 mei 2005 BELGIE. 10/115 (T) Nieuwpoort. Zeewaartse schietoefeningen. BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden

Berichten aan Zeevarenden Berichten aan Zeevarenden + BaZ nr. 19 2016 15 september 2016 1 ALGEMENE BERICHTEN 2016-19/239 ALGEMEEN BERICHT - NIEUWE PUBLICATIE Kaart: 104 Hernieuwde uitgave van 2016 van de: Belgische kaart 104 Westerschelde

Nadere informatie

OOSTENDE 05 augustus 2004

OOSTENDE 05 augustus 2004 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Waterwegen Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

OOSTENDE 25 september 2003

OOSTENDE 25 september 2003 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Waterwegen Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 26 MAART 2015 NR. 07

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 26 MAART 2015 NR. 07 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 26 MAART 2015 NR. 07 1 BELGIE >07/089 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 2015-06/078 (T) vervalt. Gedurende de periode van 13/04/2015 tot en met 24/04/2015

Nadere informatie

OOSTENDE 19 juni 2003

OOSTENDE 19 juni 2003 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Waterwegen Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

OOSTENDE 18 december 2003

OOSTENDE 18 december 2003 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Waterwegen Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

OOSTENDE 17 februari 2005

OOSTENDE 17 februari 2005 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Waterwegen Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

OOSTENDE 05 februari 2004

OOSTENDE 05 februari 2004 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Waterwegen Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden NR. 19

Berichten aan Zeevarenden NR. 19 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 13 september 2012 NR. 19 1 BELGIE >19/273 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 2012-18/260 (T) vervalt. Gedurende de periode van 01/10/2012 tot en met

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 23 APRIL 2015 NR. 09

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 23 APRIL 2015 NR. 09 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 23 APRIL 2015 NR. 09 1 ALGEMEEN BERICHT >09/116 VOORAFGAANDE KENNISGEVING VAN NIEUWE PUBLICATIE Hernieuwde uitgave van de volgende kaarten is voorzien in mei 2015:

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 4 MAART 2010 NR.05

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 4 MAART 2010 NR.05 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 4 MAART 2010 NR.05 www.vlaamsehydrografie.be 1 BELGIE >05/88 WESTERSCHELDE - GEVAARLIJKE STOFFEN MELDING AAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE NAUTISCHE AUTORITEIT BaZ 2010-01/33C

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 17 JULI 2014 NR. 15

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 17 JULI 2014 NR. 15 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 17 JULI 2014 NR. 15 1 BELGIE >15/239 LODEWIJKBANK - NORTHWIND WINDMOLENPARK - LICHTENLIJSTVERBETERING Aanbrengen in de Lichtenlijst: de volgende internationale lichtnummers:

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 01 maart 2012 NR. 05

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 01 maart 2012 NR. 05 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 01 maart 2012 NR. 05 1 FRANKRIJK >05/092 OMGEVING HAVEN DUINKERKE WEST - AANPASSING BOEI - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING Ref. BaZ 2012-03/066. Vervangen: Oceanografische

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden

Berichten aan Zeevarenden Berichten aan Zeevarenden + BaZ nr. 22 2016 27 oktober 2016 1 BELGIE 2016-22/276(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 2016-21/269(T) vervalt. Gedurende de periode van 07/11/2016 tot en met

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 15 augustus 2013 Nr. 17

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 15 augustus 2013 Nr. 17 Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 15 augustus 2013 Nr. 17 + 1 BELGIE >17/263 VERVALLEN BERICHTEN BaZ nr. Vervallen Kaarten 2011-25/294 (T) Nadering Westerschelde - Scheur - Obstakel 2013-11/172 (T) Haven

Nadere informatie

OOSTENDE 10 juni 2004

OOSTENDE 10 juni 2004 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Waterwegen Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

OOSTENDE 15 april 2004

OOSTENDE 15 april 2004 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Waterwegen Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 18 DECEMBER 2014 NR. 26

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 18 DECEMBER 2014 NR. 26 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 18 DECEMBER 2014 NR. 26 1 BELGIE >26/354 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 2014-24/334 (T) vervalt. Gedurende de periode van 05/01/2015 tot en met 30/01/2015

Nadere informatie

OOSTENDE 10 november 2005

OOSTENDE 10 november 2005 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

OOSTENDE 14 oktober 2004

OOSTENDE 14 oktober 2004 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Waterwegen Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

OOSTENDE 24 april 2003

OOSTENDE 24 april 2003 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Waterwegen Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 08 DECEMBER 2011 NR. 25

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 08 DECEMBER 2011 NR. 25 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 08 DECEMBER 2011 NR. 25 1 FRANKRIJK >25/290 OMGEVING FAIRYBANK - DIEPTECIJFERS - KAARTVERBETERING Aanbrengen: - Dieptecijfer 19,2 m in positie 51 18,10 N - 2 16,31

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 03 JULI 2014 NR. 14

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 03 JULI 2014 NR. 14 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 03 JULI 2014 NR. 14 1 BELGIE >14/219 (T) IMO ROUTE - WESTHINDER - MEETINSTRUMENT Een meetinstrument is uitgelegd op de bodem in positie 51 24,779 N 002 31,608 E. Scheepvaart

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 11 april 2013 Nr. 08

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 11 april 2013 Nr. 08 Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 11 april 2013 Nr. 08 + 1 BELGIE >08/129 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 2013-07/115 (T) vervalt. Gedurende de periode van 29/04/2013 tot en met 10/05/2013

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 10 APRIL 2014 NR. 08

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 10 APRIL 2014 NR. 08 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 10 APRIL 2014 NR. 08 1 FRANKRIJK >08/138 NADERING DUINKERKE OOST - STROOMAANWIJZENDE BOEI OMGEVING DW29 - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING Cf. BaZ 2014-07/119. Het

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 23 OKTOBER 2014 NR. 22

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 23 OKTOBER 2014 NR. 22 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 23 OKTOBER 2014 NR. 22 1 BELGIE >22/307 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 2014-21/290 (T) vervalt. Gedurende de periode van 10/11/2014 tot en met 21/11/2014

Nadere informatie

OOSTENDE 24 juni 2004

OOSTENDE 24 juni 2004 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Waterwegen Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 21 JULI 2011 NR. 15

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 21 JULI 2011 NR. 15 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 21 JULI 2011 NR. 15 1 BELGIE >15/203 BELGISCHE VAARWATEREN EN WESTERSCHELDE - BINNENVAARTPASSAGIERSSCHEPEN, BIJKOMENDE VOORSCHRIFTEN INZAKE KENNIS VOERTALEN IN HET

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 01 APRIL 2010 NR.07

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 01 APRIL 2010 NR.07 Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 01 APRIL 2010 NR.07 + 1 BELGIE >07/112 LNG-SHIPPING PROCEDURES - CORRECTIE VAN THE NOTICES TO MARINERS 2010-1/24C (ENGELSE VERSIE) Chapter I - Paragraaf 5 - In het kader:

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 30 augustus 2012 NR. 18

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 30 augustus 2012 NR. 18 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 30 augustus 2012 NR. 18 1 FRANKRIJK >18/259 NADERING NNW ZUYDCOOTE - GEBIED MET SCHEEPVAARTBEPERKING - KAARTVERBETERING Schrappen de limieten van het gebied met scheepvaartbeperking

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 31 januari 2013 Nr. 03

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 31 januari 2013 Nr. 03 Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 31 januari 2013 Nr. 03 + 1 FRANKRIJK >03/065 DOVERSTRAAT - NADERING NOORDOOST SANDETTIEBANK - WRAK - KAARTVERBETERING Vervangen: Wrak afgedregd met dregtuig 25,5 m door

Nadere informatie

OOSTENDE 17 juli 2003

OOSTENDE 17 juli 2003 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Waterwegen Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 23 mei 2013 Nr. 11

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 23 mei 2013 Nr. 11 Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 23 mei 2013 Nr. 11 + 1 BELGIE >11/167 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 2013-10/153 (T) vervalt. Gedurende de periode van 10/06/2013 tot en met 21/06/2013

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden

Berichten aan Zeevarenden Berichten aan Zeevarenden + BaZ nr. 11 2016 26 mei 2016 1 BELGIE 2016-11/164(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 2016-10/155(T) vervalt. Gedurende de periode van 06/06/2016 tot en met 17/06/2016

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 04 DECEMBER 2014 NR. 25

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 04 DECEMBER 2014 NR. 25 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 04 DECEMBER 2014 NR. 25 1 BELGIE >25/346 KUST ROUTE - TRAPEGEER-STROOMBANK - BEGRENZING VAN DE SPECIALE ZONE VOOR NATUURBEHOUD "TRAPEGEER-STROOMBANKGEBIED" - KAARTVERBETERING

Nadere informatie

OOSTENDE 17 maart 2005

OOSTENDE 17 maart 2005 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

Oostende 14 februari 2008 Nr. 04

Oostende 14 februari 2008 Nr. 04 Oostende 14 februari 2008 Nr. 04 1 BELGIE >04/59(T) NIEUWPOORT ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 25/02/2008 tot en met 07/03/2008 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 19 DECEmBEr 2013 Nr. 26

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 19 DECEmBEr 2013 Nr. 26 Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 19 DECEmBEr 2013 Nr. 26 + 1 >26/392 ALGEMEEN BERICHT - VOORAFGAANDE KENNISGEVING VAN NIEUWE PUBLICATIES Kaart INT1478 (Belg. 106) Westerschelde - Baalhoek tot Antwerpen

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden

Berichten aan Zeevarenden Berichten aan Zeevarenden + BaZ nr. 03 2016 4 februari 2016 1 FRANKRIJK 2016-03/074(T) DUINKERKE - TIJDELIJK GEBIED MET SCHEEPVAARTBEPERKINGEN Kaarten: D11, 102 (INT1480) Een gebied met scheepvaartbeperking

Nadere informatie

OOSTENDE 20 november 2003

OOSTENDE 20 november 2003 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Waterwegen Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie