Oostende 19 juni 2008 Nr. 13

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oostende 19 juni 2008 Nr. 13"

Transcriptie

1 Oostende 19 juni 2008 Nr. 13

2

3 1 FRANKRIJK >13/141 WIJZIGING VERKEERSCHEIDINGSTELSEL NOORDHINDER- ZUID DIEPWATERROUTE SANDETTIÉ - KAARTVERBETERING De vermelde wijzigingen van het verkeerscheidingstelsel en de diepwaterroute gaan in op 1 juli Schrappen op INT 1480 : - scheidingszone van het verkeerscheidingstelsel tussen de posities : 51 25,85 N 2 04,92 E, 51 27,25 N 2 07,07 E en de NW kaartrand - begrenzing van de diepwaterroute Sandettié tussen de posities : 51 22,50 N 2 04,92 E 51 22,25 N 2 05,71 E 51 19,10 N 2 04,92 E - tekst DW in positie 51 22,19 N 2 05,25 E Aanbrengen op INT1480 : - scheidingszone van het verkeerscheidingstelsel tussen de posities : 51 25,92 N 2 04,92 E, 51 27,25 N 2 06,85 E en de NW kaartrand Schrappen op D11 : - begrenzing van de diepwaterroute Sandettié tussen de posities : 51 22,50 N 2 04,92 E 51 22,25 N 2 05,71 E 51 19,10 N 2 04,92 E - tekst DW in positie 51 22,19 N 2 05,25 E - scheidingszone van het verkeerscheidingstelsel tussen de posities : 51 27,25 N 2 04,92 E 51 37,95 N 2 19,62 E 51 37,95 N 2 21,67 E 51 27,24 N 2 07,05 E 51 25,85 N 2 04,92 E - begrenzing van de verkeersbaan van het verkeerscheidingstelsel tussen de posities : 51 22,83 N 2 12,29 E 51 26,97 N 2 16,91 E 51 36,40 N 2 27,62 E 51 37,95 N 2 29,72 E - begrenzing van de verkeersbaan van het verkeerscheidingstelsel tussen de posities : 51 33,96 N 2 04,92 E 51 37,95 N 2 10,49 E Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 19 juni 2008 Nr.13

4 2 Aanbrengen op D11 : - begrenzing van de verkeersbaan van het verkeerscheidingstelsel tussen de posities : 51 35,49 N 2 04,92 E 51 37,95 N 2 08,60 E - scheidingszone van het verkeerscheidingstelsel tussen de posities : 51 29,07 N 2 04,92 E 51 31,07 N 2 07,90 E 51 37,95 N 2 18,20 E 51 37,95 N 2 21,70 E 51 29,84 N 2 10,62 E 51 25,92 N 2 04,92 E - begrenzing van de verkeersbaan van het verkeerscheidingstelsel tussen de posities : 51 22,83 N 2 12,29 E 51 26,97 N 2 16,95 E 51 36,20 N 2 27,25 E 51 37,95 N 2 29,65 E _(Belg. Krtn. D11, INT 1480) _(bron: Vlaamse Hydrografie Oostende - dd. 19/06/2008) BELGIE >13/142 (T) DYCK ROUTE - OMGEVING BUITENRATEL Er is een nieuwe zone voor experimentele visserij in gebruik. Het gebied is afgebakend met 4 gele boeien met karakter Q.Y : 51 12,51 N ,39 E 51 12,29 N ,61 E 51 13,99 N ,63 E 51 13,80 N ,87 E Het gebied wordt verder begrensd door 4 kardinale lichtboeien. Noordkardinale lichtboei Q in positie 51 14,00 N ,61 E Oostkardinale lichtboei Q(3)10s in positie 51 13,29 N ,13 E Zuidkardinale lichtboei Q(6)+LFl.15s in positie 51 13,03 N ,15 E Westkardinale lichtboei Q(9)15s in positie 51 12,28 N ,61 E Alle scheepvaart is verboden in dit gebied. _(bron : MRCC Oostende - info 151/08 - dd en DBZ 205/08 dd. 12/06/2008)

5 3 >13/143 KAARTVERBETERINGEN INT 1480 INT 1474 Schrappen op INT 1480: dieptecijfer 14 1 in positie 51 24,93 N 2 23,95 E dieptecijfer 9 9 in positie 51 24,41 N 2 32,58 E en de aansluitende 10 m dieptecontour dieptecijfer 20 2 in positie 51 23,93 N 2 43,11 E dieptecijfer 24 in positie 51 20,93 N 2 24,30 E Aanbrengen op INT 1480: dieptecijfer 11 9 in positie 51 25,01 N 2 32,73 E dieptecijfer 9 6 in positie 51 24,50 N 2 32,64 E ingesloten in een 10m dieptecontour dieptecijfer 18 1 in positie 51 23,91 N 2 42,64 E en de 20m contour zuidelijk uitbreiden om het dieptecijfer in te sluiten. dieptecijfer 19 9 in positie 51 23,59 N 2 43,38 E ingesloten in een 20m dieptecontour dieptecijfer 23 in positie 51 20,84 N 2 24,32 E Schrappen op INT 1474 dieptecijfer 20 2 in positie 51 23,93 N 2 43,11 E Aanbrengen op INT 1474 dieptecijfer 15 7 in positie 51 29,27 N 2 46,22 E dieptecijfer 18 1 in positie 51 23,91 N 2 42,64 E en de 20m contour zuidelijk uitbreiden om het dieptecijfer in te sluiten. dieptecijfer 19 9 in positie 51 23,59 N 2 43,38 E ingesloten in een 20m dieptecontour _(Belg. Krtn. INT1474, INT 1480) _(bron: Vlaamse Hydrografie - nieuwe editie D11 Admiralty NTM 2939 dd. 05/06/2008) >13/144 HAVEN ZEEBRUGGE - STREEFDIEPTE AANPASSEN Vervangen in positie : 51 21,16 N ,53 E : streefdiepte 10m door streefdiepte 15 8m Het gebied met streefdiepte 15 8m uitbreiden met de zone tussen de posities : 51 21,11 N ,37 E 51 21,06 N ,44 E 51 20,96 N ,25 E 51 21,01 N ,18 E _(Belg. Krtn. D11, INT1474) _(bron : Maritieme Toegang Zeebrugge - dd ) Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 19 juni 2008 Nr.13

6 4 >13/145 KANAAL GENT-TERNEUZEN - MELDING BINNENVAART EN LIGPLAATS De Haven van Gent is bevoegd voor de commerciële ligplaatsen langs het kanaal Gent-Terneuzen, derhalve dienen alle onderrichtingen van de haven terzake te worden opgevolgd. Aan te vullen op de kaart : de tekst VHF-radiocommunicatie Havendienst Gent VHF 5 en VHF 11 aan te vullen met melding binnenvaartschepen : VHF 78. _(Belg. Krtn. 105/2 t/m 105/6) >13/146(T) KANAAL GENT-TERNEUZEN - HAVEN VAN GENT - KLUIZENDOK De tijdelijke gele boei AKG1 werd verlegd naar positie 51 09,74 N ,31 E. De tijdelijke gele boei AKG4 werd verlegd naar positie 51 09,71 N ,43 E. >13/147 EVERGEM - RINGVAART - STORA -KAAI De streefdiepte van 8m7 ter hoogte van de Stora -kaai wijzigen in 4m5 in de positie: , ,96 E _(Belg. Krt. 105/02) >13/148 HAVEN VAN ANTWERPEN - COMMERCIËLE LIGPLAATSEN De aandacht wordt er op gevestigd dat de Haven van Antwerpen bevoegd is voor de commerciële ligplaatsen op de rivier. Derhalve dienen de Nautische Persberichten terzake, van de Haven van Antwerpen, ook opgevolgd. _(bron : Vlaamse hydrografie - Antwerpen - dd. 9/6/2008)

7 5 >13/149 BENEDEN ZEESCHELDE - MELDING BINNENVAART LIGPLAATS Vanaf 1 april 2008 wordt alle binnenvaart die een commerciële ligplaats inneemt of verlaat, of een getijdendok in- of uitvaart op de Schelde benedenwaarts van de Royerssluis : - aan containerterminals in Deurganckdok, Europa- en Noordzeeterminal - in het Deurganckdok (ook zonder aan te meren) - aan alle commerciële Scheldesteigers benedenwaarts van de Royerssluis verplicht zich telkens te melden aan Meldpunt Schelde Noord op VHF 60. Voor de ligplaatsen bovenwaarts de Royerssluis : Scheldekaaien en Petroleumpier-Zuid, blijft het meldpunt VHF 22 - Royerssluis. Voor de lig- of wachtplaatsen in de Sluisgeulen blijven desbetreffende sluizen het meldpunt op hun respectievelijk VHF-kanaal. De binnenvaart wordt eraan herinnerd dat een toelating van de sluis steeds verplicht is om in een sluisgeul te varen of te meren. Aan te brengen op de kaart : Op kaart 103,106, INT1478 en de bladen 104/05, 104/06 en 104/07 volgende tekst: Meldpunt Schelde Noord: VHF60 (verplichte melding voor binnenvaart bij aan of afmeren benedenwaarts Royersluis) Op kaart 103, INT1478 en blad 104/04: Meldpunt: VHF22 (verplichte melding voor binnenvaart bij aan- of afmeren bovenwaarts de Royersluis (Scheldekaaien en Petroleumpier-Zuid)) _(Belg. Krtn. 103, 104, 106, INT 1478) _(Bron: Nautisch Persbericht 08/59 Haven van Antwerpen) >13/150 BENEDEN ZEESCHELDE - PIJPTABAK De twee witte lichten met positie 51 14,78 N ,13 E en 51 14,66 N ,18 E dienen te worden geschrapt van de kaart nr. 104/4 - editie _(Belg. Krt. 104/4) Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 19 juni 2008 Nr.13

8 6 >13/151 BENEDEN ZEESCHELDE MELDPUNTEN VHF - KAARTVERBETERING Volgende tekst dient te worden aangebracht op de kaart nr. 104, bladen 5, 6 en 7 : Meldpunt Schelde Noord : VHF 60 (verplichte melding voor binnenvaart bij aan- of afmeren benedenwaarts Royerssluis). Op kaart nr. 104, blad 4, dient volgende tekst te worden aangebracht : Meldpunt VHF22 (verplichte melding voor binnenvaart bij aan- of afmeren bovenwaarts de Royerssluis, Scheldekaaien en Petroleumpier- Zuid). _(Belg. Krtn. 104/4, 104/5, 104/6, 104/7) >13/152 BENEDEN ZEESCHELDE - DEURGANCKDOK De gele boeien DGD 4A en M14 aan de opwaartse kant van het Deurganckdok en de gele boeien M7, M9 en M11 met de bijhorende meetframes aan de ingang van het Deurganckdok zijn opgenomen. De gele boeien aan het einde van het dok zijn verlegd naar de hiernavolgende posities: DGD 6 DGD 7 DGD ,03 N ,26 E 51 17,06 N ,19 E 51 17,09 N ,12 E _(Belg. Krtn. 103, 104/5, 106, INT 1478) >13/153 BENEDEN ZEESCHELDE KRANKELOON Aan te brengen op de kaart : een diepte van 81 dm (GLLWS) in de positie 51 15,19 N ,85 E. Te verwijderen van de kaart : een diepte van 88 dm (GLLWS) in de positie 51 15,16 N- 4 18,98 E. Aan te brengen op de kaart een obstructie met minst gepeilde diepte van 130dm (GLLWS) in de positie: 51 15,13 N ,42 E _(Belg. Krtn. 103, 104/4, 106, INT 1478) _(Bron: Vlaamse Hydrografie Antwerpen - dd.10/06/2008 en 16/6/2008)

9 7 >13/154 BENEDEN ZEESCHELDE - OOSTERWEEL Aan te brengen op de kaart een obstructie met een minst gepeilde diepte van 102dm (GLLWS) in de positie: 51 14,22 N ,77 E Eveneens aan te brengen op de kaart een wrak met minst gepeilde diepte van 85dm (GLLWS) in de positie: 51 14,25 N ,40 E _(Belg. Krtn. 103, 104/4, 106, INT 1478) _(Bron: Vlaamse Hydrografie Antwerpen - dd.16/6/2008) >13/155 BENEDEN ZEESCHELDE - PALINGPLAAT STEIGER - AANMEERREGLEMENT - AANVULLING BAZ 1/15 Vanaf 16 april 2008 wordt het afmeren aan de vlotsteiger Palingplaat op de Antwerpse linkeroever toegelaten volgens het Steiger Palingplaat aanmeerreglement : BEROEPSVAART : aanmeren verboden PASSAGIERSVAART : - rivierzijde over de gehele lengte - enkel in- en ontschepen van passagiers, max. 2 uur - maximale toegelaten aanmeerbreedte : 15 meter - overnachten op de steiger is enkel toegelaten met schriftelijke toelating van de afdeling Zeeschelde PLEZIERVAART : - oeverzijde over de gehele lengte - passantensteiger maximum 18 uur - maximale toegelaten aanmeerbreedte : niet breder dan aangegeven op de loopbrug Indien het bord aanleggen verboden wordt getoond, mag de steiger niet gebruikt worden. Uitzonderingen op dit reglement worden enkel toegestaan door de afdeling Zeeschelde (tel. 03/ of 03/ ). >13/156 BENEDEN ZEESCHELDE - REDE ANTWERPEN - VLOTPONT Een vlotpont dient op de kaart te worden aangebracht tussen de kaailijn en de volgende punten : - opwaarts : 51 12,31 N ,74 E en - afwaarts : 51 13,36 N ,78 E In beide punten is de reglementaire verlichting aangebracht : F(G&2R). _(Belg. Krtn. 103, 104/4, 106, INT 1478) Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 19 juni 2008 Nr.13

10 8 >13/157 BOVEN ZEESCHELDE - KRUIBEKE - BAZEL - DIEPTEN Het dieptecijfer 74 dm (GLLWS) dient te worden vervangen door 68 dm (GLLWS) in de positie 51 08,12 N ,54 E. _(Belg. Krtn. 104/2, 106, INT 1478) >13/158 BOVEN ZEESCHELDE - SCHELLE De schouwsymbolen dienen van de kaart te worden verwijderd in de posities N ,01 E en 51 07,47 N ,00 E. _(Belg. Krtn. 104/1, 104/2, 106, INT 1478) 13/159 BOVEN ZEESCHELDE - RUPELMONDE - DIEPTE Aan te brengen op de kaart een diepte van 51dm (GLLWS) in de positie: 51 07,54 N ,54 E _(Belg. krtn. 104/03, 106, INT 1478) >13/160 ERRATA GETIJTAFELS 2008 Bij de opmaak van het getijboekje 2008 zijn in de verwerking een aantal fouten geslopen voor de locatie Vlissingen. Verkeerde tijdstippen voor het laag water werden gepubliceerd. Vlissingen 26 juni :54 i.p.v. 04:10 Men kan het verbeterblad ook vinden op internet op volgend adres: _(Bron: Vlaamse Hydrografie Oostende - dd.16/05/2008)

11 9 DRINGENDE BERICHTEN (DBZ) (WGS84) van kracht op 19/06/2008 > 01/64 OMGEVING NOORDHINDER GETIJMETER Tijdelijk uitgelegd in pos ,45 N 2 40,52 E gele lichtboei Fl(5)Y.20s voorzien van ra.refl. dekkende een getijmeter. Scheepvaart wordt verzocht op veilige afstand voorbij te varen. > 03/094 IMO ROUTE/WESTHINDER - GETIJMETER Pos ,95N 2 32,12 E. Getijmeter tijdelijk uitgelegd gedekt door een gele lichtboei Fl(5)Y.20s, uitgerust met radarreflector. > 04/142 IMO ROUTE/WESTHINDER - STROOMMETER Pos ,99 N 2 42,22 E. Tijdelijk uitgelegd een stroommeter gedekt door een gele lichtboei, Fl.Y.5s. > 05/219 BELGISCHE KUST NABIJ WESTELIJKE HAVENDAM ZEEBRUGGE Gele stroommeterboei uitgelegd in pos ,28 N 3 10,17 E dekt een stroommeter. > 05/370 BELGISCHE KUST OOSTENDE STROOMMETER Tijdelijk uitgelegd een stroommeterboei in pos ,35 N 2 54,74 E. Fl(5)Y.20s dekkende een stroommeter. > 06/015 NADERING WESTERSCHELDE WIELINGENPAS GELE LICHTWAAKTON Een gele spitse boei met radarreflector werd uitgelegd in positie 51 24,20 N 3 18,38 E. Deze boei heeft een lichtkarakter Fl(5)Y.20s en dekt een golfmeterboei. > 06/029 IMO ROUTE WESTHINDER In positie 51 23,15 N 2 27,05 E werd tijdelijk een gele spitse boei met radarreflector en licht Fl(5)Y.20s uitgelegd. Deze boei dekt een stroommeetboei. >06/062 NADERING WESTERSCHELDE- WIELINGENPAS Tijdelijk uitgelegd een hydrografisch instrument in pos ,57 N 3 07,18 E gedekt door twee markeerboeien > 06/258 NADERING ZEEBRUGGE Een gele lichtboei met lichtkarakter Q.Y werd uitgelegd in positie 51 23,58 N 3 11,47 E. Deze boei dekt een stroommeter 100 meter ENE van deze positie. Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 19 juni 2008 Nr.13

12 10 > 06/260 KUSTROUTE OOSTENDE KNOKKE HEIST Meettoestel uitgelegd in positie 51 21,42 N 3 07,06 E. Gedekt door schotse blazen. > 06/299 NADERING OOSTENDE STROOMMETER UITGELEGD Gele stroommeter lichtboei Fl(5)Y.20s uitgelegd in positie 51 14,45 N 2 55,12 E, 100m verwijderd van stroommeter. >07/092 HAVEN NIEUWPOORT Kromme hoek. W-zijde vaargeul. Dukdalf beschadigd. Groene boei met licht Q.G tijdelijk uitgelegd in positie 51 08,51 N 2 44,58 E. > 07/169 NADERING WESTERSCHELDE - WIELINGEN Een gele lichtboei met lichtkarakter Q.Y werd uitgelegd in positie 51 21,35 N 3 07,08 E. Deze boei dekt een stroommeter. >07/214 BLANKENBERGE HAVEN Vuurtoren 51 18,76 N 3 06,87 E gedoofd >07/254 VAARGEUL 1 BLINDE TONNEN UITGELEGD Twee blinde tonnen uitgelegd door de Marine in positie 51 26,80 N 2 45,50 E. > 07/313 NADERING WESTERSCHELDE THORNTON ROUTE Pos ,17N 2 59,43 E. Golfmeetboei tijdelijk uitgelegd gedekt door een gele lichtboei Fl(5)Y.20s. > 07/316 NADERING WESTERSCHELDE THORNTON ROUTE Pos N 3 06,00 E. Golfmeetboei tijdelijk uitgelegd gedekt door een gele lichtboei Fl(5)Y.20s. >07/348 NADERING WESTERSCHELDE - WIELINGEN Tijdelijk uitgelegd: gele lichtboei met karakter Fl(5)Y.20s in positie 51 23,61 N 3 11,57 E. Deze boei dekt een hydrografisch instrument. >07/357 DYCK ROUTE Middelkerke Bk Lichtboei in positie 51 18,25 N 2 42,83 E gedoofd. >07/476 OCEANOGRAFISCHE INSTRUMENTEN Tijdelijk uitgelegd in positie 51 21,48 N 3 07,05 E een kleine oranje waakton dekkende oceanografische instrumenten. Scheepvaart dient de positie te vermijden en er niet te vissen. >08/042 BELGISCHE KUST VOOR BLANKENBERGE ADCP tijdelijk uitgelegd ten behoeve van monitoring program in positie 51 21,43 N 3 07,07 E gedekt door een gele lichtboei gevende Fl.5

13 11 >08/052 BELGISCHE KUST THORNTONBANK Gele boeien met lichtkarakter Fl(5)Y.20s uitgelegd in posities: 51 32,12 N 2 56,54 E ; 51 32,03 N 2 56,70 E; 51 32,17 N 2 56,75 E. Deze boeien dekken een golfmeter >08/056 BELGISCHE KUST THORNTONBANK Gele golfmeter Fl (5)Y.20s uitgelegd in positie 51 32,13 N 2 56,67 E >08/079 IMO ROUTE WESTHINDER ROUTE De lichtboei OD 1 met positie 51 21,45 N 2 30,83 E is gedoofd. >08/094 KUSTROUTE OOSTENDE KNOKKE- HEIST De lichtboei Z-A3 met positie 51 21,06 N 3 11,45 E is tijdelijk verlegd naar 51 21,14 N 3 11,63 E. >08/155 BELGISCHE KUST BLANKENBERGE Hydrografisch instrument tijdelijk uitgelegd in positie 51 19,69 N 3 06,66 E gedekt door een gele boei. >08/198 HAVEN ZEEBRUGGE LNG-lichtboei verplaatst naar 51 20,78 N ,67 E >08/202 NADERING WESTERSCHELDE - WIELINGENPAS Er werd een gele bijzondere markeringsboei Fl.Y.5s. in positie 51 23,28 N ,36 E gelegd. >08/203 NADERING WESTERSCHELDE - WIELINGENPAS Er werd een gele bijzondere markeringsboei Fl.Y.5s. in positie 51 23,27 N ,36 E gelegd. >08/206 NADERING WESTERSCHELDE - WIELINGENPAS Een gele bijzondere markeringsboei Fl.Y.5s die een uitgelegd hydrografisch instrument dekt, is uitgelegd in positie 51 27,60 N ,69 E. >08/207 NADERING WESTERSCHELDE - WIELINGENPAS Een gele bijzondere markeringsboei Fl.Y.5s die een uitgelegd hydrografisch instrument dekt, is uitgelegd in positie 51 27,55 N ,41 E. >08/213 NADERING WESTERSCHELDE - THORNTON Een gele markeringsboei Fl.Y.5s uitgelegd in positie 51 27,73 N ,46 E. >08/214 NADERING WESTERSCHELDE - GOOTEBANK 2 meetinstrumenten tijdelijk uitgelegd in posities 51 27,65 N 2 52,43 E gedekt door een gele boei ,68 N 2 52,59 E gedekt door schotse blazen Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 19 juni 2008 Nr.13

14 12 >08/215 NADERING WESTERSCHELDE - THORNTONBANK 2 meetinstrumenten tijdelijk uitgelegd in posities 51 31,97 N 2 56,62 E gedekt door een gele boei ,03 N 2 56,76 E gedekt door schotse blazen

15 13 Samengesteld door: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie Administratief Centrum (1ste verdieping) Vrijhavenstraat Oostende Uitgegeven door: Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken Brussel 2008 Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken Prijs: Abonnementsprijs nr nr. 26: 30 euro per jaar (referentie: BAZ2008) Prijs BaZ nr. 01: 15 euro (referentie: BAZ12008) Over te schrijven met de gepaste referentie op rekeningnummer op naam van: Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken E.V. Flanders Hydraulics Berchemlei Borgerhout Peilingen zijn ware richtingen vanuit zee gerekend voor lichtsectoren. Lengten t.o.v. Greenwich. Overname van gegevens uit deze uitgave is alleen toegestaan met volledige bronvermelding: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie. Ontwerp: Fotografie: Valère Prinzie Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 19 juni 2008 Nr.13

16

Oostende 5 juli 2007 Nr. 14

Oostende 5 juli 2007 Nr. 14 Oostende 5 juli 2007 Nr. 14 1 FRANRIJK > 14/120 KUSTROUTE WESTPAS HAVEN DUINKERKE - LICHTEN GEWIJZIGD De dracht van het licht op de W-havendam in positie 51 02,26 N 2 09,79 E; wijzigen van 16M in 10M

Nadere informatie

Oostende 20 november 2008 Nr. 24

Oostende 20 november 2008 Nr. 24 Oostende 20 november 2008 Nr. 24 1 BELGIE >24/234(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 1/12/2008 tot en met 12/12/2008 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

Oostende 06 november 2008 Nr. 23

Oostende 06 november 2008 Nr. 23 Oostende 06 november 2008 Nr. 23 1 BELGIE >23/226(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 17/11/2008 tot en met 28/11/2008 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

>21/211(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN. Datum Dag Begin- en einduur Sector

>21/211(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN. Datum Dag Begin- en einduur Sector 1 BELGIE >21/211(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 20/10/2008 tot en met 24/10/2008 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd in de middensector. De schietstand

Nadere informatie

Oostende 31 januari 2008 Nr. 03

Oostende 31 januari 2008 Nr. 03 Oostende 31 januari 2008 Nr. 03 1 BELGIE >03/49(T) NIEUWPOORT ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN De schietstand is gesloten van 04/02/2008 tot en met 08/02/2008 Gedurende de periode van 11/01/2008 tot en met

Nadere informatie

Oostende 14 augustus 2008 Nr. 17

Oostende 14 augustus 2008 Nr. 17 Oostende 14 augustus 2008 Nr. 17 1 BELGIE >17/182(T) KUSTROUTE OOSTENDE KNOKKE HEIST GEVAARLIJK SPRINGTUIG Er werd een gevaarlijk springtuig gevonden in positie 51 21,99N 2 34,73 E. Scheepvaart wordt

Nadere informatie

Oostende 22 november 2007 Nr. 24

Oostende 22 november 2007 Nr. 24 Oostende 22 november 2007 Nr. 24 1 BELGIE > 24/193(T) NIEUWPOORT ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 03/12/2007 tot en met 14/12/2007 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

Oostende 11 oktober 2007 Nr. 21

Oostende 11 oktober 2007 Nr. 21 Oostende 11 oktober 2007 Nr. 21 1 BELGIE > 21/172(T) NIEUWPOORT ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 22/10/2007 tot en met 02/11/2007 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

Oostende 13 maart 2008 Nr. 06

Oostende 13 maart 2008 Nr. 06 Oostende 13 maart 2008 Nr. 06 1 BELGIE >06/77(T) NIEUWPOORT ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 24/03/2008 tot en met 04/04/2008 worden er door de artillerie geen schietoefeningen uitgevoerd.

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 19 AUGUSTUS 2010 NR.17

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 19 AUGUSTUS 2010 NR.17 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 19 AUGUSTUS 2010 NR.17 1 BELGIE >17/209 (T) I M O - NOORDHINDER ROUTE Er werd een stroommeter uitgelegd in positie 51 42,33 N 2 36,83 E gedekt door een gele boei FL.Y.5s

Nadere informatie

Oostende 13 september 2007 Nr. 19

Oostende 13 september 2007 Nr. 19 Oostende 13 september 2007 Nr. 19 1 BELGIE > 19/166(T) NIEUWPOORT ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 24/09/2007 tot en met 05/10/2007 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

Oostende 24 april 2008 Nr. 09

Oostende 24 april 2008 Nr. 09 Oostende 24 april 2008 Nr. 09 1 FRANKRIJK 09/101(P) VERKEERSCHEIDINGSTELSEL NOORDHINDER-ZUID - AANPASSING Het bestaande verkeerscheidingstelsel wordt gewijzigd vanaf 1 juli 2008. De nummering van de punten

Nadere informatie

Oostende 5 maart 2009 Nr. 5

Oostende 5 maart 2009 Nr. 5 Oostende 5 maart 2009 Nr. 5 1 BELGIE >05/67(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 09/03/09 tot en met 20/03/09 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd in

Nadere informatie

Oostende 17 september 2009 Nr. 19

Oostende 17 september 2009 Nr. 19 Oostende 17 september 2009 Nr. 19 1 BELGIE > 19/182 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 28/09/09 tot en met 9/10/09 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

Oostende 7 juni 2007 Nr. 12

Oostende 7 juni 2007 Nr. 12 Oostende 7 juni 2007 Nr. 12 1 BELGIE > 12/107 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 18/06/2007 tot en met 07/09/2007 is de schietstand gesloten. _(Bron: 14 Regiment Luchtdoelartillerie

Nadere informatie

Oostende 15 februari 2007 Nr. 04

Oostende 15 februari 2007 Nr. 04 Oostende 15 februari 2007 Nr. 04 1 BELGIE > 04/61 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 19/02/2007 tot en met 23/02/2007 is de schietstand gesloten. Gedurende de periode26/02/2007

Nadere informatie

Oostende 23 oktober 2008 Nr. 22

Oostende 23 oktober 2008 Nr. 22 Oostende 23 oktober 2008 Nr. 22 1 BELGIE >22/220(T) REDE VAN NIEUWPOORT - OPSPUITINGEN Tijdelijk uitgelegd in positie 51 09,79 N - 2 42,99 E een gele lichtboei, gevende een flikkerlicht, op het einde van

Nadere informatie

MEDEDELING. www. vlaamsehydrografie.be

MEDEDELING. www. vlaamsehydrografie.be Oostende 20 juli 2006 Nr. 15 MEDEDELING Wegens verlof van de drukkerij zullen de BaZ nr. 16 dd. 03/08/2006 en BaZ nr. 17 dd. 17/08/2006 samen per post verzonden worden. BaZ nr. 16 dd. 03/08/2006 zal vanaf

Nadere informatie

Oostende 12 april 2007 Nr. 08

Oostende 12 april 2007 Nr. 08 Oostende 12 april 2007 Nr. 08 1 BELGIE > 08/82 (T) BELGISCHE KUST VOOR KOKSIJDE - JACHTBOEIEN GELEGD T.b.v. de jachtsport werden volgende gele jachttonnen voorzien van radarreflector en liggend kruis

Nadere informatie

> 17/181(T) HAVEN VAN GENT - HINDERLIJKE WATERBEWEGING

> 17/181(T) HAVEN VAN GENT - HINDERLIJKE WATERBEWEGING Oostende 17 augustus 2006 Nr. 17 1 BELGIE > 17/180(T) METINGEN HAVEN ZEEBRUGGE In en rond de haven van Zeebrugge worden gedurende een periode van één jaar metingen uitgevoerd in de volgende locaties:

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 27 MEI 2010 NR.11

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 27 MEI 2010 NR.11 Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 27 MEI 2010 NR.11 + 1 FRANKRIJK >11/150 OMGEVING DUINKERKE - BRAEKBANK - KAARTVERBETERING - DIEPTECIJFER Aanbrengen op de kaart: een dieptecijfer van 1.3m in positie

Nadere informatie

> 05/66 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN

> 05/66 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN 1 BELGIE > 05/66 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode 12/03/2007 tot en met 23/03/2007 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd in de midden en kleine sector.

Nadere informatie

> 11/137 SPORTDUIKEN OP ZEE - PROCEDURES

> 11/137 SPORTDUIKEN OP ZEE - PROCEDURES Oostende 25 mei 2006 Nr. 11 1 BELGIE > 11/137 SPORTDUIKEN OP ZEE - PROCEDURES 1. De in dit bericht voorziene procedures gelden voor vaartuigen, met inbegrip van pleziervaartuigen, met sportduikers aan

Nadere informatie

Oostende 27 september 2007 Nr. 20

Oostende 27 september 2007 Nr. 20 Oostende 27 september 2007 Nr. 20 1 BELGIE > 20/168(T) NIEUWPOORT ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 08/10/2007 tot en met 19/10/2007 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

Oostende 22 mei 2008 Nr. 11

Oostende 22 mei 2008 Nr. 11 Oostende 22 mei 2008 Nr. 11 1 BELGIE >11/117(T) NIEUWPOORT ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 02/06/2008 tot en met 13/06/2008 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

> 12/143(T) VOORHAVEN ZEEBRUGGE WIELINGENDOK GELEIDELICHTEN 229 > 12/144 RECREATIEDUIKEN OP ZEE PROCEDURES AANVULLING BAZ NR 11/137/2006

> 12/143(T) VOORHAVEN ZEEBRUGGE WIELINGENDOK GELEIDELICHTEN 229 > 12/144 RECREATIEDUIKEN OP ZEE PROCEDURES AANVULLING BAZ NR 11/137/2006 Oostende 8 juni 2006 Nr. 12 1 BELGIE > 12/143(T) VOORHAVEN ZEEBRUGGE WIELINGENDOK GELEIDELICHTEN 229 De geleidelichten 229 in het Wielingendok zijn tijdelijk buiten gebruik. De metalen mast van het laag

Nadere informatie

> 18/185 (T) BENEDEN ZEESCHELDE AANMEERPONTONS LILLO

> 18/185 (T) BENEDEN ZEESCHELDE AANMEERPONTONS LILLO Oostende 31 augustus 2006 Nr. 18 1 FRANKRIJK > 18/184 HAVEN DUINKERKE - WIJZIGEN BEBAKENING 1. Schrappen in positie 51 03,6 N 2 19,6 E de spitse ton Sile 0. 2. Vervangen in positie 51 03,7 N - 2 23,4

Nadere informatie

> 14/162 BELGISCHE KUST - OMGEVING SCHEUR WIELINGEN VERPLAATSEN GOLFMEETBOEI EN WAAKTON

> 14/162 BELGISCHE KUST - OMGEVING SCHEUR WIELINGEN VERPLAATSEN GOLFMEETBOEI EN WAAKTON Oostende 6 juli 2006 Nr. 14 1 BELGIE > 14/162 BELGISCHE KUST - OMGEVING SCHEUR WIELINGEN VERPLAATSEN GOLFMEETBOEI EN WAAKTON De golfmeetboei Scheur E in positie 51 24,17 N 3 18,29 E verplaatsen naar de

Nadere informatie

Oostende 16 augustus 2007 Nr. 17

Oostende 16 augustus 2007 Nr. 17 Oostende 16 augustus 2007 Nr. 17 1 BELGIE > 17/149(T) HAVEN OOSTENDE AFBRAAK OOSTERSTAKETSEL De tijdelijk uitgelegde rode lichtboei met lichtkarakter Q.R. werd verlegd naar positie 51 14,46 N 2 55,07 E.

Nadere informatie

>24/241 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN. Datum Dag Begin- en einduur Sector

>24/241 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN. Datum Dag Begin- en einduur Sector 1 BELGIE >24/241 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 07/12/2009 tot en met 18/12/2009 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd in de middensector en de

Nadere informatie

Oostende 02 augustus 2007 Nr. 16

Oostende 02 augustus 2007 Nr. 16 Oostende 02 augustus 2007 Nr. 16 1 BELGIE > 16/142 (T) HAVEN OOSTENDE Ten behoeve van de afbraakwerken van het oosterstaketsel werd tijdelijk een rode lichtboei met lichtkarakter Q.R uitgelegd in positie

Nadere informatie

Oostende 08 mei 2008 Nr. 10

Oostende 08 mei 2008 Nr. 10 Oostende 08 mei 2008 Nr. 10 1 BELGIE >10/110(T) BELGISCHE KUST KOKSIJDE JACHTBOEIEN T.b.v. de jachtsport werden volgende gele jachttonnen voorzien van radarreflector en liggend kruis als topteken uitgelegd:

Nadere informatie

Oostende 18 januari 2007 Nr. 02

Oostende 18 januari 2007 Nr. 02 Oostende 18 januari 2007 Nr. 02 1 BELGIE > 02/42 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van22/01/2007 tot en met 02/02/2007 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

Oostende 05 juni 2008 Nr. 12

Oostende 05 juni 2008 Nr. 12 Oostende 05 juni 2008 Nr. 12 1 BELGIE >12/127(T) NIEUWPOORT ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 16/06/2008 tot en met 05/09/2008 worden er door de artillerie geen schietoefeningen uitgevoerd.

Nadere informatie

Oostende 5 februari 2009 Nr. 3

Oostende 5 februari 2009 Nr. 3 Oostende 5 februari 2009 Nr. 3 1 FRANKRIJK >03/48 HAVEN DUINKERKE - VERBETERING LICHTENLIJST 0365.1 (A1120) 51 02,93 N - 2 22,12 E lichtkarakter Q hoogte 10m dracht 11M 0365.X (A120.1) 51 02,98 N - 2

Nadere informatie

Oostende 15 maart 2007 Nr. 06

Oostende 15 maart 2007 Nr. 06 Oostende 15 maart 2007 Nr. 06 1 BELGIE > 06/73 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode 26/03/2007 tot en met 06/04/2007 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 01 AUGUSTUS 2013 NR. 16

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 01 AUGUSTUS 2013 NR. 16 Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 01 AUGUSTUS 2013 NR. 16 + 1 BELGIE >16/256 (T) NOORDHINDER ROUTE - LICHTBOEIEN EN INSTRUMENTEN TIJDELIJK UITGELEGD Er werden 2 instrumenten tijdelijk uitgelegd en gedekt

Nadere informatie

Oostende 29 oktober 2009 Nr. 22

Oostende 29 oktober 2009 Nr. 22 Oostende 29 oktober 2009 Nr. 22 1 FRANKRIJK >22/207 NADERING DUINKERKE - LICHTBOEIEN Lichtkarakter aanpassen op de kaart : - DW 29 in positie 51 03,85 N - 2 20,21 E : Fl(3)G 12s vervangen door Q.G (Belg.

Nadere informatie

Oostende 15 oktober 2009 Nr. 21

Oostende 15 oktober 2009 Nr. 21 Oostende 15 oktober 2009 Nr. 21 1 BELGIE >21/198(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 26/10/09 tot en met 06/11/09 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

Oostende 16 april 2009 Nr. 8

Oostende 16 april 2009 Nr. 8 Oostende 16 april 2009 Nr. 8 1 BELGIE > 08/92 ERRATUM GETIJTAFELS 2009 Bij de opmaak van het getijboekje 2009 zijn in de verwerking een aantal fouten geslopen voor de locatie Vlissingen. Er werden verkeerde

Nadere informatie

> 21/203 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN

> 21/203 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Oostende 12 oktober 2006 Nr. 21 1 BELGIE > 21/203 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 30/10/2006 tot en met 10/11/2006 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

OOSTENDE 24 november 2005

OOSTENDE 24 november 2005 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

Oostende 22 januari 2009 Nr. 2

Oostende 22 januari 2009 Nr. 2 Oostende 22 januari 2009 Nr. 2 1 BELGIE >02/42(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 26/01/2009 tot en met 06/02/2009 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

Oostende 2 maart 2006 Nr. 05

Oostende 2 maart 2006 Nr. 05 Oostende 2 maart 2006 Nr. 05 1 BELGIE > 05/74 (T) NIEUWPOORT ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 06/03/2006 tot en met 10/03/2006 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 1 SEPTEMBER 2011 NR. 18

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 1 SEPTEMBER 2011 NR. 18 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 1 SEPTEMBER 2011 NR. 18 1 FRANKRIJK >18/224 GRAVELINES - WEST-HAVENLICHT - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING BaZ 2011-13/184 (T) vervalt. LL A1132 (Belg. Nr: 0276)

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 29 augustus 2013 Nr. 18

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 29 augustus 2013 Nr. 18 Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 29 augustus 2013 Nr. 18 + 1 BELGIE >18/276 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 2013-12/177 (T) vervalt. Gedurende de periode van 02/09/2013 tot en met 13/09/2013

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 15 augustus 2013 Nr. 17

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 15 augustus 2013 Nr. 17 Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 15 augustus 2013 Nr. 17 + 1 BELGIE >17/263 VERVALLEN BERICHTEN BaZ nr. Vervallen Kaarten 2011-25/294 (T) Nadering Westerschelde - Scheur - Obstakel 2013-11/172 (T) Haven

Nadere informatie

Oostende 19 juli 2007 Nr. 15

Oostende 19 juli 2007 Nr. 15 Oostende 19 juli 2007 Nr. 15 1 BELGIE > 15/131 (T) HAVEN OOSTENDE AFBRAAK OOSTERSTAKETSEL Verkeersignalisatie van het oosterstaketsel in positie 51 14,39 N 2 55,14 E werd gedoofd. De signalisatie werd

Nadere informatie

... Oostende 12 november Nr. 23

... Oostende 12 november Nr. 23 ... Oostende 12 november 2009... Nr. 23 1 BELGIE >23/226 (T) OMGEVING GARDEN CITY - ALGEMEEN VERBOD Het is verboden te duiken, vissen, ankeren of dreggen in positie 51 29,12 N - 2 17,92 E en binnen een

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 10 JUNI 2010 NR.12

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 10 JUNI 2010 NR.12 Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 10 JUNI 2010 NR.12 + 1 FRANKRIJK >12/165 STRAAT DOVER ROUTE - OMGEVING SANDETTIE NOORD - KAART- EN LICHTENLIJST VERBETERING Aanbrengen op de kaart: Een magenta cirkel

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 18 FEBRUARI 2010 NR.04

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 18 FEBRUARI 2010 NR.04 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 18 FEBRUARI 2010 NR.04 1 BELGIE >04/78 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 03/58 (T) vervalt. Gedurende de periode van 01/03/2010 tot en met 12/03/2010

Nadere informatie

> 13/156 (T) BELGISCHE KUST- OMGEVING AZ LICHTBOEI VIS EN DUIKVERBOD

> 13/156 (T) BELGISCHE KUST- OMGEVING AZ LICHTBOEI VIS EN DUIKVERBOD Oostende 22 juni 2006 Nr. 13 1 BELGIE > 13/155(T) HAVEN BLANKENBERGE ONDIEPTEN Over de volledige vaargeul van Blankenberge bevinden zich verschillende ondiepten. Deze ondiepten zouden zich op het niveau

Nadere informatie

OOSTENDE 07 juli 2005

OOSTENDE 07 juli 2005 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

OOSTENDE 30 september 2004

OOSTENDE 30 september 2004 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Waterwegen Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

OOSTENDE 05 augustus 2004

OOSTENDE 05 augustus 2004 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Waterwegen Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

Oostende 19 februari 2009 Nr. 4

Oostende 19 februari 2009 Nr. 4 Oostende 19 februari 2009 Nr. 4 1 FRANKRIJK >04/58 HAVEN DUINKERKE - VERBETERING LICHTENLIJST Het BaZ 03/48 vervalt. 0365.2 (A1120.1) 51 02,93 N - 2 22,12 E lichtkarakter Q hoogte 10m dracht 11M 0365.1

Nadere informatie

OOSTENDE 12 mei 2005 BELGIE. 10/115 (T) Nieuwpoort. Zeewaartse schietoefeningen.

OOSTENDE 12 mei 2005 BELGIE. 10/115 (T) Nieuwpoort. Zeewaartse schietoefeningen. BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

OOSTENDE 19 juni 2003

OOSTENDE 19 juni 2003 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Waterwegen Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 05 DECEmBEr 2013 Nr. 25

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 05 DECEmBEr 2013 Nr. 25 Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 05 DECEmBEr 2013 Nr. 25 + 1 BELGIE >25/372 VERVALLEN BERICHTEN BaZ nr. Vervallen Kaarten 2013-10/161 (T) Beneden Zeeschelde - Noordzeeterminal - Tijdelijk meerverbod

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 02 JULI 2015 NR. 14

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 02 JULI 2015 NR. 14 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 02 JULI 2015 NR. 14 1 BELGIE >14/179 KAART 102 - HOOFDPANEL - KAARTVERBETERING Aanbrengen onderaan de nota over de publicatiegegevens: _(Belg. kaart: 102 (INT1480))

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 04 juli 2013 Nr. 14

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 04 juli 2013 Nr. 14 Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 04 juli 2013 Nr. 14 + 1 >14/214 ALGEMEEN BERICHT - NIEUWE PUBLICATIE Hernieuwde uitgave van 2013 van de: Belgische kaart 104: Westerschelde - Zeeschelde: van Zeebrugge

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden NR. 19

Berichten aan Zeevarenden NR. 19 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 13 september 2012 NR. 19 1 BELGIE >19/273 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 2012-18/260 (T) vervalt. Gedurende de periode van 01/10/2012 tot en met

Nadere informatie

> 16/172 KUST ROUTE OOSTENDE - KNOKKE HEIST ALBERT II DOK - ZEEBRUGGE

> 16/172 KUST ROUTE OOSTENDE - KNOKKE HEIST ALBERT II DOK - ZEEBRUGGE Oostende 3 augustus 2006 Nr. 16 1 BELGIE > 16/172 KUST ROUTE OOSTENDE - KNOKKE HEIST ALBERT II DOK - ZEEBRUGGE a. De lichtboei Z-A1 in pos: 51 21,25 N 3 11,72 E verlegd naar nieuwe positie: 51 21,27 N

Nadere informatie

OOSTENDE 10 november 2005

OOSTENDE 10 november 2005 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 23 OKTOBER 2014 NR. 22

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 23 OKTOBER 2014 NR. 22 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 23 OKTOBER 2014 NR. 22 1 BELGIE >22/307 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 2014-21/290 (T) vervalt. Gedurende de periode van 10/11/2014 tot en met 21/11/2014

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden

Berichten aan Zeevarenden Berichten aan Zeevarenden + BaZ nr. 22 2016 27 oktober 2016 1 BELGIE 2016-22/276(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 2016-21/269(T) vervalt. Gedurende de periode van 07/11/2016 tot en met

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 11 NOVEMBER 2010 NR.23

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 11 NOVEMBER 2010 NR.23 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 11 NOVEMBER 2010 NR.23 1 BELGIE >23/284 BELGISCHE KUST - ONDERWATERKABEL IN ONBRUIK - KAARTVERBETERING De onderwaterkabel met symbool INT1 L 30.1 en coördinaten: 51

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden

Berichten aan Zeevarenden Berichten aan Zeevarenden + BaZ nr. 05 2016 3 maart 2016 1 BELGIE 2016-05/096(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 2016-04/082(T) vervalt. Gedurende de periode van 14/03/2016 tot en met 25/03/2016

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 12 MAART 2015 NR. 06

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 12 MAART 2015 NR. 06 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 12 MAART 2015 NR. 06 1 BELGIE >06/078 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 2015-05/071 (T) vervalt. Gedurende de periode van 30/03/2015 tot en met 10/04/2015

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 22 MEI 2014 NR. 11

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 22 MEI 2014 NR. 11 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 22 MEI 2014 NR. 11 1 FRANKRIJK >11/179 NOORDHINDERROUTE - FAIRYBANK - KAARTVERBETERING Kaarten D11 en 102 (INT1480): Vervangen: dieptecijfer 26m door dieptecijfer

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 31 MAART 2011 NR. 07

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 31 MAART 2011 NR. 07 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 31 MAART 2011 NR. 07 1 BELGIE >07/110 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 06/096 (T) vervalt. Gedurende de periode van 11/04/2011 tot en met 22/04/2011

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 21 JULI 2011 NR. 15

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 21 JULI 2011 NR. 15 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 21 JULI 2011 NR. 15 1 BELGIE >15/203 BELGISCHE VAARWATEREN EN WESTERSCHELDE - BINNENVAARTPASSAGIERSSCHEPEN, BIJKOMENDE VOORSCHRIFTEN INZAKE KENNIS VOERTALEN IN HET

Nadere informatie

Oostende 14 mei 2009 Nr. 10

Oostende 14 mei 2009 Nr. 10 Oostende 14 mei 2009 Nr. 10 1 BELGIE > 10/111(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 25/05/09 tot en met 05/06/09 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 07 juni 2012 NR. 12

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 07 juni 2012 NR. 12 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 07 juni 2012 NR. 12 1 BELGIE >12/180 (T) NADERING WESTERSCHELDE - THORNTON ROUTE - OMGEVING GOOTEBANK OOST - LICHTBOEI H9 OPGENOMEN BaZ 2012-11/171 (T) vervalt. Lichtboei

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 05 JUNI 2014 NR. 12

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 05 JUNI 2014 NR. 12 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 05 JUNI 2014 NR. 12 1 FRANKRIJK >12/186 NOORDHINDERROUTE - FAIRYBANK - KAARTVERBETERING Kaart D11 Aanbrengen: Dieptecijfer 13,7 m in positie 51 27,59 N 002 14,75 E

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 21 NOVEmBEr 2013 Nr. 24

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 21 NOVEmBEr 2013 Nr. 24 Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 21 NOVEmBEr 2013 Nr. 24 + 1 BELGIE >24/361 VERVALLEN BERICHTEN BaZ nr. Vervallen Kaarten 2013-20/313 (T) Westerschelde - Pas van Rilland - Stroom- en debietmetingen

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 11 april 2013 Nr. 08

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 11 april 2013 Nr. 08 Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 11 april 2013 Nr. 08 + 1 BELGIE >08/129 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 2013-07/115 (T) vervalt. Gedurende de periode van 29/04/2013 tot en met 10/05/2013

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 26 MAART 2015 NR. 07

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 26 MAART 2015 NR. 07 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 26 MAART 2015 NR. 07 1 BELGIE >07/089 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 2015-06/078 (T) vervalt. Gedurende de periode van 13/04/2015 tot en met 24/04/2015

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 03 JULI 2014 NR. 14

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 03 JULI 2014 NR. 14 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 03 JULI 2014 NR. 14 1 BELGIE >14/219 (T) IMO ROUTE - WESTHINDER - MEETINSTRUMENT Een meetinstrument is uitgelegd op de bodem in positie 51 24,779 N 002 31,608 E. Scheepvaart

Nadere informatie

Oostende 30 augustus 2007 Nr. 18

Oostende 30 augustus 2007 Nr. 18 Oostende 30 augustus 2007 Nr. 18 1 2 1 INEN worden er den en ent 14A op Sector M M 81008 dd. > 18/158(T) HAVEN OOSTENDE BELIE Verkeerssignalisatie haveningang op oosterstaketsel > in18/157(t) positie:

Nadere informatie

OOSTENDE 25 september 2003

OOSTENDE 25 september 2003 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Waterwegen Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 02 augustus 2012 NR. 16

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 02 augustus 2012 NR. 16 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 02 augustus 2012 NR. 16 1 FRANKRIJK >16/236 ZUYDCOOTE PAS - LICHTENLIJSTVERBETERING Belg. LL nr. 0385 (lichtboei E10 in positie 51 06,26 N 2 30,40 E): Aanbrengen in

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 03 DECEMBER 2015 NR. 25

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 03 DECEMBER 2015 NR. 25 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 03 DECEMBER 2015 NR. 25 1 BELGIE >25/280 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 2015-24/273 (T) vervalt. Gedurende de periode van 21/12/2015 tot en met 01/01/2016

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 30 augustus 2012 NR. 18

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 30 augustus 2012 NR. 18 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 30 augustus 2012 NR. 18 1 FRANKRIJK >18/259 NADERING NNW ZUYDCOOTE - GEBIED MET SCHEEPVAARTBEPERKING - KAARTVERBETERING Schrappen de limieten van het gebied met scheepvaartbeperking

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 04 DECEMBER 2014 NR. 25

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 04 DECEMBER 2014 NR. 25 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 04 DECEMBER 2014 NR. 25 1 BELGIE >25/346 KUST ROUTE - TRAPEGEER-STROOMBANK - BEGRENZING VAN DE SPECIALE ZONE VOOR NATUURBEHOUD "TRAPEGEER-STROOMBANKGEBIED" - KAARTVERBETERING

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 01 maart 2012 NR. 05

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 01 maart 2012 NR. 05 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 01 maart 2012 NR. 05 1 FRANKRIJK >05/092 OMGEVING HAVEN DUINKERKE WEST - AANPASSING BOEI - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING Ref. BaZ 2012-03/066. Vervangen: Oceanografische

Nadere informatie

> 20/196 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN

> 20/196 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Oostende 28 september 2006 Nr. 20 1 BELGIE > 20/196 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 16/10/2006 tot en met 27/10/2006 worden er door de artillerie schietoefeningen

Nadere informatie

OOSTENDE 17 maart 2005

OOSTENDE 17 maart 2005 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 08 DECEMBER 2011 NR. 25

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 08 DECEMBER 2011 NR. 25 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 08 DECEMBER 2011 NR. 25 1 FRANKRIJK >25/290 OMGEVING FAIRYBANK - DIEPTECIJFERS - KAARTVERBETERING Aanbrengen: - Dieptecijfer 19,2 m in positie 51 18,10 N - 2 16,31

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden

Berichten aan Zeevarenden Berichten aan Zeevarenden + BaZ nr. 19 2016 15 september 2016 1 ALGEMENE BERICHTEN 2016-19/239 ALGEMEEN BERICHT - NIEUWE PUBLICATIE Kaart: 104 Hernieuwde uitgave van 2016 van de: Belgische kaart 104 Westerschelde

Nadere informatie

OOSTENDE 14 augustus 2003

OOSTENDE 14 augustus 2003 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Waterwegen Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

OOSTENDE 14 oktober 2004

OOSTENDE 14 oktober 2004 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Waterwegen Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

OOSTENDE 17 juli 2003

OOSTENDE 17 juli 2003 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Waterwegen Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 10 APRIL 2014 NR. 08

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 10 APRIL 2014 NR. 08 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 10 APRIL 2014 NR. 08 1 FRANKRIJK >08/138 NADERING DUINKERKE OOST - STROOMAANWIJZENDE BOEI OMGEVING DW29 - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING Cf. BaZ 2014-07/119. Het

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 19 JUNI 2014 NR. 13

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 19 JUNI 2014 NR. 13 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 19 JUNI 2014 NR. 13 1 FRANKRIJK >13/200 NOORDHINDERROUTE - FAIRYBANK - KAARTVERBETERING Aanbrengen op kaarten D11 en 102 (INT1480): Obstructie 33m in positie 51 26,13

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 17 JULI 2014 NR. 15

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 17 JULI 2014 NR. 15 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 17 JULI 2014 NR. 15 1 BELGIE >15/239 LODEWIJKBANK - NORTHWIND WINDMOLENPARK - LICHTENLIJSTVERBETERING Aanbrengen in de Lichtenlijst: de volgende internationale lichtnummers:

Nadere informatie

Oostende 2 april 2009 Nr. 7

Oostende 2 april 2009 Nr. 7 Oostende 2 april 2009 Nr. 7 1 BELGIE > 07/83(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 06/04/09 tot en met 17/04/09 is de schietstand voor zeewaartse schietoefeningen gesloten.

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden NR. 25

Berichten aan Zeevarenden NR. 25 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 06 december 2012 NR. 25 1 >25/370 ALGEMEEN BERICHT - IMPLEMENTATIE VAN DE AANPASSINGEN AAN HET AT WESTHINDER VERKEERSSCHEIDINGSSTELSEL EN ANDERE ROUTERINGSMAATREGELEN

Nadere informatie

OOSTENDE 18 december 2003

OOSTENDE 18 december 2003 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Waterwegen Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden

Berichten aan Zeevarenden Berichten aan Zeevarenden + BaZ nr. 12 2016 9 juni 2016 1 BELGIE 2016-12/173 HAVEN NIEUWPOORT - HAVENGEUL - BUISPAAL HERSTELD BaZ 2016-05/099(T) vervalt. Kaarten: D11, 102 (INT1480) In de havengeul van

Nadere informatie