redevelopment competitie 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "redevelopment competitie 2012"

Transcriptie

1 redevelopment competitie 2012 Winnaars Eervolle vermeldingen Overige inzendingen

2 redevelopment competitie 2012 Voorwoord 04 Winnaars 07 Eervolle vermeldingen 21 Overige inzendingen eigen pand 32 Overige inzendingen NSI-pand 34 Overige inzendingen concepten 38

3 4 5 Op de eerste plaats willen wij jullie nogmaals complimenteren met jullie deelname. Zowel het aantal inzendingen als het niveau ervan heeft ons in hoge mate verrast. Wij ontvingen herontwikkelingsplannen van bouwbedrijven, architectenbureaus, projectontwikkelaars en vastgoedbeleggers. De leegstandsproblematiek op de Nederlandse kantorenmarkt en het maatschappelijk verantwoord omgaan met deze opgave, leeft overduidelijk breed. Zo ook bij ons, wat heeft geresulteerd in het ondertekenen en ondersteunen van het convenant leegstand kantoren. Wij zijn ons bewust van onze rol. Daarnaast behoort duurzaam ondernemen tot onze kernwaarden. Dit alles heeft er toe geleid dat wij de Provada 2012 hebben aangegrepen om dit belangrijke onderwerp een prominente plek te geven. Naast jullie enthousiaste en deskundige inbreng, prijzen wij ons zeer gelukkig met de participatie van Hans de Jonge en Nicole Maarsen die vanuit verschillende achtergronden een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van deze competitie en de beoordeling van de vele plannen. Waar staan wij nu? Zoals bekend heeft de jury de zes meest kansrijke plannen geselecteerd. De afgelopen maanden hebben wij met deze partijen gesprekken gevoerd om vast te stellen of het project daadwerkelijk verder gebracht kan worden. Dit zijn zeer uiteenlopende gesprekken geweest, die varieerden van de financiële haalbaarheid tot eigendomssituaties en vergunningsvraagstukken van het betreffende onroerend goed. We kunnen vaststellen dat deze processen veel tijd en energie kosten en herkennen hiermee de problematiek van herontwikkeling en herbestemming. Ondanks de zorgwekkende hoeveelheid leegstaande kantoormeters zijn marktpartijen blijkbaar nog terughoudend. Gelukkig worden nog steeds gesprekken gevoerd en streven wij gezamenlijk naar concrete realisatie van de plannen. Vakjury Prof. Ir. Hans de Jonge Voorzitter Stuurgroep aanpak leegstand kantoren Met dit boekje willen wij jullie bedanken voor jullie participatie en willen wij tevens een duidelijk overzicht geven van alle ingeleverde plannen. Drs. Nicole Maarsen MRE Voorzitter Commissie Commercieel Vastgoed, Neprom Hartelijke groet, Robert van Deelen Managing Director ABN AMRO Real Estate Finance Cees Busscher Directeur Nederland NSI NV Mr. Cees Busscher Managing Director Netherlands, NSI Robert van Deelen Managing Director, ABN AMRO Real Estate Finance

4 6 7 Winnaars

5 8 9 Redevelopment tot Urban Village: mix van werken, voorzieningen en wonen specifiek voor hoogopgeleide ouderen. Office-Up Urban Village Haaglanden m² BVO Een concept waarbij wordt ingespeeld op de demografische ontwikkelingen en dat bestaat uit een mix van woningen, kantoren, praktijkruimten, sport en horeca. Een herontwikkeling met een duurzaam karakter geënt op economische en langdurige waardecreatie. Een kantoorkolos nabij de Haagse binnenstad die in oktober 2013 volledig leeg komt te staan. Oosteinde 208, Voorburg Het oude kantoorgebouw Damsigt verandert in een Urban Village. Divers, leeftijdloos, overzichtelijk, sociaal, veilig, comfortabel en betaalbaar voor verschillende inkomensgroepen. Er wordt een dorp gecreëerd dat bestaat uit hoogopgeleide ouderen, waarvoor 60% van de beschikbare ruimte wordt gereserveerd. De Urban Village bestaat verder uit jonge bedrijvigheid, een eetgelegenheid, sportfaciliteiten, moestuinen, een intern plein, jonge gezinnen en starters, kinderopvang, een overnachtingsmogelijkheid voor bezoekers, een cursusruimte: kortom, de diversiteit en dynamiek van een dorp. OfficeUp B.V. office-up.nl De creatie van Urban Village is ultiem duurzaam. Vanuit sociaal perspectief, omdat het van positieve invloed is op de locatie. Maar ook vanuit economisch perspectief, omdat het langdurige waarde creëert. Hoogopgeleide ouderen verwachten een duurzame omgeving, aangezien hun interesses en activiteiten daar veelal mee te maken hebben: maatschappelijke betrokkenheid, gezond voedsel, bewegen, vrijwilligerswerk en het voorbeeld willen geven. Ook is dit een generatie die nu meegaat met de ecotrends. Een kansrijke locatie voor de beoogde redevelopment. Er is een sterke analyse gemaakt van het huidige object en er ligt een goed uitgewerkt plan. Het is duurzaam, multifunctioneel en visueel sterk uitgewerkt. Met m 2 BVO wordt een significant aantal vierkante meter uit de markt gehaald. Het is een goed en duidelijk voorbeeld van marktgericht herontwikkelen. Advies Er is een verdere uitwerking van de financiële onderbouwing van de fasering nodig en een marktonderzoek naar afzet bij de beoogde doelgroep.

6 10 11 Redevelopment tot kunst- en muziekcentrum in combinatie met studentenhuisvesting. SBH Architecten Polyfonie OK m² BVO Muziek, kunst, cultuur, opleiding en zorg zijn de leidraad voor deze herbestemming. Dit wordt gecombineerd met (studenten)woningen en short stay-faciliteiten. Het pand is gelegen nabij het Centraal Station en in de nabijheid van Hogeschool voor de Kunsten, ArtEZ. Er is synergie met het naastgelegen pand, waarin ruimte wordt geboden aan een groot aantal creatieve ondernemers en een debatpodium. Oude Kraan 74, Arnhem Een combinatie van oefenruimte, (tijdelijke) woonruimte, studentenhuisvesting, horeca en ontmoetingsruimte voor studenten, musici, gastspelers en docenten uit binnen- en buitenland voorziet in een duidelijke behoefte. Ook een combinatie met wonen en dagbesteding voor mensen met sociaal psychische problemen behoort tot de mogelijkheden. SBH Architecten en Adviseurs sbh.nl In Arnhem is nooit specifiek gebouwd voor muzikanten. Er zijn geen faciliteiten om, zonder geluidshinder te veroorzaken, (samen) te oefenen. Een locatie nabij het centrum en nabij ArtEZ geeft een mogelijke invulling aan deze behoefte van conservatoriumstudenten en professionele musici. ArtEZ heeft veel studenten uit Duitsland die dagelijks op en neer reizen. Goede woon- en oefenruimtes kunnen wellicht deze groep verleiden om zich in Arnhem te vestigen. Een goede visie bedacht vanuit een duidelijke gebruikersgroep. Er is sprake van een kansrijke locatie voor deze redevelopment en ook is er reeds belangstelling van betrokken partijen zoals de huidige eigenaar en de gemeente. Er zijn goede exploitatiemogelijkheden. Advies De doelgroep heeft over het algemeen een beperkte financiële armslag, waardoor een realistische financiële onderbouwing nodig is voor de verdere uitwerking. Er is nog onvoldoende zicht op de transformatie van de buitenkant (zicht op het toekomstige stadsbeeld).

7 12 13 Redevelopment tot studentenhuisvesting en bedrijfsruimtes voor startende ondernemers. 1 e van der Kunstraat 292, Den Haag STW De Pionier De Pionier draagt bij aan het oplossen van de kamernood in Den Haag. Door betaalbare werk- en vergaderruimte aan te bieden aan jonge ondernemers, levert De Pionier een bijdrage aan de bedrijvigheid in de stad. STW geeft graag alle jongeren een kans. Daarom huisvest De Pionier ook groepen voor wie woonruimte niet vanzelfsprekend is, zoals dak- en thuisloze jongeren. STW Nederland en USE architecten stwnederland.nl usearchitects.nl m² BVO 162 betaalbare kamers 240 m² betaalbare werk- en vergaderruimten voor jonge ondernemers Een café als ontmoetingsplek Huisvesting voor bijzondere groepen Tijdens de verbouwing klussen de bewoners 48 uur mee tegen 10% huurkorting. Deze zelfwerkzaamheid levert STW Nederland een lagere bouwsom op, draagt bij aan een aanvaardbare huurprijs van de kamers en betrekt bewoners nauw bij het project. Via een beheermodel borgt STW een prettig woonklimaat. Iedere bewoner moet schoon, veilig en in harmonie met medebewoners kunnen leven en wonen. Per verdieping wordt een beheerder aangesteld. Deze redevelopment betreft een goede mix aan functies. Er is een breed draagvlak en belangstelling van de betrokken partijen. Het gaat om een snelle en tijdelijke oplossing voor een acuut probleem, waarbij een beperkt investeringsvolume nodig is. De afname van een eindbelegger is financieel interessant en risicobeperkend. Advies Het resultaat is aan de magere kant en de financierings- en exploitatielasten lijken te laag ingeschat. Een verdere uitwerking van de financiële onderbouwing is daarom noodzakelijk.

8 14 15 Redevelopment tot dynamische woon- en werkomgeving m 2 BVO Op de begane grond en de 1 e verdieping wordt gedacht aan flexibele Nieuw exterieur kantoorconcepten zoals Seats2Meet en Spaces. Naast studio s zijn er ook ruime stadswoningen gepland en appartementen met uitzicht over de stad met buitenruimten overwegend op het zuiden. De Twee Snoeken en Transvast. Brabants Hart Bestaand De hoekige vormgeving van het oude pand wordt vervangen door ronde en vloeiende baksteenarchitectuur die doet denken aan de Amsterdamse school. Het gebouw lijkt voort te komen uit de bestaande straatwand aan de Brugstraat, waarna het zich opbouwt tot het Emmaplein. Nieuw exterieur Emmaplein 25, Den Bosch In het hartje van Den Bosch staat een groot kantoorpand met gevels van geprefabriceerde betonnen elementen en glas. Het concept is om het pand te vernieuwbouwen en het kantoorconcept te combineren met appartementen en stadswoningen van verschillende omvang. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijk woon-werk gebouw dat klaar is voor de toekomst. De Twee Snoeken en Transvast tweesnoeken.nl transvast.nl Achter de gedateerde gevel bevindt zich een flexibele draagstructuur van vloeren en kolommen die gedifferentieerd gebruik mogelijk maakt. De grote diepte van het gebouw zorgt ervoor dat er weinig licht komt in het centrale deel. Door hier een grote vide te maken, dringt daglicht door tot in de kern van het gebouw en krijgt het gebouw van binnen een ruimtelijke Nieuw interieur allure. De structuur van kolommen en balken blijft behouden. Het gaat om een aansprekende herontwikkeling van een verouderd pand tot een mixed-use concept met oog voor duurzaamheid. Het is een goede aanvulling op de huidige omgeving. Advies Er is onduidelijkheid over de exploitatie. Een verdere uitwerking van de financiële onderbouwing, de stichtingskosten en de opbrengsten is noodzakelijk.

9 16 17 Redevelopment tot Science Centre ICT. Heembouw het!d van Heembouw m² BVO Het huidige gebouw wordt grondig herontwikkeld, waarbij de focus komt te liggen op start-ups in de ICT-branche. Naarmate de groei van deze bedrijven vordert, muteert het gebouw om deze groei te faciliteren. Het concept speelt in op de lokale ambitie van de gemeente Amersfoort, dat is gericht op het stimuleren van creatieve industrie en ICT. Regio Amersfoort behoort tot de top-5 van Nederlandse breedbandregio s en maakt het bij uitstek geschikt als pilotomgeving om ervaring op te doen met breedband. Uraniumweg 23, Amersfoort De visie is om het gebouw te hernoemen en een broedplaats voor creatieve en innovatieve ondernemers te maken. Het gaat nadrukkelijk plaats bieden aan starters die hier een omgeving vinden om te groeien. Ook in huisvestingsopzicht. Daarnaast is het pand uitermate geschikt als ontmoetingsplaats voor bedrijven onderling en de directe omgeving. Heembouw heembouw.nl Partner Young Startup is een business community voor startende, jonge en kleine ondernemingen. Het biedt startende ondernemers de mogelijkheid om door middel van de business community op internet onderling met elkaar in contact te komen, elkaar te enthousiasmeren en van elkaar te profiteren. Middels Young Startup wordt een nieuwe groep met potentiële huurders aangeboord. Een goed plan met focus op een duidelijke doelgroep die aansluiting vindt bij de gemeentelijke ambitie en initiatieven voor het clusteren van creatieve industrie en ICT. De gezochte samenwerking met Young Startup om huurders aan te trekken en te betrekken bij de verdere uitwerking is een slimme aanpak. Advies De doelgroep heeft over het algemeen een beperkte financiële armslag, waardoor een realistische financiële onderbouwing nodig is voor de verdere uitwerking. Daarnaast is een duidelijk plan voor het vermarkten van de locatie nodig.

10 18 19 Redevelopment tot een moderne stadsboerderij. Uraniumweg 23, Amersfoort SAB Stedenbouw Puur van de Boer Het bestaande gebouw wordt een moderne stadsboerderij met teelt in kassen en een teeltvijver. Er komt een verkooppunt met regionale producten van boeren, vissers en kwekers. In het gebouw is plaats voor huisvesting van landarbeiders en truckers. Daarnaast komt er een informatiepunt voor duurzame landbouw, veeteelt en visserij, waarbij het begrip tussen consumenten en producenten wordt vergroot. Hiervoor is ook een Slow Food restaurant in het gebouw opgenomen. SAB Stedenbouw Stegeman Bouw Van der Berg Architecten sab.nl stegemanbouw.nl vandenberggroep.nl 4.800m² BVO Een herontwikkeling met een bijzonder gebruik van de omgeving. Het nieuwe concept wijkt duidelijk af van de huidige functie. Er wordt gestreefd naar meer uitstraling van het gebouw. Na de herontwikkeling is het gebouw hoger geworden. Dit zal het gebied herkenbaarder maken en meer karakter geven. Puur van de Boer is de plek om consumenten kennis te laten maken met de agrarische sector, de moderne duurzame veeteelt en de visserij. Akkerbouw en veeteelt zijn al sterk aanwezig in het buitengebied West, richting Soest en rond Bunschoten. Ook voor de kippen en eieren uit Barneveld is plek evenals vis uit Spakenburg. Door de goede bereikbaarheid is de distributie eenvoudig, waardoor de locatie als distributiecentrum kan dienen. In de winkel is plaats voor educatie, workshops en productdemonstraties. Het Slow Food restaurant laat de consument genieten van de kracht van land en zee. Prikkelende visie op het gebouw en thematisch zeer sterk. Er wordt ingespeeld op een maatschappelijke trend. Het idee is visueel sterk onderbouwd. De directe omgeving wordt nadrukkelijk betrokken bij het idee, waardoor sociale cohesie ontstaat. Advies De financiële onderbouwing lijkt te optimistisch. Er is enige onduidelijkheid ten aanzien van de eindgebruikers/exploitant. Dit vergt nadere uitwerking.

11 20 21 Eervolle vermeldingen

12 22 23 Redevelopment tot ouderen- en startershuisvesting. Lambert Architecten wonen PLUS werkt! m 2 BVO Het gebouw wordt getransformeerd naar wonen en ondersteunende functies. Voor wonen wordt voorzien in bescheiden studio s voor starters en tweekamerwoningen. Daarnaast is er een mogelijkheid om een halteplaats voor de bibliotheek, praktijk voor huisarts of fysiotherapeut of flexibele werkconcepten in de plint te realiseren. Op de begane grond van het gebouw is ruimte voor bedrijvigheid in de vorm van horeca of kleinschalige kantoorfuncties. De tweede verdieping is ontworpen voor het gebruik door woonzorggroepen. Daarnaast is gedacht aan grotere woningen voor doorstromers vanuit de zorg en begeleiders. Nieuw exterieur Nieuw interieur Laan van Vlaanderen 141, Amsterdam Transformatie van een langdurig leegstaand kantoorgebouw in Amsterdam Nieuw-West naar wonen met zorg en ondersteunende functies. Bijzonder aan het plan is de ontwikkeling van een geïntegreerd zorgconcept. Door de integratie van onzelfstandige, zelfstandige en doorstroomwoningen met zorgfunctie, wordt een uniek gebouw gerealiseerd dat letterlijk en figuurlijk midden in de maatschappij staat. Het uitgangspunt is een verrijking voor de buurt. Lambert Architecten lambertarchitecten.nl Door de flexibele opzet zijn wijzigingen in de toekomst eenvoudig te realiseren. Het kantoorpand heeft nu geen buitenruimte. De planopzet voorziet echter wel in het creëren van voldoende individuele en collectieve buitenruimten. Balkons en dakterrassen verhogen de Nieuw interieur kwaliteit van de woningen. Bovendien wordt de verschijningsvorm van het gebouw vanaf de straat gezien verbijzonderd. Het is een ambitieus en uitgebreid opgezet plan. De kosten van de redevelopment zijn echter vrij hoog ten opzichte van de taxatiewaarde. Om een belegger te interesseren zouden de verbouw- en grondkosten omlaag moeten. Advies Ga het gesprek met de gemeente Amsterdam aan over een lagere grondprijs en benader eindbeleggers met dit plan.

13 24 25 Redevelopment tot een NETWORK POINT en kennisfabriek voor Royal Haskoning en DHV. Royal Haskoning WOW Amsterdam* m 2 BVO Het NETWORK POINT werkt als de kennisfabriek met een aantrekkingsmechanisme voor (potentiële) partners, professionals en zelfs studenten die na 17.00u de centrale faciliteiten kunnen gebruiken als studieplekken. Meervoudig ruimtegebruik krijgt zo een nieuwe lading. Het concept stimuleert en faciliteert interessante ontmoetingen, waarmee de locatie een inspirerende en populaire plek wordt in Amsterdam, passend bij de revitaliseringsplannen rondom het Amstelstation. Prins Bernardplein 200, Amsterdam Energiezuinig NETWORK POINT gelegen aan het Amstelstation met een brede mix aan functies en doelgroepen. De diversiteit zorgt voor toekomstbestendige sociaal-economische duurzame omgeving. Royal Haskoning DHV haskoning.nl Aansluitend op het masterplan van de gemeente om een groene stadsboulevard te maken van de Wibautstraat, zal het Amstelgebouw met het Prins Bernhardplein de entree worden van de nieuwe Wibaut-as. Door een sociaal-economische en duurzame invulling te geven aan het deels vrijstaande kantoorgebouw, sluit het naadloos aan op de wensen van de gemeente om het dynamische gebied eenheid en identiteit te geven en om een oplossing te vinden voor de leegstaande kantoorpanden in Amsterdam. *Werken Ontmoeten Welzijn Deze redevelopment tot een NETWORK POINT als kennisfabriek voor Royal Haskoning en DHV is een goed doordacht plan en op de juiste locatie. Met deze twee partijen als initiator en tevens huurder is dit een zeer kansrijk plan.

14 26 27 Redevelopment tot plek voor de ontwikkeling van Virtual Reality en start-ups in de gamesindustrie. Corades Xperion m² BVO Het huidig pand wordt grondig herontwikkeld waarbij de focus komt te liggen op start-ups in de Virtual Reality en gamesindustrie. Naarmate de groei van deze bedrijven vordert, wordt het gebouw aangepast om deze groei te faciliteren. Het vormen van een community van gebruikers die het Xperion gaan bewonen neemt veel tijd in beslag. Ondertussen wordt het gebouw geschikt gemaakt voor iets waar direct behoefte aan is, zoals een horecavoorziening voor lunch en vrijdagmiddagborrels. Uraniumweg 23, Amersfoort Het Xperion wordt een platform voor Virtual Reality-activiteiten (VR). Er zijn al veel verschillende toepassingen voor VR en er worden nieuwe toepassingen gevonden. Het vindt uiteraard zijn weg naar de gamesindustrie, maar VR wordt ook veel ingezet in leeromgevingen, ondersteunend aan onderzoek en technische innovatie. Corades architectuur & planning Het Xperion wordt in fasen gebruiksklaar gemaakt zodra de eerste nieuwe huurders zijn gevonden: een dienstencentrum voor Bedrijvenkring Isselt en de lunchgelegenheid Pacman en de Kling-On bar. Gameontwikkelaars en -programmeurs worden aangetrokken door lage huurprijzen en de aanwezigheid van stereoscopische projectiesystemen en een testruimte alias gamescentrum. Deze herontwikkeling is een concept passend bij het gebouw, voor een duidelijke doelgroep en van aanvullende waarde op de omgeving. De exploitatieopzet is goed uitgewerkt. Het scenario is wellicht te positief. Start-ups betalen vrij forse huurprijzen, waardoor de continuïteit in gevaar kan komen. Advies Initieer het gesprek met ondernemers in de VR-branche. Bespreek hun behoeften en verfijn het plan.

15 28 29 Redevelopment tot ontmoetingsplek voor het MKB, educatie en onderwijs. Interegion Made in Amersfoort m² BVO De bestaande torens ondervinden zowel een programmatische als een architectonische transformatie. Er wordt ingespeeld op de huidige vraag naar beroepen in de maakindustrie en er wordt voornamelijk naar de ambachtelijke werkzaamheden gekeken. De drie torens bieden een goede mogelijkheid tot diversiteit. Een toren richt zich op educatieve functies en verblijf voor studenten en werknemers. De tweede toren op praktijk gerelateerde programmaonderdelen, zoals werkateliers. En in de derde toren is er plek voor bedrijfsruimte. Uraniumweg 23, Amersfoort Een plek waar bedrijven in de dienstverlening, ICT en de maakindustrie werken en intensief contact hebben met onderwijsinstellingen en studenten. Een unieke centrale plek met een hoge ruimtelijke en architectonische kwaliteit, waar MKB Amersfoort werkt en haar producten toont, kortom: Made in Amersfoort. Interegion Groep B.V. Marc Koehler Architects interegion.nl Het aanbod van ondersteunende faciliteiten zoals vergaderruimte, horeca en expositieruimte moet de aantrekkelijkheid vergroten. De vestiging van frontdesks van branche- en belangenorganisatie en het organiseren van netwerkbijeenkomsten moet de centrale rol van het gebouw in het gebied en de regio benadrukken. Het zoeken van een exploitant voor de ondersteunende faciliteiten moet de dekking op de investering ondersteunen. Bedrijven krijgen de mogelijkheid tot toetreding via een lidmaatschap. Deze redevelopment tot ontmoetingsplek voor het MKB, educatie en onderwijs met als slogan Made in Amersfoort, speelt in op de beleidsambities en de wensen uit het bedrijfsleven. Er is goed onderzoek gedaan naar de vraag en de ontwikkeling van het omliggende bedrijventerrein. Advies De uitwerking van de exploitatieopzet is beperkt, waardoor de financiële risico s onvoldoende inzichtelijk zijn.

16 30 31 Redevelopment tot onderzoekslaboratorium naar voedselproductie in grootstedelijke gebieden. PKW Architecten Onderzoekslabratorium Uraniumweg 23, Amersfoort Het voorstel is om het gebouw, met zijn gunstige ligging ten opzichte van Wageningen, te transformeren naar een testlocatie annex laboratorium voor onderzoek naar de mogelijkheden van voedselproductie in grootstedelijke gebieden. Door deze redevelopment kan tegelijkertijd onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden van het geschikt maken van bestaand vastgoed voor grootschalige voedselproductie in stedelijke gebieden. PKW Architecten- en Bouwadviesbureau pkw-delft.nl m² BVO Op de eerste t/m de zesde verdieping worden testopstellingen met stadskassen en andere vormen van stedelijke landbouwtechnieken geplaatst. De testlocatie wordt gecombineerd met een winkel en een restaurant. In de groentewinkel wordt een deel van de oogst uit het gebouw verkocht. Op de zevende verdieping komt een restaurant met congresruimte. De huidige gevel wordt vervangen door een te openen en transparante vliesgevel met geïntegreerde zonwering. In Manchester staat een opgebouwd kantoorpand genaamd Alphafarm dat het eerste voorbeeld is van stedelijke landbouw. Nederland en de Universiteit van Wageningen kunnen in dit onderzoekstraject niet achterlopen. Op dit moment zijn er verschillende locaties verspreid over heel Nederland waar getest wordt in reguliere kassen. Een kantoorpand geschikt maken, kan een nieuwe stap zijn binnen het onderzoekstraject. Redevelopment tot onderzoekslaboratorium naar voedselproductie in grootstedelijke gebieden. Het is een originele herbestemming en een duurzaam plan voor een duidelijke doelgroep. Advies De uitwerking van de exploitatieopzet is beperkt, waardoor de financiële risico s onvoldoende inzichtelijk zijn.

17 32 33 Overige inzendingen eigen pand Naam Project: University College Locatie: Brinkgreverweg 69, Deventer Wat: Redevelopment tot studentencampus : BallastNedam Ontwikkelingsmaatschappij BV : Naam Project: ABN AMRO ondernemerscentrum Locatie: Louise de Colignylaan 302, Rotterdam Wat: Redevelopment tot ondernemerscentrum : Get Gripp : Naam Project: Serviceflat Noordsingel Locatie: Noordsingel 192, Rotterdam Wat: Redevelopment tot serviceappartementen : Real ÆSTATE & architecture : Naam Project: De Groenten uit Amsterdam Locatie: Distelweg 113, Amsterdam Wat: Redevelopment tot indoor stadskwekerij voor groente : NwA architecten : en www. degroentenuitamsterdam.nl Naam Project: The Village where everybody knows your name Locatie: Johan Huizingalaan 761, Amsterdam Wat: Redevelopment tot nieuwe Multi-tenant werkbeleving : SKEPP :

18 34 35 Overige inzendingen NSI-pand Naam Project: Easy in use hard to forget Wat: Redevelopment tot multifunctioneel gebruik: sport, ontspanning en flexibele werkplekken : A12 Architecten BNA : Overige inzendingen NSI-pand Naam Project: Peter van Buren Wat: Redevelopment tot wonen, 64 appartementen variërend van 47 tot 106 m² : architectenbureau Peter van Buren : Naam Project: Woonhotel Wat: Redevelopment tot woonhotel voor arbeidsmigranten : architectenbureau ir. Peter van de Putte : Naam Project: Polenhotel Wat: Redevelopment tot zelfstandige huisvesting voor arbeidsmigranten Midden- en Oost-Europa : architectenbureau ir. P. van Vlaardingen : Naam Project: Ecotowers Wat: Redevelopment tot spraakmakend state of the art kantoorgebouw voor huurders die een statement willen maken als het om duurzaamheid gaat : Architects NOW : Naam Project: City Farm Wat: Redevelopment tot City Farm : BOGland :

19 36 Overige inzendingen NSI-pand 37 Naam Project: Zerro³ Wat: Redevelopment tot kantoor voor ZZP ers : Buro Daniël Vlasveld : Naam Project: NMLX Wat: Redevelopment tot kantoor voor ZZP ers, hotel en wooneenheden voor expats : NMLX architectuur/koudijs architecten : en Naam Project: MKBZZPcentrum Wat: Redevelopment tot kantoor voor ZZP ers gecombineerd met collectieve functies : burowit : Naam Project: De StudentenSilo Wat: Redevelopment tot jongerenhuisvesting gecombineerd met commerciële functies : Objectum bouwadvies en procesmanagement : Naam Project: Falcon Wat: Redevelopment tot kantoor voor minder validen, ZZP ers en kleine MKB ers : Falcon Advies & Management : Naam Project: de Loft Wat: Redevelopment tot multifunctionele woon-werklofts : ONL [Oosterhuis_Lénárd] : Naam Project: GO a spacious addity Wat: Redevelopment tot kantoor voor ZZP ers met hotel en trainings/congres faciliteiten : G-architecten en architectenbureau Oscar van Strijp : en Naam Project: Mecus Wat: Redevelopment tot full-service kantoor in kleine units : Ontwerp- en adviesbureau Science & Fiction en Mecus Ruimtelijke Ontwikkeling : Naam Project: KE Wat: Redevelopment tot kantoor voor ZZP ers en 10 woningen : KE Architect : Naam Project: Science Centre Wat: Redevelopment tot Science Centre : Peter Gerssen Bijzonderheid: architect van het Fakt-gebouw, Uraniumweg 23 Naam Project: OPEN gebouw Wat: Visiedocument : Lijbers Architects : Naam Project: Office Acupuncture Wat: Redevelopment tot kantoor voor ZZP ers : Plug/van Noord/Hugo Beschoor Plug Naam Project: Club Helium Wat: Redevelopment tot uitgaansgelegenheid : SVP architectuur + stedenbouw/metrum/kba :

20 38 39 Naam Project: NL Delta Wat: Macro beschouwing op actuele problematiek van de vastgoedmarkt : 4Building : Overige inzendingen concepten Naam Project: Bijdrage aan Olympische Droom Wat: Koppelen van geldstromen: zet de investeringen voor de Olympische Spelen in door leegstaande gebieden een impuls te geven : draaijer+partners : Naam Project: SIMPLY SPACE - your office Wat: Flexibel huisvestingsconcept voor MKB-ers : IPMMC Consult/Cooper Feldman : en Naam Project: PARK, the cure for the empty building syndrome Wat: Concept voor herbestemming van leegstand : Park: adviesbureau op het gebied van herbestemming van leegstaand vastgoed : informatie ABN AMRO Real Estate Finance (020)

21 abnamro.nl/innovaties AA #### A 03-13

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V Herontwikkeling DEN BIEST Van kantoren naar wonen Gemzelaar Vastgoed C.V 01. Nieuwe oplossingen voor leegstand Deze brochure illustreert de plannen rondom de herontwikkeling van complex Den Biest in Eindhoven.

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

Persons who generate or conceive ideas and plans

Persons who generate or conceive ideas and plans Persons who generate or conceive ideas and plans Historie Ontstaan uit eigen behoefte Eerste bedrijf Verspreiding freelancers Wij zijn zelf de doelgroep Huidige situatie leegstand Nederland 15,4% Den Haag

Nadere informatie

SLAAKHUYS ONDERZOEK HERONTWIKKELING De Fabriek gaat weer werken!!

SLAAKHUYS ONDERZOEK HERONTWIKKELING De Fabriek gaat weer werken!! SLAAKHUYS ONDERZOEK HERONTWIKKELING De Fabriek gaat weer werken!! MEI Architecten en Stedenbouwers 1 Historie 2 Historie 3 Foto s PWS + WSA presentatie 15.01.2009 4 Stedelijke ligging 5 Concepting I Concepting

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder

Schouwburg de Kampanje Den Helder Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners Inzending Arie Keppler Prijs 016 SCHOUWBURG DE KAMPANJE DEN HELDER INTRODUCTIE EEN MARITIEM ENSEMBLE Schouwburg De Kampanje

Nadere informatie

shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl

shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL SHOPS OP EEN RIJ: ruim 37.500 passanten per dag overdekte passage perfect bereikbaar,

Nadere informatie

Vastgoedsociëteit Haaglanden Presentatie transformatie kantoren wethouder Henk Kool 13 november 2013

Vastgoedsociëteit Haaglanden Presentatie transformatie kantoren wethouder Henk Kool 13 november 2013 Vastgoedsociëteit Haaglanden Presentatie transformatie kantoren wethouder Henk Kool 13 november 2013 Internationale stad van vrede en recht Thuisbasis regering 2e VN stad Eerste (cyber) security city van

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO WELKOM IN HET NIEUWE HART VAN ALMELO! Sinds enige tijd werkt de stad Almelo aan een ambitieuze transformatie van de westelijke binnenstad. Met het doortrekken van het Overijssels

Nadere informatie

Europoint torens Rotterdam Studie

Europoint torens Rotterdam Studie Europoint torens Rotterdam Studie Maria Haag architectuur Ir. Maria Haag Laan op Zuid 73 3072 DB Rotterdam tel. 010 4738030 info@mariahaag.nl www.mariahaag.nl Met dank aan: Ir. Yannick Boidin, architect

Nadere informatie

ROC-lounge. de school als social hub

ROC-lounge. de school als social hub ROC-lounge de school als social hub ROC lounge Het vervlechten van onderwijs en bedrijfsleven biedt kansen om de passie en talenten van studenten en professionals bij elkaar te brengen. Wederzijds profijt

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

h e r o n t w i k ke l i n g s t a d s c e n t r u m - w e s t H e e r l e n j u n i

h e r o n t w i k ke l i n g s t a d s c e n t r u m - w e s t H e e r l e n j u n i DE HUISKAMER VAN heerlen h e r o n t w i k ke l i n g s t a d s c e n t r u m - w e s t H e e r l e n j u n i 2 0 1 6 de huiskamer van heer len h e r ontwikkeling stadscentrum-west Heerlen Projectplan

Nadere informatie

offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl

offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL OFFICES OP EEN RIJ: hoogwaardige kantoorruimte met moderne uitstraling multifunctioneel concept met hotel, restaurant,

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Conferentie Doe de Flex!, The Student Hotel, Den Haag Frank Wassenberg, Platform31, 30 maart 2017

Conferentie Doe de Flex!, The Student Hotel, Den Haag Frank Wassenberg, Platform31, 30 maart 2017 De nieuwe woonondernemer in de wijk Conferentie Doe de Flex!, The Student Hotel, Den Haag Frank Wassenberg, Platform31, 30 maart 2017 De huurwoningmarkt in theorie De huurwoningmarkt G M C B Spelers: -

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

THE LIFESTYLE OFFICE

THE LIFESTYLE OFFICE THE LIFESTYLE OFFICE The Lifestyle Office W elke levensstijl past bij mij? Bij welke groep wil ik horen? Hoe wil ik werken? Dit zijn de belangrijkste vragen van jonge mensen die op zoek gaan naar werk.

Nadere informatie

leegstand en herbestemming

leegstand en herbestemming leegstand en herbestemming Gerben van Dijk, 17 maart 2011, KNX : gebruik #leegst in uw tweets programma introductie motto SBR, prettig kennis te maken focus duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving

Nadere informatie

Bedrijfsruimte op hoog niveau

Bedrijfsruimte op hoog niveau Bedrijfsruimte op hoog niveau Mercator: interactie tussen universitair toptalent en innovatieve ondernemers Mercator Science Park is als publiek-privaat initiatief ontstaan in het midden van de jaren negentig.

Nadere informatie

Empowering your business in West.

Empowering your business in West. Empowering your business in West. HEMELS ZICHT UNIEKE VRIJE RUIMTE HOOGWAARDIGE VESTIGINGSPLAATS HORECA, WONEN EN RECREATIE CENTRAAL GELEGEN EN GOED BEREIKBAAR ARCHITECTUUR MEERDERE BESTEMMINGEN GROTE

Nadere informatie

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Ambitie en Aanleiding Activiteiten Te realiseren waarden Onze werkwijze Ambitie Spoorzone met allure * Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

2 Hoeveel vierkante meter kantoorruimte wordt extra verkregen door de verbouwing?

2 Hoeveel vierkante meter kantoorruimte wordt extra verkregen door de verbouwing? MEMO Datum : 16 januari 2015 Van : Ton van Snellenberg Aan : Gemeenteraad Onderwerp : Beantwoording raadsvragen bij het raadsvoorstel Lening aan HET Symfonieorkest voor het optimaliseren van zijn kantoorruimte

Nadere informatie

BRAINPARK/ UNIVERSITY DISTRCT

BRAINPARK/ UNIVERSITY DISTRCT BRAINPARK/ UNIVERSITY DISTRCT 1. Centrale ligging in regio Rotterdam dankzij A16 2. Overzichtelijke, ruime en parkachtige opzet 3. Goed bereikbaar per auto en metro 4. Veel kleinere bedrijven aanwezig

Nadere informatie

inzending ARC15 Interieur Award Waal Vlaardingen

inzending ARC15 Interieur Award Waal Vlaardingen Waal Vlaardingen Opdrachtgever Waal, Vlaardingen Adres Schiedamsedijk 22, Vlaardingen Opgave herontwikkeling kantoorgebouw: interieur Ontwerp Van Ouwerkerk Architecten, Rotterdam Projectarchitect Arnold

Nadere informatie

9 M 5 ore than to 275

9 M 5 ore than to 275 5 More than to 275 275 95 to schiphol rijk am en de boeing avenue Inspirerend zaken doen Boeing Avenue 275 In de uitdagende werkomgeving van het parkachtige Schiphol-Rijk ligt het moderne en multifunctionele

Nadere informatie

Ontwerpvoorstel aan de raad

Ontwerpvoorstel aan de raad Ontwerpvoorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk 14.059045 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 7 oktober 2014 Geheim Nee Visie Welgelegen Het College

Nadere informatie

Jaarbeurs van de toekomst

Jaarbeurs van de toekomst Jaarbeurs van de toekomst Herontwikkeling Jaarbeursterrein De herontwikkeling van het Jaarbeursterrein is in 2015 gestart en zal doorlopen tot minimaal 2026. Belangrijk uitgangspunt is dat Jaarbeurs haar

Nadere informatie

Inhoud. Clusius B 4 Hoogwaardige studentenhuisvesting op een centrale plek in Leiden. De Clusius campus 6 Nieuw elan op een plek met historie

Inhoud. Clusius B 4 Hoogwaardige studentenhuisvesting op een centrale plek in Leiden. De Clusius campus 6 Nieuw elan op een plek met historie Beleggen in Inhoud Clusius B 4 Hoogwaardige studentenhuisvesting op een centrale plek in Leiden De Clusius campus 6 Nieuw elan op een plek met historie Verdiepingsoverzicht 10 Studio s 12 Gezamenlijke

Nadere informatie

OntheMove. the smart way to stay!

OntheMove. the smart way to stay! OntheMove the smart way to stay! OntheMove transformeert lege kantoren en gebouwen JDdVarchitecten en adviseurs transformeert (leegstaande) kantoren tot nieuwe lifestyle concepten zoals hotels, care4all

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s Erfgoed als krachtvoer Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s U wilt nieuw leven blazen in uw dorp, stad of regio? Als alles tegen zit, is er altijd nog het erfgoed. Het DNA van het

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

Te huur 'Maple Building' Oude Apeldoornseweg 47, Apeldoorn

Te huur 'Maple Building' Oude Apeldoornseweg 47, Apeldoorn Te huur 'Maple Building' Oude Apeldoornseweg 47, Apeldoorn Renovate to suite Dynamische werkomgeving FizzionParc biedt hoog serviceniveau www.dtz.nl Maple Building is gebouwd in de jaren '80 en heeft een

Nadere informatie

JAARGANG 21 NUMMER 2 MAART 2014 MAGAZINE. Thema Tijdelijke toekomst

JAARGANG 21 NUMMER 2 MAART 2014 MAGAZINE. Thema Tijdelijke toekomst JAARGANG 21 NUMMER 2 MAART 2014 MAGAZINE Thema Tijdelijke toekomst Sharing economy verovert vastgoed Interview met Bianca Seekles Nieuwe leaseaccounting: klaar voor de toekomst? Inhoud 6 4 Lectori Salutem

Nadere informatie

Xenonstraat 162. Xenonstraat 162, Almere. Huurprijs: 850,- per maand

Xenonstraat 162. Xenonstraat 162, Almere. Huurprijs: 850,- per maand Xenonstraat 162 Huurprijs: 850,- per maand Kantoor Algemene Informatie TE HUUR Multifunctionele bedrijfsunit Adres: Xenonstraat 162 te Deze fraaie bedrijfsruimte met kantoor is gebouwd in 2006 en maakt

Nadere informatie

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING 2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING positionering meest kansrijke, relevante, effectieve, ware en onderscheidende verhaal voor de spoorzone DE AMBITIE gebiedsontwikkeling Delft wil een nieuw stuk stad

Nadere informatie

RECRAFTED FOR AMSTERDAM

RECRAFTED FOR AMSTERDAM RECRAFTED FOR AMSTERDAM IS ABOUT GREAT REDEVELOPMENT Amsterdam damrak 70 nieuwendijk 196 development by: Bouwinvest topvastgoed RECRAFTED FOR AMSTERDAM IS ABOUT GREAT ATTRACTION amsterdam city centre beurs

Nadere informatie

Wonen in kantoren, werkt dat?

Wonen in kantoren, werkt dat? Wonen in kantoren, werkt dat? De lettergrootte voor bijschriften is 12 Erik Cremers Adviseur Duurzame Leefomgeving Inleiding DGMR heeft uitgebreide ervaring renovaties en herbestemmingen Advisering van

Nadere informatie

Een nieuw hart in de stad

Een nieuw hart in de stad Een nieuw hart in de stad 1 Inhoudsopgave Rura Nova,... Nieuw perspectief voor Roermond 7 Kruispunt in de stad 9 Centraal in het dynamische Roermond 11 Waar je wereld samen komt 17 Het nieuwe werken en

Nadere informatie

Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie. Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015

Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie. Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015 Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015 Even voorstellen Zaken Expert B.V. Stedelijk en economische ontwikkeling

Nadere informatie

Wat is voor ons duurzaam bouwen? Hoe kunnen wij daaraan bijdragen? Wat kunnen wij daaraan bijdragen?

Wat is voor ons duurzaam bouwen? Hoe kunnen wij daaraan bijdragen? Wat kunnen wij daaraan bijdragen? Wat is voor ons duurzaam bouwen? Duurzaam bouwen is het op milieubewuste wijze ontwikkelen van de gebouwde omgeving, die de wensen van gebruikers en veranderingen in tijd kan verwerken. Hoe kunnen wij

Nadere informatie

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Palmpolstraat 62 * Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: Zeer aantrekkelijk geprijsde, hoogwaardig afgewerkte kantoorruimte op Veluwsekant in Almere Gelegen op het goed

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Te koop Unieke herontwikkelingslocatie! Geulstraat 51, Groningen

Te koop Unieke herontwikkelingslocatie! Geulstraat 51, Groningen Te koop Unieke herontwikkelingslocatie! Geulstraat 51, Groningen Forse uitbreidingsmogelijkheden Nabij centrum Eigen parkeervoorzieningen www.dtz.nl Namens onze opdrachtgever ABN AMRO bieden wij u het

Nadere informatie

Herontwikkeling WC in kwetsbare wijken Arjan de Vries

Herontwikkeling WC in kwetsbare wijken Arjan de Vries Herontwikkeling WC in kwetsbare wijken Arjan de Vries Herontwikkeling WC in kwetsbare wijken Synchroon Trends in boodschappenland Het grotere geheel Van Hogendorpkwartier Uitdagingen VHK Succesfactoren

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Welcome. the future. Future Center Wageningen

Welcome. the future. Future Center Wageningen Welcome to the future Future Center Wageningen Welcome to the Future Op een historische plek in Nederland, het voormalig stadion De Wageningse Berg, wordt gewerkt aan een uniek concept. Een concept dat

Nadere informatie

Activiteiten ICDuBo. Maak kennis met alle facetten van duurzaam bouwen in de hal van 2.000 m2 vol inspirerende oplossingen en voorbeelden.

Activiteiten ICDuBo. Maak kennis met alle facetten van duurzaam bouwen in de hal van 2.000 m2 vol inspirerende oplossingen en voorbeelden. Van duurzaam denken naar duurzaam doen Activiteiten ICDuBo Kenniscentrum Inspiratie: Maak kennis met alle facetten van duurzaam bouwen in de hal van 2.000 m2 vol inspirerende oplossingen en voorbeelden.

Nadere informatie

!"#$"%!"&%'(! 550 m2. 450 m2. 1500 m2. 400 m2. 900 m2. 4200 m2. ontmoeting & idee. verbeelding & verbinding. experimenten & leren

!#$%!&%'(! 550 m2. 450 m2. 1500 m2. 400 m2. 900 m2. 4200 m2. ontmoeting & idee. verbeelding & verbinding. experimenten & leren !"#$%"#&' 400 m2 ontmoeting & idee 400 m2 550 m2 experimenten & leren verbeelding & verbinding ()*+#,-#'%)#* 900 m2 innovatie & ondernemerschap 1500 m2 maken & doen 450 m2 presenteren & ontspanning Herontwikkeling

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

juiste impulsen voor stationsgebied Steenwijk gemeente Steenwijkerland stec groep Peije Bruil en Guido van der Molen 14 september 2011

juiste impulsen voor stationsgebied Steenwijk gemeente Steenwijkerland stec groep Peije Bruil en Guido van der Molen 14 september 2011 juiste impulsen voor stationsgebied Steenwijk gemeente Steenwijkerland stec groep Peije Bruil en Guido van der Molen 14 september 2011 multifunctionele locaties vraag naar betere locaties welke locatietypen

Nadere informatie

Studentenwoningen, Zwolle

Studentenwoningen, Zwolle Studentenwoningen, Zwolle Programma Ontwikkeling studentenhuisvesting van 5 studentenwoningen inclusief gemeenschappelijke ruimtes, parkeervoorzieningen en.00 m² verhuurbare ruimte tbv zorgfuncties. Opdrachtgever

Nadere informatie

Grote Markt 181. Grote Markt 181, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.300,- per maand

Grote Markt 181. Grote Markt 181, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.300,- per maand Grote Markt 181, Grote Markt 181 Huurprijs: 3.300,- per maand Neem contact op Grote Markt 181, Algemene Informatie TE HUUR: Horecaruimte in het stadshart van Almere. GROTE MARKT 181 te ALMERE STAD Locatie

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

The Summer Village 2013

The Summer Village 2013 The Summer Village 2013 Versie: 2 juli 2013 Inleiding Op het Berlageveld (voormalige bouwkundeterrein) verrijst de Green Village als levend en levendig duurzaam ondernemend dorp waar wetenschap en bedrijfsleven

Nadere informatie

connecting the dots TREIN

connecting the dots TREIN 2 3 welcome Ruim, representatief, modern: Data Club Offices. Multi-tenant kantoorgebouw pal aan de A1. Zichtlocatie waar ondernemers gezien willen worden. Elkaar ontmoeten én samenwerken. Hoogwaardige

Nadere informatie

B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters

B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters Onderwerp Tariefberekening accommodatie Jerusalem Zaaknummer Teammanager B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters Openbaarheid Ja,

Nadere informatie

Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven

Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven Uit: Bijlagenboek bij STEC rapportage Naar een sterke Eindhovense kantorenmarkt d.d. juni 2011 KANTOORLOCATIES

Nadere informatie

Entreepaviljoen Solaris Capelle a/d IJssel

Entreepaviljoen Solaris Capelle a/d IJssel Entreepaviljoen Solaris 1 + 2 Capelle a/d IJssel Entreepaviljoen Solaris 1 + 2 Capelle a/d IJssel Situatie Kwart-ronde-kantoorschijven Het bestaande door ons bureau in 199 ontworpen kantorencomplex Solaris

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

TE HUUR KANTOORUNITS

TE HUUR KANTOORUNITS TE HUUR KANTOORUNITS DIVERSE KANTOORUNITS OP KANTORENPARK SITTARD POSTSTRAAT 8-10 Centraal bij de toegangspoort van Sittard ligt Het Ondernemershuis op Kantorenpark Sittard. Hier bieden wij diverse kantoorunits

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Oude Kraan 72 te Arnhem 150 per maand

Huur kantoorruimte op Oude Kraan 72 te Arnhem 150 per maand Huur kantoorruimte op Oude Kraan 72 te Arnhem 150 per maand Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Kantoorruimte / Moderne Studio's / Atelierruimte

Nadere informatie

Randstad Randstad , Almere-Stad Almere. Huurprijs: 115,- per vierkante meter per jaar

Randstad Randstad , Almere-Stad Almere. Huurprijs: 115,- per vierkante meter per jaar Randstad 22 151 Huurprijs: 115,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie Representatieve en flexibele kantoorruimte op Kantorenpark Randstad Adres: Randstad 22-149 en/of 151 te Almere Stad. De

Nadere informatie

Wie zitten in het netwerk van Refill?

Wie zitten in het netwerk van Refill? Wat is Refill? Refill is een netwerk van vooraanstaande grote, innovatieve en kleinere bedrijven dat leegstaande kantoorgebouwen in kennissteden voorziet van een duurzame, multifunctionele invulling. Refill

Nadere informatie

congres senioren kbo brabant 8 juni 2017 vissers & roelands architecten & ingenieurs 1 Seniorenhuisvesting concepten en voorbeelden 8 juni 2017

congres senioren kbo brabant 8 juni 2017 vissers & roelands architecten & ingenieurs 1 Seniorenhuisvesting concepten en voorbeelden 8 juni 2017 1 Seniorenhuisvesting concepten en voorbeelden 8 juni 2017 Presentatie - Wie zijn wij? - Seniorenhuisvesting, concepten en voorbeelden - Meergezinswoningen Deurne - Woongebouw dementerende ouderen Sterksel

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

Bèta Sciences & Technology Zuyd Hogeschool

Bèta Sciences & Technology Zuyd Hogeschool wonderful day design architectuur met de focus op interieurontwerp Bèta Sciences & Technology Zuyd Hogeschool Het nieuwe werken en het nieuwe onderwijs Het onderwijs verandert, de huisvesting verandert

Nadere informatie

BUREAUPRESENTATIE BUREAUPRESENTATIE 2015

BUREAUPRESENTATIE BUREAUPRESENTATIE 2015 BUREAUPRESENTATIE INHOUD 1. WIE IS MARGREET VAN DER HOEVEN ARCHITECTEN... 2. WERKWIJZE... 3. VISIE... 2. REFERENTIESLIJST... 2. REFERENTIES... 3. WAAROM MARGREET VAN DER HOEVEN ARCHITECTEN... WIE IS MARGREET

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Startdia met foto Ruimte De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Wie ben ik? Stefan van Aarle: Adviseur Retail & Centrummanagement Coördinator Platform Binnenstadsmanagement Organisatie

Nadere informatie

Bronsweg 7. Bronsweg 7, Lelystad. Huurprijs: vanaf 250,- per maand

Bronsweg 7. Bronsweg 7, Lelystad. Huurprijs: vanaf 250,- per maand Bronsweg 7. Huurprijs: vanaf 250,- per maand Algemene Informatie TE HUUR Businesscenter Oostervaart Kantorencentrum met diverse faciliteiten. Dit kantoorpand is vrijwel direct gelegen aan de Rijksweg A6

Nadere informatie

LEVS ARCHITECTEN TIJDELIJKE HUISVESTING ST. IGNATIUSGYMNASIUM AMSTERDAM IN LEEGSTAAND KANTOOR (2009-2011)

LEVS ARCHITECTEN TIJDELIJKE HUISVESTING ST. IGNATIUSGYMNASIUM AMSTERDAM IN LEEGSTAAND KANTOOR (2009-2011) LEVS ARCHITECTEN TIJDELIJKE HUISVESTING ST. IGNATIUSGYMNASIUM AMSTERDAM IN LEEGSTAAND KANTOOR (2009-2011) PROJECTOMSCHRIJVING DE KLENCKE 2008-2009 OPDRACHTGEVER STICHTING VO A DAM-ZUID P/A ST.IGNATIUSGYMNASIUM

Nadere informatie

Karakteristieke kantoorruimte op unieke zichtlocatie. Inspirerende omgeving voor zelfstandig ondernemers en kleine organisaties

Karakteristieke kantoorruimte op unieke zichtlocatie. Inspirerende omgeving voor zelfstandig ondernemers en kleine organisaties Karakteristieke kantoorruimte op unieke zichtlocatie Inspirerende omgeving voor zelfstandig ondernemers en kleine organisaties Bijzondere kantoorruimtes met uitgebreide voorzieningen Villa Vught Een karakteristiek

Nadere informatie

Onderwijs. Huisvesting die kennis in beweging brengt

Onderwijs. Huisvesting die kennis in beweging brengt Onderwijs Huisvesting die kennis in beweging brengt Onderwijs Huisvesting die kennis in beweging brengt Wat is de essentie van een onderwijsgebouw? En wat gebeurt daar precies? De core business van onderwijs

Nadere informatie

Wonen boven winkels Deventer

Wonen boven winkels Deventer Wonen boven winkels Deventer een evaluatie van 7 jaar werken aan de leefbaarheid van het centrum d.d 21 mei 2007 1 Inleiding Medio 2000 heeft de raad van Deventer de naamloze vennootschap Wonen boven winkels

Nadere informatie

Tijdelijk Gebruik van ACTA. Presentatie voorbereidinggroep: Urban Resorten het TransformatieTeam ism de Alliantie 31 Mei 2011

Tijdelijk Gebruik van ACTA. Presentatie voorbereidinggroep: Urban Resorten het TransformatieTeam ism de Alliantie 31 Mei 2011 Tijdelijk Gebruik van ACTA Presentatie voorbereidinggroep: Urban Resorten het TransformatieTeam ism de Alliantie 31 Mei 2011 Tijdelijk Gebruik van ACTA Wat komt er aan de orde? Wat is Tijdelijk Wonen Wat

Nadere informatie

Te Huur Oak Building. Oude Apeldoornseweg 41-45, Apeldoorn

Te Huur Oak Building. Oude Apeldoornseweg 41-45, Apeldoorn Oak Building Oude Apeldoornseweg 41-45, Apeldoorn Huren in FizzionLAB vanaf 20 m² Full service kantoorruimte FizzionParc biedt hoog serviceniveau Direct bij de ingang van het FizzionParc aan de Oude Apeldoornseweg

Nadere informatie

NAUTISCH NDSM Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011

NAUTISCH NDSM Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011 Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ NAUTISCH NDSM Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011 N A U T NDSM Amsterdam Uitdagend Tijdspad Nieuw Nautische bedrijven I S C H Inspirerende Schetsen Commerciële

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

Atrium28. Brengt mensen en ambities samen. Storkstraat 12, Leusden

Atrium28. Brengt mensen en ambities samen. Storkstraat 12, Leusden Atrium28 Brengt mensen en ambities samen Storkstraat 12, Leusden algemeen Brengt mensen en ambities samen Atrium28 doet haar naam alle eer aan. Open, representatief, praktisch, een tikkeltje theatraal,

Nadere informatie

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Veluwezoom 15 Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: MARKANTE, MODERNE KANTOORRUIMTE OP ZICHTLOCATIE A6 Te huur aangeboden enkele verdiepingen in een zeer compleet en

Nadere informatie

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES Arnhem heeft een krachtig en duurzaam imago; een groene stad met een sterk ontwikkeld creatief en cultureel klimaat. Met de Melkfabriek voegen wij een uitgesproken

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

Ruimte voor innovatie

Ruimte voor innovatie Prof. dr. Jacques van Dinteren 8 december 2014 Wat gedachten over: De te stellen eisen aan een science park De vestigers De werkomgeving Inbedding in het regionale systeem De financiering van het vastgoed

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand agrarisch vastgoed Leegstand agrarisch vastgoed Aard, omvang, duiding en oplossingsrichtingen 26 mei 2016, Edo Gies, Alterra Wageningen UR 2 Een stille revolutie op het platteland Dynamiek in de landbouw (1950 2016) 4 x

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Goudsesingel 64 te Rotterdam 125 per maand

Huur kantoorruimte op Goudsesingel 64 te Rotterdam 125 per maand Huur kantoorruimte op Goudsesingel 64 te Rotterdam 125 per maand Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Huur nu kantoorruimte tegen Flexibele

Nadere informatie

contactadres: Joost Glissenaar email: jpcglissenaar@zonnet.nl telefoon: 0626490219

contactadres: Joost Glissenaar email: jpcglissenaar@zonnet.nl telefoon: 0626490219 Cultureel Centrum CREA, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam (www.crea.uva.nl) opdrachtgever; Universiteit van Amsterdam / CREA ontwerp: Joost Glissenaar, Amsterdam / architecten van Mourik, Den Haag projectarchitect:

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 03 december 2015

Rechtbank Rotterdam 03 december 2015 Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties Beeldkwaliteit Rechtbank Rotterdam 03 december 2015 Inleiding In dit beeldkwaliteitplan worden de ambities voor de verschijning

Nadere informatie

Kantoorobject. Eclipse. Zonnebaan 1, 3542 EA Utrecht.

Kantoorobject. Eclipse. Zonnebaan 1, 3542 EA Utrecht. Kantoorobject Eclipse Zonnebaan 1, 3542 EA Utrecht www.hanzevastverhuur.nl Kantoorobject Eclipse Het gebouw Eclipse heeft een moderne uitstraling en bestaat uit vier bouwlagen. Op de begane grond aan de

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Thermiekstraat 8 te Schiphol 225 p/m 2 p/jaar

Huur kantoorruimte op Thermiekstraat 8 te Schiphol 225 p/m 2 p/jaar Huur kantoorruimte op Thermiekstraat 8 te Schiphol 225 p/m 2 p/jaar Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Kantoorruimte Huren tussen op

Nadere informatie

Zuiderplein 6 te Leeuwarden

Zuiderplein 6 te Leeuwarden Dijkstra Bedrijfsmakelaardij BV Drachten Berglaan 14 9203 EG Drachten Tel : 0512-541400 Fax : 0512-541428 Dijkstra Bedrijfsmakelaardij BV Leeuwarden Harlingerstraatweg 2 8916 BB Leeuwarden Tel : 058-2123345

Nadere informatie

>350 woningen. Provincie Gelderland (Stads)regio Stadsregio Arnhem - Nijmegen. Profiel gemeente: Arnhem. 3,1% Van inwoners woont in centrum

>350 woningen. Provincie Gelderland (Stads)regio Stadsregio Arnhem - Nijmegen. Profiel gemeente: Arnhem. 3,1% Van inwoners woont in centrum Provincie Gelderland (Stads)regio Stadsregio Arnhem - Nijmegen gemeenten: Profiel gemeente: Arnhem Regio: 12 Aanbod van leegstand Leegstand per stad: Huidige leegstand: aantal verdiepingen - Potentie leegstand:

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe rol in flexwonen

Op weg naar een nieuwe rol in flexwonen Op weg naar een nieuwe rol in flexwonen Huisvesting van Arbeidsmigranten door Woningcorporaties 13 december 2013 Opbouw Traditionele rol corporaties Visie op arbeidsmigranten en huisvesting Wat kunnen

Nadere informatie

HOUT EXPO CNTRM. Airport Garden City Lelystad

HOUT EXPO CNTRM. Airport Garden City Lelystad Airport Garden City Lelystad ennis delen flexplekken branche expositie etrokken cluster exposure ontmoeting pla radle to cradle kantoor loofhoutbos ontwi D e i n i t i a t i e f n e m e r s Het Hout Expo

Nadere informatie