redevelopment competitie 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "redevelopment competitie 2012"

Transcriptie

1 redevelopment competitie 2012 Winnaars Eervolle vermeldingen Overige inzendingen

2 redevelopment competitie 2012 Voorwoord 04 Winnaars 07 Eervolle vermeldingen 21 Overige inzendingen eigen pand 32 Overige inzendingen NSI-pand 34 Overige inzendingen concepten 38

3 4 5 Op de eerste plaats willen wij jullie nogmaals complimenteren met jullie deelname. Zowel het aantal inzendingen als het niveau ervan heeft ons in hoge mate verrast. Wij ontvingen herontwikkelingsplannen van bouwbedrijven, architectenbureaus, projectontwikkelaars en vastgoedbeleggers. De leegstandsproblematiek op de Nederlandse kantorenmarkt en het maatschappelijk verantwoord omgaan met deze opgave, leeft overduidelijk breed. Zo ook bij ons, wat heeft geresulteerd in het ondertekenen en ondersteunen van het convenant leegstand kantoren. Wij zijn ons bewust van onze rol. Daarnaast behoort duurzaam ondernemen tot onze kernwaarden. Dit alles heeft er toe geleid dat wij de Provada 2012 hebben aangegrepen om dit belangrijke onderwerp een prominente plek te geven. Naast jullie enthousiaste en deskundige inbreng, prijzen wij ons zeer gelukkig met de participatie van Hans de Jonge en Nicole Maarsen die vanuit verschillende achtergronden een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van deze competitie en de beoordeling van de vele plannen. Waar staan wij nu? Zoals bekend heeft de jury de zes meest kansrijke plannen geselecteerd. De afgelopen maanden hebben wij met deze partijen gesprekken gevoerd om vast te stellen of het project daadwerkelijk verder gebracht kan worden. Dit zijn zeer uiteenlopende gesprekken geweest, die varieerden van de financiële haalbaarheid tot eigendomssituaties en vergunningsvraagstukken van het betreffende onroerend goed. We kunnen vaststellen dat deze processen veel tijd en energie kosten en herkennen hiermee de problematiek van herontwikkeling en herbestemming. Ondanks de zorgwekkende hoeveelheid leegstaande kantoormeters zijn marktpartijen blijkbaar nog terughoudend. Gelukkig worden nog steeds gesprekken gevoerd en streven wij gezamenlijk naar concrete realisatie van de plannen. Vakjury Prof. Ir. Hans de Jonge Voorzitter Stuurgroep aanpak leegstand kantoren Met dit boekje willen wij jullie bedanken voor jullie participatie en willen wij tevens een duidelijk overzicht geven van alle ingeleverde plannen. Drs. Nicole Maarsen MRE Voorzitter Commissie Commercieel Vastgoed, Neprom Hartelijke groet, Robert van Deelen Managing Director ABN AMRO Real Estate Finance Cees Busscher Directeur Nederland NSI NV Mr. Cees Busscher Managing Director Netherlands, NSI Robert van Deelen Managing Director, ABN AMRO Real Estate Finance

4 6 7 Winnaars

5 8 9 Redevelopment tot Urban Village: mix van werken, voorzieningen en wonen specifiek voor hoogopgeleide ouderen. Office-Up Urban Village Haaglanden m² BVO Een concept waarbij wordt ingespeeld op de demografische ontwikkelingen en dat bestaat uit een mix van woningen, kantoren, praktijkruimten, sport en horeca. Een herontwikkeling met een duurzaam karakter geënt op economische en langdurige waardecreatie. Een kantoorkolos nabij de Haagse binnenstad die in oktober 2013 volledig leeg komt te staan. Oosteinde 208, Voorburg Het oude kantoorgebouw Damsigt verandert in een Urban Village. Divers, leeftijdloos, overzichtelijk, sociaal, veilig, comfortabel en betaalbaar voor verschillende inkomensgroepen. Er wordt een dorp gecreëerd dat bestaat uit hoogopgeleide ouderen, waarvoor 60% van de beschikbare ruimte wordt gereserveerd. De Urban Village bestaat verder uit jonge bedrijvigheid, een eetgelegenheid, sportfaciliteiten, moestuinen, een intern plein, jonge gezinnen en starters, kinderopvang, een overnachtingsmogelijkheid voor bezoekers, een cursusruimte: kortom, de diversiteit en dynamiek van een dorp. OfficeUp B.V. office-up.nl De creatie van Urban Village is ultiem duurzaam. Vanuit sociaal perspectief, omdat het van positieve invloed is op de locatie. Maar ook vanuit economisch perspectief, omdat het langdurige waarde creëert. Hoogopgeleide ouderen verwachten een duurzame omgeving, aangezien hun interesses en activiteiten daar veelal mee te maken hebben: maatschappelijke betrokkenheid, gezond voedsel, bewegen, vrijwilligerswerk en het voorbeeld willen geven. Ook is dit een generatie die nu meegaat met de ecotrends. Een kansrijke locatie voor de beoogde redevelopment. Er is een sterke analyse gemaakt van het huidige object en er ligt een goed uitgewerkt plan. Het is duurzaam, multifunctioneel en visueel sterk uitgewerkt. Met m 2 BVO wordt een significant aantal vierkante meter uit de markt gehaald. Het is een goed en duidelijk voorbeeld van marktgericht herontwikkelen. Advies Er is een verdere uitwerking van de financiële onderbouwing van de fasering nodig en een marktonderzoek naar afzet bij de beoogde doelgroep.

6 10 11 Redevelopment tot kunst- en muziekcentrum in combinatie met studentenhuisvesting. SBH Architecten Polyfonie OK m² BVO Muziek, kunst, cultuur, opleiding en zorg zijn de leidraad voor deze herbestemming. Dit wordt gecombineerd met (studenten)woningen en short stay-faciliteiten. Het pand is gelegen nabij het Centraal Station en in de nabijheid van Hogeschool voor de Kunsten, ArtEZ. Er is synergie met het naastgelegen pand, waarin ruimte wordt geboden aan een groot aantal creatieve ondernemers en een debatpodium. Oude Kraan 74, Arnhem Een combinatie van oefenruimte, (tijdelijke) woonruimte, studentenhuisvesting, horeca en ontmoetingsruimte voor studenten, musici, gastspelers en docenten uit binnen- en buitenland voorziet in een duidelijke behoefte. Ook een combinatie met wonen en dagbesteding voor mensen met sociaal psychische problemen behoort tot de mogelijkheden. SBH Architecten en Adviseurs sbh.nl In Arnhem is nooit specifiek gebouwd voor muzikanten. Er zijn geen faciliteiten om, zonder geluidshinder te veroorzaken, (samen) te oefenen. Een locatie nabij het centrum en nabij ArtEZ geeft een mogelijke invulling aan deze behoefte van conservatoriumstudenten en professionele musici. ArtEZ heeft veel studenten uit Duitsland die dagelijks op en neer reizen. Goede woon- en oefenruimtes kunnen wellicht deze groep verleiden om zich in Arnhem te vestigen. Een goede visie bedacht vanuit een duidelijke gebruikersgroep. Er is sprake van een kansrijke locatie voor deze redevelopment en ook is er reeds belangstelling van betrokken partijen zoals de huidige eigenaar en de gemeente. Er zijn goede exploitatiemogelijkheden. Advies De doelgroep heeft over het algemeen een beperkte financiële armslag, waardoor een realistische financiële onderbouwing nodig is voor de verdere uitwerking. Er is nog onvoldoende zicht op de transformatie van de buitenkant (zicht op het toekomstige stadsbeeld).

7 12 13 Redevelopment tot studentenhuisvesting en bedrijfsruimtes voor startende ondernemers. 1 e van der Kunstraat 292, Den Haag STW De Pionier De Pionier draagt bij aan het oplossen van de kamernood in Den Haag. Door betaalbare werk- en vergaderruimte aan te bieden aan jonge ondernemers, levert De Pionier een bijdrage aan de bedrijvigheid in de stad. STW geeft graag alle jongeren een kans. Daarom huisvest De Pionier ook groepen voor wie woonruimte niet vanzelfsprekend is, zoals dak- en thuisloze jongeren. STW Nederland en USE architecten stwnederland.nl usearchitects.nl m² BVO 162 betaalbare kamers 240 m² betaalbare werk- en vergaderruimten voor jonge ondernemers Een café als ontmoetingsplek Huisvesting voor bijzondere groepen Tijdens de verbouwing klussen de bewoners 48 uur mee tegen 10% huurkorting. Deze zelfwerkzaamheid levert STW Nederland een lagere bouwsom op, draagt bij aan een aanvaardbare huurprijs van de kamers en betrekt bewoners nauw bij het project. Via een beheermodel borgt STW een prettig woonklimaat. Iedere bewoner moet schoon, veilig en in harmonie met medebewoners kunnen leven en wonen. Per verdieping wordt een beheerder aangesteld. Deze redevelopment betreft een goede mix aan functies. Er is een breed draagvlak en belangstelling van de betrokken partijen. Het gaat om een snelle en tijdelijke oplossing voor een acuut probleem, waarbij een beperkt investeringsvolume nodig is. De afname van een eindbelegger is financieel interessant en risicobeperkend. Advies Het resultaat is aan de magere kant en de financierings- en exploitatielasten lijken te laag ingeschat. Een verdere uitwerking van de financiële onderbouwing is daarom noodzakelijk.

8 14 15 Redevelopment tot dynamische woon- en werkomgeving m 2 BVO Op de begane grond en de 1 e verdieping wordt gedacht aan flexibele Nieuw exterieur kantoorconcepten zoals Seats2Meet en Spaces. Naast studio s zijn er ook ruime stadswoningen gepland en appartementen met uitzicht over de stad met buitenruimten overwegend op het zuiden. De Twee Snoeken en Transvast. Brabants Hart Bestaand De hoekige vormgeving van het oude pand wordt vervangen door ronde en vloeiende baksteenarchitectuur die doet denken aan de Amsterdamse school. Het gebouw lijkt voort te komen uit de bestaande straatwand aan de Brugstraat, waarna het zich opbouwt tot het Emmaplein. Nieuw exterieur Emmaplein 25, Den Bosch In het hartje van Den Bosch staat een groot kantoorpand met gevels van geprefabriceerde betonnen elementen en glas. Het concept is om het pand te vernieuwbouwen en het kantoorconcept te combineren met appartementen en stadswoningen van verschillende omvang. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijk woon-werk gebouw dat klaar is voor de toekomst. De Twee Snoeken en Transvast tweesnoeken.nl transvast.nl Achter de gedateerde gevel bevindt zich een flexibele draagstructuur van vloeren en kolommen die gedifferentieerd gebruik mogelijk maakt. De grote diepte van het gebouw zorgt ervoor dat er weinig licht komt in het centrale deel. Door hier een grote vide te maken, dringt daglicht door tot in de kern van het gebouw en krijgt het gebouw van binnen een ruimtelijke Nieuw interieur allure. De structuur van kolommen en balken blijft behouden. Het gaat om een aansprekende herontwikkeling van een verouderd pand tot een mixed-use concept met oog voor duurzaamheid. Het is een goede aanvulling op de huidige omgeving. Advies Er is onduidelijkheid over de exploitatie. Een verdere uitwerking van de financiële onderbouwing, de stichtingskosten en de opbrengsten is noodzakelijk.

9 16 17 Redevelopment tot Science Centre ICT. Heembouw het!d van Heembouw m² BVO Het huidige gebouw wordt grondig herontwikkeld, waarbij de focus komt te liggen op start-ups in de ICT-branche. Naarmate de groei van deze bedrijven vordert, muteert het gebouw om deze groei te faciliteren. Het concept speelt in op de lokale ambitie van de gemeente Amersfoort, dat is gericht op het stimuleren van creatieve industrie en ICT. Regio Amersfoort behoort tot de top-5 van Nederlandse breedbandregio s en maakt het bij uitstek geschikt als pilotomgeving om ervaring op te doen met breedband. Uraniumweg 23, Amersfoort De visie is om het gebouw te hernoemen en een broedplaats voor creatieve en innovatieve ondernemers te maken. Het gaat nadrukkelijk plaats bieden aan starters die hier een omgeving vinden om te groeien. Ook in huisvestingsopzicht. Daarnaast is het pand uitermate geschikt als ontmoetingsplaats voor bedrijven onderling en de directe omgeving. Heembouw heembouw.nl Partner Young Startup is een business community voor startende, jonge en kleine ondernemingen. Het biedt startende ondernemers de mogelijkheid om door middel van de business community op internet onderling met elkaar in contact te komen, elkaar te enthousiasmeren en van elkaar te profiteren. Middels Young Startup wordt een nieuwe groep met potentiële huurders aangeboord. Een goed plan met focus op een duidelijke doelgroep die aansluiting vindt bij de gemeentelijke ambitie en initiatieven voor het clusteren van creatieve industrie en ICT. De gezochte samenwerking met Young Startup om huurders aan te trekken en te betrekken bij de verdere uitwerking is een slimme aanpak. Advies De doelgroep heeft over het algemeen een beperkte financiële armslag, waardoor een realistische financiële onderbouwing nodig is voor de verdere uitwerking. Daarnaast is een duidelijk plan voor het vermarkten van de locatie nodig.

10 18 19 Redevelopment tot een moderne stadsboerderij. Uraniumweg 23, Amersfoort SAB Stedenbouw Puur van de Boer Het bestaande gebouw wordt een moderne stadsboerderij met teelt in kassen en een teeltvijver. Er komt een verkooppunt met regionale producten van boeren, vissers en kwekers. In het gebouw is plaats voor huisvesting van landarbeiders en truckers. Daarnaast komt er een informatiepunt voor duurzame landbouw, veeteelt en visserij, waarbij het begrip tussen consumenten en producenten wordt vergroot. Hiervoor is ook een Slow Food restaurant in het gebouw opgenomen. SAB Stedenbouw Stegeman Bouw Van der Berg Architecten sab.nl stegemanbouw.nl vandenberggroep.nl 4.800m² BVO Een herontwikkeling met een bijzonder gebruik van de omgeving. Het nieuwe concept wijkt duidelijk af van de huidige functie. Er wordt gestreefd naar meer uitstraling van het gebouw. Na de herontwikkeling is het gebouw hoger geworden. Dit zal het gebied herkenbaarder maken en meer karakter geven. Puur van de Boer is de plek om consumenten kennis te laten maken met de agrarische sector, de moderne duurzame veeteelt en de visserij. Akkerbouw en veeteelt zijn al sterk aanwezig in het buitengebied West, richting Soest en rond Bunschoten. Ook voor de kippen en eieren uit Barneveld is plek evenals vis uit Spakenburg. Door de goede bereikbaarheid is de distributie eenvoudig, waardoor de locatie als distributiecentrum kan dienen. In de winkel is plaats voor educatie, workshops en productdemonstraties. Het Slow Food restaurant laat de consument genieten van de kracht van land en zee. Prikkelende visie op het gebouw en thematisch zeer sterk. Er wordt ingespeeld op een maatschappelijke trend. Het idee is visueel sterk onderbouwd. De directe omgeving wordt nadrukkelijk betrokken bij het idee, waardoor sociale cohesie ontstaat. Advies De financiële onderbouwing lijkt te optimistisch. Er is enige onduidelijkheid ten aanzien van de eindgebruikers/exploitant. Dit vergt nadere uitwerking.

11 20 21 Eervolle vermeldingen

12 22 23 Redevelopment tot ouderen- en startershuisvesting. Lambert Architecten wonen PLUS werkt! m 2 BVO Het gebouw wordt getransformeerd naar wonen en ondersteunende functies. Voor wonen wordt voorzien in bescheiden studio s voor starters en tweekamerwoningen. Daarnaast is er een mogelijkheid om een halteplaats voor de bibliotheek, praktijk voor huisarts of fysiotherapeut of flexibele werkconcepten in de plint te realiseren. Op de begane grond van het gebouw is ruimte voor bedrijvigheid in de vorm van horeca of kleinschalige kantoorfuncties. De tweede verdieping is ontworpen voor het gebruik door woonzorggroepen. Daarnaast is gedacht aan grotere woningen voor doorstromers vanuit de zorg en begeleiders. Nieuw exterieur Nieuw interieur Laan van Vlaanderen 141, Amsterdam Transformatie van een langdurig leegstaand kantoorgebouw in Amsterdam Nieuw-West naar wonen met zorg en ondersteunende functies. Bijzonder aan het plan is de ontwikkeling van een geïntegreerd zorgconcept. Door de integratie van onzelfstandige, zelfstandige en doorstroomwoningen met zorgfunctie, wordt een uniek gebouw gerealiseerd dat letterlijk en figuurlijk midden in de maatschappij staat. Het uitgangspunt is een verrijking voor de buurt. Lambert Architecten lambertarchitecten.nl Door de flexibele opzet zijn wijzigingen in de toekomst eenvoudig te realiseren. Het kantoorpand heeft nu geen buitenruimte. De planopzet voorziet echter wel in het creëren van voldoende individuele en collectieve buitenruimten. Balkons en dakterrassen verhogen de Nieuw interieur kwaliteit van de woningen. Bovendien wordt de verschijningsvorm van het gebouw vanaf de straat gezien verbijzonderd. Het is een ambitieus en uitgebreid opgezet plan. De kosten van de redevelopment zijn echter vrij hoog ten opzichte van de taxatiewaarde. Om een belegger te interesseren zouden de verbouw- en grondkosten omlaag moeten. Advies Ga het gesprek met de gemeente Amsterdam aan over een lagere grondprijs en benader eindbeleggers met dit plan.

13 24 25 Redevelopment tot een NETWORK POINT en kennisfabriek voor Royal Haskoning en DHV. Royal Haskoning WOW Amsterdam* m 2 BVO Het NETWORK POINT werkt als de kennisfabriek met een aantrekkingsmechanisme voor (potentiële) partners, professionals en zelfs studenten die na 17.00u de centrale faciliteiten kunnen gebruiken als studieplekken. Meervoudig ruimtegebruik krijgt zo een nieuwe lading. Het concept stimuleert en faciliteert interessante ontmoetingen, waarmee de locatie een inspirerende en populaire plek wordt in Amsterdam, passend bij de revitaliseringsplannen rondom het Amstelstation. Prins Bernardplein 200, Amsterdam Energiezuinig NETWORK POINT gelegen aan het Amstelstation met een brede mix aan functies en doelgroepen. De diversiteit zorgt voor toekomstbestendige sociaal-economische duurzame omgeving. Royal Haskoning DHV haskoning.nl Aansluitend op het masterplan van de gemeente om een groene stadsboulevard te maken van de Wibautstraat, zal het Amstelgebouw met het Prins Bernhardplein de entree worden van de nieuwe Wibaut-as. Door een sociaal-economische en duurzame invulling te geven aan het deels vrijstaande kantoorgebouw, sluit het naadloos aan op de wensen van de gemeente om het dynamische gebied eenheid en identiteit te geven en om een oplossing te vinden voor de leegstaande kantoorpanden in Amsterdam. *Werken Ontmoeten Welzijn Deze redevelopment tot een NETWORK POINT als kennisfabriek voor Royal Haskoning en DHV is een goed doordacht plan en op de juiste locatie. Met deze twee partijen als initiator en tevens huurder is dit een zeer kansrijk plan.

14 26 27 Redevelopment tot plek voor de ontwikkeling van Virtual Reality en start-ups in de gamesindustrie. Corades Xperion m² BVO Het huidig pand wordt grondig herontwikkeld waarbij de focus komt te liggen op start-ups in de Virtual Reality en gamesindustrie. Naarmate de groei van deze bedrijven vordert, wordt het gebouw aangepast om deze groei te faciliteren. Het vormen van een community van gebruikers die het Xperion gaan bewonen neemt veel tijd in beslag. Ondertussen wordt het gebouw geschikt gemaakt voor iets waar direct behoefte aan is, zoals een horecavoorziening voor lunch en vrijdagmiddagborrels. Uraniumweg 23, Amersfoort Het Xperion wordt een platform voor Virtual Reality-activiteiten (VR). Er zijn al veel verschillende toepassingen voor VR en er worden nieuwe toepassingen gevonden. Het vindt uiteraard zijn weg naar de gamesindustrie, maar VR wordt ook veel ingezet in leeromgevingen, ondersteunend aan onderzoek en technische innovatie. Corades architectuur & planning Het Xperion wordt in fasen gebruiksklaar gemaakt zodra de eerste nieuwe huurders zijn gevonden: een dienstencentrum voor Bedrijvenkring Isselt en de lunchgelegenheid Pacman en de Kling-On bar. Gameontwikkelaars en -programmeurs worden aangetrokken door lage huurprijzen en de aanwezigheid van stereoscopische projectiesystemen en een testruimte alias gamescentrum. Deze herontwikkeling is een concept passend bij het gebouw, voor een duidelijke doelgroep en van aanvullende waarde op de omgeving. De exploitatieopzet is goed uitgewerkt. Het scenario is wellicht te positief. Start-ups betalen vrij forse huurprijzen, waardoor de continuïteit in gevaar kan komen. Advies Initieer het gesprek met ondernemers in de VR-branche. Bespreek hun behoeften en verfijn het plan.

15 28 29 Redevelopment tot ontmoetingsplek voor het MKB, educatie en onderwijs. Interegion Made in Amersfoort m² BVO De bestaande torens ondervinden zowel een programmatische als een architectonische transformatie. Er wordt ingespeeld op de huidige vraag naar beroepen in de maakindustrie en er wordt voornamelijk naar de ambachtelijke werkzaamheden gekeken. De drie torens bieden een goede mogelijkheid tot diversiteit. Een toren richt zich op educatieve functies en verblijf voor studenten en werknemers. De tweede toren op praktijk gerelateerde programmaonderdelen, zoals werkateliers. En in de derde toren is er plek voor bedrijfsruimte. Uraniumweg 23, Amersfoort Een plek waar bedrijven in de dienstverlening, ICT en de maakindustrie werken en intensief contact hebben met onderwijsinstellingen en studenten. Een unieke centrale plek met een hoge ruimtelijke en architectonische kwaliteit, waar MKB Amersfoort werkt en haar producten toont, kortom: Made in Amersfoort. Interegion Groep B.V. Marc Koehler Architects interegion.nl Het aanbod van ondersteunende faciliteiten zoals vergaderruimte, horeca en expositieruimte moet de aantrekkelijkheid vergroten. De vestiging van frontdesks van branche- en belangenorganisatie en het organiseren van netwerkbijeenkomsten moet de centrale rol van het gebouw in het gebied en de regio benadrukken. Het zoeken van een exploitant voor de ondersteunende faciliteiten moet de dekking op de investering ondersteunen. Bedrijven krijgen de mogelijkheid tot toetreding via een lidmaatschap. Deze redevelopment tot ontmoetingsplek voor het MKB, educatie en onderwijs met als slogan Made in Amersfoort, speelt in op de beleidsambities en de wensen uit het bedrijfsleven. Er is goed onderzoek gedaan naar de vraag en de ontwikkeling van het omliggende bedrijventerrein. Advies De uitwerking van de exploitatieopzet is beperkt, waardoor de financiële risico s onvoldoende inzichtelijk zijn.

16 30 31 Redevelopment tot onderzoekslaboratorium naar voedselproductie in grootstedelijke gebieden. PKW Architecten Onderzoekslabratorium Uraniumweg 23, Amersfoort Het voorstel is om het gebouw, met zijn gunstige ligging ten opzichte van Wageningen, te transformeren naar een testlocatie annex laboratorium voor onderzoek naar de mogelijkheden van voedselproductie in grootstedelijke gebieden. Door deze redevelopment kan tegelijkertijd onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden van het geschikt maken van bestaand vastgoed voor grootschalige voedselproductie in stedelijke gebieden. PKW Architecten- en Bouwadviesbureau pkw-delft.nl m² BVO Op de eerste t/m de zesde verdieping worden testopstellingen met stadskassen en andere vormen van stedelijke landbouwtechnieken geplaatst. De testlocatie wordt gecombineerd met een winkel en een restaurant. In de groentewinkel wordt een deel van de oogst uit het gebouw verkocht. Op de zevende verdieping komt een restaurant met congresruimte. De huidige gevel wordt vervangen door een te openen en transparante vliesgevel met geïntegreerde zonwering. In Manchester staat een opgebouwd kantoorpand genaamd Alphafarm dat het eerste voorbeeld is van stedelijke landbouw. Nederland en de Universiteit van Wageningen kunnen in dit onderzoekstraject niet achterlopen. Op dit moment zijn er verschillende locaties verspreid over heel Nederland waar getest wordt in reguliere kassen. Een kantoorpand geschikt maken, kan een nieuwe stap zijn binnen het onderzoekstraject. Redevelopment tot onderzoekslaboratorium naar voedselproductie in grootstedelijke gebieden. Het is een originele herbestemming en een duurzaam plan voor een duidelijke doelgroep. Advies De uitwerking van de exploitatieopzet is beperkt, waardoor de financiële risico s onvoldoende inzichtelijk zijn.

17 32 33 Overige inzendingen eigen pand Naam Project: University College Locatie: Brinkgreverweg 69, Deventer Wat: Redevelopment tot studentencampus : BallastNedam Ontwikkelingsmaatschappij BV : Naam Project: ABN AMRO ondernemerscentrum Locatie: Louise de Colignylaan 302, Rotterdam Wat: Redevelopment tot ondernemerscentrum : Get Gripp : Naam Project: Serviceflat Noordsingel Locatie: Noordsingel 192, Rotterdam Wat: Redevelopment tot serviceappartementen : Real ÆSTATE & architecture : Naam Project: De Groenten uit Amsterdam Locatie: Distelweg 113, Amsterdam Wat: Redevelopment tot indoor stadskwekerij voor groente : NwA architecten : en www. degroentenuitamsterdam.nl Naam Project: The Village where everybody knows your name Locatie: Johan Huizingalaan 761, Amsterdam Wat: Redevelopment tot nieuwe Multi-tenant werkbeleving : SKEPP :

18 34 35 Overige inzendingen NSI-pand Naam Project: Easy in use hard to forget Wat: Redevelopment tot multifunctioneel gebruik: sport, ontspanning en flexibele werkplekken : A12 Architecten BNA : Overige inzendingen NSI-pand Naam Project: Peter van Buren Wat: Redevelopment tot wonen, 64 appartementen variërend van 47 tot 106 m² : architectenbureau Peter van Buren : Naam Project: Woonhotel Wat: Redevelopment tot woonhotel voor arbeidsmigranten : architectenbureau ir. Peter van de Putte : Naam Project: Polenhotel Wat: Redevelopment tot zelfstandige huisvesting voor arbeidsmigranten Midden- en Oost-Europa : architectenbureau ir. P. van Vlaardingen : Naam Project: Ecotowers Wat: Redevelopment tot spraakmakend state of the art kantoorgebouw voor huurders die een statement willen maken als het om duurzaamheid gaat : Architects NOW : Naam Project: City Farm Wat: Redevelopment tot City Farm : BOGland :

19 36 Overige inzendingen NSI-pand 37 Naam Project: Zerro³ Wat: Redevelopment tot kantoor voor ZZP ers : Buro Daniël Vlasveld : Naam Project: NMLX Wat: Redevelopment tot kantoor voor ZZP ers, hotel en wooneenheden voor expats : NMLX architectuur/koudijs architecten : en Naam Project: MKBZZPcentrum Wat: Redevelopment tot kantoor voor ZZP ers gecombineerd met collectieve functies : burowit : Naam Project: De StudentenSilo Wat: Redevelopment tot jongerenhuisvesting gecombineerd met commerciële functies : Objectum bouwadvies en procesmanagement : Naam Project: Falcon Wat: Redevelopment tot kantoor voor minder validen, ZZP ers en kleine MKB ers : Falcon Advies & Management : Naam Project: de Loft Wat: Redevelopment tot multifunctionele woon-werklofts : ONL [Oosterhuis_Lénárd] : Naam Project: GO a spacious addity Wat: Redevelopment tot kantoor voor ZZP ers met hotel en trainings/congres faciliteiten : G-architecten en architectenbureau Oscar van Strijp : en Naam Project: Mecus Wat: Redevelopment tot full-service kantoor in kleine units : Ontwerp- en adviesbureau Science & Fiction en Mecus Ruimtelijke Ontwikkeling : Naam Project: KE Wat: Redevelopment tot kantoor voor ZZP ers en 10 woningen : KE Architect : Naam Project: Science Centre Wat: Redevelopment tot Science Centre : Peter Gerssen Bijzonderheid: architect van het Fakt-gebouw, Uraniumweg 23 Naam Project: OPEN gebouw Wat: Visiedocument : Lijbers Architects : Naam Project: Office Acupuncture Wat: Redevelopment tot kantoor voor ZZP ers : Plug/van Noord/Hugo Beschoor Plug Naam Project: Club Helium Wat: Redevelopment tot uitgaansgelegenheid : SVP architectuur + stedenbouw/metrum/kba :

20 38 39 Naam Project: NL Delta Wat: Macro beschouwing op actuele problematiek van de vastgoedmarkt : 4Building : Overige inzendingen concepten Naam Project: Bijdrage aan Olympische Droom Wat: Koppelen van geldstromen: zet de investeringen voor de Olympische Spelen in door leegstaande gebieden een impuls te geven : draaijer+partners : Naam Project: SIMPLY SPACE - your office Wat: Flexibel huisvestingsconcept voor MKB-ers : IPMMC Consult/Cooper Feldman : en Naam Project: PARK, the cure for the empty building syndrome Wat: Concept voor herbestemming van leegstand : Park: adviesbureau op het gebied van herbestemming van leegstaand vastgoed : informatie ABN AMRO Real Estate Finance (020)

21 abnamro.nl/innovaties AA #### A 03-13

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND NIEUW LICHT OP LEEGSTAND ontwerpend onderzoek naar de transformatie & stedenbouwkundige potentie van (structureel) leegstaande kantoren in Nederland en België 1 16 oktober 2012 S-M-L studio voor het metropolitane

Nadere informatie

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie

KANTOORTRANSFORMATIE DE BOOMPJES 60-68

KANTOORTRANSFORMATIE DE BOOMPJES 60-68 KANTOORTRANSFORMATIE DE BOOMPJES 60-68 Voorstellen programmatische invulling leegstaand kantoorpand; doelgroepen & omgeving, kosten & duurzaamheid, financiering & investeringen 2 KANTOORTRANSFORMATIE DE

Nadere informatie

transformatie kantoren rotterdam

transformatie kantoren rotterdam transformatie kantoren rotterdam Transformatie van leegstaande gebouwen in Rotterdam Rogier van den Berg Wat is er nodig voor de succesvolle herontwikkeling van leegstaande gebouwen in de stad? Dat is

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? Sprekende Cijfers Kantorenmarkten

Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? Sprekende Cijfers Kantorenmarkten Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? 15 Sprekende Cijfers Kantorenmarkten > Amsterdam < Kantorenmarkten 2015 Plaatsnaam 159 15 de Nieuwe Werkelijkheid van de kantorenmarkt

Nadere informatie

Het Helmondse kantorenbeleid

Het Helmondse kantorenbeleid Het Helmondse kantorenbeleid Op weg naar een nieuw evenwicht Afdeling Economie en Cultuur, mei 2013 Logo in Grijs: PA Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Kenmerken van de regionale en Helmondse kantorenmarkt

Nadere informatie

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Rotterdam Carrièrestad

Uitvoeringsprogramma Rotterdam Carrièrestad Uitvoeringsprogramma Rotterdam Carrièrestad Kern van het programma Rotterdam Carrièrestad is het BINDEN (rationeel en emotioneel) van studenten en afgestudeerden aan de regio Rotterdam op de gebieden studeren,

Nadere informatie

De volle inzet op lege kantoren

De volle inzet op lege kantoren Initiatiefnota De volle inzet op lege kantoren Hergebruik, transformatie of sloop van langdurig leegstaande kantoren in Deventer Een initiatiefnota van de PvdA-fractie Deventer Maart 2012 Door Rob de Geest

Nadere informatie

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker In Nederland staat meer dan 8 miljoen vierkante meter kantoren leeg, inclusief verborgen leegstand (gedeeltelijk leegstaande panden) meer dan 10 miljoen. Daar staat tegenover dat er in veel gemeenten vraag

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2012

Prestatieafspraken 2012 Prestatieafspraken 2012 Prestatieafspraken 2012, gemeente Eindhoven & 5 Eindhovense woningcorporaties Pagina 1 van 37 Preambule: prestatieafspraken nieuwe stijl De gemeente Eindhoven en vijf woningcorporaties

Nadere informatie

Aan de. slag!zakelijk. sociaal tussen. de mensen. Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015. s-hertogenbosch

Aan de. slag!zakelijk. sociaal tussen. de mensen. Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015. s-hertogenbosch Aan de en sociaal tussen slag!zakelijk de mensen Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015 s-hertogenbosch 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Een duurzame, sterke economische positie die

Nadere informatie

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014 SAMENVATTING Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023 30 december 2014 De ontwikkel- en realisatiestrategie beschrijft de ambities, mogelijke ontwikkelingen op basis van marktvraag en marktkansen

Nadere informatie

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1 Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:29 Pagina 3 Stimuleren

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

52x Inspiring Space. AM Annual 2012

52x Inspiring Space. AM Annual 2012 52x Inspiring Space AM Annual 2012 Inspirerende e leefomgevinge en ontwikke de passie 3 n duurzame 52x Inspiring Space n bedenken len, dat is van AM. Annual 2012 AM Annu AM zorgt voor kwaliteit van ruimte

Nadere informatie

Conversie en hergebruik The Corridor

Conversie en hergebruik The Corridor Conversie en hergebruik The Corridor Auteurs: A. Dullaert, N. van Spronsen, W. Steunenberg en M. Waanders Opdrachtgever: Gemeente Enschede in samenwerking met Stichting Pioneering Kader: Minor Regie Stedelijke

Nadere informatie

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN 20 JAAR FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN INHOUD 16 4 Interview Mark van Rijmenam 1996 2001 2008 2015 10 6 MILESTONES Interview

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Kantoortransformatie. Wonen als alternatief voor leegstand. Voormalige ministeries vormen het nieuwste Haagse Vinexwijkje

Kantoortransformatie. Wonen als alternatief voor leegstand. Voormalige ministeries vormen het nieuwste Haagse Vinexwijkje Kantoortransformatie Leegstaande kantoren: ze zijn de doodse plekken in wijken, steden en bedrijvenparken. Er gebeurt niets meer, er loopt niemand meer, het leeft niet meer. Daarmee bedreigen ze de leefbaarheid

Nadere informatie

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Auteur: V. Kojadin Studentnummer: 0788836 Opleiding: Bouwkunde Voorwoord Dit onderzoeksverslag is gemaakt in het kader van het afstuderen voor de opleiding

Nadere informatie

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0 De laatste jaren is een zeer duidelijke verandering in de markt te zien, veroorzaakt door de crisis én krimp en vergrijzing in Nederland. Dat hoeft volgens ons niet tot doemdenken te leiden, integendeel.

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2)

Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2) Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2) Aldus vastgesteld in Provinciale Staten op 27 januari 2011 1077016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Analyse... 5 2.1 Algemeen... 5 2.2 Beroepsonderwijs

Nadere informatie

VERDIEN +MODEL+! LEREN=!

VERDIEN +MODEL+! LEREN=! VERDIEN +MODEL+ LEREN= 1 De Kunst van het Verdienmodelleren zelf aan de slag gaan met vernieuwing in het verdienmodel VERDIENMODELLEREN 04 Inleiding 04 #1 Gratis waarde 06 #2 Samen sterk 08 #3 Functies

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie