Tap tot bron. Voorwoord. Team Oasen Betrokkenheid. Directieverslag. RvC Verslag. Creativiteit. Digitaliseren. Team Oasen Verslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tap tot bron. Voorwoord. Team Oasen 2008. Betrokkenheid. Directieverslag. RvC Verslag. Creativiteit. Digitaliseren. Team Oasen Verslag"

Transcriptie

1 Voorwoord Directieverslag RvC Verslag Team Oasen Verslag Corporate Governance Creativiteit Digitaliseren Beheer Team Oasen 2008 Jong blijven Gesprekspartner Elkaar opleiden Kennisoverdracht Mijlpalen Slimmer Professionalisering Wasdom Leren Netwerk Scherp zijn Veiligheid

2 Voorwoord Directieverslag RvC Verslag Team Oasen Verslag Corporate Governance Creativiteit Digitaliseren Beheer Team Oasen 2008 Jong blijven Gesprekspartner Elkaar opleiden Kennisoverdracht Mijlpalen Slimmer Professionalisering Wasdom Leren Netwerk Scherp zijn Veiligheid

3 Voorwoord Directieverslag RvC Verslag Team Oasen Verslag Corporate Governance Creativiteit Digitaliseren Beheer Jong blijven Gesprekspartner In 2008 bestaat Oasen 125 jaar, daarom vonden we het passend om een bijzonder verslag te maken. Het team van Oasen laat u graag zien hoe zij het jaar heeft beleefd. We laten u door de ogen van onze medewerkers ons bedrijf zien, hoe we werken en waar we voor staan. U vindt door het verslag heen ook foto s van de medewerkers van Oasen. Onze mensen zijn namelijk het belangrijkste onderdeel van het bedrijf. Uiteindelijk zorgen zij ervoor dat Oasen blijft draaien en dat al onze klanten kwalitatief goed water uit de kraan krijgen. Wij vertellen u graag meer over hoe we dat dit jaar hebben beleefd. Dit jaar verschijnt ons verslag al op 1 januari 2009, omdat het afgelopen jaar dan nog vers in het geheugen ligt. Eind mei volgt de jaarrekening over 2008, die u als aanvulling bij dit verslag kunt voegen. Elkaar opleiden Kennisoverdracht Mijlpalen Slimmer Professionalisering Wasdom Leren Netwerk Scherp zijn Veiligheid

4 Voorwoord Directie Alexander Vos de Wael Algemeen directeur RvC Verslag Team Oasen Verslag Corporate Governance Creativiteit Digitaliseren Beheer Jong blijven Gesprekspartner Elkaar opleiden Kennisoverdracht Mijlpalen Slimmer Professionalisering Wasdom Leren Netwerk Scherp zijn Veiligheid Alexander Vos de Wael

5 Directie Alexander Vos de Wael Algemeen directeur We merken dat de wereld om ons heen volop in beweging is. Begin 2008 startte het managementteam van Oasen daarom een visietraject. We stelden de organisatie de vraag om vooruit te denken: hoe ontwikkelt onze omgeving zich tot 2040 en hoe spelen we daar als Oasen op in? We vroegen aan de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders om met ons mee te kijken naar de vorming van deze visie. Tijdens die discussie zagen we een verschuiving plaatsvinden in de manier waarop we onze bedrijfsvoering bekijken. De klassieke zienswijze stelt de bron centraal, met als eindpunt de watermeter. We kiezen er nu voor om voortaan de tap centraal te stellen. Het gaat ons om de kwaliteit van elke druppel die bij klanten uit de kraan komt, niet om de bron waar het water vandaan komt. Die is wel belangrijk, maar staat niet centraal in onze visie. Door vanuit de tap naar de bron te kijken staan we dichter bij onze klanten en hun behoeften. Iedereen een eigen waterketen Heeft elk huis in de toekomst een eigen waterketen, met verschillende waterstromen voor regen- douche- en rioolwater? We zagen de aandacht voor die microwaterketen in 2008 sterk opkomen. In Nederland gaan we niet vandaag of morgen over op dit systeem. Maar we geloven er zeker in, met name voor het gebied van Oasen, omdat we een sterk streekbedrijf zijn. In ons gebied zijn privéwaterketens veel makkelijker aan te leggen dan in een groot verstedelijkt gebied. Het is dan ook van belang dat we betrokken raken bij de ontwikkeling van dit soort systemen. Want mochten deze systemen komen, dan willen we onze klanten zo goed mogelijk erover kunnen adviseren. Efficiënt Oasen was het meest efficiënte drinkwaterbedrijf van de sector in de Dijkgraafbenchmark van In die benchmark wordt gecorrigeerd voor omgevingsfactoren. Zo houdt deze bedrijfsvergelijking er rekening mee dat Oasen te maken heeft met grondwater dat niet op een eenvoudige manier is te zuiveren. De benchmark neemt ook de slappe veenbodem in ons gebied mee. Natuurlijk prijzen we ons gelukkig dat we met stip op nummer één staan. We vinden wel dat doelmatigheidsbesluiten niet ten koste van onze kwaliteit mogen gaan. Zo zullen we de jaarlijkse grote schoonmaak, het spuien van ons leidingnet, de komende jaren belangrijker gaan maken. Op sommige plekken is die schoonmaak hard nodig. Er zijn verschillende nieuwe technieken, zoals het spuien met lucht onder hoge druk, die heel goed werken. We experimenteren hiermee om te zien hoe effectief die methoden zijn. Efficiëntie blijft onverminderd belangrijk, maar dan wel op een slimme manier.

6 Directie Alexander Vos de Wael Algemeen directeur Warm tapwater We gingen in 2008 verder met de discussie over warm tapwater. Dit is drinkwater dat energiebedrijven opwarmen en doorverkopen als warm water dat bij klanten zo uit de kraan komt. De Tweede Kamer nam in juli de nieuwe drinkwaterwet aan. Ons voorstel om drinkwaterbedrijven hierin verantwoordelijk te maken voor warm tapwater heeft het helaas niet gehaald. Volgens de nieuwe drinkwaterwet is collectief warm tapwater geen drinkwater. Warm tapwater kan door elk bedrijf in Nederland worden aangeboden. Wij zullen ons er nu op richten dat wanneer systemen voor warm tapwater worden aangelegd, dit op een voor de volksgezondheid zo veilig mogelijke manier gebeurt. Want we willen niet dat het warme water onze koude leidingen opwarmt en de kwaliteit van het drinkwater vermindert. Om dit te voorkomen, gaan we meer aan voorlichting en preventie doen. Zo kunnen we bijvoorbeeld aan gemeenten, projectontwikkelaars en woningbouwcoöperaties vertellen waar de risico s van warm tapwater liggen. Daarnaast zullen we onze afdeling inspectie veel zwaarder moeten inrichten. Tot slot denken we dat het voor de klant heel lastig is te beseffen dat je voor de warmwaterkraan het energiebedrijf moet bellen en voor de koudwaterkraan het drinkwaterbedrijf. Politiek Vanuit onze missie van gezondheid, maatschappelijkheid en duurzaamheid zoeken we de politiek op als dat nodig is. Bijvoorbeeld om de verzilting die op ons af dreigt te komen ter sprake te brengen. Als de rivieren en het grondwater in Zuid-Holland steeds zouter worden en het IJsselmeer steeds zoeter, dan heeft dat consequenties voor onze drinkwatervoorziening. Als we daardoor drinkwater moeten gaan maken van brak water, dan doen we dat. We houden daarbij wel de zoute reststof brijn over. Op dit moment mogen we dat brijn niet lozen of verwerken. We gaan dus zeker weer de politiek opzoeken om hier een oplossing voor te vinden zodat we ermee aan de slag kunnen gaan. Kennisnetwerken Bij Oasen willen we graag zoveel mogelijk werk met eigen mensen doen. Door die keuze hoeven we minder externe partijen in te huren en blijft de kennis en ervaring in eigen huis. We merken dat mensen deze werkwijze uitdagend vinden en dat er als gevolg daarvan sneller nieuwe ideeën ontstaan. We kijken natuurlijk ook verder dan onze eigen achtertuin. Dat hebben we onder andere gedaan door aan te schuiven bij onderzoeksinstituut Wetsus en door onze relatie met de TU Delft uit te bouwen. Ook bezochten we buitenlandse bedrijven, zoals RheinEnergie in Duitsland, NEWater in Singapore en

7 Directie Alexander Vos de Wael Algemeen directeur Melbourne Water in Australië. We proberen ons kennisniveau te verbeteren door op deze manier nieuwe netwerken op te zetten. Dat geeft een positieve ontwikkeling binnen ons eigen bedrijf, omdat het leuk is om nieuwe kennis binnen te halen en te delen. We geloven dat iedereen voordelen heeft van het delen van kennis en dat we met een nog bredere groep andere kennishebbers in contact zullen komen. We zijn er van overtuigd dat deze kennisverrijking zich driedubbel en dwars terug zal verdienen. Zacht water voor Zwijndrecht Inmiddels krijgt ruim 80% van onze klanten zacht water uit de kraan. Binnen nu en enkele jaren krijgen ook alle andere klanten zacht water. Eind 2009 gaat deze langgekoesterde wens voor de inwoners van Zwijndrecht in vervulling. Een hele operatie, omdat we hiervoor een grote transportleiding onder de rivier de Oude Maas moeten leggen en water gaan inkopen bij buurbedrijf Evides. Spannend aan dit project is dat we met zoveel verschillende partijen samenwerken: Evides, gemeentes, provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap en aannemers. Behalve de aanleg van de leiding zijn ook de verbouwing van het zuiveringsstation in Zwijndrecht en de afbouw van onze waterwinning gecompliceerd. Tot nu toe gaat dit allemaal heel goed en we verwachten dat eind 2009 nog steeds haalbaar is. Leveringszekerheid Het noordelijke deel van ons voorzieningsgebied kent traditioneel relatief veel storingen. We hebben dat gebied dit jaar eens goed onder de loep genomen. Volgend jaar en de jaren erop zetten we extra in op het vernieuwen van het leidingnet in dit gebied. We gaan hierbij bestaande leidingen vervangen en nieuwe leidingen aanleggen. Hiermee kunnen we de leveringszekerheid drastisch verbeteren. Door goede afspraken met aannemers te maken proberen we op een vlotte manier zoveel mogelijk meters te maken in dit gebied. Vitaal en fit We voorzien dat de vitaliteitbeweging wezenlijker dan ooit wordt in de komende jaren. Een geestelijk fitte medewerker is alleen fit als hij ook in een gezond lichaam zit. We zullen in de volgende jaren gaan merken of hierbij ook een behoefte komt aan flexibel werken. Dat verwachten we wel, gezien het groeiende mobiliteitsprobleem in het westen van Nederland. We geloven in tijd- en plaatsonafhankelijk werken, maar niet zonder persoonlijke contacten. De emotie en energie die zulke contacten met zich meebrengen, zijn onmisbaar voor het delen van kennis en het samen ontwikkelen van nieuwe gedachten.

8 Voorwoord Directieverslag Raad van Commissarissen Frits Hilgers voorzitter RvC Team Oasen Verslag Corporate Governance Creativiteit Digitaliseren Beheer Jong blijven Gesprekspartner Elkaar opleiden Kennisoverdracht Mijlpalen Slimmer Professionalisering Wasdom Leren Netwerk Scherp zijn Veiligheid De Raad van Commissarissen (RvC) ziet 2008 als een jaar van doordenken en doordoen. Doordenken omdat het jaar voor Oasen in het teken stond van visies op de toekomst. Het was bijzonder om te zien hoe al die visies zich in een jaar tijd ontwikkelden tot de notitie Van Tap tot Bron die er nu ligt. Doordat de hele organisatie werd gestimuleerd om na te denken over de toekomst begon dit verhaal te groeien. Het was boeiend om dat als RvC mee te kunnen maken. Het was het jaar van doordoen omdat door het nadenken over de visienotitie inzicht ontstond over wat er moet gebeuren en hoe Oasen dat gaat aanpakken. Dat was voor een deel ook terug te zien in de nota Infravisie, die normaal gesproken vooral ging over waterkwaliteit en toekomstige leveringszekerheid. Dit jaar zagen we dat Oasen nog veel meer naar buiten kijkt, in interactie met de omgeving treedt en in Infravisie meer plek geeft aan milieu en natuurbeheer. Vertrouwen De RvC heeft een prima jaar achter de rug, waarin we betrokken, kritisch en ook op de goede afstand waren. We gingen actief aan de slag om onze zelfevaluatie op een andere manier in te vullen. Als RvC ben je er voor de belangen van de onderneming; dat overstijgt ieder persoonlijk belang. Die rol moet je met elkaar op een juiste manier invullen en daar zijn we nu dan ook mee bezig. Tijdens de jaarlijkse strategiedag merkten we dat er meer tijd en ruimte was om wat rustiger en meer inhoudelijk door te praten op onze beelden en verwachtingen. Ik zie dat deze RvC het bedrijf veel ruimte geeft en het niet zo nodig vindt om overal dicht op te gaan zitten. We geven advies en houden in de gaten wat ermee gebeurt. Er is veel vertrouwen over en weer en dat geeft een goed gevoel. Hogedrukpan Het lijkt wel alsof Oasen bij het niet doorgaan van fusies in staat is om tot grote hoogte te stijgen. Dat zagen we al eerder in 2004 toen de coöperatie niet doorging en andere bedrijven interesse toonden om Oasen over te nemen. Dat creëerde een geweldige hogedrukpansituatie waarin in korte tijd de heroriëntatie in Solo voor Samen tot stand kwam. Daarin vroeg Oasen zich af: hoe vinden wij dat dit bedrijf moet zijn? Dat is ook bepalend geweest voor die eerste jaren en het heeft daarna de bodem gelegd voor Vizier op Vitaliteit. Het niet doorgaan van de voorgenomen fusie met PWN en DZH in 2007 heeft ertoe geleid dat we nu de visienotitie Van Tap tot Bron hebben. Natuurlijk blijven er genoeg argumenten waarom een fusie nog steeds goed kan zijn, zoals schaalgrootte, aantrekkelijkheid als werkgever en beheersing van ingewikkelde en grote processen.

9 Raad van Commissarissen Frits Hilgers voorzitter RvC Frits Hilgers

10 Raad van Commissarissen Frits Hilgers voorzitter RvC Aan de andere kant geldt dat hoe meer je jezelf inhoudelijk specifieker ontwikkelt dan andere bedrijven, hoe ingewikkelder het wordt om een goede match te vinden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Volgens de RvC gaat het bij Oasen steeds beter met het maatschappelijk verantwoord ondernemen. We hebben destijds met de aandeelhouders besproken dat we als publiek bedrijf heel sterk de maatschappelijke kant op wilden gaan. In de positionering is dat te zien aan het feit dat dit bedrijf volksgezondheid zo hoog in het vaandel heeft staan. Dat komt vanuit het gevoel voor de publieke zaak en het nastreven van een hoog kwaliteitsrendement. Voorbeelden daarvan zijn het leveren van drinkwater tegen een goede prijs, het voornemen om onberispelijk water te leveren en het leidingnet liefst nooit meer drukloos te laten zijn. Daarnaast schenkt Oasen veel aandacht aan duurzaamheid, voorbeelden daarvan zijn de kwaliteitsbewaking van de bronnen, de aandacht voor energiegebruik en het symposium dat Oasen in november hield over de gevolgen van de klimaatverandering voor de drinkwatervoorziening. Verlenging contract algemeen directeur Dit jaar stemde de RvC in met de verlenging van het contract van de algemeen directeur, ondanks dat hij de pensioengerechtigde leeftijd in 2009 bereikt. Omgaan met schaarse grondstoffen geldt ook voor goede mensen die in een organisatie werken. De RvC is van mening dat het in deze tijd past dat die mensen de kans krijgen om door te werken. Auditcommissie Dit jaar heeft de auditcommissie voor het eerst een jaar lang gefunctioneerd. Die commissie komt voort uit de afspraken die we hebben gemaakt over corporate governance. We merken dat er door de commissie veel meer gerichte en expliciete aandacht voor het hele financiële traject is gekomen. Door in te zoomen op het kostenverdeelmodel zagen we de commissieleden van de RvC echt dieper de materie in gaan. Zij adviseerden de RvC over hoe om te gaan met de discussie en besluiten rond de begroting. Daardoor konden we op een onderbouwde manier iets zeggen over het financiële onderdeel. Dat voelt goed en het is absoluut een verbeterslag in het functioneren van de RvC.

11 Raad van Commissarissen Frits Hilgers voorzitter RvC Risicomanagement Met risicomanagement is Oasen al enkele jaren bezig en dat doet ze grotendeels ook zelf. De rapportages hierover worden door de RvC uitermate serieus en kritisch gelezen en ook becommentarieerd. In dit bedrijf is er een krachtige focus op het primaire proces; dat moet helemaal driedubbel gecheckt zijn. Maar we moeten niet vergeten dat andere processen ook belangrijk zijn. Daar zouden risico s net wat makkelijker kunnen blijven liggen en het kan behoorlijk lastig zijn om die blinde vlekken te vinden. Afscheid van de RvC en Oasen 2008 was mijn laatste jaar als voorzitter bij Oasen. Sinds eind 1990 ben ik bij dit bedrijf betrokken geweest, met een pauze van een kleine twee jaar in het midden van de jaren negentig. Ik heb in die periode het bedrijf de draai zien maken van een nuts bedrijf naar een moderne publieke onderneming. Het is ontzettend leuk om terugkijkend de veranderingen te zien die daaromheen hebben gespeeld. Toen ik begon werd ik geacht te luisteren, maar gaandeweg leerde ik hier het fenomeen toezichthouden. Dat is op je handen zitten, veel meer vragen stellen, praten over de diepgang van voorstellen, of er alternatieven bekeken zijn, hoe het past binnen andere zaken en daar dan verder wat van vinden. Toezichthouden is een aparte discipline, het is iets anders dan in een bestuur zitten. Ik heb ervaren wat een schitterend vak het is, zeker in dit bedrijf en met deze mensen. Ik zal dat zeker gaan missen.

12 Voorwoord Directieverslag RvC Verslag Team Oasen Patrick van Velden en Bert Vonk productie Corporate Governance Creativiteit Digitaliseren Beheer Jong blijven Gesprekspartner Elkaar opleiden Kennisoverdracht Mijlpalen De afdeling productie bestaat uit twee regio s. We zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering op de zuiveringsstations. Kort gezegd maken wij drinkwater van grond water. De zuiveringsstations beheren, bedienen en onderhouden we zoveel mogelijk zelf. Buiten de normale werktijden draaien we in beurten een wachtdienst die de bedrijfsvoering bewaakt en storingen verhelpt. Halverwege het jaar kregen klanten in Gouda en omgeving harder water uit de kraan dan gebruikelijk. Dat kwam omdat we moeilijkheden hadden met het inregelen van de nieuwe onthardingsinstallatie op zuiveringsstation Rodenhuis. Hier waren we een aantal maanden zoet mee. Om het probleem op te lossen staken we de koppen bij elkaar. We bekeken hoe andere waterbedrijven hun ontharding hadden geregeld. We kwamen erachter dat het bedienen van een onthardingsinstallatie vaker neerkwam op fingerspitzengefühl dan op kennis over wat er precies in de ontharding gebeurt. We besloten om onze ontharding helemaal opnieuw op te starten. Zo deden we kennis op over hoe een ontharding werkt. Vanaf dat moment ging het snel. Eén reactor ging goed lopen, daarop bouwden we in een week tijd de andere reactoren om. Het was een spannende tijd, waarbij we intensief moesten samenwerken met andere afdelingen, zoals de afdelingen onderzoek, communicatie en nieuwbouw om dit voor elkaar te krijgen. Slimmer Professionalisering Wasdom Leren Netwerk Scherp zijn Veiligheid Bert Vonk

13 Team Oasen Patrick van Velden en Bert Vonk productie Creativiteit Sinds begin 2008 is onze wachtdienst op een nieuwe manier ingedeeld. In die wacht dienst behandelen collega s storingen buiten normale werktijden. De twee wachtdiensten in het Noorden werden samengevoegd tot één wachtdienst. We merken dat die overgang veel impact heeft op ons werk. We verhelpen nu storingen op pomp- en zuiveringsstations die we nog niet zo goed kennen. Met elkaar bedenken we oplossingen om dit qua organisatie en belasting zo handig mogelijk te maken. Sommige reisafstanden zijn namelijk meer dan verdubbeld. Door creatief te denken zoeken we naar oplossingen voor problemen zodat je s nachts niet uit bed moet voor een storing. Zo kijken we nu hoe we processen op onze zuiveringsstations nog meer op afstand kunnen beheren. Bij werkzaamheden op onze zuiveringsstations zien we dat de techniek steeds complexer wordt. Machines en besturingen worden ingewikkelder en bevatten meer computertechnologie. Het zijn soms echte black boxes waaraan je niet direct kunt zien of het van binnen goed werkt. Daarom steken we uitvoerig tijd in het trainen van onze vaardigheden. Op die manier willen we nog beter snappen hoe alles werkt. We maakten hiervoor onze eigen opleiding- en ontwikkelingsplannen. Verder oefenden we afgelopen jaar regelmatig grote calamiteiten. Soms is het net koorddansen: je wilt alle tijd in normale werkzaamheden stoppen, maar je moet ook trainen. Alleen zie je daar niet direct de resultaten van. Toch moet je die oefeningen volhouden, want als er onverhoopt een calamiteit optreedt dan zijn we er goed op voorbereid. Patrick van Velden

14 Voorwoord Directieverslag RvC Verslag Team Oasen Arjen van Stein klantenservice Corporate Governance Creativiteit Digitaliseren Beheer Jong blijven Gesprekspartner Elkaar opleiden Kennisoverdracht Mijlpalen Slimmer Professionalisering Wasdom Leren Netwerk De afdeling klantenservice bestaat uit een team van 20 mensen. Als je Oasen belt krijg je direct één van onze collega s aan de lijn. Verder houden wij ons bezig met de meterstanden die onze klanten jaarlijks doorgeven en factureren we de verhuis- en jaarafrekeningen en de voorschotten. Het team van de afdeling incasso verzorgt de inning van de rekeningen. Op onze afdeling zijn innovatie en digitalisering de twee meest kenmerkende begrippen van Als één van de eerste drinkwaterbedrijven van Nederland lanceerden we de mogelijkheid voor klanten om hun belangrijkste post voortaan per te ontvangen. Die post bestaat uit een meteropnamekaart voor het waterverbruik en de waterrekening. Voor iedereen die dat wil, versturen we deze post voortaan per en niet meer per post. Dat scheelt papier en dus bomen. Als 40% van onze klanten van deze mogelijkheid gebruik maakt, besparen we hiermee 200 bomen per jaar. Ook scheelt het portokosten en kosten van print- en drukwerk, waardoor we klanten korting kunnen geven op hun waterrekening. We verwachten hiermee euro per jaar te kunnen besparen. Het leuke is dat we bij Oasen dergelijke projecten met kleine groepjes collega s bedenken en uitvoeren. Geen grote werkgroepen dus, maar gewoon regelmatig een uurtje samenkomen en goede afspraken maken. Inmiddels ligt het volgende idee al weer in de wieg: het per opsturen van de voorschotnota s. Dit jaar waren we trouwens voor de vierde keer op een rij de meeste efficiënte afdeling klantenservice van de drinkwatersector. Dat bleek uit de bedrijfsbrede benchmark. Volgend jaar willen we het lustrum vieren. Dat we heel efficiënt zijn betekent trouwens niet dat we geen contact meer met onze klanten hebben. Sterker nog: we zien het telefoonverkeer nauwelijks afnemen. Klanten vinden het prettig om met iemand te spreken als ze ergens mee zitten en liefst zo snel mogelijk! We staan daar goed bij stil en geven daarom veel prioriteit aan het telefoonverkeer. En dat waarderen klanten ook, merken we aan de complimenten die we krijgen. Scherp zijn Veiligheid Arjen van Stein

15 Voorwoord Directieverslag RvC Verslag Team Oasen Rob van Klaveren Bedrijfsvoering Corporate Governance Creativiteit Digitaliseren Beheer Jong blijven Gesprekspartner Elkaar opleiden Kennisoverdracht Wij brengen het drinkwater dat de afdeling productie maakt via ons leidingnet naar de klanten toe. We beheren dat waterleidingnet en organiseren alles wat daarbij komt kijken. Dat zijn reparaties, onderhoud, het coördineren van werkzaamheden en het bewaken van de waterkwaliteit in het leidingnet. We hebben de organisatie van onze afdeling in 2008 verder op orde gebracht. Onze rol in het bedrijf is duidelijker geworden: we zijn de beheerder van het waterleidingnet. Alle werkzaamheden hieraan worden door onze coördinator waterstromen bedrijfsbreed afgestemd. Het beheer van de afsluiters, waarmee we delen van het leidingnet kunnen dichtzetten, gaat steeds beter. Dit komt omdat we het systeem waarin we bijhouden welke afsluiter open of dicht staat nu nog actiever beheren. Je hebt nu binnen Oasen één aanspreekpunt als je wilt starten met werkzaamheden aan het leidingnet. Dat is een groot pluspunt. Mijlpalen Slimmer Professionalisering Wasdom Leren Netwerk Scherp zijn Veiligheid Rob van Klaveren

16 Team Oasen Rob van Klaveren Bedrijfsvoering Beheer Voor de monteurs gaan we het programma AX Fieldservices introduceren. Met dit programma kunnen monteurs hun complete administratie bijhouden. Ze hoeven bijvoorbeeld niet meer met losse briefjes over watermeterverwisselingen en bestandjes voor materiaalbestellingen te werken, wat veel efficiënter is. Ook zijn de monteurbussen uitgerust met tracking and tracing. Als we voorheen een monteur op een klus nodig hadden, dan moest de planner daarvoor eerst een paar monteurs bellen om te vragen waar ze zich bevonden. Nu zien we dat in een oogopslag op de kaart. Het contact met monteurs verloopt steeds beter, regelmatig hebben we een gezamenlijke bijeenkomst om bij te praten over het reilen en zeilen op de afdeling. We stuurden in september brieven aan de inwoners van Krimpen aan den IJssel en Ouderkerk aan den IJssel met de vraag of ze een paar dagen wat minder water wilden gebruiken. Door een gesprongen transportleiding was er een kans dat de waterdruk tijdens de piekuren zou inzakken als teveel mensen tegelijk water gingen gebruiken. Het was voor het eerst dat we zoiets deden, maar het werkte goed. De klanten bleken gehoor te geven aan onze oproep: de drukklachten vielen daardoor erg mee. We hielden hiernaast ook geplande proeven met calamiteiten. We legden een zuiveringsstation stil en we sloten belangrijke transportleidingen af om te simuleren dat er een grote calamiteit was terwijl we de waterlevering gewoon doorlieten gaan. Zo konden we goed testen of we hier op voorbereid waren, voor als het een keer echt mis zou gaan. Vijf collega s die zich regelmatig bezighouden met Infracontrol, het speuren naar verborgen lekkages, gingen op stagebezoek in Engeland. Het waterbedrijf Essex & Suffolk Water heeft ruime ervaring met het zoeken naar zulke lekkages. Wij kunnen veel leren door dit soort bezoeken. De komende jaren gaan we sowieso veel inzetten op de ontwikkeling van zowel onze mensen als middelen en willen we als afdeling in control komen. Die ontwikkeling is noodzakelijk, want we hebben veel jonge trainees en daarnaast ook relatief veel vergrijzing. De jongeren hebben de ontwikkeling nodig die hun oudere collega s kunnen bieden in de vorm van kennis en kunde.

17 Voorwoord Directieverslag RvC Verslag Team Oasen Piet Roomer Monteur Corporate Governance Creativiteit Digitaliseren Beheer Jong blijven Gesprekspartner Elkaar opleiden Kennisoverdracht Mijlpalen Slimmer Professionalisering Wasdom Leren Netwerk Inmiddels werk ik al meer dan 35 jaar bij Oasen en ik heb het nog steeds erg naar mijn zin. Overdag rijd ik op de monteurbus en ben ik bezig met allerlei soorten werk, zoals het repareren van lekkages en het voorkomen van roest aan transportleidingen, de zogenaamde Kathodische Bescherming. Naast dit werk doe ik mee aan het educatie project van Oasen. Ik leid daarvoor basisschoolleerlingen rond op zuiveringsstation De Steeg en vertel ze wat er allemaal komt kijken bij het maken van drinkwater. In de avonduren geef ik regelmatig voorlichting op brandweerkazernes. Ik laat de brandweermannen en -vrouwen zien hoe ze het beste een brandkraan kunnen bedienen. Ze leren daarbij op te letten dat er geen vuil uit de kraan terug loopt in de waterleiding. Afgelopen jaar ging ik met de filmcamera op pad. Ik heb korte video s gemaakt van verschillende werkzaamheden waarmee een monteur van Oasen te maken heeft. Zo filmde ik van begin tot eind hoe we een lekkage van een aansluiting op een hoofdleiding repareerden. Of hoe er een transportleiding bij zuiveringsstation De Put in Nieuw-Lekkerland werd aangelegd. Met die filmpjes wordt voor de collega s op het hoofdkantoor beter inzichtelijk wat we allemaal doen in de buitendienst. Zo probeer ik meer begrip voor elkaar te kweken. Een ander doel van die filmpjes is dat we werkprocessen vastleggen; dat kan heel handig zijn voor de training van nieuwe monteurs. In oktober en november was ik een paar weken op bezoek bij collega waterbedrijf PDAM in Indonesië. Daar gaf ik samen met een collega van Oasen een cursus aan medewerkers van Indonesische drinkwaterbedrijven. Tijdens die cursus kwamen alle facetten van drinkwaterdistributie aan de orde: verschillende typen leidingen, verbindingstechnieken, waterdruk, enzovoort. Ik hielp mee bij het renoveren van oude zinkers, dat zijn leidingen die onder sloten en rivieren lopen. Er is nog genoeg werk in Indonesië, dus ik zou zeker nog een keer terug willen. Ik maak graag af waar ik aan begin. Dat is soms wel druk, maar ik zeg altijd: dat houdt je jong! Scherp zijn Veiligheid Piet Roomer

18 Voorwoord Directieverslag RvC Verslag Team Oasen Eveline Moerland en Grietje van Zijlvan Manen financieel economische zaken Corporate Governance Creativiteit Digitaliseren Beheer Jong blijven Gesprekspartner Elkaar opleiden Kennisoverdracht Mijlpalen Slimmer Professionalisering Wasdom Leren Netwerk Scherp zijn Veiligheid Op de afdeling FEZ (Financieel Economische Zaken) werken vier mensen aan de financiële administratie van Oasen en zijn vijf mensen bij de Planning & Controlcyclus betrokken. We verzorgen onder andere de betalingen en de facturatie van niet rechtstreeks aan water gerelateerde diensten (zoals het onderhoud van brandkranen), de financiële verslaglegging aan externen (jaarrekening) en het management, de begroting en de jaarlijkse Benchmark waarbij drinkwaterbedrijven onderling worden vergeleken. Laten we beginnen met een partij waar iedereen mee te maken heeft: de belastingdienst. Dat is een belangrijke partner van onze afdeling. Het is onze taak om het belastingproces in goede banen te leiden. Dit jaar hadden we een controle op de grondwaterbelasting. Daar kwam heel wat bij kijken: meerdere afdelingen waren erbij betrokken om de benodigde informatie tijdig aan de belastinginspecteur te overhandigen. Dat ging overigens erg goed, waardoor de controle soepel verliep. Begin januari 2008 zijn we overgegaan op de nieuwe software Microsoft Dynamics AX. Deze software gebruiken we onder andere om veel financiële en administratieve gegevens binnen ons bedrijf te verwerken. Het was spannend om live te gaan, aangezien hier een intensief jaar aan voorbereiding aan vooraf was gegaan. De opleidingen voor AX zijn goed bezocht en de opleidingsruimte was regelmatig door tientallen collega s bezet. Later in het jaar werden deze cursussen opgevolgd door cursussen in rapportages. Ook wij hadden op de afdeling tijd nodig om aan het nieuwe programma te wennen. De structuur waarin we zijn gaan werken is anders; vergelijk het maar met de herinrichting van je huis waarna alles op een andere plaats ligt dan je gewend bent. Dat was voor veel mensen wel even omschakelen. Na de implementatie van AX keerde de focus op de afdeling langzamerhand terug naar de dagelijkse gang van zaken. Hierbij merken we dat mensen FEZ beter weten te vinden en vaker langskomen om dingen te vragen. Die contacten vinden we fijn, omdat we collega s kunnen helpen en zo als afdeling steeds zichtbaarder worden. Daarnaast groeien we meer en meer als gesprekspartner, waardoor we vaker gevraagd worden om bij projecten aan te schuiven. Zo doen we steeds meer kennis op van wat gaande is en kunnen we ook onze kennis weer ten gunste van de organisatie inzetten. Grietje van Zijl-van Manen

19 Team Oasen Eveline Moerland en Grietje van Zijlvan Manen financieel economische zaken Gesprekspartner De nieuwe drinkwaterwet die de Tweede Kamer in de zomer aannam, kan gevolgen hebben voor Oasen. We krijgen er wellicht minder vrijheid door, in tarief, winst en solvabiliteit. Nu zitten we nog in een financieel gezonde positie. De drinkwaterwet kan gevolgen gaan hebben op de voor ons belangrijke stabiele tariefsontwikkeling en onze budgettering. Omdat hierbij ook steeds meer de nadruk op transparantie wordt gelegd, hebben we dit jaar een deel van het kostenmodel hernieuwd. Dit model is een hulpmiddel om tot kostendekkende tarieven te komen en onze kosten beter te begrijpen. Dit is een voorwaarde om de kosten beter te beheersen: wat uiteindelijk tot voordeel van de klant leidt. Eveline Moerland

20 Voorwoord Directieverslag RvC Verslag Team Oasen Evert van der Sluijs en Frank Uithol engineering hoofdleidingen Corporate Governance Creativiteit Digitaliseren Beheer Jong blijven Gesprekspartner Elkaar opleiden Kennisoverdracht Mijlpalen Slimmer Professionalisering Wasdom Leren Netwerk Scherp zijn Veiligheid Onze afdeling is als het ware het interne ingenieursbureau voor de aanleg van leidingen. Wij ontwikkelen en ontwerpen leidingprojecten en begeleiden de uitvoering door de aannemer. Het gaat om reconstructie-, renovatie- en nieuwbouwprojecten. Die projecten doen wij op eigen initiatief vanuit Oasen maar ook als gevolg van rioleringswerkzaamheden en nieuwbouwplannen van gemeenten. We zijn een nieuwe afdeling sinds het verbetertraject Distributie Vitaal (kortweg: Disvitaal). In totaal bestaat onze afdeling uit 11 engineers, 5 beheerders van leidinginformatie en 2 toezichthouders. Het eerste deel van 2008 stond vooral in het teken van opleidingen, trainingen en inwerken. Bijzonder was dat collega s opleidingen aan elkaar gaven. Dat sprak ons erg aan, maar het was wel tijdsintensief. Tegelijk met het verbeterproject Disvitaal kregen we te maken met de invoering van het nieuwe softwarepakket Microsoft Dynamics AX. Met die software registreren en plannen wij onze werkzaamheden. De invoering hiervan is zwaar gevallen, eigenlijk was het te veel verandering in één keer. Langzamerhand raken de engineers nu gewend aan deze nieuwe software. De cursussen en opleidingen helpen daarbij, maar eigenlijk is het net als bij autorijden en leer je het pas goed nadat je het rijbewijs hebt gehaald. Voorheen waren op de afdeling een paar werkvoorbereiders die alles regelden rondom materialen, vergunningen en tekeningen voor de gemeente. Dit soort werk doen de engineers nu sinds eind 2007 zelf. De engineers die al wat langer op deze afdeling zitten kunnen dat redelijk opvangen met hun ervaring. Voor werk op de pc hebben ze wat meer tijd nodig. Daar zijn de jongeren dan vaak weer sneller mee. Zo is het redelijk in balans en helpen we elkaar op weg. Ook als je er niet uitkomt, kun je altijd terecht bij één van je collega s. Het was daarnaast het jaar waarin we veel spraken over veranderingen en wat dat voor mensen betekent. Het jaar van het goede gesprek: wat gaat er goed en wat kan er beter? We deden veel aan visievorming rondom het primair proces, waarbij drinkwater centraal staat. Daarbij keken we naar wat er zoal te doen staat, wat we willen en hoe we het gaan aanpakken. We gaan hard aan de slag op het gebied van onderhoud en met het verbeteren van processen binnen distributie en productie. Daarvoor zijn we inmiddels begonnen met de eerste stappen op weg naar het aanpakken van deze nieuwe klussen. Evert van der Sluijs Frank Uithol

Joost van Luijt; Jeroen Schmaal; Arjan van Willigen; Marius Lambrechtse

Joost van Luijt; Jeroen Schmaal; Arjan van Willigen; Marius Lambrechtse Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 24 April 2008 Opdrachtgever Alexander Vos de Wael Steller Joost van Luijt; Jeroen Schmaal; Arjan van Willigen; Marius Lambrechtse Redactie Joost Van Luijt Verspreiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Waar sta je en waar wil je heen?

Waar sta je en waar wil je heen? Hoofdstuk 1 Waar sta je en waar wil je heen? Over jouw plaats in de organisatie en hoe je jezelf kan laten gelden Uit de praktijk Ondertussen, op de werkvloer Linda werkt sinds een maand als managementassistent

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

Belangrijke balans. Deze bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie Dagblad De Telegraaf.

Belangrijke balans. Deze bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie Dagblad De Telegraaf. Februari 2009 work life balance Voor elk wat wils Mobiel werken Belangrijke balans Arbeidsongeschiktheidverzekering Een goed evenwicht tussen werk en privé klinkt natuurlijk geweldig. Iedereen heeft echter

Nadere informatie

In de wolken zijn met automatisering. 15 jaar IT Support Groep

In de wolken zijn met automatisering. 15 jaar IT Support Groep In de wolken zijn met automatisering 15 jaar IT Support Groep Inhoudsopgave 4 Persbericht 6 2000-2007 22 2008-2015 30 Kernwaarden 32 Marc Franken De beginjaren van IT Support Groep 20 Systeembeheerder

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. 15 jaar 4PS. Met referentiecases van:

4PSMAGAZINE. 15 jaar 4PS. Met referentiecases van: 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 18 - april 2015 15 jaar 4PS Innovatie met oog voor

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent Coöperatie UVIT UA Oog voor talent 2 SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Grijp de kans om je te kunnen ontwikkelen 6 Het unieke DNA van Univé Schade 8 Het succesvol klant denken van SUR

Nadere informatie

Detron ICT & Telecom Groep. Jaarverslag2012

Detron ICT & Telecom Groep. Jaarverslag2012 Detron ICT & Telecom Groep Jaarverslag 2O12 Jaarverslag2012 DETRON CONNECTS GROWTH & FUN Jaarverslag 2012 Detron ICT & Telecom Groep B.V. Inhoud Voorwoord George Banken (CEO) 6 Kengetallen en omzetverdeling

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie magazine 22e Jaargang No. 2 December 2014 Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie Interview pagina 4 Expert aan het woord Security INTERVIEW PAGINA 8 Vendrig Packaging

Nadere informatie

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor Van verplicht nummer De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst naar succesfactor Inhoud Voorwoord 5 Over het onderzoek 7 8 Interviews Binne Visser Performance management

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers.

De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers. 01 December 2007 De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers. Colofon Redactie Eindredacteur Gerda van Doorne gerda.vandoorne@nyrstar.com Redactie Simon Pustjens Gerard Janssen René

Nadere informatie

Een vak met een zeldzame dynamiek

Een vak met een zeldzame dynamiek Een vak met een zeldzame dynamiek Mensen in de documentaire informatievoorziening Inhoudsopgave Waarom een boek? 5 Respect voor het vak 9 Wilbert Hoffstädt Er zit een zeldzame dynamiek in dit vak. 17

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Digitaal werken, flexibel leven pagina 4 Werken in de wolken pagina 9 Hoe duurzaam kan ICT

Nadere informatie

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN Partners in zorg Jaarverslag 2010 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoud Woord vooraf 3 1 Regionale samenwerking 4 Het slechtste plan in jaren 2 Zorg inkopen 10 Zoeken naar de gulden middenweg 3 Zorgbemiddeling 14

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding Coaching aan de lopende band Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen Jack de Waard en Bart Godding Voorwoord Dit is een boek voor leidinggevenden die met beide benen in de praktijk staan en willen

Nadere informatie

Beter sturen en beter plannen

Beter sturen en beter plannen 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 17 - maart 2014 Beter sturen en beter plannen 4PS Construct

Nadere informatie