ACADEMIE voor Muziek, Woord en Dans MORTSEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACADEMIE voor Muziek, Woord en Dans MORTSEL"

Transcriptie

1 ACADEMIE voor Muziek, Woord en Dans MORTSEL SCHOOLREGLEMENT 1. Algemeen 1.1 De Academie voor Muziek, Woord en Dans van Mortsel (hierna genoemd de AMWD) is een, door het Ministerie van Onderwijs erkende en gesubsidieerde onderwijsinstelling. Zij verstrekt, binnen het kader van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO), onderricht in MUZIEK,WOORD en DANS aan jongeren en volwassenen. 1.2 Het stadsbestuur van Mortsel is de inrichtende macht. De directie en het personeel van de school staan in voor het dagelijks beleid op artistiek, pedagogisch en administratief vlak, hierin bijgestaan door de Onderwijsdienst van de stad Mortsel. 1.3 Dhr. E. Broeckx, schepen van Onderwijs, vertegenwoordigt de school in het College van Burgemeester en Schepenen, dat het beleid superviseert en in samenspraak met de Gemeenteraad de noodzakelijke wettelijke beslissingen treft. 1.4 De LESSEN gaan door te: MORTSEL : hoofdgebouw Eggestraat Mortsel tel 03/ MORTSEL DORP Lepelstraat Mortsel tel 03/ KERK SINT-LODEWIJK Mortsel orgellessen KONTICH: ABRAHAM HANSSCHOOL Molenstraat 32/ Kontich Ingang via Schoolstraat tel 03/ Afdeling muziek KONTICH: Altena Antwerpsesteenweg Kontich Afdeling woord 0

2 2. Het pedagogisch project 2.1 Algemeen. Het pedagogisch project omschrijft hoe de AMWD haar leerlingen begeleidt, welke doelen zij zich hierbij stelt en welke eigen accenten zij legt. Verder omschrijft het de positie van de AMWD t.o.v. het dagonderwijs. 2.2 Korte samenvatting: De actieve deelname aan het kunst- en cultureel leven is gelukkig al lang geen voorrecht meer van een kleine elite. Het kunstonderwijs trekt een steeds ruimer publiek aan. De AMWD verstrekt in de studierichtingen muziek, woord en dans een opleiding waarbij de artistieke en technische vorming hand in hand gaan. Zij wil tegemoetkomen aan de vraag naar degelijke culturele vorming en richt zich tot zowel jongeren als volwassenen. Dit kunstonderwijs richt zich zeker niet uitsluitend tot de toekomstige professionele artiest, maar veeleer tot de amateur die na een volwaardige opleiding zowel actief als passief kan deelnemen aan het cultureel leven. Een team professionele leerkrachten staat borg voor een degelijke opleiding die zo aangenaam mogelijk wordt aangereikt. Het onderwijs in de AMWD behoort tot het Deeltijds Kunst Onderwijs ( DKO ). Het wordt verstrekt in overeenstemming met de regelgeving terzake: het decreet betreffende de organisatie van het onderwijs in de studierichtingen Muziek, Woord en Dans. Het houdt zich aan de leerplannen voorgeschreven door het ministerie van onderwijs. Het DKO is niet onderworpen aan de leerplicht en vindt meestal plaats naast de normale lestijden van het voltijds onderwijs. Het DKO richt zich vooral op het individu en spreekt naast de artistieke vorming ook de verschillende componenten van de persoonlijkheidsvorming aan. 3. Begrippen 3.1 Jongere: Met jongere wordt bedoeld de leerling vanaf 8 jaar * en jonger dan 15 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar. Wie als jongere wordt ingeschreven en de studies niet onderbreekt, blijft de afdeling Jongeren volgen, zelfs al wordt hij 16...of ouder. (* 6 jaar voor dansinitiatie) 3.2 Volwassene: De leerling die niet aan de bovenvermelde voorwaarde voldoet. 3.3 Optie: Een samenhangend geheel van vakken dat tot doel heeft een specifieke opleiding te verschaffen. 1

3 3.4 Studierichting: Geheel van opties betreffende één van de expressievormen Muziek, Woord en Dans. 3.5 Regelmatige leerling: Een leerling die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals voorzien in het decreet, en die het geheel van vakken van een bepaald leerjaar volgt. 4. Het aanbod 4.1 De opties (schematische weergave) LAGERE GRAAD MIDDELBARE GRAAD HOGERE GRAAD MUZIEK Algemene Instrument Instrument Muziekleer Samenspel Samenspel Zang Zang Stemvorming Stemvorming Alg. Muziekcultuur Muziekgeschiedenis Alg. Muziektheorie Muziektheorie WOORD Jongeren Woordkunst Woordkunst Voordracht Toneel Welsprekenheid Volwassenen Voordracht Toneel Welsprekendheid Voordracht Toneel Welsprekenheid DANS Alg. Artistieke Bewegingsleer Klassieke dans Klassieke dans 2

4 4.2 Omschrijving van studierichtingen, graden, opties en vakken. Overzicht van de verplichte vakken binnen die opties MUZIEK MORTSEL - MORTSEL DORP - KONTICH SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE OPTIES EN DE VERPLICHTE VAKKEN BINNEN DIE OPTIES: LAGERE GRAAD : Algemene muziekleer Jongeren L1 Algemene muzikale vorming (2 u/week) L2 tot L4 Algemene muzikale vorming (2 u/week) Algemene muziekleer L1 tot L3 Algemene muzikale vorming Volwassenen (2 u/week) MIDDELBARE GRAAD : Samenzang (1/2 u/week) Samenzang (1/2 u/week) Samenzang (1/2 u/week) Instrument of Zang Instrument of Zang Algemene muziekcultuur M1 tot M3 Algemene muziekcultuur Luisterpraktijk Algemene muziektheorie M1 tot M3 Algemene muziekcultuur Algemene muziektheorie Instrument M1 tot M3 Algemene muziekcultuur Samenspel M1 tot M3 Algemene muziekcultuur Zang M1 tot M3 Algemene muziekcultuur Stemvorming M1 tot M3 Algemene muziekcultuur HOGERE GRAAD : Instrument Instrument Zang Stemvorming Samenspel of Koor of Begeleidingspraktijk Samenspel of Koor of Begeleidingspraktijk Koor Koor Muziekgeschiedenis H1 tot H3 Muziekgeschiedenis (2 u/week) Muziektheorie H1 tot H3 Muziektheorie (Polyfoon) instrument Instrument H1 tot H3 Instrument Instrumentaal ensemble of Vocaal ensemble of Koor of Begeleidingspraktijk Samenspel H1 tot H3 Instrument Instrumentaal ensemble of Vocaal ensemble of Koor of Begeleidingspraktijk Zang H1 tot H3 Zang Vocaal ensemble of Lyrische kunst Stemvorming H1 tot H3 Stemvorming Koor 3

5 LAGERE GRAAD MIDDELBARE GRAAD HOGERE GRAAD Kan aangevat worden vanaf de leeftijd van 8 jaar. De studieduur bedraagt 4 jaar voor jongeren en 3 jaar voor volwassenen. De volwassenen mogen als instrument ook solozang kiezen De studieduur bedraagt 3 jaar. Leerlingen, die vroeger, in de oude structuur, het vijfde jaar notenleer hebben afgelegd, kunnen vrijgesteld worden van AMC. Als de instrumentale én de theoretische vorming gevolgd worden, wordt het vak AMC één keer gevolgd. Naast hun instrument volgen de leerlingen samenspel, koor of begeleidingspraktijk (enkel voor polyfone instrumenten). De studieduur bedraagt 3 jaar. Naast hun instrument volgen de leerlingen het vak instrumentaal ensemble, vocaal ensemble of begeleidingspraktijk (dit laatste enkel voor polyfone instrumenten). Middelbare graad: OPTIE AMC: vakken AMC en luisterpraktijk De optie AMC richt zich tot die mensen, die zich niet echt geroepen voelen om een instrument te bespelen of muziekschriftuur te beoefenen, maar die veeleer willen geschoold worden in het beluisteren en genieten van muziek, inzake stijl, vorm, instrumentatie, enz. De optie is toegankelijk voor leerlingen die de lagere graad hebben afgewerkt, maar ze is tevens toegankelijk voor leerlingen zonder voorkennis, die de leeftijd van 12 jaar bereikt hebben, of ingeschreven zijn in het voltijds secundair onderwijs. CURSUS ALGEMENE MUZIEKTHEORIE / MUZIEKTHEORIE De cursus Algemene Muziektheorie / Muziektheorie is een optionele cursus die vanaf de middelbare graad kan gevolgd worden. In tegenstelling tot wat de naam laat vermoeden is dit misschien wel de meest creatieve cursus binnen de theoretische vakken. Naast de echte muziektheorie ( het analyseren van partituren, bestuderen van toonsystemen en hun regels, gehoortraining) wordt de nadruk vooral gelegd op het creatieve proces, namelijk het omzetten van theorie in praktische verwezenlijkingen. De leerlingen worden begeleid in het zelfstandig componeren, in welke stijl dan ook, leren arrangementen en bewerkingen maken, instrumenten en begeleidingen maken bij bestaande melodieën. Elk jaar wordt er, naast enkele groepslessen rond praktische toepassingen, een leerlingenvoordracht georganiseerd waar de leerlingen hun eigen, zelfstandig geschreven composities voorstellen aan de buitenwereld. Voor hen is het een leerrijke ervaring hun eigen muziek uitgevoerd te zien in concertvorm. OPTIE samenspel/optie instrument - OPTIE stemvorming/optie zang De opties samenspel en instrument, en in de vocale afdeling de opties stemvorming en zang, zijn in principe gelijkwaardig. De opties samenspel en stemvorming hebben een vrijere keuze qua repertoire, terwijl men in de opties instrument en zang een strikt programma dient te volgen. 4

6 Deze laatste opties worden bij voorkeur gekozen voor leerlingen met professionele ambities (bv. voorbereiding op het hoger kunstonderwijs). De keuze wordt bepaald door de leerkracht in overleg met de betrokken leerling, zijn ouders en eventueel ook de directeur. (De leerkracht heeft de taak zijn leerlingen in hun ontwikkeling optimaal te begeleiden en voor te bereiden tot de proeven, en is bijgevolg de aangewezen persoon om voor zijn leerlingen de gepaste optie te bepalen.) WOORD MORTSEL - KONTICH SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE OPTIES EN DE VERPLICHTE VAKKEN BINNEN DIE OPTIES: LAGERE GRAAD : Woordkunst Jongeren L1 tot L4 MIDDELBARE GRAAD : Algemene verbale vorming Woordkunst M1 en M2 Voordracht Drama Jongeren M3 Voordracht Toneel Toneel M1 tot M3 Verbale vorming Toneel Volwassenen Voordracht M1 tot M3 Verbale vorming Voordracht Volwassenen Welsprekendheid Volwassenen M1 tot M3 Verbale vorming Welsprekendheid HOGERE GRAAD : Toneel H1 tot H3 Repertoirestudie woordkunst Voordracht H1 tot H3 Repertoirestudie woordkunst Welsprekendheid H1 tot H3 Repertoirestudie woordkunst Toneel Voordracht Welsprekendheid 5

7 LAGERE GRAAD MIDDELBARE GRAAD HOGERE GRAAD Kan aangevat worden vanaf de leeftijd van 8 jaar. De studieduur bedraagt 4 jaar voor jongeren, er is geen lagere graad voor volwassenen. De leerlingen stromen in volgens leeftijd. Algemene verbale vorming is het enige vak, wordt gegeven 1 uur/week gedurende de 4 jaar. De studieduur bedraagt 3 jaar, zowel voor jongeren als voor volwassenen. Voor jongeren in de optie woordkunst; voor volwassenen in de optie voordracht, de optie toneel of de optie welsprekendheid. De studieduur bedraagt 3 jaar. 3 opties: Voordracht, Toneel, Welsprekendheid, deze vakken mogen samen gevolgd worden ( of 2 van de 3 ). Daarnaast volgt men nog het klassikale vak Repertoirestudie woord. VOORBEELD Gekozen optie : Toneel & Voordracht. De leerling volgt dan gedurende 3 jaar de vakken toneel, voordracht en repertoirestudie woord. DANS ALLEEN IN MORTSEL SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE OPTIES EN DE VERPLICHTE VAKKEN BINNEN DIE OPTIES: LAGERE GRAAD : L1 en L2 Dansinitiatie Algemene artistieke bewegingsleer Jongeren L3 tot L6 Algemene artistieke bewegingsleer Artistieke training MIDDELBARE GRAAD : Klassieke dans M1 tot M3 Artistieke training Klassieke dans HOGERE GRAAD : Klassieke dans H1 tot H3 Artistieke training Klassieke dans 6

8 7

9 LAGERE GRAAD Kan aangevat worden vanaf de leeftijd van 6 jaar. De studieduur bedraagt 6 jaar voor jongeren. De eerste 2 jaar volgen de leerlingen 1 uur dansinitiatie per week. De 4 volgende jaren volgen de leerlingen 1 uur algemene artistieke bewegingsleer en 1 uur artistieke training per week. MIDDELBARE GRAAD De studieduur bedraagt 3 jaar en omvat 2 lesuren per week: 1 uur klassieke dans en 1 uur artistieke training. HOGERE GRAAD Optie klassieke dans, bestaande uit klassieke dans en artistieke training. 4.3 De instrumenten Vanaf het tweede jaar Algemene Muzikale Vorming (AMV) is de leerling VERPLICHT een instrumentale cursus te volgen. Volgende instrumenten kunnen in de AMWD gevolgd worden: accordeon; altfluit; althoorn; altklarinet; altsax; altviool; bariton; baritonsax; basfluit; basklarinet; bastrombone; bastuba; bugel; cello; contrabas *; contrafagot *; cornet; dwarsfluit; engelse hoorn; eufonium; fagot; gitaar; hobo; hoorn; klarinet; klarinet in Es; orgel; piano; piccolo; saxofoon; sopraansax; slagwerk; tenorsax; trombone; trompet; tuba; viool; blokfluit; klavecimbel *; luit *. De instrumenten voorzien met een * worden op dit ogenblik nog niet gegeven, maar kunnen wel gevolgd worden mits voldoende interesse (minstens 4 leerlingen). Sommige instrumenten kunnen van de academie ontleend worden, dit evenwel zolang de voorraad strekt. De huur van een nieuw instrument gebeurt vanaf 1 september via de leerkracht, niet via het secretariaat. Snelle betalers krijgen voorrang voor het huren van een instrument. De vermelde huurprijzen gelden voor een VOLLEDIG SCHOOLJAAR. De vermelde waarborg geldt voor de DUUR VAN DE ONTLENING en wordt terugbetaald na beëindiging van de huur en na teruggave van het instrument in dezelfde staat van bevinding (normale slijtage niet meegerekend). Terugbetaling van de waarborg van een ingeleverd instrument gebeurt telkens op het einde van het trimester. Een Reglement huur instrument is verkrijgbaar op het secretariaat. 8

10 Onderstaande prijzen zijn geldig vanaf het schooljaar INSTRUMENT LESSEN gaan door te ONTLENING INSTRUMENT MORTSEL KONTICH HUURPRIJS WAARBORG Accordeon X X - - Blokfluit X Cello X Cello CE/02 Contrabas X X Dwarsfluit X X Altfluit X X Fagot X Gitaar X X - - Hobo X Klarinet X X Basklarinet X X Piano X X - - Saxofoon & altsax X Slagwerk X Trombone X Trompet X X Tuba X X Viool & Altviool X Een instrumentengids is verkrijgbaar op het secretariaat. 5. Gedragsregels. 5.1 De leerlingen dienen zich tuchtvol te gedragen. Zij houden zich aan de instructies van de directeur, de leerkrachten en het toezichthoudend en administratief personeel. 5.2 Volgende sancties kunnen worden toegepast: a) Een vermaning van de directeur, eventueel op voorstel van de leerkracht. b) Een tijdelijke uitsluiting door de directeur, eventueel op voorstel van de leerkracht. c) Een definitieve uitsluiting door het college van burgemeester en schepenen, op voorstel van de directeur. d) Dit alles wordt schriftelijk meegedeeld aan de ouders of aan de leerling zelf wanneer het een volwassene betreft. 5.3 Schade toegebracht door een leerling aan lokalen, meubilair of materieel wordt op zijn kosten hersteld. 5.4 Alle teksten, folders of affiches die leerlingen in de academie wensen te verspreiden, moeten vooraf worden voorgelegd aan de goedkeuring van de directeur. 9

11 5.5 Elke geldophaling in de academie of benefiet optreden moet aangevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen, na overleg met de directeur. 6. Evaluatie en examens. 6.1 De examens in de AMWD worden georganiseerd tussen 15 mei en 15 juni. In principe wordt ernaar gestreefd om de examens niet te laten samenvallen met de examens van de dagscholen. 6.2 De leerlingen zijn verplicht voor alle vakken examens af te leggen op de door het schoolbestuur bepaalde data en uren. Voor de examens met externe jury wordt een rooster met melding van de examendata en beginuur Voor de examens met externe jury wordt een rooster met melding van de examendata en beginuur ad valvas bekendgemaakt, ten laatste de eerste week na de paasvakantie van het lopende schooljaar. 6.3 Leerlingen die op de voorziene data om een geldige reden geen examen kunnen afleggen laten dit schriftelijk weten aan de directie. Het examen kan dan in de mate van het mogelijke verplaatst worden naar een datum waarop er een gelijkaardige jury aanwezig is. De leerling kan eveneens verwezen worden naar de uitgestelde examens die gepland worden tussen 1 september en 15 september van het volgend schooljaar. 6.4 De lagere graad, de middelbare graad en de hogere graad worden afgesloten met een proef, waarop een externe jury aanwezig is onder voorzitterschap van de directeur of zijn afgevaardigde. Het afsluiten van een graad houdt dan ook in dat de leerling voor een jury van vakmensen, met publiek erbij kan laten horen en/of zien welke vaardigheden hij in de voorbije jaren heeft ontwikkeld. Dit wordt door de jury naar waarde geschat en meestal met een eindattest of een getuigschrift beloond. 6.5 Volgende examens hebben plaats in publieke zitting: Instrument, samenspel, zang, stemvorming, koor, instrumentaal ensemble, vocaal ensemble, voordracht, welsprekendheid, toneel, algemene artistieke bewegingsleer, klassieke dans. 6.6 Voor volwassenen is er voor de lagere graad muziek, voor de middelbare- en hogere graad in de optie samenspel, voor verbale vorming en voor algemene artistieke bewegingsleer, een afwijking van dit examenreglement mogelijk. In samenspraak tussen de volwassen leerling, de leerkracht en de directeur kan een aangepaste vorm voor het examen afgesproken worden. 6.7 Omdat het DKO stilaan ook evolueert naar het principe van permanente evaluatie, kunnen toonmomenten in de loop van het schooljaar gelden als examen. 6.8 Tijdens het schooljaar wordt iedere leerling minimum tweemaal geëvalueerd. De evaluatie wordt schriftelijk meegedeeld door middel van de evaluatiefiche, die door de leerkracht wordt uitgedeeld. 10

12 6.9 Eindattesten worden op niveau L4 eveneens uitgedeeld door de leerkrachten. Getuigschriften niveau M3 en H3 worden uitgedeeld op de proclamatie of kunnen afgehaald worden op het secretariaat. Diploma s, attesten en getuigschriften worden nooit opgestuurd maar worden afgehaald op het secretariaat. 7. Overzitten en vrijstellingen. 7.1 Elke leerling mag per graad één keer een jaar opnieuw doen. 7.2 Een leerling die heeft deelgenomen aan alle proeven van de vakken binnen de optie, heeft in het volgend schooljaar in geval hij of zij het jaar moet overdoen, vrijstelling voor de vakken waarvoor hij geslaagd was. 8. Het statuut van vrije leerling. 8.1 Een vrije leerling is iemand die niet valt onder de definitie van regelmatige leerling of financierbare leerling zoals omschreven in het decreet. In de praktijk gaat het meestal over leerlingen die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, of die niet alle verplichte vakken volgen binnen de optie. 8.2 In principe laat de AMWD geen vrije leerlingen toe. Slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan de directeur de toelating verlenen om als vrije leerling een cursus te volgen. Meestal gaat het hier over leerlingen die reeds een volledige optie volgen als regelmatig leerling maar die omwille van gegronde redenen een bijscholing willen in een cursus die niet tot hun pakket behoort, bv. met het oog op de voorbereiding op het hoger kunstonderwijs. 9. Betalingen. 9.1 De AMWD vraagt haar leerlingen om bij herinschrijving, het inschrijvingsgeld reeds te voldoen voor aanvang van het nieuwe schooljaar (1 september). Elke leerling die regelmatig de lessen heeft gevolgd en examen heeft afgelegd, zal begin juli een brief thuisgestuurd krijgen met vraag tot herinschrijving via overschrijving. Nieuwe leerlingen betalen op het secretariaat onmiddellijk contant of met bancontact. 9.2 Een leerling die het inschrijvingsgeld niet betaald heeft kan geen aanspraak maken op lestijd. 9.3 Een leerling die het inschrijvingsgeld betaald heeft, krijgt voor het afspreken van een lesuur voorrang op diegenen die nog niet betaald hebben. 9.4 In geval van een tekort aan huurinstrumenten geldt de betalingsdatum als criterium om een instrument van de school te kunnen huren. 9.5 Er kan ingeschreven worden tot en met 30 september. 9.6 Het inschrijvingsbedrag wordt jaarlijks vastgelegd door het departement onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 11

13 9.7 In een aantal gevallen is een verminderd tarief mogelijk. Inlichtingen hierover zijn te verkrijgen op het secretariaat van de school. In elk geval betaalt iedere leerling het volledige inschrijvingsgeld en wordt het teveel betaalde bedrag door de AMWD terugbetaald na voorlegging van de vereiste attesten. In elk geval moeten die attesten dan voor 1 oktober van het nieuwe schooljaar op het secretariaat toegekomen zijn. 9.8 De leerlingen kopen hun handboeken, schriften en partituren zelf. 9.9 Vanaf het schooljaar wordt aan de leerlingen van de afdeling muziek een toeslag gevraagd op het inschrijvingsgeld. Deze toeslag is een bijdrage voor het kopierecht van beschermde werken en betekent geenszins een vrij kopiëren in de school. De toeslag wordt aangewend ter financiering van een licentie die het gebruik van fotokopies van beschermde werken onder bepaalde voorwaarden regelt. De toeslag bedraagt 5 euro voor al de leerlingen muziek. De omvang van deze toeslag is jaarlijks herzienbaar. 10. Het volgen van een tweede instrument en/of het vak begeleidingspraktijk: 10.1 De aanvraag tot het volgen van een tweede instrument en/of begeleidingspraktijk wordt schriftelijk aan de directeur gericht Regeling voor een tweede instrument: De directeur behandelt deze aanvragen op het einde van de maand september en in de eerste twee weken van oktober. Hij wijst een leerling toe aan een klas voor het tweede instrument, nadat alle leerlingen geplaatst werden voor een eerste instrument. De toewijzing gebeurt aan de hand van het aantal beschikbare plaatsen. De directeur hanteert bij tekorten aan beschikbare plaatsen volgende criteria: motivering, datum van aanvraag, datum van betaling, eventueel kan ook het advies van de leerkrachten gevraagd worden Voor begeleidingspraktijk worden dezelfde criteria ingeroepen in het geval van tekorten aan beschikbare plaatsen. Voor begeleidingspraktijk gebeurt de plaatsing bij een leerkracht zo snel mogelijk, bij voorkeur de eerste week van september. 11. Algemene ORGANISATIE - NUTTIGE INFORMATIE 11.1 ADRESWIJZIGING Zo snel mogelijk uw adreswijziging of wijziging telefoonnummer doorgeven aan het secretariaat AFWEZIGHEDEN AFWEZIGHEID VAN EEN LEERKRACHT De leerkracht verwittigt zijn leerlingen via een telefoonlijst, de verwittigde leerling belt de twee volgende leerlingen op. De afwezigheid of lesverplaatsing van de leerkracht hangt uit : - in MORTSEL : op het prikbord in de gang - in MORTSEL DORP : aan de ijzeren poort Lepelstr. - in KONTICH : aan de glazen deur Schoolstr. 12

14 AFWEZIGHEID VAN DE LEERLING De leerling verwittigt het secretariaat of de leerkracht. Bij meer dan 1/3 ongewettigde afwezigheid in de lessen verliest men het recht om examen af te leggen. Leerlingen tussen 8 en 18 jaar worden bij afwezigheid verontschuldigd, met opgave van reden, door een ouder of voogd. Het vroeger verlaten van de lessen moet schriftelijk door de ouders gemeld worden aan de leerkracht of op het secretariaat. DE LEERLINGEN STAAN ONDER BEGELEIDING IN HET LESLOKAAL. BUITEN HET SCHOOLGEBOUW (DUS OOK OP DE SPEELPLAATS) IS ER GEEN TOEZICHT ACTIVITEITEN Alle schoolactiviteiten hangen steeds op verschillende plaatsen in de school uit. De activiteitenkalender is steeds verkrijgbaar op het secretariaat BETALING Indien een leerling ook les volgt in een andere academie, betaalt hij/zij in de academie waar hij/zij het hoofdvak volgt BRANDVEILIGHEID Wanneer u brand vaststelt of een gevaarlijke situatie opmerkt verwittig onmiddellijk uw leraar of het secretariaat. Bij brandalarm, verlaat onmiddellijk het gebouw langs de afgesproken weg.plannen hangen uit in ieder klaslokaal DIRECTIE Het directeurschap wordt waargenomen door de heer Hedwig Vanvaerenbergh. Hij heeft de leiding over de schoolactiviteit en zorgt voor eenheid van onderwijs en opvoeding in samenspraak met de coördinatoren. Hij spant zich in om een ploeggeest te scheppen in de gemeenschap van de leerkrachten en het administratief personeel. Ouders en leerlingen kunnen steeds bij hem terecht met vragen, mededelingen, eventuele problemen, e.d INSCHRIJVINGEN Op het secretariaat: de laatste week van juni, de laatste week van augustus tot half september. Zie rubriek secretariaat: openingsuren KONTAKTEN Indien ouders of studenten een onderhoud met een leerkracht of met de directeur wensen kan een afspraak gemaakt worden via het secretariaat LESVERPLAATSINGEN 13

15 Omdat vele leerkrachten nog actief zijn op het podium, kan in een aantal gevallen een les verplaatst worden naar een andere datum. Het reglement aangaande de lesverplaatsingen kan geraadpleegd worden in het secretariaat maar het is ook ad valvas in het hoofdgebouw van de academie te lezen ROOKVERBOD In de school geldt het wettelijk opgelegd rookverbod SCHOOLVERZEKERING ONGEVAL IN DE SCHOOL Bij een ongeval waarbij een leerling betrokken is wordt een aangifte gedaan op het secretariaat, verzekeringspapieren worden daar ingevuld. Een ongeval waarvan een andere persoon de oorzaak is valt onder de familiale verzekering. ONGEVAL OP WEG NAAR/VAN SCHOOL Aangifte op het secretariaat (idem hierboven)+ aangifte bij de politie SECRETARIAAT MORTSEL EGGESTRAAT MORTSEL TEL FAX OPENINGSUREN GEDURENDE HET SCHOOLJAAR Maandag, dinsdag 15u00 tot 20u00 Woensdag 12u00 tot 20u00 Donderdag & vrijdag 15u00 tot 20u00 Zaterdag 08u30 tot 13u00 KONTICH Het secretariaat in Kontich is enkel bereikbaar op donderdag van uur tot uur. U kunt steeds terecht voor info in Mortsel UITSCHRIJVING Indien u stopt met de lessen, zouden wij het op prijs stellen dit te melden op het secretariaat UURROOSTERS Uurroosters worden in de maand juni, voorafgaand aan het nieuwe schooljaar, opgemaakt met de informatie die op dat moment voorhanden is. Het schoolbestuur kan evenwel de uurrooster nog wijzigen tot eind september van het nieuwe schooljaar. Het wijzigen van de uurrooster gebeurd onder bepaalde omstandigheden, buiten onze wil om (bv. onvoorziene verandering in het personeelsbestand of leerlingen aantallen die niet overeenstemmen met de prognose) VAKANTIES De AMWD volgt de regeling van de dagscholen. Jaarlijks beschikt de AMWD nog over 2 facultatieve vrije dagen. Meestal wordt hiermee de brug gemaakt bij O.H.Hemelvaart. 14

16 Jaarlijks worden de lessen 1 dag geschorst voor een pedagogische studiedag voor de leerkrachten. Een gedetailleerd overzicht van de vakantieregeling wordt jaarlijks aan elke leerling bezorgd en kan steeds verkregen worden op het secretariaat. 15

Schoolreglement van de Stedelijke Academie voor Beeldende kunst en het Stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord en Dans.

Schoolreglement van de Stedelijke Academie voor Beeldende kunst en het Stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord en Dans. Schoolreglement van de Stedelijke Academie voor Beeldende kunst en het Stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord en Dans Stad Leuven 20 april 2012 Inhoud Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

ACADEMIE MUZIEK, WOORD EN DANS GENT

ACADEMIE MUZIEK, WOORD EN DANS GENT INFO LEERLINGEN 2012-2013 ACADEMIE MUZIEK, WOORD EN DANS GENT EVERGEM DRONGEN GO! Gemeenschapsonderwijs Scholengroep 22 Panta Rhei Academie voor Muziek, Woord en Dans INHOUDSTAFEL DEEL I ALGEMENE INFO

Nadere informatie

Wat kunnen kinderen van van 6 ( 2008) of 7 jaar ( 2007) volgen in de richting dans?

Wat kunnen kinderen van van 6 ( 2008) of 7 jaar ( 2007) volgen in de richting dans? Veelgestelde vragen over de academie Studierichting dans Wat kunnen kinderen van van 6 ( 2008) of 7 jaar ( 2007) volgen in de richting dans? Kinderen van 6 en 7 jaar kunnen initiatielessen dans volgen.

Nadere informatie

ACADEMIE MUZIEK, WOORD EN DANS GENT EVERGEM DRONGEN

ACADEMIE MUZIEK, WOORD EN DANS GENT EVERGEM DRONGEN INFO LEERLINGEN 2014-2015 ACADEMIE MUZIEK, WOORD EN DANS GENT EVERGEM DRONGEN Laatste update: 12-06-14 5:03 pm GO! Gemeenschapsonderwijs Scholengroep 22 Panta Rhei Academie voor Muziek, Woord en Dans INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Schoolreglement. Het schoolreglement bepaalt in schoolverband de relatie tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en de inrichtende macht.

Schoolreglement. Het schoolreglement bepaalt in schoolverband de relatie tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en de inrichtende macht. Schoolreglement Het schoolreglement bepaalt in schoolverband de relatie tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en de inrichtende macht. Algemeen Gedragscode Wij verwachten van de leerlingen dat zij strikt

Nadere informatie

Schoolreglement Academie Hamme

Schoolreglement Academie Hamme Schoolreglement Academie Hamme Inschrijving Een inschrijving is pas definitief na ondertekening voor akkoord van het schoolreglement, het artistiek pedagogisch project en na betaling van het wettelijke

Nadere informatie

jongeren (8 tot 13 jaar) en volwassenen. In dit infoblaadje proberen we je een overzicht te geven van de mogelijkheden.

jongeren (8 tot 13 jaar) en volwassenen. In dit infoblaadje proberen we je een overzicht te geven van de mogelijkheden. Voor elk wat wils! De Academie voor Muziek en Woord Lede Erpe-Mere Wichelen biedt voor elk wat wils. We delen de starters op in 3 groepen: Voor de 6 en 7-jarigen hebben we onze gemeentelijke initiatiewerking.

Nadere informatie

2015-2016. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke

2015-2016. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke 2015-2016 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke SAMWD Peter Benoit - Toekomststraat 29 8530 Harelbeke - Tel 056 694 570 Muziek Jongeren Pre-notenleer vanaf 6 en 7 jaar Ben

Nadere informatie

OPEN LESSEN PROEFLESSEN VAN VRIJDAG 10 JUNI T.E.M DINSDAG 28 JUNI. RESERVATIE PROEFLESSEN Gemeentelijke academie voor muziek woord dans

OPEN LESSEN PROEFLESSEN VAN VRIJDAG 10 JUNI T.E.M DINSDAG 28 JUNI. RESERVATIE PROEFLESSEN Gemeentelijke academie voor muziek woord dans RESERVATIE PROEFLESSEN Gemeentelijke academie voor muziek woord dans GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK WOORD DANS De open lessen zijn vrij toegankelijk voor alle kinderen, jongeren en volwassenen! Zin

Nadere informatie

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Markt 5 9340 LEDE www.gamw.lede.be

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Markt 5 9340 LEDE www.gamw.lede.be Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Markt 5 9340 LEDE www.gamw.lede.be Inhoudsopgave Pag 2: Wat is de academie? Pag 3: Algemeen. Pag 4: Wanneer starten de lessen, welke vakken kan je volgen. Pag

Nadere informatie

Academie Merksem. Welkom op de vrije infosessie.

Academie Merksem. Welkom op de vrije infosessie. Academie Merksem Welkom op de vrije infosessie. Maandag 6 oktober, tussen 17 en 18u30 in Brecht Woensdag 8 oktober, tussen 18 en 19u30 in Merksem Dinsdag 14 oktober, tussen 18 en 19u30 in Sint Job Academie

Nadere informatie

Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders.

Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders. Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders. 1. EXAMENS 1.1. Klasexamens: -Twee maal per jaar vinden er klasexamens plaats, met name op het einde van het eerste en het tweede semester.

Nadere informatie

Schoolreglement (Gemeenteraadsbeslissingen d.d. 20.09.1999, 03.07.2001, 27.06.06)

Schoolreglement (Gemeenteraadsbeslissingen d.d. 20.09.1999, 03.07.2001, 27.06.06) Schoolreglement (Gemeenteraadsbeslissingen d.d. 20.09.1999, 03.07.2001, 27.06.06) Algemeen - Gedragscode Wij verwachten van de leerlingen dat zij strikt de richtlijnen opvolgen en een correcte en beleefde

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS NIKO Academie voor Podiumkunsten

SCHOOLREGLEMENT DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS NIKO Academie voor Podiumkunsten N O O R D L I M B U R G S I N S T I T U U T V O O R K U N S T O N D E R W I J S V Z W SCHOOLREGLEMENT DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS NIKO Academie voor Podiumkunsten 1 Schoolreglement NIKO Academie voor Podiumkunsten

Nadere informatie

Gemeentelijke Academie Peter Benoit voor Muziek, Woord en Dans. H. Ghijselenstraat 19. 1750 Lennik. Tel: 02 532 54 65. E-mail: mwdacademie@lennik.

Gemeentelijke Academie Peter Benoit voor Muziek, Woord en Dans. H. Ghijselenstraat 19. 1750 Lennik. Tel: 02 532 54 65. E-mail: mwdacademie@lennik. Gemeentelijke Academie Peter Benoit voor Muziek, Woord en Dans H. Ghijselenstraat 19 1750 Lennik Tel: 02 532 54 65 E-mail: mwdacademie@lennik.be www.lennik.be/academie Inschrijvingen schooljaar 2015-2016:

Nadere informatie

inschrijvingen kunstonderwijs

inschrijvingen kunstonderwijs inschrijvingen kunstonderwijs schooljaar 2015-2016 verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene stekene van nature actief foto: Martine Goossens Schone

Nadere informatie

Kkunstenacademie. august de boeck asse. Schoolreglement

Kkunstenacademie. august de boeck asse. Schoolreglement 2014 2015 Kkunstenacademie august de boeck asse Schoolreglement Inhoud Hoofdstuk 1 Begrippen... 1 Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen... 1 Hoofdstuk 3 Organisatie van de lessen... 1 Hoofdstuk 4 Inschrijving

Nadere informatie

Kennismakingsochtend

Kennismakingsochtend Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Kennismakingsochtend voor nieuwe leerlingen Zaterdag 21 september 2013 inleiding Inleiding Waarom een kennismakingsochtend? Inleiding Waarom een kennismakingsochtend?

Nadere informatie

Woord vooraf. Artistiek pedagogisch project

Woord vooraf. Artistiek pedagogisch project Woord vooraf Proficiat, u bent ingeschreven in onze academie en kan van start gaan met een boeiende opleiding. Leerlingen die reeds langer ingeschreven waren, zullen ongetwijfeld heel wat bekende zaken

Nadere informatie

Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Leenstraat 14 8800 Roeselare

Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Leenstraat 14 8800 Roeselare Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Leenstraat 14 8800 Roeselare SCHOOLREGLEMENT Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied Art. 1. Dit schoolreglement is van toepassing op alle personeelsleden en leerlingen

Nadere informatie

STEDELIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNST ZOTTEGEM

STEDELIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNST ZOTTEGEM STEDELIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNST ZOTTEGEM SCHOOLREGLEMENT Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Dit schoolreglement is van toepassing op alle leerlingen van de stedelijke academie

Nadere informatie

STADSBESTUUR TIELT SCHOOLREGLEMENT STEDELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS STUDIERICHTING MUZIEK, WOORD EN DANS

STADSBESTUUR TIELT SCHOOLREGLEMENT STEDELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS STUDIERICHTING MUZIEK, WOORD EN DANS STADSBESTUUR TIELT SCHOOLREGLEMENT STEDELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS STUDIERICHTING MUZIEK, WOORD EN DANS 2 INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolreglement DKO Mechelen

Schoolreglement DKO Mechelen Schoolreglement DKO Mechelen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Dit schoolreglement is van toepassing op alle leerlingen van de 3 scholen voor de deeltijdskunstonderwijs van

Nadere informatie

Examenregeling MUZIEK

Examenregeling MUZIEK Examenregeling MUZIEK INSTRUMENT/ZANG L1vw/L2j+vw/L3j Van maandag 8 juni tem woensdag 17 juni 2015, op het gewone lesuur. EXAMENPROGRAMMA MUZIEK L3volw.,, M1, M2, M3, H1, H2, H3 Graad (optie) Alle instrumenten

Nadere informatie

INFOBROCHURE SCHOOLJAAR 2014-2015

INFOBROCHURE SCHOOLJAAR 2014-2015 KUNSTACADEMIE TER BEUKEN GROENDREEF 8 9160 LOKEREN TEL. 09-340 95 23 FAX. 09-340 95 26 e-mail: kunstacademie@lokeren.be INFOBROCHURE SCHOOLJAAR 2014-2015 start van de lessen AMV-AMC, AVV, ABV : vanaf maandag

Nadere informatie

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede!

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! Je hebt gekozen voor een boeiende opleiding, maar ook met veel engagement. Je zal er veel

Nadere informatie

INFOBROCHURE SCHOOLJAAR 2015-2016

INFOBROCHURE SCHOOLJAAR 2015-2016 KUNSTACADEMIE TER BEUKEN GROENDREEF 8 9160 LOKEREN TEL. 09-340 95 23 FAX. 09-340 95 26 e-mail: kunstacademie@lokeren.be INFOBROCHURE SCHOOLJAAR 2015-2016 start van de lessen AMV-AMV, AVV, ABV : vanaf maandag

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. opties/uurroosters/ studiemogelijkheden. voor alle info: dans@samwdlier.net

INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. opties/uurroosters/ studiemogelijkheden. voor alle info: dans@samwdlier.net opties/uurroosters/ voor alle info: studiemogelijkheden WOORD kunst Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans wdlier.be - 2500 LIER Gasthuisvest 50, 2500 Lier - Tel. (03)480 45 79 - Fax (03)488 60

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen... 1. HOOFDSTUK 2 Begrippen... 1. HOOFDSTUK 3 Organisatie van de lessen... 2

HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen... 1. HOOFDSTUK 2 Begrippen... 1. HOOFDSTUK 3 Organisatie van de lessen... 2 H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen... 1 HOOFDSTUK 2 Begrippen... 1 HOOFDSTUK 3 Organisatie van de lessen... 2 HOOFDSTUK 4 Inschrijving en financiële bijdrage...

Nadere informatie

Leren lezen en schrijven of basiseducatie

Leren lezen en schrijven of basiseducatie leren na school Ook als je al van school af bent, zijn er mogelijkheden om van alles bij te leren: koken, talen, archeologie, informatica, filosofie, tuinplanten, woningrenovatie, automechanica, bloemschikken

Nadere informatie

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren?

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren? Huisonderwijs * Wat is huisonderwijs? elk onderwijs, gegeven aan leerplichtige leerlingen, buiten een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school (door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap)

Nadere informatie

Deeltijds kunstonderwijs SCHOOLREGLEMENT

Deeltijds kunstonderwijs SCHOOLREGLEMENT Deeltijds kunstonderwijs SCHOOLREGLEMENT Inhoud Model schoolreglement... 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 1 Hoofdstuk 2 Begrippen... 1 Hoofdstuk 3 Organisatie van de lessen... 1 Hoofdstuk 4 Inschrijving

Nadere informatie

Dag beste lezer, De Stedelijke Academie voor Podiumkunsten is een bruisende academie.

Dag beste lezer, De Stedelijke Academie voor Podiumkunsten is een bruisende academie. INFOBOEK 2015-2016 Dag beste lezer, De Stedelijke Academie voor Podiumkunsten is een bruisende academie. In onze klassen hoor je en zie je gepassioneerde musici, acteurs en dansers. In de lessen Muziek,

Nadere informatie

OVERZICHT VAKKENPAKKET PER GROEP

OVERZICHT VAKKENPAKKET PER GROEP OVERZICHT VAKKENPAKKET PER GROEP In onderstaande pagina s vindt u een overzicht van de studieonderdelen / examenvakken die nodig zijn als u de studie volgt met als doel het behalen van het vakdiploma Docerend

Nadere informatie

Academie voor Muziek, Woord en Dans

Academie voor Muziek, Woord en Dans Ben je gebeten door muziek, gepassioneerd door dans of enthousiast met woord bezig? Dan kan je op de Academie terecht voor een kwalitatieve opleiding. WANNEER KAN JE STARTEN? Ons aanbod initiatielessen

Nadere informatie

Schoolreglement. Marktplein 20-21 9220 Hamme tel. 052 47 83 84 fax 052 48 42 26 academie@hamme.be www.academiehamme.be

Schoolreglement. Marktplein 20-21 9220 Hamme tel. 052 47 83 84 fax 052 48 42 26 academie@hamme.be www.academiehamme.be Marktplein 20-21 9220 Hamme tel. 052 47 83 84 fax 052 48 42 26 academie@hamme.be www.academiehamme.be Inschrijving Een inschrijving is pas definitief na ondertekening voor akkoord van het schoolreglement,

Nadere informatie

Artistiek-pedagogisch project dé Academie Ieper

Artistiek-pedagogisch project dé Academie Ieper Artistiek-pedagogisch project dé Academie Ieper A. Voorstelling 1. Situering van de academie in het dko-landschap De afdelingen beeldende kunst, muziek en woord behoren tot het groter geheel van dé Academie,

Nadere informatie

beeld van lagere naar middelbare graad

beeld van lagere naar middelbare graad beeld van lagere naar middelbare graad Niet alleen trek je volgend schooljaar naar de secundaire school voor jullie gewone studies, ook in Beeld begin je aan de Middelbare Graad of jongerenateliers. Dat

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Volwassenenonderwijs http://onderwijs.vlaanderen.be/ cursisten Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen

Nadere informatie

Beeld. Jongerenateliers (12-18 jaar) Jeugdatelier (6-12 jaar) Volwassenateliers (+18 jaar) ATELIER-ZONDER-MUREN (6 & 7 jaar) Vrije Kunsten.

Beeld. Jongerenateliers (12-18 jaar) Jeugdatelier (6-12 jaar) Volwassenateliers (+18 jaar) ATELIER-ZONDER-MUREN (6 & 7 jaar) Vrije Kunsten. Beeld Jeugdatelier (6-12 jaar) Poperinge Krombeke CC Bampoele Oud Gemeentehuis Watou CC De Bollaard L3 - L4 L5 - L6 16u30-18u10 16u30-18u10 L3 - L6 10u20-12u00 kantinitiatie L1 - L3 15u15-16u55 L4 - L6

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen voor Volwassenen www.wordwatjewil.be www.onderwijsvlaanderen.be

Nadere informatie

WOORDkunst INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. opties/uurroosters/ studiemogelijkheden

WOORDkunst INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. opties/uurroosters/ studiemogelijkheden opties/uurroosters/ studiemogelijkheden Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Gasthuisvest 50, 2500 Lier - Tel. (03)480 45 79 - e-mail: samwd@lier.be - www.samwdlier.be filialen in Berlaar, Boechout,

Nadere informatie

MUZIEKOPLEIDING 2014

MUZIEKOPLEIDING 2014 MUZIEKOPLEIDING 2014 Algemene informatie 2. Algemene voorwaarden 4. Tarieven 6. 1 Algemene Informatie Muziekopleidingen Bij Fanfare Wilhelmina kun je vele instrumenten leren bespelen: trompet, bariton,

Nadere informatie

Podiumbeestje. schooljaar 2010 2011 (deel II) van de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans

Podiumbeestje. schooljaar 2010 2011 (deel II) van de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Podiumbeestje schooljaar 2010 2011 (deel II) van de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Lijsterbessenlaan 24, 9120 Beveren Tel. 03/775 35 79 Fax. 03/755 82 75 e-mail: academie@beveren.be

Nadere informatie

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen.

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Inschrijvingen Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Het is raadzaam dit overzicht door te lezen.

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. Academische Bachelor en Master muziek. muziek

Academiejaar 2014/2015. Academische Bachelor en Master muziek. muziek Academiejaar 2014/2015 Academische Bachelor en Master muziek muziek Academische Bachelor en Master muziek muziek Kiezen voor de opleiding Muziek aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen is geen alledaagse

Nadere informatie

Humaniora Kindsheid Jesu Kempische Steenweg 400 3500 HASSELT. Infomap KSO Muziek

Humaniora Kindsheid Jesu Kempische Steenweg 400 3500 HASSELT. Infomap KSO Muziek Humaniora Kindsheid Jesu Kempische Steenweg 400 500 HASSELT 0 7 84 60 Infomap KSO Muziek MUZIEKHUMANIORA KINDSHEID JESU Alle leerlingen die aan de muziekhumaniora willen studeren, moeten slagen in een

Nadere informatie

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s In het decreet betreffende het onderwijs XXIII werden een aantal nieuwe maatregelen doorgevoerd met betrekking tot huisonderwijs. Daarin werd ook een rol voorzien

Nadere informatie

Geachte ouders, Beste leerlingen en leerkrachten, Schoten, juni 2015

Geachte ouders, Beste leerlingen en leerkrachten, Schoten, juni 2015 Geachte ouders, Beste leerlingen en leerkrachten, Schoten, juni 2015 I. INSCHRIJVINGEN Het nieuwe schooljaar begint op dinsdag 1 september 2015 1. Alle inschrijvingen gebeuren uitsluitend in de centrale

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Van Bach tot Mozart? Van The Beatles tot Zornik? Muziek op jouw maat: Je leert het in onze academie!

SCHOOLREGLEMENT. Van Bach tot Mozart? Van The Beatles tot Zornik? Muziek op jouw maat: Je leert het in onze academie! MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT ONDERWIJS SCHOOLREGLEMENT Van Bach tot Mozart? Van The Beatles tot Zornik? Muziek op jouw maat: Je leert het in onze academie! Het juiste woord op de juiste

Nadere informatie

Vacante betrekkingen (15.04.2013) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei

Vacante betrekkingen (15.04.2013) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei Vacante betrekkingen (15.04.2013) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei 22/ 1 Atheneum Gentbrugge 22/ 2 22/ 3 22/ 4 22/ 5 22/ 6 4 / 22 SO 1 AV Godsdienstleraar Katholieke godsdienst Atheneum Gentbrugge 4 /

Nadere informatie

Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei

Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei 22/ 1 Atheneum Gentbrugge 22/ 2 22/ 3 22/ 4 22/ 5 22/ 6 22/ 7 22/ 8 22/ 9 4 / 22 SO 1 AV Godsdienstleraar Katholieke godsdienst Atheneum

Nadere informatie

Deeltijds Kunstonderwijs SCHOOLREGLEMENT

Deeltijds Kunstonderwijs SCHOOLREGLEMENT O Deeltijds Kunstonderwijs SCHOOLREGLEMENT d stedelijke academies regio Lier BRON: Kathleen Cherlet T 02 506 41 85 kathleen.cherlet@ovsg.be Gemeenteraad Lier 23 maart 2015 (CBS 2 maart 2015) De gemeenteraad

Nadere informatie

ALGEMENE MUZIEKCULTUUR (AMC) JONGEREN SCHOOLJAAR 2016/2017

ALGEMENE MUZIEKCULTUUR (AMC) JONGEREN SCHOOLJAAR 2016/2017 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - Lier ALGEMENE MUZIEKCULTUUR (AMC) JONGEREN SCHOOLJAAR 2016/2017 Beste leerling, Je volgt les in de middelbare graad aan onze academie. Naast instrument

Nadere informatie

SCHOOL OF ARTS - KONINKLIJK CONSERVATORIUM - AP HOGESCHOOL ANTWERPEN OPLEIDING MUZIEK 2015-2016

SCHOOL OF ARTS - KONINKLIJK CONSERVATORIUM - AP HOGESCHOOL ANTWERPEN OPLEIDING MUZIEK 2015-2016 SCHOOL OF ARTS - KONINKLIJK CONSERVATORIUM - AP HOGESCHOOL ANTWERPEN OPLEIDING MUZIEK 2015-2016 KEUZEPAKKET MUZIEK KLASSIEK Opleidingsonderdelen waarmee het keuzepakket kan samengesteld worden, mits toestemming

Nadere informatie

Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015

Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015 Ouderinfo bestemd voor leerlingen van de 1 ste graad Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015 Beste ouder(s), beste leerling In deze ouderinfo bundelen we enkele mededelingen

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKS maart 2014/nr. 1

DRIEMAANDELIJKS maart 2014/nr. 1 DRIEMDEIJKS maart 2014/nr. 1 Inhoud : - Examenregeling en examenrooster DE OUDERS E EERIE - REEI EIDE TEEDE TRIMESTER 2013/2014 1. FEZIHEDE 1 e + 2 de graad Vanaf 18 maart moet elke afwezigheid door een

Nadere informatie

Jeugdopleiding Kon. Harmonie van Horst

Jeugdopleiding Kon. Harmonie van Horst Jeugdopleiding Kon. Harmonie van Horst Het leren bespelen van een muziekinstrument is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Zie ook de website www.muziekmaaktslim.nl : Muziek maken is leuk en bovendien

Nadere informatie

2014-2015. Jaarplanning Lesaanbod Lesvormen Tarieven Voorwaarden Inschrijving. en meer...

2014-2015. Jaarplanning Lesaanbod Lesvormen Tarieven Voorwaarden Inschrijving. en meer... 2014-2015 Jaarplanning Lesaanbod Lesvormen Tarieven Voorwaarden Inschrijving en meer... Telefoon: 0598-468724 Web: www.muziekschooldehondsrug.nl E-mail: info@muziekschooldehondsrug.nl Leslocaties: Dr.

Nadere informatie

INFOBROCHURE voor jongeren en volwassenen

INFOBROCHURE voor jongeren en volwassenen INFOBROCHURE voor jongeren en volwassenen SCHOOLJAAR 2014-2015 Academie voor Muziek Theater & Dans Zetellaan 50, 3630 Maasmechelen Tel. 089 76 97 77 - www. kunstacademiemaasmechelen.be 2 VOORWOORD De Academie

Nadere informatie

Aan alle kandidaten Eindjury / Bronzen Arsène 2012-2013. VERSLAG vergadering eindjury - maandag 4 februari 2013 BELANGRIJK

Aan alle kandidaten Eindjury / Bronzen Arsène 2012-2013. VERSLAG vergadering eindjury - maandag 4 februari 2013 BELANGRIJK Aan alle kandidaten Eindjury / Bronzen Arsène 2012-2013 Gemeentelijke 12-13 JURY en ARSEN verslag vergad VERSLAG vergadering eindjury - maandag 4 februari 2013 BELANGRIJK Vergeet a.u.b. niet het strookje

Nadere informatie

VOORWOORD. Ik wens je dan ook een heel mooi en leerzaam jaar in onze Academie! Mark PRILS Directeur Gemeentelijke Academie voor Muziek Theater & Dans

VOORWOORD. Ik wens je dan ook een heel mooi en leerzaam jaar in onze Academie! Mark PRILS Directeur Gemeentelijke Academie voor Muziek Theater & Dans 2 VOORWOORD De Academie voor Muziek Theater & Dans, jouw Academie, is een school met een lange en rijke traditie. Ze werd opgericht in 1945 en was lange tijd de enige Academie in het Maasland. Vanzelfsprekend

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS

GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS Lijsterbessenlaan 24 9120 Beveren Tel 03/775 35 79 Fax 03/755 82 75 e-mail: academie@beveren.be website www.academiemwdbeveren.be GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS INFOBROCHURE en UURROOSTER

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Artikel 1: IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Elke Zultse sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, erkend

Nadere informatie

De navorming wordt afgesloten met een muzisch moment van de leerkracht voor de eigen klas, leerlingen. Tot slot volgt er een reflectiemoment.

De navorming wordt afgesloten met een muzisch moment van de leerkracht voor de eigen klas, leerlingen. Tot slot volgt er een reflectiemoment. Muzische Vorming, MuVo Het project Muzische Vorming van de Academie Regio Tienen onderging tijdens het schooljaar 2014-2015 een grondige vernieuwing! Aan het einde van dit schooljaar mogen we ons aan een

Nadere informatie

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G)

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Inleiding De opleiding Webdesigner richt zich tot volwassenen met interesse voor een job als webdesigner/graficus.

Nadere informatie

WIST JE... dat de SAMWD- LIER ook te vinden is op facebook met als facebookpagina haar centraal devies iedereen arcest

WIST JE... dat de SAMWD- LIER ook te vinden is op facebook met als facebookpagina haar centraal devies iedereen arcest WIST JE... dat de SAMWD- LIER ook te vinden is op facebook met als facebookpagina haar centraal devies iedereen arcest dat je aan de SAMWD- LIER zowat alle instrumenten kan volgen, ook de meer zeldzame

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

Vacante betrekkingen (01.03.2016) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei

Vacante betrekkingen (01.03.2016) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei Vacante betrekkingen (01.03.2016) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei 22/ 1 GO! internaat De Koekoek (102319) 15/ 36 Aut. internaat Stud.-Opv. Internaat 22/ 2 GO! basisschool De Klaver Destelbergen (002782)

Nadere informatie

De leden van de Koninklijke Harmonie Sint Hilarius uit Bierbeek, de dirigent en het bestuur heten u van harte welkom in de muziekschool.

De leden van de Koninklijke Harmonie Sint Hilarius uit Bierbeek, de dirigent en het bestuur heten u van harte welkom in de muziekschool. Welkom aan onze nieuwe leerlingen De leden van de uit Bierbeek, de dirigent en het bestuur heten u van harte welkom in de muziekschool. Je zou willen meespelen in onze harmonie? De muziekschool wil er

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen.

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. 5Fiche tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. I. RECHT OP ONDERWIJS Volgens art. 28 van het Kinderrechtenverdrag heeft elk kind

Nadere informatie

schoolreglement ABK Mortsel

schoolreglement ABK Mortsel schoolreglement ABK Mortsel Inhoud Schoolreglement... 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...3 Hoofdstuk 2 Begrippen...3 Hoofdstuk 3 Organisatie van de lessen...4 Hoofdstuk 4 Inschrijving en inschrijvingsgelden...4

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in de eerste

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Balen

Infobrochure cursisten Balen Infobrochure cursisten Balen Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/32 68 17 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

kunstenacademie august de boeck asse Beeldende kunst Kasteel Vijverbeek Asse Nieuwstraat, 122 1730 Asse 02 452 63 30

kunstenacademie august de boeck asse Beeldende kunst Kasteel Vijverbeek Asse Nieuwstraat, 122 1730 Asse 02 452 63 30 Beeldende kunst Kasteel Vijverbeek Asse Nieuwstraat, 122 1730 Asse 02 452 63 30 Inlichtingen: Guido Van Elsen crejong@skynet.be en eld kunstenacademie august de boeck asse be K de ku ns t kkunstenacademie

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school met ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in

Nadere informatie

cursusoverzicht Weststellingwerf 2013-2014 Centrum voor de Kunsten Scala Centrum voor de Kunsten

cursusoverzicht Weststellingwerf 2013-2014 Centrum voor de Kunsten Scala Centrum voor de Kunsten Scala Wolvega - Linde College Drafsportlaan 22 8472 AS Wolvega t. 0522-258855 f. 0522-240675 e. info@scalameppel.nl Meppel Vledderstraat 3c 7941 LC Meppel t. 0522-258855 f. 0522-240675 e. info@scalameppel.nl

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslag na de leerplicht Studenten De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren, wend u dan tot uw kinderbijslagfonds

Nadere informatie

Richtlijnen voor schooluitstapjes en -reizen, georganiseerd door de kleuter- en de lagere school van de Europese Scholen

Richtlijnen voor schooluitstapjes en -reizen, georganiseerd door de kleuter- en de lagere school van de Europese Scholen Referte: 2002-D-54 Orig.: FR Versie: NL Richtlijnen voor schooluitstapjes en -reizen, georganiseerd door de kleuter- en de Raad van Bestuur Europese Scholen Zitting op 22 & 23 mei 2002 in Nice Inleiding

Nadere informatie

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium.

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium. 1. WIE KAN INITIATOR WORDEN? De kandidaat moet: - een golfer zijn met hcp 18.4 of beter, 4 weken voor start van de opleiding (opleiding start op 12/12/15). - geboren zijn in het jaar 1999 of vroeger. -

Nadere informatie

KUNST ONDER WIJS. woord. muziek 2015-2016 OUDENAARDE

KUNST ONDER WIJS. woord. muziek 2015-2016 OUDENAARDE OUDENAARDE KUNST ONDER WIJS 2015-2016 muziek & woord KUNSTONDERWIJS OUDENAARDE 1 De Stedelijke Academie voor Muziek en Woord in Oudenaarde heeft een rijk verleden. Ook vandaag de dag schrijft deze kunstenschool

Nadere informatie

Aan kandidaten en de deelnemers aan opleidingsmodules 1A en 1B van Trainer A

Aan kandidaten en de deelnemers aan opleidingsmodules 1A en 1B van Trainer A Mededelingen 2013 Aan kandidaten en de deelnemers aan opleidingsmodules 1A en 1B van Trainer A Aard van de opleiding U heeft zich ingeschreven (of wil zich inschrijven) voor de sporttakoverschrijdende

Nadere informatie

Uurroosters administratie

Uurroosters administratie Uurroosters administratie Voltijdse arbeid: 38:00 Deeltijdse arbeid aan 50%: 19:00 1 maandag 7:45 9:00 9:00 12:00 12:00 14:00 2 maandag 12:00 14:00 14:00 dinsdag 12:00 14:00 14:00 woensdag 12:00 14:00

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

Reglementen 2015. Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen

Reglementen 2015. Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen Reglementen 2015 Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen Begripsbepalingen In deze reglementen wordt verstaan onder: a. Stichting FFF de organisatie De Stichting Frysk Fanfare Festival b. ONFK De Open

Nadere informatie

PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE. kunstonderwijs. schooljaar 2014-2015

PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE. kunstonderwijs. schooljaar 2014-2015 brochure PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE kunstonderwijs schooljaar 2014-2015 INHOUD Voorwoord... 3 Info... 5 HOOFDSCHOOL Muziek... 6 Kinderen vanaf 6 jaar: speels op verkenningstocht!... 6 Lagere graad: creatief

Nadere informatie

Inschrijfformulier ook op de website www.muziekschoolstedebroec.nl. Informatie boekje 2013-2014. Stichting Muziekschool Stede Broec

Inschrijfformulier ook op de website www.muziekschoolstedebroec.nl. Informatie boekje 2013-2014. Stichting Muziekschool Stede Broec Inschrijfformulier ook op de website www.muziekschoolstedebroec.nl Informatie boekje 2013-2014 Voorwoord Zie hier het eerste digitale informatieboekje van. Door de economische recessie die het land teistert,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Geachte ouders Beste leerlingen Dit schoolreglement bevat - naast een algemene situering - een regelgeving die tot doel heeft de werking van de academie zo optimaal mogelijk te

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ DE LESTABELLEN 2014.2015

INFORMATIE BIJ DE LESTABELLEN 2014.2015 INFORMATIE BIJ DE LESTABELLEN 2014.2015 DIGITAAL VOLGNUMMER! Vermijd de lange wachtrij op 15 JUNI en van 16 JUNI tot 21 JUNI. Vraag een digitaal volgnummer aan via de site http://kunstacademie.geraardsbergen.be

Nadere informatie

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 De opleiding Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (= TVJO) voor coördinatoren van amateurclubs is één van de trainerscursussen voetbal die door de Voetbalfederatie

Nadere informatie

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 De opleiding Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (= TVJO) voor coördinatoren van amateurclubs is één van de trainerscursussen voetbal die door de Voetbalfederatie

Nadere informatie

jouw talent. onze passie.

jouw talent. onze passie. jouw talent. onze passie. infoboek 2014 2015 stedelijke academie voor podium kunsten adriaan willaert 1 Dag beste lezer, De Stedelijke Academie voor Podiumkunsten is een bruisende academie. In onze klassen

Nadere informatie

Informatieboekje. Opleidingen. Juni 2013

Informatieboekje. Opleidingen. Juni 2013 Informatieboekje Opleidingen Juni 2013 Voorwoord Voor u ligt het Informatieboekje over de Opleidingen van Muziekvereniging Klarenbeek. Wij hopen met dit boekje een groot deel van de vragen die bij u leven

Nadere informatie

Dienstreglement. De Openbare Bibliotheek Oud-Heverlee heeft twee vestigingen: Bibliotheek Haasrode Armand Verheydenstraat 10 3053 Haasrode

Dienstreglement. De Openbare Bibliotheek Oud-Heverlee heeft twee vestigingen: Bibliotheek Haasrode Armand Verheydenstraat 10 3053 Haasrode het leven van A tot Z Dienstreglement Openbare Bibliotheek Oud-Heverlee De Openbare Bibliotheek Oud-Heverlee heeft twee vestigingen: Bibliotheek Haasrode Armand Verheydenstraat 10 3053 Haasrode en Bibliotheek

Nadere informatie