1. Voorwoord van de rector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Voorwoord van de rector"

Transcriptie

1 Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van zaken die op school spelen en van initiatieven waar wij mee bezig zijn. Het is geen actualiteitenbrief, daarvoor verwijs ik u naar onze website, en naar ons dat overigens ook via onze website toegankelijk is. Waarschijnlijk valt er u bovenaan deze nieuwsbrief iets op: we hebben inmiddels een mooi nieuw logo. Het is de bedoeling dat eind januari het oude logo overal is vervangen door het nieuwe, en dat we ook briefpapier en enveloppen met ons mooie logo gaan gebruiken. In deze nieuwsbrief willen wij graag de aandacht vestigen op een aantal belangrijke punten die in ons Schoolplan voor de komende jaren aandacht krijgen. Dit Schoolplan is overigens te vinden via via onze website toegankelijk bij Resultaten van deze school, waar eerst de button Vensters voor verantwoording stond. Het gaat om onderwerpen zoals maatwerk, studievaardigheden, absentiebeleid, honoursprogramma, F-kaart, passend onderwijs en zorg. Daarnaast treft u twee oproepen aan en een bijdrage van de oudervereniging. Ik vertel u graag even kort iets over maatwerk. Maatwerk Sommige mensen denken dat een gymnasium uit een homogene groep leerlingen bestaat. Niets is echter minder waar, zoals u wellicht ook als ouder ervaart, zeker als u meerdere kinderen bij ons op school hebt zitten. Er is een bepaalde ondergrens aan cognitieve vermogens, maar daarboven schiet het alle kanten uit. Sommige leerlingen doorlopen op hun gemak de school, anderen hebben extra steun nodig en weer anderen vervelen zich soms verschrikkelijk. Dit laatste gaat soms zover dat ze de motivatie om te leren verliezen en we ze kwijtraken. Dit willen we natuurlijk niet. Wat al deze leerlingen nodig hebben, is een vorm van onderwijs en aandacht waarbij ze gemotiveerd blijven en blijven leren. Waarbij ze uitgedaagd worden, waarbij ze hun passie kunnen inzetten en ook echt alles uit de kast moeten halen en waarbij ze soms tegen de muur aanlopen dat ze nog niet alles kunnen en weten. Die uitdagingen proberen docenten in hun lessen te bieden, maar soms is daar meer voor nodig. Daarom hebben wij de term maatwerk tot rode draad van ons Schoolplan gemaakt en voeren wij diverse projecten uit op school om daar vorm aan te geven. De stand van zaken van twee van deze projecten wordt hieronder beschreven. Ik hoop uiteraard dat u verhalen thuis krijgt van uw kind(eren) waarin u enkele van deze ideeën en projecten herkent. Ik hoor die verhalen en reacties graag van u. In de tussentijd loopt het alweer langzaam naar de feestdagen toe. Het is nog wat vroeg wellicht, maar ik wens u nu alvast een hele fijne tijd toe aan het eind van het jaar, en hopelijk wat rust en ruimte om na te denken over wat het jaar ons gebracht heeft. Trieste gebeurtenissen, het overlijden van Martijn, en onze twee oud-leerlingen, passagiers aan boord van MH17. Maar ook vele mooie dingen waar we hoop uit kunnen putten voor de toekomst. Veel leesplezier en ik zie u graag weer op de ouderavonden of in het nieuwe jaar, bij de Open Dag bijvoorbeeld.

2 2. Informatie van de teamleider van klas 1 en 2 Onderwijs en studievaardigheden De wittebroodsweken van onze eersteklassers zijn voorbij. Als volwaardige gymnasiasten lopen ze inmiddels door de school net alsof ze hier al jaren rondlopen. Wat opvalt is dat leerlingen, ook ouderejaars, steeds meer moeite lijken te hebben met zogenaamde studievaardigheden. Hoe maak je een samenvatting, hoe weet je wat de kernboodschap van de tekst is, hoe leer je woordjes, hoe maak je een goede planning en vooral hoe houd je je eraan. Ook aan basale vaardigheden als zorgen dat alle boeken in de tas zitten, weten wat er voor welke les gedaan moet worden en dat ook daadwerkelijk doen, lijken in toenemende mate af te zwakken. Leerlingen van klas 1 en klas 2 hebben elke week een uur studieles van de mentor. Tijdens deze lessen besteden de mentoren aandacht aan deze benodigde studievaardigheden. Achterliggende gedachte is dat leerlingen die al vroeg leren om het maak- en leerwerk goed te organiseren en bij te houden daar gedurende de rest van hun schoolcarrière profijt van hebben. Helaas slagen lang niet al onze onderbouwleerlingen erin om zich de juiste vaardigheden toe te eigenen. Het roept de vraag op waar dat aan ligt. Waarom doen leerlingen niet wat er van ze verwacht wordt, zijn onze wensen van het onderwijs wel van deze tijd, worden kinderen niet teveel gepamperd, wat is de invloed van gamen en van 24/7 online zijn. Het zijn vragen waar wij binnen school mee worstelen en uit de vele gesprekken die er tussen mentoren en ouders over dit onderwerp worden gevoerd, blijkt dat deze vragen thuis ook stevig bediscussieerd worden. Gezien de hoge rapportcijfers in de onderbouw, leidt bovenstaande problematiek nog niet tot hele grote problemen. Op de rapporten wemelt het gelukkig van de negens en er zijn zelfs meerdere tienen te zien. Maar we zien ook dat het niet beheersen van basisstudievaardigheden wel tot problemen kan leiden in de hogere klassen, vandaar dat het onderwerp studievaardigheden voorlopig prominent op onze agenda blijft staan. Twee weken na de kerstvakantie is de proefwerkweek. De te bestuderen lesstof is in te zien in Magister, zodat leerlingen tijdig kunnen beginnen met het maken van planningen en voorbereiding. Het is fijn als u al ouder ook tijdig meekijkt met wat uw zoon/dochter allemaal moet kunnen en kennen voor de proefwerkweek. Maar eerst even genieten van de een rustige kerstvakantie. Ik wens u fijne feestdagen. Anne-Geerke Hesselink Teamleider klas 1 en 2 Halloweenfeest klas 1 oktober De Sint aan het gamen Mooie surprises in klas 1 3. Informatie van de teamleider van klas 3 en 4 Het kalenderjaar loopt op zijn einde. Hoogste tijd om de balans op te maken en vooruit te kijken naar de tweede helft van het schooljaar. Voor de leerlingen in klas 3 zal in de komende periode een keuze gemaakt moeten worden uit het aanbod van profielen en vakken. Met behulp van Qompas profielkeuze verwachten we dat de leerlingen en hun ouders met ondersteuning van de mentor en de individuele vakdocent, een helder toekomstperspectief krijgen. Bij het rapport voor de kerstvakantie krijgen de leerlingen uit klas 3 ook een zogenaamd profielkeuzeboekje. Hierin wordt voor de meeste vakken uitgelegd wat het verschil is tussen onder- en bovenbouw wat betreft de inhoud en de werkwijze bij het betreffende vak. Om een verantwoorde keuze te kunnen maken is er in de activiteitenweek een aantal activiteiten geweest, waarbij leerlingen een eerste kennismaking kregen met een universiteit (Delft en Tilburg), met techniek (AVANS en TU Delft) of met de nieuwe vakken in de Tweede Fase. De docenten die lesgeven in Filosofie, Biologie, Economie, Tekenen, Muziek en Informatica hebben ieder op hun eigen wijze de leerlingen een eerste indruk gegeven van wat hen in klas 4 te wachten staat als zij een van deze vakken kiezen. Tijdens een plenaire bijeenkomst hebben zij in een

3 twintigtal minuten de leerlingen verteld over hun vak en de eerste vragen beantwoord. De laatste drie weken voor de kerstvakantie kunnen de leerlingen uit de derde klassen een echte proefles volgen. Zij hebben daar via een intekenformulier hun voorkeur voor aan kunnen geven. Op woensdag 28 januari zal de ouderavond over de profielkeuze worden gehouden. Tijdens deze avond zal de decaan uitgebreid stilstaan bij de (on-)mogelijkheden in het keuzeproces, het bijbehorende tijdpad en het vervolg in de hogere leerjaren. Na de kerstvakantie zijn er nog twee weken gewoon les en dan begint de toetsweek (19 t/m 23 januari 2015). De indeling van de vakken is binnenkort te vinden via de website onder het kopje: Snel naar/ Toetsroosters/ Toetsrooster onderbouw. Eén week na de toetsweek is de halfjaarlijkse roosterwijziging een feit (vanaf maandag 2 februari 2015) en zal uw kind volgens een nieuw rooster lessen volgen. Graag verwijs ik naar Magister voor het aangepaste rooster voor de leerlingen. Techniekdag op Avans winnaars techniekdag A-lympiade Voor klas 4 is de eerste toetsweek al achter de rug. In de eerste week van november was dat moment aangebroken. Een ideaal ijkpunt om te zien of de gekozen werkwijze van de leerlingen aansluit bij de eisen van de vakdocenten en om te zien of de verwachtingen van ouders en mentoren overeenkwamen met de voornemens van de leerlingen. Tijdens de leerlingbespreking is veelvuldig van gedachten gewisseld over de wijze waarop het onderwijsleerproces het beste vorm kan krijgen. De spreekavonden zijn inmiddels achter de rug en hopelijk zijn er goede voornemens geformuleerd. In het nieuwe jaar staat immers de tweede toetsweek (19 t/m 23 januari 2015) al op de planning. Op 12 november stond voor de leerlingen in klas 4 alles in het teken van de debatdag. De debatclub bij ons op school doet het erg goed de laatste tijd en het was voor de leerlingen een leuke ervaring om mee te kunnen doen aan deze activiteit. In nauwe samenwerking met de mensen van het Nederlands Debatinstituut hebben de collega s op school een leerzame dag neergezet. Als tweede onderdeel op deze dag was er een workshop van onze wijkagent Niels Vissers die met onze leerlingen een aantal aspecten van wetgeving in relatie tot jeugd besproken heeft. Wellicht heeft u hierover op de website al meer gelezen. Activiteitenweek: winnaars kennisquiz politie Winnaar debatteren Zoals de meesten van u waarschijnlijk weten, wordt er sinds een aantal jaren een drietal studiereizen naar het buitenland georganiseerd voor leerlingen van klas 4. Ook dit schooljaar zullen deze reizen weer ondernomen worden, en wel in de week van 16 t/m 20 maart De reizen maken deel uit van het curriculum van klas 4. Dit houdt in dat het gaat om een normale lesweek. Alleen bij zeer speciale omstandigheden kunnen leerlingen ontslagen worden van deelname aan een reis. Zittenblijvers mogen wederom mee op reis, maar hoeven dit niet. Inmiddels zijn alle leerlingen ingedeeld bij een reis. Er geldt een aantal spelregels wat betreft de indeling voor onderstaande reizen, waarover ik u graag informeer. Gezien het feit dat in alle gevallen de leerlingen verblijven in gastgezinnen, is de vakkeuze van de leerlingen de belangrijkste factor om de indeling te maken. Leerlingen die bijvoorbeeld Duits hebben, worden ingedeeld bij de reis naar Berlijn. Ditzelfde geldt uiteraard ook bij de reis naar Parijs waar Frans de voertaal is. Aangezien Engels door alle leerlingen gevolgd wordt, staat deze reis voor alle leerlingen open.

4 De schoolleiding heeft gekozen, na overleg met de reisbegeleiding, om ondanks de kleine jaarlaag, toch drie bestemmingen aan te bieden. De verdeling die nu is gemaakt doet het meest recht aan de hierboven genoemde voorwaarden. Mocht de indeling aanleiding zijn om met elkaar van gedachten te wisselen, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. De indeling voor de reizen is te vinden op de website onder correspondentie bij: Ouders/ correspondentie/brieven klas 4/ indeling reizen U dient dan wel eerst in te loggen op de website. De kosten voor deze reis zijn opgenomen in het voorschot dat u jaarlijks betaalt. Er zal geen aparte factuur worden verzonden als u vanaf klas 1 aan dit spaarsysteem meedoet. Voor de leerlingen die klas 4 doubleren zal het bedrag voor dit jaar ook uit het spaarsysteem worden betaald. Voorafgaand aan de reizen zal er nog een ouderavond worden gehouden, waarvoor u later een uitnodiging zult ontvangen. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de drie reizen: BERLIJN Op maandag vertrekt de bus richting Berlijn. In Berlijn verblijven we in gastgezinnen. Naast de vele hoogtepunten die de stad kent, wordt ook een bezoek gebracht aan Sachsenhausen (het voormalig concentratiekamp, net buiten Berlijn). Berlijn staat ook 20 jaar na de val van de muur nog bol van de geschiedenis van de tweedeling. Natuurlijk zullen de leerlingen geconfronteerd worden met de tweedeling van weleer, maar ook het moderne Berlijn wordt getoond. Na deze 5 dagen zullen de leerlingen begrijpen waarom de laatste jaren deze stad zoveel toeristen per jaar trekt. Doelgroep: leerlingen met Duits en interesse voor kunst, cultuur en geschiedenis. Info: PARIJS Palais de la Cité Een reis die uiteraard uitermate geschikt is voor leerlingen die Frans gekozen hebben. De leerlingen verblijven namelijk in een Frans gastgezin in Parijs; uiterst leerzaam, zo hebben eerdere ervaringen ons geleerd. Vier dagen lang verkennen we de schoonheid die Parijs herbergt; te voet, per metro en per bus. Op het programma staan onder andere de bezichtigingen van de Notre-Dame, la Tour Eiffel en een aantal musea. Doelgroep: leerlingen met Frans en interesse in kunst, cultuur en geschiedenis. Info: LONDEN De Londenreis is bedoeld voor leerlingen met een gezonde culturele interesse. Jullie docenten verzorgen boeiende rondleidingen door de geschiedenis van de schilderkunst in de National Gallery; we doen een bijzonder interessante workshop bij de British Library; uiteraard wandelen we langs beroemde bezienswaardigheden als de Big Ben en The London Eye inclusief de nodige informatie; bezoeken we uitgebreid het British Museum en zien we de beroemde Westminster Abbey. Als de tijd het toelaat, proberen we nog een voorstelling mee te pikken in West End. We verblijven in een gastgezin in de stad; een prima uitvalsbasis om deze wereldstad te ontdekken! Doelgroep: leerlingen met affiniteit voor Engels en met gezonde interesse voor kunst, cultuur en geschiedenis. Info: Tot slot wens ik u en allen die u lief heeft een fijne Kerst en een goed Met vriendelijke groet, Jack de Wilde Teamleider klas 3 en 4 4. Informatie van de teamleider van klas 5 en 6 Zorgen om ongeoorloofde absenties In klas 5 en 6 gebeuren een heleboel mooie en soms ook nieuwe dingen. Veel leerlingen zijn enthousiast bezig met hun profielwerkstuk of met andere projecten zoals het Nyenrode-project, proefstuderen, de F-kaart of het Studium Generale. Ook zijn veel leerlingen druk bezig om tot een goed onderbouwde studiekeuze te komen. De eisen en selectiemethodes in het Hoger Onderwijs veranderen aan de lopende band en wij proberen onze leerlingen daar goed op voor te bereiden onder meer door de projecten die we samen met de oudervereniging organiseren (zie elders in deze uitgave). Maar tussen al die zaken door moet vooral niet vergeten worden dat we in de eerste plaats

5 lessen geven om de leerlingen voor te bereiden op het eindexamen en het leven na hun schooltijd. En over de aanwezigheid bij die lessen wil ik een zorg met u delen. Een toenemend aantal leerlingen uit klas 5, maar vooral klas 6 lijkt het lesprogramma soms als een menukaart te beschouwen waar je maar uitpikt waar je zin in hebt. Wij maken ons zorgen om de leerlingen die wegblijven. Allereerst omdat lesverzuim vaak een voorbode is van meer onheil. Daarnaast is de kans groot dat zij toch de informatie en oefening uit die lessen zullen missen als het er straks op aankomt bij toetsen of het eindexamen. Bovendien vinden we het vervelend voor degenen die er wel zijn. Leerlingen die veel lessen missen, zorgen onherroepelijk voor vertraging van het programma op het moment dat ze er wel zijn. Tenslotte heeft het in mijn ogen ook met fatsoen te maken. Docenten doen hun best om een goed lesprogramma voor te bereiden en rekenen daarbij op de aanwezigheid van leerlingen. Als leerlingen iets op of aan te merken hebben over de lessen zelf, dan staat het ze vrij om daarover met docenten in gesprek te gaan. Maar je blijft niet zomaar weg. Let wel, voor leerlingen die het schoolwerk goed aankunnen zonder alle lessen te volgen, zijn er steeds meer mogelijkheden om buiten de les andere dingen te doen. Voorwaarde is wel dat daar vooraf duidelijke afspraken over zijn gemaakt (F-kaart, Hounours, proefstuderen). Ook netjes aangevraagd verlof voor open dagen en meeloopdagen aan de universiteit vinden we meestal prima. Waar het hierom gaat, zijn vooral de uitslaap-uren aan het begin van de dag en de ik-heb-geen-zin-meer -lessen aan het einde. De afgelopen jaren zijn we meer werk gaan maken van de controle van absenties, omdat we lesverzuim ongewenst vinden én omdat we moeten voldoen aan de eisen van de Leerplichtwet. Tegenwoordig informeren we ouders via mail als er nog uren onverklaard zijn en we laten leerlingen die een les spijbelen dat uur dubbel inhalen. Helaas weten sommigen toch steeds weer de mazen van het net te vinden. We betreuren dat. Wij zijn eigenlijk geen voorstander van een al te repressief beleid. Liever zien we dat leerlingen leren hun eigen verantwoordelijkheid te pakken, zeker als ze door ons op de grenzen gewezen worden. Maar de vele spijbelaars van de afgelopen weken leiden toch tot de conclusie dat we blijkbaar te soepel zijn of dat leerlingen die verantwoordelijkheid niet aankunnen. We zijn daarom op zoek naar een goed uitvoerbare manier om de spijbelaars aan te pakken zonder dat de welwillende leerlingen daar last van hebben. We overwegen een aantal maatregelen: Het anders inrichten van onze absentenadministratie waardoor leerlingen eerder bestraft worden voor ongeoorloofd verzuim. Eerdere berichtgeving aan het thuisfront over spijbelgedrag Sneller melding maken van verzuim bij de leerplichtambtenaar Leerlingen die veel gespijbeld hebben niet meer toelaten bij de examentrainingen aan het eind van het jaar (klas 6). Leerlingen die te veel gespijbeld hebben het recht op een herkansing afnemen (klas 5 en 6). Binnen het personeel en de MR is het verzuimgedrag ook al onderwerp van gesprek. Ook door leerlingen, onder meer uit de Leerlingenraad, wordt constructief meegedacht. Dat is wat ik bij deze ook van de ouders vraag. We trekken graag samen op om dit probleem aan te pakken. Als u opmerkingen of suggesties over ons verzuimbeleid heeft, hoop ik van harte dat u daarover een mailtje wilt sturen naar Maar de komende twee weken mag iedereen genieten van zeer geoorloofd en welverdiend verlof. Ik wens u allen dan ook heel prettige feestdagen en het allerbeste voor Pauline Scheltema Teamleider klas 5 en 6 5. Uitreiking Talencertificaten Aan het eind van de activiteitenweek vond op vrijdag 14 november de uitreiking van de talencertificaten plaats. Ook hier kijken we terug op een geslaagde activiteit. Hulde aan alle leerlingen voor hun prestaties en uiteraard dank aan de vakdocenten voor hun inspanningen om de leerlingen zover te krijgen. Margje Weijs reikte 7 certificaten uit voor Spaans op A2 niveau. Daarnaast waren er voor de eerste keer Goethe Duits certificaten, maar liefst 38 op B1-niveau. Voor Frans waren er DELF Scolaire diploma s, 33 keer B1 en 8 keer het hogere B2-niveau. En voor Engels werden er maar liefst 161 certificaten Cambridge English uitgereikt, waarvan 44 op het allerhoogste CPE-niveau. Ook de komende jaren blijven wij investeren in deze extra talendiploma s, die een welkom extra zijn op het CV en testimonium van de leerlingen.

6 Uitreiking van de talencertificaten 6. Het Honoursprogramma Een aantal jaren geleden heeft de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium het initiatief genomen om te komen tot een honoursprogramma voor de categorale gymnasia. Aanleiding was de behoefte in het onderwijsveld om talentrijke leerlingen meer mogelijkheden te bieden zich individueel te ontwikkelen. De kern van het programma is dat leerlingen middels een groot project, een soort super-profielwerkstuk, zich een aantal voor hun toekomst belangrijke vaardigheden eigen maken. Zij starten daarmee in klas 4 en ronden het traject af in klas 6 (februari). Op dat moment worden zij ook door externen beoordeeld. Dit jaar zijn we op onze school ook gestart met het honoursprogramma. Daartoe hebben de leerlingen uit klas 4 in september een algemene voorlichting gekregen. In oktober hebben we voor geïnteresseerde leerlingen en hun ouders een avond belegd waarop we uitgebreid zijn ingegaan op de mogelijkheden van het honoursprogramma. Naar aanleiding daarvan hebben zich 19 leerlingen gemeld, onder wie één uit klas 5. Onderdeel van het selectieproces vormt een presentatie, waarbij de leerlingen, zo mogelijk aan de hand van een concreet projectidee, een beeld schetsen van de wijze waarop zij de acht competenties willen gaan ontwikkelen. De onderwerpen van de leerlingen, die op dit moment bij ons in de procedure zitten, variëren van de medische discussie omtrent de behandeling van een hernia bij honden tot de productie van dancemuziek, en van duurzaamheidsprojecten tot de oprichting van een stadstaat. De presentaties voor een panel van docenten, in het bijzijn van de andere potentiële honoursleerlingen, hebben plaatsgevonden op 1 en 4 december. Inmiddels is duidelijk welke leerlingen tot het honoursprogramma zijn toegelaten. Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden van de stand van zaken van dit project. Voor verdere informatie of met vragen kunt u zich richten tot de projectleider: Marcel van de Winckel: 7. De vrije F-kaart Zoals beschreven in de eerste digitale nieuwsbrief, die net voor de zomervakantie is uitgekomen, zijn wij dit jaar van start gegaan met een pilot met de zogenaamde F-kaart. De F-kaart is er voor leerlingen die niet voldoende uitgedaagd worden door het reguliere gymnasiale curriculum. Er zijn drie soorten (en drie kleuren) kaarten: ten eerste een HPG-versie voor leerlingen die het Honoursprogramma gaan volgen, daarnaast een F-kaart voor vaste activiteiten zoals het schoolkoor, de debatclub, robotica en voorbereiding voor de Olympiades en ten derde een vrije F-kaart, waarbij leerlingen maximaal zes lesuren per week mogen missen om deze buiten de les te besteden aan een zelfgekozen project. Na twee informatiesessies konden leerlingen uit klas 4 en 5 zich aanmelden voor een F-kaart: er hebben zich in totaal twaalf gemeld. Leerlingen die met hun huidige cijferlijst over zouden gaan, hebben na de herfstvakantie een vrije F-kaart gekregen. Deze leerlingen zijn voortvarend aan de slag gegaan met het schrijven van hun plannen en de onderwerpen lopen uiteen van onderzoek naar hoogbegaafdheid, stage lopen in de Beekse Bergen ter voorbereiding op de studie diergeneeskunde, tot het leren spelen van de ukelele of het leren schrijven van recensies. De begeleiders van de F-kaart leerlingen hebben natuurlijk veelal al jaren ervaring in coaching bij het schrijven van werkstukken en het begeleiden van projecten, maar zij zullen zich begin volgend jaar verder professionaliseren door een cursus Talentbegeleiding te volgen. Voor verdere informatie of met vragen kunt u zich richten tot de projectleider: Elizabeth Bruinsma:

7 8. Passend onderwijs en zorg Dit schooljaar is Passend Onderwijs van start gegaan, met als doel ervoor te zorgen dat alle leerlingen een geschikte plaats in het onderwijs krijgen. Het samenwerkingsverband van de middelbare scholen in Breda en omgeving (RSV Breda e.o.) is daarom volop bezig om invulling te geven aan dit streven. Dit heeft uiteraard ook consequenties voor de wijze waarop wij op onze school met de uitdagingen van Passend Onderwijs om zullen gaan. Deze uitdagingen zitten op het inhoudelijke, organisatorische, administratieve en financiële vlak. In de komende nieuwsbrieven wil ik als zorgcoördinator u infomeren over belangrijke aandachtspunten en/of wijzigingen die het nieuwe beleid met zich mee zal brengen voor u of voor onze leerlingen. Een grote verandering voor alle scholen is dat de school waar een leerling ingeschreven staat zorgplicht heeft. Dit betekent in het kort dat wanneer blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft om een verder realistisch onderwijsdoel te halen, een school mee moet zoeken naar mogelijkheden om die ondersteuning te organiseren. Wanneer een school dit niet kan organiseren, moet zij mee zoeken naar alternatieve opties vanuit het samenwerkingsverband of zelfs naar een andere school die wel voor de noodzakelijke ondersteuning kan zorgen. Een andere verandering is dat wanneer extra ondersteuning binnen school gerealiseerd moet worden of een overstap naar een andere school, er een zogenaamd groeidocument van de leerling gemaakt moet worden, waarin de kwaliteiten en belemmeringen van de leerling beschreven staan. Dit document zal door ouders mede ondertekend moeten worden voordat het een officiële status krijgt. Ouders zullen dus nadrukkelijker betrokken zijn bij alle georganiseerde ondersteuning. De impact van bovenstaande wijzigingen is groot maar ook soms nog onduidelijk, omdat nog niet alle kaders helder uitgesproken zijn. Binnen het RSV Breda e.o. en binnen onze school zijn we dan ook nog volop bezig om alles goed te laten landen. Al doende leert men en in die zin vraag ik begrip voor het feit dat deze nieuw te bewandelen wegen misschien nog niet allemaal even vloeiend zullen lopen. De veranderingen en ook de toenemende behoefte aan ondersteuning binnen school hebben er wel toe geleid dat er nu twee zorgcoördinatoren op onze school werken. Mevrouw Anita van Tol is daarbij vooral verantwoordelijk voor klas 1, klas 2 en de groep 8-aanmeldingen de heer Alexander Eulenpesch is verantwoordelijk voor de algemene zaken en voor klas 3, 4, 5 en 6 Belangrijk hierbij is wel om u als ouders te realiseren dat, wanneer er vragen zijn omtrent het functioneren van uw zoon of dochter, het eerste contact altijd via de mentor van uw kind moet lopen. De mentor zal zelf doorverwijzen naar ons, wanneer dit nodig is. Mocht u specifieke vragen hebben of heeft u vragen over dit verwijstraject, dan kun u natuurlijk wel direct contact met ons opnemen. Voor onze externe partners in de leerling-ondersteuning verwijzen wij u onder andere naar de schoolgids voor een nadere toelichting, en daar staan ook de specifieke adressen. Ook bij deze instanties kunt u altijd terecht met vragen: en De vragen worden daar vertrouwelijk behandeld en wanneer gewenst ook met ons besproken. In de volgende nieuwsbrieven wil ik graag verdere toelichting op de mogelijke ondersteuning in het kader van passend onderwijs geven. Heeft u een onderwerp dat u graag terugziet in de nieuwsbrief, dan zie ik dat graag op mijn adres binnenkomen! Alexander Eulenpesch, zorgcoördinator. 9. Van de oudervereniging Aansluitend aan de ALV, organiseerde de Oudervereniging op 6 november jl. de Thema-/ Theateravond over alcohol en drugs. Na een algemene inleiding en enkele wetenswaardigheden die voortkomen uit onderzoek door het Trimbos instituut, speelden de acteurs van Bureau Horizon (www.pestendoetpijn.nl) het stuk Het Kanaal. Hierin glijdt de talentvolle Jim af door het gebruik van alcohol en drugs. Wie zijn hier (mede) schuldig aan? Zijn ouders, die er eigenlijk niet voor hem zijn, Cynthia, die hem overhaalt de drugs te gebruiken, of zijn vrienden die hem niet op zijn gedrag aanspreken? Of zou de leerkracht nog in staat zijn geweest Jim te beïnvloeden? Vanaf het moment dat de aanwezige ouders de regie krijgen en aangeven wat er anders had gekund, worden de suggesties overgenomen en opnieuw in het theaterstuk gespeeld om te zien of Jim met deze interventies het gebruik van alcohol en drugs achterwege zou laten en wel zijn talenten zou benutten. Na afloop waren de reacties over deze avond heel positief. Mede door de inbreng van de ouders die niet aarzelden de regie te nemen werd deze avond een succes. Motivatiebrief bespreken, Speeddaten met een professional In de vorige nieuwsbrief berichtten wij u over twee projecten van de school in samenwerking met de Oudervereniging, waarbij leerlingen in staat worden gesteld zich goed voor te bereiden op hun keuze voor een vervolgopleiding.

8 Het eerste project Motivatiebrief bespreken heeft inmiddels plaatsgevonden, en de avonden op 26 en 27 november waren een groot succes. Dit project was in eerste instantie bedoeld voor de leerlingen van klas 6, maar vanwege de enthousiaste aanmeldingen van ouders hadden wij deze gesprekken ook opengesteld voor leerlingen van klas 5. Deze leerlingen konden kiezen uit het schrijven van een brief bestemd voor een opleiding of de brief inzetten om deel te nemen aan het Rotary Project. Bij dit Rotary Project schrijven de leerlingen een motivatiebrief, in de hoop geselecteerd te worden om een dag met een professional mee te kunnen lopen. De vele ouders die zich enthousiast hadden aangemeld maakten het mogelijk om leerlingen te laten oefenen met het schriftelijk en mondeling verwoorden van hun motivatie. Een vergelijkbaar gesprek kunnen ze verwachten als ze daadwerkelijk hun keuze bij een opleiding moeten motiveren. De leerlingen kregen constructieve aanwijzingen en tips over eventuele verbeteringen. We hebben na afloop goede feedback ontvangen van leerlingen en ouders en verwachten dat dit pilot-project zeker een vervolg krijgt in de toekomst. Het tweede project Speeddaten met een professional zal gaan plaatsvinden in mei Tegelijk met de aanmelding voor het eerste project heeft u zich ook kunnen opgeven voor dit tweede project, en ook daarop ontvingen wij vele positieve reacties. Mocht u zich in eerste instantie niet aangemeld hebben voor het speeddaten, maar toch mee willen doen, dan kunt u zich nog steeds aanmelden door een te sturen naar U zult van ons in een later stadium, rond april 2015, nadere informatie over het project Speeddaten met een Professional ontvangen. 10. Oproep voor nog twee extra gastvrouwen voor de receptie Wij zoeken nog twee gastvrouwen die op maandag en woensdag de loge van de conciërge (claviger) tussen en uur willen bemensen, zodat de clavigers op die tijdstippen andere werkzaamheden kunnen uitvoeren. Er zijn al twee dames die deze taak vervullen op dinsdag en donderdag. Het gaat om het aannemen van de telefoon, het te woord staan van leerlingen (die hun kluissleutel kwijt zijn bijvoorbeeld), het uitoefenen van controle op wie er het gebouw binnenkomt en het uitvoeren van licht administratief werk. Belangstellenden kunnen zich melden bij de rector, mevrouw Hetty Mulder: 11. Mediatheekvrijwilligers gezocht Voor de mediatheek zijn we op zoek naar nieuwe, enthousiaste vrijwilligers die op de woensdag, tussen 8.00 en uur, de mediatheek één dagdeel willen bemensen. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het toezicht houden op leerlingen, het uitlenen en innemen van boeken en het netjes houden van de bibliotheek en de computerruimte. Lijkt het u leuk om met leerlingen te werken en heeft u interesse? Dan kunt u kennismaken met de mediatheek door een keer te komen kijken. Na een kort gesprek kunt u eventueel een uurtje meedraaien. Zo ontdekt u snel genoeg of het werk bij u past. En wij ontdekken of u bij de mediatheek past. Voor vragen of om een afspraak te maken om eens langs te komen, kunt u bellen met Karen Kreikamp, telefoon: Een sturen kan ook: Graag tot ziens in de mediatheek! PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

EEN MODERNE SCHOOL MET EEN KLASSIEKE TRADITIE

EEN MODERNE SCHOOL MET EEN KLASSIEKE TRADITIE EEN MODERNE SCHOOL MET EEN KLASSIEKE TRADITIE Stedelijk Gymnasium Breda Informatie Klas 4 Programma Welkom Mededelingen van de decaan Algemene voorlichting over klas 4 Jack de Wilde, teamleider klas 3

Nadere informatie

Nieuwsbrief jaargang 2013 2014, nummer 2.

Nieuwsbrief jaargang 2013 2014, nummer 2. Nieuwsbrief jaargang 2013 2014, nummer 2. Geachte ouders, Dit is de tweede nieuwsbrief van het schooljaar 2013 2014. Daarin onder andere aandacht voor ontwikkelingen rond Magister. Wij wensen u alvast

Nadere informatie

PRESENTATIE GYMNASIUM BERNRODE. Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen

PRESENTATIE GYMNASIUM BERNRODE. Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen PRESENTATIE GYMNASIUM BERNRODE Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen Ontstaan uit de Abdij van Berne Onderwerp: Informatieavond December 2016 2 Onze leerlingen 658 leerlingen komend van veel

Nadere informatie

OUDERINFORMATIEBULLETIN

OUDERINFORMATIEBULLETIN OUDERINFORMATIEBULLETIN Stedelijk Dalton Lyceum Vakcollege juli 2017 Voorwoord Allereerst een hartelijk welkom aan de ouders van de nieuwe leerlingen. Wij hopen dat uw zoon of dochter zich snel thuis zal

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. Schooljaar 2014-2015 November nr. 3

Nieuwsbrief Ouders. Schooljaar 2014-2015 November nr. 3 Voorwoord Beste ouders/verzorgers, In deze oudernieuwsbrief staat de jaarvergadering van de ouderraad op maandag 17 november om 19.30 uur het meest centraal. Tijdens deze jaarvergadering wordt met de ouders/

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7 Beste ouder(s)/verzorger(s), In mijn voorwoord in de voorgaande nieuwsbrief maakte ik melding van het feit dat er enquêtes uitgezet zouden gaan worden. De ouders van leerlingen in het 1 e en 3 e leerjaar

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie september 0 versie 0 In rood activteiten in het Michaël college-markenhage examentraject die op Markenhage plaatsvinden (leerlingen klas en ). AUGUSTUS 0 7 8 0 7 8 0.00 uur-. uur SLV.. uur Ontvangst nieuwe

Nadere informatie

KLAS 1 Wanneer Wat Inhoud Wie Maandag 14 november: Les 4 en 5 of Les 6 en 7. Zie rooster voor de indeling per klas. Klappen voor Bart: antipesttheater

KLAS 1 Wanneer Wat Inhoud Wie Maandag 14 november: Les 4 en 5 of Les 6 en 7. Zie rooster voor de indeling per klas. Klappen voor Bart: antipesttheater KLAS 1 Maandag 14 november: Les 4 en 5 of Les 6 en 7 Klappen voor Bart: antipesttheater van Bart Melief Klappen voor Bart is een toegankelijke cabaretvoorstelling voor zelfspot, originele grappen en slimme

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015. Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015

NIEUWSBRIEF. Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015. Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015 NIEUWSBRIEF Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015 In deze nieuwsbrief: Van de directeur Van de teamleider onderbouw

Nadere informatie

Stedelijk Gymnasium Breda. Informatie Klas 4

Stedelijk Gymnasium Breda. Informatie Klas 4 Stedelijk Gymnasium Breda Informatie Klas 4 Programma Welkom Mededelingen van de decaan Algemene voorlichting over klas 4 Jack de Wilde, teamleider klas 3 en 4 Kennismaking met de mentoren Stedelijk Gymnasium

Nadere informatie

Informatieavond. Klas 6

Informatieavond. Klas 6 Informatieavond Klas 6 Programma Welkom Definitieve keuze met alternatieven, Eveline Slijngard, decaan Algemene voorlichting over klas 6, Pauline Scheltema, teamleider klas 5 en 6 Kennismaken met de mentor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AFDELING HAVO. Contact. Agenda. Welkom in het nieuwe schooljaar! Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1

NIEUWSBRIEF AFDELING HAVO. Contact. Agenda. Welkom in het nieuwe schooljaar! Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1 AFDELING HAVO Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1 Welkom in het nieuwe schooljaar! Heeft uw kind groep 8 verlaten voor de brugklas? Of maakt hij/zij juist de stap naar een volgend jaar? Het is allemaal

Nadere informatie

AUGUSTUS ma di wo do vr za zo Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

AUGUSTUS ma di wo do vr za zo Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 31 AUGUSTUS 2017 1 2 3 4 5 6 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 32 7 8 9 10 11 12 13 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 33 14 15 16 17 18 19 20 Zomervakantie

Nadere informatie

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

huiswerk- en toetsvrij

huiswerk- en toetsvrij jaarrooster 2017-2018 ouders en leerlingen versie 2017 12 22 in rood = wijzigingen t.o.v. de vorige versie 2 maandag 8 januari 2018 huiswerk- en proefwerkvrij alle leerlingen v.a. 12.10 uur lessen volgens

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do-vrij Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg Patrick Tonnaer

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO

ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO BESTE OUDERS EN TOEKOMSTIGE LEERLINGEN WAT IS DAT TOCH SPANNEND: KIEZEN VOOR EEN MIDDELBARE SCHOOL! Deze brochure laat

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Inhoud Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel Veel vervolgopleidingen

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

Reinier de Graafpad Reinier de Graafpad. Het begint bij jou! mavo. havo

Reinier de Graafpad Reinier de Graafpad. Het begint bij jou! mavo. havo Het begint bij jou! mavo havo #ReinierdeGraafpad volg ons op social media Stanislascollege 2 dagen. Delft Allemaal een #Chromebook. In de les en thuis wordt ermee gewerkt. StanislasReinierdeGraafpad...

Nadere informatie

Wilt u bij betaling in termijnen de data zelf goed in de gaten houden en op tijd betalen, dit voorkomt een hoop administratieve handelingen.

Wilt u bij betaling in termijnen de data zelf goed in de gaten houden en op tijd betalen, dit voorkomt een hoop administratieve handelingen. Aan de ouder(s) of verzorger(s) van leerlingen uit het derde leerjaar Krommenie, 21 januari 2016 Betreft: meerdaagse schoolreis Londen, 19 t/m 23 september 2016 Kenmerk: FdK/jb/16-024 Geachte mevrouw,

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014 Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

Doetinchem, 15 augustus Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Doetinchem, 15 augustus Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s), Doetinchem, 15 augustus 2016 Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s), Op 2016 start het nieuwe schooljaar. Dat lijkt op dit moment misschien nog ver weg, maar toch sturen we jou en je ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus Basiskalender

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus Basiskalender Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo Basiskalender cursus 2017 2018 Versie 26 oktober 2017 Wijzigingen voorbehouden. Week Datum Activiteiten roosterperiode 1 week 9 Deze week werkweek

Nadere informatie

Er zijn 4 selectiecriteria voor goede vwo-ers die meer aankunnen en hoogbegaafden: vaardigheden kennisniveau werkhouding zelfstandigheid

Er zijn 4 selectiecriteria voor goede vwo-ers die meer aankunnen en hoogbegaafden: vaardigheden kennisniveau werkhouding zelfstandigheid Fast Lane VWO: de pilot fase Handleiding voor 2015-2016 Inhoud Inleiding. 1. Welke leerlingen? 2. Hoe aanmelden? 3. Welke leraren? 4. Lesprogramma en rooster. 5. Bevordering, slagen en vwo 6. 6. Leermiddelen

Nadere informatie

Prettige Kerstdagen en gelukkig Nieuwjaar!

Prettige Kerstdagen en gelukkig Nieuwjaar! De laatste oudernieuwsbrief van het kalenderjaar 2013. Een jaar op school dat weer bol heeft gestaan van verschillende activiteiten voor de leerlingen. Op vrijdag hebben leerlingen nog de mogelijkheid

Nadere informatie

Stedelijk Gymnasium Breda. Informatie Klas 4

Stedelijk Gymnasium Breda. Informatie Klas 4 Stedelijk Gymnasium Breda Informatie Klas 4 Programma Welkom Mededelingen van de decaan Algemene voorlichting over klas 4 Jack de Wilde, teamleider klas 3 en 4 Kennismaking met de mentoren Stedelijk Gymnasium

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. Schooljaar December nr. 3. OSG West-Friesland Bontekoestraat LL Hoorn osg.atlascollege.nl. Beste ouder/verzorger,

Nieuwsbrief Ouders. Schooljaar December nr. 3. OSG West-Friesland Bontekoestraat LL Hoorn osg.atlascollege.nl. Beste ouder/verzorger, Beste ouder/verzorger, De lichtjes die branden in de verschillende kerstbomen in de school geven een feestelijke en vrolijke uitstraling. De feestdagen en een vakantie van twee weken zijn een plezierig

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AFDELING VMBO GT. Contact. Agenda. Inleiding. Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1

NIEUWSBRIEF AFDELING VMBO GT. Contact. Agenda. Inleiding. Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1 AFDELING VMBO GT Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1 Inleiding De kop van het nieuwe schooljaar is er alweer vanaf. Gelukkig is iedereen weer gezond en wel terug gekomen van de vakantie. Alle 2e klassers

Nadere informatie

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam oktober 2012 Jaargang 3, nummer 2 Geachte ouders/verzorgers, Dit is de tweede digitale Nieuwsbrief van het schooljaar. In deze Nieuwsbrief houden wij u op de hoogte

Nadere informatie

JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016

JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016 JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016 week 34 Begin schooljaar centen en leerlingen Klassen 17 augustus ma 17 09.00 Stuedag centen, leerlingen ij Kantine A 18 09.00 Start introprogramma brugklassen 10.00 Start

Nadere informatie

vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school

vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school Beste ouder/verzorger, Uw kind gaat binnenkort naar de middelbare school. Een spannende tijd. Samen met uw kind bezoekt

Nadere informatie

OUDERAVOND KLAS 2. donderdag 5 november 2015

OUDERAVOND KLAS 2. donderdag 5 november 2015 OUDERAVOND KLAS 2 donderdag 5 november 2015 Planning van de avond Plenair deel door coördinator 20.15 20.45 Voorstellen ouderraad 20.45 21.00 Klassikaal deel met mentor 21.00 21.30 Mentor - coördinator

Nadere informatie

VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur

VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur contactavond havo 4 2016-2017 programma informatie afdelingsleider havo: dhr. Florisse informatie leerlingencoördinator havo BB: mw.

Nadere informatie

SEPTEMBER ma di wo do vr za zo 1 Start OOP en directie: school open. 7 MH Introductie H4. Start lessen volgens rooster

SEPTEMBER ma di wo do vr za zo 1 Start OOP en directie: school open. 7 MH Introductie H4. Start lessen volgens rooster SEPTEMBER Start OOP en directie: school open 2 4.00-.00 uur Opmaat docenten MH Introductie H4, V4 en H, V. uur opening Schooljaar Klas en tot.00 op VS MH Introductie H4 Start lessen volgens rooster MH

Nadere informatie

Kennismakingsavond 3 atheneum en 3 gymnasium Segbroek College

Kennismakingsavond 3 atheneum en 3 gymnasium Segbroek College Kennismakingsavond 3 atheneum en 3 gymnasium Segbroek College Programma Plenaire bijeenkomst met de afdelingsleiding Informatie profielkeuze door de decaan Kennismaking ouderraad Kennismaking met de mentor

Nadere informatie

nieuwsbrief

nieuwsbrief nieuwsbrief 1 2016-2017 Hallo ouders en verzorgers van de leerlingen van de Foorakker, Hier is de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2016-2017. Het jaar waarin de leerlingen van klas 3 en 4 met hun

Nadere informatie

OPEN HUIS EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS WOENSDAG 14 FEBRUARI / UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI /

OPEN HUIS EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS WOENSDAG 14 FEBRUARI / UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI / OPEN HUIS WOENSDAG 14 FEBRUARI / 18.30-21.00 UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI / 18.30-21.00 UUR EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS MAANDAG 22 JANUARI / 19.00-20.30 UUR Kies voor Corderius College

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 September Vr 27 Praktische Opdracht Kunst muziek/beeldend

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Voor wereldburgers en wetenschappers Ouderavond 11 oktober 2016

Voor wereldburgers en wetenschappers Ouderavond 11 oktober 2016 Voor wereldburgers en wetenschappers Ouderavond 11 oktober 2016 1 Cygnus Gymnasium 5 e Klas 2 Website tab leerlingen & ouders : voor alle relevante informatie vrij toegankelijk Daarnaast info in Cygnalement

Nadere informatie

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd.

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Mill-Hillcollege Goirle, 24 september 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : BLA-1516-032/NIK/AHA/spe : Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Stedelijk Gymnasium Breda

Stedelijk Gymnasium Breda Stedelijk Gymnasium Breda Een bewuste keuze begint met een goede voorbereiding! EEN MODERNE SCHOOL MET EEN KLASSIEKE TRADITIE LOB-programma StudieKeuze klas 4-5-6 Alle activiteiten op een rijtje in 1 document:

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR HET SCHOOLJAAR 2015-2016. www.willibrordgymnasium.nl

PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR HET SCHOOLJAAR 2015-2016. www.willibrordgymnasium.nl PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR HET SCHOOLJAAR 2015-2016 www.willibrordgymnasium.nl SPEERPUNTEN IN ONDERWIJS EN BEGELEIDING MISSIE EN VISIE Willibrord Gymnasium staat voor categoraal gymnasiaal onderwijs in

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

April 2010 ZANDVLIET 85 JAAR

April 2010 ZANDVLIET 85 JAAR Uit de rectorskamer April 2010 ZANDVLIET 85 JAAR In 1925 stichtten ouders in s-gravenhage de tweede christelijke HBS in deze stad, christelijk Lyceum Zandvliet. De naam van de school verwees naar de naam

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo Sept 2011, jr 3 - no 1

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo Sept 2011, jr 3 - no 1 Nieuwsbrief De Cobbenhagenmavo Sept 2011, jr 3 - no 1 Eerste nieuwsbrief van dit schooljaar Zo langzamerhand beginnen we gewend te raken aan de nieuwsbrief van onze school. In deze vorm gaat hij alweer

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Afscheid van directeur Kees Jan Vreeker. Welkom en afscheid. Met vriendelijke groet, Leon de Wit Voorzitter College van Bestuur

Nieuwsbrief. Afscheid van directeur Kees Jan Vreeker. Welkom en afscheid. Met vriendelijke groet, Leon de Wit Voorzitter College van Bestuur Nieuwsbrief 21 september 2017 Aflevering 1 deel 1 - schooljaar 2017-2018. Afscheid van directeur Kees Jan Vreeker Sinds 1 maart 2013 is Kees Jan Vreeker directeur van het Trajectum College. De afgelopen

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

Aanbod Huiswerkbegeleiding Educatief Centrum de IJssel Apeldoorn 2015-16

Aanbod Huiswerkbegeleiding Educatief Centrum de IJssel Apeldoorn 2015-16 Aanbod Huiswerkbegeleiding Educatief Centrum de IJssel Apeldoorn 2015-16 Huiswerkbegeleiding voor leerlingen van het Voortgezet onderwijs Wat bieden wij aan? - Geschikte ruimte waar kinderen in alle rust

Nadere informatie

HOORzaken december 2010 Kersteditie

HOORzaken december 2010 Kersteditie HOORzaken december 2010 Kersteditie Nog iets meer dan een week en dan is het al weer 2011. Het gaat snel dit jaar, vindt u ook niet? Ik aarzel al een paar dagen: ga ik nog even volle kracht vooruit om

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Alkmaar, 14 september 2014 Beste Ouders van onze leerlingen in 2Vwo-X, Dit is de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2014-2015. Als ervaren studenten lopen onze 2e

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo

Informatieavond 4 havo Informatieavond 4 havo Algemene inleiding Inleiding LOB Korte pauze Mentoren, informatie over de klassen De havo afdeling Afdelingsleider 3,4,5 havo Jaarcoördinator 3&4 havo Afdelingsassistent 10 mentoren

Nadere informatie

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst.

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst. Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nr. 1 september 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van september 2015. In deze nieuwsbrief: Van de directeur Nieuws van de Ouderraad

Nadere informatie

Stedelijk Gymnasium Breda Informatieavond ouders klas 1 EEN MODERNE SCHOOL MET EEN KLASSIEKE TRADITIE

Stedelijk Gymnasium Breda Informatieavond ouders klas 1 EEN MODERNE SCHOOL MET EEN KLASSIEKE TRADITIE Stedelijk Gymnasium Breda Informatieavond ouders klas 1 EEN MODERNE SCHOOL MET EEN KLASSIEKE TRADITIE Programma Welkom: Pieter Breuer Informatie: Anne-Geerke Hesselink De rol van ouders en de Oudervereniging:

Nadere informatie

Informatie-avond vwo4. Welkom

Informatie-avond vwo4. Welkom Informatie-avond vwo4 Welkom Agenda Opening Informatie over V4 Decanaat Mentoren Geslaagd!! Het leren in de bovenbouw Inzicht Uit het hoofd leren Oefenen Toepassen Het leren in de bovenbouw Basis leggen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 18 donderdag 14 januari 2016

NIEUWSBRIEF. NR. 18 donderdag 14 januari 2016 NR. 18 donderdag 14 januari 2016 Kind op maandag: Ik ben dichtbij Matteüs 4:18-22; 4:23-25; 5:1-12 Jezus loopt langs het water en roept de vissers om met hem mee te gaan. Jezus komt dichtbij de mensen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen

Nieuwsbrief Leerlingen Beste leerlingen, Het is zover: 2015 zit er bijna op. Sinterklaas gaat overmorgen alweer terug naar Spanje, volgende week zijn de herkansingen voor de bovenbouw, 17 december is het schoolfeest, waarvoor

Nadere informatie

Onze Lieve Vrouwelyceum juli 2016

Onze Lieve Vrouwelyceum juli 2016 Op lesvrije (mid)dagen buiten de in dit programma aangegeven schoolvakanties dienen de leerlingen beschikbaar te zijn voor excursies, praktische opdrachten, schoolexamens, achterstallig werk en, eventueel,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam februari 2013 jaargang 3, nummer 7 Geachte ouders/verzorgers, Dit is de digitale Nieuwsbrief van het Comenius College Rotterdam. In deze Nieuwsbrief houden wij u

Nadere informatie

Melanchthon Business nieuws (december 2013)

Melanchthon Business nieuws (december 2013) Melanchthon Business nieuws (december 2013) Nieuwsbrief voor ouders en leerlingen van Melanchthon Business School ----------------------------------------------- Algemeen Inleiding Via deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 17 januari 2015. Informatieavond ma 26 januari 2015. Middag groep 8 wo 28 januari 2015

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 17 januari 2015. Informatieavond ma 26 januari 2015. Middag groep 8 wo 28 januari 2015 OPEN DAG za 17 januari 2015 9.30-12.30 uur Informatieavond ma 26 januari 2015 aanvang 19.30 uur Middag groep 8 wo 28 januari 2015 aanvang 14.00 uur online aanmelden vóór 23 jan. Burggravenlaan Internationaal

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET HAVO-DIPLOMA. 8 september 2015 Edith Neutel

OP WEG NAAR HET HAVO-DIPLOMA. 8 september 2015 Edith Neutel OP WEG NAAR HET HAVO-DIPLOMA 8 september 2015 Edith Neutel Programma 19.00 19.30 uur informatie 19.30 19.40 uur koffie 19.40 20.30 uur mentor Organisatiestructuur College van Bestuur Onderwijsdirecteur

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas 24 november 2015 26-06-14 1 Na vanavond begrijpt en weet U: Wat profielen zijn. Welke profielen er op het Cosmicus College zijn. Hoe een profiel gekozen

Nadere informatie

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo KIESWIJZER LAAR & BERG 2016-2017 Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo Inhoud Inleiding... 3 Stroomkeuze vwo 3 en MYP 3... 4 Profielkeuze havo... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en

Nadere informatie

Van Mavo-4 naar Havo-4

Van Mavo-4 naar Havo-4 Van Mavo-4 naar Havo-4 Doorstromen naar HAVO-4 met een Mavodiploma. Een leerling kan er voor kiezen om na het behalen van het Mavodiploma door te stromen naar Havoo-4 op het Hoeksch Lyceum. De overstap

Nadere informatie

Onze Lieve Vrouwelyceum 2012-2013 3 september 2012 AUGUSTUS 2012. Ma di wo do vr za zo

Onze Lieve Vrouwelyceum 2012-2013 3 september 2012 AUGUSTUS 2012. Ma di wo do vr za zo 31 AUGUSTUS 2012 1 2 3 4 5 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 32 6 7 8 9 10 11 12 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 33 34 35 13 14 15 16 17 18 19 Zomervakantie

Nadere informatie

Personeel van school reageert snel op vragen die per mail gesteld worden. Fijn!

Personeel van school reageert snel op vragen die per mail gesteld worden. Fijn! Verslag bijeenkomst klassenouders d.d. 12 april 2016. Klas 1bk, 1km, 1mh, 1hv Kinderen gaan met plezier naar school! Huiswerk Ouders missen de papieren agenda. Telkens inloggen is niet handig. Hierdoor

Nadere informatie

HAVO Voorlichting Tweede Fase

HAVO Voorlichting Tweede Fase HAVO Voorlichting Tweede Fase HAVO 5 (2014-2015) Het officiële PTA is te vinden op It s Learning. Slechts aan dat PTA kunnen rechten worden ontleend. Gegevens Mentor Naam: Email: Telefoon: KWT-uren Aansluiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief Voorwoord. Schooljaar 2013-2014 Maart nr. 6

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief Voorwoord. Schooljaar 2013-2014 Maart nr. 6 Beste ouders/verzorgers, De maand januari stond in het teken van de Open Dagen voor nieuwe brugklasleerlingen. Onze school is zeer druk bezocht. Het is nu afwachten welke leerlingen zich uiteindelijk gaan

Nadere informatie

Stedelijk Gymnasium Breda

Stedelijk Gymnasium Breda Stedelijk Gymnasium Breda Een bewuste keuze begint met een goede voorbereiding! EEN MODERNE SCHOOL MET EEN KLASSIEKE TRADITIE LOB-programma StudieKeuze klas 4-5-6 Alle activiteiten op een rijtje in 1 document:

Nadere informatie

Interne nieuwsbrief september Voorwoord. Imago onderzoek positief

Interne nieuwsbrief september Voorwoord. Imago onderzoek positief Interne nieuwsbrief september 2017 Voorwoord Het lijkt al weer zo lang geleden, maar hopelijk hebben jullie een fijne zomervakantie achter de rug. Inmiddels zijn de scholen weer volop in bedrijf en wij

Nadere informatie

Onze Lieve Vrouwelyceum juli 2016

Onze Lieve Vrouwelyceum juli 2016 Op lesvrije (mid)dagen buiten de in dit programma aangegeven schoolvakanties dienen de leerlingen beschikbaar te zijn voor excursies, praktische opdrachten, schoolexamens, achterstallig werk en, eventueel,

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

TWEETALIG ONDERWIJS VERLEG JE GRENZEN!

TWEETALIG ONDERWIJS VERLEG JE GRENZEN! TWEETALIG ONDERWIJS VERLEG JE GRENZEN! GO INTERNATIONAL! Wil je uitstekend Engels leren spreken, ga je kiezen voor havo- of vwo-onderwijs en zie je het wel zitten om tijdens je middelbare schooltijd één

Nadere informatie

Nummer 4 14 oktober Samen leren om te groeien-samen op reis worden we wereldwijs

Nummer 4 14 oktober Samen leren om te groeien-samen op reis worden we wereldwijs Nummer 4 14 oktober 2016 Belangrijke data 17 t/m 21 oktober: herfstvakantie 24 oktober: studiedag team (geen school; 25 oktober start school om 8.45 uur.) 26 oktober: luizencontrole 1 november: Schilpdag

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer!

ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer! ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer! Welkom Met ons onderwijs willen we voor elke VMBO leerling relevant zijn. Door ons onderwijs ontdekken leerlingen wat hen boeit, wat ze kunnen en waar

Nadere informatie

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 2 OUDERAVOND 3 (T)VWO 2015-16 Dinsdag 17 november 2015 Op deze speciale ouderavond voor de leerlingen van klas 3 tvwo en 3 vwo krijgt u informatie over de inrichting

Nadere informatie

Nieuwskraker. Wat komen gaat. Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a.

Nieuwskraker. Wat komen gaat. Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a. Nieuwskraker nr. 16, 10 april 2015 Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a. Wat komen gaat Agenda 13 t/m 24 april: Entreetoets groep 7 Ook deze week: gesprekken met ouders van leerlingen

Nadere informatie

AGENDA CURSUS

AGENDA CURSUS AGENDA CURSUS 2017 2018 SEPTEMBER 2017 dinsdag 5 september 2017 start cursus kennismaking, ophalen roosters en inleveren ondertekende gebruikersovereenkomst schoolboeken: - 11.30 uur: klas 1-11.45 uur:

Nadere informatie

HAVO 3. profielkeuze Vakkenpakket HAVO 4 en 5

HAVO 3. profielkeuze Vakkenpakket HAVO 4 en 5 HAVO 3 profielkeuze Vakkenpakket HAVO 4 en 5 programma 1. Voorlichting profielkeuzetraject 2. Workshops/Informatierondes vakken bovenbouw 3. Opmerkingen/vragen na de avond + informeel samenzijn. Deze presentatie

Nadere informatie

nieuwsbrief Datum: 17 december 2015

nieuwsbrief Datum: 17 december 2015 nieuwsbrief Datum: 17 december 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Teamleiders... 1 3. Roosterwijzigingen en nieuwe collega s... 2 4. Ondernemersweek en kerstmarkt... 2 5. Het tweede halfjaar... 4 6. 10-minutenavond...

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl NIEUWSFLITS 31e jaargang / Nummer 11 / 9 februari 2016 Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl Agenda Belangrijke data vr 19.02.2016 Margedag: alle

Nadere informatie

jaaragenda 2015-2016 versie 23 september 2015

jaaragenda 2015-2016 versie 23 september 2015 JAARAGENDA 2015-2016 dag datum activiteit di 01-09-15 introductiedag alle leerjaren wo 02-09-15 start periode 1 (wo 02-09 t/m ma 16-11) do 03-09-15 vr 04-09-15 ma 07-09-15 di 08-09-15 wo 09-09-15 19:00

Nadere informatie

BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426

BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426 BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van en de leerlingen van de 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, 5 e en 6 e klassen Krommenie, 24 februari 2016 Geachte mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie

leerjaar 2/3 nr. 4/2013-2014

leerjaar 2/3 nr. 4/2013-2014 leerjaar 2/3 nr. 4/2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Dit is de laatste nieuwsbrief die u ontvangt dit schooljaar. We informeren u over bijzondere dingen die gebeurd zijn en over activiteiten die

Nadere informatie