Master of Project Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master of Project Management"

Transcriptie

1 Master of Project REsearch centre for INNOVATIon & BUSINESS

2 The Master of Project program is unprecedented in its focus, content and quality. It provides project management professionals a unique opportunity to take a leap in their development. A. J. Gilbert Silvius Professor of Business, ICT and Innovation Program director

3 Are you up to the challenge? Gaat u de uitdaging aan? Realizing organizational change is a key-competence for any organization in anticipating on and adapting to changing market conditions, a dynamic society and technological developments. Managing these changes in projects has therefore developed from an operational sideline activity into a strategic core-concern for management, vital for realizing innovations. Its increasing importance creates a strong demand for highly educated professionals with a thorough understanding of the technical, behavioural and contextual aspects of project management. The Master of Project program prepares upcoming project managers for this demanding task. The program is an essential contribution to the development of project management as a profession. Its focus on sustainability in project management, offers a unique opportunity for project managers to develop themselves as highly qualified readyfor-the-future professionals and as thought leaders in the innovation of organizing change. The 2-year part-time program is open to professionals holding a Bachelor s or Master s degree, whose career ambitions and motivation lie in the area of managing projects and organizational change. It is essential that you have at least 2 years of relevant project-related work experience and still work in a relevant project-related environment. The Master of Project program has been developed in close cooperation with leading services companies in the project management field, such as Sogeti, Getronics, Van Aetsveld, Logica, Yacht and Expecto. These companies recognize the need and potential for this Master program and acknowledge its surplus value compared to other project management trainings. In the program, Utrecht University of Applied Sciences Utrecht cooperates with leading international universities in the field of project management in the PMUni network. Do you see yourself in a senior project management position or as a consultant in the field of project management? In this master program you will develop the necessary knowledge and professional skills to enable you to make that career step. Are you up to the challenge? Organisaties dienen zich voortdurend aan te passen aan, of te anticiperen op, veranderende marktomstandigheden, een dynamische maatschappij en technologische ontwikkelingen. Het beheerst kunnen veranderen is daarmee voor veel bedrijven een kritieke succesfactor geworden. Veel van deze veranderingen worden georganiseerd en bestuurd als pro jecten. Effectief projectmanagement is daarmee een strategische competentie geworden. Cruciaal voor het realiseren van innovaties en van doorslaggevend belang voor de organisatorische slagkracht. Deze ontwikkeling creëert een groeiende behoefte aan hoogwaardige professionals met een goed begrip van de technische, gedrags- en contextuele aspecten van projectmanagement. De opleiding Master of Project bereidt in projecten werkzame professionals voor op deze uitdaging. De opleiding is een belangrijke stap in de ontwikkeling van projectmanagement als vak. Leidend tot projectmanagers die zich onderscheiden door hoogwaardige kennis, effectief gedrag, kennis van de organisatorische context en oog voor duurzaamheidaspecten. Projectmanagers ook die bijdragen aan de innovatie van het vak en thought leaders zijn op het gebied van projecten, innovatie en organi satieverandering. De 2-jarige parttime opleiding richt zich op in projecten werkzame professionals met een afgeronde opleiding op bachelor niveau, minimaal twee jaar relevante werkervaring en de ambitie hun loopbaan verder te ontwikkelen op het gebied van projectmanagement en organisatieverandering. De Master of Project is ontwikkeld in nauwe samenwerking met vooraanstaande partijen uit de markt, waaronder Sogeti, Getronics, Van Aetsveld, Logica, Yacht en Expecto. Deze organisaties herkennen de toegevoegde waarde van deze Master studie ten opzichte van andere opleidingen voor projectmanagement. In de studie werkt Hogeschool Utrecht samen met leidende universiteiten op het gebied van projectmanagement in het PMUni netwerk. Ambieert u een carrière als innovatieve projectmanager? Als leidende professional? Of als adviseur op het gebied van projectmatig werken en organisatieverandering? In het Master of Project programma ontwikkelt u de kennis en vaardigheden om deze stap te maken. Gaat u de uitdaging aan?

4 Program information Opleidingsinformatie The Master of Project answers the present and future demands of the project management professional. The main orientation of the program is on organizational projects, aimed at implementing business processes, new services, organizational change, ICT systems, and etcetera. The program combines academic knowledge, practical application and personal skills in order to obtain professional project management competences. Competences The curriculum of the Master of Project is developed with the IPMA International Competence Baseline 3 (ICB3) in mind, with addition of reflective and innovative aspects. The program highlights both the inside-out and the outside-in perspectives on projects and project management. The program therefore covers both technical and contextual project management competences. The third group of competences, the behavioural competences, is covered in the organizational change and personal skills courses. The innovative aspect of the program is shown by the addition of academic competences and research skills. After completion of the program, the student is not just a more complete project manager. He or she is also a mature professional; capable of reflec ting on the everyday practice and having a (positive) critical attitude towards assumed best practices. These professionals are capable of conceptual thinking and can add evidence based knowledge to the knowledge-base of project management. Sustainable Project A third innovative aspect of the program is its focus on sustainable project manage ment. This central theme of the program was born out of the notion that projects have their context. Projects are processes of change within organizations. Change that aims at realizing organizational strategies or goals. But also change that effects the behaviour of people inside or outside the organization. Project managers are responsible to keep the balance between the result of a project and its internal and external aspects and effects. De Master of Project opleiding richt zich op de eisen die aan projectmanagement professionals gesteld worden, nu en in de toekomst. De studie is gericht op bedrijfskundige projecten, bijvoorbeeld de invoering van bedrijfsprocessen, nieuwe producten of diensten, organisatieveranderingen of informatiesystemen. Het programma combineert academische kennis, praktische toepassing en persoonlijke vaardigheden om hoogwaardige projectmanagement competenties te ontwikkelen. Competenties Het curriculum van de Master of Project is ontwikkeld op basis van de IPMA International Competence Baseline 3 (ICB3), waaraan de aspecten reflectie, onderzoek en innovatie zijn toegevoegd. De opleiding belicht zowel de inside-out als de outside-in zienswijze van projecten en projectmanagement. In het programma is dit vormgegeven door naast de technische competenties van de projectmanager, ook de contextuele competenties op te nemen. De derde competentiegroep, de gedragscompeten ties, komt aan de orde in de verander kundige en persoonlijke vaardigheden modules van de opleiding. Het innovatieve karakter van de opleiding komt onder andere naar voren in de toevoeging van onderzoekscompetenties en academische vaardigheden. Na afronding van de master is de student niet alleen een completere projectmanager. Hij of zij is ook in staat te reflecteren op ontwikkelingen in de praktijk en nieuwe evidence-based kennis toe te voegen aan de bestaande body-of-knowledge van het vakgebied. Duurzaam projectmanagement Een derde innovatief aspect van de opleiding is de aandacht voor duurzaamheid in het centrale thema: Sustainable Project. Dit thema is geboren vanuit de visie dat projecten niet op zich staan. Projecten zijn veranderingen in of tussen organisaties. Veranderingen die bijdragen aan de strategie of doelen van een organisatie. Maar ook veranderingen die effect hebben op personen, middelen en bronnen, binnen én buiten de organi satie. De projectmanager dient oog te hebben voor deze effecten van het project én het projectresultaat. Duurzaamheid is hierbij het leidende criterium. Duurzaamheid in de betekenis van evenwicht tussen

5 Just keeping track of time, cost and quality therefore doesn t cut it anymore. The project manager of tomorrow should also take responsibility for the result he or she realizes. And sustainability is an important criterion for this result. Sustainability in the meaning of the balance between economical, environmental and social aspects of the result. But also sustainability in the meaning of having created real change. Organisation and course load The Master Project is a 2 years part-time program. Each year consists of 4 blocks of 9 weeks. One block contains 2 courses on professional competences. One course in the afternoon (14.30 h h.) and one course in the evening (18.15 h h.). Lectures take place each Wednesday. The first 7 weeks of each block are filled with lectures. Week 8 and 9 are for The complexity of project management today requires a master project manager to handle. Ton Hayes Director Expecto economische, sociale en ecologische belangen. Balans tussen People, Planet en Profit, waarbij het ook gaat om het creëren van échte, gedragen, veranderingen. Het managen van de traditionele triple constraint : tijd, geld en kwaliteit, is hiervoor niet toereikend. De projectmanager van de toekomst is (mede-) verantwoordelijk voor het resultaat dat het project realiseert. Organisatie en studielast De Master of Project kent een 2-jarig parttime programma. Een studiejaar bestaat uit vier blokken van 9 weken. In ieder blok volgt de student twee modules. Iedere module bestaat uit 7 colleges, die op de woensdagmiddag en -avond gevolgd worden. Eén module van u. tot u. en één module van u. tot u. De weken 7 en 8 van ieder blok worden gebruikt voor de afronding van opdrachten en examens. Naast deze colleges op woensdag, volgt de student per blok één cursusdag in de Project Skills module die gedurende de gehele opleiding gevolgd wordt. De studielast van de opleiding bedraagt circa 20 uur per week, inclusief het volgen van de colleges, lesvoorbereiding, opdrachten en de thesis. Thesis De opleiding wordt afgesloten met een thesis. Deze thesis vormt de masterproef van de opleiding, waarin de student demonstreert dat hij de beoogde kennis en competentie heeft verworven. De thesis rapporteert een onderzoeksproject, dat bij voorkeur binnen de eigen werkomgeving kan worden uitgevoerd. Taal Alle literatuur en studiematerialen zijn in de Engelse taal. De colleges zijn in beginsel in het Engels, tenzij alle studenten Nederlandstalige zijn. Docententeam Het docententeam van de master is samengesteld als een mix van academici en ervaren praktijkmensen. De docenten zijn thought leader op hun specifieke deelgebied van projectmanagement en publiceren regelmatig vakartikelen en boeken. Supervisie en begeleiding Iedere student krijgt tijdens de studie een coach toegewezen voor het reflecteren op het eigen leerproces, de toepassing hiervan en studiegerelateerde persoonlijke zaken. De algehele studievoortgang wordt bewaakt door de opleidingsmanager. Digitale leeromgeving De Master of Project is ontwikkeld als een blended programma van groepsgewijs onderwijs, persoonlijke coaching en collegiaaal leren. Studenten kunnen beschikken over een digitale

6 / Program information Opleidingsinformatie testing by preliminary examinations and assignments. Next to the lectures, students have one full day of the Project Skills course, which runs through the entire course, per block. A global indication of the total course load is 20 hours per week, including attending classes, private study, practical assignments, participating in project groups and the thesis. Thesis During the final half-year of the program you will be expected to write a thesis, the contents of which prove that you have mastered the skills and abilities covered. The thesis is based on a research and development project, preferably in your own work environment. Language All literature, study materials and lectures in the master are provided in the English language. Faculty Lecturers in the master come from an academic or a practitioner background. They are thought-leaders in their distinctive field and publish regularly in academic or professional media. Supervision Students get a personal coach on work related matters, as well as personal study related coaching. A special supervisor is appointed for the thesis. Overall supervision is in the hands of the program manager and the teaching staff. Learning environment The master offers a blended model of classroom teaching, individual coaching and peer supervision. A supportive digital learning environment is provided for sharing course information and materials, literature, discussion platforms et cetera. ICT facilities as well as social activities of students and staff support and stimulate community building within the master program. Quality The quality of the program is monitored by the quality standards and systems of Utrecht University of Applied Sciences. For the Master of Project an independent Advisory Board is installed which advises on the content and organization of the program. International cooperation The program participates in the PMUni network of universities, involved in project management. leer en samenwerkingsomgeving voor het delen van literatuur, presentaties, informatie, het werken aan projecten, etc. Kwaliteit De kwaliteit van de master opleiding is geborgd in de kwaliteitssystemen van Hogeschool Utrecht. Specifiek voor de Master of Project is een onafhankelijke Raad van Advies ingesteld die adviseert over de inhoud en organisatie van de opleiding. Internationale samenwerking De Master of Project participeert in het PMUni netwerk van universiteiten op het gebied van projectmanagement. The further development of the project manage Ment profession requires project managers to take responsibility for sustainability. Mary McKinlay Adjunct Professor of Project ESC Lille, Vice President IPMA

7 Application and admission Aanmelding en toelating Admission to this master course is subject to the following prerequisites: you hold a bachelor s degree; you have at least two years of projectrelated work experience; you work in an environment appropriate to the degree profile; you have a prerequisite knowledge of project management on the level of Prince2 foundation or IPMA D; you have a good command of English, both written and spoken. After application you will follow an intake procedure, during which also your motivation and personal ambition will be discussed. Qualification On successful completion of this course, you are awarded the title of Master of Project (MPM). The Master of Project is a Professional Master. The program has an orientation on the profession and has a clear relationship with the current professional practice. The program is scientific, since by including research competences, it meets the requirements of the academic master level. Tuition fee The tuition fee for the two-year program is per year. This includes enrolment and teaching costs, course materials, software licenses, catering, and the use of college facilities. Costs for the International week are not included. Location and accessibility Lectures take place at the location of the Faculty of Economics and, Padualaan 101 in Utrecht, which is easily accessible both by car and public transport. For directions, see Do you have questions? Should you have any questions about the course content or how it matches your personal situation, please contact Alice van der Grein, on , You can also find current information about the Master of Project on Address: HU, University of Applied Sciences Utrecht Padualaan CH Utrecht The Netherlands T / F Deelname aan de opleiding is mogelijk indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan; u heeft een opleiding op bachelor niveau succesvol afgerond; u heeft minimal twee jaar relevante werkervaring in projecten of projectmatig werken; u draagt in uw huidige werkomgeving (mede)verantwoordelijkheid voor het realiseren van een middelgroot project of meerdere kleinere projecten; u beschikt over basiskennis op het gebied van projectmatig werken en projectmanagement op het niveau Prince2 foundation of IPMA D; u heeft een goede beheersing van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk. Na aanmelding en bij voldoen aan boven - staande vereisten, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek zal onder andere uw persoonlijke ambitie en motivatie worden besproken. Diplomering Na succesvolle afronding van de studie mag u de titel Master of Project (MPM) voeren. De Master of Project studie is een zgn. professional master. Dit houdt in dat de studie opleidt tot masterniveau in een beroep. Behalve beroepsgericht, is de studie ook wetenschappelijk van aard omdat in de eindtermen van de studie, de voor het masterniveau benodigde wetenschappelijke competenties zijn opgenomen. Collegegeld Het collegegeld voor het 2-jarige programma bedraagt per jaar. Hierin zijn de kosten van boeken, hand-outs, catering en het gebruik van de Hogeschool Utrecht faciliteiten inbegrepen. De kosten voor de International Week dienen additioneel te worden voldaan. Locatie en route De colleges vinden plaats op de Faculteit Economie en, Padualaan 101 in Utrecht. Deze locatie is uitstekend bereikbaar, zowel met openbaar vervoer als met de auto. Een routebeschrijving naar de Padualaan is verkrijgbaar op Heeft u vragen? Als u vragen heeft over de opleiding of over uw mogelijkheden binnen de studie, dan kunt u contact opnemen met Alice van der Grein, , U kunt actuele informatie over de oplei - ding ook vinden op Adres: Hogeschool Utrecht, Padualaan CH Utrecht T / F

8 Curriculum curriculum The curriculum of the Master of Project is inspired by the International Competence Baseline 3 (ICB3) of the International Project Association (IPMA). The program, however, adds specific innovative qualities. Het curriculum van de Master of Project is geïnspireerd door de International Competence Baseline 3 (ICB3) van de International Project Association (IPMA). Het programma voegt hier echter enkele specifieke innovatieve elementen aan toe. Courses Technical competences Advanced Methods of Project Scope, Issue & Quality Project Planning & Structuring Risk & Opportunity Stakeholder & Project Governance Courses Behavioural competences Project Skills * of Change Leadership & Teamwork Courses Contextual competences Strategic Program & Portfolio Budgeting & Business case Sustainability in Project, including the International Week ** * spread over entire program ** International Week: in the context of Sustaina bility in Project you will participate in an International Week on project management issues. This event will take place in either Paris, Vienna or Utrecht and is organized in cooperation with other (European) universities. * lint module gedurende de gehele opleiding ** International Week: als onderdeel van de module Sustainability in Project nemen de studenten deel aan een International Week die in samenwerking met andere (Europese) universiteiten wordt georganiseerd. Courses Scientific competences Research Methods & Techniques Thesis year 1 year 2 block 1 block 2 block 3 block 4 block 5 block 6 block 7 block 8 Advanced Methods of Project Scope, Issue & Quality Project Planning & Structuring Risk & Opportunity of Change Stakeholder & Project Governance Thesis Research Methods & Techniques A Leadership & Teamwork Strategic Budgeting & Business case Program & Portfolio Research Methods & Techniques B Sustainability in Project Thesis Completion Workshops Project Skills

9 Why this Master program? Waarom deze Master? Investment in your career By following this Master program you have the opportunity to function on a high level. It will be a real career changing event for you. Working with your fellow students and the resulting social contacts expand your outlook. Two-way advantages The Master Project links theory and practice, which is of great benefit to both you and your employer. Personal choices As a student on a Master s degree course, you are able to actively steer your own learning process through your choice of projects and their design. During the research and thesis phase, you may deepen your studies even more precisely by selecting your thesis topic and determining your approach to it. Personal supervision Studying successfully whilst holding down a job requires a considerable amount of effort. For the duration of your course, you are allocated a coach who is familiar with your discipline and understands your particular situation as a part-time student. Een investering in uw carrière U volgt de master niet voor uw huidige functie, u volgt de master voor uw loopbaan. Een mastertitel biedt u de mogelijkheid uw loopbaan naar een hoger niveau te tillen. Een career changing experience. Het werken met gelijkgestemde collega-studenten en hoogwaardige docenten geeft u een schat aan sociale contacten en verbreedt uw professionele visie. Theorie én toepassing De Master of Project verbindt theorie en praktische toepassing en biedt daardoor inzichten waar niet alleen u, maar ook uw werkomgeving van profiteert. Eigen inbreng Als student in de Master of Project heeft u verschillende mogelijkheden uw eigen leerproces te sturen in de richting waarin u zich wilt onderscheiden. In diverse modulen kunt u in de opdrachten eigen cases inbrengen en in de thesis kunt u met uw onderzoeks werk een eigen specialisme opbouwen. Persoonlijke coaching en begeleiding Een veeleisende studie naast een veeleisende werkkring vereist een topinspanning en een goede motivatie. Voor de duur van de studie krijgt u daarom de coaching aangeboden van een collegaprofessional, die weet in welk lastig parket u soms kunt zitten en die u helpt prioriteiten te stellen om uw persoonlijke doelen te halen.

10 Professional Project is an important success factor for operating in today s markets. Adrie van Dongen Director Siemens Netherlands We believe that the increasing attention for project management in higher education and scientific research, surely contributes to the development of project management as a profession. John Verstrepen Director IPMA Netherlands This program adds much needed scientific insights to the practical trade of project management. Wim van de Kant Director Van Aetsveld, Project and Change kcib_eb_1009_rk

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011 Vlindersingel 220 NL 3544 VM Utrecht +31 308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Adviesrapport Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding HBO Master opleiding Project Management Project Management deeltijd deeltijd Hogeschool Utrecht Hogeschool

Nadere informatie

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Accountancy en Management Control Accounting UVT-1-11.indd 1 16-04-2007 15:10:48 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg

Nadere informatie

Masters Marketing Management

Masters Marketing Management Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Marketing Management Marketing Research UVT-8_11.indd 1 16-04-2007 15:50:26 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg University

Nadere informatie

Study Guide. Deze studiegids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend.

Study Guide. Deze studiegids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend. Study Guide Faculty of Spatial Sciences Adres: / Visiting Adress: Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen / Faculty of Spatial Sciences Landleven 1 9747 AD Groningen Postadres: / Postal Adress: Postbus 800

Nadere informatie

Need to know voor professionals

Need to know voor professionals Need to know voor professionals Fondscatalogus 2011 Studieboek Bestseller Nieuw Up to Date IT-management Enterprise-architectuur Projectmanagement Businessmanagement www.vanharen.net Dit zijn onze belangrijkste

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels Code of Conduct Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit van Tilburg pagina 2-10 Tilburg University s rules of behaviour page

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

Study Guide. Bachelor s programme in. International Business & Management Studies 2013-2014. Version 1.3

Study Guide. Bachelor s programme in. International Business & Management Studies 2013-2014. Version 1.3 Study Guide Bachelor s programme in International Business & Management Studies 2013-2014 Version 1.3 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, September 2013 Contents 1 Foreword 5 2 Organization of the

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie -

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 I De Bacheloropleiding

Nadere informatie

Vaardighedenonderwijs voor promovendi

Vaardighedenonderwijs voor promovendi Faculteit der Geesteswetenschappen Vaardighedenonderwijs voor promovendi Graduate School for Humanities Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam Academisch jaar 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Learning outcomes. theoretical

Learning outcomes. theoretical Learning outcomes theoretical accountancy education 2008 This document is in English as from paragraph 2.5, page Betreft : Dutch learning outcomes theoretical accountancy education Auteur : Commissie Eindtermen

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business. Studiegids 2013-2014 Student Handbook 2013-2014. Opleidingen Degree programmes

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business. Studiegids 2013-2014 Student Handbook 2013-2014. Opleidingen Degree programmes Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business Studiegids 2013-2014 Student Handbook 2013-2014 Opleidingen Degree programmes 1 Studiegids 2013-2014 / Student Handbook 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bachelor Thesis. Author: Martijn Leegsma (s0175978) m.leegsma@student.utwente.nl

Bachelor Thesis. Author: Martijn Leegsma (s0175978) m.leegsma@student.utwente.nl Bachelor Thesis The gap between marketing education and marketing practice in The Netherlands A study of the competences that marketing practice requires Bachelor Thesis Business Administration University

Nadere informatie

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam.

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam. 1 2 7 5 Applied Research 1 2 3 4 5 Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Research proposal, management summary. Will be anounced on

Nadere informatie

Study Guide. Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013

Study Guide. Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013 Study Guide Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013 1 2 Contents 1 Foreword 6 2 Organization of the study programme 8 2.1 Professional profile... 8 2.1.1 Profession... 8

Nadere informatie

Advanced Courses CE. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1

Advanced Courses CE. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1 Advanced Courses CE Een Advanced Course (AC) is een module van 4 uur gedurende 1 periode (6wk). De AC s worden afgesloten met een schriftelijk tentamen/ opdracht/ mondelinge presentatie in de collegeweek

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Advanced Courses CO. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1

Advanced Courses CO. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1 Advanced Courses CO Een Advanced Course (AC) is een module van 4 uur gedurende 1 periode (6wk). De AC s worden afgesloten met een schriftelijk tentamen/ opdracht/ mondelinge presentatie in de collegeweek

Nadere informatie

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development SCHOUTEN & NELISSEN INTRODUCES SCHOUTEN GLOBAL A PERFECT FIT SCHOUTEN GLOBAL AND THE VOLVO

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Samenwerkend leren op afstand Mathilde Molendijk Judith Kaandorp Draft EMP-endreport colleborative learning in distance education

Nadere informatie

International Studies

International Studies International Studies opleidingen 2015 2016 Aviation Studies Business & Management Studies Tourism www.rocva.nl International Studies It s a small world, so think big! The demand for internationally trained

Nadere informatie

Tools voor learning analytics

Tools voor learning analytics Tools voor learning analytics Arnoud Groot (in opdracht van SURF) 2013 Brochure samengesteld op basis van de SURFacademy bijeenkomst tools voor learning analytics. Tijdens deze bijeenkomst zijn leveranciers

Nadere informatie

Toekomstbestendig en Studentgericht Bacheloronderwijs van de TU/e

Toekomstbestendig en Studentgericht Bacheloronderwijs van de TU/e Toekomstbestendig en Studentgericht Bacheloronderwijs van de TU/e Eindrapportage van de taskforce Redesign Ba-curriculum en Standpunt College van Bestuur Intern Mei 2011 Where innovation starts Toekomstbestendig

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering Een evaluatie van de kwaliteit van de masteropleidingen in de Statistiek en de Actuariële Wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie