Master of Project Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master of Project Management"

Transcriptie

1 Master of Project REsearch centre for INNOVATIon & BUSINESS

2 The Master of Project program is unprecedented in its focus, content and quality. It provides project management professionals a unique opportunity to take a leap in their development. A. J. Gilbert Silvius Professor of Business, ICT and Innovation Program director

3 Are you up to the challenge? Gaat u de uitdaging aan? Realizing organizational change is a key-competence for any organization in anticipating on and adapting to changing market conditions, a dynamic society and technological developments. Managing these changes in projects has therefore developed from an operational sideline activity into a strategic core-concern for management, vital for realizing innovations. Its increasing importance creates a strong demand for highly educated professionals with a thorough understanding of the technical, behavioural and contextual aspects of project management. The Master of Project program prepares upcoming project managers for this demanding task. The program is an essential contribution to the development of project management as a profession. Its focus on sustainability in project management, offers a unique opportunity for project managers to develop themselves as highly qualified readyfor-the-future professionals and as thought leaders in the innovation of organizing change. The 2-year part-time program is open to professionals holding a Bachelor s or Master s degree, whose career ambitions and motivation lie in the area of managing projects and organizational change. It is essential that you have at least 2 years of relevant project-related work experience and still work in a relevant project-related environment. The Master of Project program has been developed in close cooperation with leading services companies in the project management field, such as Sogeti, Getronics, Van Aetsveld, Logica, Yacht and Expecto. These companies recognize the need and potential for this Master program and acknowledge its surplus value compared to other project management trainings. In the program, Utrecht University of Applied Sciences Utrecht cooperates with leading international universities in the field of project management in the PMUni network. Do you see yourself in a senior project management position or as a consultant in the field of project management? In this master program you will develop the necessary knowledge and professional skills to enable you to make that career step. Are you up to the challenge? Organisaties dienen zich voortdurend aan te passen aan, of te anticiperen op, veranderende marktomstandigheden, een dynamische maatschappij en technologische ontwikkelingen. Het beheerst kunnen veranderen is daarmee voor veel bedrijven een kritieke succesfactor geworden. Veel van deze veranderingen worden georganiseerd en bestuurd als pro jecten. Effectief projectmanagement is daarmee een strategische competentie geworden. Cruciaal voor het realiseren van innovaties en van doorslaggevend belang voor de organisatorische slagkracht. Deze ontwikkeling creëert een groeiende behoefte aan hoogwaardige professionals met een goed begrip van de technische, gedrags- en contextuele aspecten van projectmanagement. De opleiding Master of Project bereidt in projecten werkzame professionals voor op deze uitdaging. De opleiding is een belangrijke stap in de ontwikkeling van projectmanagement als vak. Leidend tot projectmanagers die zich onderscheiden door hoogwaardige kennis, effectief gedrag, kennis van de organisatorische context en oog voor duurzaamheidaspecten. Projectmanagers ook die bijdragen aan de innovatie van het vak en thought leaders zijn op het gebied van projecten, innovatie en organi satieverandering. De 2-jarige parttime opleiding richt zich op in projecten werkzame professionals met een afgeronde opleiding op bachelor niveau, minimaal twee jaar relevante werkervaring en de ambitie hun loopbaan verder te ontwikkelen op het gebied van projectmanagement en organisatieverandering. De Master of Project is ontwikkeld in nauwe samenwerking met vooraanstaande partijen uit de markt, waaronder Sogeti, Getronics, Van Aetsveld, Logica, Yacht en Expecto. Deze organisaties herkennen de toegevoegde waarde van deze Master studie ten opzichte van andere opleidingen voor projectmanagement. In de studie werkt Hogeschool Utrecht samen met leidende universiteiten op het gebied van projectmanagement in het PMUni netwerk. Ambieert u een carrière als innovatieve projectmanager? Als leidende professional? Of als adviseur op het gebied van projectmatig werken en organisatieverandering? In het Master of Project programma ontwikkelt u de kennis en vaardigheden om deze stap te maken. Gaat u de uitdaging aan?

4 Program information Opleidingsinformatie The Master of Project answers the present and future demands of the project management professional. The main orientation of the program is on organizational projects, aimed at implementing business processes, new services, organizational change, ICT systems, and etcetera. The program combines academic knowledge, practical application and personal skills in order to obtain professional project management competences. Competences The curriculum of the Master of Project is developed with the IPMA International Competence Baseline 3 (ICB3) in mind, with addition of reflective and innovative aspects. The program highlights both the inside-out and the outside-in perspectives on projects and project management. The program therefore covers both technical and contextual project management competences. The third group of competences, the behavioural competences, is covered in the organizational change and personal skills courses. The innovative aspect of the program is shown by the addition of academic competences and research skills. After completion of the program, the student is not just a more complete project manager. He or she is also a mature professional; capable of reflec ting on the everyday practice and having a (positive) critical attitude towards assumed best practices. These professionals are capable of conceptual thinking and can add evidence based knowledge to the knowledge-base of project management. Sustainable Project A third innovative aspect of the program is its focus on sustainable project manage ment. This central theme of the program was born out of the notion that projects have their context. Projects are processes of change within organizations. Change that aims at realizing organizational strategies or goals. But also change that effects the behaviour of people inside or outside the organization. Project managers are responsible to keep the balance between the result of a project and its internal and external aspects and effects. De Master of Project opleiding richt zich op de eisen die aan projectmanagement professionals gesteld worden, nu en in de toekomst. De studie is gericht op bedrijfskundige projecten, bijvoorbeeld de invoering van bedrijfsprocessen, nieuwe producten of diensten, organisatieveranderingen of informatiesystemen. Het programma combineert academische kennis, praktische toepassing en persoonlijke vaardigheden om hoogwaardige projectmanagement competenties te ontwikkelen. Competenties Het curriculum van de Master of Project is ontwikkeld op basis van de IPMA International Competence Baseline 3 (ICB3), waaraan de aspecten reflectie, onderzoek en innovatie zijn toegevoegd. De opleiding belicht zowel de inside-out als de outside-in zienswijze van projecten en projectmanagement. In het programma is dit vormgegeven door naast de technische competenties van de projectmanager, ook de contextuele competenties op te nemen. De derde competentiegroep, de gedragscompeten ties, komt aan de orde in de verander kundige en persoonlijke vaardigheden modules van de opleiding. Het innovatieve karakter van de opleiding komt onder andere naar voren in de toevoeging van onderzoekscompetenties en academische vaardigheden. Na afronding van de master is de student niet alleen een completere projectmanager. Hij of zij is ook in staat te reflecteren op ontwikkelingen in de praktijk en nieuwe evidence-based kennis toe te voegen aan de bestaande body-of-knowledge van het vakgebied. Duurzaam projectmanagement Een derde innovatief aspect van de opleiding is de aandacht voor duurzaamheid in het centrale thema: Sustainable Project. Dit thema is geboren vanuit de visie dat projecten niet op zich staan. Projecten zijn veranderingen in of tussen organisaties. Veranderingen die bijdragen aan de strategie of doelen van een organisatie. Maar ook veranderingen die effect hebben op personen, middelen en bronnen, binnen én buiten de organi satie. De projectmanager dient oog te hebben voor deze effecten van het project én het projectresultaat. Duurzaamheid is hierbij het leidende criterium. Duurzaamheid in de betekenis van evenwicht tussen

5 Just keeping track of time, cost and quality therefore doesn t cut it anymore. The project manager of tomorrow should also take responsibility for the result he or she realizes. And sustainability is an important criterion for this result. Sustainability in the meaning of the balance between economical, environmental and social aspects of the result. But also sustainability in the meaning of having created real change. Organisation and course load The Master Project is a 2 years part-time program. Each year consists of 4 blocks of 9 weeks. One block contains 2 courses on professional competences. One course in the afternoon (14.30 h h.) and one course in the evening (18.15 h h.). Lectures take place each Wednesday. The first 7 weeks of each block are filled with lectures. Week 8 and 9 are for The complexity of project management today requires a master project manager to handle. Ton Hayes Director Expecto economische, sociale en ecologische belangen. Balans tussen People, Planet en Profit, waarbij het ook gaat om het creëren van échte, gedragen, veranderingen. Het managen van de traditionele triple constraint : tijd, geld en kwaliteit, is hiervoor niet toereikend. De projectmanager van de toekomst is (mede-) verantwoordelijk voor het resultaat dat het project realiseert. Organisatie en studielast De Master of Project kent een 2-jarig parttime programma. Een studiejaar bestaat uit vier blokken van 9 weken. In ieder blok volgt de student twee modules. Iedere module bestaat uit 7 colleges, die op de woensdagmiddag en -avond gevolgd worden. Eén module van u. tot u. en één module van u. tot u. De weken 7 en 8 van ieder blok worden gebruikt voor de afronding van opdrachten en examens. Naast deze colleges op woensdag, volgt de student per blok één cursusdag in de Project Skills module die gedurende de gehele opleiding gevolgd wordt. De studielast van de opleiding bedraagt circa 20 uur per week, inclusief het volgen van de colleges, lesvoorbereiding, opdrachten en de thesis. Thesis De opleiding wordt afgesloten met een thesis. Deze thesis vormt de masterproef van de opleiding, waarin de student demonstreert dat hij de beoogde kennis en competentie heeft verworven. De thesis rapporteert een onderzoeksproject, dat bij voorkeur binnen de eigen werkomgeving kan worden uitgevoerd. Taal Alle literatuur en studiematerialen zijn in de Engelse taal. De colleges zijn in beginsel in het Engels, tenzij alle studenten Nederlandstalige zijn. Docententeam Het docententeam van de master is samengesteld als een mix van academici en ervaren praktijkmensen. De docenten zijn thought leader op hun specifieke deelgebied van projectmanagement en publiceren regelmatig vakartikelen en boeken. Supervisie en begeleiding Iedere student krijgt tijdens de studie een coach toegewezen voor het reflecteren op het eigen leerproces, de toepassing hiervan en studiegerelateerde persoonlijke zaken. De algehele studievoortgang wordt bewaakt door de opleidingsmanager. Digitale leeromgeving De Master of Project is ontwikkeld als een blended programma van groepsgewijs onderwijs, persoonlijke coaching en collegiaaal leren. Studenten kunnen beschikken over een digitale

6 / Program information Opleidingsinformatie testing by preliminary examinations and assignments. Next to the lectures, students have one full day of the Project Skills course, which runs through the entire course, per block. A global indication of the total course load is 20 hours per week, including attending classes, private study, practical assignments, participating in project groups and the thesis. Thesis During the final half-year of the program you will be expected to write a thesis, the contents of which prove that you have mastered the skills and abilities covered. The thesis is based on a research and development project, preferably in your own work environment. Language All literature, study materials and lectures in the master are provided in the English language. Faculty Lecturers in the master come from an academic or a practitioner background. They are thought-leaders in their distinctive field and publish regularly in academic or professional media. Supervision Students get a personal coach on work related matters, as well as personal study related coaching. A special supervisor is appointed for the thesis. Overall supervision is in the hands of the program manager and the teaching staff. Learning environment The master offers a blended model of classroom teaching, individual coaching and peer supervision. A supportive digital learning environment is provided for sharing course information and materials, literature, discussion platforms et cetera. ICT facilities as well as social activities of students and staff support and stimulate community building within the master program. Quality The quality of the program is monitored by the quality standards and systems of Utrecht University of Applied Sciences. For the Master of Project an independent Advisory Board is installed which advises on the content and organization of the program. International cooperation The program participates in the PMUni network of universities, involved in project management. leer en samenwerkingsomgeving voor het delen van literatuur, presentaties, informatie, het werken aan projecten, etc. Kwaliteit De kwaliteit van de master opleiding is geborgd in de kwaliteitssystemen van Hogeschool Utrecht. Specifiek voor de Master of Project is een onafhankelijke Raad van Advies ingesteld die adviseert over de inhoud en organisatie van de opleiding. Internationale samenwerking De Master of Project participeert in het PMUni netwerk van universiteiten op het gebied van projectmanagement. The further development of the project manage Ment profession requires project managers to take responsibility for sustainability. Mary McKinlay Adjunct Professor of Project ESC Lille, Vice President IPMA

7 Application and admission Aanmelding en toelating Admission to this master course is subject to the following prerequisites: you hold a bachelor s degree; you have at least two years of projectrelated work experience; you work in an environment appropriate to the degree profile; you have a prerequisite knowledge of project management on the level of Prince2 foundation or IPMA D; you have a good command of English, both written and spoken. After application you will follow an intake procedure, during which also your motivation and personal ambition will be discussed. Qualification On successful completion of this course, you are awarded the title of Master of Project (MPM). The Master of Project is a Professional Master. The program has an orientation on the profession and has a clear relationship with the current professional practice. The program is scientific, since by including research competences, it meets the requirements of the academic master level. Tuition fee The tuition fee for the two-year program is per year. This includes enrolment and teaching costs, course materials, software licenses, catering, and the use of college facilities. Costs for the International week are not included. Location and accessibility Lectures take place at the location of the Faculty of Economics and, Padualaan 101 in Utrecht, which is easily accessible both by car and public transport. For directions, see Do you have questions? Should you have any questions about the course content or how it matches your personal situation, please contact Alice van der Grein, on , You can also find current information about the Master of Project on Address: HU, University of Applied Sciences Utrecht Padualaan CH Utrecht The Netherlands T / F Deelname aan de opleiding is mogelijk indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan; u heeft een opleiding op bachelor niveau succesvol afgerond; u heeft minimal twee jaar relevante werkervaring in projecten of projectmatig werken; u draagt in uw huidige werkomgeving (mede)verantwoordelijkheid voor het realiseren van een middelgroot project of meerdere kleinere projecten; u beschikt over basiskennis op het gebied van projectmatig werken en projectmanagement op het niveau Prince2 foundation of IPMA D; u heeft een goede beheersing van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk. Na aanmelding en bij voldoen aan boven - staande vereisten, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek zal onder andere uw persoonlijke ambitie en motivatie worden besproken. Diplomering Na succesvolle afronding van de studie mag u de titel Master of Project (MPM) voeren. De Master of Project studie is een zgn. professional master. Dit houdt in dat de studie opleidt tot masterniveau in een beroep. Behalve beroepsgericht, is de studie ook wetenschappelijk van aard omdat in de eindtermen van de studie, de voor het masterniveau benodigde wetenschappelijke competenties zijn opgenomen. Collegegeld Het collegegeld voor het 2-jarige programma bedraagt per jaar. Hierin zijn de kosten van boeken, hand-outs, catering en het gebruik van de Hogeschool Utrecht faciliteiten inbegrepen. De kosten voor de International Week dienen additioneel te worden voldaan. Locatie en route De colleges vinden plaats op de Faculteit Economie en, Padualaan 101 in Utrecht. Deze locatie is uitstekend bereikbaar, zowel met openbaar vervoer als met de auto. Een routebeschrijving naar de Padualaan is verkrijgbaar op Heeft u vragen? Als u vragen heeft over de opleiding of over uw mogelijkheden binnen de studie, dan kunt u contact opnemen met Alice van der Grein, , U kunt actuele informatie over de oplei - ding ook vinden op Adres: Hogeschool Utrecht, Padualaan CH Utrecht T / F

8 Curriculum curriculum The curriculum of the Master of Project is inspired by the International Competence Baseline 3 (ICB3) of the International Project Association (IPMA). The program, however, adds specific innovative qualities. Het curriculum van de Master of Project is geïnspireerd door de International Competence Baseline 3 (ICB3) van de International Project Association (IPMA). Het programma voegt hier echter enkele specifieke innovatieve elementen aan toe. Courses Technical competences Advanced Methods of Project Scope, Issue & Quality Project Planning & Structuring Risk & Opportunity Stakeholder & Project Governance Courses Behavioural competences Project Skills * of Change Leadership & Teamwork Courses Contextual competences Strategic Program & Portfolio Budgeting & Business case Sustainability in Project, including the International Week ** * spread over entire program ** International Week: in the context of Sustaina bility in Project you will participate in an International Week on project management issues. This event will take place in either Paris, Vienna or Utrecht and is organized in cooperation with other (European) universities. * lint module gedurende de gehele opleiding ** International Week: als onderdeel van de module Sustainability in Project nemen de studenten deel aan een International Week die in samenwerking met andere (Europese) universiteiten wordt georganiseerd. Courses Scientific competences Research Methods & Techniques Thesis year 1 year 2 block 1 block 2 block 3 block 4 block 5 block 6 block 7 block 8 Advanced Methods of Project Scope, Issue & Quality Project Planning & Structuring Risk & Opportunity of Change Stakeholder & Project Governance Thesis Research Methods & Techniques A Leadership & Teamwork Strategic Budgeting & Business case Program & Portfolio Research Methods & Techniques B Sustainability in Project Thesis Completion Workshops Project Skills

9 Why this Master program? Waarom deze Master? Investment in your career By following this Master program you have the opportunity to function on a high level. It will be a real career changing event for you. Working with your fellow students and the resulting social contacts expand your outlook. Two-way advantages The Master Project links theory and practice, which is of great benefit to both you and your employer. Personal choices As a student on a Master s degree course, you are able to actively steer your own learning process through your choice of projects and their design. During the research and thesis phase, you may deepen your studies even more precisely by selecting your thesis topic and determining your approach to it. Personal supervision Studying successfully whilst holding down a job requires a considerable amount of effort. For the duration of your course, you are allocated a coach who is familiar with your discipline and understands your particular situation as a part-time student. Een investering in uw carrière U volgt de master niet voor uw huidige functie, u volgt de master voor uw loopbaan. Een mastertitel biedt u de mogelijkheid uw loopbaan naar een hoger niveau te tillen. Een career changing experience. Het werken met gelijkgestemde collega-studenten en hoogwaardige docenten geeft u een schat aan sociale contacten en verbreedt uw professionele visie. Theorie én toepassing De Master of Project verbindt theorie en praktische toepassing en biedt daardoor inzichten waar niet alleen u, maar ook uw werkomgeving van profiteert. Eigen inbreng Als student in de Master of Project heeft u verschillende mogelijkheden uw eigen leerproces te sturen in de richting waarin u zich wilt onderscheiden. In diverse modulen kunt u in de opdrachten eigen cases inbrengen en in de thesis kunt u met uw onderzoeks werk een eigen specialisme opbouwen. Persoonlijke coaching en begeleiding Een veeleisende studie naast een veeleisende werkkring vereist een topinspanning en een goede motivatie. Voor de duur van de studie krijgt u daarom de coaching aangeboden van een collegaprofessional, die weet in welk lastig parket u soms kunt zitten en die u helpt prioriteiten te stellen om uw persoonlijke doelen te halen.

10 Professional Project is an important success factor for operating in today s markets. Adrie van Dongen Director Siemens Netherlands We believe that the increasing attention for project management in higher education and scientific research, surely contributes to the development of project management as a profession. John Verstrepen Director IPMA Netherlands This program adds much needed scientific insights to the practical trade of project management. Wim van de Kant Director Van Aetsveld, Project and Change kcib_eb_1009_rk

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig)

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) LEERDOELEN 1. Inzicht krijgen in de waarde van creatief ondernemerschap door de marktwaarde van je kunst te leren waarderen. 2. Het ontwikkelen van fundamentele marketing-

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal INFORMATION FOR STUDENTS WITH AN international PRE- UNIVERSITY EDUCATION FOUNDATION YEAR FOR international STUDENTS VU UNIVERSITY () Dutch as a second Language () INFORMATIE VOOR STUDENTEN MET EEN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t.

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. 5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. Active learning The following questions are about active learning. In

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Inclusive Education: competences for teacher training

Inclusive Education: competences for teacher training 08052014 Inclusive Education: competences for teacher training Evelien Dankert MSc Teacher Training Institute Leiden University of Applied Sciences The Netherlands Our goal in teacher training in relation

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Studiebegeleiding & tutoraat

Studiebegeleiding & tutoraat Studiebegeleiding & tutoraat Patricia Post-Nievelstein, Head Tutor, University College Utrecht Richard van den Doel, Senior Tutor, University College Roosevelt Oscar van den Wijngaard, Coordinator Academic

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Future Driven Value Creation 02-12-2013

Future Driven Value Creation 02-12-2013 Future Driven Value Creation 02-12-2013 Programma 16:30 Introductie en toelichting op het thema 17.15 Vraagstelling en individueel bezinnen 17:45 Break en broodjes 18:15 Break out sessies (2 groepen) en

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s)

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s) opleidingsaanbod VBP Ma INTERIEURarchitectuur [INTERIEURARCHITECT] Ba Architectuur VBP Ma Architectuur [ARCHITECT] Internationale Ma Architectuur (ENG) [ARCHITECT] Ma Stedenbouw & Ruimtelijke Planning

Nadere informatie

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Introduction to KM Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Good to know Introductions Your CIKM experience Outline CIKM Sessions Tuesday Introduction to KM & Groupwork Introduction to (CI)KM Strategy

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Trends in het onderwijs voor projectmanagement IPMA onderwijsdag 2013

Trends in het onderwijs voor projectmanagement IPMA onderwijsdag 2013 Trends in het onderwijs voor projectmanagement IPMA onderwijsdag 2013 A.J.Gilbert Silvius Lector, LOI Hogeschool Trends in het onderwijs voor projectmanagement IPMA onderwijsdag 2013 A.J.Gilbert Silvius

Nadere informatie

school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur

school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur Cross over HKU Master Crossover Creativity Hoe komen we hiertoe als kunsthogeschool? Er was eens Kunstonderwijs 30 jaar geleden Creërend vermogen

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015.

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015. Prikkelen tot leren door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming Presentatie bij: V&VN-congres 2015 Lokatie: De Reehorst, Ede Datum: 29-01-2015 Dr. W.J.Trooster Drs. E. Ploeger Domein

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. AGENDA

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc.  AGENDA Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. www.ict-mastery.eu AGENDA e-skills / e-competenties ICT spraakverwarring e-cf raamwerk Kwaliteitsraamwerk I(v) Benutting van e-cf

Nadere informatie

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015 Concept development Haga Hospital 17 september 2015 Marije Talstra 2015 Healthcare consultant at fluent 2003-2015 Healthcare consultant at Twynstra Gudde TUDelft, real estate & housing, urban planning

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

NVB Strategie-implementatie en verandering

NVB Strategie-implementatie en verandering NVB Strategie-implementatie en verandering Dr. Jeroen van der Velden Associate professor Strategy alignment Co-director Strategy center Nyenrode Business Universiteit Dr. Jeroen van der Velden Associate

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Brigitte de Vries Staedion Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Kwaliteitsbeheersing voor de éénpitter Wat kunt u verwachten Wie ben ik en waar werk ik Mijn uitdagingen Ervaring met kwaliteitstoetsing

Nadere informatie

PROFESSIONELE ONTWIKKELING VIA DE AQI: achtergrond en eerste ervaringen

PROFESSIONELE ONTWIKKELING VIA DE AQI: achtergrond en eerste ervaringen PROFESSIONELE ONTWIKKELING VIA DE AQI: achtergrond en eerste ervaringen INTERNATIONALISERING EN PROF. DEVELOPMENT Internationalisering betekent investeren in professionele ontwikkeling van docenten: Meer

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel Behandeleffecten in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel Treatment effects in Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel S. Daamen-Raes Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School De Blijberg International Department BRIN 14 HB Directeur Mrs L. Boyle Adres Graaf Florisstraat 56 3021CJ ROTTERDAM

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01)

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Onderzoeksgroep Mariene Biologie Universiteit Gent werft aan (english version from page 4 onwards): 1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Uiterste inschrijvingsdatum: Sep 29, 2013 16:00

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Klantbeleving als service strategie

Klantbeleving als service strategie Middagseminar Klantbeleving als service strategie 20 juni 2013, Utrecht Wat we al wisten over klantbeleving 1. Klanten denken op een irrationele, niet-lineaire manier; 2. Klanten kunnen hun denken en gedrag

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING COALITIE GEMEENTE AMSTERDAM RANDSTAD GOOD HOTEL AMSTERDAM PREFERRED PARTNER PROGRAM Create Beauty, Do Good WHY Create Beauty, Do Good 2009 2012 2014

Nadere informatie

HBFF Training & Consultancy

HBFF Training & Consultancy HBFF Training & Consultancy Business English, level A Business English, Level B Business English, Level C Business Writing Skills One-to-one trainings GENERAL COURSES HBFF Training & Consultancy Verwersstraat

Nadere informatie

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Menu 1. Het platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network 2. New

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM PROGRAMMA NETWERKDAG EN LEARNING ENCOUNTER 21 JANUARI 2005 AMSTERDAM PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM INLEIDING Op deze dag beogen wij een ieder met elkaar in contact te brengen, die

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Relatie tussen Appreciative Inquiry en Autonome Motivatie Verklaard door Psychologische. Basisbehoeften en gemodereerd door Autonomieondersteuning

Relatie tussen Appreciative Inquiry en Autonome Motivatie Verklaard door Psychologische. Basisbehoeften en gemodereerd door Autonomieondersteuning Relatie tussen Appreciative Inquiry en Autonome Motivatie Verklaard door Psychologische Basisbehoeften en gemodereerd door Autonomieondersteuning The Relationship between Appreciative Inquiry and Autonomous

Nadere informatie

Aanbod Erasmus-uitwisseling Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers

Aanbod Erasmus-uitwisseling Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers Aanbod Erasmus-uitwisseling 2014-2021 Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers http://www.maastrichtuniversity.nl/ Christine Majelle (international relations officer) maakt je wegwijs in het

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Hoe vergroot ik het lerend vermogen van mijn organisatie? Continue verbeteren, accelerated learning

Hoe vergroot ik het lerend vermogen van mijn organisatie? Continue verbeteren, accelerated learning Aad Streng Jean In het Panhuis Hoe vergroot ik het lerend vermogen van mijn organisatie? Continue verbeteren, accelerated learning Werkwijze workshop Onze visie op leren en continu verbeteren. Deze visie

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Afstudeerprocedure Master Pedagogische Wetenschappen

Afstudeerprocedure Master Pedagogische Wetenschappen Afstudeerprocedure Master Pedagogische Wetenschappen * FOR THE ENGLISH VERSION SEE BELOW * 1. Log in op ProgRESS WWW (https://progresswww.nl/rug/) en meld je aan voor de Afstudeerprocedure MA PW & OWK

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Madam, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Sir, Dear Madam, Dear Sir / Madam, Dear Sir / Madam, Formeel, naam

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Ons vak in beweging Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009 Vergrijzing/verzilveren 5 Ontwikkeling grijze druk 2010-2025

Nadere informatie

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente Het I*Teach project Innovative Teacher B Nico van Diepen Universiteit Twente Overzicht Het project De doelen De resultaten De plannen Het project Internationaal / EU Leonardo Partners - Sofia University

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Strategisch management en vertrouwen

Strategisch management en vertrouwen Strategisch management en vertrouwen Niels van der Weerdt PhD Dept. Strategic Management Rotterdam School of Management, Erasmus University Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie Strategisch management

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

45000 studenten personeel Alle studiegebieden (-theologie) Recente beleidsthema s onderwijs

45000 studenten personeel Alle studiegebieden (-theologie) Recente beleidsthema s onderwijs Sturing onderwijspraktijk door kwaliteitszorg UGent Directiecongres Secundair onderwijs Bisdom Gent 14 oktober 2015 Luc Van de Poele Directie Onderwijsaangelegenheden Afdeling onderwijskwaliteitszorg Universiteit

Nadere informatie