Anybase Modulair IT platform

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Anybase Modulair IT platform"

Transcriptie

1 Infodatek

2 1 Op weg naar de cloud De afgelopen jaren is de manier waarop organisaties naar hun ITomgeving kijken erg veranderd. IT moet de business doelstellingen ondersteunen en de IT-infrastructuur moet simpelweg gewoon werken. Organisaties willen zich richten op hun core business omdat de meeste markten competitiever zijn geworden door een uitdagend economisch klimaat. Dit vraagt naast kostenefficiënt werken en schaalbaarheid ook om innovatie. Nieuwe technologieën voorzien in deze veranderende marktverschuiving. Ontwikkelingen zoals virtualisatie en Bring Your Own Device (BYOD) hebben gezorgd voor een doelgericht gebruik van IT hulpmiddelen. De cloud is een volgende stap in deze richting maar roept, zoals iedere nieuwe technologische ontwikkeling, nog veel vragen op. Tijd om deze vragen eens nader te bekijken. Uit onderzoek blijkt dat tot 40% van de IT uitgaven buiten de IT-afdeling om plaatsvindt. De potentie van de cloud is voor organisaties groot: meer flexibiliteit, kostenefficiëntie en snel op- en afschalen in productie. Een overstap naar de cloud lijkt dan ook onvermijdelijk. In de praktijk zijn er echter weinig bedrijven die de stap naar de cloud in één keer willen of kunnen maken. Een compleet overzicht van de consequenties van een overstap ontbreekt en het grote aantal aanbieders versterkt dit. Werknemers weten de weg naar de cloud echter al wel te vinden. Uit onderzoek blijkt dat tot 40% van de IT uitgaven buiten de IT-afdeling om plaatsvindt. De opkomst van de cloud speelt hierin een grote rol. Clouddiensten worden aangeboden binnen een private of publieke omgeving of als een combinatie van beide. Bovendien is er een gevarieerd aanbod van applicaties, infrastructuren en ontwikkelomgevingen die als service in de cloud beschikbaar zijn. Maar hoe maakt een organisatie de juiste keuze en hoe zijn al deze mogelijkheden effectief in de bestaande omgeving te integreren? Daarbij mogen de huidige keuzes niet de beperkende factor zijn voor toekomstige richtingen en ontwikkelingen. 3

3 Het besluit om zelf een omgeving in te richten en te beheren of deze (deels) als dienst af te nemen is niet eenvoudig. Enerzijds omdat de keuze voor clouddiensten vragen oproept over de performance van aangeboden applicaties, waar data opgeslagen wordt, wie de eigenaar is van data en hoe de beveiliging van data is geregeld. Anderzijds hebben organisaties vaak een bestaande IT omgeving waar veel in is geïnvesteerd. Organisaties willen de infrastructuur en het applicatielandschap effectief inrichten en verder automatiseren om deze met minder inspanning te kunnen beheren. Het doel is snelle beschikbaarheid van functionaliteit en capaciteit, maar wel zonder desinvesteringen of grote beheerinspanningen door een complexe omgeving. Daarbij zijn zaken als kosten en beschikbaarheid van connectiviteit belangrijke aandachtspunten. Het is voor veel bedrijven een flinke uitdaging om de weg naar de cloud goed stapsgewijs in te vullen waarbij tevens de business doelen en IT omgeving continu op elkaar afgestemd zijn. Cloud computing is niet meer uit de samenleving weg te denken. De opkomst van de cloud Cloud computing heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen en zal dit naar verwachting de komende jaren blijven doen. Zo wordt voor de periode van 2014 tot 2017 een groei voorspeld van ca. 25% voor publieke clouddiensten. Dit is een groei die vijfmaal hoger ligt dan de groei van de IT sector als geheel. Ook wordt voorspeld dat in 2017 de clouddiensten 18% van de IT productuitgaven op hun conto schrijven. Deze ontwikkeling is het directe gevolg van de voortdurende zoektocht van organisaties naar flexibele, veilige, schaalbare en kosteneffectieve IT die perfect aansluit op de behoeften van de business. Lange tijd hielden organisaties de verantwoordelijkheid voor hun IT omgeving in eigen hand. De infrastructuur, applicaties en beheer waren in eigen bezit en stonden ook letterlijk binnen de eigen muren. Door kostendruk en een groeiende behoefte aan flexibiliteit kiezen steeds meer organisaties er voor om delen van hun IT omgeving en bedrijfsprocessen uit te besteden aan gespecialiseerde partijen. In eerste instantie wordt vooral het beheer aan een derde partij overgedragen. Vervolgens besluiten organisaties ook om servers en applicaties te verplaatsen naar een extern datacenter (bijvoorbeeld hosted services). Een logische vervolgstap was om de applicatie als dienst bij een derde partij af te nemen (Software-as-a-Service). Door deze laatste ontwikkeling leggen organisaties de verantwoordelijkheid en het eigendom van hun IT omgeving gedeeltelijk neer bij een externe leverancier. Op basis van een duidelijke SLA en begroting behoudt een organisatie wel grip op de kwaliteit van de IT dienstverlening. De komst van de publieke cloud heeft dit proces versneld: applicaties worden niet meer per definitie door een eigen infrastructuur op locatie (on-premise) ondersteund. 4

4 Anybase Zoals het woord al zegt, is de private cloud alleen voor uw organisatie. 2 Private cloud Bepaalde organisaties willen de IT infrastructuur voor bedrijfskritische applicaties niet delen met anderen. Grip houden op de eigen data en controle hebben over de locatie en het eigendom van data zijn belangrijk bij de keuze voor een private cloud. Organisaties behouden grote controle over wat er binnen hun omgeving plaatsvindt. Bovendien is de beschikbaarheid en beveiliging gewaarborgd. Met virtualisatie heeft een groot aantal organisaties het gemiddeld gebruik van hun infrastructuur capaciteit al verbeterd. Beter inzicht in deze capaciteit heeft een positief effect op het daadwerkelijk gebruik. Ondanks die verbeteringen is de flexibiliteit van deze aanpak beperkt. Het bijschakelen van extra capaciteit is tijdrovend, omdat hiervoor vaak extra hardware moet worden aangeschaft en geïnstalleerd. Om de voordelen van een private cloud te verbeteren zijn een aantal aspecten essentieel. Ten eerste brengt het inrichten van een geconvergeerde infrastructuur met op elkaar afgestemde en gevalideerde componenten op het vlak van computing, storage, networking en de hypervisor-laag korte doorlooptijden met zich mee. Ten tweede vereenvoudigt een verregaande standaardisatie de systeemintegratie waarbij de infrastructuur (ook wel de stack genoemd) als één geheel wordt aangeboden, beheerd en onderhouden. Het operationeel beheer van een private cloud is echter niet eenvoudig en daarom is het van belang om één centrale managementomgeving in te richten. Zo is de gehele stack in één oogopslag te monitoren en te beheren. Er is altijd een helder beeld van de prestaties en de actuele status van de omgeving. Daarbij minimaliseert het proactief beheer de kans op acute storingen. Time-to-market Bij de keuze voor een private cloud is nog meer winst te behalen door gebruikers en beheerders self-service functionaliteit aan te bieden. Doordat gebruikers van de organisatie via beheertools toegang hebben tot de IT diensten, kunnen ze zelfstandig nieuwe applicaties uitrollen. Dit bespaart kostbare tijd en dringt de timeto-market van nieuwe applicaties en diensten terug. Daarbij zijn de kosten transparant en eenvoudig door te berekenen aan projectteams of afdelingen. Het opzetten van testomgevingen of de uitrol van applicaties gebeurd geautomatiseerd, waardoor de kans op fouten en storingen minimaal is. Zo kan de business zelfstandig inspelen op nieuwe kansen en ontwikkelingen. Dit alles vindt echter wel plaats in de geïsoleerde, private omgeving. End-to-end controle Vertaald naar de praktijk biedt een private cloud organisaties legio voordelen. De organisatie beschikt over een eigen infrastructuur die volledig afgestemd is op de specifieke behoeften van medewerkers, afdelingen of activiteiten. Zeker als het gaat om de kernapplicaties behoudt de organisatie end-to-end controle over het proces en de data. Dit kan ook worden aangetoond in eventuele audits. Legacy Ondanks het doel om IT infrastructuur te standaardiseren, te virtualiseren en daarna te automatiseren blijkt in de praktijk vaak dat delen van de infrastructuur niet meegenomen kunnen worden in deze ontwikkelingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor doorgaans verouderde applicaties. De kosten en risico s bij het migreren van deze applicaties naar een private cloud wegen voor organisaties in veel gevallen niet op tegen de voordelen. Of het migreren is eenvoudigweg niet mogelijk. Vaak zijn dit applicaties die nauw verweven zijn met het bestaande applicatie-landschap en die hoge eisen stellen aan de lokale infra. Als deze zogenaamde legacy applicaties behouden blijven in een nieuwe situatie sluit een on-premise private cloud oplossing vaak het beste aan omdat deze op dezelfde locatie beschikbaar is. De systemen kunnen met een hoge snelheid met elkaar communiceren. Naast een aantal grote voordelen heeft de private cloud ook beperkingen. Om zeker te zijn van voldoende capaciteit, reserveren organisaties vaak meer capaciteit dan nodig is op dat moment. Zogenaamde overdimensionering kan leiden tot hogere kosten

5 3 Public cloud Flexibiliteit en schaalbaarheid zijn de kernwoorden die de voordelen van public cloud goed samenvatten. Capaciteit wordt gekocht op basis van pay-per-use. De kostenstructuur is transparant en als de omstandigheden daar om vragen is snel op- en afschalen eenvoudig. De vaste kosten zijn minimaal omdat het zwaartepunt puur bij het verbruik en de operationele kosten ligt. Overdimensionering is in een public cloud dan ook niet relevant. Niet kritische randapplicaties passen voor veel organisaties prima in de public cloud. Vanwege standaardisatie en flexibiliteit in kosten kiezen veel organisaties ervoor om de randapplicaties, zoals CRM of , in de public cloud onder te brengen. Dat geldt ook voor meer ad-hoc omgevingen waarbij tijdelijke capaciteit nodig is, zoals bijvoorbeeld project-omgevingen voor een R&D afdeling. Door de ruime beschikbaarheid van Application Programming Interfaces (API s) is het bovendien relatief eenvoudig om applicaties te ontwikkelen en uit te rollen. Een nadeel is dat het aanbod, door verregaande standaardisatie, niet altijd naadloos aansluit op de specifieke behoeften van een organisatie. Dit geldt zeker voor grote cloud leveranciers zoals Microsoft Azure. Er is weinig ruimte voor maatwerk. Vraagstukken op het vlak van integratie en architectuur zijn niet door de organisatie zelf op te lossen. Klantervaring Omdat datacenters die cloud services ondersteunen letterlijk overal ter wereld kunnen staan is betrouwbare communicatie essentieel. Bij grote cloud leveranciers is een dedicated communicatielijn echter geen mogelijkheid. Door de afhankelijkheid van het internet is de klantervaring lastig te beïnvloeden omdat gebruikers en de cloud fysiek ver van elkaar verwijderd zijn. De applicatie draait dan snel in de cloud maar de eindgebruiker ervaart iets anders. Daarnaast zijn vragen over het eigendomsrecht en de locatie van data voor sommige organisaties een belemmering voor het gebruik van public cloud, zeker voor organisaties die veel waarde hechten aan privacy en gebruik maken van gevoelige data. Naast lokale regelgeving voor data in externe buitenlandse datacenters is het ook belangrijk stil te staan bij de manier waarop data terugkomt na het afsluiten van een campagne of bij het wisselen van cloud leverancier. Hoe komt zowel de data als de programmatuur uit een migratietraject van de cloud? 9

6 4 Hybrid cloud Een mix van public en private waarbij de juiste technische aansluiting op elkaar centraal staat. Bedrijven hebben momenteel legio mogelijkheden om de optimale IT omgeving in te richten. Maar bij de keuze en eventuele integratie van de verschillende cloud varianten tot een hybride omgeving is het zaak om grip te houden en de juiste keuzes te maken. Zeker met het oog op de toekomst. Op weg naar de ideale omgeving is het noodzakelijk steeds alle componenten en clouddiensten goed op elkaar af te stemmen en op beheersbare wijze te integreren tot concrete business oplossingen. Dit alles met oog voor de bestaande infrastructuur. Door bijkomende uitdagingen rondom data-integratie, beveiliging en structuur is het voor organisaties lastig om alle consequenties te doorgronden en af te dekken. De inrichting van een hybrid cloud omgeving sluit goed aan bij de behoefte van organisaties voor een pluriforme infrastructuur, afgestemd op zaken zoals flexibiliteit en schaalbaarheid aan de ene kant en een hoge mate van beveiliging en beschikbaarheid aan de andere kant. Mix op maat Zoals beschreven brengen private en public clouds zowel voor- als nadelen met zich mee. Op het moment dat men gebruik maakt van beide cloudvormen, afgestemd op specifieke eisen en wensen, spreken we van een zogenaamde hybrid cloud. Naar verwachting zullen eind 2017 de helft van alle bedrijven de hybrid cloud geadopteerd hebben. Een hybrid cloud biedt organisaties het beste van twee werelden doordat zij zelf de ideale mix bepalen en kiezen welke bedrijfsprocessen en applicaties waar worden gepositioneerd. De argumenten voor de inzet van een private cloud blijven intact. Applicaties met hoge performance-eisen of omgevingen die aan strenge regelgeving moeten voldoen zijn zeer geschikt voor een private cloud. Als dat echter geen rol speelt, is de keuze voor een public cloud snel gemaakt. Standaard applicaties voor de kantoorautomatisering en ontwikkel- en testomgevingen zijn vaak geschikt voor de public cloud. Logisch beschikt een organisatie dan wel over een geïntegreerde omgeving die waar nodig optimaal geïsoleerd is, inclusief beveiliging. Applicaties zijn eenvoudig en dynamisch te verplaatsen zonder aanpassingen aan virtual machines of applicaties. De complete infrastructuur omgeving, on-premise en/of private en public, wordt als één geheel beheerd. Doordat de gehele omgeving afgestemd is op de specifieke wensen en eisen van een organisatie zijn voordelen zoals verregaande automatisering, centraal management en monitoring optimaal te benutten. Organisaties hebben relevante stuurinformatie altijd in één oogopslag inzichtelijk, wat het besluitvormingsproces vergemakkelijkt. Tot slot heeft de gehele omgeving één SLA en één centraal aanspreekpunt. 11

7 De cloud strategie ligt ten grondslag aan de daadwerkelijke cloud implementatie. De weg naar de hybrid cloud Voor veel bedrijven is de overstap naar een volledige cloud gebaseerde IT omgeving niet in één stap mogelijk. Sterker nog, de vraag is of organisaties deze wens moeten hebben. Zoals eerder vermeld zijn niet alle omgevingen en applicaties hiervoor geschikt. Infodatek vindt het belangrijk dat organisaties een cloudstrategie ontwikkelen. Zonder deze strategie bestaat de kans dat een organisatie een wildgroei aan clouddiensten in huis haalt waarbij geen sprake is van onderlinge samenhang. Hiermee wordt de efficiencyslag waarvoor de clouddiensten oorspronkelijk werden aangeschaft tenietgedaan. Om tot de juiste cloudstrategie te komen, biedt Infodatek de mogelijkheid om samen met uw organisatie na te denken over een stappenplan. Dit plan van aanpak helpt niet alleen bij het gefaseerd naar de cloud brengen van onderdelen en applicaties, maar ook bij het op elkaar aansluiten van de verschillende systemen. Toekomstvisie Infodatek helpt u bij het bepalen van een visie op de ontwikkeling van de IT-infrastructuur voor de komende jaren. Infodatek vertaalt daarbij de doelstellingen van de organisatie naar de ontwikkeling van de IT-infrastructuur. De optimale IT-infrastructuur wordt vastgelegd in een architectuur, waarbij de organisatie in staat wordt gesteld om de optimalisatieslagen in fasen door te voeren. Functioneel Het functionele traject bestaat uit drie fasen: inventarisatie, conclusie en advies. Dit levert een Functioneel Ontwerp op dat de relatie legt tussen organisatieontwikkelingen, eisen en wensen en noodzakelijke verbeteringen van de ICT-infrastructuur. In een Functioneel Ontwerp wordt de huidige situatie vastgelegd, evenals de eisen en wensen ten aanzien van de projectscope, de benodigde componenten en een gedetailleerd plan van aanpak om de optimalisatie te realiseren. De begroting en het plan van aanpak worden uitgewerkt. Technisch In het Technische Ontwerp wordt het Functionele Ontwerp vertaald in een volledig technische inrichting. Het Technische Ontwerp geeft een detailbeschrijving van de wijze waarop de geoptimaliseerde infrastructuur wordt ingericht en hoe deze aansluit op bestaande delen van de huidige IT-infrastructuur. Aan de hand van dit Technische Ontwerp is een beheerorganisatie in staat delen van de inrichting te reproduceren. Omdat iedere organisatie uniek is zal een stappenplan specifiek op maat gemaakt worden. Hiermee begeleidt Infodatek organisaties op basis van een compleet traject naar de meest effectieve cloudstrategie. 12

8 Anybase Vanwege het modulaire karakter is Anybase geschikt voor praktisch iedere organisatie. 5 Anybase Modulair Anybase is een modulair opgebouwd platform, gebaseerd op hoogwaardige standaarden, ontwikkeld door Infodatek, om iedere organisatie uit te rusten met juist hetgeen wat nodig is. Niet meer en niet minder. Anybase biedt organisaties toegang tot alle voordelen van de verschillende cloud varianten, maar wel op maat gesneden voor de specifieke eisen en wensen van de organisatie. Dat kan variëren van de optimalisatie van de on-premise infrastructuur voor een private cloud tot de inzet van public clouddiensten. Als blijkt dat een organisatie extra capaciteit nodig heeft, is dat mogelijk vanuit eigen resources, maar ook via public clouddiensten. Met Anybase waarborgt Infodatek de flexibiliteit, schaalbaarheid en kostenvoordelen van de public cloud, zonder de veelvoorkomende risico s. Hoewel applicaties optimaal moeten functioneren is ook de gebruikerservaring een aandachtspunt. Zowel in de cloud als op de werkplek van de eindgebruiker wordt gezorgd voor de beste resultaten. Anywhere, anytime, any device Vanuit het voor de organisatie ontwikkelde concept wordt bepaald waar het centrale Anybase platform geplaatst wordt. Dit kan in een datacenter zijn, on-premise (op locatie), of op meerdere locaties. Met een veilig ingerichte netwerkinfrastructuur oplossing worden benodigde apparatuur met elkaar gekoppeld. Door middel van flexibele en toch veilige software tunnels is het mogelijk om vanaf ieder apparaat verbindingen te maken met het centrale computersysteem. Vernieuwing van decentrale apparatuur is vaak onnodig en het gebruik van verouderde computersystemen hoeft geen belemmering meer te vormen. Mobiel werken vanuit het veld is mogelijk en de individuele eigen werkplek op kantoor behoort tot het verleden. Als het beleid binnen de organisatie het toestaat, is Bring Your Own Device eenvoudig te implementeren, waardoor mensen binnen de organisatie de eigen apparatuur kunnen gebruiken. Centralisering en continuïteit Infodatek zorgt samen met de organisatie voor de centrale regie en proactieve monitoring. Infodatek levert professionele ondersteuning bij de migratie naar de public cloud diensten. Daarbij wordt rekening gehouden met de bestaande situatie en nagedacht over toekomstige ontwikkelingen, inclusief koppelingen met de eigen omgeving. Bij het verplaatsen van workloads en applicaties naar de cloud hoort ook de afstemming van het beveiligings- en netwerkbeleid. Indien nodig zal ook loadbalancing geïmplementeerd worden. Organisaties zijn dus niet op zichzelf aangewezen maar kunnen rekenen op specialistische ondersteuning voor het complete traject: van ontwerp tot en met probleemloze migratie, nazorg en proactief beheer. 14

9 Geen geheimen meer vanwege de inzage in de IT-infrastructuur via de Infodatek Portal. Infodatek Portal Middels de Infodatek Portal kunnen organisaties vertrouwen op één centraal systeem, waarin alle diensten, contactpersonen en onderlinge afspraken gedefinieerd staan voor alle IT en aanverwante diensten. De Portal is voorzien van een uitgebreid kennismanagement systeem voor eerste- en tweedelijns support, speciaal bedoeld voor de interne IT verantwoordelijken. Daarnaast is de Portal ook een gecentraliseerd platform voor de IT afdeling binnen de organisatie. Alle medewerkers binnen de organisatie hebben toegang tot de Portal, weliswaar met bepaalde restricties. Medewerkers kunnen ook tickets aanmaken als er problemen of vragen zijn. De IT medewerkers kunnen indien gewenst deze tickets door escaleren (doorsturen) naar Infodatek. Daarnaast kan de Portal ook worden gebruikt voor inzage in lopende en gesloten tickets, zowel incidenten als overige aanvragen. Alle IT projecten zijn op de voet te volgen, met het ingebouwde projectmanagement systeem. Actuele en historische orders en facturen zijn te raadplegen. Daarnaast is het mogelijk om alle onderdelen, inclusief licenties, van de gehele IT infrastructuur vast te leggen in de inventarisatie module. Digital Care Infodatek hanteert Digital Care als SLA dienstverleningsovereenkomst. In het Digital Care worden diverse onderlinge afspraken tussen de organisatie en Infodatek vastgelegd, waarbij te denken valt aan verantwoordelijkheden, aard van werkzaamheden, standby tijden, geheimhouding, tarieven, enzovoorts. Het SLA heeft een looptijd van minimaal één jaar, of indien gewenst langer. 16 Infodatek Mr. F. J. Haarmanweg 2-B 4538 AR TERNEUZEN (NL) Tel: Fax: Web:

Het ontwikkelen van een cloudstrategie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie Het ontwikkelen van een cloudstrategie Auteur: Beeld: Jaap Gorjup, Cloudarchitect bij Marviq Cloud Computing van Marviq Het ontwikkelen van een cloudstrategie 1.1 Inleiding Cloud Computing is een veelomvattend

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit 1 Inleiding Tien jaar geleden zaten

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Storage op instellingsniveau

Storage op instellingsniveau Storage op instellingsniveau Aanbevelingen lange termijn Auteur(s): SURFnet Versie: 1.01 Datum: oktober 2012 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN EEN WHITE PAPER INTRODUCTIE ORGANISATIES KUNNEN NIET MEER OM CLOUD COMPUTING HEEN. VOOR VEEL BEDRIJVEN IS HET NIET MEER DE VRAAG ÓF ZE IN DE CLOUD GAAN

Nadere informatie

Handreiking - Regie op regie

Handreiking - Regie op regie Handreiking - Regie op regie Naar een veranderde dienst ICT als gevolg van de transitie naar de cloud [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WAT IS CLOUD?... 5 2.1. Cloud in het onderwijs... 5 3.

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace

KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace Hoe werkplekbeheer verandert door de komst van Desktop Virtualisatie KENNISDOCUMENT Introductie Inhoud Inhoud Kennisdocument Desktop

Nadere informatie

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten White Paper Op Cloud gebaseerde online werkplekken vanaf iedere locatie op elk apparaat Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten Organisaties zijn op zoek naar meer flexibele en kosteneffectieve

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud

Whitepaper Hybride Cloud Whitepaper it starts here Whitepaper Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Wat is de cloud?...4 2.1 Typen clouds...4 2.2 Cloud service modellen...5 2.3 Uitdagingen voor de IT-professional...6 2.4 De gewijzigde

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

FLEXIBEL DE BURGER BEDIENEN MET ICT

FLEXIBEL DE BURGER BEDIENEN MET ICT FLEXIBEL DE BURGER BEDIENEN MET ICT VKA white paper Merijn van der Zalm Christ Reniers Pim Schouten September 2007 Samenvatting In de wereld van de gemeenten, provincies en waterschappen zien wij een enorme

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 9, NUMMER 1, FEB 2011 Europese aanbestedingen door de bril van Centric Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst Gedelegeerd beheer IPI in de volgende versnelling

Nadere informatie

Datacenters. Whitepaper. van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur

Datacenters. Whitepaper. van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur Whitepaper Datacenters van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur T +31 10 447 76 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech.nl/cs 1.0 Introductie Alleen organisaties die flexibel

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps Cloud www.cloudworks.nu nummer 5 juni 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing MIGRATIE naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps IDENTITYMANAGEMENT

Nadere informatie

In deze uitgave: we kijken vooruit naar cloud computing

In deze uitgave: we kijken vooruit naar cloud computing In deze uitgave: we kijken vooruit naar cloud computing Cloud computing Cloud computing is het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens. De term is afkomstig

Nadere informatie

Stand van zaken gemeenten in de cloud

Stand van zaken gemeenten in de cloud Stand van zaken gemeenten in de cloud Tjalke de Jong MSc, adviseur bij M&I/Partners Inleiding In veel gemeenten wordt het merendeel van de faciliteiten voor de informatievoorziening zelf aangekocht en

Nadere informatie

Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het met Googles SLA?

Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het met Googles SLA? Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 september 2010 Works HET Vakblad over cloud computing SLA s Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

Inleiding Voordelen van cloud computing Welke oplossingen biedt de markt aan?

Inleiding Voordelen van cloud computing Welke oplossingen biedt de markt aan? Inleiding Cloud computing is een belangrijk en actueel thema in de IT. Het virtualiseren van servers en het gebruik van de cloud kan uw organisatie veel voordelen bieden, mits er een goede strategie uitgestippeld

Nadere informatie