Anybase Modulair IT platform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Anybase Modulair IT platform"

Transcriptie

1 Infodatek

2 1 Op weg naar de cloud De afgelopen jaren is de manier waarop organisaties naar hun ITomgeving kijken erg veranderd. IT moet de business doelstellingen ondersteunen en de IT-infrastructuur moet simpelweg gewoon werken. Organisaties willen zich richten op hun core business omdat de meeste markten competitiever zijn geworden door een uitdagend economisch klimaat. Dit vraagt naast kostenefficiënt werken en schaalbaarheid ook om innovatie. Nieuwe technologieën voorzien in deze veranderende marktverschuiving. Ontwikkelingen zoals virtualisatie en Bring Your Own Device (BYOD) hebben gezorgd voor een doelgericht gebruik van IT hulpmiddelen. De cloud is een volgende stap in deze richting maar roept, zoals iedere nieuwe technologische ontwikkeling, nog veel vragen op. Tijd om deze vragen eens nader te bekijken. Uit onderzoek blijkt dat tot 40% van de IT uitgaven buiten de IT-afdeling om plaatsvindt. De potentie van de cloud is voor organisaties groot: meer flexibiliteit, kostenefficiëntie en snel op- en afschalen in productie. Een overstap naar de cloud lijkt dan ook onvermijdelijk. In de praktijk zijn er echter weinig bedrijven die de stap naar de cloud in één keer willen of kunnen maken. Een compleet overzicht van de consequenties van een overstap ontbreekt en het grote aantal aanbieders versterkt dit. Werknemers weten de weg naar de cloud echter al wel te vinden. Uit onderzoek blijkt dat tot 40% van de IT uitgaven buiten de IT-afdeling om plaatsvindt. De opkomst van de cloud speelt hierin een grote rol. Clouddiensten worden aangeboden binnen een private of publieke omgeving of als een combinatie van beide. Bovendien is er een gevarieerd aanbod van applicaties, infrastructuren en ontwikkelomgevingen die als service in de cloud beschikbaar zijn. Maar hoe maakt een organisatie de juiste keuze en hoe zijn al deze mogelijkheden effectief in de bestaande omgeving te integreren? Daarbij mogen de huidige keuzes niet de beperkende factor zijn voor toekomstige richtingen en ontwikkelingen. 3

3 Het besluit om zelf een omgeving in te richten en te beheren of deze (deels) als dienst af te nemen is niet eenvoudig. Enerzijds omdat de keuze voor clouddiensten vragen oproept over de performance van aangeboden applicaties, waar data opgeslagen wordt, wie de eigenaar is van data en hoe de beveiliging van data is geregeld. Anderzijds hebben organisaties vaak een bestaande IT omgeving waar veel in is geïnvesteerd. Organisaties willen de infrastructuur en het applicatielandschap effectief inrichten en verder automatiseren om deze met minder inspanning te kunnen beheren. Het doel is snelle beschikbaarheid van functionaliteit en capaciteit, maar wel zonder desinvesteringen of grote beheerinspanningen door een complexe omgeving. Daarbij zijn zaken als kosten en beschikbaarheid van connectiviteit belangrijke aandachtspunten. Het is voor veel bedrijven een flinke uitdaging om de weg naar de cloud goed stapsgewijs in te vullen waarbij tevens de business doelen en IT omgeving continu op elkaar afgestemd zijn. Cloud computing is niet meer uit de samenleving weg te denken. De opkomst van de cloud Cloud computing heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen en zal dit naar verwachting de komende jaren blijven doen. Zo wordt voor de periode van 2014 tot 2017 een groei voorspeld van ca. 25% voor publieke clouddiensten. Dit is een groei die vijfmaal hoger ligt dan de groei van de IT sector als geheel. Ook wordt voorspeld dat in 2017 de clouddiensten 18% van de IT productuitgaven op hun conto schrijven. Deze ontwikkeling is het directe gevolg van de voortdurende zoektocht van organisaties naar flexibele, veilige, schaalbare en kosteneffectieve IT die perfect aansluit op de behoeften van de business. Lange tijd hielden organisaties de verantwoordelijkheid voor hun IT omgeving in eigen hand. De infrastructuur, applicaties en beheer waren in eigen bezit en stonden ook letterlijk binnen de eigen muren. Door kostendruk en een groeiende behoefte aan flexibiliteit kiezen steeds meer organisaties er voor om delen van hun IT omgeving en bedrijfsprocessen uit te besteden aan gespecialiseerde partijen. In eerste instantie wordt vooral het beheer aan een derde partij overgedragen. Vervolgens besluiten organisaties ook om servers en applicaties te verplaatsen naar een extern datacenter (bijvoorbeeld hosted services). Een logische vervolgstap was om de applicatie als dienst bij een derde partij af te nemen (Software-as-a-Service). Door deze laatste ontwikkeling leggen organisaties de verantwoordelijkheid en het eigendom van hun IT omgeving gedeeltelijk neer bij een externe leverancier. Op basis van een duidelijke SLA en begroting behoudt een organisatie wel grip op de kwaliteit van de IT dienstverlening. De komst van de publieke cloud heeft dit proces versneld: applicaties worden niet meer per definitie door een eigen infrastructuur op locatie (on-premise) ondersteund. 4

4 Anybase Zoals het woord al zegt, is de private cloud alleen voor uw organisatie. 2 Private cloud Bepaalde organisaties willen de IT infrastructuur voor bedrijfskritische applicaties niet delen met anderen. Grip houden op de eigen data en controle hebben over de locatie en het eigendom van data zijn belangrijk bij de keuze voor een private cloud. Organisaties behouden grote controle over wat er binnen hun omgeving plaatsvindt. Bovendien is de beschikbaarheid en beveiliging gewaarborgd. Met virtualisatie heeft een groot aantal organisaties het gemiddeld gebruik van hun infrastructuur capaciteit al verbeterd. Beter inzicht in deze capaciteit heeft een positief effect op het daadwerkelijk gebruik. Ondanks die verbeteringen is de flexibiliteit van deze aanpak beperkt. Het bijschakelen van extra capaciteit is tijdrovend, omdat hiervoor vaak extra hardware moet worden aangeschaft en geïnstalleerd. Om de voordelen van een private cloud te verbeteren zijn een aantal aspecten essentieel. Ten eerste brengt het inrichten van een geconvergeerde infrastructuur met op elkaar afgestemde en gevalideerde componenten op het vlak van computing, storage, networking en de hypervisor-laag korte doorlooptijden met zich mee. Ten tweede vereenvoudigt een verregaande standaardisatie de systeemintegratie waarbij de infrastructuur (ook wel de stack genoemd) als één geheel wordt aangeboden, beheerd en onderhouden. Het operationeel beheer van een private cloud is echter niet eenvoudig en daarom is het van belang om één centrale managementomgeving in te richten. Zo is de gehele stack in één oogopslag te monitoren en te beheren. Er is altijd een helder beeld van de prestaties en de actuele status van de omgeving. Daarbij minimaliseert het proactief beheer de kans op acute storingen. Time-to-market Bij de keuze voor een private cloud is nog meer winst te behalen door gebruikers en beheerders self-service functionaliteit aan te bieden. Doordat gebruikers van de organisatie via beheertools toegang hebben tot de IT diensten, kunnen ze zelfstandig nieuwe applicaties uitrollen. Dit bespaart kostbare tijd en dringt de timeto-market van nieuwe applicaties en diensten terug. Daarbij zijn de kosten transparant en eenvoudig door te berekenen aan projectteams of afdelingen. Het opzetten van testomgevingen of de uitrol van applicaties gebeurd geautomatiseerd, waardoor de kans op fouten en storingen minimaal is. Zo kan de business zelfstandig inspelen op nieuwe kansen en ontwikkelingen. Dit alles vindt echter wel plaats in de geïsoleerde, private omgeving. End-to-end controle Vertaald naar de praktijk biedt een private cloud organisaties legio voordelen. De organisatie beschikt over een eigen infrastructuur die volledig afgestemd is op de specifieke behoeften van medewerkers, afdelingen of activiteiten. Zeker als het gaat om de kernapplicaties behoudt de organisatie end-to-end controle over het proces en de data. Dit kan ook worden aangetoond in eventuele audits. Legacy Ondanks het doel om IT infrastructuur te standaardiseren, te virtualiseren en daarna te automatiseren blijkt in de praktijk vaak dat delen van de infrastructuur niet meegenomen kunnen worden in deze ontwikkelingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor doorgaans verouderde applicaties. De kosten en risico s bij het migreren van deze applicaties naar een private cloud wegen voor organisaties in veel gevallen niet op tegen de voordelen. Of het migreren is eenvoudigweg niet mogelijk. Vaak zijn dit applicaties die nauw verweven zijn met het bestaande applicatie-landschap en die hoge eisen stellen aan de lokale infra. Als deze zogenaamde legacy applicaties behouden blijven in een nieuwe situatie sluit een on-premise private cloud oplossing vaak het beste aan omdat deze op dezelfde locatie beschikbaar is. De systemen kunnen met een hoge snelheid met elkaar communiceren. Naast een aantal grote voordelen heeft de private cloud ook beperkingen. Om zeker te zijn van voldoende capaciteit, reserveren organisaties vaak meer capaciteit dan nodig is op dat moment. Zogenaamde overdimensionering kan leiden tot hogere kosten

5 3 Public cloud Flexibiliteit en schaalbaarheid zijn de kernwoorden die de voordelen van public cloud goed samenvatten. Capaciteit wordt gekocht op basis van pay-per-use. De kostenstructuur is transparant en als de omstandigheden daar om vragen is snel op- en afschalen eenvoudig. De vaste kosten zijn minimaal omdat het zwaartepunt puur bij het verbruik en de operationele kosten ligt. Overdimensionering is in een public cloud dan ook niet relevant. Niet kritische randapplicaties passen voor veel organisaties prima in de public cloud. Vanwege standaardisatie en flexibiliteit in kosten kiezen veel organisaties ervoor om de randapplicaties, zoals CRM of , in de public cloud onder te brengen. Dat geldt ook voor meer ad-hoc omgevingen waarbij tijdelijke capaciteit nodig is, zoals bijvoorbeeld project-omgevingen voor een R&D afdeling. Door de ruime beschikbaarheid van Application Programming Interfaces (API s) is het bovendien relatief eenvoudig om applicaties te ontwikkelen en uit te rollen. Een nadeel is dat het aanbod, door verregaande standaardisatie, niet altijd naadloos aansluit op de specifieke behoeften van een organisatie. Dit geldt zeker voor grote cloud leveranciers zoals Microsoft Azure. Er is weinig ruimte voor maatwerk. Vraagstukken op het vlak van integratie en architectuur zijn niet door de organisatie zelf op te lossen. Klantervaring Omdat datacenters die cloud services ondersteunen letterlijk overal ter wereld kunnen staan is betrouwbare communicatie essentieel. Bij grote cloud leveranciers is een dedicated communicatielijn echter geen mogelijkheid. Door de afhankelijkheid van het internet is de klantervaring lastig te beïnvloeden omdat gebruikers en de cloud fysiek ver van elkaar verwijderd zijn. De applicatie draait dan snel in de cloud maar de eindgebruiker ervaart iets anders. Daarnaast zijn vragen over het eigendomsrecht en de locatie van data voor sommige organisaties een belemmering voor het gebruik van public cloud, zeker voor organisaties die veel waarde hechten aan privacy en gebruik maken van gevoelige data. Naast lokale regelgeving voor data in externe buitenlandse datacenters is het ook belangrijk stil te staan bij de manier waarop data terugkomt na het afsluiten van een campagne of bij het wisselen van cloud leverancier. Hoe komt zowel de data als de programmatuur uit een migratietraject van de cloud? 9

6 4 Hybrid cloud Een mix van public en private waarbij de juiste technische aansluiting op elkaar centraal staat. Bedrijven hebben momenteel legio mogelijkheden om de optimale IT omgeving in te richten. Maar bij de keuze en eventuele integratie van de verschillende cloud varianten tot een hybride omgeving is het zaak om grip te houden en de juiste keuzes te maken. Zeker met het oog op de toekomst. Op weg naar de ideale omgeving is het noodzakelijk steeds alle componenten en clouddiensten goed op elkaar af te stemmen en op beheersbare wijze te integreren tot concrete business oplossingen. Dit alles met oog voor de bestaande infrastructuur. Door bijkomende uitdagingen rondom data-integratie, beveiliging en structuur is het voor organisaties lastig om alle consequenties te doorgronden en af te dekken. De inrichting van een hybrid cloud omgeving sluit goed aan bij de behoefte van organisaties voor een pluriforme infrastructuur, afgestemd op zaken zoals flexibiliteit en schaalbaarheid aan de ene kant en een hoge mate van beveiliging en beschikbaarheid aan de andere kant. Mix op maat Zoals beschreven brengen private en public clouds zowel voor- als nadelen met zich mee. Op het moment dat men gebruik maakt van beide cloudvormen, afgestemd op specifieke eisen en wensen, spreken we van een zogenaamde hybrid cloud. Naar verwachting zullen eind 2017 de helft van alle bedrijven de hybrid cloud geadopteerd hebben. Een hybrid cloud biedt organisaties het beste van twee werelden doordat zij zelf de ideale mix bepalen en kiezen welke bedrijfsprocessen en applicaties waar worden gepositioneerd. De argumenten voor de inzet van een private cloud blijven intact. Applicaties met hoge performance-eisen of omgevingen die aan strenge regelgeving moeten voldoen zijn zeer geschikt voor een private cloud. Als dat echter geen rol speelt, is de keuze voor een public cloud snel gemaakt. Standaard applicaties voor de kantoorautomatisering en ontwikkel- en testomgevingen zijn vaak geschikt voor de public cloud. Logisch beschikt een organisatie dan wel over een geïntegreerde omgeving die waar nodig optimaal geïsoleerd is, inclusief beveiliging. Applicaties zijn eenvoudig en dynamisch te verplaatsen zonder aanpassingen aan virtual machines of applicaties. De complete infrastructuur omgeving, on-premise en/of private en public, wordt als één geheel beheerd. Doordat de gehele omgeving afgestemd is op de specifieke wensen en eisen van een organisatie zijn voordelen zoals verregaande automatisering, centraal management en monitoring optimaal te benutten. Organisaties hebben relevante stuurinformatie altijd in één oogopslag inzichtelijk, wat het besluitvormingsproces vergemakkelijkt. Tot slot heeft de gehele omgeving één SLA en één centraal aanspreekpunt. 11

7 De cloud strategie ligt ten grondslag aan de daadwerkelijke cloud implementatie. De weg naar de hybrid cloud Voor veel bedrijven is de overstap naar een volledige cloud gebaseerde IT omgeving niet in één stap mogelijk. Sterker nog, de vraag is of organisaties deze wens moeten hebben. Zoals eerder vermeld zijn niet alle omgevingen en applicaties hiervoor geschikt. Infodatek vindt het belangrijk dat organisaties een cloudstrategie ontwikkelen. Zonder deze strategie bestaat de kans dat een organisatie een wildgroei aan clouddiensten in huis haalt waarbij geen sprake is van onderlinge samenhang. Hiermee wordt de efficiencyslag waarvoor de clouddiensten oorspronkelijk werden aangeschaft tenietgedaan. Om tot de juiste cloudstrategie te komen, biedt Infodatek de mogelijkheid om samen met uw organisatie na te denken over een stappenplan. Dit plan van aanpak helpt niet alleen bij het gefaseerd naar de cloud brengen van onderdelen en applicaties, maar ook bij het op elkaar aansluiten van de verschillende systemen. Toekomstvisie Infodatek helpt u bij het bepalen van een visie op de ontwikkeling van de IT-infrastructuur voor de komende jaren. Infodatek vertaalt daarbij de doelstellingen van de organisatie naar de ontwikkeling van de IT-infrastructuur. De optimale IT-infrastructuur wordt vastgelegd in een architectuur, waarbij de organisatie in staat wordt gesteld om de optimalisatieslagen in fasen door te voeren. Functioneel Het functionele traject bestaat uit drie fasen: inventarisatie, conclusie en advies. Dit levert een Functioneel Ontwerp op dat de relatie legt tussen organisatieontwikkelingen, eisen en wensen en noodzakelijke verbeteringen van de ICT-infrastructuur. In een Functioneel Ontwerp wordt de huidige situatie vastgelegd, evenals de eisen en wensen ten aanzien van de projectscope, de benodigde componenten en een gedetailleerd plan van aanpak om de optimalisatie te realiseren. De begroting en het plan van aanpak worden uitgewerkt. Technisch In het Technische Ontwerp wordt het Functionele Ontwerp vertaald in een volledig technische inrichting. Het Technische Ontwerp geeft een detailbeschrijving van de wijze waarop de geoptimaliseerde infrastructuur wordt ingericht en hoe deze aansluit op bestaande delen van de huidige IT-infrastructuur. Aan de hand van dit Technische Ontwerp is een beheerorganisatie in staat delen van de inrichting te reproduceren. Omdat iedere organisatie uniek is zal een stappenplan specifiek op maat gemaakt worden. Hiermee begeleidt Infodatek organisaties op basis van een compleet traject naar de meest effectieve cloudstrategie. 12

8 Anybase Vanwege het modulaire karakter is Anybase geschikt voor praktisch iedere organisatie. 5 Anybase Modulair Anybase is een modulair opgebouwd platform, gebaseerd op hoogwaardige standaarden, ontwikkeld door Infodatek, om iedere organisatie uit te rusten met juist hetgeen wat nodig is. Niet meer en niet minder. Anybase biedt organisaties toegang tot alle voordelen van de verschillende cloud varianten, maar wel op maat gesneden voor de specifieke eisen en wensen van de organisatie. Dat kan variëren van de optimalisatie van de on-premise infrastructuur voor een private cloud tot de inzet van public clouddiensten. Als blijkt dat een organisatie extra capaciteit nodig heeft, is dat mogelijk vanuit eigen resources, maar ook via public clouddiensten. Met Anybase waarborgt Infodatek de flexibiliteit, schaalbaarheid en kostenvoordelen van de public cloud, zonder de veelvoorkomende risico s. Hoewel applicaties optimaal moeten functioneren is ook de gebruikerservaring een aandachtspunt. Zowel in de cloud als op de werkplek van de eindgebruiker wordt gezorgd voor de beste resultaten. Anywhere, anytime, any device Vanuit het voor de organisatie ontwikkelde concept wordt bepaald waar het centrale Anybase platform geplaatst wordt. Dit kan in een datacenter zijn, on-premise (op locatie), of op meerdere locaties. Met een veilig ingerichte netwerkinfrastructuur oplossing worden benodigde apparatuur met elkaar gekoppeld. Door middel van flexibele en toch veilige software tunnels is het mogelijk om vanaf ieder apparaat verbindingen te maken met het centrale computersysteem. Vernieuwing van decentrale apparatuur is vaak onnodig en het gebruik van verouderde computersystemen hoeft geen belemmering meer te vormen. Mobiel werken vanuit het veld is mogelijk en de individuele eigen werkplek op kantoor behoort tot het verleden. Als het beleid binnen de organisatie het toestaat, is Bring Your Own Device eenvoudig te implementeren, waardoor mensen binnen de organisatie de eigen apparatuur kunnen gebruiken. Centralisering en continuïteit Infodatek zorgt samen met de organisatie voor de centrale regie en proactieve monitoring. Infodatek levert professionele ondersteuning bij de migratie naar de public cloud diensten. Daarbij wordt rekening gehouden met de bestaande situatie en nagedacht over toekomstige ontwikkelingen, inclusief koppelingen met de eigen omgeving. Bij het verplaatsen van workloads en applicaties naar de cloud hoort ook de afstemming van het beveiligings- en netwerkbeleid. Indien nodig zal ook loadbalancing geïmplementeerd worden. Organisaties zijn dus niet op zichzelf aangewezen maar kunnen rekenen op specialistische ondersteuning voor het complete traject: van ontwerp tot en met probleemloze migratie, nazorg en proactief beheer. 14

9 Geen geheimen meer vanwege de inzage in de IT-infrastructuur via de Infodatek Portal. Infodatek Portal Middels de Infodatek Portal kunnen organisaties vertrouwen op één centraal systeem, waarin alle diensten, contactpersonen en onderlinge afspraken gedefinieerd staan voor alle IT en aanverwante diensten. De Portal is voorzien van een uitgebreid kennismanagement systeem voor eerste- en tweedelijns support, speciaal bedoeld voor de interne IT verantwoordelijken. Daarnaast is de Portal ook een gecentraliseerd platform voor de IT afdeling binnen de organisatie. Alle medewerkers binnen de organisatie hebben toegang tot de Portal, weliswaar met bepaalde restricties. Medewerkers kunnen ook tickets aanmaken als er problemen of vragen zijn. De IT medewerkers kunnen indien gewenst deze tickets door escaleren (doorsturen) naar Infodatek. Daarnaast kan de Portal ook worden gebruikt voor inzage in lopende en gesloten tickets, zowel incidenten als overige aanvragen. Alle IT projecten zijn op de voet te volgen, met het ingebouwde projectmanagement systeem. Actuele en historische orders en facturen zijn te raadplegen. Daarnaast is het mogelijk om alle onderdelen, inclusief licenties, van de gehele IT infrastructuur vast te leggen in de inventarisatie module. Digital Care Infodatek hanteert Digital Care als SLA dienstverleningsovereenkomst. In het Digital Care worden diverse onderlinge afspraken tussen de organisatie en Infodatek vastgelegd, waarbij te denken valt aan verantwoordelijkheden, aard van werkzaamheden, standby tijden, geheimhouding, tarieven, enzovoorts. Het SLA heeft een looptijd van minimaal één jaar, of indien gewenst langer Infodatek Mr. F. J. Haarmanweg 2-B 4538 AR TERNEUZEN (NL) Tel: Fax: Web:

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Whitepaper Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De hype overstijgen 3 2 De referentiearchitectuur

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum]

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum] Private Cloud : Intelligent Hosting [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze whitepaper beschrijft

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015 Asset 1 van 17 Mobile Application Management en security Gepubliceerd op 18 april 2015 Veel organisaties hebben de afgelopen jaren hun eigen mobiele enterprise apps ontwikkeld. De data hierin is potentieel

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud

ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud Erik Scholten Solution Architect Agenda Introductie Waarom cloud-oplossingen en wat zijn de uitdagingen? Wat is ImtechCloud? Toepassingen van Hybride Cloud

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

Conceptnota. Cloud Integratie - presentatielaag CD000496

Conceptnota. Cloud Integratie - presentatielaag CD000496 Conceptnota Cloud Integratie - presentatielaag CD000496 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van gunning,

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b datasheet Uitdaging Als CIO of IT-manager balanceert u dagelijks t ussen de eisen en w ensen van de business en het efficiënt en effectief omgaan met de b eschikbare financiële middelen. Hoe kunt u s neller

Nadere informatie

Datacenters. Whitepaper. van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur

Datacenters. Whitepaper. van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur Whitepaper Datacenters van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur T +31 10 447 76 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech.nl/cs 1.0 Introductie Alleen organisaties die flexibel

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Cloud, cloud, cloud. Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen

Cloud, cloud, cloud. Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen Cloud, cloud, cloud Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen 1 Wat kunt u verwachten? Definitie van Cloud computing Welke modellen van Cloud Computing zijn er? Welke varianten zijn er dan? Waarom naar een Cloud

Nadere informatie

Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani

Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani any any any online Cloud Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Gezin biedt een

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017 VDI WORKSPACE 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek PTC Userdag 2017 CSN Groep & Portfolio Cloud Ecosysteem VDI Workspace Business drivers VDI GPU Powered VDI Voordelen Referenties Onze aanpak

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

WHITEPAPER. Datacenters: van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur. Imtech ICT Communication Solutions

WHITEPAPER. Datacenters: van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur. Imtech ICT Communication Solutions WHITEPAPER Datacenters: van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur Imtech ICT Communication Solutions 1 1.0 Introductie De IT-infrastructuurmarkt is sterk in beweging. Dit

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD?

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? North Trade Building Noorderlaan 133/8 B-2030 Antwerpen T +32 (0) 3 275 01 60 F +32 (0) 3 275 01 69 www.nucleus.be PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? HOE MAAK IK DE KEUZE? NUCLEUS Hosting Solution Builder

Nadere informatie

Cloudscan We nemen de tijd om uw organisatie goed in kaart te brengen en de Cloud op uw organisatie aan te passen.

Cloudscan We nemen de tijd om uw organisatie goed in kaart te brengen en de Cloud op uw organisatie aan te passen. Veel ondernemers vragen zich af wat de Cloud nu precies is en wat het voor hun onderneming kan betekenen. CAB holland geeft u duidelijkheid. Cloud kan een antwoord zijn op drie IT vraagstukken: 1. U wilt

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het?

Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het? Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het? Robbert Hoeffnagel hoofdredacteur Belgium Cloud, CloudWorks DatacenterWorks Nederlandse website, emailnieuwsbrief

Nadere informatie

MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP!

MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP! MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP! De cloud is al lang geen hype meer. In diverse branches heeft het de manier waarop organisaties met IT omgaan veranderd en

Nadere informatie

GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA.

GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA. GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA. Ziekenhuislaboratorium LabWest vertrouwt IT-infrastructuur toe aan Sentia Sinds 2011 werken verschillende ziekenhuizen in en rondom Den Haag met een gezamenlijke laboratoriumorganisatie.

Nadere informatie

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder IT beheerder als bedreigde diersoort: Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud

Whitepaper Hybride Cloud Whitepaper it starts here Whitepaper Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Wat is de cloud?...4 2.1 Typen clouds...4 2.2 Cloud service modellen...5 2.3 Uitdagingen voor de IT-professional...6 2.4 De gewijzigde

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services CLOUD MANAGEMENT Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Markt. IT Infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010. Agenda. IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment

Markt. IT Infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010. Agenda. IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010 IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 30 maart 2010 Agenda Markt kleinzakelijke klanten Klantkeuze Daarom SBS 2008 Samen sterker Migratie Licenties

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

Visie van De Ictivity Groep op het Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) concept (onderdeel van De Ictivity Groep werkplekconcepten)

Visie van De Ictivity Groep op het Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) concept (onderdeel van De Ictivity Groep werkplekconcepten) Visie van De Ictivity Groep op het Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) concept (onderdeel van De Ictivity Groep werkplekconcepten) Whitepaper Het Werkplek Concept VDI juli 2013 Pagina 1 van 5 INHOUD

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Inhoudsopgave Moderne datacenters, moderne uitdagingen De eindeloze mogelijkheden van virtualisatie

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers ook voor zware grafische Flexibel werken met de Virtual Engineering Workplace van Dell en SLTN Inter Access Uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van 2015 blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services CLOUD MIGRATIE Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform

Nadere informatie

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen Op weg naar ICT zonder zorgen Onze maatschappij verandert razendsnel onder invloed van technologische ontwikkelingen. De scheiding tussen de fysieke en virtuele wereld

Nadere informatie

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v.

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. De naam achter 30 jaar ICT specialisme EQUA gelooft in kennis, focus en specialisme. Wij groeien door beter te worden. Sinds onze oprichting in 1984 doen wij daarom

Nadere informatie

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud Managed Services Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform is continu in beweging. Daarom is een

Nadere informatie

Factsheet Outsourcing

Factsheet Outsourcing Factsheet Outsourcing www.vxcompany.com U wilt er zeker van zijn dat de IT-infrastructuur van uw organisatie in goede handen is, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de core business. Wij beheren

Nadere informatie

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD TO CLOUD OR NOT TO CLOUD DE VOOR- EN NADELEN VAN DIGITALE FACTUURVERWERKING IN DE CLOUD Organisatie Easy Systems B.V. Telefoon +31 (0)318 648 748 E-mail info@easysystems.nl Website www.easysystems.nl Auteur

Nadere informatie

S.O.S. SAAS: OUTSOURCEN ZONDER ZORGEN

S.O.S. SAAS: OUTSOURCEN ZONDER ZORGEN WHITEPAPER OUTSOURCEN ZONDER ZORGEN STREAMER STREAMER Connective zocht als jonge softwareleverancier een oplossing om zijn producten volgens een Saas-model aan te leveren. Het vond in Altogee de ideale

Nadere informatie

Het verhaal achter i3d.net

Het verhaal achter i3d.net Het verhaal achter i3d.net i3d.net in getallen 16 10.000 28.500 435 Datacenters wereldwijd Op zes continenten Servers wereldwijd Kilometer glasvezel Gigabit/s netwerk capaciteit Groei in getallen 42 15.000

Nadere informatie

Blauwdruk Hoog Beschikbaar. Theo Hoeks Merijn van de Schoot

Blauwdruk Hoog Beschikbaar. Theo Hoeks Merijn van de Schoot Blauwdruk Hoog Beschikbaar Theo Hoeks Merijn van de Schoot Project Blauwdruk Verhuizing datacenter Opsplitsen core (Dekkend) Wifi netwerk Greenfield backend infrastructuur Office 365 Windows 8.1 ICT Infrastructuur

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen VOOR DE SCHERMEN Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen Voor de schermen Wat wij áchter de schermen voor u kunnen betekenen, begint vóór de schermen. Hoe kunnen wij uw organisatie helpen om efficiënter,

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! NU GRATIS OFFICE 365 VOOR STICHTINGEN & NGO S met ANBI of SBBI status UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk

Nadere informatie

IT diensten op maat...

IT diensten op maat... IT diensten op maat... Even voorstellen. Interforce B.V. is een jong, dynamisch, kleinschalig automatisering- en dienstverlenend bedrijf van gedreven, klantgerichte en creatieve professionals, die stuk

Nadere informatie

Exact en partneroplossingen uit de Parentix Cloud. powered by Cisco. Harald de Wilde Strategic Channel Development Cisco

Exact en partneroplossingen uit de Parentix Cloud. powered by Cisco. Harald de Wilde Strategic Channel Development Cisco Exact en partneroplossingen uit de Parentix Cloud powered by Cisco Harald de Wilde Strategic Channel Development Cisco Alex Struik Partner Accountmanager Parentix Cloud introductie Cisco Parentix Cloud

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

AVANCE Application Management

AVANCE Application Management AVANCE Application Management AVANCE Application Management is een 100% dochteronderneming van AVANCE ICT Groep Nederland en is gespecialiseerd in het virtualiseren en (re)packagen van applicaties. Door

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening in de cloud

Zakelijke dienstverlening in de cloud Zakelijke dienstverlening in de cloud Werken in de cloud, veilig en betrouwbaar ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Agenda Introductie Parentix Dienstverlening Samenwerking met Computerplan

Nadere informatie

ING stapt over naar de cloud. Rolf Zaal

ING stapt over naar de cloud. Rolf Zaal ING stapt over naar de cloud Rolf Zaal ING stapt over naar de cloud Lagere kosten en kortere doorlooptijden zonder datacentrum 11 september 2012 Rolf Zaal ING zet in rap tempo haar datacentra buiten de

Nadere informatie

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij Van Singapore tot Schiedam Breng uw vestigingen dichtbij Wat is het systeem weer traag! Hoort u dat ook wel eens binnen uw organisatie? Niet gek. Uw organisatie groeit, meer vestigingen, meer mensen, meer

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

Applicaties in de cloud. Iedere applicatie de juiste landingsplaats in de cloud

Applicaties in de cloud. Iedere applicatie de juiste landingsplaats in de cloud Applicaties in de cloud Iedere applicatie de juiste landingsplaats in de cloud Brug tussen ICT en business Klanten beter bedienen. Efficiënter werken. Nieuwe vormen van dienstverlening ontwikkelen. Kosten

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie