Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving"

Transcriptie

1 Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving

2 Inhoud De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid cloud The Dutch Cloud Masters T , E W 2

3

4 1 De reis naar de cloud De afgelopen jaren is de manier waarop organisaties naar hun IT-omgeving kijken enorm veranderd. IT moet de business doelstellingen ondersteunen en de IT-infrastructuur moet het simpelweg gewoon doen. Organisaties willen zich richten op hun kernactiviteiten omdat de meeste markten competitiever zijn geworden door een uitdagend economisch klimaat. Dit vraagt naast kostenefficiëntie en schaalbaarheid ook om innovatie. Nieuwe technologieën voorzien in deze veranderende klantvraag. Ontwikkelingen zoals virtualisatie en Bring Your Own Device hebben gezorgd voor een efficiënter en doelgerichter gebruik van IT hulpmiddelen. De cloud is een volgende stap in deze richting maar roept, zoals iedere nieuwe technologische ontwikkeling, nog veel vragen op. Tijd om deze vragen eens op een rij te zetten en antwoorden te formuleren. De potentie van de cloud is voor organisaties enorm: meer flexibiliteit, kostenefficiëntie en snel op- en afschalen bij piekbelasting. Een overstap naar de cloud lijkt dan ook onvermijdelijk. In de praktijk zijn er echter weinig bedrijven die de stap naar de cloud in één keer willen of kunnen maken. Een compleet overzicht van de consequenties van een overstap ontbreekt en het grote aanbod versterkt dit. Werknemers weten de weg naar de cloud echter al wel te vinden. Uit onderzoek van CEB blijkt dat tot 40% van de IT uitgaven buiten de IT-afdeling om plaatsvindt. De opkomst van de cloud speelt hierin een grote rol. Uit onderzoek blijkt dat tot 40% van de Clouddiensten worden aangeboden binnen een private of publieke omgeving of als een combinatie van beide. Bovendien is er een gevarieerd aanbod van applicaties, infrastructuren en ontwikkel omgevingen die als service in de cloud beschikbaar IT uitgaven buiten de IT-afdeling om Huidige situatie? Amazon i-cloud Gewenste situatie plaatsvindt.? Google +?? SalesForce Public Hybrid Private Mainframe Mainframe Een cloudstrategie voorkomt wildgroei aan clouddiensten 1 Bron: Bamiduro, W. (2013). CEB. IT Budgets on the rise; three percent increase expected in 2014 [Persbericht]. Geraadpleegd op T , E W 4

5 zijn. Maar hoe maakt een organisatie de juiste keuze en hoe zijn al deze mogelijkheden snel en effectief in de bestaande omgeving te integreren? Daarbij mogen de huidige keuzes niet de beperkende factor zijn voor toekomstige richtingen en/of ontwikkelingen. Het besluit om zelf een omgeving in te richten en te beheren of deze deels als dienst af te nemen is niet eenvoudig. Enerzijds omdat de keuze voor clouddiensten vraagstukken oproept over de performance van aangeboden applicaties, waar data opgeslagen wordt, wie de eigenaar is van data en hoe de beveiliging van data is geregeld. Anderzijds hebben organisaties vaak een bestaande ICT-omgeving waar veel in geïnvesteerd is. Organisaties willen de infrastructuur en het applicatielandschap effectief inrichten en verder automatiseren om deze met minder inspanning te kunnen beheren. Het doel is snelle beschikbaarheid van functionaliteit en capaciteit, maar wel zonder desinvesteringen of grote beheerinspanningen door een complexe omgeving. Daarbij zijn zaken als kosten en beschikbaarheid van connectiviteit belangrijke aandachtspunten. Het is voor veel bedrijven een flinke uitdaging om de reis naar de cloud goed te plannen en stapsgewijs in te vullen waarbij tevens de business doelen en ICT-omgeving continu op elkaar afgestemd zijn. De reis naar de cloud plannen en stapsgewijs invullen is voor veel bedrijven een uitdaging. De opkomst van de cloud Cloud computing heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen en zal dit naar verwachting de komende jaren blijven doen. Zo voorspelt IDC voor de periode van 2013 tot 2017 een groei van 23,5% voor publieke clouddiensten. Dit is een groei die vijfmaal hoger ligt dan de groei van de IT-sector als geheel en waarbij in 2017 clouddiensten 17% van de IT-productuitgaven voor hun rekening nemen. Deze ontwikkeling is het directe gevolg van de voortdurende zoektocht van organisaties naar flexibele, veilige, schaalbare en kosteneffectieve ICT die naadloos aansluit op de behoeften van de business. Lange tijd hielden organisaties de verantwoordelijkheid voor hun ICT-omgeving volledig in eigen hand. De Infrastructuur en applicaties waren in eigen bezit en stonden letterlijk binnen de eigen muren. Door kostendruk en een groeiende behoefte aan flexibiliteit kozen steeds meer organisaties er voor om delen van hun IT omgeving en bedrijfsprocessen uit te besteden aan gespecialiseerde partijen. In eerste instantie werd vooral het beheer aan een derde partij overgedragen (managed services). Vervolgens besloten bedrijven om servers en applicaties te verplaatsen naar een extern datacenter (hosted services). Een logische vervolgstap was om de applicatie als dienst bij een derde partij af te nemen (Software-as-a-Service). Door deze laatste ontwikkeling leggen organisaties de verantwoordelijkheid en het eigendom van hun ICT-omgeving gedeeltelijk neer bij externe leveranciers. Op basis van duidelijke SLA s en kostenafspraken behoudt een organisatie wel grip op de kwaliteit van de ICT-dienstverlening. De komst van de publieke cloud heeft dit proces versneld: applicaties worden niet meer per definitie door een eigen infrastructuur op locatie (on-premise) ondersteund. 2 Bron: Shirer, M. (2013). IDC Forecasts Worldwide Public IT Cloud Services Spending to Reach Nearly $108 Billion by 2017 as Focus Shifts from Savings to Innovation [Persbericht]. Geraadpleegd op T , E W 5

6 2 Private cloud Veel organisaties willen de infrastructuur voor bedrijfskritische applicaties niet delen met anderen. Grip houden op de eigen data en controle hebben over de locatie en het eigendom van data zijn belangrijk bij de keuze voor een private cloud. Organisaties behouden maximale controle over wat er binnen hun omgeving gebeurt. Bovendien zijn de beschikbaarheid en beveiliging gewaarborgd. Met virtualisatie heeft een groot aantal organisaties het gemiddeld gebruik van hun infrastructuur capaciteit al aangescherpt. Beter inzicht in en beheer van deze capaciteit heeft een positief effect op het daadwerkelijk gebruik. Ondanks die verbeteringen is de flexibiliteit van deze aanpak beperkt. Het bijschakelen van extra capaciteit is tijdrovend, omdat hiervoor letterlijk extra hardware moet worden aangeschaft en geïnstalleerd. Grip houden op de eigen data en controle hebben over de locatie en eigendom Om de voordelen van een private cloud te optimaliseren zijn een aantal aspecten essentieel. Ten eerste brengt het inrichten van een geconvergeerde infrastructuur met op elkaar afgestemde en gevalideerde componenten op het vlak van compute, storage, networking en de hypervisor laag korte doorlooptijden en succesvolle implementaties binnen handbereik. Ten tweede vereenvoudigt een verregaande standaardisatie de systeemintegratie waarbij de infrastructuur (ook wel de stack genoemd) als één geheel wordt aangeboden, beheerd en onderhouden. Het operationeel beheer van een private cloud is echter niet eenvoudig en daarom is het van belang om één centrale managementomgeving (unified management) in te richten. Zo is de gehele stack in één oogopslag te monitoren en beheren en is er altijd een helder beeld van de prestaties en de actuele status van de omgeving. Daarbij minimaliseert proactief beheer de kans op acute storingen. van gegevens zijn belangrijk bij de keuze voor een private cloud. T , E W 6

7 De organisatie behoudt end-to-end controle over het proces en de data. Time-to-market Bij de keuze voor een private cloud is nog meer winst te behalen door gebruikers en beheerders self-service functionaliteit aan te bieden. Doordat de organisatie hen via portals toegang geeft tot een IT-dienstencatalogus, kunnen ze zelfstandig nieuwe applicaties of virtual machines aanvragen en automatisch uitrollen. Dit bespaart kostbare tijd en dringt de time-to-market van nieuwe applicaties en diensten terug. Daarbij zijn de kosten transparant en eenvoudig door te berekenen aan interne klanten, zoals projectteams of afdelingen. Het opzetten van testomgevingen of de uitrol van applicaties gebeurt geautomatiseerd, waardoor de kans op fouten en storingen minimaal is. Zo kan de business zelfstandig inspelen op nieuwe kansen en ontwikkelingen. Dit alles vindt echter wel plaats in een geïsoleerde, private omgeving. End-to-end controle Vertaald naar de praktijk biedt een private cloud organisaties legio voordelen. Ze beschikken over een eigen infrastructuur die volledig afgestemd is op de specifieke behoeften van medewerkers, afdelingen of bedrijfsactiviteiten. Zeker als het gaat om kernapplicaties behoudt de organisatie end-to-end controle over het proces en de data en kan dit in audits aantonen. Legacy Ondanks het doel om de infrastructuur te standaardiseren, te virtualiseren en daarna te automatiseren blijkt in de praktijk vaak dat delen van de infrastructuur niet meegenomen kunnen worden in deze ontwikkelingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor doorgaans verouderde mainframe applicaties. De kosten en risico s bij het migreren van deze applicaties naar een private cloud wegen voor organisaties in veel gevallen niet op tegen de voordelen of migreren is eenvoudigweg niet mogelijk. Vaak zijn dit applicaties die nauw verweven zijn met het bestaande applicatie landschap en die hoge eisen stellen aan de lokale infrastructuur. Als deze legacy applicaties behouden blijven in een nieuwe situatie sluit een private cloud oplossing vaak het beste aan omdat deze op dezelfde locatie beschikbaar is en de systemen met een hoge snelheid met elkaar kunnen communiceren. Naast een aantal grote voordelen heeft de private cloud ook beperkingen. Om zeker te zijn van voldoende capaciteit, reserveren organisaties vaak meer capaciteit dan nodig is op dat moment. Zogenaamde overdimensionering kan leiden tot hogere kosten. T , E W 7

8

9 3 Public cloud Flexibiliteit en schaalbaarheid zijn kernwoorden die de voordelen van public cloud goed samenvatten. Capaciteit is beschikbaar op basis van het pay-per-use principe. Hierdoor is de kostenstructuur transparant en als de omstandigheden daar om vragen is snel op- en afschalen eenvoudig. Vaste kosten (Capex) zijn minimaal omdat het zwaartepunt puur bij het verbruik of bij operationele kosten (Opex) ligt. Overdimensionering is in een public cloud dan ook onnodig. Flexibiliteit en schaalbaarheid zijn kernwoorden die de voordelen van public cloud goed samenvatten. Vanwege standaardisatie en flexibiliteit in kosten kiezen veel organisaties ervoor om de niet-kernapplicaties, zoals CRM of , in de public cloud onder te brengen. Dat geldt ook voor meer ad-hoc omgevingen waarbij tijdelijke capaciteit nodig is, zoals ontwikkel- en testomgevingen voor de afdeling R&D en campagnes voor de afdeling Marketing & Sales. Door de ruime beschikbaarheid van Application Programming Interfaces (API s) is het bovendien relatief eenvoudig om applicaties te ontwikkelen en uit te rollen. Nadeel is dat het aanbod, door verregaande standaardisatie, niet altijd naadloos aansluit op de specifieke behoeften van een organisatie. Zeker bij grote cloud leveranciers zoals Amazon AWS of Microsoft Azure is er weinig ruimte voor maatwerk. Vraagstukken op het vlak van integratie en architectuur zijn niet meer per definitie door de organisatie zelf op te lossen. Klantervaring Omdat datacenters die cloud services ondersteunen letterlijk overal ter wereld kunnen staan is betrouwbare connectiviteit essentieel. Bij grote cloud leveranciers is dedicated connectiviteit echter geen optie of alleen tegen hoge kosten. Door de afhankelijkheid van het internet is de klantervaring lastig te beïnvloeden omdat gebruikers en de cloud fysiek ver van elkaar verwijderd zijn. De applicatie draait dan snel in de cloud maar de eindgebruiker merkt dit niet. Daarnaast zijn vragen over het eigenaarschap en de locatie van data voor sommige organisaties een belemmering voor het gebruik van public cloud. Naast lokale regelgeving voor data in externe buitenlandse datacenters is het belangrijk om stil te staan bij de manier waarop data terugkomt na het afsluiten van een campagne of bij het wisselen van cloud leverancier. ImtechCloud Op basis van de vraag van haar klanten naar maatwerk heeft Imtech ICT een eigen public cloud dienst ingericht, ImtechCloud genaamd. ImtechCloud verenigt alle voordelen van de private cloud binnen een public cloud omgeving, waarbij alle data gegarandeerd in Nederland staat. Deze cloud omgeving is gebaseerd op jarenlange ervaring met het implementeren van on-premise infrastructuren en private clouds bij eindgebruikers. Met die achtergrond behoort ImtechCloud tot de meest robuuste en schaalbare public clouds van Nederland met maximale betrouwbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid. T , E W 9

10 Capaciteit is beschikbaar op basis van het pay-per-use principe. Pay-per-use De overeengekomen performance en beschikbaarheid worden vanzelfsprekend nauwlettend gemonitord. Op basis van een pay-per-use-model wordt alleen daadwerkelijk gebruik doorberekend, zonder investeringen vooraf. Imtech ICT neemt hierbij de volledige verantwoordelijkheid voor het lifecycle management op de infrastructuur op zich. ImtechCloud wordt aangeboden vanuit gecertificeerde datacenters in Nederland en biedt een hoge beschikbaarheid. Hierdoor is de opslag van data ook onderhevig aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Applicaties kunnen, zonder verstoring, tussen verschillende servers verplaatst worden. Het geautomatiseerd balanceren van resources zorgt voor een optimale inzet van capaciteit en regelt dat piekbelasting effectief wordt opgevangen. Onderhoud kan in bijna alle gevallen zonder downtime van applicaties plaatsvinden. Een back-up- en recovery-dienst is optioneel beschikbaar. Disaster Recovery as a Service Doordat de afhankelijkheid van applicaties en data steeds groter is geworden realiseren veel bedrijven zich dat één enkel datacenter risico s met zich mee kan brengen. In het geval van een grote calamiteit zoals brand of overstromingen kan zelfs het off-site brengen van back-up data door middel van tapes niet voldoende zijn. De hybrid cloud maakt het mogelijk om data en applicaties redundant uit te voeren op twee fysiek gescheiden locaties zonder verdubbeling van de kosten. Doordat de technologie in de ImtechCloud zich één op één verhoudt met de technologie die Imtech ICT gebruikt bij het ontwikkelen van de private cloud kan data replicatie op eenvoudige wijze plaatsvinden. Organisatie Cloud Imtech ICT T , E W 10

11 4 Hybrid cloud Bedrijven hebben momenteel legio mogelijkheden om de optimale ICT-omgeving in te richten. Maar bij de keuze en eventuele integratie van de verschillende cloud varianten tot een hybride omgeving is het zaak om grip te houden en de juiste keuzes te maken. Zeker met het oog op de toekomst. In een roadmap naar de ideale omgeving is het noodzakelijk steeds alle componenten en clouddiensten goed op elkaar af te stemmen en op beheersbare wijze te integreren tot concrete business oplossingen. Dit alles met oog voor de bestaande infrastructuur. Door bijkomende uitdagingen rondom data-integratie, beveiliging en regie-voering is het voor organisaties lastig om alle consequenties te doorgronden en af te dekken. De inrichting van een hybrid cloud omgeving sluit goed aan bij de behoefte van organisaties voor een pluriforme infrastructuur, afgestemd op zaken zoals flexibiliteit en schaalbaarheid aan de ene kant en een hoge mate van beveiliging en beschikbaarheid aan de andere kant. De complete infrastructuur omgeving on-premise en/of private en public wordt als één geheel beheerd. Mix op maat Zoals beschreven brengen private en public clouds zowel voor- als nadelen met zich mee. Op het moment dat men gebruik maakt van beide cloudvormen, afgestemd op specifieke eisen en wensen, spreken we van een hybrid cloud. Volgens Gartner ₃ zal meer dan de helft van alle large enterprises eind 2017 de hybrid cloud geadopteerd hebben. Een hybrid cloud biedt organisaties het beste van twee werelden doordat zij zelf de ideale mix bepalen en kiezen welke bedrijfsprocessen en applicaties waar worden gepositioneerd. De argumenten voor de inzet van een private cloud blijven in tact. Applicaties met hoge performance-eisen of omgevingen die aan strenge regelgeving moeten voldoen zijn zeer geschikt voor een private cloud. Als dat echter geen rol speelt, is de keuze voor een public cloud snel gemaakt. Standaard applicaties voor de kantoorautomatisering en ontwikkel- en testomgevingen zijn zeer geschikt voor de public cloud. Logisch beschikt een organisatie dan wel over een geïntegreerde omgeving die waar nodig optimaal geïsoleerd is, inclusief beveiliging. Applicaties zijn eenvoudig en dynamisch te verplaatsen zonder aanpassingen aan virtual machines of applicaties. De complete infrastructuur omgeving on-premise en/of private en public - wordt als één geheel beheerd. Doordat de gehele omgeving afgestemd is op de specifieke wensen en eisen van een organisatie zijn voordelen zoals verregaande automatisering, centraal management en monitoring optimaal te benutten. Bovendien is ook interne doorberekening van resources transparant in te richten. Organisaties hebben relevante stuurinformatie altijd in één oogopslag inzichtelijk, wat het besluitvormingsproces vergemakkelijkt. Tot slot heeft de gehele omgeving één SLA en één aanspreekpunt, wat zorgt voor duidelijkheid. ₃ Bron: Gartner. (2014). Top 10 Strategic Technology Trends for Geraadpleegd op T , E W 11

12 5 Complete ondersteuning Met uitgebreide consultancy diensten biedt Imtech ICT organisaties toegang tot alle voordelen van de verschillende cloud varianten, maar wel op maat gesneden voor de specifieke eisen en wensen van de organisatie. Dat kan variëren van de optimalisatie van de on-premise infrastructuur richting een private cloud tot de inzet van public clouddiensten. Als blijkt dat een organisatie extra capaciteit nodig heeft is dat mogelijk vanuit eigen resources via ImtechCloud, maar ook via public clouddiensten van derde partijen. Binnen dat proces waarborgt Imtech ICT de flexibiliteit en de schaal- en kostenvoordelen van de public cloud, zonder de veelvoorkomende risico s. Hoewel applicaties optimaal moeten functioneren is ook de gebruikerservaring een aandachtspunt. Zowel in de cloud als op de werkplek van de eindgebruiker wordt gezorgd voor de beste performance. Centrale regie Om dit te realiseren heeft Imtech ICT extra zekerheden ingebouwd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de centrale regie en proactieve monitoring. In tegenstelling tot ander public cloud-leveranciers biedt Imtech ICT professionele ondersteuning bij de migratie naar clouddiensten. Daarbij wordt rekening gehouden met de bestaande situatie en nagedacht over toekomstige ontwikkelingen, inclusief koppelingen met de eigen Private infrastructuur en beheer Private cloud Hybrid cloud Gedeelde infrastructuur en beheer Public cloud Hybrid architecture xaas Hybrid hosting Private infrastructuur en beheer Intern Legacy IT Hybrid operations Outsourcing Private infrastructuur en gedeeld beheer < Beheer > Extern T , E W 12

13 omgeving of externe clouds. Bij het verplaatsen van workloads en applicaties naar de cloud komt ook de afstemming van beveiligings- en netwerkpolicies en loadbalancing van de omgevingen aan bod. Organisaties zijn dus niet op zichzelf aangewezen maar kunnen rekenen op specialistische ondersteuning voor het complete proces; van het ontwerp en een probleemloze migratie tot en met het monitoren van de eindgebruikerservaring. Daarbij kunnen organisaties vertrouwen op één centraal aanspreekpunt voor alle diensten die betrokken zijn bij de infrastructuur van hun omgeving. Deze end-to-end ondersteuning ontbreekt bij grote aanbieders van public clouds vaak omdat zij alleen ondersteuning bieden voor de door hen geleverde diensten. Roadmap naar de hybrid cloud Het zal duidelijk zijn dat de overstap naar een volledige cloud gebaseerde IT omgeving niet in één stap kan gebeuren. Sterker nog, de vraag is of organisaties deze wens moeten hebben. Zoals eerder vermeld zijn niet alle omgevingen en applicaties hiervoor geschikt. Daarom vindt Imtech ICT het belangrijk dat organisaties een cloudstrategie ontwikkelen. Zonder deze strategie bestaat de kans dat een organisatie een wildgroei aan clouddiensten in huis haalt waarbij geen sprake is van een onderlinge samenhang. Hiermee wordt de efficiencyslag waarvoor de clouddiensten oorspronkelijk werden aangeschaft teniet gedaan. Om tot de juiste cloudstrategie te komen, hebben de consultants van Imtech ICT aan de hand van een aantal fasen een stappenplan opgesteld. Dit plan van aanpak helpt niet alleen bij het gefaseerd naar de cloud brengen van onderdelen en applicaties maar ook bij het op elkaar aansluiten van de verschillende infrastructurele vormen: 1. Visie Het bepalen van een visie op de ontwikkeling van de ICT-infrastructuur voor de komende jaren. Imtech ICT vertaalt daarbij de doelstellingen van de organisatie naar de ontwikkeling van de ICT-organisatie en de ICT-infrastructuur. De optimale ICT-infrastructuur wordt vastgelegd in een architectuur, waarbij de organisatie in staat wordt gesteld om de optimalisatieslagen in fasen door te voeren. In een roadmap worden deze fasen overzichtelijk weer gegeven. 2. Functionele Ontwerpen De onderdelen van de roadmap, die leiden tot een geoptimaliseerde ICT-infrastructuur, worden met een vaste aanpak op basis van Functionele Ontwerpen concreet gemaakt. Het traject wordt doorlopen in drie fasen: inventarisatie, conclusie en advies. Dit levert een Functioneel Ontwerp op dat de relatie legt tussen organisatieontwikkelingen, eisen en wensen en noodzakelijke verbeteringen van de ICT-infrastructuur. In een Functioneel Ontwerp wordt de huidige situatie vastgelegd, evenals de eisen en wensen ten aanzien van de projectscope, de benodigde componenten en een gedetailleerd plan van aanpak om de optimalisatie te realiseren. De bill-of-material en het plan van aanpak worden uitgewerkt in een investeringsoverzicht. T , E W 13

14 3. Technische Ontwerpen In deze fase wordt het Functionele Ontwerp vertaald naar een technische inrichting. Het Technische Ontwerp geeft een detailbeschrijving van de wijze waarop de geoptimaliseerde infrastructuur wordt ingericht en hoe die aansluit op bestaande delen van de infrastructuur. Aan de hand van dit Technische Ontwerp is een beheerorganisatie in staat delen van de inrichting te reproduceren. Doelstellingen Visie IT Roadmap Functioneel & technisch ontwerp Implementatie Om tot de juiste cloudstrategie te komen hebben de Omdat iedere organisatie uniek is zal een stappenplan specifiek op maat gemaakt worden. Hiermee begeleidt Imtech ICT organisaties op basis van een compleet traject naar de meest effectieve cloudstrategie. Imtech ICT kiest voor het thema Bring it to the Cloud om hen te helpen bij het vinden van deze cloudstrategie. consultants van Imtech ICT een Hybrid stappenplan Public opgesteld. Private Start Kijk voor meer informatie op of neem contact op via T , E W 14

15 De partners Imtech ICT is de specialist op het gebied van ICT-infrastructuren. Een organisatie die dicht bij de klant staat en uitdagingen op het vlak van datacenters pragmatisch aangaat. Door een compleet aanbod datacenter-oplossingen te bieden (private, public en hybrid) kan de juiste cloudstrategie voor elke organisatie worden bepaald. Daarbij ontwerpt, bouwt en beheert Imtech ICT het datacenter zodat organisaties verzekerd zijn van een mix op maat en een optimale beschikbaarheid tegen lage kosten. Cisco anticipeert als marktleider op het gebied van netwerk- en datacenteroplossingen voortdurend op veranderingen in de manier waarop mensen met elkaar verbonden The Dutch Cloud Masters zijn, communiceren en samenwerken. Zo willen organisaties steeds vaker vanuit de cloud IT-oplossingen bieden voor hun (mobiele) werknemers. Cisco speelt op deze ontwikkeling in met een cloud-architectuur die netwerken, computers, opslag en virtualisatie integreert in één eenvoudig te beheren platform. Daarbij is het essentieel dat cloud computing bedrijven slagvaardiger maakt, de bedrijfsvoering vereenvoudigt en de operationele efficiëntie vergroot. Cisco biedt een cloudplatform voor consolidatie en virtualisatie. Door datacenterresources te integreren kan alles efficiënt worden gebruikt en beheerd. In tegenstelling tot andere oplossingen zijn geen extra lagen beheersoftware nodig. Voor de implementatie is er een ruime keuze uit gespecialiseerde Cisco-partners. The Dutch Cloud Masters VMware is de gemeenschappelijke deler van een aantal van de grootste en meest succesvolle cloud-implementaties over de hele wereld. Zowel binnen private cloud-omgevingen als bij publieke cloud providers die VMware-technologie gebruiken als basis voor hun diensten. VMware cloud-oplossingen verbeteren de efficiëntie en flexibiliteit van IT, en stellen de IT-afdeling in staat om daadwerkelijk bij te dragen aan de business. VMware levert alles wat de IT-afdeling nodig heeft om hun cloud te bouwen, runnen, beheren of huren, ook buiten het eigen datacenter. The Dutch Cloud Masters NetApp creëert innovatieve storage- en datamanagement-oplossingen die organisaties helpen bij het realiseren van doorbraken en die buitengewone kostenbesparingen opleveren. Bij het maken van een keuze voor de juiste private-, public- of hybrid-cloudoplossing als veilige, schaalbare en intelligente basis voor de IT-infrastructuur geeft NetApp organisaties advies. Met clustered Data ONTAP maakt NetApp een cloudomgeving mogelijk waarin data vrij beweegt tussen de private en public cloud en waarin klanten hun data beheren en controleren via één storage- en datamanagementplatform. The Dutch Cloud Masters T , E W 15

16 Meer informatie Bring it Rivium Boulevard 41, 2909 LK Capelle aan den IJssel Postbus 8706, 3009 AS Rotterdam T E W

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

FlexPod TM Datacenter Solution

FlexPod TM Datacenter Solution FlexPod TM Datacenter Solution Inhoud Voorwoord... 3 Imtech ICT Bring it To The Cloud... 4 Imtech ICT diensten... 5 1. Op weg naar de cloud... 6 2. FlexPod: een business case... 8 3. FlexPod per onderdeel...

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud

Whitepaper Hybride Cloud Whitepaper it starts here Whitepaper Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Wat is de cloud?...4 2.1 Typen clouds...4 2.2 Cloud service modellen...5 2.3 Uitdagingen voor de IT-professional...6 2.4 De gewijzigde

Nadere informatie

Storage op instellingsniveau

Storage op instellingsniveau Storage op instellingsniveau Aanbevelingen lange termijn Auteur(s): SURFnet Versie: 1.01 Datum: oktober 2012 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl

Nadere informatie

Datacenters. Whitepaper. van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur

Datacenters. Whitepaper. van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur Whitepaper Datacenters van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur T +31 10 447 76 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech.nl/cs 1.0 Introductie Alleen organisaties die flexibel

Nadere informatie

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps Cloud www.cloudworks.nu nummer 5 juni 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing MIGRATIE naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps IDENTITYMANAGEMENT

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN EEN WHITE PAPER INTRODUCTIE ORGANISATIES KUNNEN NIET MEER OM CLOUD COMPUTING HEEN. VOOR VEEL BEDRIJVEN IS HET NIET MEER DE VRAAG ÓF ZE IN DE CLOUD GAAN

Nadere informatie

Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object

Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object Door A. Possen en P. Ulrich Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie Het ontwikkelen van een cloudstrategie Auteur: Beeld: Jaap Gorjup, Cloudarchitect bij Marviq Cloud Computing van Marviq Het ontwikkelen van een cloudstrategie 1.1 Inleiding Cloud Computing is een veelomvattend

Nadere informatie

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit 1 Inleiding Tien jaar geleden zaten

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Overstappen op laas loont

Overstappen op laas loont 1 Overstappen op laas loont INHOUD Inleiding Achtergrond Einde van een tijdperk De cloud Kosterbesparing De overstap Knelpunten Conclusie Over fundaments 3 4 5 7 7 cloud infrastructure Inleiding Steeds

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Inleiding Voordelen van cloud computing Welke oplossingen biedt de markt aan?

Inleiding Voordelen van cloud computing Welke oplossingen biedt de markt aan? Inleiding Cloud computing is een belangrijk en actueel thema in de IT. Het virtualiseren van servers en het gebruik van de cloud kan uw organisatie veel voordelen bieden, mits er een goede strategie uitgestippeld

Nadere informatie

Toepassing nu. cloud computing verder dan gedacht. Onderzoek cloud computing in Nederland (1) Onderzoek

Toepassing nu. cloud computing verder dan gedacht. Onderzoek cloud computing in Nederland (1) Onderzoek cloud computing in Nederland (1) Onderzoek Toepassing cloud computing verder dan gedacht Afgelopen najaar voerde CloudWorks, in samenwerking met het organisatieadviesbureau Quint Wellington Redwood en

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Kies uw cloudscenario De transformatie van eigen datacenter naar de cloud

Kies uw cloudscenario De transformatie van eigen datacenter naar de cloud Kies uw cloudscenario De transformatie van eigen datacenter naar de cloud Whitepaper Inhoudsopgave Van eigen datacenter naar de cloud Definitie 3 grote trends en uitdagingen Het antwoord: 3 mogelijke scenario

Nadere informatie

KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace

KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace Hoe werkplekbeheer verandert door de komst van Desktop Virtualisatie KENNISDOCUMENT Introductie Inhoud Inhoud Kennisdocument Desktop

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

De overheid in de wolken?

De overheid in de wolken? Compact_ 2010_4 11 De overheid in de wolken? De plaats van cloud computing in de publieke sector Ing. John Hermans RE, drs. Mike Chung RE en drs. Willem Guensberg RE CISA Ing. J.A.M. Hermans RE is partner

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

Dassault Systèmes brengt SolidWorks naar de cloud

Dassault Systèmes brengt SolidWorks naar de cloud a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 1 / 2014 Frank Hoekstra en Maarten de Boer van Insight: In cloud-markt steeds meer behoefte aan gedegen advies Rondetafeldiscussie i-to-i

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing

Trends in cloudcomputing Public the way we see it Trends in cloudcomputing Veilig in de cloud; een kwestie van regie Public the way we see it Trends in cloudcomputing Veilig in de cloud; een kwestie van regie Auteurs: Zsolt Szabo,

Nadere informatie

Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het met Googles SLA?

Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het met Googles SLA? Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 september 2010 Works HET Vakblad over cloud computing SLA s Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie