Nieuwsbrief. Gezond groeien in de koers. Aanvraag nevenvergunning. In Memoriam. Jaargang 4 - nr. 1-3 januari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. Gezond groeien in de koers. Aanvraag nevenvergunning. In Memoriam. Jaargang 4 - nr. 1-3 januari 2013"

Transcriptie

1 Jaargang 4 - nr. 1-3 januari 2013 Wielerbond Vlaanderen - Globelaan 49/ Brussel Nieuwsbrief Aanvraag nevenvergunning Definitie van nevenvergunning Een NEVENVERGUNNING verbindt een ACTIEF COMPETITIEF VERGUNNINGHOUDER, die reeds houder is van een HOOFD- VERGUNNING bij zijn HOOFDCLUB, aan een NEVENCLUB om deel te nemen onder de noemer van deze nevenclub aan wedstrijden in EEN sporttakdiscipline, die hij ENKEL onder de noemer en in de kledij van deze NEVENCLUB kan beoefenen. Definitie van Nevenclub Een NEVENCLUB is een club onder wiens kleuren en kledij een actieve renner via een NEVENVERGUNNING kan deelnemen aan 1 discipline. Definitie van Sporttakdiscipline WBV onderscheidt 5 sporttakdisciplines: weg, veld, mountainbike, piste, BMX Het formulier voor de aanvraag van een nevenvergunning vindt u op pagina 3 van deze nieuwsbrief of kan u downloaden van onze website. SANCTIES TUCHTCOMMISSIE WIELERBOND VLAANDEREN Datum uitspraak Naam Geboortedatum 30/okt Goyvaerts Oskar 23/02/1994 Duur schorsing Begindatum Einddatum 2 weken 1/03/ /03/2013 RECHTZETTING! In Memoriam * Dhr. Herman Cornelis, gewezen beroepsrenner woonachtig in Strombeek-Bever; * Dhr. Willy Claeys, bestuurslid KWC De Sportvrienden uit Zomergem; * Mevr. Myriam Van den Eycken, echtgenote van Paul Dumont, sportafgevaardigde MTB Vlaams-Brabant. Wielerbond Vlaanderen biedt aan de bedroefde families zijn oprechte medeleven aan. Gezond groeien in de koers In 2013 start Wielerbond Vlaanderen met de campagne GEZOND GROEIEN IN DE KOERS, een vier jaar durend project dat onze koersende jongeren en hun entourage wil aanzetten om gezond te koersen op velerlei vlakken: op trainingsgebied, in keuze van materiaal, in het verkeer,... Het startschot van deze campagne, gesteund door de Vlaamse Overheid, wordt gegeven met het symposium Help, mijn kind koerst! De Vlaamse Jeugdcommissie Wielerbond Vlaanderen nodigt de clubs, en meer in het bijzonder de jeugdclubs, van harte uit om deel te nemen aan een van de twee symposia die zullen plaatsvinden op vrijdag 8 februari 2013 in Herentals (Aula, Bloso Sporthal Netepark) en op vrijdag 26 april 2013 in Gent (Auditorium C, UZ Gent). Ervaringsdeskundige sprekers brengen er een duidelijke visie over interessante thema s zoals sportpsychologie, -voeding, -training en -veiligheid. Deze onderwerpen worden zowel theoretisch als praktisch behandeld, waarbij er bijzondere aandacht gaat naar de rol van de ouders. Voor jeugdclubs is aanwezigheid op dit symposium een echte must. Niet alleen omwille van het interessante programma, maar ook om verder aanspraak te kunnen maken op jeugdsubsidies. Deelname aan dit symposium is volledig gratis. Wij hopen u te mogen verwelkomen op dit uniek evenement! Sportieve groeten, Koen Beeckman Voorzitter Vlaamse Jeugdcommissie Alle info en online inschrijven:

2 WIELERBOND VLAANDEREN, Vereniging zonder winstbejag Algemene vergadering ZATERDAG 16 maart 2013 om 10u00 - Cultuurcentrum Poorthuis Zuidervest 2a Peer Geachte, Uitnodiging en agenda De raad van bestuur van WBV vzw nodigt de werkende leden van elke provinciale vzw uit op de algemene vergadering die plaatsvindt in Cultuurcentrum Poorthuis Zuidervest 2a Peer op zaterdag 16 maart 2013 om 10u00. Alleen de werkende leden aangewezen door de raad van bestuur van hun provinciale vzw kunnen tot de stemming toegelaten worden. Elk werkend lid heeft recht op één stem. Een werkend lid mag bij volmacht voor één ander werkend lid uit zijn provincie stemmen. Het aantal volmachten is beperkt tot één. De definitieve agenda en de volmachtformulieren zullen minimum 8 dagen voor de algemene vergadering per gewone brief of per aan elk werkend lid toegestuurd worden. De voorlopige agenda: 1. Afroeping van de werkende leden en nazicht van hun volmacht 2. Verwelkoming door de voorzitter 3. Verslagen beheerscomités Beleidsnota algemeen directeur 5. Goedkeuring balans, winst- en verliesrekening Aanpassing en goedkeuring begroting Goedkeuring begroting Benoeming commissaris KPMG en bepaling van de bezoldiging 9. Verslag commissaris 10. Kwijting aan de bestuurders 11. Wijziging statuten 12. Verkiezing voorzitter 13. Verkiezing secretaris Brussel, 2 januari 2013 Jean Brebels Algemeen secretaris Swa Vercammen Voorzitter Kandidaturen voorzitter en secretaris Wielerbond Vlaanderen De voorzitter van Wielerbond Vlaanderen vzw is verkiesbaar en zal verkozen worden op de algemene vergadering van 16 maart Kandidaturen dienen samen met curriculum vitae, motivatie, bewijs van goed gedrag en zeden en (kopie van) de lidkaart of de betaalde vergunning 2013 tegen uiterlijk 13 februari 2013 aangetekend verstuurd te worden aan de secretaris van Wielerbond Vlaanderen vzw, Jean Brebels, Globelaan 49 bus 2, 1190 Brussel. Gelieve op de omslag kandidatuur voorzitter Wielerbond Vlaanderen te vermelden. De secretaris van Wielerbond Vlaanderen vzw is verkiesbaar en zal verkozen worden op de algemene vergadering van 16 maart Kandidaturen dienen samen met curriculum vitae, motivatie, bewijs van goed gedrag en zeden en (kopie van) de lidkaart of betaalde vergunning 2013 tegen uiterlijk 13 februari 2013 aangetekend verstuurd te worden aan de secretaris van Wielerbond Vlaanderen vzw, Jean Brebels, Globelaan 49 bus 2, 1190 Brussel. Gelieve op de omslag kandidatuur secretaris Wielerbond Vlaanderen te vermelden. 2

3 Vak voorbehouden aan WBV-administratie Ontvangen op: Gecontroleerd op: Teruggestuurd op: Verstuurd/Afgegeven op: UCI - WIELERBOND VLAANDEREN vzw - KBWB AANSLUITINGSFORMULIER EN AANVRAAG VOOR NEVENVERGUNNING 2013 VLAANDEREN & BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Categorie GEGEVENS HOOFDVERGUNNING ALLE DISCIPLINES Miniem (M/V) Aspirant (M/V) Nieuweling (M/V) Junior Dame Junior -23 (behalve cont./uci-team)* Elite zonder contract (behalve cont./uci-team)* Dame Elite (behalve cont./uci-team)* Amateur (M/V) Master (M/V) ENKEL BMX Boy 17 Junior Men Junior Women Elite Men Elite Women Naam Voornaam Straat Nr Bus Postcode Gemeente Provincie Rijksregisternr. - - Geboortedatum / / Nationaliteit Geslacht M V Hoofdclub WBV Stamnr hoofdclub GEGEVENS BESTAANDE NEVENVERGUNNINGEN 1 DISCIPLINE: BMX MTB WEG PISTE VELD NEVENCLUB: STAMNUMMER: CLUBNAAM:... 2 DISCIPLINE: BMX MTB WEG PISTE VELD NEVENCLUB: STAMNUMMER: CLUBNAAM:... 3 DISCIPLINE: BMX MTB WEG PISTE VELD NEVENCLUB: STAMNUMMER: CLUBNAAM:... AANVRAAG NIEUWE NEVENVERGUNNING DISCIPLINE: BMX MTB WEG PISTE VELD NEVENCLUB: STAMNUMMER: CLUBNAAM:... - Een nieuwe nevenvergunning kan slechts aangevraagd worden voor een andere discipline dan de reeds bestaande nevenvergunningen. - Om een nevenvergunning te bekomen dient de aanvrager reeds over een geldige competitievergunning te beschikken bij een hoofdclub - Het maximum aantal nevenvergunningen per vergunninghouder bedraagt 4 in verschillende disciplines OVEREENKOMST (te ondertekenen door de 3 partijen = hoofdclub, nevenclub en aanvrager) Met deze verklaren we dat bovenstaande aanvrager het recht en de plicht heeft om in de aangevraagde discipline uit te komen voor de gekozen nevenclub, in de kledij van deze club, na aflevering van de nevenvergunning door WBV. De nevenclub zal in geen enkel geval aanspraak kunnen maken op het volwaardige lidmaatschap van de aanvrager, noch de aanvrager opnemen in zijn ledenlijst als een actief vergunninghouder. De aanvrager blijft als actief competitief vergunninghouder onvoorwaardelijk verbonden aan zijn hoofdclub. Indien de overeenkomst tussen de hoofdclub en de aanvrager wordt beëindigd, zullen alle aan de hoofdvergunning verbonden nevenvergunningen eveneens beëindigd worden. Handtekening van de voorzitter (of secretaris) van de hoofdclub: Handtekening van de aanvrager, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven vermelding Gelezen en goedgekeurd. Handtekening van de voorzitter (of secretaris) van de nevenclub: De door de 3 partijen ondertekende aanvraag dient bezorgd te worden aan WBV, Globelaan 49 bus 2, 1190 Brussel. BETALINGSGEGEVENS Gelieve het bedrag van.. (zie tabel hieronder) te betalen op rekeningnummer BE van Wielerbond Vlaanderen vzw, met als mededeling NEVENVERGUNNING + NAAM + VOORNAAM RENNER. TARIEF VAN NEVENVERGUNNINGEN ALLE DISCIPLINES Kostprijs 1 e nevenvergunning Kostprijs 2 e, 3 e of 4 e nevenvergunning Hoofdvergunning = Alle disciplines (behalve BMX) 20,00 20,00 Hoofdvergunning = BMX Junior Men 75,00 20,00 Hoofdvergunning = BMX Junior Women 62,00 20,00 Hoofdvergunning = BMX Elite Men ( ) 85,00 20,00 Hoofdvergunning = BMX Elite Men ( 1990 en vroeger) 95,00 20,00 Hoofdvergunning = BMX Elite Women 70,00 20,00 Hoofdvergunning = BMX Boy 17 75,00 20,00 EEN FORMULIER DAT NIET BEHOORLIJK INGEVULD WERD, WORDT AAN DE AFZENDER TERUGGESTUURD 3

4 BELGISCH KAMPIOENSCHAP CYCLOCROSS CHAMPIONNAT DE BELGIQUE CYCLO-CROSS & MOL PROVINCIAAL RECREATIEDOMEIN - ZILVERMEER HOE IS HET EVENEMENT BEREIKBAAR / COMMENT ATTEINDRE L ÉVÉNEMENT? Komende van Antwerpen Via E313 Antwerpen - Lummen afrit 24 GEEL OOST naar ring GEEL richting MOL MOLSE MEREN blijven volgen tot kruispunt Postelsesteenweg, vanaf hier pijlen volgen A partir de la E313 Anvers Lummen sortie 24 GEEL OOST vers le ring GEEL en direction de MOL MOLSE MEREN ensuite jusqu au feux Postelsesteenweg, suivre les flèches Komende van Hasselt Via E313 Lummen - Antwerpen -afrit 24 GEEL OOST naar ring GEEL richting MOL blijven volgen tot kruispunt Postelsesteenweg, vanaf hier pijlen volgen A partir de la E313 Lummen-Anvers sortie 24 GEEL OOST vers le ring GEEL en direction de MOL ensuite jusqu au feux Postelsesteenweg, suivre les flèches Postelsesteenweg N136: ontdubbeling kort na de verkeerslichten N136-N712 tot Zilvermeerlaan Postelsesteenweg N136 : dédoublement après les feux N136-N712 jusque Zilvermeerlaan Rechterrijvak-Bande de droite Bezoekers naar parking Sun Parks - Visiteurs vers parking Sun Parks Linkerrijvak-Bande de gauche Renners voor inschrijving naar Ecocentrum Coureurs pour inscription Ecocentrum Pers Ecocentrum Presse via Ecocentrum VIPS, renners (na afhalen van rugnummer en Team Parkingkaart) en autobussen rijden door naar parking 1 en 2 in de Zilvermeerlaan VIPS, coureurs (après le retrait du dossard et de la carte parking team) et autocars vers parking 1 et 2 - Zilvermeerlaan Gelieve deze richtlijnen te volgen zodat zich geen onoverkomelijke problemen zouden voordoen. Veuillez respecter ces directives afin d éviter d éventuels problèmes. Parkings: Bussen supporters/autobus Supporters: Zilvermeerlaan : "rechterkant in de rijrichting"/ bande de droite Renners/Coureurs: Inschrijving-Inscription: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer: Ecocenter Rennersparking-Parking coureurs: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer- Zilvermeerlaan P1 Officials: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Aankomstzone/Zone d arrivée Pers-Presse & TV: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer - Aankomstzone/Zone d arrivée Vips: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Parkings P1 & P2 Toeschouwers/Public: Sunparks Mobilhomes toeschouwers/mobilhomes spectateurs: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer: Wie naar het BK komt met de camper of de tent kan op de Zilvermeer camping verblijven tarief 11,00 / dag; inclusief water, douche & elektriciteit. 1

5 Lokalen/Locaux: Inschrijving & afhalen rugnummers/inscription et retrait des dossards Ecocenter: Zaterdag & Zondag vanaf 08u30/ Samedi et Dimanche à partir de 08h30. Briefing college van commissarissen/briefing collège des commissaires: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer - lokaal 100% toegankelijke woningen op 50 meter van de aankomst-à 50m de l arrivée; Zaterdag & Zondag om 09u00/ Samedi & Dimanche à 09h00. Parcoursverkenning - college van commissarissen /Reconnaissance du parcours - collège des commissaires ; Zaterdag & Zondag om 09u30/ Samedi & Dimanche à 09h30. Kleedkamers renners/vestiaires coureurs: : Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Strandgebouw Antidopingcontrole/Contrôle anti-dopage: Inkomhall + dokterkabinet A: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer administratief gebouw Perszaal/Salle de presse: : Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer lokaal 100% toegankelijke woningen op 50 meter van de aankomst-à 50 mètre de l arrivée Uitbetaling prijzen en terugbrengen transponders/remise des prix et transpondeurs: Op uw rugnummer is een transponder aangebracht voor de aankomst en tijdregistratie, deze transponders moeten onmiddellijk na de wedstrijd teruggebracht worden in : Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Strandgebouw Lokaal uitbetaling prijzen De prijzen zullen ook daar uitbetaald worden (uitgezonderd Dames Elite en Elite met contract). Un transpondeur pour l enregistrement des temps est attaché à votre dossard ; veuillez remettre ce transpondeur après l épreuve au Strandgebouw Locale remise des prix. Les prix y seront également remis (excepté pour les Dames Elite et les Elites avec contrat). VIP: KBWB/RLVB / VIP GROEN/VERT (Marktplein) Zaterdag/Le samedi: Open bar: vanaf 11u00 ouvert à partir de 11h00 Zondag/Le dimanche: Lunch: vanaf 11u00 Lunch: à partir de 11h00 Drinks: vanaf 11u00 Boissons: à partir de 11h00 Renners aandacht!!/coureurs attention!! Bij het afhalen van uw rugnummer ontvangt u de nodige badges en polsbandjes voor u en uw verzorgers mecaniciens. De polsbandjes zijn noodzakelijk voor de toegang op het parcours ook voor de renners. De badges geven toegang tot de materiaalposten. Deze maatregelen worden getroffen om uw verzorgers en mecaniciens in de best mogelijke omstandigheden hun werk te laten uitvoeren. Enkel de personen die er nodig zijn zullen in de materiaalposten toegelaten worden. Lors du retrait de votre dossard, vous recevrez les badges et bracelets nécessaires pour vous et vos soigneurs mécaniciens. Les bracelets sont nécessaires pour l accès au parcours aussi pour les coureurs. Les badges vous donnent accès aux postes de matériel. Ces mesures sont prises de manière à ce que vos soigneurs et mécaniciens puissent travailler dans des conditions optimales. On tolérera seulement les personnes qui sont nécessaires dans les postes de matériel. Ingang/Entrée: Zaterdag/Le samedi: Algemene inkom/prix d entrée général: GRATIS Zondag/Le dimanche: Algemene inkom/ Prix d entrée général: 20,00 Met lidkaart KBWB WBV of FCWB/ 15,00 Avec carte membre RLVB WBV ou FCWB Voorverkoop/Prévente: 18,00 Kinderen onder de 12 jaar Gratis Enfants < 12 ans gratuit Lidkaarten KBWB-WBV-FCWB kunnen hun korting bekomen aan de kassa. Les cartes membre RLVB-WBV-FCWB recevront leur remise à la caisse. De officiële kaarten krijgen gratis toegang. Les cartes officielles recevront l accès gratuit. 2

6 Programma/Programme: Zaterdag 12 januari/le samedi 12 janvier 10.00: Parcoursverkenning/Reconnaissance de parcours 12.00: Nieuwelingen 1 e jaar/débutants 1 ère année(geboren in/ nés en 1998) (30 min.) 12.45: Parcoursverkenning/Reconnaissance de parcours 13.30: Nieuwelingen 2 e jaar/débutants 2 ème année (geboren in/ nés en 1997) (30 min.) 15.00: Junioren/Juniors (geboren in/ nés en 1995 & 1996) (40 min.) Zondag 13 januari/le dimanche 13 janvier 10.00: Parcoursverkenning/Reconnaissance de parcours 12.00: Dames Elite (geboren in/nées en 1994 of vroeger/ou avant) (40 min.) Dames Jeugd/Dames Elite & Dames Jeunesse (geboren in/ nées en )* (30 min.) 12.55: Parcoursverkenning Elite/Reconnaissance de parcours Elite 13.30: Beloften/Espoirs (geboren in/ nés en )* (50 min.) 15.00: Elites met contract/elites avec contrat (60 min.) 15.01: Elites zonder contract /Elites sans contrat (geboren in/nées en 1990 of vroeger/ou avant) (60 min.) * U23-renners die een profstatuut hebben moeten deelnemen aan het BK voor Elites m/c * Les coureurs U23 qui ont un statut de pro, doivent participer au CB pour Elites a/c Opgelet: Er zullen 2 Elite-titels worden toegekend: één voor de renners met en één voor deze zonder contract, alsook 2 Damestitels (elite en jeugd en enkel wanneer er ten minste 10 deelneemsters zijn in elke categorie). Attention: 2 titres d Elites seront octroyés: un pour les coureurs avec contrat et un pour ceux sans contrat, ainsi que 2 titres Dames (élite et jeunesse et seulement s il y a un minimum de 10 coureuses dans chaque catégorie). Officiële training & parcoursverkenning/entraînement officiel & reconnaissance de parcours: Nieuwelingen Juniores U23 Elite zonder/contr. & Dames Débutants Juniors U23 Elite sans Contr. & dames Woensdag 09 januari van 14u00 tot 16u00 Le mercredi 09 janvier à partir de 14h00 jusqu à 16h00 Elite met/avec contr. Vrijdag 11 januari van 14u00 tot 16u00 Le vendredi 09 janvier à partir de 14h00 jusqu à 16h00 Geen training op andere dagen!/aucun entraînement les autres jours! Opgelet: Het parcours bevindt zich in een waardevol natuurgebied. Gelieve de richtlijnen te volgen. Er staan zware straffen op sluikstorten of het betreden van verboden zones. Attention: Le parcours se trouve dans une réserve naturelle de grande valeur. Veuillez suivre les directives. Il y a des peines graves sur des déversements clandestins ou pour pénétrer dans des zones interdites. 3

7 kwalitatieve, betaalbare mode voor het hele gezin op zondag open van 10u tot 18u LIER: Boomlaarstraat 309 B6, 2500 Lier / LOCHRISTI: Antwerpsesteenweg 71, 9080 Lochristi / NINOVE: Aalstersesteenweg 286, 9400 Ninove / TIELT: Gouden Kruispunt 69, 3390 Tielt-Winge / ZWALM: Noordlaan 5, 9630 Zwalm / Alle dagen open van 10u00 tot 18u00. Gesloten op maandag en feestdagen. KAMPENHOUT: Mechelsesteenweg 50, 1910 Kampenhout / PUURS: Rijksweg 27, 2870 Puurs / Alle dagen open van 10u00 tot 18u00. Gesloten op dinsdag en feestdagen.

8 Prijzen/Prix Elite m/a Contr prijzen/prix Elite z/s Contr prijzen/prix U prijzen/prix Juniores prijzen/prix Nieuwelingen (2 jaars) prijzen/prix Nieuwelingen (1 jaars) prijzen/prix Dames Elite prijzen/prix Dames Jeugd prijzen/prix 4

9 Bij elke trekking een Jackpot van minstens *... en de grootste kans om miljonair te worden! * Te verdelen onder de winnaars met de 6 juiste nummers.

10 College van commissarissen/collèges des commissaires: Zaterdag 12 januari 2013/Le samedi 12 janvier 2013 Voorzitter/Président: FOLLON Eric; Nieuwelingen/Débutants 1e Jaar/ans & Juniores SMEYERS Ludo Nieuwelingen/Débutants 2e Jaar/Ans Commissarissen/Commissaires: TERMONT Gabriel; VAN ZITTEREN Frank; VANLINT André; VAN STEENBERGEN Rudi: VAN SANTVOORT Marc; VERBIEST Patrick; DEMUNTER Patrick; ALENIS Glenn Commissarissen inschrijvingen/commissaires incriptions: VAN ROY Vic & BENSCH Chantal Zondag 13 januari 2013/Le dimanche 13 janvier 2013 Voorzitter/Président: FOLLON Eric; BK ELITE Dames & Heren SMEYERS Ludo; BK U23 Commissarissen/Commissaires: TERMONT Gabriel; VAN ZITTEREN Frank; VANLINT André; VAN STEENBERGEN Rudi: VAN SANTVOORT Marc; VERBIEST Patrick; DEMUNTER Patrick; ALENIS Roland Commissarissen inschrijvingen/commissaires incriptions: VAN ROY Vic & BENSCH Chantal Zaterdag 12 & Zondag 13 januari 2013/ Le samedi 12 et dimanche 13 janvier 2013 Antidopingagent /Agent antidopage: Marc VAN DEN EYNDE Controle Arts antidoping/ Docteur antidopage : Verpleegster antidopingcontrole dames/infirmière contrôle antidopage dames: XX Uitslagen/Résultats: VAN STEEN Freddy. Operator fotofinish/opérateur photofinish: SCHUERMANS Mark & VAN DIJCK Gustaaf Public speakers: BOLLEN Marc& DE MUYTER Nico Organisatie/Organisation: Verantwoordelijke algemene organisatie/responsable organisation générale: VZW PRO-CYCLING Vlaanderen.be Koen MONU GSM 0478/ Verantwoordelijken KBWB/Responsables RLVB: Nathalie CLAUWAERT, Coördinator commissie evenementen/coordinateur commission événements: GSM: 0497/ Eddy LISSENS, Coördinator commissie cyclocross/coordinateur commission cyclo-cross: GSM: 0475/ Freddy VAN STEEN, Coördinator logistiek/coordinateur logistique: GSM: 0475/ Paul HERYGERS Technisch adviseur commissie cyclocross/adviseur techniek commission cyclo-cross: GSM Persverantwoordelijke/Responsable presse: Marc VAN LANDEGHEM: GSM: 0477/ Ziekenhuis ; XX 5

11 Parcours & Parkings; 6

12 Bereikbaarheid - Route ; 7

13

14 Belgisch Kampioenschap Cyclocross Belgisch Kampioenschap Cyclocross Championnat de Belgique Belgische Meisterschaft Zilvermeer Mol 12 en 13 januari 2013 Programma Zaterdag u00 1ste jaar nieuwelingen 13u30 2de jaar nieuwelingen 15u00 junioren Zondag u00 beloften (U23) 13u30 dames elite en dames jeugd 15u00 elite met en zonder contract BK_Zilvermeer_Mol_Affiche.indd :34:21 A2 BK veldrijden.indd 1 30/10/2012 9:30:03

15 Wedstrijdkalender - van 02/01 t.e.m. 03/02 Veldrijden Klasse 2 UCI 14/01 Otegem (W) (2) 19/01 Zonnebeke (W) (2) EUR. Voorinschrijvingen: Quartier Gino, Boudewijnpark 100, 8980 Zonnebeke - I: De Volksbond, Ieperstraat 26, 8980 Zonnebeke ( ). - U: 09:00/14:00/15:00 - K: SC Zonnebeke, Ijzerweg, 8980 Zonnebeke - Contact: Quartier Gino, Boudewijnpark 100, 8980 Zonnebeke (Tel.: ) Veldrijden form. A 13/01 BK Mol Veldrijden Heren Elite (A) Veldrijden form. B 06/01 Waregem (W) (N) EUR. - I: Feesttent, Lentedreef, 8790 Waregem ( ). - U: 09:00/14:00/15:00 - K: Recutex, Waregemstraat 148, 9870 Zulte - Contact: Martin De Waele, Zultseweg 184, Waregem (Tel.: ) 27/01 Assenede (O) (N) EUR. - I: Tc Den Bos, Meelstraat 14B, 9960 Assenede ( ). - U: 09:00/14:00/15:00 - K: De Wever Martin, Meelstraat 11, 9960 Assenede - Contact: Luc De Wever, Fonteinstraat 10, 9960 Assenede (Tel.: ) Veldrijden U23 13/01 BK Mol Veldrijden U23 (A) (Bk) Veldrijden form. C 06/01 Waregem (W) (N) Juniores: EUR. Nieuwelingen: EUR. - I: Feesttent, Lentedreef, 8790 Waregem ( ). - U: Juniores: 09:00/13:00/14:00 - Nieuwelingen: 09:00/12:00/13:00 - K: Recutex, Waregemstraat 148, 9870 Zulte - Contact: Martin De Waele, Zultseweg 184, Waregem (Tel.: ) 06/01 Zonhoven (Lb) (Pk) Juniores: EUR. Nieuwelingen: EUR. - I: Sportterrein Basvelden, Muizenstraat, 3520 Zonhoven - U: Juniores: 09:00/14:30/15:30 - Nieuwelingen: 09:00/13:40/14:40 - K: Sportterrein Basvelden, Muizenstraat, 3520 Zonhoven - Contact: Bielen Valère, Herestraat 73, 3520 Zonhoven (Tel.: ) - Extra info: Juniores: - Nieuwelingen: PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP NIEUWELINGEN 12/01 BK Mol Veldrijden Juniores (A) 12/01 BK Mol Veldrijden Nieuwelingen 1e Jaars (A) 12/01 BK Mol Veldrijden Nieuwelingen 2e Jaars (A) 19/01 Zonnebeke (W) (N) Juniores : EUR. Nieuwelingen : EUR. - I: De Volksbond, Ieperstraat 26, 8980 Zonnebeke ( ). - U: Juniores : 09:00/12:30/13:30 - Nieuwelingen : 09:00/11:30/12:30 - K: SC Zonnebeke, Ijzerweg, 8980 Zonnebeke - Contact: Quartier Gino, Boudewijnpark 100, 8980 Zonnebeke (Tel.: ) - Extra info: 5 (16-25) 27/01 Assenede (O) (N) Juniores: EUR. Nieuwelingen: EUR. - I: TC Den Bos, Meelstraat 14B, 9960 Assenede ( ). - U: Jun.: 09:00/13:00/14:00 - Nieuwelingen: 09:00/12:00/13:00 - K: De Wever Martin, Meelstraat 11, 9960 Assenede - Contact: Luc De Wever, Fonteinstraat 10, 9960 Assenede (Tel.: ) Veldrijden form. D 06/01 Waregem (W) Am./Ma A: EUR. Ma B: EUR. Ma C: EUR. - I: Feesttent, Lentedreef, 8790 Waregem ( ). - U: Am./Ma A: 09:00/11:00/12:00 - Ma B: 09:00/10:00/11:00 - Ma C: 09:00/10:00/11:00 - K: Recutex, Waregemstraat 148, 9870 Zulte - Contact: Martin De Waele, Zultseweg 184, Waregem (Tel.: ) 27/01 Assenede (O) AM./Ma A: EUR. Ma B: EUR. Ma C: EUR. - I: Tc Den Bos, Meelstraat 14B, 9960 Assenede ( ). - U: Am./Ma A: 09:00/11:00/12:00 - Ma B: 09:00/10:00/11:00 - Ma C: 09:00/10:00/11:00 - K: De Wever Martin, Meelstraat 11, 9960 Assenede - Contact: Luc De Wever, Fonteinstraat 10, 9960 Assenede (Tel.: ) Veldrijden Gentlemen 06/01 Sinaai Waas (O) - I: Tent, Kouter 33, 9112 Sinaai Waas ( ). - U: 11:00/12:45/13:00 - K: Tent, Kouter 33, 9112 Sinaai Waas - Contact: Danny Van Goethem, Wijnveld 89, Sinaai Waas (Tel.: ) - Extra info: Programma 13:00 MTB Wedstrijd met afzonderlijk klassement voor inwoners Sinaai-Belsele-Waasmunster (40 minuten) 14:00 Cyclocrosswedstrijd (40 minuten) 15:00 Koppelrit MTB (60 minuten + 1 ronde) Veldrijden Dames 13/01 BK Mol Veldrijden Dames Elite en Dames Jeugd (A) 14/01 Otegem (W) (Uci) Veldrijden Aspiranten 05/01 Sinaai Waas (O) 12 j.: j.: j.: I: Tent, Kouter 33, 9112 Sinaai Waas ( ). - U: 12 j.: 12:00/13:15/13:30-13 j.: 12:00/14:00/14:15-14 j.: 12:00/14:45/15:00 - K: Tent, Kouter 33, 9112 Sinaai Waas - Contact: Danny Van Goethem, Wijnveld 89, 9112 Sinaai Waas (Tel.: ) 06/01 Retie (A) I: Fc Pontfort, Pontfort, 2470 Retiefc Pontfort - U: 12 j.: 12:00/13:15/13:30-13 j.: 13:30/14:00/14:15-14 j.: 14:15/15:00/15:15 - K: Fc Pontfort, Pontfort, 2470 Retie - Contact: Thijs Marcel, Kerkplein 5A, 2470 Retie (Tel.: ) 06/01 Zonhoven (Lb) 12 j.: j.: j.: I: Sportterrein Basvelden, Muizenstraat, 3520 Zonhoven - U: 12 j.: 09:00/11:45/12:45-13 j.: 09:00/12:15/13:15-14 j.: 09:00/12:50/13:50 - K: Sportterrein Basvelden, Muizenstraat, 3520 Zonhoven - Contact: Bielen Valère, Herestraat 73, 3520 Zonhoven (Tel.: ) 20/01 Deurne-Diest (B) 12 j.: j.: j.: I: Kleuterschool Sint-Jan, J. Sweygerstraat, 3290 Deurne-Diest ( ). - U: 12 j.: 12:00/12:45/13:00-13 j.: 13:00/13:45/14:00-14 j.: 14:00/14:45/15:00 - K: Kleuterschool Sint-Jan, J. Sweygerstraat, 3290 Deurne-Diest - Contact: Noel Steurs, Schomstraat, 3290 Deurne-Diest (Tel.: ) 03/02 Lille (A) 12 j.: j.: j.: I: Cafetaria De Eekhoorn, Strandweg 6, 2275 Lille ( ). - U: 12 j.: 12:45/13:30/13:45-13 j.: 13:30/14:15/14:30-14 j.: 14:15/15:00/15:15 - Contact: Peter Van Glabbeek, Zavelstraat 16, 2275 Lille (Tel.: ) - Website: Veldrijden Miniemen 05/01 Sinaai Waas (O) (Afw) 8 j.: j.: j.: j.: I: Tent, Kouter 33, 9112 Sinaai Waas ( ). - U: 8 j.: 10:30/11:15/11:30-9 j.: 10:30/11:15/11:30-10 j.: 10:30/11:30/11:50-11 j.: 10:30/12:00/12:10 - K: Tent, Kouter 33, 9112 Sinaai Waas - Contact: Danny Van Goethem, Wijnveld 89, 9112 Sinaai (Tel.: ) 06/01 Retie (A) (Afw) I: FC Pontfort, Pontfort, 2470 Retie - U: Min. 8 j.: 09:30/10:15/11:00 - Min. 9 j.: 09:30/10:15/11:30 - Min. 10 j.: 09:30/10:15/12:00 - Min.11 j.: 09:30/10:15/12:30 - K: FC Pontfort, Pontfort, 2470 Retie - Contact: Thijs Marcel, Kerkplein 5A, 2470 Retie (Tel.: ) 06/01 Zonhoven (Lb) (Afw) Miniemen 8 jaar: 10. Miniemen 9 jaar: 12. Miniemen 10 jaar: 15. Miniemen 11 jaar: 17 - I: Sportterrein Basvelden, Muizenstraat, 3520 Zonhoven - U: Miniemen 8 jaar: 09:00/10:00/11:00 - Miniemen 9 jaar: 09:00/10:00/11:00 - Miniemen 10 jaar: 09:00/10:20/11:20 - Miniemen 11 jaar: 09:00/11:00/12:00 - K: Sportterrein Basvelden, Muizenstraat, 3520 Zonhoven - Contact: Bielen Valère, Herestraat 73, Zonhoven (Tel.: ) 20/01 Deurne-Diest (B) (Afw) Min. 8 j.: 10. Min. 9 j.: 12. Min. 10 j.: 15. Min.11 j.: I: Kleuterschool Sint-Jan, J. Sweygerstraat, 3290 Deurne-Diest ( ). - U: Min. 8 j.: 09:00/09:45/10:00 - Min. 9 j.: 09:45/10:15/10:30 - Min. 10 j.: 10:15/11:00/11:15 - Min.11 j.: 11:00/11:45/12:00 - K: Kleuterschool Sint-Jan, J. Sweygerstraat, 3290 Deurne-Diest - Contact: Noel Steurs, Schomstraat, 3290 Deurne-Diest (Tel.: ) 03/02 Lille (A) (Afw) Min. 8 j.: 10. Min. 9 j.: 12. Min. 10 j.: 15. Min.11 j.: I: Cafetaria De Eekhoorn, Strandweg 6, 2275 Lille - U: Min. 8 j.: 11:00/11:45/12:00 - Min. 9 j.: 11:00/11:45/12:00 - Min. 10 j.: 11:00/11:45/12:00 - Min.11 j.: 11:00/11:45/12:00 - K: Douches De Lilse Bergen, Strandweg 6, 2275 Lille - Contact: Peter Van Glabbeek, Zavelstraat 6, 2275 Lille (Tel.: ) - Website: Piste 05/01 Gent - Internationale Meeting 06/01 Gent - Internationale Meeting 12/01 Gent (O) 13/01 Gent - Memorial Peter Harinck 19/01 Gent (O) 20/01 Gent (O) 26/01 Gent - BK Individuele Disciplines+ BK Madison Nieuwelingen 26/01 Gent - BK Individuele Disciplines+ BK Madison Nieuwelingen 27/01 Gent - BK Individuele Disciplines 30/01 Gent - BK Teamsprint + Ploegenachtervolging Jeugd 01/02 Gent - BK Individuele Disciplines 02/02 Gent - BK Individuele Disciplines +BK Madison Juniores 03/02 Gent - BK Individuele Disciplines Indoor 19/01 Genk (Lb) (Cbn) I: Roerstraat 3, 3600 Genk - U: 14:00 - Contact: Marc Snoks, (Tel.: ) 26/01 Genk - Voorbereiding Jeugd Nrw I: Roerstraat 3, 3600 Genk - U: 14:00 - Contact: Marc Snoks, (Tel.: ) Promotionele Activiteiten 20/01 Deurne-Diest (B) (Iwv) I: Kleuterschool Sint-Jan, J. Sweygenstraat, 3290 Diest-Deurne - U: 09:00/09:45/10:00 - Contact: Noel Steurs, Schomstraat 6, 3290 Diest (Tel.: ) 15

16 Calendrier des organisations F.C.W.B du 02/01 au 03/02/13 Avec le soutien de Sa 05/01 Sa. 26/01 Juniors Débutants Juniors Débutants CX Form C CX Coupe de Belgique PERWEZ ANVAING XC Cpe de B Juniors: 40' - I:09:00-13:30. D: 14:30. Prix Ind: 248 Débutants 30' - I:09:00-12:30. D: 13:30. Prix Ind: 198. Ins & Vest.: Complexe Sportif de Perwez, rue des Marronniers 17, Perwez. Infos: Fernand Marchal 0474/ Juniors: 40' - I:13:45-15:00. D: 15:30. Prix Ind: 425 Débutants: 30' - I:12:00-13:00. D: 13:30. Prix Ind: 375 Ins & Vest. : Athénée Royale d'anvaing, Rue du Carnois 33, Anvaing. Infos: Dominique Krikilion 0479/ F.C.W.B., Av. du Globe 49/ Bruxelles Vélo-Sprint 10/2012 page 3 Tél: 02/ Fax: 02/

17 vzw 25/01: 14 tot 21u 26 & 27/01: 10 tot 18u 17

18 De referentie in teamkleding voor meer info:

BELGISCH KAMPIOENSCHAP CYCLOCROSS CHAMPIONNAT DE BELGIQUE CYCLO-CROSS & MOL PROVINCIAAL RECREATIEDOMEIN - ZILVERMEER

BELGISCH KAMPIOENSCHAP CYCLOCROSS CHAMPIONNAT DE BELGIQUE CYCLO-CROSS & MOL PROVINCIAAL RECREATIEDOMEIN - ZILVERMEER BELGISCH KAMPIOENSCHAP CYCLOCROSS CHAMPIONNAT DE BELGIQUE CYCLO-CROSS 12.01 & 13.01.2013 MOL PROVINCIAAL RECREATIEDOMEIN - ZILVERMEER HOE IS HET EVENEMENT BEREIKBAAR / COMMENT ATTEINDRE L ÉVÉNEMENT? Komende

Nadere informatie

BELGISCH KAMPIOENSCHAP CYCLOCROSS / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE CYCLO-CROSS

BELGISCH KAMPIOENSCHAP CYCLOCROSS / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE CYCLO-CROSS BELGISCH KAMPIOENSCHAP CYCLOCROSS / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE CYCLO-CROSS 10.01 & 11.01.2015 ERPE-MERE HOE IS HET EVENEMENT BEREIKBAAR / COMMENT ATTEINDRE L ÉVÉNEMENT? Parking Pers Parking Officials 1 Teams

Nadere informatie

BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE ASPIRANTEN/ASPIRANTS GRANDGLISE / 02.08.2015

BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE ASPIRANTEN/ASPIRANTS GRANDGLISE / 02.08.2015 BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE ASPIRANTEN/ASPIRANTS GRANDGLISE / 02.08.2015 1.Hoe is het evenement bereikbaar? / Comment atteindre l évènement? Uit alle richtingen: via E42 MONS/BERGEN

Nadere informatie

Pers-Presse. Officials: U dient in het bezit van een geldige parkeerkaart te zijn/carte parking obligatoire

Pers-Presse. Officials: U dient in het bezit van een geldige parkeerkaart te zijn/carte parking obligatoire BELGISCH KAMPIOENSCHAP CYCLOCROSS CHAMPIONNAT DE BELGIQUE CYCLO-CROSS 11.01 & 12.01.2014 WAREGEM HOE IS HET EVENEMENT BEREIKBAAR / COMMENT ATTEINDRE L ÉVÉNEMENT? Komende van E17 Gent-Kortrijk E17 Gand-Courtrai

Nadere informatie

Belgisch kampioenschap / Championnat de Belgique

Belgisch kampioenschap / Championnat de Belgique Belgisch kampioenschap / Championnat de Belgique Mountain Bike Cross-Country 18 & 19/07/2015 Bois des Rêves Ottignies 1, Hoe is het evenement bereikbaar? / Comment atteindre l'événement? Voiture * Autoroute

Nadere informatie

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN / CHAMPIONNATS DE BELGIQUE ASPIRANTEN / ASPIRANTS AMATEURS & MASTERS CYCLOCROSS OOSTERZELE - LANDSKOUTER 06/12/2015

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN / CHAMPIONNATS DE BELGIQUE ASPIRANTEN / ASPIRANTS AMATEURS & MASTERS CYCLOCROSS OOSTERZELE - LANDSKOUTER 06/12/2015 BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN / CHAMPIONNATS DE BELGIQUE ASPIRANTEN / ASPIRANTS AMATEURS & MASTERS CYCLOCROSS OOSTERZELE - LANDSKOUTER 06/12/2015 ORGANISATIE / ORGANISATION 1. Hoe is het evenement bereikbaar?

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Eretekens Wielerbond Vlaanderen. Online inschrijven BK op de piste ploegendisciplines. In Memoriam

Nieuwsbrief. Eretekens Wielerbond Vlaanderen. Online inschrijven BK op de piste ploegendisciplines. In Memoriam Jaargang 5 - nr. 1-31 december 2013 Wielerbond Vlaanderen - Zuiderlaan 8-9000 Gent Nieuwsbrief Eretekens Wielerbond Vlaanderen De provinciale afdelingen, commissies en clubbesturen met leden die 25, 35,

Nadere informatie

1. ALGEMEEN / GÉNÉRAL

1. ALGEMEEN / GÉNÉRAL INHOUD 1. algemeen / général... 2 2. parcours / circuit... 3 3. wedstrijd(en) / épreuve(s)... 4 4. aankomstzone / zone arrivée... 4 5. toegangswegen tot het evenement / routes d accès à l événement...

Nadere informatie

10 de grote prijs Ward Van Ende Beker Van België voor Nieuwelingen Heusden-Zolder Zondag 24 juni 2012

10 de grote prijs Ward Van Ende Beker Van België voor Nieuwelingen Heusden-Zolder Zondag 24 juni 2012 10 de grote prijs Ward Van Ende Beker Van België voor Nieuwelingen Heusden-Zolder Zondag 24 juni 2012 Hoe kan u de wedstrijd bereiken? 1. Komend vanuit richting Antwerpen: Volg de autoweg A13 E313 richting

Nadere informatie

WOENSDAG 30/11/2016 JEUGD CROSSINITATIE ONDERBEGELEIDING VAN EX-VELDRIJDER ZATERDAG 03/12/2016 CYCLOCROSS WEDSTRIJD MINIEMEN - DORPELINGEN ASPIRANTEN

WOENSDAG 30/11/2016 JEUGD CROSSINITATIE ONDERBEGELEIDING VAN EX-VELDRIJDER ZATERDAG 03/12/2016 CYCLOCROSS WEDSTRIJD MINIEMEN - DORPELINGEN ASPIRANTEN VELDRITTEN TE BOORTMEERBEEK WOENSDAG 30/11/2016 JEUGD CROSSINITATIE ONDERBEGELEIDING VAN EX-VELDRIJDER ZATERDAG 03/12/2016 CYCLOCROSS WEDSTRIJD MINIEMEN - DORPELINGEN ASPIRANTEN ZONDAG 04/12/2016 CYCLOCROSS

Nadere informatie

Flash 11/2013. In deze uitgave. 28 november 2013

Flash 11/2013. In deze uitgave. 28 november 2013 Flash 11/2013 28 november 2013 Royal Antwerp Bicycle Club - The Great Old - 1882-2013 Tentoonstelling Royal Antwerp Bicycle Club The Great Old - haar geschiedenis en kampioenen Waar: Velodôme - Boomgaardstraat

Nadere informatie

2 de Dwars door Limburg Beker Van België voor Elite z/c en Beloften Heusden-Zolder Zondag 24 juni 2012

2 de Dwars door Limburg Beker Van België voor Elite z/c en Beloften Heusden-Zolder Zondag 24 juni 2012 2 de Dwars door Limburg Beker Van België voor Elite z/c en Beloften Heusden-Zolder Zondag 24 juni 2012 Hoe kan u de wedstrijd bereiken? 1. Komend vanuit richting Antwerpen: Volg de autoweg A13 E313 richting

Nadere informatie

... ... EuréGioBike A.S.B.L. B-6661 Houffalize www.euregiobike.org. SPW Infrasports Boulevard du Nord, 8 B-5000 Namur www.infrasports.

... ... EuréGioBike A.S.B.L. B-6661 Houffalize www.euregiobike.org. SPW Infrasports Boulevard du Nord, 8 B-5000 Namur www.infrasports. Organisatie: Organisatie: EuréGioBike A.S.B.L. B-6661 Houffalize www.euregiobike.org Met de steun van SPW Infrasports Boulevard du Nord, 8 B-5000 Namur www.infrasports.net Met de steun van Province de

Nadere informatie

INHOUD. 201.000 Algemene organisatie 2 202.000 Weg 5 212.000 Tucht 11. Versie 20150119 1

INHOUD. 201.000 Algemene organisatie 2 202.000 Weg 5 212.000 Tucht 11. Versie 20150119 1 REGLEMENT INHOUD 201.000 Algemene organisatie 2 202.000 Weg 5 212.000 Tucht 11 Versie 20150119 1 201.000 ALGEMENE ORGANISATIE CATEGORIEËN RENNERS 1 Renners De REGLEMENTERING BETREFFENDE DE RENNERS VANAF

Nadere informatie

Internationale cyclocross De Schorre Niels Albert CX 31.10.2015 Technische inlichtingen Informations techniques Organisator organisateur:

Internationale cyclocross De Schorre Niels Albert CX 31.10.2015 Technische inlichtingen Informations techniques Organisator organisateur: Internationale cyclocross De Schorre Niels Albert CX 31.10.2015 Technische inlichtingen Informations techniques Organisator organisateur: v.z.w. Pro-Cycling.be Frans Raatsstraat 92 2920 Kalmthout BE 0478.728.553

Nadere informatie

Belgisch Kampioenschap voor Elites zonder contract en U23 Championnat de Belgique pour Elites sans contrat et U23 STABROEK

Belgisch Kampioenschap voor Elites zonder contract en U23 Championnat de Belgique pour Elites sans contrat et U23 STABROEK Belgisch Kampioenschap voor Elites zonder contract en U23 Championnat de Belgique pour Elites sans contrat et U23 STABROEK 14.08.2016 1.Hoe is het evenement bereikbaar? / Comment atteindre l évènement?

Nadere informatie

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours uiterlijk drie maanden voor het evenement te laten keuren

Nadere informatie

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Version 2013, approuvée par l AG du 26-06-13 Chaque amende est

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE ASPIRANTEN/ASPIRANTS GRANDGLISE /

BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE ASPIRANTEN/ASPIRANTS GRANDGLISE / BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE ASPIRANTEN/ASPIRANTS GRANDGLISE / 03.08.2014 1.Hoe is het evenement bereikbaar? / Comment atteindre l évènement? Uit alle richtingen: via E42 MONS/BERGEN

Nadere informatie

151117-Lastenboek Kampioenschappen van Vlaanderen LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN

151117-Lastenboek Kampioenschappen van Vlaanderen LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN 1 KANDIDAATSTELLING EN TOEWIJZING VAN EEN KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN WIELRENNEN 1. De wielerclub, het gemeente- of stadsbestuur kiest welk kampioenschap het

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

Internationale cyclocross De Schorre Niels Albert CX Technische inlichtingen Informations techniques Organisator organisateur:

Internationale cyclocross De Schorre Niels Albert CX Technische inlichtingen Informations techniques Organisator organisateur: Internationale cyclocross De Schorre Niels Albert CX 22.10.2016 Technische inlichtingen Informations techniques Organisator organisateur: v.z.w. Pro Cycling.be Stamnummer 02013003 Frans Raatsstraat 92

Nadere informatie

11/11/2010. Niel Belgium. Fidea Jaarmarktcross Niel 1 11/11/2010. www.fideacyclocrossclassics.be

11/11/2010. Niel Belgium. Fidea Jaarmarktcross Niel 1 11/11/2010. www.fideacyclocrossclassics.be Niel Belgium Fidea Jaarmarktcross Niel 1 FIDEA JAARMARKTCROSS NIEL 11 NOVEMBER 2010 TECHNISCHE INFORMATIE ORGANISATIE Organisator: i.s.m. Co-organisator: Managing Director: Account Manager Event Manager

Nadere informatie

Technische inlichtingen Informations techniques Organisator organisateur: Superprestige : College van commissarissen / College des Commissaires :

Technische inlichtingen Informations techniques Organisator organisateur: Superprestige : College van commissarissen / College des Commissaires : Technische inlichtingen Informations techniques Organisator organisateur: v.z.w. Pro-Cycling.be Stamnummer 02013003 Frans Raatsstraat 92 2920 Kalmthout BE 0478.728.553 e-mail : koen.monu@telenet.be tel.

Nadere informatie

De aanbestedingsformulieren mogen ook onder gesloten omslag afgegeven worden bij de aanvang van de vergadering.

De aanbestedingsformulieren mogen ook onder gesloten omslag afgegeven worden bij de aanvang van de vergadering. Flash 12/2015 6 OKTOBER 2015 Aan alle clubs uit de provincie Antwerpen Inhoud: Aanbesteding van de provinciale kampioenschappen op de weg 2016 De organisaties van de provinciale kampioenschappen op de

Nadere informatie

Categorie indeling 2015, wie mag starten in welke wedstrijd + inschrijvingsgeld

Categorie indeling 2015, wie mag starten in welke wedstrijd + inschrijvingsgeld Type wedstrijden Toegelaten renners Uit welke ploegen Inschrijvingsgeld 1.12 individueel - Eliterenners zonder contract - Renners U 23 - Belgische en buitenlandse clubploegen (met toelating van hun federatie)

Nadere informatie

Categorie indeling 2017, wie mag starten in welke wedstrijd + inschrijvingsgeld

Categorie indeling 2017, wie mag starten in welke wedstrijd + inschrijvingsgeld Type wedstrijden Toegelaten renners Uit welke ploegen Inschrijvingsgeld 1.12 A individueel Afst: 120 140 km 810 (30) 1150 (30) 1.12 B individueel Afst: 100 120 km 600 (20) 700 (20) -Amateurs en Masters

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS REGLEMENT 2015

LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS REGLEMENT 2015 N-ROU-DP-14006-141119-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIORS 2015 LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS REGLEMENT 2015 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit

Nadere informatie

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2016

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2016 PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2016 LASTVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPENBARE AANBESTEDINGEN PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN OP DE WEG. 1. Algemeen. De organiserende club moet aangesloten zijn bij WBV.

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

AFDELING ANTWERPEN 2016 INFO CLUBS

AFDELING ANTWERPEN 2016 INFO CLUBS INFO CLUBS 2016 1 AAN DE CLUBS UIT DE PROVINCIE ANTWERPEN Voorwoord van de voorzitter Onze afdeling gaat opnieuw de goede weg op wat de financiële situatie betreft. Het doorvoeren van besparingen en ons

Nadere informatie

Categorie indeling 2016, wie mag starten in welke wedstrijd + inschrijvingsgeld

Categorie indeling 2016, wie mag starten in welke wedstrijd + inschrijvingsgeld Type wedstrijden Toegelaten renners Uit welke ploegen Inschrijvingsgeld 1.12 individueel - Eliterenners zonder - Renners U 23 -Amateurs en Masters met vergunning WBV FCWB onder bepaalde voorwaarden in

Nadere informatie

Antwerpen Belgium 08/12/2012

Antwerpen Belgium 08/12/2012 Antwerpen Belgium Soudal Scheldecross Antwerpen 1 SOUDAL SCHELDECROSS ANTWERPEN 08 DECEMBER 2012 TECHNISCHE INFORMATIE ORGANISATIE Organisator: i.s.m. Golazo Sports nv Schoebroekstraat 8 3583 Paal Beringen

Nadere informatie

FICHE TECHNIQUE CHAMPIONNAT DE BELGIQUE CONTRE LA MONTRE - ELITE TECHNISCHE FICHE BELGISCH KAMPIOENSCHAP TIJDRIJDEN - ELITE

FICHE TECHNIQUE CHAMPIONNAT DE BELGIQUE CONTRE LA MONTRE - ELITE TECHNISCHE FICHE BELGISCH KAMPIOENSCHAP TIJDRIJDEN - ELITE FICHE TECHNIQUE CHAMPIONNAT DE BELGIQUE CONTRE LA MONTRE - ELITE TECHNISCHE FICHE BELGISCH KAMPIOENSCHAP TIJDRIJDEN - ELITE INHOUD 1. algemeen / général... 2 2. parcours / circuit... 3 3. wedstrijd(en)

Nadere informatie

algemene info Contact : Frank Smets Alfons Smetstraat Dessel

algemene info Contact : Frank Smets Alfons Smetstraat Dessel Bij deze bent u van harte uitgenodigd op de Flanders cup wedstrijd van 13 aug 2017. Deze wedstrijd zal doorgaan op het JOEL SMETS BMX CIRCUIT DESSEL. In deze uitnodiging vind u alle nodige informatie.

Nadere informatie

DOSSIER 2012 VOOR CLUBS. Deze clubs dienen vóór 1 november 2011 de samenstelling van hun clubbestuur en hun ledenlijst met minimum 30 leden (zie

DOSSIER 2012 VOOR CLUBS. Deze clubs dienen vóór 1 november 2011 de samenstelling van hun clubbestuur en hun ledenlijst met minimum 30 leden (zie DOSSIER 2012 VOOR CLUBS PROVINCIALE REKENINGNUMMERS Antwerpen: 393-0282004-17 IBAN BE61 3930-2820-0417 BIC BBRUBEBB Limburg: 393-0282005-18 IBAN BE50 3930-2820-0518 BIC BBRUBEBB Oost-Vlaanderen: 393-0282002-15

Nadere informatie

LEUVEN - BELGIE VRIJDAG 30/12/2011

LEUVEN - BELGIE VRIJDAG 30/12/2011 LEUVEN - BELGIE VRIJDAG Fidea Cyclocross Leuven 1 1. ORGANISATIE Organisatie Organisator TECHNISCHE GIDS GOLAZO Sports NV Schoebroekstraat 8 3583 Paal-Beringen Christophe Impens Christophe.impens@golazo.com

Nadere informatie

Programma en praktische info Belgische Kampioenschappen BMX te Keerbergen:

Programma en praktische info Belgische Kampioenschappen BMX te Keerbergen: Programma en praktische info Belgische Kampioenschappen BMX te Keerbergen: Parcours: Putsebaan 103, 3140 Keerbergen (of via de Molenstraat) Route: Hou er rekening mee dat het Rock Werchter is en dat je

Nadere informatie

LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN

LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN INHOUD Kandidaatstelling en toewijzing van een Kampioenschap van Vlaanderen wielrennen... 3 Concessievoorwaarden in verband met de kandidaatstelling en de toewijzing

Nadere informatie

Flash 13/2015. Aan alle clubs uit de provincie Antwerpen. 5 november 2015. Aanbesteding van de provinciale kampioenschappen op de weg 2016-2de ronde.

Flash 13/2015. Aan alle clubs uit de provincie Antwerpen. 5 november 2015. Aanbesteding van de provinciale kampioenschappen op de weg 2016-2de ronde. Flash 13/2015 5 november 2015 Aan alle clubs uit de provincie Antwerpen Inhoud: Aanbesteding van de provinciale kampioenschappen op de weg 2016-2de ronde. De organisaties van de provinciale kampioenschappen

Nadere informatie

LEUVEN BELGIE ZONDAG 16/12/2012

LEUVEN BELGIE ZONDAG 16/12/2012 LEUVEN BELGIE ZONDAG SOUDAL Cyclocross Leuven 1 1. ORGANISATIE Organisatie Organisator TECHNISCHE GIDS GOLAZO Sports NV Schoebroekstraat 8 3583 Paal-Beringen Christophe Impens Christophe.impens@golazo.com

Nadere informatie

De deelname aan de Beker van België is voorbehouden aan Belgische clubs en selecties volgens navolgende modaliteiten.

De deelname aan de Beker van België is voorbehouden aan Belgische clubs en selecties volgens navolgende modaliteiten. N-ROU-DP-11008-110629-RN-BEKER VAN BELGIE NIEUWELINGEN 2012 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fietsersbond stelt fietsbeleidsplan voor. Niet afgehaalde prijzen. Mountainbiken vanaf 7 jaar! In Memoriam. Sportdatabank Vlaanderen

Nieuwsbrief. Fietsersbond stelt fietsbeleidsplan voor. Niet afgehaalde prijzen. Mountainbiken vanaf 7 jaar! In Memoriam. Sportdatabank Vlaanderen vzw Jaargang 3 - nr. 1 - Januari 2012 Wielerbond Vlaanderen - Globelaan 49/2-1190 Brussel Nieuwsbrief Mountainbiken vanaf 7 jaar! Vanaf 2012 mogen rennertjes van 7 jaar en ouder deelnemen aan mountainbikewedstrijdjes.

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

Contactpersoon: Mark De Somviele (e-mail: mark.de.somviele@skynet.be tel.: 09 374 61 19)

Contactpersoon: Mark De Somviele (e-mail: mark.de.somviele@skynet.be tel.: 09 374 61 19) Atletiek Club Halestra vzw Maatschappelijke zetel: Markettestraat 6 te 9881 Bellem Secretariaat: Sint-Gerolflaan 27 te 9880 Aalter Nieuwsbrief d.d. woensdag 30/09/2015 Contactpersoon: Mark De Somviele

Nadere informatie

HANDLEIDING AANSLUITING NIEUWE LEDEN BENODIGDHEDEN.

HANDLEIDING AANSLUITING NIEUWE LEDEN BENODIGDHEDEN. Vlaamse Boks Liga vzw Secretariaat : Etienne Brusselmans Moerbeistraat 5 2811 Mechelen-Hombeek T:015-33 66 30 F 015/34 70 81 bank : 001-3859858-13 Etienne.brusselmans@telenet.be Voorzitter: Tilleman Roger:roger.tilleman@skynet.be

Nadere informatie

Inhoud Kalender van de wedstrijden, tot 31 mei 2013 Aanduidingen veldritten 2013 Promotionele activiteiten Memoriam

Inhoud Kalender van de wedstrijden, tot 31 mei 2013 Aanduidingen veldritten 2013 Promotionele activiteiten Memoriam Inhoud Kalender van de wedstrijden, tot 31 mei 2013 Aanduidingen veldritten 2013 Promotionele activiteiten Memoriam Verantwoordelijke uitgever: Swa Eliaerts, Gemeenteplaats 29 2960 Brecht Email: swa.eliaerts@scarlet.be

Nadere informatie

algemene info Contact : Frank Smets Alfons Smetstraat Dessel

algemene info Contact : Frank Smets Alfons Smetstraat Dessel Bij deze bent u van harte uitgenodigd op de Flanders cup + PK wedstrijd van 22 mei 2016 Deze wedstrijd zal doorgaan op het JOEL SMETS BMX CIRCUIT DESSEL. In deze uitnodiging vind u alle nodige informatie.

Nadere informatie

1. ALGEMEEN / GÉNÉRAL

1. ALGEMEEN / GÉNÉRAL INHOUD 1. algemeen / général... 2 2. parcours / circuit... 3 3. wedstrijd(en) / épreuve(s)... 5 4. aankomstzone / zone arrivée... 5 5. toegangswegen tot het evenement / routes d accès à l événement...

Nadere informatie

We hopen u in groten getale te mogen verwelkomen ter gelegenheid van de algemene vergadering.

We hopen u in groten getale te mogen verwelkomen ter gelegenheid van de algemene vergadering. Beste Leden, De Raad van Bestuur van BGS Brussels Gay Sports vzw nodigt u uit op de haar jaarlijkse Algemene Vergadering die zal plaats vinden in de vergaderzaal van het Zuidpaleis (Rogier Van der Weydenstraat

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Titel 201: Algemene organisatie van de wielersport

Titel 201: Algemene organisatie van de wielersport Titel 201: Algemene organisatie van de wielersport 201.02 Hoofdstuk II: CLUBS Definities 201.02.001 Club en stamnummer Een CLUB is een verzameling van natuurlijke personen die zich verenigd hebben onder

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Startprocedure eliterenners BK cyclocross - 11 januari. Cursussen ploegleider JEUGDSPORTFONDS 2015. Cursus timing.

Nieuwsbrief. Startprocedure eliterenners BK cyclocross - 11 januari. Cursussen ploegleider JEUGDSPORTFONDS 2015. Cursus timing. Jaargang 6 - nr. 1-6 januari 2015 Wielerbond Vlaanderen - Zuiderlaan 8-9000 Gent Nieuwsbrief JEUGDSPORTFONDS 2015 In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en het Bloso richt Wielerbond Vlaanderen een

Nadere informatie

SOUDAL CLASSICS GP NEERPELT 29 SEPTEMBER 2012

SOUDAL CLASSICS GP NEERPELT 29 SEPTEMBER 2012 SOUDAL CLASSICS GP NEERPELT 29 SEPTEMBER 2012 Soudal Classics GP 1 SOUDAL CLASSICS- GP NEERPELT 29 SEPTEMBER 2012 TECHNISCHE INFORMATIE ORGANISATIE Organisator: i.s.m. Co-organisator: Managing Director:

Nadere informatie

91 ste Grote Prijs Jules Van Hevel

91 ste Grote Prijs Jules Van Hevel De Engelvrienden Ichtegem organiseren i.s.m. KVC Ichtegem Sportief 91 ste Grote Prijs Jules Van Hevel Ichtegem woensdag 4 oktober 2017 Om 14u.30 Interclub voor Beloften en Elite zonder contract 1.12 IC2

Nadere informatie

Belgisch Kampioenschap voor Elites zonder contract en Beloften U23 Championnat de Belgique pour Elites sans contrat et Espoirs LOMMEL /

Belgisch Kampioenschap voor Elites zonder contract en Beloften U23 Championnat de Belgique pour Elites sans contrat et Espoirs LOMMEL / Belgisch Kampioenschap voor Elites zonder contract en Beloften U23 Championnat de Belgique pour Elites sans contrat et Espoirs LOMMEL / 25.08.2013 ORGANISATIE / ORGANISATION: 1.Hoe is het evenement bereikbaar?

Nadere informatie

Inhoud: PK veldrijden aspiranten te Arendonk

Inhoud: PK veldrijden aspiranten te Arendonk Inhoud: PK veldrijden aspiranten te Arendonk Belangrijke wijzigingen 2012, voor organisatoren en renners Overlijden Jean De Cleyn Kalendervergadering Sprokkels Vergunningen voerders in wedstrijd PK Nieuwelingen

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

BMX FLANDERSCUP 2016 WEDSTRIJDKALENDER

BMX FLANDERSCUP 2016 WEDSTRIJDKALENDER BMX FLANDERSCUP 2016 WEDSTRIJDKALENDER 27/03/2016 BMX-FLCUP 1 10/04/2016 BMX-FLCUP 2 8/05/2016 BMX-FLCUP 3 22/05/2016 BMX-FLCUP 4 21/08/2016 BMX-FLCUP 5 18/09/2016 BMX-FLCUP 6 25/09/2016 BMX-FLCUP 7 9/10/2016

Nadere informatie

Cycling Vlaanderen Vlaamse Commissie BMX Strandlaan Gent

Cycling Vlaanderen Vlaamse Commissie BMX Strandlaan Gent 1 PRAKTISCHE RICHTLIJNEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE ORGANISATIE VAN HET INTERCLUB KAMPIOENSCHAP 2017 LASTENBOEK VOOR DE ORGANISATIE VAN HET INTERCLUB KAMPIOENSCHAP 2017 2 1 INFRASTRUCTUUR Hierbij vindt

Nadere informatie

Antwerpen Belgium 18/12/2010

Antwerpen Belgium 18/12/2010 Antwerpen Belgium Fidea Scheldecross Antwerpen 1 FIDEA SCHELDECROSS ANTWERPEN 18 DECEMBER 2010 TECHNISCHE INFORMATIE ORGANISATIE Organisator: i.s.m. Golazo Sports nv Schoebroekstraat 8 3583 Paal Beringen

Nadere informatie

algemene info Contact : Frank Smets Alfons Smetstraat Dessel

algemene info Contact : Frank Smets Alfons Smetstraat Dessel Bij deze bent u van harte uitgenodigd op de Topcompetitie wedstrijd van 3 september. Deze wedstrijd zal doorgaan op het JOEL SMETS BMX CIRCUIT DESSEL. In deze uitnodiging vind u alle nodige informatie.

Nadere informatie

BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE TIJDRIJDEN JEUGD / CONTRE LA MONTRE JEUNESSE OVERPELT 01/05/2015

BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE TIJDRIJDEN JEUGD / CONTRE LA MONTRE JEUNESSE OVERPELT 01/05/2015 BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE TIJDRIJDEN JEUGD / CONTRE LA MONTRE JEUNESSE OVERPELT 01/05/2015 Hoe is het evenement bereikbaar? / Comment atteindre l évènement Via A24 PPO Rotonde Maria

Nadere informatie

WIELERBOND VLAANDEREN - AFDELING VLAAMS-BRABANT- vzw Hertogstraat 203/2, 3001 Heverlee

WIELERBOND VLAANDEREN - AFDELING VLAAMS-BRABANT- vzw Hertogstraat 203/2, 3001 Heverlee WIELERBOND VLAANDEREN - AFDELING VLAAMS-BRABANT- vzw Hertogstraat 203/2, 3001 Heverlee LASTENBOEK PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2017 ALGEMENE BEPALINGEN. De Raad van Bestuur van de Vlaams-Brabantse Afdeling

Nadere informatie

Wielerbond Vlaanderen Vlaamse Commissie BMX Strandlaan 3 9000 Gent

Wielerbond Vlaanderen Vlaamse Commissie BMX Strandlaan 3 9000 Gent 1 PRAKTISCHE RICHTLIJNEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN MANCHE VAN DE FLANDERS CUP BMX 2016 LASTENBOEK VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN MANCHE VAN DE FLANDERS CUP BMX 2016 2 1 INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

College van commissarissen / College des Commissaires :

College van commissarissen / College des Commissaires : Technische inlichtingen Informations techniques Organisator organisateur: v.z.w. Pro-Cycling.be Stamnummer 02013003 Frans Raatsstraat 92 2920 Kalmthout BE 0478.728.553 e-mail : koen.monu@telenet.be tel.

Nadere informatie

CLUB- INFO 10/2015. Inhoud: Restaurantdagen afd. Vlaams-Brabant. Aanbestedingen PK Weg Meirhaeghe bij MTB-school Pajottenland

CLUB- INFO 10/2015. Inhoud: Restaurantdagen afd. Vlaams-Brabant. Aanbestedingen PK Weg Meirhaeghe bij MTB-school Pajottenland Inhoud: Restaurantdagen afd. Vlaams-Brabant CLUB- INFO 10/2015 15/10/2015 Aanbestedingen PK Weg 2016 Meirhaeghe bij MTB-school Pajottenland Formulier terugbetaling clubaansluiting Opening BMX-piste Halle

Nadere informatie

Cercle d Escrime LA LICORNE. Les 19 et 20 mars 2016

Cercle d Escrime LA LICORNE. Les 19 et 20 mars 2016 Cercle d Escrime LA LICORNE Hall des sports du parc de la Dodaine, (Avenue J. Mathieu) 1400 Nivelles Les 19 et 20 mars 2016 TOURNOI DES JEUNES, coupe «Vers l Avenir» - coupe «Wallonie Bruxelles», TOURNOI

Nadere informatie

v.z.w. Pro-Cycling Frans Raatsstraat 92 2920 Kalmthout BE 0478.728.553 koen.monu@telenet.be - +32 498.88.39.87

v.z.w. Pro-Cycling Frans Raatsstraat 92 2920 Kalmthout BE 0478.728.553 koen.monu@telenet.be - +32 498.88.39.87 Geachte, De Wereldbeker Cyclocross te Heusden-Zolder is een gevestigde waarde binnen de cyclocross wereld en de Wereldbekerkalender, reeds meerdere jaren is dit één van de sterkhouders voor het Wereldbeker

Nadere informatie

REGLEMENT. Benelux Cup Mountainbike XCO

REGLEMENT. Benelux Cup Mountainbike XCO REGLEMENT Benelux Cup 2017 Mountainbike XCO Inhoud Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel

Nadere informatie

Persmap. Cyclocross Elite zonder Contract

Persmap. Cyclocross Elite zonder Contract Patattencross Persmap nossegem, 12 oktober 2014 Cyclocross Elite zonder Contract Voorwoord VZW Sport & Steun Nossegem is zeer verheugd u de 6de editie van de Patattencross te mogen voor-stellen die zal

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE BELGISCH KAMPIOENSCHAP WEG DAMES & HEREN ELITE FICHE TECHNIQUE CHAMPIONNAT DE BELGIQUE ROUTE DAMES & HOMMES ELITE

TECHNISCHE FICHE BELGISCH KAMPIOENSCHAP WEG DAMES & HEREN ELITE FICHE TECHNIQUE CHAMPIONNAT DE BELGIQUE ROUTE DAMES & HOMMES ELITE TECHNISCHE FICHE BELGISCH KAMPIOENSCHAP WEG DAMES & HEREN ELITE FICHE TECHNIQUE CHAMPIONNAT DE BELGIQUE ROUTE DAMES & HOMMES ELITE INHOUD 1. algemeen / général... 2 2. parcours / circuit... 3 3. wedstrijd(en)

Nadere informatie

Dit jaar hebben wij enkele nieuwe aspecten voor u in petto. Het parcours is fel uitgebreid. Het belooft weer een groot spektakel te worden!

Dit jaar hebben wij enkele nieuwe aspecten voor u in petto. Het parcours is fel uitgebreid. Het belooft weer een groot spektakel te worden! Beste wielerliefhebber, Het veldritseizoen is van start gegaan en ook ons bestuur is volop bezig met de voorbereiding van alweer een nieuwe Superprestige veldrit te Hoogstraten. Het is nu de derde keer

Nadere informatie

Memorial Danny Jonckheere Zeeweg 130, 8460 Oudenburg Interclubwedstrijd. Organisatiecomité

Memorial Danny Jonckheere Zeeweg 130, 8460 Oudenburg Interclubwedstrijd. Organisatiecomité Organisatiecomité PATRICK HUYGHE Voorzitter HEDWIG HUYGHE Tel. 059/26.83.18 Ondervoorzitter SABINE HUYGHE Tel. 059/51.96.59 &GSM 0476/76.44.77 WILFRIED COUDEVILLE Tel. 059/26.88.29 STEFAAN MESTDAGH Tel:

Nadere informatie

DE SCHORRE BOOM 18 Juni 2011

DE SCHORRE BOOM 18 Juni 2011 DE SCHORRE BOOM 18 Juni 2011 t +32 (0)11 45 99 00 f +32 (0)11 45 99 10 www.golazo.com - www.elevatingpassion.com 1 MOUNTAINBIKECUP BOOM 18 Juni 2011 TECHNISCHE INFORMATIE ORGANISATIE Organisator: ism Managing

Nadere informatie

Nationaal Proef aan Toegelaten Buitenlandse Deelname (OPEN)

Nationaal Proef aan Toegelaten Buitenlandse Deelname (OPEN) ECURIE BAYARD A.S.B.L. DINANT 8 «BAYARD CONTACTS» Driemaandelijkse periodiek 2de KWARTAAL 2015 Verantwoordelijke uitgever : Nyssen H., rue du Jauviat, 48 B-5530 YVOIR 12 APRIL 2015 Nationaal Proef aan

Nadere informatie

N-ROU-DP RN LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS 2017

N-ROU-DP RN LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS 2017 1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit tellende voor de Lotto-Beker van België Juniors dient zijn parcours uiterlijk vier maanden voor het

Nadere informatie

CONCESSIEVOORWAARDEN

CONCESSIEVOORWAARDEN CONCESSIEVOORWAARDEN AANBESTEDING VAN DE PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN OP DE WEG 2018 ALGEMENE ONDERRICHTINGEN/VERPLICHTINGEN Art. 1. Om de inrichting van een provinciaal kampioenschap toegewezen te krijgen

Nadere informatie

PRESENTS TOPCOMPETITIE BMX 24 MEI 2015 JOEL SMETS BMX CIRCUIT DESSEL BELGIUM

PRESENTS TOPCOMPETITIE BMX 24 MEI 2015 JOEL SMETS BMX CIRCUIT DESSEL BELGIUM PRESENTS TOPCOMPETITIE BMX 24 MEI 2015 JOEL SMETS BMX CIRCUIT DESSEL BELGIUM Bij deze bent u van harte uitgenodigd op de TOPCOMPETITIE wedstrijd van 24 mei 2015 Deze wedstrijd zal doorgaan op het JOEL

Nadere informatie

Welke categorieën van wedstrijden zijn er?

Welke categorieën van wedstrijden zijn er? Wat is de MTB Kids Challenge 2013? Wielerbond Vlaanderen organiseert in 2013 achttien MTB-wedstrijden waaraan zowel rennertjes met een vergunning als zonder een vergunning kunnen deelnemen: de MTB Kids

Nadere informatie

Reglementering Flanders XCO Series 2016

Reglementering Flanders XCO Series 2016 Reglementering Flanders XCO Series 2016 Artikel 1 - Wedstrijden De Flanders XCO Series is een mountainbike XCO regelmatigheidscriterium en staat onder toezicht van de Wielerbond Vlaanderen. Artikel 2 -

Nadere informatie

DOSSIER 2016 VOOR CLUBS

DOSSIER 2016 VOOR CLUBS 1. Aansluitingsbedrag en formulieren voor clubs DOSSIER 2016 VOOR CLUBS E N K E L V O O R N I E U W E C L U B S!!!! CLUBS MET UITSLUITEND RECREATIEVE ACTIVITEITEN Zie afzonderlijk formulier DOSSIER 2016

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF

VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Datum aanvraag: Antw O Vl.Bra O Limb x O-Vl O W-Vl O Goedgekeurd voor het VSB op Voorzitter: Naam: door Kamprechter: Naam:

Nadere informatie

LOTTO-TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016

LOTTO-TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 LOTTO-TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit, die zijn parcours wijzigt, moet uiterlijk

Nadere informatie

N-ROU-DP RN-BEKER VAN BELGIE NIEUWELINGEN 2017

N-ROU-DP RN-BEKER VAN BELGIE NIEUWELINGEN 2017 1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit tellende voorde Lotto-Beker van België Nieuwelingen dient zijn parcours uiterlijk vier maanden

Nadere informatie

GP STONE-LUX 1.12/IC2 zondag 21 september 2014 GP STONE-LUX INTERCLUB 1.12/IC2 VOOR ELITES Z/C EN BELOFTEN MEERHOUT 21 SEPTEMBER 2014

GP STONE-LUX 1.12/IC2 zondag 21 september 2014 GP STONE-LUX INTERCLUB 1.12/IC2 VOOR ELITES Z/C EN BELOFTEN MEERHOUT 21 SEPTEMBER 2014 GP STONE-LUX INTERCLUB 1.12/IC2 VOOR ELITES Z/C EN BELOFTEN MEERHOUT 21 SEPTEMBER 2014 TECHNISCHE GEGEVENS Pagina 1 I Pagina 2 WEDSTRIJD REGLEMENT 2014 Artikel 1: Organisatie De GP STONE-LUX wordt georganiseerd

Nadere informatie

U I T N O D I G I N G Belgisch Kampioenschap BMX 7 juli 2013

U I T N O D I G I N G Belgisch Kampioenschap BMX 7 juli 2013 U I T N O D I G I N G Belgisch Kampioenschap BMX 7 juli 2013 1. IEDEREEN WELKOM! Op 7 juli 2013 zal BMX Club Circuit Zolder voor de 2 de maal in zijn clubgeschiedenis, Belgisch grootste BMX-wedstrijd organiseren.

Nadere informatie

Om die reden wenden wij ons tot u omdat er ook voor u hier een gelegenheid is weggelegd om uw firma en/of uw producten in de kijker te plaatsen.

Om die reden wenden wij ons tot u omdat er ook voor u hier een gelegenheid is weggelegd om uw firma en/of uw producten in de kijker te plaatsen. Sponsoring: Een inrichting als deze kost natuurlijk zeer veel. U begrijpt meteen dat, naast de inkomgelden, er heel wat sponsorgeld nodig is om deze zaak rond te maken. Om die reden wenden wij ons tot

Nadere informatie

PROGRAMMA - TECHNISCHE GIDS

PROGRAMMA - TECHNISCHE GIDS PROGRAMMA - TECHNISCHE GIDS KOPPENBERGCROSS OUDENAARDE - MELDEN (BELGIË) klasse 1 UCI ORGANISATIE: V.Z.W. Sint-Pietersvrienden Oudenaarde p/a Jan LAMON Burgschelde 25 bus 2 B-9700 OUDENAARDE Tel. (0032)

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË ELITES & U23 REGLEMENT 2016

LOTTO-BEKER VAN BELGIË ELITES & U23 REGLEMENT 2016 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË De Wegcommissie heeft voor 2016 de kalender van de wedstrijden van de Lotto-Beker van België voor Elites z/c en U23 vastgelegd als volgt: Wedstrijden

Nadere informatie

ZONDAG 20 MAART 2016

ZONDAG 20 MAART 2016 ZONDAG 20 MAART 2016 TECHNISCHE GIDS 54 ZUIDKEMPENSE PIJL GP WILFRIED PEETERS Inschrijving ploegen Dirk Verreyt Guldensporenlaan 32/1-2400 Mol E-mail: dirk.verreyt@telenet.be Gsm + 32 497 42 09 91 Koersdirecteur

Nadere informatie

INTRODUCTION VIP parking voor u en uw gasten Parking VIP pour vous et vos invités Toegang tot de lounge voor 30 personen per sessie Accès au lounge pour 30 invités par session Menu 3-services y compris

Nadere informatie

Een nieuwe Rugbyclub oprichten?

Een nieuwe Rugbyclub oprichten? Een nieuwe Rugbyclub oprichten? Organisatie van Rugby in België en Vlaanderen Belgische Rugbybond vzw Voorzitter: Dany Roelands Vlaamse Rugbybond vzw Rvb: Dirk Vandevoorde (voorzitter)* Jan Coupé (technisch

Nadere informatie

Wedstrijdkalender volgende periode:

Wedstrijdkalender volgende periode: Wedstrijdkalender volgende periode: 17/10/2010 MOL ZILVERMEER (SCHOLENTROFEE) (A) - Veldrijden Aspiranten zie verdere mededeling in de bijlage Marc Stessens (vr, brengt lpt mee), Vic Van Roy, Marcel Bergmans,

Nadere informatie

De échte klassieker, de Vlaamse Druivencross Overijse

De échte klassieker, de Vlaamse Druivencross Overijse www.desportvriendenoverijse.be desportvriendenoverijse@skynet.be NIEUWSBRIEF > 10 NOVEMBER 2011 INHOUD 11 December > Vlaamse Druivencross VIP & Hospitality 8 December 2011 > Gespreksavond met Michel Wuyts

Nadere informatie

1. ALGEMEEN / GÉNÉRAL

1. ALGEMEEN / GÉNÉRAL -- INHOUD 1. algemeen / général... 2 2. parcours / circuit... 3 3. wedstrijd(en) / épreuve(s)... 4 4. aankomstzone / zone arrivée... 5 5. toegangswegen tot het evenement / routes d accès à l événement...

Nadere informatie

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN TIJDRIJDEN CHAMPIONNATS DE BELGIQUE CONTRE-LA-MONTRE DONDERDAG 1 MEI 2014 / JEUDI 1 MAI 2014

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN TIJDRIJDEN CHAMPIONNATS DE BELGIQUE CONTRE-LA-MONTRE DONDERDAG 1 MEI 2014 / JEUDI 1 MAI 2014 BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN TIJDRIJDEN CHAMPIONNATS DE BELGIQUE CONTRE-LA-MONTRE DONDERDAG 1 MEI 2014 / JEUDI 1 MAI 2014 1.Hoe is het evenement te bereiken? Comment atteindre l évènement? Komende van Brugge

Nadere informatie

Ontwerp Zomerkalender 2017 Provincie Antwerpen - maanden februari - mei. Provincie Antwerpen

Ontwerp Zomerkalender 2017 Provincie Antwerpen - maanden februari - mei. Provincie Antwerpen Swa Eliaerts Zomerkalender 2017 voorzitter Weg-Piste-Veld Antwerpen Provincie Antwerpen Gemeenteplaats 29-2960 Brecht periode februari - mei gsm 0476 27 57 68 swa-eliaerts@skynet.be goedgekeurd op 7 december

Nadere informatie