Nieuwsbrief. Gezond groeien in de koers. Aanvraag nevenvergunning. In Memoriam. Jaargang 4 - nr. 1-3 januari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. Gezond groeien in de koers. Aanvraag nevenvergunning. In Memoriam. Jaargang 4 - nr. 1-3 januari 2013"

Transcriptie

1 Jaargang 4 - nr. 1-3 januari 2013 Wielerbond Vlaanderen - Globelaan 49/ Brussel Nieuwsbrief Aanvraag nevenvergunning Definitie van nevenvergunning Een NEVENVERGUNNING verbindt een ACTIEF COMPETITIEF VERGUNNINGHOUDER, die reeds houder is van een HOOFD- VERGUNNING bij zijn HOOFDCLUB, aan een NEVENCLUB om deel te nemen onder de noemer van deze nevenclub aan wedstrijden in EEN sporttakdiscipline, die hij ENKEL onder de noemer en in de kledij van deze NEVENCLUB kan beoefenen. Definitie van Nevenclub Een NEVENCLUB is een club onder wiens kleuren en kledij een actieve renner via een NEVENVERGUNNING kan deelnemen aan 1 discipline. Definitie van Sporttakdiscipline WBV onderscheidt 5 sporttakdisciplines: weg, veld, mountainbike, piste, BMX Het formulier voor de aanvraag van een nevenvergunning vindt u op pagina 3 van deze nieuwsbrief of kan u downloaden van onze website. SANCTIES TUCHTCOMMISSIE WIELERBOND VLAANDEREN Datum uitspraak Naam Geboortedatum 30/okt Goyvaerts Oskar 23/02/1994 Duur schorsing Begindatum Einddatum 2 weken 1/03/ /03/2013 RECHTZETTING! In Memoriam * Dhr. Herman Cornelis, gewezen beroepsrenner woonachtig in Strombeek-Bever; * Dhr. Willy Claeys, bestuurslid KWC De Sportvrienden uit Zomergem; * Mevr. Myriam Van den Eycken, echtgenote van Paul Dumont, sportafgevaardigde MTB Vlaams-Brabant. Wielerbond Vlaanderen biedt aan de bedroefde families zijn oprechte medeleven aan. Gezond groeien in de koers In 2013 start Wielerbond Vlaanderen met de campagne GEZOND GROEIEN IN DE KOERS, een vier jaar durend project dat onze koersende jongeren en hun entourage wil aanzetten om gezond te koersen op velerlei vlakken: op trainingsgebied, in keuze van materiaal, in het verkeer,... Het startschot van deze campagne, gesteund door de Vlaamse Overheid, wordt gegeven met het symposium Help, mijn kind koerst! De Vlaamse Jeugdcommissie Wielerbond Vlaanderen nodigt de clubs, en meer in het bijzonder de jeugdclubs, van harte uit om deel te nemen aan een van de twee symposia die zullen plaatsvinden op vrijdag 8 februari 2013 in Herentals (Aula, Bloso Sporthal Netepark) en op vrijdag 26 april 2013 in Gent (Auditorium C, UZ Gent). Ervaringsdeskundige sprekers brengen er een duidelijke visie over interessante thema s zoals sportpsychologie, -voeding, -training en -veiligheid. Deze onderwerpen worden zowel theoretisch als praktisch behandeld, waarbij er bijzondere aandacht gaat naar de rol van de ouders. Voor jeugdclubs is aanwezigheid op dit symposium een echte must. Niet alleen omwille van het interessante programma, maar ook om verder aanspraak te kunnen maken op jeugdsubsidies. Deelname aan dit symposium is volledig gratis. Wij hopen u te mogen verwelkomen op dit uniek evenement! Sportieve groeten, Koen Beeckman Voorzitter Vlaamse Jeugdcommissie Alle info en online inschrijven:

2 WIELERBOND VLAANDEREN, Vereniging zonder winstbejag Algemene vergadering ZATERDAG 16 maart 2013 om 10u00 - Cultuurcentrum Poorthuis Zuidervest 2a Peer Geachte, Uitnodiging en agenda De raad van bestuur van WBV vzw nodigt de werkende leden van elke provinciale vzw uit op de algemene vergadering die plaatsvindt in Cultuurcentrum Poorthuis Zuidervest 2a Peer op zaterdag 16 maart 2013 om 10u00. Alleen de werkende leden aangewezen door de raad van bestuur van hun provinciale vzw kunnen tot de stemming toegelaten worden. Elk werkend lid heeft recht op één stem. Een werkend lid mag bij volmacht voor één ander werkend lid uit zijn provincie stemmen. Het aantal volmachten is beperkt tot één. De definitieve agenda en de volmachtformulieren zullen minimum 8 dagen voor de algemene vergadering per gewone brief of per aan elk werkend lid toegestuurd worden. De voorlopige agenda: 1. Afroeping van de werkende leden en nazicht van hun volmacht 2. Verwelkoming door de voorzitter 3. Verslagen beheerscomités Beleidsnota algemeen directeur 5. Goedkeuring balans, winst- en verliesrekening Aanpassing en goedkeuring begroting Goedkeuring begroting Benoeming commissaris KPMG en bepaling van de bezoldiging 9. Verslag commissaris 10. Kwijting aan de bestuurders 11. Wijziging statuten 12. Verkiezing voorzitter 13. Verkiezing secretaris Brussel, 2 januari 2013 Jean Brebels Algemeen secretaris Swa Vercammen Voorzitter Kandidaturen voorzitter en secretaris Wielerbond Vlaanderen De voorzitter van Wielerbond Vlaanderen vzw is verkiesbaar en zal verkozen worden op de algemene vergadering van 16 maart Kandidaturen dienen samen met curriculum vitae, motivatie, bewijs van goed gedrag en zeden en (kopie van) de lidkaart of de betaalde vergunning 2013 tegen uiterlijk 13 februari 2013 aangetekend verstuurd te worden aan de secretaris van Wielerbond Vlaanderen vzw, Jean Brebels, Globelaan 49 bus 2, 1190 Brussel. Gelieve op de omslag kandidatuur voorzitter Wielerbond Vlaanderen te vermelden. De secretaris van Wielerbond Vlaanderen vzw is verkiesbaar en zal verkozen worden op de algemene vergadering van 16 maart Kandidaturen dienen samen met curriculum vitae, motivatie, bewijs van goed gedrag en zeden en (kopie van) de lidkaart of betaalde vergunning 2013 tegen uiterlijk 13 februari 2013 aangetekend verstuurd te worden aan de secretaris van Wielerbond Vlaanderen vzw, Jean Brebels, Globelaan 49 bus 2, 1190 Brussel. Gelieve op de omslag kandidatuur secretaris Wielerbond Vlaanderen te vermelden. 2

3 Vak voorbehouden aan WBV-administratie Ontvangen op: Gecontroleerd op: Teruggestuurd op: Verstuurd/Afgegeven op: UCI - WIELERBOND VLAANDEREN vzw - KBWB AANSLUITINGSFORMULIER EN AANVRAAG VOOR NEVENVERGUNNING 2013 VLAANDEREN & BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Categorie GEGEVENS HOOFDVERGUNNING ALLE DISCIPLINES Miniem (M/V) Aspirant (M/V) Nieuweling (M/V) Junior Dame Junior -23 (behalve cont./uci-team)* Elite zonder contract (behalve cont./uci-team)* Dame Elite (behalve cont./uci-team)* Amateur (M/V) Master (M/V) ENKEL BMX Boy 17 Junior Men Junior Women Elite Men Elite Women Naam Voornaam Straat Nr Bus Postcode Gemeente Provincie Rijksregisternr. - - Geboortedatum / / Nationaliteit Geslacht M V Hoofdclub WBV Stamnr hoofdclub GEGEVENS BESTAANDE NEVENVERGUNNINGEN 1 DISCIPLINE: BMX MTB WEG PISTE VELD NEVENCLUB: STAMNUMMER: CLUBNAAM:... 2 DISCIPLINE: BMX MTB WEG PISTE VELD NEVENCLUB: STAMNUMMER: CLUBNAAM:... 3 DISCIPLINE: BMX MTB WEG PISTE VELD NEVENCLUB: STAMNUMMER: CLUBNAAM:... AANVRAAG NIEUWE NEVENVERGUNNING DISCIPLINE: BMX MTB WEG PISTE VELD NEVENCLUB: STAMNUMMER: CLUBNAAM:... - Een nieuwe nevenvergunning kan slechts aangevraagd worden voor een andere discipline dan de reeds bestaande nevenvergunningen. - Om een nevenvergunning te bekomen dient de aanvrager reeds over een geldige competitievergunning te beschikken bij een hoofdclub - Het maximum aantal nevenvergunningen per vergunninghouder bedraagt 4 in verschillende disciplines OVEREENKOMST (te ondertekenen door de 3 partijen = hoofdclub, nevenclub en aanvrager) Met deze verklaren we dat bovenstaande aanvrager het recht en de plicht heeft om in de aangevraagde discipline uit te komen voor de gekozen nevenclub, in de kledij van deze club, na aflevering van de nevenvergunning door WBV. De nevenclub zal in geen enkel geval aanspraak kunnen maken op het volwaardige lidmaatschap van de aanvrager, noch de aanvrager opnemen in zijn ledenlijst als een actief vergunninghouder. De aanvrager blijft als actief competitief vergunninghouder onvoorwaardelijk verbonden aan zijn hoofdclub. Indien de overeenkomst tussen de hoofdclub en de aanvrager wordt beëindigd, zullen alle aan de hoofdvergunning verbonden nevenvergunningen eveneens beëindigd worden. Handtekening van de voorzitter (of secretaris) van de hoofdclub: Handtekening van de aanvrager, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven vermelding Gelezen en goedgekeurd. Handtekening van de voorzitter (of secretaris) van de nevenclub: De door de 3 partijen ondertekende aanvraag dient bezorgd te worden aan WBV, Globelaan 49 bus 2, 1190 Brussel. BETALINGSGEGEVENS Gelieve het bedrag van.. (zie tabel hieronder) te betalen op rekeningnummer BE van Wielerbond Vlaanderen vzw, met als mededeling NEVENVERGUNNING + NAAM + VOORNAAM RENNER. TARIEF VAN NEVENVERGUNNINGEN ALLE DISCIPLINES Kostprijs 1 e nevenvergunning Kostprijs 2 e, 3 e of 4 e nevenvergunning Hoofdvergunning = Alle disciplines (behalve BMX) 20,00 20,00 Hoofdvergunning = BMX Junior Men 75,00 20,00 Hoofdvergunning = BMX Junior Women 62,00 20,00 Hoofdvergunning = BMX Elite Men ( ) 85,00 20,00 Hoofdvergunning = BMX Elite Men ( 1990 en vroeger) 95,00 20,00 Hoofdvergunning = BMX Elite Women 70,00 20,00 Hoofdvergunning = BMX Boy 17 75,00 20,00 EEN FORMULIER DAT NIET BEHOORLIJK INGEVULD WERD, WORDT AAN DE AFZENDER TERUGGESTUURD 3

4 BELGISCH KAMPIOENSCHAP CYCLOCROSS CHAMPIONNAT DE BELGIQUE CYCLO-CROSS & MOL PROVINCIAAL RECREATIEDOMEIN - ZILVERMEER HOE IS HET EVENEMENT BEREIKBAAR / COMMENT ATTEINDRE L ÉVÉNEMENT? Komende van Antwerpen Via E313 Antwerpen - Lummen afrit 24 GEEL OOST naar ring GEEL richting MOL MOLSE MEREN blijven volgen tot kruispunt Postelsesteenweg, vanaf hier pijlen volgen A partir de la E313 Anvers Lummen sortie 24 GEEL OOST vers le ring GEEL en direction de MOL MOLSE MEREN ensuite jusqu au feux Postelsesteenweg, suivre les flèches Komende van Hasselt Via E313 Lummen - Antwerpen -afrit 24 GEEL OOST naar ring GEEL richting MOL blijven volgen tot kruispunt Postelsesteenweg, vanaf hier pijlen volgen A partir de la E313 Lummen-Anvers sortie 24 GEEL OOST vers le ring GEEL en direction de MOL ensuite jusqu au feux Postelsesteenweg, suivre les flèches Postelsesteenweg N136: ontdubbeling kort na de verkeerslichten N136-N712 tot Zilvermeerlaan Postelsesteenweg N136 : dédoublement après les feux N136-N712 jusque Zilvermeerlaan Rechterrijvak-Bande de droite Bezoekers naar parking Sun Parks - Visiteurs vers parking Sun Parks Linkerrijvak-Bande de gauche Renners voor inschrijving naar Ecocentrum Coureurs pour inscription Ecocentrum Pers Ecocentrum Presse via Ecocentrum VIPS, renners (na afhalen van rugnummer en Team Parkingkaart) en autobussen rijden door naar parking 1 en 2 in de Zilvermeerlaan VIPS, coureurs (après le retrait du dossard et de la carte parking team) et autocars vers parking 1 et 2 - Zilvermeerlaan Gelieve deze richtlijnen te volgen zodat zich geen onoverkomelijke problemen zouden voordoen. Veuillez respecter ces directives afin d éviter d éventuels problèmes. Parkings: Bussen supporters/autobus Supporters: Zilvermeerlaan : "rechterkant in de rijrichting"/ bande de droite Renners/Coureurs: Inschrijving-Inscription: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer: Ecocenter Rennersparking-Parking coureurs: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer- Zilvermeerlaan P1 Officials: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Aankomstzone/Zone d arrivée Pers-Presse & TV: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer - Aankomstzone/Zone d arrivée Vips: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Parkings P1 & P2 Toeschouwers/Public: Sunparks Mobilhomes toeschouwers/mobilhomes spectateurs: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer: Wie naar het BK komt met de camper of de tent kan op de Zilvermeer camping verblijven tarief 11,00 / dag; inclusief water, douche & elektriciteit. 1

5 Lokalen/Locaux: Inschrijving & afhalen rugnummers/inscription et retrait des dossards Ecocenter: Zaterdag & Zondag vanaf 08u30/ Samedi et Dimanche à partir de 08h30. Briefing college van commissarissen/briefing collège des commissaires: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer - lokaal 100% toegankelijke woningen op 50 meter van de aankomst-à 50m de l arrivée; Zaterdag & Zondag om 09u00/ Samedi & Dimanche à 09h00. Parcoursverkenning - college van commissarissen /Reconnaissance du parcours - collège des commissaires ; Zaterdag & Zondag om 09u30/ Samedi & Dimanche à 09h30. Kleedkamers renners/vestiaires coureurs: : Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Strandgebouw Antidopingcontrole/Contrôle anti-dopage: Inkomhall + dokterkabinet A: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer administratief gebouw Perszaal/Salle de presse: : Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer lokaal 100% toegankelijke woningen op 50 meter van de aankomst-à 50 mètre de l arrivée Uitbetaling prijzen en terugbrengen transponders/remise des prix et transpondeurs: Op uw rugnummer is een transponder aangebracht voor de aankomst en tijdregistratie, deze transponders moeten onmiddellijk na de wedstrijd teruggebracht worden in : Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Strandgebouw Lokaal uitbetaling prijzen De prijzen zullen ook daar uitbetaald worden (uitgezonderd Dames Elite en Elite met contract). Un transpondeur pour l enregistrement des temps est attaché à votre dossard ; veuillez remettre ce transpondeur après l épreuve au Strandgebouw Locale remise des prix. Les prix y seront également remis (excepté pour les Dames Elite et les Elites avec contrat). VIP: KBWB/RLVB / VIP GROEN/VERT (Marktplein) Zaterdag/Le samedi: Open bar: vanaf 11u00 ouvert à partir de 11h00 Zondag/Le dimanche: Lunch: vanaf 11u00 Lunch: à partir de 11h00 Drinks: vanaf 11u00 Boissons: à partir de 11h00 Renners aandacht!!/coureurs attention!! Bij het afhalen van uw rugnummer ontvangt u de nodige badges en polsbandjes voor u en uw verzorgers mecaniciens. De polsbandjes zijn noodzakelijk voor de toegang op het parcours ook voor de renners. De badges geven toegang tot de materiaalposten. Deze maatregelen worden getroffen om uw verzorgers en mecaniciens in de best mogelijke omstandigheden hun werk te laten uitvoeren. Enkel de personen die er nodig zijn zullen in de materiaalposten toegelaten worden. Lors du retrait de votre dossard, vous recevrez les badges et bracelets nécessaires pour vous et vos soigneurs mécaniciens. Les bracelets sont nécessaires pour l accès au parcours aussi pour les coureurs. Les badges vous donnent accès aux postes de matériel. Ces mesures sont prises de manière à ce que vos soigneurs et mécaniciens puissent travailler dans des conditions optimales. On tolérera seulement les personnes qui sont nécessaires dans les postes de matériel. Ingang/Entrée: Zaterdag/Le samedi: Algemene inkom/prix d entrée général: GRATIS Zondag/Le dimanche: Algemene inkom/ Prix d entrée général: 20,00 Met lidkaart KBWB WBV of FCWB/ 15,00 Avec carte membre RLVB WBV ou FCWB Voorverkoop/Prévente: 18,00 Kinderen onder de 12 jaar Gratis Enfants < 12 ans gratuit Lidkaarten KBWB-WBV-FCWB kunnen hun korting bekomen aan de kassa. Les cartes membre RLVB-WBV-FCWB recevront leur remise à la caisse. De officiële kaarten krijgen gratis toegang. Les cartes officielles recevront l accès gratuit. 2

6 Programma/Programme: Zaterdag 12 januari/le samedi 12 janvier 10.00: Parcoursverkenning/Reconnaissance de parcours 12.00: Nieuwelingen 1 e jaar/débutants 1 ère année(geboren in/ nés en 1998) (30 min.) 12.45: Parcoursverkenning/Reconnaissance de parcours 13.30: Nieuwelingen 2 e jaar/débutants 2 ème année (geboren in/ nés en 1997) (30 min.) 15.00: Junioren/Juniors (geboren in/ nés en 1995 & 1996) (40 min.) Zondag 13 januari/le dimanche 13 janvier 10.00: Parcoursverkenning/Reconnaissance de parcours 12.00: Dames Elite (geboren in/nées en 1994 of vroeger/ou avant) (40 min.) Dames Jeugd/Dames Elite & Dames Jeunesse (geboren in/ nées en )* (30 min.) 12.55: Parcoursverkenning Elite/Reconnaissance de parcours Elite 13.30: Beloften/Espoirs (geboren in/ nés en )* (50 min.) 15.00: Elites met contract/elites avec contrat (60 min.) 15.01: Elites zonder contract /Elites sans contrat (geboren in/nées en 1990 of vroeger/ou avant) (60 min.) * U23-renners die een profstatuut hebben moeten deelnemen aan het BK voor Elites m/c * Les coureurs U23 qui ont un statut de pro, doivent participer au CB pour Elites a/c Opgelet: Er zullen 2 Elite-titels worden toegekend: één voor de renners met en één voor deze zonder contract, alsook 2 Damestitels (elite en jeugd en enkel wanneer er ten minste 10 deelneemsters zijn in elke categorie). Attention: 2 titres d Elites seront octroyés: un pour les coureurs avec contrat et un pour ceux sans contrat, ainsi que 2 titres Dames (élite et jeunesse et seulement s il y a un minimum de 10 coureuses dans chaque catégorie). Officiële training & parcoursverkenning/entraînement officiel & reconnaissance de parcours: Nieuwelingen Juniores U23 Elite zonder/contr. & Dames Débutants Juniors U23 Elite sans Contr. & dames Woensdag 09 januari van 14u00 tot 16u00 Le mercredi 09 janvier à partir de 14h00 jusqu à 16h00 Elite met/avec contr. Vrijdag 11 januari van 14u00 tot 16u00 Le vendredi 09 janvier à partir de 14h00 jusqu à 16h00 Geen training op andere dagen!/aucun entraînement les autres jours! Opgelet: Het parcours bevindt zich in een waardevol natuurgebied. Gelieve de richtlijnen te volgen. Er staan zware straffen op sluikstorten of het betreden van verboden zones. Attention: Le parcours se trouve dans une réserve naturelle de grande valeur. Veuillez suivre les directives. Il y a des peines graves sur des déversements clandestins ou pour pénétrer dans des zones interdites. 3

7 kwalitatieve, betaalbare mode voor het hele gezin op zondag open van 10u tot 18u LIER: Boomlaarstraat 309 B6, 2500 Lier / LOCHRISTI: Antwerpsesteenweg 71, 9080 Lochristi / NINOVE: Aalstersesteenweg 286, 9400 Ninove / TIELT: Gouden Kruispunt 69, 3390 Tielt-Winge / ZWALM: Noordlaan 5, 9630 Zwalm / Alle dagen open van 10u00 tot 18u00. Gesloten op maandag en feestdagen. KAMPENHOUT: Mechelsesteenweg 50, 1910 Kampenhout / PUURS: Rijksweg 27, 2870 Puurs / Alle dagen open van 10u00 tot 18u00. Gesloten op dinsdag en feestdagen.

8 Prijzen/Prix Elite m/a Contr prijzen/prix Elite z/s Contr prijzen/prix U prijzen/prix Juniores prijzen/prix Nieuwelingen (2 jaars) prijzen/prix Nieuwelingen (1 jaars) prijzen/prix Dames Elite prijzen/prix Dames Jeugd prijzen/prix 4

9 Bij elke trekking een Jackpot van minstens *... en de grootste kans om miljonair te worden! * Te verdelen onder de winnaars met de 6 juiste nummers.

10 College van commissarissen/collèges des commissaires: Zaterdag 12 januari 2013/Le samedi 12 janvier 2013 Voorzitter/Président: FOLLON Eric; Nieuwelingen/Débutants 1e Jaar/ans & Juniores SMEYERS Ludo Nieuwelingen/Débutants 2e Jaar/Ans Commissarissen/Commissaires: TERMONT Gabriel; VAN ZITTEREN Frank; VANLINT André; VAN STEENBERGEN Rudi: VAN SANTVOORT Marc; VERBIEST Patrick; DEMUNTER Patrick; ALENIS Glenn Commissarissen inschrijvingen/commissaires incriptions: VAN ROY Vic & BENSCH Chantal Zondag 13 januari 2013/Le dimanche 13 janvier 2013 Voorzitter/Président: FOLLON Eric; BK ELITE Dames & Heren SMEYERS Ludo; BK U23 Commissarissen/Commissaires: TERMONT Gabriel; VAN ZITTEREN Frank; VANLINT André; VAN STEENBERGEN Rudi: VAN SANTVOORT Marc; VERBIEST Patrick; DEMUNTER Patrick; ALENIS Roland Commissarissen inschrijvingen/commissaires incriptions: VAN ROY Vic & BENSCH Chantal Zaterdag 12 & Zondag 13 januari 2013/ Le samedi 12 et dimanche 13 janvier 2013 Antidopingagent /Agent antidopage: Marc VAN DEN EYNDE Controle Arts antidoping/ Docteur antidopage : Verpleegster antidopingcontrole dames/infirmière contrôle antidopage dames: XX Uitslagen/Résultats: VAN STEEN Freddy. Operator fotofinish/opérateur photofinish: SCHUERMANS Mark & VAN DIJCK Gustaaf Public speakers: BOLLEN Marc& DE MUYTER Nico Organisatie/Organisation: Verantwoordelijke algemene organisatie/responsable organisation générale: VZW PRO-CYCLING Vlaanderen.be Koen MONU GSM 0478/ Verantwoordelijken KBWB/Responsables RLVB: Nathalie CLAUWAERT, Coördinator commissie evenementen/coordinateur commission événements: GSM: 0497/ Eddy LISSENS, Coördinator commissie cyclocross/coordinateur commission cyclo-cross: GSM: 0475/ Freddy VAN STEEN, Coördinator logistiek/coordinateur logistique: GSM: 0475/ Paul HERYGERS Technisch adviseur commissie cyclocross/adviseur techniek commission cyclo-cross: GSM Persverantwoordelijke/Responsable presse: Marc VAN LANDEGHEM: GSM: 0477/ Ziekenhuis ; XX 5

11 Parcours & Parkings; 6

12 Bereikbaarheid - Route ; 7

13

14 Belgisch Kampioenschap Cyclocross Belgisch Kampioenschap Cyclocross Championnat de Belgique Belgische Meisterschaft Zilvermeer Mol 12 en 13 januari 2013 Programma Zaterdag u00 1ste jaar nieuwelingen 13u30 2de jaar nieuwelingen 15u00 junioren Zondag u00 beloften (U23) 13u30 dames elite en dames jeugd 15u00 elite met en zonder contract BK_Zilvermeer_Mol_Affiche.indd :34:21 A2 BK veldrijden.indd 1 30/10/2012 9:30:03

15 Wedstrijdkalender - van 02/01 t.e.m. 03/02 Veldrijden Klasse 2 UCI 14/01 Otegem (W) (2) 19/01 Zonnebeke (W) (2) EUR. Voorinschrijvingen: Quartier Gino, Boudewijnpark 100, 8980 Zonnebeke - I: De Volksbond, Ieperstraat 26, 8980 Zonnebeke ( ). - U: 09:00/14:00/15:00 - K: SC Zonnebeke, Ijzerweg, 8980 Zonnebeke - Contact: Quartier Gino, Boudewijnpark 100, 8980 Zonnebeke (Tel.: ) Veldrijden form. A 13/01 BK Mol Veldrijden Heren Elite (A) Veldrijden form. B 06/01 Waregem (W) (N) EUR. - I: Feesttent, Lentedreef, 8790 Waregem ( ). - U: 09:00/14:00/15:00 - K: Recutex, Waregemstraat 148, 9870 Zulte - Contact: Martin De Waele, Zultseweg 184, Waregem (Tel.: ) 27/01 Assenede (O) (N) EUR. - I: Tc Den Bos, Meelstraat 14B, 9960 Assenede ( ). - U: 09:00/14:00/15:00 - K: De Wever Martin, Meelstraat 11, 9960 Assenede - Contact: Luc De Wever, Fonteinstraat 10, 9960 Assenede (Tel.: ) Veldrijden U23 13/01 BK Mol Veldrijden U23 (A) (Bk) Veldrijden form. C 06/01 Waregem (W) (N) Juniores: EUR. Nieuwelingen: EUR. - I: Feesttent, Lentedreef, 8790 Waregem ( ). - U: Juniores: 09:00/13:00/14:00 - Nieuwelingen: 09:00/12:00/13:00 - K: Recutex, Waregemstraat 148, 9870 Zulte - Contact: Martin De Waele, Zultseweg 184, Waregem (Tel.: ) 06/01 Zonhoven (Lb) (Pk) Juniores: EUR. Nieuwelingen: EUR. - I: Sportterrein Basvelden, Muizenstraat, 3520 Zonhoven - U: Juniores: 09:00/14:30/15:30 - Nieuwelingen: 09:00/13:40/14:40 - K: Sportterrein Basvelden, Muizenstraat, 3520 Zonhoven - Contact: Bielen Valère, Herestraat 73, 3520 Zonhoven (Tel.: ) - Extra info: Juniores: - Nieuwelingen: PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP NIEUWELINGEN 12/01 BK Mol Veldrijden Juniores (A) 12/01 BK Mol Veldrijden Nieuwelingen 1e Jaars (A) 12/01 BK Mol Veldrijden Nieuwelingen 2e Jaars (A) 19/01 Zonnebeke (W) (N) Juniores : EUR. Nieuwelingen : EUR. - I: De Volksbond, Ieperstraat 26, 8980 Zonnebeke ( ). - U: Juniores : 09:00/12:30/13:30 - Nieuwelingen : 09:00/11:30/12:30 - K: SC Zonnebeke, Ijzerweg, 8980 Zonnebeke - Contact: Quartier Gino, Boudewijnpark 100, 8980 Zonnebeke (Tel.: ) - Extra info: 5 (16-25) 27/01 Assenede (O) (N) Juniores: EUR. Nieuwelingen: EUR. - I: TC Den Bos, Meelstraat 14B, 9960 Assenede ( ). - U: Jun.: 09:00/13:00/14:00 - Nieuwelingen: 09:00/12:00/13:00 - K: De Wever Martin, Meelstraat 11, 9960 Assenede - Contact: Luc De Wever, Fonteinstraat 10, 9960 Assenede (Tel.: ) Veldrijden form. D 06/01 Waregem (W) Am./Ma A: EUR. Ma B: EUR. Ma C: EUR. - I: Feesttent, Lentedreef, 8790 Waregem ( ). - U: Am./Ma A: 09:00/11:00/12:00 - Ma B: 09:00/10:00/11:00 - Ma C: 09:00/10:00/11:00 - K: Recutex, Waregemstraat 148, 9870 Zulte - Contact: Martin De Waele, Zultseweg 184, Waregem (Tel.: ) 27/01 Assenede (O) AM./Ma A: EUR. Ma B: EUR. Ma C: EUR. - I: Tc Den Bos, Meelstraat 14B, 9960 Assenede ( ). - U: Am./Ma A: 09:00/11:00/12:00 - Ma B: 09:00/10:00/11:00 - Ma C: 09:00/10:00/11:00 - K: De Wever Martin, Meelstraat 11, 9960 Assenede - Contact: Luc De Wever, Fonteinstraat 10, 9960 Assenede (Tel.: ) Veldrijden Gentlemen 06/01 Sinaai Waas (O) - I: Tent, Kouter 33, 9112 Sinaai Waas ( ). - U: 11:00/12:45/13:00 - K: Tent, Kouter 33, 9112 Sinaai Waas - Contact: Danny Van Goethem, Wijnveld 89, Sinaai Waas (Tel.: ) - Extra info: Programma 13:00 MTB Wedstrijd met afzonderlijk klassement voor inwoners Sinaai-Belsele-Waasmunster (40 minuten) 14:00 Cyclocrosswedstrijd (40 minuten) 15:00 Koppelrit MTB (60 minuten + 1 ronde) Veldrijden Dames 13/01 BK Mol Veldrijden Dames Elite en Dames Jeugd (A) 14/01 Otegem (W) (Uci) Veldrijden Aspiranten 05/01 Sinaai Waas (O) 12 j.: j.: j.: I: Tent, Kouter 33, 9112 Sinaai Waas ( ). - U: 12 j.: 12:00/13:15/13:30-13 j.: 12:00/14:00/14:15-14 j.: 12:00/14:45/15:00 - K: Tent, Kouter 33, 9112 Sinaai Waas - Contact: Danny Van Goethem, Wijnveld 89, 9112 Sinaai Waas (Tel.: ) 06/01 Retie (A) I: Fc Pontfort, Pontfort, 2470 Retiefc Pontfort - U: 12 j.: 12:00/13:15/13:30-13 j.: 13:30/14:00/14:15-14 j.: 14:15/15:00/15:15 - K: Fc Pontfort, Pontfort, 2470 Retie - Contact: Thijs Marcel, Kerkplein 5A, 2470 Retie (Tel.: ) 06/01 Zonhoven (Lb) 12 j.: j.: j.: I: Sportterrein Basvelden, Muizenstraat, 3520 Zonhoven - U: 12 j.: 09:00/11:45/12:45-13 j.: 09:00/12:15/13:15-14 j.: 09:00/12:50/13:50 - K: Sportterrein Basvelden, Muizenstraat, 3520 Zonhoven - Contact: Bielen Valère, Herestraat 73, 3520 Zonhoven (Tel.: ) 20/01 Deurne-Diest (B) 12 j.: j.: j.: I: Kleuterschool Sint-Jan, J. Sweygerstraat, 3290 Deurne-Diest ( ). - U: 12 j.: 12:00/12:45/13:00-13 j.: 13:00/13:45/14:00-14 j.: 14:00/14:45/15:00 - K: Kleuterschool Sint-Jan, J. Sweygerstraat, 3290 Deurne-Diest - Contact: Noel Steurs, Schomstraat, 3290 Deurne-Diest (Tel.: ) 03/02 Lille (A) 12 j.: j.: j.: I: Cafetaria De Eekhoorn, Strandweg 6, 2275 Lille ( ). - U: 12 j.: 12:45/13:30/13:45-13 j.: 13:30/14:15/14:30-14 j.: 14:15/15:00/15:15 - Contact: Peter Van Glabbeek, Zavelstraat 16, 2275 Lille (Tel.: ) - Website: Veldrijden Miniemen 05/01 Sinaai Waas (O) (Afw) 8 j.: j.: j.: j.: I: Tent, Kouter 33, 9112 Sinaai Waas ( ). - U: 8 j.: 10:30/11:15/11:30-9 j.: 10:30/11:15/11:30-10 j.: 10:30/11:30/11:50-11 j.: 10:30/12:00/12:10 - K: Tent, Kouter 33, 9112 Sinaai Waas - Contact: Danny Van Goethem, Wijnveld 89, 9112 Sinaai (Tel.: ) 06/01 Retie (A) (Afw) I: FC Pontfort, Pontfort, 2470 Retie - U: Min. 8 j.: 09:30/10:15/11:00 - Min. 9 j.: 09:30/10:15/11:30 - Min. 10 j.: 09:30/10:15/12:00 - Min.11 j.: 09:30/10:15/12:30 - K: FC Pontfort, Pontfort, 2470 Retie - Contact: Thijs Marcel, Kerkplein 5A, 2470 Retie (Tel.: ) 06/01 Zonhoven (Lb) (Afw) Miniemen 8 jaar: 10. Miniemen 9 jaar: 12. Miniemen 10 jaar: 15. Miniemen 11 jaar: 17 - I: Sportterrein Basvelden, Muizenstraat, 3520 Zonhoven - U: Miniemen 8 jaar: 09:00/10:00/11:00 - Miniemen 9 jaar: 09:00/10:00/11:00 - Miniemen 10 jaar: 09:00/10:20/11:20 - Miniemen 11 jaar: 09:00/11:00/12:00 - K: Sportterrein Basvelden, Muizenstraat, 3520 Zonhoven - Contact: Bielen Valère, Herestraat 73, Zonhoven (Tel.: ) 20/01 Deurne-Diest (B) (Afw) Min. 8 j.: 10. Min. 9 j.: 12. Min. 10 j.: 15. Min.11 j.: I: Kleuterschool Sint-Jan, J. Sweygerstraat, 3290 Deurne-Diest ( ). - U: Min. 8 j.: 09:00/09:45/10:00 - Min. 9 j.: 09:45/10:15/10:30 - Min. 10 j.: 10:15/11:00/11:15 - Min.11 j.: 11:00/11:45/12:00 - K: Kleuterschool Sint-Jan, J. Sweygerstraat, 3290 Deurne-Diest - Contact: Noel Steurs, Schomstraat, 3290 Deurne-Diest (Tel.: ) 03/02 Lille (A) (Afw) Min. 8 j.: 10. Min. 9 j.: 12. Min. 10 j.: 15. Min.11 j.: I: Cafetaria De Eekhoorn, Strandweg 6, 2275 Lille - U: Min. 8 j.: 11:00/11:45/12:00 - Min. 9 j.: 11:00/11:45/12:00 - Min. 10 j.: 11:00/11:45/12:00 - Min.11 j.: 11:00/11:45/12:00 - K: Douches De Lilse Bergen, Strandweg 6, 2275 Lille - Contact: Peter Van Glabbeek, Zavelstraat 6, 2275 Lille (Tel.: ) - Website: Piste 05/01 Gent - Internationale Meeting 06/01 Gent - Internationale Meeting 12/01 Gent (O) 13/01 Gent - Memorial Peter Harinck 19/01 Gent (O) 20/01 Gent (O) 26/01 Gent - BK Individuele Disciplines+ BK Madison Nieuwelingen 26/01 Gent - BK Individuele Disciplines+ BK Madison Nieuwelingen 27/01 Gent - BK Individuele Disciplines 30/01 Gent - BK Teamsprint + Ploegenachtervolging Jeugd 01/02 Gent - BK Individuele Disciplines 02/02 Gent - BK Individuele Disciplines +BK Madison Juniores 03/02 Gent - BK Individuele Disciplines Indoor 19/01 Genk (Lb) (Cbn) I: Roerstraat 3, 3600 Genk - U: 14:00 - Contact: Marc Snoks, (Tel.: ) 26/01 Genk - Voorbereiding Jeugd Nrw I: Roerstraat 3, 3600 Genk - U: 14:00 - Contact: Marc Snoks, (Tel.: ) Promotionele Activiteiten 20/01 Deurne-Diest (B) (Iwv) I: Kleuterschool Sint-Jan, J. Sweygenstraat, 3290 Diest-Deurne - U: 09:00/09:45/10:00 - Contact: Noel Steurs, Schomstraat 6, 3290 Diest (Tel.: ) 15

16 Calendrier des organisations F.C.W.B du 02/01 au 03/02/13 Avec le soutien de Sa 05/01 Sa. 26/01 Juniors Débutants Juniors Débutants CX Form C CX Coupe de Belgique PERWEZ ANVAING XC Cpe de B Juniors: 40' - I:09:00-13:30. D: 14:30. Prix Ind: 248 Débutants 30' - I:09:00-12:30. D: 13:30. Prix Ind: 198. Ins & Vest.: Complexe Sportif de Perwez, rue des Marronniers 17, Perwez. Infos: Fernand Marchal 0474/ Juniors: 40' - I:13:45-15:00. D: 15:30. Prix Ind: 425 Débutants: 30' - I:12:00-13:00. D: 13:30. Prix Ind: 375 Ins & Vest. : Athénée Royale d'anvaing, Rue du Carnois 33, Anvaing. Infos: Dominique Krikilion 0479/ F.C.W.B., Av. du Globe 49/ Bruxelles Vélo-Sprint 10/2012 page 3 Tél: 02/ Fax: 02/

17 vzw 25/01: 14 tot 21u 26 & 27/01: 10 tot 18u 17

18 De referentie in teamkleding voor meer info:

BELGISCH KAMPIOENSCHAP CYCLOCROSS / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE CYCLO-CROSS

BELGISCH KAMPIOENSCHAP CYCLOCROSS / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE CYCLO-CROSS BELGISCH KAMPIOENSCHAP CYCLOCROSS / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE CYCLO-CROSS 10.01 & 11.01.2015 ERPE-MERE HOE IS HET EVENEMENT BEREIKBAAR / COMMENT ATTEINDRE L ÉVÉNEMENT? Parking Pers Parking Officials 1 Teams

Nadere informatie

BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE ASPIRANTEN/ASPIRANTS GRANDGLISE / 02.08.2015

BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE ASPIRANTEN/ASPIRANTS GRANDGLISE / 02.08.2015 BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE ASPIRANTEN/ASPIRANTS GRANDGLISE / 02.08.2015 1.Hoe is het evenement bereikbaar? / Comment atteindre l évènement? Uit alle richtingen: via E42 MONS/BERGEN

Nadere informatie

Pers-Presse. Officials: U dient in het bezit van een geldige parkeerkaart te zijn/carte parking obligatoire

Pers-Presse. Officials: U dient in het bezit van een geldige parkeerkaart te zijn/carte parking obligatoire BELGISCH KAMPIOENSCHAP CYCLOCROSS CHAMPIONNAT DE BELGIQUE CYCLO-CROSS 11.01 & 12.01.2014 WAREGEM HOE IS HET EVENEMENT BEREIKBAAR / COMMENT ATTEINDRE L ÉVÉNEMENT? Komende van E17 Gent-Kortrijk E17 Gand-Courtrai

Nadere informatie

Belgisch kampioenschap / Championnat de Belgique

Belgisch kampioenschap / Championnat de Belgique Belgisch kampioenschap / Championnat de Belgique Mountain Bike Cross-Country 18 & 19/07/2015 Bois des Rêves Ottignies 1, Hoe is het evenement bereikbaar? / Comment atteindre l'événement? Voiture * Autoroute

Nadere informatie

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN / CHAMPIONNATS DE BELGIQUE ASPIRANTEN / ASPIRANTS AMATEURS & MASTERS CYCLOCROSS OOSTERZELE - LANDSKOUTER 06/12/2015

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN / CHAMPIONNATS DE BELGIQUE ASPIRANTEN / ASPIRANTS AMATEURS & MASTERS CYCLOCROSS OOSTERZELE - LANDSKOUTER 06/12/2015 BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN / CHAMPIONNATS DE BELGIQUE ASPIRANTEN / ASPIRANTS AMATEURS & MASTERS CYCLOCROSS OOSTERZELE - LANDSKOUTER 06/12/2015 ORGANISATIE / ORGANISATION 1. Hoe is het evenement bereikbaar?

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Eretekens Wielerbond Vlaanderen. Online inschrijven BK op de piste ploegendisciplines. In Memoriam

Nieuwsbrief. Eretekens Wielerbond Vlaanderen. Online inschrijven BK op de piste ploegendisciplines. In Memoriam Jaargang 5 - nr. 1-31 december 2013 Wielerbond Vlaanderen - Zuiderlaan 8-9000 Gent Nieuwsbrief Eretekens Wielerbond Vlaanderen De provinciale afdelingen, commissies en clubbesturen met leden die 25, 35,

Nadere informatie

Flash 11/2013. In deze uitgave. 28 november 2013

Flash 11/2013. In deze uitgave. 28 november 2013 Flash 11/2013 28 november 2013 Royal Antwerp Bicycle Club - The Great Old - 1882-2013 Tentoonstelling Royal Antwerp Bicycle Club The Great Old - haar geschiedenis en kampioenen Waar: Velodôme - Boomgaardstraat

Nadere informatie

INHOUD. 201.000 Algemene organisatie 2 202.000 Weg 5 212.000 Tucht 11. Versie 20150119 1

INHOUD. 201.000 Algemene organisatie 2 202.000 Weg 5 212.000 Tucht 11. Versie 20150119 1 REGLEMENT INHOUD 201.000 Algemene organisatie 2 202.000 Weg 5 212.000 Tucht 11 Versie 20150119 1 201.000 ALGEMENE ORGANISATIE CATEGORIEËN RENNERS 1 Renners De REGLEMENTERING BETREFFENDE DE RENNERS VANAF

Nadere informatie

... ... EuréGioBike A.S.B.L. B-6661 Houffalize www.euregiobike.org. SPW Infrasports Boulevard du Nord, 8 B-5000 Namur www.infrasports.

... ... EuréGioBike A.S.B.L. B-6661 Houffalize www.euregiobike.org. SPW Infrasports Boulevard du Nord, 8 B-5000 Namur www.infrasports. Organisatie: Organisatie: EuréGioBike A.S.B.L. B-6661 Houffalize www.euregiobike.org Met de steun van SPW Infrasports Boulevard du Nord, 8 B-5000 Namur www.infrasports.net Met de steun van Province de

Nadere informatie

Internationale cyclocross De Schorre Niels Albert CX 31.10.2015 Technische inlichtingen Informations techniques Organisator organisateur:

Internationale cyclocross De Schorre Niels Albert CX 31.10.2015 Technische inlichtingen Informations techniques Organisator organisateur: Internationale cyclocross De Schorre Niels Albert CX 31.10.2015 Technische inlichtingen Informations techniques Organisator organisateur: v.z.w. Pro-Cycling.be Frans Raatsstraat 92 2920 Kalmthout BE 0478.728.553

Nadere informatie

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours uiterlijk drie maanden voor het evenement te laten keuren

Nadere informatie

De aanbestedingsformulieren mogen ook onder gesloten omslag afgegeven worden bij de aanvang van de vergadering.

De aanbestedingsformulieren mogen ook onder gesloten omslag afgegeven worden bij de aanvang van de vergadering. Flash 12/2015 6 OKTOBER 2015 Aan alle clubs uit de provincie Antwerpen Inhoud: Aanbesteding van de provinciale kampioenschappen op de weg 2016 De organisaties van de provinciale kampioenschappen op de

Nadere informatie

151117-Lastenboek Kampioenschappen van Vlaanderen LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN

151117-Lastenboek Kampioenschappen van Vlaanderen LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN 1 KANDIDAATSTELLING EN TOEWIJZING VAN EEN KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN WIELRENNEN 1. De wielerclub, het gemeente- of stadsbestuur kiest welk kampioenschap het

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Version 2013, approuvée par l AG du 26-06-13 Chaque amende est

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

11/11/2010. Niel Belgium. Fidea Jaarmarktcross Niel 1 11/11/2010. www.fideacyclocrossclassics.be

11/11/2010. Niel Belgium. Fidea Jaarmarktcross Niel 1 11/11/2010. www.fideacyclocrossclassics.be Niel Belgium Fidea Jaarmarktcross Niel 1 FIDEA JAARMARKTCROSS NIEL 11 NOVEMBER 2010 TECHNISCHE INFORMATIE ORGANISATIE Organisator: i.s.m. Co-organisator: Managing Director: Account Manager Event Manager

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

DOSSIER 2012 VOOR CLUBS. Deze clubs dienen vóór 1 november 2011 de samenstelling van hun clubbestuur en hun ledenlijst met minimum 30 leden (zie

DOSSIER 2012 VOOR CLUBS. Deze clubs dienen vóór 1 november 2011 de samenstelling van hun clubbestuur en hun ledenlijst met minimum 30 leden (zie DOSSIER 2012 VOOR CLUBS PROVINCIALE REKENINGNUMMERS Antwerpen: 393-0282004-17 IBAN BE61 3930-2820-0417 BIC BBRUBEBB Limburg: 393-0282005-18 IBAN BE50 3930-2820-0518 BIC BBRUBEBB Oost-Vlaanderen: 393-0282002-15

Nadere informatie

Flash 13/2015. Aan alle clubs uit de provincie Antwerpen. 5 november 2015. Aanbesteding van de provinciale kampioenschappen op de weg 2016-2de ronde.

Flash 13/2015. Aan alle clubs uit de provincie Antwerpen. 5 november 2015. Aanbesteding van de provinciale kampioenschappen op de weg 2016-2de ronde. Flash 13/2015 5 november 2015 Aan alle clubs uit de provincie Antwerpen Inhoud: Aanbesteding van de provinciale kampioenschappen op de weg 2016-2de ronde. De organisaties van de provinciale kampioenschappen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fietsersbond stelt fietsbeleidsplan voor. Niet afgehaalde prijzen. Mountainbiken vanaf 7 jaar! In Memoriam. Sportdatabank Vlaanderen

Nieuwsbrief. Fietsersbond stelt fietsbeleidsplan voor. Niet afgehaalde prijzen. Mountainbiken vanaf 7 jaar! In Memoriam. Sportdatabank Vlaanderen vzw Jaargang 3 - nr. 1 - Januari 2012 Wielerbond Vlaanderen - Globelaan 49/2-1190 Brussel Nieuwsbrief Mountainbiken vanaf 7 jaar! Vanaf 2012 mogen rennertjes van 7 jaar en ouder deelnemen aan mountainbikewedstrijdjes.

Nadere informatie

HANDLEIDING AANSLUITING NIEUWE LEDEN BENODIGDHEDEN.

HANDLEIDING AANSLUITING NIEUWE LEDEN BENODIGDHEDEN. Vlaamse Boks Liga vzw Secretariaat : Etienne Brusselmans Moerbeistraat 5 2811 Mechelen-Hombeek T:015-33 66 30 F 015/34 70 81 bank : 001-3859858-13 Etienne.brusselmans@telenet.be Voorzitter: Tilleman Roger:roger.tilleman@skynet.be

Nadere informatie

Titel 201: Algemene organisatie van de wielersport

Titel 201: Algemene organisatie van de wielersport Titel 201: Algemene organisatie van de wielersport 201.02 Hoofdstuk II: CLUBS Definities 201.02.001 Club en stamnummer Een CLUB is een verzameling van natuurlijke personen die zich verenigd hebben onder

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Startprocedure eliterenners BK cyclocross - 11 januari. Cursussen ploegleider JEUGDSPORTFONDS 2015. Cursus timing.

Nieuwsbrief. Startprocedure eliterenners BK cyclocross - 11 januari. Cursussen ploegleider JEUGDSPORTFONDS 2015. Cursus timing. Jaargang 6 - nr. 1-6 januari 2015 Wielerbond Vlaanderen - Zuiderlaan 8-9000 Gent Nieuwsbrief JEUGDSPORTFONDS 2015 In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en het Bloso richt Wielerbond Vlaanderen een

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

Contactpersoon: Mark De Somviele (e-mail: mark.de.somviele@skynet.be tel.: 09 374 61 19)

Contactpersoon: Mark De Somviele (e-mail: mark.de.somviele@skynet.be tel.: 09 374 61 19) Atletiek Club Halestra vzw Maatschappelijke zetel: Markettestraat 6 te 9881 Bellem Secretariaat: Sint-Gerolflaan 27 te 9880 Aalter Nieuwsbrief d.d. woensdag 30/09/2015 Contactpersoon: Mark De Somviele

Nadere informatie

Wielerbond Vlaanderen Vlaamse Commissie BMX Strandlaan 3 9000 Gent

Wielerbond Vlaanderen Vlaamse Commissie BMX Strandlaan 3 9000 Gent 1 PRAKTISCHE RICHTLIJNEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN MANCHE VAN DE FLANDERS CUP BMX 2016 LASTENBOEK VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN MANCHE VAN DE FLANDERS CUP BMX 2016 2 1 INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE TIJDRIJDEN JEUGD / CONTRE LA MONTRE JEUNESSE OVERPELT 01/05/2015

BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE TIJDRIJDEN JEUGD / CONTRE LA MONTRE JEUNESSE OVERPELT 01/05/2015 BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE TIJDRIJDEN JEUGD / CONTRE LA MONTRE JEUNESSE OVERPELT 01/05/2015 Hoe is het evenement bereikbaar? / Comment atteindre l évènement Via A24 PPO Rotonde Maria

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS REGLEMENT 2015

LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS REGLEMENT 2015 N-ROU-DP-14006-141119-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIORS 2015 LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS REGLEMENT 2015 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit

Nadere informatie

v.z.w. Pro-Cycling Frans Raatsstraat 92 2920 Kalmthout BE 0478.728.553 koen.monu@telenet.be - +32 498.88.39.87

v.z.w. Pro-Cycling Frans Raatsstraat 92 2920 Kalmthout BE 0478.728.553 koen.monu@telenet.be - +32 498.88.39.87 Geachte, De Wereldbeker Cyclocross te Heusden-Zolder is een gevestigde waarde binnen de cyclocross wereld en de Wereldbekerkalender, reeds meerdere jaren is dit één van de sterkhouders voor het Wereldbeker

Nadere informatie

Dit jaar hebben wij enkele nieuwe aspecten voor u in petto. Het parcours is fel uitgebreid. Het belooft weer een groot spektakel te worden!

Dit jaar hebben wij enkele nieuwe aspecten voor u in petto. Het parcours is fel uitgebreid. Het belooft weer een groot spektakel te worden! Beste wielerliefhebber, Het veldritseizoen is van start gegaan en ook ons bestuur is volop bezig met de voorbereiding van alweer een nieuwe Superprestige veldrit te Hoogstraten. Het is nu de derde keer

Nadere informatie

DOSSIER 2016 VOOR CLUBS

DOSSIER 2016 VOOR CLUBS 1. Aansluitingsbedrag en formulieren voor clubs DOSSIER 2016 VOOR CLUBS E N K E L V O O R N I E U W E C L U B S!!!! CLUBS MET UITSLUITEND RECREATIEVE ACTIVITEITEN Zie afzonderlijk formulier DOSSIER 2016

Nadere informatie

Persmap. Cyclocross Elite zonder Contract

Persmap. Cyclocross Elite zonder Contract Patattencross Persmap nossegem, 12 oktober 2014 Cyclocross Elite zonder Contract Voorwoord VZW Sport & Steun Nossegem is zeer verheugd u de 6de editie van de Patattencross te mogen voor-stellen die zal

Nadere informatie

Nationaal Proef aan Toegelaten Buitenlandse Deelname (OPEN)

Nationaal Proef aan Toegelaten Buitenlandse Deelname (OPEN) ECURIE BAYARD A.S.B.L. DINANT 8 «BAYARD CONTACTS» Driemaandelijkse periodiek 2de KWARTAAL 2015 Verantwoordelijke uitgever : Nyssen H., rue du Jauviat, 48 B-5530 YVOIR 12 APRIL 2015 Nationaal Proef aan

Nadere informatie

PRESENTS TOPCOMPETITIE BMX 24 MEI 2015 JOEL SMETS BMX CIRCUIT DESSEL BELGIUM

PRESENTS TOPCOMPETITIE BMX 24 MEI 2015 JOEL SMETS BMX CIRCUIT DESSEL BELGIUM PRESENTS TOPCOMPETITIE BMX 24 MEI 2015 JOEL SMETS BMX CIRCUIT DESSEL BELGIUM Bij deze bent u van harte uitgenodigd op de TOPCOMPETITIE wedstrijd van 24 mei 2015 Deze wedstrijd zal doorgaan op het JOEL

Nadere informatie

GP STONE-LUX 1.12/IC2 zondag 21 september 2014 GP STONE-LUX INTERCLUB 1.12/IC2 VOOR ELITES Z/C EN BELOFTEN MEERHOUT 21 SEPTEMBER 2014

GP STONE-LUX 1.12/IC2 zondag 21 september 2014 GP STONE-LUX INTERCLUB 1.12/IC2 VOOR ELITES Z/C EN BELOFTEN MEERHOUT 21 SEPTEMBER 2014 GP STONE-LUX INTERCLUB 1.12/IC2 VOOR ELITES Z/C EN BELOFTEN MEERHOUT 21 SEPTEMBER 2014 TECHNISCHE GEGEVENS Pagina 1 I Pagina 2 WEDSTRIJD REGLEMENT 2014 Artikel 1: Organisatie De GP STONE-LUX wordt georganiseerd

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF

VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Datum aanvraag: Antw O Vl.Bra O Limb x O-Vl O W-Vl O Goedgekeurd voor het VSB op Voorzitter: Naam: door Kamprechter: Naam:

Nadere informatie

Om die reden wenden wij ons tot u omdat er ook voor u hier een gelegenheid is weggelegd om uw firma en/of uw producten in de kijker te plaatsen.

Om die reden wenden wij ons tot u omdat er ook voor u hier een gelegenheid is weggelegd om uw firma en/of uw producten in de kijker te plaatsen. Sponsoring: Een inrichting als deze kost natuurlijk zeer veel. U begrijpt meteen dat, naast de inkomgelden, er heel wat sponsorgeld nodig is om deze zaak rond te maken. Om die reden wenden wij ons tot

Nadere informatie

De échte klassieker, de Vlaamse Druivencross Overijse

De échte klassieker, de Vlaamse Druivencross Overijse www.desportvriendenoverijse.be desportvriendenoverijse@skynet.be NIEUWSBRIEF > 10 NOVEMBER 2011 INHOUD 11 December > Vlaamse Druivencross VIP & Hospitality 8 December 2011 > Gespreksavond met Michel Wuyts

Nadere informatie

INTRODUCTION VIP parking voor u en uw gasten Parking VIP pour vous et vos invités Toegang tot de lounge voor 30 personen per sessie Accès au lounge pour 30 invités par session Menu 3-services y compris

Nadere informatie

Welke categorieën van wedstrijden zijn er?

Welke categorieën van wedstrijden zijn er? Wat is de MTB Kids Challenge 2013? Wielerbond Vlaanderen organiseert in 2013 achttien MTB-wedstrijden waaraan zowel rennertjes met een vergunning als zonder een vergunning kunnen deelnemen: de MTB Kids

Nadere informatie

Un siècle de peinture belge. peinture belge. rencontre de deux collections. rencontre de deux collections

Un siècle de peinture belge. peinture belge. rencontre de deux collections. rencontre de deux collections Un siècle de peinture belge Un siècle de peinture belge rencontre de deux collections rencontre de deux collections Le BAL et la collection Belfius s associent pour présenter au Musée des Beaux-Arts de

Nadere informatie

14 Lotto Iron Coast Triathlon Middelkerke

14 Lotto Iron Coast Triathlon Middelkerke zondag 2 juli 2000 14 Lotto Iron Coast Triathlon Middelkerke (3,8 km zwemmen + 180 km fietsen + 42 km lopen) individuele deelname - Inschrijvingsbedrag = voor 2 juni = 2.400 fr, nadien 2.700 fr. - Alle

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË ELITES & U23 REGLEMENT 2016

LOTTO-BEKER VAN BELGIË ELITES & U23 REGLEMENT 2016 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË De Wegcommissie heeft voor 2016 de kalender van de wedstrijden van de Lotto-Beker van België voor Elites z/c en U23 vastgelegd als volgt: Wedstrijden

Nadere informatie

Een nieuwe Rugbyclub oprichten?

Een nieuwe Rugbyclub oprichten? Een nieuwe Rugbyclub oprichten? Organisatie van Rugby in België en Vlaanderen Belgische Rugbybond vzw Voorzitter: Dany Roelands Vlaamse Rugbybond vzw Rvb: Dirk Vandevoorde (voorzitter)* Jan Coupé (technisch

Nadere informatie

K.B.W.B. R.L.V.B. Nationale Commissie BMX Globelaan 49 1190 Brussel

K.B.W.B. R.L.V.B. Nationale Commissie BMX Globelaan 49 1190 Brussel 1 PRAKTISCHE RICHTLIJNEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN MANCHE VAN DE TOPCOMPETITIE BMX 2014 LASTENBOEK VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN MANCHE VAN DE TOPCOMPETITIE BMX 2014 2 1 INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

De naam voor de zwemvereninging in Molenheide ( jaargang 2008 )

De naam voor de zwemvereninging in Molenheide ( jaargang 2008 ) ZWiM Nieuwsbrief 3 De naam voor de zwemvereninging in Molenheide ( jaargang 2008 ) Beste Zwimmers Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Dit jaar zijn er enkele nieuwigheden en ook een speciale gebeurtenis.

Nadere informatie

De naam voor de zwemvereninging in Molenheide ( jaargang 2008 ) Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Dit jaar zijn er enkele nieuwigheden.

De naam voor de zwemvereninging in Molenheide ( jaargang 2008 ) Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Dit jaar zijn er enkele nieuwigheden. ZWiM Nieuwsbrief 3 De naam voor de zwemvereninging in Molenheide ( jaargang 2008 ) Beste Zwimmers Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Dit jaar zijn er enkele nieuwigheden. 1) Door de reorganisatie van

Nadere informatie

Inschrijving FIS wedstrijden (doc. d.d. 27-7-2010) 1

Inschrijving FIS wedstrijden (doc. d.d. 27-7-2010) 1 Inschrijvingsreglement voor FIS wedstrjiden Koninklijke Belgische Ski Federatie (KBSF vzw) 2010-2011 - Renners met een FIS - licentie zijn verplicht om hun programma via het Excel formulier binnen de hieronder

Nadere informatie

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Edition 01 Réservation d un cours au Siemens SITRAIN Institute 1.1 Commencer sur le site web A partir de la page de démarrage https://www.sitrain-learning.siemens.com/bel-pl/en/index.do

Nadere informatie

K.B.W.B. R.L.V.B. Nationale Commissie BMX Globelaan 49 1190 Brussel

K.B.W.B. R.L.V.B. Nationale Commissie BMX Globelaan 49 1190 Brussel 1 PRAKTISCHE RICHTLIJNEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN MANCHE VAN DE TOPCOMPETITIE BMX 2016 LASTENBOEK VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN MANCHE VAN DE TOPCOMPETITIE BMX 2016 2 1 INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

Hernieuwing Lidmaatschap

Hernieuwing Lidmaatschap Hernieuwing Lidmaatschap Lid met clubstatuut Lid met individueel statuut... Competitie Vrijetijdscompetitie Recreant Recreant-reserve Ik, ondergetekende met volgende persoonlijke gegevens 1, wens mijn

Nadere informatie

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN CYCLOCROSS OP 07 EN 08 JANUARI 2012 DIENSTENCENTRUM GID(T)S EN HET PROVINCIAAL DOMEIN DE WAAIBERG HOOGLEDE-GITS NIEUWELINGEN, JUNIOREN, DAMES ELITE EN JEUGD BELOFTEN U23 EN ELITE

Nadere informatie

Focus op de mensen, niet op de boten Migration : détruire des rafiots ne sauve pas de vies

Focus op de mensen, niet op de boten Migration : détruire des rafiots ne sauve pas de vies 1 SOMALIA 2 Focus op de mensen, niet op de boten Migration : détruire des rafiots ne sauve pas de vies Meinie Nicolai, Directeur AZG-MSF Mei-Mai 2015 Sicilie Middellandse Zee-Méditerranée 3 4 CHALLENGE

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier 2014 Castori MTB Team

Inschrijvingsformulier 2014 Castori MTB Team Inschrijvingsformulier 2014 Castori MTB Team Achternaam Voornaam Adres Nr Postcode Gemeente Geboortedatum Geboorteplaats Rijksregisternummer Email Telefoon Wenst lid te worden van Castori MTB Team. Mountainbikeclub

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

9 e Garnalenrit. zaterdag 31 oktober 2015. Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe

9 e Garnalenrit. zaterdag 31 oktober 2015. Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe presenteert 9 e Garnalenrit zaterdag 31 oktober 2015 in Lichtervelde, zaal Turfhauwe Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier 9e6de Garnalenrit - Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier

Nadere informatie

Hoogstraten. Super Prestige Cyclocross. België. Zondag 9 februari 2014 Veiling. Hoogstraten. (nieuwe omloop) vzw

Hoogstraten. Super Prestige Cyclocross. België. Zondag 9 februari 2014 Veiling. Hoogstraten. (nieuwe omloop) vzw -Superprestige_2014_Sponsordossier_Layout 2 22/08/13 19:05 Pagina 1 Super Prestige Cyclocross Hoogstraten België Zondag 9 februari 2014 Veiling Hoogstraten (nieuwe omloop) vzw Dames en heren Sportliefhebbers,

Nadere informatie

Elia System Operator NV

Elia System Operator NV GELIEVE UITERLIJK OP WOENSDAG 13 MEI 2015: - HETZIJ EEN EXEMPLAAR VAN DE VOLMACHT PER FAX AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (+32 2 546 71 30 ter attentie van de heer Gregory Pattou) EN VERVOLGENS HET ORIGINEEL

Nadere informatie

PALMARÈS EXPOsciences 2015 PRIJZENLIJST wetenschapsexpo 2015

PALMARÈS EXPOsciences 2015 PRIJZENLIJST wetenschapsexpo 2015 PALMARÈS EXPOsciences 2015 PRIJZENLIJST wetenschapsexpo 2015 Prix spéciaux / Speciale prijzen Prijs voor het beste tweetalige project / Prix du bilinguisme Catalan et sa suite (Collège Saint-Michel) Zwarte

Nadere informatie

In samenwerking met:

In samenwerking met: In samenwerking met: A. Wedstrijdreglement / Règlement particulier: Art. 1 Organisatie/Organisation: De 5de Memorial Willy De Rijck wordt georganiseerd door Veloclub De Moedige Wielrijders Deftinge en

Nadere informatie

ZOUTE GT TOUR 2012. ZONDAG 7 oktober - DIMANCHE 7 octobre

ZOUTE GT TOUR 2012. ZONDAG 7 oktober - DIMANCHE 7 octobre ZONDAG 7 oktober - DIMANCHE 7 octobre aanvraag tot deelname - demande de participation Tour voor moderne GT wagens jonger dan 10 jaar Tour pour des voitures GT modernes, moins de 10 ans d age 09:00-10:00

Nadere informatie

REGLEMENTERING MTB KIDS SERIES 2015

REGLEMENTERING MTB KIDS SERIES 2015 REGLEMENTERING MTB KIDS SERIES 2015 De Kids Series MTB is een MTB happening voor kinderen met en zonder vergunning van Wielerbond Vlaanderen. Het is een organisatie in samenwerking tussen Wielerbond Vlaanderen,

Nadere informatie

DEPARTEMENT SPORT 18/06/2014

DEPARTEMENT SPORT 18/06/2014 Departement Sport Sporttakken Sportbeheer & communicatie Sporttechnisch Medisch Weg André Diederen Profsectie dr Luc Janssens Piste Marc Van den Eynde Anti-doping Philippe Mariën Cyclo-Cross Telecommunicatie

Nadere informatie

cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions.

cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions. cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions. ACTIEFORMULIER / FORMULAIRE D ACTION Aanbod enkel geldig op aankopen in België van

Nadere informatie

Inschrijving FIS wedstrijden (doc. d.d. 11-9-2009) 1

Inschrijving FIS wedstrijden (doc. d.d. 11-9-2009) 1 Inschrijvingsreglement voor FIS wedstrjiden Koninklijke Belgische Ski Federatie (KBSF vzw) - Renners met een FIS - licentie zijn verplicht om hun programma binnen de hieronder opgesomde termijnen in te

Nadere informatie

ABONNEMENTEN SEIZOEN 2010-2011 START 25 MEI 2010

ABONNEMENTEN SEIZOEN 2010-2011 START 25 MEI 2010 ABONNEMENTEN SEIZOEN 2010-2011 START 25 MEI 2010 *voorwaarden zie binnenin voorwaarden zie laatste pagina Abonnementen 2010-2011 identiteitskaart koper kopie identiteitskaart andere personen, indien aankoop

Nadere informatie

Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2011-2012. Trophée Jean Haneffe

Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2011-2012. Trophée Jean Haneffe Ski Club de Bruxelles rue Frans Merjay, 111 1050 Bruxelles Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2011-2012 Trophée Jean Haneffe Programma: Maandag 2 januari : Welkomsdrink 18.00 in Salle de Charvin Maandag

Nadere informatie

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Par travailleurs, on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. Sous-commission paritaire des établissemts et services d'éducation et d'hébergemt de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convtion collective de travail du 18

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER Het ingevulde en door alle meerderjarige personen ongetekende formulier te verzenden, samen met de bijlagen (zie pagina 4) naar het volgende

Nadere informatie

Wijn- en geschenkverpakkingen Emballages vin et cadeau

Wijn- en geschenkverpakkingen Emballages vin et cadeau Wijn- en geschenkverpakkingen Emballages vin et cadeau SEIZOEN SAISON Open golfkarton turquoise Carton ondulé ouvert turquoise LD4901 902033 220x150x75 mini 1,39 st/pc LD4901 120133 360x180x90 2 fl / bt

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

WEGWIJZER JEUGD SEIZOEN 2014-2015 Racing Club Tienen ATLETIEK

WEGWIJZER JEUGD SEIZOEN 2014-2015 Racing Club Tienen ATLETIEK Beste ouders en atleten, Op 1 november gaat het nieuwe atletiekseizoen van start. Hierbij willen wij u dan ook wat nuttige informatie meegeven om de samenwerking tussen clubbestuur, trainers, ouders en

Nadere informatie

Geachte clubverantwoordelijke, maandag 5 maart 2012

Geachte clubverantwoordelijke, maandag 5 maart 2012 Secretariaat : Jacobs Victor Bischopslaan 39 / 5 2340 Beerse 0494/630389 E-mail : victor.jacobs2@telenet.be Website : http://sites.google.com/site/provcomant/ Geachte clubverantwoordelijke, maandag 5 maart

Nadere informatie

Belgisch Kampioenschap 2015

Belgisch Kampioenschap 2015 Belgisch Kampioenschap 2015 1 ORGANISATIE 1.1 Organisator Club naam: Adres : DE PROVINCIE VAN LUIK & KORYO GRACE- HOLLOGNE RUE CAPITAINE HENRY DE LA LINDI, 24 / 4460 GRACE-HOLLOGNE 1.2 Promotor Belgische

Nadere informatie

KAMPIOENSCHAP VAN KALMTHOUT

KAMPIOENSCHAP VAN KALMTHOUT Zondag 29 april 2012 KAMPIOENSCHAP VAN KALMTHOUT Reglement: Art.1: Op zondag 29 april 2012 wordt het eerste kampioenschap van Kalmthout ingericht voor Wielertoeristen. Volgend tijdsschema is voorzien:

Nadere informatie

BELGISCHE KARATE FEDERATIE VZW FEDERATION BELGE DE KARATE ASBL

BELGISCHE KARATE FEDERATIE VZW FEDERATION BELGE DE KARATE ASBL BELGISCHE KARATE FEDERATIE VZW FEDERATION BELGE DE KARATE ASBL Ondernemingsnummer Numéro d entreprise : 446.172.680 Zetel/Siège: Secr. : Brusselsesteenweg 36 Rue Henri Chomé 59/4 B 9280 Lebbeke B 1030

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

Persdossier. Belgisch Kampioenschap Veldrijden Waregem. Lanceringsevenement: 3 oktober 2013

Persdossier. Belgisch Kampioenschap Veldrijden Waregem. Lanceringsevenement: 3 oktober 2013 Persdossier Belgisch Kampioenschap Veldrijden Waregem Lanceringsevenement: 3 oktober 2013 NAMENS HET STADSBESTUUR WAREGEM Waregem draagt trots en terecht de titel stad van het paard, maar ook de fiets

Nadere informatie

Défi Trajets Courts. Korte Ritten Contract

Défi Trajets Courts. Korte Ritten Contract Défi Trajets Courts Evénement de clôture : 2 décembre @ De Markten --- Korte Ritten Contract Afsluitevenement 2 december @ De Markten Programma woord van de Ministers P. Smet en E. Huytebroeck korte Ritten

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- Wielerclub Heide Sportief Linter 100/455 Technische gids - Beker Van Belgie Juniores Website : www.wielerclubheidesportief.be ----------------------------------------------------------------- ALGEMEEN

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

Wij garanderen mediabelangstelling uit binnen - en buitenland en een rechtstreekse TV uitzending.

Wij garanderen mediabelangstelling uit binnen - en buitenland en een rechtstreekse TV uitzending. Sponsordossier 2015 Geachte, Op zondag 27 december 2015 richt wielerclub SINT-ANNA-VOORUIT-DIEGEM VZW voor de 41ste keer de internationale veldrit in te Diegem, met de verzekerde deelname van s werelds

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

Uitnodiging: zondag 27-09 - 2015 35ste Tornooi van Eeklo

Uitnodiging: zondag 27-09 - 2015 35ste Tornooi van Eeklo Uitnodiging: zondag 27-09 - 2015 35ste Tornooi van Eeklo Organiserende club: Goshinkai Eeklo vzw Aanvangsuur: 10u Locatie: Sporthal OLV Ten Doorn, Dullaert - Eeklo Categorieën: vanaf miniem Onderdelen:

Nadere informatie

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Op 15 mei 1998 werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door: - Claes Luc, bediende, Zagerijstraat 36, 2500 Lier - Daems Bernard, gepensioneerde, Overhout 21,

Nadere informatie

WIELERBOND VLAANDEREN VZW Strandlaan 3 9000 Gent Ond. nr. 0475.792.918 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

WIELERBOND VLAANDEREN VZW Strandlaan 3 9000 Gent Ond. nr. 0475.792.918 HUISHOUDELIJK REGLEMENT WIELERBOND VLAANDEREN VZW Strandlaan 3 9000 Gent Ond. nr. 0475.792.918 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TITEL I - ALGEMENE PRINCIPES ARTIKEL 1 De Wielerbond Vlaanderen, afgekort W.B.V., werd gesticht als vzw bij

Nadere informatie

Deelnemen is winnen. Een gezegde dat zeker waar is voor onze G-karate wedstrijden. Daarom ontvangt ook iedere deelnemer een medaille.

Deelnemen is winnen. Een gezegde dat zeker waar is voor onze G-karate wedstrijden. Daarom ontvangt ook iedere deelnemer een medaille. Hasselt, 15 november 2015 Beste G-karateka, p zondag 31 januari 2016 is het zover: het open Belgisch Kampioenschap G-karate 2016! Het kampioenschap wordt georganiseerd door Goju-ryu karate-do Kuyukai Liege,

Nadere informatie

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014)

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014) Aanvraagformulier voor tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor de kosten voor diensten voor twee of meerdere artsen die deel uitmaken van een groepering Dit formulier moet opgestuurd worden naar het

Nadere informatie

Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2010-2011. Trophée de Wallonie Trophée Jean Haneffe

Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2010-2011. Trophée de Wallonie Trophée Jean Haneffe Ski Club de Bruxelles rue Frans Merjay, 111 1050 Bruxelles Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2010-2011 Trophée de Wallonie Trophée Jean Haneffe Programma: Zondag 2 januari : Koersvergadering 19.00 in

Nadere informatie

ALGEMENE INFO. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp.

ALGEMENE INFO. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp. ALGEMENE INFO Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp. We kozen opnieuw voor de schitterende accommodatie van BLOSO

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

Vergunningsaanvraag voor een organisatie van een loopwedstrijd 2015

Vergunningsaanvraag voor een organisatie van een loopwedstrijd 2015 Vergunningsaanvraag voor een organisatie van een loopwedstrijd 2015 (Met dit formulier doet u een aanvraag om een loopwedstrijd te organiseren.) 1. Procedure: 1.1. Aanvraag: De organisator van een loopwedstrijd

Nadere informatie

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche INTITULE DU POSTE OFFRE D EMPLOI TRADUCTEUR-INTERPRÈTE / VERTALER-TOLK ORIGINE DE L OFFRE CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE DESCRIPTION Jobadvertentie in het Nederlands (zie

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

15 * 7,5 * Multi. Remboursement Terugbetaling. Hapto. La Moulinette. Moulinette. www.moulinex.be. Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02.

15 * 7,5 * Multi. Remboursement Terugbetaling. Hapto. La Moulinette. Moulinette. www.moulinex.be. Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02. Remboursement Terugbetaling Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02.2012 15 * Hapto DD411 La Moulinette DP700 7,5 * Multi *Sur votre compte bancaire Gestort op uw bankrekening Moulinette AT7101 www.moulinex.be

Nadere informatie