INHOUD Algemene organisatie Weg Tucht 11. Versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. 201.000 Algemene organisatie 2 202.000 Weg 5 212.000 Tucht 11. Versie 20150119 1"

Transcriptie

1 REGLEMENT

2 INHOUD Algemene organisatie Weg Tucht 11 Versie

3 ALGEMENE ORGANISATIE CATEGORIEËN RENNERS 1 Renners De REGLEMENTERING BETREFFENDE DE RENNERS VANAF DE LEEFTIJD VAN 5 T/M DE LEEFTIJD VAN 18 IS OPGENOMEN IN HET JEUGDREGLEMENT: WIEBO GIDS Provinciale Kampioenschappen Domein van de reglementering Deze reglementering Provinciale Kampioenschappen omvat de organisatievoorwaarden en deelnamevoorwaarden van Provinciale Kampioenschappen, afgekort PK s. Alle overtredingen of het niet naleven van de bepalingen onder dit hoofdstuk worden gesanctioneerd conform het straffenbarema WBV DEEL 1. Definitie Een Provinciaal Kampioenschap is een wedstrijd, regulier ingeschreven op de kalender van Wielerbond Vlaanderen (of KBWB), die georganiseerd wordt onder toezicht van de Provinciale vzw s, lid van Wielerbond Vlaanderen, waarbij de titel van Provinciaal Kampioen wordt toegekend in een bepaalde discipline of aan een bepaald onderdeel binnen deze discipline De titel van Provinciaal Kampioen kan behaald worden door: Renner woonachtig in Vlaanderen en aangesloten bij een WBV Club rijdt kampioenschap in de provincie waar hij woont. Renner woonachtig in Vlaanderen en met een WBV vergunning (als individueel renner) rijdt kampioenschap in de provincie waar hij woont. Renner niet woonachtig in Vlaanderen en die aangesloten is bij een WBV Club rijdt kampioenschap in de provinie waar de zetel van de WBV Club is gevestigd. Renner woonachtig in Vlaanderen en niet aangesloten bij een WBV Club kan aan geen enkel Provinciaal kampioenschap deelnemen. Vlaamse Renners die behoren tot een continentaal team rijden hun PK in de Provincie van hun woonplaats DEEL 2. Organisatie Een provinciaal kampioenschap kan enkel georganiseerd worden mits toestemming van de Provinciale VZW van Wielerbond Vlaanderen Elke Provinciale VZW bepaalt welke kampioenschappen er in de provincie worden georganiseerd en bepaalt eveneens de organisatievoorwaarden (lastenboek) waaraan de organisator dient te voldoen De datum waarop een kampioenschap wordt georganiseerd wordt bepaald door de Provinciale VZW, op voorwaarde dat deze data passen binnen de internationale, nationale of Vlaamse Versie

4 kalender. Voor sommige kampioenschappen worden de data bepaald door KBWB of WBV en dienen de kampioenschappen in alle provincies op deze data door te gaan Wanneer een kampioenschap in de provincie niet kan doorgaan op een door de KBWB of WBV vast bepaalde datum, kan de provinciale VZW dit kampioenschap laten doorgaan op een andere datum. In dit geval dient dit kampioenschap betwist te worden volgens de OPEN formule (= deelname toegelaten van renners die niet in aanmerking komen voor de provinciale titel) vervalt de regel van de VERPLICHTE deelname. DEEL 3. Deelname aan een Provinciaal Kampioenschap Iedereen die in aanmerking komt voor de titel van Provinciaal Kampioen (Zie art. 3) EN lid is van Wielerbond Vlaanderen of KBWB EN geen profstatuut bezit is verplicht tot deelname aan ALLE provinciale kampioenschappen. Renner die afziet van deelname aan het Provinciaal Kampioenschap, Belgisch kampioenschap of iedere andere wedstrijd waarvoor hij reglementair door de Federatie werd aangeduid of geselecteerd. Sanctie: Verbod tot deelname gedurende een periode van 9 dagen (incl. de dag van de wedstrijd waarvoor hij geselecteerd werd) aan een wedstrijd in de discipline van betreffende wedstrijd. Bij overtreding van deze sanctie: 15 boete, 14 dagen schorsing en terugstorten van eventueel gewonnen prijzen Voor bovenstaande regel dienen als losstaande disciplines te worden beschouwd: (WEG TIJDRIJDEN VELD PISTE MTB DOWNHILL - BMX TRIAL CYCLOBAL KUNSTWIELRIJDEN) Bij niet naleven van het deelnameverbod wordt de renner geschrapt uit de uitslag van de wedstrijden waaraan hij deelnam in overtreding en dient hij de prijzen terug te storten. Bovendien zal hij gesanctioneerd worden met een schorsing met minstens dezelfde duurtijd In geval van speciale omstandigheden (vb. Overmacht, nationale selectie) kan een uitzonderingsmaatregel worden aangevraagd bij de voorzitter van betreffende Vlaamse Sporttakcommissie. DEEL 4. Uitreikingsvoorwaarden voor een provinciale Titel Om een provinciale titel uit te reiken dient er een minimaal aantal deelnemers te zijn. Jaarlijks bepalen de verschillende sporttakcommissies van WBV de minimale deelnamevoorwaarden die gelden voor alle provincies Een provincie reikt voor ELKE te betwisten Provinciale titel een Provinciale kampioenentrui uit De trui van provinciaal kampioen dient voor alle disciplines hetzelfde uitzicht te hebben qua kleurenpatroon en algemene lay-out. Jaarlijks maakt de provinciale VZW het uitzicht van deze trui over aan WBV Het dragen van de provinciale kampioenentrui is niet verplicht, en in wedstrijden op de internationale kalender UCI verboden Het dragen van de provinciale kampioentrui is enkel toegelaten in de discipline waarin de titel werd behaald. Versie

5 3 Regionale Kampioenschappen Deze reglementering Vlaamse Kampioenschappen omvat de deelnamevoorwaarden en titelvoorwaarden van Kampioenschappen Van Vlaanderen, afgekort KVV s Een Kampioenschap Van Vlaanderen is een wedstrijd, regulier ingeschreven op de kalender van Wielerbond Vlaanderen (of KBWB), die georganiseerd wordt onder toezicht van de Wielerbond Vlaanderen, waarbij de titel van Kampioen van Vlaanderen wordt toegekend in een bepaalde discipline of aan een bepaald onderdeel binnen deze discipline De titel van Kampioen van Vlaanderen kan behaald worden door renners die een vergunning van WBV hebben en door een eventuele selecte aangeduid worden Een kampioenschap kan betwist worden volgens de OPEN Formule of de GESLOTEN Formule. Ingeval de OPEN formule wordt gebruikt, is deelname van renners die niet in aanmerking kunnen komen voor het behalen van de titel toegestaan en ongelimiteerd. Ingeval de GESLOTEN formule wordt gebruikt, is deelname enkel toegestaan aan renners die in aanmerking komen voor de titel. (Zie art ) 4 Antidoping Antidopingmaatregel Juniores Elke renner in de leeftijdscategorie juniores (17-18 jaar) dient verplicht een informatiesessie te volgen i.v.m. het Antidopingbeleid, in de sporttakdisciplines weg, piste, veld, BMX en mountainbike Bij niet deelname aan de informatiesessie Antidopingbeleid kan een renner NIET deelnemen aan Provinciale Kampioenschappen, Kampioenschappen van Vlaanderen en Belgische Kampioenschappen. Versie

6 WEG Kalendervoorschriften Voor alle wedstrijden moet het bedrag van de organisatievergunning betaald worden binnen de 15 dagen na de bevestiging van de wedstrijd. In geval van niet-betaling binnen de voorziene termijn, kan de voorzitter van de provinciale commissie weg-piste-veldrijden de datum terug vrijmaken De VWPV maakt de kalender op voor individuele wedstrijden/proeven voor: - elites zonder contract - heren nieuwelingen - dames elite - aspiranten - dames junioren - miniemen - dames nieuwelingen - amateurs - U23 - masters - heren junioren - gentlemen De organisatoren moeten hun aanvraag sturen naar de voorzitter van de provinciale commissie weg-piste-veldrijden van hun afdeling voor 1 september van het jaar voorafgaand aan de datum van de wedstrijd voor de individuele wedstrijden van de andere categorieën De wedstrijden moeten plaatsvinden op het grondgebied waar de club zijn zetel heeft, uitgezonderd in rittenwedstrijden en wedstrijden klasse 1.18 en gentlemen. - geen wedstrijden van dezelfde categorie op 1 dag binnen een straal van 15 km binnen de provinciale grenzen. - in de verlofperiode (vastgelegd door de commissie WPV) mogen er elke dag wedstrijden georganiseerd worden voor nieuwelingen en juniores, echter niet op de dag dat er in dezelfde categorie in de provincie een pistemeeting is. Er dient rekening gehouden te worden met een quota vastgelegd per provincie en per categorie. Wedstrijden op werkdagen in de verlofperiode voor nieuwelingen - Antwerpen 2 - Limburg 1 - Oost-Vlaanderen 2 - Vlaams-Brabant 1 - West-Vlaanderen 2 Wedstrijden in het weekend voor nieuwelingen - Antwerpen 4 - Limburg 2 - Oost-Vlaanderen 5 - Vlaams-Brabant 3 - West-Vlaanderen 5 Wedstrijden op werkdagen in de verlofperiode voor juniores - Antwerpen 2 - Limburg 1 - Oost-Vlaanderen 2 - Vlaams-Brabant 1 - West-Vlaanderen 2 Versie

7 Wedstrijden in het weekend voor juniores - Antwerpen 4 - Limburg 2 - Oost-Vlaanderen 5 - Vlaams-Brabant 3 - West-Vlaanderen 5 Er kunnen evenwel afwijkingen worden toegestaan per provincie door de PWPV. Totaal aantal wedstrijden per provincie in 1 week (werkdagen + weekend) tijdens de verlofperiode voor nieuwelingen: - Antwerpen 5 - Limburg 3 - Oost-Vlaanderen 6 - Vlaams-Brabant 4 - West-Vlaanderen 6 Totaal aantal wedstrijden per provincie in 1 week (werkdagen + weekend) tijdens de verlofperiode voor juniores: - Antwerpen 5 - Limburg 3 - Oost-Vlaanderen 6 - Vlaams-Brabant 4 - West-Vlaanderen 6 - geen wedstrijden/proeven de dag voor een provinciaal kampioenschap, voor miniemen, aspiranten, nieuwelingen en juniores (heren en dames) - renners, miniemen, aspiranten, nieuwelingen en juniores (dames en heren) die tot een selectie behoren voor een BK mogen de dag voor het BK niet deelnemen aan wedstrijden/proeven. - renners nieuwelingen (dames en heren) mogen 3 rittenwedstrijden betwisten van ten hoogste 4 dagen. Verboden wedstrijden Een titularis van een vergunning mag niet deelnemen aan een wedstrijd of een wielermanifestatie die niet is ingeschreven op een provinciale, regionale, nationale, continentale of internationale kalender of die niet erkend wordt door een nationale of een continentale federatie of de UCI, met uitzondering van elites zonder contract, U23, amateurs en masters. Speciale afwijkingen kunnen worden toegestaan voor bijzondere wedstrijden of manifestaties, door de nationale federatie van het land waar de wedstrijd plaatsvindt De vergunninghouders mogen niet deelnemen aan activiteiten, georganiseerd door een geschorste nationale federatie, behalve in toepassing van artikel 18.2 van de UCI-statuten. Schrappen van wedstrijden In geval van overmacht, heeft een voorzitter van de provinciale commissie weg-piste-veldrijden of een college van commissarissen het recht een wedstrijd te schrappen. Een organisator moet afzien van het laten doorgaan van een wedstrijd indien er zich minder dan 10 renners komen aanbieden voor de start. In geval van schrapping door onvoldoende deelnemers of door elke andere reden die buiten de verantwoordelijkheid ligt van de organisator en waarover de VWPV zal uitspraak doen over de gegrondheid, moeten de verplaatsingsonkosten niet terugbetaald worden aan de renners. Versie

8 Bij annulatie zal er een bedrag van EUR 25,00 voor administratieve onkosten worden afgetrokken van de organisatievergunning. In principe is het bedrag van de organisatievergunning of van de waarborg niet terugbetaalbaar, behalve in geval van overmacht waarover de VWPV uitspraak zal doen De organisator zal een accreditatie en een gratis toegang verlenen aan de leden van de provinciale, regionale, federale organen en van de UCI. Het hebben van een vergunning impliceert geenszins dat de houder ervan gratis toegang heeft tot competities en manifestaties die georganiseerd worden door de KBWB-WBV-FCWB. Op vertoon van hun lidkaart van het lopende jaar, genieten de leden van de KBWB-WBV-FCWB van een vermindering bij wielerwedstrijden waarvoor een toegangsprijs wordt gevraagd: - minimum EUR 0,25 wanneer de ingangsprijs EUR 2,00 of minder bedraagt. - minimum EUR 0,50 wanneer de ingangsprijs hoger ligt dan EUR 2,00 met de mogelijkheid een supplement te betalen om toegang te krijgen tot betere plaatsen. Deze verminderingen moeten vermeld worden op ieder document met de aankondiging van het evenement. Homologatie De uitslag van iedere wedstrijd wordt door de provinciale afdeling van de organisator zo vlug mogelijk na de wedstrijd gepubliceerd op de site van Wielerbond Vlaanderen De provinciale afdelingen zullen eerst nagaan of er geen betwisting is over de resultaten, alvorens de uitslag te publiceren. Provinciale en regionale kampioenschappen De provinciale en regionale kampioenschappen worden gereden volgens de reglementen van KBWB-WBV Er mogen geen clubwagens volgen tijdens provinciale kampioenschappen voor nieuwelingen Medische dienst Elke Belgische wielerwedstrijd op de weg dient gevolgd te worden door ten minste één ziekenwagen met paramedisch materiaal en hulpverlener(s). De term ziekenwagen is beschreven in het K.B. 17/03/2003. Bovendien moet er zich op een wielerparcours minder dan 10 km één ziekenwagen aanwezig zijn die voldoet aan de geregistreerde Belgische norm NBN EN 1789 type B of C. Deze ziekenwagen bemand met twee gekwalificeerde personen zal instaan voor het vervoer van zieken of gewonden. Tevens dient er een verzorgingspost met gekwalificeerde personen en het nodige EHBO materiaal georganiseerd te worden in de omgeving van de aankomstlijn. Open omloop van maximum 10 km: - Minstens één ziekenwagen met paramedisch materiaal en hulpverlener(s) in de wedstrijd. Indien dit type van voertuig niet aanwezig is zal de wedstrijd gevolgd worden door de ziekenwagen die voldoet aan de norm NBN EN 1789 type B of C met twee gekwalificeerde personen. - Verzorgingspost ter hoogte van de aankomstlijn Gesloten omloop maximum 3 km: - Minstens één ziekenwagen die voldoet aan de norm NBN EN 1789 type B of C ter hoogte van het parcours en één verzorgingspost ter hoogte van de aankomstlijn. Europese norm NBN EN 1789 betreffende de medische voertuigen en hun uitrustingen - ziekenwagens ; Versie

9 De ziekenwagens die aangepast zijn aan het medisch-sanitair vervoer vallen onder drie categorieën: - type B: medisch uitgeruste ziekenwagen: ziekenwagen die ontworpen en uitgerust is voor het vervoer, de zorgen en het toezicht op patiënten; - type C: mobiele intensieve zorgen-unit: ziekenwagen die ontworpen en uitgerust is voor het vervoer, de intensieve zorgen en het toezicht op patiënten; Gentlemen of dorpelingenkoersen: Wedstrijd voor renners met dagvergunning of op uitnodiging Algemene regels: De regels qua aantal deelnemers, afhankelijk van welk soort wedstrijd, criterium of wegwedstrijd,dienen gerespecteerd te worden; Gentlemenwedstrijden zijn voorbehouden voor renners met dagverzekering of vergunninghouders (zowel recreatief als competitief) Minimum 18 jaar oud zijn. Bij elke aanvraag tot organisatie dient men het wedstrijdprogramma bij te voegen Voor elke aanvraag dient er een toestemming te zijn van de VWPV. Voor elke competitieve renner (= een actieve renner met competitieve vergunning) moet een niet competitieve deelnemer (= een niet-vergunninghouder of een houder van een recreantenvergunning) aan de wedstrijd deelnemen; de verhouding 50%-50% dient hoe dan ook geëerbiedigd en toegepast te worden; De renners (competitieve en niet-vergunninghouder(of recreant)) moeten samen in de wedstrijd blijven. De niet-vergunninghouders moeten een dagvergunning nemen van 10 euro De vergunninghouders (recreatief of competitief) betalen 6 euro inschrijvingsgeld Amateurs- en masterswedstrijden Renners In de 1.18-wedstrijden worden de amateurs en masters in volgende categorieën ingedeeld: amateurs: jaar - masters A: jaar - masters B: jaar - masters C: 50 jaar en ouder De renners stappen zowel in weg-, piste- als veldritwedstrijden op 1 september over naar hun leeftijdscategorie van het daaropvolgende jaar. - De afstand is minimum 50 en maximum 80 km, al naargelang afzonderlijk of in afwachting; - De renners betalen 8 EUR inschrijvingsgeld en krijgen 5 EUR terug. De 3 EUR zijn voor de organisator; - Een dagverzekering kost 12 EUR (voor renners zonder vergunning); De amateurs en masters A hebben witte rugnummers van 1 tot 100, De masters B hebben rode rugnummers van 101 tot 150 en de masters C hebben gele rugnummers vanaf nummer Er worden 3 uitslagen opgemaakt met volgende minimumprijzen: amateurs en masters A 175 EUR (15 prijzen) masters B 175 EUR (15 prijzen) masters C 100 EUR (10 prijzen) C-wedstrijden waarin alle amateurs en masters tezamen rijden en waaraan ook dagverzekeringhouders, eliterenners zonder contract en renners -23 jaar mogen deelnemen. Versie

10 Let wel: - Renners met een vergunning (ook buitenlandse) mogen starten zonder dagvergunning. - Belgische en buitenlandse renners van continentale ploegen mogen niet starten in deze wedstrijden! Onder bepaalde voorwaarden mogen amateurs en masters met een vergunning van WBV- FCWB starten in 1.12A- en 1.12B-wedstrijden. Geen renners (niet-belgen) van buitenlandse continentale teams in 1.12 a -b of 1.13 wedstrijden. 1) Wanneer er geen 1.18 of 1.12C-wedstrijd is in de eigen provincie (woonplaats renner), mag de renner deelnemen aan een 1.12-wedstrijd in Vlaanderen. 2) Niet in kampioenschappen, interclubs (1.12 IC) of 1.12 open-wedstrijden, wel in IC. 3) Niet met een dagverzekering. 4) Mits bijkomende betaling van 6 EUR per wedstrijd voor de verzekering (dus 16 EUR inschrijving, waarvan 5 EUR terug). Het regionale kampioenschap voor amateurs of masters staat open voor houders van een WBVvergunning Criteriums Niet-profcriteriums Op circuits van 800 m 1599 m: maximum 35 deelnemers; Op circuits van m en meer: maximum 50 deelnemers. Afstanden Elite zonder contract 70 km Juniores 60 km Nieuwelingen 40 km 1.12C 70 km Criteriums achter derny voor elite z.c en U23 De kostprijs van de organisatievergunning is dezelfde als een gewone wedstrijd ,- voor de verzekering van de derny s. (geen eliterenners met contract) Versie

11 TUCHT Modaliteiten Een miniem die bij een club is aangesloten dient, tijdens de proeven, de kledij van zijn club te dragen. Een miniem die niet bij een club is aangesloten mag tijdens de proeven de kledij van zijn keuze dragen. Een renner die tijdens een proef of wedstrijd een defect heeft aan de fiets, of betrokken is in een valpartij, mag terug invoegen in het peloton, NADAT hij aan de aankomstlijn de sportafgevaardigde verwittigde van het voorval. Bij het ingaan van de laatste ronde moet hij de proef of wedstrijd verlaten (BEL). De desbetreffende renner wordt in het klassement opgenomen rekening houdende met het aantal verliesronden en de plaats op dat ogenblik. De achterstand wordt niet vermeld op de uitslag. Een renner die tijdens de wedstrijd van wiel wisselt en terugkeert in de groep, dient onmiddellijk na de aankomst zijn versnelling te laten controleren. Gedubbelde renners kunnen steeds door de sportafgevaardigden uit de wedstrijd worden genomen TOEPASSING JEUGDREGLEMENT (Aspiranten en Miniemen) HET STRAFFENBAREMA BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN HET JEUGDREGLEMENT TOT DE LEEFTIJD VAN 14 JAAR IS OPGENOMEN IN HET JEUGDREGLEMENT Wiebo Gids Versie

INHOUD Algemene organisatie Weg Tucht 11. Versie

INHOUD Algemene organisatie Weg Tucht 11. Versie REGLEMENT INHOUD 201.000 Algemene organisatie 2 202.000 Weg 5 212.000 Tucht 11 Versie 20160101 1 201.000 ALGEMENE ORGANISATIE CATEGORIEËN RENNERS 1 Renners De REGLEMENTERING BETREFFENDE DE RENNERS VANAF

Nadere informatie

INHOUD Algemene organisatie Weg Tucht 11. Versie

INHOUD Algemene organisatie Weg Tucht 11. Versie REGLEMENT 2017 INHOUD 201.000 Algemene organisatie 2 202.000 Weg 5 212.000 Tucht 11 Versie 20170131 1 201.000 ALGEMENE ORGANISATIE CATEGORIEËN RENNERS 1 Renners De REGLEMENTERING BETREFFENDE DE RENNERS

Nadere informatie

Categorie indeling 2018 Wie mag starten in welke wedstrijd + inschrijvingsgeld

Categorie indeling 2018 Wie mag starten in welke wedstrijd + inschrijvingsgeld Type wedstrijden Toegelaten renners Uit welke ploegen Inschrijvingsgeld 1.12 A individueel Afst: 120 140 km 810 (30) 1150 (30) - Belgische en buitenlandse clubploegen (met toelating van hun federatie)

Nadere informatie

Categorie indeling 2015, wie mag starten in welke wedstrijd + inschrijvingsgeld

Categorie indeling 2015, wie mag starten in welke wedstrijd + inschrijvingsgeld Type wedstrijden Toegelaten renners Uit welke ploegen Inschrijvingsgeld 1.12 individueel - Eliterenners zonder contract - Renners U 23 - Belgische en buitenlandse clubploegen (met toelating van hun federatie)

Nadere informatie

Categorie indeling 2016, wie mag starten in welke wedstrijd + inschrijvingsgeld

Categorie indeling 2016, wie mag starten in welke wedstrijd + inschrijvingsgeld Type wedstrijden Toegelaten renners Uit welke ploegen Inschrijvingsgeld 1.12 individueel - Eliterenners zonder - Renners U 23 -Amateurs en Masters met vergunning WBV FCWB onder bepaalde voorwaarden in

Nadere informatie

Categorie indeling 2017, wie mag starten in welke wedstrijd + inschrijvingsgeld

Categorie indeling 2017, wie mag starten in welke wedstrijd + inschrijvingsgeld Type wedstrijden Toegelaten renners Uit welke ploegen Inschrijvingsgeld 1.12 A individueel Afst: 120 140 km 810 (30) 1150 (30) 1.12 B individueel Afst: 100 120 km 600 (20) 700 (20) -Amateurs en Masters

Nadere informatie

BELGIAN CUP MTB GRAND PRIX REGLEMENT 2013

BELGIAN CUP MTB GRAND PRIX REGLEMENT 2013 BELGIAN CUP MTB GRAND PRIX REGLEMENT 2013 Artikel 1 De Belgian Cup MTB GP is een mountainbike XCO regelmatigheidscriterium en staat onder toezicht van de KBWB-RLVB. Artikel 2 De wedstrijden worden verreden

Nadere informatie

INHOUD Bepalingen en allerlei Algemene organisatie Weg Tucht 22. Versie

INHOUD Bepalingen en allerlei Algemene organisatie Weg Tucht 22. Versie REGLEMENT INHOUD 200.000 Bepalingen en allerlei 2 201.000 Algemene organisatie 7 202.000 Weg 16 212.000 Tucht 22 Versie 20111102 1 200.000 BEPALINGEN & ALLERLEI 200.1 VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING AAN WIELERPROEVEN

Nadere informatie

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours uiterlijk drie maanden voor het evenement te laten keuren

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS PER PROEF. Afhankelijk van het aantal. startplaatsen en het vaardigheidsniveau van de. deelnemers 7 JAAR 25

MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS PER PROEF. Afhankelijk van het aantal. startplaatsen en het vaardigheidsniveau van de. deelnemers 7 JAAR 25 Micro s (5-7 jaar) CATEGORIE LEEFTIJD MAXIMUM DEELNEMERS PER PROEF WEDSTRIJDEN PER WEEK WEDSTRIJDEN PER JAAR Micro s Jongens en meisjes 5 JAAR Afhankelijk van het aantal 6 JAAR startplaatsen en het vaardigheidsniveau

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

Reglementering Flanders XCO Series 2016

Reglementering Flanders XCO Series 2016 Reglementering Flanders XCO Series 2016 Artikel 1 - Wedstrijden De Flanders XCO Series is een mountainbike XCO regelmatigheidscriterium en staat onder toezicht van de Wielerbond Vlaanderen. Artikel 2 -

Nadere informatie

KAMPIOENSCHAP VAN KALMTHOUT

KAMPIOENSCHAP VAN KALMTHOUT Zondag 29 april 2012 KAMPIOENSCHAP VAN KALMTHOUT Reglement: Art.1: Op zondag 29 april 2012 wordt het eerste kampioenschap van Kalmthout ingericht voor Wielertoeristen. Volgend tijdsschema is voorzien:

Nadere informatie

De deelname aan de Beker van België is voorbehouden aan Belgische clubs en selecties volgens navolgende modaliteiten.

De deelname aan de Beker van België is voorbehouden aan Belgische clubs en selecties volgens navolgende modaliteiten. N-ROU-DP-11008-110629-RN-BEKER VAN BELGIE NIEUWELINGEN 2012 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

Reglementering Flanders XCO Series 2017

Reglementering Flanders XCO Series 2017 Reglementering Flanders XCO Series 2017 Artikel 1 - Wedstrijden De Flanders XCO Series is een mountainbike XCO regelmatigheidscriterium en staat onder toezicht van Cycling Vlaanderen. Artikel 2 - Reglementen

Nadere informatie

Welke categorieën van wedstrijden zijn er?

Welke categorieën van wedstrijden zijn er? Wat is de MTB Kids Challenge 2013? Wielerbond Vlaanderen organiseert in 2013 achttien MTB-wedstrijden waaraan zowel rennertjes met een vergunning als zonder een vergunning kunnen deelnemen: de MTB Kids

Nadere informatie

De P.I.B. Oost-Vlaanderen gaat door op zondag 26 april 2015 om 9u00 op de terreinen van KPC Mistral

De P.I.B. Oost-Vlaanderen gaat door op zondag 26 april 2015 om 9u00 op de terreinen van KPC Mistral REGLEMENT: PROVINCIALE EN VLAAMSE INTERCLUB BEKER Artikel 1. Principe 1. De provinciale en Vlaamse interclubbeker betreft zowel damesploegen als ploegen heren/gemengd. Hij heeft tot doel, in beide categorieën,

Nadere informatie

Titel 201: Algemene organisatie van de wielersport

Titel 201: Algemene organisatie van de wielersport Titel 201: Algemene organisatie van de wielersport 201.02 Hoofdstuk II: CLUBS Definities 201.02.001 Club en stamnummer Een CLUB is een verzameling van natuurlijke personen die zich verenigd hebben onder

Nadere informatie

LOTTO-TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016

LOTTO-TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 LOTTO-TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit, die zijn parcours wijzigt, moet uiterlijk

Nadere informatie

N-ROU-DP RN-BEKER VAN BELGIE NIEUWELINGEN 2017

N-ROU-DP RN-BEKER VAN BELGIE NIEUWELINGEN 2017 1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit tellende voorde Lotto-Beker van België Nieuwelingen dient zijn parcours uiterlijk vier maanden

Nadere informatie

WOENSDAG 30/11/2016 JEUGD CROSSINITATIE ONDERBEGELEIDING VAN EX-VELDRIJDER ZATERDAG 03/12/2016 CYCLOCROSS WEDSTRIJD MINIEMEN - DORPELINGEN ASPIRANTEN

WOENSDAG 30/11/2016 JEUGD CROSSINITATIE ONDERBEGELEIDING VAN EX-VELDRIJDER ZATERDAG 03/12/2016 CYCLOCROSS WEDSTRIJD MINIEMEN - DORPELINGEN ASPIRANTEN VELDRITTEN TE BOORTMEERBEEK WOENSDAG 30/11/2016 JEUGD CROSSINITATIE ONDERBEGELEIDING VAN EX-VELDRIJDER ZATERDAG 03/12/2016 CYCLOCROSS WEDSTRIJD MINIEMEN - DORPELINGEN ASPIRANTEN ZONDAG 04/12/2016 CYCLOCROSS

Nadere informatie

Wielerbond Vlaanderen Vlaamse Commissie BMX Strandlaan 3 9000 Gent

Wielerbond Vlaanderen Vlaamse Commissie BMX Strandlaan 3 9000 Gent 1 PRAKTISCHE RICHTLIJNEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN MANCHE VAN DE FLANDERS CUP BMX 2016 LASTENBOEK VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN MANCHE VAN DE FLANDERS CUP BMX 2016 2 1 INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

REGLEMENT. Benelux Cup Mountainbike XCO

REGLEMENT. Benelux Cup Mountainbike XCO REGLEMENT Benelux Cup 2017 Mountainbike XCO Inhoud Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN Art. 1. Dit landelijk technisch reglement bevat aanvullende bepalingen op het Technisch Reglement ISSF en de Nationale Reglementen en

Nadere informatie

Cycling Vlaanderen Vlaamse Commissie BMX Strandlaan Gent

Cycling Vlaanderen Vlaamse Commissie BMX Strandlaan Gent 1 PRAKTISCHE RICHTLIJNEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE ORGANISATIE VAN HET INTERCLUB KAMPIOENSCHAP 2017 LASTENBOEK VOOR DE ORGANISATIE VAN HET INTERCLUB KAMPIOENSCHAP 2017 2 1 INFRASTRUCTUUR Hierbij vindt

Nadere informatie

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2016

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2016 PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2016 LASTVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPENBARE AANBESTEDINGEN PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN OP DE WEG. 1. Algemeen. De organiserende club moet aangesloten zijn bij WBV.

Nadere informatie

I UITRUSTING WEGWEDSTRIJDEN

I UITRUSTING WEGWEDSTRIJDEN I UITRUSTING WEGWEDSTRIJDEN Editie 2013 I PUBLICITAIRE BEPALINGEN Afmetingen Voorzijde Achterzijde Trui Wereldkampioen hoogte boven de regenboogkleuren hoogte boven de regenboogkleuren Continentaal kampioen

Nadere informatie

N-ROU-DP RN LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS 2017

N-ROU-DP RN LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS 2017 1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit tellende voor de Lotto-Beker van België Juniors dient zijn parcours uiterlijk vier maanden voor het

Nadere informatie

Pajottenland MTB-school. Help,mijn kind wil koersen!

Pajottenland MTB-school. Help,mijn kind wil koersen! Pajottenland MTB-school Help,mijn kind wil koersen! Mountainbiken is een prachtige sport, maar zeker niet de gemakkelijkste. Ik heb het hier niet enkel over het fysieke aspect, maar ook over het administratieve

Nadere informatie

TITEL XV : RECREATIEF WIELRENNEN

TITEL XV : RECREATIEF WIELRENNEN TITEL XV : RECREATIEF WIELRENNEN (Versie: 01/05/13) Hoofdstuk I : Algemene bepalingen 1 Deelname 15.1.001 Deelname aan recreatief wielrennen staat open voor houders van een licentie voor recreatief wielrennen,

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË ELITES & U23 REGLEMENT 2016

LOTTO-BEKER VAN BELGIË ELITES & U23 REGLEMENT 2016 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË De Wegcommissie heeft voor 2016 de kalender van de wedstrijden van de Lotto-Beker van België voor Elites z/c en U23 vastgelegd als volgt: Wedstrijden

Nadere informatie

BMX FLANDERSCUP 2016 WEDSTRIJDKALENDER

BMX FLANDERSCUP 2016 WEDSTRIJDKALENDER BMX FLANDERSCUP 2016 WEDSTRIJDKALENDER 27/03/2016 BMX-FLCUP 1 10/04/2016 BMX-FLCUP 2 8/05/2016 BMX-FLCUP 3 22/05/2016 BMX-FLCUP 4 21/08/2016 BMX-FLCUP 5 18/09/2016 BMX-FLCUP 6 25/09/2016 BMX-FLCUP 7 9/10/2016

Nadere informatie

151117-Lastenboek Kampioenschappen van Vlaanderen LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN

151117-Lastenboek Kampioenschappen van Vlaanderen LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN 1 KANDIDAATSTELLING EN TOEWIJZING VAN EEN KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN WIELRENNEN 1. De wielerclub, het gemeente- of stadsbestuur kiest welk kampioenschap het

Nadere informatie

N-ROU-DP RN LOTTO-BEKER VAN BELGIE ELITES Z-C & U

N-ROU-DP RN LOTTO-BEKER VAN BELGIE ELITES Z-C & U 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Een wedstrijd kan alleen in aanmerking komen voor de Lotto-Beker van België Elites z/c en U23 2017 indien elk parcours gunstig geëvalueerd werd na

Nadere informatie

REGLEMENTERING MTB KIDS SERIES 2015

REGLEMENTERING MTB KIDS SERIES 2015 REGLEMENTERING MTB KIDS SERIES 2015 De Kids Series MTB is een MTB happening voor kinderen met en zonder vergunning van Wielerbond Vlaanderen. Het is een organisatie in samenwerking tussen Wielerbond Vlaanderen,

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS REGLEMENT 2015

LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS REGLEMENT 2015 LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS REGLEMENT 2015 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours uiterlijk

Nadere informatie

L'Échappée du Hainaut

L'Échappée du Hainaut L'Échappée du Hainaut Reglement Artikel 1. Elke wielrenner die zich inschrijft voor L'Échappée du Hainaut, verbindt er zich toe om het huidige reglement te respecteren. Artikel 2. Wielrenners moeten op

Nadere informatie

WIELERBOND VLAANDEREN - AFDELING VLAAMS-BRABANT- vzw Hertogstraat 203/2, 3001 Heverlee

WIELERBOND VLAANDEREN - AFDELING VLAAMS-BRABANT- vzw Hertogstraat 203/2, 3001 Heverlee WIELERBOND VLAANDEREN - AFDELING VLAAMS-BRABANT- vzw Hertogstraat 203/2, 3001 Heverlee LASTENBOEK PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2017 ALGEMENE BEPALINGEN. De Raad van Bestuur van de Vlaams-Brabantse Afdeling

Nadere informatie

B Deelname aan interclubwedstrijden elite & beloften, junioren en nieuwelingen

B Deelname aan interclubwedstrijden elite & beloften, junioren en nieuwelingen B BELGISCH REGLEMENT VAN DE WIELERSPORT (versie op 30.06.11) TITEL II : WEGWEDSTRIJDEN Hoofdstuk I : KALENDER EN DEELNAME Nationale kalenders 2.1.008 B In de wedstrijden van klasse 12, 13, 14, 15, 16 en

Nadere informatie

V UITRUSTING VELDRIJDEN

V UITRUSTING VELDRIJDEN V UITRUSTING VELDRIJDEN Editie 2012-2013 V PUBLICITAIRE BEPALINGEN Afmetingen Voorzijde Achterzijde Trui Wereldkampioen (sponsor renner) hoogte boven de regenboogkleuren hoogte boven de regenboogkleuren

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. 98 km waarvan 59,60km in lijn en 4 lokale ronden van 9,6km 14u20 (officiële start)

WEDSTRIJDREGLEMENT. 98 km waarvan 59,60km in lijn en 4 lokale ronden van 9,6km 14u20 (officiële start) WEDSTRIJDREGLEMENT Artikel 1. Organisatie De KEIZER DER JUNIORES wordt georganiseerd door KVC De Verenigde Vrienden Koksijde vzw met zetel te 8670 Koksijde Hoge Duinenlaan 2en in samenwerking met Koninklijke

Nadere informatie

C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN. Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80

C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN. Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN Badminton Vlaanderen vzw Info@badmintonvlaanderen.be www.badmintonvlaanderen.be HOOFDSTUK 1. VOOR HET TORNOOI ARTIKEL

Nadere informatie

K.B.W.B. R.L.V.B. Nationale Commissie BMX Globelaan 49 1190 Brussel

K.B.W.B. R.L.V.B. Nationale Commissie BMX Globelaan 49 1190 Brussel 1 PRAKTISCHE RICHTLIJNEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN MANCHE VAN DE TOPCOMPETITIE BMX 2014 LASTENBOEK VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN MANCHE VAN DE TOPCOMPETITIE BMX 2014 2 1 INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

Cycling Vlaanderen Vlaamse Commissie BMX Strandlaan Gent

Cycling Vlaanderen Vlaamse Commissie BMX Strandlaan Gent 1 PRAKTISCHE RICHTLIJNEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN MANCHE VAN DE FLANDERS CUP BMX 2017 LASTENBOEK VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN MANCHE VAN DE FLANDERS CUP BMX 2017 2 1 INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen.

Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen. Artikel 1 Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen. Dit reglement bepaalt de gemeentelijke erkenningsvoorwaarden voor sportverenigingen en de voorwaarden voor toekenning

Nadere informatie

DOSSIER 2012 VOOR CLUBS. Deze clubs dienen vóór 1 november 2011 de samenstelling van hun clubbestuur en hun ledenlijst met minimum 30 leden (zie

DOSSIER 2012 VOOR CLUBS. Deze clubs dienen vóór 1 november 2011 de samenstelling van hun clubbestuur en hun ledenlijst met minimum 30 leden (zie DOSSIER 2012 VOOR CLUBS PROVINCIALE REKENINGNUMMERS Antwerpen: 393-0282004-17 IBAN BE61 3930-2820-0417 BIC BBRUBEBB Limburg: 393-0282005-18 IBAN BE50 3930-2820-0518 BIC BBRUBEBB Oost-Vlaanderen: 393-0282002-15

Nadere informatie

DE SCHORRE BOOM 18 Juni 2011

DE SCHORRE BOOM 18 Juni 2011 DE SCHORRE BOOM 18 Juni 2011 t +32 (0)11 45 99 00 f +32 (0)11 45 99 10 www.golazo.com - www.elevatingpassion.com 1 MOUNTAINBIKECUP BOOM 18 Juni 2011 TECHNISCHE INFORMATIE ORGANISATIE Organisator: ism Managing

Nadere informatie

LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN

LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN INHOUD Kandidaatstelling en toewijzing van een Kampioenschap van Vlaanderen wielrennen... 3 Concessievoorwaarden in verband met de kandidaatstelling en de toewijzing

Nadere informatie

De P.I.B. Oost-Vlaanderen gaat door op zondag 24 april 2016 om 9u00 op de terreinen van KPC Schorpioen.

De P.I.B. Oost-Vlaanderen gaat door op zondag 24 april 2016 om 9u00 op de terreinen van KPC Schorpioen. REGLEMENT: PROVINCIALE EN VLAAMSE INTERCLUB BEKER Artikel 1. Principe 1. De provinciale en Vlaamse interclubbeker betreft zowel damesploegen als ploegen heren/gemengd. Hij heeft tot doel, in beide categorieën,

Nadere informatie

CONCESSIEVOORWAARDEN

CONCESSIEVOORWAARDEN CONCESSIEVOORWAARDEN AANBESTEDING VAN DE PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN OP DE WEG 2018 ALGEMENE ONDERRICHTINGEN/VERPLICHTINGEN Art. 1. Om de inrichting van een provinciaal kampioenschap toegewezen te krijgen

Nadere informatie

VLAAMSE JUDOFEDERATIE VZW

VLAAMSE JUDOFEDERATIE VZW VLAAMSE JUDOFEDERATIE VZW Afdeling Provinciaal Comité Antwerpen REGLEMENT JEUGDTROFEE PROVINCIE ANTWERPEN 2016 1. Doel. De provinciale jeugdcompetitie stimuleren door het uitreiken van de provinciale Jeugdtrofee.

Nadere informatie

AVT PREMIESYSTEEM seizoen

AVT PREMIESYSTEEM seizoen AVT PREMIESYSTEEM seizoen 2015-2016 Cadetten/scholieren/juniores/seniores 1. Modaliteiten. In het premiestelsel van AVT worden punten toegekend aan de prestaties die AVT-atleten, vanaf de categorie cadet,

Nadere informatie

BMX FLANDERSCUP 2017 WEDSTRIJDKALENDER

BMX FLANDERSCUP 2017 WEDSTRIJDKALENDER BMX FLANDERSCUP 2017 WEDSTRIJDKALENDER 12/03/2017 Ranst BMX-FLCUP 1 19/03/2017 Peer BMX-FLCUP 2 21/05/2017 Halle BMX-FLCUP 3 11/06/2017 Ravels BMX-FLCUP 4 6/08/2017 Keerbergen BMX-FLCUP 5 13/08/2017 Dessel

Nadere informatie

K.B.W.B. R.L.V.B. Nationale Commissie BMX Globelaan 49 1190 Brussel

K.B.W.B. R.L.V.B. Nationale Commissie BMX Globelaan 49 1190 Brussel 1 PRAKTISCHE RICHTLIJNEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN MANCHE VAN DE TOPCOMPETITIE BMX 2016 LASTENBOEK VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN MANCHE VAN DE TOPCOMPETITIE BMX 2016 2 1 INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder

Nadere informatie

KNWU BMX Nationaal Kampioenschap KNWU BMX NK 2015 versie 3.0

KNWU BMX Nationaal Kampioenschap KNWU BMX NK 2015 versie 3.0 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2015 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2015 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder Titel VI, Wedstrijd Reglement BMX laatst gepubliceerde uitgave,

Nadere informatie

Uitrusting Deel 1 Algemene bepalingen 1. Kledij Deel 2 Kledij van de renners 10 Deel 3 Identificatie van de renners 11

Uitrusting Deel 1 Algemene bepalingen 1. Kledij Deel 2 Kledij van de renners 10 Deel 3 Identificatie van de renners 11 INHOUD 1. SPORTREGLEMENT WIELERBOND VLAANDEREN Uitrusting Deel 1 Algemene bepalingen 1 Kledij Deel 2 Kledij van de renners 10 Deel 3 Identificatie van de renners 11 Wedstrijden Wielerbond Vlaanderen Deel

Nadere informatie

CLUB- INFO 10/2015. Inhoud: Restaurantdagen afd. Vlaams-Brabant. Aanbestedingen PK Weg Meirhaeghe bij MTB-school Pajottenland

CLUB- INFO 10/2015. Inhoud: Restaurantdagen afd. Vlaams-Brabant. Aanbestedingen PK Weg Meirhaeghe bij MTB-school Pajottenland Inhoud: Restaurantdagen afd. Vlaams-Brabant CLUB- INFO 10/2015 15/10/2015 Aanbestedingen PK Weg 2016 Meirhaeghe bij MTB-school Pajottenland Formulier terugbetaling clubaansluiting Opening BMX-piste Halle

Nadere informatie

F.B.P. B.P.F. BELGISCH KAMPIOENSCHAP TRIPLETTEN REGLEMENT

F.B.P. B.P.F. BELGISCH KAMPIOENSCHAP TRIPLETTEN REGLEMENT Artikel 1. PRINCIPE F.B.P. B.P.F. BELGISCH KAMPIOENSCHAP TRIPLETTEN REGLEMENT 1.1 Het Belgisch Kampioenschap Tripletten richt zich zowel tot de Damesploegen als tot de ploegen Heren/Gemengd. Slechts één

Nadere informatie

Reglement Bpost bank trofee 2015-2016

Reglement Bpost bank trofee 2015-2016 Reglement Bpost bank trofee 2015-2016 Art. 1 De bpost bank trofee is een organisatie van Golazo sports in samenwerking met vzw Sportinez en vzw Fietspromo en start dit seizoen voor de 29ste keer. Art.

Nadere informatie

REGLEMENT EDITIE 2015

REGLEMENT EDITIE 2015 info@ REGLEMENT EDITIE 2015 Artikel 1: Naam en Reglement Het BABY-DUMP KEMPENKLASSEMENT staat open voor alle vrouwelijke rensters vanaf 19 jaar. Dit betreft dus de categorieën Elite-Vrouwen, Belofte Vrouwen

Nadere informatie

ONTWERP MODALITEITEN DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen

ONTWERP MODALITEITEN DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen ONTWERP MODALITEITEN 2012-2013 DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen INHOUD DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen A. Provinciale jeugdreeksen U19-U17-U15-U13-U11-U10-U9-U8 B. Bijzondere jeugdreeksen U19-U17-U15-U13-U11-U10-U9-U8

Nadere informatie

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN VELDLOPEN

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN VELDLOPEN PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN VELDLOPEN 1.0.0. ALGEMENE OPTIES 1.1.1 Het Provinciaal Comité Antwerpen ( PCA ) organiseert jaarlijks de provinciale veldloopkampioenschappen, voor elke leeftijdscategorie,

Nadere informatie

Ontwerp Zomerkalender 2017 Provincie Antwerpen - maanden februari - mei. Provincie Antwerpen

Ontwerp Zomerkalender 2017 Provincie Antwerpen - maanden februari - mei. Provincie Antwerpen Swa Eliaerts Zomerkalender 2017 voorzitter Weg-Piste-Veld Antwerpen Provincie Antwerpen Gemeenteplaats 29-2960 Brecht periode februari - mei gsm 0476 27 57 68 swa-eliaerts@skynet.be goedgekeurd op 7 december

Nadere informatie

Sportraad Laakdal AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENT VOOR:

Sportraad Laakdal AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENT VOOR: Sportraad Laakdal AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENT VOOR: individuele Laakdalse competitiesporters individuele Laakdalse recreatieve zwemmers organisatoren van sportieve initiatieven of wielerwedstrijden in

Nadere informatie

Voor de provinciale kampioenschappen zijn de provincies vrij om het beginuur vast te leggen tussen 9.00 u en 10.00u.

Voor de provinciale kampioenschappen zijn de provincies vrij om het beginuur vast te leggen tussen 9.00 u en 10.00u. REGLEMENT: PROVINCIALE EN VLAAMSE INTERCLUB BEKER Artikel 1. Principe 1. De provinciale en Vlaamse interclubbeker betreft zowel damesploegen als ploegen heren/gemengd. Hij heeft tot doel, in beide categorieën,

Nadere informatie

TECHNISCHE GIDS KBWB BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

TECHNISCHE GIDS KBWB BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN TECHNISCHE GIDS KBWB BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN 2016 2017 ELITE/U23 DAMES EN HEREN DAMES JUNIORES & HEREN JUNIORES DAMES & HEREN NIEUWELINGEN 26, 27, 28 DECEMBER 2016 VLAAMS WIELERCENTRUM EDDY MERCKX ALGEMENE

Nadere informatie

V E L D R IJ D E R S B O N D W T K REGLEMENT

V E L D R IJ D E R S B O N D W T K REGLEMENT V E L D R IJ D E R S B O N D W T K REGLEMENT 2016 2017 1. Dit reglement vervangt met ingang van 13/09/2016 alle voorgaande. Ieder aangesloten lid verbindt er zich toe de bepalingen van dit reglement strikt

Nadere informatie

Reglement Regelmatigheidscriterium

Reglement Regelmatigheidscriterium Reglement Regelmatigheidscriterium Versie Oktober 2011 Elk atletiekjaar organiseert Atletiekclub Grimbergen vzw een regelmatigheidscriterium voor de leden van de club. Elke atleet die deelneemt aan wedstrijden

Nadere informatie

TECHNISCHE CEL ZWEMMEN FROS

TECHNISCHE CEL ZWEMMEN FROS TECHNISCHE CEL ZWEMMEN FROS WWW.FROS.BE ALGEMEEN TECHNISCH REGLEMENT 1/1 Versie 13/12/2008 Inhoud : INHOUD :...2 Algemeen...2 Art 1:...2 HOOFDSTUK 1: AANSLUITINGSBEWIJZEN COMPETITIETOELATINGEN....2 Art

Nadere informatie

VLAAMSE INTERCLUB BEKER SENIOREN

VLAAMSE INTERCLUB BEKER SENIOREN Artikel 1. PRINCIPE VLAAMSE INTERCLUB BEKER SENIOREN REGLEMENT 1.1 Principe De Vlaamse Interclubbeker Senioren betreft zowel damesploegen als ploegen heren/gemengd. Hij heeft tot doel, in beide seniorencategorieën

Nadere informatie

Reglement prestatievergoeding ADD (Cadet tot Master) 2013 /2014

Reglement prestatievergoeding ADD (Cadet tot Master) 2013 /2014 Reglement prestatievergoeding ADD (Cadet tot Master) 2013 /2014 Gelieve een lijst met al je prestaties, degelijk ingevuld, af te geven bij uw herinschrijving en dit ten laatste op 30 oktober. Na deze datum

Nadere informatie

Reglement LOTTO-BEKER VAN BELGIE ELITES Z/C EN U23

Reglement LOTTO-BEKER VAN BELGIE ELITES Z/C EN U23 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Een wedstrijd kan alleen in aanmerking komen voor de Lotto-Beker van België Elites z/c en U23 2018 indien elk parcours gunstig geëvalueerd werd na

Nadere informatie

Toelichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB)

Toelichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB) Toelichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB) Uitgangspunten Het Criterium Vlaams-Brabant (CVB)is de opvolger van het B-Circuit. De hoofdredenen voor deze wijziging zijn: Het Provinciaal Bestuur stelt

Nadere informatie

VLAAMS WIELERCENTRUM EDDY MERCKX

VLAAMS WIELERCENTRUM EDDY MERCKX TECHNISCHE GIDS KBWB BELGISCHE PISTEKAMPIOENSCHAPPEN 2015-2016 ELITE / U23 VROUWEN & MANNEN JUNIOR VROUWEN & JUNIOR MANNEN NIEUWELING MEISJES & NIEUWELINGEN 26, 27 en 28 DECEMBER 2015 VLAAMS WIELERCENTRUM

Nadere informatie

GP STONE-LUX 1.12/IC2 zondag 21 september 2014 GP STONE-LUX INTERCLUB 1.12/IC2 VOOR ELITES Z/C EN BELOFTEN MEERHOUT 21 SEPTEMBER 2014

GP STONE-LUX 1.12/IC2 zondag 21 september 2014 GP STONE-LUX INTERCLUB 1.12/IC2 VOOR ELITES Z/C EN BELOFTEN MEERHOUT 21 SEPTEMBER 2014 GP STONE-LUX INTERCLUB 1.12/IC2 VOOR ELITES Z/C EN BELOFTEN MEERHOUT 21 SEPTEMBER 2014 TECHNISCHE GEGEVENS Pagina 1 I Pagina 2 WEDSTRIJD REGLEMENT 2014 Artikel 1: Organisatie De GP STONE-LUX wordt georganiseerd

Nadere informatie

Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP

Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP Vereniging voor Vlaams-Brabantse Badmintonton Clubs Ondernemingsnummer: 424.375.097 Rekeningnummer Fortis : 001-0952174-01 Website: http://www.vvbbc.be Uitgave

Nadere informatie

Reglement Editie 2013

Reglement Editie 2013 Reglement Editie 2013 1. Wat is International Road Racing Championship Het International Road Racing Championship (IRRC) is een kampioenschap die verreden wordt over 5 wedstrijden, zie kalender, die hernomen

Nadere informatie

OVERZICHT SPORTIEVE REGLEMENTSWIJZIGINGEN 2015

OVERZICHT SPORTIEVE REGLEMENTSWIJZIGINGEN 2015 OVERZICHT SPORTIEVE REGLEMENTSWIJZIGINGEN 2015 1. INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN 1.1. NIEUWE LEEFTIJDSCATEGORIEËN DAMES De leeftijdscategorieën D30, D40, D50 en D60 worden vervangen door resp. D25, D35, D45

Nadere informatie

REGLEMENT JEUGD CUP DRESSUUR 2010

REGLEMENT JEUGD CUP DRESSUUR 2010 REGLEMENT JEUGD CUP DRESSUUR 2010 1. Toelatingsvoorwaarden 1.1. Leeftijd: - De wedstrijden zijn enkel toegankelijk voor deelnemers van het basis- en secundair onderwijs, inclusief scholen met voltijdse

Nadere informatie

PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN - Planning kampioenschappen

PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN - Planning kampioenschappen PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN - Planning kampioenschappen 2017 2018 EERSTE PLOEGEN HEREN A. MODALITEITEN. Eerste provinciale afdeling. Eén reeks van 16 ploegen. De kampioen stijgt naar derde klasse amateurs

Nadere informatie

Oosterzele, 27 augustus 2016

Oosterzele, 27 augustus 2016 Oosterzele, 27 augustus 2016 Dagorde o Inleiding T. Van Damme, Bondsvoorzitter KBWB o KBWB-reglementering 2016 Ph. Mariën, Veiligheidscoördinator KBWB o Actuele wetgeving Best practices organisatoren T.

Nadere informatie

Het P.K.G.D. veteranen West-Vlaanderen gaat door op zaterdag 2 mei 2015 om 9u00 op de

Het P.K.G.D. veteranen West-Vlaanderen gaat door op zaterdag 2 mei 2015 om 9u00 op de REGLEMENT: PROVINCIAAL EN VLAAMS KAMPIOENSCHAP GEMENGDE DOUBLETTEN VETERANEN Artikel 1. Principe 1. Het provinciaal en Vlaams kampioenschap gemengde doubletten veteranen bestaat enkel uit ploegen samengesteld

Nadere informatie

VLAAMS WIELERCENTRUM EDDY MERCKX

VLAAMS WIELERCENTRUM EDDY MERCKX TECHNISCHE GIDS KBWB BELGISCHE OMNIUM KAMPIOENSCHAPPEN 2015-2016 ELITE / U23 VROUWEN & MANNEN JUNIOR VROUWEN & JUNIOR MANNEN NIEUWELING MEISJES & NIEUWELINGEN 2 3 JANUARI 2016 VLAAMS WIELERCENTRUM EDDY

Nadere informatie

Voor de gedetailleerde kalender kunt U te terecht op onze website www.fbtc-bfk.be.

Voor de gedetailleerde kalender kunt U te terecht op onze website www.fbtc-bfk.be. Fédération Belge de Tir aux Clays a.s.b.l. Association Sportive Affiliée au C.O.I.B., I.S.S.F., F.I.T.A.S.C et à l E.S.C. Belgische Federatie Kleischieten v.z.w. Sportieve Vereniging. Aangesloten bij B.O.I.C.,

Nadere informatie

LOTTO CYCLING CUP REGLEMENT DOELSTELLING

LOTTO CYCLING CUP REGLEMENT DOELSTELLING LOTTO CYCLING CUP REGLEMENT 2017 1 DOELSTELLING - Het organiseren van een internationale competitie genaamd Lotto Cycling Cup" voor Belgische en buitenlandse clubs en UCI vrouwenploegen waarvoor volgende

Nadere informatie

ATLETIEK 1. CATEGORIEEN 2. DEELNAME 3. MATERIAAL PIRAMIDAAL PROVINCIAAL. 2.1 Nummers

ATLETIEK 1. CATEGORIEEN 2. DEELNAME 3. MATERIAAL PIRAMIDAAL PROVINCIAAL. 2.1 Nummers ATLETIEK PIRAMIDAAL PROVINCIAAL 1. CATEGORIEEN Miniemen (A + B) (2005 + 2004) jongens - meisjes Cadetten (A + B) (2003 + 2002) jongens - meisjes Scholieren ( A + B) (2001 + 2000 + 1999) jongens - meisjes

Nadere informatie

Reglement PAK-Antwerpen 2016

Reglement PAK-Antwerpen 2016 PROVINCIAAL AUTOSPORTKOMITEE ANTWERPEN vzw. Maatschappelijke zetel : Stenenstraat 33, 2460 Lichtaart Hoofdstuk 1 : STRUCTUUR RAAD VAN BESTUUR Voorzitter : Peeters Kris Sekretaris : Aerts Dirk Schatbewaarder

Nadere informatie

Artikel 452 Basisvoorwaarden om een jeugdlicentie VFV voor interprovinciaal of provinciaal voetbal te bekomen

Artikel 452 Basisvoorwaarden om een jeugdlicentie VFV voor interprovinciaal of provinciaal voetbal te bekomen Artikel 451 Het verzoek tot toekenning van een jeugdlicentie VFV interprovinciaal of provinciaal voetbal 1. De aanvraag tot deelname aan de interprovinciale of provinciale jeugdcompetitie, moet ingediend

Nadere informatie

Vlaamse Zwemfederatie vzw Provinciale Federatie Oost-Vlaanderen

Vlaamse Zwemfederatie vzw Provinciale Federatie Oost-Vlaanderen vzw 15/08/09 Betreft: Internationale Driekamp Zeeland - W. Vlaanderen - O-Vlaanderen. Beste bestuursleden, Hierbij bezorgen we u alle nodige gegevens voor de internationale driekamp. We hopen jullie massaal

Nadere informatie

Premiestelsel KAA Gent Atletiek

Premiestelsel KAA Gent Atletiek Premiestelsel KAA Gent Atletiek Naam...... Totaal bedrag... Het premiestelsel in vullen... Het premiestelsel bestaat uit vier verschillende delen: - controleformulieren voor outdoor, indoor en veldlopen

Nadere informatie

RICHTLIJNENMINIEMEN (U12) EN ASPIRANTEN(U15) CYCLOCROSSWEDSTRIJDEN IN VLAANDEREN

RICHTLIJNENMINIEMEN (U12) EN ASPIRANTEN(U15) CYCLOCROSSWEDSTRIJDEN IN VLAANDEREN RICHTLIJNENMINIEMEN (U12) EN ASPIRANTEN(U15) CYCLOCROSSWEDSTRIJDEN IN VLAANDEREN Bij de organisatie van U15-wedstrijden komt heel wat kijken. Specifiek voor deze soort wedstrijden, dient er rekening te

Nadere informatie

Reglement DVV Verzekeringen Trofee

Reglement DVV Verzekeringen Trofee Reglement DVV Verzekeringen Trofee 2016-2017 Art. 1 De DVV verzekeringen trofee is een organisatie van Golazo sports in samenwerking met vzw Sportinez en vzw Fietspromo en start dit seizoen voor de 31ste

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier 2014 Castori MTB Team

Inschrijvingsformulier 2014 Castori MTB Team Inschrijvingsformulier 2014 Castori MTB Team Achternaam Voornaam Adres Nr Postcode Gemeente Geboortedatum Geboorteplaats Rijksregisternummer Email Telefoon Wenst lid te worden van Castori MTB Team. Mountainbikeclub

Nadere informatie

LASTENBOEK EN REGLEMENT

LASTENBOEK EN REGLEMENT Provinciale zomerkampioenschappen Vlaams-Brabant LASTENBOEK EN REGLEMENT Laatste aanpassing van dit lastenboek en reglement op 13 oktober 2010 door het Provinciaal Comité Vlaams-Brabant (tijdens de maandelijkse

Nadere informatie

91 ste Grote Prijs Jules Van Hevel

91 ste Grote Prijs Jules Van Hevel De Engelvrienden Ichtegem organiseren i.s.m. KVC Ichtegem Sportief 91 ste Grote Prijs Jules Van Hevel Ichtegem woensdag 4 oktober 2017 Om 14u.30 Interclub voor Beloften en Elite zonder contract 1.12 IC2

Nadere informatie

TITEL I : ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE WIELERSPORT

TITEL I : ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE WIELERSPORT B BELGISCH REGLEMENT VAN DE WIELERSPORT (versie op 30.06.11) TITEL I : ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE WIELERSPORT Hoofdstuk I : VERGUNNINGHOUDERS 1 Vergunningen Definitie 1.1.005 B Indien een minderjarige

Nadere informatie