Beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2012-2014"

Transcriptie

1 Beleidsplan Stichting Yourney 15 juni 2012 te Amsterdam Introductie Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Yourney. De stichting Yourney, hierna genoemd als Yourney ; is notorieel opgericht per datum 15 maart 2012 te Amsterdam. Gezien de oprichting in de loop van 2012 heeft plaatsgevonden, is dit eerste beleidsplan geen compleet gebruikelijk twee-jaren plan. Dit plan heeft namelijk een gebroken boekjaar (2012) en dient daarom te worden geintrepreteerd als een plan ter opstart van de werkzaamheden van de stichting. Jurdische structuur Stichting Yourney is naast het zijn van haar eigen rechtspersoon ook de volledige en enige eigenaar van de B.V. Barrio Life. Deze B.V., hierna genoemd als Barrio Life ; heeft als doel het overgrote deel van de inkomsten te generen om de kosten te dekken van de activiteiten in de activiteitenkalender van Yourney. Later in dit plan wordt teruggekomen op het onderwerp inkomsten van Barrio Life en het financiele verband tussen de twee rechtspersonen. Barrio Life, tevens opgericht in Amsterdam op dezelfde dag als Yourney, is een reisorganisatie die meerdere kleinschalige groepsreizen binnen én buiten Europa uitvoert en zich richt op Nederlandse en Vlaamse reizigers. Het doel van de oprichting van beiden de rechtspersonen; Barrio Life en Yourney, is het duidelijk scheiden van organisatie, administratie en financien van beiden entiteiten. Dit omdat Barrio Life concurreert met andere reisorganisaties en streeft naar winst, terwijl Yourney een puur sociaalmaatschappelijk doel heeft en geen winstoogmerk kent. Hierin dient Barrio Life puur als de inkomenverschaffer of donor te worden geinterpreteerd van Yourney, en Yourney de ontvanger en gedoneerde; waarbij beiden organisaties een ander beleidsplan en activiteitenkalander hanteren. Visie Yourney Yourney is opgericht vanuit de wens en missie om een structurele positieve gemeenschapsondersteuning te bieden in bepaalde regio s en gemeenschappen in landen buiten Nederland. De genoemde bovenstaande wens is en de hier volgende visie is ontstaan vanuit de ruimschootse ervaring en bewustzijn van de ongelijkheid tussen de inwoners van landen in de wereld en binnen landen en regio s. De genoemde ongelijkheid wordt gedefinieerd als een verschil in gezondheid,

2 levensomstandigheden en sociale-maatschapelijke kansen tussen gemeenschappen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. De intentie van Yourney is om de inwoners binnen bepaalde gemeenschappen op een positieve manier te ondersteunen in hun huidige levenssituatie. De term positief wordt gedefinieerd als zijnde een doordachte en vooraf grondig geanalyseerde ondersteuning die als een positieve ontwikkeling wordt geinterpreteerd door de gemeenschap niet alleen op korte-termijn, maar voor zo ver mogelijk ook op lange-termijn. Hierbij is de term structureel, de sleutel om de ondersteuning positief te laten uitpakken op de lange termijn. Structurele ondersteuning dient te worden geintepreteerd als allereerst zijnde een financiele investering. In samenwerking met een lokale partner (NGO of non-profit rechtspersoon) in het land van kwestie, hierna genoemd als De lokale partner, wordt geinvesteerd in een gemeenschapsverbeteringproject van de lokale partner. Ten tweede bevindt de structurele ondersteuning zich in de duur van de investering. Het doel is om een langdurige financiering aan te gaan van het lokale project, dit zodat de ondersteuning positief uitpakt, niet alleen op kort-termijn, maar juist op lange termijn. De landen en regio s waar de ondersteuning plaatsvindt bevinden zich buiten Nederland. Yourney heeft Noord-Europa geformuleerd als een ijkpunt en referentiepunt op het gebied van gezondheid, levensomstandigheden en sociale-maatschappelijke kansen. Het is belangrijk te vermelden dat het doel niet is om buitenlandse gemeenschappen volgens Noord-Europees model te willen ontwikkelen, noch een Westerse doctrine of filosofie over levenskwaliteit te willen inmlementeren. Het doel is wél; een door beiden; de gemeenschap en lokale partner, gewenste ondersteuning te bieden in coherentie met de missie van Yourney. Visie Barrio Life Barrio Life is ontstaan vanuit de rechtspersoon van Yourney en heeft zoals beschreven als doelstelling; Zo sociaal-cultureel positief mogelijk zakendoen en tegelijkertijd een maximaal hoeveelheid inkomsten te generen voor Yourney. Desalniettemin, los van de duideijk commerciele doelstelling en missie is de visie van Barrio Life tevens sociaal-cultureel gericht. De visie van Barrio Life is het begrip voor de interculturele verschillenen tussen mensen te versterken en het bewustzijn van de overeenkomsten te benadrukken. De definitie van de zin: Zo sociaal-cultureel positief mogelijk zakendoen ; heeft betrekking op de visie van de organisatie. Barrio Life ontwikkelt, organiseert, vermarkt en verkoopt namelijk zelf; reizen naar regio s van vaak ontwikkelingslanden, waarbij toeristische operationele duurzaamheid op het gebied van natuur en cultuur intern een primaire eis is. Daarnaast is het gebruik van lokale producten, accomodaties, vervoer, personeel tegen eerlijke prijzen een tweede kernwaarde. Tot slot is het respect voor culturele tradities en sociale etiquetten het derde grondvest. Tijdens en voorafgaand aan de uitvoering van een reis bestaan er tevens drie sub-doelstellingen: 1. Een evenwichtig en voor beiden de lokale en buitenlande participant een eerlijk transactieproces te bereiken; 2. Voor de reiziger een ongeevenaar educatief, entertaining, extatisch en mentaal en fysiek loskoppelende ervaring te berwerkstelligen;

3 3. Voor de lokale participant een financieel inkomen, culturele eigenwaarde en uitwisseling van kennis te bereiken. Na afloop van de uitgevoerde reis beoogt het sociaal-cultureel zakendoen dat de reiservaringen die door de reiziger en de lokale personen betrokken bij de uitvoering, dusdanig van kwaliteit waren dat er twee sub-doelstelling zijn geformuleerd als na-effect van de reis. 1. Een bewustwording, opinieverandering en acceptatie van de reiziger en lokale betrokkene na afloop van de genoten gedeelde activiteiten. 2. Een call for action van de reiziger en/of lokale betrokkene die kan resulteren in een structurele lokale en/of Nederlands/Vlaamse gemeenschapsverbetering Financieel verband rechtspersonen Het business-model van Yourney is gebaseerd op een visie van sociaal ondernemen en het bewustzijn van de haalbaarheid van dit ondernemen. In andere woorden, om tot de geformuleerde missie te komen van Yourney, zullen er stabiele en groeiende inkomsten dienen te worden gegenereerd. Gezien de tendens van inkomsten voor social doelen steeds meer buiten de subsidiesfeer begint te liggen, en de effectiviteit van sociaal ondernemen sterk afhangt van een werkend business-model, is Barrio Life als reisorganisatie in het leven geroepen. De commerciele activiteiten van Barrio Life hebben als doel op de middelange-termijn een stabiele inkomens basis te creeren, zodat Yourney een steeds extensievere activiteitenkalender kan hanteren. Desalniettemin, aangezien Barrio Life zich nog in de opstartfase bevindt van de organisatie en er op het moment van schrijven nog geen inkomsten zijn, laat staan een break-even point bereikt kan worden, noch winst, is het aannemelijk dat Yourney vanuit deze inkomstenbron binnen dit beleidsplan nog geen inkomsten zal ontvangen. Echter het financieel verband tussen de twee rechtspersonen, wat reeds van kracht is per oprichting en omschreven is in de statuten van Barrio-Life, wordt hierna uiteengezet. 1. Winstuitkering Zoals vastgesteld in de Barrio-Life statuten, zal in het geval van bereikte winst na belasting en investeringen, een winstuitkering plaatsvinden ten gunste van Yourney, na afloop van het betrekkelijke boekjaar Alvorens de mogelijke winst wordt uitgekeerd, zal de directie van Barrio Life eerst analyseren of bepaalde investeringen, aflossingen of andere provisies dienen te worden gemaakt ter bevordering van de concurrentie, strategische en/of financiele situatie van Barrio Life. Na mogelijke provisies zal de overgebleven winst uitgekeerd worden aan Yourney. De manier van winstuitkering zal bepaald worden in samenspraak met de fiscalist en boekhouder van Barrio Life en Yourney, en zal beschreven worden in het volgende beleidsplan. Naar alle waarschijnlijkheid zal in het volgende beleidsplan een reeele winstverwachting worden gemaakt voor de komende jaren. Echter binnen het huidig beleidsplan is de verwachting dat het onderdeel winstuitkering uit zal komen op nul euro s.

4 2. Projectdonatie Barrio Life voert culturele reizen uit naar regio s van landen, waar door reizigers samengeleefd en gereist wordt met de lokale bevolking van bepaalde gemeenschappen. Deel van deze culturele interactie is de koppeling van de reis aan een lokaal project. Dit lokale project behoort vaak toe tot de lokale partner waar Yourney mee samenwerkt. Binnen de sociaal-maatschappelijk visie van Barrio Life en tegelijkertijd om direct al inkomsten te genereren voor Yourney, wordt er per reiziger binnen de totale Barrio Life reissom een bepaald bedrag gereserveert voor stichting Yourney. Op het moment van schrijven en ter voorbeeld, bezit Barrio Life reeds een reisconcept waarbij een bedrag van 50 euro bepaald is per reiziger dat wordt gereserveert en overgemaakt ten gunste van Yourney. Dit bedrag wordt door Barrio Life vermarkt aan de reiziger als een een sociale dank aan de lokale gemeenschap voor het hebben mogen bezoeken van de regio. In praktijk komt het erop neer dat zodra een reis genoeg betalende reizigers heeft en dus doorgaat, de gedane betaling door de reizigers van de complete reissom binnen Barrio Life geadministreerd wordt. Na binnenkomst van de reissommen van de reizigers, zal in één keer het totale bedrag van 50 euros (op het moment van schrijven), vermenigvuldigd door het aantal betalende reizigers, overgemaakt worden naar de banrekening van Yourney. De inkomstenverwachting van dit onderdeel is voornamelijk afhankelijk van het aantal reizen dat uigevoerd wordt. Daarnaast heeft elk reisconcept een maximum aantal deelnemers per uitgevoerde reis en is het aantal reizen dat uitgevoerd kunnen worden ook gelimiteerd. De reden voor de limitatie is voornamelijk gebaseerd op de grondwaarden van Barrio Life en haar sociaal-maatschappelijke visie. Onderstaand de inkomstenprognose voor Yourney voor dit onderdeel. Zoals weergegeven groeien het aantal reisconcepten geleidelijk over tijd, afhankelijk van de ontwikkeling van de concepten binnen Barrio Life. Daarnaast hanteert Barrio Life een verwachting van een bezettingsgraad van 80% per reis. Tot slot worden deze prognoses vermenigvuldigd met de gestelde inkomsten van 50 euro per betalende reiziger. Boekjaar Reisconcept Aantal jaarlijkse verwachte uitgevoerde reizen Gemiddeld aantal reizigers Inkomsten in euro's per persoon Totaal in euro's per reisconcept Totaal in euro's per jaar Marokko Spanje Marokko Spanje Turkije Tabel 1: Inkomstenprognose Yourney onderdeel Projectdonatie 3500

5 3. Periodieke donatie Gedurende de uitvoering van de reisconcepten van Barrio Life worden de lokale projecten van de lokale partner geintegreerd binnen het reisprogramma. Een lokale excursie, workshop en of bezoek aan of met het lokale project wordt altijd vergezeld met een uitleg over de lokale partner, het lokale project en de relatie tussen Barrio Life en het project. De reiziger zal hier duidelijke gemaakt worden dat hij of zij het bedrag van 50 euro heeft voldaan ten doelstelling van een structurele investering van de gemeenschap zoals beschreven in de visie van Yourney. Daarnaast zal de reiziger worden aangemoedigd tijdens en na afloop van de reis om periodieke donor te worden van het lokale project. In praktijk komt het er op neer dat de reiziger, indien geintresseerd, na afloop van de reis een document tekent dat een bepaalde bedrag autoriseert. Dat bedrag wordt via automatische incasso van de rekening van de ex. reiziger en periodiek afgeschreven en ten gunste van de bankrekening van Yourney bijgeschreven. De periodieken die Yourney voor zal stellen zullen maandelijks (minimaal 5 euro), driemaandelijks (minimaal 20 euro) en jaarlijks (minimaal 100 euro) zijn. De schattingen voor deze inkomsten hangen allereerst af van de lokale projecten die door Yourney worden geselecteerd in de regio s van de landen waar Barrio Life actief is. Deze projecten dienen attractief te zijn, zodat de periodieke donor besluit erin te investeren. Ten tweede hangt de conversie van reiziger naar periodieke donor sterk af van de manier waarop het lokale project geintregreerd wordt met het reisconcept en hoe op locatie het project wordt gecommuniceerd en gemotiveerd. Tot slot, ten derde, ligt de uiteindelijke beslissing bij de reizigers en hun beslissing. Vooral de derde afhankelijkheid maakt het moelijk een reeel schatting te maken van de inkomsten die Yourney kan genereren met dit onderdeel. Onderstaand de inkomstenprognose voor Yourney voor dit onderdeel. Het aantal donors per reis (5 reizigers gemiddeld), is gesteld p 1 voor het eerste boekjaar. Deze donor naar verwachting kiest voor de laagste donoruitgave (maandbetaling). Zoals weergegeven wordt verwacht dat de effectiviteit van het verkrijgen van donors in het weede boekjaar verbeterd en zo zorgt voor een conversie van twee donors per reis. Verder is het belangrijk te vermelden dat de totaalinkomsten voor boekjaar verhoogd zijn met de inkomsten van de donors van het vorige jaar. De verwachting is namelijk dat donor, minimaal twee jaar donor blijven, waardoor Yourney cumulatief inkomsten vergaard. Boekjaar Reisconcept Aantal jaarlijkse verwachte uitgevoerde reizen Gemiddeld aantal donors Inkomsten in euro's jaarlijks per persoon Totaal in euro's per reisconcept Totaal in euro's per jaar Marokko Spanje Marokko Spanje Turkije

6 Bestuur en leden Zoals de statuten van Yourney stellen, bestaat het dagelijks bestuur om het moment van schrijven uit drie personen: zijnde de Voorzitter, de penningmeester en de secretaris. De voorzitter Rikkert Barendse is onder andere verantwoordelijk voor: het beleidsplan, de strategie van Yourney en het leggen en onderhouden van beleidscontacten met de lokale partners in de landen waar de lokale projecten plaatsvinden. De penningmeester Wendy Jacobs is onder andere verantwoordelijk voor de algemene (financiele) administratie van Yourney, de financiele transacties van Barrio Life naar Yourney, en en transacties van de donors (leden) naar Yourney. De secretaris Rob van Campenhout is onder andere verantwoordelijk voor het contact met de lokale partners op het gebied van informatie-inwinning over de stand van zaken van de projecten en communicatiemateriaal opstellen en versturen naar leden. Naast de drie genoemde personen, zal Yourney stichtingleden krijgen in de vorm van donors van de lokale projecten. Deze stichtingleden hebben recht op informatie over het lokale project waar men aan doneert, maar hebben geen stemrecht binnen de stichting. Verder zal er een worden bijgehouden, waarin de inkomsten per lid per periodiek worden genoteerd, naast een bestand van de getekende donordocumenten. Vermogenbeheer Het vermogen van Yourney, verkregen via de drie besproken onderdelen: Winstuitkering, Projectdonatie en Periodieke donate, wordt per onderdeel apart bijgehouden, dit om ten alle tijden op de hoogte te zijn van de inkomsten per onderdeel en om hierop ook de strategie te kunnen bepalen van de inkomstenstromen. De penningmeester stelt in samenwerking met de boekhouding maandelijks een staat op van de inkomsten en uitgaven per onderdeel en de totale inkomsten en uitgaven en bespreekt dit in de maandelijkse bijeenkomst van het bestuurd. De bevoegdheid van belissingen is notarieel vastgelegd in de statuten van de Stichting. De voorzitter is bevoegd, verplicht samen met één van de andere twee functionarissen van het bestuur, beslissingen te nemen die notorieel tot verandering kunnen leiden in de statuten. Wat betreft de dagelijkse uitgaven van Yourney is de penningmeester bevoegd bedragen tot en met 500 euro uit te geven. Bedragen tussen de 500 en euro zullen pas na akkoord van het bestuur uitgegeven kunnen worden. Het akkoord binnen het bestuur wordt bereikt door het behalen van de meerderheid van de stemmen. Uitgaven van boven de euro zullen op basis van een ingediend projectplan worden voorgelegd aan het bestuur, waarbij een bedenktijd van twee weken geldt alvorens een stemronde zal plaatsvinden. Bij deze uitgaven zal een unanieme beslissing behaald moeten worden in de stemronde, alvorens de uitgave plaats kan vinden.

7 Uitgaven of investeringen in onroerend goed, waardeinvesteringen en materiele investeringen zullen naar alle waarschijnlijkheid pas mogelijkerwijs in het volgende beleidsplan worden ingediend. Daarom zal over de procedure van vermogenmanagment met betrekking tot waardeinvesteringen nog niet worden ingegaan. Activiteitenkalender De uitgaven van Yourney worden half-jaarlijks begroot op basis van de inkomstenprognose van de verschillende inkomstenonderdelen, de liquide reserves en het strategisch plan van de stichting. Van de drie inkomstenonderdelen, is de Project-donatie, het onderdeel wat compleet verband houdt met de verkoop van de Barrio Life reizen. Het moment waarop Barrio Life en reis uitvoert, vloeit er, het zoals eerder beschreven bedrag, per reiziger via Barrio Life naar Yourney. Het overgrote gedeelte van dit bedrag (90%) wordt vrijwel direct doorgestuurd naar de lokale partner voor de volgende investering op basis van het geacordeerde projectplan van de partner. De overige 10% van het bedrag zal geprovisioneerd worden om de overheadkosten te betalen van Yourney. Andere uitgaven aan lokale partners zijn afhankelijk van het inkomstenonderdeel Periodieke-donatie. Indien, zoals eerder begroot, de inkomsten van dit onderdeel naar verwachting presteren, zal in samenwerking met de partner eind 2012 besloten worden of de uitgave naar het reeds geacordeerde projectplan verhoogd worden óf dat er een ander projectplan opgesteld zal worden waar deze uitgaven aan gealloceerd worden. Zoals vermeld is de verwachting dat in dit beleidsplan een winstuitkering plaatsvindt van Barrio Life ten gunste van Yourney miniem en wordt daarom in het toekomstig strategischplan geen rekening gehouden met dit inkomstenonderdeel. Onderstaand is de activiteitenkalendr weergegeven van dit beleidsplan. De boekjaren zijn verdeeld in kwartalen, waarbij binnen elk kwartaal een bepaald project de hoofdactiviteit is. De drie functionarissen hebben all drie, zoals eerder beschreven, een speciale hoofdtaak. Naast de genoemde taken verzorgt de penningmeester de halfjaarlijkse uitgaven begroting en is de Voozitter verantwoordelijk voor het jaarlijks strategisch plan. Boekjaar Perioden Hoofdtaken en projecten Voorzitter Penningmeester Secretaris Juli-september Project Bouhjab Projectplan accorderen Financiele boekhouding opstellen Communicatieplan oktober-december Project Bouhjab en Strategisch plan Evaluatie investeringen en strategie Boekhouding, en uitgaven begroting januari-maart Project Spanje Contacten leggen Boekhouding en april-juni Project Spanje Projectdeifnitie Boekhouding, en uitgaven begroting

8 Juli-september Project Spanje Projectplan accorderen Boekhouding en oktober-december Project Turkije en strategisch plan Contacten leggen en strategie Boekhouding, en uitgaven begroting januari-maart Project Turkije Projectdefinitie Boekhouding en april-juni Project Turkije Contacten leggen Boekhouding, en uitgaven begroting Projectinvesteringen De investeringen van Yourney in de lokale ondersteunde projecten zijn verschillend van aard. Zoals beschreven aan het begin van het beleidsplan ligt de focus op structurele postieve investeringen op het gebied van gezondheidzorg, levensomstandigheden en sociale-maatschappelijke kansen. In praktijk komt het erop neer dat via de lokale partner investeringen worden gedaan in projecten van de partner. Gezien de structurele aard van de investeringen zijn het vaak infrastructurele en duurzame materiele goederen. Voorbeelden zijn waterputten, zonnepanelen, toiletten en douches, waterleidingen, schoolbanken, schoolboeken, bouwmateriaal etc. Elke gemeenschap en lokale partner heeft een andere missie en visie, welke leidt tot bepaald investeringen. Desalniettemin zullen investeringen altijd van te voren worden gepresenteerd door de lokale partner, welke getoetst worden door Yourney op de doelstelling van de stichting en waarna deze worden geaccordeerd of worden aangepast, zodat deze binnen de doelstelling vallen.

9

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Brummelhof 37 7045 AB Azewijn 1 1. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen. 1.1 Ontstaan Stichting 100% voor dieren is 2

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014 NIET GECONTROLEERD 6 OKTOBER 2014 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting A Woman s Worth

Beleidsplan Stichting A Woman s Worth Beleidsplan 2016 2017 Stichting A Woman s Worth Ginnekenweg 172c 4835 NH Breda www.awomansworth.nl Inhoudsopgave Inleiding 2 Visie 2 Missie.. 2 Strategie. 2 Statutaire doelstelling. 2 Afwezigheid winstoogmerk.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Interco

Beleidsplan Stichting Interco Beleidsplan Stichting Interco Stichting Interco Groenendaalseweg 35 6871 CN Renkum info@stichting-interco.org www.stichting-interco.org 0317-316690 (vragen naar Malon Hamoen-Giraldi) Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2013-2017 Stichting Maatschappelijke Betrokkenheid Zwijndrechtse Waard (hierna af te korten als MBZ) IJsselmeer27 3332EX Zwijndrecht info@mbz.nl http://www.stichtingmbz.nl 06 294 556 56 (Tineke

Nadere informatie

AD MOOSDIJK FOUNDATION

AD MOOSDIJK FOUNDATION stichting AD MOOSDIJK FOUNDATION BELEIDSPLAN 2011-2021 Schijndel, 29 april 2011 1 Inhoudsopgave Pag. 3 Pag. 4 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 8 Inleiding Hoofdstuk 1 - Ad Moosdijk Foundation Hoofdstuk 2 Doelstelling

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

STICHTING ARISE AND SHINE NETHERLANDS BELEIDSPLAN

STICHTING ARISE AND SHINE NETHERLANDS BELEIDSPLAN STICHTING ARISE AND SHINE NETHERLANDS BELEIDSPLAN 2015 2017 www.ariseandshinenetherlands.com info@ariseandshinenetherlands.com postadres: Barrierweg 42 5298AD Liempde 06-28183398 Inhoud 1. Missie/visie...3

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie... 3 2.1 Bestuur... 3 2.2 Vrijwilligers... 3 2.3 Contactgegevens... 3 2.4 Anbi-status... 3 2.5 Financiële verantwoording... 4 2.6 Vergadering...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes 2 2.1.1. Statutaire doelstelling 2 2.1.2. Afwezigheid winstoogmerk 2 3. Beleid 2 3.1. Werkzaamheden SCF NL 2 3.2. Werving en beheer van gelden 2

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Stichting Domiliana, betrokken en actief op de Molukken Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Kernprincipes... 4 2.3 Werkzaamheden en activiteiten...

Nadere informatie

KINGDOM BUILDERS HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

KINGDOM BUILDERS HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN KINGDOM BUILDERS HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN VERSIE: 22 OKTOBER 2015 Hoofdlijnen Beleidsplan DoorBrekers, v. 30/11/2015 1 HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN STICHTING KINGDOM BUILDERS Versie: 22 oktober 2015 Laatst bijgewerkt

Nadere informatie

Stichting Parochieveiling Lutjebroek

Stichting Parochieveiling Lutjebroek Stichting Parochieveiling Lutjebroek BELEIDSPLAN 2015/2019 Inhoud Voorwoord 2 1. Inleiding 3 1.1. Statutaire doelstelling 1.2. Bestuur 1.3. Afwezigheid van winstoogmerk 1.4. Bestemming liquidatiesaldo

Nadere informatie

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL 2013 www.hieropgewekt.nl twitter: @hieropgewekt #energypit Handout businessplan dea Energy Pit -12 april 2013 Profiel dea is een energiecoöperatie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

V.V. DEVO 58 KON. GOEDGEKEURD 5 JULI 1961

V.V. DEVO 58 KON. GOEDGEKEURD 5 JULI 1961 DEVO 58 Herman Bonpad 4 1067 SN Amsterdam Amsterdam, 2012 Betreft: Club van 58 Geachte voetballiefhebber, Hartelijk dank voor uw interesse in de Club van 58, het gezamenlijke donateurcollectief van DEVO

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015 BELEIDSPLAN Update 10-01-2015 1. PROFIEL VAN DE STICHTING Stichting Hands & Feet heeft als doel om vanuit een christelijke motivatie, een effectieve brug te slaan tussen arm en rijk. We motiveren personen

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Koude Kilometers. Dit beleidsplan geeft inzicht in de strategie, beleid, beheer en het bestuur van Stichting Koude Kilometers.

Beleidsplan. Stichting Koude Kilometers. Dit beleidsplan geeft inzicht in de strategie, beleid, beheer en het bestuur van Stichting Koude Kilometers. Dit beleidsplan geeft inzicht in de strategie, beleid, beheer en het bestuur van Stichting Koude Kilometers. Tevens is het onderdeel van een verzoek aan de belastingdienst voor de status van Algemeen Nut

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wauw te Leeuwarden

Jaarverslag Stichting Wauw te Leeuwarden Jaarverslag 2015 Stichting Wauw James Wattstraat 4 Internet http://www.hsfinance.nl 8912 AR Leeuwarden Handelsregister Leeuwarden 01143891 Telefoon: 06-22 55 31 18 E-mail: info@hsfinance.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Door Guido Wassink Versie 04032010 Beleidsplan stichting World of Wildlife 0 van 4

Door Guido Wassink Versie 04032010 Beleidsplan stichting World of Wildlife 0 van 4 Beleidsplan 2010 2013 Nieuwe kansen, samen bouwen Door Guido Wassink Versie 04032010 Beleidsplan stichting World of Wildlife 0 van 4 Beleidsplan Stichting World of Wildlife Inleiding Het veld van goede

Nadere informatie

Stichting Hartige Samaritaan

Stichting Hartige Samaritaan Stichting Hartige Samaritaan Beleidsplan 2016-2018 Auteurs: Heleen Baksteen Corné van den Brink Joanne Dekker Jan Willem van Galen Jan Maarten Verzendaal René van der Weijden Delft, november 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Al-Yateem 2013-2015

Beleidsplan stichting Al-Yateem 2013-2015 Beleidsplan stichting Al-Yateem 2013-2015 Stichting Al-Yateem Het oord 22 2544 TN Den haag www.al-yateem.nl 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van stichting Al-Yateem (hierna te noemen:

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek S. Oliehoek Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar RSIN 54119294 Inleiding De stichting Vrienden van Zorgboerderij

Nadere informatie

Beleidsplan 2015. Stichting Gezamelijk Roparun Teams omgeving Bergen op Zoom. Beleidsplan Stichting Gezamelijke Roparun Teams Omgeving BOZ.

Beleidsplan 2015. Stichting Gezamelijk Roparun Teams omgeving Bergen op Zoom. Beleidsplan Stichting Gezamelijke Roparun Teams Omgeving BOZ. Beleidsplan 2015 Stichting Gezamelijk Roparun Teams omgeving Bergen op Zoom Beleidsplan Stichting Gezamelijke Roparun Teams Omgeving BOZ. 1 Index: 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Kernprincipes Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan herfst 2013

Beleidsplan herfst 2013 Beleidsplan herfst 2013 I. De stichting I.1. Inleiding Dit beleidsplan zal dienen als leidraad voor het te voeren dagelijks beleid, als toetsingsinstrument voor plannen en voortgang van projecten en als

Nadere informatie

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Beleidsplan Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Kernprincipes van de Resi Smit Foundation Statutaire doelstelling Afwezigheid van winstoogmerk Bestemming

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting BuytenDelft

Beleidsplan Stichting BuytenDelft Beleidsplan Stichting BuytenDelft Januari 2016 Versie 6 januari 2016 Pagina 1 van 7 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Statutaire doelstelling... 3 2.2 Afwezigheid winstoogmerk... 3 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

Financieel jaar verslag stichting 751 over het jaar 2013

Financieel jaar verslag stichting 751 over het jaar 2013 Financieel jaar verslag stichting 751 over het jaar 2013 Samenvatting Het jaar 2013 kent een netto verlies van 185,82 Boekhoudkundige werkwijze 2013 was het jaar van opstarten en investeren. Alhoewel er

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jeugddorp Leiden

Beleidsplan Stichting Jeugddorp Leiden Beleidsplan Stichting Jeugddorp Leiden September 2016 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Activiteiten voor kinderen Organisatie De stichting De Jeugddorpcommissie Commissies en werkgroepen Facilitaire

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar Beleidsplan Stichting Voor Door Met Elkaar Plaats S'Hertogenbosch Datum 3 februari 2015 Opgesteld door N. Remkes-Nienhuis nanda.remkes@voordoormetelkaar.nl R. Oosterbaan ron.oosterbaan@voordoormetelkaar.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care Beleidsplan en focus Stichting LUGA Care Opgesteld door: Bestuur LUGA Care Datum laatste wijziging: 25-11-2014 Inleiding Dit beleidsplan is geschreven voor een ieder die kennis wil nemen c.q. geïnteresseerd

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

2.1 De kernprincipes van Dienstencentrum Gered Gereedschap

2.1 De kernprincipes van Dienstencentrum Gered Gereedschap 1 Inleiding Door middel van dit beleidsplan legt het bestuur van Dienstencentrum Gered Gereedschap het actuele beleid vast. Dit plan gaat in op de strategie en doelstellingen van de stichting. Verder legt

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God Beleidsplan 2017-2020 Stichting Binnentuin over God Inhoud Inleiding 1. Doelstelling Stichting Binnentuin over God 1.1 Doel 1.2 Verwezenlijking 2. Realisatie en doelstelling 2.1 De binnentuin; een indrukwekkende

Nadere informatie

Beleidsplan t Saam

Beleidsplan t Saam Beleidsplan t Saam 2017-2020 Samenwerken aan een duurzame toekomst van t Saam Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Missie en Visie 4. Doelstellingen 5. Doelgroep 6. Organisatiestructuur 7. Interne

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Financieel beleidsplan. KV Atalante

Financieel beleidsplan. KV Atalante Financieel beleidsplan KV Atalante september 2015 www.atalante.nl Inhoud 1. Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 De financiële administratie...3 1.3 Bewaarplicht...3 2 Financiële beheersing...3 2.1 Inleiding...3

Nadere informatie

Als het project dat u wilt presenteren voldoet aan bovengenoemde criteria, kunt u uw projectvoorstel sturen aan:

Als het project dat u wilt presenteren voldoet aan bovengenoemde criteria, kunt u uw projectvoorstel sturen aan: Programma Internationaal Cultuurbeleid (ICB) Uit het programma internationaal cultuurbeleid (afgekort ICB) ondersteunt de ambassade de presentatie van Nederlandse cultuuruitingen in Suriname die een impuls

Nadere informatie

Beleidsplan. Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek

Beleidsplan.  Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek Beleidsplan E-mail: info@waardigwonen.nl Website: www.waardigwonen.nl Telefoon: +31 (0)6 292 165 68 Postadres: Beetke van Rasquertstraat 61 9351 JB Leek KvK-nummer: 66882370 RISN: 856738712 Bankrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Balans per 31 december 2010 6 Staat van baten en

Nadere informatie

Stichting de Melkkan. Beleidsplan. Reglement als bedoeld in artikel 11, lid 1 van de Statuten van Stichting de Melkkan

Stichting de Melkkan. Beleidsplan. Reglement als bedoeld in artikel 11, lid 1 van de Statuten van Stichting de Melkkan Beleidsplan Reglement als bedoeld in artikel 11, lid 1 van de Statuten van Stichting de Melkkan Inleiding. In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting de Melkkan het actuele beleid vast.

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE. beleidsplan

STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE. beleidsplan ! STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE beleidsplan 2016-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Strategie Doel en Visie Winstoogmerk 3. Beleid Uitbouw scholenproject Verduurzaming toekomst Verwerving en beheer van

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

Vrienden van. John Ton Ria

Vrienden van. John Ton Ria Vrienden van Voorwoord De creatieve workshop van zooi tot mooi is het afgelopen jaar uitgegroeid tot een zelfregulerend systeem. Hierdoor kwamen wij, als actieve bezoekers, op het idee om een stichting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Wereld Evangelisatie voor Christus. periode

BELEIDSPLAN. Stichting Wereld Evangelisatie voor Christus. periode 1 BELEIDSPLAN Stichting Wereld Evangelisatie voor Christus periode 2016-2019 2 Stichting Wereld Evangelisatie voor Christus Waalstraat 40 8303 DH Emmeloord 3 INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE 4 2. VISIE 5 3.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014. Stichting Tan-kids Doetinchem

BELEIDSPLAN 2014. Stichting Tan-kids Doetinchem BELEIDSPLAN 2014 Stichting Tan-kids Doetinchem Hoofdstuk 1. Inleiding In Tanzania komen 71% van de kinderen tekort in basiszorg. Het zijn vooral de weeskinderen (18 op de 100 kinderen in Tanzania hebben

Nadere informatie

Ecological Management Foundation

Ecological Management Foundation Ecological Management Foundation Beleidsplan Frederik Claasen In opdracht van Bestuur EMF December 2013 Projectnummer 2047 Ecological Management Foundation C/o Aidenvironment Barentszplein 7 1013 JN Amsterdam

Nadere informatie

Voedselbank de Ronde Venen. Eendracht 6. 3641ML Mijdrecht. www.voedselbankderondevenen.nl

Voedselbank de Ronde Venen. Eendracht 6. 3641ML Mijdrecht. www.voedselbankderondevenen.nl De missie van stichting Voedselbank de Ronde Venen is het tegengaan van verborgen armoede en bijdragen aan het basislevensonderhoud van individuen en gezinnen die hier zelf niet voldoende in kunnen voorzien.

Nadere informatie

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015 CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Doelstellingen 2.2 Geen winstoogmerk 2.3 Bestemming liquidatiesaldo 3. Te verrichten werkzaamheden 3.1 Werving en beheer van gelden 3.2 Vermogen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level

Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level webversie AGRI NEXT LEVEL Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur...1 1.1 Oprichting stichting...1 1.2 Doelstelling...1 1.3 Bestuur...1 1.4 Projecten...2 1.5

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Beknopte Jaarrekening 2014

Beknopte Jaarrekening 2014 Beknopte Jaarrekening 2014 STICHTING CENTRUM VOOR KUNSTZINNIGE VORMING TRIADE Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Balans per 31 december 2014 3. Staat van baten en lasten 2014 1. Algemeen Doel en opdracht van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING TALUD

BELEIDSPLAN STICHTING TALUD BELEIDSPLAN STICHTING TALUD Amsterdam, juli 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. De stichting... 3 1.1 Gegevens... 3 1.2 Het bestuur... 3 1.3 ANBI... 3 2. Missie, visie, doelstellingen... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Visie...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds 2012-2016

Beleidsplan Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds 2012-2016 Beleidsplan Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds 2012-2016 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Missie en doelstelling... 3 2. Interne organisatie... 3 a) Bestuur... 3 b) Bezoldiging

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2017 Stichting Onverwoestbaar

Beleidsplan 2015-2017 Stichting Onverwoestbaar Beleidsplan 2015-2017 Stichting Onverwoestbaar Pagina 1 van 6 stichting Onverwoestbaar Beleidsplan 2015-2017 1 INLEIDING 2 STRATEGIE 2.1 KERNPRINCIPES VAN DE INSTELLING - STATUTAIRE DOELSTELLING - AFWEZIGHEID

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Missie, visie en strategie... Pagina 4 Doelstellingen, activiteiten en randvoorwaarden... Pagina 5 Begroting... Pagina 8 Tot slot...

Nadere informatie

Stichting Maaltijd voor een Kind

Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Wassenaar, april 2015 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2019 Activiteiten Werving van gelden Het vermogen van de stichting Beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan stichting The Shelter Ministries

Beleidsplan stichting The Shelter Ministries Beleidsplan stichting The Shelter Ministries Kamerik, maart 2015 www.shelter-ministries.org bestuur@shelter-ministies.org Beukenhof 1 3471 CZ Kamerik 1. Doel en aanpak Voor u ligt het beleidsplan van stichting

Nadere informatie

Met hartelijke groet, Simone Delorme Johan de Ruiter Floris van der Schot Oene Gerritsma

Met hartelijke groet, Simone Delorme Johan de Ruiter Floris van der Schot Oene Gerritsma JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Verantwoording boekjaar 2015 Stichting Life After War... 4 Inleiding... 4 Terugblik op 2015 activiteiten, resultaten en financiën... 4 De activiteiten... 4

Nadere informatie

Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE

Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Balans... 2 3 Toelichting op de balans... 3 4 Winst- en verliesrekening... 4 5 Toelichting op de winst- en verliesrekening... 5 6 Bestemming resultaat boekjaar 2008...

Nadere informatie

Stichting Wirja Beleidsplan

Stichting Wirja Beleidsplan Stichting Wirja Beleidsplan 2016-2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Inleiding Doel Stichting Wirja Werkzaamheden Organisatiestructuur Financiering en schenkingsbudget

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis

Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. DE ORGANISATIE KORT EN BONDIG... 3 1.1. WIE WE ZIJN / DE GESCHIEDENIS... 3 2. DE NORMEN EN WAARDEN VAN STICHTING GEEFGRATIS...

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Hoofdstuk 1 Managen = iemand iets laten doen waarvan jij vindt dat het nodig is. Dit gaat d.m.v. communicatie. Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde

Nadere informatie

Stichting Tempel Europa. Beleidsplan 2016

Stichting Tempel Europa. Beleidsplan 2016 Stichting Tempel Europa Beleidsplan 2016 februari 2016 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Strategie... 1 2.1 Statutaire doelstellingen... 1 2.2 Afwezigheid van winstoogmerk... 1 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 I N H O U D Voorwoord 2 Financieel jaarverslag 2014 3 Jaarrekening van 31 december 2014 4 Toelichting op de balans van 31 december 2014 4 Toelichting

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children

Beleidsplan Joy for Children Beleidsplan Joy for Children Hagestein, September 2015 Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 465 kinderen kleding, voeding, onderwijs en medische zorg

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

1. Beleidsplan Stichting Phoenixx

1. Beleidsplan Stichting Phoenixx 1. Beleidsplan Stichting Phoenixx Stichting Phoenixx is opgericht d.d. 10 november 2014 en gevestigd aan de : Van Sijsenstraat 57a, 9724 NM te Groningen. E info@phoenixx.foundation M +31 6 24280197 ING

Nadere informatie

Syllabus. Leerdoelen voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A

Syllabus. Leerdoelen voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A Syllabus en voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A Modules: Bedrijfsdoelstellingen & kengetallen Financiële administratie Kosten & prijzen Bedrijfsvorm & wetgeving EBC*L International,

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie 1.0 Status Definitief 1 November 2011 Pagina 1

Inhoudsopgave. Versie 1.0 Status Definitief 1 November 2011 Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie... 2 Missie en visie... 3 Doelstellingen 2010-2015... 4 Fondswerving... 5 Financieel beleid beheerskosten... 6 Verhouding tot ondersteuningscommissies... 7 Versie 1.0 Status Definitief

Nadere informatie

Activiteiten verslag 2014

Activiteiten verslag 2014 Activiteiten verslag 2014 Voorwoord Stichting Talud richt zich op het ondersteunen van kleinschalige integrale kinderprojecten die voor ogen hebben de zelfredzaamheid van kinderen te vergoten. Dit doet

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 & Beleidsplan 2015. Stichting Over Rood

Jaarverslag 2014 & Beleidsplan 2015. Stichting Over Rood Jaarverslag 2014 & Beleidsplan 2015 Stichting Over Rood Stichting Over Rood Registratienummers RSIN : 853009715 KvK Nummer : 58372652 Contactgegevens Adres : Grebbeberglaan 15, 3527 VX Utrecht Telefoon

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. De bestuursleden zijn:

Jaarverslag 2003. De bestuursleden zijn: Jaarverslag 2003 Jaarverslag 2003 Op 11 juli 2003 werd de Stichting Kondanani Nederland opgericht. Op die datum is de akte gepasseerd bij notaris Mr.H.L.J.Kamps te Leiden. Tevens staat de Stichting ingeschreven

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie