Beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2012-2014"

Transcriptie

1 Beleidsplan Stichting Yourney 15 juni 2012 te Amsterdam Introductie Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Yourney. De stichting Yourney, hierna genoemd als Yourney ; is notorieel opgericht per datum 15 maart 2012 te Amsterdam. Gezien de oprichting in de loop van 2012 heeft plaatsgevonden, is dit eerste beleidsplan geen compleet gebruikelijk twee-jaren plan. Dit plan heeft namelijk een gebroken boekjaar (2012) en dient daarom te worden geintrepreteerd als een plan ter opstart van de werkzaamheden van de stichting. Jurdische structuur Stichting Yourney is naast het zijn van haar eigen rechtspersoon ook de volledige en enige eigenaar van de B.V. Barrio Life. Deze B.V., hierna genoemd als Barrio Life ; heeft als doel het overgrote deel van de inkomsten te generen om de kosten te dekken van de activiteiten in de activiteitenkalender van Yourney. Later in dit plan wordt teruggekomen op het onderwerp inkomsten van Barrio Life en het financiele verband tussen de twee rechtspersonen. Barrio Life, tevens opgericht in Amsterdam op dezelfde dag als Yourney, is een reisorganisatie die meerdere kleinschalige groepsreizen binnen én buiten Europa uitvoert en zich richt op Nederlandse en Vlaamse reizigers. Het doel van de oprichting van beiden de rechtspersonen; Barrio Life en Yourney, is het duidelijk scheiden van organisatie, administratie en financien van beiden entiteiten. Dit omdat Barrio Life concurreert met andere reisorganisaties en streeft naar winst, terwijl Yourney een puur sociaalmaatschappelijk doel heeft en geen winstoogmerk kent. Hierin dient Barrio Life puur als de inkomenverschaffer of donor te worden geinterpreteerd van Yourney, en Yourney de ontvanger en gedoneerde; waarbij beiden organisaties een ander beleidsplan en activiteitenkalander hanteren. Visie Yourney Yourney is opgericht vanuit de wens en missie om een structurele positieve gemeenschapsondersteuning te bieden in bepaalde regio s en gemeenschappen in landen buiten Nederland. De genoemde bovenstaande wens is en de hier volgende visie is ontstaan vanuit de ruimschootse ervaring en bewustzijn van de ongelijkheid tussen de inwoners van landen in de wereld en binnen landen en regio s. De genoemde ongelijkheid wordt gedefinieerd als een verschil in gezondheid,

2 levensomstandigheden en sociale-maatschapelijke kansen tussen gemeenschappen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. De intentie van Yourney is om de inwoners binnen bepaalde gemeenschappen op een positieve manier te ondersteunen in hun huidige levenssituatie. De term positief wordt gedefinieerd als zijnde een doordachte en vooraf grondig geanalyseerde ondersteuning die als een positieve ontwikkeling wordt geinterpreteerd door de gemeenschap niet alleen op korte-termijn, maar voor zo ver mogelijk ook op lange-termijn. Hierbij is de term structureel, de sleutel om de ondersteuning positief te laten uitpakken op de lange termijn. Structurele ondersteuning dient te worden geintepreteerd als allereerst zijnde een financiele investering. In samenwerking met een lokale partner (NGO of non-profit rechtspersoon) in het land van kwestie, hierna genoemd als De lokale partner, wordt geinvesteerd in een gemeenschapsverbeteringproject van de lokale partner. Ten tweede bevindt de structurele ondersteuning zich in de duur van de investering. Het doel is om een langdurige financiering aan te gaan van het lokale project, dit zodat de ondersteuning positief uitpakt, niet alleen op kort-termijn, maar juist op lange termijn. De landen en regio s waar de ondersteuning plaatsvindt bevinden zich buiten Nederland. Yourney heeft Noord-Europa geformuleerd als een ijkpunt en referentiepunt op het gebied van gezondheid, levensomstandigheden en sociale-maatschappelijke kansen. Het is belangrijk te vermelden dat het doel niet is om buitenlandse gemeenschappen volgens Noord-Europees model te willen ontwikkelen, noch een Westerse doctrine of filosofie over levenskwaliteit te willen inmlementeren. Het doel is wél; een door beiden; de gemeenschap en lokale partner, gewenste ondersteuning te bieden in coherentie met de missie van Yourney. Visie Barrio Life Barrio Life is ontstaan vanuit de rechtspersoon van Yourney en heeft zoals beschreven als doelstelling; Zo sociaal-cultureel positief mogelijk zakendoen en tegelijkertijd een maximaal hoeveelheid inkomsten te generen voor Yourney. Desalniettemin, los van de duideijk commerciele doelstelling en missie is de visie van Barrio Life tevens sociaal-cultureel gericht. De visie van Barrio Life is het begrip voor de interculturele verschillenen tussen mensen te versterken en het bewustzijn van de overeenkomsten te benadrukken. De definitie van de zin: Zo sociaal-cultureel positief mogelijk zakendoen ; heeft betrekking op de visie van de organisatie. Barrio Life ontwikkelt, organiseert, vermarkt en verkoopt namelijk zelf; reizen naar regio s van vaak ontwikkelingslanden, waarbij toeristische operationele duurzaamheid op het gebied van natuur en cultuur intern een primaire eis is. Daarnaast is het gebruik van lokale producten, accomodaties, vervoer, personeel tegen eerlijke prijzen een tweede kernwaarde. Tot slot is het respect voor culturele tradities en sociale etiquetten het derde grondvest. Tijdens en voorafgaand aan de uitvoering van een reis bestaan er tevens drie sub-doelstellingen: 1. Een evenwichtig en voor beiden de lokale en buitenlande participant een eerlijk transactieproces te bereiken; 2. Voor de reiziger een ongeevenaar educatief, entertaining, extatisch en mentaal en fysiek loskoppelende ervaring te berwerkstelligen;

3 3. Voor de lokale participant een financieel inkomen, culturele eigenwaarde en uitwisseling van kennis te bereiken. Na afloop van de uitgevoerde reis beoogt het sociaal-cultureel zakendoen dat de reiservaringen die door de reiziger en de lokale personen betrokken bij de uitvoering, dusdanig van kwaliteit waren dat er twee sub-doelstelling zijn geformuleerd als na-effect van de reis. 1. Een bewustwording, opinieverandering en acceptatie van de reiziger en lokale betrokkene na afloop van de genoten gedeelde activiteiten. 2. Een call for action van de reiziger en/of lokale betrokkene die kan resulteren in een structurele lokale en/of Nederlands/Vlaamse gemeenschapsverbetering Financieel verband rechtspersonen Het business-model van Yourney is gebaseerd op een visie van sociaal ondernemen en het bewustzijn van de haalbaarheid van dit ondernemen. In andere woorden, om tot de geformuleerde missie te komen van Yourney, zullen er stabiele en groeiende inkomsten dienen te worden gegenereerd. Gezien de tendens van inkomsten voor social doelen steeds meer buiten de subsidiesfeer begint te liggen, en de effectiviteit van sociaal ondernemen sterk afhangt van een werkend business-model, is Barrio Life als reisorganisatie in het leven geroepen. De commerciele activiteiten van Barrio Life hebben als doel op de middelange-termijn een stabiele inkomens basis te creeren, zodat Yourney een steeds extensievere activiteitenkalender kan hanteren. Desalniettemin, aangezien Barrio Life zich nog in de opstartfase bevindt van de organisatie en er op het moment van schrijven nog geen inkomsten zijn, laat staan een break-even point bereikt kan worden, noch winst, is het aannemelijk dat Yourney vanuit deze inkomstenbron binnen dit beleidsplan nog geen inkomsten zal ontvangen. Echter het financieel verband tussen de twee rechtspersonen, wat reeds van kracht is per oprichting en omschreven is in de statuten van Barrio-Life, wordt hierna uiteengezet. 1. Winstuitkering Zoals vastgesteld in de Barrio-Life statuten, zal in het geval van bereikte winst na belasting en investeringen, een winstuitkering plaatsvinden ten gunste van Yourney, na afloop van het betrekkelijke boekjaar Alvorens de mogelijke winst wordt uitgekeerd, zal de directie van Barrio Life eerst analyseren of bepaalde investeringen, aflossingen of andere provisies dienen te worden gemaakt ter bevordering van de concurrentie, strategische en/of financiele situatie van Barrio Life. Na mogelijke provisies zal de overgebleven winst uitgekeerd worden aan Yourney. De manier van winstuitkering zal bepaald worden in samenspraak met de fiscalist en boekhouder van Barrio Life en Yourney, en zal beschreven worden in het volgende beleidsplan. Naar alle waarschijnlijkheid zal in het volgende beleidsplan een reeele winstverwachting worden gemaakt voor de komende jaren. Echter binnen het huidig beleidsplan is de verwachting dat het onderdeel winstuitkering uit zal komen op nul euro s.

4 2. Projectdonatie Barrio Life voert culturele reizen uit naar regio s van landen, waar door reizigers samengeleefd en gereist wordt met de lokale bevolking van bepaalde gemeenschappen. Deel van deze culturele interactie is de koppeling van de reis aan een lokaal project. Dit lokale project behoort vaak toe tot de lokale partner waar Yourney mee samenwerkt. Binnen de sociaal-maatschappelijk visie van Barrio Life en tegelijkertijd om direct al inkomsten te genereren voor Yourney, wordt er per reiziger binnen de totale Barrio Life reissom een bepaald bedrag gereserveert voor stichting Yourney. Op het moment van schrijven en ter voorbeeld, bezit Barrio Life reeds een reisconcept waarbij een bedrag van 50 euro bepaald is per reiziger dat wordt gereserveert en overgemaakt ten gunste van Yourney. Dit bedrag wordt door Barrio Life vermarkt aan de reiziger als een een sociale dank aan de lokale gemeenschap voor het hebben mogen bezoeken van de regio. In praktijk komt het erop neer dat zodra een reis genoeg betalende reizigers heeft en dus doorgaat, de gedane betaling door de reizigers van de complete reissom binnen Barrio Life geadministreerd wordt. Na binnenkomst van de reissommen van de reizigers, zal in één keer het totale bedrag van 50 euros (op het moment van schrijven), vermenigvuldigd door het aantal betalende reizigers, overgemaakt worden naar de banrekening van Yourney. De inkomstenverwachting van dit onderdeel is voornamelijk afhankelijk van het aantal reizen dat uigevoerd wordt. Daarnaast heeft elk reisconcept een maximum aantal deelnemers per uitgevoerde reis en is het aantal reizen dat uitgevoerd kunnen worden ook gelimiteerd. De reden voor de limitatie is voornamelijk gebaseerd op de grondwaarden van Barrio Life en haar sociaal-maatschappelijke visie. Onderstaand de inkomstenprognose voor Yourney voor dit onderdeel. Zoals weergegeven groeien het aantal reisconcepten geleidelijk over tijd, afhankelijk van de ontwikkeling van de concepten binnen Barrio Life. Daarnaast hanteert Barrio Life een verwachting van een bezettingsgraad van 80% per reis. Tot slot worden deze prognoses vermenigvuldigd met de gestelde inkomsten van 50 euro per betalende reiziger. Boekjaar Reisconcept Aantal jaarlijkse verwachte uitgevoerde reizen Gemiddeld aantal reizigers Inkomsten in euro's per persoon Totaal in euro's per reisconcept Totaal in euro's per jaar Marokko Spanje Marokko Spanje Turkije Tabel 1: Inkomstenprognose Yourney onderdeel Projectdonatie 3500

5 3. Periodieke donatie Gedurende de uitvoering van de reisconcepten van Barrio Life worden de lokale projecten van de lokale partner geintegreerd binnen het reisprogramma. Een lokale excursie, workshop en of bezoek aan of met het lokale project wordt altijd vergezeld met een uitleg over de lokale partner, het lokale project en de relatie tussen Barrio Life en het project. De reiziger zal hier duidelijke gemaakt worden dat hij of zij het bedrag van 50 euro heeft voldaan ten doelstelling van een structurele investering van de gemeenschap zoals beschreven in de visie van Yourney. Daarnaast zal de reiziger worden aangemoedigd tijdens en na afloop van de reis om periodieke donor te worden van het lokale project. In praktijk komt het er op neer dat de reiziger, indien geintresseerd, na afloop van de reis een document tekent dat een bepaalde bedrag autoriseert. Dat bedrag wordt via automatische incasso van de rekening van de ex. reiziger en periodiek afgeschreven en ten gunste van de bankrekening van Yourney bijgeschreven. De periodieken die Yourney voor zal stellen zullen maandelijks (minimaal 5 euro), driemaandelijks (minimaal 20 euro) en jaarlijks (minimaal 100 euro) zijn. De schattingen voor deze inkomsten hangen allereerst af van de lokale projecten die door Yourney worden geselecteerd in de regio s van de landen waar Barrio Life actief is. Deze projecten dienen attractief te zijn, zodat de periodieke donor besluit erin te investeren. Ten tweede hangt de conversie van reiziger naar periodieke donor sterk af van de manier waarop het lokale project geintregreerd wordt met het reisconcept en hoe op locatie het project wordt gecommuniceerd en gemotiveerd. Tot slot, ten derde, ligt de uiteindelijke beslissing bij de reizigers en hun beslissing. Vooral de derde afhankelijkheid maakt het moelijk een reeel schatting te maken van de inkomsten die Yourney kan genereren met dit onderdeel. Onderstaand de inkomstenprognose voor Yourney voor dit onderdeel. Het aantal donors per reis (5 reizigers gemiddeld), is gesteld p 1 voor het eerste boekjaar. Deze donor naar verwachting kiest voor de laagste donoruitgave (maandbetaling). Zoals weergegeven wordt verwacht dat de effectiviteit van het verkrijgen van donors in het weede boekjaar verbeterd en zo zorgt voor een conversie van twee donors per reis. Verder is het belangrijk te vermelden dat de totaalinkomsten voor boekjaar verhoogd zijn met de inkomsten van de donors van het vorige jaar. De verwachting is namelijk dat donor, minimaal twee jaar donor blijven, waardoor Yourney cumulatief inkomsten vergaard. Boekjaar Reisconcept Aantal jaarlijkse verwachte uitgevoerde reizen Gemiddeld aantal donors Inkomsten in euro's jaarlijks per persoon Totaal in euro's per reisconcept Totaal in euro's per jaar Marokko Spanje Marokko Spanje Turkije

6 Bestuur en leden Zoals de statuten van Yourney stellen, bestaat het dagelijks bestuur om het moment van schrijven uit drie personen: zijnde de Voorzitter, de penningmeester en de secretaris. De voorzitter Rikkert Barendse is onder andere verantwoordelijk voor: het beleidsplan, de strategie van Yourney en het leggen en onderhouden van beleidscontacten met de lokale partners in de landen waar de lokale projecten plaatsvinden. De penningmeester Wendy Jacobs is onder andere verantwoordelijk voor de algemene (financiele) administratie van Yourney, de financiele transacties van Barrio Life naar Yourney, en en transacties van de donors (leden) naar Yourney. De secretaris Rob van Campenhout is onder andere verantwoordelijk voor het contact met de lokale partners op het gebied van informatie-inwinning over de stand van zaken van de projecten en communicatiemateriaal opstellen en versturen naar leden. Naast de drie genoemde personen, zal Yourney stichtingleden krijgen in de vorm van donors van de lokale projecten. Deze stichtingleden hebben recht op informatie over het lokale project waar men aan doneert, maar hebben geen stemrecht binnen de stichting. Verder zal er een worden bijgehouden, waarin de inkomsten per lid per periodiek worden genoteerd, naast een bestand van de getekende donordocumenten. Vermogenbeheer Het vermogen van Yourney, verkregen via de drie besproken onderdelen: Winstuitkering, Projectdonatie en Periodieke donate, wordt per onderdeel apart bijgehouden, dit om ten alle tijden op de hoogte te zijn van de inkomsten per onderdeel en om hierop ook de strategie te kunnen bepalen van de inkomstenstromen. De penningmeester stelt in samenwerking met de boekhouding maandelijks een staat op van de inkomsten en uitgaven per onderdeel en de totale inkomsten en uitgaven en bespreekt dit in de maandelijkse bijeenkomst van het bestuurd. De bevoegdheid van belissingen is notarieel vastgelegd in de statuten van de Stichting. De voorzitter is bevoegd, verplicht samen met één van de andere twee functionarissen van het bestuur, beslissingen te nemen die notorieel tot verandering kunnen leiden in de statuten. Wat betreft de dagelijkse uitgaven van Yourney is de penningmeester bevoegd bedragen tot en met 500 euro uit te geven. Bedragen tussen de 500 en euro zullen pas na akkoord van het bestuur uitgegeven kunnen worden. Het akkoord binnen het bestuur wordt bereikt door het behalen van de meerderheid van de stemmen. Uitgaven van boven de euro zullen op basis van een ingediend projectplan worden voorgelegd aan het bestuur, waarbij een bedenktijd van twee weken geldt alvorens een stemronde zal plaatsvinden. Bij deze uitgaven zal een unanieme beslissing behaald moeten worden in de stemronde, alvorens de uitgave plaats kan vinden.

7 Uitgaven of investeringen in onroerend goed, waardeinvesteringen en materiele investeringen zullen naar alle waarschijnlijkheid pas mogelijkerwijs in het volgende beleidsplan worden ingediend. Daarom zal over de procedure van vermogenmanagment met betrekking tot waardeinvesteringen nog niet worden ingegaan. Activiteitenkalender De uitgaven van Yourney worden half-jaarlijks begroot op basis van de inkomstenprognose van de verschillende inkomstenonderdelen, de liquide reserves en het strategisch plan van de stichting. Van de drie inkomstenonderdelen, is de Project-donatie, het onderdeel wat compleet verband houdt met de verkoop van de Barrio Life reizen. Het moment waarop Barrio Life en reis uitvoert, vloeit er, het zoals eerder beschreven bedrag, per reiziger via Barrio Life naar Yourney. Het overgrote gedeelte van dit bedrag (90%) wordt vrijwel direct doorgestuurd naar de lokale partner voor de volgende investering op basis van het geacordeerde projectplan van de partner. De overige 10% van het bedrag zal geprovisioneerd worden om de overheadkosten te betalen van Yourney. Andere uitgaven aan lokale partners zijn afhankelijk van het inkomstenonderdeel Periodieke-donatie. Indien, zoals eerder begroot, de inkomsten van dit onderdeel naar verwachting presteren, zal in samenwerking met de partner eind 2012 besloten worden of de uitgave naar het reeds geacordeerde projectplan verhoogd worden óf dat er een ander projectplan opgesteld zal worden waar deze uitgaven aan gealloceerd worden. Zoals vermeld is de verwachting dat in dit beleidsplan een winstuitkering plaatsvindt van Barrio Life ten gunste van Yourney miniem en wordt daarom in het toekomstig strategischplan geen rekening gehouden met dit inkomstenonderdeel. Onderstaand is de activiteitenkalendr weergegeven van dit beleidsplan. De boekjaren zijn verdeeld in kwartalen, waarbij binnen elk kwartaal een bepaald project de hoofdactiviteit is. De drie functionarissen hebben all drie, zoals eerder beschreven, een speciale hoofdtaak. Naast de genoemde taken verzorgt de penningmeester de halfjaarlijkse uitgaven begroting en is de Voozitter verantwoordelijk voor het jaarlijks strategisch plan. Boekjaar Perioden Hoofdtaken en projecten Voorzitter Penningmeester Secretaris Juli-september Project Bouhjab Projectplan accorderen Financiele boekhouding opstellen Communicatieplan oktober-december Project Bouhjab en Strategisch plan Evaluatie investeringen en strategie Boekhouding, en uitgaven begroting januari-maart Project Spanje Contacten leggen Boekhouding en april-juni Project Spanje Projectdeifnitie Boekhouding, en uitgaven begroting

8 Juli-september Project Spanje Projectplan accorderen Boekhouding en oktober-december Project Turkije en strategisch plan Contacten leggen en strategie Boekhouding, en uitgaven begroting januari-maart Project Turkije Projectdefinitie Boekhouding en april-juni Project Turkije Contacten leggen Boekhouding, en uitgaven begroting Projectinvesteringen De investeringen van Yourney in de lokale ondersteunde projecten zijn verschillend van aard. Zoals beschreven aan het begin van het beleidsplan ligt de focus op structurele postieve investeringen op het gebied van gezondheidzorg, levensomstandigheden en sociale-maatschappelijke kansen. In praktijk komt het erop neer dat via de lokale partner investeringen worden gedaan in projecten van de partner. Gezien de structurele aard van de investeringen zijn het vaak infrastructurele en duurzame materiele goederen. Voorbeelden zijn waterputten, zonnepanelen, toiletten en douches, waterleidingen, schoolbanken, schoolboeken, bouwmateriaal etc. Elke gemeenschap en lokale partner heeft een andere missie en visie, welke leidt tot bepaald investeringen. Desalniettemin zullen investeringen altijd van te voren worden gepresenteerd door de lokale partner, welke getoetst worden door Yourney op de doelstelling van de stichting en waarna deze worden geaccordeerd of worden aangepast, zodat deze binnen de doelstelling vallen.

9

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Handboek van het Programma

Handboek van het Programma INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma 2007-2013 Handboek van het Programma Richtlijnen betreffende Subsidiabiliteit en Projectbeheer Versie 19/11/2010 Grensoverschrijdend

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Een VBDO handleiding voor de structurele inbedding van MVO Consultancy and Research for Environmental Management Spuistraat 104d 1012

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

www.goededoelenmonitor.nl

www.goededoelenmonitor.nl www.goededoelenmonitor.nl Performance Prediction Scan (PPS) Succesfactoren voor maatschappelijke prestatie Auteurs: Kellie Liket, PhD studente ECSP, Erasmus Universiteit Rotterdam Karen Maas, Assistent

Nadere informatie

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Alpe d HuZes

Beleidsplan. Stichting Alpe d HuZes Beleidsplan Stichting Alpe d HuZes Opgesteld op: 10 junir 2014 Kenmerk: Beleidsplan-2014V02 Stichting Alpe d HuZes p/a Fazantstraat 33 4105 WL CULEMBORG www.opgevenisgeenoptie.nl Pagina 2 Wijzigingshistorie

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 49BD1BV 8 JANUARI 2014 Voorwoord Als eerstejaars studenten

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2019. Stichting Libre Foundation

Beleidsplan 2015-2019. Stichting Libre Foundation Beleidsplan 2015-2019 Stichting Libre Foundation Stichting Libre Foundation Internet: www.librefoundation.nl Email: info@librefoundation.nl Postadres: KNSM-laan 276 1019 LM AMSTERDAM Telefoon: +31 (0)6

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds?

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot het structureren van één privaat vastgoedfonds voor zowel private als institutionele

Nadere informatie

Inhoud. Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005

Inhoud. Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005 Inhoud Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005 1. Net4kids: missie, visie en doelstelling 2. Voorwoord 3. Samenvatting

Nadere informatie

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Contents 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Jacana Business Empowerment... 3 Doelstelling... 3 Visie... 3 Werkwijze... 3 2. Organisatie... 4 Stichting Jacana

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Risico s op misbruik en oneigenlijk gebruik Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 september 2008 Ministerie van Sociale

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Michiel Kort Dirk Louter 13 juli 2011 43267 Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Inhoud Pagina

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Risicomanagement bij waterschappen

Risicomanagement bij waterschappen Risicomanagement bij waterschappen Masterscriptie Naam: Jeroen Scholten Studentnummer: 0017590 Datum: 16-05-2007 Begeleiders: Prof. Dr. P.B. Boorsma, Universiteit Twente Dr. S.M.M. Kuks, Universiteit Twente

Nadere informatie

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar De publieke lokale mediasector. Een sector

Nadere informatie