1 Persoonlijk profiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Persoonlijk profiel"

Transcriptie

1 Het persoonlijk profiel bestaat uit vier manieren om naar jezelf te kijken plus een samenvatting van het totaal, een curriculum vitae (cv) en een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP.) Vijf onderdelen dus. Dat zijn de volgende: 2 Competenties 1 Leer- en werkstijlen Ik 3 Kwaliteiten en valkuilen 5 Samenvatting, cv en POP 4 Interesses, dromen / ambities 1 Leer- en werkstijlen Op basis van een bepaalde theorie (bijvoorbeeld die van David Kolb) stel je vast wat jouw favoriete leer- en werkstijl is en welke stijl (of stijlen) je te weinig toepast. Het mooie is dat deze stijlen aan te leren zijn, zodat je je zwakkere kanten kan verbeteren. 2 Competenties Bij dit onderdeel maak je een test om meer over je competenties te weten te komen. 3 Kwaliteiten en valkuilen Aan de hand van je laatste competentieroos, twee vragenlijsten en een knipblad maak je een persoonlijke kwaliteitenkaart. Daarna inventariseer je je allergieën en je zwakke kanten om te voorkomen dat je een opleiding of beroep kiest waarin je ongelukkig wordt. 4 Interesses, dromen/ambities Wat heeft je belangstelling? Wat vind je leuk om te doen of te onderzoeken? Daar zitten belangrijke aanwijzingen voor de opleiding of het beroep waar je bij uitstek geschikt voor bent. 5 Samenvatting, CV en POP De belangrijke dingen die je nu over jezelf weet, ga je eerst samenvatten, om vervolgens de dingen die je aan een toekomstige opdrachtgever wilt tonen te selecteren en netjes te presenteren. Tot slot maak je een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). 1

2 Mensgerichte stijlen Taakgerichte stijlen steen 1 Leer- en werkstijlen 1 Leer- en werkstijlen David Kolb (1939) ontwikkelde een theorie over hoe mensen leren en werken. Die theorie kan je gebruiken om erachter te komen wat jouw favoriete leer- en werkstijl is en welke stijl je sterker zou kunnen ontwikkelen. Er zijn vier stijlen en elke stijl heeft sterke en zwakke kanten. Je kan de stijlen ook beschouwen als fases in een cirkelvormig proces van denken, beslissen, doen, bezinnen en weer denken, beslissen, doen enzovoort. Een overzicht van de vier werkstijlen ziet er in een schema als volgt uit: Praat-stijl / beslisser Praktisch 'Wat heb ik ervaren/geleerd?' 'Hoe kan ik de theorie in de praktijk gebruiken?' Leert veel als iets voorgedaan wordt Maakt makkelijk contact Resultaatgericht Liefhebber van structuur Doelgericht Doe-stijl / doener Snel en oplossingsgericht Beslist en zeker Logisch denkend Springt in het diepe 'Welke mogelijkheid ga ik uitproberen?' 'Al doende leert men' Nuchter Groot aanpassingsvermogen in een groep Iemand met deze stijlen is snel en direct Denk-stijl / theoreticus Bewaak-stijl / bezinner / dromer Vernieuwend Diepgang in denken en voelen Waarnemen Zoekt verbanden 'Hoe komt het dat ik dat voel of vindt?' 'Er is altijd nog weer een andere oplossing te verzinnen' Vóór een opdracht eerst de theorie bestuderen Ordelijk Voorzichtig Plannenmaker Terugkijken (reflecteren) op ervaringen Gestructureerd 'Ik doe wat ik beloof' geïnteresseerd in mensen Fantasierijk 'Ik wil hier even over nadenken' Iemand met deze stijlen neemt de tijd en is indirect Doe de tests voor dit onderdeel van het persoonlijk profiel en noteer wat daar uitkomt.

3 Opdracht Geef antwoord op de volgende 24 vragen door middel van een kruisje bij het bijbehorende cijfer. Met een kruisje in de 1 geef je aan dat de stelling voor jou niet opgaat, met een kruisje bij 5 is de stelling helemaal waar. Welke van de vier werk- en leerstijlen heeft jouw voorkeur? In hoeverre geldt de stelling voor jou? Zet een kruisje in de juiste kolom. Stellingen Ik vind het plezierig met een nieuw onderwerp kennis te maken doordat een ander me in het kort de kernpunten daarover vertelt. 2 Ik leer in het algemeen veel van gesprekken met anderen over een onderwerp. 3 Ik leer in het algemeen veel van zelfstudie. 4 Voor mij is het belangrijk dat de praktische bruikbaarheid van kennis en vaardigheden die ik leer direct duidelijk is. 5 Ik vind het van belang dat ik eenduidige (er is maar 1 uitleg mogelijk) vragen krijg voorgelegd waar een eenduidig antwoord op mogelijk is. 6 Ik vind het plezierig in een verslag mijn eigen mening te kunnen weergeven. 7 Ik vind het belangrijk dat een onderwijsprogramma goed is gestructureerd. 8 Ik leer veel van dingen die ik aan den lijve meemaak. 9 Inductief redeneren dat is het opnemen van uiteenlopende gegevens in één totaal verhaal ligt mij goed. 10 Van het samenwerken met anderen aan een theoretisch of praktisch probleem leer ik in het algemeen veel. 11 Ik leer veel van het oplossen van vragen en opdrachten die bij een onderwerp zijn geformuleerd. 12 Ik vind het plezierig als nieuwe informatie op een overzichtelijke manier wordt gepresenteerd. 13 Ik vind het van belang goed op de hoogte te zijn van de feiten voor ik in discussie ga. 14 Uitzoeken wat de achtergrond van een probleem is doe ik graag. 15 Als ik iets nieuws leer (kennis of vaardigheden) wil ik graag kritiek van anderen op mijn prestaties. 16 Ik vind het leuk veel te leren en te weten, ook al kan ik met die kennis niet direct wat doen. 17 Ik vind het leuk in een discussie mijn mening over een onderwerp te geven, ook als ik nog niet precies weet hoe de vork in de steel zit. 18 Als ik nieuwe vaardigheden oefen is het voor mij van belang geregeld te horen of ik het wel goed doe. 19 Onderzoekend bezig zijn ligt mij goed: ik houd ervan feiten te verzamelen om hypothesen (stellingen) te toetsen en geleidelijk aan conclusies te formuleren. 20 Een onbekend probleem of onbekende situatie prikkelt mijn nieuwsgierigheid: ik wil er dan graag meer over weten. 21 Ik vind het van belang in een open situatie te leren waarin ik niet vastzit aan bepaalde vormen of regels. 22 In een onbekende situatie kijk ik graag de kat uit de boom. 23 Ik leer in het algemeen veel van rollenspel en dergelijke werkvormen. 24 Nieuwe situaties roepen bij mij veel vragen en interesses op: ik wil graag weten hoe ze in elkaar zitten en wat de achtergrond ervan is. +/

4 Bij elke stelling heb je 1, 2, 3, 4 of 5 aangekruist. Dat zijn de punten om op te tellen. Beslissers: optellen punten bij stellingen 1, 5, 7, 12, 13, 18 en 22 Bezinners: optellen punten bij stellingen 2, 6, 8, 10, 15, 21 en 23 Denkers: optellen punten bij stellingen 3, 9, 14, 16, 19, 20 en 24 Doeners: optellen punten bij stellingen 4, 8, 11, 12, 17, 18 en 23 Zijn er tijdens het invullen van deze vragenlijst nog dingen bij je opgekomen die je van belang acht? Noteer die dan hier: Opdracht Bespreek met een klasgenoot met wie je hebt samengewerkt de werkstijlen waar jullie jezelf het meest in herkennen. Herken jij dat bij de ander tijdens de uitvoering van een project (en ziet de ander bij jou hetzelfde als jijzelf)? Bespreek met elkaar voorbeelden van projectwerk of andere situaties die duidelijke aanwijzingen geven over welke werkstijlen het meest bij jullie passen. Schrijf hieronder op wat je besproken hebt. Datum: Gesproken met:

5 steen Persoonlijk profiel 1 2 Competenties Je kent waarschijnlijk de competentiekaarten voor onderzoeken en ontwerpen wel, waarin voor acht competenties omschreven staat wat je in klas 1/2, klas 3/4 en in de bovenbouw moet beheersen. Deze kaarten zijn in pdf-vorm te vinden in de bouwstenen bibliotheek in het vakje 'Achtergrondmateriaal'. Deze acht beroepsbekwaamheden zijn: Onderzoeken Doorzettingsvermogen Procesgericht werken Individueel werken Kennisgerichtheid Ontwerpen Samenwerken Inventiviteit Plannen en organiseren O N D E R Z O E K E N O N D E R Z O E K E N doorzetten oeker Je ontwik kelen tot een onderz Ontwikkelen gaat vaak staps- of sprongsgewijs. Er zit meestal een logische volgorde in die stappen of sprongen. Je kunt dit vergelijken met de schillen van een ui. Er komt steeds een laag bij die iets toevoegt aan de vorige laag. Om een goede onderzoeker te worden, moet je beginnen bij het begin. Neem stap voor stap. En kijk af en toe terug.dan zie je wat je geleerd hebt en hoe je je ontwikkelt! kl as 1 /2 2 e fa se individueel werken k l a s 3 /4 Je kunt een afgesproken taak goed uitvoeren. k l a s 1 /2 procesgerichtheid >> 2009 [Technasium] Je kunt terugkijken naar het werk dat je gedaan hebt en daar iets van leren. Een onderzoeker is nieuwsgierig en wil weten hoe iets zit. Dat vraagt om veel denkwerk en doorzettingsvermogen. Elk onderzoek verloopt onvoorspelbaar. Soms komen verwachtingen niet uit en moet je helemaal opnieuw beginnen. Onderzoek is nooit af. Je begint met één vraag en voor je het weet, heb je er tien vragen bij! Maar als het goed is, ben je dan ook heel wat wijzer geworden. kennisgerichtheid Je kunt informatie verzamelen en daaruit selecteren wat bruikbaar is. Ontwikkelen gaat vaak staps- of sprongsgewijs. Er zit meestal een logische volgorde in die stappen of sprongen. Je kunt dit vergelijken met de schillen van een ui. Er komt steeds een laag bij die iets toevoegt aan de vorige laag. samenwerken Om een goede ontwerper te worden, moet je beginnen bij het begin. Neem stap voor stap. En kijk af en toe terug dan zie je wat je geleerd hebt en hoe je je ontwikkelt! kl as 1 /2 2 e fa se productgerichtheid Je wilt graag een goed en mooi product maken. k l a s 1 /2 inventiviteit Je verzint fantasierijke oplossingen voor problemen. Een ontwerper is inventief en wil resultaten boeken. Dat vraagt om een goede planning en veel overleg. Ontwerpers werken altijd samen met anderen. Elk ontwerp moet voldoen aan eisen van een opdrachtgever. Dat toets je regelmatig. Het is de uitdaging om je creatieve ideeën te verenigen met die eisen. Dan heb je de kans dat je iets maakt, waar de klant tevreden mee is en waar je trots op kunt zijn. >> Je kunt jezelf en je team motiveren om bij tegenslag toch door te gaan. Je kunt voor jezelf zinvolle taken bedenken en uitvoeren. Je neemt initiatief en vervult taken waarmee je je onderscheidt. Bij een onverwachte gebeurtenis kun je keuzes maken en beslissen hoe je verder gaat. Je staat open voor nieuwe informatie, je denkt vooruit en kunt op tijd bijsturen. Je kunt een onderzoek of ontwerp theoretisch onderbouwen. Je zet theoretische studie in om de kwaliteit en het niveau van je onderzoek of ontwerp te verhogen. O N T W E R P E N Je weet wat je sterke en zwakke punten zijn bij samenwerken. k l a s 3 /4 Samen met je teamgenoten kun je een tegenslag overwinnen. >> O N T W E R P E N per Je ontwik kelen tot een ontwer 2e fas e kla s 3 /4 Met hulp van je ouders of de docent kun je een tegenslag overwinnen [Technasium] Productgerichtheid plannen en organiseren Je kunt een plan van aanpak maken voor een korte periode. kla s 3 /4 2e fas e Je kunt het met je teamgenoten oneens zijn én het probleem ook weer samen oplossen. Je weet welke wensen en belangen iedereen heeft en kan daar rekening mee houden zonder jezelf tekort te doen. Je wilt een product maken waar een opdrachtgever volgens jou op zit te wachten. Je luistert goed naar een opdrachtgever en controleert regelmatig of diens wensen vertaald worden in jouw oplossing. Je bedenkt creatieve oplossingen en houdt tegelijkertijd rekening met de eisen van de opdrachtgever. Je kent bestaande oplossingen voor een probleem en je kunt er toch nog een nieuwe oplossing aan toevoegen. Je kunt een planning maken voor een heel project. Je kunt zelfstandig een projectplan maken, uitvoeren en bijstellen. >> 2009 [Technasium] 2009 [Technasium] 2 Competenties Aan de hand van de vragenlijst hierna ga je jezelf voor deze acht competenties beoordelen. Zo leg je de kennis die je in de O&O-projecten en over jezelf hebt gekregen vast. Neem je ervaringen bij verschillende O&O-projecten mee bij je oordeel. 5

6 Opdracht Hoe goed ben jij hierin? Zet een kruisje in de juiste kolom. Onderzoek deel 1 van 2 Competenties / Doorzettingsvermogen Discipline Je kan jezelf aan het werk zetten, ook als je er even niet zo n zin in hebt. Omgaan met kritiek Je voelt je niet meteen aangevallen als iemand kritiek levert; je kan ernaar luisteren en je raakt niet meteen van de wijs. Eigen ongelijk erkennen Je kan toegeven dat je het een keertje mis hebt en je weet dat je de wijsheid niet in pacht hebt. Omgaan met mislukkingen Jouw motto is: Van fouten kun je leren! Kalm blijven Hoge toppen en diepe dalen zul je bij jou niet aantreffen; jij blijft rustig en bedachtzaam. Individueel werken Zelfreflectie Je kan in je eentje kijken naar de manier waarop je hebt gewerkt en beoordelen wat je goed en fout hebt gedaan. Vragen stellen Je kan interessante vragen bedenken over een onderwerp waarmee je aan het werk gaat. Kritisch over onderzoeksresultaten Je wilt graag goede resultaten halen maar je vraagt jezelf ook af of goed écht goed is. Werken zonder eindpunt Je vindt het leuk dat het antwoord op een vraag ook weer nieuwe vragen oproept. Ambitie en interesse uitstralen Je praat en discussieert graag met anderen over een vraagstuk waarmee je bezig bent.

7 Opdracht Hoe goed ben jij hierin? Zet een kruisje in de juiste kolom. Onderzoek deel 2 van 2 Competenties / Procesgericht werken Vooruit denken Als je aan een onderzoek werkt, maak je keuzes waarbij je tegelijkertijd probeert in te schatten wat de gevolgen van jouw keuze zijn. Communiceren over onderzoek Als je aan een ingewikkeld onderwerp werkt, kun je dat toch op een begrijpelijke manier uitleggen aan anderen die er niks vanaf weten. Open staan voor nieuwe informatie Je kunt ertegen als iets wat jij bedacht hebt, helemaal overhoop gegooid wordt, omdat je nieuwe ideeën of gegevens tegenkomt die een heel ander licht op de zaak werpen. Presenteren Als je jouw onderzoek presenteert, dan kun je goed de hoofdlijnen vertellen. Je durft te praten met de toehoorders en vragen te beantwoorden. Onderzoek documenteren Belangrijke beslissingen houd je goed bij in het logboek/portfolio; ook de zaken die niet goed zijn gegaan, schrijf je op. Kennisgerichtheid Gebruiken van basiskennis en specifieke kennis Je duikt graag in de boeken (of gaat het internet op) om je eens flink te verdiepen in een nieuw onderwerp. Analyseren van gegevens Je kunt gegevens uit een onderzoek goed bekijken en beoordelen. Het zet je aan het denken en je legt verbanden. Je neemt de gegevens niet alleen droog aan, maar je kunt er ook mee verder werken. Hoofd- en bijzaken onderscheiden Je krijgt bij een onderzoek heel veel informatie. Je kunt goed bepalen wat belangrijk is en wat onbelangrijk. Je richt je op de belangrijke zaken. De lat hoog leggen Je denkt graag heel hard na over moeilijke onderwerpen en je maakt het jezelf wat dat betreft niet gemakkelijk; je stelt hoge eisen aan jezelf. Positioneren van het eigen onderzoek Je zorgt ervoor dat je altijd goed op de hoogte bent van waar anderen mee bezig zijn op het terrein waarop jij ook aan het werk bent. Tip: als er iets bijzonders aan de hand is met een bepaalde stelling in relatie tot jouw competenties, zet er dan een pijl bij of streep de stelling aan. Je kunt die stelling straks bij het maken van je samenvatting dan snel terugvinden. 7

8 Opdracht Hoe goed ben jij hierin? Zet een kruisje in de juiste kolom. Ontwerpen deel 1 van 2 Competenties / Samenwerken Netwerken Je vindt het leuk om met heel veel mensen contact te hebben. Je stapt gemakkelijk op vreemde mensen af met vragen. Je bent attent voor de mensen die je helpen door ze te bedanken, een kaartje te sturen, door ze op de hoogte de houden of op andere manieren. Teambuilding Je kunt goed samenwerken en je bent in staat om anderen goed samen te laten werken. Omgaan met conflicten Als er in de groep ruzie ontstaat, ben je daar niet bang voor. Je zorgt ervoor dat er met elkaar wordt gepraat en dat een probleem wordt opgelost. Als je ziet dat het helemaal vastloopt, haal je er op tijd een buitenstaander bij die kan helpen. Omgaan met belangen Iedereen kan ideeën hebben over de beste manier van werken of wat het beste resultaat is. Daar raak je niet boos of gefrustreerd over; je probeert samen de beste oplossing te kiezen. Communiceren met collega s Je overlegt goed met de mensen met wie je samenwerkt. Je hebt respect en belangstelling voor het werk van anderen. Productgerichtheid Communiceren met de klant Als je de klant (of opdrachtgever) spreekt, dan luister je zo goed mogelijk en stel je vragen zodat je precies weet wat de klant wil. Als je een presentatie geeft, past die bij de opdracht van de klant. Opdracht vertalen naar product Je neemt eisen van de opdrachtgever serieus en je gebruikt je eigen fantasie, maar je laat je er niet te veel door afleiden. Je kijkt tussentijds steeds of wat je maakt nog klopt met de eisen. Ontwerp verdedigen Je kunt je ontwerp goed toelichten en uitleggen waarom je het juist zó gemaakt hebt en niet anders. Als er vragen over gesteld worden, kun je die goed beantwoorden. Omgaan met druk Als het spannend wordt, of als je nog maar weinig tijd hebt, houd je toch je hoofd koel. Keuzes maken Je denkt goed na over alle mogelijkheden die er zijn. Je mag twijfelen over wat de beste mogelijkheid is, maar je neemt op tijd een beslissing.

9 Opdracht Hoe goed ben jij hierin? Zet een kruisje in de juiste kolom. Ontwerpen deel 2 van 2 Competenties / Inventiviteit Openstaan voor andere invalshoeken Je kiest liever een nieuwe en nog onbekende weg dan het bestaande pad. Als er onverwacht nieuwe mogelijkheden ontstaan, sluit je je daar niet voor af. Eigenwijs zijn Je durft vast te houden aan jouw eigen goede idee zonder dat je de opdracht en de samenwerking uit het oog verliest. Maatschappelijke en culturele interesse Een ontwerper kijkt om zich heen, goede ontwerpen hebben te maken met de tijd waarin we leven. Je bent geïnteresseerd in de wereld om je heen en je interesse gaat verder dan bèta en techniek. Technisch & ruimtelijk inzicht Je kunt in je hoofd een ontwerp zien nog voordat het gemaakt is. Ook kun je er in je hoofd veranderingen op aanbrengen. Technisch-creatief vaardig Je houdt ervan om mooie dingen te maken, maar je wilt ook graag dat jouw producten echt goed bruikbaar zijn. Plannen en organiseren Projectmatig werken In een project werk je aan een opdracht die op een vastgestelde datum af moet zijn. Daar raak je niet van in de stress, dat zet jou juist aan het werk. Faseren Je kunt een goede volgorde van werken maken en de tijd inschatten voor allerlei werkzaamheden. Soms is het werk een ingewikkelde klus waar allerlei werkzaamheden door elkaar heen lopen. Je houdt de planning bij en weet hoe je moet uitkomen met beperkte tijd. Analyseren van problemen Je kunt een probleem opdelen in kleine stukjes, zodat het gemakkelijker op te lossen is. Bij het oplossen houd je rekening met de praktische (on) mogelijkheden. Vooruitkijken, krap plus ruim plannen Bij het maken van een planning weet je dat sommige dingen lang duren als je veel tijd inplant. Dus houd je de druk op de ketel met een strakke planning en heb je ideeën om de belangrijkste doelen altijd te halen. Ontwerp documenteren Goede ideeën houd je bij in het logboek. Alle schetsen, tekeningen en tussentijdse ontwerpen bewaar je zo dat je ze makkelijk terugvindt. 9

10 3 Kwaliteiten en valkuilen 3 Kwaliteiten en valkuilen (ontwikkelpunten) Het document dat je helpt om een bij jou passend project te bedenken en straks een opleiding te kiezen, is de kwaliteitenkaart. In dit deel zoek je ook uit waar je ontwikkelpunten (valkuilen) liggen. Op de kwaliteitenkaart staat te lezen waar je goed in bent en waar je je toe aangetrokken voelt. Aspecten van de kaart heb je al, zoals je laatste competentieroos en je Human Dynamics-portret. Gebruik de kwaliteitenkaart en de twee knipkaarten op de volgende pagina s. (Opmerking: je doet dit knip- en plakwerk voor jezelf, maar ook voor de O&O-docent: zij of hij kan daarmee in één oogopslag zien wat voor type project wel en wat niet bij je past.) Actielijst bij de kwaliteitenkaart: Competentieroos Je docent heeft het bestand van je laatste competentieroos. Vraag om een printje en kopieer het zodanig dat dit in je kwaliteitenkaart past. Kolb of Human Dynamics-portret Al eerder heb je met Human Dynamics of Kolb vastgesteld welk profiel het beste bij je past. Als je dit niet meer weet, of je twijfelt over dit portret, vraag het materiaal dan opnieuw aan bij de docent en bepaal je portret of stijl. Knip het uit de knipkaart en plak dat in op de kwaliteitenkaart. Breintest Ga naar de website en beantwoord de 25 korte vragen. Aan de hand daarvan weet je vanuit welk deel van je hersenen je meestal naar de wereld kijkt: links, rechts of in balans. Kies uit het rijtje woorden dat de test oplevert twee woorden die je bij jou vindt passen: twee uit het linkerrijtje als de test uitwijst dat je vooral vanuit je linkerhersenhelft reageert, twee uit het rechterrijtje als je rechts zit en bij in balans kies je één woord uit elk rijtje. Plak of schrijf de uitkomst en de gekozen woorden op de kwaliteitenkaart. Bètawereld Ga om je interesses te bepalen naar Je vindt hier uitleg over zeven bètawerelden. Lees de site goed door en maak jouw eigen top drie van de zeven bètawerelden die daar worden beschreven. Vul je top drie in op je kwaliteitenkaart. Beroepsprofiel Ga voor de bèta-beroepskeuzetest naar de website Er wordt dertig keer gevraagd tussen twee stellingen te kiezen. Ook je geslacht en leeftijd moet je invullen. Er komt een cirkeldiagram uit met de beroepsprofielen die bij jou passen. Vul de drie best passende profielen in op je kwaliteitenkaart. Groepsrol Ga voor de teamrollentest van Belbin naar de website: Je kiest uit 36 woorden. De uitslag van de test geeft aan welke twee groepsrollen het beste bij je passen en welke het minste bij je past. Vul deze drie rollen in op je kwaliteitenkaart. Nadat je het bovenstaande hebt vastgelegd op de kwaliteitenkaart hierachter, vul je je naam in plus je technasiumloopbaan ([T]-loopbaan), dat wil zeggen: de klassen technasium die je hebt gevolgd. Rechtsboven kan je een foto/selfie plakken. In de lijst kwaliteiten en valkuilen (é en ê) streep je tot slot aan wat je van toepassing vindt op jezelf, zowel é als ê. Valkuilen zijn natuurlijk ook ontwikkelpunten. Bespreek met een klasgenoot die je goed kent elkaars lijst en noteer wat je opvalt.

11 Naam: [T] loopbaan: Kwaliteitenkaart Plaats voor een pasfoto of selfie Competentieroos Beroep en interesses Persoonlijkheid Groepsrol 11

12 Knipblad 1 Human Dynamics of Kolb HD: Knip je lettercombinatie uit, en geef de letters de kleur uit het lespakket. Plak (of schrijf) ze in het rondje op je kwaliteitenkaart. ME MF EM FE FM EF Kolb: knip je leerstijl uit, plak (of schrijf) dat in het rondje op je kwaliteitenkaart. Prater Beslissen Doener Logica Denker Theorie Bewaker Bezinnen Knip het plaatje dat past bij het resultaat van je breintest hieronder uit en plak het op je kwaliteitenkaart. Selecteer, knip en plak ook je gekozen woorden. Breintest ê Ontleden Logica Weloverwogen Rationeel Methodisch Geschreven taal Numerieke vaardigheden Beredeneerd Wetenschappelijk Proactief Volgordelijk Verbale intelligentie Intellectueel Analytisch ê Allesomvattend Intuïtief Gevoelsmatig Innerlijk bewustzijn Creativiteit Inzicht Ruimtelijk inzicht Verbeelding Muziek, kunst Reactief, passief Gelijktijdig Praktische intelligentie Zintuiglijk Geheel overziend

13 Knipblad 2 Beroep en interesses Selecteer jouw top drie uit deze zeven bètawerelden. Knip deze uit en plak ze in je kwaliteitenkaart. Wat was de uitkomst van je beroepentest? Knip de top drie uit en plak ze in je kwaliteitenkaart. Groepsrol Selecteer hieronder de drie rollen die het beste, op één na beste en het minste bij je past. Knip deze uit, plak ze in het document of geef met een viltstift dat deel van het schema in je kwaliteitenkaart de kleur zoals hieronder. Hetzelfde doe je voor de nummers hieronder: 1, 2, 1/2 en 9. Plak of schrijf deze nummers in de hokjes naast de rollen. Nummer 1 bij de rol die het beste bij je past, nummer 2 bij de op één na beste en nummer 9 bij de rol die het minst bij je past. Het kan voorkomen dat je twee beste rollen plant en specialist hebt, dan gebruik je de 1/2. 13

14 1 Kwaliteiten & valkuilen Kwaliteit é Ambitieus Avontuurlijk Bedachtzaam Behulpzaam Belangstellend Bemiddelaar Bescheiden Betrouwbaar Consequent Creatief Direct Doelgericht Doorzetter Duidelijk Eerlijk Enthousiast Evenwichtig Flexibel Geconcentreerd Geduldig Gedisciplineerd Gemoedelijk Genieter Gevoelig Gul Handig Humoristisch Idealistisch Initiatiefrijk Inlevingsvermogen Inspirerend Intelligent IJverig Kan goed analyseren Kan goed luisteren Valkuil ê Verlegen Star Kortzichtig Fanatiek Waait met alle winden mee Streng Overgevoelig Kwaliteit é Kan relativeren Krachtig Levendig Makkelijke prater Mild Moedig Nieuwsgierig Nuchter Ordelijk Organisator Openhartig Oplettend Optimistisch Praktisch Respectvol Rustig Serieus Speels Spontaan Tactvol Tevreden Toegewijd Vastberaden Veelzijdig Verantwoordelijk Verdraagzaam Voor jezelf opkomen Vriendelijk Vrolijk Weet te overtuigen Weet te onderscheiden Zelfstandig Zelfverzekerd Ziet samenhang Zorgzaam Zorgvuldig Valkuil ê Onverschillig Agressief Onrustig Overmoedig Loslippig Wantrouwend Pessimistisch Weet te misleiden Koppig Onderdanig Opdringerig Te kritisch Arrogant Bemoeizuchtig Pietluttig Streep in deze lijst van karaktereigenschappen aan wat op jou van toepassing is, zowel é als ê. Bespreek met een klasgenoot elkaars lijst en waarom het goed is deze dingen van jezelf te weten. Noteer wat je opvalt. Datum: Gesproken met: Valkuil ê Aarzelend Afstandelijk Bazig Bevooroordeeld Bot Brutaal Cynisch Doet minachtend Doet negatief Drammerig Egoïstisch Gemeen Geremd Gesloten Haatdragend Hebberig Humeurig Jaloers Kan geen nee zeggen Kan slecht luisteren Klagerig Krenterig Lichtgeraakt Ligt dwars Lui Naïef Onhandig Ongedisciplineerd Ongeduldig Onoprecht Onredelijk Ontevreden Onverdraagzaam Onvoorzichtig Onzeker Onzelfstandig Oppervlakkig Opschepperig Overbezorgd Passief Saai Slordig

15 4 Interesses, dromen / ambities 4 Interesses, dromen, ambities Tot zover ging het samenstellen van een persoonlijk profiel vooral over wat je kan. Daarnaast zijn er dingen die je wilt. Onafhankelijk van waar je talenten liggen, koester je dromen en ambities die de moeite van het noteren waard zijn. Begin bij je hobby s en interessevelden en vul op de pagina hierachter in wat er zoal naar boven komt als je de woorden leest. Zijn er plaatjes die je bijzonder vindt, plak die er dan bij: dit is jouw droomwensen-, interesses- en ambitiecollage. Komt er een grote ambitie bovendrijven, geef die dan een plek op pagina 17 onderaan. Ook als je droomwens niets met alle voorgaande dingen in dit persoonlijke profiel te maken heeft, schrijf je op wat er in je opkomt. Je weet nooit hoe dingen soms samenlopen. Als je voor 'belangrijke ambitie' niets kan verzinnen, kan het helpen om een paar keer de volgende zin af te maken: Als ik de wereld zou kunnen veranderen, dan zou ik Plak ook plaatjes over je interesses op de pagina erna. Voeg bijvoorbeeld een zelfportret toe in de vorm van een tekening, foto of iets anders. Ook andere illustraties kunnen goed helpen, bijvoorbeeld afbeeldingen van dieren, landschappen, sporten, kunst, vrienden, modetrends of tattoos. Laat hiermee zien wat je boeit. 15

16 Opdracht Interesses, dromen en ambities Vul in en streep aan wat je aanspreekt en sla over wat je niets zegt. Gebruik de volgende pagina om er dingen op te plakken die je interessant of mooi vindt. Favoriete films: Land om heen te gaan: Muziek: Godsdienst: Vrienden/vriendinnen: Games: Shooters, Serious gaming, Bordspellen, MMORPG, Wedstrijd, Adventure, LARP, Kaartspellen, anders: Knutselen: Cultuur: Geheim genoegen: Subcultuur (bijvoorbeeld Geeks): Andere interesses: Sport(en): Vrijwilligerswerk: Vakantiebaan: Lievelingsauteurs: Puzzels: Vereniging: Sportman of -vrouw: Film, teken of schrijf je zelf? Wie volg je op social media? Waarvoor mogen ze je s nachts wakker maken? Wat doe je het liefst als je een middag vrij hebt?

17 Interesses, dromen en ambities Belangrijke ambitie 17

18 5 Samenvatting, cv en POP 5 Samenvatting, cv en POP Hiervoor heb je veel informatie over jezelf verzameld. De belangrijkste elementen stop je in een samenvatting. Die samenvatting kun je maken zoals je zelf wilt. Denk aan een mindmap of aan een schatkaart. Gebruik daarvoor de pagina hierna. Het doet er niet zoveel toe hoe je de samenvatting maakt, maar geef in ieder geval antwoord op de volgende drie vragen: 1. Waar ben ik goed in? 2. Waar ben ik (nog) niet goed in? 3. Wat zou ik graag willen? De samenvatting is niet voor onbekenden bedoeld, probeer daarom eerlijk te zijn. Het cv (curriculum vitae) Het cv is wel voor onbekenden bedoeld en daarom is het verstandig bepaalde dingen uit je samenvatting er niet in te noemen. Je cv is bovendien een levend document. Dat wil zeggen dat je iedere keer dat je het gebruikt of uitdeelt (of ernaar verwijst op je LinkedIn-pagina) even checkt en aanpast. De maximumlengte is twee A4 tjes in een lettertype van + _ 11 punt. Het cv als dienblad (kijk op de instructie hierna) Met je cv geef je mensen inzicht in wat je kan, wat je wilt en wie je kent. Je geeft de lezer alle redenen die er zijn om je uit te nodigen voor een gesprek. Als je afgewezen wordt en je denkt: Dat is stom van ze, want ik kom dagelijks over de vloer bij de belangrijkste klant van dit bedrijf, dan weet je dat je belangrijke informatie over je netwerk (kennissenkring) aan dit cv had kunnen toevoegen waardoor je wel zou zijn uitgenodigd. Net als op een dienblad, pas je je aanbod aan op de situatie. Je vakantiebaan bij de supermarkt is bijna altijd relevant, omdat dat aantoont dat je uithoudingsvermogen hebt en bereid bent om buiten de gewone kantoortijden te werken. Precies als op een dienblad zorg je ervoor dat het totaal er netjes en smaakvol uitziet. Neem de tijd om een belangrijke hobby of de kring van mensen die je kent nog net even iets preciezer of duidelijker te verwoorden. Het cv (of profiel op LinkedIn) wordt als je solliciteert, vergezeld door een motivatiebrief. Daarin vertel je waarom je dit contact legt en wat je hoopt dat er gebeurt naar aanleiding van je briefmet-cv. Persoonlijk ontwikkelplan (POP) Na de inventarisatie van steen 1 kan je vrij gemakkelijk één of twee punten formuleren die in een Persoonlijk ontwikkelplan (POP) aandacht gaan krijgen. Dit zijn eigenschappen waarvan je wilt dat je er beter in gaat worden. Je formuleert een doel ( ik wil beter leren luisteren bijvoorbeeld); je geeft aan waarom dat belangrijk is ( ik mis informatie als ik niet goed luister ); je beslist hoe je dat concreet en meetbaar gaat aanpakken ( per teamoverleg vat ik minimaal één keer het standpunt van een ander samen voordat ik mijn mening geef ) en tot slot geef je aan wanneer je tevreden bent ( als ik dit samenvatten vier weken lang bij elk teamgesprek heb gedaan ). Het POP is een methode om goede gewoonten aan te leren. Hierna vind je een lege pagina voor de samenvatting van je persoonlijke profiel, inspiratie voor je cv plus een invulpagina voor je POP.

19 Opdracht Samenvatting van je persoonlijk profiel Zoals hiervoor al aangegeven vul je deze pagina naar eigen inzicht in. 19

20 Opdracht Curriculum vitae Personalia Naam + achternaam Adres PC + woonplaats Geboortedatum: Telefoon (een aantal basisgegevens) (zoals je jezelf noemt) (straat en huisnummer) (postcode, woonplaats) (dd-mm-jjjj) (mobiel, als je daar het best op te bereiken bent) ( is je adres zoiets als noem dat dan niet in je cv. Gebruik je schooladres of maak een serieuzer adres aan.) Plaats voor een pasfoto of selfie [Vormgeving: Maak dit blokje gegevens mooi op. Zorg door te werken met tabs (niet spaties) dat alles keurig recht onder elkaar blijft staan en zet er een goede portretfoto naast.] [Datum van vandaag] Op dit moment ben ik technasiumleerling in klas XXX op de YYY-school in ZZZ (plaats). Het profiel dat ik heb gekozen, is AAA en mijn vakkenpakket bestaat naast O&O (onderzoek en ontwerpen, de lessen die in het technasium worden gegeven) uit BBB, CCC, (enzovoort). De contactpersoon bij het technasium is mevrouw (of: de heer) Achternaam, telefoon DDD, EEE. [Check bij je docent of die het ermee eens is dat zij/hij jouw contactpersoon is.] Technasiumprojecten van belang De technasiumprojecten die mij het meest zijn bijgebleven, zijn FFF, GGG en HHH. [Geef ook per project een motivatie. Leerlingen zonder technasiumloopbaan laten deze alinea weg.] Activiteiten [Jaartal-jaartal bijbaan, vakantiewerk, vrijwilligerswerk, sportvereniging, zorgtaken, hobby s. Plaats hier het deel van je cv dat straks gevuld gaat worden met banen/bedrijven. Als je bestuursfuncties hebt gehad, een club of vereniging of bedrijf hebt opgericht, een diploma of prijzen hebt gekregen, noem dat dan ook hier met jaartal. Je meest recente activiteit noem je als eerste, zodat deze bovenaan komt te staan. In dit deel kun je ook je kennissenkring (netwerk) schetsen.] Toekomstplannen [Hier vertel je iets over de opleiding waar je voor gekozen hebt (of denkt te zullen gaan kiezen) met één of meer redenen waarom.] Interessegebieden Het soort werk waarin ik uiteindelijk hoop aan de slag te kunnen, is III of JJJ. [Hier kan je dingen uit je samenvatting inzetten die te maken hebben met je ambitie. Hoe meer mensen weten wat jij wilt bereiken, hoe beter. Zorg dat de dingen die je eerder in je cv noemt, aansluiten op dit punt.] [Maak je cv niet langer dan twee A4 tjes.]

Reflecteren en Begeleiden

Reflecteren en Begeleiden Reflecteren en Begeleiden Samenstelling: Anthony Paijmans Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 2011 Pagina 2 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 Biografie... 7 3.1.1 Opdracht:... 9 4 Effectief

Nadere informatie

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria Bijlage 1 Voorafgaand aan de cursus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel intakegesprek 3. Verloop van het intakegesprek 4. Uitsluitingcriteria 5. Intakeformulier 6. Vragenlijst integratie Afasie en nu verder,

Nadere informatie

> WERKBLAD DE PARTICIPATIEBOOM

> WERKBLAD DE PARTICIPATIEBOOM > WERKBLAD DE PARTICIPATIEBOOM Je kunt de boom op diverse manieren invullen. Zie hieronder voor suggesties: WAT MOGELIJKHEID 1 MOGELIJKHEID 2 MOGELIJKHEID 3 DE WORTELS Vul in wat jouw belangrijkste waarden

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

1 Wie ben ik als mens?

1 Wie ben ik als mens? 1.1 Inleiding Elk mens is uniek. Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeuren, eigenaardigheden en sterke en zwakke punten. Hoe je in elkaar zit, heeft consequenties voor wat er het beste bij je past. Om je

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie

Een sterk sociaal netwerk!

Een sterk sociaal netwerk! Een sterk sociaal netwerk! Handleiding voor vrijwilligers en organisaties Iedereen een sociaal netwerk! Deze handleiding is bedoeld voor vrijwilligers en organisaties die een netwerk willen opzetten voor

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

17 en 18 februari 2015

17 en 18 februari 2015 17 en 18 februari 2015 Naam: Klas: Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Het stagewerkboek 4 3. Omgangsregels 5 4. Ken jezelf 6 5. Keuzes maken 12 6. Jouw toekomst 14 6. Wat weet ik al van mijn stageplaats 16

Nadere informatie

Starten met Thuiswerken

Starten met Thuiswerken Starten met Thuiswerken Vacatures zoeken Het CV Tips voor een top CV Verkoop jezelf! De sollicitatiebrief Het sollicitatie gesprek Nog even dit Veel gemaakte fouten Digitale thuiswerkgids Stap voor stap

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

WERKBOEK VOOR COACHING

WERKBOEK VOOR COACHING WERKBOEK VOOR COACHING door Mieke Voogd 2013 Mieke Voogd (5e herziene versie, geringe inhoudelijke wijzigingen, digitale vorm) Omslag: Vormgeving: Uitgeverij: Frank Straatman (www.frankstraatman.nl) Mieke

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4.

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4. INHOUDSOPGAVE Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2 1. Inleiding veranderkunde 3 2. Veranderen van gedragspatronen 4 3. Feedback 5 4. Trainer/coach 9 Module Insights Discovery 10 1. Inleiding

Nadere informatie

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk V e r a B o t Solliciteren doe je zo! Vera Bot Solliciteren doe je zo! kluwer 2009 ISBN 978 90

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart 3.0

Marketing vanuit je hart 3.0 Wegwijzer naar een Welvarend bedrijf Marketing vanuit je hart 3.0 Voor zelfstandige ondernemers die hun droom willen realiseren Ingrid Langen Dit e-boek mag je delen en/of publiceren mits je mij als bron

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie