Nieuwsbrief 11 november 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief 11 november 2011"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief 11 november 2011 Laatste nieuws Lifelong learning Ons werk In deze geheel vernieuwde editie van onze nieuwsbrief leest u in de groene nieuwsrubriek meer over: De kleur cyaan hebben we gekoppeld aan educatieve onderwerpen. Op pagina vier en vijf vindt u: De rode rubriek gaat over ons werk. In deze uitgave staan vanaf pagina zes drie artikelen: onze nieuwe naam, de nieuwe huisstijl en de keuzes die tot deze restyling hebben geleid het succes van het Sportief Dagarrangement: een innovatieve en sportieve formule, waarin onderwijs, welzijn, sport en buurtvoorzieningen aan elkaar werden gekoppeld Kijk voor actueel nieuws en meer ook eens op onze vernieuwde website: WillemsPartners.nl. een aankondiging van onze uitgave ERP-tips - een brochure met tips en informatie over ERP-implementaties die we u graag gratis toesturen een kort verslag over de cursus Kwaliteit van besluitvorming die alle partners en 15 associés hebben gevolgd de cursus Lean, die door Willems & Partners werd georganiseerd en waaraan 11 personen hebben deelgenomen een kennismaking met Gerard van der Thiel een verslag uit Bogota, Colombia onze heroriëntatie op de veranderende marktomstandigheden We wensen u veel leesplezier en hopen op een plezierige samenwerking. Jan Willems, Peter Rhebergen, Mark Dam en Syco Fennema

2 Laatste Nieuws Nieuwe huisstijl W&P Met gepaste trots presenteert Willems & Partners haar geheel vernieuwde visuele identiteit tijdens de bijeenkomst met partners en associés op 2 november Ontwerp- en communicatiebureau Cumpinent tekende voor de restyling. Hoe verliep dit traject en wat is het resultaat? Kernwaarden en doelgroep Een goed logo sluit aan bij de doelgroep en vertaalt de kernwaarden van het bedrijf. Wat zijn de eigenschappen die Willems & Partners wil uitstralen? Na een uitvoerig intakegesprek waren de partners het over vijf eigenschappen eens: betrouwbaar / integer resultaatgericht daadkrachtig deskundig samenwerking met klant Daarnaast wil Willems & Partners het volgende uitstralen: energie, modern, aantrekkelijk zakelijk no-nonsense meedenken en realiseren interim teams Met de vier designtools lettertype, vorm, kleur en positie heeft Cumpinent drie concepten ontworpen. Hieruit heeft Willems & Partners deze keuze gemaakt. Het logo Het logo bestaat uit een beeldmerk en een woordmerk. Het beeldmerk is een gestileerde combinatie van de letters W en P. De lijnen verlopen parallel en verbeelden de samenwerking met de klant en het werken in interim-teams. Door de P ontstaat een opwaartse lijn: het positieve, energieke en resultaatgerichte. Het woordmerk bestaat uit de naam Willems & Partners. Door verschillend gewicht van het font zijn de twee woorden in balans. Het woordmerk is geschreven in het font Helvetica Neue light 45 en medium 65. Een font met een moderne, zakelijke uitstraling en zeer goed leesbaar (no nonsense). De kleuren van het basislogo zijn donkerblauw en feminien rood (accentkleur). Donkerblauw staat voor betrouwbaarheid, integriteit en ook voor deskundigheid. Rood betekent daadkracht, resultaatgerichtheid. Het logo kan tevens in twee andere kleurcombinaties worden gebruikt. De accentkleur rood wordt daarin vervangen door cyaan of groen. Cyaan gebruiken we voor educatieve onderwerpen en groen voor nieuwsberichten. Sportief Dagarrangement: de resultaten! Op woensdag 21 september 2011 heeft voetbalvereniging ASC Nieuwland de resultaten van het Sportief Dagarrangement gepresenteerd. In 2008 is een projectteam, waarin deelgenomen werd door Mark Dam, partner bij Willems & Partners, begonnen met het opzetten van een zogenaamd Sportief Dagarrangement. Het project is succesvol verlopen Het doel van het Sportief Dagarrangement was om een innovatieve en sportieve formule te ontwikkelen, waarin onderwijs, welzijn, sport en buurtvoorzieningen aan elkaar werden gekoppeld. Om dat te kunnen realiseren moest zowel de organisatie als de accommodatie op en rond het sportpark van ASC Nieuwland ingrijpend gewijzigd worden. In samenwerking met provincie, gemeente en de SRO is het project zeer succesvol verlopen en is het mogelijk gebleken om een op alle fronten duurzame formule neer te zetten. Een formule die de wijk Nieuwland, de vereniging ASC Nieuwland en diverse maatschappelijke organisaties, zoals SKON kinderopvang, ROC, Jongerenwerk en basisscholen mogelijkheden biedt om haar eigen sportieve doelen na te streven. Het project is afgesloten met de oplevering van het laatste deel van accommodatie, een revolutionair en duurzaam kunstgrasveld. Onder leiding van dagvoorzitter Jan Willems is op 21 september het project officieel afgesloten door locoburgemeester Buijtelaar van Amersfoort. Hij deed dit door het lanceren van een site rondom het Sportief Dagarrangement (www. sportiefdagarrangement.nl). Samenwerking loont Een van de partners bij de ontwikkeling van het Sportief Dagarrangement in Amersfoort is het bedrijf SRO. SRO biedt maatwerkoplossingen voor sport, recreatie, leisure, onderwijs en zorg en welzijn. Op basis van de ervaringen tijdens de ontwikkeling van het Sportief Dagarrangement kreeg Mark Dam van SRO de vraag of Willems & Partners iets zou kunnen betekenen bij het oplossen van problemen op het gebied van logistiek en ICT bij SRO. Inmiddels is Hans Nijhout, een van de actieve leden van de werkgroep Industrie, ingezet bij SRO. Zijn opdracht is om een traject, dat reeds loopt, zo snel mogelijk te concretiseren en om te zetten in relevante efficiencyverbeteringen. Zodat de beheer- en onderhoudstaak van SRO een kwaliteitsimpuls kan krijgen, onder meer door de implementatie van een op SRO toegesneden geautomatiseerde toepassing.

3 Lifelong Learning ERP brochure Met een gedegen voorbereiding kan ERP een grote bijdrage leveren aan de realisatie van uw bedrijfs- en verbeterdoelstellingen. Gaat u juist bezig met het onderzoeken van de kansen voor verbetering binnen uw organisatie? Dan kunnen we u als Willems & Partners daarbij helpen. Met de nieuwe brochure ERP tips geven we inzicht in een aantal belangrijke aspecten van ERP. Dat helpt u om de juiste vragen te stellen en zo het onderzoek naar de wenselijkheid van toepassing van ERP goed in te gaan. Kennis en ervaring Willems & Partners heeft heel wat kennis en ervaring beschikbaar op het gebied van ERP. We ondersteunen u graag bij: de keuze voor het passende ERPsysteem en de juiste leverancier; de implementatie van het systeem tot het moment dat de klant zelfstandig verder kan; de exploitatie van het systeem en het werkelijk realiseren van de bijdrage ervan aan de bedrijfsdoelstellingen. Bij de toepassing van ERP worden er hoge eisen gesteld aan processen, stamdata, gebruikers en management. Pas op voor te veel complexiteit en voor maatwerk. Die zaken kunnen het rendement en de levensduur van ERP sterk beperken. Voldoet u wel aan de eisen, dan kunnen processen sneller en efficiënter worden uitgevoerd en zijn er (grote) financiële voordelen te realiseren. Geïmplementeerd en dan? Een ERP project eindigt niet na de implementatie. ERP is een uitstekend middel om bedrijfsprocessen steeds verder te verbeteren. Vooral na de implementatie worden de verbeteringen, en daarmee de beoogde baten, behaald. Laat de aandacht dus niet verslappen na de implementatie! Vanaf dat moment verdient u de investering en meer (!) terug. Willems & Partners helpt daarom ook bedrijven die met ERP werken en hier meer rendement uit willen halen. Geïnteresseerd? Vraag de brochure aan en/of neem contact op met: WillemsPartners.nl. Workshop Kwaliteit van besluitvorming Partners en associés van Willems & Partners hebben in hun werk als adviseur, projectmanager of interim - manager veel te maken met besluitvormingsprocessen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat alle partners en zo n 15 associés zich hebben ingeschreven voor de speciaal voor Willems & Partners opgezette workshop Kwaliteit van besluitvorming. De workshop, die op 7 oktober werd gehouden, werd verzorgd door Martin Hetebrij, schrijver van de boeken Communicatief management, Macht en politiek handelen in organisaties en Een goed besluit is het halve werk. In de workshop werd uitgebreid ingegaan op het door Martin ontwikkelde model voor politiek handelen. Onder meer aan de hand van een case over de Cuba crisis (voor de jongeren onder ons: bekijk eens de film Thirteen Days ). Vervolgens werd de opzet en begeleiding van een kwalitatief goed besluitvormingsproces besproken. Daarbij ging het enerzijds om het veilig stellen van de inhoudelijke kwaliteit en anderzijds om het organiseren van besluitkracht. Al met al een bijzonder inspirerende workshop! Cursus Lean In oktober hebben 11 mensen deelgenomen aan de door Willems & Partners samen met The Lean Six Sigma Company georganiseerde cursus Lean. Lean management is een filosofie, die oorspronkelijk bij Toyota is ontwikkeld. Lean richt zich op het elimineren van onnodige processtappen, van onnodig onderhanden werk en van verspilling (waste) in de vorm van onder meer voorraden, defecten, wachttijd en transport. Lean is vooral toegepast in de industrie. Vanuit de automotive sector heeft het ook de overige sectoren binnen de industriemarkt veroverd. De laatste jaren wordt Lean ook toegepast in de financiële sector en bij de overheid. Naast Lean wordt in de industriemarkt ook Six Sigma toegepast. Daar waar Lean een bottom-up benadering kent, werkt Six Sigma meer top-down. Het is bovendien een sterk kwantitatief gerichte aanpak, waarbij statistische hulpmiddelen worden toegepast om fouten in de productie terug te dringen. Willems & Partners beschikt over een groot aantal adviseurs en projectmanagers, die in Lean zijn geschoold. Daarnaast zijn er enkele associés met een Six Sigma Green of Black Belt certificering. Voor de opzet en ondersteuning van uw Lean en Six Sigma projecten bent u daarom bij ons aan het goede adres.

4 Ons Werk Kennismaken met: Gerard van der Thiel Gerard van der Thiel is 55 jaar oud, vader van drie volwassen kinderen en woont samen met Marianne in Nagele, een architectonische bijzonderheid in de Noordoostpolder vlak bij het werelderfgoed Schokland. Gerard en Jan Willems kennen elkaar al sinds 1974, toen zij beiden aan de KMA werden opgeleid tot officier bij de landmacht. Jan bij de Genie en Gerard bij de Technische Dienst. De carrières van Jan en Gerard kruisten elkaar opnieuw in 1986 toen ze samen werden geselecteerd voor de Hogere Krijgsschool, zeg maar een MBA plus voor militaire managers. Een jaar na hun afstuderen kwamen ze elkaar, zonder dat van elkaar te weten opnieuw als collega s tegen bij Volmac Advies. Loopbaan Gerard is nadat Jan met Willems Nederland begon, bij Volmac en later Cap Gemini gebleven en heeft zich naast consultancy ook het vak van accountmanager eigen gemaakt. Hierbij was zijn focus vooral gericht op de chemische industrie en de bouw en later op de energiesector. Klanten als AKZO, EVC, Arcadis, Heijmans en Nuon hebben via Gerard hun diensten bij Cap Gemini afgenomen. In 2000 werd het tijd voor verandering en ging Gerard als businessunit manager aan de slag bij ICT Automatisering in de divisie Embedded (ICT staat hier voor Industriële Computer Toepassingen). Hij was daar, gesteund door een team van 4 accountmanagers, verantwoordelijk voor de dienstverlening aan klanten als ASML, Philps Medical Systems en Océ en de inzet van technische automatiseerders. In 2004 startte Gerard als contract development manager bij Stork Maintenance Management. Hier kwamen alle eerdere ervaringen in onderhoud, ICT en commercie samen. Op de klantenlijst verschijnen onder andere namen van ondernemingen als Heineken, ECT, Chromalloy, Hero en later ook NAM, Shell, DSM en Agrifirm. In 2011 was voor Gerard de tijd rijp om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Dit was voor Willems & Partners interessant in verband met de brede achtergrond in de industriemarkt en de focus op business development en comercieel management die Gerard kon inbrengen. Het plan om gerichter aandacht te gaan besteden aan de industriemarkt bestond bij Willems & Partners al langer. Bij het vaststellen van de mogelijkheden voor samenwerking hielp het natuurlijk enorm dat Gerard alle partners al kende. Jan, Syco en Mark van de KMA en Peter Rhebergen vanuit Volmac Advies. Samenwerking Zo werd de samenwerking tot stand gebracht en is Gerard sinds 1 juli 2011 als business manager Industrie voor Willems & Partners actief. De aanpak waarvoor is gekozen bestaat enerzijds uit het vormen van een industriegroep vanuit de W&P associés en anderzijds uit gerichte acquisitie vanuit het netwerk van Gerard en van de W&P partners en associés. Industriegroep De industriegroep komt ongeveer 6 wekelijks bij elkaar en spreekt dan met elkaar over ontwikkeling van de dienstverlening en over mogelijke kansen in de markt, vaak geïnitieerd door een korte presentatie van één van de leden of door een actueel thema. Dit leidt uiteindelijk tot gesprekken met potentiële klanten en tot opdrachten in de industriemarkt. Gerard kan daarbij zowel coachend naar de associé als leidend in het commerciële proces zijn bijdrage leveren. Naast zijn bijdrage aan Willems & Partners is Gerard zeer actief voor Defensie, als commandant van het Korps Nationale Reserve, een activiteit waarin ook de nodige uren en energie gaan zitten. In de schaarse nog overblijvende vrije tijd loopt Gerard regelmatig een rondje Schokland en is hij actief op de racefiets, de schaats of de zeilboot. W&P in Colombia Een verslag van Rob Klerkx, een van de actieve deelnemers aan de werkgroep Industrie, die naar Bogota, Colombia is afgereisd om daar het bedrijf JeanPascal te helpen een verzorgende cosmeticalijn voor vrouwen op te zetten. JeanPascal vertegenwoordigt een leidend kledingmerk voor het topsegment van de Colombiaanse markt. Daarnaast had het bedrijf jaren geleden succesvol een parfumlijn voor mannen en voor vrouwen op de markt gezet. De eigenaar was een Franse Zwitser, die dertig jaar geleden met een Colombiaanse was getrouwd. Hij was rustig, strategisch, precies, dus Zwitsers. Zij, Helena, was temperamentvol, creatief, chaotisch en Colombiaanse. Helena had al twee jaar met het idee rondgelopen om een cosmeticalijn te lanceren, maar verder dan wat incidentele acties met flacons en monsters was ze niet gekomen. Iedere dag een excursie Toen ik arriveerde in Bogota stond bij JeanPascal de tafel vol met monsters, flessen en schetsen. Wat JeanPascal goed had gedaan was de voorbereiding van mijn bezoek. Tenslotte maak je kwaliteit met z n tweeën. In de 10 dagen dat ik er was, stond er iedere dag wel een excursie op het programma, gericht op het opzetten van de nieuwe lijn: een bezoek aan het rijke Museo del Oro leverde het idee op om een oud gouden versiersel als typisch Colombiaans logo op de fles te plaatsen; de hortus botanicus verdiepte ons inzicht in de rijke biodiversiteit van Colombia. Tijdens al die bezoeken zat ik te bedenken hoe wij KAROA = schoonheid nu zouden moesten positioneren ten opzichte van enerzijds de lokale merken en anderzijds internationale merken als Nivea, P&G, en dergelijke. Uiteindelijk besloot ik door middel van een spel met Helena en de bedrijfsleidster te kijken naar de positionering. Het spel bevatte een kruis met vier kwadranten. De verticale as bestond uit Organisch versus Synthetisch, de horizontale as bestond uit Traditioneel versus Trendy. Toen alle merken drie kwadranten besloegen, kwam tot slot KAROA aan de beurt en bijna als vanzelfsprekend legden wij dit blaadje op het nog lege kwadrant van Traditioneel en Organisch. Traditioneel door de verwijzing naar de rijke Colombiaanse historie en Organisch door het pure gebruik van Colombiaanse vruchten. Een uniek product met een unieke positie... De schellen vielen van onze ogen, wij hadden een uniek product met een unieke positie in de Colombiaanse markt in handen. De volgende en de laatste dag van mijn verblijf was het mijn taak om de echtgenoot van Helena te overtuigen

5 Chien de garde van de unieke mogelijkheden van de nieuwe cosmeticalijn. Jean Pascal begon in de directiekamer met de opening dat hij al heel wat geld verloren had door de diverse creatieve uitspattingen van Helena en dat hij graag dit project onderbouwd zag. Ik had een presentatie in het Frans voorbereid. Verbaasd was hij al bij de eerste sheet. Al pratende draaide hij de ene na de andere bladzijde om. Conclusies De laatste pagina bevatte de conclusies: Wij hadden een uniek product in handen, maar het moest goed in de markt gezet worden. De Colombiaanse regering was erg ondersteunend, maar waren de jonge trendy Colombianen al zover dat ze de rijke geschiedenis erkenden of liepen zij liever met bekende internationale merken te koop? De distributeurs als de Colombiaanse Kruidvatten en Douglassen snakten naar nieuwe producten om de kooplust van hun klanten te bevredigen, maar zij bezaten ook erg machtige posities. En tenslotte en hier moest ik uitermate voorzichtig zijn, want hoewel dit een zakelijk gesprek was kon de aanwezigheid van echtelijke relatie niet genegeerd worden, had dit project ernstig sturing nodig. Ik twijfelde hier en improviseerde naar le project a besoin d un chien de garde. Monsieur Klerkx ; verzuchtte Jean Pascal tout ma vie j etais le chien de garde de ma femme en ik vind het een eer om ook in dit project deze rol te spelen Heroriëntatie W&P Willems Nederland is sinds de introductie in 1993 een bekende naam geworden bij een groot aantal opdrachtgevers. In 2002 werd de maatschap Willems Nederland & Partners opgericht en werd de dienstverlening nog wat breder in de markt gezet. In de afgelopen jaren hebben we in bedrijven en organisaties in alle marktsectoren opdrachten uitgevoerd. Uit de not-for-profit sector hebben we altijd veel vragen gekregen. Als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen liep in het afgelopen jaar liep de vraag vanuit de overheid terug. Dat was voor ons de aanleiding om ons opnieuw te oriënteren op de markt en te focussen op de ervaring en competenties van partners en associés. Die heroriëntatie heeft veel opgeleverd: Actieve werkgroepen van partners en associés, die bezig zijn met de dienstverlening voor en de benadering van de sectoren Industrie en Banken en Verzekeringen. Andere werkgroepen die zich richten op de Zorgsector of op de doorontwikkeling van dienstverlening op gebieden als ERP, project- en programmamanagement en het proces van veranderen. Het doorzetten van de lijn om partners en associés continu op te leiden en te ontwikkelen, bijvoorbeeld door een cursus Lean of een workshop Kwaliteit van besluitvorming. Willems & Partners Pastoor Petersstraat MX Rijssen

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor PROFIEL profiel november jaargang 201219 extra 02 editie oktober 2012 ROFIEL extra FASHION kracht van ondernemen met euretco SPORT gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

SALESmagazine bestaat 1 jaar!

SALESmagazine bestaat 1 jaar! SALESmagazine bestaat 1 jaar! Extra dik jubileumnummer h é t c a r r i è r e m a g a z i n e v o o r s a l e s - & m a r k e t i n g p r o f e s s i o n a l s! M e i 2 0 0 9 3 In gesprek met Eise Harkema,

Nadere informatie

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont Utrecht, juli 2014 Whitepaper van House of Performance De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Inleiding Organisatieadviesbureau

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

MARCOM Magazine.NL. komt eraan!

MARCOM Magazine.NL. komt eraan! MARCOM Magazine.NL komt eraan! H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S - & M A R K E T I N G P R O F E S S I O N A L S! J U L I 2 0 0 9 4 In gesprek met Judith Koekenbier, Managing Director

Nadere informatie

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG 1-5-2013 ADVANCED BUSINESS CREATION ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG Jos Kleinloog Inhoud Leerdoelen uitgewerkt... 2 Business school:... 2 Management School... 3 Project Raisin Hope:... 3 Science School, leengedrag

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling

Professionele softwareontwikkeling Professionele softwareontwikkeling Quintor Johan Tillema, CEO Quintor 2 Onze ambitie: professionaliseren van software development 3 In oktober 2005 hebben we Quintor opgericht. Sindsdien is het snel gegaan.

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive.

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive. Oktober 2013 Jaargang 26 #3 Overstappen naar VCD s Online-DBC is kinderlijk eenvoudig Ron Dors, RIBW ZWWF Je voorkomt met VCW dat je als ziekenhuis geld laat liggen Henk Vergunst, Ikazia Ziekenhuis Tien

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie magazine 22e Jaargang No. 2 December 2014 Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie Interview pagina 4 Expert aan het woord Security INTERVIEW PAGINA 8 Vendrig Packaging

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. 15 jaar 4PS. Met referentiecases van:

4PSMAGAZINE. 15 jaar 4PS. Met referentiecases van: 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 18 - april 2015 15 jaar 4PS Innovatie met oog voor

Nadere informatie