CMOS netwerkcamera Installatie handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CMOS netwerkcamera Installatie handleiding"

Transcriptie

1 CMOS netwerkcamera Installatie handleiding TV7203 TV7204

2 Voorwoord Geachte klant, Wij bedanken u voor de aankoop van deze CMOS-netwerkcamera van de serie DIGI-LAN van de firma Security- Center. Met dit toestel heeft u een product gekocht, dat volgens de allernieuwste techniek werd gebouwd. Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen. De overeenstemming werd aangetoond, de overeenkomstige verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant gedeponeerd. Om deze toestand te behouden en een gebruik zonder gevaren te garanderen, moet u als gebruiker deze gebruiksaanwijzing in acht nemen! Als u vragen heeft, neem dan contact op met uw speciaalzaak. Deze CMOS-netwerkcamera dient voor de bewaking van objecten. De opgenomen videosignalen worden daarbij digitaal, over het aangesloten netwerk, naar een computer gestuurd. De op de computer geïnstalleerde software maakt gelijktijdige registratie mogelijk van maximaal 16 aangesloten videosignalen. De gegevensopslag is onderworpen aan de daarvoor geldende regels in uw land.. Via Internet Explorer heeft u vanuit de hele wereld toegang tot de geplaatste camera's (alleen met paswoord) Veiligheidstips Het contact van de CMOS-netwerkcamera inclusief aangesloten componenten met vocht, bv. in kelderruimtes e.d. moet beslist worden vermeden. Een andere toepassing dan hierboven beschreven kan tot beschadiging van dit product leiden. Bovendien kan hierdoor bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schokken enz. optreden. Het apparaat is toegelaten voor gebruik via een Klasse 2 5 VDC netadapter. Het gehele product mag niet gewijzigd, geopend of omgebouwd worden. De aansluiting op het openbare stroomnet valt onder de voor het land specifieke bepalingen. Stelt u zich hierover a.u.b. van tevoren op de hoogte. Ter voorkoming van branden en verwondingen neemt u de volgende opmerkingen in acht: Neem a.u.b. de volgende voorzorgsmaatregelen in acht, zodat uw apparaat goed functioneert: Bevestig het apparaat zeker op een droge plaats in het huis. Zorg voor voldoende verluchting. Stel het apparaat niet aan temperaturen onder 0 C of boven 35 C bloot. Het apparaat werd uitsluitend voor het gebruik binnenshuis geconstrueerd. De maximale luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 90% (niet condenserend). Voer alle werkzaamheden in spanningsloze toestand uit. De CMOS netwerkcamera wordt door een 5 V netadapter voorzien van gelijkspanning. De netadapter dient via een apart beveiligde leiding met het 230VAC huisnet te worden verbonden De aansluitwerkzaamheden aan het huisnet vallen onder de voor het land specifieke bepalingen Algemeen: Ondeskundige of slordige installatiewerkzaamheden kunnen tot storingen en een slechte beeldkwaliteit leiden. Lees daarom deze handleiding aandachtig door en let tijdens de installatie van het systeem op de precieze benaming van de gebruikte leidingen en componenten. Technische wijzigingen zonder voorafgaande aankondiging voorbehouden. 2

3 Voor de ingebruikname van het product Het gebruik van bewakingscamera's kan in sommige landen wettelijk verboden zijn. Deze CMOSnetwerkcamera is niet alleen een voor het webgebruik ontwikkelde precisiecamera, maar kan tevens als onderdeel van een flexibele bewakingsinstallatie gebruikt worden. De gebruiker dient zich vóór de ingebruikname van de installatie ervan te vergewissen, dat de bewaking binnen de rechtsregels valt.. Controleer vóór de installatie of alle onderdelen aanwezig zijn (pagina 5: Inhoud van de levering). Lees de opmerkingen in de installatiehandleiding vóór u de CMOS-netwerkcamera installeert. Lees het hoofdstuk Installatie goed door en volg de aanwijzingen op om schade door foutieve montage of verkeerde installatie te voorkomen. Dat geeft de garantie dat het toestel vakkundig en op de juiste wijze gemonteerd wordt en voor het beoogde doel kan functioneren. In annex A en B vindt u mogelijke oplossingen voor het opheffen van vaak voorkomende fouten bij de installatie en configuratie. In de installatiehandleiding worden de verschillende gebruiksmogelijkheden van de CMOS-netwerkcamera beschreven. Paragrafen met het symbool vestigen de aandacht van de gebruiker op bijzonder belangrijke aanwijzingen. Het niet naleven van die aanwijzingen kan tot beschadigingen aan het toestel of tot verwondingen leiden. 3

4 Inhoud Voorwoord... 2 Veiligheidstips... 2 Voor de ingebruikname van het product... 3 Inhoud... 4 Inhoud van de levering... 5 Hardwareinstallation... 6 Eerste toegang tot de CMOS netwerkcamera... 7 Toeggang tot de netwerkkamera via Internet Explorer Instellen van een paswoord om onbevoegd gebruik te voorkomen Wijziging van het administrator-paswoord Installatie van de plug-in Fundamentele gebruikerfuncties Hoofdvenster en camerabeeld Digitale zoom en momentopname Client instelling Administrator-instellingen Configuratie / Video Bescherming van de CMOS netwerkcamera door paswoord Opbouw van een bewakingstoepassing Updaten van de software-versie Systeemconfiguratie Systeem Veiligheid Netwerk...24 WLAN-configuratie DDNS-Einstellungen Toegangslijst Video en Audio en FTP Bewegingssensor Toepassing Protocolbestand bekijken Parameter bekijken Beheer Annex A. Resetten / Terugzetten B. Veel gestelde vragen (FAQ) C. Technische gegevens

5 Inhoud van de levering CMOS-netwerkcamera TV7203/TV7204 Antenne (alleen TV7204) Netadapter camerastatief Software CD Installatiehandleiding(op CD) 5

6 Hardwareinstallation Controleer of alle onderdelen en artikelen die in voorgaande lijst genoemd zijn, aanwezig zijn. Al naar de toepassing door de gebruiker is een ethernetkabel noodzakelijk. Deze ethernetkabel moet voldoen aan de specificaties van UTPkategorie 5 (CAT 5) en mag niet langer zijn dan 100 meter. Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, eerst de stekker van de netadapter aansluiten op de CMOS-netwerkcamera en daarna pas de netadapter aansluiten op het stopcontact. Tijdens het inschakelen gaat de blauwe LED op de voorkant branden en vervolgens begint de startprocedure. Tijdens de startprocedure zijn de blauwe en de rode LED gelijktijdig actief. Deze toestand duurt zo lang tot er een IP-adres gegeven is. Nadat het IP-adres gegeven werd, knippert de LED één keer per seconde. Aanwijzingen voor het opsporen van storingen vindt u in annex A. De CMOS netwerkcamera is via een I/O-klemblok voorzien van een digitale ingang en een relais voor apparaatsturing. Via Pin 1 en Pin 2 kan een extern digitaal ingangssignaal verwerkt worden, waarbij de stand van de bedrijfsspanning in de aanvangsstatus 'LOW' (laag) bewaakt wordt. De uitgang (Pin 3 en Pin 4) kan gebruikt worden voor het in- en uitschakelen van externe apparatuur. Richt u voor een juiste installatie van randapparatuur tot uw speciaalzaak. De CMOS-netwerkcamera probeert als eerste, het via een draadverbinding aangesloten Ethernet te bereiken. Als dit niet lukt, probeert de camera verder het draadloze netwerk te bereiken (WLAN). Tijdens het zoeken en verbinden met het draadloze toegangsstation (access point) knippert de rode LED van de netwerkcamera elke sconde. De rode LED blijft in deze toestand tot de verbinding met een access point tot stand is gebracht. Tijdens het gebruik in het WLAN of in de draadgebonden modus knippert de groene LED steeds één keer per seconde om de activiteit aan te geven Installatie in het Ethernet Zorg ervoor dat de camera direct met een PC (cross-link-kabel) of via een switch/hub met het netwerk verbonden is. Sluit nu de netadapter van de camera op het stroomnet aan. Als de camera op de juiste wijze met het netwerk verbonden is, brandt de blauwe LED op de voorkant continu. Is er geen netwerk aanwezig, dan schakelt de camera in de WLAN-modus. Installatie in het WLAN Is de camera van spanning voorzien en is er geen Ethernet-netwerk beschikbaar, dan schakelt de camera in de WLAN-modus en zoekt naar een access point met de benaming default. Deze benaming wordt SSID (Service Set Identifier) genoemd. Als er een access point met SSID werd gevonden, brandt de LED op de voorkant blauw. Als een verbinding met de basisinstellingen (SSID: default) niet gelukt is, verbind de camera dan via een kabel met een via een draadverbinding aangesloten netwerk en configureer de camera hiermee. 6

7 Eerste toegang tot de CMOS netwerkcamera Instellen van het IP-adres Ga bij het instellen van het IP-adres voor de camera als volgt te werk: Verbind de CMOS-netwerkcamera via en netwerkkabel met uw computernetwerk. (In het eenvoudigste geval verbindt u de CMOS-netwerkcamera met een zogeheten Cross-Linkkabel rechtstreeks met uw PC) Als uw PC nog niet in een netwerk is geïntegreerd, dan moet u uw PC eerst voor deze netwerktoepassing configureren. Open daarvoor Network Connections (Netwerkverbindingen) van uw netwerk. (Dit geldt ook wanneer u de camera via een HUB of een SWITCH met uw computer heeft verbonden.) 1. Klik daarvoor met uw linkermuisknop op netwerkverbindingen, kies (LAN- of snelle Internetverbinding), klik op Properties (Eigenschappen) in het opengaande venster Local Area Connection Status (Status van LAN-verbinding), ga in het volgende venster naar Properties (Eigenschappen) van. 2. Voer een vast IP-adres en subnetmasker in (bijv.: en als subnetmasker ) 7

8 De netwerkaansluiting van uw computer is nu geconfigureerd. 3. Start de installatiewizard op de bijgeleverde software CD. 4. Voer de installatie aanwijzingen van de wizard uit. 5. Na geslaagde installatie start u het programma met de Installation Wizard. 6. Na de programmastart zoekt de Installation Wizard automatisch naar een aangesloten netwerkcamera. 7. Wordt de eerste keer geen camera gevonden, gebruik dan button voor een nieuwe zoekbeurt. Opmerking: Is met de manuele zoekmethode geen camera gevonden wijzig dan de netwerkinstellingen van uw PC zoals beschreven in de handleiding. 8

9 8. Kies een van de gevonden cameramodellen. 9. Met button komt u bij de instelmodus voor de camera. Als een wachtwoord ingevoerd moet worden, gebruik dan als wachtwoord het serienummer van het toestel (zonder spaties en in hoofdletters). Hier kunt u de hostnaam, administrator paswoord en de datum/uur instellingen van de camera wijzigen. Als u geen toegang tot de instellingen krijgt, controleer dan het IP-adres van uw netwerkadapter en van uw netwerkcamera. De IP-adressen dienen zich in hetzelfde subnetbereik te bevinden. Wijzig zonodig het IP-adres van de netwerkadapter (pag. 7). 9

10 10. Klik nu op button, u kunt nu het IP-adres van uw netwerkcamera wijzigen. Als u in uw netwerk een router gebruikt, voer dan in het vak Standard-Router dit IP-adres in (Gateway). Bestaat een Cross-Link-kabel-verbinding, voer hier oonvoorwaardelijk een IPadres in hetzelfde subnetbereik van de camera in (b.v ). 11. Als u bovendien het vakje deactiveert, hoeft u na stroomonderbreking het IP-adres van deze camera niet opnieuw toe te wijzen. Anders moet na elke nieuwe start van de camera het IP-adres opnieuw toegewezen worden. 12. Klik op button. 10

11 Druk op de button Skip om de instellingen Wireless Setting te behouden. Verder informaties vindt u in het hoofdstuk WLAN-Configuration. 13. Volg de aanwijzingen op het beeldscherm voor het opslaan danwel wijzigen van uw instellingen. De Installation Wizard is klaar. Klik op knop, om de instellingen te wijzigen. Klik op om de ingevoerde gegevens op te slaan voor op het gekozen apparaat te activeren. 14. Met de button kunt u een netwerkcamera rechtstreeks van een IP-adres danwel domeinnaam voorzien. Dat is alleen nodig als de camera niet automatisch gevonden wordt. 15. Met de buttons of kunt u één of alle netwerkcamera's uit het menu verwijderen. 16. Met de button wordt met behulp van Internet-Explorer een verbinding tot stand gebracht met de gekozen netwerkcamera. 11

12 Toeggang tot de netwerkkamera via Internet Explorer Instellen van een paswoord om onbevoegd gebruik te voorkomen In de fabriek is in de CMOS-netwerkcamera geen administrator-identificatie ingesteld. Om veiligheidsredenen dient de administrator een nieuw paswoord kiezen. Na het opslaan van administrator paswoord vraagt de CMOS-netwerkcamera vóór elke toegang naar de gebruikersnaam en het paswoord. De administrator kan in totaal twintig (20) gebruikersbestanden creëren. Elke gebruiker heeft een toegang tot de CMOS netwerkcamera, maar deze gebruikers hebben geen toegang tot de systeemconfiguratie. Enkele voor het systeem belangrijke functies zijn alleen toegankelijk voor de administrator, zoals bijv. de systeemconfiguratie, het gebruikersbeheer en het updaten van softwareversies. De gebruiksnaam voor de administrator is altijd root en kan niet gewijzigd worden. Na het wijzigen van het paswoord toont de browser een identificatievenster en vraagt naar het nieuwe paswoord. Na het ingeven van het paswoord is het niet mogelijk het administrator paswoord opnieuw te wijzigen. De enige optie is het opnieuw invoeren van de verschillende fabrieksmatig ingestelde parameters. Voor het invoeren van het wachtwoord gaat u als volgt te werk: Open Internet Explorer en voer het IP-adres van de camera in (bijv.: <http:// >). U wordt gevraagd u te identificeren. -> U bent nu met de CMOS-netwerkcamera verbonden en ziet al een videostream. Opmerking: Het kan gebeuren, dat de veiligheidsinstellingen van uw PC een videostream verhinderen. Stel die via Extra/Internet opties/beveiliging in op een lager niveau. Let er vooral op dat u Active X stuurelementen en downloads activeert. 12

13 Wijziging van het administrator-paswoord Klik nu op button Configuration een daarna op punt Security. Voer bij punt Root Password het administrator paswoord in en bevestig dit bij Confirm Password. Klik nu op button. Het nieuwe administrator paswoord is opgeslagen. Klik op punt HOME in de linkerkolom om de configuratie te verlaten. 13

14 Installatie van de plug-in Bij de eerste toegang tot de CMOS-netwerkcamera in Windows vraagt de webbrowser eventueel om de installatie van een nieuwe plug-in voor de CMOS-netwerkcamera. De vraag is afhankelijk van de veiligheidsinstellingen van de PC van de gebruiker. Als het hoogste veiligheidsniveau staat ingesteld, kan de computer elke installatie en elk vraag om uitvoering weigeren. Deze plug-in dient voor videoweergave in de browser. Voor verdergaan kan de gebruiker op klikken. Laat de webbrowser geen installatie toe, open dan de Internetveiligheidsinstellingen en verlaag het veiligheidsniveau of wendt u tot de IT- of netwerkadministrator. 14

15 Fundamentele gebruikerfuncties Hoofdvenster en camerabeeld De weergave van de hoofdpagina bestaat uit twee delen: Configuratie: Met deze punten kan de camera configureerd worden. Camerabeeld: Videostream van de camera Klik op "Configuration" links naast het beeldvenster om naar de configuratiepagina te gaan. 15

16 Digitale zoom en momentopname Klik op de loep onder het camerabeeld. Daarna verschijnt het bedieningsvlak voor digitaal zoomen. Deactiveer het vakje "Disable digital zoom" en wijzig de zoomfactor met de glijbalk. Op Snapshot klikken. De webbrowser laat een nieuw venster zien, waarin de momentopname getoond wordt. Klik om op te slaan met de linkermuisknop op de momentopname en gebruik het diskette-symbool of gebruik de opslagfunctie door met de rechtermuisknop te klikken. 16

17 Client instelling Bij de eerste toegang tot de "Client Settings" onder Windows vraagt de webbrowser naar de installatie van een nieuwe plug-in. Deze plug-in werd ter certificering geregistreerd en kan voor het wijzigen van de parameters in de Client-pagina gebruikt worden. Klik voor het installeren van de plug-in op. Laat de webbrowser geen voortzetting van de installatie toe, open dan de Internetveiligheidsinstellingen en verlaag het veiligheidsniveau of wendt u tot de IT- of netwerkadministrator. Op de pagina client-instellingen staan twee instellingen ter beschikking. Het punt Media Options geeft de gebruiker de mogelijkheid de audio- of videofunctie te deactiveren. Het punt Protocol Options geeft de keuzemogelijkheid van een verbindingsprotocol tussen Client en server. Twee protocol-opties staan ter optimalisering van de toepassing ter beschikking: UDP en TCP. Het UDP-protocol maakt een groter aantal realtime audio- en videostreams mogelijk. Enkele datapakketten kunnen daarbij echter door een gestegen datastroom in het netwerk verloren gaan. Beelden kunnen daardoor slechts onduidelijk weergegeven worden. Het UDP-protocol wordt aanbevolen, wanneer geen speciale eisen worden gesteld. In het TCP-protocol gaan minder datapakketten verloren en wordt een preciezer videobeeld gegarandeerd. Het nadeel van dit protocol is, dat de realtimestream slechter is dan die van het UDP-protocol. 17

18 Voor de selectie van de Client wordt normaal deze volgorde aanbevolen: UDP TCP. Nadat de CMOSnetwerkcamera met succes is aangesloten geeft de Protocol Options het gekozen protocol aan. Het gekozen protocol wordt in de PC van de gebruiker geregistreerd en voor de volgende aansluiting gebruikt. Na een verandering in de netwerkomgeving of als de gebruiker de CMOS-netwerkcamera door de webbrowser opnieuw wil laten zoeken, kiest u het UDP-protocol manueel, slaat het op en gaat u terug naar HOME, om de verbinding opnieuw op te bouwen. <url> Camera>/protocol.html Network Camera is het originele IP-adres of de hostnaam van de CMOS netwerkcamera. 18

19 Administrator-instellingen Configuratie / Video Het beste resultaat krijgt u door de snelste refreshrate met de hoogste videokwaliteit en de laagst mogelijke bandbreedte. De drie factoren Max frame rate, Constant bit rate en Fixed quality op de pagina voor de videoconfiguratie staan met elkaar in een onderlinge verhouding. Mobile toegrijpen op de CMOS-netwerkcamera Veel moderne mobiele telefoons ondersteunen de toegang tot MPEG4-videostream en GSM-AMRaudiogegevens. Door de begrensde bandbreedte wordt slechts een maximale resoluitie van 176x144 pixels ondersteund. Kies daarom Configuratie voor mobiele toegang en alle benodigde parameters worden overeenkomstig veranderd. Hoge refreshrate Om een goed visueel realtime effect (meer dan 20 beelden/sec) te krijgen, moet de netwerkbandbreedte groot genoeg zijn. Is de netwerkbandbreedte groter dan 1Mb/s dan moet de waarde voor de Constant bit rate op 1000kB/s of 1200kB/s en de Fixed quality op de hoogste kwaliteit ingesteld worden. In een PALsysteem ligt de maximale refreshrate op 25 en in een NTSC-systeem op 30 frames per seconde. Indien uw netwerkbandbreedte groter is dan 384Kb/s, kunt u de bitrate afstellen op uw bandbreedte en de maximale refreshrate op 25 of 30 fps (frames per seconde) instellen. Als de beelden in uw omgeving drastisch wijzigen, dan kunt u de maximale refreshrate terugbrengen naar 20 beelden per seconde om de gegevensoverdrachtsnelheid laag te houden. Dat geeft een betere videokwaliteit, terwijl het menselijk oog het verschil tussen 20, 25 of 30 beelden per seconde toch niet waarneemt. Is de netwerkbandbreedte lager dan 384 Kb/s stel de Constant bit rate dan op de bandbreedte af en probeer het beste resultaat door fijnafstemming van de Max frame rate te bereiken. In een traag netwerk geeft een hoge refreshrate een onscherp, vertekend beeld. Een andere mogelijkheid is om door het kiezen van de optie (160x120) in de -optie een betere beeldkwaliteit te behalen, of 320x240 voor een groter beeldformaat. De videokwaliteit zal door het aantal gebruikers op het netwerk iets variëren. De kwaliteit kan door een slechte verbinding en door de beperking van de netwerk-bursts beïnvloed worden. 19

20 Voor beelden van hoge kwaliteit Voor de beste videokwaliteit stelt u Fixed quality in op Detailled of Excellent en de Max frame rate zo in, zodat dit afgestemd is op de bandbreedte van uw netwerk. Heeft u een langzaam netwerk en krijgt u gebroken beelden, ga dan naar het TCP-protocol onder Client Settings en kies de geschikte modus voor de overdracht. Bij een langzame verbinding kunnen de beelden door vertraging beïnvloed worden. De vertraging wordt langer naarmate er meer gebruikers op het netwerk zijn. Hoge refreshrate met beelden van hoge kwaliteit Als u over een breedbandnetwerk beschikt stelt u de Constant bit rate in op 512Kbps of beter en laat u de Constant bit rate ongewijzigd. U kunt de bandbreedte ook instellen afhankelijk van de werkelijke netwerksnelheid of refresh rate. Begin met 30 beelden per seconde en reduceer die instelling tot u het beste resultaat heeft. Kies echter niet minder dan 15 beelden per seconde. Wordt de beeldkwaliteit niet beter, stel dan de Constant bit rate lager in. Bescherming van de CMOS netwerkcamera door paswoord Root-Passwort De CMOS-netwerkcamera wordt zonder wachtwoord geleverd. Onder die voorwaarde heeft iedereen toegang tot de CMOS-netwerkcamera, inclusief de configuratie, zolang het IP-adres bekend is. Het is absoluut noodzakelijk de camera een paswoord te geven, als andere gebruikers toegang tot de CMOSnetwerkcamera moeten hebben. Voer een nieuw paswoord in om de bescherming te activeren. Met dit paswoord wordt de administrator geïdentificeerd. 20

21 Openen van gebruikersbestanden voor nieuwe gebruikers Kies onder Configuration het menupunt Security uit. Ga naar de paragraaf "Add user". Voeg dan een gebruiker toe met naam en paswoord voor de medegebruiker. Met de CMOS-netwerkcamera kunt u twintig bestanden aanmaken voor andere gebruikers. De camera controleert alleen de toegangstoestemming van de betreffende gebruikersnaam en paswoord. Daarmee kunnen meerdere bezoekers hetzelfde bestand op verschillende niveaus gebruiken. Opbouw van een bewakingstoepassing De administrator kan de ingebouwde bewegingssensor gebruiken om veranderingen in het beeld te observeren en te signaleren. Daarvoor kunnen momentopnamen van de gebeurtenissen naar een e- mailadres of naar een FTP-Server worden gestuurd. Daarvoor moeten instellingen in de configuratiemenu s Netwerk, Bewegingssensor en Toepassing worden verricht. Uitgebreide informatie vindt u op de pagina s Systeemconfiguratie. Updaten van de software-versie De gebruiker kan de nieuwste software van de website ophalen. Voor het updaten van de CMOS-netwerkcamerasoftware, is een gebruiksvriendelijke update-assistent ter beschikking (Installation Wizard / Upgrade). Alleen de administrator kan de update-functie starten. Voor het updaten van het systeem gaat u als volgt te werk. 1. Download het firmwarebestand met de naam xxx.pkg uit de betreffende product map. 2. Start de update-assistent en volg de aanwijzingen. 3. Het geheel neemt enige minuten in beslag, waarna het systeem automatisch opnieuw gestart wordt. Het updaten van de softwareversie is ook via het menupunt Configuratie/Beheer van de CMOSnetwerkcamera mogelijk. Bij stroomuitval tijdens het wegschrijven naar het flash-geheugen kan het programma in het geheugen van de netwerkcamera onherstelbaar beschadigd worden. Wendt u tot de technische dienst van uw speciaalzaak indien de netwerkcamera na de update niet juist gestart kan worden. 21

22 Systeemconfiguratie Alleen de administrator heeft toegang tot de systeemconfiguratie. Elke categorie in de linkerkolom wordt op de volgende pagina's uitgelegd. De vetgedrukte teksten stellen de specifieke aanduidingen op de optiepagina's voor. De administrator kan de URL onder de afbeelding invoeren, om direct naar de configuratie-pagina te gaan. <URL> <Netzwerkkamera> is de domeinnaam of originele IP-adres van de netwerkcamera. <URL> <Netzwerkkamera> is de domeinnaam of originele IP-adres van de netwerkcamera. 22

23 Systeem Host name De tekst toont de titel op de Homepage. Turn off the LED indicator Kies deze optie om de LED-diode op de voorkant van de camera uit te schakelen. U voorkomt daarmee, dat anderen kunnen zien of de camera in werking is. Keep current date and time Klik op deze optie, om de huidige datum en uur van de CMOSnetwerkcamera te behouden. Met een interne realtimeklok blijven datum en uur zelfs na een uitschakeling van het systeem bewaard. Sync with comuter time Synchroniseert de datum en uur van de CMOS-netwerkcamera met de lokale computer. De tegen overschrijven beschermde datum en uur van de PC worden na updaten aangeduid. Manual Stelt de datum en uur in na invoer door de administrator. Let bij het invoeren op het formaat van het betreffende veld. Automatic Synchroniseert datum en uur met de NTP-server, via het Internet bij elke start van de CMOS netwerkcamera. Dit lukt niet wanneer de toegewezen tijdserver niet bereikbaar is. NTP server Wijst het IP-adres of de domeinnaam van de tijdserver toe. Door dit tekstvak niet in te vullen wordt de CMOS netwerkcamera met de defaultserver verbonden. Time zone Stelt het uur van de tijdserver in volgens de lokale instellingen. Vergeet niet op gesynchroniseerd. te klikken, anders werken de wijzigingen niet en wordt het uur niet Veiligheid Root password Dient voor het wijzigen van het administrator-paswoord door het invoeren van een nieuw paswoord. Het ingevoerde paswoord wordt om veiligheidsredenen alleen met sterretjes aangegeven. Na het klikken op vraagt de webbrowser de administrator het nieuwe paswoord voor de toegang tot de netwerkcamera in te voeren. Add user Geef de nieuwe gebruikersnaam en het bijbehorende paswoord en klik daarna op. De nieuwe gebruiker i!s te zien op de lijst met gebruikersnamen. In totaal kunnen er twintig gebruikersbestanden gemaakt worden. Delete user Open de lijst met gebruikersnamen, zoek de gebruiker op en klik op gebruiker uit de lijst te schrappen., om de <URL> <Netzwerkkamera> is de domeinnaam of originele IP-adres van de netwerkcamera. 23

24 Netwerk Na het aanbrengen van de veranderingen op deze pagina, moet het systeem opnieuw opgestart worden om die wijzigingen te activeren. Controleer eerst of alle velden correct ingevuld zijn, voor u op klikt Netwerkverbinding LAN De voorinstelling is LAN. Gebruik deze instelling als de camera met een LAN verbonden is. Daarvoor zijn verdere instellingen als IP-adres of subnetmasker nodig. PPPoE Gebruik deze instelling als de camera direct met een DSL-modem verbonden is. De gebruikersnaam en het wachtwoord krijgt u van uw ISP (Internet Service Provider). Get IP address automatically Bij elke herstart van de CMOS-netwerkcamera krijgt deze een IP-adres toegewezen. Use fixed IP address De netwerkgegevens zoals bijv. IP-adres worden hier vast toegewezen. IP address Nodig voor netwerkidentificatie. Subnet mask Nodig om te zorgen, dat het doel zich in hetzelfde subnet bevindt. De standaardwaarde is " ". Default router Dit is de gateway voor doorgave van beelden aan een ander deelnet. Een ongeldige routerinstelling zal het doorsturen naar doelen in andere deelnetten verhinderen. Bestaat een Cross-Link-kabelverbinding, voer hier oonvoorwaardelijk een IP-adres in hetzelfde subnetbereik van de camera in (b.v ). Primary DNS Server van de primaire domeinnaam, waarmee de hostnamen in IP-adressen omgezet worden. Secondary DNS Server van de secundaire domeinnaam voor de creatie van een reservekopie van de primaire DNS. Enable UpnP presentation Daarmee activeert u het universele Plug-and-Play. Dit is een uitbreiding van de PnP-standaard op netwerkomgevingen. Enable UPnP port forwarding Daarmee activeert u de universele Plug-and-Play-poortdoorsturing voor netwerkdiensten. HTTP: Dit kan een andere poort zijn dan de voorziene poort 80 (80, ). Na het wijzigen van de poort moet de gebruiker over de wijziging geïnformeerd te worden, om een geslaagde verbinding te verzekeren. Wanneer de administrator bijvoorbeeld de HTTP-poort van de CMOS-netwerkcamera, waarvan het IP-adres is, van 80 in 8080 wijzigt, moet de gebruiker i.p.v. "http:// " nu "http:// :8080" in de webbrowser opgeven. RTSP-overbrenging (RTSP streaming) Access name Met deze toegangsnaam kunt u een verbinding van een client tot stand te brengen. Gebruik het IP-adres rtsp://<ip address>/<access name> om een verbinding tot stand te brengen. RTSP port Deze poort kan van de vooraf ingestelde poort 554 afwijken (80, ). Let bij verandering op de invoeropmaak, analoog met de HTTP-poort. 24

25 <URL> <Netzwerkkamera> is de domeinnaam of originele IP-adres van de netwerkcamera. WLAN-configuratie SSID (Service Set Identifier) Dit is de naam die het draadloze netwerk identificeert. Het access point en de WLAN-netzwerkcamera moeten dezelfde SSID-naam gebruiken. De fabrieksinstelling is default. LET OP: De max. lengte bedraagt 32 tekens met uitzondering van:,, <, > en spaties. Wireless mode Kies één van de volgende mogelijkheden. Infrastructure De netwerkcamera wordt via een access point met het netwerk verbonden. Ad-Hoc In deze bedrijfsmodus is het mogelijk, dat de netwerkcamera direct met een andere netwerkadapter (netwerkkaart) communiceert. Er wordt een zogenaamde peer-to-peer-omgeving opgebouwd. Channel In de infrastructuurmodus wordt het gebruikte kanaal automatisch door de camera gekozen. In de ad-hoc-modus moet het kanaal in overeenstemming met de andere netwerkadapter, handmatig ingesteld worden. TX rate Stel hier de maximale transmissiesnelheid in het netwerk in. In de fabriek wordt de snelheid automatisch gekozen ( auto ), waarbij de camera al naar gelang de omgeving altijd de hoogste transmissiesnelheid nastreeft. Preamble Voor elk datapakket word een zogenaamde blokvoorloper gezet. Via deze blokvoorloper worden ontvanger en zender in kloksnelheid gesynchroniseerd. Bij de short preamble is de synchronisatielengte korter en daardoor onzekerder. 25

26 Security Keuze van de coderingsmethode None Er is geen codering gekozen. WEP (Wired Equivalent Privacy) Voor de codering wordt een 64- of128-bit-sleutel gebruikt (HEX of ASCII). Voor de communicatie met andere toestellen moeten deze sleutels van beide toestellen overeenstemmen. WPA-PSK (Wi-fi Protected Access - Pre Shared Keys) Bij deze methode worden dynamische sleutels gebruikt. Als coderingsprotocollen kunnen TKIP (Temporal Key Integrity Protokoll) of AES (Advanced Encrytion Standard) gekozen worden. Als sleutel moet een zogenaamde Pre-Shared-Key gegeven worden. Auth mode Authenticatiemodus: Kies één van de volgende methoden uit. Shared De modus maakt alleen de communicatie met toestellen met dezelfde WEP-sleutel mogelijk. Open De sleutel wordt door het gehele netwerk gecommuniceerd. Key length Kies hier de sleutellengte 64 of 128 bits. Key format Sleutelopmaak HEX Hexadecimale opmaak ASCII ASCII-opmaak Network key Bij verschillende sleutelopmaken worden verschillende sleutellengten verwacht. 64 bit: 10 hex-posities of 5 tekens 128 bit: 26 hex-posities of 13 tekens LET OP: Als u voor de sleutel de tekens 22 ( ), 3C (<) of 3E (>) wilt gebruiken, dan kunt u niet de ASCII-opmaak gebruiken. Pre-Shared-Key De invoer van deze sleutel vindt in de ASCII-opmaak met een lengte van 8 ~ 63 tekens plaats. Verkeerde Iinstellingen kunnen de toegang naar de netwerkcamera weigeren. Ingeval het system kann niet meer worden aangesproken, lees alstublieft de aanwijzingen van de producent over herstelling van de systeminstellingen in het aanhang. Verkeerde instellingen kunnen ertoe leiden dat de toegang tot de camera geweigerd wordt. Als het systeem niet meer aanspreekbaar is, lees dan de opmerkingen over het herstellen van de basisinstellingen van het systeem in de bijlage. <URL> <Netzwerkkamera> is de domeinnaam of originele IP-adres van de netwerkcamera. 26

27 DDNS-Einstellungen Enable DDNS Met deze optie wordt de DDNS-functie geactiveerd. Provider De aanbiederslijst telt vier hosts, die DDNS-services aanbieden. Maak een verbinding met de website van de service-provider, om te controleren of deze service beschikbaar is. Host-Name Voor gebruik van de DDNS-service moet dit veld ingevuld worden. Voer de hostnaam in, die bij de DDNS-server geregistreerd is. User name/ De gebruikersnaam en de moeten ingevoerd worden om een verbinding met de DDNS-server op te bouwen of om de gebruikers over het nieuwe IP-adres in te lichten. Opmerking: Als in dit veld de gebruikersnaam wordt ingevoerd dan moet in het volgende veld het paswoord worden ingevoerd. Password Om de DDNS-service in gebruik te nemen voert u het paswoord in of drukt de toets in. <URL> <Netzwerkkamera> is de domeinnaam of originele IP-adres van de netwerkcamera. 27

28 Toegangslijst Allow list Hier wordt het IP-bereik van de geaccepteerde IP s genoteerd en aan de toegangslijst toegevoegd. Als fabrieksinstelling worden alle IP s geaccepteerd. Wis dit gehele bereik indien nodig. Start IP address Voer hier het eerste adres van het gewenste bereik in. End IP address Voer hier het laatste adres van het gewenste bereik in. Delete allow list Wis hier gewenste bereiken uit de toegangslijst. Deny list Hier worden de IP-bereiken vastgelegd die geblokkeerd moeten worden. Delete deny list Hier kunnen geblokkeerde IP-bereiken gewist worden. <URL> <Netzwerkkamera> is de domeinnaam of originele IP-adres van de netwerkcamera. 28

29 Video en Audio Algemeen: Configure for computer viewing : Camera voor stationaire toegang configureren. Configure for mobile viewing : Camera voor mobiele toegang configureren. Video De tekst verschijnt in de zwarte balk boven het videovenster met een tijdsaanduiding. Deze tijdsaanduiding (datum en uur) wordt door de CMOS-netwerkcamera gegeven, waar deze datum en het uur door een geïntegreerde realtime klok bijgehouden wordt. Om te kiezen tussen kleur en zwart/wit weergave. Voor de drie videoformaten staan vier opties ter beschikking. 160x120, 176x144, 320x240 en 640x480. Power line frequency Fluorescerend licht pulseert met de netfrequentie. Pas de netfrequentie aan om dit pulseren in het beeld te elimineren. Voor het instellen van de video staan drie met elkaar verband houdende parameters ter beschikking. Hiermee wordt de maximale refreshrate beperkt, die met de en de Key frame interval gecombineerd kan worden om het gebruik van de bandbreedte en om de videokwaliteit optimaal te maken. Als de gebruiker de bandbreedte onafhankelijk van de videokwaliteit wil vastleggen, moeten de Constant bit rate en de gewenste bandbreedte gekozen worden. De videokwaliteit kan, wegens het sturen van de maximale refreshrate binnen de beperkte bandbreedte, beïnvloed worden als de beelden sterk bewegen. Om de videokwaliteit, onafhankelijk van het netwerk, te garanderen, wordt daarom meer bandbreedte gereserveerd, om de maximale refreshrate bij het zenden van snel wisselende beelden te kunnen verwerken. Om het videobeeld vertikaal te draaien. Om het videobeeld horizontaal te draaien. Kies deze opties, als de CMOS-netwerkcamera ondersteboven is geïnstalleerd. White balance Stel hier de waarde voor een optimale kleurtemperatuur in. 29

30 Beeldinstellingen Klik op deze button, om een nieuw venster te openen waarin u,, en voor het videobeeld kunt afregelen. Elk veld is verdeeld in elf trappen van - 5 tot +5. Om de gewijzigde beeldinstellingen te bekijken, klikt u op. Wilt u de nieuwe beeldinstellingen bewaren, druk dan op. Wilt u de nieuwe beeldinstellingen niet bewaren, klik dan op. Audio-instellingen Audio settings Kies hier het audiotype en de gewenste bitsnelheid. AAC (Advanced Audio Coding) speciale codec voor de compressie van audiogegevens onder MPEG4. GSM-AMR (Global System for Mobile Communications - Adaptive Multi Rate) Spraakcodec in het mobiele GSM-net. en FTP SMTP Als de SMTP-server de SMTP-identificatie ondersteunt, moet de gebruiker een geldige gebruikersnaam en een geldig paswoord invoeren om via de server een te versturen. Sender address Het adres van de afzender. 1st SMTP (mail) server De domeinnaam of het IP-adres van de externe server. 1st SMTP account name Toegelaten gebruikersnaam bij de externe server. 1st SMTP password Toegelaten paswoord bij de externe server. 1st recipient address Het adres van de ontvanger van momentopnamen of het protocolbestand. Meerdere ontvangers dienen met een puntkomma (;) van elkaar gescheiden aangeduid te worden. 2nd SMTP (mail) server De domeinnaam of het IP-adres van een andere server, als de eerste onbereikbaar is. 2nd SMTP account name Toegelaten gebruikersnaam bij de backup server. 2nd SMTP password Toegelaten paswoord bij de reserve server. 2nd recipient address Het adres van de ontvanger op de reserve-server. 30

31 FTP Local FTP server port Dit kan een andere poort zijn dan de standaardpoort 21. De gebruiker kan deze parameter wijzigen in elk getal tussen 1 tot Na de wijziging van deze parameter moet de serverpoort van de verbinding dienovereenkomstig door het externe FTP-Client-programma gewijzigd worden. 1st FTP server De domeinnaam of het IP-adres van de extern FTP-server. De volgende gebruikersinstellingen moeten voor de bediening op afstand juist geconfigureerd worden. 1st FTP user name Toegelaten gebruikersnaam bij de externe FTP-server. 1st FTP password Toegelaten paswoord bij de externe FTP-server. 1st FTP remote folder Toegelaten map bij de externe FTP-server. De tekenreeks moet met die van de externe FTP-server overeenstemmen. Sommige FTP-servers accepteren voor de padbenaming geen slash zonder weergave van het virtuele pad. Bijzonderheden vindt u in de handleiding van de externe FTP-server. De maptoegang moet voor het uploaden geopend zijn. 2nd FTP server De domeinnaam of het IP-adres van de externe FTP-server. 2nd FTP user name Toegelaten gebruikersnaam bij de reserve FTP-server. 2nd FTP password Toegelaten paswoord bij de reserve FTP server. 2nd FTP remote folder Toegelaten map bij de reserve FTP-server. <URL> <Netzwerkkamera> > is de domeinnaam of originele IP-adres van de netwerkcamera. 31

32 Bewegingssensor Kies deze optie om de bewegingsdetectie te activeren. Klik op deze button, om een nieuw venster toe te voegen. Er kunnen hoogstens drie vensters tegelijk open zijn. Om de grootte van het venster opnieuw in te stellen of de titelbalk te verschuiven klikt u met de linkermuisknop op kader van het venster, houdt de muisknop ingedrukt en trekt het kader op de gewenste grootte. Door op de 'x' te klikken in de rechter bovenhoek van het venster wordt het venster gewist. Klik op deze button om de instellingen van het venster op te slaan. Afhankelijk van de beeldvariatie stijgt of daalt een grafiekbalk. Een groene balk wil zeggen dat de beeldvariatie onder de bewakingspiek blijft, een rode balk betekent dat de beeldvariatie boven de bewakingspiek zit. Als de balk rood is, heeft het venster eveneens een rode rand. Bij terugkeer naar de Homepage verdwijnt het rode venster. Het rode kader verschijnt echter, zogauw er beweging wordt waargenomen. De tekst verschijnt boven in het venster. Gevoeligheid bij wijzigingen in beeldverloop (bijv.: Sensitivity hoog: In werking treden bij geringe beeldwijziging. Waarneembare objectgrootte (laag, neemt kleine objecten waar; hoog, neemt grote objecten waar) De volgende afbeelding toont het beeldscherm na het klikken op. 32

33 Toepassing Momentopname Enable snapshot Activeert de toepassingsinstellingen voor momentopname. Weekplan Son ~ Sam de weekdagen voor het uitvoeren van volgende werkzaamheden. Tijd Always Activeert de toepassingsinstellingen voor het op elk gewenst moment verzenden van momentopnamen. From ~ to De instelling voor het verzenden van momentopnamen zijn tijdelijk begrensd. Momentopname bestandsnaamvoorvoegsel Snapshot file name prefix Hier kunt u een benaming invoeren die voor de bestandnaam van de momentopname wordt gezet. Momentopnametyp Motion detection De momentopname wordt bij herkenning van een beweging verzonden. Send # pre-event image(s) Aantal beelden voor een alarm, die worden verzonden. Send # post-event image(s) Aantal beelden na een alarm, die worden verzonden. Delay # second(s) before detecting the next event Stelt de tijdvertraging voor een nieuwe start in, om de startvoorwaarden te controleren, wanneer de huidige voorwaarden gestart worden. Sequential De momentopnamen worden continu in de ingevoerde afstand verzonden. Uitzenden van momentopnamen aan De momentopnamen worden naar een adres verzonden. FTP De momentopnamen worden naar een FTP-server verzonden. FTP put snapshots with date and time suffix Met deze optie worden opgenomen momentopnamen van datum en uur voorzien, om de bestandsnamen van de momentopnamen in sequentieel danwel triggergestuurd bedrijf makkelijk van elkaar te kunnen onderscheiden. Zo betekent dat het JPEG-beeld op 2. januari 2003 om 3 uur, 4 minuten en 5 seconden is opgenomen. Wordt deze suffix weggelaten, dan wordt het bestand met de naam "video.jpg" bij de externe FTP-server na de aangegeven tijdsinterval geüpdated. 33

34 34

35 Protocolbestand bekijken Klik op deze link op de configuratiepagina om het systeemprotocolbestand te tonen. De inhoud van het bestand geeft nuttige informatie over de configuratie en de verbinding na het opstarten van het systeem. De standaard van het logbestand is RFC U kunt ook gegevens naar een log-server zenden. Activeer daarvoor de optie Remote Protokoll en voer het IP-adres en het poortnummer van de server in. Parameter bekijken Klik op deze link op de configuratiepagina om alle parameters van het systeem te tonen. De inhoud komt overeen met die in CONFIG.INI. Beheer Systeem herstart Druk op de knop om het systeem opnieuw te starten. Fabrieksinstellingen Druk op de knop om de fabrieksinstellingen te herstellen. Alle tot nu toe verrichte instellingen gaan daardoor verloren. Firmware update Hier is het mogelijk, analoog met de update met de installatie-wizard, de firmware van de netwerkcamera op de nieuwste stand te brengen. De nieuwste firmware kunt u onder downloaden. Kies het update-bestand (flash.bin) en druk op de knop Upgrade. De update duurt maar kort. Nadat u de camera herstart heeft, wordt deze met de nieuwe firmware in gebruik genomen. 35

CMOS netwerkcamera Installatie handleiding

CMOS netwerkcamera Installatie handleiding CMOS netwerkcamera Installatie handleiding TV7203 TV7204 Voorwoord Geachte klant, Wij bedanken u voor de aankoop van deze CMOS-netwerkcamera van de serie DIGI-LAN van de firma Security- Center. Met dit

Nadere informatie

Pan en Tilt netwerkcamera

Pan en Tilt netwerkcamera Pan en Tilt netwerkcamera Installatie handleiding TV7230 TV7240 Voorwoord Geachte klant, Wij bedanken u voor de aankoop van deze PAN EN TILT-netwerkcamera van de serie DIGI-LAN van de firma Security-Center.

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Wireless Network Broadband Router WL-114 In deze handleiding worden alleen de meest voorkomende situaties behandeld. Raadpleeg de volledige gebruikershandleiding op de cd-rom voor

Nadere informatie

Progressive Scan CCD netwerkcamera

Progressive Scan CCD netwerkcamera Progressive Scan CCD netwerkcamera Installatie handleiding V1.2 TV7220 - TV7223 Voorwoord Geachte klant, Wij bedanken u voor de aankoop van deze netwerkcamera van de serie Eyseo van de firma ABUS Security-

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

2 Functieoverzicht. 1 Draadloze router 2 WS320 3 en 4 pc s met elk een geïnstalleerde draadloze netwerkadapter 8

2 Functieoverzicht. 1 Draadloze router 2 WS320 3 en 4 pc s met elk een geïnstalleerde draadloze netwerkadapter 8 2 Functieoverzicht De HUAWEI WS320 draadloze repeater (hierna aangeduid als WS320) is een draadloze signaalrepeater, die in combinatie met een draadloze router de draadloze netwerkdekking kan vergroten.

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

CMOS-netwerkcamera Installatie handleiding

CMOS-netwerkcamera Installatie handleiding CMOS-netwerkcamera Installatie handleiding 1 Introductie Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van deze CMOS-netwerkcamera uit de DIGI-LAN serie van Security Center. Met dit apparaat heeft u een

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM. Handleiding EM4030

WWW.EMINENT-ONLINE.COM. Handleiding EM4030 WWW.EMINENT-ONLINE.COM NL Handleiding EM4030 Handleiding: EM4030 Rev. 1 Accesspoint 802.11g Waarschuwing: Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos apparaat in sommige Europese lidstaten onderwerp

Nadere informatie

1. Laad de software voor de camera van op het menu

1. Laad de software voor de camera van  op het menu 1. Laad de software voor de camera van www.overmax.eu. op het menu producten, selecteer RTV, dan IP camera s en uw camera model. Dan subpagina Product selecteer de [HELP] - klik op de grijze pijl symbool

Nadere informatie

IP CAMERA HANDLEIDING

IP CAMERA HANDLEIDING IP CAMERA HANDLEIDING Voorwoord Allereerst bedankt voor uw aankoop van een van de Q24U draadloze IP- netwerkcamera (s). Deze handleiding geeft informatie over de installatie en de mogelijkheden van de

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router Stap 1: Het instellen van uw computer Instellen netwerkkaart om de modem te kunnen bereiken: Windows 98/ME: Ga naar Start Instellingen Configuratiescherm

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. IP CAMERA Super Client Software voor IVM-150 en DVC-150IP voor windows PC s

GEBRUIKSAANWIJZING. IP CAMERA Super Client Software voor IVM-150 en DVC-150IP voor windows PC s GEBRUIKSAANWIJZING IP CAMERA Super Client Software voor IVM-150 en DVC-150IP voor windows PC s IN 1 Productomschrijving IP Camera Finder is software om toegang te krijgen voor de interne webbrowser van

Nadere informatie

IR-Netwerk-Domecamera Installatie

IR-Netwerk-Domecamera Installatie IR-Netwerk-Domecamera Installatie TV7218 TV7219 Voorwoord Geachte klant, Wij bedanken u voor de aankoop van deze Security netwerkcamera van de serie DIGI-LAN van de firma Security- Center. Met dit toestel

Nadere informatie

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network D-Link AirPlus G Telenet WiFi Home Network 2 Telenet WiFi Home Network: je draadloze verbinding met het internet De installatie en beveiliging van WiFi Home Network is niet moeilijk en met deze installatiegids

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker Gebruikershandleiding Wi-Fi Versterker De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD Introductie van de Wi-Fi versterker... 5 Inhoud van de verpakking... 5 Systeemvereisten... 6 Hardware Installatie...

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Powerwifi USB Router in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne INLEIDING De Powerwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne. Hierdoor

Nadere informatie

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102 Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102 Gefeliciteerd met uw keuze voor Optibel telefonie. We hopen dat u tevreden zult zijn met onze service en zien er naar uit de komende

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 Open Internet Explorer en vul het IP adres van de recorder in, bijv: http://192.168.1.15 Het IP adres is ook te achterhalen via het menu op de recorder

Nadere informatie

1. Controleren van de aansluiting op de splitter

1. Controleren van de aansluiting op de splitter Configuratie Copperjet 1616-2p (SurfSnel ADSL connected by BBned) 1. Controleren van de aansluiting op de splitter 2. Toegang tot de modem 3. Router installatie bij afname meerdere IP adressen (8, 16 of

Nadere informatie

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een Zyxel ADSL modem als SIP ATA kunt configureren, zonder gebruik te maken van de DSL aansluiting op het

Nadere informatie

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur)

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) Stap 1. 1. Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) 2. Sluit de adapter aan op de router en steek de stekker in het stopcontact.

Nadere informatie

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion Deze beknopte handleiding voor het configureren van de router bestaat uit 4 delen: - Stapsgewijze beschrijving voor het resetten

Nadere informatie

Softphone Installatie Handleiding

Softphone Installatie Handleiding Softphone Installatie gids Softphone Installatie Handleiding Specifications subject to change without notice. This manual is based on Softphone version 02.041 and DaVo I en II software version 56.348 or

Nadere informatie

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiegids

Nadere informatie

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Vigor Firm w are Upgrade Procedure V2.0 Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Inhoudsopgave FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE...1 INHOUDSOPGAVE...1 VOORBEREIDING...2

Nadere informatie

Configuratiehandleiding NetcamViewer Monitor

Configuratiehandleiding NetcamViewer Monitor Configuratiehandleiding NetcamViewer Monitor Versie 1.1 Alle informatie in deze handleiding vind u ook terug op elke pagina in NetcamViewer Monitor, door rechtsboven op het vraagtukken te klikken. Installatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Beknopte set-up handleiding

Beknopte set-up handleiding Beknopte set-up handleiding Via Don Arrigoni, 5 24020 Rovetta S. Lorenzo (Bergamo), Italië http://www.comelitgroup.com e-mail : export.department@comelit.it Model Beschrijving Inhoud van de verpakking

Nadere informatie

Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren

Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren 1. Maak verbinding met het draadloze netwerk via uw mobiele telefoon of tablet. 2. Download de NEXHO applicatie (er bestaan meerdere om U toe

Nadere informatie

DRAADLOZE 11N 300MBPS BREEDBAND ROUTER

DRAADLOZE 11N 300MBPS BREEDBAND ROUTER DRAADLOZE 11N 300MBPS BREEDBAND ROUTER Korte Installatiehandleiding DN-70591 INTRODUCTIE De DN-70591 is een gecombineerd product voor een bedrade/draadloze netwerkverbinding, specifiek ontworpen voor de

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Configuratiehandleiding NetcamViewer Monitor

Configuratiehandleiding NetcamViewer Monitor Configuratiehandleiding NetcamViewer Monitor Versie 1.2 Alle informatie in deze handleiding vind u ook terug op elke pagina in NetcamViewer Monitor, door rechtsboven op het vraagtukken te klikken. Installatie

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE BROWSER... 4 BEHEER VIA DE CONSOLE... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

xxter Mobotix T24 configuratie

xxter Mobotix T24 configuratie xxter Mobotix T24 configuratie Setup / instellingen voor VoIP De Mobotix T24 kan in samenwerking met xxter als video intercomsystem werken. De configuratie zoals beschreven in dit document is getest. Andere

Nadere informatie

BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie

BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiesticker Installatiegids

Nadere informatie

Configureren van de Wireless Breedband Router.

Configureren van de Wireless Breedband Router. Configureren van de Wireless Breedband Router. 1.1 Opstarten en Inloggen Activeer uw browser en de-activeer de proxy of voeg het IP-adres van dit product toe aan de uitzonderingen. Voer vervolgens het

Nadere informatie

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER DN-13014-3 DN-13003-1 Snel installatiegids DN-13014-3 & DN-13003-1 Voordat u begint, moet u de volgende items voorbereiden: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 computer met printserver

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE CONSOLE... 4 BEHEER VIA DE BROWSER... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING Nauticwifi USB Router in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne

INSTALLATIE HANDLEIDING Nauticwifi USB Router in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne INSTALLATIE HANDLEIDING Nauticwifi USB Router in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne Inleiding NLEIDING De Nauticwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne.

Nadere informatie

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Technote EnGenius / Senao EOM-8670 Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Merk Model Firmware Datum EnGenius Senao EOM-8670 2.1.10 09-04-2009 Pagina 1 van 29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Node

Nadere informatie

EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02

EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02 EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02 1 Inhoudsopgave: Stap 1.1: IP-adres veranderen met Windows Vista 3 Stap 1.2: IP-adres veranderen met Windows XP 6 Stap 2: De EnGenius ECB/SCB-8610S

Nadere informatie

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Inleiding De BiGuard 2 is een compact apparaat met 8 switch-poorten en ingebouwde VPN- en Firewallfuncties.

Nadere informatie

Tornado 840 / 841 handleiding

Tornado 840 / 841 handleiding 1.1 Opstarten en inloggen Tornado 840 / 841 handleiding Activeer uw browser en de-activeer de proxy of voer het IP-adres van dit product in bij de uitzonderingen. Voer vervolgens het IP-adres van dit product

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex Wireless Router 11g. Met behulp van deze router kunt u snel en efficiënt een draadloos

Nadere informatie

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP]

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP] Revisie geschiedenis [XXTER & KNX via IP] Auteur: Freddy Van Geel Verbinding maken met xxter via internet met de KNX bus, voor programmeren of visualiseren en sturen. Gemakkelijk, maar niet zo eenvoudig!

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen Hoofdstuk 2 Problemen oplossen In dit hoofdstuk staat informatie over het oplossen van problemen met de router. Snelle tips Hier volgen een aantal tips voor het oplossen van eenvoudige problemen. Start

Nadere informatie

A B C D E F. F: LED voor LAN-poort 4 G: Aansluitpunt voor netvoeding H: LAN-poort 4 I: LAN-poort 3 J: LAN-poort 2

A B C D E F. F: LED voor LAN-poort 4 G: Aansluitpunt voor netvoeding H: LAN-poort 4 I: LAN-poort 3 J: LAN-poort 2 Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Power-LED B: LED voor WAN-poort C: LED voor LAN-poort D: LED voor LAN-poort E: LED voor LAN-poort F: LED voor LAN-poort 4 G: Aansluitpunt voor netvoeding

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids

TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids STAP 1: DE APPARATEN VERBINDEN Figuur 1 (ver.e) QIG-SS07232003 ** Schakel Uw DSL/Kabel Modem in. 1-1. Verbind de adapter met

Nadere informatie

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding 1. Introductie...3 2. Installatie op het LAN...4 2.1) Verbinding maken...5 Stap 1 Bekabeling...5 Step 2 Het toestel opstarten...5 Stap 3 De installatie wizard...5

Nadere informatie

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion Deze beknopte handleiding voor het configureren van de router bestaat uit 3 delen: - Stapsgewijze beschrijving voor het resetten

Nadere informatie

Installatie-instructies

Installatie-instructies Installatie-instructies NB Het in deze instructies getoonde productmodel is TL-MR3040, bij wijze van voorbeeld. Voor meer informatie over de installatie raadpleegt u de Engelse installatie-instructies

Nadere informatie

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids 09-2012 / v2.0 0 Voordat u begint Voordat u dit access point in gebruik neemt dient u eerst te controleren of alle onderdelen in de verpakking aanwezig

Nadere informatie

Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport

Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport Introductie Jouw Nabaztag heeft geen specifieke voorgeprogrammeerde instellingen. Nabaztag weet hoe hij moet verbinden met een Wi-Fi netwerk, indien:

Nadere informatie

Stappenplan Dahua basis installatie NVR/Tribrid Recorder

Stappenplan Dahua basis installatie NVR/Tribrid Recorder Stappenplan Dahua basis installatie NVR/Tribrid Recorder Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. Recorder en Camera s firmware + IP instellen... 2 2. Internet Explorer Instellen... 4 3. Recorder + Camera s Instellen...

Nadere informatie

Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch

Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch Toepassingsmogelijkheden Creëer een netwerk voor meerdere gebruikers, en deel het Internet in een handomdraai, zonder hier een ander stukje software voor

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Powerwifi USB Router in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne INLEIDING De Powerwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne. Hierdoor

Nadere informatie

Bestnr. 43 03 62 LogiLink Wifi- repeater WL0148

Bestnr. 43 03 62 LogiLink Wifi- repeater WL0148 Bestnr. 43 03 62 LogiLink Wifi- repeater WL0148 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Technische Informatie

Technische Informatie Het Beveiligen van een draadloos netwerk Het grootste Risico van een draadloos netwerk is dat het signaal in principe voor iedereen beschikbaar is. Anders dan bij een bekabeld netwerk, waar men een fysieke

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be PIXMA MG5500. series. Installatiehandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be PIXMA MG5500. series. Installatiehandleiding PIXMA MG5500 series Installatiehandleiding CANON INC. 2013 Installatiehandleiding In deze handleiding leest u hoe u een netwerkverbinding voor de printer instelt. Netwerkverbinding Draadloze verbinding

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Browser handleiding PnP T-seriesInternet Explorer

Browser handleiding PnP T-seriesInternet Explorer Op deze handleiding zijn de algemene voorwaarden van Epine-camershop.nl van toepassing U kunt de software en handleidingen ook downloaden via de onderstaande link http://www.epine-camerashop.nl/software-en-handleidingen/

Nadere informatie

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard (802.11g) Security ADSL2+ Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de (802.11g)

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Aanvullende specificaties WWW.SWEEX.COM

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Aanvullende specificaties WWW.SWEEX.COM LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex Wireless Broadband Router 140 Nitro XM.

Nadere informatie

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Gids voor een snelle start

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Gids voor een snelle start SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Gids voor een snelle start Over deze gids Deze Gids voor een snelle start beschrijft hoe u uw SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER installeert en bedient. Gelieve deze handleiding

Nadere informatie

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s h a n d l e i d i n g N I - 7 0 7 5 3 2 n e d e r l a n d s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Voor uw ADSL Flits Connected by KPN abonnement. Type modem: P-2612 HNU-F3 Netwerk: KPN

Installatiehandleiding. Voor uw ADSL Flits Connected by KPN abonnement. Type modem: P-2612 HNU-F3 Netwerk: KPN Installatiehandleiding Voor uw ADSL Flits Connected by KPN abonnement Type modem: P-2612 HNU-F3 Netwerk: KPN Inhoudsopgave 1 Het aansluiten van de modem 2 De modem instellen 3 Het instellen van een beveiligde

Nadere informatie

SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging

SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging 1 Beveiligen 1.1 Draadloos netwerk beveiligen Over het algemeen zijn netwerken gevoeliger voor misbruik door derden dan computers die niet onderling zijn verbonden.

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

iphone Softphone App voor het Vox DaVo IP Systeem

iphone Softphone App voor het Vox DaVo IP Systeem iphone Softphone App voor het Vox DaVo IP Systeem (Vox DaVo Small IP of Vox DaVo Large IP) Installatie en gebruikershandleiding Vox DaVo iphone App Handleiding Veranderingen aan de specificaties zijn voorbehouden.

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Voor uw SurfSnelADSL abonnement

Installatiehandleiding. Voor uw SurfSnelADSL abonnement Installatiehandleiding Voor uw SurfSnelADSL abonnement Connected by KPN Type modem: P-2612 HNU-F3 Netwerk: KPN Inhoudsopgave 1 Het aansluiten van de modem 2 De modem instellen 3 Het instellen van een beveiligde

Nadere informatie

Siemens SE551. Handleiding Flits Thuis

Siemens SE551. Handleiding Flits Thuis Siemens SE551 Handleiding Flits Thuis Handleiding Siemens SE551 Flits Thuis Aansluiten Siemens SE551 Configuratie Siemens d.m.v. webinterface Instellen Gisgaset USB /PCMCIAdraadloze netwerk-adapter Aansluiten

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

4.5 Een IP camera toevoegen

4.5 Een IP camera toevoegen 4.5 Een IP camera toevoegen 4.5.1 De IP camera gebruiksklaar maken 1 Draai de antenne vast op de IP camera. 2 Sluit de adapterkabel aan op de IP camera. Steek hierna de stekker van de IP camera in het

Nadere informatie

Conceptronic C54BRS4A Firmware Recovery Instructies

Conceptronic C54BRS4A Firmware Recovery Instructies Conceptronic C54BRS4A Firmware Recovery Instructies Indien u een Conceptronic C54BRS4A router heeft en de firmware upgrade is mislukt of u kunt de router niet meer benaderen, zelfs na een reset, dan kunt

Nadere informatie

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G BIPAC 5102 / 5102S / 5102G (802.11g) ADSL2+ Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL2+ Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik

Nadere informatie

EnGenius/Senao ECB/SCB-3220 HANDLEIDING Firmware 1.43.03

EnGenius/Senao ECB/SCB-3220 HANDLEIDING Firmware 1.43.03 EnGenius/Senao ECB/SCB-3220 HANDLEIDING Firmware 1.43.03 1 Inhoudsopgave: Stap 1.1: IP-adres veranderen met Windows Vista... 3 Stap 1.2: IP-adres veranderen met Windows XP... 6 Stap 2: De EnGenius ECB/SCB-3220

Nadere informatie

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten.

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten. Controleren van de aansluiting Configuratie Siemens SX76x (SurfSnel ADSL connected by KPN) Als u gebruik maakt van Linesharing en u wilt bellen met uw KPN lijn, dan dient u de splitter te gebruiken die

Nadere informatie

DSLSTL. Handleiding Copyright 2008. Handleiding DSLSTL Pagina 1 of 11

DSLSTL. Handleiding Copyright 2008. Handleiding DSLSTL Pagina 1 of 11 DSLSTL Handleiding Copyright 2008 Handleiding DSLSTL Pagina 1 of 11 1 Versie beheer...3 2 Algemene omschrijving DSLSTL...4 3 Gebruik achter een router en/of firewall...5 4 Installeren van de software...6

Nadere informatie

Goedkope DSL aansluitingen hebben voor de bewaking op afstand een belangrijk nadeel:

Goedkope DSL aansluitingen hebben voor de bewaking op afstand een belangrijk nadeel: Wereldwijd beelden beschikbaar Kosteloze service Goedkope DSL aansluitingen hebben voor de bewaking op afstand een belangrijk nadeel: Wisselende IP adressen. Alleen via een dynamische nameserver kunt u

Nadere informatie

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL V2.0

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL V2.0 PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3A: bekabelde camera

Nadere informatie

Snelgids DVR : DIXE Serie

Snelgids DVR : DIXE Serie Snelgids DVR : DIXE Serie Inhoud Taalkeuze :... 2 Opname configuratie... 3 Netwerk configuratie :... 6 Configuratie van het paswoord en klantgegevens... 9 Alvorens te beginnen : Deze gids is bedoeld om

Nadere informatie

Wi-Fi installatie. Inleiding

Wi-Fi installatie. Inleiding Wi-Fi installatie Inleiding De Solar Wi-Fi module is een data logging module. Met de functie plug & play kan de WiFi module eenvoudig informatie van uw PV-installatie verzamelen. Met de geïntegreerde Wi-

Nadere informatie

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Invoeren ip-adresgegevens

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Invoeren ip-adresgegevens Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion Deze beknopte handleiding voor het configureren van de router bestaat uit 2 delen: - Stapsgewijze beschrijving voor het invoeren

Nadere informatie

Handleiding WiFi Kit S- WE01S. Versie_V1.02. Deze quick- start handleiding is geschikt voor firmware versie H4.01.40Y2.0.02W1.0.

Handleiding WiFi Kit S- WE01S. Versie_V1.02. Deze quick- start handleiding is geschikt voor firmware versie H4.01.40Y2.0.02W1.0. Handleiding WiFi Kit S- WE01S Versie_V1.02 Deze quick- start handleiding is geschikt voor firmware versie H4.01.40Y2.0.02W1.0.03+ LET OP: Energy Guard levert enkel het systeem uit, installatie en beheer

Nadere informatie

Camping Hotspot Installatie

Camping Hotspot Installatie Camping Hotspot Installatie Pheenet Hotspot installatie Sluit uw PC aan op de hotspot met een standaard UTP kabel op poort 3 of 4 van de hotspot. De hotspot zal nu een IP adres toewijzen aan uw pc. Open

Nadere informatie

HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-HDNL V2.0

HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-HDNL V2.0 HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-HDNL V2.0 INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3: aansluiten van

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding F524 Energy Data Logger www.legrand.com Inhoud Energy Data Logger 1 Beschrijving 4 1.1 Mededelingen en tips 4 1.2 Hoofdfuncties 4 1.3 Legenda 5 2 Verbinding 6 2.1 Verbindingsschema 6 3 Configuratie 7

Nadere informatie

Aansluiten op uw PC Sluit het Philips Wireless Music Station aan op uw PC voor:

Aansluiten op uw PC Sluit het Philips Wireless Music Station aan op uw PC voor: CD/MP3-CD HD SOURCE SEARCH REC MARK/UNMARK DBB Wireless Music Station WAS7000 Aansluiten op uw PC Sluit het Philips Wireless Music Station aan op uw PC voor: Het openen avan muziekbestanden die op uw PC

Nadere informatie

Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex

Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex Versie 1.4.12.21 Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex in opdracht van Stichting Platform Huurdersbelangen Inhoudsopgave Terminologie... 2 Advies. 2 Instellen van

Nadere informatie

hdmedia Draadloze configuratie EM4555

hdmedia Draadloze configuratie EM4555 2 E hdmedia Draadloze configuratie EM4555 hdmedia Draadloze installatie Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten onderwerp

Nadere informatie

Envivo 1217 WiFi repeater

Envivo 1217 WiFi repeater Envivo 1217 WiFi repeater Beschrijving van de Wizard om het apparaat snel in bedrijf te nemen. Om het apparaat in te stellen dient U een PC ter beschikking te hebben, die U met de meegeleverde netwerkkabel

Nadere informatie

Klik met de rechtermuisknop in het scherm, er komen nu menu opties tevoorschijn. Ga naar hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen

Klik met de rechtermuisknop in het scherm, er komen nu menu opties tevoorschijn. Ga naar hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen Snel start gids NVR Start de NVR op en verbind de NVR en de IP-camera s met internet en stroom. Tijd en algemene gegevens instellen hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen Tijdzone: Kies de juiste tijdzone

Nadere informatie