CMOS netwerkcamera Installatie handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CMOS netwerkcamera Installatie handleiding"

Transcriptie

1 CMOS netwerkcamera Installatie handleiding TV7203 TV7204

2 Voorwoord Geachte klant, Wij bedanken u voor de aankoop van deze CMOS-netwerkcamera van de serie DIGI-LAN van de firma Security- Center. Met dit toestel heeft u een product gekocht, dat volgens de allernieuwste techniek werd gebouwd. Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen. De overeenstemming werd aangetoond, de overeenkomstige verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant gedeponeerd. Om deze toestand te behouden en een gebruik zonder gevaren te garanderen, moet u als gebruiker deze gebruiksaanwijzing in acht nemen! Als u vragen heeft, neem dan contact op met uw speciaalzaak. Deze CMOS-netwerkcamera dient voor de bewaking van objecten. De opgenomen videosignalen worden daarbij digitaal, over het aangesloten netwerk, naar een computer gestuurd. De op de computer geïnstalleerde software maakt gelijktijdige registratie mogelijk van maximaal 16 aangesloten videosignalen. De gegevensopslag is onderworpen aan de daarvoor geldende regels in uw land.. Via Internet Explorer heeft u vanuit de hele wereld toegang tot de geplaatste camera's (alleen met paswoord) Veiligheidstips Het contact van de CMOS-netwerkcamera inclusief aangesloten componenten met vocht, bv. in kelderruimtes e.d. moet beslist worden vermeden. Een andere toepassing dan hierboven beschreven kan tot beschadiging van dit product leiden. Bovendien kan hierdoor bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schokken enz. optreden. Het apparaat is toegelaten voor gebruik via een Klasse 2 5 VDC netadapter. Het gehele product mag niet gewijzigd, geopend of omgebouwd worden. De aansluiting op het openbare stroomnet valt onder de voor het land specifieke bepalingen. Stelt u zich hierover a.u.b. van tevoren op de hoogte. Ter voorkoming van branden en verwondingen neemt u de volgende opmerkingen in acht: Neem a.u.b. de volgende voorzorgsmaatregelen in acht, zodat uw apparaat goed functioneert: Bevestig het apparaat zeker op een droge plaats in het huis. Zorg voor voldoende verluchting. Stel het apparaat niet aan temperaturen onder 0 C of boven 35 C bloot. Het apparaat werd uitsluitend voor het gebruik binnenshuis geconstrueerd. De maximale luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 90% (niet condenserend). Voer alle werkzaamheden in spanningsloze toestand uit. De CMOS netwerkcamera wordt door een 5 V netadapter voorzien van gelijkspanning. De netadapter dient via een apart beveiligde leiding met het 230VAC huisnet te worden verbonden De aansluitwerkzaamheden aan het huisnet vallen onder de voor het land specifieke bepalingen Algemeen: Ondeskundige of slordige installatiewerkzaamheden kunnen tot storingen en een slechte beeldkwaliteit leiden. Lees daarom deze handleiding aandachtig door en let tijdens de installatie van het systeem op de precieze benaming van de gebruikte leidingen en componenten. Technische wijzigingen zonder voorafgaande aankondiging voorbehouden. 2

3 Voor de ingebruikname van het product Het gebruik van bewakingscamera's kan in sommige landen wettelijk verboden zijn. Deze CMOSnetwerkcamera is niet alleen een voor het webgebruik ontwikkelde precisiecamera, maar kan tevens als onderdeel van een flexibele bewakingsinstallatie gebruikt worden. De gebruiker dient zich vóór de ingebruikname van de installatie ervan te vergewissen, dat de bewaking binnen de rechtsregels valt.. Controleer vóór de installatie of alle onderdelen aanwezig zijn (pagina 5: Inhoud van de levering). Lees de opmerkingen in de installatiehandleiding vóór u de CMOS-netwerkcamera installeert. Lees het hoofdstuk Installatie goed door en volg de aanwijzingen op om schade door foutieve montage of verkeerde installatie te voorkomen. Dat geeft de garantie dat het toestel vakkundig en op de juiste wijze gemonteerd wordt en voor het beoogde doel kan functioneren. In annex A en B vindt u mogelijke oplossingen voor het opheffen van vaak voorkomende fouten bij de installatie en configuratie. In de installatiehandleiding worden de verschillende gebruiksmogelijkheden van de CMOS-netwerkcamera beschreven. Paragrafen met het symbool vestigen de aandacht van de gebruiker op bijzonder belangrijke aanwijzingen. Het niet naleven van die aanwijzingen kan tot beschadigingen aan het toestel of tot verwondingen leiden. 3

4 Inhoud Voorwoord... 2 Veiligheidstips... 2 Voor de ingebruikname van het product... 3 Inhoud... 4 Inhoud van de levering... 5 Hardwareinstallation... 6 Eerste toegang tot de CMOS netwerkcamera... 7 Toeggang tot de netwerkkamera via Internet Explorer Instellen van een paswoord om onbevoegd gebruik te voorkomen Wijziging van het administrator-paswoord Installatie van de plug-in Fundamentele gebruikerfuncties Hoofdvenster en camerabeeld Digitale zoom en momentopname Client instelling Administrator-instellingen Configuratie / Video Bescherming van de CMOS netwerkcamera door paswoord Opbouw van een bewakingstoepassing Updaten van de software-versie Systeemconfiguratie Systeem Veiligheid Netwerk...24 WLAN-configuratie DDNS-Einstellungen Toegangslijst Video en Audio en FTP Bewegingssensor Toepassing Protocolbestand bekijken Parameter bekijken Beheer Annex A. Resetten / Terugzetten B. Veel gestelde vragen (FAQ) C. Technische gegevens

5 Inhoud van de levering CMOS-netwerkcamera TV7203/TV7204 Antenne (alleen TV7204) Netadapter camerastatief Software CD Installatiehandleiding(op CD) 5

6 Hardwareinstallation Controleer of alle onderdelen en artikelen die in voorgaande lijst genoemd zijn, aanwezig zijn. Al naar de toepassing door de gebruiker is een ethernetkabel noodzakelijk. Deze ethernetkabel moet voldoen aan de specificaties van UTPkategorie 5 (CAT 5) en mag niet langer zijn dan 100 meter. Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, eerst de stekker van de netadapter aansluiten op de CMOS-netwerkcamera en daarna pas de netadapter aansluiten op het stopcontact. Tijdens het inschakelen gaat de blauwe LED op de voorkant branden en vervolgens begint de startprocedure. Tijdens de startprocedure zijn de blauwe en de rode LED gelijktijdig actief. Deze toestand duurt zo lang tot er een IP-adres gegeven is. Nadat het IP-adres gegeven werd, knippert de LED één keer per seconde. Aanwijzingen voor het opsporen van storingen vindt u in annex A. De CMOS netwerkcamera is via een I/O-klemblok voorzien van een digitale ingang en een relais voor apparaatsturing. Via Pin 1 en Pin 2 kan een extern digitaal ingangssignaal verwerkt worden, waarbij de stand van de bedrijfsspanning in de aanvangsstatus 'LOW' (laag) bewaakt wordt. De uitgang (Pin 3 en Pin 4) kan gebruikt worden voor het in- en uitschakelen van externe apparatuur. Richt u voor een juiste installatie van randapparatuur tot uw speciaalzaak. De CMOS-netwerkcamera probeert als eerste, het via een draadverbinding aangesloten Ethernet te bereiken. Als dit niet lukt, probeert de camera verder het draadloze netwerk te bereiken (WLAN). Tijdens het zoeken en verbinden met het draadloze toegangsstation (access point) knippert de rode LED van de netwerkcamera elke sconde. De rode LED blijft in deze toestand tot de verbinding met een access point tot stand is gebracht. Tijdens het gebruik in het WLAN of in de draadgebonden modus knippert de groene LED steeds één keer per seconde om de activiteit aan te geven Installatie in het Ethernet Zorg ervoor dat de camera direct met een PC (cross-link-kabel) of via een switch/hub met het netwerk verbonden is. Sluit nu de netadapter van de camera op het stroomnet aan. Als de camera op de juiste wijze met het netwerk verbonden is, brandt de blauwe LED op de voorkant continu. Is er geen netwerk aanwezig, dan schakelt de camera in de WLAN-modus. Installatie in het WLAN Is de camera van spanning voorzien en is er geen Ethernet-netwerk beschikbaar, dan schakelt de camera in de WLAN-modus en zoekt naar een access point met de benaming default. Deze benaming wordt SSID (Service Set Identifier) genoemd. Als er een access point met SSID werd gevonden, brandt de LED op de voorkant blauw. Als een verbinding met de basisinstellingen (SSID: default) niet gelukt is, verbind de camera dan via een kabel met een via een draadverbinding aangesloten netwerk en configureer de camera hiermee. 6

7 Eerste toegang tot de CMOS netwerkcamera Instellen van het IP-adres Ga bij het instellen van het IP-adres voor de camera als volgt te werk: Verbind de CMOS-netwerkcamera via en netwerkkabel met uw computernetwerk. (In het eenvoudigste geval verbindt u de CMOS-netwerkcamera met een zogeheten Cross-Linkkabel rechtstreeks met uw PC) Als uw PC nog niet in een netwerk is geïntegreerd, dan moet u uw PC eerst voor deze netwerktoepassing configureren. Open daarvoor Network Connections (Netwerkverbindingen) van uw netwerk. (Dit geldt ook wanneer u de camera via een HUB of een SWITCH met uw computer heeft verbonden.) 1. Klik daarvoor met uw linkermuisknop op netwerkverbindingen, kies (LAN- of snelle Internetverbinding), klik op Properties (Eigenschappen) in het opengaande venster Local Area Connection Status (Status van LAN-verbinding), ga in het volgende venster naar Properties (Eigenschappen) van. 2. Voer een vast IP-adres en subnetmasker in (bijv.: en als subnetmasker ) 7

8 De netwerkaansluiting van uw computer is nu geconfigureerd. 3. Start de installatiewizard op de bijgeleverde software CD. 4. Voer de installatie aanwijzingen van de wizard uit. 5. Na geslaagde installatie start u het programma met de Installation Wizard. 6. Na de programmastart zoekt de Installation Wizard automatisch naar een aangesloten netwerkcamera. 7. Wordt de eerste keer geen camera gevonden, gebruik dan button voor een nieuwe zoekbeurt. Opmerking: Is met de manuele zoekmethode geen camera gevonden wijzig dan de netwerkinstellingen van uw PC zoals beschreven in de handleiding. 8

9 8. Kies een van de gevonden cameramodellen. 9. Met button komt u bij de instelmodus voor de camera. Als een wachtwoord ingevoerd moet worden, gebruik dan als wachtwoord het serienummer van het toestel (zonder spaties en in hoofdletters). Hier kunt u de hostnaam, administrator paswoord en de datum/uur instellingen van de camera wijzigen. Als u geen toegang tot de instellingen krijgt, controleer dan het IP-adres van uw netwerkadapter en van uw netwerkcamera. De IP-adressen dienen zich in hetzelfde subnetbereik te bevinden. Wijzig zonodig het IP-adres van de netwerkadapter (pag. 7). 9

10 10. Klik nu op button, u kunt nu het IP-adres van uw netwerkcamera wijzigen. Als u in uw netwerk een router gebruikt, voer dan in het vak Standard-Router dit IP-adres in (Gateway). Bestaat een Cross-Link-kabel-verbinding, voer hier oonvoorwaardelijk een IPadres in hetzelfde subnetbereik van de camera in (b.v ). 11. Als u bovendien het vakje deactiveert, hoeft u na stroomonderbreking het IP-adres van deze camera niet opnieuw toe te wijzen. Anders moet na elke nieuwe start van de camera het IP-adres opnieuw toegewezen worden. 12. Klik op button. 10

11 Druk op de button Skip om de instellingen Wireless Setting te behouden. Verder informaties vindt u in het hoofdstuk WLAN-Configuration. 13. Volg de aanwijzingen op het beeldscherm voor het opslaan danwel wijzigen van uw instellingen. De Installation Wizard is klaar. Klik op knop, om de instellingen te wijzigen. Klik op om de ingevoerde gegevens op te slaan voor op het gekozen apparaat te activeren. 14. Met de button kunt u een netwerkcamera rechtstreeks van een IP-adres danwel domeinnaam voorzien. Dat is alleen nodig als de camera niet automatisch gevonden wordt. 15. Met de buttons of kunt u één of alle netwerkcamera's uit het menu verwijderen. 16. Met de button wordt met behulp van Internet-Explorer een verbinding tot stand gebracht met de gekozen netwerkcamera. 11

12 Toeggang tot de netwerkkamera via Internet Explorer Instellen van een paswoord om onbevoegd gebruik te voorkomen In de fabriek is in de CMOS-netwerkcamera geen administrator-identificatie ingesteld. Om veiligheidsredenen dient de administrator een nieuw paswoord kiezen. Na het opslaan van administrator paswoord vraagt de CMOS-netwerkcamera vóór elke toegang naar de gebruikersnaam en het paswoord. De administrator kan in totaal twintig (20) gebruikersbestanden creëren. Elke gebruiker heeft een toegang tot de CMOS netwerkcamera, maar deze gebruikers hebben geen toegang tot de systeemconfiguratie. Enkele voor het systeem belangrijke functies zijn alleen toegankelijk voor de administrator, zoals bijv. de systeemconfiguratie, het gebruikersbeheer en het updaten van softwareversies. De gebruiksnaam voor de administrator is altijd root en kan niet gewijzigd worden. Na het wijzigen van het paswoord toont de browser een identificatievenster en vraagt naar het nieuwe paswoord. Na het ingeven van het paswoord is het niet mogelijk het administrator paswoord opnieuw te wijzigen. De enige optie is het opnieuw invoeren van de verschillende fabrieksmatig ingestelde parameters. Voor het invoeren van het wachtwoord gaat u als volgt te werk: Open Internet Explorer en voer het IP-adres van de camera in (bijv.: <http:// >). U wordt gevraagd u te identificeren. -> U bent nu met de CMOS-netwerkcamera verbonden en ziet al een videostream. Opmerking: Het kan gebeuren, dat de veiligheidsinstellingen van uw PC een videostream verhinderen. Stel die via Extra/Internet opties/beveiliging in op een lager niveau. Let er vooral op dat u Active X stuurelementen en downloads activeert. 12

13 Wijziging van het administrator-paswoord Klik nu op button Configuration een daarna op punt Security. Voer bij punt Root Password het administrator paswoord in en bevestig dit bij Confirm Password. Klik nu op button. Het nieuwe administrator paswoord is opgeslagen. Klik op punt HOME in de linkerkolom om de configuratie te verlaten. 13

14 Installatie van de plug-in Bij de eerste toegang tot de CMOS-netwerkcamera in Windows vraagt de webbrowser eventueel om de installatie van een nieuwe plug-in voor de CMOS-netwerkcamera. De vraag is afhankelijk van de veiligheidsinstellingen van de PC van de gebruiker. Als het hoogste veiligheidsniveau staat ingesteld, kan de computer elke installatie en elk vraag om uitvoering weigeren. Deze plug-in dient voor videoweergave in de browser. Voor verdergaan kan de gebruiker op klikken. Laat de webbrowser geen installatie toe, open dan de Internetveiligheidsinstellingen en verlaag het veiligheidsniveau of wendt u tot de IT- of netwerkadministrator. 14

15 Fundamentele gebruikerfuncties Hoofdvenster en camerabeeld De weergave van de hoofdpagina bestaat uit twee delen: Configuratie: Met deze punten kan de camera configureerd worden. Camerabeeld: Videostream van de camera Klik op "Configuration" links naast het beeldvenster om naar de configuratiepagina te gaan. 15

16 Digitale zoom en momentopname Klik op de loep onder het camerabeeld. Daarna verschijnt het bedieningsvlak voor digitaal zoomen. Deactiveer het vakje "Disable digital zoom" en wijzig de zoomfactor met de glijbalk. Op Snapshot klikken. De webbrowser laat een nieuw venster zien, waarin de momentopname getoond wordt. Klik om op te slaan met de linkermuisknop op de momentopname en gebruik het diskette-symbool of gebruik de opslagfunctie door met de rechtermuisknop te klikken. 16

17 Client instelling Bij de eerste toegang tot de "Client Settings" onder Windows vraagt de webbrowser naar de installatie van een nieuwe plug-in. Deze plug-in werd ter certificering geregistreerd en kan voor het wijzigen van de parameters in de Client-pagina gebruikt worden. Klik voor het installeren van de plug-in op. Laat de webbrowser geen voortzetting van de installatie toe, open dan de Internetveiligheidsinstellingen en verlaag het veiligheidsniveau of wendt u tot de IT- of netwerkadministrator. Op de pagina client-instellingen staan twee instellingen ter beschikking. Het punt Media Options geeft de gebruiker de mogelijkheid de audio- of videofunctie te deactiveren. Het punt Protocol Options geeft de keuzemogelijkheid van een verbindingsprotocol tussen Client en server. Twee protocol-opties staan ter optimalisering van de toepassing ter beschikking: UDP en TCP. Het UDP-protocol maakt een groter aantal realtime audio- en videostreams mogelijk. Enkele datapakketten kunnen daarbij echter door een gestegen datastroom in het netwerk verloren gaan. Beelden kunnen daardoor slechts onduidelijk weergegeven worden. Het UDP-protocol wordt aanbevolen, wanneer geen speciale eisen worden gesteld. In het TCP-protocol gaan minder datapakketten verloren en wordt een preciezer videobeeld gegarandeerd. Het nadeel van dit protocol is, dat de realtimestream slechter is dan die van het UDP-protocol. 17

18 Voor de selectie van de Client wordt normaal deze volgorde aanbevolen: UDP TCP. Nadat de CMOSnetwerkcamera met succes is aangesloten geeft de Protocol Options het gekozen protocol aan. Het gekozen protocol wordt in de PC van de gebruiker geregistreerd en voor de volgende aansluiting gebruikt. Na een verandering in de netwerkomgeving of als de gebruiker de CMOS-netwerkcamera door de webbrowser opnieuw wil laten zoeken, kiest u het UDP-protocol manueel, slaat het op en gaat u terug naar HOME, om de verbinding opnieuw op te bouwen. <url> Camera>/protocol.html Network Camera is het originele IP-adres of de hostnaam van de CMOS netwerkcamera. 18

19 Administrator-instellingen Configuratie / Video Het beste resultaat krijgt u door de snelste refreshrate met de hoogste videokwaliteit en de laagst mogelijke bandbreedte. De drie factoren Max frame rate, Constant bit rate en Fixed quality op de pagina voor de videoconfiguratie staan met elkaar in een onderlinge verhouding. Mobile toegrijpen op de CMOS-netwerkcamera Veel moderne mobiele telefoons ondersteunen de toegang tot MPEG4-videostream en GSM-AMRaudiogegevens. Door de begrensde bandbreedte wordt slechts een maximale resoluitie van 176x144 pixels ondersteund. Kies daarom Configuratie voor mobiele toegang en alle benodigde parameters worden overeenkomstig veranderd. Hoge refreshrate Om een goed visueel realtime effect (meer dan 20 beelden/sec) te krijgen, moet de netwerkbandbreedte groot genoeg zijn. Is de netwerkbandbreedte groter dan 1Mb/s dan moet de waarde voor de Constant bit rate op 1000kB/s of 1200kB/s en de Fixed quality op de hoogste kwaliteit ingesteld worden. In een PALsysteem ligt de maximale refreshrate op 25 en in een NTSC-systeem op 30 frames per seconde. Indien uw netwerkbandbreedte groter is dan 384Kb/s, kunt u de bitrate afstellen op uw bandbreedte en de maximale refreshrate op 25 of 30 fps (frames per seconde) instellen. Als de beelden in uw omgeving drastisch wijzigen, dan kunt u de maximale refreshrate terugbrengen naar 20 beelden per seconde om de gegevensoverdrachtsnelheid laag te houden. Dat geeft een betere videokwaliteit, terwijl het menselijk oog het verschil tussen 20, 25 of 30 beelden per seconde toch niet waarneemt. Is de netwerkbandbreedte lager dan 384 Kb/s stel de Constant bit rate dan op de bandbreedte af en probeer het beste resultaat door fijnafstemming van de Max frame rate te bereiken. In een traag netwerk geeft een hoge refreshrate een onscherp, vertekend beeld. Een andere mogelijkheid is om door het kiezen van de optie (160x120) in de -optie een betere beeldkwaliteit te behalen, of 320x240 voor een groter beeldformaat. De videokwaliteit zal door het aantal gebruikers op het netwerk iets variëren. De kwaliteit kan door een slechte verbinding en door de beperking van de netwerk-bursts beïnvloed worden. 19

20 Voor beelden van hoge kwaliteit Voor de beste videokwaliteit stelt u Fixed quality in op Detailled of Excellent en de Max frame rate zo in, zodat dit afgestemd is op de bandbreedte van uw netwerk. Heeft u een langzaam netwerk en krijgt u gebroken beelden, ga dan naar het TCP-protocol onder Client Settings en kies de geschikte modus voor de overdracht. Bij een langzame verbinding kunnen de beelden door vertraging beïnvloed worden. De vertraging wordt langer naarmate er meer gebruikers op het netwerk zijn. Hoge refreshrate met beelden van hoge kwaliteit Als u over een breedbandnetwerk beschikt stelt u de Constant bit rate in op 512Kbps of beter en laat u de Constant bit rate ongewijzigd. U kunt de bandbreedte ook instellen afhankelijk van de werkelijke netwerksnelheid of refresh rate. Begin met 30 beelden per seconde en reduceer die instelling tot u het beste resultaat heeft. Kies echter niet minder dan 15 beelden per seconde. Wordt de beeldkwaliteit niet beter, stel dan de Constant bit rate lager in. Bescherming van de CMOS netwerkcamera door paswoord Root-Passwort De CMOS-netwerkcamera wordt zonder wachtwoord geleverd. Onder die voorwaarde heeft iedereen toegang tot de CMOS-netwerkcamera, inclusief de configuratie, zolang het IP-adres bekend is. Het is absoluut noodzakelijk de camera een paswoord te geven, als andere gebruikers toegang tot de CMOSnetwerkcamera moeten hebben. Voer een nieuw paswoord in om de bescherming te activeren. Met dit paswoord wordt de administrator geïdentificeerd. 20

21 Openen van gebruikersbestanden voor nieuwe gebruikers Kies onder Configuration het menupunt Security uit. Ga naar de paragraaf "Add user". Voeg dan een gebruiker toe met naam en paswoord voor de medegebruiker. Met de CMOS-netwerkcamera kunt u twintig bestanden aanmaken voor andere gebruikers. De camera controleert alleen de toegangstoestemming van de betreffende gebruikersnaam en paswoord. Daarmee kunnen meerdere bezoekers hetzelfde bestand op verschillende niveaus gebruiken. Opbouw van een bewakingstoepassing De administrator kan de ingebouwde bewegingssensor gebruiken om veranderingen in het beeld te observeren en te signaleren. Daarvoor kunnen momentopnamen van de gebeurtenissen naar een e- mailadres of naar een FTP-Server worden gestuurd. Daarvoor moeten instellingen in de configuratiemenu s Netwerk, Bewegingssensor en Toepassing worden verricht. Uitgebreide informatie vindt u op de pagina s Systeemconfiguratie. Updaten van de software-versie De gebruiker kan de nieuwste software van de website ophalen. Voor het updaten van de CMOS-netwerkcamerasoftware, is een gebruiksvriendelijke update-assistent ter beschikking (Installation Wizard / Upgrade). Alleen de administrator kan de update-functie starten. Voor het updaten van het systeem gaat u als volgt te werk. 1. Download het firmwarebestand met de naam xxx.pkg uit de betreffende product map. 2. Start de update-assistent en volg de aanwijzingen. 3. Het geheel neemt enige minuten in beslag, waarna het systeem automatisch opnieuw gestart wordt. Het updaten van de softwareversie is ook via het menupunt Configuratie/Beheer van de CMOSnetwerkcamera mogelijk. Bij stroomuitval tijdens het wegschrijven naar het flash-geheugen kan het programma in het geheugen van de netwerkcamera onherstelbaar beschadigd worden. Wendt u tot de technische dienst van uw speciaalzaak indien de netwerkcamera na de update niet juist gestart kan worden. 21

22 Systeemconfiguratie Alleen de administrator heeft toegang tot de systeemconfiguratie. Elke categorie in de linkerkolom wordt op de volgende pagina's uitgelegd. De vetgedrukte teksten stellen de specifieke aanduidingen op de optiepagina's voor. De administrator kan de URL onder de afbeelding invoeren, om direct naar de configuratie-pagina te gaan. <URL> <Netzwerkkamera> is de domeinnaam of originele IP-adres van de netwerkcamera. <URL> <Netzwerkkamera> is de domeinnaam of originele IP-adres van de netwerkcamera. 22

23 Systeem Host name De tekst toont de titel op de Homepage. Turn off the LED indicator Kies deze optie om de LED-diode op de voorkant van de camera uit te schakelen. U voorkomt daarmee, dat anderen kunnen zien of de camera in werking is. Keep current date and time Klik op deze optie, om de huidige datum en uur van de CMOSnetwerkcamera te behouden. Met een interne realtimeklok blijven datum en uur zelfs na een uitschakeling van het systeem bewaard. Sync with comuter time Synchroniseert de datum en uur van de CMOS-netwerkcamera met de lokale computer. De tegen overschrijven beschermde datum en uur van de PC worden na updaten aangeduid. Manual Stelt de datum en uur in na invoer door de administrator. Let bij het invoeren op het formaat van het betreffende veld. Automatic Synchroniseert datum en uur met de NTP-server, via het Internet bij elke start van de CMOS netwerkcamera. Dit lukt niet wanneer de toegewezen tijdserver niet bereikbaar is. NTP server Wijst het IP-adres of de domeinnaam van de tijdserver toe. Door dit tekstvak niet in te vullen wordt de CMOS netwerkcamera met de defaultserver verbonden. Time zone Stelt het uur van de tijdserver in volgens de lokale instellingen. Vergeet niet op gesynchroniseerd. te klikken, anders werken de wijzigingen niet en wordt het uur niet Veiligheid Root password Dient voor het wijzigen van het administrator-paswoord door het invoeren van een nieuw paswoord. Het ingevoerde paswoord wordt om veiligheidsredenen alleen met sterretjes aangegeven. Na het klikken op vraagt de webbrowser de administrator het nieuwe paswoord voor de toegang tot de netwerkcamera in te voeren. Add user Geef de nieuwe gebruikersnaam en het bijbehorende paswoord en klik daarna op. De nieuwe gebruiker i!s te zien op de lijst met gebruikersnamen. In totaal kunnen er twintig gebruikersbestanden gemaakt worden. Delete user Open de lijst met gebruikersnamen, zoek de gebruiker op en klik op gebruiker uit de lijst te schrappen., om de <URL> <Netzwerkkamera> is de domeinnaam of originele IP-adres van de netwerkcamera. 23

24 Netwerk Na het aanbrengen van de veranderingen op deze pagina, moet het systeem opnieuw opgestart worden om die wijzigingen te activeren. Controleer eerst of alle velden correct ingevuld zijn, voor u op klikt Netwerkverbinding LAN De voorinstelling is LAN. Gebruik deze instelling als de camera met een LAN verbonden is. Daarvoor zijn verdere instellingen als IP-adres of subnetmasker nodig. PPPoE Gebruik deze instelling als de camera direct met een DSL-modem verbonden is. De gebruikersnaam en het wachtwoord krijgt u van uw ISP (Internet Service Provider). Get IP address automatically Bij elke herstart van de CMOS-netwerkcamera krijgt deze een IP-adres toegewezen. Use fixed IP address De netwerkgegevens zoals bijv. IP-adres worden hier vast toegewezen. IP address Nodig voor netwerkidentificatie. Subnet mask Nodig om te zorgen, dat het doel zich in hetzelfde subnet bevindt. De standaardwaarde is " ". Default router Dit is de gateway voor doorgave van beelden aan een ander deelnet. Een ongeldige routerinstelling zal het doorsturen naar doelen in andere deelnetten verhinderen. Bestaat een Cross-Link-kabelverbinding, voer hier oonvoorwaardelijk een IP-adres in hetzelfde subnetbereik van de camera in (b.v ). Primary DNS Server van de primaire domeinnaam, waarmee de hostnamen in IP-adressen omgezet worden. Secondary DNS Server van de secundaire domeinnaam voor de creatie van een reservekopie van de primaire DNS. Enable UpnP presentation Daarmee activeert u het universele Plug-and-Play. Dit is een uitbreiding van de PnP-standaard op netwerkomgevingen. Enable UPnP port forwarding Daarmee activeert u de universele Plug-and-Play-poortdoorsturing voor netwerkdiensten. HTTP: Dit kan een andere poort zijn dan de voorziene poort 80 (80, ). Na het wijzigen van de poort moet de gebruiker over de wijziging geïnformeerd te worden, om een geslaagde verbinding te verzekeren. Wanneer de administrator bijvoorbeeld de HTTP-poort van de CMOS-netwerkcamera, waarvan het IP-adres is, van 80 in 8080 wijzigt, moet de gebruiker i.p.v. "http:// " nu "http:// :8080" in de webbrowser opgeven. RTSP-overbrenging (RTSP streaming) Access name Met deze toegangsnaam kunt u een verbinding van een client tot stand te brengen. Gebruik het IP-adres rtsp://<ip address>/<access name> om een verbinding tot stand te brengen. RTSP port Deze poort kan van de vooraf ingestelde poort 554 afwijken (80, ). Let bij verandering op de invoeropmaak, analoog met de HTTP-poort. 24

25 <URL> <Netzwerkkamera> is de domeinnaam of originele IP-adres van de netwerkcamera. WLAN-configuratie SSID (Service Set Identifier) Dit is de naam die het draadloze netwerk identificeert. Het access point en de WLAN-netzwerkcamera moeten dezelfde SSID-naam gebruiken. De fabrieksinstelling is default. LET OP: De max. lengte bedraagt 32 tekens met uitzondering van:,, <, > en spaties. Wireless mode Kies één van de volgende mogelijkheden. Infrastructure De netwerkcamera wordt via een access point met het netwerk verbonden. Ad-Hoc In deze bedrijfsmodus is het mogelijk, dat de netwerkcamera direct met een andere netwerkadapter (netwerkkaart) communiceert. Er wordt een zogenaamde peer-to-peer-omgeving opgebouwd. Channel In de infrastructuurmodus wordt het gebruikte kanaal automatisch door de camera gekozen. In de ad-hoc-modus moet het kanaal in overeenstemming met de andere netwerkadapter, handmatig ingesteld worden. TX rate Stel hier de maximale transmissiesnelheid in het netwerk in. In de fabriek wordt de snelheid automatisch gekozen ( auto ), waarbij de camera al naar gelang de omgeving altijd de hoogste transmissiesnelheid nastreeft. Preamble Voor elk datapakket word een zogenaamde blokvoorloper gezet. Via deze blokvoorloper worden ontvanger en zender in kloksnelheid gesynchroniseerd. Bij de short preamble is de synchronisatielengte korter en daardoor onzekerder. 25

26 Security Keuze van de coderingsmethode None Er is geen codering gekozen. WEP (Wired Equivalent Privacy) Voor de codering wordt een 64- of128-bit-sleutel gebruikt (HEX of ASCII). Voor de communicatie met andere toestellen moeten deze sleutels van beide toestellen overeenstemmen. WPA-PSK (Wi-fi Protected Access - Pre Shared Keys) Bij deze methode worden dynamische sleutels gebruikt. Als coderingsprotocollen kunnen TKIP (Temporal Key Integrity Protokoll) of AES (Advanced Encrytion Standard) gekozen worden. Als sleutel moet een zogenaamde Pre-Shared-Key gegeven worden. Auth mode Authenticatiemodus: Kies één van de volgende methoden uit. Shared De modus maakt alleen de communicatie met toestellen met dezelfde WEP-sleutel mogelijk. Open De sleutel wordt door het gehele netwerk gecommuniceerd. Key length Kies hier de sleutellengte 64 of 128 bits. Key format Sleutelopmaak HEX Hexadecimale opmaak ASCII ASCII-opmaak Network key Bij verschillende sleutelopmaken worden verschillende sleutellengten verwacht. 64 bit: 10 hex-posities of 5 tekens 128 bit: 26 hex-posities of 13 tekens LET OP: Als u voor de sleutel de tekens 22 ( ), 3C (<) of 3E (>) wilt gebruiken, dan kunt u niet de ASCII-opmaak gebruiken. Pre-Shared-Key De invoer van deze sleutel vindt in de ASCII-opmaak met een lengte van 8 ~ 63 tekens plaats. Verkeerde Iinstellingen kunnen de toegang naar de netwerkcamera weigeren. Ingeval het system kann niet meer worden aangesproken, lees alstublieft de aanwijzingen van de producent over herstelling van de systeminstellingen in het aanhang. Verkeerde instellingen kunnen ertoe leiden dat de toegang tot de camera geweigerd wordt. Als het systeem niet meer aanspreekbaar is, lees dan de opmerkingen over het herstellen van de basisinstellingen van het systeem in de bijlage. <URL> <Netzwerkkamera> is de domeinnaam of originele IP-adres van de netwerkcamera. 26

27 DDNS-Einstellungen Enable DDNS Met deze optie wordt de DDNS-functie geactiveerd. Provider De aanbiederslijst telt vier hosts, die DDNS-services aanbieden. Maak een verbinding met de website van de service-provider, om te controleren of deze service beschikbaar is. Host-Name Voor gebruik van de DDNS-service moet dit veld ingevuld worden. Voer de hostnaam in, die bij de DDNS-server geregistreerd is. User name/ De gebruikersnaam en de moeten ingevoerd worden om een verbinding met de DDNS-server op te bouwen of om de gebruikers over het nieuwe IP-adres in te lichten. Opmerking: Als in dit veld de gebruikersnaam wordt ingevoerd dan moet in het volgende veld het paswoord worden ingevoerd. Password Om de DDNS-service in gebruik te nemen voert u het paswoord in of drukt de toets in. <URL> <Netzwerkkamera> is de domeinnaam of originele IP-adres van de netwerkcamera. 27

28 Toegangslijst Allow list Hier wordt het IP-bereik van de geaccepteerde IP s genoteerd en aan de toegangslijst toegevoegd. Als fabrieksinstelling worden alle IP s geaccepteerd. Wis dit gehele bereik indien nodig. Start IP address Voer hier het eerste adres van het gewenste bereik in. End IP address Voer hier het laatste adres van het gewenste bereik in. Delete allow list Wis hier gewenste bereiken uit de toegangslijst. Deny list Hier worden de IP-bereiken vastgelegd die geblokkeerd moeten worden. Delete deny list Hier kunnen geblokkeerde IP-bereiken gewist worden. <URL> <Netzwerkkamera> is de domeinnaam of originele IP-adres van de netwerkcamera. 28

29 Video en Audio Algemeen: Configure for computer viewing : Camera voor stationaire toegang configureren. Configure for mobile viewing : Camera voor mobiele toegang configureren. Video De tekst verschijnt in de zwarte balk boven het videovenster met een tijdsaanduiding. Deze tijdsaanduiding (datum en uur) wordt door de CMOS-netwerkcamera gegeven, waar deze datum en het uur door een geïntegreerde realtime klok bijgehouden wordt. Om te kiezen tussen kleur en zwart/wit weergave. Voor de drie videoformaten staan vier opties ter beschikking. 160x120, 176x144, 320x240 en 640x480. Power line frequency Fluorescerend licht pulseert met de netfrequentie. Pas de netfrequentie aan om dit pulseren in het beeld te elimineren. Voor het instellen van de video staan drie met elkaar verband houdende parameters ter beschikking. Hiermee wordt de maximale refreshrate beperkt, die met de en de Key frame interval gecombineerd kan worden om het gebruik van de bandbreedte en om de videokwaliteit optimaal te maken. Als de gebruiker de bandbreedte onafhankelijk van de videokwaliteit wil vastleggen, moeten de Constant bit rate en de gewenste bandbreedte gekozen worden. De videokwaliteit kan, wegens het sturen van de maximale refreshrate binnen de beperkte bandbreedte, beïnvloed worden als de beelden sterk bewegen. Om de videokwaliteit, onafhankelijk van het netwerk, te garanderen, wordt daarom meer bandbreedte gereserveerd, om de maximale refreshrate bij het zenden van snel wisselende beelden te kunnen verwerken. Om het videobeeld vertikaal te draaien. Om het videobeeld horizontaal te draaien. Kies deze opties, als de CMOS-netwerkcamera ondersteboven is geïnstalleerd. White balance Stel hier de waarde voor een optimale kleurtemperatuur in. 29

30 Beeldinstellingen Klik op deze button, om een nieuw venster te openen waarin u,, en voor het videobeeld kunt afregelen. Elk veld is verdeeld in elf trappen van - 5 tot +5. Om de gewijzigde beeldinstellingen te bekijken, klikt u op. Wilt u de nieuwe beeldinstellingen bewaren, druk dan op. Wilt u de nieuwe beeldinstellingen niet bewaren, klik dan op. Audio-instellingen Audio settings Kies hier het audiotype en de gewenste bitsnelheid. AAC (Advanced Audio Coding) speciale codec voor de compressie van audiogegevens onder MPEG4. GSM-AMR (Global System for Mobile Communications - Adaptive Multi Rate) Spraakcodec in het mobiele GSM-net. en FTP SMTP Als de SMTP-server de SMTP-identificatie ondersteunt, moet de gebruiker een geldige gebruikersnaam en een geldig paswoord invoeren om via de server een te versturen. Sender address Het adres van de afzender. 1st SMTP (mail) server De domeinnaam of het IP-adres van de externe server. 1st SMTP account name Toegelaten gebruikersnaam bij de externe server. 1st SMTP password Toegelaten paswoord bij de externe server. 1st recipient address Het adres van de ontvanger van momentopnamen of het protocolbestand. Meerdere ontvangers dienen met een puntkomma (;) van elkaar gescheiden aangeduid te worden. 2nd SMTP (mail) server De domeinnaam of het IP-adres van een andere server, als de eerste onbereikbaar is. 2nd SMTP account name Toegelaten gebruikersnaam bij de backup server. 2nd SMTP password Toegelaten paswoord bij de reserve server. 2nd recipient address Het adres van de ontvanger op de reserve-server. 30

31 FTP Local FTP server port Dit kan een andere poort zijn dan de standaardpoort 21. De gebruiker kan deze parameter wijzigen in elk getal tussen 1 tot Na de wijziging van deze parameter moet de serverpoort van de verbinding dienovereenkomstig door het externe FTP-Client-programma gewijzigd worden. 1st FTP server De domeinnaam of het IP-adres van de extern FTP-server. De volgende gebruikersinstellingen moeten voor de bediening op afstand juist geconfigureerd worden. 1st FTP user name Toegelaten gebruikersnaam bij de externe FTP-server. 1st FTP password Toegelaten paswoord bij de externe FTP-server. 1st FTP remote folder Toegelaten map bij de externe FTP-server. De tekenreeks moet met die van de externe FTP-server overeenstemmen. Sommige FTP-servers accepteren voor de padbenaming geen slash zonder weergave van het virtuele pad. Bijzonderheden vindt u in de handleiding van de externe FTP-server. De maptoegang moet voor het uploaden geopend zijn. 2nd FTP server De domeinnaam of het IP-adres van de externe FTP-server. 2nd FTP user name Toegelaten gebruikersnaam bij de reserve FTP-server. 2nd FTP password Toegelaten paswoord bij de reserve FTP server. 2nd FTP remote folder Toegelaten map bij de reserve FTP-server. <URL> <Netzwerkkamera> > is de domeinnaam of originele IP-adres van de netwerkcamera. 31

32 Bewegingssensor Kies deze optie om de bewegingsdetectie te activeren. Klik op deze button, om een nieuw venster toe te voegen. Er kunnen hoogstens drie vensters tegelijk open zijn. Om de grootte van het venster opnieuw in te stellen of de titelbalk te verschuiven klikt u met de linkermuisknop op kader van het venster, houdt de muisknop ingedrukt en trekt het kader op de gewenste grootte. Door op de 'x' te klikken in de rechter bovenhoek van het venster wordt het venster gewist. Klik op deze button om de instellingen van het venster op te slaan. Afhankelijk van de beeldvariatie stijgt of daalt een grafiekbalk. Een groene balk wil zeggen dat de beeldvariatie onder de bewakingspiek blijft, een rode balk betekent dat de beeldvariatie boven de bewakingspiek zit. Als de balk rood is, heeft het venster eveneens een rode rand. Bij terugkeer naar de Homepage verdwijnt het rode venster. Het rode kader verschijnt echter, zogauw er beweging wordt waargenomen. De tekst verschijnt boven in het venster. Gevoeligheid bij wijzigingen in beeldverloop (bijv.: Sensitivity hoog: In werking treden bij geringe beeldwijziging. Waarneembare objectgrootte (laag, neemt kleine objecten waar; hoog, neemt grote objecten waar) De volgende afbeelding toont het beeldscherm na het klikken op. 32

33 Toepassing Momentopname Enable snapshot Activeert de toepassingsinstellingen voor momentopname. Weekplan Son ~ Sam de weekdagen voor het uitvoeren van volgende werkzaamheden. Tijd Always Activeert de toepassingsinstellingen voor het op elk gewenst moment verzenden van momentopnamen. From ~ to De instelling voor het verzenden van momentopnamen zijn tijdelijk begrensd. Momentopname bestandsnaamvoorvoegsel Snapshot file name prefix Hier kunt u een benaming invoeren die voor de bestandnaam van de momentopname wordt gezet. Momentopnametyp Motion detection De momentopname wordt bij herkenning van een beweging verzonden. Send # pre-event image(s) Aantal beelden voor een alarm, die worden verzonden. Send # post-event image(s) Aantal beelden na een alarm, die worden verzonden. Delay # second(s) before detecting the next event Stelt de tijdvertraging voor een nieuwe start in, om de startvoorwaarden te controleren, wanneer de huidige voorwaarden gestart worden. Sequential De momentopnamen worden continu in de ingevoerde afstand verzonden. Uitzenden van momentopnamen aan De momentopnamen worden naar een adres verzonden. FTP De momentopnamen worden naar een FTP-server verzonden. FTP put snapshots with date and time suffix Met deze optie worden opgenomen momentopnamen van datum en uur voorzien, om de bestandsnamen van de momentopnamen in sequentieel danwel triggergestuurd bedrijf makkelijk van elkaar te kunnen onderscheiden. Zo betekent dat het JPEG-beeld op 2. januari 2003 om 3 uur, 4 minuten en 5 seconden is opgenomen. Wordt deze suffix weggelaten, dan wordt het bestand met de naam "video.jpg" bij de externe FTP-server na de aangegeven tijdsinterval geüpdated. 33

34 34

35 Protocolbestand bekijken Klik op deze link op de configuratiepagina om het systeemprotocolbestand te tonen. De inhoud van het bestand geeft nuttige informatie over de configuratie en de verbinding na het opstarten van het systeem. De standaard van het logbestand is RFC U kunt ook gegevens naar een log-server zenden. Activeer daarvoor de optie Remote Protokoll en voer het IP-adres en het poortnummer van de server in. Parameter bekijken Klik op deze link op de configuratiepagina om alle parameters van het systeem te tonen. De inhoud komt overeen met die in CONFIG.INI. Beheer Systeem herstart Druk op de knop om het systeem opnieuw te starten. Fabrieksinstellingen Druk op de knop om de fabrieksinstellingen te herstellen. Alle tot nu toe verrichte instellingen gaan daardoor verloren. Firmware update Hier is het mogelijk, analoog met de update met de installatie-wizard, de firmware van de netwerkcamera op de nieuwste stand te brengen. De nieuwste firmware kunt u onder downloaden. Kies het update-bestand (flash.bin) en druk op de knop Upgrade. De update duurt maar kort. Nadat u de camera herstart heeft, wordt deze met de nieuwe firmware in gebruik genomen. 35

Gebruikshandleiding. Nederlands

Gebruikshandleiding. Nederlands Gebruikshandleiding Nederlands Deze handleiding is van toepassing op de volgende Y cam producten. Y cam Black Y cam Knight Y cam White De eigenschappen en bedieningen beschreven in deze handleiding zijn

Nadere informatie

EM4484 Draadloze Internet Camera

EM4484 Draadloze Internet Camera EM4484 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM4484 Draadloze Internet Camera Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie... 4 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera

Nadere informatie

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera EM6250HD Easy Pro View HD IP camera 2 NEDERLANDS EM6250HD Easy Pro View HD IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 4 1.1 Update informatie... 4 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 1.3 Wat heb je nodig

Nadere informatie

STENMARK. Netis. Gebruikshandleiding. Wireless-N AP / Repeater / Router client

STENMARK. Netis. Gebruikshandleiding. Wireless-N AP / Repeater / Router client STENMARK Netis Gebruikshandleiding Wireless-N AP / Repeater / Router client Deze gebruikshandleiding is van toepassing voor de volgende producten: WF2412 150Mbps Wireless N Router WF2420 300Mbps Wireless

Nadere informatie

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil P74219df_F5D7230-4_man.qxd 10-03-2003 15:44 Page 1 Wireless kabel/dslgatewayrouter Voor het delen van uw breedband-internetaansluiting en bestanden Routeur câble/adsl sans fil Partagez votre accès Internet

Nadere informatie

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8 Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera Gebruikershandleiding Z1201 & W1201 versie 3.8 Inhoudopgave: 1) VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 2) PRODUCTSPECIFICATIES... 5 3) VERPAKKINGSINHOUD... 7 4) INSTALLATIE...

Nadere informatie

U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER

U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER GEBRUIKERSHANDLEIDING rev 1.0 9-04 R24.0773.00 Handelsmerken: Andere product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN HANDLEIDING STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Nadere informatie

Netwerkcamera. Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later.

Netwerkcamera. Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. Gebruikershandleiding Netwerkcamera Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. Modellen LNB5220 1505 (V1.0) Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation Wireless LAN Router AWL-700 Gebruiksaanwijzing Versie 1.1 Juni 2002 Opmerking I Copyright-verklaring Deze handleiding mag niet worden verveelvuldigd in enigerlei vorm noch op enigerlei wijze noch worden

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Draadloze APP Camera. Installatie- en bedieningshandleiding C935IP. Versie 1.0

Draadloze APP Camera. Installatie- en bedieningshandleiding C935IP. Versie 1.0 Draadloze APP Camera Installatie- en bedieningshandleiding C935IP Versie 1.0 LEEST U DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT. BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR LATERE NASLAG. Deze WAPP

Nadere informatie

Nederlandstalige Gebruikershandleiding

Nederlandstalige Gebruikershandleiding Nederlandstalige Gebruikershandleiding Opgesteld door: Viscoo Nederland B.V. Oktober 2011 Inleiding Bedankt voor het kiezen voor onze producten. Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning

Nadere informatie

Wireless-N breedbandrouter met Storage Link

Wireless-N breedbandrouter met Storage Link GEBRUIKERSHANDLEIDING Wireless-N breedbandrouter met Storage Link Model: WRT160NL Over deze handleiding Over deze handleiding Pictogrambeschrijvingen Als u de gebruikershandleiding leest, kunt u diverse

Nadere informatie

EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera

EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Functies en kenmerken... 3 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 2.0 De camera

Nadere informatie

Handleiding Robin HV / Robin CV. Bestemd voor softwareversie 3 of hoger

Handleiding Robin HV / Robin CV. Bestemd voor softwareversie 3 of hoger Handleiding Robin HV / Robin CV Bestemd voor softwareversie 3 of hoger Handleiding versie: 3.0.1 Datum: 29-07-2014 gf1 1 gf2 Over deze handleiding Deze handleiding beschrijft de montage, installatie, programmering

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Linksys E2000 Advanced Wireless-N router

Gebruikershandleiding. Linksys E2000 Advanced Wireless-N router Gebruikershandleiding Linksys E2000 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productoverzicht 1 Bovenkant......................................................... 1 Achterkant........................................................

Nadere informatie

FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk

FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk Installatie en en bediening Juridische kennisgeving Juridische kennisgeving FRITZ!WLAN Repeater N/G Deze documentatie en de daarin beschreven

Nadere informatie

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router Stel de Sweex Wireless 300N Router niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van verwarmingselementen. Gebruik

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Handleiding Robin SmartView SIP

Handleiding Robin SmartView SIP Handleiding Robin SmartView SIP Bestemd voor softwareversie 3 Handleiding versie: 3.0.9 Datum: 17-06-2015 gf1 1 gf2 Over deze handleiding Deze handleiding beschrijft de montage, installatie, programmering

Nadere informatie

Handleiding. Robin SmartView Deurtelefoon

Handleiding. Robin SmartView Deurtelefoon Handleiding Robin SmartView Deurtelefoon Versie: 1.6 - concept Datum: 14-02-2012 gf1 1 gf2 Over deze handleiding Deze handleiding beschrijft de montage, installatie, programmering en bediening van het

Nadere informatie

AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series. Gebruikershandleiding

AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series. Gebruikershandleiding AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series nl Gebruikershandleiding AutoDome 700 Series IP PTZ Camera Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Aan de slag 5 1.1 Inschakelen 5 1.2 Bediening van de AutoDome

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Linksys E3000 High Performance Wireless-N router

Gebruikershandleiding. Linksys E3000 High Performance Wireless-N router Gebruikershandleiding Linksys E3000 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productoverzicht 1 Bovenkant......................................................... 1 Achterkant........................................................

Nadere informatie

Draadloze G. router. Handleiding F5D7230-4

Draadloze G. router. Handleiding F5D7230-4 Draadloze G router Handleiding F5D7230-4 Inhoud 1. Inleiding... 1 Voordelen van een netwerk in uw woning... 1 Voordelen van een draadloos netwerk... 1 De ideale plaats voor uw router... 2 2. Productoverzicht...

Nadere informatie

OmniView. seriële consoleserver. Handleiding. F1DP116Sea

OmniView. seriële consoleserver. Handleiding. F1DP116Sea OmniView seriële consoleserver Handleiding F1DP116Sea Table of Contents Productoverzicht...1 Inleiding... 1 Inhoud van de verpakking... 1 Eigenschappen van de consoleserver... 2 Vereiste apparatuur...

Nadere informatie

Handleiding. Robin SmartView Deurtelefoon

Handleiding. Robin SmartView Deurtelefoon Handleiding Robin SmartView Deurtelefoon Versie: 1.4 - concept Datum: 06-01-2012 gf1 1 gf2 Over deze handleiding Deze handleiding beschrijft de montage, installatie, programmering en bediening van het

Nadere informatie