CMOS-netwerkcamera Installatie handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CMOS-netwerkcamera Installatie handleiding"

Transcriptie

1 CMOS-netwerkcamera Installatie handleiding 1

2 Introductie Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van deze CMOS-netwerkcamera uit de DIGI-LAN serie van Security Center. Met dit apparaat heeft u een product aangeschaft dat opgebouwd werd volgens de actuele stand in de techniek. Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit werd bewezen; de desbetreffende documenten bevinden zich bij de fabrikant. Om deze toestand te behouden en gebruik zonder gevaar te waarborgen, dient u zich als gebruiker te houden aan deze gebruiksaanwijzing! Voor vragen kunt u zich wenden aan uw leverancier. Deze CMOS-netwerkcamera dient voor de bewaking van objecten. De opgenomen videosignalen worden hierbij digitaal via het aangesloten netwerk overgedragen naar een computer. De in de computer geïnstalleerde software maakt het mogelijk om gelijktijdig opnames van maximaal 16 aangesloten videosignalen te registreren. De dataopslag is onderhevig aan de per land specifiek geldende veiligheidsrichtlijnen. Via de internet explorer heeft u wereldwijd toegang op de geïnstalleerde camera's (met wachtwoord beveiligd). Veiligheidsaanwijzingen Een contact met vochtigheid, bv. in kelderruimten of derg. moet met de CMOS-netwerkcamera en de aangesloten componenten beslist vermeden worden. Een andere toepassing dan hiervoor beschreven leidt tot beschadiging van dit product. Bovendien zijn hieraan gevaren verbonden, zoals b.v. kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Het apparaat is toegelaten voor de werking via een netvoeding van de klasse 2 met 5V gelijkspanning. Het totale product mag niet geopend, veranderd resp. omgebouwd worden! De aansluiting aan het openbare stroomnet moet per land volgens de lokale voorschriften uitgevoerd worden. Let op volgende aanwijzingen om brand en letsel te voorkomen: Bevestig het apparaat binnenshuis op een droge plaats. Zorg voor voldoende ventilatie. Stel het apparaat niet bloot aan temperaturen onder 0 C resp. boven +35 C. Het apparaat is alleen geschikt voor de toepassing binnenshuis. De maximale luchtvochtigheid mag 90% (niet condenserend) niet overschrijden. Voer alle werkzaamheden in spanningsloze toestand uit. Let op de volgende voorzorgsmaatregelen voor het perfect functioneren van uw apparaat: De CMOS-netwerkcamera wordt via een 5V netvoeding met gelijkspanning verzorgd. De netvoeding dient via een apart beveiligde leiding met het 230VAC stroomnet in huis verbonden te worden. De aansluitwerkzaamheden aan het stroomnet moeten volgens de plaatselijke voorschriften uitgevoerd worden. Algemeen: Door onvakkundige of slordige installatiewerkzaamheden kunnen storingen of een slechte beeldkwaliteit ontstaan. Lees daarom de handleiding nauwkeurig door en let bij het installeren op de precieze benaming van de gebruikte leidingen en componenten. Technische wijzigingen te allen tijde voorbehouden. Voor ingebruikneming van het product 2

3 De ingebruikneming van bewakingsinstallaties kan in bepaalde landen door de wet verboten zijn. Deze CMOS-netwerkcamera is niet alleen ontwikkeld voor gebruik als webcam maar kan tevens als onderdeel voor een flexibele bewakingsinstallatie gebruikt worden. De gebruiker dient zich voor de ingebruikneming van de installatie te informeren of deze bewaking binnen de wettelijke bepalingen valt. Controleer voor de ingebruikneming van het product of alle onderdelen geleverd zijn (pagina 5: Omvang levering). Lees de instructies van de installatiehandleiding voordat u de CMOSnetwerkcamera installeert. Lees het hoofdstuk "Installatie" zorgvuldig door en volg de daar aangegeven instructies op, om beschadigingen door verkeerde opbouw of verkeerde installatie te voorkomen. Hierdoor wordt gegarandeerd dat het apparaat vakkundig en volgens de voorschriften voor de bedoelde toepassing in gebruik wordt genomen. In bijlage A en B vindt u mogelijke oplossingen voor vaak optredende fouten bij de installatie en configuratie. In de installatiehandleiding worden verschillende toepassingsmogelijkheden van de CMOSnetwerkcamera beschreven. Informaties die voorzien zijn van dit symbool wijzen de gebruiker op belangrijke aanwijzingen. Het niet in acht nemen van de aanwijzingen kan leiden tot beschadiging van het apparaat of persoonlijk letsel. 3

4 Inhoudsopgave Introductie 2 Veiligheidsaanwijzingen 2 Voor ingebruikneming van het product 3 Inhoudsopgave 4 Omvang levering 5 Hardware-installatie 6 Eerste toegang tot de netwerkcamera 7 Toegang op de netwerkcamera via Internet Explorer 12 Wachtwoord maken tegen onbevoegd toegang 12 Wijzigen van het administrator wachtwoord 13 Installatie van de plug-ins 14 Standaard gebruikersfuncties 15 Hoofdvenster en aanzicht camera 15 Digitale zoom en momentopname 16 Cliëntinstellingen 17 Administratorinstellingen 19 Configuratie / video 19 Beveiliging CMOS-netwerkcamera door wachtwoord 20 Opbouw van een bewakingstoepassing 21 Actualisering van de softwareversie 21 Systeemconfiguratie 22 Systeem 23 Veiligheid 23 Netwerk 24 WLAN-configuratie 25 DDNS-instellingen 27 Toegangslijst 28 Video en audio 29 en FTP 30 Bewegingssensor 32 Toepassing 33 Protocolbestand bekijken 35 Parameter bekijken 35 Beheer 35 Bijlage 36 A. Terugzetten en herstellen 36 B. Vaak gestelde vragen 37 C. Technische gegevens 39 4

5 Omvang levering CMOS-netwerkcamera TV7203/TV7204 Antenne (alleen TV7204) Stekkernetvoeding Camerastatief Software-CD Installatiehandleiding (op CD) 5

6 Hardware-installatie Controleer of alle artikelen en accessoires aanwezig zijn, die vermeld staan onder "omvang levering". Afhankelijk van de toepassing door de gebruiker is een ethernetkabel nodig. Deze ethernetkabel moet in overeenstemming zijn met de specificaties van de UTP-categorie 5 (CAT 5) en mag een maximale lengte van 100 meter niet overschrijden. Om het risico van een elektrische schok te vermijden sluit u eerst de bus van de netadapter aan op de CMOS-netwerkcamera, voordat u de netadapter in het stopcontact plaatst. Na het inschakelen gaat de blauwe LED aan de voorzijde branden en vervolgens begint de startprocedure. Tijdens de startprocedure zijn de blauwe en de rode LED tegelijkertijd actief. Deze toestand houdt zo lang aan totdat een IP-adres toegewezen is. Na het toewijzen van het IP-adres knippert de LED een keer per seconde. Hulp bij het opsporen van storingen vindt u in de bijlage. Voor een juiste installatie van periferieapparatuur neemt u contact op met uw leverancier. De CMOS-netwerkcamera probeert eerst het draadgebonden ethernet aan te spreken. Als deze niet gevonden wordt gaat de camera verder om het draadloze netwerk te bereiken (WLAN). Tijdens het zoek- en verbindingsproces naar het draadloze toegangsstation (Access-Point) knippert de rode LED van de netwerkcamera eenmaal per seconde. De rode LED houdt deze toestand aan, totdat de verbinding naar een Access-Point gemaakt is. Bij de werking in het WLAN of in de draadgebonden modus zal de groene LED eenmaal per seconde knipperen om de activiteit aan te geven. Installatie in het ethernet Overtuig u er van dat de camera direct met een PC (cross-link-kabel) of via een switch/hub met het netwerk verbonden is. Sluit nu de netadapter van de camera aan op het stroomnet. Nadat de camera correct met het netwerk verbonden is, zal de blauwe LED aan de voorzijde permanent branden. Indien er geen netwerk aanwezig is schakelt de camera in de WLANmodus. Installatie in WLAN Als de camera op de voedingsspanning aangesloten is en er is geen ethernet-netwerk beschikbaar, dan schakelt de camera in de WLAN-modus en zoekt naar een access-point met de benaming "default". Deze benaming is gekenmerkt als SSID (Service Set Identifier). Als er een access-point met SSID "default" gevonden wordt, dan gaat de LED aan de voorzijde blauw branden. Wanneer de verbinding met de standaardinstellingen (SSID: default) geen succes is, verbindt u de camera via een kabel met het draadgebonden netwerk en voert u de configuratie hierover uit. 6

7 Eerste toegang tot de netwerkcamera Instellen IP-adres Handel als volgt om een IP-adres voor de camera te maken: Verbindt de CMOS-netwerkcamera via een netwerkkabel met uw computernetwerk. (De eenvoudigste verbinding maakt u door de CMOS-netwerkcamera via een zogenoemde cross-link-kabel direct op de PC aan te sluiten). Als uw PC nog niet in het netwerk geïntegreerd is, moet u uw PC eerst configureren voor netwerkapplicaties. Open hiertoe de eigenschappen voor uw netwerk. (Dit geldt ook als de camera via een HUB of SWITCH op uw computer aangesloten is). 1. Klik met de linker muistoets op "Netwerkverbinding", selecteer "LAN-verbinding" en open de eigenschappen voor het "Internetprotocol TCP/IP". 2. Voer hier het IP-adres en een subnet masker in (Bijv.: en als subnet masker ). 7

8 De netwerkverbinding van uw computer is nu geconfigureerd 3. Start nu de installatie wizard van de bijgeleverde software-cd. 4. Volg de instructies van de installatiewizard op. 5. Na een succesvolle installatie start u het programma op onder Programma's/ installatiewizard. 6. Na het starten van het programma zoekt de installatiewizard automatisch naar een aangesloten netwerkcamera. 7. Als bij de eerste zoekpoging geen camera gevonden wordt, drukt u op "Zoeken" om opnieuw te zoeken. Opmerking: als er via het handmatige zoeken geen camera gevonden wordt, wijzigt u de netwerkinstellingen van uw PC zoals beschreven in de handleiding. 8

9 8. Selecteer een gevonden cameramodel (selectierondje aanvinken). 9. Met de knop "Instellingen" komt u in de instelmodus van de camera. Indien een wachtwoord ingevoerd moet worden, dan gebruikt u als wachtwoord het serienummer van het apparaat (aaneen en in hoofdletters). Hier kunt u de hostnaam, het administratorwachtwoord en de datum/tijd van de camera instellen. Indien u geen toegang tot de instellingen heeft controleert u de IP-adressen van uw netwerkadapter en de netwerkcamera. De IP-adressen moeten zich in hetzelfde subnet-bereik bevinden. Verander eventueel het IP-adres van uw netwerkadapter. 9

10 10. Klik nu op "Verder", u kunt nu het IP-adres van uw netwerkcamera veranderen. Indien uw netwerk een router gebruikt, voert u a.u.b. in het vakje "Standaard-router" het IPadres van de router in (Gateway). Bestaat er een cross-link-kabel-verbinding voert u hier beslist een IP in hetzelfde subnetbereik van de camera in (bijv ). 11. Als u ook nog het vakje "IP-adres bij de volgende start terugzetten" deactiveert, hoeft u na een stroomuitval het IP-adres van deze camera niet opnieuw invoeren. Anders moet telkens na het opnieuw opstarten van de camera het IP-adres opnieuw ingevoerd worden. 12. Klik op "Verder". 10

11 Klik op "Overslaan" om deze "Instellingen voor WLAN" aan te houden. Meer informatie hiertoe vindt u in het hoofdstuk "WLAN-configuratie". 13. Volg de instructies op het beeldscherm op om uw instellingen op te slaan of te wijzigen. De installatiewizard wordt beëindigd. Klik op "Terug" om de instellingen te wijzigen. Klik op "Toepassen" om de ingevoerde gegevens op te slaan voor het geselecteerde apparaat. 14. Via de knop "Apparaat toevoegen" kunt u een netwerkcamera direct via het IP-adres of uw domeinnaam toevoegen. Dit is alleen nodig indien bij het automatisch doorzoeken de camera niet gevonden werd. 15. Met "Verwijderen" of "Alle wissen" kunt één of meerdere netwerkcamera's uit het menu verwijderen. 16. Met "Verbinding" wordt een verbinding naar de geselecteerde netwerkcamera gemaakt met behulp van de Internet Explorer. 11

12 Toegang tot de netwerkcamera met Internet Explorer Een wachtwoord invoeren om onbevoegd toegang te vermijden Vanaf fabriek is er aan de CMOS-netwerkcamera nog geen administratorwachtwoord toegewezen. Uit veiligheidsoverwegingen moet de administrator direct een nieuw wachtwoord aanmaken. Na het opslaan van het administratorwachtwoord zal de CMOS-netwerkcamera bij elke toegang naar de gebruikersnaam en het wachtwoord vragen. De administrator kan in totaal twintig (20) gebruikeraccounts aanmaken. De gebruikers krijgen toegang tot de CMOS-camera, echter hebben ze geen toegang tot de systeemconfiguratie. Bepaalde systeemkritieke functies blijven voorbehouden aan de administrator, zoals de systeemconfiguratie, het beheer van de gebruikers en het actualiseren van de software. De gebruikersnaam voor de administrator is altijd "root" en kan niet veranderd worden. Na het veranderen van het wachtwoord verschijnt het login-venster en er wordt om het nieuwe wachtwoord gevraagd. Nadat het wachtwoord opgeslagen is, bestaat er geen mogelijkheid om het administratorwachtwoord te herstellen. De enigste oplossing is dan om alle parameters op fabrieksinstellingen te herstellen. Voor het invoeren van een wachtwoord handelt u als volgt: Open de Internet Explorer en voer het IP-adres van de camera in (bijv. <http:// ). U wordt gevraagd zich te verifiëren: ->U bent nu met de CMOS-netwerkcamera verbonden en kunt reeds een videostream zien. Opmerking: Eventueel kunt u door de beveiligingsinstellingen van uw PC geen videostream ontvangen. Wijzig in dit geval dit punt onder "Internetopties/Beveiliging" op een lager niveau. Let er ook op dat de ActiveX besturingselementen en downloads geactiveerd zijn. 12

13 Wijzigen van het administrator wachtwoord Klik op "configuratie" en vervolgens op "Beveiliging". Voer onder "Root-Passwort" het wachtwoord van de administrator in en bevestig deze onder "Passwort bevestigen". Klik op "Opslaan". Het nieuwe administrator-wachtwoord is hiermede gewijzigd. Klik op "HOME" in de linker kolom om de configuratie te verlaten. 13

14 Installeren van de plug-ins Bij de eerste toegang tot de CMOS-netwerkcamera onder Windows vraagt de web-browser naar de installatie van nieuwe plug-ins voor de CMOS-netwerkcamera. De vraag is afhankelijk van de beveiligingsinstellingen op de PC van de gebruiker. Indien het hoogste beveiligingsniveau ingesteld is, dan kan de computer elke installatie en elke poging tot uitvoering weigeren. De plug-in wordt benodigd voor de videoweergave in de browser. Klik op om verder te gaan. Indien de web-browser geen verdere installatie toelaat, opent u de internet-beveiligingsinstellingen en verlaagd u het beveiligingsniveau of u neemt contact op met de IT- of netwerkadministrator. 14

15 Basisfuncties voor de gebruiker Hoofdvenster en cameraweergave De weergave van de hoofdpagina bestaat uit twee delen: Configuratie: via deze punten kan de camera geconfigureerd worden. Cameraweergave: videostream van de camera Klik op "Configuratie" in het linker venster om de configuratiepagina te openen. 15

16 Digitale zoom en momentopname Klik op het vergrootglassymbool onder cameraweergave. Vervolgens verschijnt het bedieningsveld voor de digitale zoom. Deactiveer het vakje "Digitale zoom deactiveren" en verander de zoomfactor via de schuifregelaar. Klik op De Webbrowser opent een nieuw venster met de momentopname. Voor het opslaan klikt u met de linker muistoets op het beeld van de momentopname en kiest u het diskettesymbool, of u klikt met de rechter muistoets op het beeld en kiest u uit het contect-menu "Opslaan". 16

17 Cliëntinstellingen Bij de eerste toegang tot "Cliëntinstelling" onder Windows vraagt de web-browser naar de installatie van een nieuwe plug-in. Deze plug-in werd geregistreerd bij de certificering en kan voor het wijzigen van de parameter op de cliëntpagina gebruikt worden. Klik op om de plugin te installeren. Indien de web-browser geen verdere installatie toelaat, opent u de internet-beveiligingsinstellingen en verlaagd u het veiligheidsniveau of u neemt contact op met de IT- of netwerkadministrator. Op de cliëntpagina kunnen twee instellingen gemaakt worden. Bij het punt "Media-opties" kan de gebruiker de audio- en videofunctie deactiveren. Bij het punt "Protocolopties" kan het verbindingsprotocol tussen cliënt en server gekozen worden. Er zijn twee protocollen beschikbaar voor het optimaliseren van de toepassing: UDP en TCP. Met het UDP-protocol zijn meer realtime audio- en videostreams mogelijk. Echter gaan er sommige datapakketten verloren door het hoge data volume in het netwerk. Afbeeldingen kunnen daardoor alleen onscherp weergegeven worden. Het UDP-protocol wordt aanbevolen als er geen speciale eisen aan gesteld worden. In het TCP-protocol gaan er minder datapakketten verloren en er wordt een scherpere videoweergave gegarandeerd. Het nadeel van dit protocol is echter dat de realtimestream slechter is dan bij het UDP-protocol. 17

18 Meestal wordt de keuze van het protocol in de volgende volgorde aanbevolen: UDP - TCP. Na het succesvolle aansluiten van de CMOS-netwerkcamera wordt in de "Protocolopties" het geselecteerde protocol aangegeven. Het geselecteerde protocol wordt op de computer van de gebruiker geregistreerd en voor de volgende aansluiting gebruikt. Na een wijziging in de netwerkomgeving, of indien de gebruiker de CMOS-netwerkcamera door de web-browser opnieuw wil laten zoeken, kiest u handmatig het UDP-protocol en slaat u deze op, ga daarna terug naar HOME en start de verbinding opnieuw. <URL>http://<Netwerkcamera>client.html <Netwerkcamera> is het IP-adres of de hostnaam van de netwerkcamera. 18

19 Administrator-instellingen Configuratie / video De beste prestatie kenmerkt zich door de snelste beeldfrequentie met de beste videokwaliteit en met de laagste netwerkbandbreedte. De drie factoren "Maximale frame rate", "Fixed bitrate" en "Fixed kwaliteit" op de pagina voor de videoconfiguratie staan met elkaar in verband. Mobiele toegang tot de CMOS-netwerkcamera Vele moderne mobiele telefoons ondersteunden de toegang tot MPEG4-videostream en GSM-AMR-audiobestanden. Door de beperkte bandbreedte wordt alleen een maximale resolutie van 176x144 pixels ondersteund. Kies daarom "Configuratie voor mobiele toegang" en alle parameters worden overeenkomstig veranderd. Voor hoge beeldfrequenties: Om een goede visuele real time effect (>20 beelden/s) te bereiken, moet de netwerkbandbreedte groot genoeg zijn. Als de netwerkbandbreedte groter is dan 1 Mbps moet de waarde voor "Fixed bitrate" op 1000 Kbps of 1200 Kpbs en de "Fixed kwaliteit" op hoogste kwaliteit ingesteld worden. Bij het PAL-systeem is de maximale beeldfrequentie 25 en bij het NTSCsysteem 30 beelden per seconde. Als uw netwerkbandbreedte groter is dan 384 Kbps kunt u de bitrate volgens uw bandbreedte fixeren en de maximale beeldfrequentie instellen op 25 of 30 beelden per seconde. Als zich de beelden in uw omgeving sterk veranderen dan kunt u de beeldfrequentie verlagen op 20 beelden per seconde om zo de datastroom laag te houden. Dit resulteert in een betere videokwaliteit waarbij het menselijk oog de verschillen tussen 20, 25 of 30 beelden per seconde niet kan waarnemen. Als de netwerkbandbreedte lager is dan 384 Kbps, stelt u de "Fixed bitrate" afhankelijk van de bandbreedte in en probeert u het beste resultaat door een fijne afstelling van de "maximale bitrate" te bereiken. In een langzamer netwerk resulteert een hogere beeldfrequentie in onscherpe en vervormde beelden. Een verdere mogelijkheid bestaat door het kiezen van de optie "160x120" in de "Beeldgrootte-optie" om een betere beeldkwaliteit te bereiken of "32x240" voor een grote beeldweergave. De prestatie van de videokwaliteit kan, afhankelijk van het aantal gebruikers op het netwerk, iets variëren. De prestatie kan door een slechte verbinding en door beperking van de netwerk-bursts verminderen. 19

20 Voor hoge kwaliteitsbeelden Voor heet bereiken van de beste videokwaliteit stelt u de "Fixed Kwaliteit" op "Zeer hoog" of "Uitstekend" en een "Maximale beeldfrequentie" in, zodat dit met de bandbreedte van uw netwerk overeenkomt. Indien uw netwerk langzaam is en u "gebroken" beelden krijgt, gaat u naar het TCP-protocol onder "Type verbinding" en selecteert u een geschiktere mode voor de overdracht. De beelden kunnen door een tijdsvertraging wegens een langzamere verbinding slechter worden. Deze vertraging kan langer worden, afhankelijk van de momentele gebruikers op het netwerk. Voor hoge beeldfrequenties met hoge kwaliteitsbeelden Indien u beschikt over een breedbandnetwerk stelt u de "Fixed kwaliteit" op "Gemiddelde" of beter in en laat u de "Fixed bitrate" onveranderd. U kunt de bandbreedte eveneens instellen op de daadwerkelijke netwerksnelheid of op de beeldfrequentie. Begin bij 25 beelden per seconde en verlaag deze instelling om het beste resultaat te verkrijgen. Kies echter niet lager dan 15 beelden per seconde. Indien de beeldkwaliteit niet verbetert, kies dan een lagere instelling voor "fixed bitrate". Beveiliging van de CMOS-netwerkcamera met een wachtwoord Root-wachtwoord Vanaf fabriek is voor de CMOS-netwerkcamera nog geen wachtwoord ingevoerd. Dit betekent dat iedereen toegang heeft tot de CMOS-netwerkcamera, inclusief de configuratie, indien het IP-adres bekend is. Daarom is het beslist noodzakelijk om aan de camera een wachtwoord toe te wijzen, wanneer andere gebruikers toegang hebben tot de CMOS-netwerkcamera. Voer een nieuw wachtwoord in om de beveiliging te activeren. Met dit passwoord (wachtwoord) wordt de administrator geïdentificeerd. 20

21 Een account voor een nieuwe gebruiker maken Kies onder "Configuratie" het menu-item "Beveiliging". Selecteer "Gebruiker toevoegen". Voeg dan een account toe met gebruikersnaam en wachtwoord voor uw medewerkers. U heeft de mogelijkheid om twintig accounts voor andere gebruikers te definiëren. De CMOSnetwerkcamera controleert daarbij alleen het toegangsrecht van de desbetreffende gebruikersnaam en wachtwoord. Dat wil zeggen, er kunnen meerdere gebruikers hetzelfde account op verschillende niveaus gebruiken. Opbouw van een bewakingstoepassing De administrator kan de ingebouwde bewegingssensor gebruiken om veranderingen in het beeld te bewaken en te melden. Hierbij kunnen momentopnames van gebeurtenissen naar een -adres of naar een FTP-server gestuurd worden. Hiertoe moeten instellingen gemaakt worden in de configuratiepunten "Netwerk", "Bewegingssensor" en "Toepassing". Meer informatie hierover vindt u onder "Systeemconfiguratie". Actualiseren van de softwareversie De gebruiker kan de nieuwste software upgraden via de website Voor een upgrade van de CMOS-netwerkcamera is een gebruikersvriendelijke upgrade wizard beschikbaar. Alleen de administrator is bevoegd om een upgrade te starten. Om het systeem te upgraden handelt u als volgt: 1. Download het firmware-bestand xxx.pkg uit de desbetreffende product-map. 2. Start de upgrade wizard en volg de instructies op. 3. Na een paar minuten wordt de procedure beëindigd en een herstart van het systeem uitgevoerd. Een upgrade van de softwareversie is eveneens mogelijk via het menu-item Configuratie / Beheer van de CMOS-netwerkcamera. Bij een stroomuitval tijdens de schrijfprocedure van het flashgeheugen kan het programma in het geheugen van de netwerkcamera onherstelbaar beschadigd raken. Kan de netwerkcamera na de upgrade niet meer correct starten, neem dan contact op met de technische support van uw leverancier. 21

22 Systeemconfiguratie Uitsluitend de administrator heeft toegang tot de systeemconfiguratie. Op de volgende pagina's wordt elke categorie in het linker venster nader uitgelegd. De vet gemarkeerde teksten zijn hierbij de specifieke taken op de optiepagina. De administrator kan de URL onder de afbeelding invoeren, om direct de beeldpagina van de configuratie te openen. <URL>http://<Netwerkcamera>/setup/config.html <Netwerkcamera> is het IP-adres of de hostnaam van de netwerkcamera. <URL>http://<Netwerkcamera>/setup/system.html <Netwerkcamera> is het IP-adres of de hostnaam van de netwerkcamera. 22

23 Systeem "Host-Naam". De tekst toont de titel op de hoofdpagina. "LED-aanduiding uitschakelen". Kies deze opties om de LED-aanduiding aan de voorzijde van de camera uit te schakelen. Hiermede wordt voorkomen dat andere personen de werking van de camera kunnen vaststellen. "Actuele weergave voor datum en tijd toepassen". Klik op deze optie als u de actuele datum en tijd van de CMOS-netwerkcamera wilt toepassen. Met de interne realtime-klok blijft de datum en tijd ook na het uitschakelen van het systeem behouden. "PC-tijd overnemen" Synchroniseert de datum en de tijd van de CMOS-netwerkcamera met die van de lokale computer. De schrijfbeveiligde datum en de schrijfbeveiligde tijd van de PC worden na de actualisering weergegeven. "Manual" De administrator kan hier de datum en de tijd handmatig invoeren. Let hierbij op het invoerformaat in het respectieve veld. "Automatisch" Synchroniseert de datum en de tijd van de NTP-server via internet bij elke start van de CMOS-netwerkcamera. Dit kan niet uitgevoerd worden als de toegewezen tijdserver niet bereikbaar is. "NTP-server" Wijst een IP-adres of domein toe aan de tijd-server. Als er niets ingevoerd wordt zal de CMOS-netwerkcamera verbonden worden met de standaard-tijd-server. "Tijdzonekeuze voor lokale instellingen" Stelt de tijd in volgens de tijd-server voor lokale instellingen. Vergeet niet op "Opslaan" te klikken, om de wijzigingen over te nemen, anders wordt de tijd niet gesynchroniseerd. Beveiliging "Root password" dient voor het wijzigen van het administratorwachtwoord door invoeren van een nieuw wachtwoord. De ingevoerde wachtwoorden worden ter beveiliging alleen met sterretjes aangegeven. Na het klikken op "Opslaan" vraagt de web-browser aan de administrator om een nieuw wachtwoord voor de toegang van de CMOS-netwerkcamera in te geven. "Gebruiker toevoegen" Voer de nieuwe gebruikersnaam in en het bijhorende wachtwoord en klik daarna op "Toevoegen". De nieuwe gebruiker verschijnt op de lijst met gebruikersnamen. In totaal kunnen twintig gebruikers aangemaakt worden. "Gebruiker bewerken" Open de gebruikerslijst, selecteer de gebruiker en klik op "Wissen" om de gebruiker uit de lijst te verwijderen. <URL>http://<Netwerkcamera>/setup/security.html <Netwerkcamera> is het IP-adres of de hostnaam van de netwerkcamera. 23

24 Netwerk Alle wijzigingen die op deze pagina uitgevoerd worden leiden tot een herstart van het systeem zodat de veranderingen geactiveerd kunnen worden. Zorg er voor, dat alle velden juist ingevuld zijn voordat u op "Opslaan" klikt. Netwerkverbinding "LAN" de standaardinstelling is LAN. Gebruik deze instelling als de camera met een LANnetwerk verbonden is. Hiertoe zijn verdere instellingen nodig, zoals het IP-adres of subnetmasker. "PPPoE" Gebruik deze instelling wanneer de camera direct met een DSL-modem verbonden is. Gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt u van uw ISP (Internet Service Provider). "IP-adres automatisch toewijzen" Bij elke herstart van de CMOS-netwerkcamera wordt aan deze een IP-adres toegewezen. "Vast IP-adres toepassen" De netwerkgegevens zoals het IP-adres worden hier vast ingesteld. "IP-adres" Nodig voor de netwerkidentificatie. "Subnet-masker" Dient voor de bepaling of het doel zich in hetzelfde subnet bevind. De standaardwaarde luid " ". "Standaard router" Dit is de gateway voor het doorsturen van beelden naar een ander subnet. Een ongeldige routerinstelling zal de transmissie naar deze doelen in verschillende subnets verhinderen. Als er een cross-link-kabel-verbinding bestaat moet u hier beslist een IP in hetzelfde subnetbereik van de camera invoeren (bv ). "Primaire DNS" Server met primaire domeinbenaming, waarmee de host-namen omgevormd worden naar IP-adressen. "Secundaire DNS" Server voor secundaire domeinbenaming voor het maken van een reservekopie van de primaire DNS. "UPnP toepassen" Hiermede wordt de universele Plug & Play geactiveerd. Dit is een uitbreiding van de PnP-standaard in netwerkomgevingen. "UPnP poort doorsturen naar" De universele Plug & Play-poort-doorsturen voor netwerkdiensten wordt hiermede geactiveerd. HTTP: "HTTP-poort" Dit kan een andere dan de standaard poort 80 zijn (80, of ). Na het wijzigen van de poort moet de gebruiker hierover geïnformeerd worden om een succesvolle verbinding te garanderen. Als de administrator bijvoorbeeld de HTTP-poort van de CMOS-netwerkcamera met het IP-adres de poort van 80 naar 8080 verandert dan moet de gebruiker in plaats van "http:// " de "http:// :8080" in de web-browser invoeren. RTSP-transmissie: "Toegangsnaam" Dit is de toegangsnaam voor de verbinding van een cliënt. Gebruik rtsp://<ip-adres>/<toegangsnaam> om verbinding te maken. "RTSP-poort" Deze poort kan afwijkend van de standaardpoort 554 zijn (554; of 1025 tot 65535). Let bij het wijzigen op het invoerformaat analoog tot de HTTP-poort. 24

25 <URL>http://<Netwerkcamera>/setup/network.html <Netwerkcamera> is het IP-adres of de hostnaam van de netwerkcamera. WLAN-configuratie "SSID" (Service Set Identifier) Dit is de naam die het draadloze netwerk identificeert. De Access Point en de WLAN-netwerkcamera moeten dezelfde SSID-naam gebruiken. De instelling vanaf fabriek is "default". LET OP: de max. lengte bedraagt 32 tekens, behalve:, ", <, > en spaties. "WLAN-mode" Kies een van de volgende mogelijkheden. "Infrastructuur" De netwerkcamera wordt via een Access Point met het netwerk verbonden "Ad-Hoc" In deze bedrijfsmode is het mogelijk dat de netwerkcamera direct met een andere netwerkadapter (netwerkkaart) communiceert. Er wordt de zogenoemde Peerto-Peer-omgeving opgebouwd. "Kanaal" In de infrastructuurmode wordt het gebruikte kanaal automatisch gekozen door de camera. In de ad-hoc-mode moet het kanaal, overeenkomstig van de andere netwerkadapter, handmatig ingesteld worden. "TX-rate" Stel hier de maximale transmissie snelheid in het netwerk in. Vanaf fabriek wordt de snelheid automatisch ingesteld ("auto"), waarbij de camera afhankelijk van de omgeving steeds de hoogste transmissie snelheid kiest. "Preamble" Voor elk datapakket wordt een zogenoemde preamble gezet. Via deze preamble wordt de ontvanger en de zender gesynchroniseerd. Bij de "short preamble" is de synchronisatie korter en daarmee onveiliger. 25

26 "Beveiliging" Keuze van de encryptiemethode "Geen" Geen encryptie. "WEP" (Wired Equivalent Privacy). Voor de encryptie wordt een 64- of 128-bit-sleutel toegepast (HEX of ASCII). Voor de communicatie met andere apparaten moet deze sleutel overeenstemmen. "WPA-PSK" (Wi-fi Protected Access - Pre Shared Keys) Bij deze methode wordt een dynamische sleutel toegepast. Als encryptieprotocol kan gekozen worden voor TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) of AES (Advanced Encryption Standard). De sleutel moet dan een zogenoemde Pre-Shared-Key zijn. "Auth.-mode" Verificatiemode: kies een van de volgende methodes: "Shared" De communicatie tussen de apparaten is alleen met dezelfde WEP-sleutel mogelijk. "Offen" De sleutel wordt voor de communicatie in het gehele netwerk gebruikt. "Sleutellengte" Kies hier een lengte voor de sleutel 64 of 128 bit. "Sleutelformaat" Sleutelformaat "HEX" Hexadecimaalformaat "ASCII" ASCII-formaat "Netwerk-sleutel" Bij verschillende sleutelformaten worden verschillende sleutellengtes verwacht. 64 bit: 10-hex-posities of 5 tekens 128 bit: 26-hex-posities of 14 tekens LET OP: als u voor de sleutel de tekens 22 ("), 3C (<) of 3E (>) wilt gebruiken, dan kunt u niet het ASCII-formaat toepassen. "Pre-shared-Key" De invoer van deze sleutel moet in het ASCII-formaat met een lengte van 8-63 tekens zijn. Foutieve instellingen hebben als gevolg dat de toegang tot de camera geweigerd wordt. Als het systeem niet meer aanspreekbaar is leest u de aanwijzingen voor het herstellen van de systeemstandaardinstellingen in de bijlage. <URL>http://<Netwerkcamera>/setup/wlan.html <Netwerkcamera> is het IP-adres of de hostnaam van de netwerkcamera. 26

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

1. Laad de software voor de camera van op het menu

1. Laad de software voor de camera van  op het menu 1. Laad de software voor de camera van www.overmax.eu. op het menu producten, selecteer RTV, dan IP camera s en uw camera model. Dan subpagina Product selecteer de [HELP] - klik op de grijze pijl symbool

Nadere informatie

Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport

Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport Introductie Jouw Nabaztag heeft geen specifieke voorgeprogrammeerde instellingen. Nabaztag weet hoe hij moet verbinden met een Wi-Fi netwerk, indien:

Nadere informatie

Bestnr. 97 39 11 NETGEAR Universele WLAN repeater N/G WN2000RPT

Bestnr. 97 39 11 NETGEAR Universele WLAN repeater N/G WN2000RPT Bestnr. 97 39 11 NETGEAR Universele WLAN repeater N/G WN2000RPT Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Configuratiehandleiding NetcamViewer Monitor

Configuratiehandleiding NetcamViewer Monitor Configuratiehandleiding NetcamViewer Monitor Versie 1.2 Alle informatie in deze handleiding vind u ook terug op elke pagina in NetcamViewer Monitor, door rechtsboven op het vraagtukken te klikken. Installatie

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM. Handleiding EM4030

WWW.EMINENT-ONLINE.COM. Handleiding EM4030 WWW.EMINENT-ONLINE.COM NL Handleiding EM4030 Handleiding: EM4030 Rev. 1 Accesspoint 802.11g Waarschuwing: Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos apparaat in sommige Europese lidstaten onderwerp

Nadere informatie

Configuratiehandleiding NetcamViewer Monitor

Configuratiehandleiding NetcamViewer Monitor Configuratiehandleiding NetcamViewer Monitor Versie 1.1 Alle informatie in deze handleiding vind u ook terug op elke pagina in NetcamViewer Monitor, door rechtsboven op het vraagtukken te klikken. Installatie

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

DRAADLOZE 11N 300MBPS BREEDBAND ROUTER

DRAADLOZE 11N 300MBPS BREEDBAND ROUTER DRAADLOZE 11N 300MBPS BREEDBAND ROUTER Korte Installatiehandleiding DN-70591 INTRODUCTIE De DN-70591 is een gecombineerd product voor een bedrade/draadloze netwerkverbinding, specifiek ontworpen voor de

Nadere informatie

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network D-Link AirPlus G Telenet WiFi Home Network 2 Telenet WiFi Home Network: je draadloze verbinding met het internet De installatie en beveiliging van WiFi Home Network is niet moeilijk en met deze installatiegids

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids 09-2012 / v2.0 0 Voordat u begint Voordat u dit access point in gebruik neemt dient u eerst te controleren of alle onderdelen in de verpakking aanwezig

Nadere informatie

IP CAMERA HANDLEIDING

IP CAMERA HANDLEIDING IP CAMERA HANDLEIDING Voorwoord Allereerst bedankt voor uw aankoop van een van de Q24U draadloze IP- netwerkcamera (s). Deze handleiding geeft informatie over de installatie en de mogelijkheden van de

Nadere informatie

2 Functieoverzicht. 1 Draadloze router 2 WS320 3 en 4 pc s met elk een geïnstalleerde draadloze netwerkadapter 8

2 Functieoverzicht. 1 Draadloze router 2 WS320 3 en 4 pc s met elk een geïnstalleerde draadloze netwerkadapter 8 2 Functieoverzicht De HUAWEI WS320 draadloze repeater (hierna aangeduid als WS320) is een draadloze signaalrepeater, die in combinatie met een draadloze router de draadloze netwerkdekking kan vergroten.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Siemens SE551. Handleiding Flits Thuis

Siemens SE551. Handleiding Flits Thuis Siemens SE551 Handleiding Flits Thuis Handleiding Siemens SE551 Flits Thuis Aansluiten Siemens SE551 Configuratie Siemens d.m.v. webinterface Instellen Gisgaset USB /PCMCIAdraadloze netwerk-adapter Aansluiten

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

Controleer voor aanvang van de installatie of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. De doos dient de volgende onderdelen te bevatten:

Controleer voor aanvang van de installatie of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. De doos dient de volgende onderdelen te bevatten: PR001/PR001UK PR010/PR010UK PR101/PR101UK PR110/PR110UK Parallel Print Server USB 2.0 Print Server Wireless Parallel Print Server 54 Mbps Wireless USB 2.0 Print Server 54 Mbps Introductie Hartelijk dank

Nadere informatie

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiegids

Nadere informatie

CMOS netwerkcamera Installatie handleiding

CMOS netwerkcamera Installatie handleiding CMOS netwerkcamera Installatie handleiding TV7203 TV7204 Voorwoord Geachte klant, Wij bedanken u voor de aankoop van deze CMOS-netwerkcamera van de serie DIGI-LAN van de firma Security- Center. Met dit

Nadere informatie

CMOS netwerkcamera Installatie handleiding

CMOS netwerkcamera Installatie handleiding CMOS netwerkcamera Installatie handleiding TV7203 TV7204 Voorwoord Geachte klant, Wij bedanken u voor de aankoop van deze CMOS-netwerkcamera van de serie DIGI-LAN van de firma Security- Center. Met dit

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Wireless Network Broadband Router WL-114 In deze handleiding worden alleen de meest voorkomende situaties behandeld. Raadpleeg de volledige gebruikershandleiding op de cd-rom voor

Nadere informatie

EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02

EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02 EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02 1 Inhoudsopgave: Stap 1.1: IP-adres veranderen met Windows Vista 3 Stap 1.2: IP-adres veranderen met Windows XP 6 Stap 2: De EnGenius ECB/SCB-8610S

Nadere informatie

Bestnr. 43 03 62 LogiLink Wifi- repeater WL0148

Bestnr. 43 03 62 LogiLink Wifi- repeater WL0148 Bestnr. 43 03 62 LogiLink Wifi- repeater WL0148 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

EnGenius/Senao ECB/SCB-3220 HANDLEIDING Firmware 1.43.03

EnGenius/Senao ECB/SCB-3220 HANDLEIDING Firmware 1.43.03 EnGenius/Senao ECB/SCB-3220 HANDLEIDING Firmware 1.43.03 1 Inhoudsopgave: Stap 1.1: IP-adres veranderen met Windows Vista... 3 Stap 1.2: IP-adres veranderen met Windows XP... 6 Stap 2: De EnGenius ECB/SCB-3220

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. IP CAMERA Super Client Software voor IVM-150 en DVC-150IP voor windows PC s

GEBRUIKSAANWIJZING. IP CAMERA Super Client Software voor IVM-150 en DVC-150IP voor windows PC s GEBRUIKSAANWIJZING IP CAMERA Super Client Software voor IVM-150 en DVC-150IP voor windows PC s IN 1 Productomschrijving IP Camera Finder is software om toegang te krijgen voor de interne webbrowser van

Nadere informatie

BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie

BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiesticker Installatiegids

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding F524 Energy Data Logger www.legrand.com Inhoud Energy Data Logger 1 Beschrijving 4 1.1 Mededelingen en tips 4 1.2 Hoofdfuncties 4 1.3 Legenda 5 2 Verbinding 6 2.1 Verbindingsschema 6 3 Configuratie 7

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Linksys PLEK500 Powerline-netwerkadapter Inhoud Overzicht...............3 Kenmerken.................... 3 Hoe Powerline-netwerken werken........... 4 Installatievoorbeeld.......................

Nadere informatie

Softphone Installatie Handleiding

Softphone Installatie Handleiding Softphone Installatie gids Softphone Installatie Handleiding Specifications subject to change without notice. This manual is based on Softphone version 02.041 and DaVo I en II software version 56.348 or

Nadere informatie

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Vigor Firm w are Upgrade Procedure V2.0 Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Inhoudsopgave FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE...1 INHOUDSOPGAVE...1 VOORBEREIDING...2

Nadere informatie

NETGEAR WLAN repeater N/G WN3000RP

NETGEAR WLAN repeater N/G WN3000RP Bestnr. 97 55 73 NETGEAR WLAN repeater N/G WN3000RP Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s h a n d l e i d i n g N I - 7 0 7 5 3 2 n e d e r l a n d s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

iphone Softphone App voor het Vox DaVo IP Systeem

iphone Softphone App voor het Vox DaVo IP Systeem iphone Softphone App voor het Vox DaVo IP Systeem (Vox DaVo Small IP of Vox DaVo Large IP) Installatie en gebruikershandleiding Vox DaVo iphone App Handleiding Veranderingen aan de specificaties zijn voorbehouden.

Nadere informatie

A B C D E F. F: LED voor LAN-poort 4 G: Aansluitpunt voor netvoeding H: LAN-poort 4 I: LAN-poort 3 J: LAN-poort 2

A B C D E F. F: LED voor LAN-poort 4 G: Aansluitpunt voor netvoeding H: LAN-poort 4 I: LAN-poort 3 J: LAN-poort 2 Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Power-LED B: LED voor WAN-poort C: LED voor LAN-poort D: LED voor LAN-poort E: LED voor LAN-poort F: LED voor LAN-poort 4 G: Aansluitpunt voor netvoeding

Nadere informatie

Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING

Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BELANGRIJKE OPMERKING... 3 BELANGRIJKSTE KENMERKEN... 6 IMPLEMENTATIE... 6 OPRICHTING VAN EEN DRAADLOOS INFRASTRUCTUURNETWERK.... 6 REPEATER:... 7 TOEGANGSPUNT:...

Nadere informatie

Technische Informatie

Technische Informatie Het Beveiligen van een draadloos netwerk Het grootste Risico van een draadloos netwerk is dat het signaal in principe voor iedereen beschikbaar is. Anders dan bij een bekabeld netwerk, waar men een fysieke

Nadere informatie

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Inleiding De BiGuard 2 is een compact apparaat met 8 switch-poorten en ingebouwde VPN- en Firewallfuncties.

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex Wireless Router 11g. Met behulp van deze router kunt u snel en efficiënt een draadloos

Nadere informatie

Beknopte set-up handleiding

Beknopte set-up handleiding Beknopte set-up handleiding Via Don Arrigoni, 5 24020 Rovetta S. Lorenzo (Bergamo), Italië http://www.comelitgroup.com e-mail : export.department@comelit.it Model Beschrijving Inhoud van de verpakking

Nadere informatie

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten.

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten. Controleren van de aansluiting Configuratie Siemens SX76x (SurfSnel ADSL connected by KPN) Als u gebruik maakt van Linesharing en u wilt bellen met uw KPN lijn, dan dient u de splitter te gebruiken die

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Powerwifi USB Router in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne INLEIDING De Powerwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne. Hierdoor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker Gebruikershandleiding Wi-Fi Versterker De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD Introductie van de Wi-Fi versterker... 5 Inhoud van de verpakking... 5 Systeemvereisten... 6 Hardware Installatie...

Nadere informatie

Overzicht veelgestelde vragen

Overzicht veelgestelde vragen Veelgestelde vragen Overzicht veelgestelde vragen 1 VRAGEN OVER DE CAMERA & HARDWARE... 4 1.1 Welke WiFi netwerken worden ondersteund door... 4 1.2 Welke draadloze (WiFi) encryptie ondersteunt Panasonic

Nadere informatie

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur)

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) Stap 1. 1. Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) 2. Sluit de adapter aan op de router en steek de stekker in het stopcontact.

Nadere informatie

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een Zyxel ADSL modem als SIP ATA kunt configureren, zonder gebruik te maken van de DSL aansluiting op het

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

Engenius ECB150/ECB300/ECB350 HANDLEIDING VOOR OPZETTEN ALS ACCESSPOINT. v0.01

Engenius ECB150/ECB300/ECB350 HANDLEIDING VOOR OPZETTEN ALS ACCESSPOINT. v0.01 Engenius ECB150/ECB300/ECB350 HANDLEIDING VOOR OPZETTEN ALS ACCESSPOINT v0.01 Inhoudsopgave: Stap 1.1: IP-adres veranderen met Windows Vista en Windows 7... 3 Stap 1.2: IP-adres veranderen met Windows

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

1. Wat is een repeater?... 2. 2. Hoe in te stellen?... 2. A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2

1. Wat is een repeater?... 2. 2. Hoe in te stellen?... 2. A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2 Inhoud 1. Wat is een repeater?... 2 2. Hoe in te stellen?... 2 A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2 B. Instellen via instellingsassistent... 3 C. Instellen via de webinterface... 6 3. De Fritz!WLAN

Nadere informatie

Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch

Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch Toepassingsmogelijkheden Creëer een netwerk voor meerdere gebruikers, en deel het Internet in een handomdraai, zonder hier een ander stukje software voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen Hoofdstuk 2 Problemen oplossen In dit hoofdstuk staat informatie over het oplossen van problemen met de router. Snelle tips Hier volgen een aantal tips voor het oplossen van eenvoudige problemen. Start

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Powerwifi USB Router in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne INLEIDING De Powerwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne. Hierdoor

Nadere informatie

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G BIPAC 5102 / 5102S / 5102G (802.11g) ADSL2+ Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL2+ Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be PIXMA MG5500. series. Installatiehandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be PIXMA MG5500. series. Installatiehandleiding PIXMA MG5500 series Installatiehandleiding CANON INC. 2013 Installatiehandleiding In deze handleiding leest u hoe u een netwerkverbinding voor de printer instelt. Netwerkverbinding Draadloze verbinding

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Progressive Scan CCD netwerkcamera

Progressive Scan CCD netwerkcamera Progressive Scan CCD netwerkcamera Installatie handleiding V1.2 TV7220 - TV7223 Voorwoord Geachte klant, Wij bedanken u voor de aankoop van deze netwerkcamera van de serie Eyseo van de firma ABUS Security-

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Inhoud Inhoud Overzicht............... 3 Kenmerken.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Hoe Powerline-netwerken werken...........

Nadere informatie

Stappenplan Dahua basis installatie NVR/Tribrid Recorder

Stappenplan Dahua basis installatie NVR/Tribrid Recorder Stappenplan Dahua basis installatie NVR/Tribrid Recorder Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. Recorder en Camera s firmware + IP instellen... 2 2. Internet Explorer Instellen... 4 3. Recorder + Camera s Instellen...

Nadere informatie

Conceptronic C54BRS4A Firmware Recovery Instructies

Conceptronic C54BRS4A Firmware Recovery Instructies Conceptronic C54BRS4A Firmware Recovery Instructies Indien u een Conceptronic C54BRS4A router heeft en de firmware upgrade is mislukt of u kunt de router niet meer benaderen, zelfs na een reset, dan kunt

Nadere informatie

Quick Start Guide for Mxstream. In de Nederlandse taal

Quick Start Guide for Mxstream. In de Nederlandse taal Quick Start Guide for Mxstream In de Nederlandse taal 1 Inleiding Deze quick start guide bevat de beschrijving van de stappen die moeten worden gezet om de C100BRS4 router in te zetten in de Nederlandse

Nadere informatie

Aansluitingengids. Ondersteunde besturingssystemen. Aansluitingengids. Pagina 1 van 5

Aansluitingengids. Ondersteunde besturingssystemen. Aansluitingengids. Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Aansluitingengids Ondersteunde besturingssystemen U kunt de cd Software en documentatie gebruiken om de printersoftware te installeren voor de volgende besturingssystemen: Windows 8 Windows

Nadere informatie

Instellingen voor Scannen naar e-mail

Instellingen voor Scannen naar e-mail Handleiding Snelle configuratie scanfuncties XE3024NL0-2 In deze handleiding vindt u instructies voor het volgende: Instellingen voor Scannen naar e-mail op pagina 1 Instellingen voor Scannen naar mailbox

Nadere informatie

Installatie How-to Kodak Scanstation 100 t.b.v. Factuurscanning TBlox

Installatie How-to Kodak Scanstation 100 t.b.v. Factuurscanning TBlox Installatie How-to Kodak Scanstation 100 t.b.v. Factuurscanning TBlox Introductie Het Kodak Scan Station 100 welke gebruikt wordt t.b.v. TBlox factuurscanning is een zelfstandige oplossing, waarvoor geen

Nadere informatie

Envivo 1217 WiFi repeater

Envivo 1217 WiFi repeater Envivo 1217 WiFi repeater Beschrijving van de Wizard om het apparaat snel in bedrijf te nemen. Om het apparaat in te stellen dient U een PC ter beschikking te hebben, die U met de meegeleverde netwerkkabel

Nadere informatie

SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging

SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging 1 Beveiligen 1.1 Draadloos netwerk beveiligen Over het algemeen zijn netwerken gevoeliger voor misbruik door derden dan computers die niet onderling zijn verbonden.

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

Wireless Utility. Complete handleiding

Wireless Utility. Complete handleiding Wireless Utility Complete handleiding 1. Installatie van software/hardware Installeer de software voordat u de wireless adapter op het systeem aansluit! Plaats de CD-ROM in uw computer. Het Sitecom-installatieprogramma

Nadere informatie

Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex

Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex Versie 1.4.12.21 Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex in opdracht van Stichting Platform Huurdersbelangen Inhoudsopgave Terminologie... 2 Advies. 2 Instellen van

Nadere informatie

Installatie-instructies

Installatie-instructies Installatie-instructies NB Het in deze instructies getoonde productmodel is TL-MR3040, bij wijze van voorbeeld. Voor meer informatie over de installatie raadpleegt u de Engelse installatie-instructies

Nadere informatie

1. Wat is een repeater?... 2. 2. Hoe in te stellen?... 2. A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2

1. Wat is een repeater?... 2. 2. Hoe in te stellen?... 2. A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2 Inhoud 1. Wat is een repeater?... 2 2. Hoe in te stellen?... 2 A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2 B. Instellen via instellingsassistent... 3 C. Instellen via de webinterface... 6 3. De Fritz!WLAN

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE BROWSER... 4 BEHEER VIA DE CONSOLE... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren

Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren 1. Maak verbinding met het draadloze netwerk via uw mobiele telefoon of tablet. 2. Download de NEXHO applicatie (er bestaan meerdere om U toe

Nadere informatie

4.5 Een IP camera toevoegen

4.5 Een IP camera toevoegen 4.5 Een IP camera toevoegen 4.5.1 De IP camera gebruiksklaar maken 1 Draai de antenne vast op de IP camera. 2 Sluit de adapterkabel aan op de IP camera. Steek hierna de stekker van de IP camera in het

Nadere informatie

1. Vragen over de camera & hardware

1. Vragen over de camera & hardware 1 VRAGEN OVER DE CAMERA & HARDWARE...3 1.1 Welke WiFi netwerken worden ondersteund door de Cameramanager Cloud Camera?...3 1.2 Welke draadloze (WiFi) encryptie ondersteunt de Cameramanager Cloud Camera?...3

Nadere informatie

300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010

300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010 300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co, LTD. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag

Nadere informatie

gedeeld om dit zoveel wordt mogelijk door alle te aangesloten beperken. computers, noemt men dit wel een shared WEP-key.

gedeeld om dit zoveel wordt mogelijk door alle te aangesloten beperken. computers, noemt men dit wel een shared WEP-key. 1 Beveiligen SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging 1.1 Draadloos netwerk beveiligen Over het algemeen zijn netwerken gevoeliger voor misbruik door derden dan comput verbonden. Draadloze netwerken

Nadere informatie

Pan en Tilt netwerkcamera

Pan en Tilt netwerkcamera Pan en Tilt netwerkcamera Installatie handleiding TV7230 TV7240 Voorwoord Geachte klant, Wij bedanken u voor de aankoop van deze PAN EN TILT-netwerkcamera van de serie DIGI-LAN van de firma Security-Center.

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

Wi-Fi installatie. Inleiding

Wi-Fi installatie. Inleiding Wi-Fi installatie Inleiding De Solar Wi-Fi module is een data logging module. Met de functie plug & play kan de WiFi module eenvoudig informatie van uw PV-installatie verzamelen. Met de geïntegreerde Wi-

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING Nauticwifi USB Router in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne

INSTALLATIE HANDLEIDING Nauticwifi USB Router in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne INSTALLATIE HANDLEIDING Nauticwifi USB Router in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne Inleiding NLEIDING De Nauticwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne.

Nadere informatie

NV-2040-EU. 4 kanalen NAS - NVR NV-4080-EU. 8 kanalen NAS - NVR. Eigenschappen

NV-2040-EU. 4 kanalen NAS - NVR NV-4080-EU. 8 kanalen NAS - NVR. Eigenschappen NV-2040-EU NV-4080-EU NV-2040-EU 4 kanalen NAS - NVR NV-4080-EU 8 kanalen NAS - NVR Eigenschappen Linux Embedded Vrij van PC instabiliteit en virus aanvallen Server Cliënt architectuur Web gebaseerd Netwerk

Nadere informatie

Hier kunt u alle schijven en mappen afscannen op audio bestanden die ondersteund worden door de MP (mp3 en wma).

Hier kunt u alle schijven en mappen afscannen op audio bestanden die ondersteund worden door de MP (mp3 en wma). Netgear MP101 Dit apparaat speelt MP3's en WMV digitale bestanden en koppelt de stereo rechtstreeks aan de PC. Het apparaat werkt alleen in combinatie met een router of een wireless acces point. Er zit

Nadere informatie

N150 Wi-Fi-router (N150R)

N150 Wi-Fi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N150 Wi-Fi-router (N150R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router Stap 1: Het instellen van uw computer Instellen netwerkkaart om de modem te kunnen bereiken: Windows 98/ME: Ga naar Start Instellingen Configuratiescherm

Nadere informatie

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Technote EnGenius / Senao EOM-8670 Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Merk Model Firmware Datum EnGenius Senao EOM-8670 2.1.10 09-04-2009 Pagina 1 van 29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Node

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Draadloze USB video-ontvanger. Model BRD10

Gebruikershandleiding. Draadloze USB video-ontvanger. Model BRD10 Gebruikershandleiding Draadloze USB video-ontvanger Model BRD10 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech BRD10 Draadloze USB video-ontvanger voor gebruik met het assortiment van Extech Boroscopen.

Nadere informatie

Tornado 840 / 841 handleiding

Tornado 840 / 841 handleiding 1.1 Opstarten en inloggen Tornado 840 / 841 handleiding Activeer uw browser en de-activeer de proxy of voer het IP-adres van dit product in bij de uitzonderingen. Voer vervolgens het IP-adres van dit product

Nadere informatie

Handleiding Wi-Fi. RR Trading B.V 1 van 13 Rev.02

Handleiding Wi-Fi. RR Trading B.V 1 van 13 Rev.02 Handleiding Wi-Fi RR Trading B.V 1 van 13 Rev.02 Inhoudsopgave 1. Voorbeeld van de werking... 3 2. Benodigde materialen en informatie... 4 3. Mededeling... 4 4. Registreren... 5 5. Externe Wi-Fi module

Nadere informatie

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Gids voor een snelle start

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Gids voor een snelle start SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Gids voor een snelle start Over deze gids Deze Gids voor een snelle start beschrijft hoe u uw SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER installeert en bedient. Gelieve deze handleiding

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie