CMOS-netwerkcamera Installatie handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CMOS-netwerkcamera Installatie handleiding"

Transcriptie

1 CMOS-netwerkcamera Installatie handleiding 1

2 Introductie Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van deze CMOS-netwerkcamera uit de DIGI-LAN serie van Security Center. Met dit apparaat heeft u een product aangeschaft dat opgebouwd werd volgens de actuele stand in de techniek. Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit werd bewezen; de desbetreffende documenten bevinden zich bij de fabrikant. Om deze toestand te behouden en gebruik zonder gevaar te waarborgen, dient u zich als gebruiker te houden aan deze gebruiksaanwijzing! Voor vragen kunt u zich wenden aan uw leverancier. Deze CMOS-netwerkcamera dient voor de bewaking van objecten. De opgenomen videosignalen worden hierbij digitaal via het aangesloten netwerk overgedragen naar een computer. De in de computer geïnstalleerde software maakt het mogelijk om gelijktijdig opnames van maximaal 16 aangesloten videosignalen te registreren. De dataopslag is onderhevig aan de per land specifiek geldende veiligheidsrichtlijnen. Via de internet explorer heeft u wereldwijd toegang op de geïnstalleerde camera's (met wachtwoord beveiligd). Veiligheidsaanwijzingen Een contact met vochtigheid, bv. in kelderruimten of derg. moet met de CMOS-netwerkcamera en de aangesloten componenten beslist vermeden worden. Een andere toepassing dan hiervoor beschreven leidt tot beschadiging van dit product. Bovendien zijn hieraan gevaren verbonden, zoals b.v. kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Het apparaat is toegelaten voor de werking via een netvoeding van de klasse 2 met 5V gelijkspanning. Het totale product mag niet geopend, veranderd resp. omgebouwd worden! De aansluiting aan het openbare stroomnet moet per land volgens de lokale voorschriften uitgevoerd worden. Let op volgende aanwijzingen om brand en letsel te voorkomen: Bevestig het apparaat binnenshuis op een droge plaats. Zorg voor voldoende ventilatie. Stel het apparaat niet bloot aan temperaturen onder 0 C resp. boven +35 C. Het apparaat is alleen geschikt voor de toepassing binnenshuis. De maximale luchtvochtigheid mag 90% (niet condenserend) niet overschrijden. Voer alle werkzaamheden in spanningsloze toestand uit. Let op de volgende voorzorgsmaatregelen voor het perfect functioneren van uw apparaat: De CMOS-netwerkcamera wordt via een 5V netvoeding met gelijkspanning verzorgd. De netvoeding dient via een apart beveiligde leiding met het 230VAC stroomnet in huis verbonden te worden. De aansluitwerkzaamheden aan het stroomnet moeten volgens de plaatselijke voorschriften uitgevoerd worden. Algemeen: Door onvakkundige of slordige installatiewerkzaamheden kunnen storingen of een slechte beeldkwaliteit ontstaan. Lees daarom de handleiding nauwkeurig door en let bij het installeren op de precieze benaming van de gebruikte leidingen en componenten. Technische wijzigingen te allen tijde voorbehouden. Voor ingebruikneming van het product 2

3 De ingebruikneming van bewakingsinstallaties kan in bepaalde landen door de wet verboten zijn. Deze CMOS-netwerkcamera is niet alleen ontwikkeld voor gebruik als webcam maar kan tevens als onderdeel voor een flexibele bewakingsinstallatie gebruikt worden. De gebruiker dient zich voor de ingebruikneming van de installatie te informeren of deze bewaking binnen de wettelijke bepalingen valt. Controleer voor de ingebruikneming van het product of alle onderdelen geleverd zijn (pagina 5: Omvang levering). Lees de instructies van de installatiehandleiding voordat u de CMOSnetwerkcamera installeert. Lees het hoofdstuk "Installatie" zorgvuldig door en volg de daar aangegeven instructies op, om beschadigingen door verkeerde opbouw of verkeerde installatie te voorkomen. Hierdoor wordt gegarandeerd dat het apparaat vakkundig en volgens de voorschriften voor de bedoelde toepassing in gebruik wordt genomen. In bijlage A en B vindt u mogelijke oplossingen voor vaak optredende fouten bij de installatie en configuratie. In de installatiehandleiding worden verschillende toepassingsmogelijkheden van de CMOSnetwerkcamera beschreven. Informaties die voorzien zijn van dit symbool wijzen de gebruiker op belangrijke aanwijzingen. Het niet in acht nemen van de aanwijzingen kan leiden tot beschadiging van het apparaat of persoonlijk letsel. 3

4 Inhoudsopgave Introductie 2 Veiligheidsaanwijzingen 2 Voor ingebruikneming van het product 3 Inhoudsopgave 4 Omvang levering 5 Hardware-installatie 6 Eerste toegang tot de netwerkcamera 7 Toegang op de netwerkcamera via Internet Explorer 12 Wachtwoord maken tegen onbevoegd toegang 12 Wijzigen van het administrator wachtwoord 13 Installatie van de plug-ins 14 Standaard gebruikersfuncties 15 Hoofdvenster en aanzicht camera 15 Digitale zoom en momentopname 16 Cliëntinstellingen 17 Administratorinstellingen 19 Configuratie / video 19 Beveiliging CMOS-netwerkcamera door wachtwoord 20 Opbouw van een bewakingstoepassing 21 Actualisering van de softwareversie 21 Systeemconfiguratie 22 Systeem 23 Veiligheid 23 Netwerk 24 WLAN-configuratie 25 DDNS-instellingen 27 Toegangslijst 28 Video en audio 29 en FTP 30 Bewegingssensor 32 Toepassing 33 Protocolbestand bekijken 35 Parameter bekijken 35 Beheer 35 Bijlage 36 A. Terugzetten en herstellen 36 B. Vaak gestelde vragen 37 C. Technische gegevens 39 4

5 Omvang levering CMOS-netwerkcamera TV7203/TV7204 Antenne (alleen TV7204) Stekkernetvoeding Camerastatief Software-CD Installatiehandleiding (op CD) 5

6 Hardware-installatie Controleer of alle artikelen en accessoires aanwezig zijn, die vermeld staan onder "omvang levering". Afhankelijk van de toepassing door de gebruiker is een ethernetkabel nodig. Deze ethernetkabel moet in overeenstemming zijn met de specificaties van de UTP-categorie 5 (CAT 5) en mag een maximale lengte van 100 meter niet overschrijden. Om het risico van een elektrische schok te vermijden sluit u eerst de bus van de netadapter aan op de CMOS-netwerkcamera, voordat u de netadapter in het stopcontact plaatst. Na het inschakelen gaat de blauwe LED aan de voorzijde branden en vervolgens begint de startprocedure. Tijdens de startprocedure zijn de blauwe en de rode LED tegelijkertijd actief. Deze toestand houdt zo lang aan totdat een IP-adres toegewezen is. Na het toewijzen van het IP-adres knippert de LED een keer per seconde. Hulp bij het opsporen van storingen vindt u in de bijlage. Voor een juiste installatie van periferieapparatuur neemt u contact op met uw leverancier. De CMOS-netwerkcamera probeert eerst het draadgebonden ethernet aan te spreken. Als deze niet gevonden wordt gaat de camera verder om het draadloze netwerk te bereiken (WLAN). Tijdens het zoek- en verbindingsproces naar het draadloze toegangsstation (Access-Point) knippert de rode LED van de netwerkcamera eenmaal per seconde. De rode LED houdt deze toestand aan, totdat de verbinding naar een Access-Point gemaakt is. Bij de werking in het WLAN of in de draadgebonden modus zal de groene LED eenmaal per seconde knipperen om de activiteit aan te geven. Installatie in het ethernet Overtuig u er van dat de camera direct met een PC (cross-link-kabel) of via een switch/hub met het netwerk verbonden is. Sluit nu de netadapter van de camera aan op het stroomnet. Nadat de camera correct met het netwerk verbonden is, zal de blauwe LED aan de voorzijde permanent branden. Indien er geen netwerk aanwezig is schakelt de camera in de WLANmodus. Installatie in WLAN Als de camera op de voedingsspanning aangesloten is en er is geen ethernet-netwerk beschikbaar, dan schakelt de camera in de WLAN-modus en zoekt naar een access-point met de benaming "default". Deze benaming is gekenmerkt als SSID (Service Set Identifier). Als er een access-point met SSID "default" gevonden wordt, dan gaat de LED aan de voorzijde blauw branden. Wanneer de verbinding met de standaardinstellingen (SSID: default) geen succes is, verbindt u de camera via een kabel met het draadgebonden netwerk en voert u de configuratie hierover uit. 6

7 Eerste toegang tot de netwerkcamera Instellen IP-adres Handel als volgt om een IP-adres voor de camera te maken: Verbindt de CMOS-netwerkcamera via een netwerkkabel met uw computernetwerk. (De eenvoudigste verbinding maakt u door de CMOS-netwerkcamera via een zogenoemde cross-link-kabel direct op de PC aan te sluiten). Als uw PC nog niet in het netwerk geïntegreerd is, moet u uw PC eerst configureren voor netwerkapplicaties. Open hiertoe de eigenschappen voor uw netwerk. (Dit geldt ook als de camera via een HUB of SWITCH op uw computer aangesloten is). 1. Klik met de linker muistoets op "Netwerkverbinding", selecteer "LAN-verbinding" en open de eigenschappen voor het "Internetprotocol TCP/IP". 2. Voer hier het IP-adres en een subnet masker in (Bijv.: en als subnet masker ). 7

8 De netwerkverbinding van uw computer is nu geconfigureerd 3. Start nu de installatie wizard van de bijgeleverde software-cd. 4. Volg de instructies van de installatiewizard op. 5. Na een succesvolle installatie start u het programma op onder Programma's/ installatiewizard. 6. Na het starten van het programma zoekt de installatiewizard automatisch naar een aangesloten netwerkcamera. 7. Als bij de eerste zoekpoging geen camera gevonden wordt, drukt u op "Zoeken" om opnieuw te zoeken. Opmerking: als er via het handmatige zoeken geen camera gevonden wordt, wijzigt u de netwerkinstellingen van uw PC zoals beschreven in de handleiding. 8

9 8. Selecteer een gevonden cameramodel (selectierondje aanvinken). 9. Met de knop "Instellingen" komt u in de instelmodus van de camera. Indien een wachtwoord ingevoerd moet worden, dan gebruikt u als wachtwoord het serienummer van het apparaat (aaneen en in hoofdletters). Hier kunt u de hostnaam, het administratorwachtwoord en de datum/tijd van de camera instellen. Indien u geen toegang tot de instellingen heeft controleert u de IP-adressen van uw netwerkadapter en de netwerkcamera. De IP-adressen moeten zich in hetzelfde subnet-bereik bevinden. Verander eventueel het IP-adres van uw netwerkadapter. 9

10 10. Klik nu op "Verder", u kunt nu het IP-adres van uw netwerkcamera veranderen. Indien uw netwerk een router gebruikt, voert u a.u.b. in het vakje "Standaard-router" het IPadres van de router in (Gateway). Bestaat er een cross-link-kabel-verbinding voert u hier beslist een IP in hetzelfde subnetbereik van de camera in (bijv ). 11. Als u ook nog het vakje "IP-adres bij de volgende start terugzetten" deactiveert, hoeft u na een stroomuitval het IP-adres van deze camera niet opnieuw invoeren. Anders moet telkens na het opnieuw opstarten van de camera het IP-adres opnieuw ingevoerd worden. 12. Klik op "Verder". 10

11 Klik op "Overslaan" om deze "Instellingen voor WLAN" aan te houden. Meer informatie hiertoe vindt u in het hoofdstuk "WLAN-configuratie". 13. Volg de instructies op het beeldscherm op om uw instellingen op te slaan of te wijzigen. De installatiewizard wordt beëindigd. Klik op "Terug" om de instellingen te wijzigen. Klik op "Toepassen" om de ingevoerde gegevens op te slaan voor het geselecteerde apparaat. 14. Via de knop "Apparaat toevoegen" kunt u een netwerkcamera direct via het IP-adres of uw domeinnaam toevoegen. Dit is alleen nodig indien bij het automatisch doorzoeken de camera niet gevonden werd. 15. Met "Verwijderen" of "Alle wissen" kunt één of meerdere netwerkcamera's uit het menu verwijderen. 16. Met "Verbinding" wordt een verbinding naar de geselecteerde netwerkcamera gemaakt met behulp van de Internet Explorer. 11

12 Toegang tot de netwerkcamera met Internet Explorer Een wachtwoord invoeren om onbevoegd toegang te vermijden Vanaf fabriek is er aan de CMOS-netwerkcamera nog geen administratorwachtwoord toegewezen. Uit veiligheidsoverwegingen moet de administrator direct een nieuw wachtwoord aanmaken. Na het opslaan van het administratorwachtwoord zal de CMOS-netwerkcamera bij elke toegang naar de gebruikersnaam en het wachtwoord vragen. De administrator kan in totaal twintig (20) gebruikeraccounts aanmaken. De gebruikers krijgen toegang tot de CMOS-camera, echter hebben ze geen toegang tot de systeemconfiguratie. Bepaalde systeemkritieke functies blijven voorbehouden aan de administrator, zoals de systeemconfiguratie, het beheer van de gebruikers en het actualiseren van de software. De gebruikersnaam voor de administrator is altijd "root" en kan niet veranderd worden. Na het veranderen van het wachtwoord verschijnt het login-venster en er wordt om het nieuwe wachtwoord gevraagd. Nadat het wachtwoord opgeslagen is, bestaat er geen mogelijkheid om het administratorwachtwoord te herstellen. De enigste oplossing is dan om alle parameters op fabrieksinstellingen te herstellen. Voor het invoeren van een wachtwoord handelt u als volgt: Open de Internet Explorer en voer het IP-adres van de camera in (bijv. <http:// ). U wordt gevraagd zich te verifiëren: ->U bent nu met de CMOS-netwerkcamera verbonden en kunt reeds een videostream zien. Opmerking: Eventueel kunt u door de beveiligingsinstellingen van uw PC geen videostream ontvangen. Wijzig in dit geval dit punt onder "Internetopties/Beveiliging" op een lager niveau. Let er ook op dat de ActiveX besturingselementen en downloads geactiveerd zijn. 12

13 Wijzigen van het administrator wachtwoord Klik op "configuratie" en vervolgens op "Beveiliging". Voer onder "Root-Passwort" het wachtwoord van de administrator in en bevestig deze onder "Passwort bevestigen". Klik op "Opslaan". Het nieuwe administrator-wachtwoord is hiermede gewijzigd. Klik op "HOME" in de linker kolom om de configuratie te verlaten. 13

14 Installeren van de plug-ins Bij de eerste toegang tot de CMOS-netwerkcamera onder Windows vraagt de web-browser naar de installatie van nieuwe plug-ins voor de CMOS-netwerkcamera. De vraag is afhankelijk van de beveiligingsinstellingen op de PC van de gebruiker. Indien het hoogste beveiligingsniveau ingesteld is, dan kan de computer elke installatie en elke poging tot uitvoering weigeren. De plug-in wordt benodigd voor de videoweergave in de browser. Klik op om verder te gaan. Indien de web-browser geen verdere installatie toelaat, opent u de internet-beveiligingsinstellingen en verlaagd u het beveiligingsniveau of u neemt contact op met de IT- of netwerkadministrator. 14

15 Basisfuncties voor de gebruiker Hoofdvenster en cameraweergave De weergave van de hoofdpagina bestaat uit twee delen: Configuratie: via deze punten kan de camera geconfigureerd worden. Cameraweergave: videostream van de camera Klik op "Configuratie" in het linker venster om de configuratiepagina te openen. 15

16 Digitale zoom en momentopname Klik op het vergrootglassymbool onder cameraweergave. Vervolgens verschijnt het bedieningsveld voor de digitale zoom. Deactiveer het vakje "Digitale zoom deactiveren" en verander de zoomfactor via de schuifregelaar. Klik op De Webbrowser opent een nieuw venster met de momentopname. Voor het opslaan klikt u met de linker muistoets op het beeld van de momentopname en kiest u het diskettesymbool, of u klikt met de rechter muistoets op het beeld en kiest u uit het contect-menu "Opslaan". 16

17 Cliëntinstellingen Bij de eerste toegang tot "Cliëntinstelling" onder Windows vraagt de web-browser naar de installatie van een nieuwe plug-in. Deze plug-in werd geregistreerd bij de certificering en kan voor het wijzigen van de parameter op de cliëntpagina gebruikt worden. Klik op om de plugin te installeren. Indien de web-browser geen verdere installatie toelaat, opent u de internet-beveiligingsinstellingen en verlaagd u het veiligheidsniveau of u neemt contact op met de IT- of netwerkadministrator. Op de cliëntpagina kunnen twee instellingen gemaakt worden. Bij het punt "Media-opties" kan de gebruiker de audio- en videofunctie deactiveren. Bij het punt "Protocolopties" kan het verbindingsprotocol tussen cliënt en server gekozen worden. Er zijn twee protocollen beschikbaar voor het optimaliseren van de toepassing: UDP en TCP. Met het UDP-protocol zijn meer realtime audio- en videostreams mogelijk. Echter gaan er sommige datapakketten verloren door het hoge data volume in het netwerk. Afbeeldingen kunnen daardoor alleen onscherp weergegeven worden. Het UDP-protocol wordt aanbevolen als er geen speciale eisen aan gesteld worden. In het TCP-protocol gaan er minder datapakketten verloren en er wordt een scherpere videoweergave gegarandeerd. Het nadeel van dit protocol is echter dat de realtimestream slechter is dan bij het UDP-protocol. 17

18 Meestal wordt de keuze van het protocol in de volgende volgorde aanbevolen: UDP - TCP. Na het succesvolle aansluiten van de CMOS-netwerkcamera wordt in de "Protocolopties" het geselecteerde protocol aangegeven. Het geselecteerde protocol wordt op de computer van de gebruiker geregistreerd en voor de volgende aansluiting gebruikt. Na een wijziging in de netwerkomgeving, of indien de gebruiker de CMOS-netwerkcamera door de web-browser opnieuw wil laten zoeken, kiest u handmatig het UDP-protocol en slaat u deze op, ga daarna terug naar HOME en start de verbinding opnieuw. <URL>http://<Netwerkcamera>client.html <Netwerkcamera> is het IP-adres of de hostnaam van de netwerkcamera. 18

19 Administrator-instellingen Configuratie / video De beste prestatie kenmerkt zich door de snelste beeldfrequentie met de beste videokwaliteit en met de laagste netwerkbandbreedte. De drie factoren "Maximale frame rate", "Fixed bitrate" en "Fixed kwaliteit" op de pagina voor de videoconfiguratie staan met elkaar in verband. Mobiele toegang tot de CMOS-netwerkcamera Vele moderne mobiele telefoons ondersteunden de toegang tot MPEG4-videostream en GSM-AMR-audiobestanden. Door de beperkte bandbreedte wordt alleen een maximale resolutie van 176x144 pixels ondersteund. Kies daarom "Configuratie voor mobiele toegang" en alle parameters worden overeenkomstig veranderd. Voor hoge beeldfrequenties: Om een goede visuele real time effect (>20 beelden/s) te bereiken, moet de netwerkbandbreedte groot genoeg zijn. Als de netwerkbandbreedte groter is dan 1 Mbps moet de waarde voor "Fixed bitrate" op 1000 Kbps of 1200 Kpbs en de "Fixed kwaliteit" op hoogste kwaliteit ingesteld worden. Bij het PAL-systeem is de maximale beeldfrequentie 25 en bij het NTSCsysteem 30 beelden per seconde. Als uw netwerkbandbreedte groter is dan 384 Kbps kunt u de bitrate volgens uw bandbreedte fixeren en de maximale beeldfrequentie instellen op 25 of 30 beelden per seconde. Als zich de beelden in uw omgeving sterk veranderen dan kunt u de beeldfrequentie verlagen op 20 beelden per seconde om zo de datastroom laag te houden. Dit resulteert in een betere videokwaliteit waarbij het menselijk oog de verschillen tussen 20, 25 of 30 beelden per seconde niet kan waarnemen. Als de netwerkbandbreedte lager is dan 384 Kbps, stelt u de "Fixed bitrate" afhankelijk van de bandbreedte in en probeert u het beste resultaat door een fijne afstelling van de "maximale bitrate" te bereiken. In een langzamer netwerk resulteert een hogere beeldfrequentie in onscherpe en vervormde beelden. Een verdere mogelijkheid bestaat door het kiezen van de optie "160x120" in de "Beeldgrootte-optie" om een betere beeldkwaliteit te bereiken of "32x240" voor een grote beeldweergave. De prestatie van de videokwaliteit kan, afhankelijk van het aantal gebruikers op het netwerk, iets variëren. De prestatie kan door een slechte verbinding en door beperking van de netwerk-bursts verminderen. 19

20 Voor hoge kwaliteitsbeelden Voor heet bereiken van de beste videokwaliteit stelt u de "Fixed Kwaliteit" op "Zeer hoog" of "Uitstekend" en een "Maximale beeldfrequentie" in, zodat dit met de bandbreedte van uw netwerk overeenkomt. Indien uw netwerk langzaam is en u "gebroken" beelden krijgt, gaat u naar het TCP-protocol onder "Type verbinding" en selecteert u een geschiktere mode voor de overdracht. De beelden kunnen door een tijdsvertraging wegens een langzamere verbinding slechter worden. Deze vertraging kan langer worden, afhankelijk van de momentele gebruikers op het netwerk. Voor hoge beeldfrequenties met hoge kwaliteitsbeelden Indien u beschikt over een breedbandnetwerk stelt u de "Fixed kwaliteit" op "Gemiddelde" of beter in en laat u de "Fixed bitrate" onveranderd. U kunt de bandbreedte eveneens instellen op de daadwerkelijke netwerksnelheid of op de beeldfrequentie. Begin bij 25 beelden per seconde en verlaag deze instelling om het beste resultaat te verkrijgen. Kies echter niet lager dan 15 beelden per seconde. Indien de beeldkwaliteit niet verbetert, kies dan een lagere instelling voor "fixed bitrate". Beveiliging van de CMOS-netwerkcamera met een wachtwoord Root-wachtwoord Vanaf fabriek is voor de CMOS-netwerkcamera nog geen wachtwoord ingevoerd. Dit betekent dat iedereen toegang heeft tot de CMOS-netwerkcamera, inclusief de configuratie, indien het IP-adres bekend is. Daarom is het beslist noodzakelijk om aan de camera een wachtwoord toe te wijzen, wanneer andere gebruikers toegang hebben tot de CMOS-netwerkcamera. Voer een nieuw wachtwoord in om de beveiliging te activeren. Met dit passwoord (wachtwoord) wordt de administrator geïdentificeerd. 20

21 Een account voor een nieuwe gebruiker maken Kies onder "Configuratie" het menu-item "Beveiliging". Selecteer "Gebruiker toevoegen". Voeg dan een account toe met gebruikersnaam en wachtwoord voor uw medewerkers. U heeft de mogelijkheid om twintig accounts voor andere gebruikers te definiëren. De CMOSnetwerkcamera controleert daarbij alleen het toegangsrecht van de desbetreffende gebruikersnaam en wachtwoord. Dat wil zeggen, er kunnen meerdere gebruikers hetzelfde account op verschillende niveaus gebruiken. Opbouw van een bewakingstoepassing De administrator kan de ingebouwde bewegingssensor gebruiken om veranderingen in het beeld te bewaken en te melden. Hierbij kunnen momentopnames van gebeurtenissen naar een -adres of naar een FTP-server gestuurd worden. Hiertoe moeten instellingen gemaakt worden in de configuratiepunten "Netwerk", "Bewegingssensor" en "Toepassing". Meer informatie hierover vindt u onder "Systeemconfiguratie". Actualiseren van de softwareversie De gebruiker kan de nieuwste software upgraden via de website Voor een upgrade van de CMOS-netwerkcamera is een gebruikersvriendelijke upgrade wizard beschikbaar. Alleen de administrator is bevoegd om een upgrade te starten. Om het systeem te upgraden handelt u als volgt: 1. Download het firmware-bestand xxx.pkg uit de desbetreffende product-map. 2. Start de upgrade wizard en volg de instructies op. 3. Na een paar minuten wordt de procedure beëindigd en een herstart van het systeem uitgevoerd. Een upgrade van de softwareversie is eveneens mogelijk via het menu-item Configuratie / Beheer van de CMOS-netwerkcamera. Bij een stroomuitval tijdens de schrijfprocedure van het flashgeheugen kan het programma in het geheugen van de netwerkcamera onherstelbaar beschadigd raken. Kan de netwerkcamera na de upgrade niet meer correct starten, neem dan contact op met de technische support van uw leverancier. 21

22 Systeemconfiguratie Uitsluitend de administrator heeft toegang tot de systeemconfiguratie. Op de volgende pagina's wordt elke categorie in het linker venster nader uitgelegd. De vet gemarkeerde teksten zijn hierbij de specifieke taken op de optiepagina. De administrator kan de URL onder de afbeelding invoeren, om direct de beeldpagina van de configuratie te openen. <URL>http://<Netwerkcamera>/setup/config.html <Netwerkcamera> is het IP-adres of de hostnaam van de netwerkcamera. <URL>http://<Netwerkcamera>/setup/system.html <Netwerkcamera> is het IP-adres of de hostnaam van de netwerkcamera. 22

23 Systeem "Host-Naam". De tekst toont de titel op de hoofdpagina. "LED-aanduiding uitschakelen". Kies deze opties om de LED-aanduiding aan de voorzijde van de camera uit te schakelen. Hiermede wordt voorkomen dat andere personen de werking van de camera kunnen vaststellen. "Actuele weergave voor datum en tijd toepassen". Klik op deze optie als u de actuele datum en tijd van de CMOS-netwerkcamera wilt toepassen. Met de interne realtime-klok blijft de datum en tijd ook na het uitschakelen van het systeem behouden. "PC-tijd overnemen" Synchroniseert de datum en de tijd van de CMOS-netwerkcamera met die van de lokale computer. De schrijfbeveiligde datum en de schrijfbeveiligde tijd van de PC worden na de actualisering weergegeven. "Manual" De administrator kan hier de datum en de tijd handmatig invoeren. Let hierbij op het invoerformaat in het respectieve veld. "Automatisch" Synchroniseert de datum en de tijd van de NTP-server via internet bij elke start van de CMOS-netwerkcamera. Dit kan niet uitgevoerd worden als de toegewezen tijdserver niet bereikbaar is. "NTP-server" Wijst een IP-adres of domein toe aan de tijd-server. Als er niets ingevoerd wordt zal de CMOS-netwerkcamera verbonden worden met de standaard-tijd-server. "Tijdzonekeuze voor lokale instellingen" Stelt de tijd in volgens de tijd-server voor lokale instellingen. Vergeet niet op "Opslaan" te klikken, om de wijzigingen over te nemen, anders wordt de tijd niet gesynchroniseerd. Beveiliging "Root password" dient voor het wijzigen van het administratorwachtwoord door invoeren van een nieuw wachtwoord. De ingevoerde wachtwoorden worden ter beveiliging alleen met sterretjes aangegeven. Na het klikken op "Opslaan" vraagt de web-browser aan de administrator om een nieuw wachtwoord voor de toegang van de CMOS-netwerkcamera in te geven. "Gebruiker toevoegen" Voer de nieuwe gebruikersnaam in en het bijhorende wachtwoord en klik daarna op "Toevoegen". De nieuwe gebruiker verschijnt op de lijst met gebruikersnamen. In totaal kunnen twintig gebruikers aangemaakt worden. "Gebruiker bewerken" Open de gebruikerslijst, selecteer de gebruiker en klik op "Wissen" om de gebruiker uit de lijst te verwijderen. <URL>http://<Netwerkcamera>/setup/security.html <Netwerkcamera> is het IP-adres of de hostnaam van de netwerkcamera. 23

24 Netwerk Alle wijzigingen die op deze pagina uitgevoerd worden leiden tot een herstart van het systeem zodat de veranderingen geactiveerd kunnen worden. Zorg er voor, dat alle velden juist ingevuld zijn voordat u op "Opslaan" klikt. Netwerkverbinding "LAN" de standaardinstelling is LAN. Gebruik deze instelling als de camera met een LANnetwerk verbonden is. Hiertoe zijn verdere instellingen nodig, zoals het IP-adres of subnetmasker. "PPPoE" Gebruik deze instelling wanneer de camera direct met een DSL-modem verbonden is. Gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt u van uw ISP (Internet Service Provider). "IP-adres automatisch toewijzen" Bij elke herstart van de CMOS-netwerkcamera wordt aan deze een IP-adres toegewezen. "Vast IP-adres toepassen" De netwerkgegevens zoals het IP-adres worden hier vast ingesteld. "IP-adres" Nodig voor de netwerkidentificatie. "Subnet-masker" Dient voor de bepaling of het doel zich in hetzelfde subnet bevind. De standaardwaarde luid " ". "Standaard router" Dit is de gateway voor het doorsturen van beelden naar een ander subnet. Een ongeldige routerinstelling zal de transmissie naar deze doelen in verschillende subnets verhinderen. Als er een cross-link-kabel-verbinding bestaat moet u hier beslist een IP in hetzelfde subnetbereik van de camera invoeren (bv ). "Primaire DNS" Server met primaire domeinbenaming, waarmee de host-namen omgevormd worden naar IP-adressen. "Secundaire DNS" Server voor secundaire domeinbenaming voor het maken van een reservekopie van de primaire DNS. "UPnP toepassen" Hiermede wordt de universele Plug & Play geactiveerd. Dit is een uitbreiding van de PnP-standaard in netwerkomgevingen. "UPnP poort doorsturen naar" De universele Plug & Play-poort-doorsturen voor netwerkdiensten wordt hiermede geactiveerd. HTTP: "HTTP-poort" Dit kan een andere dan de standaard poort 80 zijn (80, of ). Na het wijzigen van de poort moet de gebruiker hierover geïnformeerd worden om een succesvolle verbinding te garanderen. Als de administrator bijvoorbeeld de HTTP-poort van de CMOS-netwerkcamera met het IP-adres de poort van 80 naar 8080 verandert dan moet de gebruiker in plaats van "http:// " de "http:// :8080" in de web-browser invoeren. RTSP-transmissie: "Toegangsnaam" Dit is de toegangsnaam voor de verbinding van een cliënt. Gebruik rtsp://<ip-adres>/<toegangsnaam> om verbinding te maken. "RTSP-poort" Deze poort kan afwijkend van de standaardpoort 554 zijn (554; of 1025 tot 65535). Let bij het wijzigen op het invoerformaat analoog tot de HTTP-poort. 24

25 <URL>http://<Netwerkcamera>/setup/network.html <Netwerkcamera> is het IP-adres of de hostnaam van de netwerkcamera. WLAN-configuratie "SSID" (Service Set Identifier) Dit is de naam die het draadloze netwerk identificeert. De Access Point en de WLAN-netwerkcamera moeten dezelfde SSID-naam gebruiken. De instelling vanaf fabriek is "default". LET OP: de max. lengte bedraagt 32 tekens, behalve:, ", <, > en spaties. "WLAN-mode" Kies een van de volgende mogelijkheden. "Infrastructuur" De netwerkcamera wordt via een Access Point met het netwerk verbonden "Ad-Hoc" In deze bedrijfsmode is het mogelijk dat de netwerkcamera direct met een andere netwerkadapter (netwerkkaart) communiceert. Er wordt de zogenoemde Peerto-Peer-omgeving opgebouwd. "Kanaal" In de infrastructuurmode wordt het gebruikte kanaal automatisch gekozen door de camera. In de ad-hoc-mode moet het kanaal, overeenkomstig van de andere netwerkadapter, handmatig ingesteld worden. "TX-rate" Stel hier de maximale transmissie snelheid in het netwerk in. Vanaf fabriek wordt de snelheid automatisch ingesteld ("auto"), waarbij de camera afhankelijk van de omgeving steeds de hoogste transmissie snelheid kiest. "Preamble" Voor elk datapakket wordt een zogenoemde preamble gezet. Via deze preamble wordt de ontvanger en de zender gesynchroniseerd. Bij de "short preamble" is de synchronisatie korter en daarmee onveiliger. 25

26 "Beveiliging" Keuze van de encryptiemethode "Geen" Geen encryptie. "WEP" (Wired Equivalent Privacy). Voor de encryptie wordt een 64- of 128-bit-sleutel toegepast (HEX of ASCII). Voor de communicatie met andere apparaten moet deze sleutel overeenstemmen. "WPA-PSK" (Wi-fi Protected Access - Pre Shared Keys) Bij deze methode wordt een dynamische sleutel toegepast. Als encryptieprotocol kan gekozen worden voor TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) of AES (Advanced Encryption Standard). De sleutel moet dan een zogenoemde Pre-Shared-Key zijn. "Auth.-mode" Verificatiemode: kies een van de volgende methodes: "Shared" De communicatie tussen de apparaten is alleen met dezelfde WEP-sleutel mogelijk. "Offen" De sleutel wordt voor de communicatie in het gehele netwerk gebruikt. "Sleutellengte" Kies hier een lengte voor de sleutel 64 of 128 bit. "Sleutelformaat" Sleutelformaat "HEX" Hexadecimaalformaat "ASCII" ASCII-formaat "Netwerk-sleutel" Bij verschillende sleutelformaten worden verschillende sleutellengtes verwacht. 64 bit: 10-hex-posities of 5 tekens 128 bit: 26-hex-posities of 14 tekens LET OP: als u voor de sleutel de tekens 22 ("), 3C (<) of 3E (>) wilt gebruiken, dan kunt u niet het ASCII-formaat toepassen. "Pre-shared-Key" De invoer van deze sleutel moet in het ASCII-formaat met een lengte van 8-63 tekens zijn. Foutieve instellingen hebben als gevolg dat de toegang tot de camera geweigerd wordt. Als het systeem niet meer aanspreekbaar is leest u de aanwijzingen voor het herstellen van de systeemstandaardinstellingen in de bijlage. <URL>http://<Netwerkcamera>/setup/wlan.html <Netwerkcamera> is het IP-adres of de hostnaam van de netwerkcamera. 26

CMOS netwerkcamera Installatie handleiding

CMOS netwerkcamera Installatie handleiding CMOS netwerkcamera Installatie handleiding TV7203 TV7204 Voorwoord Geachte klant, Wij bedanken u voor de aankoop van deze CMOS-netwerkcamera van de serie DIGI-LAN van de firma Security- Center. Met dit

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Nederlands

Gebruikshandleiding. Nederlands Gebruikshandleiding Nederlands Deze handleiding is van toepassing op de volgende Y cam producten. Y cam Black Y cam Knight Y cam White De eigenschappen en bedieningen beschreven in deze handleiding zijn

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera EM6250HD Easy Pro View HD IP camera 2 NEDERLANDS EM6250HD Easy Pro View HD IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 4 1.1 Update informatie... 4 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 1.3 Wat heb je nodig

Nadere informatie

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie... 4 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera

Nadere informatie

Netwerkcamera. Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later.

Netwerkcamera. Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. Gebruikershandleiding Netwerkcamera Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. Modellen LND3110R LNU3110R LND3210R LNU3210R LND3220R

Nadere informatie

EM4484 Draadloze Internet Camera

EM4484 Draadloze Internet Camera EM4484 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM4484 Draadloze Internet Camera Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

2.4GHz IEEE802.11g 54Mbps WLANbreedbandrouter BLW-54PM. Planex Communications Inc.

2.4GHz IEEE802.11g 54Mbps WLANbreedbandrouter BLW-54PM. Planex Communications Inc. 2.4GHz IEEE802.11g 54Mbps WLANbreedbandrouter BLW-54PM Planex Communications Inc. INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 1.1 Eigenschappen BLW-54PM... 4 1.1.1 Eigenschappen Internettoegang... 4 1.1.2

Nadere informatie

STENMARK. Netis. Gebruikshandleiding. Wireless-N AP / Repeater / Router client

STENMARK. Netis. Gebruikshandleiding. Wireless-N AP / Repeater / Router client STENMARK Netis Gebruikshandleiding Wireless-N AP / Repeater / Router client Deze gebruikshandleiding is van toepassing voor de volgende producten: WF2412 150Mbps Wireless N Router WF2420 300Mbps Wireless

Nadere informatie

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDLEIDING DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gefeliciteerd Gefeliciteerd met uw aankoop van de Freecom Data

Nadere informatie

ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002

ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002 Opmerkingen over de gebruikershandleiding ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002 Gebruikershandleiding Version 1.0 1 Overzicht van het apparaat Nederlands Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke

Nadere informatie

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8 Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera Gebruikershandleiding Z1201 & W1201 versie 3.8 Inhoudopgave: 1) VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 2) PRODUCTSPECIFICATIES... 5 3) VERPAKKINGSINHOUD... 7 4) INSTALLATIE...

Nadere informatie

Configuratiehandleiding TruVision Covert IP Camera

Configuratiehandleiding TruVision Covert IP Camera Configuratiehandleiding TruVision Covert IP Camera P/N 1072913-NL REV A ISS 18DEC14 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant Certificering Contactgegevens 2014 United Technologies Corporation. Interlogix

Nadere informatie

U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER

U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER GEBRUIKERSHANDLEIDING rev 1.0 9-04 R24.0773.00 Handelsmerken: Andere product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Nadere informatie

Nederlandstalige Gebruikershandleiding

Nederlandstalige Gebruikershandleiding Nederlandstalige Gebruikershandleiding Opgesteld door: Viscoo Nederland B.V. Oktober 2011 Inleiding Bedankt voor het kiezen voor onze producten. Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning

Nadere informatie

FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk

FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk Installatie en en bediening Juridische kennisgeving Juridische kennisgeving FRITZ!WLAN Repeater N/G Deze documentatie en de daarin beschreven

Nadere informatie

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN HANDLEIDING STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series. Gebruikershandleiding

AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series. Gebruikershandleiding AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series nl Gebruikershandleiding AutoDome 700 Series IP PTZ Camera Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Aan de slag 5 1.1 Inschakelen 5 1.2 Bediening van de AutoDome

Nadere informatie

OmniView. seriële consoleserver. Handleiding. F1DP116Sea

OmniView. seriële consoleserver. Handleiding. F1DP116Sea OmniView seriële consoleserver Handleiding F1DP116Sea Table of Contents Productoverzicht...1 Inleiding... 1 Inhoud van de verpakking... 1 Eigenschappen van de consoleserver... 2 Vereiste apparatuur...

Nadere informatie

dlan 200 AV Wireless G

dlan 200 AV Wireless G dlan 200 AV Wireless G 2009 devolo AG, Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen. devolo is

Nadere informatie

Netwerkcamera. Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later.

Netwerkcamera. Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. Gebruikershandleiding Netwerkcamera Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. Modellen LNB5220 1505 (V1.0) Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation Wireless LAN Router AWL-700 Gebruiksaanwijzing Versie 1.1 Juni 2002 Opmerking I Copyright-verklaring Deze handleiding mag niet worden verveelvuldigd in enigerlei vorm noch op enigerlei wijze noch worden

Nadere informatie

Draadloze APP Camera. Installatie- en bedieningshandleiding C935IP. Versie 1.0

Draadloze APP Camera. Installatie- en bedieningshandleiding C935IP. Versie 1.0 Draadloze APP Camera Installatie- en bedieningshandleiding C935IP Versie 1.0 LEEST U DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT. BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR LATERE NASLAG. Deze WAPP

Nadere informatie

Netwerkcamera. Gebruikershandleiding V4.0.3. http://www.hikvision.com. Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Netwerkcamera. Gebruikershandleiding V4.0.3. http://www.hikvision.com. Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Netwerkcamera Gebruikershandleiding V4.0.3 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. http://www.hikvision.com 1 Deze handleiding is van toepassing voor de volgende cameramodellen: Type Box camera III Dome

Nadere informatie

NETWORK STORAGE CENTER NETWORK MEDIA CENTER

NETWORK STORAGE CENTER NETWORK MEDIA CENTER HANDLEIDING NETWORK STORAGE CENTER NETWORK MEDIA CENTER EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / LAN Rev. 924 Freecom Network Storage Center / Network Media Center Geachte gebruiker Hartelijk dank voor de

Nadere informatie

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil P74219df_F5D7230-4_man.qxd 10-03-2003 15:44 Page 1 Wireless kabel/dslgatewayrouter Voor het delen van uw breedband-internetaansluiting en bestanden Routeur câble/adsl sans fil Partagez votre accès Internet

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver NETWERKHANDLEIDING In deze Netwerkhandleiding staat handige informatie over netwerkinstellingen bij gebruik van de rother

Nadere informatie