Keyframes. Final Cut Fans presentatie. Rob Trietsch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Keyframes. Final Cut Fans presentatie. Rob Trietsch"

Transcriptie

1 Final Cut Fans presentatie Rob Trietsch 5 juli 2014

2 Inhoudsopgave Keyframes 1 Keyframes Wat zijn keyframes? Waar kun je keyframes instellen? Wat kun je WEL en wat kun je NIET met een keyframe regelen? Welke alternatieven zijn er als er niet met keyframes in Final Cut Pro X kan worden gewerkt? 3 2 Keyframes in de Inspector Inleiding Keyframing in de Inspector Kleuren van keyframes 4 3 Keyframes in de Tijdlijn Keyframe verplaatsen, kopiëren, plakken of verwijderen Verloop van een parameter in de tijd tonen als een grafiek Solo animation Transparantie (Opacity) aanpassen Vorm van de animatie-lijn Keyframe verwijderen 7 4 Keyframes in de Viewer Transform-animatie Animeren van shape masks 8 5 Audio keyframes Geluidsvolume Ducking van audio Keyframing van audio-effecten 10 Voorbeelden bij de presentatie 11 blz juli

3 1! Keyframes 1.1! Wat zijn keyframes? De term keyframe is afkomstig uit de wereld van de animatiefilms, waarbij beelden die essentieel waren om de beweging van een figuur uit te beelden, de z.g. key frames, door de hoofd-illustrator werden getekend, terwijl de tussenliggende beelden vervolgens door mindere goden zo werden ingevuld dat er een soepele overgang was tussen de key frames. Op analoge wijze zijn in Final Cut Pro X key frames essentiële punten van een film, met een soepele overgang ertussen. In Final Cut Pro X gebruik je een keyframe ( wybertje ) om de instelling van een effect in de tijd vast te leggen, meestal met het doel de clip te animeren: Vóór het eerste keyframe is de instelling dezelfde als die van het eerste keyframe zelf Na het laatste keyframe is de instelling dezelfde als die van het laatste keyframe zelf Tussen twee keyframes wordt de instelling geïnterpoleerd, lineair of anderszins Een enkel keyframe instellen heeft geen zin: er verandert dan niets gedurende het afspelen van de clip. Er zijn tenminste 2 keyframes per clip nodig om een animatie te bewerkstelligen. Als je keyframes gebruikt om een effect te maken of te animeren, definieer dan eerst het uiteindelijke effect, zet een keyframe op de plaats waar dat moet zijn bereikt, en werk dan terug naar het begin. Het blijkt in de praktijk namelijk gemakkelijker te zijn om vanuit de eindsituatie terug te werken, dan andersom. 1.2! Waar kun je keyframes instellen? Je kunt in Final Cut Pro X keyframes instellen op 3 verschillende plaatsen: in de Inspector (rechts naast het bewuste effect of onderdeel daarvan: ) in de Viewer ( ) voor de z.g. Motion Effects 1 : Transform, Crop en Distort in de Tijdlijn (direct in het audiospoor, of via het Video Animation venster of Audio Animation venster). 1 Verwar deze Motion Effects niet met effecten gemaakt in het programma Motion! juli

4 1.3! Wat kun je WEL en wat kun je NIET met een keyframe regelen? Wèl met keyframes kunnen worden geregeld: (de meeste) effecten transparantie (opacity) geluidsvolume Niet met keyframes kunnen worden geregeld: kleur-effecten (behalve shape maskers; die kunnen namelijk wèl worden ge-keyframed) Ken Burns effecten tekst-animatie titel-animatie, zoals build-in en build-out effecten (tenzij dit via Motion in de titel is ingebakken ) menu-gestuurde instellingen en instellingen die aan/uit schakelaars bevatten, zoals spatial conform, beeldstabilisatie, rolling shutter correctie, e.d. 1.4! Welke alternatieven zijn er als er niet met keyframes in Final Cut Pro X kan worden gewerkt? De meeste z.g. niet-keyframeable effecten, titels, e.d. kunnen in Motion wèl worden geanimeerd. De betreffende clip moet dan in Motion worden geladen en bewerkt, en vervolgens geëxporteerd in een format dat door Final Cut Pro X kan worden gelezen. Afhankelijk van de in Motion gekozen instellingen, is het resultaat een videoclip met de gewenste animatie, of een effect of titel die in Final Cut Pro X als een sjabloon kan worden gebruikt. In het laatste geval bepalen de z.g. published parameters welke opties dan in Final Cut Pro X alsnog kunnen worden ingesteld. 2! Keyframes in de Inspector 2.1! Inleiding Voor alle toepassingen waarbij keyframes mogelijk zijn, kunnen die worden geplaatst en aangepast in de Inspector. Voor een goed inzicht in het tijdsverloop van de bewuste keyframes wordt er meestal gewerkt in combinatie met de Tijdlijn, bijvoorbeeld in het Video of Audio Animation venster voor de betreffende clip of rechtstreeks in het geluidsspoor voor de geluidssterkte; in sommige gevallen in de Viewer: Plaats de afspeelkop op de gewenste positie in de Tijdlijn; controleer dit in de Viewer, en plaats een keyframe in de Inspector (zie paragraaf 2.2) of in het Video/Audio Animation venster; Gebruik de Viewer vooral bij het plaatsen/verschuiven van keyframes die betrekking hebben op de z.g. Motion parameters (Transform, Crop en Distort). 2.2! Keyframing in de Inspector Open de Effects Browser (sneltoets: 5) en kies een effect; Open de Inspector (sneltoets: 4) Bij de meeste effecten staat in de Inspector geheel rechts een in eerste instantie grijs wybertje met daarnaast een z.g. disclosure driehoekje. Deze zijn vaak pas zichtbaar als je er met de cursor in de buurt komt; Plaats de afspeelkop waar het eerste keyframe moet komen; Plaats een keyframe op een van de volgende manieren: - Klik bij het gekozen effect op het disclosure driehoekje en vervolgens op Add keyframe, of: - Typ K, of: - Klik op het grijze wybertje. Voordat je erop klikt is het leeg en grijs; als je er met de cursor op staat is het grijs met een plusteken erin, en als het aangeklikt is oranje met een X-teken erin, ten teken dat je het zou verwijderen als je er weer op zou klikken: Verplaats vervolgens de afspeelkop en voeg vervolgens een tweede keyframe toe door weer op het grijze wybertje te klikken. Nadat je dit keyframe hebt geplaatst kan de sterkte van het effect m.b.v. een Amount of Intensity schuifje (o.i.d.) worden ingesteld. juli

5 Bij effecten met meer dan één parameter zijn keyframes zoals die in het Video/Audio Animation venster worden getoond voor de gekozen parameter wit; de andere grijs. In de Inspector zijn ze gekleurd resp. grijs. Gaussian blur bijvoorbeeld (zie hiernaast) heeft 4 schuifjes voor de instellingen. Als je alleen Amount verandert, blijven de overige wybertjes grijs, en wordt alleen dat achter Amount gekleurd. 2.3! Kleuren van keyframes Een grijs wybertje geeft aan dat er keyframes zijn ingesteld voor de bewuste parameter, maar niet voor de plaats waar de afspeelkop staat. Als je met de cursor op zo n grijs wybertje komt, verschijnt er een plusteken in. Als je er dan op klikt, wordt het wybertje oranje gekleurd, met een rood X-teken erin. Als je er dan wederom op klikt, verdwijnt het keyframe. Een rood wybertje met oranje rand geeft aan dat er keyframes zijn ingesteld voor de bewuste parameter, en dat de plaats waar de afspeelkop staat een van die keyframes is. Als je vervolgens met de cursor op dat wybertje komt, verschijnt het X-teken erin. Klik je er dan op, dan verdwijnt het keyframe. Een < of > teken naast het wybertje (grijs of gekleurd; dat maakt niet uit) geeft aan dat er aan die kant van de positie van de afspeelkop nog tenminste één keyframe staat. Door op dat teken te klikken, verplaats je de afspeelkop naar het eerstvolgende keyframe aan de aangegeven zijde. Het < of > teken is normaliter grijs gekleurd, maar kleurt blauw zodra je er met de cursor op komt. 3! Keyframes in de Tijdlijn Als je in de Tijdlijn op K drukt, wordt een keyframe geplaatst op de positie van de skimmer (als die tenminste aan staat; anders: op de plaats van de afspeelkop); Als je vervolgens de cursor in de Tijdlijn beweegt naar de plaats waar je een tweede keyframe wilt invoegen, dan kan dat op verschillende manieren: - zet eerst een keyframe zoals hierboven aangegeven, en verander dan het effect (dat moet dan wel een keyframeable effect zijn zoals Transform), of - pas een keyframeable effect aan of verschuif het beeld op het scherm. Zo n verandering genereert automatisch een keyframe. juli

6 3.1! Keyframe verplaatsen, kopiëren, plakken of verwijderen Vanaf versie 10.1 van Final Cut Pro is het mogelijk om keyframes te selecteren en vervolgens te verplaatsen, kopiëren of verwijderen: Selecteer een clip waarin keyframes zijn gebruikt en open het Video Animation venster (sneltoets: ^V) om video keyframes zichtbaar te maken, of het Audio Animation venster (sneltoets: ^A) om eventuele audio keyframes zichtbaar te maken; Selecteer (een of) meer keyframes door te klikken op het eerste keyframe, en vervolgens te shift-klikken op het laatste. Hierdoor worden alle tussenliggende keyframes ook geselecteerd. Vervolgens kan de gehele groep worden versleept of gekopieerd. Binnen dezelfde clip gaat dit als volgt: - Knippen: kies Edit > Keyframes Cut (sneltoets: X) - Kopiëren: kies Edit > Keyframes Copy (sneltoets: C) - Plakken: kies Edit > Keyframes Paste (sneltoets: V) - Verwijderen: kies Edit > Keyframes Delete (sneltoets: ) Kopiëren naar een andere clip kan op verschillende manieren: Voor video: - via het commando Copy Attributes. Hierbij wordt een geheel effect gekopieerd; niet alleen de keyframes; - via het Video Animation venster van de doel-clip: Kopieer eerst de keyframes in de bron-clip m.b.v. de sneltoets C, open daarna het Video Animation venster van de doel-clip, selecteer het betreffende effect, en plak de keyframes m.b.v. de sneltoets V. Voor audio, zowel in geval van het audio-spoor van de camcorder, als bij aparte audiosporen: - Kopieer eerst de keyframes in de bron-clip m.b.v. de sneltoets C, klik daarna in de doel-clip en plak de keyframes m.b.v. de sneltoets V. Springen naar keyframes: - (of klikken op het > teken rechts naast het keyframe-symbool) verplaatst de cursor naar het volgende keyframe; - ; (of klikken op het < teken links naast het keyframe-symbool) verplaatst de cursor naar het voorgaande keyframe; Als je de lijn tussen 2 keyframes verticaal verschuift (handmatig of met de toetscombinaties shift- of shift- ), verander je de waarde(n) van de betreffende parameter; Als je de lijn tussen 2 keyframes horizontaal verschuift, verander je de plaats van de keyframes in de tijd; Verschuiven kan meestal in beide richtingen, maar niet gelijktijdig! Bij verschuiven in horizontale zin verschijnen naast de cursor 2 driehoekjes ( en ) naast elkaar; bij verschuiven in verticale zin 2 driehoekjes ( en ) boven elkaar. 3.2! Verloop van een parameter in de tijd tonen als een grafiek Klik in het Video Animation venster (of Audio Animation venster) op de disclosure knop voor het bewuste effect. Je ziet dan een grafiek van de sterkte van het effect in de tijd. Dit werkt overigens niet voor alle parameters; voor sommige worden alleen keyframes getoond die de plaats van de instelling in de tijd weergeven, en moet in de Inspector worden gekeken voor de daarbij behorende waarden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de z.g. Motion parameters: Transform, Crop, Distort. Versleep keyframes om e.e.a. aan te passen. Voeg keyframes toe m.b.v. option+klikken. Sluit het venster d.m.v. ^V (Video Animation venster) of ^A (Audio Animation venster). De informatie wordt in het Video of Audio Animation venster in dezelfde volgorde getoond als in de Inspector, zoals in het schema hieronder weergegeven: juli

7 De helderblauwe rechthoekjes links naast de effect-namen geven aan dat het bewuste effect actief is (hoewel dat niet per sé betekent dat er iets is ingesteld!). Door in het Video Animation venster op zo n rechthoekje te klikken, kan het betreffende effect in het Video Animation venster worden uitgezet, zoals hiernaast geïllustreerd is voor het effect Gaussian blur. Een dubbel wybertje (in het Video of Audio Animation venster) betekent een keyframe voor meer dan één parameter op hetzelfde punt. 3.3! Solo animation Als er veel effecten in het Video of Audio Animation venster staan, kan het moeilijk zijn om aanpassingen in dat venster te doen omdat de op het scherm beschikbare ruimte eenvoudigweg niet voldoende is. In zo n geval is het mogelijk alle andere effecten tijdelijk te verbergen, zodat het gehele scherm beschikbaar is voor het geselecteerde effect. Selecteer het gewenste effect in het Video of Audio Animation venster en gebruik de sneltoets ^V (Solo Animation). (De rangschikking in het Video of Audio Animation venster is dezelfde als die in de Inspector, en in beide wordt hetzelfde effect als geselecteerd aangegeven). Alleen het gekozen effect wordt dan getoond in het Animation venster, waardoor het bewerken eenvoudiger wordt. Het volledige Video of Audio Animation venster wordt weer getoond door nogmaals de sneltoets ^V te gebruiken 3.4! Transparantie (Opacity) aanpassen In het Video Animation venster staat ook Compositing: Opacity. Hiermede kan de doorzichtigheid / opacity van de clip worden ingesteld. Let op: 100% opacity = 0% transparantie, en omgekeerd! juli

8 Een fade-in / fade-out kan worden getrokken m.b.v. widgets, net als bij audioclips, maar eveneens m.b.v. keyframes. Keyframes laten een grotere variatie in instellingen toe. 3.5! Vorm van de animatie-lijn Standaard wordt er een rechte lijn (animatie-lijn) getrokken tussen twee opvolgende keyframes, ofwel: een lineaire interpolatie. Voor niet-audio instellingen kan de vorm van die lijn echter worden aangepast: Control-klik of rechtsklik op een animatie-lijn (mits die niet horizontaal loopt), en er verschijnt een menu met instel-mogelijkheden: Voor audio-instellingen kan een nagenoeg identiek menu worden getoond, zie pagina ! Keyframe verwijderen Selecteer het keyframe in het Video of Audio Animation venster, en druk op [Delete ], of: Klik op het bewuste keyframe in de Inspector, nadat dit in de Tijdlijn is geselecteerd; of Rechtsklik op het keyframe en klik op Delete Keyframe, dat in het venster naast de cursor verschijnt; Als er meer dan één keyframe is geselecteerd, staat er Delete Keyframes in datzelfde venster, en worden alle geselecteerd keyframes verwijderd. Keyframes 4! Keyframes in de Viewer 4.1! Transform-animatie Als je een effect kiest dat in de Viewer ge-keyframed kan worden, zoals Transform, verschijnen er 3 icoontjes linksboven in de Viewer. Klik op het middelste daarvan om een keyframe te zetten, op het linker icoontje om naar het voorgaande keyframe te gaan, en het rechter om naar het volgende keyframe te gaan. Als je op het wybertje in het midden ervan klikt, kleurt dit oranje, en worden er in de Inspector keyframes geplaatst voor alle betreffende parameters. In het geval van Transform geldt dat bijvoorbeeld voor X-positie, Y-positie, rotatie, schaal en ankerpunt, hoewel wellicht maar één ervan wordt gewijzigd. 4.2! Aanpassen van het pad van een Transform-animatie Tussen het eerste en tweede keyframe wordt een rood pad (Motion path) getoond. Het beeld verplaatst zich hierlangs als je de video afspeelt; Als je het beeld ergens halverwege het pad versleept, maak je het pad krom; Als je ergens op het pad rechtsklikt, verschijnt er een optie Add Point; Als je hierop klikt, wordt op die plaats een keyframe met 2 Bézier-handles ingevoegd. Met behulp van deze Bézier-handles kun je dan de kromming van het pad links en rechts van dat punt instellen. Je kunt de manier waarop de Bézier-handles werken, als volgt verder aanpassen: - Als je de shift-toets ingedrukt houdt en de Bézier-handles draait, gebeurt dit in veelvouden van 45 ; - Als je de option-toets ingedrukt houdt, kun je de 2 Bézier-handles bij een keyframe individueel bewegen, zodat er in het pad een scherpe hoek ontstaat op het keyframe punt. Als je op een bestaand keyframe rechtsklikt, wordt een menu met de volgende opties getoond: - Linear: het pad naar het vorige en dat naar het volgende keypoint is een rechte lijn; de twee Bézier-handles bij het keypoint staan dan meestal niet in elkaars verlengde; - Smooth: het pad naar het vorige en dat naar het volgende keypoint is een kromme; de twee Bézier-handles bij het keypoint staan automatisch in elkaars verlengde; juli

9 Keyframes Delete Point: verwijder het keypoint (werkt alleen bij tussengelegen punten; niet bij beginof eindpunt van een pad); - Lock Point: zet het keypoint vast; - Disable Point: (werkt alleen bij tussengelegen punten; niet bij begin- of eindpunt van een pad). Het punt wordt genegeerd, maar niet verwijderd, en kan eventueel weer worden aangezet (bij rechtsklikken op dit punt vermeldt het keuzemenu dan Enable Point i.p.v. Disable Point). Klik op de knop Done, rechtsboven in beeld, als het pad geheel naar wens is ingesteld. In bepaalde gevallen kan het gewenst zijn om het pad achteraf te verschuiven, bijvoorbeeld om plaats te maken voor een titel. Als je dan probeert het pad aan te klikken en te verschuiven, kan dat allerlei ongewenste effecten hebben, waaronder het toevoegen van keyframes en merkwaardig gevormde extra paden. De juiste werkwijze is als volgt: - Klik, met de option èn command toetsen beide ingedrukt, op een keyframe. Het onverwachte gevolg hiervan is dat het videobeeldje naar deze keyframe springt. Dit heeft echter verder geen consequenties. - Sleep het keyframe met de muis, en het gehele pad verschuift in de aangegeven richting. Let op: het is mogelijk om het pad ook zijdelings te bewegen. Als dit niet de bedoeling is, is de beste methode om ook de shift toets tijdens het verslepen ingedrukt te houden, dus slepen ! Animeren van shape masks Een voorbeeld van het animeren van shape masks is het laten afsteken, tegen de achtergrond, van een bewegend object, bijv. een auto of het gezicht van een bewegende figuur. Dit is een relatief eenvoudige procedure: Maak in de Inspector onder Color, Correction 1 een Shape Mask; Vorm en draai dit zo dat het voertuig of gezicht zo goed mogelijk door het masker wordt gedekt. Doe dit aan het begin van de desbetreffende clip; Selecteer de optie Outside Mask en sleep de Highlights (en evt. Midtones) Exposure puck omlaag, zodat de omgeving/achtergrond donkerder wordt; Pas in de loop van de clip de positie, vorm en rotatie van het masker aan, om het voertuig of gezicht zo goed mogelijk te blijven volgen. Bij elke aanpassing van het masker worden automatisch keyframes geplaatst; Check het resultaat door de clip af te spelen, en voeg zonodig keyframes toe op plaatsen waar het frame niet voldoende dekkend is. juli

10 5! Audio keyframes Er zijn 2 soorten audio-keyframes, afhankelijk van wat er moet worden aangepast: voor aanpassen van het geluidsvolume: zie paragrafen 5.1 en 5.2. voor specifieke effecten, bijv. Echo Delay, Mud Removal, etc.: zie paragraaf ! Geluidsvolume Het geluidsvolume kan worden aangepast met of zonder keyframes te gebruiken: Aanpassing van het volume in de Tijdlijn: Ga met de muis naar de horizontale zwarte lijn in het audio-gedeelte van de clip. Klik erop zodra de cursor verandert in een dubbele of viervoudige pijlpunt, en trek de lijn omlaag om het volume te verlagen, resp. omhoog om het volume te verhogen. De volumeaanpassing, die in een venstertje in db wordt weergegeven, geldt dan voor de gehele clip, tenzij er keyframes op zijn aangebracht; Met option+klikken op de volumelijn kunnen keyframes worden aangebracht, waarmee complexere aanpassingen van het volume in de tijd kunnen worden bewerkstelligd. De werkwijze daarbij is analoog aan die voor video-effecten. Aan het begin en einde van een audiospoor verschijnt een z.g. fade handle als je er met de muisaanwijzer in de buurt komt. Door deze opzij te trekken wordt een audio fade-in of fade-out gecreëerd. Het type daarvan kan worden gekozen door te rechtsklikken op de fade handle, waarna een venster met 4 keuzen verschijnt: - Linear: beste bij Fade to/from Black - S-curve: bij een heel lange fade - +3 db: bij een standaard overvloeier; deze optie is standaard geselecteerd - -3 db: om een pop of klik aan begin of einde van een clip te verbergen. 5.2! Ducking van audio Audio (bijv. achtergrondmuziek) simultaan met gesproken tekst kan storend overkomen als het volume niet wordt teruggebracht (z.g. ducking). Dit kan op verschillende manieren: m.b.v. keyframes in het audiospoor: -klik op de volume-lijn in het muziekspoor om een keyframe te zetten (of klik op K om een keyframe op de plaats van de skimmer of afspeelkop te zetten): zet 4 keyframes, en trek de volume-lijn tussen de middelste 2 keyframes naar beneden tot het gewenste geluidsniveau; m.b.v. een range in het muziekspoor (eenvoudiger èn sneller): Kies de Range Selection Tool (sneltoets: R), of houd R ingedrukt voor tijdelijke selectie van deze Tool. Trek een range in de audioclip precies onder (en globaal even lang als) de clip met de gesproken tekst. Sleep de volume-lijn binnen die range naar beneden. Er worden dan automatisch aan het begin en einde van die range 2 audio keyframes geplaatst die overgangen vormen. Vanaf versie 10.1 van Final Cut Pro X kun je het gedeelte met ducking eenvoudig aanpassen door de 2 keyframes aan het begin of het einde van de range te selecteren, en tezamen te verslepen. juli

11 Selecteer en kopieer de gehele range met 4 keyframes om ducking op een ander fragment toe te passen. Het voordeel van deze werkwijze is dat de verhouding tussen voor- en achtergrond-geluidsniveau dan voor alle fragmenten dezelfde is. Je kunt m.b.v. de Range Tool een range om audio keyframes heentrekken, en die keyframes vervolgens als groep verslepen. 5.3! Keyframing van audio-effecten Keyframing van audio-effecten gaat op analoge wijze als bij video. Audio keyframe toevoegen Open het Audio Animation venster door de bewuste clip te selecteren en vervolgens te kiezen voor Show Audio Animation (sneltoets: ^A), of: Kies Clip > Show Audio Animation. Kies het effect waarvoor je keyframes wilt toevoegen. Dit kan: - in het Audio Animation venster, of - in het Effects gedeelte van de Inspector. Plaats een keyframe in het Audio Animation venster: - option+klik met de cursor, of - kies: K om een keyframe te plaatsen op de positie van de afspeelkop. Alternatief: klik op het keyframe-icoontje achter het bewuste effect in de Inspector, om een keyframe te plaatsen op de positie van de afspeelkop. Audio keyframes kopiëren Audio keyframes naar een ander fragment kopiëren kan als volgt: selecteer de audio clip; selecteer de keyframes: klik op het eerste keyframe en shift+klik op het laatste keyframe. Alle tussenliggende keyframes worden hierdoor eveneens geselecteerd; kopieer deze m.b.v. de sneltoetsen C en V. De lengte van het gekopieerde gedeelte met ducking zal in het algemeen nog moeten worden aangepast: trek een range over de keyframes aan het einde van de clip en sleep die naar de juiste positie. Deze werkwijze kan ook worden gevolgd voor het kopiëren van keyframes voor een audio-effect naar een andere clip: open het Audio Animation venster van de bron-clip, selecteer het betreffende audio-effect en vervolgens de daarbij behorende keyframes; kopieer deze m.b.v. de sneltoets C open vervolgens het Audio Animation venster van de doel-clip, selecteer het betreffende audio-effect en plak de gekopieerde keyframes m.b.v. de sneltoets V. Een enkel effect tegelijk bekijken in het Audio Animation venster Kies Clip > Solo Animation (sneltoets: ^V). Dit is een aan/uit toggle; Er wordt nu één effect in het Audio Animation venster getoond. Klik op het driehoekje naast de naam van het getoonde effect en selecteer het gewenste effect uit de lijst die dan verschijnt. Keyframes juli

12 Keyframes Voorbeelden bij de presentatie Opacity voorgrond (Primary Storyline) Transform (Motion Effects) Opacity achtergrond (connected clip onder de Primary Storyline Audio ducking Gaussian blur Gaussian blur gekopieerd èn uitgezet Vietnam Memorial - basic title geen published parameters inzoomen via Transform juli 2014 Iwo Jima - custom title veel published parameters 11

13 Basic Title: niets instelbaar Custom: veel instelbaar Shape Mask: juli

Inverse Kinematics of het animeren met BONES.

Inverse Kinematics of het animeren met BONES. Inverse Kinematics of het animeren met BONES. Inverse Kinematics (IK) is een methode om met behulp van een gelede structuur van bones (botten) samenhangende beweging aan een object of groep objecten toe

Nadere informatie

Heroglyph 4.0 Het maken van een route met een object op de eigen kaart

Heroglyph 4.0 Het maken van een route met een object op de eigen kaart Heroglyph 4.0 Het maken van een route met een object op de eigen kaart In deze workshop leggen we uit hoe je een route-animatie maakt met twee routes, inclusief een object op een door ons gekozen kaart.

Nadere informatie

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office PowerPoint Basis PowerPoint openen 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office Klik op Microsoft PowerPoint 2010 Wacht nu tot het programma volledig is opgestart.

Nadere informatie

Pinnacle studio 14. Workshop

Pinnacle studio 14. Workshop Pinnacle studio 14 Workshop Inhoud De interface... 2 Project... 2 Film samenstellen... 4 Overgangen... 4 Titels... 5 Geluid... 6 Filmfragmenten aanpassen.... 7 Menu s Maken... 9 DVD s Branden... 11 De

Nadere informatie

PREZI (WWW.PREZI.COM)

PREZI (WWW.PREZI.COM) PREZI (WWW.PREZI.COM) INHOUD Wat is Prezi?... 2 Waar vind je Prezi?... 2 Aan de slag!... 3 Is het mogelijk om prezi offline te... 6 Pagina 1 van 6 WAT IS PREZI? Prezi is een online tool waarmee je dynamische

Nadere informatie

Video deluxe 17 Plus en MX Plus (en premium) Keyframe animatie. een uitleg..

Video deluxe 17 Plus en MX Plus (en premium) Keyframe animatie. een uitleg.. Video deluxe 17 Plus en MX Plus (en premium) Keyframe animatie een uitleg.. door Jan Jansen HCC Arnhem/Zevenaar januari 2012 MAGIX Video de luxe: Keyframe animatie. Wat zijn keyframes Keyframes zijn markeringspunten

Nadere informatie

Handleiding Pivot docent Wendy Bruins www.wisemice.nl versie 1.2 december 2008

Handleiding Pivot docent Wendy Bruins www.wisemice.nl versie 1.2 december 2008 1 Handleiding Pivot Stickfigure Animator Maak je eigen animated gifjes en laat je poppetje bewegen zoals jij wilt. Je kunt je Pivot invoegen in een mailtje, je website of laten verschijnen op je desktop.

Nadere informatie

Album samenstellen met behulp van de Hema album software.

Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Kies de Hema webside www.hema.nl Plaats de muisaanwijzer op foto en klik op Fotoalbums. Klik op download de software (geschikt voor Windows) Vul

Nadere informatie

Afbeeldingen Module 11

Afbeeldingen Module 11 11. Afbeeldingen Er zijn veel manieren waarop u een afbeelding in kunt voegen in een tekst. U kunt bijvoorbeeld plaatjes die met een ander programma zijn gemaakt in uw documenten opnemen. Zo kunt u met

Nadere informatie

Head Pilot v Gebruikershandleiding

Head Pilot v Gebruikershandleiding Head Pilot v1.1.3 Gebruikershandleiding Inhoud 1 Installatie... 4 2 Head Pilot Gebruiken... 7 2.2 Werkbalk presentatie... 7 2.3 Profielen beheren... 13 2.3.1 Maak een profiel... 13 2.3.2 Verwijder een

Nadere informatie

OPDRACHT HOE LEER JIJ HET LIEFST? Maak je eigen film/trailer

OPDRACHT HOE LEER JIJ HET LIEFST? Maak je eigen film/trailer OPDRACHT HOE LEER JIJ HET LIEFST? Maak je eigen film/trailer In de proeverij heb je kennis gemaakt met drie verschillende aanbieders van digitale portfolio s. Met Bordfolio gaan we aan de slag d.m.v. het

Nadere informatie

Zelf albumbladen maken in Word 2003

Zelf albumbladen maken in Word 2003 Zelf albumbladen maken in Word 2003 Het maken van albumbladen in Word is niet moeilijk, maar laten zien hoe het precies gaat, hangt af van de versie van Word. Hieronder volgt de instructie voor Word 2003.

Nadere informatie

Hoofdstuk 8: Bewerken

Hoofdstuk 8: Bewerken Hoofdstuk 8: Bewerken 8.0 Inleiding Bewerken in Excel gaat grotendeels hetzelfde als het bewerken in andere Microsoft Office programma s. Als het bekend is hoe in Word tekst te knippen en plakken, dan

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

6. Tekst verwijderen en verplaatsen

6. Tekst verwijderen en verplaatsen 6. Tekst verwijderen en verplaatsen In deze module leert u: een stuk tekst selecteren een stuk tekst verwijderen; acties ongedaan maken en opnieuw doen; een stuk tekst vervangen; een stuk tekst verplaatsen;

Nadere informatie

Monteren van een STOP MOTION filmpje ADOBE PREMIER Stap 1: Hoe start je een nieuw project.

Monteren van een STOP MOTION filmpje ADOBE PREMIER Stap 1: Hoe start je een nieuw project. Monteren van een STOP MOTION filmpje ADOBE PREMIER Stap 1: Hoe start je een nieuw project. Vooraleer we beginnen met de software te gebruiken is het beter om alle programma s die we niet nodig hebben af

Nadere informatie

Safira CMS Handleiding

Safira CMS Handleiding Safira CMS Handleiding Inhoudsopgave 1Mappen en artikelen... 2 1.11.1 Naam wijzigen map/ pagina... 3 1.21.2 Website structuur: nieuwe pagina aanmaken, pagina verwijderen, pagina blokkeren, structuur wijzigen...

Nadere informatie

Windows is het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld.

Windows is het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld. 2 Windows, inleiding Windows is het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld. 2.1 Windows, een eerste verkenning In het vorige hoofdstuk heb je gezien wat een besturingssysteem is. Nu ga je werken

Nadere informatie

Cursus Powerpoint 2003

Cursus Powerpoint 2003 1a. Een presentatie opzetten Cursus Powerpoint 2003 Open Powerpoint en klik linksboven op Bestand en vervolgens op Nieuw. Rechts opent zich het menuscherm Nieuwe presentatie met daarin diverse opties om

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis PowerPoint 2010, H3 SAMENVATTING HOOFDSTUK 3

INSTRUCT Samenvatting Basis PowerPoint 2010, H3 SAMENVATTING HOOFDSTUK 3 SAMENVATTING HOOFDSTUK 3 Afbeeldingen invoegen en verwijderen Je kunt een illustratie invoegen via het tabblad Invoegen, groep Afbeeldingen, knop Illustratie. Het taakvenster Illustraties komt in beeld.

Nadere informatie

Handleiding Word de graad

Handleiding Word de graad Handleiding Word 2010 3de graad Inhoudsopgave Regelafstand 3 Knippen 3 Kopiëren 5 Plakken 6 Tabs 7 Pagina-instellingen 9 Opsommingstekens en nummeringen 12 Kopteksten en voetteksten 14 Paginanummering

Nadere informatie

Zelf albumbladen maken in Word 2003

Zelf albumbladen maken in Word 2003 Zelf albumbladen maken in Word 2003 Het maken van albumbladen in Word is niet moeilijk, maar laten zien hoe het precies gaat, hangt af van de versie van Word. Hieronder volgt de instructie voor Word 2003.

Nadere informatie

imovie handleiding Open app imovie.

imovie handleiding Open app imovie. imovie handleiding Waarom imovie? Om films te bewerken. Om films te van je ipad te krijgen. Die zijn meestal te groot en als je dan ipad op pc aansluit, zie je film niet. Middels imovie zie je de films

Nadere informatie

Bewerk uw eigen Digibordbij boek

Bewerk uw eigen Digibordbij boek Bewerk uw eigen Digibordbij boek Naast de presentatie van schoolboeken in het Digibordbij systeem is het voor leraren ook mogelijk aanpassingen te maken in de digitale boeken. De leraar kan via een aparte

Nadere informatie

Windows Movie Maker opstarten: Start het programma op via Start > Alle programma s > Applicaties > Audio en video > Movie Maker.

Windows Movie Maker opstarten: Start het programma op via Start > Alle programma s > Applicaties > Audio en video > Movie Maker. Handleiding Movie Maker Maak een map aan op je G-schijf en zet daarin de bestanden die je gaat gebruiken. Let op: Filmbestanden zijn meestal erg groot. Als je niet genoeg ruimte hebt op je G-schijf (totaal

Nadere informatie

Als je geen email-adres hebt kun je bij Google een gmail account aan maken. Als je niet weet hoe dat moet klik dan op: Gmail account aanmaken

Als je geen email-adres hebt kun je bij Google een gmail account aan maken. Als je niet weet hoe dat moet klik dan op: Gmail account aanmaken Om het online programma te kunnen gebruiken het je een account nodig. Wat heb je nodig om een account voor Photo Collage te kunnen aanmaken: Username (gebruikersnaam) Email account Password (wachtwoord

Nadere informatie

Over video bewerking met Premiere 6.5 & Premiere Pro

Over video bewerking met Premiere 6.5 & Premiere Pro Over video bewerking met Premiere 6.5 & Premiere Pro Letters willekeurig in een titel laten opkomen. Dit wordt mijn titel Open PhotoShop 'File' 'New' in de preset kies je voor 'Pal D1/DV 720x576 (with

Nadere informatie

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen;

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen; 15. Tabellen Misschien heeft u al eens geprobeerd om gegevens in een aantal kolommen te plaatsen door gebruik te maken van spaties, kolommen of tabs. Dat verloopt goed totdat u gegevens wilt wijzigen of

Nadere informatie

Handleiding voor Scherm PowerPoint 2007

Handleiding voor Scherm PowerPoint 2007 Handleiding voor Scherm PowerPoint 2007 1. Voorbereiding Alle foto s in de presentatie moeten in hetzelfde formaat (landschapformaat) en grootte zijn. Verklein dus eerst de foto s in een ander programma

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Deel 7: PowerPoint. Presentaties gemakkelijker maken

Deel 7: PowerPoint. Presentaties gemakkelijker maken Deel 7: PowerPoint Presentaties gemakkelijker maken De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen

Nadere informatie

MONTAGE THEMA S IN STUDIO12 31-03-2010

MONTAGE THEMA S IN STUDIO12 31-03-2010 MONTAGE THEMA S IN STUDIO12 31-03-2010 Wat is het? Dit nieuwe item werd aan Studio12 toegevoegd om het programma aantrekkelijker te maken voor de beginner Ieder thema bestaat uit een setje van sjablonen

Nadere informatie

Schaakstukken les 1: Pion

Schaakstukken les 1: Pion Schaakstukken les 1: Pion In deze les In deze les leer je een pion van een schaakstuk modelleren met het gebruik van lijnen (splines). Je tekent maar de halve contourlijn van de pion en deze lijn wordt

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Microsoft PowerPoint Basics Hoe maak je een presentatie in Microsoft PowerPoint 2010? Handleiding voor kinderen

Microsoft PowerPoint Basics Hoe maak je een presentatie in Microsoft PowerPoint 2010? Handleiding voor kinderen Als je weet wat er komt, wat inhoud betreft, kijken bij maken van een spreekbeurt, kunnen we praten over jouw PowerPoint presentatie. Je hebt in de klas de basis handelingen op de computer al geleerd zoals:

Nadere informatie

Je kunt een afbeelding invoegen via het tabblad Invoegen, groep Illustraties:

Je kunt een afbeelding invoegen via het tabblad Invoegen, groep Illustraties: SAMENVATTING HOOFDSTUK 12 Afbeelding invoegen Je kunt een afbeelding invoegen via het tabblad Invoegen, groep Illustraties: In het venster Afbeelding invoegen selecteer je (de juiste map en) het juiste

Nadere informatie

FCP X: Maak een Split Edit

FCP X: Maak een Split Edit FCP X: Maak een Split Edit Een split edit is een edit waar de audio en video overgang (verandert) op verschillende tijden in de Tijdlijn In dit artikel. wil ik uitleggen wat split edits zijn, tonen hoe

Nadere informatie

Tekenobjecten Module 12

Tekenobjecten Module 12 12. Tekenobjecten In dit hoofdstuk leert u werken met de Tekenobjecten van Writer. Met behulp van deze functie kunt u uw creatie (in dit geval de kalender) er nog beter uit laten zien. 12.1 Tekenobjecten

Nadere informatie

Stappenplan Moovly. Leren. - Klik daarna " + New Moov ".

Stappenplan Moovly. Leren. - Klik daarna  + New Moov . Stappenplan Moovly Leren Zo maak je een Moov die je later met gegevens gaat vullen. - Surf naar http://moovly.com/ - Klik rechts bovenin op de knop "Login". - Voer op het volgende scherm je e-mailadres

Nadere informatie

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop.

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Les 1: Witte rand om de foto m.b.v. canvasgrootte. 1. Open de foto in Photoshop. 2. Klik in menu AFBEELDING op CANVASGROOTTE 3. Zorg dat in het vakje

Nadere informatie

Leerpaden maken. 1. Account en wachtwoord. 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina.

Leerpaden maken. 1. Account en wachtwoord. 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina. Leerpaden maken 1. Account en wachtwoord 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina. 5. Structuur aanbrengen met stappen 6. Structuur aanbrengen

Nadere informatie

Windows Movie maker. Inhoud. 1. Installeren van Windows Movie Maker. FILM http://goo.gl/hto21t

Windows Movie maker. Inhoud. 1. Installeren van Windows Movie Maker. FILM http://goo.gl/hto21t Windows Movie maker. Inhoud 1. Installeren van Windows Movie Maker... 1 2. Vooraf rekening mee houden... 3 3. Aan de slag... 3 3.1 De werkruimte... 3 3.2 Een nieuw project starten... 4 3.3 Aanpassen van

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

Prezi. een handleiding voor beginners. door Chris Goevaerts

Prezi. een handleiding voor beginners. door Chris Goevaerts Prezi een handleiding voor beginners door voor Lerareninfo vzw www.lerarentools.be Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Deel 1: Basistechnieken. 3 1.1 Navigatie 3 1.2 Het menu.. 4 1.3 Tekst invoegen. 5 1.4

Nadere informatie

PHOTOSHOP pengereedschap

PHOTOSHOP pengereedschap PS01 1-9 PHOTOSHOP pengereedschap COMMANDO S Pen met rondje = Pen op 1 e gemaakte Ankerpunt. Klik op dit Ankerpunt voor een Gesloten-pad Pen met vierkantje = Pen op laatste Ankerpunt van een Open-pad.

Nadere informatie

Initiatie Movie Maker

Initiatie Movie Maker Initiatie Movie Maker Wat is Movie Maker? Windows Movie Maker is een computerprogramma dat toelaat video-bestanden te bewerken. Het wordt standaard bij de besturingssystemen Windows XP, Windows ME en Windows

Nadere informatie

Werkatelier: eenvoudige animatie maken met pivot animator

Werkatelier: eenvoudige animatie maken met pivot animator Werkatelier: eenvoudige animatie maken met pivot animator Pivot stickfigure animator is een animatieprogramma om eenvoudige animaties met stokmannetjes te maken. Het voordeel van Pivot is dat je niet moet

Nadere informatie

P O W E R P O I N T - onderdeel van Microsoft Office 2000 pakket (nl) De Windows versies van Powerpoint kunnen onderling afwijken

P O W E R P O I N T - onderdeel van Microsoft Office 2000 pakket (nl) De Windows versies van Powerpoint kunnen onderling afwijken P O W E R P O I N T - onderdeel van Microsoft Office 000 pakket (nl) De Windows versies van Powerpoint kunnen onderling afwijken DEEL I De zes basisstappen Met het programma Powerpoint kun je zelf een

Nadere informatie

1. Achtergronden verwijderen (op basis van Photoshop CS2/CS3)

1. Achtergronden verwijderen (op basis van Photoshop CS2/CS3) 1. Achtergronden verwijderen (op basis van Photoshop CS2/CS3) De Engelse benamingen van de opdrachten staan tussen ( ) Voor deze tutorial ga ik gebruik maken van de volgende 2 foto s Foto 1, de foto waar

Nadere informatie

... 2... 3... 7... 8... 9

... 2... 3... 7... 8... 9 ... 2... 2... 2... 3... 3... 7... 8... 9 Prezi is een presentatietool waarmee je eenvoudig online presentaties kunt maken. Een Prezipresentatie bestaat in feite uit één groot vel papier (canvas) waarop

Nadere informatie

PowerPoint 2010: rondleiding (deel 2)

PowerPoint 2010: rondleiding (deel 2) PowerPoint 2010: rondleiding (deel 2) Afbeeldingen en multimedia Afbeeldingen Afbeeldingen toevoegen uit illustratie Men kan een afbeelding uit het taakvenster illustraties opnemen als men een dia-indeling

Nadere informatie

Een vocab cel maken. Vocab cellen schrijven in de zinbalk van een communicatiepagina. Deze kaart beschrijft hoe een nieuwe vocab cel gemaakt wordt.

Een vocab cel maken. Vocab cellen schrijven in de zinbalk van een communicatiepagina. Deze kaart beschrijft hoe een nieuwe vocab cel gemaakt wordt. Een vocab cel maken 1 Vocab cellen schrijven in de zinbalk van een communicatiepagina. Deze kaart beschrijft hoe een nieuwe vocab cel gemaakt wordt. Om een eenvoudige vocab cel te maken: Druk F11 om naar

Nadere informatie

Nu de BMP goed is voorbereid kunnen we naar PE Design en kies voor Design Center.

Nu de BMP goed is voorbereid kunnen we naar PE Design en kies voor Design Center. Basiscursus PE DESIGN deel 2 Caroline van Langeveld www.cvanlangeveld.nl Deze les is voor alle versies van PE Design te gebruiken, de verschillen tussen de versies komen pas vanaf stadium 4 tot uiting

Nadere informatie

Tekenen met Floorplanner

Tekenen met Floorplanner Overzicht Het scherm 1. Zoom 2. Opslaan 3. Verdieping tab 4. Undo / Redo 5. Constructiemenu 6. Bibliotheek 7. Tekenvlak Eigenschappenmenu s De plattegrond wordt opgebouw uit verschillende elementen: ruimtes,

Nadere informatie

Zo maak je een presentatie met Prezi.

Zo maak je een presentatie met Prezi. Zo maak je een presentatie met Prezi. Zo log je in op Prezi. 5. Surf naar http://prezi.com/ 6. Klik rechts bovenin op de knop Log in. 7. Voer op het volgende scherm het volgende E-mailadres en Password

Nadere informatie

Helderheid en contrast verbeteren

Helderheid en contrast verbeteren Beeldoptimalisatie 249 Beeldoptimalisatie Beeldoptimalisatie Met de bekende effectgereedschappen, zoals HELDERHEID/CONTRAST of ROTATIE kunnen opnamen worden verbeterd en achteraf worden gecorrigeerd. In

Nadere informatie

4. Getekende objecten bewerken

4. Getekende objecten bewerken 4. Getekende objecten bewerken In het vorige hoofdstuk hebben we het gereedschap voor het tekenwerk bekeken, maar als er iets fout gaat dan moeten we dat ook kunnen verbeteren, dit doen met de verschillende

Nadere informatie

Zelf albumbladen maken in Word 2010

Zelf albumbladen maken in Word 2010 Zelf albumbladen maken in Word 2010 Het maken van albumbladen in Word is niet moeilijk, maar laten zien hoe het precies gaat, hangt af van de versie van Word. Hieronder volgt de instructie voor Word 2010.

Nadere informatie

Beweging van a naar b Beweging van groot naar klein.

Beweging van a naar b Beweging van groot naar klein. 1 2 2014 Algemeen. In de film wordt veel gebruik gemaakt van animatie.er wordt bijna geen film meer gemaakt zonder special effects en animatie. Soms is het een bescheiden onderdeel en soms staat een film

Nadere informatie

Audio Sporen en Clips. Kanalen, Sporen en Clips. Een spoor in clips opdelen

Audio Sporen en Clips. Kanalen, Sporen en Clips. Een spoor in clips opdelen Audio Sporen en Clips Een Audacity project kan meerdere audio sporen bevatten. Een spoor is normaal gesproken een ononderbroken sectie, zoiets als een one-take video, echter Audacity kan een spoor, binnen

Nadere informatie

Tips; fotoboek maken (bron: hema.nl)

Tips; fotoboek maken (bron: hema.nl) Tips; fotoboek maken (bron: hema.nl) tekst roteren Draai je tekst zodat het mooi onder of op je scheef geplaatste foto staat. Of maak zelf leuke labels in combinatie met clipart. 1. kies de clipart (bij

Nadere informatie

Inhoud. Scherm_herziening.doc Blz. 1/19

Inhoud. Scherm_herziening.doc Blz. 1/19 Inhoud 1. VOORBEREIDING... 2 1.1. RASTERLIJNEN INSTELLEN... 2 1.2. GROEPEREN VAN OBJECTEN/AFBEELDINGEN... 2 2. OPMERKINGEN... 3 2.1. SELECTEREN VAN OBJECTEN/AFBEELDINGEN... 3 2.2. AFBEELDINGEN INVOEGEN...

Nadere informatie

Presentatievormgeving

Presentatievormgeving Presentatievormgeving Tutorial voor waterspiegeling effect Inhoud: Optie 1, Filter liquify Optie 2, Filter gallery Optie 3, Displacement Voorwoord: Er zijn veel verschillende manieren om in het programma

Nadere informatie

1. Kennismaken met Impress

1. Kennismaken met Impress 1. Kennismaken met Impress In deze module leert u: 1 Wat Impress is; 2 Impress starten; 3 Een nieuwe presentatie maken; 4 Instellingen van Impress wijzigen; 5 Opslaan en openen. 1 Wat is Impress? OpenOffice.org

Nadere informatie

ICT -idee 1. Umapper: Maak je eigen landkaart met toegevoegde informatie.

ICT -idee 1. Umapper: Maak je eigen landkaart met toegevoegde informatie. 1 Umapper: Maak je eigen landkaart met toegevoegde informatie. Umapper maakt het mogelijk om een eigen tintje te geven aan aardrijkskundige kaarten, ze te voorzien van informatie en ze interactief te maken.

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1400 Horeca Tafelregistratie

HANDLEIDING Q1400 Horeca Tafelregistratie Q-LINE Q1400 Tafelregistratie Handleiding versie 2.0 HANDLEIDING Q1400 Horeca Tafelregistratie Pag.: 1 Q-LINE Q1400 Tafelregistratie Handleiding versie 2.0 Inhoudsopgave Inleiding...3 Kassa functies...4

Nadere informatie

Hoe moet je een prachtige presentatie maken?

Hoe moet je een prachtige presentatie maken? Hoe moet je een prachtige presentatie maken? www.meestermichael.nl Geef de presentatie een titel. Klik dit vak aan om jouw presentatie een ondertitel te geven. Hier kun je je presentatie een titel geven

Nadere informatie

PowerPoint 2010: rondleiding (deel 1)

PowerPoint 2010: rondleiding (deel 1) PowerPoint 2010: rondleiding (deel 1) Met PowerPoint kan men voorstellingen maken door middel van dia's die zijn gevuld met teksten, afbeeldingen, films, grafieken en geluiden. PowerPoint is een uitstekend

Nadere informatie

Leer- en Doegids: Een nieuwe presentatie in Power Point 2007 DEEL III: VAN GEANIMEERDE PRESENTATIE tot

Leer- en Doegids: Een nieuwe presentatie in Power Point 2007 DEEL III: VAN GEANIMEERDE PRESENTATIE tot Leer- en Doegids: Een nieuwe presentatie in Power Point 2007 DEEL III: VAN GEANIMEERDE PRESENTATIE tot DIAVOORSTELLING Prof. W.Leirman We openen opnieuw Power Point, ofwel via Start > ofwel via Start >

Nadere informatie

START Laten we leren hoe je vormen op het werkvlak verplaatst!

START Laten we leren hoe je vormen op het werkvlak verplaatst! START Laten we leren hoe je vormen op het werkvlak verplaatst! klik op Next 1. Sleep de lichtbruine vorm naar de oranje uitlijning. Je mag zo precies zijn als je wilt. FINISH Geweldig begin! Laten we de

Nadere informatie

Stroomlijn van handelingen binnen Windows movie maker

Stroomlijn van handelingen binnen Windows movie maker . Voorbereiding: 1. Je kunt op meerdere manieren beelden overzetten: a. Sluit je video- of fotocamera aan op de pc (eventueel via een laadstation) b. Sluit een kaartlezer met de geheugenkaart van je camera

Nadere informatie

Adobe After Effects CS3 gevorderd: stabilizatie & time warp

Adobe After Effects CS3 gevorderd: stabilizatie & time warp Adobe After Effects CS3 gevorderd: stabilizatie & time warp Door Jeroen Debonnet Oktober 2009 ViewIt 1 Inhoudstafel Adobe After Effects CS3 gevorderd: stabilizatie & time warp... 1 1 Inhoudstafel... 1

Nadere informatie

Kleurige ring maken - werken met paden!!! Voor ervaren Photoshoppers.

Kleurige ring maken - werken met paden!!! Voor ervaren Photoshoppers. Video op volgende link: Bekijk zeker eerst de Video vooral wie nog maar weinig met paden gewerkt heeft http://www.youtube.com/watch?v=xghxy-oxhso Les op volgende link http://tutvid.com/create-vibrant-color-ring-photoshop-tutorial/

Nadere informatie

Om paint te openen volgen we dezelfde weg als bij de rekenmachine:

Om paint te openen volgen we dezelfde weg als bij de rekenmachine: Paint is een éénvoudig tekenprogramma. Vele functies hiervan komen later terug bij diverse foto- en tekenprogramma s. Om paint te openen volgen we dezelfde weg als bij de rekenmachine: rechtbovenaan zoeken

Nadere informatie

3. Structuur van een presentatie

3. Structuur van een presentatie http://www.playgarden.com/ Structuur van een presentatie 25 3. Structuur van een presentatie 3.1. De structuur van een dia wijzigen Wanneer je de structuur van een dia wilt wijzigen, dan kan je dit het

Nadere informatie

Elementen bewerken. Rev 00

Elementen bewerken. Rev 00 Rev 00 I N H O U D S O P G A V E 1 INLEIDING... 1 2 ELEMENTEN SELECTEREN... 1 2.1 Meerdere individuele elementen selecteren... 1 2.2 Een bereik van elementen selecteren... 1 2.3 Een bereik via het toetsenbord

Nadere informatie

Geanimeerd boek. Mijn werkwijze van dit geanimeerde boek, gemaakt in CS5

Geanimeerd boek. Mijn werkwijze van dit geanimeerde boek, gemaakt in CS5 Geanimeerd boek Mijn werkwijze van dit geanimeerde boek, gemaakt in CS5 Nodig: Een open boek (mijn gebruikte in bijlage) Aantal foto, ik gebruikte er 8, maar mogen eer ook meer of minder zijn, in ieder

Nadere informatie

Hoe maak ik een PowerPoint-presentatie?

Hoe maak ik een PowerPoint-presentatie? Hoe maak ik een PowerPoint-presentatie? 1) Je opent PowerPoint met dit icoontje. Je komt op dit scherm: Hier in deze balk zie je in het klein welke dia s je allemaal hebt. Je kan de volgorde ook veranderen

Nadere informatie

Handleiding FlatFix Fusion Calculator (BETA 1.3.1)

Handleiding FlatFix Fusion Calculator (BETA 1.3.1) 1. Inleiding 1.1 Inloggen 1.2 Toolbar 1.3 Resultaten 1.4 Functie toetsen Inhoudsopgave: 2. Dak 2.1 Dak tekenen 2.2 Dakmaten aanpassen 2.3 Dakvlakken samenvoegen 2.4 Dak verplaatsen 2.5 Dak roteren 2.6

Nadere informatie

Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige

Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige Tabellen in Word 2010 Otto Slijkhuis Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige Word-gebruikers met teksten omgaan. In plaats van het invoegen van een tabel om gegevens keurig in een overzicht te

Nadere informatie

Aan de slag met L2S. versie 8

Aan de slag met L2S. versie 8 Aan de slag met L2S versie 8 1 Aan de slag met L2S Deze handleiding geeft u de basisinformatie over L2S. Een uitgebreide handleiding vindt u in de werkbalk van het programma onder Help. Hieronder staat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Orbak Automatisering B.V. pagina: 1

Inhoudsopgave. Orbak Automatisering B.V. pagina: 1 Inhoudsopgave...2 Werken met vensters...2 Handmatig aanpassen van de venstergrootte...2 Vergroten / verkleinen van vensters...2 Werken met meerdere vensters tegelijk...3 Werken met balken...3 Sneltoetsen...4

Nadere informatie

Camtasia Studio 4: filmpjes bewerken en video opnemen.

Camtasia Studio 4: filmpjes bewerken en video opnemen. Camtasia Studio 4: filmpjes bewerken en video opnemen. Handleiding van Auteur: dapunt Juli 2007 handleiding: Camtasia Studio 4: filmpjes bewerken en video opnemen. Camtasia Studio 4: filmpjes bewerken

Nadere informatie

DOCUMENT SAMENSTELLEN

DOCUMENT SAMENSTELLEN Pagina 168 7 In dit hoofdstuk gaat u een nieuwsbrief maken met behulp van een sjabloon. De artikelen die in de nieuwsbrief worden opgenomen zijn al geschreven. U hoeft de tekst alleen nog naar de juiste

Nadere informatie

mailgroep photoshop Copyright Foto Effect maken

mailgroep photoshop Copyright Foto Effect maken http://www.photoshopessentials.com/photo-effects/polaroids/ Foto Effect maken Startfoto Eindresultaat Copyright Stap 1: Open je afbeelding en dupliceer (Ctrl + J) de achtergrondlaag = laag1 Stap 2: Voeg

Nadere informatie

Wat is er veranderd in Prezi?

Wat is er veranderd in Prezi? Wat is er veranderd in Prezi? Update voor Prezi voor kids januari 2014 Door: Hedwyg van Groenendaal Prezi zit niet stil en is constant bezig om de tool te verbeteren. Omdat het boek op sommige punten niet

Nadere informatie

Let op: de berekening van tussenliggende beelden gebeurt alleen bij Flash. Bij GIFanimaties worden alle frames na elkaar weergegeven.

Let op: de berekening van tussenliggende beelden gebeurt alleen bij Flash. Bij GIFanimaties worden alle frames na elkaar weergegeven. Internetanimaties 299 Zodra u de animatie als Flash exporteert of een Flash-preview laat weergeven, berekent MAGIX Web Designer Premium alle tussenliggende beelden automatisch, zodat een vloeiende beweging

Nadere informatie

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Inloggen Ga via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of firefox) naar www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/typo3 U ziet vervolgens

Nadere informatie

Het uiterlijk lijkt erg op Word, een paar belangrijke verschillen geven we aan in de schermafdruk hieronder.

Het uiterlijk lijkt erg op Word, een paar belangrijke verschillen geven we aan in de schermafdruk hieronder. Inleiding Rekenen is een onderdeel van iedere opleiding. Het programma waar je mee kunt rekenen op de computer is het programma Excel, onderdeel van Microsoft Office. Excel is een krachtig rekenprogramma.

Nadere informatie

Een tabel is samengesteld uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). Elk vakje uit een tabel is een cel.

Een tabel is samengesteld uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). Elk vakje uit een tabel is een cel. Module 14 Tabellen Een tabel invoegen Een tabel tekenen Verplaatsen en selecteren in een tabel Een tabel opmaken Veldnamenrij herhalen Rijen en kolommen toevoegen en verwijderen Tekst converteren naar

Nadere informatie

2. Je eerste Prezi Klik op new Prezi. Je komt op volgend scherm uit:

2. Je eerste Prezi Klik op new Prezi. Je komt op volgend scherm uit: Prezi De basis Inleiding Prezi is een online programma om unieke en leuke presentaties te maken i.p.v. PowerPoint. Het biedt veel voordelen, maar ook enkele nadelen. Zo kan je bijvoorbeeld switchen van

Nadere informatie

Photoshop Tutorial. Gioacchino Brucato 2008-2009 OOG OPERATIE

Photoshop Tutorial. Gioacchino Brucato 2008-2009 OOG OPERATIE Photoshop Tutorial Gioacchino Brucato 2008-2009 OOG OPERATIE 1 Stap 1 Open een foto van een oog We starten met onze afbeelding te openen (file - open). U kan werken met een eigen afbeelding of dezelfde

Nadere informatie

Portret Bewerkingen.

Portret Bewerkingen. Portret Bewerkingen. Inhoudsopgave: Portret Bewerkingen... 1 Oneffenheden wegwerken... 3 Lichte plekken wegwerken... 5 Licht van de gehele foto aanpassen... 10 De lichte delen aanpassen in de foto... 11

Nadere informatie

Module 3c. Een goedwerkende didactiek rond dit programma kan wellicht voor cursisten een uitdaging vormen.

Module 3c. Een goedwerkende didactiek rond dit programma kan wellicht voor cursisten een uitdaging vormen. Module 3c Componeren met Hyperscore. Studielast: 7 uur Doel: Voldoende kunnen omgaan met het softwarepakket Hyperscore. Zelf enkele composities kunnen schrijven, didactische vertalingen kunnen maken. Inhoud:

Nadere informatie

In dit document vatten we de belangrijkste wijzigingen van november 2012 en januari 2013 samen.

In dit document vatten we de belangrijkste wijzigingen van november 2012 en januari 2013 samen. Nieuwe Versie Prezi 6 januari 2013 Online presentatietool Prezi heeft begin deze maand weer een aantal vernieuwingen doorgevoerd. Na de nieuwe interface die november 2012 al werd gelanceerd, waarbij de

Nadere informatie

Hoofdstuk 16: Grafieken en diagrammen: hoe

Hoofdstuk 16: Grafieken en diagrammen: hoe Hoofdstuk 16: Grafieken en diagrammen: hoe 16.0 Inleiding Wanneer je de betekenis van een serie nummers in een presentatie wilt weergeven, zal je ondervinden dat een diagram de meest effectieve manier

Nadere informatie

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail.

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. INLOGGEN Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen. Bij succesvolle login

Nadere informatie

Animated button met Fireworks en Dreamweaver

Animated button met Fireworks en Dreamweaver Animated button met Fireworks en Dreamweaver In deze tutorial maak je een animated button in Fireworks en Dreamweaver. Het is de bedoeling dat een animatie afspeelt als de muisaanwijzer op de button staat

Nadere informatie

Kopiëren, Knippen en Plakken

Kopiëren, Knippen en Plakken Titel: Kopiëren, Knippen en Plakken Datum: Tijdloos. 2016 Toepassing: WindowsXP/Office 2000/2003/Word2000/Word2003 en Win 10, noem maar op.. Verklaring Cursor = zie http://nl.wikipedia.org/wiki/cursor

Nadere informatie

Hoofdstuk 7: Vormen en lijnen tekenen

Hoofdstuk 7: Vormen en lijnen tekenen Hoofdstuk 7: Vormen en lijnen tekenen 7.1 Introductie Zoals we in het afgelopen hoofdstuk hebben gezien, is het om een diagram in je presentatie op te nemen waarschijnlijk het snelst en het makkelijkst

Nadere informatie