BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. SUTENT 12,5 mg harde capsules Sunitinib

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. SUTENT 12,5 mg harde capsules Sunitinib"

Transcriptie

1 B. BIJSLUITER

2 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER SUTENT 12,5 mg harde capsules Sunitinib Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. - Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. - Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. - Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts. In deze bijsluiter: 1. Wat is SUTENT en waarvoor wordt het gebruikt 2. Wat u moet weten voordat u SUTENT inneemt 3. Hoe wordt SUTENT ingenomen 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u SUTENT 6. Aanvullende informatie 1. WAT IS SUTENT EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT SUTENT is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van kanker; het voorkomt de activiteit van een speciale groep van proteïnen waarvan bekend is dat ze een rol spelen in de groei en de verspreiding van kankercellen. SUTENT zal uitsluitend aan u worden voorgeschreven door een arts die ervaring heeft met het behandelen van niercelkanker of gastro-intestinale stromale tumoren met geneesmiddelen. SUTENT is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van niercelkanker, een vorm van kanker van de nier waarbij de cellen van de nierbuisjes kwaadaardige veranderingen ondergaan. SUTENT wordt ook gebruikt bij de behandeling van kwaadaardige gastro-intestinale stromale tumor (GIST). GIST is een vorm van kanker van de maag en de darmen. Het ontstaat door ongecontroleerde celgroei uit het steunweefsel van deze organen. SUTENT remt de groei van deze cellen. Heeft u vragen over hoe SUTENT werkt of waarom dit geneesmiddel aan u is voorgeschreven, raadpleeg dan uw arts. 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U SUTENT INNEEMT Volg alle instructies van uw arts nauwkeurig op, zelfs als ze afwijken van de algemene informatie zoals die is opgenomen in deze bijsluiter. Neem SUTENT niet in:

3 - als u allergisch (overgevoelig) bent voor sunitinib of voor één van de andere bestanddelen van SUTENT. Wees extra voorzichtig met SUTENT - als u nier- of leverproblemen heeft of heeft gehad - als u lijdt aan verhoogde bloeddruk - als u zwanger bent of denkt zwanger te zijn (zie hieronder voor details) - als u borstvoeding geeft (zie hieronder voor details) Als één van deze waarschuwingen op u van toepassing is, vertel het uw arts voordat u SUTENT inneemt. Inname in combinatie met andere geneesmiddelen Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen, met inbegrip van kruidenmiddelen (alle geneesmiddelen die de concentratie van SUTENT kunnen verhogen zoals ketoconazol, ritonavir, itraconazol, erytromycine, claritromycine; of alle geneesmiddelen die de concentratie van SUTENT kunnen verlagen, zoals dexamethason, fenytoïne, carbamazepine, rifampicine, fenobarbital of Hypericum perforatum, ook bekend als St.-Janskruid). Inname van SUTENT met voedsel en drank SUTENT kan zowel met als zonder voedsel worden ingenomen; neem SUTENT echter niet in met grapefruitsap (pompelmoessap). Zwangerschap en borstvoeding Vertel het uw arts, als u zwanger bent of denkt zwanger te zijn. SUTENT kan niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap tenzij er een duidelijke noodzaak bestaat. Uw arts zal met u het mogelijke risico bespreken van het gebruik van SUTENT tijdens de zwangerschap. Gedurende behandeling met SUTENT worden vrouwen die zwanger zouden kunnen worden, geadviseerd gebruik te maken van effectieve anticonceptie. Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. Geef geen borstvoeding tijdens de behandeling met SUTENT. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Wees extra voorzichtig met het besturen van motorvoertuigen of het gebruik van machines, als u duizelig wordt of als u zich bijzonder moe voelt. 3. HOE WORDT SUTENT INGENOMEN Uw arts zal een voor u geschikte dosering voorschrijven. Het wordt aanbevolen om SUTENT gedurende 28 dagen (4 weken) in te nemen, gevolgd door een rustpauze (geen geneesmiddel) van 14 dagen (2 weken) in een 6-wekelijkse cyclus. Uw arts bepaalt hoeveel behandelcycli u nodig heeft. Wat u moet doen als u meer van SUTENT heeft ingenomen dan u zou mogen Neem onmiddellijk contact op met uw arts, als u per ongeluk teveel capsules heeft ingenomen. Het kan zijn dat u medische behandeling nodig heeft. Wat u moet doen wanneer u bent vergeten SUTENT in te nemen

4 Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals alle geneesmiddelen kan SUTENT bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. Zeer vaak voorkomende bijwerkingen die waarschijnlijk meer dan 10 op de 100 personen kunnen krijgen: pijn/irritatie van de mond, pijnlijke zweertjes in de mond, smaakstoornissen, van streek geraakte maag, misselijkheid, braken, diarree, verstopping, buikpijn, verlies van eetlust huidverkleuring, verandering van haarkleur, huiduitslag op de handpalmen en de voetzolen, blaren, droogheid van de huid vermoeidheid, verhoogde bloeddruk, migraine vermindering van het aantal rode en/of witte bloedcellen Andere mogelijke bijwerkingen die waarschijnlijk 1 tot 10 op de 100 personen kunnen krijgen: verminderde activiteit van de schildklier, verminderde hartdoorbloeding neusbloeding, abnormaal gekleurde urine, overmatige traanafscheiding gewrichtspijn, spierpijn, overmatig vocht in de weefsels, met inbegrip van de weefsels rond de ogen abnormaal gevoel van de huid, kortademigheid haaruitval, gewichtsverlies Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts. 5. HOE BEWAART U SUTENT - Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden. - Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. - Gebruik SUTENT niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking na EXP. - Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat SUTENT - Het werkzame bestanddeel is sunitinib (als malaatzout). - De andere bestanddelen zijn mannitol, natriumcroscarmellose, povidon en magnesiumstearaat. De capsulehuls bestaat uit gelatine, rood ijzeroxide (E172) en titaandioxide (E171). De drukinkt bevat schellak, propyleenglycol, natriumhydroxide, povidon en titaandioxide. Hoe ziet SUTENT er uit en de inhoud van de verpakking

5 SUTENT wordt geleverd als harde gelatine capsules met zowel een oranje bovenste als een oranje onderste capsulehelft, met in witte opdruk Pfizer op de bovenste capsulehelft en STN 12,5 mg op de onderste capsulehelft. Het is beschikbaar in flacons van 30 capsules. Registratiehouder Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich, Kent CT13 9NJ Verenigd Koninkrijk Fabrikant Pfizer Italia S.r.l. Via del Commercio Zona Industriale - IT Marino del Tronto (Ascoli Piceno) Italië Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen: België/Belgique/Belgien Pfizer S.A. / N.V. Tél/Tel: +32 (0) Česká republika Pfizer s.r.o. Tel.: Danmark Pfizer ApS Tlf: Deutschland Pfizer Pharma GmbH Tel: +49 (0) Eesti Pfizer Luxembourg SARL, Eesti filiaal Tel.: Ελλάδα Pfizer Hellas A.E. Τηλ: España Pfizer S.A. Tél: France Pfizer Tél: +33 (0) Luxembourg/Luxemburg Pfizer S.A. Tél/Tel: +32 (0) Magyarország Pfizer Kft. Tel.: Malta V.J. Salomone Pharma Ltd. Tel Nederland Pfizer BV Tel: +31 (0) Norge Pfizer AS Tlf: Österreich Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) Polska Pfizer Polska Sp.zo.o Tel.: Portugal Laboratórios Pfizer, Lda. Tel:

6 Ireland Pfizer Healthcare Ireland Tel: Ísland Vistor hf. Sími: Italia Pfizer Italia S.r.l. Tel: Κύπρος Geo. Pavlides & Araouzos Ltd. Tηλ.: Latvija Pfizer Luxembourg SARL filiale Latvjia Tel.: Slovenija Pfizer Luxembourg SARL Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana Tel.: Slovenská republika Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel.: Suomi/Finland Pfizer Oy Puh./Tel: +358 (0) Sverige Pfizer AB Tel: +46 (0) United Kingdom Pfizer Limited, Tel: +44 (0) Lietuva Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2006 Aan dit geneesmiddel is "voorwaardelijke toelating" gegeven. Dit betekent dat er meer gegevens beschikbaar komen over dit geneesmiddel, vooral in de behandeling van nierkanker. SUTENT bleek de tumor te verschrompelen. Er wordt echter op meer informatie over de duur van dit effect gewacht. Het Europese Geneesmiddelen Bureau (EMEA) zal ieder jaar nieuwe informatie over het geneesmiddel bekijken en deze bijsluiter zal worden aangepast indien noodzakelijk. Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau (EMEA) Er zijn ook verwijzingen naar andere websites over zeldzame ziektes en behandelingen.

7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER SUTENT 25 mg harde capsules Sunitinib Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. - Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. - Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. - Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts. In deze bijsluiter: 1. Wat is SUTENT en waarvoor wordt het gebruikt 2. Wat u moet weten voordat u SUTENT inneemt 3. Hoe wordt SUTENT ingenomen 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u SUTENT 6. Aanvullende informatie 1. WAT IS SUTENT EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT SUTENT is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van kanker; het voorkomt de activiteit van een speciale groep van proteïnen waarvan bekend is dat ze een rol spelen in de groei en de verspreiding van kankercellen. SUTENT zal uitsluitend aan u worden voorgeschreven door een arts die ervaring heeft met het behandelen van niercelkanker of gastro-intestinale stromale tumoren met geneesmiddelen. SUTENT is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van niercelkanker, een vorm van kanker van de nier waarbij de cellen van de nierbuisjes kwaadaardige veranderingen ondergaan. SUTENT wordt ook gebruikt bij de behandeling van kwaadaardige gastro-intestinale stromale tumor (GIST). GIST is een vorm van kanker van de maag en de darmen. Het ontstaat door ongecontroleerde celgroei uit het steunweefsel van deze organen. SUTENT remt de groei van deze cellen. Heeft u vragen over hoe SUTENT werkt of waarom dit geneesmiddel aan u is voorgeschreven, raadpleeg dan uw arts. 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U SUTENT INNEEMT Volg alle instructies van uw arts nauwkeurig op, zelfs als ze afwijken van de algemene informatie zoals die is opgenomen in deze bijsluiter. Neem SUTENT niet in:

8 - als u allergisch (overgevoelig) bent voor sunitinib of voor één van de andere bestanddelen van SUTENT. Wees extra voorzichtig met SUTENT - als u nier- of leverproblemen heeft of heeft gehad - als u lijdt aan verhoogde bloeddruk - als u zwanger bent of denkt zwanger te zijn (zie hieronder voor details) - als u borstvoeding geeft (zie hieronder voor details) Als één van deze waarschuwingen op u van toepassing is, vertel het uw arts voordat u SUTENT inneemt. Inname in combinatie met andere geneesmiddelen Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen, met inbegrip van kruidenmiddelen (alle geneesmiddelen die de concentratie van SUTENT kunnen verhogen zoals ketoconazol, ritonavir, itraconazol, erytromycine, claritromycine; of alle geneesmiddelen die de concentratie van SUTENT kunnen verlagen, zoals dexamethason, fenytoïne, carbamazepine, rifampicine, fenobarbital of Hypericum perforatum, ook bekend als St.-Janskruid). Inname van SUTENT met voedsel en drank SUTENT kan zowel met als zonder voedsel worden ingenomen; neem SUTENT echter niet in met grapefruitsap (pompelmoessap). Zwangerschap en borstvoeding Vertel het uw arts, als u zwanger bent of denkt zwanger te zijn. SUTENT kan niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap tenzij er een duidelijke noodzaak bestaat. Uw arts zal met u het mogelijke risico bespreken van het gebruik van SUTENT tijdens de zwangerschap. Gedurende behandeling met SUTENT worden vrouwen die zwanger zouden kunnen worden, geadviseerd gebruik te maken van effectieve anticonceptie. Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. Geef geen borstvoeding tijdens de behandeling met SUTENT. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Wees extra voorzichtig met het besturen van motorvoertuigen of het gebruik van machines, als u duizelig wordt of als u zich bijzonder moe voelt. 3. HOE WORDT SUTENT GEBRUIKT Uw arts zal een voor u geschikte dosering voorschrijven. Het wordt aanbevolen om SUTENT gedurende 28 dagen (4 weken) in te nemen, gevolgd door een rustpauze (geen geneesmiddel) van 14 dagen (2 weken) in een 6-wekelijkse cyclus. Uw arts bepaalt hoeveel behandelcycli u nodig heeft. Wat u moet doen als u meer van SUTENT heeft ingenomen dan u zou mogen Neem onmiddellijk contact op met uw arts, als u per ongeluk teveel capsules heeft ingenomen. Het kan zijn dat u medische behandeling nodig heeft.

9 Wat u moet doen wanneer u bent vergeten SUTENT in te nemen Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals alle geneesmiddelen kan SUTENT bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. Zeer vaak voorkomende bijwerkingen die waarschijnlijk meer dan 10 op de 100 personen kunnen krijgen: pijn/irritatie van de mond, pijnlijke zweertjes in de mond, smaakstoornissen, van streek geraakte maag, misselijkheid, braken, diarree, verstopping, buikpijn, verlies van eetlust huidverkleuring, verandering van haarkleur, huiduitslag op de handpalmen en de voetzolen, blaren, droogheid van de huid vermoeidheid, verhoogde bloeddruk, migraine vermindering van het aantal rode en/of witte bloedcellen Andere mogelijke bijwerkingen die waarschijnlijk 1 tot 10 op de 100 personen kunnen krijgen: verminderde activiteit van de schildklier, verminderde hartdoorbloeding neusbloeding, abnormaal gekleurde urine, overmatige traanafscheiding gewrichtspijn, spierpijn, overmatig vocht in de weefsels, met inbegrip van de weefsels rond de ogen abnormaal gevoel van de huid, kortademigheid haaruitval, gewichtsverlies Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts. 5. HOE BEWAART U SUTENT - Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden. - Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. - Gebruik SUTENT niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking na EXP. - Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat SUTENT - Het werkzame bestanddeel is sunitinib (als malaatzout). - De andere bestanddelen zijn mannitol, natriumcroscarmellose, povidon en magnesiumstearaat. De capsulehuls bestaat uit gelatine, geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172), zwart ijzeroxide (E172) en titaandioxide (E171). De drukinkt bevat schellak, propyleenglycol, natriumhydroxide, povidon en titaandioxide. Hoe ziet SUTENT er uit en de inhoud van de verpakking

10 SUTENT wordt geleverd als harde gelatine capsules met een karamelkleurige bovenste capsulehelft en een oranje onderste capsulehelft, met een witte opdruk Pfizer op de bovenste capsulehelft en STN 25 mg op de onderste capsulehelft. Het is beschikbaar in flacons van 30 capsules. Registratiehouder Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich, Kent CT13 9NJ Verenigd Koninkrijk Fabrikant Pfizer Italia S.r.l. Via del Commercio Zona Industriale - IT Marino del Tronto (Ascoli Piceno) Italië Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen: België/Belgique/Belgien Pfizer S.A. / N.V. Tél/Tel: +32 (0) Česká republika Pfizer s.r.o. Tel.: Danmark Pfizer ApS Tlf: Deutschland Pfizer Pharma GmbH Tel: +49 (0) Eesti Pfizer Luxembourg SARL, Eesti filiaal Tel.: Ελλάδα Pfizer Hellas A.E. Τηλ: España Pfizer S.A. Tél: France Pfizer Tél: +33 (0) Luxembourg/Luxemburg Pfizer S.A. Tél/Tel: +32 (0) Magyarország Pfizer Kft. Tel.: Malta V.J. Salomone Pharma Ltd. Tel Nederland Pfizer BV Tel: +31 (0) Norge Pfizer AS Tlf: Österreich Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) Polska Pfizer Polska Sp.zo.o Tel.: Portugal Laboratórios Pfizer, Lda. Tel:

11 Ireland Pfizer Healthcare Ireland Tel: Ísland Vistor hf. Sími: Italia Pfizer Italia S.r.l. Tel: Κύπρος Geo. Pavlides & Araouzos Ltd. Tηλ.: Latvija Pfizer Luxembourg SARL filiale Latvjia Tel.: Slovenija Pfizer Luxembourg SARL Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana Tel.: Slovenská republika Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel.: Suomi/Finland Pfizer Oy Puh./Tel: +358 (0) Sverige Pfizer AB Tel: +46 (0) United Kingdom Pfizer Limited, Tel: +44 (0) Lietuva Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2006 Aan dit geneesmiddel is "voorwaardelijke toelating" gegeven. Dit betekent dat er meer gegevens beschiikbaar komen over dit geneesmiddel, vooral in de behandeling van nierkanker. SUTENT bleek de tumor te verschrompelen. Er wordt echter op meer informatie over de duur van dit effect gewacht. Het Europese Geneesmiddelen Bureau (EMEA) zal ieder jaar nieuwe informatie over het geneesmiddel bekijken en deze bijsluiter zal worden aangepast indien noodzakelijk. Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau (EMEA) Er zijn ook verwijzingen naar andere websites over zeldzame ziektes en behandelingen.

12 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER SUTENT 50 mg harde capsules Sunitinib Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. - Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. - Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. - Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts. In deze bijsluiter: 1. Wat is SUTENT en waarvoor wordt het gebruikt 2. Wat u moet weten voordat u SUTENT inneemt 3. Hoe wordt SUTENT ingenomen 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u SUTENT 6. Aanvullende informatie 1. WAT IS SUTENT EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT SUTENT is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van kanker; het voorkomt de activiteit van een speciale groep van proteïnen waarvan bekend is dat ze een rol spelen in de groei en de verspreiding van kankercellen. SUTENT zal uitsluitend aan u worden voorgeschreven door een arts die ervaring heeft met het behandelen van niercelkanker of gastro-intestinale stromale tumoren met geneesmiddelen. SUTENT is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van niercelkanker, een vorm van kanker van de nier waarbij de cellen van de nierbuisjes kwaadaardige veranderingen ondergaan. SUTENT wordt ook gebruikt bij de behandeling van kwaadaardige gastro-intestinale stromale tumor (GIST). GIST is een vorm van kanker van de maag en de darmen. Het ontstaat door ongecontroleerde celgroei uit het steunweefsel van deze organen. SUTENT remt de groei van deze cellen. Heeft u vragen over hoe SUTENT werkt of waarom dit geneesmiddel aan u is voorgeschreven, raadpleeg dan uw arts. 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U SUTENT INNEEMT Volg alle instructies van uw arts nauwkeurig op, zelfs als ze afwijken van de algemene informatie zoals die is opgenomen in deze bijsluiter. Neem SUTENT niet in:

13 - als u allergisch (overgevoelig) bent voor sunitinib of voor één van de andere bestanddelen van SUTENT. Wees extra voorzichtig met SUTENT - als u nier- of leverproblemen heeft of heeft gehad - als u lijdt aan verhoogde bloeddruk - als u zwanger bent of denkt zwanger te zijn (zie hieronder voor details) - als u borstvoeding geeft (zie hieronder voor details) als één van deze waarschuwingen op u van toepassing is, vertel het uw arts voordat u SUTENT inneemt. Inname in combinatie met andere geneesmiddelen Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen, met inbegrip van kruidenmiddelen (alle geneesmiddelen die de concentratie van SUTENT kunnen verhogen zoals ketoconazol, ritonavir, itraconazol, erytromycine, claritromycine; of alle geneesmiddelen die de concentratie van SUTENT kunnen verlagen, zoals dexamethason, fenytoïne, carbamazepine, rifampicine, fenobarbital of Hypericum perforatum, ook bekend als St.-Janskruid). Inname van SUTENT met voedsel en drank SUTENT kan zowel met als zonder voedsel worden ingenomen; neem SUTENT niet in met grapefruitsap (pompelmoessap). Zwangerschap en borstvoeding Vertel het uw arts, als u zwanger bent of denkt zwanger te zijn. SUTENT kan niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap tenzij er een duidelijke noodzaak bestaat. Uw arts zal met u het mogelijke risico bespreken van het gebruik van SUTENT tijdens de zwangerschap. Gedurende behandeling met SUTENT worden vrouwen die zwanger zouden kunnen worden, geadviseerd gebruik te maken van effectieve anticonceptie. Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. Geef geen borstvoeding tijdens de behandeling met SUTENT. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Wees extra voorzichtig met het besturen van motorvoertuigen of het gebruik van machines, als u duizelig wordt of als u zich bijzonder moe voelt. 3. HOE WORDT SUTENT GEBRUIKT Uw arts zal een voor u geschikte dosering voorschrijven. Het wordt aanbevolen om SUTENT gedurende 28 dagen (4 weken) in te nemen, gevolgd door een rustpauze (geen geneesmiddel) van 14 dagen (2 weken) in een 6-wekelijkse cyclus. Uw arts bepaalt hoeveel behandelcycli u nodig heeft. Wat u moet doen als u meer van SUTENT heeft ingenomen dan u zou mogen Neem onmiddellijk contact op met uw arts, als u per ongeluk teveel capsules heeft ingenomen. Het kan zijn dat u medische behandeling nodig heeft.

14 Wat u moet doen wanneer u bent vergeten SUTENT in te nemen Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals alle geneesmiddelen kan SUTENT bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. Zeer vaak voorkomende bijwerkingen die waarschijnlijk meer dan 10 op de 100 personen kunnen krijgen: pijn/irritatie van de mond, pijnlijke zweertjes in de mond, smaakstoornissen, van streek geraakte maag, misselijkheid, braken, diarree, verstopping, buikpijn, verlies van eetlust huidverkleuring, verandering van haarkleur, huiduitslag op de handpalmen en de voetzolen, blaren, droogheid van de huid vermoeidheid, verhoogde bloeddruk, migraine vermindering van het aantal rode en/of witte bloedcellen Andere mogelijke bijwerkingen die waarschijnlijk 1 tot 10 op de 100 personen kunnen krijgen: verminderde activiteit van de schildklier, verminderde hartdoorbloeding neusbloeding, abnormaal gekleurde urine, overmatige traanafscheiding gewrichtspijn, spierpijn, overmatig vocht in de weefsels, met inbegrip van de weefsels rond de ogen abnormaal gevoel van de huid, kortademigheid haaruitval, gewichtsverlies Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts. 5. HOE BEWAART U SUTENT - Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden. - Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. - Gebruik SUTENT niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking na EXP. - Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat SUTENT - Het werkzame bestanddeel is sunitinib (als malaatzout). - De andere bestanddelen zijn mannitol, natriumcroscarmellose, povidon en magnesiumstearaat. De capsulehuls bestaat uit gelatine, geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172), zwart ijzeroxide (E172) en titaandioxide (E171). De drukinkt bevat schellak, propyleenglycol, natriumhydroxide, povidon en titaandioxide. Hoe ziet SUTENT er uit en de inhoud van de verpakking

15 SUTENT wordt geleverd als harde gelatine capsules met een karamelkleurige bovenste capsulehelft en een karamelkleurige onderste capsulehelft, met in witte opdruk Pfizer op de bovenste capsulehelft en STN 50 mg op de onderste capsulehelft. Het is beschikbaar in flacons van 30 capsules. Registratiehouder Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich, Kent CT13 9NJ Verenigd Koninkrijk Fabrikant Pfizer Italia S.r.l. Via del Commercio Zona Industriale - IT Marino del Tronto (Ascoli Piceno) Italië Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen: België/Belgique/Belgien Pfizer S.A. / N.V. Tél/Tel: +32 (0) Česká republika Pfizer s.r.o. Tel.: Danmark Pfizer ApS Tlf: Deutschland Pfizer Pharma GmbH Tel: +49 (0) Eesti Pfizer Luxembourg SARL, Eesti filiaal Tel.: Ελλάδα Pfizer Hellas A.E. Τηλ: España Pfizer S.A. Tél: France Pfizer Tél: +33 (0) Luxembourg/Luxemburg Pfizer S.A. Tél/Tel: +32 (0) Magyarország Pfizer Kft. Tel.: Malta V.J. Salomone Pharma Ltd. Tel Nederland Pfizer BV Tel: +31 (0) Norge Pfizer AS Tlf: Österreich Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) Polska Pfizer Polska Sp.zo.o Tel.: Portugal Laboratórios Pfizer, Lda. Tel:

16 Ireland Pfizer Healthcare Ireland Tel: Ísland Vistor hf. Sími: Italia Pfizer Italia S.r.l. Tel: Κύπρος Geo. Pavlides & Araouzos Ltd. Tηλ.: Latvija Pfizer Luxembourg SARL filiale Latvjia Tel.: Slovenija Pfizer Luxembourg SARL Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana Tel.: Slovenská republika Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel.: Suomi/Finland Pfizer Oy Puh./Tel: +358 (0) Sverige Pfizer AB Tel: +46 (0) United Kingdom Pfizer Limited, Tel: +44 (0) Lietuva Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2006 Aan dit geneesmiddel is "voorwaardelijke toelating" gegeven. Dit betekent dat er meer gegevens beschiikbaar komen over dit geneesmiddel, vooral in de behandeling van nierkanker. SUTENT bleek de tumor te verschrompelen. Er wordt echter op meer informatie over de duur van dit effect gewacht. Het Europese Geneesmiddelen Bureau (EMEA) zal ieder jaar nieuwe informatie over het geneesmiddel bekijken en deze bijsluiter zal worden aangepast indien noodzakelijk. Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau (EMEA) Er zijn ook verwijzingen naar andere websites over zeldzame ziektes en behandelingen.

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Bijsluiter: informatie voor de gebruiker VYNDAQEL 20 mg zachte capsules tafamidis Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. VYNDAQEL 20 mg zachte capsules tafamidis

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. VYNDAQEL 20 mg zachte capsules tafamidis BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS VYNDAQEL 20 mg zachte capsules tafamidis Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later

Nadere informatie

BIJSLUITER. Vergunninghouder voor het in de handel brengen en fabrikant:

BIJSLUITER. Vergunninghouder voor het in de handel brengen en fabrikant: BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. - Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. VIAGRA 50 mg filmomhulde tabletten Sildenafilcitraat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. VIAGRA 50 mg filmomhulde tabletten Sildenafilcitraat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VIAGRA 50 mg filmomhulde tabletten Sildenafilcitraat Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER B. BIJSLUITER 60 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Tarceva 25 mg filmomhulde tabletten Tarceva 100 mg filmomhulde tabletten Tarceva 150 mg filmomhulde tabletten Erlotinib Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

1. Wat is Fexofenadine HCl ratiopharm en waarvoor wordt het gebruikt. 2. Wat u moet weten voordat u Fexofenadine HCl ratiopharm gebruikt

1. Wat is Fexofenadine HCl ratiopharm en waarvoor wordt het gebruikt. 2. Wat u moet weten voordat u Fexofenadine HCl ratiopharm gebruikt BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg, filmomhulde tabletten Fexofenadine HCl ratiopharm 180 mg, filmomhulde tabletten Fexofenadinehydrochloride Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Aerius 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Aerius 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Aerius 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Baraclude 0,5 mg filmomhulde tabletten entecavir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Baraclude 0,5 mg filmomhulde tabletten entecavir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Baraclude 0,5 mg filmomhulde tabletten entecavir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Tamiflu 75 mg harde capsules Oseltamivir

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Tamiflu 75 mg harde capsules Oseltamivir BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Tamiflu 75 mg harde capsules Oseltamivir Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Ferriprox 500 mg filmomhulde tabletten Deferipron

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Ferriprox 500 mg filmomhulde tabletten Deferipron BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Ferriprox 500 mg filmomhulde tabletten Deferipron Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Januvia 50 mg filmomhulde tabletten sitagliptine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Januvia 50 mg filmomhulde tabletten sitagliptine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Januvia 50 mg filmomhulde tabletten sitagliptine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont.

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER SIBELIUM 10 mg tabletten flunarizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OMACOR 1000 mg zachte capsules, 460 mg/380 mg. (ethylesters van Omega 3 vetzuren 90)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OMACOR 1000 mg zachte capsules, 460 mg/380 mg. (ethylesters van Omega 3 vetzuren 90) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER OMACOR 1000 mg zachte capsules, 460 mg/380 mg (ethylesters van Omega 3 vetzuren 90) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Bijsluiter: informatie voor de gebruiker VYNDAQEL 20 mg zachte capsules tafamidismeglumine Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden

Nadere informatie

Levocetirizine dihcl 5 PCH, filmomhulde tabletten 5mg Levocetirizine dihydrochloride

Levocetirizine dihcl 5 PCH, filmomhulde tabletten 5mg Levocetirizine dihydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl 5 PCH, 5mg Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Mozobil 20 mg/ml oplossing voor injectie plerixafor

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Mozobil 20 mg/ml oplossing voor injectie plerixafor Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Mozobil 20 mg/ml oplossing voor injectie plerixafor Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RILUTEK 50 mg filmomhulde tabletten Riluzol

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RILUTEK 50 mg filmomhulde tabletten Riluzol Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RILUTEK 50 mg filmomhulde tabletten Riluzol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Trajenta 5 mg filmomhulde tabletten linagliptine

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Trajenta 5 mg filmomhulde tabletten linagliptine Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Trajenta 5 mg filmomhulde tabletten linagliptine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ACOMPLIA 20 mg filmomhulde tabletten (rimonabant) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ACOMPLIA 20 mg filmomhulde tabletten (rimonabant) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u 23 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ACOMPLIA 20 mg filmomhulde tabletten (rimonabant) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine Teva 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine Teva 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine Teva 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie

Kinderen en jongeren tot 18 jaar Ofev mag niet worden ingenomen door kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar Ofev mag niet worden ingenomen door kinderen en jongeren tot 18 jaar. Bijsluiter: informatie voor de patiënt Ofev 150 mg zachte capsules Nintedanib Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld.

Nadere informatie

1. WAT IS ZENAPAX EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT 2 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ZENAPAX TOEGEDIEND WORDT 2 3. HOE WORDT ZENAPAXTOEGEDIEND?

1. WAT IS ZENAPAX EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT 2 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ZENAPAX TOEGEDIEND WORDT 2 3. HOE WORDT ZENAPAXTOEGEDIEND? Roche Nederland B.V. Patiëntenbijsluiter Zenapax Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. - Raadpleeg

Nadere informatie

SUTE 056 NL PIL 25Jun2015 Page 1

SUTE 056 NL PIL 25Jun2015 Page 1 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker SUTENT 12,5 mg harde capsules SUTENT 25 mg harde capsules SUTENT 37,5 mg harde capsules SUTENT 50 mg harde capsules Sunitinib Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Galvus 50 mg tabletten Vildagliptine

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Galvus 50 mg tabletten Vildagliptine Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Galvus 50 mg tabletten Vildagliptine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009)

BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009) BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Effortil 7,5 mg/1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing (etilefrine hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Claritine, tabletten 10 mg Claritine, stroop 1 mg/ml Loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Claritine, tabletten 10 mg Claritine, stroop 1 mg/ml Loratadine - PIL 1/6 - BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Claritine, tabletten 10 mg Claritine, stroop 1 mg/ml Loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 500 mg/200 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ANGIN-SAN keelspray ANGIN-SAN zuigtabletten. Dequalinium chloride Lidocaïne hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ANGIN-SAN keelspray ANGIN-SAN zuigtabletten. Dequalinium chloride Lidocaïne hydrochloride BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ANGIN-SAN keelspray ANGIN-SAN zuigtabletten Dequalinium chloride Lidocaïne hydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Zavesca 100 mg harde capsules Miglustaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Zavesca 100 mg harde capsules Miglustaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Zavesca 100 mg harde capsules Miglustaat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter,

Nadere informatie

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet B. BIJSLUITER OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tablet Version:W.Somer.-15-5-2012 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tabletten glucosamine Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Mozobil 20 mg/ml oplossing voor injectie plerixafor

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Mozobil 20 mg/ml oplossing voor injectie plerixafor Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Mozobil 20 mg/ml oplossing voor injectie plerixafor Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Barnidipine hydrochloride 10 mg, capsules met gereguleerde afgifte 9,3 mg Barnidipine hydrochloride 20 mg, capsules met gereguleerde afgifte 18,6 mg barnidipine

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. PROGESTOGEL 1% gel. Progesteron

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. PROGESTOGEL 1% gel. Progesteron BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER PROGESTOGEL 1% gel Progesteron Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter. Het kan

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. CIALIS 5 mg filmomhulde tabletten tadalafil

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. CIALIS 5 mg filmomhulde tabletten tadalafil BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER CIALIS 5 mg filmomhulde tabletten tadalafil Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride Paludrine Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

Clindamycin Sandoz 150 mg capsules, hard Clindamycin Sandoz 300 mg capsules, hard

Clindamycin Sandoz 150 mg capsules, hard Clindamycin Sandoz 300 mg capsules, hard BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Clindamycin Sandoz 150 mg capsules, hard Clindamycin Sandoz 300 mg capsules, hard Clindamycine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. DIFICLIR 200 mg filmomhulde tabletten Fidaxomicine

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. DIFICLIR 200 mg filmomhulde tabletten Fidaxomicine B. BIJSLUITER 1 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker DIFICLIR 200 mg filmomhulde tabletten Fidaxomicine Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Rivastigmine Actavis 6 mg hard capsules Rivastigmine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Rivastigmine Actavis 6 mg hard capsules Rivastigmine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Rivastigmine Actavis 6 mg hard capsules Rivastigmine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt Version 2008_11 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER PARACETAMOL COMP. APOTEX, TABLETTEN paracetamol en coffeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

Na consultatie herziene vertaling van de QRD-template

Na consultatie herziene vertaling van de QRD-template Na consultatie herziene vertaling van de QRD-template Deelrapport voortkomend uit het adviestraject Het verbeteren van de begrijpelijkheid van patiëntenbijsluiters 10 juli 2009 Dr. Leo Lentz UiL-OTS Universiteit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Claritine 10 mg tabletten Claritine 10 mg bruistabletten Claritine Reditabs 10 mg lyophilisaten voor oraal gebruik Loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Hycamtin 0,25 mg Hycamtin 1 mg. harde capsules topotecan

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Hycamtin 0,25 mg Hycamtin 1 mg. harde capsules topotecan Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Hycamtin 0,25 mg Hycamtin 1 mg harde capsules topotecan Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Salagen 5 mg filmomhulde tabletten. Pilocarpinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Salagen 5 mg filmomhulde tabletten. Pilocarpinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Salagen 5 mg filmomhulde tabletten Pilocarpinehydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. -

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Donnafyta Premens, filmomhulde tabletten. Agni casti extractum siccum

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Donnafyta Premens, filmomhulde tabletten. Agni casti extractum siccum BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Donnafyta Premens, filmomhulde tabletten Agni casti extractum siccum Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. IBRANCE 75 mg harde capsules IBRANCE 100 mg harde capsules IBRANCE 125 mg harde capsules palbociclib

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. IBRANCE 75 mg harde capsules IBRANCE 100 mg harde capsules IBRANCE 125 mg harde capsules palbociclib Bijsluiter: informatie voor de patiënt IBRANCE 75 mg harde capsules IBRANCE 100 mg harde capsules IBRANCE 125 mg harde capsules palbociclib Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Wilzin 25 mg harde capsules Wilzin 50 mg harde capsules zink

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Wilzin 25 mg harde capsules Wilzin 50 mg harde capsules zink BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Wilzin 25 mg harde capsules Wilzin 50 mg harde capsules zink Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. -

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Tractocile 6,75 mg/0,9 ml oplossing voor injectie Atosiban

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Tractocile 6,75 mg/0,9 ml oplossing voor injectie Atosiban Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Tractocile 6,75 mg/0,9 ml oplossing voor injectie Atosiban Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009)

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Effortil 5 mg tabletten (etilefrine hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Aerius 0,5 mg/ml drank desloratadine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Aerius 0,5 mg/ml drank desloratadine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Aerius 0,5 mg/ml drank desloratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar

Nadere informatie

BIJLAGE II VERGUNNINGHOUDER VERANTWOORDELIJK VOOR IMPORT EN VRIJGIFTE, VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK

BIJLAGE II VERGUNNINGHOUDER VERANTWOORDELIJK VOOR IMPORT EN VRIJGIFTE, VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK BIJLAGE II VERGUNNINGHOUDER VERANTWOORDELIJK VOOR IMPORT EN VRIJGIFTE, VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK 1 A. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR DE VERVAARDIGING Fabrikant

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop Dextromethorfanhydrobromide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND B. BIJSLUITER BIJSLUITER VOOR: Trocoxil 6mg kauwtabletten voor honden Trocoxil 20mg kauwtabletten voor honden Trocoxil 30mg kauwtabletten voor honden Trocoxil 75mg kauwtabletten voor honden Trocoxil 95mg

Nadere informatie

Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen anderen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen anderen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 2,5 Ibandroninezuur mg filmomhulde tabletten 54 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BONVIVA Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen anderen. Heeft u nog vragen,

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Integrilin 0,75 mg/ml oplossing voor infusie eptifibatide

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Integrilin 0,75 mg/ml oplossing voor infusie eptifibatide B. BIJSLUITER 1 Bijsluiter: informatie voor de patiënt Integrilin 0,75 mg/ml oplossing voor infusie eptifibatide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn? Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. - Heeft u nog vragen.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel

Nadere informatie

als u recent een beroerte of een hartaanval heeft gehad of wanneer u een lage bloeddruk heeft.

als u recent een beroerte of een hartaanval heeft gehad of wanneer u een lage bloeddruk heeft. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VIAGRA 25 mg filmomhulde tabletten VIAGRA 50 mg filmomhulde tabletten VIAGRA 100 mg filmomhulde tabletten Sildenafilcitraat Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. TAMSULOSINE HCL 0,4 MG RETARD KATWIJK tamsulosine hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. TAMSULOSINE HCL 0,4 MG RETARD KATWIJK tamsulosine hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER TAMSULOSINE HCL 0,4 MG RETARD KATWIJK tamsulosine hydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Urfadyn PL 100 mg harde capsules Nifurtoïnol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. ADCIRCA 20 mg filmomhulde tabletten tadalafil

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. ADCIRCA 20 mg filmomhulde tabletten tadalafil Bijsluiter: informatie voor de gebruiker ADCIRCA 20 mg filmomhulde tabletten tadalafil Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. ECALTA 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie Anidulafungine

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. ECALTA 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie Anidulafungine Bijsluiter: informatie voor de gebruiker ECALTA 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie Anidulafungine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. EMADINE 0,5 mg/ml Oogdruppels, oplossing. Emedastine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. EMADINE 0,5 mg/ml Oogdruppels, oplossing. Emedastine Bijsluiter: informatie voor de patiënt EMADINE 0,5 mg/ml Oogdruppels, oplossing. Emedastine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet.

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet. B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet. Version:W.S.-12-11-2013 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet glucosamine Lees de hele

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Revatio 0,8 mg/ml oplossing voor injectie Sildenafil

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Revatio 0,8 mg/ml oplossing voor injectie Sildenafil Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Revatio 0,8 mg/ml oplossing voor injectie Sildenafil Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gebruikt want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

Glucophage 500 bijsluiter 21-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6

Glucophage 500 bijsluiter 21-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 500 bijsluiter 21-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 500, omhulde tabletten 500 mg Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter,

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Bridion 100 mg/ml oplossing voor injectie sugammadex

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Bridion 100 mg/ml oplossing voor injectie sugammadex Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Bridion 100 mg/ml oplossing voor injectie sugammadex Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Sandoz B.V. Page 1/6 Loperamide HCl Sandoz 2 mg, capsules V3 RVG Package Leaflet augustus 2011

Sandoz B.V. Page 1/6 Loperamide HCl Sandoz 2 mg, capsules V3 RVG Package Leaflet augustus 2011 Sandoz B.V. Page 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER loperamide hydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER. vs

BIJSLUITER. vs BIJSLUITER vs. 2016.01 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ANGINOL LIDOCAINE zuigtabletten Dequalinium chloride Lidocaïne hydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Glucomed 625 mg tabletten. Glucosamine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Glucomed 625 mg tabletten. Glucosamine BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Glucomed 625 mg tabletten Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCO RHINATHIOL 2% siroop kinderen MUCO RHINATHIOL 2% siroop kinderen, zonder suiker MUCO RHINATHIOL 5% siroop volwassenen MUCO RHINATHIOL 5% siroop volwassenen,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc, tabletten 8 of 16 mg Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Keppra 1000 mg filmomhulde tablet Levetiracetam

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Keppra 1000 mg filmomhulde tablet Levetiracetam BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Keppra 1000 mg filmomhulde tablet Levetiracetam Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. HBVAXPRO 40 microgram, suspensie voor injectie Hepatitis B-vaccin (rdna)

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. HBVAXPRO 40 microgram, suspensie voor injectie Hepatitis B-vaccin (rdna) Bijsluiter: informatie voor de gebruiker HBVAXPRO 40 microgram, suspensie voor injectie Hepatitis B-vaccin (rdna) Lees goed de hele bijsluiter voordat u gevaccineerd wordt want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Vermox 100 mg tabletten. Mebendazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Vermox 100 mg tabletten. Mebendazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Vermox 100 mg tabletten Mebendazol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Glivec 100 mg filmomhulde tabletten Imatinib

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Glivec 100 mg filmomhulde tabletten Imatinib Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Glivec 100 mg filmomhulde tabletten Imatinib Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld.

Nadere informatie

1. Wat is Sandomigran en waarvoor wordt het gebruikt

1. Wat is Sandomigran en waarvoor wordt het gebruikt Novartis Pharma Arnhem BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Sandomigran 0,5 mg, omhulde tabletten 0,5 mg Sandomigran 1,5 mg, omhulde tabletten 1,5 mg pizotifeenwaterstofmalaat Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

DONACOM 1178 mg poeder voor drank

DONACOM 1178 mg poeder voor drank Bijsluiter: Informatie voor gebruikers DONACOM 1178 mg poeder voor drank Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Bijsluiter: informatie voor de patiënt Bijsluiter: informatie voor de patiënt Entresto 24 mg/26 mg filmomhulde tabletten Entresto 49 mg/51 mg filmomhulde tabletten Entresto 97 mg/103 mg filmomhulde tabletten sacubitril/valsartan Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter. Het

Nadere informatie

BIJSLUITER. Fabrikant: Eli Lilly and Company Ltd., Kingsclere Road, Basingstoke, Hampshire, RG21 6XA. Verenigd Koninkrijk.

BIJSLUITER. Fabrikant: Eli Lilly and Company Ltd., Kingsclere Road, Basingstoke, Hampshire, RG21 6XA. Verenigd Koninkrijk. BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. - Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Taltz 80 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen. ixekizumab

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Taltz 80 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen. ixekizumab Bijsluiter: informatie voor de patiënt Taltz 80 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen ixekizumab Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Januvia 25 mg filmomhulde tabletten. sitagliptine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Januvia 25 mg filmomhulde tabletten. sitagliptine Bijsluiter Pagina 1/7 Bijsluiter: informatie voor de patiënt Januvia 25 mg filmomhulde tabletten sitagliptine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loratadine 10 PCH, Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Glucophage 850 bijsluiter 12-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6

Glucophage 850 bijsluiter 12-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 850 bijsluiter 12-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 850, omhulde tabletten 850 mg Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter,

Nadere informatie

FOSRENOL 250 mg, 500 mg, 750 mg en 1000 mg kauwtabletten lanthaan

FOSRENOL 250 mg, 500 mg, 750 mg en 1000 mg kauwtabletten lanthaan BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER FOSRENOL 250 mg, 500 mg, 750 mg en 1000 mg kauwtabletten lanthaan Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Xelevia 50 mg filmomhulde tabletten Sitagliptine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Xelevia 50 mg filmomhulde tabletten Sitagliptine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Xelevia 50 mg filmomhulde tabletten Sitagliptine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. CIALIS 20 mg filmomhulde tabletten tadalafil

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. CIALIS 20 mg filmomhulde tabletten tadalafil BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER CIALIS 20 mg filmomhulde tabletten tadalafil Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

2. Wat u moet weten voordat u DA Paracetamol met Coffeïne 500 mg/50 mg gebruikt

2. Wat u moet weten voordat u DA Paracetamol met Coffeïne 500 mg/50 mg gebruikt Module 1 ADMINISTRATIVE INFORMATION... Page: 1.3.1.1-1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DA PARACETAMOL MET COFFEÏNE 500 MG/50 MG, TABLETTEN paracetamol

Nadere informatie

De overige bestanddelen van de tabletten zijn: lactose; magnesiumstearaat; maïszetmeel; natriumlaurylsulfaat; polyvinylpyrrolidon.

De overige bestanddelen van de tabletten zijn: lactose; magnesiumstearaat; maïszetmeel; natriumlaurylsulfaat; polyvinylpyrrolidon. INFORMATIE VOOR DE PATIENT LOMIR LOMIR SRO Lees de bijsluiter regelmatig vóór gebruik, ook als u Lomir al eerder gebruikte. De informatie kan namelijk sinds een vorige verpakking vernieuwd zijn. ALGEMENE

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Desloratadine Teva 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Desloratadine Teva 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Desloratadine Teva 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. -

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. IMODIUM Plus, tabletten Loperamidehydrochloride Simeticon

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. IMODIUM Plus, tabletten Loperamidehydrochloride Simeticon Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er IMODIUM Plus, tabletten Loperamidehydrochloride Simeticon Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Calciumgluconaat Teva 500 mg met pepermuntsmaak, kauwtabletten

Calciumgluconaat Teva 500 mg met pepermuntsmaak, kauwtabletten 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Calciumgluconaat Teva 500 mg met pepermuntsmaak, calciumgluconaat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Ikorel 10, tabletten 10 mg Ikorel 20, tabletten 20 mg nicorandil BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Laxido Natuur Poeder voor drank

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Laxido Natuur Poeder voor drank BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Laxido Natuur Poeder voor drank Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift

Nadere informatie

Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide

Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide PIL (NL) Yomesan tabletten 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Sebivo 600 mg filmomhulde tabletten Telbivudine

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Sebivo 600 mg filmomhulde tabletten Telbivudine Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Sebivo 600 mg filmomhulde tabletten Telbivudine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide EG 2 mg capsules, hard. Loperamidehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide EG 2 mg capsules, hard. Loperamidehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loperamide EG 2 mg capsules, hard Loperamidehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Exelon 1,5 mg harde capsules Exelon 3,0 mg harde capsules Exelon 4,5 mg harde capsules Exelon 6,0 mg harde capsules rivastigmine Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie