De hervorming van de wijnsector van de EU

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De hervorming van de wijnsector van de EU"

Transcriptie

1 E u r o p e s e C o m m i s s i e D i r e c t o r a a t - g e n e r a a l L a n d b o u w e n p l a t t e l a n d s o n t w i k k e l i n g Europese Commissie De inhoud van deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en is juridisch niet bindend. Voor verdere informatie Wetstraat 200, B-1049 Brussel, België Telefoon Directe lijn (+32) Centraal telefoonnummer (+32) Fax (+32) Internet Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie Gratis nummer (*): (*) Als u mobiel of in een telefooncel of hotel belt, hebt u misschien geen toegang tot gratis nummers of kunnen kosten worden aangerekend. Europese Gemeenschappen, 2007 Printed in Germany GEDRUKT OP CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER De hervorming van de wijnsector van de EU Een kans om te pakken photo fotolia.com 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 KF NL-C

2 Vo o r w o o r d Europa mag trots zijn op wat met recht en rede parels aan de kroon van zijn landbouwsector mogen worden genoemd: zijn wijnen, die in een aantal van de prachtigste Europese regio s worden geproduceerd en door het wijndrinkende publiek worden gesmaakt als de beste ter wereld. Toch maakt de wijnsector een moeilijke periode door, niettegenstaande de eeuwenoude tradities en de uitgebreide expertise die onze wijntelers in huis hebben. Ons marktaandeel krimpt, nu de dynamische producenten van de nieuwe wereld op het toneel zijn verschenen. In plaats van te investeren in het terug veroveren van dat marktaandeel, geven wij bovendien te veel geld uit aan het verwijderen van overschotten. Precies daarom ben ik vastbesloten de steun die wij aan onze wijnsector verlenen, radicaal te hervormen. Er zijn talrijke maatregelen mogelijk om het enorme potentieel van de sector vrij te maken. Onze ideeën daarover worden in deze brochure uiteengezet. Mocht u na het lezen van de brochure opmerkingen hebben, dan lees ik die graag op mijn blog: Ik hoop dat u deze uiteenzetting interessant en informatief vindt. W i j n e t i k e t t e n d e c o n s u m e n t d e i n f o r m a t i e g e v e n d i e h i j n o d i g h e e f t Europa produceert s werelds grootste wijnen en biedt daarbij ook nog de meest uitgebreide selectie. Het gamma van de wijnmakers in meer dan de helft van de 27 EU lidstaten varieert van kwaliteitswijn uit regio s zoals Bordeaux, Chianti, Rioja, Franken, Douro, Tokaj, om er maar een paar te noemen, tot talrijke eveneens uitstekende wijnen uit andere regio s. Elke smaak, elk budget vindt zijn gading de keuze is zelfs zo groot dat veel consumenten de meeste wijnen niet kennen en hun weg in het aanbod zoeken aan de hand van de informatie op het etiket. Probleem is dat de bestaande etiketteringsvoorschriften niet de mogelijkheid bieden om op alle wijnen betrouwbare basisgegevens, zoals oogstjaar en druivensoort, te vermelden, terwijl de consument deze daar verwacht en deze informatie wél op de nieuwe wereldwijnen vermeld staat. Andere consumenten gaan dan weer op zoek naar wijn uit een bekend wijndistrict. Uit marktstudies blijkt dat de consument slechts moeizaam zijn weg vindt in de bestaande wildgroei aan geografische aanduidingen en bijgevolg verstoken blijft van de rijkgeschakeerde diversiteit aan Europese wijnen. Alle wijnen volgens dezelfde basisregels te etiketteren; De vermelding van het wijnstokras en het oogstjaar op het etiket mogelijk te maken; Een duidelijk en coherent EU kader voor geografische aanduidingen vast te stellen; Een speciaal budget ter beschikking te stellen voor voorlichtingscampagnes waarin deze Europese geografische aanduidingen aan de consumenten in de EU en in derde landen worden verduidelijkt. De consument de informatie geven die hij nodig heeft Mariann Fischer Boel Commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling 2 3

3 Vo l d o e n a a n d e v r a a g v a n d e c o n s u m e n t : Kw a l i t e i t, o o r s p r o n g e n d e b e s t e o e n o l o g i s c h e p r o c e d é s Welke kwaliteit heeft dit levensmiddel? Waar komt het vandaan? Is het veilig? Eén voor één vragen die de consument van vandaag bezighouden. Hij wil dus ook weten waarvan en hoe zijn wijn wordt gemaakt. De Europese consument wil bovendien dat de beste oenologische procedés blijven bestaan en staat tegelijkertijd positief tegenover technologische ontwikkelingen die de kwaliteit en traceerbaarheid verbeteren en vaak meer waar voor zijn geld opleveren. De oorsprong moet duidelijk worden vermeld en bedrog op dat gebied onmogelijk worden gemaakt dankzij traceerbaarheids en controlesystemen. Producenten moeten zich bovendien aanpassen aan de veranderende smaak van de consument en gebruik maken van de beste en recentste oenologische procedés. Het huidige systeem manoeuvreert de Europese wijnproducenten in een nadelige positie. Waar producenten uit derde landen hun oenologische procedés kunnen moderniseren zodra nieuwe methoden unaniem door de Internationale Wijnorganisatie zijn erkend, daar moeten de EU producenten wachten op de goedkeuring van de ministers van Landbouw in de Raad die soms pas jaren na dato hun fiat geven. De concurrenten van buiten de EU kunnen inmiddels sneller op de vraag van de consument inspelen en maken dankbaar gebruik van deze tussenperiode om een aandeel van de markt in te palmen. G e n i e t e n v a n w i j n m e t m a t e Bedwelmende aroma s en subtiele smaaktoetsen maken wijn tot een heerlijke drank die echter ook alcohol bevat en dus op een verantwoorde manier moet worden gedegusteerd. De nieuwe generatie wijndrinkers geeft voorrang aan smaak en associeert een kwalitatief hoogstaande wijn niet met een hoger alcoholgehalte. Marktonderzoek toont bovendien aan dat er vraag is naar wijn met een lager alcoholgehalte wat niet onlogisch is gezien de bezorgdheid over de effecten van alcoholgebruik op de volksgezondheid. Voorlichtingscampagnes ter bevordering van een verantwoorde en matige wijnconsumptie te cofinancieren. Voldoen aan de vraag van de consument Controle en traceerbaarheidsinstrumenten te gebruiken bij het beheer van de wijnkwaliteit; Het verbod op intense persing te handhaven om de wijnkwaliteit te garanderen; Wijnmakers in de EU toe te staan internationaal erkende oenologische procedés te gebruiken voor de productie van exportwijn, en, na een vereenvoudigde goedkeuringsprocedure op EU niveau, ook voor wijn die in de EU wordt afgezet; Het verbod te handhaven op het gebruik van ingevoerde most bij de wijnproductie in de EU en op menging van ingevoerde en EU wijn, aangezien de controle van dergelijke praktijken technisch gezien moeilijk kan worden gegarandeerd. 4 5

4 W i j n g a a r d e n E e n a a n t a l v a n E u r o p a s m o o i s t e l a n d s c h a p p e n i n s t a n d h o u d e n Europese wijnen worden vaak geassocieerd met het prachtige landschap waarin ze worden geproduceerd. De wijngaarden zijn in de loop van de tijd het typische karakter van de streek gaan bepalen. Het is belangrijk dat dit typische karakter niet verloren gaat. De Commissie streeft daarom naar een hervorming van de wijnsector die de milieu-impact van de wijnproductie beperkt, vooral op het gebied van bodemerosie en verontreiniging, het gebruik van herbiciden en pesticiden en afvalbeheer. Een andere belangrijke opdracht bestaat erin de milieu-impact van het rooien van wijnstokken tot een minimum te beperken. Bij de stopzetting van de productie moeten de milieunormen in acht worden genomen en de gerooide percelen moeten worden onderhouden en landbouwkundig in goede staat blijven. In sommige bijzonder kwetsbare gebieden kan het rooien van wijngaarden een bedreiging voor het milieu vormen; rooiing in dergelijke gebieden moet dan ook beperkt of zelfs verboden worden. Alle wijnbouwgebieden op te nemen in de regeling die al geldt voor andere landbouwproducten en financiële steun koppelt aan de naleving van minimumnormen, met name op milieugebied; Strenge milieuvoorschriften toe te passen op het rooien van wijngaarden en de nationale autoriteiten de mogelijkheid te bieden het rooien in bijzonder kwetsbare gebieden aan banden te leggen; Financiële steunverlening voor het behoud van wijngaarden mogelijk te maken in regio's die hun wijnbouwgebieden beschouwen als landschappen die deel uitmaken van het cultureel erfgoed. W a a r o m i s i e d e r e e n h e t e r o v e r e e n s d a t d e w i j n s e c t o r v a n d e E U m o e t w o r d e n h e r v o r m d? Europa is veruit de grootste wijnproducent, exporteur en importeur ter wereld. Dat mag echter geen reden tot zelfgenoegzaamheid zijn, gelet op de problemen waarmee de wijnsector in de EU te kampen heeft niettegenstaande de enorme expertise en het harde werk die de Europese wijnen hun uitstekende reputatie hebben bezorgd. Europa voert weliswaar steeds meer wijn uit, maar de export uit de nieuwe wereld neemt een nog veel grotere vlucht. In landen waar meer en meer mensen de geneugten van wijn ontdekken, slaagt Europa er maar niet in een voldoende groot marktaandeel te veroveren. Tegelijkertijd blijft Europa zitten met grote hoeveelheden wijn waarvoor geen afzetmarkt wordt gevonden. Gevolg is dat de EU te veel geld ongeveer een half miljard euro per jaar uitgeeft aan het verwijderen, opslaan en tot alcohol distilleren van wijnoverschotten. Geld dat eigenlijk moet worden gebruikt voor het verbeteren van het marktevenwicht, het bevorderen van de kwaliteit en het promoten van Europese wijn in derde landen. Het concurrentievermogen van de wijnproducenten in de EU te verhogen, de reputatie van kwaliteitswijn uit de EU als de beste ter wereld te versterken en zowel in de EU als daarbuiten oude markten te recupereren en nieuwe te veroveren; Een wijnregeling met heldere, eenvoudige regels vast te stellen effectieve regels die bevorderlijk zijn voor het evenwicht tussen vraag en aanbod; Een wijnregeling tot stand te brengen die de beste tradities van de wijnproductie van de EU behoudt en het sociale en milieuweefsel van talrijke plattelandsgebieden versterkt. De wijnsector hervormen Het wijnlandschap en de wijntradities in stand houden 6 7

5 S i n d s j u n i : E e n i n t e n s e d i a l o o g e n l u i s t e r o e f e n i n g Tijdens de voorbereiding van het voorstel ter hervorming van de wijnsector heeft de Commissie overleg gepleegd met onafhankelijke deskundigen, overheden, wijnproducenten en andere betrokken partijen. Het afgelopen jaar heeft Mariann Fischer Boel, de commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling, talrijke wijnbouwregio s bezocht om haar oor te luisteren te leggen, informatie te verzamelen en haar standpunten te bespreken. De grote meerderheid van de betrokkenen vindt een diepgaande hervorming noodzakelijk, is het eens met de doelstellingen ervan en kan zich vinden in de analyse van de oorzaken die ten grondslag liggen aan het gebrek aan evenwicht op de markt. De grootste pijnpunten: Maatschappelijke en economische risico's bij te snel en te grootschalig rooien van wijnstokken; Dringende behoefte aan afzetbevorderings en promotiemaatregelen voor Europese wijnen; Het gevaar van kwaliteitsvermindering indien het verbod op het gebruik van ingevoerde most bij de wijnproductie in de EU en het verbod op menging van ingevoerde en EU wijn worden ingetrokken. Deze standpunten en problemen vormen, samen met het rapport over de wijnhervorming dat het Europees Parlement in februari 2007 heeft goedgekeurd, de achtergrond voor dit voorstel van de Commissie. 8 D e o o r z a k e n v a n d e w i j n o v e r s c h o t t e n b i j d e w o r t e l a a n p a k k e n Eén van de voornaamste doelstellingen van de hervorming is de markt weer in evenwicht brengen door de chronische wijnoverschotten te verminderen. Met de bestaande financiële steun is dit niet gelukt. Om middelen voor constructieve maatregelen vrij te maken, stelt de Commissie voor alle financiële steunmaatregelen voor distillatie, opslag en gebruik van most die niet tot een vermindering van de wijnoverschotten hebben geleid, af te schaffen. C o n s t r u c t i e v e m a a t r e g e l e n d i e z i j n a f g e s t e m d o p d e b e h o e f t e v a n d e l o k a l e w i j n p r o d u c e n t e n Opbouwende maatregelen die het concurrentievermogen van de Europese wijnbouwers kunnen versterken, zijn onder meer: modernisering van de productie, verbetering van de kwaliteit en de marktgerichtheid door herbeplanting of overschakeling naar andere wijnrassen, het promoten van wijn op exportmarkten en het creëren van een veiligheidsnet voor crisissituaties. Gezien de grote diversiteit in de Europese wijnsector is het zaak de oplossingen op de lokale behoeften toe te snijden. In het kader van een nationale enveloppe middelen aan elke wijnproducerende lidstaat toe te wijzen voor de financiering van aan de lokale behoeften aangepaste maatregelen; Deze middelen slechts te gebruiken voor vooraf vastgestelde constructieve maatregelen, zoals herstructurering van wijngaarden en/of omschakeling naar andere wijnstokrassen, promotie in derde landen en beheer van crisissituaties; Gemeenschappelijke regels vast te stellen om concurrentieverstoringen te voorkomen. 9 Maatregelen die na een jaar van dialoog zijn ontwikkeld

6 M i n d e r c o n c u r r e r e n d e p r o d u c e n t e n e e n a l t e r n a t i e f b i e d e n Een groot aantal producenten is nu al concurrerend of zal dat worden wanneer zij gebruik maken van de maatregelen in het kader van de voorgestelde hervorming. Anderen kunnen het echter alleen redden als hun wijn op kosten van de EU wordt opgeslagen en uiteindelijk vernietigd. In een toenemend concurrerende markt waar steun wordt verleend voor constructieve maatregelen en niet meer voor het verwijderen van overschotten, wordt het voor die producenten wellicht onmogelijk hun bedrijfsactiviteit op dezelfde voet voort te zetten. Gezien de moeilijke economische situatie moeten wijnbouwers die hun wijnstokken definitief willen rooien, in aanmerking komen voor financiële steun. Nadien kunnen zij omschakelen naar andere teelten. Vaak wordt echter de vraag gesteld of het verstandig is de beslissing over de toekomst van wijngaarden aan de wijnbouwers over te laten, vooral in vanuit milieuoogpunt gevoelige gebieden. Van 2008 tot 2013 een tijdelijke regeling toe te passen op grond waarvan voor ca hectare in totaal financiële steun wordt verleend aan wijnbouwers die beslissen hun wijngaarden definitief op te geven; Tot 2013 het aanleggen van nieuwe wijngaarden te beperken om misbruik van het systeem te voorkomen; Lidstaten de mogelijkheid te bieden het rooien in berggebieden en gebieden met specifieke milieueisen te beperken om nadelige milieugevolgen te voorkomen. C o n c u r r e r e n d e p r o d u c e n t e n i n s t a a t s t e l l e n h u n a m b i t i e w a a r t e m a k e n Succesvolle wijnmakers zijn tegenwoordig aan handen en voeten gebonden door het gebrek aan mogelijkheden om hun wijngaarden uit te breiden, terwijl de schaaleconomie die uit die uitbreiding zou voortvloeien, hun concurrentievermogen danig zou vergroten. Beperkingen op het gebied van geografische aanduidingen mogen dan zinvol zijn, het afnemen van uitbreidingskansen is dat niet. Aangezien de EU geen overschotten meer zal opkopen, zullen de wijnproducenten bij het plannen van hun productie voorzichtiger en marktgerichter te werk moeten gaan. Het aanplanten van wijnstokken vanaf 1 januari 2014 weer toe te staan om de wijnbouwers van de EU dezelfde kansen te bieden als hun concurrenten; De beperkingen op het areaal en de productieomstandigheden in het kader van de geografische aanduidingen te handhaven. D e b e s t a a n d e i n s t r u m e n t e n g e b r u i k e n o m d e E u r o p e s e w i j n s e c t o r t e v e r s t e r k e n In het kader van de plattelandsontwikkelingsprogramma s, die de Commissie sinds 2000 cofinanciert, kunnen middelen worden uitgetrokken voor de modernisering van de wijnsector. Tot dusver is echter nog geen geld voor dat doel gebruikt. De middelen omvatten steun voor het opstarten van jonge landbouwers, het beperken van milieuschade en het in stand houden van het platteland, investeringssteun, verwerkings en afzetsteun en steun voor de vervroegde uittreding van oudere producenten. Om het gebruik van deze plattelandsontwikkelingsmaatregelen in de wijnbouwregio s aan te moedigen, stelt de Commissie voor om een deel van de middelen voor de wijnsector over te hevelen naar plattelandsontwikkeling en dit geld te oormerken als voor de wijnproducerende regio s bestemde middelen. Het enorme potentieel van de wijnsector van de EU ontwikkelen 10 11

Concurrentie. Voor beter functionerende markten DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Concurrentie. Voor beter functionerende markten DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Concurrentie Voor beter functionerende markten Het concurrentiebeleid van de Europese Unie zorgt voor een gelijke en eerlijke concurrentie tussen bedrijven op de Europese interne

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

MAANDAG 14 JUNI 2010

MAANDAG 14 JUNI 2010 14-06-2010 1 MAANDAG 14 JUNI 2010 VOORZITTER: JERZY BUZEK Voorzitter (De vergadering wordt om 17.00 uur geopend) 1. Hervatting van de zitting De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement,

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA NL JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA Mededeling Deze uitgave is eigendom van het Europees Waarnemingscentrum

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 270c 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

Het investeringsplan. Vragen en antwoorden

Het investeringsplan. Vragen en antwoorden Het investeringsplan Vragen en antwoorden Inhoud 1. In welke zin is deze investeringsbenadering nieuw en anders?... 2 2. Waarom een nieuw Europees fonds voor strategische investeringen (EFSI)?... 2 3.

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 1 F.O.D. ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Rechtstreeks op internet: www.mineco.fgov.be Verantwoordelijke uitgever: Wettelijk depot:

Nadere informatie

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Handel Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei Nieuwe afzetmarkten leiden tot economische groei, maar alleen een actief vrijhandels- en investeringsbeleid van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

8949/12 roe/mak/rv 1 DG B 1

8949/12 roe/mak/rv 1 DG B 1 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 8 juni 2012 (13.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0287 (E) 2011/0280 (COD) 2011/0281 (COD) 2011/0285 (COD) 2011/0286 (COD) 2011/0282 (COD) 2011/0288 (COD)

Nadere informatie

Berichten uit Europa van de CDA-delegatie. daarin zijn terug te vinden. Dat staat in de tekst voor de slotonderhandelingen

Berichten uit Europa van de CDA-delegatie. daarin zijn terug te vinden. Dat staat in de tekst voor de slotonderhandelingen 14 juni 2003 EVP-ED Berichten uit Europa van de CDA-delegatie Verder in dit blad: Dubbelinterview Pieter van Geel en Ria Oomen over milieubeleid Dubbelinterview Maria van der Hoeven en Maria Martens over

Nadere informatie

EGESIF_14-0017. Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa

EGESIF_14-0017. Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa EGESIF_14-0017 Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa EGESIF_14-0017 Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde

Nadere informatie

Migratie en asiel. Bouwen aan een open en veilig Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Migratie en asiel. Bouwen aan een open en veilig Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Migratie en asiel Bouwen aan een open en veilig Europa Al sinds lang zoeken migranten hun toevlucht in Europa. Dat biedt mogelijkheden voor de Europese Unie (EU), maar brengt

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.9.2010 COM(2010) 472 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Breedband

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Parels van de Nederlandse maakindustrie

Parels van de Nederlandse maakindustrie Parels van de ederlandse maakindustrie YFER Straatweg 25 3621 BG BREUKELE T 0346-291641 F 0346-291671 E nyfer@nyfer.nl I www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd op initiatief en met ondersteuning van

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003 Advies over het voorontwerp van federaal plan Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003 Gevraagd door de Interdepartementale

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Kok. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de moties te stemmen. Daartoe wordt besloten.

Kok. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de moties te stemmen. Daartoe wordt besloten. Kok elementen: elektronische handel, luchtruim, het MBO en de concurrentiekrachtraad. Ik heb daarvan aangegeven hoe de komende tijd de verwachtingen zijn. Het zijn stuk voor stuk elementen die onzerzijds

Nadere informatie