RDW, verhuizen Is een vak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RDW, verhuizen Is een vak"

Transcriptie

1 RDW, verhuizen Is een vak

2 Agenda Wat is en doet de RDW eigenlijk? Het RDW-ICT bedrijf Van A naar B, besluiten en koersvastheid De verhuizing, hoe doe je dat? DO s & DON Ts

3 Wat is / doet de RDW?

4 Taken, missie en doelen RDW: partner in mobiliteit De RDW is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen. De RDW beschikt over een grote expertise door jarenlange ervaring met de uitvoering van wettelijke en opgedragen taken. Taken op het gebied van toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en handhaving, registratie, informatieverstrekking en documentafgifte. Taken die de RDW in nauwe samenwerking met diverse partners in de mobiliteitsketen uitvoert. Dit geeft de RDW een duidelijke positie in deze keten met als missie: RDW, partner in mobiliteit

5 Taken, missie en doelen Vier belangrijke opdrachten van de Nederlandse overheid Toelating Voertuigen en voertuigonderdelen toelaten op de Nederlandse en Europese markt. En vanuit veiligheids- en milieuaspecten controle uitoefenen op de technische staat van voertuigen. Toezicht en controle Handhaving van wet- en regelgeving en toezicht houden op bedrijven die publieke taken uitvoeren in de mobiliteitsketen zoals garagebedrijven, importeurs, providers en verzekeringsmaatschappijen. Registratie en informatieverstrekking Registratie van rijbewijzen, voertuigen, voertuigkenmerken, voertuigeigenaren en hierover informatie verstrekken. Documentafgifte Documenten afgeven in de voertuig- en rijbewijsketen.

6 Organisatie RDW

7 RDW-locaties

8 Actief in meer dan 50 landen RDW in de wereld

9 De RDW en de voertuigketen

10 RDW in cijfers Wagenpark per Wagenpark per ,5% 9,2% 5,7% 8,8% 8,9% Het wagenpark bevat circa voertuigen.

11 Medewerkers RDW in cijfers , ,

12 Het RDW-ICT Bedrijf

13 Organisatie Model RDW diensten afnemers Delivery Bedrijfs Bureau Architectuur Innovatie Projecten Externe leveranciers

14 Management & operations Operations Technisch Model Datacenter I Datacenter II IT services Applicaties Operating systems Rekenkracht Storage Netwerk Rack space Floor space Cooling / Power / Access Security

15 Bevragingen uit de registers Politie, Justitie en BZK Voertuigbranche Particulieren Verzekeraars Gemeenten Ministerie van Financiën Klanten van BKR Overig ( CBR, CBS, IVW, etc.)

16 ICT kentallen Transacties over Transacties over 2012 Geeft een toename van 38,6% Is gemiddeld 80 transacties per seconde Veroorzaakt een energie verbruik kwh / maand Door; 1200 servers (virtueel & fysiek) 120 TB storage 136 actieve netwerk componenten

17 CO2 footprint (Jaarverslag 2013) Emissiebron Verschil Aardgas ,0% Elektriciteit ,1% Transportbrandstof ,2% OV-kilometers ,7% Koelvloeistof Afval ,4% Kerosine ,5% Papier ,2% Totaal ,7%

18 Van A naar B, Te nemen beslissingen En koersvastheid

19 Datacenter ontwikkelingen Visie en strategie ontwikkeling 2009

20 Uitdagingen business gerelateerd aan ICT IT runs, but not efficiently and possibly not for long Business Agility: Bedrijfsprocessen raken steeds meer verbonden met partners, bedrijven en burgers Bedrijfsprocessen zullen steeds sneller veranderen BPM en Life cycle management op bedrijfsprocessen wordt volwassen Business continuity: 7 *24 beschikbaarheid en performance wordt gemeengoed Operationele kosten: reduceren operationele kosten Verantwoord opereren binnen de Nederlandse samenleving Agility, operating at the speed of business

21 IT consequenties en uitdagingen - Agility Reacting with speed may solve a tactical problem, but it may also cause strategic efficiency issues IT Agility (effectief en efficiënt reageren op veranderingen): Gestandaardiseerde infrastructuur (bouwblokken) Infrastructuur met de verandering als basis Infrastructuur die de uitzonderingen kan opvangen Infrastructuur die de snelheid van de business aan kan Infrastructuur die leert van uitzonderingen met doel standaarden en processen aan te passen. Infrastructuur die inzichtelijk is op component, systeem en service niveau met het doel (automatisch) te kunnen (bij)sturen A successful IT organization will be able to manage the balance between speed and operational efficiency

22 IT consequenties en uitdagingen - continuity In *24 will be the baseline in 75% of the enterprise datacenters. Business continuity: Beschikbaarheid en performance worden generiek (horizontaal) gerealiseerd en niet per applicatie silo (verticaal). Focus verschuift naar het vermogen om (automatisch) te herstellen Infrastructuur is een flexibele pool aan resources over meerdere fysieke locaties Systems and service management is critical in achieving continuity and operational excellence.

23 IT consequenties en uitdagingen - kosten Technology will change the infrastructure sourcing from large outsourcing to dynamic outsourcing of infrastructure portions (multisourcing strategy) Operationele kosten: Proces optimalisatie en standaardisatie met het doel de operationele efficiency te verbeteren. Snel kunnen leveren en in de lucht houden van ICT services tegen zo laag mogelijke kosten Inzicht in de assets, services en klanten middels system en service management met het doel te sturen op operationele efficiency. Alleen dat doen waarin je onderscheidend bent, hetgeen wat anderen beter en goedkoper kunnen wordt uitbesteed en of gedeeld met andere partijen The dynamic infrastructure will enable multisourcing

24 It consequenties en uitdagingen - verantwoord Datacenters constructed in the last 10 years are functionally obsolete relative to power and cooling capacity required for new computer equipment. Verantwoord ondernemen (stroom en koeling): Nieuwe datacenters hebben een beter efficiëntie Gedeelde datacenters zijn vaak efficiënter dan kleine opzichtstaande locaties. Gedeelde datacenters zullen groene oplossingen sneller realiseren Introduceren van nieuwe technologie zal de power consumptie drastisch verlagen. The heat/power problem is a mid-term problem.

25 RDW ICT visie Samengevat kunnen we de visie op ICT infrastructuur voor de RDW als volgt formuleren ICT infrastructuur is een generieke nutsvoorziening zoals gas, water, licht, en levert capaciteit in de zin van functionaliteit (opslag, verwerking, transport) naar gelang de vraag. De ICT infrastructuur is samengesteld uit gestandaardiseerde basisvoorzieningen, waarbij met zo min mogelijk componenten en varianten zo veel mogelijk toepassingen worden ondersteund. Sleutelwoorden zijn ontkoppelen en flexibel componeren of combineren via (gestandaardiseerde) koppelvlakken/services. De ICT infrastructuur is zo ingericht dat deze op een open en transparante wijze beveiliging van componenten en van data zelf mogelijk maakt. De ICT infrastructuur levert op afroep de gevraagde resources, zonder vooraf gemaakte afspraken of grenzen. De infrastructuur capaciteit is (wordt beschouwd als) ongelimiteerd, groeit mee c.q. neemt af met de vraag (auto grow and destruct). Capaciteit kan worden bij- of afgeschakeld, waarbij de afnemende dienst geen kennis heeft/hoeft te hebben van waar deze vandaan komt (intern of extern). Het gebruik van de infrastructuur (capaciteit) wordt gemeten op basis van technische kentallen en dient als grondslag voor doorbelasting (pay per use met marktconforme tarieven).

26 DataCenter & agility app app App app app App app app app app app app app app app Virtualisatie laag OS OS OS OS OS OS OS OS OS OS OS OS Virtualisatie laag Hardware X86 Hardware X86 Hardware X86 Hardware X86 Virtualisatie laag NAS SAS Fiber Tape

27 RDW Roadmap

28 Management & operations Operations Technisch Model Datacenter I Datacenter II IT services Applicaties Operating systems Rekenkracht Storage Netwerk Rack space Floor space Cooling / Power / Access Security

29 Operations Management & operations RDW aanpak Server virtualisatie Datacenter I RDW ICT dienstverlening Datacenter II Applicaties Operating systems Data center virtualisatie rekenkracht Storage Netwerk -telefonie Network connectivity virtualisatie Rack space Floor space Cooling / Power / Access Security

30 De vragen 1 Centraal Directie niveau; Hoeveel heb ik er voor over? Wanneer en welk tempo? Hoe groot is de GAP tussen nu en straks? Wat is de verander capaciteit van mijn organisatie? Welke en wanneer loop ik risico s? Wie kan dit doen? (zelf doen? uitbesteden?) Wat als het mis gaat? Wie moet het wanneer weten?

31 De vragen 2 ICT Management niveau; Hoeveel heb ik er voor nodig, voldoende budget? Wanneer hebben we er tijd voor? Welke mandaten heb ik gekregen? Heb ik wel de kennis in huis? Is de organisatie er klaar voor? Welke en wanneer loop ik / ICT risico s? Wie kan dit doen? (zelf doen? uitbesteden?) Wat als het mis gaat? Hoe blijven we op koers over de gehele periode

32

33 De beslissingen 1 Centraal Directie niveau; Wanneer moet het klaar zijn Wat moet het resultaat zijn Waar ligt de grens op risico gebied Wie het moet doen Met welk mandaat Financiering

34 De beslissingen 2 ICT Management niveau; Prioritering Projectmanager aanwijzen Welke mandaten geef ik de Project Manager Wel of niet kennis van buiten inschakelen Bij elke MT beslissing; heeft dit impact op?

35 Project niveau; De beslissingen 3 Hoe gaan we het aanpakken (planvorming) Wanneer gaat het project escaleren Hoe voorkom ik spof s (kennis en kunde) Communicatie wijze Welke Project organisatie (top down of plat)

36 De verhuizing, hoe doe je dat?

37 Herhuisvesting ICT Systemen (computervloer) Stap 1 Gereed Van Gasunie naar Zernike Telehouse 2011 Was Is

38 Aanleiding Opdracht MT-RDW BIA 2009 GasUnie en BIA 2012 Rozenburglaan De Rozenburglaan computervloer is bouwkundig en installatie technisch aan een renovatie toe. (langer dan 10 jaar in gebruik) Uitkomst BC geeft dat Renovatie kosten hoger zijn dan Nieuwbouw Rozenburglaan is geen Tier3 locatie, daardoor zeer hoog risico om gelijktijdig een renovatie te doen en ICT productie te leveren RDW ziet strategische voordelen in het concentreren van haar ICT systemen in dezelfde Datacenter locaties samen met collega overheid instanties (net als op het Zernike Datacenter) Op de Rozenburglocatie is Green IT zeer beperkt te realiseren ICT medewerkers samen met de systemen in 1 gebouw is risico verhogend, met een catastrofe op de Rozenburg locatie is de RDW zowel de helft van haar IT capaciteit kwijt als de Kennis en Kunde om de systemen opnieuw op te bouwen

39 Wat moest daarvoor gebeuren 2011 Noordelijke Centrale, Decentrale en Lokale Overheidsdiensten gaan breed samenwerken op gebied van HRM, Inkoop en ICT. Visie Datacenter diensten wordt door de partijen geactualiseerd Besluitvorming verregaande ICT samenwerking Oprichting ODCnoord vanuit het Noordelijke Samenwerkingsverband. Opdracht aan ODCnoord om 2 e data center te realiseren Realisatie Datacenter Fase1. Start Operationeel Floormanagement ODCnoord. Start verhuisproject 2014 Feitelijke verhuizing

40 Visie Noordelijke Samenwerking Wij willen vanuit de noordelijke publieke instellingen elkaar versterken in het delen en borgen van ICT kennis, diensten en services om daarmee continuïteit, flexibiliteit en innovatief vermogen te waarborgen. Hiermee maken we het noorden tot een aantrekkelijke en economisch sterke regio en maakt ons als werkgevers meer aantrekkelijk. We creëren hiermee vanuit lokale sterktes en verschillende disciplines van de participanten kansen voor investeringsvraagstukken en kosten beheersing.

41 Rol en Functie ODCnoord Namens de Noordelijke Samenwerking deelnemers; 1. Vertegenwoordiging / Opdrachtgeverschap naar; Datacenter leverancier Providers Etc. 2. Coördinatie en beheer over; Gemeenschappelijke infra Rackspace en Floor Patch materiaal voorraad en support materiaal

42 Landelijk Shared Housing Programma Centrale Overheid Rijks brede datacenter consolidatie van 64 > 4 Spoor 1 Noordelijke Overheden Spoor 2 Haagse Ministeries Spoor 3 Rijkswaterstaat Spoor 4 Belastingdienst

43 Rozenburg Computervloer verhuizing Rozenburglaan naar Westpoort locatie Plan; 15 Maart 2014

44 MT-RDW opdracht Verplaats, in 2014, de Rozenburglaan computervloer naar het Overheid-datacenter op de Westpoort locatie Uitgevoerde acties tot nu toe: Samenwerkingsverband opgericht met Noordelijke (semi) overheden Gezamenlijke aanbesteding om de bouw van het nieuwe Westpoort datacenter in Groningen te realiseren Op vrijwillige basis participeren in het landelijke datacenter consolidatie programma van de centrale overheid Komende acties: Westpoort computervloer gereed maken voor het inhuizen van de RDW systemen Westpoort locatie redundant koppelen aan het RDW netwerk Verhuis- en migratieplannen maken / Voorbereiden op verhuizing Vervolg acties (na de verhuizing): Rozenburg computervloer ontmantelen (ICT technisch niet EW installatie) Realisatie beperkte computerruimte voor Test/Winframe witness/tape/pki Procedures aanpassen aan Westpoort <> Zernike combi

45 Uitgangspunten Basis infrastructuur op basis van active-active (noodzakelijk voor de 7x24 uur services) Maximaal haalbare compatibiliteit met huidige Software / Applicaties Maximaal haalbare ondersteuning ICT basis architectuur ontwerp Ontwerpen in basis technisch toekomst vast voor minimaal 5 jaar Daadwerkelijke product realisatie door gespecialiseerde derden laten uitvoeren.

46 Verhuis strategieën Variant 1 - Risico laag, kosten hoog: Compleet nieuwe hardware en infrastructuur opbouw op de doel locatie Alle hardcoded verwijzingen vervangen door relatieve Migratie data en applicaties naar doel locatie Offline testen functionaliteit DNS omzetting naar doel locatie Test, acceptatie of fallback Variant 2 - Risico middel, kosten middel: Netwerk Infrastructuur nieuw opbouwen op doel locatie De systemen die niet binnen 24 uur te verplaatsen zijn en operationeel te maken vervangen door nieuw en vooraf plaatsen Offline testen functionaliteit Offline brengen latende locatie Fysieke verhuizing geschikte systemen naar doel locatie (binnen 24 uur) Installatie, test, reparatie, acceptatie (geen fallback) Online brengen nieuwe locatie Variant 3 - Risico hoog, kosten laag: Complete Infrastructuur en systemen op de latende locatie uitschakelen Fysieke verhuizing alle apparatuur naar doel locatie Installatie (exacte kopie van de latende locatie) Test, reparatie, acceptatie (geen fallback) Online brengen nieuwe locatie

47 Verhuis strategieën Variant 1 - Risico laag, kosten hoog: Compleet nieuwe hardware en infrastructuur opbouw op de doel locatie Alle hardcoded verwijzingen vervangen door relatieve Migratie data en applicaties naar doel locatie Offline testen functionaliteit DNS omzetting naar doel locatie Test, acceptatie of fallback Variant 2 - Risico middel, kosten middel: Netwerk Infrastructuur nieuw opbouwen op doel locatie De systemen die niet binnen 24 uur te verplaatsen zijn en operationeel te maken vervangen door nieuw en vooraf plaatsen Offline testen functionaliteit Offline brengen latende locatie Fysieke verhuizing geschikte systemen naar doel locatie (binnen 24 uur) Installatie, test, reparatie, acceptatie (geen fallback) Online brengen nieuwe locatie Variant 3 - Risico hoog, kosten laag: Complete Infrastructuur en systemen op de latende locatie uitschakelen Fysieke verhuizing alle apparatuur naar doel locatie Installatie (exacte kopie van de latende locatie) Test, reparatie, acceptatie (geen fallback) Online brengen nieuwe locatie

48 Visie een manier van kijken -Continuiteit [keten denken / oorzaak en gevolg] -Redundancy / Failover [methoden / voorwaarden] -Compatibiliteit [standaarden / best practice]

49 Fasering actie Producten en planning; tot 1 Datacenter Programma van Eisen Opstellen Q Gezamenlijke Aanbesteding Q Leverancier selectie / onderhandelingen Q Architectuur nieuwe Infra bepalen 2- Requirements netwerk bepalen 3- Leverancier selectie 4- Ontwerp LAN, SAN & WAN LATEN maken 5- Review / Correctie / Acceptatie 1- Vloerplan Westpoort maken 2- Hot Corridors realiseren Aug-Nov 2013 Jun-Dec Contracten sluiten Jul Inventarisatie Hardware Rozenburg Dec-Feb Verhuis scenario's afzetten tegen architectuur Feb Strategie/Variant bepalen Feb Financiële vertaling maken Feb Uitvoeringsplan maken Feb Minutenplan Feb-Mrt Verhuizing 15/16 Mrt 2014

50 Fasering

51

52 Command Chain Voorbereidingsfase Opdrachtgever > RDW Directeur bedrijfsvoering Gedelegeerd Opdrachtgever > Manager ICT Bedrijf Overall Project Manager Projectleider Projectleider Projectleider

53 Command Chain Verhuismoment Overall Project Manager Com. Org./Extern Projectleider Projectleider Projectleider Engineers Engineers Engineers Beheerders Beheerders Beheerders Consultants Consultants Consultants Testers Testers Testers Subcontracters Subcontracters Subcontracters

54 Communicatie Verhuismoment Voor gedefinieerde SMS status berichten Per actie status bericht Tekst Dit is een test SMS tbv de verhuizing van de computervloer. U hoeft geen actie te ondernemen. Definitieve GO verhuizing computervloer! Load balancer problemen op Zernike. SHP wordt geraakt. Project crisisteam bezig met oplossen. Downbrengen Rozenburg opgeschort. SHP weer in de lucht. Verhuizing gaat weer verder. Start Servers batch 1 en Storage uitschakelen. Zernike stabiel. Tijdstip Vrijdag 11 april uur Vrijdag 11 april uur Vrijdag 11 april uur Vrijdag 11 april uur Vrijdag 11 april uur Servers batch 1 uitbouwen Start servers batch 2 en 3 uitschakelen Storage inladen voor transport Storage op transport Servers batch 1 op transport en storage aansluiten Gecombineerd bericht: Servers batch 1 aansluiten, servers batch 2 en 3 op transport Storage operationeel en Redundant Servers batch 2 aansluiten en servers batch 1 starten met testen Gecombineerd bericht: 75% servers batch 1 operationeel en 10% van batch 2 en 3 Extra bericht: volledige Winframe omgeving draait op beide datacenters (hoge beschikbaarheid hersteld) Servers batch 1 volledig operationeel Servers batch 2 operationeel Verhuisacties afgerond, start verhoogde dijkbewaking tot maandagochtend uur. Verhuisteam gaat in standby. Vrijdag 11 april uur Vrijdag 11 april uur Vrijdag 11 april uur Vrijdag 11 april uur Vrijdag 11 april uur Zaterdag 12 april uur Zaterdag 12 april uur Zaterdag 12 april uur Zaterdag 12 april uur Zaterdag 12 april uur Zaterdag 12 april uur Zaterdag 12 april uur Zaterdag 12 april uur.

55 Project Site documenten

56 Risico s Risico Kans Maatregel Overbelasting ICT resources hoog Extern bedrijf inschakelen en urenbudget overhevelen naar out of pocket kosten Ontbreken specifieke kennis intern medium Extern bedrijf inschakelen Hard coded IP nummering hoog Applicatie / Systeem scannen vooraf en laten aanpassen (periode fase 2) Essentiële diensten zijn niet redundant uitgevoerd hoog Extra hardware plaatsen en migratie / schaduwdraaien toepassen Levertijden hardware medium Voorrang geven aan ontwerp en bestellingen Besluitvorming hoog Hoogfrequent management informeren over de status en besluiten kalender inrichten. Escalatietraject inrichten. Externe factoren (falen externe leveranciers etc) Verhuisdatum dreigt in november/ december te komen Geen overeenstemming / weerstand over de netwerk freeze -periode medium medium Ad Hoc anticiperen. Boete clausules in contracten opnemen. Gevolgen en alternatieven in tijd en geld in beeld brengen en escaleren. hoog Zo snel mogelijk periode vaststellen, belanghebbenden in kaart brengen en direct starten met communiceren over het belang daarvan

57 High-level acties» Zorgvuldig en uitgebreide inventarisatie en deze verwerken in project database» Wekelijkse projectmeeting» Schrijven minutenplanning» Schrijven detaildocument» Breed communiceren over verhuizing (subcontractors, leveranciers, enz.)

58 Inventarisatie & Projectdatabase I» CMDB 80% integer» Zelf op de vloer» Interview lijnbeheer (server- applicatie- databasebeheer, enz.)» Zoveel mogelijk informatie» Standaard info» IP, MAC, enz.» OS, Applicatie, enz.» Merk, Type, locatie, enz.» Specials» Aan- uitzet acties» Bijzonderheden (schade, rode lampjes )» Speciale aansluiting + apparaten (externe HD, Dongle, enz.)

59 Inventarisatie & Projectdatabase II» Voordelen» Accurate informatie voor- tijdens- en na de verhuizing in geval van onduidelijkheid» Middels SharePoint voor iedereen beschikbaar» Na verhuizing overgedragen aan CMDB beheer voor import CMDB

60 Wekelijkse projectmeeting» Niet langer dan 1,5 uur» Kordate voorzitter» Duidelijke acties uitzetten» Geen lange discussies» Van alle expertises (kennis) mensen aanwezig, maakt lijnen kort» Netwerk» Server» Applicatie» Database» Testers» Change management» Storage» VM» Floor management» Winframe

61 Dagelijkse Stand up» 1 maand vooraf aan de verhuizing dagelijks 30 minuten standup met de project keyplayers

62 Minutenplanning I» Richtlijnen» Servers indelen in batches, batches alleen benoemen in planning» Niet te gedetailleerd (Geen acties van paar minuten)» Buffers inbouwen (30 minuten)» Contactmomenten duidelijk (kleur) aangeven (vrijgeven actie)» Duidelijk acties uitschrijven» Actiehouder» Locatie» Tijd» Moet aansluiten op detaildocument» Aannames» 10 minuten per server uitbouwen, 10 minuten inbouwen» Locatie aanmeldtijd 30 minuten

63 Detaildocument I» Richtlijnen» Alles beschrijven» Alle handelingen\werkwijzen gedetailleerd beschrijven» Duidelijke koppen» Aansluiten op minutenplanning» Duidelijk versiebeheer, niet teveel versies naar projectteam sturen» Niet alleen technisch maar ook logistiek» Adresgegevens» Aanmeldprocedure» Looproutes» Parkeren» Bevestiging van klant \ beheer

64 Detaildocument II» Voordelen» Je denkt erover na terwijl je schrijft» Problemen worden van tevoren getackled» Alles is voor iedereen duidelijk» Wie moet waar en wanneer zijn (taken van subco s en opdrachtgever)» Bij onduidelijkheid direct inzichtelijk» Geen discussies tijdens verhuizing» Alle procedures en handelingen in 1 definitief document, ook van subcontractors» Alle subcontractors info aanwezig, kan snel worden geschakeld» Door projectteam vooraf in te lezen zodat tijdens de verhuizing duidelijk is wat verwacht wordt» Duidelijke omschrijving noodscenario, iedereen weet wat ze moeten doen in geval van storing \ escalatie

65 DO s & DON Ts

66 DO s 1. One Chain of Command 2. Project communicatie via whats app groepen 3. Per specialisme 1 voorman / werkverdeler / contact persoon 4. Vooraf uitbouw, transport en inbouw oefenen met test hardware 5. Instructie van de teams op de locatie van het werk 6. Voldoende vervangende hardware 7. Kennis en kunde Onsite 8. Start zo vroeg mogelijk in het project met What If scenario s en maak voor elke stap/fase/actie een plan B!! Ook op HRM gebied 9. Zorg dat alle partijen (leveranciers en eigen teams) voldoende aangehaakt zijn. (Doe in de weken vooraf dagelijkse stand ups) 10. Geen Lijn Management On Site 11. Voor gedefinieerde Status Updates aan lijn organisatie via SMS 12. Plan bij aanvang meteen een reserve/uitwijk moment in 13. Definieer en plan bij aanvang en duur van de freeze periode en communiceer deze vroegtijdig en indringend.

67 DON Ts 1. Opdrachtgever on site 2. Nieuwsgierige collega s / anderen toegang op locaties toestaan 3. Project communicatie via massa meetings 4. Aannames en veronderstellingen zonder te toetsen/testen 5. Cold Turkey verhuizen 6. Infrastructurele aanpassing toestaan vlak voor de verhuizing 7. Er van uit gaan dat kennis en kunde gedurende het hele project aan boord blijft 1. Dat de latende locatie tijdens de verhuizing blijft functioneren 2. Vertrouwen op toezeggingen / afspraken met leveranciers 3. Langer dan 2 uur NIET communiceren met de achterban 4. Plan B voor elke fase/stap gedurende de verhuizing achterwege laten

68

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

RDW jaarverslag 2013 1

RDW jaarverslag 2013 1 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Over RDW 5 1.1 Profiel 5 1.2 Kerncijfers 7 1.3 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 1.4 De omgeving van de RDW 10 2. Directieverslag 11 2.1 Bericht van de directie 11 2.2 Financiële resultaten

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

Dromen, durven, doen, samen doen

Dromen, durven, doen, samen doen Overheids-DataCenter Noord-Nederland Dromen, durven, doen, samen doen Henk Bultje Projectmanager ODC-Noord Roelof Moraal Projectmanager RDW Aanleiding Samenwerking Noord versus Programma consolidatie

Nadere informatie

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren Informatiemanagement Rolf Bruins & Bert Pinkster., 2e ed. 1 De kenniswerker Wat is de volgorde van de informatie ladder Feiten, gegevens, informatie, kennis, wijsheid - Feiten: werkelijke gebeurtenissen

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Whitepaper NCSC Cloudcomputing & Security Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van

Nadere informatie

ICT-dienstverlening van wereldklasse vergt het maken en uitvoeren

ICT-dienstverlening van wereldklasse vergt het maken en uitvoeren Uitvoeren van IT-dienstverlening door de leverancier.3 Een case study in rationalisatie en consolidatie ICT-dienstverlening van wereldklasse vergt het maken en uitvoeren van consequente keuzes. In dit

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12 Prooinciehuis Westerbri k r, Assen Posta,dfes Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 7, NUMMER 3, RAVU: Business Intelligence is een proces Opening nieuw kantoor Moordrecht Saxion bespaart fors door virtualisatie Glasvezelring verbindt datacenters

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam Contingency Planning Universiteit van Amsterdam B. Eenink bas@os3.nl D.J. van Helmond dirkjan@os3.nl 29 maart 2006 Samenvatting Veel MKB-bedrijven zijn niet voorbereid op ramp-scenario s die hen kunnen

Nadere informatie

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete Request For Proposal SAP Hosting en Beheer Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie Auteur: Rick de Zoete 1 P a g e A a n b e s t e d i n g S A P H o s t i n g e n B e h e e r Table of Contents

Nadere informatie

Cloud Computing: hype, evolutie of revolutie? Keuze aan gebruiker Ruud de Jonge, Microsoft

Cloud Computing: hype, evolutie of revolutie? Keuze aan gebruiker Ruud de Jonge, Microsoft Cloud Computing: hype, evolutie of revolutie? Cloud Computing: hype, evolutie of revolutie? Keuze aan gebruiker Ruud de Jonge, Microsoft Innovaties beoordelen op waarde voor bedrijf George Banken, Detron

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4 VOORWOORD... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is ITIL?... 4 1.2 Examens... 4 1.3 Indeling van deze samenvatting... 5 1.4 Hoe kunt u deze samenvatting gebruiken?... 5 DEEL 1 DE SERVICELEVENSCYCLUS VAN ITIL... 6

Nadere informatie

Application Services Library. Introductie Best Practices en Framework voor Application Management

Application Services Library. Introductie Best Practices en Framework voor Application Management Application Services Library Introductie Best Practices en Framework voor Application Management Auteurs: Lucille van der Hagen, David Hinley, Machteld Meijer, Remko van der Pols, Paul Ruijgrok. Redactie:

Nadere informatie

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde [Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Auteur: KING Datum: februari 2011 Versie: 1.01 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

Strategische keuzen rondom. en datacenters.

Strategische keuzen rondom. en datacenters. Compact_ 2011_1 33 Strategische keuzen rondom datacenters H.J.M. Boersen MSc is adviseur binnen de service line Infrastructuur en Architectuur van KPMG Advisory. Hij is betrokken bij adviesopdrachten en

Nadere informatie

KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace

KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace Hoe werkplekbeheer verandert door de komst van Desktop Virtualisatie KENNISDOCUMENT Introductie Inhoud Inhoud Kennisdocument Desktop

Nadere informatie

1.1. Inrichtingsplan

1.1. Inrichtingsplan 1.1 Inrichtingsplan ICT rijk van Nijmegen 02-6-2015 DOCUMENT GEGEVENS Samenvatting Naam Inrichtingsplan ICT Rijk van Nijmegen (IRvN) Verantwoordelijke Anton van Gemert (ICT RvN) Actuele versie 1.1 Status

Nadere informatie