Stichting. Derde Wereldgroep Soest

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting. Derde Wereldgroep Soest"

Transcriptie

1 Stichting Derde Wereldgroep Soest JAARVERSLAG 2012

2 Stichting Derde Wereldgroep Soest Postbus AJ Soest Tel: ING: Rabobank: JAARVERSLAG 2012 In Memoriam In 2012 hebben we onverwacht afscheid moeten nemen van ons zeer gewaardeerde bestuurslid Jaap den Oude Jaap was sinds 1985 actief voor de Derde Wereldgroep Soest. Hij was onze steun en toeverlaat in technische zaken. Jarenlang is hij druk geweest met het inzamelen en vervoeren van allerlei materialen, die per container hun weg vonden naar projecten in Brazilië en Tanzania. Hij gaf veel voorlichting op scholen. Aan de hand van dia s de leerlingen iets vertellen over een project was echt zijn ding. Hij maakte al ons drukwerk printklaar, beheerde ons fotoen knipselarchief, verzorgde fototentoonstellingen en automatiseerde het adressenbestand. Jaap was altijd aanwezig bij de activiteiten van de DWG. Ondanks het ouder worden, hij was van 1928, zei hij nooit nee. Jaap was een gezellige vent, die, met een biertje in de hand, smakelijk kon vertellen over zijn jeugd in Utrecht. Maar bovenal was hij zeer begaan met arme mensen in de Derde Wereld. Het idee, dat het overheidsbudget voor ontwikkelingssamenwerking zou worden verlaagd, emotioneerde hem zeer: er mocht geen cent af! Voor al zijn inzet gedurende vele jaren, ook voor de Wereldwinkel Soest en de Soester Kring, ontving hij in 2002 zeer verdiend een Koninklijke Onderscheiding. Jaap werd op 26 april getroffen door een ernstig herseninfarct. De hoop op herstel werd al spoedig de bodem ingeslagen en op 2 mei overleed hij, 84 jaar oud. Wij missen hem zeer. In 2012 moesten we ook afscheid nemen van onze eerste secretaris Jan Uit den Bogaard Jan was secretaris vanaf de oprichting van de Derde Wereldgroep Soest in Later verzorgde hij de publiciteit. Jan had een uitstekende stijl van schrijven en kweet zich altijd gewetensvol van zijn taak. Hij was altijd opgewekt en de jaren leken geen vat op zijn immer jongensachtige uitstraling te hebben. Na 20 jaar DWG-werk, hij was toen bijna 80, vond hij het welletjes en nam hij afscheid van het bestuur. Voor het rondbrengen van onze brieven konden we hem echter nog jarenlang lastig vallen. Hij overleed op 26 april, 89 jaar oud. We gedenken in Jan een hartelijke, vrolijke man die begaan was met het lot van de allerarmsten in de Derde Wereld. Jaarverslag 2012 Derde Wereldgroep Soest 3

3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 5 2 BESTUURSSAMENSTELLING EN TAAKVERDELING 5 3 PROJECTEN 6 4 VISIE OP FINANCIËN 13 6 BESTUURSACTIVITEITEN 15 7 VOORLICHTING EN PUBLICITEIT 16 JAARREKENING BEGROTING DE DWG IN DE MEDIA 18 4 Jaarverslag 2012 Derde Wereldgroep Soest

4 1 INLEIDING Stammenoorlogen in Afrika, Vermoorden van vrouwen Mishandelingen van kinderen Kindsoldaten Kerken die zich verzetten tegen bestrijding van geslachtsziekten enz. enz. We lezen en horen de nieuwsberichten. En verder?? We beginnen ons steeds meer te realiseren dat het geen ver van m n bedshow is. Er zijn teveel landen in de wereld waar onrecht, armoede, honger en ziekten het dagelijkse leven bijna ondraaglijk maken. We kunnen er niet aan voorbijgaan. Wat voor antwoord geven wij aan de armsten der aarde? En aan de zieken en rechtelozen? Het is mogelijk antwoorden te geven. Ontwikkelingssamenwerking wordt niet alleen maar gericht op armoede en honger, hoe belangrijk ook. De Derde Wereldgroep is in de 30 jaar van haar bestaan geëvolueerd van armoedebestrijding tot stimulering van onderwijs, gezondheidszorg, opheffen van bonded labour (lees: semi slavernij), steun aan rechtelozen en ontwikkelingseconomie. Veel gaat via de weg van geldverstrekking en advisering, soms via een omweg om tot een hoger doel te komen. Voorbeelden zijn de bouw van waterputten voor drink- en irrigatiewater, latrines (hygiëne), de bouw van een school, een kraamkliniek of een gezondheidscentrum. Wij zijn er trots op dat wij uit uw naam hulp kunnen geven aan de Derde Wereld! Met u die bijdragen geven willen wij de voldoening delen die uit de verslagen van de voortgang van de projecten blijkt. Willen wij dit zeer belangrijke werk namens u kunnen voortzetten dan moeten wij de noden van de allerarmsten onder uw aandacht brengen. Opmerkelijk is dat de jeugd hier ook een forse bijdrage levert, zoals de leerlingen van het Griftland College, met hun actie op de laatste vrijdag voor de herfstvakantie, en leerlingen van verschillende basisscholen, allen vermeld in dit verslag. De Derde Wereldgroep Soest dankt de vaste donateurs, sponsors en de schenkers van giften. De DWG is de Gemeente Soest erkentelijk voor haar jaarlijkse bijdrage. Daarnaast zegde Impulsis ons opnieuw een bijdrage toe. Alle betrokkenen hartelijk dank voor hun inzet, morele steun en bijdragen. Wij hopen ook in 2013 weer op u te kunnen rekenen. Elke nieuwe donateur is welkom! Jan Bik Voorzitter Derde Wereldgroep Soest. P.S. Als u een actieve rol wilt spelen in de DWG, dan horen we dat graag. 2 BESTUURSSAMENSTELLING EN TAAKVERDELING In 2012 werden er 8 bestuursvergaderingen gehouden, met daaraan voorafgaand een vergadering van de projectcommissie. In verband met het verzenden van het jaarverslag in april en de uitnodiging voor de ontmoetingsavond in november werd tweemaal een postkamer georganiseerd. Om kosten te besparen brengen we alle post binnen Soest zelf rond en de post voor adressen buiten Soest wordt via de gemeente verstuurd. Door het plotselinge overlijden van Jaap den Oude heeft zich in 2012 een belangrijke wijziging in de bestuurssamenstelling voorgedaan. Daarnaast werd onze contactpersoon bij de gemeente, mevr. Betty Krook-Kuyvenhoven opgevolgd door mevr. Gerda Hoosbeek. Per 31 december 2012 bestond het bestuur van de Derde Wereldgroep Soest uit de volgende leden: Bestuur Ondersteuning Jan Bik voorzitter/projectcommissie Gerda Hoosbeek contact gemeente Soest Gerrit Leeflang secretaris Wim Mann website/perscontacten Erica Hoksbergen penningmeester/projectcommissie Hans Scholte vormgeving/fotoarchief Marian Dubourcq algemeen Theo Sluis contacten Soesterberg Annemarieke Koch projectcommissie Willem Voorhout logistiek/techniek Leo Weusten algemeen Jaarverslag 2012 Derde Wereldgroep Soest 5

5 3 PROJECTEN Projectaanvragen In 2012 ontvingen we ongeveer 100 projectaanvragen, zowel van nieuwe aanvragers als van projectpartners met wie we al langer contact hebben. De projectcommissie bestudeert alle aanvragen en brengt aan het bestuur advies uit over een mogelijke ondersteuning of afwijzing. Na toelichting en discussie beslist het bestuur. De afgewezen projectaanvragers krijgen daarover bericht en met de overige aanvragers wordt gecorrespondeerd om vragen, die er altijd zijn, beantwoord te krijgen. In de volgende bestuursvergadering wordt er dan beslist en volgt financiële afhandeling. De DWG probeert de binnengekomen verzoeken zo snel mogelijk te verwerken, omdat er elke vergadering weer vele nieuwe aanvragen klaarliggen. Nog steeds is India het belangrijkste land qua aantal aanvragen. Vooral in de deelstaten Andhra Pradesh en Tamil Nadu weten plaatselijke NGO s de weg naar de DWG te vinden. Projecten uit andere gebieden hebben onze speciale aandacht, omdat we graag wat meer spreiding krijgen. Helaas gaat het bij projecten uit met name Afrikaanse landen, hoe goed ook onderbouwd, dikwijls om vrij grote bedragen. Vooral als de aanvrager nieuw voor ons is, durven we geen risico te lopen met het verstrekken van veel geld. Als er echter een betrouwbare tussenpersoon is die het project kent en begeleidt, dan zijn we eerder bereid om aan het verzoek te voldoen, als de financiën het toelaten uiteraard. Een voorbeeld van een dergelijk project is de bouw van de Charles Lwangaschool in Kampala, waarover hieronder meer. In 2012 konden we in totaal 15 projecten steunen. Aard van de projecten We kunnen de projecten globaal in een aantal categorieën indelen, waarbij binnen een project sprake kan zijn van een zekere overlap. Produceren en verkopen van goederen Kweken van groente, fruit en andere gewassen voor eigen gebruik en verkoop Onderwijs, scholing en leermiddelen Medische voorzieningen, voorlichting en sanitatie Produceren en verkopen van goederen In het Vellore district van de Indiase deelstaat Tamil Nadu is de vrouwenorganisatie Women for Women (10-15)*actief. De DWG heeft daar al twee jaar lang een naai- en verstel trainingsprogramma voor meisjes en jonge vrouwen gesteund. Met deze opleiding kunnen ze aan het werk om voor de locale markt eenvoudige kledingstukken te maken voor vrouwen en kinderen. Kleding voor mannen en grotere jongens naaien ze niet, want dat is het werk van kleermakers. Ze verstellen ook kleding, omdat hun klanten dikwijls te arm zijn om nieuwe spullen te kopen. Tijdens de opleiding krijgen de vrouwen voorlichting over zaken als boekhouding, marketing en kwaliteitscontrole. Daarnaast komen medische en sociale onderwerpen aan bod. Van meisjes die nog thuis wonen worden ook de ouders bij het programma betrokken. Na afloop van de training helpt Women for Women de deelneemsters met het verkrijgen van een kleine lening om een naaimachine aan te schaffen. Ze werken vanuit huis, dus dat brengt geen extra kosten met zich mee. We ontvingen goede rapportages over dit project en besloten ook het derde jaar van de training te financieren. Op hetzelfde vlak ligt de naai- en borduurcursus die de organisatie SHRED (12-45) voor 60 adolescente meisjes organiseerde. Ze wonen op het platteland van het Chittoor district in de deelstaat Andhra Pradesh in India. Ze hebben meestal wel onderwijs genoten, maar voor een verdere opleiding moeten ze naar de stad, 20 km verderop. Naast de kosten voor de bus moet er dan ook lesgeld betaald worden. Dit alles is teveel voor de ouders van deze meisjes. In overleg is daarom besloten tot het geven van deze naaicursus, die zes maanden duurt. Ze kunnen daarna aan het werk in de naaiateliers in de omliggende steden of met hulp van een kleine banklening zelf een naaimachine aanschaffen en vanuit huis werken. Ook als ze bij hun toekomstige echtgenoot elders gaan wonen, dan kunnen ze deze vaardigheden altijd gebruiken om het huishoudbudget aan te vullen. *het 1ste getal slaat op het jaar van eerste aanvraag en het 2de getal op de volgorde van binnenkomst 6 Jaarverslag 2012 Derde Wereldgroep Soest

6 Met de organisatie SPECT ( 11-42/12-43) hadden we al eerder contact. Deze NGO, die in het Villupuram district van Tamil Nadu actief is, hielp in vrouwen op weg bij de verkoop van kaarsen, waspoeder, bakklaar gemaakte rijstebloem en gebakken pappads, een soort hartige matzes. De activiteiten verliepen heel goed en in 2012 vroeg SPECT onze steun voor opnieuw 20 vrouwen. Deze vrouwen werkten bij bierbrouwerijen in de omgeving, maar hadden daar erg te lijden onder seksueel getinte opdringerigheid van de mannen, een bekend thema in India. Protesteren leidt tot baanverlies. Om ze uit deze situatie weg te halen besloot SPECT de vrouwen een opleiding te geven in het maken van verschillende typen lunchbags. Deze worden gemaakt van Rexine, textiel met een acrylcoating. De tassen zijn erg populair bij jonge meisjes en werkende vrouwen. Ze nemen daarin hun lunch mee, een fles water, make-uptasje, handdoekje en schrijfwaren. Ook naar de z.g. festivals en naar trouwpartijen, die door zeer veel mensen bezocht worden, nemen de meisjes en vrouwen deze handige tassen altijd mee. Naarmate de vrouwen meer ervaring hebben zullen ze ook jute boodschappentassen gaan naaien en daarbij jonge meisjes inschakelen om het vak te leren. SPECT bemiddelt bij de levering van de tassen aan de lokale middenstand en begeleidt de vrouwen in het hele traject. Met de organisatie Centro de Encontro (10-126/12-31) in de Mozambiquaanse hoofdstad Maputo hebben we al sinds 2001 contact. De Nederlander René Boezaard werkte in de jaren negentig in Maputo en richtte daar een openluchtschool voor straatjongeren op, de Escola de Rua. Ook werd het Centro de Encontro ingericht, een plek waar de straatjongeren elkaar kunnen ontmoeten, een maaltijd krijgen en even op adem kunnen komen. Met de voetbalschool, de Leeuwen van Laulane, heeft men veel succes. Verschillende jongens zijn inmiddels als profvoetballer geselecteerd door clubs uit de 1ste en 2de Liga. Voor en na de wedstrijden van de amateur Liga geeft een rapgroep van het Centro voorlichting over de HIV/ Aidsproblematiek aan het overwegend jonge publiek. De Escola de Rua is inmiddels samengevoegd met de armenschool, waar de leerlingen geen schoolgeld hoeven te betalen en geen uniform of zelfs schoenen hoeven te dragen. Alleen op deze manier kunnen deze straatarme kinderen onderwijs krijgen; er is ook een avondopleiding. Er zijn in de loop der jaren al duizenden kinderen aan een schooldiploma geholpen. Er is ook een kappersopleiding gestart en een kleine kapsalon is in bedrijf. Voor jongens is er een opleiding tot automonteur en een autowerkplaats. Om minder afhankelijk te worden van externe fondsen werd het plan opgevat om een winkel met tweedehands goederen te beginnen in de armenwijk Xipamanine. Men kon gebruik maken van een leegstaande kantine op een voetbalveld midden in de wijk. De gemeente schiep gunstige voorwaarden en de winkel is inmiddels in bedrijf. De DWG Soest heeft in de loop der jaren de verschillende projecten van het Centro de Encontro gesteund en heeft ook geholpen om de winkel op te knappen en in te richten. Jaarverslag 2012 Derde Wereldgroep Soest 7

7 Tuinbouw De Help to Self Help Trust (12-14) in het Tiruvannamalai district in India bekommert zich om de allerarmste plattelandsvrouwen en hun kinderen. Zij organiseren de vrouwen in zelfhulpgroepen, SHG s, geven kinderen na school bijles en proberen de vrouwen bewust te maken van hun rechten en mogelijkheden. Door gebrek aan goede voeding hebben velen een vitaminetekort, wat nachtblindheid, geelzucht, huidziekten en een verlate puberteit veroorzaakt. Het eten van groenten en vruchten uit eigen tuin kan helpen om dit tekort weg te werken. De organisatie begeleidt de vrouwen bij het inrichten en onderhouden van een moestuin en geeft ze lessen in voedzaam koken en de effecten van vitaminegebrek op de gezondheid. Het surplus uit deze z.g. keukentuinen kan op de locale markt verkocht worden en geeft de vrouwen een extra inkomen. Hetzelfde uitgangspunt heeft de organisatie GARDS (12-29) in het Prakasam district van Andhra Pradesh. Ze richt zich op de tribale gemeenschappen van de Yanadi s. Deze mensen doen echt het smerigste werk, zoals latrines, afvalbakken en afvoerkanalen schoonmaken en op vuilnisbelten werken. Zelfs andere onaanraakbaren willen geen contact met hen hebben en daarom leven ze ook buiten de dorpen, waar geen schoon drinkwater voorhanden is. GARDS probeert wat aan deze miserabele situatie te doen door, samen met overheidsinstanties, gezondheidsvoorlichting en vaccinatieprogramma s te organiseren. Om de lichamelijke conditie van de mensen te verbeteren worden ze voorgelicht over een gezonde manier van koken en geholpen bij het inrichten en onderhouden van keukentuinen. Daarnaast wordt per dorp een aantal vrouwen opgeleid om sari s te zomen(rolling) en te beschilderen en te borduren. Sari s zijn in India een veel gevraagd artikel en gemakkelijk te verkopen. Gards organiseert de training van deze vrouwen en koppelt hen dan, voor het krijgen van een kleine starterslening, aan het overheidsprogramma genaamd Indira Kranthi Patham of aan micro-financieringsinstellingen die door plaatselijke NOG s worden gerund. 8 Jaarverslag 2012 Derde Wereldgroep Soest

8 Onderwijs en scholing Een langlopend programma op het terrein van scholing wordt uitgevoerd door de organisatie P.Z.P.V.S.S. (07-29), werkzaam in het Prakasam district in Andhra Pradesh. Deze NGO investeert al een aantal jaren in het promoten van schoolbezoek van kinderen die nooit op school zijn geweest of deze voortijdig hebben verlaten. Sinds 2007 steunt de DWG dit programma. Voor arme kinderen is schoolbezoek vaak heel lastig, omdat ze moeten meehelpen geld te verdienen of op broertjes en zusjes moeten passen als moeder aan het werk is. P.Z.P.V.S.S. startte een scholingsprogramma van tot uur voor kinderen van 6 tot 14 jaar. Aangepast aan hun leeftijd leren ze lezen en rekenen en allerlei praktische zaken. De dorpsgemeenschappen zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering. De lessen worden gratis gegeven in de open lucht of in een gemeenschapsruimte. De ouders worden gestimuleerd om hun kinderen, als die bijgespijkerd zijn, naar het reguliere onderwijs te sturen. In de afgelopen jaren zijn er al tientallen dorpen bij dit programma betrokken. De DWG betaalt de aanschaf van les- en spelmateriaal, de projectbegeleiding en het organiseren van ouderbijeenkomsten. In Accra, de hoofdstad van Ghana, is de Urban Poor Child Organisation, UPCO (10-58), gevestigd, waarmee de DWG al sinds 2008 contact heeft. UPCO heeft in een sloppenwijk het House of Refuge opgezet, waar kinderen na schooltijd (ze hebben maar een halve dag les) terecht kunnen voor extra onderwijs en voor ontspanning. De DWG heeft in de afgelopen jaren geholpen bij de aanschaf van (tweedehands) computers en een video/tv-set waarmee voorlichtingsfilms kunnen worden getoond. Ook aanschaf van meubilair en herinrichting van de leslokalen werd door ons betaald. Aangetrokken door het aanbod van UPCO kwamen de kinderen van steeds verder weg. Lange enden lopen door het drukke verkeer leverde gevaarlijke situaties op. UPCO besloot tot de bouw van een dependance vlakbij zee. Omdat dit gebied af en toe onder water komt te staan moest er eenvoudig gebouwd worden; een betonnen fundering met daarboven alleen een afdak. Toen het bouwsel klaar was bleek er toch behoefte aan een omheining om diefstal tegen te gaan. Ook was een klein afgesloten gebouwtje gewenst om de lesmaterialen veilig op te bergen en als pauzeplek voor de leraren. De gemeente Accra stelde bovendien als eis, dat er toiletfaciliteiten in het gebouw zouden komen. De DWG Soest betaalde een deel van dit project. De Zweedse Af Jochnick Foundation betaalde het leeuwendeel van de benodigde , nadat zij eerst bij ons nadere informatie over UPCO hadden ingewonnen. In oktober bezocht ons oud-bestuurslid Elske van Gorkum het project en vertelde bij thuiskomst, dat ze een goede indruk van alle activiteiten had gekregen. Jaarverslag 2012 Derde Wereldgroep Soest 9

9 In ons jaarverslag over 2011 schreven we over de voorgenomen bouw van de St. Charles Lwangaschool (11-51) in Kampala, Oeganda. In de armenwijk Katwe had Charles Matovu, samen met de gemeenschap, een schooltje gebouwd voor kinderen die nergens anders terecht konden. Inmiddels barstte het gebouw uit zijn voegen en voor uitbreiding met een extra verdieping was het te zwak. Paul van Gool, Project Officer bij de EU Delegatie in Kampala, kwam in contact met Charles en besloot hem te helpen bij de fondswerving voor de bouw van een nieuwe school. De door hem benaderde DWG zag aanvankelijk niet veel mogelijkheden om een substantiële bijdrage te leveren, maar door onverwachte inkomsten konden we in 2011 toch ,- voor dit project reserveren. In Kampala werden de plannen voor de nieuwbouw verder uitgewerkt. Door het onverwachte, royale aanbod van de Brabantse Rickelman Van Erp Stichting, in het voorjaar van 2012 (zie hoofdstuk 5), kon er een groter gebouw ontworpen worden. Meer kinderen kunnen daardoor onderwijs gaan volgen. In het najaar van 2012 werd de bouw gestart en in het begin van 2013 zullen de eerste leerlingen de lessen gaan volgen in de klassen die dan klaar zijn. Voor het voltooien van het hele gebouw zijn nog extra fondsen nodig. In Kinshasa, hoofdstad van de Democratische Republiek Congo, is de Stichting MUCOLIM (12-04) actief. Deze stichting heeft de beschikking over een gebouw waarin laagdrempelige culturele activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden. Er is een bibliotheek en er worden voor de jeugd alfabetiseringscursussen gegeven en computeronderricht. Om beroepsgerichte opleidingen te kunnen verzorgen voor de kansarme jeugd was er behoefte aan extra lokalen. De DWG heeft hieraan al eerder bijgedragen. Voordat de lessen kunnen starten moet er meubilair en instrumentarium aangeschaft worden. Mucolim heeft daarvoor steun gekregen van een aantal Nederlandse stichtingen, waaronder de DWG. Men wil graag eerst het totale benodigde bedrag bij elkaar hebben alvorens de lessen te gaan aanbieden. Dit om frustratie te voorkomen bij de cursisten die nog niet aan de slag kunnen. Begin 2013 zullen we een overzicht krijgen van de stand van zaken en dan kunnen we beslissen hoe dit prima initiatief verder gesteund zal worden. In zuidelijke Indiase deelstaat Kerala is het BGM Social Service Centre (12-44) actief. In een geïsoleerd bosgebied, nabij een stuwdam, leven daar de inheemse bewoners onder zeer primitieve omstandigheden. Sinds 2001 heeft de DWG contact met dit project en zijn Nederlandse vertegenwoordiger Frans Wiegmans. Er zijn inmiddels vele drinkwaterputten geslagen, latrines gebouwd, een multifunctioneel gebouw neergezet, waarin een kleine kliniek is gevestigd. Daar komen ook vrouwengroepen bij elkaar en krijgen kinderen les. In inmiddels 23 dorpen bestaan nu After School programma s, waarbij ongeveer 600 kinderen van de allerarmste ouders extra lessen krijgen om in het reguliere onderwijs mee te kunnen komen. Ze worden ook geholpen bij de aanschaf van schoolspullen, zoals boeken, schriften, pennen en schooltassen, die de leerlingen zelf moeten meebrengen, maar die de ouders niet kunnen betalen. De tweedeklassers van het Griftland College gingen in oktober weer de straat op om voor dit project geld te verdienen. 10 Jaarverslag 2012 Derde Wereldgroep Soest

10 Medische voorzieningen, voorlichting en sanitatie Sinds 2010 steunt de Derde Wereldgroep Soest het voorlichtingsprogramma van de organisatie JRPDO (09-126), gevestigd in het Tiruvannamalai district van de Indiase deelstaat Tamil Nadu. Het betreft de leden van de inheemse Malayalisbevolking, die weinig kennis hebben over gezondheidszaken. Bloedarmoede en infecties zijn aan de orde van de dag en de begeleiding van zwangerschappen en bevallingen is ronduit primitief te noemen. Bijgeloof speelt nog een grote rol. In een drie jaar durend programma worden 1500 vrouwen in de vruchtbare leeftijd, 1000 tienermeisjes en, heel belangrijk, ook 1000 jongens, voorgelicht over voor hen belangrijke medische/hygiënische zaken. Ook de relatie tussen de seksen komt aan de orde. In de 20 betrokken dorpen worden zogeheten peer educators geschoold om als vraagbaak te dienen voor de doelgroepen. Zij kaarten geconstateerde problemen aan bij de projectleiding, die dan gepaste actie kan ondernemen. Het gebruikmaken van gezondheidscentra wordt sterk gestimuleerd. In 2012 droeg de DWG bij aan de derde ronde van dit project. Onder dit hoofdstuk valt ook de kraamkliniek in Farabako (11-25) in Mali. De DWG heeft sinds 2005 contacten met dit in het zuid-westen van Mali gelegen dorp, waar cultureel antropoloog Jan Jansen onderzoek deed naar de rol van de z.g. Griots. Dit zijn dichters/ muzikanten die de tradities en geschiedenis bewaren en deze via het vertellen van verhalen doorgeven. De DWG heeft gezorgd voor de bouw van een kraamkliniekje. De Nederlandse verloskundige Lianne Holten, die tevens cultureel antropologe is, begeleidt dit project en bezoekt elk jaar Farabako. Ze neemt dan allerlei medisch materiaal, medicijnen, vitamines en zaaizaad mee voor groenten, die een welkome aanvulling vormen op het eenzijdige dieet. De kosten hiervan betaalde Lianne aanvankelijk uit eigen zak, maar dit werd iets te begrotelijk omdat ze intussen aan haar promotie moest werken. De DWG zegde toe voor drie jaar de kosten voor medicijnen en ook voor onderhoud van de kliniek te betalen. In 2011 besteedden we daaraan 750,-. Door gestegen kosten en noodzakelijke extra materialen was er een tekort van 250,-. We vulden dit bedrag aan in De eerste contacten met SEED Trust (12-03) in het Tiruvannamalai district in India dateren uit De DWG steunde toen de training van gypsie-meisjes die bangles (armbanden) wilden gaan maken en verkopen. Later volgden opleidingen voor typen, naaien en manden maken. In 2010 en 2011 betaalden we de aanleg van een waterput in twee dorpen van (voormalige) leprapatiënten. Ook in 2012 vroeg men onze steun voor het graven van een waterput in een dorp, waar geen goed drinkwater meer voorhanden was. De 156 gezinnen moeten per maand 5 rupee betalen, waarmee het onderhoud van de pomp kan worden bekostigd. Een dorpscomité is verantwoordelijk voor het innen van het geld en het beheer van de pomp. Later in 2012 kwam het verzoek binnen om een bijdrage te leveren voor de aanschaf van een gemotoriseerde tweewieler. De gediplomeerde HIV/Aids verpleegster van SEED Trust bezoekt 172 patiënten, verspreid over 54 dorpen en stadjes in het district, om ze te begeleiden bij hun medicijngebruik en om controles uit te voeren. Omdat veel dorpen nogal afgelegen zijn, is eigen vervoer noodzakelijk. Ze gebruikte daarvoor de brommer van de SEED Trust staf, maar die heeft dit voertuig nodig voor de andere activiteiten van de organisatie. Het was dus efficiënter om voor de verpleegster een eigen brommer aan te schaffen. Het onderhoud is uiteraard voor rekening van SEED Trust. Voor zowel de waterput als voor de brommer was 750,- nodig. Jaarverslag 2012 Derde Wereldgroep Soest 11

11 4 VISIE OP 2013 Op het gebied van ontwikkelingssamenwerking is er heel wat aan de hand. In Nederland worden de budgetten van de medefinancieringsorganisaties behoorlijk gekort en ook de overheidsbijdrage wordt teruggeschroefd. Het nieuw aangetreden kabinet denkt over dit beladen onderwerp weer anders dan het vorige, dus is het nog niet helemaal duidelijk wat er precies gaat gebeuren en hoe ingrijpend de maatregelen zullen uitpakken. Intussen staan de ontwikkelingen in de wereld ook niet stil. Als we bijvoorbeeld aan India denken, waar de meeste van onze projecten worden gerealiseerd, dan blijken ook daar langzaam maar zeker verschuivingen op te treden. Een plotselinge gebeurtenis kan opeens de problemen duidelijk zichtbaar maken. We denken hier aan de brute verkrachting en afschuwelijke moord op een studente, die met haar vriend s avonds de bus nam. Volgens de traditionele opvattingen hoort een meisje dat helemaal niet te doen, dus verdient ze een lesje. Ze heeft daar immers om gevraagd. De algemene verontwaardiging hierover onder de bevolking en de discussie die is losgebarsten leiden hopelijk tot wat meer bewegingsvrijheid en een positievere kijk op de rol van meisjes en vrouwen in de 21ste eeuw. De projecten die we in India steunen richten zich vrijwel allemaal op deze doelgroep en geven voorlichting over vrouwenrechten en de verhouding tussen de seksen. De taaie traditie om een meisje bij haar huwelijk een bruidschat mee te moeten geven, drukt als een zware last op de schouders van arme ouders. Hoewel officieel afgeschaft bloeit deze gewoonte nog weelderig. Voor de bruidegom en zijn familie is het namelijk lucratief. Ook heeft men liever een jongensbaby, omdat jongens later voor hun ouders moeten zorgen. Het gevolg is, dat er op grote schaal meisje-foetussen worden geaborteerd (een echo onthult het geslacht, hoewel dat officieel niet mag worden meegedeeld). Ook worden pasgeboren meisjes-babies uit de weg gewerkt. De geslachtsratio, het aantal meisjes dat op 1000 jongetjes geboren wordt, is voor heel India 904, terwijl het er ongeveer 950 zouden moeten zijn. In sommige staten en grote steden ligt dit getal nog lager, tot maar 823 meisjes op 1000 jongetjes. De Indiase overheid probeert het tij wel te keren, maar dit gaat langzaam. We hopen van harte, dat de positieve ontwikkelingen in India in een stroomversnelling zullen komen. De sociale media, die door de jeugd omarmd worden, kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. De situatie in Afrika is weer anders. Wij krijgen niet veel aanvragen uit Afrikaanse landen en vaak betreft het dan tamelijk grootschalige projecten die ons budget te boven gaan. Ook krijgen we nog wel eens een aanvraag van een vrouwencoöpratie, die geld zoekt om de commerciële activiteiten uit te kunnen breiden. De projecten die we in Afrika steunen kennen we allemaal via betrouwbare (Nederlandse) organisaties of contactpersonen. Als we de media mogen geloven, dan wordt het traditionele ontwikkelingsmodel van steun aan overheden, in Afrika steeds meer vervangen door buitenlandse investeringen die de economie moeten aanjagen en die betaald worden met grondstoffen en vooral olie. Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor een klein projecthulpfonds als het onze? Wij reageren rechtstreeks op vragen om steun van buitenlandse organisaties, die weten wat de problemen zijn van de mensen in hun werkgebied en die daar wat aan willen doen. Deze kleinschalige projecten worden door de grote organisaties niet bediend, omdat dit teveel tijd en dus geld zou kosten. Maar zij steunen wel veel kleine initiatieven. We denken hier aan bijvoorbeeld Impulsis en Wilde Ganzen. De conclusie moet zijn: zolang we gesteund worden door de Soester gemeenschap en andere sponsors, blijven we doorgaan. Ook in 2013, het jaar waarin we ons 30-jarige jubileum zullen vieren. We voelen ons daarin aangemoedigd door de woorden van Gert Kuiper van Impulsis, die in zijn brief van 17 augustus 2012 schrijft: Onze complimenten voor deze inzet in een tijd, waarin de belangstelling voor ontwikkelingssamenwerking steeds meer een negatieve tendens lijkt te krijgen. Juist daarom is het bestaan van een groep als de DWG zo belangrijk. 12 Jaarverslag 2012 Derde Wereldgroep Soest

12 5 FINANCIËN Het jaar 2012 was in financieel opzicht een opmerkelijk jaar, met giften uit onverwachte hoek. De bijdragen van onze donateurs en giftgevers bleven zeer goed op peil. Dit sterkt ons in de overtuiging, dat we nog steeds draagvlak hebben binnen de Soester samenleving. Op basis van dit draagvlak zijn andere fondsverstrekkers bereid ons werk te ondersteunen. Dit geeft ons een push om door te gaan. In de eerste plaats willen we hier de Gemeente Soest noemen, die in 2012 al voor het 25ste jaar een aanzienlijke bijdrage levert. Wij zijn de gemeenteraad en het College van B. en W. erkentelijk voor deze consequente steun. Het feit, dat de gemeente ons steunt en daaruit voortvloeiend inzage in de financiën en het inhoudelijk beleid verlangt, geeft andere sponsors vertrouwen in de soliditeit van onze activiteiten. Ook vanuit de gemeente geïnitieerd is de Operatie Zandloper. In de herfst van 2011 deden twee klassen van de basisschool De Bron, een klas van de St. Carolusschool in Soesterberg en twee klassen van de Insingerschool mee aan het opschonen van een deel van de Soester Duinen. Zij kregen informatie over de bijzondere natuur in dit gebied en hielpen een handje om nieuwe zaailingen op te ruimen en daarmee het stuiven van het zand te bevorderen. Als beloning stelde de gemeente per klas een bedrag van 150,- beschikbaar, dat besteed mocht worden aan een goed doel. Al een aantal jaren mag de DWG dit doel bepalen. De cheque werd in februari 2012 overhandigd. Het geld werd besteed aan het vernieuwen van het dak van de Cobetschool in Lusaka, de hoofdstad van Zambia. Een andere belangrijke inkomstenbron, waar we gelukkig al vele jaren op kunnen rekenen, is de actie van de tweedeklassers van het Griftland College. Steevast op de laatste vrijdag voor de herfstvakantie trekken ze Soest, Baarn en zelfs Bunschoten in om met allerlei inventieve activiteiten geld voor het gekozen doel te verdienen. Dit jaar bracht de actie het fantastische bedrag van 6520,- op. Het geld is inmiddels al besteed aan schoolspullen voor kinderen in Zuid-India. Vermeldenswaard is het feit, dat deze leerlingenactie al sinds 1990 elk jaar wordt gehouden en dat het totaal ingezamelde bedrag over al die jaren in 2012 de heeft overschreden! Daarvoor onze dank aan alle betrokken leerlingen en docenten! In 2012 werd geen bijdrage gevraagd aan Impulsis, financier van kleinschalige initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. De subsidie die we in 2011 voor zes projecten van hen ontvingen kwam pas eind november van dat jaar vrij. De projecten zijn in 2012 gestart en worden in 2013 afgerond. De eindverantwoording moet dan ook in 2013 plaatsvinden. We hebben besloten om lopende deze procedure geen nieuwe aanvraag in te dienen. In 2012 ontvingen we het tweede deel van de schenking van de Stichting Niemeijer Fonds, groot 5000,-. Deze stichting ondersteunt jonge, beginnende kunstenaars, maar ook charitatieve doelen. We mochten dit bedrag naar eigen inzicht besteden. De Vereniging Emmaus Bilthoven schonk ons 2500,- voor de aanschaf van meubilair en apparatuur voor een scholingscentrum in Kinshasa in de Democratische Republiek Congo (project 12-04). Ditzelfde scholingsproject was onderwerp van de inzamelingsactie die werd gehouden bij het overlijden van ons bestuurslid Jaap den Oude. Deze actie bracht ruim 770,- op. De Wereldwinkel Soest, waarvoor Jaap ook vele jaren zeer actief was, vulde dit bedrag aan met een gift van 1300,-. In 2013 zal het bestuur van de stichting Mucolim, die verantwoordelijk is voor dit project, de fondswerving afronden. De DWG zal haar extra bijdrage aan dit project in 2013 overmaken. De Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp maakte, ter gelegenheid van haar 40-jarige jubileumviering in 2013, op de laatste dag van 2012 een bedrag van 750,- naar ons over. Het geld zal besteed worden aan de bouw van een waterput in een plattelandsdorp in Tamil Nadu. Zoals in vele veraf gelegen dorpen is er in dit dorp geen goed drinkwater beschikbaar. Gebruik van het onzuivere water leidt tot infectieziekten. Meisjes en vrouwen moeten 2 km lopen om redelijk geschikt water te halen. Voor de meisjes betekent dit schoolverzuim en de vrouwen hebben geen tijd om een bijdrage aan het gezinsinkomen te leveren. Financiering van dit project zal in 2013 plaatsvinden. Van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Soest ontvingen we de opbrengst van de collectes in 2011, een bedrag van 173,-. De FEMI Foundation to Earth uit Baarn maakte 500,- naar ons over, te besteden naar eigen inzicht. Jaarverslag 2012 Derde Wereldgroep Soest 13

Stichting Narangi Jaarverslag 2011

Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Over Narangi 3 2.1 Wat doen we? 3 2.2 Organisatie 3 3 Fondsenwerving 4 3.1 Financiële donaties 4 3.2 Donaties in natura 4 4 Communicatie 5 5 Sanjay,

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP Naar verwachting van de experts zouden de gevolgen van het slechte economische klimaat in Nederland en Roemenië, zeker ook (grote) gevolgen gaan hebben voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST JAARVERSLAG 2008 KAART VAN HET MPONGWE DISTRICT IN CENTRAAL ZAMBIA Stichting Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst Jabeek 11 06-2009 Contactpersoon:

Nadere informatie

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12)

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) JAARVERSLAG 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...2 2 VOORWOORD...4

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar.

TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar. TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar. Twee gezichten, drie sporen één doel! Geachte relatie, De cryptische titel van dit jaarverslag maakt u ongetwijfeld nieuwsgierig. Het vat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Voorwoord. 4 Jaarverslag 2014 4 Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014

Voorwoord. 4 Jaarverslag 2014 4 Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014 04 JAARVERSLAG MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Jaarverslag 04 4 Missie 4 Pioniers 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 04 6 Gezondheidszorg

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

No. 71, december 2009 - Verschijnt 4 x per jaar. website: www.haarlem-mutare.nl bezoekadres: Mondiaal Centrum Lange Herenvest 122 Haarlem

No. 71, december 2009 - Verschijnt 4 x per jaar. website: www.haarlem-mutare.nl bezoekadres: Mondiaal Centrum Lange Herenvest 122 Haarlem S T E D E N B A N D K R A N T Stichting Stedenband Haarlem Mutare Postbus 5508 2000 GM Haarlem Tel. 023-5324008 e-mail: mutare@antenna.nl website: www.haarlem-mutare.nl bezoekadres: Mondiaal Centrum Lange

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

1 juli 2006-30 juni 2007. Jaarverslag 06-07. Plan België. www.plan-belgie.org

1 juli 2006-30 juni 2007. Jaarverslag 06-07. Plan België. www.plan-belgie.org 1 juli 2006-30 juni 2007 Jaarverslag 06-07 Plan België www.plan-belgie.org Onze visie Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle kinderen zich volledig kunnen ontplooien in de

Nadere informatie

142 - De grote kleine-kansen atlas

142 - De grote kleine-kansen atlas 142 - De grote kleine-kansen atlas De grote kleine-kansen atlas / Coöperatieve windenergie vereniging Kennemerwind - 143 Coöperatieve windenergie vereniging Kennemerwind Jeroen Flamman Introductie Zon

Nadere informatie

www.stichtingwereldwijd.nl WereldWijzer 16e jaargang, nr. 1 Juni 2012 p. 1

www.stichtingwereldwijd.nl WereldWijzer 16e jaargang, nr. 1 Juni 2012 p. 1 www.stichtingwereldwijd.nl WereldWijzer 16e jaargang, nr. 1 Juni 2012 p. 1 In dit nummer Bericht uit het bestuur.... 3 Nieuwe ETF Projecten 4 Nieuwe vrijwilliger: Mieke Bouwens 4 Hoe verloopt het DREAMS

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag. Jaa rve rsla 201 g 1 Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.nl W www.vitalisdenhaag.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Geld zoeken loont. Werkboek behorende bij de workshop

Geld zoeken loont. Werkboek behorende bij de workshop Geld zoeken loont Werkboek behorende bij de workshop Colofon Deze workshop en het bijbehorende werkboek zijn ontwikkeld door vof Jan Klumper Marjolijn Lamme in opdracht van de stichting Nederlands Expertise

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie