Technische omschrijving. Hof van Leede. te Warmond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische omschrijving. Hof van Leede. te Warmond"

Transcriptie

1 Technische omschrijving Hof van Leede te Warmond

2 Technische omschrijving voor Hof van Leede te Warmond Het project bestaat uit 4 woongebouwen. Elk woongebouw heeft twee lagen met 2 appartementen per laag. Per appartement is er een eigen inpandige garage/berging en zijn alle appartementen voorzien van grote terrassen. De appartementen op de begane grond hebben een eigen aanlegsteiger. De bouw wordt gerealiseerd door Kepton Warmond BV, ingeschreven onder nummer in het Register van Ingeschreven Ondernemingen. Deze technische omschrijving vormt één geheel met de tekeningen, zoals omschreven in paragraaf X. van deze omschrijving. Pagina 2 van 12

3 Inleiding Voor dit woongebouw wordt door de garantie plichtige ondernemer een Woningborg-certificaat aangevraagd conform de Woningborg Garantie- en waarborgregeling De bij deze Woningborgregeling behorende brochure dient voor het waarmerken van de technische omschrijving en het tekenen van de overeenkomst aan u overhandigd te worden door de verkoper van de woning. Pagina 3 van 12

4 Inhoudsopgave I. Voorrang Woningborg bepalingen II. Peil van het woongebouw, grondwerken en terreininventaris 1. Peil van het woongebouw 2 Grondwerk 3. Bestratingen 4. Terreininventaris III. De constructie van het woongebouw 1. Funderingen 2. Gevels en wanden 3. Dilataties 4. Vloeren 5. Daken 6. Kozijnen, timmerwerken 7. Beglazing 8. Buitenschilderwerk IV. Toegang 1. Trappen 2. Liftinstallatie 3. Stallingsruimte V. Overige installaties 1. Riolering 2. Goten en hemelwaterafvoeren 3. Ventilatievoorzieningen en gasafvoer- / rookkanalen 4. Elektra installatie 5. Waterleiding installatie 6. Gasleidingen 7. Branddetectie installatie VI. VII. VIII. IX. Gemeenschappelijke gedeelten De privé-gedeelten 1. Indeling verblijfsgebied 2. Buitenruimte 3. Vloer-, wand- en plafondafwerking 4. Overige materiaal- en / of uitvoeringomschrijving 5. Binnenschilderwerk 6. Tegelwerk, sanitair en keuken 7. Verwarmingsinstallatie / warmwatervoorziening 8. Nadere technische beschrijving Schoonmaken en oplevering Enkele aandachtspunten Woningborg 1. Stelposten 2. Meer- en minderwerk 3. Oplevering 4. Onderhoud algemeen X. Waarmerking Pagina 4 van 12

5 Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht! I. Voorrang Woningborg bepalingen Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald gelden onverkort de bepalingen uit de Garantie- en waarborgregeling en de modelovereenkomst zoals gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren onverkort steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. II. Peil van het woongebouw, grondwerken en terreininventaris 1. Peil van het woongebouw Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte hoofdentree-vloer; dit peil ligt ongeveer 5 cm boven de kruin van de weg en is circa 0,2m+NAP. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst bouw- en woningtoezicht van de gemeente. 2. Grondwerk Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor funderingen, leidingen, paden en terrassen. Als bodemafsluiting wordt toegepast een zandpakket van 200 mm. De bestrating van van het terrein wordt aangebracht op zand met een laagdikte van 200mm 3. Bestratingen De toegang van het woongebouw wordt bestraat met straatbakstenen in waalformaat en afgewisseld met verhardingstroken in een afwijkende kleur en materiaal. Bij de toegang tot de garages/bergruimten wordt in de bestrating een afwateringsgoot met rooster opgenomen. 4. Terreininventaris Het terrein wordt gezamenlijk gebruikt met de jachthaven. Bij de toegang van het terrein worden slagbomen geplaatst die via een intercom en een paslezer of afstandsbediening te bedienen zijn. De aansluiting van het terrein op het water tussen en naast de gebouwen vindt plaats met een damwand die afgedekt wordt door een afdekband. De jachthaven is vanaf het terrein via een centrale pier te bereiken. De postkasten van de appartementen worden gerealiseerd in een buitenopstelling nabij de entree van het terrein. III. De constructie van het woongebouw 1. Funderingen De fundering van het gebouw bestaat uit in de grond gevormde betonnen palen van het type schroefmortelpaal. Hierop komen funderingsbalken van in het werk gestort gewapend beton. De kruipruimte wordt aan de waterzijde afgesloten door een kunststof damwand die aan de funderingsbalken wordt bevestigd. Pagina 5 van 12

6 2. Gevels en wanden De buitengevels zijn bekleed met een natuursteen beplating. Ook de waterslagen en muurafdekkers op de begane grond en de verdieping zijn van deze natuursteen. De beplating wordt met rvs bevestigingsmiddelen bevestigd aan de achterliggende constructie. Zoals op de geveltekening is aangegeven wordt de gevel plaatselijk voorzien van hardhouten delen. Deze delen worden ook aangebracht op de deuren van de buitenbergingen en de garagedeuren. De gevels worden uitgevoerd met open voegen en hebben een isolatiewaarde van R c 5,0 m 2 K/W. Hiervoor wordt steenwol isolatie en waar nodig hoogwaardige isolatie toegepast. De binnenspouwbladen zijn van kalkzandsteen met een dikte van minimaal 214mm. Op de 1 e verdieping in de voorgevel wordt het binnenspouwblad ter plaatse van de houten gevelbekleding uitgevoerd in een geïsoleerd houten binnenblad. Het dragende metselwerk is van kalkzandsteen dik 300mm respectievelijk dik 214mm. In de woningen worden drie korte wanden haaks op de woningscheidende wand aangebracht als prefab betonnen stabiliteitswand van 200mm dik. De woningscheidende wanden zijn van massieve kalkzandsteen elementen van 300mm dik aan beide zijden voorzien van een voorzetwand. De liftschacht bestaat uit twee akoestisch ontkoppelde kalkzandsteen wanden De niet constructieve wanden in de woning zijn van gipsblokken dik 100mm en de wanden van leidingschachten zijn van kalkzandsteen dik 100mm. Alle wanden voldoen aan de gestelde voorschriften met betrekking tot sterkte, geluid, isolatie en brandwerendheid. 3. Dilataties De dilataties in de binnenmuren worden aangebracht volgens richtlijnen van de leverancier. De dilataties zullen zoveel mogelijk aan het zicht worden onttrokken. Dilataties die wel in het zicht blijven worden afgewerkt met profielen. Het is mogelijk dat de dilataties ook na afwerking zichtbaar blijven en er ter plaatse een (krimp)scheur ontstaat. 4. Vloeren De begane grondvloer ter plaatse van de appartementen is een geïsoleerde kanaalplaatvloer met druklaag en een isolatiewaarde van R c 4,0 m 2 K/W. Ter plaatse van de garages en de terrassen wordt een ongeïsoleerde kanaalplaatvoer toegepast. De verdiepingsvloer en de dakvloer worden als betonnen breedplaatvloer uitgevoerd. De kruipruimte wordt op de begane grond toegankelijk gemaakt met een kierdicht geïsoleerd kruipluik. 5. Daken De betonnen daken worden voorzien van afschot isolatieplaten met een isolatiewaarde van R c 5,0 m 2 K/W waarop een tweelaagse bitumineuze dakbedekking wordt aangebracht. De terrassen worden afgewerkt met houtcomposiet delen welke horizontaal worden aangebracht. Het bovenste dak krijgt een ballastlaag van betonnen tegels en grind. De dakoverstekken en de luifel hebben een houten dakbeschot waarop een van leislag voorziene tweelaagse bitumineuze dakbedekking wordt aangebracht. De houten dakopstanden worden beëindigd met een gemoffeld aluminium daktrim. Op het dak komt boven het trappenhuis een daklicht. De installatie onderdelen op het dak worden zo veel mogelijk aan het zicht onttrokken door een stalen frame voorzien van natuursteen beplating. 6. Kozijnen, timmerwerken De buitenkozijnen, ramen, schuifdeuren en deuren zijn van in kleur gemoffeld aluminium isolerende profielen. Aan de binnenzijde zijn de aluminium buitenkozijnen wit gemoffeld. Ze worden geplaatst in houten frames en stelkozijnen. De draai- of schuifrichting van de deuren en ramen is vastgelegd op de tekeningen. De draaiende delen zijn voorzien van de nodige dichtingsrubbers. Boven de kozijnen worden conform de voorschriften ventilatieroosters opgenomen. Deze roosters zijn voorbereid om eventueel later elektrisch te bedienen verticale zonwering in te monteren. Pagina 6 van 12

7 Het kozijn van de buitenterrasberging wordt uitgevoerd in hardhout en de deur in massief multiplex. Beiden worden geschilderd en aan de buitenzijde bekleed met hardhouten delen. De buitendeur van de garage is een aluminium sectionaaldeur, deze wordt eveneens aan de buitenzijde bekleed met hardhouten delen. De binnendeurkozijnen zijn van hardhout en worden voorzien van stompe deuren met een hardkunststof afwerking. Het kozijn tussen de woonkamer en de gang heeft een zijlicht en de deur is voorzien van een glasopening. Er wordt een hardstenen dorpel toegepast onder de entreedeur van het appartement, de binnendeur naar de garage, de meterkast, de technische berging, de badkamers en de toiletten. Waar vereist zijn de deuren brandwerend of geluidwerend. De liftdeuren zijn van geborsteld rvs. Met betrekking tot de inbraakwerendheid wordt voldaan aan de eisen conform het Bouwbesluit. Hang- en sluitwerk: De buitenkozijnen worden voorzien van hang- en sluitwerk volgens de Nederlandse Beveiligings Richtlijn klasse 2. De buitendeuren van de woning krijgen gelijksluitende cilindersloten die met één sleutel te bedienen zijn. De binnendeuren in het appartement worden voorzien van loopsloten, de toilet- en badkamerdeuren krijgen een vrij-bezetslot en de meterkast wordt voorzien van een kastslot. De deurkrukken in U-model en de rozetten zijn van rvs. De binnendeur naar de garage en de voordeur van het appartement krijgen een dag- en nachtslot klasse 2 Voor de levering en het aanbrengen van het hang- en sluitwerk is per appartement een stelpost van 2.500,- inclusief btw beschikbaar. 7. Beglazing De beglazing van de appartementen is een isolerende en zonwerende driedubbele beglazing (HR +++ -glas). De binnen- en de buitenruit zijn van gelaagd veiligheidsglas inbraakwerendheid klasse 2. Er wordt een droog beglazingssysteem toegepast. De beglazing van de entree, het trappenhuis en de garages is een isolerende dubbele beglazing, ook hier wordt veiligheidsbeglazing toegepast. In het appartement wordt gelaagd enkel veiligheidsglas aangebracht in het zijlicht en de deur van de gang naar de woonkamer. 8. Buitenschilderwerk Het buitenschilderwerk op de hardhouten gevelbekleding en de houten buitenplafonds wordt uitgevoerd in een niet dekkend semi-transparant laksysteem met kleurpigmenten. Het kleurenschema van het buitenschilderwerk is aangegeven op de kleuren en materialenlijst exterieur. Met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud wordt u verwezen naar de door Woningborg, samen met het certificaat toegezonden folder Alles over uw woning, aankoop, oplevering, gebruik en onderhoud. Door de keuze voor een niet dekkend verfsysteem is opvolgen van de voorgeschreven onderhoudsfrequentie zeer belangrijk. IV. Toegang De toegang van het woongebouw vindt plaats door middel van een zelfsluitende schuifdeur, welke van buitenaf met een pasje of sleutel te openen is. Deze deur is met de binnenpost van de intercominstallatie vanuit het appartement te openen. Bij de hoofdentree van het gebouw en de toegangs barrière tot het terrein wordt een buitenpost aangebracht bestaande uit een camera, spreek-luisterverbinding, drukknoppen en een paslezer of afstandsbediening. Te bedienen vanuit ieder appartement. 1. Trappen Voor de toegang naar de eerste verdieping wordt in de gemeenschappelijke entreehal een stalen open trap geplaatst met een hardglazen balustrade, rvs leuningen en bamboe treden. Het hoogteverschil tussen de garage en de lifthal wordt in de garages overbrugd met een stalen trap en bordes met antislip loopvlakken. Het hoogteverschil tussen de entreehal en de lifthal op de begane grond wordt overbrugd met een hellingbaan. Pagina 7 van 12

8 2. Liftinstallatie Voor de toegankelijkheid van de 1 e verdieping wordt een machinekamerloze elektrische personenlift aangebracht. Deze heeft een ruime liftkooi met een hefvermogen van 15 personen en voorzien van een éénknops besturing. 3. Stallingsruimte Elk appartement heeft een ruime garage die van buiten toegankelijk is met een brede elektrisch bediende sectionaaldeur. Van buiten is de deur te openen met een afstandsbediening, van binnenuit met een drukknop. De garage is binnendoor te bereiken via de lifthal of de entree. De garage wordt natuurlijk geventileerd met roosters boven de buitendeur. In de garage is een uitstortgootsteen met kraan aanwezig. V. Overige installaties en ventilatie 1. Riolering De riolering en de hemelwaterafvoer zijn van elkaar gescheiden systemen. Bij de overgang tussen de binnenriolering en de buitenriolering worden polderkoppelingen en ontstoppingsmogelijkheden aangebracht. De buitenriolering wordt uitgevoerd in pvc-buis welke wordt aangesloten op een betonnen vuilwaterpompput. Deze put wordt met een afvoerleiding aangesloten op het gemeenteriool. Op de buitenriolering worden de gootroosters voor de garagedeur en de hoofdentreedeur en de drainageleiding van de kruipruimte aangesloten. De binnenriolering is van pvc-buis waarop alle lozingstoestellen worden aangesloten. De binnenriolering wordt voorzien van een ontluchtingsleiding naar het dak en is waar nodig geïsoleerd. 2. Goten en hemelwaterafvoeren De daken en terrassen worden voorzien van een hemelwaterafvoer. Op het dak is dat een volvulsysteem, op de dakoverstekken, de terrassen en de luifel is het een conventioneel systeem. De leidingen zijn van pvc en worden in leidingschachten en achter de gevel aangebracht. Via een verzamelleiding in de kruipruimte wordt het hemelwater geloosd op het open water. 3. Ventilatievoorzieningen en gasafvoer- / rookkanalen De appartementen worden uitgerust met een ventilatiesysteem waarbij de toevoer van lucht op een natuurlijke wijze plaats vindt via akoestische zelfregelende roosters in de gevels boven de kozijnen. De afvoer geschiedt mechanisch door middel van in de ruimten aangebrachte afzuigpunten. In de woonkamer, slaapkamers, badkamers en de toiletten wordt de ruimte afgezogen door een in het plafond geïntegreerd sleufrooster. In de garderobe, de bijkeuken en de technische berging met een afzuigrozet. Elk afzuigpunt heeft een eigen, boven het plafond gemonteerd, metalen afzuigkanaal naar de ventilatieboxen die zich in de technische berging bevinden. Bij de ventilatiebox wordt de benodigde afzuiging per ruimte automatisch bepaald. In de keuken brengen we een aansluiting aan voor de afzuigkap die aangesloten wordt op een eigen afvoerkanaal. De luchtafvoer van de appartementen op de begane grond loopt via een leidingschacht naar het dak. De afvoeren komen daar in een metalen dakkap uit. De ventilatie van de garage is natuurlijk, hiervoor zijn boven de garagedeur roosters opgenomen. Ten behoeve van de natuurlijke ventilatie van de entreehal, het trappenhuis, de lifthallen en de liftschacht zijn roosters en dakdoorvoeringen aangebracht. Het luchttoevoerkanaal en rookafvoerkanaal van de cv-ketel komen uit op het dak en worden opgenomen in de metalen dakkap. Er bestaat een mogelijkheid om op de op tekening aangegeven plek een open haard op gas te plaatsen indien dit tijdig binnen het bouwproces wordt meegenomen. 4. Elektra-installatie Pagina 8 van 12

9 De uitvoering van de elektrische installatie zal zowel voldoen aan de eisen van het normblad NEN1010, als aan die van het stroom leverend bedrijf. De meterkasten van de appartementen zijn gelegen nabij de voordeuren. De meterkasten worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de nutsbedrijven en bevatten de elektra-, gasen watermeter en de invoer van telefoon en kabel. In de meterkast zijn een groepenverdeelkast (14 groepen), aardingsinstallatie en twee dubbele wandcontactdozen aanwezig. De woning is voorzien van lichtpunten, schakelaars en geaarde wandcontactdozen. In de kamers zijn aansluitpunten voor data en kabel aanwezig. De leidingen, schakelaars en wandcontactdozen worden zoveel mogelijk uitgevoerd als inbouw. Op de terrassen zijn de wandcontactdozen spatwaterdicht. De schakelaars en wandcontactdozen (wcd) worden op de onderstaande hoogte vanaf de vloer aangebracht: wcd in de woonkamer, slaapkamer en gang en buitenruimte 300mm+vl wcd ter plaatse van het keukenblok 1250mm+vl wcd ten behoeve van de afzuigkap 2250mm+vl schakelaars 1050mm+vl wcd voor elektrisch koken, oven, vaatwasser, boiler in de keuken 600mm+vl wcd voor de wasmachine en wasdroger 1050mm+vl inbouwdozen voor data, telefoon en kabel 300mm+vl In de centrale entreehal zijn een algemene meterkast en een meterkast voor de centrale voorzieningen aanwezig. Inbouw armaturen worden aangebracht in de entree, het trappenhuis, de lifthallen, de buitenplafonds en voor het aanlichten van de gevel. 5. Waterleidinginstallatie De watermeter wordt in de meterkast van het appartement aangebracht. Hier vandaan worden de cv-ketel, het sanitair, de wasmachine en de buitenkranen op het koudwaterleidingsysteem aangesloten. Warmwater wordt opgewekt door de hoog rendement cv-ketel in de technische berging. De warmwaterleidingen worden aangebracht naar de wastafels, baden, douches en keukengootsteen. 6. Gasleidingen In de meterkasten van de appartementen wordt een gasmeter aangebracht. Vanaf deze meter worden er gasleidingen aangebracht naar de cv-ketel, de opstelplaats voor het kooktoestel en de mogelijke plaats voor een open haard. 7. Branddetectie-installatie In de gang van de appartementen wordt een op het elektriciteitsnet aangesloten rookmelder aangebracht. VI. Gemeenschappelijke gedeelten De gemeenschappelijke verkeersruimten, entreehal, trappenhuis en lifthallen, zijn voorzien van een complete afwerking. De vloer van de entreehal wordt voorzien van een stevige schoonloopmat. Op de vloer van de hellingbaan en de lifthallen komen grote keramische tegels met een natuursteen uiterlijk. De wanden worden afgewerkt met een plint en glad stucwerk dat voorzien wordt van schrobvaste witte muurverf. Ook het plafond wordt voorzien van glad stucwerk met witte muurverf. Daglicht komt op de bovenste verdieping binnen door een groot daklicht. De trap is opgebouwd uit stalen bomen en houten bamboe treden. In één boom wordt een glazen balustrade ingeklemd die aan de bovenzijde is voorzien van een geborsteld rvs handregel. Aan de muurzijde wordt een geborsteld rvs leuning aangebracht. Voor de verlichting worden in de entreehal, het trappenhuis en de lifthallen wand- en plafondarmaturen aangebracht. De deuren van de liftschacht zijn van geslepen rvs en hebben een natuurstenen kader. De vloer van de liftkooi krijgt dezelfde keramische tegels als de lifthal en een plint. De achterwand is een spiegel en de beide zijwanden van geëtst rvs. Eén zijwand wordt voorzien van een geborsteld rvs leuning. Het plafond is van een vlakke witte staalplaat. Verlichting door middel van led armaturen in het plafond en lichtstroken naast het bedieningspaneel. Pagina 9 van 12

10 VII. De privé-gedeelten 1. Indeling verblijfsgebied De indeling van de appartementen, de inpandige garages/bergingen en de terrassen is aangegeven op de bij deze technische omschrijving horende plattegrond tekeningen. 2. Buitenruimten Elk appartement is voorzien van terrassen. De glazen balustrade van de terrassen wordt aan de onderzijde ingeklemd en aan de bovenzijde voorzien van en rvs handregel. Het loopvlak wordt gevormd door onderhoudsvriendelijke houtcomposiet delen met open voegen op een horizontale onderconstructie. De plafonds zijn van houten delen die voorzien zijn van inbouwspots. 3. Vloer-, wand- en plafondafwerking De plafonds in de appartementen zijn verlaagd zodat hierboven ruimte is voor installaties. Het is mogelijk inbouwarmaturen in het plafond aan te laten brengen. Het plafond bestaat uit gipsplaten op een metalen frame. De gipsplaten worden glad afgewerkt en daarna van witte muurverf voorzien. In de meterkast en de technische berging wordt geen verlaagd plafond aangebracht. De garages hebben een plafondafwerking met geïsoleerde houtwolcement beplating in een fijne structuur en een witte kleur. Plaatselijk wordt deze geïsoleerde plafondafwerking ook op de bovenste meter van de wand aangebracht. De wanden van de garage grenzend aan binnenruimten van het appartement zijn glad afgewerkt en worden voorzien van witte muurverf. De wanden van de meterkast zijn bekleed met een multiplex meterkastschot. De binnenwanden van de buitenberging op de terrassen is afgewerkt met een harde cementgebonden plaat die geschilderd wordt met witte schrobvaste muurverf. In de appartementen wordt een zwevende anhydriet gebonden gietvloer aangebracht met uitzondering van de natte ruimten. De vloer wordt aangebracht op 20mm isolatie, is voorzien van krimpwapening en heeft een dikte van 60mm op de begane grond en een dikte van 90mm op de verdieping. In de ruimten voorzien van een anhydriet dekvloer, dient u er zich van te vergewissen dat er geen cementgebonden lijmen toegepast mogen worden voor steenachtige vloerafwerkingen. In de natte ruimten van de appartementen wordt een zwevende zand-cement smeervloer aangebracht, in de badruimte op afschot naar de afvoer. Bij de onder aansluitingen van kozijnen en deuren op de lifthal en de terrassen is rekening gehouden met een door de koper aan te brengen vloerafwerking met een dikte van maximaal 20mm. In de garage komt een zand-cementvloer die wordt afgewerkt met een epoxycoating en een epoxy plint. 4. Overige materiaal- en / of uitvoeringsomschrijving: Bij de aansluiting van de buitenkozijnen op het plafond is een multiplex gordijnplank opgenomen, plaatselijk in een verdiepte koof. Ter plaatse van de aansluiting van de buitenkozijnen op de wanden wordt aftimmerwerk toegepast. De appartementen zijn niet voorzien van plinten. De raamkozijnen in de garages hebben een kunststeen vensterbank. 5. Binnenschilderwerk De wanden en plafonds van de appartementen en de algemene ruimten worden glad afgewerkt en voorzien van witte muurverf. De ronde stalen kolommen in de woonkamers worden hoogglans wit geschilderd. De houten aftimmeringen in de appartementen worden zijdeglans wit geschilderd. 6. Tegelwerk, Sanitair en Keuken Pagina 10 van 12

11 Per appartement is er een gecombineerde stelpost beschikbaar, groot ,- inclusief btw, voor het leveren en aanbrengen van tegelwerk, sanitair en keuken. 7. Verwarmingsinstallatie / warmwatervoorziening De verwarming in de appartementen wordt gerealiseerd met een hoogrendement cv-ketel die tevens dient voor het bereiden van warm water. De cv-ketel met bijbehorend expansievat wordt aangebracht in de technische berging. In de woonkamer, de slaapkamers en de gang wordt de warmte afgegeven met vloerverwarming die per ruimte regelbaar is met een thermostaat. In de woonkamer worden bij de buitenkozijnen tevens inbouw vloerconvectoren aangebracht. De badkamer krijgt een elektrische vloerverwarming en een handdoekradiator. Met uitzondering van de technische berging worden de cv-leidingen weggewerkt in de vloer, het plafond en in de wand. Verdelers voor de vloerverwarming staan in de garderobekast en in de technische berging. Met de installaties kunnen bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken de volgende temperaturen worden behaald: - woonkamer/keuken 20 o C - slaapkamers/inloopkast 20 o C - entree/gang 20 o C - badruimte 22 o C - toilet, meterkast, garderobe onverwarmd - technische ruimte, bijkeuken onverwarmd buitenberging, garage onverwarmd De warmwaterleidingen worden aangebracht naar de wastafels, de douches, de baden en de keukengootsteen. Deze warmwatervoorziening is geschikt voor gelijktijdig gebruik van twee tappunten. 8. Nadere technische beschrijving: Bij de makelaar ligt een complete nadere technische beschrijving met interieur- en exterieurafwerkstaat van het gehele gebouw ter inzage. VIII. Schoonmaken en oplevering Minimaal twee weken voor de oplevering, worden de verkrijgers schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering van het privé-gedeelte. Het privé-gedeelte wordt 'bezemschoon' opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten; deze worden schoon opgeleverd. De oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten kan op een later tijdstip plaatsvinden. De Vereniging van Eigenaars krijgt hiervoor een aparte uitnodiging. De gemeenschappelijke gedeelten worden 'bezemschoon', eventuele tegelwerken en glasruiten worden schoon opgeleverd. Het bij het woongebouw behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. IX. Enkele aandachtspunten Woningborg 1. Stelposten Per appartement is er een gecombineerde stelpost beschikbaar, groot ,- inclusief btw, voor het leveren en aanbrengen van tegelwerk, sanitair en keuken. Voor het leveren en aanbrengen van hang- en sluitwerk is er per appartement een stelpost beschikbaar van 2.500,- inclusief btw. Indien er geen gebruik gemaakt wordt van de betreffende stelpost is het mogelijk dat er een lager bedrag aan u wordt gerestitueerd (bijvoorbeeld met betrekking tot de aannemersprovisie en / of winst en risico en / of BTW, indien dit schriftelijk is vastgelegd). Pagina 11 van 12

12 2. Meer- en minderwerk Het privé gedeelte moet bij de oplevering voldoen aan de garantievoorwaarden en aan het bouwbesluit. Ook de individuele meerwerk wensen dienen aan de garantievoorwaarden en het bouwbesluit te voldoen. Om uw garanties ten opzichte van de garantieplichtige ondernemer te waarborgen, dienen alle meerwerkopdrachten alleen met deze ondernemer schriftelijk geregeld te worden. 3. Oplevering Bij de oplevering van het privé-gedeelte, eventueel vooraf gegaan door de zogenaamde voorschouw / -opname, dienen de uit te voeren herstelwerkzaamheden van de door u gesignaleerde gebreken op het procesverbaal van oplevering genoteerd te worden. Dit geldt ook voor de oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten. 4 Onderhoud algemeen Teneinde de volledige garantierechten van u en van de Vereniging van Eigenaars te kunnen benutten, zijn onderhoudsinspecties en onderhoudswerkzaamheden absoluut noodzakelijk. Voor sommige werkzaamheden is het noodzakelijk dat er hiervoor voor eigen rekening / rekening Vereniging van Eigenaars vakmensen worden ingeschakeld. Het is dringend aan te bevelen om, om een korte verslaglegging van de inspectie te verzoeken. Ook is het mogelijk dat er, vanwege de huidige ARBO voorschriften, extra kosten bij u in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld voor het glazenwassen, één en ander afhankelijk van het ontwerp en locatie. Wij willen u ook verwijzen naar de brochure Alles over uw woning, aankoop, oplevering, gebruik en onderhoud, die u samen met het Woningborg-certificaat van Woningborg ontvangt. X. Waarmerking Waarmerking van de technische omschrijving met de opgenomen tekeningen; - Appartement 1.1 / 1.2 (doorhalen wat niet van toepassing is) - tekening Hof van Leede Warmond, Gebouw 1, Begane Grond, 1:50, Appartement 1.3 / 1.4 (doorhalen wat niet van toepassing is) - tekening Hof van Leede Warmond, Gebouw 1, 1 e verdieping, 1:50, Eerdergenoemde bescheiden, alsmede eventuele bijlagen, behorende bij de per d.d...gesloten koopovereenkomst voor het privé-gedeelte met bouwnummer. in het op pagina 1 van deze Technische Omschrijving genoemd project. De ondernemer: Plaats: Heemstede Datum: De verkrijger(s): Plaats: Datum: Kepton Warmond B.V. M. Bosscher Pagina 12 van 12