d.d Setup notes Versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "d.d. 24-08-2012 Setup notes Versie 17.00.00"

Transcriptie

1 d.d Setup notes Versie Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

2 Inhoudsopgave 1 Overzicht Software-vereisten Besturingssystemen en Database engines Oudere versies Talent en Salaris of Personeel en Salaris Oudere versie BusinessObjects Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorige versies Stappenplan Administratieve installatie (AdminSetup) Client setup Installatie DBS Talent & Salaris Los uit te voeren stappen voor de setup Setup Applicatieinstellingen Applicatie command line parameters Optioneel: Installatie Microsoft XML Parser Initiatie/upgrade databases Back-up Initiatie/upgrade productiedatabase(s) (DbConfig) Voorbereiding Upgrade Initiatie Run DbConfig Extra modules SQL Server: Collations Aanpassen wachtwoorden Vragen en antwoorden Hoe kan ik de databaseconnecties wijzigen? Hoe kan ik de installatie wijzigen, repareren en de-installeren? Hoe kan ik een ander configuratiebestand gebruiken? Datum: Blad: 2

3 1 Overzicht 1.1 Software-vereisten Besturingssystemen en Database engines De ondersteunde besturingssystemen en database engines kunt u vinden in infrastructuurmatrix.pdf. Dit document staat niet op de dvd, maar kunt u vinden op de support-site van DBS: menu Software Integratie / Infrastructuurmatrix Oudere versies Talent en Salaris of Personeel en Salaris Deze dvd bevat de volledige programmatuur van DBS Talent en Salaris; u hebt dus geen oudere versie nodig Oudere versie BusinessObjects De ClientSetup installeert de Reader van BusinessObjects XI2 Service Pack 2.1 (11.5). Wanneer u reeds BusinessObjects XI2 (met of zonder een eerdere Service Pack) hebt geïnstalleerd, wordt deze standaard niet vervangen. Upgrade alleen naar Service Pack 2.1 wanneer u met uw huidige versie problemen ondervindt. Indien u zelf licenties hebt aangeschaft voor andere BusinessObjects-modules, dient u eerst BusinessObjects te upgraden en pas daarna de ClientSetup van T&S uit te voeren. Wilt u BusinessObjects XI2 naast uw huidige versie van BusinessObjects gebruiken, dan moet u BusinessObjects XI2 handmatig installeren. Ga hiervoor naar de map BOInstall\win32 in de map met de ClientSetup. Voer in deze map zzinstall.bat uit. 1.2 Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorige versies o Vanaf : Setup installeert nu de Oracle client versie o Vanaf : DotNet Framework 4.0 moet geïnstalleerd zijn. 1.3 Stappenplan Deze paragraaf geeft een overzicht van alle stappen die u moet uitvoeren om DBS Talent & Salaris te kunnen installeren. Belangrijke opmerking voor gebruikers die willen installeren vanuit een Terminal-Serversessie. U wordt sterk aangeraden te installeren vanaf de console. Als gevolg van enkele fouten in Microsoft Windows Installer kan de installatie vanuit een Terminal-Serversessie mislukken. Als u desondanks toch vanuit een Terminal-Serversessie wilt installeren, draai dan noch AdminSetup noch ClientSetup vanaf een gemapte netwerkschijf. Installeren vanaf een lokale schijf (harde schijf of cd) of vanaf een niet-gemapt netwerkpad (UNC-pad) kan werken, maar kan ook interne fouten opleveren. Als de installatie eenmaal begint met het kopiëren van bestanden is het erg waarschijnlijk dat de installatie succesvol zal verlopen. Een volledige installatie bestaat uit twee delen: Het eerste deel omvat de voorbereidingen: de Administratieve Setup (AdminSetup), het inrichten van de eerste werkplek en het aanmaken en/of updaten van de databases. Deel twee bestaat uit het installeren van de overige werkplekken. Indien u enkel een (extra) werkplek wilt inrichten, kunt u Deel 1 overslaan en doorgaan naar Deel 2. Datum: Blad: 3

4 Deel 1: Voorbereidingen (door applicatie- en/of systeembeheerder) Dit deel hoeft slechts eenmaal te worden uitgevoerd door een applicatie- of systeembeheerder of door iemand anders met kennis van de in gebruik zijnde server(s), database(s) and netwerkprotocollen. De volgende stappen dienen door deze persoon te worden uitgevoerd. Maak een netwerk-share aan. In de volgende stap wordt hierin een directory aangemaakt met als naam de naam van het pakket plus het versienummer. (Dezelfde share kan dus voor meerdere DBS-producten worden gebruikt). Voer Administrative Setup (AdminSetup) uit. Dubbelklik op AdminSetup.exe in de rootdirectory van de cd. AdminSetup: a) Vraagt om databaseconnectie-parameters en zet deze gegevens in een bestand. Dit bestand moet beschikbaar zijn voor alle applicatiegebruikers, zelfs nadat alle pc s zijn ingericht. Ook de applicatie maakt van dit bestand gebruik. Alle gebruikers dienen dus minimaal leesrechten op dit bestand te hebben. Wanneer de applicatie dit bestand niet kan lezen, zult u de melding krijgen dat er niet met database ODBC:DBS_MASTER verbonden kan worden. In paragraaf Databaseparameters aan het einde van dit hoofdstuk kunt u vinden welke gegevens worden gevraagd; b) Maakt de voornoemde directory aan in de opgegeven netwerk-share. Stap-voor-staphandleiding begint op pagina 7. Voer de eerste ClientSetup uit. Zorg dat u Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2 of hoger op uw systeem heeft geïnstalleerd. Dubbelklik Setup.exe in de door AdminSetup aangemaakte directory in de netwerk-share. Windows Vista: In plaats van op Setup.exe te dubbelklikken, dient u er met de rechter muistoets op te klikken en te kiezen voor Run as administrator. ClientSetup: a) Installeert de bestanden vanaf de netwerk-share. OPGELET: Wanneer u, voordat de ClientSetup volledig is afgerond, gevraagd wordt of het systeem opnieuw gestart mag worden, antwoord dan Nee. b) Installeert de databaseconnecties aan de hand van de parameters die u hebt opgegeven tijdens AdminSetup. Stap-voor-staphandleiding begint op pagina 14. Initiëer of update de productie-database (DbConfig) Als u een database wilt initiëren, dient u deze eerst aan te maken op de server. Als u een database wilt initiëren op SQLServer, dan kan DbConfig de database voor u aanmaken. Voer \DbConfig\Setup.exe uit op de cd. Vul de databasenaam en de naam en het wachtwoord van de tabeleigenaar in. De initiatie- en upgradeprocedures kunnen uit verschillende stappen bestaan. Na elke stap dient u op een OK-knop te klikken. Datum: Blad: 4

5 Stap-voor-staphandleiding begint op pagina 27. Test de eerste client setup Log aan als een andere gebruiker dan administrator. Start de applicatie en kijk of het werkt. Er kan zich het volgende voordoen. a) U ziet het hoofdscherm verschijnen. Dat is in orde. b) U krijgt de melding dat u voor geen enkel bedrijf geautoriseerd bent. Dat is in orde. c) U krijgt een lijstje databases. Selecteer er een en klik op <<OK>>. Vervolgens kan zich situatie a) of b) voordoen. d) U krijgt de melding dat er geen verbinding gemaakt kan worden met ODBC:DBS_MASTER. In dat geval kon het configuratiebestand van de databases niet gevonden worden. Start regedit.exe en blader naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DBS Business Solutions\Parameters Parameter DBSConINI vertelt hoe dit configuratiebestand heet en waar het zich zou moeten bevinden. Zorg ervoor dat u tenminste leesrechten hebt op dit bestand. Deel 2: ClientSetup Dit deel dient uitgevoerd te worden op elke pc waar u het pakket wilt installeren. ClientSetup maakt gebruik van de informatie die is ingevoerd tijdens de AdminSetup; u hoeft hier dus geen parameters meer in te voeren. Voer de ClientSetup uit. Deze is gelijk aan de eerste ClientSetup uit Deel 1. Test als eindgebruiker zonder administrator-rechten Log aan als een eindgebruiker. Start de applicatie en kijk of het werkt. Er kan zich het volgende voordoen. a) U ziet het hoofdscherm verschijnen. Dat is in orde. b) U krijgt de melding dat u voor geen enkel bedrijf geautoriseerd bent. Dat is in orde. c) U krijgt een lijstje databases. Selecteer er een en klik op <<OK>>. Vervolgens kan zich situatie a) of b) voordoen. d) U krijgt de melding dat er geen verbinding gemaakt kan worden met ODBC:DBS_MASTER. In dat geval kon het configuratiebestand van de databases niet gevonden worden. Start regedit.exe en blader naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DBS Business Solutions\Parameters Parameter DBSConINI vertelt hoe dit configuratiebestand heet en waar het zich zou moeten bevinden. Zorg ervoor dat u tenminste leesrechten hebt op dit bestand. Datum: Blad: 5

6 Database parameters (nodig tijdens de AdminSetup) Tijdens AdminSetup dient u een aantal gegevens te verstrekken omtrent uw server- en netwerkomgeving zodat de ClientSetup de databaseconnecties kan installeren. Voor elk type database dient u de volgende gegevens te weten. Database management system (SQL Server of Oracle) Server operating system (Windows, Unix, Novell Netware) Netwerkprotocol (TCP/IP, IPX/SPX) Naam van de server waar de database op staat (en/of de TCP/IP hostnaam) TCP/IP poortnummer van de DBMS (alleen als dit afwijkt van de standaard) (niet voor SQL Server) Fysieke databasename(n) (alleen als deze afwijkt van de logische naam) Voor de productiedatabase(s): Wachtwoord van gebruikers dbspay en dbssys Datum: Blad: 6

7 2 Administratieve installatie (AdminSetup) Deze installatie behoeft slechts eenmaal uitgevoerd te worden. LET OP: Verwijder alleen de ClientSetups van de server van applicatie-versies die u momenteel niet meer gebruikt. Indien u ClientSetups verwijdert van versies die u nog gebruikt, kunt u problemen krijgen wanneer u een extra werkplek wilt installeren, of op een reeds ingerichte werkplek onderdelen of databaseconnecties wilt toevoegen. Indien de CD niet automatisch start, dient het programma AdminSetup.exe in de root-directory van de cd gestart te worden. Als Windows Installer nog niet op de PC is geïnstalleerd of er staat een oudere versie, zal deze eerst opnieuw worden geïnstalleerd. Indien Windows Installer al geïnstalleerd is kunt u verder lezen bij het scherm met installatie-instructies. Klik op Ok Klik op Yes, waarna de PC wordt opgestart. Start AdminSetup hierna opnieuw op. In een enkel geval kunt u onderstaande melding krijgen: Voer in dat geval instmsiw.exe uit. Deze staat in dezelfde map als AdminSetup.exe. Datum: Blad: 7

8 De instructies voor de installatie: Uit de instructies blijkt dat de Setup uit 2 delen bestaat: de Administrative Setup en de Client Setup. Klik op Doorgaan om door te gaan of op Afsluiten om de installatie af te breken. ( Handleiding toont deze handleiding.) Stap 2a verzorgt het definiëren van de instellingen ten behoeve van de databaseconnectie. Deze stap hoeft u Datum: Blad: 8

9 niet uit te voeren bij een upgrade. Stap 2b verzorgt het kopiëren van de installatiebestanden naar een gedeelde netwerkdirectory ( netwerkshare ). Deze stap hoeft u niet uit te voeren als u enkel de connectieparameters van de databases wilt aanpassen. Het bestand dbscon.ini bevat informatie over de databaseconnecties. Als u niet tevreden bent over de locatie, klikt u op de knop en bladert u naar een andere map. Het is ten zeerste aan te raden dit bestand op het netwerk te zetten zodat alle werkplekken van hetzelfde bestand gebruik kunnen maken. Op die manier hoeft u de databaseconnectie-parameters maar één keer op te geven en niet voor elke werkplek opnieuw. Klik op Volgende om door te gaan. U kunt nu de databaseconnecties definiëren: Klik op Productiedata. Hierbij krijgt u het volgende scherm. Datum: Blad: 9

10 Er kunnen meerdere (maximaal 100) databases gedefinieerd worden. Dit is gedaan omdat de meeste gebruikers ook een of meerdere testdatabase(s) hebben. Voor het definiëren van een volgende database, klik op de ******** links boven en leg de nieuwe gegevens vast. Uitroeptekens (!!!!!!!!) in de databaselijst geven aan dat tijdens de AdminSetup van een vorige versie een database-type is opgegeven dat nu niet meer wordt ondersteund. Selecteer de database. Het veld Databasetype zal blanco zijn. Kies nu een van de beschikbare database-typen. De Getoonde naam is de naam die verschijnt in de database-keuzelijst van de applicatie. De gebruikersnaam (dbspay) wordt door de applicatie gebruikt op aan te loggen op de database. Dit is dus anders dan u wellicht gewend bent van oude versies van DBS-Personeel en Salaris. Vanaf versie 7.xx.xx hoeft u niet meer uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen wanneer u het pakket opstart. Het security subsystem gebruikt de netwerknaam om de toegang tot bedrijven en functies te bepalen. De tabellen waarin deze toegangsgegevens worden bijgehouden zijn alleen te wijzigen door de Sys -gebruiker. N.B. SQL Server-gebruikers: Indien u een verbinding met een database op een named instance, kunt u de naam van de instance opgeven in het vak Servernaam: en wel als volgt. servernaam\instancenaam Wanneer de server MyDbServer heet en de instance TestInstance dan dient u bij Servernaam: MyDbServer\TestInstance in te vullen. U kunt de melding krijgen dat AdminSetup niet met de host kan verbinden via poort Deze melding kunt u negeren. Datum: Blad: 10

11 Klik op Wijzigen (per gedefiniëerde database) en indien gereed op Afsluiten. Wanneer u een standaard wachtwoord hebt opgegeven, kunt u hierover een waarschuwing krijgen. NB. De databaseconnecties worden nog niet geïnstalleerd; de parameters worden alleen maar opgeslagen in een bestand. Klik nu op Afsluiten. Datum: Blad: 11

12 Selecteer de directory waarnaar de installatiebestanden voor de werkstations gekopiëerd moeten worden. Dit is de netwerk-share die u op pagina 4 hebt aangemaakt. U kunt dit pad intypen, maar het is gemakkelijker om op Wijzigen te klikken; er verschijnt dan een venster waarin u kunt bladeren naar de gewenste map. Let op: de bestanden worden in een subdirectory van de opgegeven locatie gezet, nl. DBS Talent en Salaris Klik op Installeren en de bestanden worden gekopiëerd. Datum: Blad: 12

13 Op een voortgangsscherm wordt de status getoond. De voortgangsbalk kan enige tijd stil blijven staan. Dit is normaal. Na enige tijd verschijnt het volgende scherm. Klik op Voltooien. De AdminSetup is nu klaar. Datum: Blad: 13

14 3 Client setup Deze installatie dient op alle clients uitgevoerd te worden. 3.1 Installatie DBS Talent & Salaris Los uit te voeren stappen voor de setup. Volgende stappen dienen handmatig uitgevoerd te worden indien niet aanwezig. DotNet Framework 4.0 o Installeer.Net Framework 4.0 als het nog niet geïnstalleerd is Root-DVD\Adds\DotNetFramework4.0\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /passive /norestart /passive /showfinalerror %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v \ServiceModelReg.exe ia %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework64\v \ServiceModelReg.exe ia %windir%\microsoft.net\framework\v \aspnet_regiis.exe iru enable %windir%\microsoft.net\framework64\v \aspnet_regiis.exe iru enable Setup LET OP! DBS Talent & Salaris bevat enkele zogeheten DBS common files (gemeenschappelijke bestanden voor alle DBS-applicaties). Deze komen terecht in <ProgramFiles>\DBS Business Solutions\Common Files. De locatie van <ProgramFiles> kunt u eventueel in de Registry wijzigen: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion entry ProgramFilesDir. Voor het gemak staat in de map \Adds het bestand Program Files on D drive.reg. Door hierop te dubbelklikken wordt de bovengenoemde Registry entry gewijzigd in D:\Program Files. Uiteraard kunt u dit bestand met Kladblok aanpassen wanneer u een andere drive wilt gebruiken. Wanneer u na afloop van de Setup de instelling weer terug wilt zetten, kunt u op het betreffende.reg-bestand dubbelklikken: Program Files on C drive.reg wanneer de <ProgramFiles> oorspronkelijk op C-schijf terechtkwamen of Program Files on M drive.reg voor drive M:. De Setup kent een aantal geavanceerde opties. Het onderstaande intermezzo legt uit welke dat zijn en hoe u ze kunt gebruiken. Wanneer u de applicatie interactief wilt installeren, kunt u dit intermezzo gewoon overslaan. Intermezzo: Geavanceerde opties. U kunt de applicatie interactief en silent installeren: Voor een interactive ClientSetup, start u gewoon setup.exe die AdminSetup in de netwekshare heeft geïnstalleerd. Voor een silent installatie voert u het volgende commando uit. setup /q Belangrijk: als ClientSetup uw systeem opnieuw wil opstarten, zal hij dat doen zonder u eerst om toestemming te vragen. Bij een silent setup is het dus extra belangrijk eerst alle lopende programma s af te sluiten, anders kunt u gegevens kwijtraken! Een silent setup laat niets op het scherm zien, waardoor het lastig is om te bepalen wanneer de setup voltooid is. U kunt daarom wellicht beter het volgende commando gebruiken. setup /qr Nu laat ClientSetup een voortgangsbalk zien en geeft hij een melding wanneer de installatie voltooid is. Opmerking: u kunt de silent setup (/q of /qr) niet gebruiken om de applicatie zodanig te installeren dat de programmatuur vanaf het netwerk wordt uitgevoerd. De silent setup installeert altijd alle modules van het pakket. Datum: Blad: 14

15 De (standaard) installatiemappen van zowel BusinessObjects als het pakket zelf kunt u op de commandoregel opgeven, bijvoorbeeld: setup INSTALLDIR= C:\Program Files\DBS PS BODIR= C:\Program Files\BusinessObjects Vergeet niet om dubbele aanhalingtekens om de mappen te zetten. U hoeft overigens niet beide mappen op te geven, en u kunt ze ook in combinatie met de opties /q en /qr gebruiken: setup /qr INSTALLDIR= C:\Program Files\DBS PS U kunt de installatiemappen ook opgeven in het bestand dbscon.ini dat AdminSetup in de netwerkshare heeft gezet. Open het bestand met bijvoorbeeld Kladblok en zoek naar de sectie [ALLDefaults_DBS Talent en Salaris]. Als deze sectie niet bestaat, kunt u deze gewoon toevoegen. De installatiemappen kunt u als volgt opgeven. [ALLDefaults_DBS Talent en Salaris] INSTALLDIR=<ProgramFilesFolder>\DBS PS BODIR=<ProgramFilesFolder>\BusinessObjects Gebruik <ProgramFilesFolder> in plaats van bijvoorbeeld C:\Program Files. De locatie kan namelijk per machine verschillen. De installatiemappen die u in dbscon.ini opgeeft hebben voorrang boven degene die u op commandoregel opgeeft. Zo kan een beheerder ervoor zorgen dat een gebruiker niet een andere map op de commandoregel kan opgeven. Als BusinessObjects al op een systeem is geïnstalleerd, zal de waarde van BODIR genegeerd worden. Installatie BusinessObjects XI: Helaas kan ClientSetup BusinessObjects XI niet installeren wanneer u een silent installatie uitvoert. Installeer BusinessObjects daarom eerst door Boinstall\win32\zzInstall.bat uit te voeren. Fix2.1 installert u door vervolgens BOInstallSP2.1\package\zzInstall.bat uit te voeren. Wanneer u BusinessObjects XI niet wilt installeren, dan dient u op de commandoregel de optie EXCLUDE=BO op te geven: setup /qr INSTALLDIR= C:\Program Files\DBS PS EXCLUDE=BO Alle rapporten en universes worden gewoon geïnstalleerd. U kunt de optie ook opgeven in het bestand dbscon.ini dat AdminSetup in de netwerkshare heeft gezet. Open het bestand met bijvoorbeeld Kladblok en zoek naar de sectie [Variables_DBS Talent en Salaris]. Als deze sectie niet bestaat, kunt u deze gewoon toevoegen. De optie geeft u als volgt op. [Variables_DBS Talent en Salaris] EXCLUDE=BO Silent DBS Talent en Salaris verwijderen: Voor een silent de-installatie voert u het volgende commando uit. msiexec /x DBS Talent en Salaris.ms /qb Automatische distributie: De ClientSetup maakt gebruik van Windows Installer. Het.msi-bestand is hernoemd naar.ms. Wanneer u bijvoorbeeld Active Directory wilt gebruiken om DBS Talent en Salaris te distribueren, kunt u dus DBS Talent en Salaris.ms gebruiken. De rest van dit hoofdstuk gaat uit van een interactieve ClientSetup. Einde intermezzo Start Setup.exe in de eerder opgegeven directory die AdminSetup heeft aangemaakt. Windows Vista: In plaats van op Setup.exe te dubbelklikken, dient u er met de rechter muistoets op te klikken en te kiezen voor Run as administrator. Indien Microsoft Windows Installer nog niet op uw computer is geïnstalleerd, wordt dit alsnog geïnstalleerd en dient u uw computer opnieuw te starten. In een enkel geval kunt u onderstaande melding krijgen: Datum: Blad: 15

16 Voer in dat geval instmsiw.exe uit. Deze staat in dezelfde map als Setup.exe. Na het herstarten van de computer zal de Client Setup automatisch opnieuw worden gestart. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u gewoon zelf 'Setup.exe' opnieuw starten. Stap 3a verzorgt het installeren van de programmatuur. Stap 3b installeert de databaseconnectie, waarbij de in de AdminSetup vastgelegde parameters gebruikt worden. Het bestand dbscon.ini bevat o.a. informatie over alle databaseconnecties. Dit bestand wordt niet alleen tijdens de AdminSetup en ClientSetup gebruikt. Ook DBS Talent en Salaris maakt gebruik van dit bestand. Zorg daarom dat alle gebruikers het recht hebben om dit bestand te lezen. Als u een ander bestand wilt gebruiken, klikt u op. Klik op Volgende. ClientSetup zal nu in het configuratiebestand kijken voor welke databasetypen er databaseconnecties zijn gedefiniëerd. Voor elk type database wordt gekeken of de clientsoftware al aanwezig is. Indien er reeds een te Datum: Blad: 16

17 oude versie op het systeem staat, krijgt u de vraag of deze verwijderd mag worden. Wanneer u uitsluitend DBS-producten gebruikt, kunt u de oude clientsoftware zonder meer laten verwijderen. Wanneer u tevens andere producten gebruikt, kunt u beter aan de leveranciers van die producten vragen of zij de nieuwe versie van de clientsoftware ondersteunen. Wanneer zij de nieuwere versie niet ondersteunen kunt u de vraag met Nee beantwoorden. ClientSetup zal dan proberen de databaseconnectie te installeren met behulp van de bestaande clientsoftware. Het is echter mogelijk dat dit niet lukt, of dat DBS Talent en Salaris hierna niet (goed) werkt. Wanneer u de clientsoftware wel laat vervangen bestaat de kans dat daarna eventuele andere applicaties niet meer met de database kunnen verbinden, omdat de ODBC driver is vervangen. Voor DBS Financieel valt dit heel eenvoudig op te lossen door de ClientSetup van DBS Financieel te draaien en alleen de databaseconnecties opnieuw te installeren. Voor de overige programmatuur kunt u met het programma DsnModify.exe de driver van de betreffende DSN aanpassen. Deze vindt u op het netwerk en op de cd in de map Adds. U selecteert hierin de DSN, de (nieuwe) driver en klikt op Modify. Wanneer u reeds een oudere versie van DBS Talent en Salaris hebt geïnstallerd, krijgt u een waarschuwing dat deze verwijderd zal worden: Klik op OK. Indien u een andere versie van BusinessObjects dan XI2 Service Pack 2 (11.5) op uw systeem heeft staan, of als er componenten ontbreken, verschijnt onderstaand scherm. Datum: Blad: 17

18 (De verdere tekst op dit scherm hangt af van de situatie.) Indien MDAC (Microsoft DataAccess Components) 2.8 nog niet op uw systeem is geïnstalleerd, dan verschijnt de onderstaande melding. Klik op Install MDAC. Hierna wordt MDAC geïnstalleerd en Setup verder vervolgd. Datum: Blad: 18

19 Nu verschijnt de licentieovereenkomst: Na het lezen van de licentievoorwaarden, klikt u op Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst. en daarna op Volgende. Datum: Blad: 19

20 Standaard wordt het Hoofdprogramma van DBS Talent en Salaris geïnstalleerd. Wanneer u zelf BusinessObjects-rapporten maakt waarvan u de inhoud wilt kunnen verversen, dan kunt u de Starters voor BusinessObjects installeren. Starter voor Designer is alleen beschikbaar waanneer u de Designer hebt geïnstalleerd. Als een onderdeel niet geïnstalleerd moet worden, klikt u op het pijltje ( ) en vervolgens op het rode kruisje. Zo kunt u ook voorkomen dat BusinessObjects versie XI2 (11.5) wordt geïnstalleerd. Standaard worden de geselecteerde onderdelen geïnstalleerd op harde schijf. U kunt er echter ook voor kiezen om de programmatuur op te starten van het netwerk. Klik hiervoor op het pictogram voor DBS Talent en Salaris, Starter voor Reporter of Starter voor Designer en selecteer Dit onderdeel wordt zodanig geïnstalleerd dat hij vanaf het netwerk uitgevoerd kan worden.. De database client software zal alleen beschikbaar zijn voor de databases die tijdens de AdminSetup zijn gedefinieerd en als de client software ervan nog niet op de pc aanwezig is. Met een klik op Wijzigen kan de installatielocatie van het geselecteerde onderdeel gewijzigd worden. De locatie van BusinessObjects is alleen te wijzigen als BusinessObjects nog niet geïnstalleerd is. De overige onderdelen komen allemaal in dezelfde map te staan; wanneer u de locatie van één onderdeel wijzigt, wijzigt automatisch de locatie van alle andere onderdelen mee. Van een aantal bestanden kunt u de locatie niet wijzigen: Systeembestanden. Deze komen altijd terecht in <WindowsDirectory>\System en/of <WindowsDirectory>\System32. DBS common files (gemeenschappelijke bestanden voor alle DBS-applicaties). Deze komen terecht in <ProgramFiles>\DBS Business Solutions\Common Files. De locatie van <ProgramFiles> kunt u eventueel in de Registry wijzigen; de uitleg hiervoor staat aan het begin van dit hoofdstuk. Wanneer BusinessObjects XI2 Service Pack 2 (11.5) nog niet is geïnstalleerd, heeft u de mogelijkheid een taal te kiezen. Standaard is dit Nederlands: Door op Wijzigen te klikken, kunt u een andere taal kiezen: Datum: Blad: 20

21 Kies een taal en klik op OK. Door op Help te klikken verschijnt een venster dat de nodige informatie over de gebruikte symbolen verschaft: Een klik op Ruimte geeft informatie over de benodigde en beschikbare schijfruimte. Datum: Blad: 21

22 Indien er voldoende ruimte is kunt u op OK klikken en daarna op Volgende. Indien er te weinig ruimte is, wordt DBS Talent & Salaris niet geïnstalleerd. De ruimteberekening houdt echter geen rekening met een eventuele oudere versie die wordt gedeïnstalleerd. Als u deze deïnstalleert zal er wel genoeg ruimte zijn. U kunt dit zowel in het configuratiescherm als met behulp van de ClientSetup van de vorige versie doen. BusinessObjects hoeft u hierbij niet te verwijderen. Intermezzo: Verwijderen vorige versie. Start de vorige ClientSetup. Dit kan op twee manieren: 1. Ga naar de directory waaronder de vorige versie van AdminSetup de ClientSetup heeft neergezet en start daar de setup. 2. Ga naar Configuratiescherm (Control Panel) en start daar de Software (Add/Remove Programs) applet. Klik de versie aan die u wilt verwijderen. Klik op Verwijderen ( Remove ). Einde intermezzo Vervolgens verschijnt een overzicht van alle databaseconnecties die geïnstalleerd zullen gaan worden: Datum: Blad: 22

23 Een rood kruis in de databaselijst geeft aan dat het opgegeven database-type niet meer wordt ondersteund. Na afloop van de ClientSetup kunt u de gegevens (laten) wijzigen door de AdminSetup opnieuw uit te voeren. Zie ook paragraaf 5.1. Klik op Volgende. Klik op Installeren. De bestanden worden geïnstalleerd. Datum: Blad: 23

24 Eerst worden eventuele oude versies verwijderd. Vervolgens wordt BusinessObjects geïnstalleerd (indien nodig). Tijdens dit proces blijft de voortgangsbalk stilstaan; dit is normaal. uit het venster. Nu wordt DBS Talent en Salaris geïnstalleerd. Een voortgangsscherm houdt u op de hoogte: Er kan een waarschuwing verschijnen dat er wijzigen op het systeem zijn aangebracht, waarvoor het systeem opnieuw moet worden opgestart na het einde van de setup. Klik dan op OK. Datum: Blad: 24

25 Klik op Voltooien. Nu kan er een scherm verschijnen met de vraag of de computer opnieuw mag worden opgestart: Klik op Ja, en log opnieuw aan als de gebruiker die in de melding vermeld staat. Windows Vista: Standaard wordt het Windows Help-programma niet meegeleverd met Windows Vista. Hierdoor kunt u sommige Helpbestanden niet bekijken. U kunt het Help-programma downloaden van de Microsoft website: Sommige Helpbestanden gebruiken macro s. Veiligheidshalve wordt het uitvoeren van macro s tegengegaan. Dit kunt u verhelpen door het uitvoeren van VistaWin7WinHelpAllowMacros.reg. Deze vindt u in de map Adds. Windows 7: Hiervoor geldt hetzelfde als voor Windows Vista. Het Help-programma voor Windows 7 is te downloaden via: Voer ook nu VistaWin7WinHelpAllowMacros.reg in de map Adds uit. Datum: Blad: 25

26 De applicatie is nu klaar voor gebruik Applicatieinstellingen N.B. De applicatie slaat allerlei instellingen op in het register van Windows. Wanneer u in de applicatie kiest voor Instellingen opslaan, worden ook schermposities en afmetingen in het register opgeslagen. Nu is het echter mogelijk dat in een nieuwe versie bepaalde vensters zijn uitgebreid. Wanneer in het register nog de oude afmetingen staan, kunnen bepaalde elementen onzichtbaar worden. Dit kunt u verhelpen door in het register de sleutel van de betreffende applicatie te verwijderen. Deze sleutels kunt u vinden in HKEY_CURRENT_USER\Software\DBS Business Solutions\DBSTS_NED.INI Applicatie command line parameters Standaard maakt de ClientSetup een snelkoppeling aan op het bureaublad en in het Startmenu van Windows. Wilt u zelf een snelkoppeling maken of DBS Talent en Salaris opstarten vanuit een ander programma, gebruik dan het volgende commando: DBSFramework.exe "framework=xml:dbsframework DBS Talent en Salaris.xml" subsystemid=pay Een passend pictogram treft u aan in de map Adds en heet DBS_logo_i32t.ico. 3.2 Optioneel: Installatie Microsoft XML Parser 4.0 De module Elektronische Aangifte kan elk aangiftebericht valideren voordat het naar de Belastingdienst wordt verstuurd. Hiertoe dient u wel Microsoft XML Parser 4.0 of hoger op uw pc te hebben geïnstalleerd. Indien de Parser ontbreekt, worden de berichten ongevalideerd naar de Belastingdienst gestuurd. De Belastingdienst zal overigens zelf ook alle berichten valideren en een foutmelding opsturen als het bericht incorrect is. De Parser kunt u installeren door te dubbelklikken op msxml4sp2.msi die u kunt vinden in de map Adds op de cd en de ClientSetup. Datum: Blad: 26

27 4 Initiatie/upgrade databases Dit hoofdstuk behandelt het initiëren en upgraden van de productiedatabases. 4.1 Back-up Voordat u een upgrade op de database uitvoert, adviseren wij u om eerst een volledige back-up of export van uw database te maken. Tijdens het maken van de back-up en de upgrade van uw database mogen er geen gebruikers ingelogd zijn. Wanneer u naast de productiedatabase ook een test- of opleidingsdatabase heeft, dient u de upgrade voor al deze databases uit te voeren. 4.2 Initiatie/upgrade productiedatabase(s) (DbConfig) Deze stap dient slecht eenmalig op één van de clients te worden uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van de upgrade van de database mogen er geen gebruikers op de database zijn ingelogd Voorbereiding Upgrade U dient de gebruikersnaam en wachtwoord van de huidige tabeleigenaar te weten; dit is het account waarmee u de database heeft geïnitieerd. Als u tijdens de AdminSetup wachtwoorden van gebruikers hebt aangepast, maar deze wijziging nog niet in de database hebt doorgevoerd, zal DbConfig u hierop attenderen. Zie paragraaf voor informatie omtrent het wijzigen van wachtwoorden. Werkt u met SQL Server en hebt u de collation (tekenset) van de database gewijzigd, lees dan eerst paragraaf Let op: de database dient minimaal reeds ge-upgrade te zijn naar versie Initiatie Als u een nieuwe productiedatabase wilt initiëren, zult u de database eerst op de database server moeten aanmaken. Als u werkt met SQL Server, dan kan DbConfig de database voor u aanmaken. U dient tevens de naam en het wachtwoord te weten van de gebruiker die tabeleigenaar moet worden. Zorg ervoor dat deze gebruiker alle rechten heeft op de database. Hieronder vindt u enkele richtlijnen voor het maken van databases. SQL Server (wanneer u de database handmatig wilt aanmaken): Zorg dat de database minstens 40MB groot is. Hoewel SQL Server auto growth ondersteunt, is het toch aan te raden de initiële grootte op minimaal 40MB in te stellen. Zorg dat de gebruiker waarmee u inlogt in DbConfig het recht heeft om logins aan te maken. Als u dit niet wilt, of als dit niet mogelijk is, dient u de logins dbspay en dbssys zelf aan te maken, uiteraard met dezelfde wachtwoorden als opgegeven tijdens de AdminSetup. Oracle: Zorg dat de default tablespace van de tabeleigenaar minstens 40MB groot is, zelfs wanneer uw Oracleversie auto growth ondersteunt Run DbConfig Plaats de dvd in de cd-speler van een client waar Talent en Salaris reeds is geïnstalleerd en start vanuit de directory DbConfig het programma Setup.exe op. Datum: Blad: 27

28 DbConfig maakt twee log-files aan: één voor het aansturende programma en één voor het programma dat daadwerkelijk de database-aanpassingen uitvoert. De naam van de eerste is dbs.log ; de naam van de tweede is tracehere <datum> <tijd>.txt waarbij <datum> en <tijd> aangeven wanneer DbConfig is uitgevoerd. Voert u op 21 maart 2002 om 13:51:45 DbConfig uit, dan zal dit tweede bestanden tracehere txt gaan heten. Beide bestanden komen in dezelfde directory te staan. Direct na het starten vertelt DbConfig in welke directory de bestanden worden weggeschreven. Bij problemen zal de helpdesk van DBS u vragen deze beide bestanden op te sturen. Hieronder volgt een korte handleiding van DbConfig. 1 e scherm: - Op het scherm De activiteiten van Setup worden bijgehouden in: <map>dbs.log op Ok klikken 2 e scherm: - Kies de gewenste database. De databasenamen worden gelezen uit het configuratiebestand dat u gebruikt hebt tijdens de laatste AdminSetup of ClientSetup. - Voer de naam van de gebruiker (tabeleigenaar) in. In de meeste gevallen zal dit SYSADM zijn, tenzij u hebt gekozen voor een andere naam voor de tabeleigenaar. Wanneer u een nieuwe database inricht, zal deze gebruiker de tabeleigenaar worden. In geval van een upgrade kan de juiste tabeleigenaar achterhaald worden door in SQLTalk uit te voeren: Oracle : SELECT * FROM ALL_TABLES; SQLServer : Bij SQL Server moet u bij Gebruikersnaam de naam van de dbo (database owner) invullen. Connect in SQLTalk als user sa met de database en voer uit: SELECT ml.name FROM master..syslogins ml, sysusers WHERE ml.sid = sysusers.sid AND sysusers.uid = 1 - Voer het wachtwoord in - Klik op de Voltooien button onder aan het scherm Intermezzo voor SQL Server: Als DbConfig niet met de database kan verbinden, veronderstelt het dat de database niet bestaat en zal het vragen of deze aangemaakt moet worden: Datum: Blad: 28

29 Als u weet dat de database weldegelijk bestaat, klik dan op <<Afsluiten>>. Vul anders het wachtwoord van gebruiker sa in en klik op <<Test>>. DbConfig zal nu proberen met de database master te verbinden als gebruiker sa. Als dit lukt, zal DbConfig de directory opvragen waar de bestanden van de master database zich in bevinden en zal dit als standaard invullen in het onderste veld. Klik op <<OK>>. Nu zal de database en de logins dbspay en dbssys worden aangemaakt. Dit kan enige tijd in beslag nemen. Einde intermezzo. Nu zal de initiatie of upgrade van de database worden uitgevoerd. Bij initiatie zal DbConfig tevens de gebruikers dbspay en dbssys aanmaken met de wachtwoorden die u tijdens de AdminSetup hebt opgegeven. Bij een upgrade probeert DbConfig met de database te verbinden als gebruiker dbspay en dbssys. Als dit mislukt, krijgt u hiervan een melding. Een eventueel mislukken staat niet het verloop van DbConfig in de weg; deze loopt dan ook gewoon door. Tijdens een upgrade kunt u enkele foutmeldingen krijgen. Vanzelfsprekend kunt u foutmeldingen negeren die aangeven dat: een element (gebruiker, kolom, tabel, index, enz.) wordt toegevoegd dat reeds bestaat; een element wordt verwijderd dat niet in de database aanwezig is. Bij het aanmaken van een nieuwe database zal DbConfig een bedrijf willen initiëren: Het nummer dat bij Company is ingevuld dient u te laten staan. De super user login name is de Windows loginnaam van de persoon die de super user van dit bedrijf moet worden. Initieel zal dit de enige gebruiker zijn die toegang heeft tot dit bedrijf. De super user kan vervolgens toegang verlenen en rechten uitdelen aan andere gebruikers. Merk op dat de loginnaam de Windows loginnaam is (bv. Administrator) en NIET een database loginnaam (zoals dbssys). Als de super user een domeingebruiker is, kunt u in het vak Domain: de domeinnaam invullen. Als u dit vak verlaat, zal DbConfig proberen de gebruikerslijst van dat domein op te halen. Als u geen domein invult, wordt de lijst lokale gebruikers opgehaald. N.B. Alleen bedrijf hoeft op deze manier geïnitieerd te worden. De overige bedrijven komen in het pakket aan bod. Datum: Blad: 29

30 Klik <<OK>> om het bedrijf te initiëren. Aan het einde van een upgrade wordt de struktuur van de database vergeleken met wat het zou moeten zijn. Eerst verschijnt het venster DDD Verbose en vervolgens DDD Compare. Wacht tot het vergelijken klaar is: Als alles goed is ziet u, net als in de afbeelding hierboven, No differences found verschijnen. Als dit niet het geval is, neem dan kontakt op met uw Business Partner. Klik op <<OK>>. Na enige tijd kan de volgende melding verschijnen. Klik op <<OK>>. Hierna verschijnt een scherm waarin u systeeminformatie kunt ophalen en verzenden naar DBS (zie paragraaf 2.3 van de Releasenotes): Datum: Blad: 30

31 Het staat u vrij om de stap over te slaan. Klik op <<Genereer>> om de lijst met gegevens te genereren. Op basis hiervan kunt u besluiten de gegevens wel of niet te verzenden. Wilt u de gegevens verzenden, klik dan op <<Verzenden>>. Wanneer u Microsoft Outlook hebt geïnstalleerd, wordt er een gemaakt die u kunt verzenden. Het verzenden gebeurt dus niet automatisch; u kunt altijd bekijken welke gegevens er verzonden worden. Gebruikt u geen Outlook, dan krijgt u de mogelijkheid het gegevensbestand op schijf op te slaan zodat u het op een andere manier kunt verzenden. Klik op <<Sluiten>> om dit venster af te sluiten. Hierna geeft de setup aan dat DbConfig klaar is. Klik hier op <<OK>>. Maak (opnieuw) een back-up van de database. Mocht er nu nog iets misgaan, dan hoeft u niet de hele procedure nogmaals uit te voeren. Opmerking voor gebruikers van SQL Server 2000: DbConfig heeft de compatibility level van de database op 70 gezet. Uit tests is gebleken dat dit voor DBS-applicaties een betere prestatie oplevert en zelfs enkele problemen voorkomt Extra modules Indien u extra modules hebt aangeschaft, dient u de extra scripts (nogmaals) te draaien. U vindt deze in de map DbConfig\Scripts\Extra op de cd. Datum: Blad: 31

32 4.2.4 SQL Server: Collations In SQL Server is het mogelijk om de collation (tekenset) van de database aan te passen. Hierbij wordt de collation van de reeds bestaande tabellen en kolommen echter NIET aangepast. Nieuwe tabellen en kolommen gebruiken de nieuwe collation, terwijl de bestaande nog de oude gebruiken. Hierdoor kunt u in DBS Talent en Salaris (en tijdens de DbConfig) de melding Cannot resolve the collation between collation1 and collation2 in the operator operation. krijgen. Om te onderzoeken of de collation van een database is aangepast, voert u het volgende statement uit. select collation_name, count(*) from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS c INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLES t ON c.table_schema=t.table_schema AND c.table_name=t.table_name and t.table_type='base TABLE' where collation_name is not null and collation_name<>cast(databasepropertyex(db_name(),'collation') as varchar(40)) group by collation_name Dit statement dient nul rijen op te leveren. Als dit het geval is, kunt u de rest van deze paragraaf overslaan. Anders moeten we eerst kijken of er sinds de wijziging van de collation nieuwe kolommen (al dan niet in nieuwe tabellen) bij zijn gekomen: select cast(c.table_name as varchar(20)) as table_name, c.column_name from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS c INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLES t ON c.table_schema=t.table_schema AND c.table_name=t.table_name and t.table_type='base TABLE' where collation_name=cast(databasepropertyex(db_name(),'collation') as varchar(40)) and c.table_name<>'dtproperties' Als dit nul rijen oplevert, zijn er geen nieuwe kolommen aangemaakt en kunt u gewoon de collation van de database weer terugzetten op de oude waarde: alter database database collate collation Anders zijn er twee opties: 1. Verwijder alle indexen, pas de collation van elke kolom aan en voeg de indexen weer toe; 2. Maak een nieuwe database met de gewenste collation en kopiëer alle data van de bestaande naar de nieuwe database. Het kopiëren gaat als volgt. SQL Server 2000: Klik in de Enterprise Manager met de rechter muistoets op de oude database en kies: All Tasks / Generate SQL Sript ; In tabblad General klikt u op de knop Show All en vinkt u Script all objects aan; In tabblad Formatting vinkt u alles aan; In tabblad Options vinkt u Script database users and database roles, Script indexes en Script triggers, Script PRIMARY keys, FOREIGN keys, defaults and check constraints aan; Klik op OK en sla het.sql-scipt op; Voer het.sql-script uit in de nieuwe database; Kopiëer de inhoud van alle tabellen door met de rechter muistoets op de oude database te klikken en te kiezen voor: All Tasks / Export Data De Export Wizard wijst zich verder vanzelf. SQL Server 2005: Controleer in de properties dat de database minstens op compatibility 70 staat, anders ziet de wizard de database niet. Klik in de Management Studio met de rechter muistoets op de oude database en kies: Tasks / Generate Scripts Dit start een wizard Datum: Blad: 32

33 Klik next op de welcome page Selecteerd de oude database in Select database en zet een vinkje bij Script all objects in the selected database. Klik op next Bij Choose Script options moet staan: i. Generate Script For Dependent Objects: True ii. Script Collation: False (Heel belangrijke. Dit lost het probleem op.) iii. Script Create: True iv. Script Database Create: False v. Script Defaults: True vi. Script Drop: False vii. Script Extended Properties: True viii. Script Logins: False ix. Script Object-Level Permissions: True x. Script Statistics: Do not script statistics xi. Script Use Database: False xii. Script Check Constraints: True xiii. Script Foreign Keys: False (maakt data transport makkelijker en de setup repareert het wel) xiv. Script Indexes: True xv. Script Unique Keys: True xvi. De rest is niet zo belangrijk Klik op next Bij output option is Script to new query window het makkelijkst, maar dat is een kwestie van keuze. Klik 2x op finish Voer het.sql-script uit in de nieuwe database; Kopiëer de inhoud van alle tabellen door met de rechter muistoets op de oude database te klikken en te kiezen voor: Tasks / Export Data Kopieer de data van alle tabellen (niet de views). De Export Wizard wijst zich verder vanzelf Aanpassen wachtwoorden Bij het initialiseren van een nieuwe database maakt DbConfig, indien nodig, de benodigde gebruikers aan. Hierbij worden dezelfde wachtwoorden gebruikt als opgegeven tijdens de AdminSetup. Als u tijdens de AdminSetup het wachwoord van een gebruiker hebt gewijzigd, moet u dit uiteraard ook in de database wijzigen: SQL Server: Start de Enterprise Manager en open onder de servernaam: Security en hieronder Logins. Dubbelklik op de gebruiker en wijzig het wachtwoord. Oracle: U kunt de SQL-tool gebruiken waarmee u vertrouwd bent (SQLTalk, svrmgrl, SQL*Plus). Connect als gebruiker system (standaard wachtwoord manager ) en voer uit: ALTER USER <user name> IDENTIFIED BY <new password>; Wanneer u bijvoorbeeld het wachtwoord van gebruiker dbssys wilt wijzigen in secret, dan dient u uit te voeren: ALTER USER dbssys IDENTIFIED BY secret; Datum: Blad: 33

34 5 Vragen en antwoorden 5.1 Hoe kan ik de databaseconnecties wijzigen? Om een nieuwe databaseconnectie te installeren start u de AdminSetup opnieuw op en zorgt u dat alleen Stap 2a is aangevinkt. Nadat u met AdminSetup de connectieparameters heeft gedefiniëerd, kunt u op elke client de Client Setup opnieuw starten. In het Welkom-scherm kunt u weer aangeven welk configuratiebestand (dat alle gegevens over de databaseconnecties bevat) u wilt gebruiken: Als u een ander configuratiebestand wilt gebruiken, klikt u op. Klik op Volgende. Datum: Blad: 34

35 Dit scherm geeft aan dat ClientSetup zich in onderhoudsmodus bevindt, omdat het pakket al is geïnstalleerd. Klik op Volgende. Nu verschijnt een soortgelijk scherm als hieronder. Datum: Blad: 35

36 Aangezien we de databaseconnecties willen wijzigen, kiezen we Database-connectie en klikken op Volgende. De rest van de Setup is gelijk aan die van de eerste installatie. 5.2 Hoe kan ik de installatie wijzigen, repareren en de-installeren? Zoals u hebt kunnen zien, bestaat de applicatie uit verschillende onderdelen die u al dan niet kunt laten installeren. Wanneer u een bepaald onderdeel niet hebt geïnstalleerd, maar later blijkt dat u het toch nodig hebt, kunt u met ClientSetup de installatie wijzigen. In bepaalde gevallen kan het nodig zijn een reparatie uit te voeren. Bij een reparatie kijkt Setup welke bestanden verschillen van de orginele bestanden en welke bestanden ontbreken. Gewijzigde en ontbrekende bestanden zullen opnieuw worden geïnstalleerd. De-installatie kan nodig zijn omdat u de computer ergens anders voor wilt gaan gebruiken. In alle gevallen start u Setup.exe die de AdminSetup op het netwerk heeft gezet. In het Welkom-scherm kunt u weer aangeven welk configuratiebestand (dat alle gegevens over de databaseconnecties bevat) u wilt gebruiken. Klik in dit scherm op Volgende. Er verschijnt nu een scherm dat aangeeft dat ClientSetup zich in onderhoudsmodus bevindt, omdat het pakket al is geïnstalleerd. Klik ook hier op Volgende. Datum: Blad: 36

37 Als u een enkel onderdeel wilt verwijderen of juist wilt toevoegen, kiest u voor Wijzigen. Als u kleine reparaties wilt uitvoeren, kiest u voor Repareren ; hiermee worden ontbrekende en oudere bestanden opnieuw geïnstalleerd. Als u het hele pakket wilt de-installeren, kiest u voor Verwijderen. Standaard wordt BusinessObjects NIET verwijderd. Als u BusinessObjects wilt verwijderen vinkt u Verwijder BusinessObjects aan. LET OP: Als u ClientSetup BusinessObjects laat verwijderen, kan het voorkomen dat Talent en Salaris zelf niet volledig wordt gedeïnstalleerd. Dit kunt u eenvoudig controleren door ClientSetup nogmaals te starten. Wanneer ClientSetup opnieuw in onderhoudsmodus wordt gestart, kiest u in bovenstaand scherm opnieuw voor Verwijderen. Nu worden ook de laatste restjes van Talent en Salaris verwijderd. Repareren en Verwijderen hebben verder geen opties. Wanneer u kiest voor Wijzigen verschijnt weer het scherm Aangepaste setup. Wanneer u een onderdeel wilt verwijderen, klikt u op het pijltje ( Sommige onderdelen zijn verplicht en kunt u niet verwijderen. ) en vervolgens op het rode kruisje. N.B. Een rood kruisje voor BusinessObjects of de Database client software betekent dat het onderdeel niet door deze ClientSetup is geïnstalleerd; het betekent dus niet dat het onderdeel niet op het systeem aanwezig is! Datum: Blad: 37

38 Klik op Volgende en Installeren en het onderdeel wordt verwijderd. 5.3 Hoe kan ik een ander configuratiebestand gebruiken? Het configuratiebestand (dbscon.ini) wordt niet alleen tijdens de AdminSetup en de ClientSetup gebruikt. Ook de applicatie gebruikt dit bestand om een lijst met alle beschikbare databases weer te geven. Het gebruikte bestand is degene die u hebt opgegeven tijdens de laatste AdminSetup of ClientSetup. Wilt u een andere lijst databases in de applicatie zien, dan kunt u eerst een alternatieve dbscon.ini aanmaken met de AdminSetup en vervolgens de ClientSetup opnieuw uitvoeren om de connecties naar de nieuwe databases te installeren. Tijdens de AdminSetup en de ClientSetup dient u uiteraard hetzelfde configuratiebestand op te geven. Zorg dat de naam van dit bestand begint met dbscon en eindigt op.ini, bijvoorbeeld: dbscon1.ini of dbscon TestDatabases.ini. Andere bestanden verschijnen niet in het Open dbscon.ini -venster wanneer u tijdens AdminSetup of ClientSetup op de bladeren-knop ( ) klikt: Het gebruikte configuratiebestand kan per pc verschillend zijn. U kunt op de werkplek van een trainee bijvoorbeeld een configuratiebestand gebruiken waar enkel test-databases in gedefinieerd zijn, terwijl andere pc s een configuratiebestand gebruiken met de connectieparameters van de productie-databases. Wanneer u na de installatie ven het pakket een ander configuratiebestand wilt gebruiken, start u de ClientSetup opnieuw op en kiest u in het Welkom-scherm een ander bestand. Installeer vervolgens de databaseconnecties opnieuw (zie paragraaf 5.1). Datum: Blad: 38