Parlan samen met anderen. Parlan en de transitie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parlan samen met anderen. Parlan en de transitie"

Transcriptie

1 Parlan samen met anderen Parlan en de transitie

2

3 3 Parlan samen met anderen Inhoud 1. De toekomst van Parlan 1.1 Parlan en de transformatie 1.2 Missie en visie Parlan 1.3 Positionering Parlan 2. Parlan in Noord-Holland 2.1 Toelichting op plaatje 3. Buurt & Streek 3.1 Eén kind, één gezin, één plan, één team 3.2 Gebiedsgericht 3.3 Trajectzorg en de Jeugd & Gezinswerker 3.4 Gebiedsgerichte multi-professionele (Jeugd & Gezins) teams 3.5 Geografische reikwijdte 3.6 Inzet gespecialiseerde zorg 4. Samenwerking parlan met onderwijs en kinderopvang 4.1 Positief jeugdbeleid 4.2 Versterking pedagogische omgeving 4.3 Passend onderwijs 5. Wonen & Opgroeien 5.1 Pleegzorg 5.2 Gezinshuizen voorzieningen

4 4 Parlan samen met anderen 6. Behandelcentrum De Vork gespecialiseerd intramuraal en gespecialiseerd ambulant / poliklinisch 6.1 Ambitie behandelcentrum De Vork 6.2 Gespecialiseerd intramuraal aanbod 6.3 Gespecialiseerd, poliklinisch ambulant aanbod 6.4 De Jeugd & Gezinswerker als verbindingsofficier 6.5 Samenwerking regionale en lokale partners 7. Personeel 7.1 Relatie cliënt-professional 7.2 Kwaliteit, flexibiliteit en ondernemerschap 7.3 Investeren in de professional 8. Organisatievorm en strategische allianties 8.1 Samenwerking en alliantievorming 8.2 Bedrijfsonderdelen 8.3 Geen logo s geen ego s 9. PR /Marketing 9.1 Toekomstige opdrachtgevers 9.2 Bekend en bemind 10. Vervolg

5

6 6 Parlan samen met anderen 1. De toekomst van Parlan 1.1 Parlan en de transformatie Er gaat veel veranderen in de jeugdzorg. Ook voor Parlan. Hoe het er na 2015 uit gaat zien is in ontwikkeling. Uitgangspunten en visie zijn landelijk en gemeentelijk uitgewerkt. Daar is bij vele politieke partijen, overheden en maatschappelijke organisaties overeenstemming over. Hoe het wordt vormgegeven is nog vol met onzekerheden, risico s én kansen omgeven. We krijgen nieuwe opdrachtgevers met nieuwe doelstellingen en bijbehorende wensen, we zullen meer concurrentie krijgen. Wat betekent dit alles voor cliënten en medewerkers van Parlan? Hoe maken we onszelf actief onderdeel van deze transformatie? Hoe kunnen we ons het beste hierop voorbereiden? Een paar dingen zijn wel zeker: ook ná 2015 zijn er nog kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben bij opgroeien en opvoeden. Ook ná 2015 zijn er nog deskundige professionals nodig met een hoog kwaliteitsbesef. Het voorliggende document is een aanvulling en herijking van het Strategisch Plan 2011 t/m Met de focus op de toekomstige positionering van Parlan in het licht van de transformatie / transitie van de jeugdzorg. Als uitgangspunt nemen we het organiseren van zorg in plaats van de zorgorganisatie. Vanuit het lopende strategisch plan zijn er veel andere zaken in uitvoering. Deze zijn niet in dit document opgenomen. Daar wordt gewoon aan verder gewerkt. Hierbij geven we de richting aan, waarin Parlan zich beweegt. De definitieve richting zal onderweg bijgesteld worden en afhangen van de vraag van onze toekomstige opdrachtgevers, uitwerkingen van landelijk en gemeentelijk beleid, financieringsmogelijkheden en last but not least van onze eigen strategisch inhoudelijke keuzes die we de komende twee jaar zullen maken. Naast visie en weten hoe je de vormgeving het liefst zou willen is timing van het allergrootste belang. Op het goede moment links- of rechtsaf slaan, niet te vroeg, niet te laat, remmen of gas geven er zijn nog meerdere keuzes mogelijk.

7 7 Parlan samen met anderen 1.2 Missie en visie Parlan Voor de missie en visie van Parlan verwijzen we naar het Strategisch Plan 2011 t/m Deze zijn niet gewijzigd en sluiten uitstekend aan op het beleid, zoals in de transitieplannen van de diverse overheden geformuleerd. Samengevat gaat het in de visie van Parlan om de onderstaande hoofdpunten. Kinderen horen thuis Eigen kracht is de bron Versterken participatie Dáár zijn, waar de kinderen zijn Regie bij de cliënt Relatie cliënt-professional centraal Doen wat werkt Leren en ontwikkelen Parlan wil en kan het niet alleen Eén kind, één gezin, één plan, één team! Voor alle kinderen, jongeren en gezinnen is de Jeugd & Gezinswerker als hulpverlener, het aanspreekpunt gedurende het hele traject. Trajectzorg is het uitgangspunt voor de hulpverlening aan alle cliënten. 1.3 Positionering Parlan We positioneren ons in de markt als een regionaal / lokaal werkende brede Jeugd & Opvoedhulp organisatie. Gespecialiseerd in jeugd. Onze toekomstige opdrachtgevers zullen met name gemeentes zijn en (onderwijs)samenwerkingsverbanden. We onderscheiden drie noemers binnen Parlan, waarin we ons te onderscheiden aanbod onderbrengen: Buurt & Streek Wonen & Opgroeien Gespecialiseerd (intramuraal en ambulant / poliklinisch) Deze worden zorginhoudelijk in samenhang gebracht en bedrijfskundig opgedeeld in overzichtelijke bedrijfsonderdelen, ieder met een eigen opdracht en markt. Met een eigen merk / label. We blijven ons vooralsnog in 2013 en 2014 voor Buurt & Streek en Wonen & Opgroeien concentreren binnen het huidige werkgebied Noord Holland-Noord en volgen hierin de natuurlijke (gemeentelijke) infrastructuur. Voor het gespecialiseerde behandelcentrum verkennen we ruimere geografische grenzen dan de huidige. We zien onszelf niet als landelijke of niche speler. We benaderen de positionering in eerste instantie vanuit de inhoud, vanuit het kind en gezin. De organisatievorm is volgend hieraan. In de uitwerking geven we hier wel grote prioriteit aan. We krijgen met omzetverlies te maken en houden hier rekening mee bij het bouwen van een toekomstbestendige organisatie, die voorbereid is op mogelijke risico s. In de volgende hoofdstukken wordt deze positioneringskeuze verder geconcretiseerd.

8 8 Parlan samen met anderen 2. Parlan in Noord-Holland 2.1 Toelichting op plaatje Jeugd & Opvoedhulp: Buurt & Streek De primaire zorgfunctie is dicht bij de klant gepositioneerd. Lokaal sterk aanwezig in de diverse gemeentes / samenwerkende regio s, in samenwerking met lokale partners. Levert zorg en/of schuift aan in gezinnen, op scholen, in de kinderopvang, in en rond de Centra voor Jeugd & Gezin, in de buurt, enz. Werkt samen met andere partners vanuit wijk- / buurt- / streekteams, afhankelijk van lokale situaties en mogelijkheden, op basis van de behoefte van de cliënt. Parlan volgt de natuurlijke (gemeentelijke) infrastructuur, waarbij het hulpverleningsproces zo lokaal mogelijk wordt georganiseerd, samen met anderen. Wonen & Opgroeien Pleegzorg in diverse variaties als eerste keus als een kind thuis (tijdelijk) niet kan opgroeien. Gezinshuizen als kleinschalige 24-uursvoorziening als pleegzorg niet toereikend is. Zowel in de hulpverlenings- als de opvoedingsvariant. In de opvoedingsvariant langere en nauwe relaties tussen aanbieders en cliënten. Zoveel mogelijk in het normale leven en dicht bij de (lokale) hulp, als dat nodig is. Gespecialiseerd behandelcentrum Uitbouw van Behandelcentrum De Vork tot kwalitatief hoogstaand specialistisch centrum van Noord- Holland. Naast specifieke poliklinische en ambulante behandeling vanuit De Vork biedt De Vork 24-uurs zorg binnen behandelgroepen. Het behandelaanbod varieert van deeltijd behandeling / verblijf tot gesloten jeugdzorg. Het specialistisch poliklinisch / ambulant aanbod is beschikbaar voor het hele zorggebied van Parlan. In de volgende hoofdstukjes wordt het bovenstaande nader uitgewerkt.

9 REGIO KOP PARLAN POSITIONERING JEUGD & OPVOEDHULP WONEN EN OPGROEIEN REGIO KOP JEUGD & OPVOEDHULP BUURT & STREEK WONEN EN OPGROEIEN REGIO NK JEUGD & OPVOEDHULP BUURT & STREEK SPECIALISTISCH AMBULANT BEHANDEL CENTRUM DE VORK POLIKLINISCH WONEN EN OPGROEIEN REGIO WF JEUGD & OPVOEDHULP BUURT & STREEK

10 10 Parlan samen met anderen 3. Buurt & Streek 3.1 Eén kind, één gezin, één plan, één team Parlan is steeds meer te vinden dáár waar de kinderen zijn. De leefmilieus waar kinderen en hun gezinnen hun leven leiden en waar professionals zich toe verhouden. Thuis, in de gezinnen, in de buurt of wijk, op school, in de kinderopvang en peuterspeelzalen, in of dicht bij de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG s). Een belangrijk strategisch uitgangspunt van ons beleid. Wij geven dit uitgangspunt handen en voeten in activiteiten en samenwerkingsverbanden. Jeugd & Opvoedhulp, dicht bij de klant. We. werken vanuit het uitgangspunt één kind, één, gezin, één plan, één team. De diverse leefmilieus vragen om een andere inzet van de professionals. Thuis, in de (pleeg)gezinnen, maar ook als dat gewenst is in de andere leefmilieus, het direct zonder schakels, leveren van zorg, als er (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig is. Als het om scholen, kinderopvang of consultatiebureaus gaat is het aansluiten en aanschuiven het eerste leidende principe. Hier zijn immers de leerkrachten, groepsleiding en CJG-medewerkers de professionals. Het kan dan ook gaan om advisering, deskundigheidsbevordering of coaching on the job. We noemen dit het versterken van de pedagogische omgeving.

11 WONEN & OPGROEIEN PLEEGZORG GEZINSHUIZEN 16+ PARLAN POSITIONERING JEUGD & OPVOEDHULP BUURT & STREEK J&Ger SPECIALISTISCH AANBOD J&Ger DAGBEHANDELING BUURT/STREEKTEAM MULTIPROFESSIONEEL KINDER- OPVANG SCHOOL MULTIPROFESSIONEEL BUURT/STREEKTEAM JEUGD & OPVOEDHULP BUURT & STREEK NETWERK KIND GEZIN BUURT/ STRAAT/ WELZIJN FA M ILIE CJG CONSULTATIE BUREAUS MULTIPROFESSIONEEL SPECIALISTISCH AANBOD BUURT/STREEKTEAM GEZOND- HEIDS ZORG MULTIPROFESSIONEEL BUURT/STREEKTEAM ARBEIDSTOELEIDING COACHING J&Ger

12 12 Parlan samen met anderen 3.2 Gebiedsgericht Op initiatief van meerdere gemeentes, zien we een ontwikkeling naar buurt / wijkteams, bijvoorbeeld in Utrecht en Zaanstad. In Alkmaar is Parlan eind 2011 gestart met het project Jeugdzorg in de buurt, in samenwerking met vier J&O organisaties uit het land en Buurtzorg Nederland. Gericht op een gebiedsgerichte aanpak met kleine hoog professionele autonome teams met de focus op uitvoering dicht bij de cliënt. Andere voorbeelden waar Parlan het gebiedsgerichte werken vormgeeft zijn het regionale experiment Koplopers in Hoorn, de FACT-teams (initiatief GGZ), waar we een meewerkende rol hebben, de integrale CJG-aanpak op Texel, waar Parlan de coördinatie en uitvoering heeft en de samenwerking in Den Helder in het wijkhuis (multifunctioneel centrum) waar meerdere gebruikers vormgeven aan (jeugd)hulp in de wijk. Deze beweging ontwikkelen we door in ons werkgebied en sluit naadloos aan op de transformatie van (een deel van de) ambulant werkers naar Jeugd & Gezinswerkers. Gezien de geografische grootte van ons werkgebied noemen wij dit deel van onze positionering Buurt & Streek. 3.3 Trajectzorg en de Jeugd & Gezinswerker Het werken met programma s en modules ontwikkelt zich door naar integrale trajectzorg, waar bij meervoudige problematiek meerdere partijen samenwerken. Nieuwe manieren van indiceren en hulp erbij halen zullen zich ontwikkelen. Ook de wijze waarop crisissituaties worden aangepakt is een aandachtspunt. De Jeugd & Gezinswerker (J&Ger) is het eerste aanspreekpunt voor het kind en gezin. De J&Ger is de specialist in opgroeien en opvoeden, een gespecialiseerde gezinsbegeleider / gezinscoach met ervaring, opleiding en deskundigheid op het gebied van systeemgericht werken en orthopedagogie. Heeft meerdere methodieken en aanpakken in zijn rugzak, zoals b.v. Triple P, video-hometraining en omgaan met (v)echtscheidingen. Maar is bovenal in staat in houding en werkwijze de eigen kracht van het kind en het gezin als basis van werken te hebben. De J&Ger coördineert de zorg als de cliënt dit vraagt of hier niet toe in staat is en zet andere vormen van (specialistische) hulp in als dit nodig of gewenst is. De J&Ger kan ook alleen hulpverlener zijn terwijl de zorgcoördinatie / trajectbegeleiding vanuit een andere organisatie wordt uitgevoerd. Wij richten ons ambulante werk zo in dat onze J&Gers gezicht hebben in buurt of streek en hun gebiedsomgeving en de sociale kaart uitstekend kennen. Ten eerste een gezicht voor cliënten gedurende het hele traject maar daarnaast een aanspreekpunt en / of partner in het CJG, op school, voor de politie, de gemeente, de woningcorporatie, enz.

13 13 Parlan samen met anderen 3.4 Gebiedsgerichte multi-professionele (Jeugd & Gezins) teams Wij zetten in op gebiedsgerichte (Jeugd & Gezins) teams in de buurt of streek van Parlan, waar mogelijk en gewenst multi-professioneel, samen met andere lokale en / of meer gespecialiseerde voorzieningen. We spreken liever van een multi-professioneel team i.p.v. een multi-disciplinair team. Initiatief van gemeentes kan hierin stimulerend zijn, maar deze samenwerking kan ook vanuit maatschappelijke organisaties vormgegeven worden. Het Jeugd & Gezinsteam bestaat uit een professioneel netwerk van diverse competenties, waarbij het team de generalist is en de competenties de specialismen vormen. Er wordt hiermee gebroken met de (soms te verkokerde) hulpvormen van Parlan zonder dat de specialistische benodigde competenties verdwijnen. Voor een multi-professioneel team bestaan diverse varianten, waarbij de natuurlijke (gemeentelijke) infrastructuur mede bepalend is. BUURT & STREEK JEUGD & GEZINS- TEAMS AMW = MAATSCHAPPELIJK WERK CJG = CENTRUM JEUGD EN GEZIN J&O = JEUGD EN OPVOEDHULP JB/JR = JEUGDBESCHERMING JEUGDRECLASSERING LVB = LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING GGZ = GEESTELIJKE GEZONDHEIDS ZORG Het Jeugd & Gezinsteam bestaat altijd uit uitvoerende professionals. Het kan een team van lokale partijen zijn (welzijn / maatschappelijk werk, CJG / GGD, MEE) aangevuld met een aantal J&Gers van Parlan. Er kunnen varianten zijn waar professionals uit GGZ- en LVB hoek samenwerken met J&Gers. Gedragswetenschappers, jeugdartsen, psychiaters, GZ-psychologen en andere deskundigen ondersteunen de teams. Waar nodig worden de jeugdbeschermers (JB/JC) of de Jeugdreclassering ingeschakeld. Wat het beste werkt is een kwestie van experimenteren en lokale en regionale behoeften. Vanuit de regie van de cliënt de juiste match organiseren met de juiste professional is hierbij de opgave en voorwaarde voor succes. UITVOEREND PROFESSIONALS AMW J&O CJG/GGD LVB JEUGDARTSEN MEE ONDERSTEUNING GGZ JEUGDBESCHERMING/ JEUGDRECLASSERING GEDRAGSDESKUNDIGEN GZ-PSYCHOLOGEN PSYCHIATERS

14 14 Parlan samen met anderen 3.5 Geografische reikwijdte We onderzoeken de geografische reikwijdte, waarin gebieden, aantal klanten, aantal en type samenwerkingspartners, relatie met specialistische programma s en flexibele inzet van medewerkers uitgewerkt worden. Financieringsmogelijkheden en exploitatiegrenzen worden meegewogen. Eén en ander is mede afhankelijk welke partijen zich committeren aan deze initiatieven. Het resultaat moet zijn: Een hoge tevredenheid van cliënten en professionals, minder doorloop- en schakeltijd en sneller en/of minder inzet van hoog gespecialiseerde zorg.

15 15 Parlan samen met anderen 3.6 Inzet gespecialiseerde zorg Vanuit de cliënt, of de Jeugd & Gezinsteams, waaronder de Jeugd & Gezinswerker, kan er gespecialiseerde zorg ingezet worden. Dit kan gaan om een specifieke of zwaardere vorm van gezinsbegeleiding door systeemtherapeuten b.v. FFT (Functional Family Therapy), specifieke modules en trainingen, verslavingszorg, psychiatrische ondersteuning, schuldhulpverlening enz. Het kan ook gaan om een vorm van Dagbehandeling waar ontwikkelingsstoornissen en / of -achterstanden zo vroeg mogelijk worden opgespoord en behandeld. Dagbehandeling zal zich verder gaan verplaatsen naar de thuissituatie, school en kinderopvang. De pedagogisch medewerkers uit de Dagbehandeling zullen hun kennis en vaardigheden zoveel mogelijk inzetten op school of in de kinderopvang o.a. door vormen van advisering en ondersteuning waaronder coaching on the job. De J&Ger of ander gekozen professional uit het team coördineert bovengenoemde vormen van zorg en blijft de vaste hulpverlener gedurende het hele traject. Bij meervoudige complexe problematiek of situaties waar de veiligheid in het geding is zullen de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering een belangrijke (en hun wettelijke) rol vervullen. Binnen Parlan wordt de basis voor Jeugd & Gezinsteams gelegd door het herordenen van teams vanuit zowel gebiedsgerichte principes als geformuleerde uitgangspunten m.b.t. de J&Ger.

16 16 Parlan samen met anderen 4. Samenwerking Parlan met onderwijs en kinderopvang 4.1 Positief jeugdbeleid Alle kinderen gaan naar school, (bijna) alle kinderen komen op het consultatiebureau, veel kinderen gaan naar de kinderopvang 0-4 jaar, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang (BSO). Het begin van de oplossing voor de steeds verder toenemende problematisering van opvallend gedrag van kinderen ligt in de formulering van een integraal positief jeugdbeleid. Dit positief jeugdbeleid is van toepassing op alle kinderen en op alle leefmilieus waarin kinderen opgroeien. Ook voor de 5 tot 15% van de kinderen die extra zorg nodig hebben ligt een deel van de oplossing in de basisvoorzieningen zelf, waar de leerkrachten, de groepsleiding in de kinderopvang, de jeugd/wijkverpleegkundigen de professionals zijn. Jeugd & Opvoedhulp en andere gespecialiseerde voorzieningen kunnen erbij gehaald worden, aanschuiven als ouders en eerstverantwoordelijke professionals dit vragen. GROTER MAKEN KLEINER MAKEN

17 17 Parlan samen met anderen In de piramide op de vorige pagina (van Sprague) wordt de totale populatie kinderen zichtbaar gemaakt. Voor 85% (groen) geldt dat het goed gaat. Bij ongeveer 10% is er een noodzaak tot het (vaak eenmalig) toevoegen van deskundigheid d.m.v. een lichte interventie. Een groep van 5% (rood) heeft intensieve hulp nodig om te kunnen opgroeien. In de gedraaide piramide staan de actoren die zich inzetten voor het opgroeien en opvoeden van kinderen. BASISMODEL HANDELINGSOVERLEG INTERVENTIE-OVERLEG POSITIEF PEDAGOGISCH BASISKLIMAAT TOOLKIT POSITIEF OPGROEIEN OUDER(S) BETROKKEN GENERALISEREN LICHTE INTERVENTIES DIVERSE AANBIEDERS OUDER(S) MULTI DISCIPLINAIR TEAM REGIONAAL GESPECIALISEERD HULPAANBOD

18 18 Parlan samen met anderen 4.2 Versterking pedagogische omgeving Parlan investeert al jaren in de aansluiting van jeugdzorg en lokaal jeugdbeleid. Wij zien onze rol in het leveren van een bijdrage aan het versterken van het pedagogisch klimaat / de pedagogische omgeving met name op scholen en in de kinderopvang. De invulling van de huidige rol van Parlan is divers en varieert van het direct leveren van zorg in o.a. het schoolmaatschappelijk werk, het geven van trainingen aan kinderen op school, het ondersteunen van leerkrachten en d.m.v. deskundigheidsbevordering / trainingen op scholen, als de ondersteuning van pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang (Alert4you). Versterking van de pedagogische omgeving, het bieden van een plek waar álle kinderen kunnen opgroeien en meedoen is het doel, waaraan Parlan wil bijdragen door haar specialistische kennis in te zetten, dáár waar de kinderen zijn. Zowel de kennis uit de (multi-professionele) buurt en streekteams en zo nodig vanuit het specialistische behandelcentrum. Wij dragen hiermee bij aan het versterken van preventie. Door er vroeg bij te zijn en snel de juiste hulp te kunnen bieden dragen we bij aan het versterken van preventie en het waar mogelijk voorkomen van de inzet van zwaardere zorg.

19 19 Parlan samen met anderen 4.3 Passend onderwijs Het bovenstaande past in de doelstellingen van het passend onderwijs, waar Parlan ook haar rol zal nemen. De samenwerkingsverbanden van scholen volgen soms andere grenzen dan de grenzen van de samenwerkende gemeentes. De natuurlijke infrastructuur is hierin anders. Daarnaast zijn basisscholen lokaler georiënteerd dan V.O scholen waar we (boven)regionale grenzen kennen. Parlan zal in gesprek met samenwerkingsverbanden en afzonderlijke scholen een nadere uitwerking maken van haar rol en inzet op de scholen in het kader van passend onderwijs.

20 20 Parlan samen met anderen 5. Wonen & Opgroeien Bij Wonen & Opgroeien ligt de primaire focus op (langdurig) verblijf in combinatie met opgroeien. Ook na de transitie blijft Parlan (met name) kleinschalige vormen van wonen en opgroeien als haar corebusiness zien. Pleegzorg en gezinshuizen in diverse varianten zijn de belangrijkste onderdelen hiervan. WONEN & OPGROEIEN J&Ger J&Ger J&Ger

21 21 Parlan samen met anderen 5.1 Pleegzorg Pleegzorg first als het thuis (tijdelijk) niet meer lukt. Pleeggezinnen met hun (pleeg)kinderen wonen in buurten in steden en dorpen. Voor kinderen zo normaal mogelijk en dicht bij de basisvoorzieningen en de lokale zorg. Er is een grote diversiteit in het type pleegouders. 50 tot 60% van de pleegouders komt uit het netwerk van de kinderen, de zogenaamde netwerkpleegzorg. En 40 tot 50% zijn bestandspleeggezinnen. Er is een onderscheid in de pleegzorg tussen de hulpverleningsvariant (kortdurend, binnen een half jaar een opvoedingsbesluit) en de opvoedingsvariant (langdurig). In beide varianten kan de begeleiding van licht tot intensief en specialistisch van aard zijn. De begeleiding is gericht op het gezond opgroeien en het voorkomen van uitval uit het pleeggezin. Als pleegzorg een onderdeel van de trajectzorg is, is de J&Ger het aanspreekpunt. De huidige pleegzorgbegeleiders worden in de Jeugd & Gezinsteams gepositioneerd. De samenwerking tussen pleegouder(s) inclusief eigen kinderen, ouder(s), pleegkind(eren), gezinsvoogd (BJZ) en pleegzorgbegeleider geeft een bijzondere dynamiek en vraagt specifieke deskundigheid. Pleegzorg zien we dan ook als een specialistische systemische aanpak waarin combinaties met andere vormen van hulp worden georganiseerd als dit voor het kind nodig is. De deskundigheidsbevordering van pleegouders en facilitering van ontmoetingen van pleegouders onderling, is een speerpunt.

22 22 Parlan samen met anderen 5.2 Gezinshuizen In twee jaar tijd heeft Parlan 11 gezinshuizen gerealiseerd voor 33 kinderen. In deze kleinschalige vorm van 24-uurszorg wonen 3 tot 4 kinderen, die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Net als bij pleegzorg kennen we hier ook het onderscheid tussen de hulpverlenings- en de opvoedingsvariant. De gezinshuisouders hebben, als het een echtpaar is, een arbeidscontract en een vrijwilligerscontract van Parlan. De ombouw van leef- en behandelgroepen naar gezinshuizen zetten we in 2013 en 2014 door. Het streven is in gezinshuizen operationeel te hebben voor 60 kinderen en jongeren. Zowel voor jongere als oudere jeugd. Dit betekent dat het aantal gezinshuizen wordt uitgebreid, waarbij onderzoek wordt gedaan naar meerdere vormen en differentiaties naar problematiek voorzieningen 16+ voorzieningen, de huidige Individueel Zelfstandigheids Trajecten (IZT) / 24 uurs voorzieningen zullen als verblijfsfunctie beperkter worden ingezet en deels worden afgebouwd. Ook bij deze 16+ jongeren is de start van het traject altijd ambulant met behulp van de J&Ger. Ouders houden wij meer dan nu het geval is, aan hun verantwoordelijkheid voor hun kinderen. Versterken van maatschappelijke participatie staat centraal en dat houdt niet op bij 18 jaar. Werk, onderwijs, wonen en stabiele(re) relaties vergroten het perspectief van deze jongeren op maatschappelijke participatie. Samenwerking met o.a. lokale partijen, het bedrijfsleven, woningcorporaties wordt geïntensiveerd om hieraan bij te dragen, ook na het 18e jaar van jongeren.

23 23 Parlan samen met anderen

24 24 Parlan samen met anderen 6. Behandelcentrum De Vork gespecialiseerd intramuraal en gespecialiseerd ambulant / poliklinisch 6.1 Ambitie Behandelcentrum De Vork Onze ambitie is Behandelcentrum De Vork samen met andere partners uit te bouwen tot een kwalitatief hoogstaand specialistisch centrum in Noord-Holland voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Behandelcentrum De Vork bestaat uit een gespecialiseerd intramuraal aanbod, Transferium en Klaas Groen. En een gespecialiseerd ambulant, poliklinisch aanbod in het Behandel- en Activiteitencentrum. Al het gespecialiseerde aanbod staat ter beschikking van het hele zorggebied van Parlan. Omdat een dergelijk gespecialiseerd behandelcentrum om een grotere schaal vraagt, overstijgt het aanbod de regiogrens van Noord-Holland Noord. Het huidige Transferium betreft al een groter werkgebied. Onderzocht zal worden of een uitbreiding van het werkgebied, b.v. in samenwerking met (de stadsregio) Amsterdam, de levensvatbaarheid vergroot en de risico s verkleint. 6.2 Gespecialiseerd intramuraal aanbod Het gespecialiseerd intramuraal aanbod betreft (tijdelijk) verblijf, behandeling en onderwijs / arbeidstoeleiding. Het verblijf is altijd een (tijdelijke) interventie binnen het totale traject. Zowel binnen een open als een gesloten setting. De Jeugdzorg plus als de zogenaamde intensive care van de jeugdzorg. Het verblijf heeft tot doel om zorgverlening (weer) mogelijk te maken of effectiever te maken. Als een jongere gebruik maakt van dit aanbod is er ook altijd sprake van behandeling die geboden wordt vanuit het Behandel- en Activiteitencentrum.

25 BEHANDELCENTRUM DE VORK (TIJDELIJK) VERBLIJF GESPECIALISEERD INTRAMURAAL NETWERK JEUGDBESCHERMING/ JEUGDRECLASSERING ONDERWIJS VERBLIJF OPEN KIND GEZIN VERBLIJF GESLOTEN ONDERWIJS J&Ger BU URT/STREEKTEA M S J&O GESPECIALISEERD AMBULANT/POLIKLINISCH DIAGNOSTIEK BEHANDELING TRAININGEN ARBEIDSTOELEIDING LVB INZET BUURT/STREEKTEAMS GGZ VERSLAVINGSZORG

26 26 Parlan samen met anderen 6.3 Gespecialiseerd, poliklinisch ambulant aanbod Het gespecialiseerd, poliklinisch ambulant aanbod betreft ook diagnostiek en trainingen. Dit gespecialiseerde aanbod is er voor die doelgroepen en situaties die niet door de Jeugd & Gezinsteams (Buurt & Streek) kunnen worden opgevangen. Situaties waar bijvoorbeeld bijzondere kennis en handelingsvaardigheden nodig zijn of waarbij de vraag te incidenteel is om in deze teams beschikbaar te hebben. Waar naast de J&O-organisaties, het onderwijs, de GGZ, waaronder verslavingszorg en de LVB hun specifieke kennis en methodieken inzetten. De beschikbare kennis van de Dagbehandeling wordt hierbij intensief betrokken, waar het met name de jongere kinderen betreft. Het gespecialiseerd poliklinisch, ambulant aanbod wordt door gezamenlijke partijen georganiseerd vanuit het Behandel- en Activiteitencentrum en kan zowel regionaal als lokaal ingezet en uitgevoerd worden. 6.4 De Jeugd & Gezinswerker als verbindingsofficier Vanuit het Behandelcentrum De Vork zijn de tentakels en voelsprieten naar de Jeugd & Opvoedhulp in het regionale en lokale veld goed georganiseerd. Naast heldere procedures voor op- en afschalen, in- en uitstroom zijn vooral ook de gezichten van de hulpverleners, de Jeugd & Gezinswerkers (J&Gers) van groot belang. Zij zijn de verbindingsofficiers vanuit de Jeugd & Gezinsteams naar het gespecialiseerde behandelcentrum. De J&Gers zijn gedurende het hele traject het aanspreekpunt voor het kind, de jongere en / of het gezin. Zij zijn met de cliënt samen de schakel naar de directe leefomgeving. Bij voorkeur van het begin naar het eind, soms intensief, soms op afstand, maar wel zolang hulp en ondersteuning gewenst is. 6.5 Samenwerking regionale en lokale partners Binnen het: Behandelcentrum De Vork werken J&O( s), Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, LVB, jeugd- en volwassenen-ggz, waaronder verslavingszorg intensief samen. Daar waar nodig zijn de lijnen met de bredere justitiële keten kort, van Raad voor de Kinderbescherming tot politie, kinderrechters en andere partners in het Veiligheidshuis. Meerdere strategische allianties of lichtere vormen van samenwerking komen hier samen en worden geïntensiveerd. De grootte en geografische reikwijdte van behandelcentrum De Vork wordt verder onderzocht.

27 27 Parlan samen met anderen 7. Personeel 7.1 Relatie cliënt-professional De relatie tussen cliënt en professional bepaalt voor een groot deel het succes van de hulp. We kiezen voor een gebiedsgerichte, aanpak met professioneel werkende autonome teams met de focus op uitvoering dicht bij de cliënten. Ruimte voor de professionals om zo zelfstandig mogelijk hun werk te kunnen doen met zo weinig mogelijk bureaucratie. Registratie en uitwisselingsmogelijkheden ondersteund door digitale hulpmiddelen. Waar mogelijk multi-professionele teams met meerdere samenwerkingspartners. 7.2 Kwaliteit, flexibiliteit en ondernemerschap Kwaliteit, flexibiliteit en ondernemerschap zijn sleutelwoorden. Kwaliteit staat voor deskundige professionals die werken vanuit de vraag en de eigen kracht van het kind en het gezin. Professionals met een rugzak aan methodieken, kennis en vaardigheden die ingezet kunnen worden. Flexibiliteit om mee te kunnen bewegen in een veranderende omgeving en de rust en de focus naar de cliënt te kunnen behouden. Ondernemerschap om initiatiefrijk deze nieuwe fase voor Parlan in te kunnen gaan. Met de focus op cultuurverandering waar het loslaten van gegroeide, verouderde patronen en het vasthouden van kwaliteit en innovatie hand in hand gaan.

28 28 Parlan samen met anderen 7.3 Investeren in de professional Er wordt extra geïnvesteerd in de ontwikkeling van de medewerkers. Aandacht voor kwaliteitsontwikkeling door middel van training- en scholingsprogramma s, coaching on the job, traineeship voor nieuwe medewerkers, intervisie, beroepsregistratie e.d. Het nieuwe werken met digitale ondersteuning is een belangrijk speerpunt. We bereiden de overdracht van de provincie naar de gemeentes op alle personele aspecten voor. Dit doen we waar mogelijk, in samenwerking met de provincie vanuit verantwoord werkgeverschap en vanuit het principe mens-volgt-werk.

29 29 Parlan samen met anderen 8. Organisatievorm en strategische allianties 8.1 Samenwerking en alliantievorming Parlan kan en wil het niet alleen! Dit uitgangspunt betekent dat samenwerking en alliantievorming voorwaarde is voor een geïntegreerde aanpak voor kinderen, jongeren en gezinnen. In de Jeugd & Gezinsteams (Buurt & Streek), binnen Wonen & Opgroeien, en behandelcentrum De Vork wordt de samenwerking tussen professionals op uitvoerend niveau vormgegeven. De binding met de moederorganisaties zal veranderen. Variërend van werkend vanuit Parlan, tot vormen van detachering naar de multi- professionele teams tot vorming van een eigen onderdeel, eigen merk / label tot het vormen van een nieuw bedrijf, los van Parlan. Verschillende activiteiten vragen om verschillende maatvoering en organisatievorm. 8.2 Bedrijfsonderdelen We delen Parlan op in overzichtelijke bedrijfsonderdelen, ieder met een eigen opdracht en markt. Zorginhoudelijk in samenhang gebracht, maar bedrijfsmatig gescheiden om risico s i.v.m. de transitie te verkleinen. 8.3 Geen logo s geen ego s Met betrekking tot multiprofessionele teams onderzoeken wij nieuwe organisatievormen, waaronder vormen van netwerkorganisaties, waarin we de inhoudelijke positionering van Buurt & Streek kunnen vormgeven. Maar hoe we het ook organiseren, er blijft een aantal vraagstukken die altijd om een antwoord vragen. Waaronder het verantwoordelijkheids- en veiligheidsvraagstuk, hoe geven we de professionals optimaal de ruimte, en hoe blijven teams / werkers vitaal. Een redesign van werkprocessen, mits dit de cliënt dient, zal hier bij horen.

30 30 Parlan samen met anderen 9. PR /Marketing 9.1 Toekomstige opdrachtgevers Alles valt of staat in welke mate onze toekomstige opdrachtgevers, de gemeentes en samenwerkingsverbanden van scholen, Parlan het opdrachtnemerschap gaan of blijven gunnen. We houden rekening met een krimp-scenario, door de vastgestelde bezuiniging, maar ook door andere spelers in ons werkgebied. 9.2 Bekend en bemind We werken aan bekend en bemind zijn en / of blijven bij gemeentes, samenwerkingsverbanden en maatschappelijke organisaties betrokken bij het transitieproces. Door middel van een intensief relatiemanagement, kennisdelingsproces en experimenteren in de transitieperiode. We bereiden ons voor op het inkoopproces waaronder helder geformuleerde producten en diensten, met bijbehorende tarieven en informatie voor cliënten en (toekomstige) opdrachtgevers.

31 31 Parlan samen met anderen 10. Vervolg Na vaststelling van de transitie / transformatiekoers werken wij de bovengenoemde actiekaders uit in plannen en activiteiten. Het plan van aanpak is in het voorjaar van 2013 klaar. Er wordt een projectorganisatie ingericht. Zoveel mogelijk medewerkers worden bij de uitwerking betrokken. Als start gaat de Raad van Bestuur, samen met het management in het eerste kwartaal van 2013 in gesprek in de regio s en op locaties om informatie te geven over de koers en voeding te krijgen voor de dere veruitwerking. Voor de foto s zijn modellen gebruikt.

32 SCS-COC

Toekomstmodel Jeugdstelsel. Waarom het anders moet & hoe het anders kan

Toekomstmodel Jeugdstelsel. Waarom het anders moet & hoe het anders kan Stip aan de horizon Toekomstmodel Jeugdstelsel Waarom het anders moet & hoe het anders kan Quirien van der Zijden gemeenteraden Holland Rijnland april/mei 2013 Hoe het nu kan gaan Jeugd & Opvoedhulp Zorg

Nadere informatie

Ieder zijn kracht, samen het resultaat

Ieder zijn kracht, samen het resultaat Ieder zijn kracht, samen het resultaat Jeugdhulp op Maat Soms zijn de problemen thuis zo groot of complex, dat een gezin er zelf of met lokale hulpverlening niet meer uitkomt. Jeugdhulp op Maat is er speciaal

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Visie: Indien de veiligheid van de jeugdige in het geding is, worden verantwoordelijkheden (tijdelijk) overgenomen.

Visie: Indien de veiligheid van de jeugdige in het geding is, worden verantwoordelijkheden (tijdelijk) overgenomen. Werkgebied Regio Midden en Zuid Kennemerland met de gemeenten: Velsen Beverwijk Heemskerk Uitgeest Haarlem Heemstede Bloemendaal / Bennebroek Haarlemmerliede Zandvoort Locaties Missie: OCK het Spalier

Nadere informatie

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf E. Verblijf (gezinsvervangende opvang) Verblijf is bedoeld voor jeugdigen voor wie wonen in een (veilige) thuissituatie tijdelijk of langdurig niet mogelijk is. Aanbieders en lokale teams streven ernaar

Nadere informatie

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG GESPECIALISEERDE JEUGDZORG We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met gemeenten voor gespecialiseerde jeugdhulp aan jongeren, voor wie de reguliere ambulante en residentiële jeugdzorg niet toereikend is.

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS.

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS. Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ 19-11-2012. OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk

Nadere informatie

Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties

Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties Achtergrondinformatie: De transitie van de jeugdzorg dient één centrale missie: er voor zorgen dat jeugdigen gezond en

Nadere informatie

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Versie 1, april 2015 SIGRA Netwerk Jeugd GGZ INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 2. Psychische aandoeningen bij de jeugd in cijfers 3. Jeugd GGZ binnen

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Wat betekent dat voor kinderen, ouders en onderwijs? Marion Goedhart, trekker transitie jeugdzorg gemeenten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg

Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg Naar de Gemeente Terugblik 2014 Dat 2014 geen rustig jaar zou worden wisten we al enige tijd. De overgang van een rijks gefinancierde organisatie naar een organisatie

Nadere informatie

Transformatie Jeugdzorg

Transformatie Jeugdzorg Transformatie Jeugdzorg Inhoud presentatie 1. Opdracht gemeente en besluitvorming 2. Zorgstructuur jeugd Oosterhout 3. Terugblik 2015 4. Doelen en aandachtsgebieden 2016 e.v. 5. Vragen Nieuw jeugdzorgstelsel

Nadere informatie

@kenterjeugdhulp. Kenter Jeugdhulp. Wie zijn we? Waar staan we voor? En welke rol zien we voor onszelf weggelegd in de transformatie jeugdhulp?

@kenterjeugdhulp. Kenter Jeugdhulp. Wie zijn we? Waar staan we voor? En welke rol zien we voor onszelf weggelegd in de transformatie jeugdhulp? @kenterjeugdhulp Kenter Jeugdhulp Wie zijn we? Waar staan we voor? En welke rol zien we voor onszelf weggelegd in de transformatie jeugdhulp? 2 Kenter Jeugdhulp Wie zijn we? Waar staan we voor? En welke

Nadere informatie

Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland

Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland Caroline Vink Nederlands Jeugdinstituut 28-02-2012 Inleiding: De ontwikkeling van de CJGs in Nederland Stelselwijziging De positie van het CJG in het nieuwe stelsel

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Wat is de jeugdzorg Alle ondersteuning, zorg voor jeugdigen op het gebied van opvoeden en opgroeien Preventie, licht ondersteuning tot zeer zware specialistische

Nadere informatie

Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T

Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april 2012 Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T Het hele stelsel gaat op de schop! 1. Passend Onderwijs 2. Stelselherziening Jeugdzorg

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar:

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar: Pleegzorg bij Parlan Parlan is een organisatie voor Jeugd en opvoedhulp in Noord-Holland. Het werkgebied van Parlan omvat drie regio s, de regio Kop van Noord-Holland, de regio West-Friesland en de regio

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Enkele feiten en cijfers 100.000 gezinnen 143.000 jeugdigen tot 18 jaar 67.000 jongeren 18 23 jaar Totaal budget

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur Transitie Jeugdzorg Door José Vianen; Adviseur relevante thema s 1. Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4. Concept wettekst 5. Richtlijnen en planning 1 Aanleiding van de transitie:

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS. Pleegzorg bij De Rading

INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS. Pleegzorg bij De Rading INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS Pleegzorg bij De Rading Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms zijn de problemen thuis zo groot, dat het beter is als een kind tijdelijk of

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig. Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland

Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig. Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig Even voorstellen: Melissa Cabaret: JGT medewerker Alphen Linda

Nadere informatie

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Annemiek van Woudenberg transitiemanager Land van Cuijk Jeannette Posthumus CJG manager Land van Cuijk 2013 RICHTEN 2014 INRICHTEN 2015

Nadere informatie

Jeugdstelsel Holland Rijnland. Toekomstmodel. Inhoud. Aanleiding...2

Jeugdstelsel Holland Rijnland. Toekomstmodel. Inhoud. Aanleiding...2 Jeugdstelsel Holland Rijnland Toekomstmodel Inhoud Aanleiding...2 Toekomstmodel...2 Pijler 1: De pedagogische gemeenschap...4 Pijler 2: Basisvoorzieningen...4 Pijler 3: Jeugd&gezinsteam...5 Pijler 4: Specialisten...6

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam . OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk ond en leerwegonder

Nadere informatie

Productenoverzicht Inkoop sociaal domein

Productenoverzicht Inkoop sociaal domein Productenoverzicht sociaal domein In het onderstaande overzicht staat per transitie aangegeven wat voor producten er zijn en op wat voor wijze deze producten worden ingekocht. De producten in het groen

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Onderwerpen Cijfers Beleidsnota Inkoop Budget Vervolgproces Nieuwe taken: 5+5 1.

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

wij denken in mogelijkheden

wij denken in mogelijkheden wij denken in mogelijkheden Het strand Wat zou ik graag een mier willen zijn Simpel en klein Dan zou ik in het zand willen verdwalen Tot een nieuwe belevenis mij zal ophalen Wandelen over bergen zand Lopen

Nadere informatie

BIJLAGE 4: Beleidsdocument. 1. Indeling zorgfuncties

BIJLAGE 4: Beleidsdocument. 1. Indeling zorgfuncties BIJLAGE 4: Beleidsdocument 1. Indeling zorgfuncties In de inkoopstrategie is een nieuwe indeling van zorgfuncties beschreven: Ambulante Jeugdhulp Jeugdhulp uitgevoerd door de JGT s (zonder verblijf) Ambulante

Nadere informatie

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl)

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl) Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl) C. Begeleiding (Christie en Albert) D. Behandeling (Rosèl) E. Verblijf Product

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie Inleiding Rutger Hageraats Symposium De Bascule 26-06-2015 De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie De aanleiding Wat was er ook alweer aan de hand? Niet

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut 18 januari 2012 te Den Bosch t.vanyperen@nji.nl / s.vanhaaren@nji.nl Waarom de stelselwijziging? 1.

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Contouren van een nieuw jeugdstelsel

Contouren van een nieuw jeugdstelsel Contouren van een nieuw jeugdstelsel Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut / Universiteit Utrecht 26 mei 2011 te Den Haag t.vanyperen@nji.nl Huidige jeugdstelsel (vereenvoudigd) Zie ook: www.nji.nl

Nadere informatie

Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt

Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt Voorstellen Jolanda Verkade Advies dwars door de 3 decentralisaties Passie en specialisatie is het Jeugddomein 15 jaar managementervaring

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Jacqueline van Rijn Jolyn Berns www.nji.nl Marion van Bommel Sandra Hollander Oktober 2013 Triple P Triple P is een evidence based opvoedondersteuningsprogramma,

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

Dilemma s in de toegang Jeugd

Dilemma s in de toegang Jeugd Dilemma s in de toegang Jeugd Inrichting Toegang In Zwolle werken we met 5 sociale wijkteams, gekoppeld aan 5 stadsdelen Deze wijkteams geven uitvoering aan de Jeugdwet, WMO en participatiewet. Dit zijn

Nadere informatie

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk Hoe werkt het in praktijk Zorgvormen nu en vanaf 2015 Functies Lokale jeugdhulp Bureau Jeugdzorg Jeugd- en opvoedhulp Jeugd GGZ Jeugd GGZ Eerste Lijn Jeugd-VG,LG,

Nadere informatie

Utrechts model jeugdhulp. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Netwerkdag JGGZ 23 april 2015. Utrecht.nl

Utrechts model jeugdhulp. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Netwerkdag JGGZ 23 april 2015. Utrecht.nl Utrechts model jeugdhulp Hier komt tekst Hier komt ook tekst Netwerkdag JGGZ 23 april 2015 Utrechtse aanpak Zorg voor Jeugd Leidende principes waarborgen juiste inhoudelijke koers Zorgvuldige en beheerste

Nadere informatie

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Integrale Zorg INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Kom verder! www.ln5.nl Het zorgarrangement PriZma kent Crisisopvang, Observatie,

Nadere informatie

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Decentralisaties Versterken zelfredzaamheid Wet werken naar Vermogen Jongere met ondertoezichtstelling en verstandelijke beperking Jongere met gedragsproblemen

Nadere informatie

Residentiële opname voorkomen of verkorten. Intensieve Dagbehandeling

Residentiële opname voorkomen of verkorten. Intensieve Dagbehandeling Residentiële opname voorkomen of verkorten. Intensieve Dagbehandeling Als eerdere hulpverlening niet hielp. Intensieve dagbehandeling Soms zijn kinderen en jongeren niet geholpen met alleen ambulante hulpverlening

Nadere informatie

passend onderwijs en zorg voor de jeugd VNG conferentie 11 juni 2013

passend onderwijs en zorg voor de jeugd VNG conferentie 11 juni 2013 passend onderwijs en zorg voor de jeugd VNG conferentie 11 juni 2013 Gestart vanuit gezamenlijke visie Professionals, ondersteuners, bestuurders werken samen aan: een sterke basis: goed onderwijs, gewoon

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com

Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com Ieder kind wil.ongeacht wat hij heeft meegemaakt ergens bij horen thuis kunnen zeggen vertrouwde mensen om zich heen en

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Investeren in opvoeden en opgroeien loont!

Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg Investeren in opvoeden en opgroeien

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Professionele hulp voor kinderen en jongeren

Professionele hulp voor kinderen en jongeren Professionele hulp voor kinderen en jongeren Ik heb het leuker en gezelliger met mama. Lijn5 is er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben in moeilijke fases van hun leven. Door

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Bij Juvent staan kinderen op nummer 1! JEUGD & OPVOEDHULP ZEELAND

Bij Juvent staan kinderen op nummer 1! JEUGD & OPVOEDHULP ZEELAND Bij Juvent staan kinderen op nummer 1! JEUGD & OPVOEDHULP ZEELAND Juvent Jeugd & Opvoedhulp Zeeland Wie we zijn en wat we doen Ieder kind verdient het om zo veilig en prettig mogelijk op te groeien en

Nadere informatie

Besluit jeugdhulp Gemeente Wierden 2015

Besluit jeugdhulp Gemeente Wierden 2015 Besluit jeugdhulp Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen... 2 HOOFDSTUK 2. VOORZIENINGEN JEUGDHULP... 2 Artikel 2. Algemene voorzieningen... 2 Artikel

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom

Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom Inleiding Het Regionale Beleidsplan Transitie Jeugdhulp

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

in 2013 Kompaan en De Bocht

in 2013 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2013 In het maatschappelijk jaardocument van 2013 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Steeds sterker

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs.

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs. Project MEEdoen Mede namens SKL en WSNS, biedt MEE IJsseloevers hierbij 2 projectbeschrijvingen aan betreffende MEEdoen in het basisonderwijs en MEEdoen in de kinderopvang. Beide projecten worden door

Nadere informatie

Kansrijk opgroeien in Lelystad

Kansrijk opgroeien in Lelystad PowerPoint presentatie Lelystad Kansrijk opgroeien in Lelystad Gemeente Lelystad dient als volgt te worden Kadernota Jeugdhulp Beeldvormende sessie 28 januari 2014 PowerPoint presentatie Lelystad Gemeente

Nadere informatie

Inkoop & subsidie 2018

Inkoop & subsidie 2018 Inkoop & subsidie 2018 AGENDA 1.Welkom en korte inleiding door Myra van den Hoed 2. Stand van zaken Inkoop en subsidie 2017 3. Jeugdhulp Transformatie 2018 4. Jeugdhulp Kenmerken Model 2018 5. Jeugdhulp

Nadere informatie

Jeugdhulp. Regio Gooi en Vechtstreek. Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs

Jeugdhulp. Regio Gooi en Vechtstreek. Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Jeugdhulp Regio Gooi en Vechtstreek Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs m.vanelten@regiogv.nl 06-13122989 1 Regio Gooi en Vechtstreek 29 maart 2016 programma 1. Ingewikkelde tijd 2. Regio

Nadere informatie

Bijlage 1-3 Bouwstenen Blok C1

Bijlage 1-3 Bouwstenen Blok C1 Nr Hoofdgroep Product beschrijving 1 Time-outvoorziening/ tussenvoorziening Time-outvoorziening/ tussenvoorziening 44A06 38520 0-18 Preventieve voorzieningen bedoeld voor jongeren die even tot rust moeten

Nadere informatie

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Voor ouders, kinderen en jongeren Vragen over opvoeden en opgroeien? Veel ouders twijfelen of ze het juiste doen of hoe ze iets moeten aanpakken. Als ouder staat

Nadere informatie

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Voor ouders, kinderen en jongeren Opvoeden is een mooie taak, maar niet altijd eenvoudig. Een peuter die bang of dwars is. Uw kind die niet goed meekomt op school.

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

2015 en nu verder...

2015 en nu verder... 2015 en nu verder... Tekst Onderwerpen presentatie Beknopte schets organisatie jeugdhulp in de regio ZHZ Ervaringen 1 e maand Transformatie Verander- en verbeterstrategie Rollen en verwachtingen Ontwerp

Nadere informatie

Pleegzorg doe je samen

Pleegzorg doe je samen Kinderen mogen opgroeien in een gezin Pleegzorg doe je samen Informatie voor professionals Kinderen horen thuis, en als dat niet kan: zo thuis mogelijk. Met dit motto geven we bij Lindenhout vorm aan de

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie