BEDRIJFSPLAN. Voortvloeiend uit de Intentieovereenkomst uitvaartcentrum begraafplaats Herfstlaan Heemstede. tussen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJFSPLAN. Voortvloeiend uit de Intentieovereenkomst uitvaartcentrum begraafplaats Herfstlaan Heemstede. tussen"

Transcriptie

1 BEDRIJFSPLAN Voortvloeiend uit de Intentieovereenkomst uitvaartcentrum begraafplaats Herfstlaan Heemstede tussen Gemeente Heemstede en Uitvaartcentrum Dunweg 1

2 LEGENDA 1. Inleiding 2. Nut en noodzaak 3. Uitvaartcentrum Heemstede 3.1 Activiteiten 3.2 Condoleancebezoeken voorafgaand aan de uitvaart 3.3 Sleutelkamers 3.4 Condoleance na de uitvaart 3.5 Uitvaartplechtigheid in de aula 3.6 Luchtbehandeling 3.7 Logistiek van deze activiteiten 3.8 Verwachte aantal uitvaarten en opbaringen 3.9 Verwachte aantal bezoekers 3.10 Openingstijden 4. Samenwerking met de begraafplaats 5. Andere uitvaartondernemers 6. Dunweg Uitvaartzorg c.s. als bedrijf. 6.1 Dunweg is al 100 jaar een begrip 6.2 Dienstverlening Dunweg 6.3 Kwalificatie 6.4 Missie 6.5 Visie 6.6 Werkgebied 6.7 Afnemers 6.8 Referenties 7. Financieel 7.1 Algemeen 7.2 Opbrengsten 7.3 Kosten 8. Resumé Bijlagen: -1) Procesgang rondom een begrafenis -2) CBS Bevolkingsprognose Heemstede 2009 t/m ) Ervaringsgrafiek bezoekersaantallen 2

3 1. Inleiding Dunweg Uitvaartzorg c.s. is een familiebedrijf dat sedert 1911 werkzaam is in de Haarlemmermeer en omstreken. Een gestage en gezonde groei van de bedrijfsactiviteiten heeft tot gevolg dat de diensten inmiddels ook verleend worden uit de ruime regio buiten de Haarlemmermeer. Hiertoe is door Dunweg gezocht naar mogelijkheden om de dienstverlening buiten de Haarlemmermeer te kunnen verhogen en cliënten ook lokaal goed te kunnen bedienen. Aan de westzijde van de Haarlemmermeer is hiertoe intensief gezocht naar een locatie, voornamelijk binnen de gemeentegrenzen van Heemstede. De reden hiervan was dat Heemstede al enige tijd geen uitvaartcentrum meer had en er dus een blinde vlek was ontstaan. Jaren her heeft Dunweg ook eerder met overige uitvaartondernemers en de gemeente gesproken over de mogelijkheden van plaatsing van een uitvaartcentrum op of nabij de begraafplaats, doch het niveau en wijze van opzet paste toen niet binnen de kwalitatieve bedrijfsvisie van Dunweg. Gedurende de zoektocht naar een nieuwe locatie, was telkens een struikelblok het feit dat géén van de locaties direct geschikt was als uitvaartcentrum en de geboden ruimte kwalitatief, mede qua omgevingsfactoren, veelal niet aan de hoge eisen van Dunweg voldeden. In september 2008 is door Dunweg het initiatief genomen om opnieuw met de gemeente Heemstede in gesprek te raken om te onderzoeken of er in Heemstede een locatie aanwezig is om een uitvaartcentrum te bouwen. In antwoord hierop is door de gemeente Heemstede aangegeven dat de gemeente als eigenaar en exploitant van de begraafplaats aan de Herfstlaan geïnteresseerd is in interessante initiatieven op dit vlak en open staat om hierover te spreken. In 2009 hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden. Daarbij was over en weer onder meer de vraag of de gewenste kwaliteit van Dunweg paste bij de plannen van de gemeente Heemstede voor een uitvaartcentrum op de begraafplaats. De lat werd door beide partijen hoog gelegd. Vanuit vorenstaande is een intentieovereenkomst ontstaan tussen Dunweg en de gemeente Heemstede, waartoe een gevolg is het onderhavige bedrijfsplan. De intentieovereenkomst is nadat door burgemeester en wethouders de raadscommissie Ruimte was gehoord in juni 2010 door partijen ondertekend 3

4 2. Nut en noodzaak Per jaar verzorgt Dunweg nu een twintigtal begrafenissen op de begraafplaats aan de Herfstlaan te Heemstede. Daarnaast verzorgen wij een gelijk aantal crematies voor de bewoners van Heemstede en omgeving. Aangezien er geen opbaarlocaties in en direct om Heemstede zijn, worden de opbaringen veelal thuis gerealiseerd of in een van onze locaties in de Haarlemmermeer. De landelijke ervaring van uitvaartondernemers is dat de wens van de nabestaanden, en veelal ook de overledenen, is om in de woongemeente opgebaard te worden. Door langzaam wijzigende vormen van huisvesting voor ouderen, is het opbaren in de eigen woning veelal praktisch geen oplossing meer, waartoe dan buiten de woning gezocht wordt naar een sfeervolle locatie. Voor Dunweg is dit de doelgroep die zij willen bereiken, namelijk de mensen die een hoogwaardige, kwalitatieve en stijlvolle begrafenis in Heemstede wensen. De nieuwe locatie aan de Herfstlaan zal niet alleen in de behoefte van een opbaring kunnen voorzien, maar zal ook een aanvulling kunnen zijn op de bestaande aula op de begraafplaats. De bestaande aula voorziet in een zeer sfeervolle ambiance, welke als Heemsteeds kan worden gekenmerkt. De bestaande aula loopt echter geregeld tegen haar beperking qua capaciteit aan. Daarnaast is het organisatorisch lastig om de bestaande aula, tussen het tijdstip dat mensen de aula verlaten om de overledene te begraven, en het tijdstip dat men terugkomt om een condoleance te hebben, om te moeten bouwen van aula naar condoleanceruimte. Het niet hebben van vaste voorzieningen hiervoor is een beperking van de bestaande aula, welke in de toekomst middels faciliteiten van de nieuwe aula grotendeels opgelost kunnen worden. Op die wijze kan ook de ambiance van de bestaande aula versterkt worden en wordt geen afbreuk gedaan aan de bestaande kwaliteit van het gebouw. De laatste jaren nemen de uitvaartplechtigheden in tijd en omvang toe. Hierdoor wordt de bestaande aula, met een capaciteit van maximaal 82 zittende personen, geregeld te veel belast. Dunweg voorziet dat de uitvaarten in tijd nog meer zullen toenemen, doordat uitvaarten steeds persoonlijker worden en er meer maatwerk gevraagd wordt. Als Dunweg het uitvaartcentrum bouwt met een grotere zaal dan de bestaande aula, dan zou men hiervan gebruik kunnen maken, zowel separaat als in combinatie. 4

5 Het verzorgen van de feitelijke uitvaart in de bestaande aula, waarna de condoleance in de nieuwe aula kan plaatsvinden, zal vele logistieke voordelen hebben. Gezien de gestaag ontstane langere doorlooptijd en omdat zowel Dunweg als de gemeente Heemstede het absoluut ongewenst vinden om 2 of meer begrafenissen gelijktijdig of kort op elkaar volgend te laten plaatsvinden, is een oplossing van capaciteitsproblemen op de locatie wenselijk. Het elkaar laten ontmoeten van mensen van 2 verschillende uitvaarten moet absoluut vermeden worden. Enerzijds zal een nieuw uitvaartcentrum dus voorzien in de behoefte om afscheid te nemen en opbaringen te realiseren in Heemstede, anderzijds zal het een toegevoegde waarde zijn om de dienstverlening van de begraafplaats verder, in samenspraak met de gemeentelijke diensten, uit te breiden en te optimaliseren. Samen met de gemeente Heemstede zal Dunweg dus verder gaan en een optimale samenwerking en verhoging van beider kwaliteiten willen realiseren. 5

6 3. Uitvaartcentrum Heemstede 3.1 Activiteiten Dunweg wenst een nieuw uitvaartcentrum met de volgende ruimten. Twee sleutelkamers, een aula met een capaciteit voor circa 140 zitplaatsen of 250 staanplaatsen, een ontvangstkamer voor de nabestaanden en een garage waar de rouwauto op gepaste wijze de overledene kan afgeven, een keuken en installatieruimte t.b.v. techniek en luchtbehandeling. 3.2 Condoleancebezoeken voorafgaand aan de uitvaart Afscheid nemen en condoleren vindt veelal de dag voorafgaand aan de uitvaart plaats. Het afscheid nemen kan plaatsvinden in de nieuwe of bestaande aula, ter keuze van de familie, waarbij er gelegenheid is om consumpties aan te bieden. 3.3 Sleutelkamers Bij het uitvaartcentrum komen twee sleutelkamers. Bij een sleutelkamer hebben de nabestaanden middels een eigen sleutel toegang tot een kamer waar de overledene ligt opgebaard. Ondersteunend aan deze ruimte is een bescheiden zitgelegenheid en overige ondersteunende zaken als een pantry en sanitaire voorziening. De directe nabestaanden kunnen een sleutelkamer bezoeken wanneer men wil. De sleutelkamer is dus niet bedoeld voor condoleance of overige bezoekers. Ervaringscijfers geven aan dat dergelijke ruimten nooit s nachts bezocht worden en dat nabestaanden veelal met 1 of maximaal 2 auto s aankomen en hier circa 1 tot 2 uur verblijven. Indien er geen nabestaanden aanwezig zijn, is de locatie gesloten en fysiek en elektronisch beveiligd. 3.4 Condoleance na de uitvaart Na een uitvaartplechtigheid kan men de nieuwe aula gebruiken voor een condoleance. Dunweg wil voorzien in een hedendaags gebouw waar men de tijd en ruimte heeft om na de uitvaart samen te komen. De catering zal op een hoogwaardig kwaliteitniveau worden gerealiseerd. Zo zullen er diverse mogelijkheden geboden worden op het gebied van zoete en hartige garnituren, hedendaagse koffievormen en een diversiteit aan overig drinken. Indien gewenst kan ook de bestaande aula hiervoor gebruikt worden, waarbij de bijeenkomst wordt ondersteund door de faciliteiten van de nieuwe aula. 3.5 Uitvaartplechtigheid in de aula Het wordt mogelijk om in het nieuwe uitvaartcentrum een uitvaartplechtigheid te houden. De aula wordt uitgerust met de meest moderne en geavanceerde beeld- en geluidsapparatuur zodat men zowel beeld als geluid kan afspelen tijdens deze bijeenkomst. De maximum capaciteit van de aula zal ongeveer 140 zitplaatsen of 250 staanplaatsen zijn. Bij een incidenteel zeer grote uitvaart, kan er gekozen worden voor het gezamenlijk gebruik van beide aula s, waarbij de moderne audiovisuele voorzieningen van de nieuwe aula ingezet kunnen worden om een optimale beleving van de uitvaart te behouden. De capaciteit is alsdan circa 220 ( ) zitplaatsen of zelfs 400 ( ) staanplaatsen. 6

7 3.6 Luchtbehandeling Het uitvaartcentrum zal worden voorzien van een goede luchtbehandelingvoorziening, zodat men tijdens een bijeenkomst een goed geconditioneerde ruimte heeft. Op dit moment zijn er geen andere uitvaartlocaties in de wijde omtrek die kunnen voldoen aan de norm die wij als Dunweg hier voor aanhouden. 3.7 Logistiek van deze activiteiten Naast de huidige bezoekersaantallen op de begraafplaats en de frequentie daarvan zullen er bezoekers zijn die in de avond naar het uitvaartcentrum gaan om een condoleance of sleutelkamer te bezoeken. Zij zullen de auto parkeren op het nieuw aan te leggen parkeerterrein om vervolgens het uitvaartcentrum te betreden. Deze is toegankelijk vanaf de Glipperweg. Net zoals bij onze huidige locaties, zullen bezoekers veelal lopend of per fiets komen. Als er uitvaartplechtigheden gehouden worden, zal de stoet via het terrein van de nieuwe aula rechtstreeks de begraafplaats op gaan. Bij een plechtigheid die uitsluitend in de bestaande aula zal plaatsvinden, is de parkeerruimte op het terrein van de nieuwe aula beschikbaar. Verder zullen de rouwauto s van Dunweg via een toegang aan de zijde van de Glipperdreef het terrein van het nieuwe uitvaartcentrum op en af rijden, danwel direct naar de begraafplaats, afhankelijk van de uitvaart. Het moment dat tevoren reeds voorzien wordt dat de plechtigheid zodanig groot zal zijn dat er meer voertuigen komen dan parkeerplaatsen op eigen terrein aanwezig, zal er parkeerbegeleiding worden ingezet. Dit naar aard en vorm dan afhankelijk van de grootte van de uitvaart en de bekendheid van gasten met de omgeving, hetgeen tevoren veelal blijkt uit de te verzenden rouwkaarten. In voorkomend geval worden meerdere personen ingezet om mensen op de juiste parkeerplaatsen te wijzen, al dan niet in de omgeving, zoals bijvoorbeeld de nieuw aan te leggen parkeerplaats aan het begin van de Sportparklaan (47 parkeerplaatsen). Bij kleinere uitvaarten kan mogelijk ook volstaan worden met uitsluitend fysieke verwijzingen door tekstborden of pictogrammen om bezoekers de juiste plaats te wijzen. 3.8 Verwachte aantal uitvaarten en opbaringen Per jaar overlijden er ongeveer 300 personen in de gemeente Heemstede. Het aantal begrafenissen op de begraafplaats aan de Herfstlaan bedraagt 200 per jaar. Voor beide aantallen verwachten wij geen grote af- en/of toename (bron CBS, bijlage 2). Wij verwachten dat bij ongeveer 80% van het huidige aantal begrafenissen men na afloop gebruik zal maken van de nieuwe locatie. Wij verwachten dat er ongeveer een 60 opbaringen per jaar zullen plaatsvinden. Dat wil zeggen opbaringen van zowel cliënten van Dunweg Uitvaartzorg als van cliënten van andere uitvaartondernemers. 7

8 3.9 Verwachte aantal bezoekers Het bezoekersaantal per rouwbezoek (condoleance) en/of afscheid voorafgaand aan de uitvaart bedraagt gemiddeld ongeveer 87 personen, waarvan circa 60% met minimaal 2 personen gelijktijdig in 1 voertuig komt. Dit op basis van ervaringscijfers van Dunweg inzake al haar uitvaarten van 1 jaar. Een bezoeker verblijft gemiddeld 20 minuten in het uitvaartcentrum. Van de bezoekers komt er ongeveer 75% met de auto, de rest lopend of met de fiets. In samenspraak met de gemeente Heemstede zal er een afdoende voorziening ten behoeve van het plaatsen van fietsen worden aangelegd. De capaciteit van de bestaande aula is maximaal circa 82 zittende personen. De capaciteit van de nieuwe aula is maximaal circa 140 zittende personen. De totale capaciteit is alsdan maximaal circa 220 personen. Op basis van ervaringscijfers van Dunweg (zie ook bijlage 3) en de grootte van de aula s kan gesteld worden dat: De bestaande aula kan 67 % van alle uitvaarten verzorgen. De nieuwe aula kan 83 % van alle uitvaarten verzorgen. De beide aula s samen kunnen 95 % van alle uitvaarten verzorgen. De laatste 5 % van de uitvaarten dient derhalve elders ondergebracht te worden, zoals bijvoorbeeld in een kerk Openingstijden Het uitvaartcentrum is uitsluitend op afspraak geopend bij een condoleance of uitvaart. De sleutelkamers zijn 24 uur per dag toegankelijk. In de praktijk blijkt dat de sleutelkamers vanaf uur tot uiterlijk uur bezocht wordt. Meestal drie tot vier personen per keer, met maximaal 1 of 2 personenauto s. 8

9 4. Samenwerking met de begraafplaats Op dit moment loopt de coördinatie van de begrafenissen via de gemeente Heemstede. Ook in de nieuwe situatie zal dit zo blijven. Desgewenst kan op verzoek in de ene aula een uitvaart plaatsvinden en opvolgend de condoleance plaatsvinden in de andere aula. Dit kan in overleg met de gemeente en Dunweg gebeuren. Ook is het mogelijk om, bij calamiteit of ziekte of indien er twee begrafenissen opvolgend plaatsvinden, een voorloper via Dunweg in te schakelen. In de formele en informele gesprekken is uitgesproken dat de medewerkers van de begraafplaats het als een mogelijke aanvulling ervaren dat Dunweg aldaar een uitvaartcentrum wenst en dat het een wederzijdse uitdaging is om de kwaliteit van diensten, gebouwen en terreinen naar een hoger plan te krijgen. 9

10 5. Andere uitvaartondernemers Zoals met de gemeente overeengekomen in de intentieovereenkomst is het ook voor andere uitvaartondernemers mogelijk om gebruik te maken van het nieuwe uitvaartcentrum. Een uitvaartondernemer kan telefonisch een verzoek doen voor het inplannen van een opbaring of plechtigheid en condoleance. De organisatorische zaken die hiermee tussen gemeente Heemstede en Dunweg geregeld zouden moeten worden qua planning, zijn momenteel onderwerp van bespreking, doch geven geen aanleiding hier enig probleem in te verwachten. De onderlinge communicatie zal iets gestructureerder en veelvuldiger zijn, maar geen structurele afwijking van de huidige communicatielijnen met uitvaartondernemers. Dunweg beheert op dit moment diverse locaties waarbij andere uitvaartondernemers ook regelmatig te gast zijn. Er zijn persoonlijke gesprekken geweest met lokale uitvaartondernemingen te weten, de heer Westerveld van Monuta, mevrouw Raspoort van Uitvaartcentrum Haarlem, mevrouw van Loon van Yarden en mevrouw Brokking van Brokking en Bokslag. Hierbij hebben wij inzicht gegeven in onze plannen ten behoeve van de nieuwbouw en wat de mogelijkheden zullen zijn ten aanzien van afscheid nemen en condoleren bij de begraafplaats. Zij waren allen geïnteresseerd en positief over de huidige ontwikkelingen en hebben aangeven in de toekomst ook hiervan gebruik te willen maken. In de met de gemeente gesloten intentieovereenkomst is bepaald dat de voorwaarden waaronder andere uitvaartondernemers gebruik kunnen maken van het nieuwe uitvaartcentrum worden vastgelegd in een (afzonderlijke gebruiks)overeenkomst tussen gemeente en Dunweg. Het concept van deze (gebruiks)overeenkomst zal onderdeel zijn van de te sluiten realisatieovereenkomst. 10

11 6. Dunweg Uitvaartzorg c.s. als bedrijf. 6.1 Dunweg is al 100 jaar een begrip Dunweg staat bekend om haar persoonlijke aandacht en stijlvolle verzorging van uitvaarten. Zij heeft alles in eigen beheer om een uitvaart tot in de puntjes te kunnen uitvoeren. In samenspraak met de gemeente Heemstede zal er dus gestreefd worden om dit effect te versterken, ter verbetering van beider diensten en locaties. Zoals spreekwoordelijk gezegd zal de samenwerking dus meer moeten zijn dan de som der delen. Met oog voor detail worden de wensen van de nabestaanden omgezet in een persoonlijke uitvaart. De uitvaartleiders zijn opgeleid om een ieder goed en duidelijk te informeren over de mogelijkheden die onze organisatie biedt. In de praktijk biedt Dunweg haar klanten een persoonlijke, professionele benadering van begin tot einde: correcte advisering, gedetailleerde planning en kostenraming van een uitvaart. Alles volgens duidelijke, transparante afspraken en met een correcte uitvoering, alsmede hulp bij administratie na de uitvaart. De primaire begeleiding van de uitvaart geschiedt in beginsel door 1 persoon, hetgeen desgewenst kan worden uitgebreid bij een meer complexe uitvaart. Dunweg heeft diverse uitvaartcentra in eigen beheer om opbaringen te kunnen verzorgen. Deze locaties zijn veelal gesitueerd in de kern van haar verzorgingsgebied. Hierdoor kunnen nabestaanden in hun eigen woonplaats afscheid nemen van de overledene, alsmede de condoleance laten plaatsvinden. 6.2 Dienstverlening Dunweg Begraven en cremeren Repatriatie Uitvaartverzekeringen Mortuariumbeheer Spaarne Ziekenhuis, Zorgcentrum Meerwende te Badhoevedorp, Zorgcentrum Westerkim te Nieuw Vennep Beheer van de begraafplaats Zwanenburg, dagelijks aanspreekpunt, voorlopen begraafplaats, verzorgen dienst in aula en koffiekamer Assistentie van Politie en Justitie inzake overledenen Drukwerk, rouwkaarten, liturgieën Dragers, gekleed in handgemaakte kostuums Rouwauto s Cadillac, zwart, wit, grijs, Daimler Opbaarlocaties in Hoofddorp, Badhoevedorp, Zwanenburg, Nieuw Vennep 24 uurs suites Overbrengauto s voor verzorging en ophalen overledenen vanuit woonhuis/ziekenhuis Nabestaandenzorg 11

12 6.3 Kwalificatie Dunweg is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg Aangesloten bij de Nederlandse Kwaliteitsraad voor de uitvaartverzorging. Aangesloten bij BGNU, landelijke vereniging voor uitvaartverzorgers SIFH, selected independent funeral homes, exclusieve vereniging van particuliere familiebedrijven in de uitvaartzorg Gediplomeerde medewerkers Certificaat voor assistentie Politie, Justitie en ProRail 6.4 Missie Wij streven ernaar een zo persoonlijk mogelijke uitvaart te verzorgen door middel van een grote mate van betrokkenheid van onze medewerkers, waarbij de kwaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel staat. Daarnaast is het onze missie om zoveel mogelijk openheid en transparantie rond het onderwerp uitvaart te realiseren. Onze doelstellingen zijn samengevat in de kernwaarden Persoonlijk Stijlvol Hoge kwaliteit Betrokkenheid Betrouwbaarheid Professionaliteit Flexibiliteit 6.5 Visie Wij willen een toonaangevend regionaal onafhankelijk familiebedrijf in de uitvaartbranche zijn, die zich onderscheidt door een stijlvolle, persoonlijke, betrokken dienstverlening. Wij willen acteren als een sociale werkgever, die werkplezier een belangrijk onderdeel vindt. Wij willen inspelen op de nieuwe ontwikkelingen in de uitvaartbranche en op die in de samenleving, de uitvaart betreffende. We blijven voortdurend streven naar een hoge mate van deskundigheid. Onderscheidend zijn we door onze aanpak, onze aandacht voor mensen en onze professionaliteit. Groot belang hechten we aan de continuïteit van de onderneming, waarbij zelfstandigheid een groot goed vormt. 6.6 Werkgebied Haarlemmermeer en omstreken Heemstede Haarlem Bollenstreek Amsterdam 12

13 6.7 Afnemers Dela Aegon Nivo verzekeringen Amev/Ardanta Memento Mori Facultatieve groep Spaarne Ziekenhuis Politie Kennemerland Gemeente Haarlemmermeer, sociale dienst, rampenplan 6.8 Referenties mr. A.Th.H. van Dijk, wethouder Haarlemmermeer, economische zaken drs. A. de Bie, partner Ernst en Young de heer P. van Staaveren, voorzitter Stichting Houtrijk en Polanen, begraafplaats Zwanenburg de heer L. van Eijk, directeur begraafplaats Westerveld pastoor C. van Lent, Hoofddorp de heer M. van der Brugge, Spaarne ziekenhuis 13

14 7. Financieel 7.1 Algemeen De financiële basis en achtergrond van Dunweg zal in een vertrouwelijk stuk door accountantskantoor Ernst en Young worden getoond aan de gemeente Heemstede. Er zal een openbare verklaring van E&Y worden afgegeven waaruit de financiële haalbaarheid blijkt. Gezien de openbaarheid van stukken, en de omstandigheid dat het hier toch gewoon een commercieel bedrijf betreft, zullen omzetcijfers etc. dus niet openbaar gemaakt worden en onder embargo dus door de gemeente Heemstede eventueel getoetst kunnen worden. De huidige cijfers laten een rendabele bedrijfsvoering zien na circa 4 jaar, waarbij de bedrijfsvoering en financiële gegoedheid, i.c. de continuïteit van Dunweg in Heemstede, voldoende waarborgen heeft om langdurig een uitvaartonderneming te vestigen nabij de begraafplaats van Heemstede. Daarbij laat de synergie met omliggende vestigingen van Dunweg dezelfde gezonde bedrijfsvoering en financiële gegoedheid zien. 7.2 Opbrengsten De opbouw van inkomsten is uiteraard enigszins onderhevig qua omzet inzake het aantal overledenen. Dit is een redelijk constante variabele. De prognose gaat uit van 200 begrafenissen in Heemstede, waarbij uitgangspunt is dat binnen 4 jaar circa 80 % van de cliënten gebruik zal gaan maken van de faciliteiten van het uitvaartcentrum. De haalbaarheid c.q. winstgevendheid is dus geënt op de keuze van collega uitvaartondernemers en overige cliënten om de aanwezige infrastructuur van Dunweg te willen en gaan benutten. Onder punt 5.5. van dit bedrijfsplan is reeds de samenwerking met overige uitvaartondernemingen besproken. Indien (zoals er wordt gesproken vanuit het verkeersonderzoek ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging uitvaartcentrum over het aantal uitvaarten) dat er geen 200 maar 300 uitvaarten zijn, is het omslagpunt qua winstgevendheid uiteraard eerder bereikt. 7.3 Kosten De voornaamste kosten zullen gaan bestaan uit huisvestingskosten. Deze zijn opgebouwd uit de kosten voor bouw en verbouw op de locatie, met daaraan gekoppeld de rente en afschrijving over veelal 50 jaar. Onderdeel is tevens de erfpachtcanon van de gemeente Heemstede, die bij het opstellen van dit bedrijfsplan nog niet als concreet getal beschikbaar is. In de realisatieovereenkomst zal dit worden vastgelegd. Daarbij de reguliere bedrijfskosten als inkoop en personeel. Dit laatste is door de schaalgrootte van Dunweg goed te spreiden over meerdere locaties, waardoor deze post percentueel lager zal zijn dan bij een enkelvoudige uitvaartondernemer die een zelfde plan zou willen ontwikkelen. 14

15 8. Resumé Een bedrijfsplan voor een uitvaartonderneming is gelijkwaardig aan een reguliere onderneming. Het legitieme oogmerk van een onderneming is het maken van winst. Een bedrijfsplan heeft als grondslag het beschouwen naar het bedrijf zelf, als ook het aantonen naar mogelijke financiers, omtrent de haalbaarheid van ondernemingsplannen. De bijzonderheid binnen dit bedrijfsplan is dat er een beoogde samenwerking met de gemeente Heemstede zal ontstaan, waarbij er besluiten worden genomen die ook gemeenschapsgelden betreffen en overige invloeden en betrokkenheid laten zien. Dat het bedrijf Dunweg hierin financieel een goede partij is, blijkt uit de getoonde cijfers. Dat het bedrijf maatschappelijk betrokken is en over 50 jaar nog steeds een goede partij zal mogen blijken te zijn, blijkt uit de nu 100-jarige historie en persoonlijke ondernemerskenmerken. Als Dunweg zijn wij van mening dat de onderliggende cijfers derhalve voldoende houvast bieden om tot een langdurige relatie met de gemeente Heemstede en haar burgers over te gaan. Wij hopen dan ook dat het vertrouwen vanaf de andere zijde voldoende aanwezig zal zijn om te komen tot een prachtige aanvulling op de faciliteiten van de gemeente Heemstede. Met vriendelijke groet, Alexander van der Pijl, Algemeen directeur Dunweg Uitvaartzorg c.s. Bijlagen: -1) Procesgang rondom een begrafenis -2) CBS Bevolkingsprognose Heemstede 2009 t/m ) Ervaringsgrafiek bezoekersaantallen 15

16 Bijlage 1- Procesgang Begrafenis Dunweg Behorende bij bedrijfsplan inzake Uitvaartcentrum Heemstede. Onderstaand is op een beschrijvende wijze de procesgang beschreven welke binnen de firma Dunweg wordt gehanteerd. Hierbij dient aangegeven dat dit een algemene beschrijving is, die op diverse onderdelen op basis van de wensen van de cliënten aangepast kan worden. Eerste melding en activiteiten: Dunweg wordt telefonisch op de hoogte gebracht van een overlijden. Het is belangrijk te weten of de arts het overlijden heeft vastgesteld. Daarnaast vragen wij of er direct hulp geboden dient te worden. Dit heeft alles met de locatie van het overlijden te maken. Indien iemand is overleden in een ziekenhuis dan wordt de eerste verzorging veelal door het ziekenhuis gedaan. Bij een thuisoverlijden kunnen wij zo snel mogelijk naar het woonadres komen om eerste hulp te bieden. Dit kan bestaan uit het overbrengen van de overledene van de plaats van overlijden bijv. woonkamer of slaapkamer naar een ander vertrek in het huis om aldaar de opbaring te verzorgen. Desgewenst kan men assisteren bij de laatste verzorging. In de meeste gevallen wordt de laatste verzorging gedaan door de medewerkers van Dunweg, hetzij thuis, hetzij in het uitvaartcentrum. Men kan thuis opgebaard worden en indien men dit wenst in een uitvaartcentrum. In dat geval zullen wij de overledene naar het uitvaartcentrum vervoeren. Als wij nog geen juiste kleiding hebben ontvangen zullen wij deze later in het uitvaartcentrum verzorgen. Inventarisatie wensen en tijdsduur. Er wordt een afspraak gemaakt met een uitvaartleider om de uitvaart te bespreken. Het tijdstip is afhankelijk van de wensen van de familie. Bij een plotseling overlijden is een gesprek op korte termijn veelal niet wenselijk. Tijdens het gesprek met de uitvaartleider komen allerlei zaken aan bod die een beeld moeten scheppen van de laatste wensen van de overledene en op welke wijze men vorm wil geven aan de uitvaart. Denk hierbij aan de lokatie van de uitvaart, een kist, een rouwkaart, een rouwadvertentie, tekst voor op een kaart en /of persoonlijke invulling van de uitvaart. Wordt er tijdens de plechtigheid gesproken of alleen muziek gedraaid? Live muziek of via een geluidsdrager? Na een eerste inventarisatie wordt er een uitvaart in grote lijnen vast gelegd. Dit met het doel om de tekst voor de rouwkaart compleet te maken en deze als zodanig te verzenden. Men legt in eerste instantie de plaats van de uitvaart, de tijdsduur van de plechtigheid, het aantal te verwachten personen en de keuze voor een huur of algemeen graf vast. Met deze gegevens kan de uitvaartleider inschatten hoe lang de uitvaart ongeveer zal gaan duren en welke mensen hij zal moeten inzetten om de uitvaart tot een goed einde te brengen. Veelal is het nog belangrijk om aan te geven of men bij de condoleance na de uitvaart meer tijd wenst te reserveren. De tijdsduur houdt dit direkt verband met de consumpties die men op dat moment wil nuttigen en of er nog een uitvaart op dezelfde dag kan plaatsvinden. Als men in plaats van koffie en cake andere vormen van consumpties wenst, dan heeft ook dat invloed op de tijdsduur van de volledige uitvaart. Uitwerking gegevens. Na het gesprek gaat de uitvaartleider naar kantoor terug om de rouwkaarten en advertenties in orde te maken. Daarnaast zal hij zijn administratie moeten voeren om de diverse instanties die nodig zijn om de uitvaart tot een goed einde te brengen in te lichten. Denk hierbij aan de gemeente voor het verlof van begraven en/of cremeren, inzet van de catering, welke consumpties, de dragers, en uiteraard ook de aanvraag inzake beschikbaarheid van de begraafplaats. Dit laatste zal in het geval van Heemstede een nauwe samenwerking zijn, daar het beoogde uitvaartcentrum een aanvulling is op de (huisvesting)faciliteiten van de begraafplaats tijdens een uitvaart, waarvan de gemeente direct en indirect gebruik kan maken. De aanvraag van de begrafenis wordt vervolgens schriftelijk bevestigd. Er wordt middels dit schrijven aangegeven wie er is overleden, wie de opdrachtgever van de uitvaart is, welke uitvaartondernemer betrokken is en wie de rechthebbende wordt van het nieuw uit te geven graf. Daarnaast geeft men een indicatie van het aantal te verwachten personen en consumpties.

17 Nadat de administratie op in gang is gezet zullen de nabestaanden een drukproef ontvangen van de rouwkaart die nog diezelfde dag gedrukt zal worden door de medewerkers van Dunweg. Tevens krijgt de opdrachtgever een volledig uitgewerkte begroting van de uitvaart die als ondertekend document de basis is van de uit te voeren werkzaamheden en duidelijkheid creëert. Detaillering uitvaart. Tijdens de dagen tot aan de uitvaart zijn er nog diverse contactmomenten met de opdrachtgever om de uitvaartdienst verder invulling te geven. Een aantal vragen die men niet in eerste instantie kon beantwoorden lopen wij nogmaals uitvoerig door. Wij moeten ervan doordrongen zijn dat de nabestaanden weloverwogen beslissingen kunnen maken. Veel van de beslissingen zijn definitief en onomkeerbaar. Het programma wordt doorgesproken en geëvalueerd met de opdrachtgever. Er worden veelal nog enige nadere afspraken gemaakt inzake bijvoorbeeld details als consumpties en of de definitieve routing van de uitvaart. Indien er geestelijken en of derden ter ondersteuning aanwezig zijn bij de uitvaart, worden deze uiteraard betrokken in de voorbereidingen. Op de achtergrond wordt het personeel voortdurend geïnstrueerd over de uitvaart en er wordt bepaald hoeveel medewerkers er ingezet moeten worden. Afhankelijk van aantal verwachte personen en consumpties, het aantal voertuigen, verwachte weersomstandigheden en bijzonderheden van de begraafplaats kan dit oplopen van 2 tot meer dan 10 medewerkers. De dag van de uitvaart. Op de dag van de uitvaart wordt de opdrachtgever en zijn of haar gezelschap opgehaald door de rouwauto, al dan niet gevolgd door een aantal volgauto's. Bij aankomst op de begraafplaats wordt de uitvaartleider ontvangen door de dragers die de auto flankeren tot en met het moment dat de kist vanuit de auto de aula zal worden binnengedragen. De dragers en/of verkeersregelaar geven aan waar men kan en mag parkeren. Het gezelschap stapt uit ter hoogte van de familiekamer in de aula en neemt plaats tot dat de aula in gereedheid is gebracht. Ondertussen worden de belangstellenden ontvangen door mensen van Dunweg. Deze medewerkers geven aan waar men kan plaatsnemen en maken hen attent op het feit dat men in het condoleance register zich kan inschrijven. Nadat de kist met de eventuele bloemen is klaargezet volgt er nog een korte instructie met de beheerder van de begraafplaats. De medewerkers van Dunweg en de beheerder van de begraafplaats spreken de laatste details door voordat de dienst daadwerkelijk begint. Dit al dan niet in aanwezigheid van 1 van de familieleden of begeleiders. De uitvaartleider nodigt de familie en belangstellenden uit en vangt aan met de plechtigheid. Aan het einde van de plechtigheid komen de dragers binnen. Zij zullen tijdens het laatste muziekstuk de kist schouderen en dragen naar het graf. De familie volgt op aanwijzingen van de uitvaartleider zodat men gezamenlijk de gang naar het graf kan maken. Na het verlaten van het graf loopt men terug naar de aula alwaar de condoleance gehouden kan worden. De tijdsduur hiervan is dus afhankelijk van de wensen van de nabestaanden. Desgewenst zijn hier meerdere medewerkers van Dunweg aanwezig om, zowel in de aula als ter begeleiding van vetrekkende voertuigen, zaken tot in detail te begeleiden. Aanvullende beschrijving van een bijzetting met weinig personen of crematiedienst. Indien er een bijzetting met weinig personen en/of een crematiedienst gehouden zal worden, zal vrijwel een gelijke procedure als bovenstaand gevolgd worden. Uiteraard zullen dan minder medewerkers van Dunweg ingezet worden. Dit dan vooral inzake de dragers, verkeersregelaars en/of cateringmedewerkers. Overige uitvaartondernemers. Indien er andere uitvaartondernemers gebruik willen maken van de aula en of uitvaartcentrum dan is de werkwijze dat men telefonisch tijd en datum vastlegt van de gewenste opbaring en/of uitvaartplechtigheid. Nadien zal het telefonisch onderhoud bevestigd worden met eerder genoemde aanvraag voor begrafenis en of inzet van de aula. De bovenstaande procedure wordt dan in combinatie met de verschillende medewerkers voltooid, doch de hoofdlijnen blijven gelijk. De uitvaartondernemers zijn vooraf al geïnformeerd over de prijsstelling van de begraafplaats en de faciliteiten die het uitvaartcentrum biedt en details worden binnen de branche onderling periodiek uitgewisseld.

18 Regio's 2009 Heemstede Totale bevolking Totale bevolking naar herkomst Nietwesterse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie Autochtoon Westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie Levendgebo renen Overledenen Immigratie Emigratie (inclusief correcties) Vestigers uit andere gemeente Vertrekkers naar andere gemeente Perioden aantal

19 Uitvaartbezoekers meer dan 80 personen Niet meer geschikt voor de 'oude' aula, zijnde 36 % van totaal. Bezoekers april april mei mei mei mei juni juni juni juni juli juli juli augustus augustus augustus september september september september oktober oktober oktober november november november november november december december december december januari januari januari maart april april

20 Uitvaartbezoekers totaal Bezoekers april april mei mei mei mei juni juni juni juni juli augustus augustus augustus september september september september oktober oktober oktober november november november november november december december december december januari januari januari juli juli maart april april

Mijn uitvaart... laatste wensenformulier. Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden

Mijn uitvaart... laatste wensenformulier. Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden Mijn uitvaart... laatste wensenformulier Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden HILHORST uitvaartverzorging biedt u hierbij geheel vrijblijvend een Wensenformulier aan. Dit formulier is een hulpmiddel,

Nadere informatie

Geboortedatum. Handtekening. Het versturen van rouwkaarten voor de uitvaart na de uitvaart geen rouwkaarten laat ik mijn nabestaanden bepalen

Geboortedatum. Handtekening. Het versturen van rouwkaarten voor de uitvaart na de uitvaart geen rouwkaarten laat ik mijn nabestaanden bepalen [mooi] afscheid voor een mooi en persoonlijk afscheid... zoals de dag uit de nacht treedt treedt het leven uit de dood er is liefde die niet sterft Toon Hermans mijn uitvaart In mijn uitvaart heb ik aangegeven

Nadere informatie

Wensen voor de Uitvaart

Wensen voor de Uitvaart Wensen voor de Uitvaart naar mijn hart Beschrijving van de wensen voor de uitvaart Opgesteld door de heer/mevrouw Naam:......................................................................................................

Nadere informatie

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid Wensenformulier In het wensenformulier heb ik aangegeven hoe mijn uitvaart moet worden uitgevoerd. Ik vraag mijn nabestaanden om mijn wensen te respecteren en deze zo goed mogelijk uit te voeren. Opdrachtgever

Nadere informatie

Scenarium. http://www.verzekerjeeigenuitvaart.nl. Achternaam. Voornamen Geboortedatum Telefoon. Straat. Huisnr. Postcode Plaats.

Scenarium. http://www.verzekerjeeigenuitvaart.nl. Achternaam. Voornamen Geboortedatum Telefoon. Straat. Huisnr. Postcode Plaats. Scenarium van: Scenarium http://www.verzekerjeeigenuitvaart.nl Achternaam Voornamen Geboortedatum Telefoon Straat Postcode Plaats Huisnr. Vrouw Man Datum Plaats 1 Na mijn overlijden wil ik worden begraven

Nadere informatie

De Heer / Mevrouw. dit boekje is opgemaakt en vastgesteld te datum

De Heer / Mevrouw. dit boekje is opgemaakt en vastgesteld te datum Mijn Uitvaartwensen Postbus 2005, 6020 AA Budel Tel: 0495-493232 In dit boekje kunt u op uw gemak alle persoonlijke wensen en voorkeuren ten aanzien van uw eigen uitvaart vastleggen. Daarmee is het een

Nadere informatie

Registratieformulier. Handtekening

Registratieformulier. Handtekening Registratieformulier Familienaam Voornamen Straat en huis nr. Postcode en woonplaats Telefoonnummer Geboortedatum en plaats Echtgenoot/wed./partner Contactpersoon familie Telefoonnr. contactpersoon Plaats

Nadere informatie

informatie brochure lbv

informatie brochure lbv informatie brochure er voor ú we zijn we zijn er er voor ú Onze Uitvaartleiders Bij een overlijden komt er veel op de nabestaanden af. Wij kunnen voor u veel praktische regelwerk rond de uitvaart uit handen

Nadere informatie

Uitvaartverzorging Memento Mori / Wijling V.O.F.

Uitvaartverzorging Memento Mori / Wijling V.O.F. KWALITEITSENQUÊTE OMDAT UW MENING ONZE LEIDRAAD IS Uitvaartverzorging Memento Mori / Wijling V.O.F. Kantooradres: Waterschapsheuvel Leyweg 65, 2545 CE Den Haag Tel. 070-4400333 Fax. 070-4043717 e-mail:

Nadere informatie

ANTONIUS IN BEWEGING

ANTONIUS IN BEWEGING ANTONIUS IN BEWEGING Laatste wensenlijst Praten over de eigen dood is voor veel mensen niet gemakkelijk. Maar als een naaste overlijdt en je moet de uitvaart regelen, dan kan het troostend zijn als je

Nadere informatie

Registratieformulier overlijden

Registratieformulier overlijden Registratieformulier overlijden Wij willen graag weten wat u belangrijk vindt, als het gaat om uw afscheid bij overlijden. Daarom hebben wij enkele vragen en aandachtspunten opgesteld. We willen u vragen

Nadere informatie

Mijn laatste wensenboekje

Mijn laatste wensenboekje Met eerb ied e n re sp ect Bos begrafenissen Uitvaartleider J.L. (Joost) Bos Mijn laatste wensenboekje Naam:... Wensen document Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden, executeur-testamentair,

Nadere informatie

Wensen betreffende mijn uitvaart. Het nu volgende document bevat naast mijn laatste wensen ook gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvaart.

Wensen betreffende mijn uitvaart. Het nu volgende document bevat naast mijn laatste wensen ook gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvaart. Wensen betreffende mijn uitvaart Het nu volgende document bevat naast mijn laatste wensen ook gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvaart. Familienaam Voornamen (voluit) :. Geboortedatum Huidig

Nadere informatie

Wilsbeschikking (document laatste wensen) Ten name van:

Wilsbeschikking (document laatste wensen) Ten name van: Wilsbeschikking (document laatste wensen) Ten name van: "Op een dag zullen we elkaar weer ontmoeten. Tot die tijd zal ik je liefdevol in mijn hart meedragen." Het is niet zo vanzelfsprekend om over uw

Nadere informatie

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502 T. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking 045-563 9502 www.begrafenisvereniging.nl/abcsamenwerking Woord vooraf Waarom u dit boekje wordt aangeboden.

Nadere informatie

Mijn uitvaart. Ondergetekende, De heer / mevrouw

Mijn uitvaart. Ondergetekende, De heer / mevrouw Mijn uitvaart Mijn uitvaart In dit boekje kunt u op uw gemak alle persoonlijke wensen In dit document geeft u nu alvast het antwoord op een aantal Ondergetekende, en voorkeuren ten aanzien van uw eigen

Nadere informatie

WILSBESCHIKKING. (document laatste wensen) Ten name van:..

WILSBESCHIKKING. (document laatste wensen) Ten name van:.. WILSBESCHIKKING (document laatste wensen) Ten name van:.. Deze wilsbeschikking bevat de persoonlijke gegevens van: (Indien gehuwd ook uw geboortenaam invullen). De heer/mevrouw Geboortedatum Bij mijn overlijden

Nadere informatie

WILSBESCHIKKING document laatste wensen

WILSBESCHIKKING document laatste wensen WILSBESCHIKKING document laatste wensen Ten name van Deze wilsbeschikking bevat de persoonlijke gegeven: (indien gehuwd ook uw geboortenaam invullen). De heer/mevrouw Geboortedatum Bij mijn overlijden

Nadere informatie

Monuta Uitvaartverzekeringen Uit zorg voor uw nabestaanden

Monuta Uitvaartverzekeringen Uit zorg voor uw nabestaanden Monuta Uitvaartverzekeringen Uit zorg voor uw nabestaanden U denkt er misschien liever niet aan. Toch is het goed om stil te staan bij uw uitvaart en de kosten die daarbij komen kijken. Want wist u dat

Nadere informatie

ONZE LEIDRAAD IS. Uitvaartverzorging Memento Mori / Wijling V.O.F.

ONZE LEIDRAAD IS. Uitvaartverzorging Memento Mori / Wijling V.O.F. KWALITEITSENQUÊTE OMDAT UW MENING ONZE LEIDRAAD IS Uitvaartverzorging Memento Mori / Wijling V.O.F. Kantooradres: Waterschapsheuvel Leyweg 65, 2545 CE Den Haag Tel. 070-4400333 Web-site: www.mementomori-uitvaartzorg.nl

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Belangrijke gegevens voor mijn nabestaanden. Uitvaartzorg Peter Butler. Benonistraat 3, 4421 DN Kapelle Tel.

Wilsbeschikking. Belangrijke gegevens voor mijn nabestaanden. Uitvaartzorg Peter Butler. Benonistraat 3, 4421 DN Kapelle Tel. Wilsbeschikking Belangrijke gegevens voor mijn nabestaanden Uitvaartzorg Peter Butler Benonistraat 3, 4421 DN Kapelle Tel. : 0113-340381 Deze brochure wordt u aangeboden door: Uitvaartzorg Peter Butler

Nadere informatie

Wilsbeschikking: Mijn persoonlijke gegevens:

Wilsbeschikking: Mijn persoonlijke gegevens: Wilsbeschikking: Mijn persoonlijke gegevens: Naam: Volledige voornamen: Adres: Postcode en Woonplaats: Telefoonnummer: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Naam vader: Naam moeder: Gehuwd / Gehuwd

Nadere informatie

UITVAARTWENSEN. Uitvaartzorg in heel Noord-Holland

UITVAARTWENSEN. Uitvaartzorg in heel Noord-Holland UITVAARTWENSEN Uitvaartzorg in heel Noord-Holland Geslacht Man Vrouw Naam... Voornamen...... Geboortedatum... Geboorteplaats... Straat en huisnummer... Postcode... Woonplaats... Telefoonnummer.../06 -...

Nadere informatie

Wensen voor de Uitvaart

Wensen voor de Uitvaart Wensen voor de Uitvaart naar mijn hart Beschrijving van de wensen voor de uitvaart Het wensenformulier kunt u invullen en bewaren. Heeft u liever dat wij uw wensen voor u bewaren? Dan kunt u het ingevulde

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Persoonlijke gegevens:

Wilsbeschikking. Persoonlijke gegevens: Persoonlijke gegevens: Wilsbeschikking M V Voornamen: Adres Postcode / woonplaats: E-mail adres: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Geloof / levensovertuiging: Burgerlijke staat: Ongehuwd /

Nadere informatie

Persoonlijke wilsbeschikking

Persoonlijke wilsbeschikking José Hummelink uitvaartzorg Persoonlijke wilsbeschikking Met behulp van ons persoonlijk wensenformulier kunt u kenbaar maken hoe uw afscheid eruit moet komen te zien. Nabestaanden zijn hierdoor volledig

Nadere informatie

Uitvaartverzorging H. Jobse Zorg voor elkaar

Uitvaartverzorging H. Jobse Zorg voor elkaar Zorg voor elkaar Omdat ieder mens een eigen verhaal heeft. Omdat ieder mens uniek is. Omdat ieder mens, onze zorg verdient. Uitvaartverzorging H. Jobse is al ruim 25 jaar een begrip op Walcheren als het

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Miltenburg Uitvaartverzorging

Met vriendelijke groet, Miltenburg Uitvaartverzorging Vrijwel alles in dit leven is onzeker, slechts één ding staat vast: voor iedereen komt een moment waarop aan dit leven een einde komt. Of de dood nu plotseling komt of niet- u kunt er voor zorgen dat uw

Nadere informatie

Uitvaartwensen formulier (Scenarium of codicil)

Uitvaartwensen formulier (Scenarium of codicil) Uitvaartwensen formulier (Scenarium of codicil) Email: Website: info@uitvaartjoure.nl www.uitvaartjoure.nl Waarom een Scenarium of codicil? Terecht wensen onze leden meer invloed uit te oefenen op hun

Nadere informatie

Uitvaartwensen. Persoonsgegevens

Uitvaartwensen. Persoonsgegevens Uitvaartwensen Persoonsgegevens : Meisjesnaam: Voornamen: : : Telefoonnummer: Geboortedatum en -plaats: Nationaliteit: Burgerservicenummer: Burgerlijke stand: gehuwd met of geregistreerd partnerschap van

Nadere informatie

Gooische Uitvaartverzorging: Dicht bij u

Gooische Uitvaartverzorging: Dicht bij u 2 Gooische Uitvaartverzorging: Dicht bij u Het overlijden van een naaste behoort tot de meest verdrietige gebeurtenissen in een mensenleven. Juist in die moeilijke periode moet u kunnen rekenen op een

Nadere informatie

Robert Saalmink Uitvaartverzorging. Uitvaartcodicil

Robert Saalmink Uitvaartverzorging. Uitvaartcodicil Robert Saalmink Uitvaartverzorging Uitvaartcodicil 2 Wensen betreffende mijn uitvaart. Naam Adres Postcode/woonplaats Telefoon Geboortedatum Partner van Naam huisarts Tel. huisarts Ik heb een testament

Nadere informatie

Uitvaartzorg Kaag & Braassem R. van Rijnsingel 94 2371 ER Roelofarendsveen

Uitvaartzorg Kaag & Braassem R. van Rijnsingel 94 2371 ER Roelofarendsveen Uitvaartzorg Kaag & Braassem R. van Rijnsingel 94 2371 ER Roelofarendsveen Jos van Klink 06 57747129 - Trees Zandvliet 06 10469958 In dit registratieboekje geeft u aan hoe uw uitvaart moet worden vormgegeven.

Nadere informatie

Stationsweg 18 Postbus 1003 3740 BA Baarn t (035) 548 16 I I f (035) 548 17 94 e gemeenteíşbaarn.nl I www.baarn.nl

Stationsweg 18 Postbus 1003 3740 BA Baarn t (035) 548 16 I I f (035) 548 17 94 e gemeenteíşbaarn.nl I www.baarn.nl gemeente Baarn inlichtingen bij de heer A.P.F. Kuijt team programma Dienstverlenend Domein doorkiesnummer (035) 548 I 7 40 Aan de fractie van de Partij van de Arbeid, Mevr. A. Slingerland uw brief van

Nadere informatie

Antoine Uitvaartzorg

Antoine Uitvaartzorg Dit wensenformulier wordt u aangeboden door Antoine Uitvaartzorg Betrokken bij uw uitvaart Uitvaart wensenformulier Wilt u uw wensen liever persoonlijk doorspreken dan kunt u geheel vrijblijvend een afspraak

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Wensen betreffende mijn uitvaart.

Wilsbeschikking. Wensen betreffende mijn uitvaart. Wilsbeschikking Wensen betreffende mijn uitvaart. Naam _ Adres _ Postcode/woonplaats Telefoon Geboortedatum Partner van Naam huisarts Tel. huisarts Ik heb een testament opgemaakt: nee ja bij notaris Ik

Nadere informatie

Mijn. laatste wensen CREMATIE

Mijn. laatste wensen CREMATIE Mijn laatste wensen CREMATIE Mijn laatste wensen Vertrouwelijke gegevens voor nabestaanden, executeur-testamentair, bewindvoerder of curator van de heer of mevrouw Woord vooraf In dit boekje kunt u vastleggen

Nadere informatie

WENSEN VOOR MIJN UITVAART

WENSEN VOOR MIJN UITVAART WENSEN VOOR MIJN UITVAART Omdat een uitvaart meer is dan afscheid alleen Stichting Uitvaartverzorging Barbara Noordwijk Gooweg 37 2201 AX Noordwijk 071 3646006 www.barbaranoordwijk.nl Wilsbeschikking.

Nadere informatie

Wilsbeschikking. U kunt dit formulier het beste bij uw belangrijke papieren bewaren of een kopie in bewaring geven bij Funeral Quest.

Wilsbeschikking. U kunt dit formulier het beste bij uw belangrijke papieren bewaren of een kopie in bewaring geven bij Funeral Quest. Wilsbeschikking Een document bedoeld om jouw ideeën en wensen in te verzamelen. Gedachten, gedichten en de praktische zaken. Maar ook vertrouwelijke gegevens voor de nabestaanden. U kunt dit formulier

Nadere informatie

Persoonlijke uitvaartwensen. Zuidema s Begrafenis Onderneming. van...

Persoonlijke uitvaartwensen. Zuidema s Begrafenis Onderneming. van... Persoonlijke uitvaartwensen Zuidema s Begrafenis Onderneming van...... Persoonlijke wensen bij uw uitvaart Hieronder kunt u uw uitvaartwensen kenbaar maken. Deze vertrouwelijke gegevens moet u zelf dateren

Nadere informatie

Registratieformulier overlijden gementoreerde

Registratieformulier overlijden gementoreerde Registratieformulier overlijden gementoreerde Wij willen graag weten wat u belangrijk vindt, als het gaat om uw afscheid bij overlijden. Daarom hebben wij enkele vragen en aandachtspunten opgesteld. We

Nadere informatie

Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van:

Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van: Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van: Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Adres: Telefoonnummer: Postcode en woonplaats: Emailadres: Geboortedatum/ -plaats: Gehuwd/samenwonend met: Geloofsovertuiging:

Nadere informatie

Dit formulier printen, invullen en opsturen naar:

Dit formulier printen, invullen en opsturen naar: Dit formulier printen, invullen en opsturen naar: Geuns Uitvaartbegeleiding Antwoordnummer 1053 6000 VB WEERT (postzegel is niet nodig) U krijgt dan uw laatste wensen duidelijk uitgewerkt op papier thuisgestuurd.

Nadere informatie

Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen. Prijsoverzicht. Van Boetzelaerlaan 292 2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563.

Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen. Prijsoverzicht. Van Boetzelaerlaan 292 2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563. Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen Prijsoverzicht Tarieven 2015 Uitvaartverzorging Van Boetzelaerlaan 292 2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563 Atropos uitvaartverzorging Van Boetzelaerlaan

Nadere informatie

ABOVO Uitvaartverzorging. John den Breejen

ABOVO Uitvaartverzorging. John den Breejen ABOVO Uitvaartverzorging John den Breejen Mag ik mij even voorstellen... Mijn naam is John den Breejen, ik ben de eigenaar van Abovo uitvaartverzorging te Spijkenisse Een stukje geschiedenis In 1991 kwam

Nadere informatie

Zo wil ik het... Uitvaartzorg Bollenstreek Oranjelaan KH Lisse. Dave van der Lans Marjan Balkenende-Goudkade Désirée Niesen Carlo van der Lans

Zo wil ik het... Uitvaartzorg Bollenstreek Oranjelaan KH Lisse. Dave van der Lans Marjan Balkenende-Goudkade Désirée Niesen Carlo van der Lans Mijn uitvaartwensen Zo wil ik het... Veel mensen willen of kunnen niet over hun eigen uitvaart nadenken. Het is ook best een moeilijk iets om bij stil te staan. Toch is het verstandig om dit wel eens

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt dit praktische document met de meest voorkomende vragen over de uitvoering van uw eigen uitvaart. U kunt hiermee op ieder moment wanneer u dat wilt, uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

Deze begrafenis bestaat uit de volgende diensten:

Deze begrafenis bestaat uit de volgende diensten: Begrafenis Basis 2176,50 Begrafenis (ma-vrij) met thuisopbaring of gebruik uitvaartcentrum Dekker met condoleance na afloop begrafenis (exclusief grafkosten) 795,00 Gebruik van uitvaartcentrum Dekker (inclusief

Nadere informatie

Begraafplaats Oud-Kralingen

Begraafplaats Oud-Kralingen Begraafplaats Oud-Kralingen Vanaf het einde van de 20e eeuw zien we een herwaardering van lang bestaande waarden, een nieuwe bezinning ook op het thema van de dood en de beleving daarvan door de nabestaanden.

Nadere informatie

Erik de Jong Uitvaartverzorging & begeleiding

Erik de Jong Uitvaartverzorging & begeleiding Naam: Voornamen: Geboortedatum: Onderscheidingen: Adres: Postcode: Levensovertuiging: Telefoon: Erik de Jong Uitvaartverzorging & Wilsbeschikking, draaiboek van de uitvaart man/vrouw Geboorteplaats: ja

Nadere informatie

P u u r e n P e r s o o n l i j k

P u u r e n P e r s o o n l i j k P u u r e n P e r s o o n l i j k Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van: Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Adres: Telefoonnummer: Postcode en woonplaats: Emailadres: Geboortedatum/ -plaats:

Nadere informatie

Uitvaartwensenformulier

Uitvaartwensenformulier Uitvaartwensen. Zoals u het wilt. Uitvaartwensenformulier Uitvaartwensen zoals u het wilt. Vastgelegd en duidelijk, uitgevoerd met hart en ziel. Herinneringshuis De Einder is een inspiratie van Dokman

Nadere informatie

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN:

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN: 1 Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Persoonlijke wensen bij mijn uitvaart.

Persoonlijke wensen bij mijn uitvaart. Persoonlijke wensen bij mijn uitvaart. Dit boekje wordt u aangeboden door UITVAARTVERZORGING P. MANS WEESPAD 34, POSTBUS 24 3257 ZG OOLTGENSPLAAT TEL. 0187 631336 BGG. 06 53448384 E-MAIL: INFO@MANSUITVAARTVERZORGING.COM

Nadere informatie

Mijn uitvaartwensen 1

Mijn uitvaartwensen 1 Mijn uitvaartwensen 1 WOORD VOORAF: In dit boekje kunt u uw uitvaartwensen op een eenvoudige en duidelijke manier vast leggen. Hiermee maakt u uw persoonlijke wensen en gedachten kenbaar aan uw nabestaanden.

Nadere informatie

Laatste wensenformulier

Laatste wensenformulier Laatste wensenformulier Met dit formulier legt u eenvoudig uw uitvaartwensen vast. Sociale Uitvaartzorg Nederland kan u ondersteunen bij het invullen van dit formulier, maar ook als het om de uitvoer van

Nadere informatie

Natasja Huting Uitvaartbegeleiding

Natasja Huting Uitvaartbegeleiding WENSENFORMULIER Het wensenformulier heeft verschillende functies. Voor uzelf en voor uw naasten. Het geeft een overzicht van keuzemogelijkheden. Daarmee biedt het formulier een leidraad voor het vormgeven

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Begrafenis en Crematie Onderneming Van Vuure

Met vriendelijke groet, Begrafenis en Crematie Onderneming Van Vuure Vrijwel alles in dit leven is onzeker, slechts één ding staat vast: voor iedereen komt een moment waarop aan dit leven een einde komt. Of de dood nu plotseling komt of niet- u kunt er voor zorgen dat uw

Nadere informatie

Met dit boekje Mijn persoonlijke uitvaartwensen kunt u zich voorbereiden op uw eigen uitvaart of die van iemand anders als u hiervoor zorg draagt.

Met dit boekje Mijn persoonlijke uitvaartwensen kunt u zich voorbereiden op uw eigen uitvaart of die van iemand anders als u hiervoor zorg draagt. Met dit boekje Mijn persoonlijke uitvaartwensen kunt u zich voorbereiden op uw eigen uitvaart of die van iemand anders als u hiervoor zorg draagt. Wij adviseren u dit boekje met potlood in te vullen, zodat

Nadere informatie

Laatste wensenboekje van

Laatste wensenboekje van Laatste wensenboekje van... Hagepreekland 20 3994 TX Houten 06-256 621 92 info@anneuitvaartverzorging.nl www.anneuitvaartverzorging.nl Laatste Wensenboekje Ieder mens is uniek, ieder afscheid dus ook...

Nadere informatie

Mies Schoneveld uitvaartbegeleiding. Wilsbeschikking. www.miesschoneveld.nl

Mies Schoneveld uitvaartbegeleiding. Wilsbeschikking. www.miesschoneveld.nl Mies Schoneveld uitvaartbegeleiding Wilsbeschikking www.miesschoneveld.nl WENSEN VOOR MIJN UITVAART "HET LEVEN IS LOUTER GELUID, TUSSEN TWEE ONDOORGRONDELIJKE STILTES" Wensen voor mijn uitvaart. Over mijn

Nadere informatie

Wensen voor mijn laatste reis

Wensen voor mijn laatste reis Wensen voor mijn laatste reis Begrafenis en Crematiebegeleiding Sinds 1912 Woord vooraf Waarom dit boekje? Steeds meer mensen hebben de behoefte om mee te denken en beslissingen te nemen over de invulling

Nadere informatie

Inventarisatieformulier intermediair

Inventarisatieformulier intermediair Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen Inventarisatieformulier intermediair Tussenpersoon: Persoonlijke gegevens verzekeringnemer Achternaam: Voorletters: Burgerservicenummer: Geslacht: M V Kinderen:

Nadere informatie

Atropos uitvaartverzorging. Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563. Prijsoverzicht 2012. Internet: www.atropos.

Atropos uitvaartverzorging. Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563. Prijsoverzicht 2012. Internet: www.atropos. Atropos uitvaartverzorging Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563 Prijsoverzicht 2012 Internet: www.atropos.nl Begrafenis volgens het normale tarief: 2500,-- Bestaande uit: Het

Nadere informatie

KollaardUITVAARTZORG

KollaardUITVAARTZORG KollaardUITVAARTZORG samen zorgen voor een passend afscheid ll Mijn wensen ten aanzien van mijn uitvaart Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt dit praktische document met alle voorkomende vragen mbt uw eigen

Nadere informatie

Wensen voor mijn uitvaart

Wensen voor mijn uitvaart Wensen voor mijn uitvaart In dit document leg ik mijn wensen ten aanzien van mijn uitvaart vast. Ik vraag mijn nabestaanden om rekening te houden met onderstaande wensen na mijn overlijden. www.de-essentie.nu

Nadere informatie

Uitvaart wensenformulier

Uitvaart wensenformulier Dit wensenformulier wordt u aangeboden door Martin Hendericks Uitvaartverzorging Wilt u uw wensen liever persoonlijk doorspreken dan kunt u geheel vrijblijvend een afspraak maken. Op verzoek kan er een

Nadere informatie

Uitvaartverzorging van den Bogerd Ireneweg AN Bleiswijk Tel: Wilsbeschikking

Uitvaartverzorging van den Bogerd Ireneweg AN Bleiswijk Tel: Wilsbeschikking Uitvaartverzorging van den Bogerd Ireneweg 17 2665AN Bleiswijk Tel: 010 522 27 90 Wilsbeschikking Wanneer de tijd voor u even stilstaat, nemen wij voor u alle tijd Bewaar dit document bij uw andere papieren

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging Breedstraat 26 te Medemblik 0227-545161

Wilsbeschikking. Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging Breedstraat 26 te Medemblik 0227-545161 Breedstraat 26 te Medemblik 0227-545161 De verzorgt en begeleidt uitvaarten, ongeacht uw overtuiging, met respect en zoveel mogelijk ingaand op uw specifieke wensen. Het invullen van deze wilsbeschikking

Nadere informatie

LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN. Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat.

LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN. Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat. LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat.nl HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN Ondergetekende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. De gemeentelijke begraafplaats 2. De aula Rond-om 3. Soorten graven 4. Urnen en as 5. Soorten urnen graven 6

Inhoudsopgave. Inleiding 2. De gemeentelijke begraafplaats 2. De aula Rond-om 3. Soorten graven 4. Urnen en as 5. Soorten urnen graven 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 De gemeentelijke begraafplaats 2 De aula Rond-om 3 Soorten graven 4 Urnen en as 5 Soorten urnen graven 6 Aankleding van het graf 7 Het ruimen van graven 7 Tarieven 8 Overige begraafplaatsen

Nadere informatie

Begrafenis Basis Begrafenis (ma-vrij) met thuisopbaring of gebruik UC Dekker zonder condoleance 1970,84

Begrafenis Basis Begrafenis (ma-vrij) met thuisopbaring of gebruik UC Dekker zonder condoleance 1970,84 Begrafenis Basis Begrafenis (ma-vrij) met thuisopbaring of gebruik UC Dekker zonder condoleance 1970,84 De begrafenis basis bestaat uit de volgende diensten: Eenvoudige uitvaartkist 6ep (spaanplaat kist

Nadere informatie

Maar zeg het aan geen mens. Ze zouden niet geloven. Ze zouden niet willen geloven dat een mens een mens zo lief had als ik jou.

Maar zeg het aan geen mens. Ze zouden niet geloven. Ze zouden niet willen geloven dat een mens een mens zo lief had als ik jou. MEMENTUM Voor de dag van morgen Wanneer ik morgen dood ga, vertel dan aan de bomen hoeveel ik van je hield. Vertel het aan de wind, die in de bomen klimt of uit de takken valt, hoeveel ik van je hield.

Nadere informatie

Nu voor later. Wilsbeschikking. Vredehof. In dienst van het leven.

Nu voor later. Wilsbeschikking. Vredehof. In dienst van het leven. Nu voor later Wilsbeschikking Vredehof. In dienst van het leven. Deze wilsbeschikking bewaren bij uw persoonlijke gegevens of bij uw uitvaartpolis. Wilsbeschikking Naam: Voornamen: m/v Adres: Huisnr: Postcode:

Nadere informatie

Uitgave van de Baptisten Gemeente Pernis. Mijn uitvaartwensen. Naam:.

Uitgave van de Baptisten Gemeente Pernis. Mijn uitvaartwensen. Naam:. Uitgave van de Baptisten Gemeente Pernis Mijn uitvaartwensen Naam:. Mijn uitvaartwensen 1. Persoonsgegevens. Deze wilsbeschikking met beschrijving van persoonlijke wensen voor de uitvaart is bestemd voor

Nadere informatie

De wensen voor mijn afscheid

De wensen voor mijn afscheid De wensen voor mijn afscheid Middels dit formulier biedt u uw naasten houvast tijdens het regelen van uw uitvaart, zij hebben hiermee een leidraad om beslissingen te kunnen maken die bij het vormgeven

Nadere informatie

Printversie wilsbeschikking. Voorwoord

Printversie wilsbeschikking. Voorwoord Printversie wilsbeschikking Voorwoord Indien u de vragen zorgvuldig invult, kunnen uw wensen in veel opzichten van nut zijn voor uw nabestaanden. u kunt de wensen aangeven, die na uw overlijden moeten

Nadere informatie

Wensenformulier. voor het afscheid en de uitvaart van: uw uitvaart in vertrouwde handen. www.delu.nl. Naam:

Wensenformulier. voor het afscheid en de uitvaart van: uw uitvaart in vertrouwde handen. www.delu.nl. Naam: Wensenformulier voor het afscheid en de uitvaart van: Naam: 1 Dit wensenformulier is met zorg samengesteld en geeft u de mogelijkheid de meest voorkomende wensen rond uw afscheid en uw uitvaart vast te

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Beschrijving van de wensen na mijn overlijden. UW LAATSTE ZORG IN GOEDE HANDEN

Wilsbeschikking. Beschrijving van de wensen na mijn overlijden. UW LAATSTE ZORG IN GOEDE HANDEN Wilsbeschikking Beschrijving van de wensen na mijn overlijden. UW LAATSTE ZRG IN GEDE HANDEN Mijn laatste wensen. In deze wilsbeschikking kunt u uw laatste wensen ten aanzien van uw uitvaart vastleggen.

Nadere informatie

Nu voor later Wilsbeschikking

Nu voor later Wilsbeschikking Nu voor later Wilsbeschikking Deze wilsbeschikking bewaren bij uw persoonlijke gegevens of bij uw uitvaartpolis. Wilsbeschikking Naam: Voornamen: m/v Adres: Huisnr: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum:

Nadere informatie

WENSENFORMULIER. SUAZE Stervensbegeleiding & Uitvaartverzorging Apeldoorn T T : : E E : : W :

WENSENFORMULIER. SUAZE Stervensbegeleiding & Uitvaartverzorging Apeldoorn T T : : E E : : W : WENSENFORMULIER Vertrouwelijke Gegevens voor mijn nabestaanden SUAZE Stervensbegeleiding & Uitvaartverzorging Apeldoorn T T : 06-12 : 20 2028285858 E E : info@suaze.nl : W : www.suaze.nl : Wanneer u graag

Nadere informatie

Van: De heer/mevrouw. Geboortedatum. Geboorteplaats 06-29 24 11 83. info@carlabasjes.nl - www.carlabasjes.nl

Van: De heer/mevrouw. Geboortedatum. Geboorteplaats 06-29 24 11 83. info@carlabasjes.nl - www.carlabasjes.nl Van: De heer/mevrouw Geboortedatum Geboorteplaats 06-29 24 11 83 info@carlabasjes.nl - www.carlabasjes.nl Wilsbeschikking Het invullen van deze wilsbeschikking biedt u de mogelijkheid gegevens van u vast

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Wilsbeschikking. 2. Gesprek met begrafenisverzorger en kennisgeving van overlijden. 3. Algemene zaken

Inhoudsopgave: 1. Wilsbeschikking. 2. Gesprek met begrafenisverzorger en kennisgeving van overlijden. 3. Algemene zaken Wilsbeschikking Inhoudsopgave: 1. Wilsbeschikking 2. Gesprek met begrafenisverzorger en kennisgeving van overlijden 3. Algemene zaken 4. Overige persoonlijke gegevens 5. Wensen betreffende de begrafenis

Nadere informatie

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inleiding Begraven, het is geen alledaags onderwerp. Toch kunt u er geheel onverwachts mee te maken

Nadere informatie

Mijn wensenlijst bij uitvaart

Mijn wensenlijst bij uitvaart De enige zekerheid in ons leven is ons sterven. Met dit formulier kunt u uw persoonlijke wensen vastleggen. Deze wensenlijst is gemaakt voor iedereen die iets wil vastleggen voor zijn/haar uitvaart. U

Nadere informatie

Van der Zwaag. - wensenformulier - VAN DER ZWAAG BV UITVAARTVERZORGING

Van der Zwaag. - wensenformulier - VAN DER ZWAAG BV UITVAARTVERZORGING Van der Zwaag - wensenformulier - VAN DER ZWAAG BV UITVAARTVERZORGING Cissy van Marxveldtlaan 11-8453 WB Oranjewoud Telefoon: 0513-622339 - Fax: 0513-620209 E-mail: info@vdzwaag.nl - Internet: www.vdzwaag.nl

Nadere informatie

Deel 2 Uitvaartwensen

Deel 2 Uitvaartwensen Levensdossier Deel 2 Uitvaartwensen Voorwoord Voor u ligt een belangrijk document: Met dit levensdossier legt u alle relevante gegevens vast die uw familie, partner, executeur, notaris of anderen moeten

Nadere informatie

Uitvaartverzorging Herman Bottenberg. Tel. 038-33 33 323 info@uitvaartbottenberg.nl www.uitvaartbottenberg.nl. Wilsbeschikking

Uitvaartverzorging Herman Bottenberg. Tel. 038-33 33 323 info@uitvaartbottenberg.nl www.uitvaartbottenberg.nl. Wilsbeschikking Dag nacht bereikbaar 038-33 33 323 Dagenen nacht bereikbaar Tel. 038-33 33 323 info@uitvaartbottenberg.nl www.uitvaartbottenberg.nl Wilsbeschikking Wilsbeschikking blad 1/8 Naam Adres _ Postcode / woonplaats

Nadere informatie

Persoonlijke wensen rondom het overlijden van:

Persoonlijke wensen rondom het overlijden van: Persoonlijke wensen rondom het overlijden van: Persoonlijke gegevens: Naam + voornamen: Adres: Postcode en plaats: Telefoonnummer: E-mail: Geboortedatum en -plaats: BSN: BSN partner: Getrouwd met/partner

Nadere informatie

Beschrijving van wensen voor de uitvaart

Beschrijving van wensen voor de uitvaart Beschrijving van wensen voor de uitvaart Opgesteld door: Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Ondergetekende Handtekening: Ondergetekende geeft hiermede te kennen dat de hierna omschreven laatste wilsbeschikking

Nadere informatie

Mijn Laatste Wensen. www.jansenuitvaartzorg.nl

Mijn Laatste Wensen. www.jansenuitvaartzorg.nl Mijn Laatste Wensen Wensenformulier van: Naam: Voornamen: Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Geboorteplaats: Datum van invullen: Handtekening: Hierin staan de wensen beschreven die ik heb, na

Nadere informatie

Gegevens: Naam: Voornamen: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Nationaliteit: Geloofsovertuiging: Burger Sofie Nummer BSN:

Gegevens: Naam: Voornamen: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Nationaliteit:   Geloofsovertuiging: Burger Sofie Nummer BSN: Uitvaartwensen Dit document kan een leidraad zijn om het gesprek over de invulling en zorg rondom uw uitvaart afscheid vorm te geven. Zodat uw afscheid aansluit op uw wensen. Gegevens: Naam: Voornamen:

Nadere informatie

Uitvaart-Garant 070-3554207 070-3512563. Prijsoverzicht 2014. Internet: www.uitvaart-garant.nl

Uitvaart-Garant 070-3554207 070-3512563. Prijsoverzicht 2014. Internet: www.uitvaart-garant.nl Uitvaart-Garant Van Boetzelaerlaan 292 070-3554207 - 2581 BC DEN HAAG 070-3512563 Prijsoverzicht 2014 Internet: www.uitvaart-garant.nl Uitvaart-Garant Uitvaart volgens onderstaande omschrijving Het bespreken

Nadere informatie

Eclips. Uitvaartbegeleiding. In dit wensenboekje staan persoonlijke wensen voor mijn uitvaart

Eclips. Uitvaartbegeleiding. In dit wensenboekje staan persoonlijke wensen voor mijn uitvaart Eclips Uitvaartbegeleiding Mijn laatste wensen In dit wensenboekje staan persoonlijke wensen voor mijn uitvaart Geachte mevrouw, mijnheer, Steeds meer mensen vinden het belangrijk om hun afscheid te laten

Nadere informatie

Uitvaart in eigen stijl

Uitvaart in eigen stijl Uitvaart in eigen stijl wils-uiting van 040-243 57 17 of 0499-39 24 94 Middels deze wils-uiting Uitvaart in eigen stijl geef ik te kennen dat het mijn enige en uitdrukkelijke wens is dat de hierna volgende,

Nadere informatie

Registratieformulier persoonlijke uitvaartwensen

Registratieformulier persoonlijke uitvaartwensen Registratieformulier persoonlijke uitvaartwensen Uw gegevens: Voornaam: Geboortedatum: Geboorteplaats: Gehuwd (geweest) met: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer: BSN Sofi-nummer: Uw contacten:

Nadere informatie

Valance Vos Vos Uitvaart

Valance Vos Vos Uitvaart Wensen Boekje Sterven is na onze geboorte de belangrijkste gebeurtenis in ons leven. Of de dood nu plotseling komt of niet, u kunt er voor zorgen dat uw nabestaanden niet naast hun verdriet ook nog de

Nadere informatie

Begrafenis Budgetpakket Basis 1.872,75

Begrafenis Budgetpakket Basis 1.872,75 Begrafenis Budgetpakket Basis 1.872,75 Begrafenis (ma-vrij) met gebruik uitvaartcentrum Dekker zonder aula dienst en condoleance Het pakket Basis bestaat uit: Regeling, verzorging en uitvoering uitvaart

Nadere informatie

Persoonlijke Wilsbeschikking

Persoonlijke Wilsbeschikking Persoonlijke Wilsbeschikking Uitvaartvereniging Wijhe Eert Uw Doden Ondergetekende, familienaam voornamen ongehuwd gehuwd met partner van weduwe/weduwnaar van gescheiden van postcode en woonplaats adres

Nadere informatie

Laatste wensen formulier

Laatste wensen formulier Laatste wensen formulier Inleiding 2 Persoonsgegevens 3 Opbaring 4 Begraven 5 Crematie 6 Plechtigheid 7 Kerkelijke plechtigheid 8 Rouwbrieven 9 Overige wensen 10 Erik Jansen, Ab Jonker Onderlinge Begrafenisvereniging

Nadere informatie