Time for Organic Leadership

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Time for Organic Leadership"

Transcriptie

1 Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids

2 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt een overzicht van de opleidingen en producten die wij voor jou in huis hebben: Academie en Inhoud Blz 1-2 Organisch Leiderschap Change Management Blz. 3-6 Waarden Profiel Blz. 5-8 Toolbox Blz Business to Business en Incompany Blz Organisch Leiderschap Change Management Blz Organisch Strategisch Navigeren Blz & Blz Waarden Poster Blz Master Coach Blz Persoonlijke Coaching en Team Coaching Blz. 34 Transformatrix Poster Blz Persoonlijk Leiderschap en Communicatie Blz Trainers training en Business Performance Blz De opleidingen staan op zich en sluiten ook nauw bij elkaar aan. Elke opleiding is een aanvulling op de ander en vormt een volledig aanbod. De opleidingen zijn los te volgen maar ook als aanvullende programma s die elkaars referentiekader vergroten. Zij zijn gebaseerd op een benadering van Waardengedreven Organisch Leiderschap. We hebben een praktijkgerichte benadering die kennis en kunde combineert van zowel de deelnemer, de klant als van onszelf. We zorgen ervoor dat onze benadering en opleidingen steeds up-to-date gehouden worden en inhoudelijk aan de laatste eisen voldoen. We maken gebruik van een moderne digitale leeromgeving voor het contact met trainers, coach en mededeelnemers. De trainers zijn zelf in een constant leerproces dat zij inzetten om de opleidingen door te ontwikkelen naar de trainingen en zij brengen hun professionele ervaring op hun vakgebied in. Het overbrengen van kennis heeft alleen zin als mensen in hun leven en in de organisatie in staat worden gesteld deze kennis ook zelf te integreren en toe te passen. De opleidingen zijn gericht op praktische leermethoden, modellen en instrumenten die toepasbaar, overdraagbaar en gevalideerd zijn. Wij nemen de tijd voor onze opleidingen omdat we in elk programma uitgaan van vakmanschap, persoonlijk leiderschap en ondernemerschap. Pas als er balans is op deze drie punten, is een mens ook echt in staat om die stap in de praktijk te zetten. Dit gaat uit van een organische benadering die inhoudt dat zowel in mens als organisatie het samenspel tussen lichaam en geest en kennis en ervaring het speelveld bepaalt. Binnen de Core Commit Academy gaan wij uit van een veilig leerklimaat waarin theorie en praktijk gecombineerd worden. Iedereen krijgt de kans op zijn eigen manier en tempo te leren binnen de beste leerstrategie. Daarnaast wordt men tijdens de opleidingen, indien gewenst, ondersteund met coaching en begeleiding door de trainers en coaches. De producten liggen in het verlengde van de opleidingen en andersom; wij benaderen situaties vanuit de menskant. Na de opleidingen zijn de producten voor deelnemers toegankelijk voor gebruik omdat je in verschillende opleidingen direct gelicenseerd wordt. De producten en de benadering van Core Commit worden in deze gids omschreven. 1

3 INHOUD Core Commit Academie Persoonlijk Leiderschap en Communicatie Master Practitioner NLP/TA Basis 9 x 2 dagen Consulting Organisatie Advies Coaching Training Organisch Leiderschap Change Management Master Licentie Waarden Profiel 9 x 2 dagen Coaching Training Coachend Leidinggeven & Adviseren Master Coach 7 x 2 dagen Business Performance Trainers Training INLPTA Design & Performance Procesbegeleiding 3 x x 2 dagen Organisatie opstellingen 6 x 2 dagen Familie opstellingen 6 x 2 dagen Business Conferencier 6 x 2 dagen Organisch Strategisch Navigeren Missie, Visie, Strategie, Houding en Gedrag Ontwerp, Planning, Implementatie, Borging 4 x 2 dagen Commerciele Verkoop Training 4 x 2 dagen 2

4 ORGANISCH LEIDERSCHAP Benadering van de Transformatrix Organisch Leiderschap De economie is een dynamisch gegeven, constant in beweging en aan verandering onderhevig, dat is een organisch proces. Dit vergt flexibiliteit en aanpassingsvermogen van mens en organisatie om in missie, visie, strategie en producten mee te bewegen met wat er in de markt nodig is. Niet de markt moet zich aanpassen aan jou maar jij aan de markt. Hiervoor zijn in organisaties regelmatig strategische koerswijzigingen nodig die vragen om nieuwe vaardigheden en aanpassingen in houding en gedrag van de medewerkers en om andere cultuurpatronen in de organisatie. Organisch Leiderschap is daarop als antwoord een logisch sturingsparadigma omdat verandering een constante in de maatschappij en organisaties is. Het door Core Commit uitgewerkte Organisch Leiderschap is een praktische benadering die mens en organisatie helpt bij dit constante proces. Organisch Leiderschap Weerstand komt vaak voor bij de aankondiging op weer een veranderingsproces, maar in realiteit is veranderen een constant organisch proces waarvoor flexibiliteit en aanpassing nodig is. Eerst moet daarover bewustzijn ontstaan, voordat mensen intrinsieke keuzes kunnen maken om mee te bewegen, keuzes die niet altijd op de eerste plaats hun voorkeur hebben. Keuzes die wel nodig zijn om steeds weer opnieuw positie in te nemen, doelen te bereiken en kennis te willen uitwisselen. Dan kunnen er eenheid, gedeelde uitgangspunten, draagvlak en een goede samenwerking ontstaan. Het basisprincipe van Organisch Leiderschap is dat management en verandering van een organisatie het best werken als ze aansluiten bij de motieven van de mensen die er werken. Transparante, toegankelijke informatie en openheid over de noodzaak van meebewegen en aanpassen aan de markt bieden bewustwording en inzicht in een constant veranderende situatie waarin we ons in deze economie bevinden. Hierdoor ontstaat draagvlak voor een organisch veranderingsproces in plaats van weerstand op weer een verandering. Met waarden kan worden gewerkt door eerst de huidige persoonlijke waarden van individuele werknemers op één lijn te brengen en die af te stemmen op de team- en organisatiewaarden. De strategie kan vertaald worden in doelen en daaruit voortvloeiende gewenste waarden, en deze waarden kunnen weer vertaald worden in houding en gedrag. Op deze manier worden de drijfveren van de werknemers en de doelen die de top van de organisatie zich stelt, samengebracht tot een gedeeld ambitieniveau. Met behulp van het Waarden Profiel kunnen waarden meetbaar worden gemaakt en op basis daarvan kunnen ze effectief worden beïnvloed. Wat doet Core Commit met Organisch Leiderschap Core Commit richt zich met een door waarden gedreven benadering op een constant organisch proces, ondersteund door een tal van instrumenten: Het Waarden Profiel ; De Transformatrix ; De Toolkit ; De Opleidingen; Een diagnose-instrument waarmee informatie in kaart wordt gebracht. Een instrument om (eventueel aan de hand van de informatie van het Waarden Profiel ) de waardensysteem dynamiek en de behoefte die dat veroorzaakt als het vertrekpunt in kaart te brengen. Tevens te inventariseren welke beslissingen genomen kunnen worden en welke interventies effectief en haalbaar te implementeren zijn. Alle benodigde materialen voor procesbegeleiding in een pakket dat interne professionals ondersteunt bij persoonlijke- en organisatorische veranderingen en strategische implementatie processen. Om interne professionals te leren de instrumenten in te kunnen zetten. 3

5 ORGANISCH LEIDERSCHAP Benadering van de Transformatrix Onze instrumenten zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de positieve psychologie en op benchmarks van succesvolle veranderingen en strategische implementatie. Met behulp van onze instrumenten kunnen professionals processen zelf begeleiden in organisaties. Core Commit kan daarbij desgewenst helpen met de juiste ondersteuning. Wij beschikken over gecertificeerde consultants op alle continenten en hebben het Waarden Profiel beschikbaar in 14 talen. Hoe ondersteunen wij bij Organisch Leiderschap Wij ondersteunen organisaties bij Organisch Leiderschap. Meestal brengen wij daarbij eerst met het Waarden Profiel waarden, waardendrives en waardensystemen in kaart, zodat transparant wordt wat mensen persoonlijk belangrijk vinden, hoe zij de huidige organisatie waarnemen en de gewenste organisatiewaarden beleven. Medewerkers willen graag serieus waargenomen worden, en willen zich mogen uiten. Dat geeft een gevoel van autonomie, waardering en erkenning. De uitslagen van het Waarden Profiel geven niet alleen sturingsinformatie voor een efficiënte strategie om te handelen. Het geeft de medewerkers ook inzicht wat hun uitgangspunt en positie is ten opzichte van de benodigde strategie, organisatiedoelen of verandering. Dit biedt een referentiekader dat het mogelijk maakt voor mensen een uitdaging te vertalen en om te zetten naar wat dat concreet voor voor hun werkplek betekent. Een organisch proces nodigt de medewerkers uit om zich mentaal te ontwikkelen richting de gewenste gezamenlijke organisatiedoelen, eindresultaten en een goede samenwerking. Zonder referentiekader hoe mensen gewenste organisatiedoelen persoonlijk kunnen vertalen naar hun werkplek is het hele proces zinloos. Je kunt medewerkers, door ze mee te nemen in de gewenste waarden, ook motiveren om bewust vanuit intrinsieke drijfveren mee te bewegen in een organisch proces. Door mensen bewust te maken met behulp van transparante en toegankelijke informatie, help je ze bij het overstijgen van persoonlijke op het ego betrokken doelen. Dit biedt het fundament voor een nieuwe gemeenschappelijke taakgeoriënteerde manier van werken en voor het boeken van successen. Wat is er nodig voor Organisch Leiderschap Voor organisch leiderschap is moed nodig bij zowel management als medewerkers om oude en vertrouwde patronen los te laten. De lijn van hiërarchie verandert omdat informatie transparant gedeeld en toegankelijker is. Door de nieuwe moderne open manier van werken is dit proces niet tegen te houden. Interessant wordt daarbij te verkennen hoe technologie, sociale media en netwerken ter ondersteuning kunnen worden ingezet. Soms zal blijken dat een beslissing beter kan worden gemaakt vanuit vakmanschap of ondernemerschap dan top-down vanuit het leiderschap. Er wordt gevraagd om flexibiliteit en aanpassingsvermogen om nieuwe wegen te bewandelen met behoud van de oorspronkelijk principes. Samen nieuwe uitdagingen aan te gaan, en oude patronen, gewoonten en overtuigingen los te laten. Daarbij hoort het in kaart brengen van eigen en elkaars kwaliteiten en talenten, en daarvan gebruikmaken. Hiervoor brengt Core Commit waarden, waardendrives en waardensystemen in kaart met het Waarden Profiel. Organisch leiderschap bevordert persoonlijke ontwikkeling waardoor leren en groei deel zijn van dit proces. Elkaar deelgenoot maken van wat je doet, hoe je elkaar kunt aanvullen, versterken en feedbackloops kunt creëren. Samen regels en afspraken maken over houding en gedrag om oude patronen en gewoonten te doorbreken. Nieuwe manieren vinden om innoverende ideeën te integreren in een gemeenschappelijk proces waarin ieder individu een taak heeft om te co-creëren. 4

6 Het Waarden Profiel Waarden Profiel Het Waarden Profiel is een online instrument dat waarden van mensen in kaart brengt in organisaties. Het waarden Profiel meet op het niveau van individu, teams en organisatie-eenheden. Op basis daarvan ontstaat er inzicht in de mate waarin een organisatie gebruikmaakt van het waardenpotentieel van de medewerkers. Waarden drijven en motiveren mensen (waardendrives); Core Commit meet welke waarden individuen accepteren en welke ze verwerpen. Core Commit meet ook waarden van teams en organisaties en brengt in kaart hoe medewerkers de huidige organisatie waarnemen en hoe de gewenste organisatie er volgens hen uitziet. Empirische achtergrond Het Waarden Profiel is een doorontwikkeling van het empirische werk van Clare W. Graves. Op basis van het onderzoek van C.W. Graves is gebleken dat het voorkomen van bepaalde clusters van waarden duidt op de dominantie van bepaalde waardensystemen. Volgens C.W. Graves ontwikkelde de mensheid tot dusverre een achttal consistente waardensystemen. Het Waarden Profiel meet de clusters van waardendrives in individuen en waardensystemen in teams en organisaties. De vraag is of deze clusters het adequate antwoord bieden op de uitdagingen waar de organisatie op dat moment voor staat. En of de mensen die er werken, vanuit hun eigen intrinsieke waardendrives bij de gewenste waardensystemen kunnen aansluiten. Waarom waarden in kaart brengen Door waarden in kaart te brengen met het Waarden Profiel ontstaat inzicht in de natuurlijke motivatie en drijfveren van mensen en in waardensystemen in teams en organisaties. Het geeft mensen sturingsinformatie hoe ze hun persoonlijke waarden kunnen laten aansluiten bij de organisatiewaarden in de uitdaging waar ze voor staan. Ook levert het organisatie- en sturingsinformatie op over wat het vertrekpunt is en voor de bepaling van een strategie om mensen mee te krijgen in de gewenste veranderingsrichting. De output van het Waarden Profiel geeft inzicht in de mate waarin de organisatie gebruikmaakt van het waardenpotentieel van de werknemers om optimaal de gezamenlijke organisatiedoelen te behalen. Als dit onvoldoende het geval is, moet dit gegeven tijdig kunnen worden bijgesteld. Het Waarden Profiel is snel Het Waarden Profiel is een online instrument dat onmiddellijk inzicht geeft in persoonlijke waardendrives van mensen en in de huidige en gewenste waarden en waardensystemen van de organisatie. Het uitzetten en het invullen van het Waarden Profiel vraagt een minimale tijdsinvestering van 15 minuten voor een individuele versie; een combinatie van een Waarden Profiel voor individu, team en organisatie vraagt 30 minuten invultijd. De resultaten zijn direct na het invullen van het Waarden Profiel beschikbaar. Het Waarden Profiel is gemakkelijk Het Waarden Profiel is voor ieder niveau in de organisatie toegankelijk. Er zijn versies voor verschillende branches verkrijgbaar. De instrumenten zijn beschikbaar in veertien talen en kunnen output genereren op verschillende niveaus: individu, team, afdeling en organisatie. Maar ook andere dwarsdoorsneden zijn mogelijk als dat vooraf is aangegeven. Ook is makkelijk te zien wat voor verschil het maakt als je een individu uit het team tilt. De instrumenten zijn zo ontworpen dat ze niet sociaal wenselijk ingevuld kunnen worden. Deze instrumenten maken een causale diagnose gemakkelijker dan ooit. 5

7 Het Waarden Profiel is efficiënt Waarden Profiel Het Waarden Profiel is een wereldwijd gevalideerd instrument dat op het gebied van waarden meet wat het beweert te meten. De instrumenten geven onmiddellijk inzicht in de meest efficiënte manier om de veranderingen in de organisatie door te voeren en de strategie te implementeren. Dit garandeert het hoogst mogelijke rendement op de investering in werknemers en organisatie. De metingen vinden, indien gewenst, plaats op basis van een anonieme respons (privacy is gegarandeerd). Dit zorgt voor hoge responsaantallen. Wat brengt het Waarden Profiel in kaart Het Waarden Profiel brengt waarden van medewerkers, management, teams, organisatie en stakeholders in kaart en categoriseert deze waarden naar de waardensystemen van C.W. Graves. Het brengt overeenkomsten en verschillen in kaart en maakt duidelijk waar ontwikkel- en veranderpunten liggen waar naartoe gewerkt kan worden. Het brengt informatie in kaart waar de missie, visie en strategie op gebaseerd kunnen worden. Het Waarden Profiel geeft inzicht in Dominantie persoonlijke waardendrives van medewerkers. Waardendrives waar medewerkers moeite mee hebben als er teveel nadruk op wordt gelegd door anderen. Huidige organisatiewaarden en het waardensysteem zoals die door individuen en verschillende groepen in de organisatie worden ervaren. Gewenste organisatiewaarden en de waardensystemen die volgens de respondenten een belangrijke plaats in moeten nemen in de cultuur van de organisatie, gegeven de doelen die de organisatie zich gesteld heeft. Hoe werkt het Waarden Profiel Om het Waarden Profiel in te vullen is slechts een browser en toegang tot intra- of internet nodig. Vooraf worden de gewenste onderverdelingen in een excel tabel aangegeven of er worden dropdown boxes met de gewenste onderverdelingen gemaakt die in de vragenlijst verschijnen. De deelnemers krijgen eerst een aankondigingsmail van de opdrachtgever en worden dan per uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Deze uitnodiging is afkomstig van Core Commit. Het invullen van de vragenlijst kost 15 minuten voor de persoonlijke versie en 30 minuten voor het Team- en Organisatie- Waarden Profiel. De meting is gebaseerd op verschillende keuzes die worden gemaakt uit lijsten die steeds zeven woorden bevatten. De respondenten ontvangen de resultaten van hun persoonlijk Waarden Profiel direct na het invullen van de online vragenlijst. Desgewenst kan worden ingesteld dat men de uitgebreide rapportage met perceptieprofiel als PDF kan downloaden. Alle groepsresultaten worden aangeleverd als PDF aan de opdrachtgever. De meting kan desgewenst plaatsvinden op basis van anonieme respons. Het voordeel van de anonieme inzet van het instrument is dat hiermee de kans op sociaal wenselijke antwoorden vrijwel geheel wordt weggenomen. 6

8 Waarden Profiel Welke resultaten het Waarden Profiel oplevert na het invullen Een directe online-interpretatie van de individuele uitslag met een korte tekst. Bij de keuze voor een uitgebreide output een dertig pagina s tellende persoonlijke PDF. rapportage met een beschrijving van de dominante drijfveren (acceptatie zowel als verwerping). Tevens worden valkuilen en allergieën omschreven op basis van de afwijking van de normgroep. Dit kan als coachingsrapport gebruikt worden of ingezet bij ontwikkelingsgesprekken. Het perceptieprofiel (persoonlijke score in relatie tot de perceptie van de huidige en gewenste organisatie). Analyse van teampolariteiten, dit geeft inzicht in hoe teamleden verschillen van opvattingen. Uitgebreide resultaten van afdelingen, teams, groepen en de organisatie. Hierbij zijn alle wenselijke dwarsdoorsneden mogelijk. Deze rapporten kunnen als organisatieadviesrapport gebruikt worden en als input voor organisatie- en cultuurveranderingstrajecten, zowel voor visie als strategietrajecten. 7

9 Wat de inzet van het Waarden Profiel oplevert Waarden Profiel Het biedt een objectieve analyse doordat het de zachte kant van de organisatie zichtbaar maakt in harde cijfers. Het geeft een helder beeld van de voor de situatie meest bruikbare implementatiestrategie. Het geeft inzicht in hoe qua communicatie, samenwerking en taakverdeling aan te sluiten bij de medewerkers en hoe de medewerkers te motiveren om zich aan te verbinden met de organisatiewaarden en gezamenlijke doelen. Het geeft inzichten die het mogelijk maken de oorzaken, in plaats van de symptomen, aan te pakken. Door de juiste waardensystemen direct aan elkaar te koppelen, is een duurzame verandering gegarandeerd. Door het vertrekpunt te erkennen wat er speelt, los van idealisme en oordelen, wordt het veranderingsproces in het hier en nu geplaatst. Er ontstaat grip op de meest krachtige aangrijpingspunten voor organisatie- en leiderschapsontwikkeling. De resultaten van het Waarden Profiel kunnen worden ingezet in ieder implementatieproces. 8

10 De Toolbox Toolbox De Toolbox is een middel om externe consultants, trainers of interne procesbegeleiders te ondersteunen bij het begeleiden van een veranderingsproces of het verzorgen van een opleiding. Zo nodig kunnen zij daartoe ook opgeleid worden. De Toolbox omvat een volledig programma en al het benodigde werkmateriaal voor procesbegeleiders en deelnemers. In de Toolbox worden vormen van blended learning toegepast en de Toolbox kan zowel fysiek als digitaal gebruikt worden. Waarom een Toolbox inzetten Met de Toolbox houdt de opdrachtgever en/of proceseigenaar van een veranderingsproces de regie en kwaliteitscontrole over wat er door procesbegeleiders wordt neergezet in eigen hand. Er wordt gewerkt op basis van sturingsinformatie die vooraf op basis van het Waarden Profiel of met andere diagnoseinstrumenten verzameld wordt. Doordat de uitgangspunten helder zijn en alle deelnemers door hetzelfde proces gaan, wordt voorkomen dat de procesbegeleiders een verschillende strategie bij de uitvoering in verschillende eenheden gaan volgen. Tijd, geld en energie van opdrachtgever en deelnemers worden zo efficiënt besteed. Het materiaal is overzichtelijk, duidelijk en gemakkelijk hanteerbaar en reproduceerbaar. De Toolbox kan worden ingezet op een moment dat het in de planning van de opdrachtgever past. De voorbereiding is dan al gedaan. Vooraf gestelde doelen en Key Performance Indicators (KPI s) worden door de inzet van de Toolbox op een effectieve wijze door de hele deelnemersgroep behaald. Er ontstaan gedeelde beelden en een eenduidig jargon bij deelnemers die een met de Toolbox geregisseerde sessie hebben gevolgd. Wij leveren voor iedere klantvraag een specifieke relevante Toolbox. De procesbegeleiders beschikken over een gereedschapskist met op de praktijk toegesneden modules waaruit geput kan worden. Werken met de Toolbox is voor ieder veranderingsproces of opleiding qua implementatiekosten technisch interessant door combinatie van fysieke contactmomenten met digitale werkvormen. Werken met de Toolbox is overzichtelijk en gebaseerd op heldere afspraken over het gewenste resultaat. Wat de Toolbox inhoudt De Toolbox is een op maat gemaakt pakket voor de begeleiding van een proces, dat telkens aangepast wordt aan de specifieke behoefte van de opdrachtgever. Hierdoor is goed te bepalen op welke manier, met wie en wanneer het traject vormgegeven moet worden. Wat de elementen zijn van de Toolbox De Toolbox is een compleet pakket waarmee workshops, trainingen en teamsessies in organisaties gefaciliteerd kunnen worden. De Toolbox omvat: Inzet van het Waarden Profiel of een diagnose instrument vooraf (optioneel). Een uitgebreid stappenplan. Concrete werkvormen. Een dagprogramma voor de workshops. Een USB-stick met de volledige materialen van de workshops. PowerPoints, inclusief de instructies op notitiesheets. Een roadmap en dialoogkaart voor de deelnemers. Handouts voor de oefeningen. Terugkoppelingsformulieren. Vertaalslag naar houding en gedrag en werkgewoontes. Materiaal voor borging in de systemen van de organisatie. 10

11 Toolbox Het gebruik van het Waarden Profiel of vragenlijsten voor diagnose van de klantsituatie kan in de Toolbox ingepast worden. Zo kan een Waarden Profiel ingezet worden voor het in kaart brengen van de persoonlijke waarden, hoe men de huidige organisatie waarneemt en hoe men de gewenste organisatiewaarden zou willen zien. Er wordt dan gewerkt op basis van in kaart gebrachte feiten in plaats van op vooronderstellingen daarover. Dit scheelt vaak veel tijd in het proces of een workshop omdat er gewerkt wordt op basis van feitelijke, vooraf in kaart gebrachte zaken in plaats van dat daarover tijdens een bijeenkomst gediscussieerd moet worden. Waarom de inzet van de Toolbox zeer effectief is Iedere deelnemer, leidinggevende en procesbegeleider beschikt over materiaal dat het programma en de werkvormen van die dag vanuit de eigen plek overzichtelijk en inzichtelijk maakt. Door deze opzet van de Toolbox zijn de doelen van een programma en de verwachtingen over wat er tijdens een programma gebeurt, helder gekaderd. Door de inzet van diagnostische instrumenten zijn feiten en percepties vooraf helder en wordt veel discussietijd tijdens de workshop voorkomen. Er kan gelijk constructief gewerkt worden op basis van de in kaart gebrachte feiten en waarnemingen. Bij het inrichten van de Toolbox wordt gebruikgemaakt van eerder opgedane benchmark-ervaringen over wat werkt en wat niet werkt in soortgelijke situaties en processen. Door deze manier van werken wordt voorkomen dat er onnodig tijd, geld en energie verspild wordt aan niet werkende oplossingen. Hoe de Toolbox werkt De Toolbox is altijd maatwerk en wordt gemaakt op basis van de behoefte van de opdrachtgever die in een intake wordt bepaald. De uitnodiging voor het Waarden Profiel of de in te zetten diagnose instrumenten wordt verstuurd naar de bij het proces betrokken stakeholders (medewerkers, managers, klanten etc.). De interne procesbegeleiders kunnen door gecertificeerde trainers worden opgeleid om met de inhoud van de Toolbox te werken. De eerste workshop wordt gegeven met het managementteam, waarna de medewerkers volgen. Wanneer gekozen wordt voor de digitale variant, worden op dit moment de eerste modules verstuurd. Na afloop van alle workshops en/of modules vindt er een terugkoppeling van de resultaten in het managementteam plaats. De uitkomst van de workshops en/of modules worden teruggekoppeld, gecommuniceerd en geïmplementeerd op basis van de terugkoppelingsformulieren. De opdrachtgever wordt geholpen met borging in de systemen en onderhoudscontracten. Hoe komt de Toolbox tot stand Het proces van het maken van de Toolbox ziet er als volgt uit: Er vindt een intake plaats met de opdrachtgever met als doel de gewenste resultaten in beeld te brengen. Op basis van de intake worden programmastappen opgesteld die (desgewenst) met de opdrachtgever worden doorgenomen. Na akkoord van de opdrachtgever wordt de Toolbox gemaakt. Procesbegeleiders worden opgeleid of krijgen instructie over de inzet van Toolbox. Daarna worden de workshops gepland en volgens plan uitgedraaid. Aan het begin van de bijeenkomst waarin de Toolbox wordt ingezet, krijgen de deelnemers materialen uitgedeeld waarop de doelen van het programma en het programmaverloop te zien zijn. Na afloop van het programma worden de terugkoppelingsformulieren in een digitale omgeving verzameld en op de vooraf afgesproken manier verwerkt. Op basis van de terugkoppelingsformulieren komt er een rapportage over de resultaten van de inzet van de Toolbox. 11

12 Resultaten voor de opdrachtgever die de Toolbox inzet Toolbox De inzet van het Waarden Profiel en andere instrumenten levert duidelijke sturingsinformatie op. Er ontstaat inzicht in wat medewerkers drijft en wat hun waarden zijn. Door hierop aan te sluiten, worden eigenaarschap van en draagvlak voor cultuurverandering en organisatiedoelen gestimuleerd. Dit leidt naar een duidelijke positieve verandering in houding, gedrag en attitude. De sturingsinformatie over het vertrekpunt geeft ook input voor een heldere visie en strategie. Het resultaat voor de opdrachtgever is dat deze inzicht krijgt in het vertrekpunt, dat input levert voor de opzet van een navolgbaar strategisch stappenplan. Wat bestaat uit richting en concrete werkvormen die met ondersteuning en begeleiding uitgedraaid kunnen worden, eventueel door interne procesbegeleiders. Door de uniformiteit in taal en werkwijze is de Toolbox doeltreffend en efficiënt. Hierdoor kunnen tijd, geld en energie ook naar de goede dingen gaan en worden resultaten behaald in vooraf afgestemde termen van KPI s. Resultaat voor de procesbegeleiders die de Toolbox inzetten De Toolbox biedt de procesbegeleiders die een traject moeten uitrollen, een navolgbare en duidelijke werkvorm met ondersteunend materiaal. Door te werken met gedeelde waarden wordt gestreefd naar commitment aan de gestelde koers en gedeeld eigenaarschap van de organisatiedoelen. Empowerment van de organisatie komt dan vanuit een positieve attitude, wat bijdraagt aan een verbeterde samenwerking door wederzijds begrip. Met het gebruik van de Toolbox wordt een constructieve dialoog gestimuleerd over de dilemma s en over het denken in mogelijkheden en proactief en taakgericht zijn. Dat levert een prettige en productieve werksfeer op waarbij de medewerkers een duidelijk beeld krijgen van het hoe van het eigen ontwikkelpad. De vertaalslag naar een positieve houding en gedrag en werkgewoontes is vaak direct terug te zien in een positieve verandering in de KPI s zoals een hogere medewerkerstevredenheid en een lager ziekteverzuim door reductie van stress etc.. De Toolbox biedt een manier om heldere werkafspraken en procedures te maken en te streven naar aanspreekbaarheid en rekenschap. Dit geeft mede een duurzaam effect door borging in systemen. Ook op de langere termijn wil een opdrachtgever de effecten van zijn investering nog terug zien. 9

13 Toepassingsgebieden van de Toolbox voor Organisch Leiderschap Missie- en Visie-trajecten Strategiebepaling en implementatie van de strategie naar de werkvloer KPI s in de gewenste richting beïnvloeden Formulering en implementatie van de kern- en organisatiewaarden Commitment aan de strategische koers creëren Eigenaarschap voor veranderdoelen creëren Beïnvloeden van mindset, houding en gedrag Doorbreken van ineffectieve en oude patronen Implementatie van werkinstructies en procedures Doorvoeren van procesanalyse Implementatie van werkgewoontes Samenwerking verbeteren met heldere kaders en werkafspraken Contextuele feedbackkaders invoeren Contextuele vergaderkaders invoeren Cultuurverandering en transformatie Bepalen van de KPI s van de eigen organisatie Het nieuwe en/of flexibele werken Fusie of integratie van eenheden Begeleiding van outsourcing Kick-off Teambuilding Invoering van zelfsturende werkteams Leiderschaps- en managementontwikkeling Performance managementontwikkeling Competentie- en/of persoonlijke ontwikkeling Talentontwikkeling Communicatieskills (intern/extern) Communicatie over en werken aan belangrijke veranderingen Commerciële en verkoopskills en trajecten Klant- of patiëntvriendelijkheid Veiligheid Kwaliteit Duurzaamheid Borging van bedrijfsinformatie in de (ERP) systemen van de organisatie Toolbox 12

14 Incompany Business to Business Core Commit In-Company en Business-to-Business Core Commit biedt de mogelijkheid voor maatwerk- en incompanytrajecten op het gebied van leren, advies en consultancy. Vaak begint een in-companytraject met een strategische-, cultuur- of verandervraag. Op basis van een combinatie van de instrumenten Waardenprofiel, Transformatrix, Toolbox en de opleidingen wordt dan een pakket samengesteld of een keuze gemaakt voor een onderdeel. Core Commit levert naast de opleidingen in de Academie, Consultancy en Coaching, ook Business-to- Business. Dit betekent dat wij onze producten en instrumenten leveren aan professionals zoals managers, opleiders, interne adviseurs en procesbegeleiders van organisaties maar ook aan andere consultancies en ZZP ers. Je wordt dan gelicenseerd voor het gebruik van onze producten en instrumenten en je kan er dan voor kiezen om deze zelfstandig of met begeleiding in te zetten. Ook bouwen we desgewenst aangepaste versies van het Waarden Profiel voor onze klanten om deze onder eigen naam inzetten. Opzetten en uitvoeren van in-company opleidingen Naast de opleidingen in onze academie lijkt het soms beter qua vorm en inhoud om voor een maatwerk in-company leerprogramma te kiezen. Omdat een programma beter aansluit bij de behoeften van de klant, collega s onder elkaar een leertraject willen doorlopen of het dicht bij huis willen houden etc. Veel organisaties hebben een interne academie en kopen onze programma s of onderdelen daarvan in als module voor hun eigen curriculum. Dit kan met de inzet van een van onze trainers. Wanneer een organisatie echter de behoeften heeft zelf de programma s uit te voeren, leveren wij ook maatwerk in-company leerprogramma s die uitgevoerd kunnen worden door interne trainers en procesbegeleiders. Voor de uitvoering is het mogelijk dat wij interne trainers en procesbegeleiders vooraf opleiden als men behoefte heeft aan extra inhoudelijke-, performance-, trainingsvaardigheden of kennis van procesbegeleiding. Deze maatwerk in-company leerprogramma s vallen onder ons product Toolbox. Opzetten en uitvoeren van competentieontwikkelingsprogramma s Core Commit heeft ruime ervaring in het ontwikkelen van competentiegerichte maatwerk opleidingsprogramma s. In-company maatwerkprogramma s bieden wij aan in de vorm van blended learning. Het is een aanvullend aanbod op organisch leiderschap en verander- en cultuurprogramma s om door middel van waardenontwikkeling, persoonlijke competentieontwikkeling en communicatieverbetering de gewenste houding en gedrag aan te leren die het proces ondersteunen. Borging in systemen Ons doel is om met de opdrachtgever een daadwerkelijk en duurzaam resultaat te bereiken. Dat lukt alleen als mensen intrinsiek bewogen zijn om hun houding en gedrag te veranderen en hun competenties te integreren. Verder is het nodig dat veranderingen in het systeem van het bedrijf worden geborgd. Core Commit begeleidt desgewenst de integratie van haar programma s in bijvoorbeeld kwaliteitssystemen en beoordelingssystemen. 13

15 Hoe werkt Core Commit Incompany? Incompany Business to Business Als gekozen wordt voor een in-company traject komen we eerst langs voor een intake gesprek. Het is mogelijk vooraf een traject een meting te doen met het Waarden Profiel om te inventariseren waar de behoefte ligt en wat er nodig is. Afhankelijk van een leervraag of veranderbehoeften van individuele-, team-, en/of organisatieontwikkeling. Core Commit gebruikt deze informatie als uitgangspunt voor de vervolgstappen van de ontwikkelingsprogramma s. Desgewenst leggen wij deze stappen vast in een leer- en veranderplan. Op basis van het geplande traject kunnen we een Toolbox op maat ontwikkelen waarmee externe of interne procesbegeleiders aan de slag kunnen. Gemeenschappelijke en individuele doelen bepalen: de werk/leer conferentie Core Commit organiseert werk-/leerconferenties om de uitslag van de metingen te bespreken. Deze leiden tot bewustwording, herkenbaarheid en betrokkenheid. De modellen die Core Commit in deze fase introduceert, geven structuur aan de discussies. Hierdoor kunnen weerstanden en emoties worden benoemd. En kunnen doelen op het niveau van de individuele medewerker geconcretiseerd worden. De opzet van werk-/leerconferenties geven ruimte om binnen duidelijke kaders en in een resultaatgerichte en veilige sfeer de doelen uit te werken. Interventies, acties en opleidingen Core Commit heeft op basis van de Transformatrix specifieke interventies ontwikkeld die ervoor zorgen dat de gestelde doelen ook daadwerkelijk behaald worden. Core Commit is gespecialiseerd in het tot stand brengen van systeemtransities en beschikt over benchmarks van effectieve implementatie van verandering in vele organisaties in verschillende sectoren. 14

16 Organisatie ontwikkeling Organisch Leiderschap Change Management Master... In deze hectische economie is steeds vaker sprake van urgentie voor en vraag naar verandering. Wat gisteren nog succes bracht, brengt dat vandaag niet meer. De bedrijfscultuur moet organisch meebewegen met de dynamiek van de economie en bedrijfswaarden moeten daarop worden afgestemd. Een geslaagde organisatieontwikkeling is gebaseerd op een combinatie van organisch leiderschap en een veranderingsmanagement dat is gebaseerd op een reële inschatting van de vertreksituatie. Bij de implementatie van veranderingen gaat vaak onnodig veel energie verloren door de zogenaamde weerstand tegen verandering. Het veronderstelde commitment blijkt niet bij iedereen aanwezig omdat er niet altijd gevraagd wordt of mensen de veranderingen wel willen. Uiteindelijk blijkt daarom steeds weer dat verandering in de bovenstroom alleen onvoldoende resultaat oplevert zolang de patronen in de onderstroom gelijk blijven. In deze opleiding krijgt u inzicht in de zogenaamde zachte factoren, zoals motivatie voor en weerstand tegen verandering. Het Waarden Profiel, waarvoor u een licentie verwerft, maakt de zachte kant zichtbaar in harde cijfers. De Transformatrix geeft u inzicht in de te nemen beslissingen en interventies om persoonlijke - en organisatie doelen vervolgens te realiseren. Praktisch, functioneel en goed begeleid Waar liggen de antwoorden voor het individu Door te beginnen met het willen en mensen te motiveren en niet het kunnen of moeten, kunnen persoonlijke en organisatiedoelstellingen bereikt worden. In de huidige economie zijn autonomie, competentie, verbinding, focus en passie cruciale succesfactoren. Tijdens deze training komen deze succesfactoren dankzij de inzet van in de praktijk bewezen ontwikkelingsinstrumenten binnen handbereik. Deze training helpt begeleiders om mensen in veranderingsprocessen de cyclus van willen kunnen mogen moeten te laten doorlopen en biedt daarvoor de praktische handvatten. Core Commit komt met een functioneel programma hoe je een (cultuur) veranderingstraject succesvol kunt begeleiden. Naast theoretische onderbouwing gaan we veel oefenen met de stof. Ook krijg je persoonlijk advies en begeleiding op het traject waar je al in zit of dat gaat komen. Daarnaast krijg je persoonlijke coaching op je persoonlijke leervraag. We ondersteunen je met een gratis Waarden Profiel voor je team en de interpretatie en vertaling naar de praktijk. We voeren dit programma uit in 9 x 2 dagen in een conferentieoord in het midden van het land. De opleiding levert een licentie op voor het gebruik van het Waarden Profiel. Desgewenst kunnen we deze opleiding ook leveren in een incompanypakket met Waarden Profielen. Doelgroep Het programma is bedoeld voor professionals, veranderaars, managers, leidinggevenden en adviseurs die voor de taak staan een veranderingsproces tot een goed einde te brengen. Doel en resultaat In deze training leer je hoe je het gewenste resultaat qua houding en gedrag bij een cultuurverandering bereikt, hoe je commitment voor de verandering krijgt en hoe je de relatie met verschillende partijen goed houdt. Ook wordt aandacht besteed hoe je managementinformatie genereert om je veranderstrategie op te baseren. Bijvoorbeeld: Wat mensen persoonlijk belangrijk vinden. Wat er in de huidige organisatie speelt. Waar we naartoe willen met de organisatie en wat zijn daarbij de gewenste waarden. 15

17 Motivatie om deze training te volgen Organisch Leiderschap Change Management Master... In deze opleiding leer je strategische stappenplannen maken die haalbaar zijn en implementeerbaar binnen de gestelde tijd. Daarbij leer je hoe je zorgt voor eigenaarschap van de veranderdoelen bij mensen. Het is een hele uitdaging in veranderingsprocessen de persoonlijke waarden van de mensen te verbinden met nieuwe of gewijzigde organisatiedoelen. Hiermee bereik je synergie met de verschillende partijen. Je leert hoe je processen en procedures moet inrichten om bijvoorbeeld draagvlak te krijgen voor de nieuwe systemen die je in wilt voeren. Ook krijg je inzicht in hoe je de controle houdt over de uitvoering en naleving hiervan. Voor de organisatie is het belangrijk dat in begrijpelijke termen over (cultuur-)verandering wordt gesproken, termen die tastbaar en overdraagbaar zijn. Taal die duidelijkheid creëert over de gewenste houding en het gedrag. Zodat iedereen weet wat er van hem verwacht wordt en wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook krijg je inzichten hoe deze verwachtingen vertaald kunnen worden naar de werkplek. Hierdoor weten mensen wat er van ze verwacht wordt, levert veranderen minder weerstand op en wordt het meer als een natuurlijk proces van meebewegen ervaren. Dit zorgt niet alleen voor duidelijkheid maar ook voor aanspreekbaarheid en dat er rekenschap gegeven kan worden. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het behalen van de gewenste (harde en zachte) KPI s Omzet behouden en winst vergroten. Efficiënt en effectief zijn, en het klantenbestand optimaal beheren. De werkdruk beheersen en een goede verdeling van de werksleutel. Ziekteverzuim en verloop voorkomen door weerstand en onbegrip te verlagen. Missie, visie en strategische doelen (her)formuleren en deze binnen de deadlines implementeren. Behoud van kwaliteit van product als werkzaamheid tijdens de verandering kunnen garanderen. Klant- en medewerker tevredenheid realiseren. Duurzaam resultaat borgen van de verandering in de organisatie. Voldoen aan veiligheids- en kwaliteitseisen. Inhoud en onderwerpen Deel 1: Basis. Modules 1, 2 en 3. Module 1: Kaders rondom verandering Context van de verandering. Gevolgen van de verandering voor belangen, behoeften en verwachtingen. De eigen verandercasus. Je eigen rol als veranderaar. Achtergronden van de veranderbenadering van het Waarden Profiel (theorie van Graves). Je eigen veranderbenadering (op basis van het Graves Waarden Profiel ). Veranderopdracht en doelformulering. Resultaten Verdieping in je kennis van de theorie en achtergronden van Waardengedreven Organisch Leiderschap en het daarop gebaseerde Waarden Profiel. In staat zijn iemand te coachen op basis van zijn persoonlijk Waarden Profiel. Inzicht in de achtergronden van de veranderbenadering. Inzicht in de eigen begeleidingsbehoefte. 16

18 Organisch Leiderschap Change Management Master... Module 2: Het vertrekpunt: de huidige situatie (IST) Maken van een drijfverenanalyse op basis van het gedachtengoed C.W. Graves. Een Team- en Organisatie Waarden Profiel interpreteren Passie en talenten in de organisatie. Stakeholder- en belangenanalyse. Voorbereid zijn op weerstanden en hoe ze te voorkomen of te herkaderen. Resultaten Inzicht in de huidige situatie van het klantsysteem. In staat zijn een Team Waarden Profiel in diverse contexten te interpreteren. Inzicht in het krachtenveld van het klantsysteem. Module 3: De richting: de gewenste situatie (SOLL) Omschrijven van de gewenste situatie. Inkleuren van de gewenste organisatiedoelen met behulp van waardensystemen. Commitment op de koers krijgen, eigenaarschap van doelen creëren. Tastbaar maken van de verandering in attitude en gedrag. Leerdoelen voor de in het veranderproces betrokkenen formuleren. Resultaten De taal van verschillende waardensystemen kunnen spreken. Strategie bepaling of herijking. Missie, visie en waarden van de klant kunnen benoemen in termen van waardendrives, waardensystemen en waarden. Draagvlak voor verandering creëren. Deel 2: Transformatrix, toepassing in de eigen praktijk. Modules 4, 5 en 6. Module 4: Systeemdynamiek Het onderkennen van de disfunctionele patronen in de organisatie. De systeemdynamieken van de waardensystemen van C.W. Graves. Welke systemische context leidend is voor het vraagstuk van de klant. Voorspellen van en voorbereiden op de weerstanden in het veranderproces. De schaduwzijde van de verschillende waardendrives en waardensystemen. Hoe je omgaat met ineffectieve patronen van de huidige organisatie die zich tegen je keren. Miniopstellingen per waardensysteem. Resultaten Duidelijk bewustzijn van de systeemdynamiek bij de klantorganisatie. In staat zijn om complexe patronen terug te brengen tot simpele dynamieken. In staat zijn zelf overeind te blijven onder druk. 17

19 Organisch Leiderschap Change Management Master... Module 5: De universele transformatiethema s en de Transformatrix Het herkennen van de zeven universele transformatiethema s. Hoe je vaststelt wat iemands thema is. Hoe je vaststelt wat het thema van een groep of organisatieonderdeel is. Hoe je met de Transformatrix een nieuwe balans kunt creëren. Resultaten Inzicht in de as transformatiethema s van de Transformatrix. Overzicht van de gehele Transformatrix. Begrip voor de drukpunten die een indicatie geven voor diagnose met de Transformatrix. Bepalen van een succesvolle veranderstrategie. Module 6: Het maken van een veranderplan, Organisatiekunde, Systeemtheorie en borging Hoe het veranderproces in te richten. Maken van een stakeholderanalyse en een organisatieopstelling hiervan. Wanneer wie bij het veranderproces betrekken. Overzicht van veranderkundige modellen. Organisch management, visie op nieuwe stijl van leiderschap voor het huidige tijdsbeeld. De Transformatrix : interventies ontwerpen op basis van strategieën die in vergelijkbare situaties effectief zijn gebleken. Goede en foute volgordes in veranderingsprocessen. Organisatiekundige basiskennis (vanuit vakinhoudelijk en commercieel perspectief). Inzicht in hoe de verantwoordelijkheden geregeld zijn en waar de beslissingsbevoegdheid ligt. Hoe de resultaten van een veranderingsproces geborgd kunnen worden. Inbedding van het gedachtengoed van C.W. Graves en Spiral Dynamics in de organisatiekunde. Vergelijking met andere organisatiekundige modellen. Het begrip waarden in de psychologie en de organisatiekunde. Andere Change-Managementinstrumenten op de markt. Verschil tussen typologieën en ontwikkelingsmodellen. De unique selling points (USP s) van het Waarden- en Werkgedrag Profiel. Resultaten Kennis van Change-Managementmodellen, organisatiekunde en systeemtheorie. Duidelijke kaders en kennis van de organisatiecontext waarbinnen de instrumenten kunnen worden toegepast. Het vermogen om complexe problemen terug te brengen tot simpele vraagstukken. Inzicht in de systemen van de organisatie en de wijze waarop de resultaten van een veranderingstraject hierin geborgd kunnen worden. Het verankeren van een succesvol project. Door opschaling de impact vergroten (hoe ontstaat een opdrachtenketting ). Hoe kom ik op een volgend niveau binnen, wat zeg ik daar. Resultaten terugkoppelen naar andere niveaus en stafafdelingen in de organisatie. 18

20 Organisch Leiderschap Change Management Master... Deel 3: Verdieping en groot veroorzaken. Modules 7, 8 en 9. Module 7: Implementeren: Teamcoaching, werkvormen en resultaten Sturen op individuen en teams. Weerstand minimaliseren door het in een vroeg stadium aan te gaan. Het verzorgen van een één- of twee-daagse teamcoaching op basis van het Waarden Profiel. Werken met werk/leer conferenties, value-dialoguemaps, vision boarden, contextuele-feedbackkaders, grote mindmaps, kick-offsessies, C.W. Graves ervaringssessies. Met een team een stelsel van waarden en gedragsnormen maken (met voorbeelden uit diverse sectoren). Het begeleiden van individuen en teams in veranderingsprocessen. Maken van de vertaalslag naar de werkplek van de medewerker. Resultaten Actuele kennis van alle toepassingsgebieden van de instrumenten. Kennis en vaardigheden over workshop-formats die effectief ingezet kunnen worden in de eigen opdrachten. Een tool om het krachtenveld bij de klant goed in te schatten. Module 8: Je commerciële impact vergroten Je leert duidelijke kaders en kennis van de organisatiecontext waarbinnen de instrumenten kunnen worden toegepast. Het vermogen vergroten om complexe problemen terug te brengen tot simpele vraagstukken. Definiëren wie je bent en wat je doet als professional en organisatie. Wat de trends zijn in het marktsegment waarin je actief bent. Hoe veranderingen zoals de crisis, social media, duurzaamheid en het nieuwe werken invloed op jouw werkwijze hebben. Welke rol waardengedreven leiderschap en de instrumenten hierbij kunnen spelen. Hoe je waardengedreven leiderschap opbouwt en het gebruik van de instrumenten in jouw werkwijze inzet. Ook leer je hoe je een goede inventarisatie van de informatie in een eerste gesprek krijgt om een offerte te kunnen maken. Je leert om een koppeling te maken in de offerte naar missie, visie, strategie en doelen. Hoe je een contract en/of projectopdracht formuleert. Wat dat betekent voor de inspanningsverplichting of resultaatverplichting. Wat de rol is van de klant bij het halen van het resultaat. Je leert hoe en welke klantrelaties je wilt en kunt bouwen en uitbouwen. Daarbij scripts en context creëren voor het houden van gesprekken met potentiële klanten. Ook leer je jouw eigen elevator pitch te maken. Je leert vraagtechnieken om de verantwoordelijkheden van je gesprekpartner boven tafel te krijgen. en hoe je effectief gebruikmaakt van technologie, social media en sociale netwerken. 19

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Bonustrack. KOM OP 21, 22 OF 23 APRIL NAAR DE WORK SHOPDAGEN 2015 en bepaal zelf met welke competenties jij aan de slag wilt

Bonustrack. KOM OP 21, 22 OF 23 APRIL NAAR DE WORK SHOPDAGEN 2015 en bepaal zelf met welke competenties jij aan de slag wilt KOM OP 21, 22 OF 23 APRIL NAAR DE WORK SHOPDAGEN 2015 en bepaal zelf met welke competenties jij aan de slag wilt Bonustrack voor 25,- Kies uit ruim 40 verschillende workshops Meer collega s = KORTING VERANDEREN

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie