Vertrouwelijk ja nee. Status: concept definitief. Opsteller / auteur Miriam Visser. Opdrachtgever(s) Luuk van Duijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vertrouwelijk ja nee. Status: concept definitief. Opsteller / auteur Miriam Visser. Opdrachtgever(s) Luuk van Duijn"

Transcriptie

1 Handleiding voor de omzetting van Wettelijk gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzing (WGGA) naar Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG), gewasbeschermingsmiddelen Deze handleiding is onderdeel van het project van WGGA naar WG afdeling: Ctgb, Toelating en advies versie en verschijningsdatum: Versie 5.0, juni 2013

2 Vertrouwelijk ja nee Status: concept definitief Opsteller / auteur Miriam Visser Opdrachtgever(s) Luuk van Duijn 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding en uitgangspunten van het project van WGGA naar WG Inleiding Wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) professioneel gebruik Format WG professioneel gebruik Toelichting bij de afzonderlijke kolommen Algemene uitgangspunten en afspraken Kolom sgebieden Kolom type Kolom te bestrijden organisme Kolom dosering (middel) per Kolom maximale dosering (middel) per Kolom maximaal aantal en per teeltcyclus of per 12 maanden Kolom maximaal aantal liter/kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden Kolom minimum interval tussen en in dagen Kolom veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden Algemene afspraken over koppen van de kolommen van het WG Toepassingsvoorwaarden Volgorde van sgebieden/ per rij 1 sgebied Termen bedekte en onbedekte teelt Kleine en/derdenuitbreidingen/vereenvoudigde uitbreidingen Afrondingen en eenheden bij dosering aanduidingen Gewassen gebruikt voor vermeerdering LDS (Lage dosering systeem) en overige tankmixcombinaties Resistentiemanagement Maximaal aantal liters spuitvloeistof vervangen door kg of liter middel per ha Hoeveelheid spuitvloeistof die in een WGGA genoemd wordt en afwijkend is van spuitvoluminalijst Overige definitielijsten Herbicide of onkruidbestijdingsmiddel enz Natuurlijke vijanden / niet-doelwit arthropoden Termen die in het WGGA staan en vervangen moeten worden door andere termen Pleksgewijze en Zaadbehandelingsmiddelen Plantenziektenkundige dienst in WG Samenvoegen van cellen Dompelbehandeling Grondsoorten Project Robuuste etiketten Zinnen voor verhardingen glyfosaat middelen (professioneel gebruik) Restrictiezin natte teelten Eenduidige termen voor onkruiden bij herbiciden Eenduidige termen insecten/mijten/nematoden Veranderingen aan de layout van het WG bij drukken Vraagtekens in WG s Punten die niet binnen het project van WGGA naar WG vallen Zinnen voor volgewassen, fytotoxiciteit/gewasveiligheid etc Vliegtuigspuiten Inleiding Wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) niet-professioneel gebruik Format WG niet-professioneel gebruik

4 2.2 Toelichting bij de afzonderlijke kolommen Algemene uitgangspunten en afspraken Kolom sgebieden, zoveel mogelijk termen uit DTG-lijst Kolom type Kolom te bestrijden organisme Kolom dosering per Kolom maximale dosering per Kolom maximaal aantal en per jaar Kolom maximaal aantal ml/g middel per m 2 per jaar Kolom minimum interval tussen en in dagen Kolom minimum termijn tussen de laatste en de oogst in dagen Algemene afspraken over koppen van de kolommen van het WG Toepassingsvoorwaarden Wat komt er in een rij Termen in de kas en buiten (ipv bedekt en onbedekt) Restrictiezin kleinschaligheid Resistentie en niet-professionele middelen Standaardzin op aantal herbiciden Herbicide of onkruidbestijdingsmiddel enz Term gewasbehandeling Termen voor opkomst en na opkomst bij niet-professionele middelen Veranderingen aan de layout van het WG bij drukken Standaard restrictiezinnen niet-professioneel gebruik Verhardingen en glyfosaatmiddelen (niet-professioneel gebruik) Restriciezin Niet over open water (sloot, vijver, et) en afvoerputten Planning en voorwaarden voor de omzetting Bijlagen Bijlage 1. WG-format WG professioneel gebruik Bijlage 2. WG-format niet-professioneel gebruik Bijlage 3: Huidige WGGA Admire, toelatingnummer N Bijlage 4. Concept WG Admire, toelatingnummer Bijlage 5. Huidige WGGA Vertime Gold 960 EC, toelatingnummer Bijlage 6. Concept WG Vertimec Gold 960 EC, toelatingnummer Bijlage 7: Huidige WGGA Steward, toelatingnummer Bijlage 8. Concept WG Steward, toelatingnummer Bijlage 9. Huidige WGGA Betanal Quattro, toelatingnummer Bijlage 10: Concept WG Betanal Quattro, toelatingnummer Bijlage 11: Huidige WGGA Dual Gold, toelatingnummer Bijlage 12. Concept WG Dual Gold, toelatingnummer Bijlage 13. Huidige WGGA Certis Chloor IPC 40%, toelatingnummer Bijlage 14. Concept WG Certis Chloor IPC 40%, toelatingnummer Bijlage 15: Huidige WGGA Agrichem fenmedifam, toelatingnummer Bijlage 16. Concept WG Agrichem fenmedifam, toelatingnummer Bijlage 17: Huidige WGGA Goltix SC, toelatingnummer Bijlage 18. Concept WG Goltix SC, toelatingnummer Bijlage 19: Huidige WGGA Axial 50, toelatingnummer Bijlage 20: Concept WG Axial 50, toelatingnummer Bijlage 21: Huidige WGGA Roundup, toelatingnummer Bijlage 22. Concept WG Roundup, toelatingnummer Bijlage 23: Huidige WGGA Previcur energy, toelatingnummer Bijlage 24. Concept WG Previcur energy, toelatingnummer Bijlage 25: Huidige WGGA Flint, toelatingnummer Bijlage 26. Concept WG Flint, toelatingnummer

5 4.27 Bijlage 27: Huidige WGGA Dithane DG New Tec, toelatingnummer Bijlage 28. Concept WG Dithane DG New Tec, toelatingnummer Bijlage 29: Huidige WGGA Merpan Spuitkorrel, toelatingnummer Bijlage 30. Concept WG Merpan Spuitkorrel, toelatingnummer Bijlage 31. Huidige WGGA Mundial, toelatingnummer Bijlage 32. Concept WG Mundial, toelatingnummer Bijlage 33: Huidige WGGA Roundup evolution, toelatingnummer Bijlage 34. Concept WG Roundup evolution, toelatingnummer Bijlage 35: Huidige WGGA Calypso vloeibaar, toelatingnummer Bijlage 36: Concept WG Calypso vloeibaar, toelatingnummer

6 Inleiding en uitgangspunten van het project van WGGA naar WG Er is gebleken dat het huidige WGGA (Wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) en Gebruiksaanwijzing (GA)) van gewasbeschermingsmiddelen niet altijd handhaafbaar, naleefbaar en eenduidig is. In 2008 is in het rapport Oplossingsrichtingen uit Beschikbaar en Handhaafbaar een aanbeveling gedaan om het huidige WGGA van gewasbeschermingsmiddelen te wijzigen. Deze wijziging houdt in dat alle wettelijke (en daardoor te handhaven) voorschriften het Wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) vormen. Naar aanleiding van dit rapport is het project van WGGA naar WG gestart. De doelstelling van het project is om een meer gebruiksvriendelijk, eenduidig, handhaafbaar en leesbaar WG op te leveren. Het WG zal hierdoor ook beter nageleefd kunnen worden. Zaken waar door het Ctgb op getoetst is, zullen in dit WG duidelijk naar voren komen. Van september 2010 t/m februari 2011 zijn er een aantal besprekingen geweest tussen Nefyto en Ctgb. Tijdens deze besprekingen is het WG-format voor gewasbeschermingsmiddelen besproken. Als basis voor de besprekingen is het WG-format genomen uit het rapport Oplossingsrichtingen uit Beschikbaar en Handhaafbaar. Naast de besprekingen met Nefyto zijn ook de volgende partijen geraadpleegd: nvwa (AID), nvwa (PD), coördinatoren effectief middelen pakket (Cemps) en Linge Agroconsultancy. Deze besprekingen hebben tot een nieuw WG-format geleid. Uitgangspunt bij het format is geweest dat alle zaken waarop getoetst is, in het WG opgenomen worden. Er is geen opsplitsing meer tussen WG en GA. Een toelatinghouder kan zelf de aanbevelingen schrijven. In de aanbevelingen kunnen zaken komen te staan die de toelatinghouder aan de gebruiker wil meegeven. Deze aanbevelingen worden niet door het Ctgb gecontroleerd. Wel geldt dat ze niet tegenstrijdig met het WG mogen zijn. Het vervolg van het project is de daadwerkelijke omzetting van Wettelijk Gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzing (WGGA) naar een Wettelijk Gebruikschrift (WG). Deze omzetting zal in drie jaar tijd plaatsvinden en betreft alleen gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij zullen jaarlijks de besluiten over een groep middelen genomen worden, bijv in het 1 e jaar alle herbiciden. Het gevolg is dat van alle bestaande toelatingen van herbiciden op hetzelfde moment het besluit wordt genomen om in de toelating het WGGA te wijzigen in het WG. Deze handleiding dient als leidraad voor de omzetting van Wettelijk Gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzing (WGGA) naar een Wettelijk Gebruikschrift (WG). In de handleiding wordt besproken op welke manier een WGGA naar WG omgezet dient te worden en wat hiervoor de uitgangspunten zijn. Ook voor het indienen van een nieuw WG dient deze handleiding gebruikt te worden. Er wordt in de handleiding een onderscheid gemaakt tussen WG s voor professioneel gebruik (hoofdstuk 1) en WG s voor niet-professioneel gebruik (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 worden de planning en de voorwaarden voor de omzetting beschreven. In hoofdstuk 4 zitten alle bijlagen. Als voorbeeld voor de omzetting zijn in de bijlagen een aantal WGGA s omgezet naar WG s. 6

7 1 Inleiding Wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) professioneel gebruik Om een middel toe te mogen passen dat bestemd is voor professioneel gebruik moet degene die het middel wil toepassen in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma (spuitlicentie). Bij de Wettelijk gebruiksvoorschriften (WG s) voor professioneel gebruik wordt ervan uitgegaan dat de toepasser, doordat deze in het bezit is van een vakbekwaamheidsdiploma, een bepaald kennisniveau heeft. In dit hoofdstuk zal het WGformat met de bijbehorende uitgangspunten voor professioneel gebruik besproken worden. 1.1 Format WG professioneel gebruik In bijlage 1 staat het WG-format voor professioneel gebruik. Het WG bestaat uit een standaard koptekst met daaronder een tabel gevolgd door eventuele svoorwaarden. De koptekst geeft het toegestane gebruik aan volgens de definitielijst termen WGGA (beschrijvende woordenlijst van gewasbeschermingsmiddel of formuleringen; zoals opgenomen als Appendix A in de Evaluation Manual: Chapter 8 Efficacy, beschikbaar via en de swijze volgens de definitielijst termen Wettelijke gebruiksvoorschriften (zoals opgenomen als Appendix A in de Evaluation Manual: Chapter 8 Efficacy, beschikbaar via > procedures en toetsingskader > toetsingskader > evaluation manual gewasbeschermingsmiddel > gewasbeschermingsmiddelen > NL part > chapter 8 efficacy) ( onder verwijzing naar de sgebieden en de svoorwaarden. In de volgende paragrafen volgt een toelichting voor de verschillende kolommen die de tabel van het WG kan bevatten. Een WG bevat altijd kolommen die nodig zijn om de zaken waarop getoetst is, weer te geven. Overbodige kolommen (kolommen die geen extra informatie bevatten) worden weggelaten. Hierdoor kan elk WG er uiteindelijk anders uitzien. In de svoorwaarden worden alle restrictiezinnen ondergebracht, maar ook bijzondere gevaren/veiligheidsadviezen (volgend uit beoordeling en in lijn met Annex IV/V van verordening hetzij letterlijk dan wel volgens de lijst nationale restrictiezinnen). Onder de restrictiezinnen, die gehandhaafd worden, vallen o.a. driftreducerende maatregelen en restricties over gebruik in bijv. grondwaterbeschermingsgebieden. Onder bijzondere gevaren/veiligheidsadviezen, die niet gehandhaafd worden, vallen ondermeer zinnen m.b.t. gewasgevoeligheid, resistentie, etc. Deze bijzondere gevaren/veiligheidsadviezen dienen als waarschuwing voor de toepasser van het middel. Ze worden onder de tabel in het WG vermeld in de volgorde die op het format beschreven wordt. Wanneer er een derden uitbreiding/ vereenvoudigde uitbreiding of een uitbreiding volgens artikel 51 op een WGGA staat dan komt deze in het WG in een aparte tabel te staan direct onder de eerste tabel na de standaardzin(nen) over derden/vereenvoudigde uitbreiding. Tenslotte wordt het format afgesloten met de term Aanbevelingen, als aanduiding voor de rubriek waarin de toelatinghouder nadere informatie over het toegelaten gebruik van het middel kan geven. Sinds oktober 2007 is de Wet gewasbeschermingsmiddel en biociden van kracht. In deze wet maakt de wetgever onderscheid tussen professioneel gebruik en niet-professioneel gebruik. Voor oktober 2007 hanteerde het Ctgb een andere term: beroepsmatig gebruik. In de WGGA s die de term beroepsmatig gebruik bevatten, wordt deze term in het WG vervangen door professioneel. 7

8 1.2 Toelichting bij de afzonderlijke kolommen Hieronder volgt een korte toelichting voor de afzonderlijke kolommen die een WG kan bevatten. Onder hoofdstuk 1.3 Algemene uitgangspunten en afspraken volgt een verdere toelichting voor de individuele kolommen. Toepassingsgebied: In deze kolom staat een term uit de DTG-lijst. Alleen bij uitzondering kan van deze lijst worden afgeweken. Type : Deze kolom maakt duidelijk welke behandeling () toegelaten is. Wanneer er maar 1 kan dan staat deze alleen boven de tabel in de tekst en wordt deze kolom niet toegevoegd. Te bestrijden organisme: In deze kolom komt te staan wat bestreden wordt (bijv. welk onkruid, welk insect, welke schimmel). Dosering (middel) per : In deze kolom komt de dosering per per hectare te staan. Dit kan een range zijn. De hoogste dosering is de maximale dosering waarmee het middel toegepast mag worden. Maximale dosering (middel) per : Wanneer bijv. een percentage dosering gegeven wordt in de kolom dosering (middel) per, dan wordt in deze kolom aangegeven hoeveel middel er maximaal per hectare gebruikt mag worden. Maximaal aantal en per teeltcyclus of per 12 maanden: In deze kolom staat in principe het maximale aantal behandelingen (en) per teeltcyclus. Dit is het maximale aantal waarop getoetst is. In een aantal gevallen zal echter de term teeltcyclus niet voldoen. In deze gevallen wordt 12 maanden gebruikt. Deze kolom komt in de meeste gevallen in het WG in te staan, alleen niet bij bijvoorbeeld zaadbehandelingsmiddelen, omdat het daar logisch is dat er maar 1 behandeling plaatsvindt. Maximaal aantal liter/kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden: Deze kolom komt in het WG-format in het volgende geval. Bij sommige middelen zijn meerdere behandelingen per sgebied mogelijk, maar de maximale dosering waarop getoetst is, is lager dan het totaal van al deze behandelingen. Of er teeltcyclus of 12 maanden bedoeld wordt is afhankelijk van de vorige kolom. Minimum interval tussen en in dagen: In deze kolom staat het minimum interval waarop getoetst is. Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden. In de meeste gevallen wordt in deze kolom alleen de veiligheidstermijn weergegeven. Een definitie van veiligheidstermijn is de wettelijk vastgestelde termijn tussen de laatste en de oogst of wettelijk vastgestelde termijn na een naoogstbehandeling die in acht moet worden genomen voordat producten in de handel mogen worden gebracht. In een aantal gevallen zal het noodzakelijk zijn om een uiterst gewasstadium weer te geven. 1.3 Algemene uitgangspunten en afspraken Om ervoor te zorgen dat WG s er zo consistent mogelijk uit gaan zien zijn er uitgangspunten/afspraken waarmee rekening gehouden moet worden bij de omzetting of bij het indienen van een nieuw WG. In de hoofdstukken t/m zullen deze uitgangspunten/afspraken beschreven worden voor de individuele kolommen van het WG voor professioneel gebruik, in de hoofdstukken t/m staan de verdere afspraken Kolom sgebieden In de kolom sgebieden kan de gebruiker lezen waar het middel toegepast mag worden. Hiervoor dient een term uit de DTG-lijst gebruikt te worden; alleen bij uitzonderingen kan hiervan afgeweken worden. 8

9 Bij huidige WGGA s zijn de sgebieden over het algemeen opgesteld volgens termen van de SOT-lijst (standaard opzet toelatingsbeschikkingen, teeltgroepen en ssectoren). Bij het omzetten van WGGA s naar WG worden alle WGGA s omgezet naar gebieden die opgesteld zijn volgens termen uit DTG-lijst (definitielijst gebieden). In het WG komt in de regel boven de tabel te staan volgens welke versie van de DTG-lijst het WG is opgesteld. Dit wordt gedaan door dit in de eerste zin op te nemen: Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als (Beschrijvende woordenlijst van gewasbeschermingsmiddelen of formuleringen [DTW]) door middel van een (Definitielijst termen Wettelijke gebruiksvoorschriften [DTW]) in de volgende sgebieden (volgens Definitielijst sgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde svoorwaarden Om te weten wat er precies onder een bepaald sgebied verstaan wordt, moet de DTG-lijst gevolgd worden. Dit betekent dat wanneer bijvoorbeeld op een WG de term bieten staat hier volgens de DTG-lijst geen rode biet onder verstaan wordt. Voor gebruiker van een middel is het dus ook essentieel om de hoogte te zijn van de indeling van de lijst. Wat betekent dit voor de omzetting van WGGA naar WG (en van SOT naar DTG)? Om de omzetting van SOT naar DTG te vergemakkelijken kan gebruik gemaakt worden van de WAS- WORDT-lijst, zoals opgenomen als Appendix A in de Evaluation Manual: Chapter 8 Efficacy (versie 2.0, Ctgb juni 2011, beschikbaar via > procedures en toetsingskader > toetsingskader > evaluation manual gewasbeschermingsmiddel > gewasbeschermingsmiddelen > NL part > chapter 8 efficacy ( In deze lijst staat aan de linkerkant de SOT-lijst term, aan de rechter kant de DTG-lijst term. Er worden bij de omzetting van SOT-lijst naar DTG-lijst de volgende afspraken gehanteerd: 1) Om te zorgen dat alle WG s dezelfde (eenduidige) termen bevatten, moet de term identiek overgenomen worden uit de DTG-lijst; dit betekent dat als in de DTG lijst appel staat, dan niet appels maar appel in het WG komt te staan. Uitgangspunt is de manier waarop de term in de DTG-lijst staat, dus enkelvoud in het WG waar enkelvoud staat in de DTG-lijst en meervoud in het WG waar meervoud staat in de DTG-lijst. 2) Termen die in de kolom opmerkingen staan in de DTG-lijst worden niet in het WG opgenomen. In principe is de kolom gewassen/objecten de laatste kolom die gebruikt wordt uit de DTG-lijst. 3) Er zijn gevallen waarin een term niet in de DTG-lijst staat bijv. als het om een enkel boomkwekerijgewas (bijv Buxus) of bloemisterijgewas (roos) gaat. In dit geval is het niet mogelijk om de DTG-lijst te volgenen en zal dus het gewas genoemd moeten worden. Daarnaast staan bepaalde termen bijvoorbeeld stobben niet in de DTG-lijst. 4) Verder geldt dat voor het sgebied een term zo hoog mogelijk uit de DTGlijst genomen dient te worden. Bijv. een WGGA bevat rode kool, savooien kool, spitskool, witte kool en spruitkool. In het WG worden niet deze termen opgenomen, maar de term sluitkoolachtigen. 5) Er mag een term uit een hogere groep in de DTG-lijst worden gebruikt, indien dit vanuit extrapolatie voor werkzaamheid en residuen mogelijk is. Hieronder volgen een aantal voorbeelden ter verduidelijking van de omzetting. - Bij veel en zal de SOT-lijst term identiek zijn aan de DTG-lijst term. Hierbij kan dan dus 1 op 1 omgezet worden en verandert de term niet. Bijv. een WGGA bevat de SOT-lijst termen appel en peer. Deze termen zijn volgens de DTG-lijst niet veranderd en blijven dus appel en peer. 9

10 - Er geldt dat een term zo hoog mogelijk uit de DTG-lijst genomen moet worden. Een WGGA bevat de SOT-lijst termen sluitkool (rode kool, savooien kool, spitskool, witte kool) en spruitkool. In het WG komt dan de term sluitkoolachtigen te staan. - Als een WGGA de SOT-lijsttermen bloemkool en broccoli bevat, komt in het WG de DTG-lijst term bloemkoolachtigen te staan. Dit betekent voor de toepasser van het middel dat het middel ook in Chinese broccoli toegepast mag worden, omdat Chinese broccoli onder broccoli valt en in de kolom opmerkingen staat. Hierdoor is het WG dus breder geworden. - Een WGGA van een middel voor de bestrijding van Botrytis tulipae bevat in het WG de term bloembollen en in het GA alleen tulp. Uit het extrapolatiedocument voor werkzaamheid blijkt dat om de gehele groep bloembollen en bloemknollen te claimen onderzoek in gladiool, tulp en lelie uitgevoerd moet worden (effectiviteitsonderzoek en fytotoxiciteitsonderzoek). Dit is in het geval dat alleen tulp in het GA staat vaak niet gebeurd. In het nieuwe WG komt tulp te staan en dus niet bloembollen en bloemknollen. Tulp is een term uit de kolom opmerkingen in de definitielijst, maar kan dus in dit geval wel op een WG komen. - Een WGGA bevat de term snij- en korrelmaïs. Op het WG kan de DTG-lijst term maïs gebruikt worden. In de DTG-lijst staat suikermaïs niet onder maïs, maar onder overige groentegewassen. Dit betekent dat wanneer een middel toegelaten is in maïs het niet in suikermaïs toegepast mag worden. - Een WGGA bevat paprika, zonder Spaanse peper en Cayenne peper. Op het WG komt ook paprika te staan. Spaanse peper en Cayenne peper vallen volgens de DTG-lijst onder paprika. Dit betekent voor de toepasser van het middel dat het middel ook in Spaanse peper en Cayenne peper toegepast mag worden. Residubeoordelaars verwachten geen problemen door hogere residuen op kleinere units (Cayenne peper) bij de handhaving. - Op een WGGA staat kruiden of tuinkruiden. Op het WG komtt de DTG-lijst term aromatische kruidengewassen te staan. - Er zijn gevallen, waar bij de omzetting naar een hogere groep gegaan kan worden in de DTG-lijst, omdat dit mogelijk is uit het oogpunt van extrapolatie van residu en werkzaamheid. Dit kan tijdens het omzetten van WGGA naar WG gedaan worden. Wanneer hiervoor door een toelatinghouder gekozen wordt, dan moet een onderbouwing geleverd worden waarom dit mogelijk is. Bijvoorbeeld: een WGGA bevat de SOT-lijst term radijs. In dit geval kan naar de DTG-lijst term radijs gegaan worden, maar ook naar de DTG-lijst term radijsachtigen. Onder radijsachtigen valt naast radijs ook rammenas (inclusief rettich en daikon). Wanneer de term radijsachtingen aangeleverd wordt, dan moet er ook een onderbouwing voor werkzaamheid en residu geleverd worden, waarom hier geen beoordeling voor nodig is. Indien er geen onderbouwing geleverd wordt, dan kan er niet naar een hogere groep gegaan worden en wordt in dit geval de term radijs gehandhaafd. - Opmerking bij de DTG-lijst. De term overige in de kolom gewassen/objecten kan nooit in een WG gebruikt worden, ook niet bij een nieuwe aanvraag. In het geval dat deze term gebruikt gaat worden, dan naar hoofdgroep gaan in de kolom subgewasgroep Kolom type De kolom type maakt duidelijk welke behandeling () toegelaten is. Wanneer er maar 1 behandeling () kan dan staat deze alleen boven de tabel in de tekst en wordt deze kolom niet toegevoegd. Bijvoorbeeld: wanneer alleen een gewasbehandeling toegelaten is dan komt dit boven de tabel te staan, indien bijvoorbeeld een gewasbehandeling en een dompelbehandeling toegelaten zijn dan staat dit ingevuld in deze kolom in de tabel (bijvoorbeeld bij Admire (bijlage 4), bij Betanal quattro (bijlage 10) staat het type (na opkomst) alleen boven de tabel). 10

11 In principe komt er bij het type een term uit de Definitielijst termen Wettelijke gebruiksvoorschriften te staan. In een aantal gevallen is er geen term van uit deze lijst (zie bijvoorbeeld WG van Roundup, bijlage 22). Hieronder volgt een lijstje van de typen behandelingen die vaak voorkomen; deze lijst is niet uitputtend. - gewasbehandeling, druppelbehandeling, dompelbehandeling, strokenbehandeling, pootgoedbehandeling, zaadbehandeling, phytodrip techniek, zaadcoating enz. Bij onkruidbestrijdingsmiddelen is de term gewasbehandeling niet van. Daarom worden hier andere termen gebruikt. Hieronder een lijst van voorbeelden van termen. Deze lijst is niet uitputtend. - voor opkomst, na opkomst, voor uitplanten, na uitplanten, voor inzaai, tussen het gewas, over het gewas, aanstrijken, pleksgewijs Kolom te bestrijden organisme In huidige WGGA s staat in het GA welk organisme er met het middel bestreden wordt. In de omgezette voorbeeld WG s is aangegeven op welke manier dit in het WG uitgewerkt dient te worden in de kolom te bestrijden organisme. In de kolom zelf worden zoveel mogelijk Nederlandse benamingen zo hoog mogelijk in de hiërarchie gekozen (b.v. bladluis, ook al worden in het GA alleen specifieke bladluissoorten vermeld). Om duidelijk te maken tegen welke te bestrijden organismen het middel specifiek is getoetst, wordt hierna verwezen via aan voetnoot onder de tabel onder vermelding van de Latijnse naam en de specifieke Nederlandse naam. Dit is ook noodzakelijk om wederzijdse erkenning mogelijk te maken. De op het etiket onder Aanbevelingen vermelde organismen moeten in lijn zijn met de organismen genoemd op het WG. Bij sommige middelen, zoals groeiregulatoren is de titel van de kolom te bestrijden organisme niet relevant. In dit geval kan deze vervangen worden door Doel groeiregulatie, waarna in deze kolom het doel ingevuld wordt, bijvoorbeeld voorkoming legering Kolom dosering (middel) per In de kolom dosering (middel) per wordt de dosering overgenomen die nu op het WGGA staat. Als er nu bijv. staat dat er 1-1,5 liter per hectare toegepast mag worden dan komt in deze kolom 1-1,5 l/ha te staan. Wanneer er een percentage dosering op het WGGA staat dan wordt deze overgenomen. Er is afgesproken dat niet alleen het percentage er komt te staan, bijv 0,01%, maar dat hier ook bij komt te staan hoe men tot dit percentage komt; in dit geval 10 gram middel per 100 liter water (zie bijvoorbeeld bijlage 4, WG van Admire). Indien in de gebruiksaanwijzing (GA) voor te bestrijden organismen bij een sgebied duidelijk verschillende doseringen worden aangegeven, dan worden deze in een aparte regel vermeld (zie bijlage 26, WG van Flint en bijlage 20, WG van Axial). In het geval dat te bestrijden organismen kunnen worden samengevoegd wordt een doseringstraject vermeld. In een opmerking onder de tabel kan specifiek worden aangegeven welke dosering voor welke te bestrijden organisme van is (bijlage 22, WG van Roundup. Van zo n traject zal ook sprake zijn als de dosering afhankelijk is van plaagdruk of bijvoorbeeld van tijdstip van (zie bijlage 20, WG van Axial) Kolom maximale dosering (middel) per De kolom maximale dosering (middel) per wordt in een WG opgenomen in het geval er een percentage dosering staat in de kolom dosering (middel) per. In de kolom maximale dosering (middel) per wordt aangegeven wat er beoordeeld is 11

12 en wat er dus maximaal per ha gespoten mag worden. Dit getal staat op het moment niet op het WGGA. Om de kolom maximale dosering (middel) per in te kunnen vullen moet teruggegaan worden naar de beoordeling. In de meeste gevallen is bij de beoordeling uitgegaan van en gerekend met de spuitvolumina uit de spuitvoluminalijst (Evaluation Manual Chapter 8 efficacy bijlage C (versie 1.0 ; beschikbaar via > procedures en toetsingskader > toetsingskader > evaluation manual gewasbeschermingsmiddel > gewasbeschermingsmiddelen > NL part > chapter 8 efficacy( 5) ). Dit betekent dat bij appel meestal beoordeeld is op maximaal 1500 liter spuitvolume. Wanneer uitgegaan wordt van dit spuitvolume, kan deze kolom ingevuld worden. Voorbeeld: in appel is een dosering van 0,1% (100 gram middel per 100 liter water) toegelaten. In de kolom maximale dosering middel per komt dan te staan: 1,5 kg middel per ha te staan (100 gram * 15 = 1500 gram = 1,5 kg). Tijdens de besprekingen is opgemerkt dat de spuitvolumina tabel in een aantal gevallen niet klopt met de huidige praktijk, bijv. bij vruchtgroenten. Voor vruchtgroenen geldt dat er in de spuitvolumina tabel te lage waarden staan waardoor er bij de beoordeling gerekend wordt met een te lage hoeveelheid middel per ha. Hierdoor is de maximale dosering die in het WG staat eigenlijk te laag. Er is echter beoordeeld op deze te lage dosering. Wanneer hierdoor praktijkproblemen ontstaan, bijv. bij de teelt van vruchtgroenten, dan moet hiervoor een separate oplossing gezocht worden. Bloemisterijgewassen en roos In de spuitvoluminalijst staan bij roos en bloemisterijgewassen verschillende spuitvolumina. De manier waarop roos en bloemisterijgewassen in het WG opgenomen worden, hangt van de beoordeling. Er volgen hieronder twee uitwerkingen. - Stel een middel ter bestrijding van spint in bloemisterijgewassen is beoordeeld op een spuitvolume van maximaal 1000 liter. Volgens de spuitvoluminalijst zou er voor roos beoordeeld moeten zijn op maximaal 1500 liter. In het WG komt het volgende te staan: Toepassingsgebied Dosering (middel) per Maximale dosering (middel) per bloemisterijgewassen 0,2% 2 kg per ha Er geldt dan dat het middel wel in roos is toegelaten, alleen mag er niet meer dan 2 kg middel per hectare gebruikt worden. - Stel een middel ter bestrijding van spint in bloemisterijgewassen is beoordeeld op een spuitvolume van maximaal 1500 liter. Volgens de spuitvoluminalijst zou er voor roos beoordeeld moeten zijn op maximaal 1500 liter, voor overige bloemisterijgewassen is dit 1000 liter. In het WG komt het volgende te staan: Toepassingsgebied Dosering (middel) per Maximale dosering (middel) per bloemisterijgewassen 0,2% 2 kg per ha roos 0,2% 3 kg per ha Kolom maximaal aantal en per teeltcyclus of per 12 maanden In veel WGGA s staat op het moment niet hoe vaak een middel toegepast mag worden; echter bij de beoordeling van het middel is (vooral de laatste jaren) wel beoordeeld op een 12

13 aantal maal toepassen. Deze beoordeling wordt als uitgangspunt gebruikt voor het invullen van de kolom maximaal aantal en per teeltcyclus of per 12 maanden in het WG. Het is bekend dat bepaalde middelen veel vaker toegepast worden, dan waarop beoordeeld is, omdat nu niet uit het WGGA blijkt hoe vaak er toegepast mag worden. Dit probleem wordt erkend, maar er is de afspraak gemaakt dat er in het WG komt te staan waarop beoordeeld is. Voor oudere toelatingen is niet altijd duidelijk waarop beoordeeld is. De toelatinghouder kan in deze gevallen het aantal maal invullen dat redelijk is; daarbij moet opgemerkt worden dat het handig is om een aantal maal toepassen in te vullen, dat ook bij een herregistratie onderbouwd kan worden. De term teeltcyclus is opgenomen in de definitielijst. Hieronder volgt de definitie. Teeltcyclus = De tijdsperiode voor een volledige productiecyclus van het gewas vanaf het zaaien/poten/planten/uitlopen tot en met de oogst. Een teeltcyclus beslaat maximaal 12 maanden. Er zijn gevallen waarin de term teeltcyclus niet breed genoeg is, bijv bij een na de oogst of een op onbeteeld terrein. In deze gevallen komt er 12 maanden te staan in de tabel (bijvoorbeeld bijlage 22 WG van Roundup). Wanneer beide voorkomen in een WG wordt in de kolom gezet of het de teeltcyclus betreft of het aantal maanden. Wanneer één van beide voorkomt, moet de titel van de kolom hierop aangepast worden en hoeft de verduidelijking niet meer per rij vermeldt te worden Kolom maximaal aantal liter/kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden De kolom maximaal aantal liter/kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden komt maar in een aantal gevallen in het WG te staan. Bij sommige middelen zijn meerdere typen behandelingen per sgebied mogelijk, maar de maximale dosering waarop getoetst is, is lager dan het totaal van al de handelingen. Bijvoorbeeld: In het WGGA staat: Zaaiuien, 1 e jaarsplantuien, 2 e jaarsplantuien, zilveruien, picklers, zaaisjalotten en plantsjalotten, ter bestrijding van éénjarige onkruiden. Ter bestrijding van éénjarige grassen en enkele breedbladige onkruiden (o.a. zwarte nachtschade, kamille) kan Dual Gold 960 EC vlak vóór opkomst en/of ná opkomst van de uien worden toegepast. Vóór opkomst het middel toepassen vlak na het zaaien/planten en na opkomst vanaf het kramstadium van het gewas. Dosering: Maximaal 1,5 liter Dual Gold 960 EC per ha per teelt toepassen. Het middel kan daartoe als volgt worden toegepast: - voor en/of na opkomst 0,75 liter middel per ha of - uitsluitend na opkomst in een laag doseringensysteem (LDS) van 3 x 0,5 liter middel per ha. 13

14 In het WG komt te staan: Toepassingsgebied Uien Sjalotten Type behandeling Voor en na opkomst Na opkomst Voor en na opkomst Na opkomst Te bestrijden organisme Eenjarige onkruiden Eenjarige onkruiden Eenjarige onkruiden Dosering (middel) per Maximaal aantal behandeli ngen per teeltcyclu s Maximaal aantal liter middel per ha per teelt cyclus 1,5 l/ha 0,75 l/ha 2 7 0,5 l/ha* 3 0,75 l/ha 2 1,5 l/ha 7 Eenjarige onkruiden 0,5 l/ha* 3 * in LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen Minimum interval tussen en in dagen 5 5 Veiligheidstermijn in dagen - - In dit geval mag er in ui en sjalot totaal maximaal 1,5 liter per hectare toegepast worden. Op deze 1,5 liter per hectare is beoordeeld Kolom minimum interval tussen en in dagen In de kolom minimum interval tussen en in dagen komt het minimale interval te staan dat tussen aangehouden moet worden. Op dit minimale interval is ook beoordeeld. In het algemeen kan het aantal dagen dat hier ingevuld moet worden uit de beoordeling gehaald worden. In veel gevallen staat deze ook al op het WGGA Kolom veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden Op veel WGGA s staat in het WG een veligheidstermijn weergegeven in dagen. Wanneer op het WGGA een veiligheidstermijn staat dan wordt deze overgenomen in het WG in de kolom veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden. In de meeste gevallen zal deze kolom alleen de veiligheidstermijn in dagen bevatten en kan de kop van het WG hierop aangepast worden. Het WG van Vertimec gold (bijlage 6) is een voorbeeld waar een uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden staat aangegeven. Er is besproken of in de gevallen wanneer er geen veiligheidstermijn bij voedselgewassen staat, er een BBCH schaal voorgeschreven moet worden bijv. door een uiterst gewasstadium in de tabel van het WG te noemen waarop een middel toegepast mag worden. Er wordt echter bij de beoordeling van een middel uitgegaan van een goed landbouwkundig gebruik. In het algemeen wordt er van uitgegaan dat er geen gewasstadium vermeld wordt als er tenminste acht weken ligt tussen de laatst mogelijke volgens goed landbouwkundig gebruik en de oogst. Het is in de meeste gevallen dus overbodige informatie om een uiterst gewasstadium te noemen. In gevallen waarbij het minder dan 8 weken tot de oogst duurt, moet een uiterst gewasstadium genoemd worden (zie bijlage 20, WG van Axial 50). In de kolom veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden komt alleen iets te staan als dit uit residu-oogpunt noodzakelijk is. Als bijv. uit werkzaamheid (bijv. een middel geeft fytotoxiciteit op de bloemen) een gewasstadium vermeld dient te worden, dan kan dit bij de svoorwaarden gedaan worden. 14

15 In alle andere gevallen kan de toelatinghouder in de aanbevelingen vermelden wanneer het middel toegepast moet worden. Bij kolom veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden wordt bij weilanden, maaigraslanden, cultuurgrasland, graszodenteelt, graszaadteelt een extra toevoeging gedaan. Hierbij kom het volgende te staan: bijv. 7 dagen tussen en maaien en/of beweiden (afhankelijk van het sgebied) (zie voorbeeld Roundup, voedergrasland bijlage 22) Algemene afspraken over koppen van de kolommen van het WG In de koppen van de tabel van het WG wordt niets gezegd over liter/gram/kg per aantal planten, enz. Dit wordt in de rij(en) zelf gedaan. Alleen bij kolommen minimum interval tussen in dagen en veiligheidstermijn in dagen geldt dit niet (met uitzondering van de producten met een veiligheidstermijn korter dan 1 dag (zie bijlage 4, WG Admire). In principe moet de tekst, die in de koppen van het WG-format staat, worden aangehouden. Er kan hierop een uitzondering worden gemaakt, maar alleen in gevallen waar het echt niet anders kan. Bij groeiregulatoren zal bijvoorbeeld de titel van de kolom te bestrijden organisme niet kloppen; deze kan dan vervangen worden door doel groeiregulatie Toepassingsvoorwaarden Onder de svoorwaarden kunnen restrictiezinnen en bijzondere gevaren/veiligheidsadviezen gezet worden. Deze moeten in de volgorde gezet worden waarop ze in het WG-format (bijlage 1) staan Volgorde van sgebieden/ per rij 1 sgebied Voor de sgebieden wordt de volgorde gehanteerd van de DTG-lijst. In de DTG-lijst staat eerst bijv. aardappel en daarna appel. Dit is dan ook de volgorde waarin deze teelten in het WG opgenomen worden. Daarnaast wordt voor elk sgebied 1 rij gehanteerd. Dus wanneer een middel in appel en peer toegelaten is komen er twee rijen in de tabel, 1 voor appel en 1 voor peer Termen bedekte en onbedekte teelt. Wanneer een sgebied zowel bedekt als onbedekt kan voorkomen, komt achter het sgebied bedekte of onbedekte teelt te staan (bijv. bij aardbei). Wanneer beide toegelaten zijn (beoordeeld zijn) dan komt er niets te staan, wanneer het vanzelfsprekend is dat een teelt alleen onbedekt voorkomt komt er ook niets te staan (dit geldt bijvoorbeeld voor alle akkerbouwgewassen). Verder geldt dat datgene dat beoordeeld is leidend is. Bijvoorbeeld aardbei: - hierbij komt dus aardbei (bedekte teelt) in een rij te staan als het middel alleen een toelating heeft in de bedekte teelt van aardbei. - hierbij komt dus aardbei (onbedekte teelt) in een rij te staan als het middel alleen een toelating heeft in de onbedekte teelt van aardbei. - Hierbij komt dus alleen aardbei te staan als zowel de onbedekte als bedekte teelt beoordeeld is. Bijvoorbeeld wintertarwe: - Bij wintertarwe komt geen onbedekte teelt te staan, ook al is alleen de onbedekte teelt beoordeeld. Bijvoorbeeld bij perzik en abrikoos: 15

16 - Bij perzik en abrikoos komt geen bedekte teelt te staan, ook al is alleen bedekte teelt beoordeeld. (onbedekte teelt komt heel incidenteel voor bij abrikoos). Aan de hand van de DTG-lijst is er een lijst gemaakt waarin staat aangegeven welke teelten bedekt en onbedekt voorkomen; deze lijst kan gebruikt worden om te bepalen of er bedekt of onbedekt voor een teelt moet komen te staan. In de lijst staat bij sommige sgebieden < ; dit betekent dat bedekt of onbedekt hier sporadisch voorkomt. Dit wordt niet bij de beoordeling meegenomen, en hoeft dan ook niet in het WG genoemd te worden. De termen bedekt en onbedekt worden bij alle professionele middelen gebruikt, dus ook bij de herbiciden Kleine en/derdenuitbreidingen/vereenvoudigde uitbreidingen Wanneer een als kleine wordt gezien, dan is de werkzaamheid (inclusief de fytotoxiciteit) van het middel niet beoordeeld. Wanneer een beoordeeld is volgens deze procedure, dan komt de in een aparte tabel in het WG te staan. Om duidelijk te maken dat er geen werkzaamheidsonderzoek beoordeeld is, komt er één van de volgende zinnen bij de svoorwaarden boven deze tweede tabel te staan (zie bijlage 24 Previcur energy). of Het gebruik in de teelt van..is beoordeeld conform de vereenvoudigde uitbreidingsprocedure. Er is/zijn voor deze /en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze sgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het gebruik in de teelt van is op basis van een derdenuitbreiding. Deze derdenuitbreiding is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze sgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker Voor aanvragen die ingediend zijn na 14 juni 2011 (dus onder de verordening 1107/2009) geldt dat er één van de volgende zinnen komt te staan: of Het gebruik in de teelt van..is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze /en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze sgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het gebruik in de teelt van is op basis van een derdenuitbreiding en beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Deze derdenuitbreiding is aangevraagd door... Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze sgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. 16

17 Afrondingen en eenheden bij dosering aanduidingen Er zijn de volgende afspraken gemaakt over afrondingen en eenheden bij het aanduiden van doseringen. Afrondingen: Er wordt altijd naar beneden afgerond. Hierbij zijn de volgende afspraken gemaakt: i. 329 wordt 320 ii. 32,9 wordt 32 iii. 3,29 wordt 3,2 iv. 0,329 wordt 0,32 Eenheden: bij kleiner dan 0,1 liter of kg per ha wordt ml of gram gehanteerd, dus 0,01 liter/ha wordt 10 ml per ha dus 0,1 liter/ha blijft 0,1 liter per ha dus 0,6 liter/ha blijft 0,6 liter per ha Indien uit de berekening van de dosering een voor de praktijk onhandig getal ontstaat, kan bij de omzetting verzocht worden om aanpassing onder levering van argumentatie (uit de berekening komt bijvoorbeeld 0,32 liter; dit zou naar beneden kunnen worden afgerond naar 0,3 liter) Gewassen gebruikt voor vermeerdering Bij o.a. aardbeien en asperges zijn er toelatingen die alleen gelden voor de vermeerderingsteelt en niet voor productievelden. Dit staat op het moment in het WGGA. Dit wordt ook overgenomen in het WG, dus onder sgebied komt dan bijv te staan: aardbei (onbedekte teelt), vermeerderingsteelt LDS (Lage dosering systeem) en overige tankmixcombinaties LDS zal in de tabel op het WG weergegeven worden met een * in de tabel. Hiermee wordt verwezen naar een zin onder de tabel waar komt te staan: in LDS systeem in combinatie met toegelaten middelen. Er is afgesproken dat de middelnaam niet meer genoemd wordt (Een voorbeeld is gegeven in bijlage 12 in het WG van Dual Gold). Bij Dual Gold stonden drie verschillende varianten van LDS op het WGGA: - bij biet werd op het WGGA precies genoemd met welk middel gemengd moest worden, - bij cichorei en witlof pennenteelt werd alleen de werkzame stof van het middel genoemd waarmee gemengd moet worden - bij zaaiuien, 1 e jaarsplantuien, 2 e jaarsplantuien, zilveruien, picklers, zaaisjalotten en plantsjalotten stond uitsluitend na opkomst in een laag doseringensysteem (LDS) en werd er geen middel of werkzame stof genoemd. In het WG van Dual Gold (bijlage 12) komt er bij deze teelten een * te staan en wordt onder de tabel in LDS systeem in combinatie met toegelaten middelen geschreven. Overige tankmixcombinaties Voor overige tankmixcombinaties wordt overgenomen wat er nu op het WGGA staat. Met een voetnoot wordt verwezen naar de mengpartner. Voorbeelden worden gegeven in het WG van Agrichem fenmedifam (bijlage16) en het WG van Goltix (bijlage 18). Indien een mengpartner niet meer toegelaten is, vervalt dit deel van het WGGA Resistentiemanagement Momenteel staat er op WGGA s voor middelen, waarbij er een risico bestaat op resistentie ontwikkeling, een resistentiemanagementszin. Indien er op het huidige WGGA een 17

18 resistentiezin staat dan wordt deze vervangen door een standaard resistentiezin (zie hieronder voor standaard zin). Op het moment dat er een risico op resistentieontwikkeling is bij een nieuwe aanvraag dan dient ook deze standaardzin in het WG opgenomen te worden. Standaardzin: Resistentiemanagement Dit middel bevat de werkzame stof <naam werkzame stof>. <naam werkzame stof behoort tot de <naam chemische groep waar de werkzame stof toe behoort>. (indien het middel meerdere werkzame stoffen bevat, deze allemaal op deze manier noemen). De <Irac of Frac of Hrac code> is <code noemen>. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen. Hieronder volgen een aantal voorbeelden. 1) Folicur, werkzame stof tebuconazool. Dit middel bevat de werkzame stof tebuconazool. Tebuconazool behoort tot triazolen. De Frac code is 3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen. 2) Flint, werkzame stof trifloxystrobin. Dit middel bevat de werkzame stof trifloxystrobin. Trifloxystrobin behoort tot de strobilurinen. De Frac code s11. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen. 3) Prosaro, werkzame stoffen prothioconazool en tebuconazool. Dit middel bevat de werkzame stoffen prothioconazool en tebuconazool. Tebuconazool en prothioconazool behoren de triazolen. De Frac code is voor beide stoffen is 3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen. 4) Steward, werkzame stof indoxacarb. Dit middel bevat de werkzame stof indoxacarb. Indoxacarb behoort tot de oxadiazinen. De Irac code is 22. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen. 5) Vertimec Gold, werkzame stof abamectine. Dit middel bevat de werkzame stof abamectine. Abamectine behoort de avermectinen. De Irac code is 6. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen. 6) Axial, werkzame stof pinoxaden. Dit middel bevat de werkzame stof pinoxaden. Pinoxaden behoort tot de fenylpyrazolinen. De Hrac code is A. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen. 7) Accent, werkzame stof nicosulfuron. Dit middel bevat de werkzame stof nicosulfuron. Nicosulfuron behoort tot to sulfonylureumverbindingen. De Hrac code is B. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen. 18

19 Op een aantal producten staat een resistentiezin in het WGGA. Op WGGA s van vergelijkbare producten met dezelfde werkzame stof staat geen resistentiezin. Dit is niet logisch. Binnen het WG project wordt deze zin niet op het WG gezet, als deze al niet op het WGGA staat; dit komt bij de herregistratie, wanneer het middel opnieuw beoordeeld wordt. Wanneer een toelatinghouder een WG indient voor de omzetting dan is het natuurlijk wel toegestaan om een resistentiezin toe te voegen, als deze niet op het WGGA vermeldt staat Maximaal aantal liters spuitvloeistof vervangen door kg of liter middel per ha. Wanneer op een WGGA een maximale hoeveelheid spuitvloeistof staat in combinatie met een waarin de dosering in percentage weergegeven staat, dan wordt deze hoeveelheid spuitvloeistof vervangen door kg of liter per ha. Voorbeeld: Op het huidige WGGA van Vertimec gold staat een maximaal aantal liter spuitvloeistof. Deze hoeveelheid spuitvloeistof wordt vervangen door liter middel per ha. In het WGGA staat het volgende: Om in het water levende organismen te beschermen is de in de teelt van appels en peren in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan bij en voor en/of na 1 mei, indien - gespoten wordt met een tunnelspuit of - tussen het oppervlaktewater en de buitenste bomenrij een aaneengesloten windscherm en een rijpad zijn geplaatst en het windscherm niet wordt bespoten of - in de eerste 20 meter grenzend aan het oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van een venturi-dop in combinatie met een eenzijdige bespuiting van de laatste bomenrij - een teeltvrije zone van 6 meter aanwezig is - tussen de boomgaard en het oppervlaktewater een emissiescherm is geplaatst - het middel verspoten wordt met een dwarsstroomspuit met reflectiescherm waarbij voor 1 mei maximaal één mag plaatsvinden met een maximale hoeveelheid spuitvloeistof van 1000 liter per ha. Bij alleen en na 1 mei is het gebruik ook toegestaan, indien - de bespuiting sensorgestuurd wordt uitgevoerd - de buitenste bomenrij eenzijdig wordt bespoten in de richting van het perceel met maximaal 1400 L/ha spuitvloeistof. In het WG komt het volgende: Om in het water levende organismen te beschermen is de in de teelt van appels en peren in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend is toegestaan bij en voor en/of na 1 mei, indien - gespoten wordt met een tunnelspuit of - tussen het oppervlaktewater en de buitenste bomenrij een aaneengesloten windscherm en een rijpad zijn geplaatst en het windscherm niet wordt bespoten of - in de eerste 20 meter grenzend aan het oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van een venturi-dop in combinatie met een eenzijdige bespuiting van de laatste bomenrij - een teeltvrije zone van 6 meter aanwezig is - tussen de boomgaard en het oppervlaktewater een emissiescherm is geplaatst - het middel verspoten wordt met een dwarsstroomspuit met reflectiescherm waarbij voor 1 mei maximaal één mag plaatsvinden met maximaal 0,75 liter middel per ha. Bij alleen en na 1 mei is het gebruik ook toegestaan, indien - de bespuiting sensorgestuurd wordt uitgevoerd - de buitenste bomenrij eenzijdig wordt bespoten in de richting van het perceel met maximaal 1,1 liter middel per ha. 19

20 Hoeveelheid spuitvloeistof die in een WGGA genoemd wordt en afwijkend is van spuitvoluminalijst. Er zijn WGGA s waar een hoeveelheid spuitvloeistof in het GA genoemd wordt. Deze hoeveelheid spuitvloeistof wijkt af van de spuitvoluminalijst. Op deze hoeveelheid spuitvloeistof is beoordeeld. Deze wordt overgenomen in het WG door deze onder de tabel te zetten. In bijlage 16 (WG van Agrichem fenmedifam) en bijlage 14 (WG van Certis Chloor IPC) wordt een voorbeeld gegeven Overige definitielijsten Naast de DTG-lijst (definitielijst sgebieden) zijn voor het lezen en begrijpen van de WG s de definitielijsten van die definities van de gebruikte termen beschrijven. Deze definitielijsten zijn te vinden in de evaluation manual; Chapter 8 efficacy bijlage A ( beschikbaar via procedures en toetsingskader > toetsingskader > evaluation manual gewasbeschermingsmiddel > gewasbeschermingsmiddelen > NL part > chapter 8 efficacy( RTAL) Herbicide of onkruidbestijdingsmiddel enz. Er is afgesproken dat in het WG de term onkruidbestrijdingsmiddel gebruikt wordt en niet de term herbicide. Dit geldt ook voor schimmelbestrijdingsmiddel (i.p.v. fungicide) en insectenbestrjidingsmiddel (i.p.v. insecticide) Natuurlijke vijanden / niet-doelwit arthropoden. Wanneer er op een WGGA de volgende zin staat: Dit middel is gevaarlijk voor nietdoelwitarthropoden. Vermijd onnodige blootstelling dan wordt deze zin letterlijk over genomen in het WG onder de svoorwaarden. Wanneer er op een WGGA de volgende zin staat: Dit middel is gevaarlijk voor natuurlijke vijanden. Vermijd onnodige blootstelling dan wordt deze zin letterlijk over genomen in het WG onder de svoorwaarden Termen die in het WGGA staan en vervangen moeten worden door andere termen Term kunstmatig substraat vervangen door substraatteelt Op WGGA s komt vaak de term kunstmatig substraat voor. In deze gevallen is echter niet alleen kunstmatig substraat bedoeld, maar de gehele substraatteelt. Daarom bij het omzetten van WGGA naar WG de term kunstmatig weglaten (voorbeeld bijlage 3 WG van Admire). Term watergang bij restrictiezinnen vervangen door oppervlaktewater Op WGGA s komt in een aantal gevallen de term watergang voor bij driftreducerende maatregelen. Deze term moet vervangen worden door oppervlaktewater (bijvoorbeeld bijlage 26 WG van Flint bij appel en peer. Bij druif stond het al wel goed). Term dop of doppen bij restrictiezinnen vervangen door spuitdop respectievelijk spuitdoppen Op WGGA s komt in een aantal gevallen de term dop of doppen voor bij driftreducerende maatregelen. Deze term moet vervangen worden door spuitdop respectievelijk spuitdoppen. Kantdop blijft kantdop (en wordt dus niet spuitkantdop). 20

Handleiding Omzetting van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG) versie 1.0 naar WG versie 2.1

Handleiding Omzetting van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG) versie 1.0 naar WG versie 2.1 Handleiding Omzetting van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG) versie 1.0 naar WG versie 2.1 Versie 1.0, december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Verschillen tussen WG 1.0 en WG 2.1... 4 2.1 Aanhef

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN De toelating van het gewasbeschermingsmiddel wordt op basis van de volgende artikelen gewijzigd: Artikel 31, 44, 45 en 75 Verordening

Nadere informatie

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Switch WGGA, 12819 N W.3 WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in: a. de teelt van peulvruchten b. de teelt

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 12477 N HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. Dit is een herstelbesluit. Het besluit van 24 juni 2016 komt

Nadere informatie

Boxer WG en aanbevelingen, 10701 N W.10 bij etiketinstructie versie 10

Boxer WG en aanbevelingen, 10701 N W.10 bij etiketinstructie versie 10 Boxer WG en aanbevelingen, 10701 N W.10 bij etiketinstructie versie 10 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende sgebieden

Nadere informatie

Maximale dosering (middel) per toepassing. Maximaal aantal toepassingen. 0,5 L/ha 0,5 L/ha 1 keer in het voorjaar. 0,225 L/ha 3 per 12 maanden

Maximale dosering (middel) per toepassing. Maximaal aantal toepassingen. 0,5 L/ha 0,5 L/ha 1 keer in het voorjaar. 0,225 L/ha 3 per 12 maanden HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 28 juli 2015 Actueel WG van het middel Score 250 EC, 11453 N Wettelijk Gebruiksvoorschrif Toegestaan is uitsluitend het professionele

Nadere informatie

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimenthanil 4 x 5 l GEVAAR

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimenthanil 4 x 5 l GEVAAR Scala Toelatingsnummer 11555 N W.4 Productgroep: Formulering: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Werkzame stof: Verpakking: Gevarenaanduidingen:

Nadere informatie

Dosering (middel) per toepassing. Maximale dosering (middel) per toepassing. maanden Traybehandeling vliegen en. 1 per muggen 4. 12,5 ml/1000 planten

Dosering (middel) per toepassing. Maximale dosering (middel) per toepassing. maanden Traybehandeling vliegen en. 1 per muggen 4. 12,5 ml/1000 planten HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Actueel WG van het middel TRACER, 12567 N W.7 1 december 2017 WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het professionele

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. Actueel WGGA van het middel Switch, N W.6

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. Actueel WGGA van het middel Switch, N W.6 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Actueel WGGA van het middel Switch, 12819 N W.6 1 juli 2016 A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het gebruik

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 12491N HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. 1 BESLUIT WIJZIGING WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT EN GEBRUIKSAANWIJZING

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN De toelating van het gewasbeschermingsmiddel wordt op basis van de volgende artikelen gewijzigd: Artikel 31, 44, 45 en 75 Verordening

Nadere informatie

Dual Gold 960 EC WG en aanbevelingen, N W.9 bij etiketinstructie versie 9

Dual Gold 960 EC WG en aanbevelingen, N W.9 bij etiketinstructie versie 9 Dual Gold 960 EC WG en aanbevelingen, 12096 N W.9 bij etiketinstructie versie 9 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende

Nadere informatie

Dual Gold 960 EC WG, N W.8

Dual Gold 960 EC WG, N W.8 Dual Gold 960 EC WG, 12096 N W.8 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN De toelating van het gewasbeschermingsmiddel wordt op basis van de volgende artikelen gewijzigd: Artikel 31, 44, 45 en 75 Verordening

Nadere informatie

Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden. 3,75 l/ha 18 (6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen)

Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden. 3,75 l/ha 18 (6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen) HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Actueel WG van het middel NeemAzalT/S, 12455 N 9 december 2016 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Het middel is uitsluitend toegestaan

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT UITBREIDING TOEPASSINGSGEBIED AFGELEIDE TOELATING Op 23 november 2016 is van: Nufarm B.V. Rivium Quadrant 75-7 2909 LC

Nadere informatie

Stomp 400 SC. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT. Toelatingsnummer 10766 N W.22 Productgroep: herbicide Formulering:

Stomp 400 SC. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT. Toelatingsnummer 10766 N W.22 Productgroep: herbicide Formulering: Stomp 400 SC Toelatingsnummer 10766 N W.22 Productgroep: herbicide Formulering: suspensie concentraat Werkzame stof: 400 g/l pendimethalin Verpakking: 10 x 1 l en 2 x 10 l Gevarenaanduidingen: WAARSCHUWING

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. Actueel WG van het middel Luna Privilege, N W.5.

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. Actueel WG van het middel Luna Privilege, N W.5. HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Actueel WG van het middel Luna Privilege, 13832 N W.5 9 juni 2017 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Het middel is uitsluitend toegelaten

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 13642 N HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. 1 BESLUIT WIJZIGING WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT EN GEBRUIKSAANWIJZING

Nadere informatie

W.2 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. 4 december Actueel WG van het middel Centurion Plus, N

W.2 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. 4 december Actueel WG van het middel Centurion Plus, N HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 4 december 2015 Actueel WG van het middel Centurion Plus, 14300 N W.2 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN De toelating van het gewasbeschermingsmiddel wordt op basis van de volgende artikelen gewijzigd: Artikel 31, 44, 45 en 75 Verordening

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT WIJZIGING WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Op 29 maart 2017 is van: Syngenta Crop Protection B.V. Postbus 512 4600 AM BERGEN

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 OPSCHORTING VERVALLEN TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 3 december 2013 (20131581 NLTHG) van Syngenta Crop Protection

Nadere informatie

400 g/l pendimethalin

400 g/l pendimethalin Stomp 400 SC Toelatingsnummer 10766 N W.14 Productgroep: herbicide Formulering: suspensie concentraat Werkzame stof: 400 g/l pendimethalin N: Milieugevaarlijk Waarschuwingszinnen: 50/53 Zeer vergiftig

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17050 23 juni 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 16 juni 2015, nr. 15077865, houdende tijdelijke

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. Actueel WG van het middel LENTAGRAN WP, N W.6.

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. Actueel WG van het middel LENTAGRAN WP, N W.6. HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Actueel WG van het middel LENTAGRAN WP, 12915 N W.6 4 maart 2016 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1154 N HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. 1 BESLUIT WIJZIGING WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT EN GEBRUIKSAANWIJZING

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT VERLENGING WEDERZIJDSE ERKENNING Op 16 juli 2015 is van Albaugh Europe SARL Avenue Gratta-Paille 2 1018 LAUSANNE ZWITSERLAND

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 VERLENGING AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 21 juni 2010 (20100663 TVA) van Arysta LifeScience S.A.S.

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN De toelating van het gewasbeschermingsmiddel wordt op basis van de volgende artikelen gewijzigd: Artikel 31, 44, 45 en 75 Verordening

Nadere informatie

Score 250 EC, toelatingsnummer N W.7, bij etiketinstructie versie 9

Score 250 EC, toelatingsnummer N W.7, bij etiketinstructie versie 9 Score 250 EC, toelatingsnummer 11453 N W.7, bij etiketinstructie versie 9 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van

Nadere informatie

CORZAL W3. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

CORZAL W3. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. CORZAL TOELATINGSNUMMER AARD VAN HET PREPARAAT WERKZAME STOF GEHALTE W3 : 12433 N : SUSPO EMULSIE (SE) : FENMEDIFAM : 157 G/L GEVARENAANDUIDINGEN H290 Kan bijtend zijn voor metalen. H319 Veroorzaakt ernstige

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN De toelating van het gewasbeschermingsmiddel wordt op basis van de volgende artikelen gewijzigd: Artikel 31, 44, 45 en 75 Verordening

Nadere informatie

Maximale dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering (middel) per toepassing HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Actueel WG van het middel Pirimor 23 februari 2018 W.9 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT AFGELEIDE TOELATING Op 14 oktober 2016 is van UPL Europe Ltd. 1st Floor, The Centre, Birchwood Park WARRINGTON, Cheshire

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 9 december 2014 (20146682 AG) van Syngenta Crop Protection B.V.

Nadere informatie

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 4 juli 2014 tot herregistratie van de toelating van het middel BotaniGard WP, toelatingnummer N

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 4 juli 2014 tot herregistratie van de toelating van het middel BotaniGard WP, toelatingnummer N HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 4 juli 04 tot herregistratie van de toelating van het middel BotaniGard WP, toelatingnummer 6 N Wettelijk

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. Actueel WG van het middel voor professioneel gebruik Thiovit Jet, 5395 N

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. Actueel WG van het middel voor professioneel gebruik Thiovit Jet, 5395 N HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Actueel WG van het middel voor professioneel gebruik Thiovit Jet, 5395 N 3 februari 2017 W.6 Wettelijk Gebruiksvoorschrif Toegestaan

Nadere informatie

Maximale dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering (middel) per toepassing HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Actueel Wettelijk Gebruiksvoorschrift van het gewasbeschermingsmiddel Pirimor, 5794 N W.7 30 december 2016 Wettelijk Gebruiksvoorschrif

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 6 november 2014 (20146564 AG) van Nufarm Deutschland GmbH Im Mediapark

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN De toelating van het gewasbeschermingsmiddel wordt op basis van de volgende artikelen gewijzigd: Artikel 31, 44, 45 en 75 Verordening

Nadere informatie

Paraat. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT. Toelatingsnummer 11432 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering:

Paraat. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT. Toelatingsnummer 11432 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering: Paraat Toelatingsnummer 11432 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering: spuitpoeder Werkzame stof: 50% dimethomorf Verpakking: 10 x 1 l en 1 x 10 l Gevarenaanduidingen: H412 Schadelijk voor in het water

Nadere informatie

Verdacht van het veroorzaken van kanker. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Verdacht van het veroorzaken van kanker. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Collis Toelatingsnummer 12504 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering: suspensie concentraat 200 g/l boscalid en Werkzame stof: 100 g/l kresoxim-methyl Gevarenaanduidingen: Gevaar H351 H410 Verdacht

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 UITBREIDING TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 19 juli 2013 (20131075 NLKUG) van Dow AgroSciences B.V. Prins

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. Actueel WGGA voor het middel Paraat, N W.8

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. Actueel WGGA voor het middel Paraat, N W.8 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Actueel WGGA voor het middel Paraat, 11432 N W.8 4 augustus 2017 A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het gebruik

Nadere informatie

Voorbeeld. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen

Voorbeeld. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen Artikelnaam: Teldor Artikelnummer: 2494705 Toelatingsnummer: 12130 N - W4 Aard van het preparaat: granulaat of korrel Werkzame stof:

Nadere informatie

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Wettelijk Gebruiksvoorschrift HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 22 januari 2016 W.5 Actueel WG van het middel Vertimec Gold, 13087 N Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het

Nadere informatie

Actueel Wettelijk Gebruiksvoorschrift van het gewasbeschermingsmiddel Pirimor, 5794 N W.6

Actueel Wettelijk Gebruiksvoorschrift van het gewasbeschermingsmiddel Pirimor, 5794 N W.6 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Actueel Wettelijk Gebruiksvoorschrift van het gewasbeschermingsmiddel Pirimor, 5794 N W.6 1 juli 2016 Wettelijk Gebruiksvoorschrif

Nadere informatie

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende sgebieden (volgens Defi

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende sgebieden (volgens Defi Lontrel 100 HERBICIDE Toelatingshouder : B.V. Sneeuwbeslaan 20 bus 10 2610 Wilrijk, België Tel : +32.3.450.27.00 ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDEL IN DE TEELT VAN SUIKER- EN VOEDERBIET, MAIS, KOOLZAAD, VLAS, AARDBEI,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14898 5 juni 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 28 mei 2015, nr.15073569, houdende tijdelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20077 21 april 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 8 april 2016, nr. 16052648, houdende tijdelijke

Nadere informatie

Switch WGGA, N W.6 bij etiketinstructie versie 15

Switch WGGA, N W.6 bij etiketinstructie versie 15 Switch WGGA, 12819 N W.6 bij etiketinstructie versie 15 WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in: a. de

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 WIJZIGING TOELATING Gelet op het verzoek d.d. 20 januari 2014 van Syngenta Crop Protection B.V. Jacob Obrechtlaan

Nadere informatie

Frontier Optima. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Toelatingsnummer N W.3 Productgroep: herbicide Formulering:

Frontier Optima. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Toelatingsnummer N W.3 Productgroep: herbicide Formulering: Frontier Optima Toelatingsnummer 12283 N W.3 Productgroep: herbicide Formulering: emulgeerbaar concentraat Werkzame stof: 64% dimethenamide-p Waarschuwingszinnen: Xn: Schadelijk N: Milieugevaarlijk 22

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BESLUIT AFGELEIDE TOELATING Op 27 januari 205 is van Kreglinger Europe N.V. Grote Markt 7 B-2000 ANTWERPEN BELGIE een aanvraag afgeleide

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7774 20 maart 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 maart 2013, nr. PAV / 13042620, houdende

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 3 oktober 2014 tot uitbreiding van de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 68838 16 december 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 9 december 2016, nr.16185574, houdende tijdelijke

Nadere informatie

Toelatingsnummer: Aard van het preparaat

Toelatingsnummer: Aard van het preparaat Centurion Plus Toelatingsnummer: 14300 N W2 Aard van het preparaat:: Emulgeerbaar concentraat Werkzame stof: clethodim De identiteit van alle stoffen in het mengsel, die bijdragen tot de indeling van het

Nadere informatie

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. AGRICHEM FENMEDIFAM TOELATINGSNUMMER AARD VAN HET PREPARAAT WERKZAME STOF GEHALTE BEVAT W5 : 9390 N : EMULGEERBAAR CONCENTRAAT (EC)) : FENMEDIFAM : 160 G/L : ISOFORON GEVARENAANDUIDINGEN H290 Kan bijtend

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 WIJZIGING TOELATING OP VERZOEK VAN DE TOELATINGHOUDER Gelet op het verzoek d.d. 5 mei 2014 (20145271 NLWATG) van

Nadere informatie

50% dimethomorf. 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

50% dimethomorf. 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Paraat Toelatingsnummer 11432 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering: spuitpoeder Werkzame stof: 50% dimethomorf N: Milieugevaarlijk Waarschuwingszinnen: 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen;

Nadere informatie

Toelatingsnummer: Aard van het preparaat

Toelatingsnummer: Aard van het preparaat Centurion Plus Toelatingsnummer: 14300 N W3 Aard van het preparaat:: Emulgeerbaar concentraat Werkzame stof: clethodim De identiteit van alle stoffen in het mengsel, die bijdragen tot de indeling van het

Nadere informatie

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Wettelijk Gebruiksvoorschrift 3 juli 2015 Actueel WG van het middel Met52 OD, 14883 N Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33053 12 juni 2017 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 8 juni 2017, nr. 17085070 houdende tijdelijke

Nadere informatie

SPECIMEN GOLTIX QUEEN 5 L. Herbicide. Maximaal effectief en veilig onkruidvrij

SPECIMEN GOLTIX QUEEN 5 L. Herbicide. Maximaal effectief en veilig onkruidvrij Maximaal effectief en veilig onkruidvrij Werkzame stof: Metamitron 525 g/l (45,1 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC) Resistentiegroep: HRAC 5, 4 Toelatingshouder: ADAMA Registrations

Nadere informatie

Actara, WG en aanbevelingen, N W.7

Actara, WG en aanbevelingen, N W.7 Actara, WG en aanbevelingen, 12679 N W.7 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende sgebieden (volgens

Nadere informatie

water dispergeerbaar granulaat 26,7 % boscalid en 6,7 % pyraclostrobin

water dispergeerbaar granulaat 26,7 % boscalid en 6,7 % pyraclostrobin Signum Toelatingsnummer 12630 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering: water dispergeerbaar granulaat Werkzame stoffen: 26,7 % boscalid en 6,7 % pyraclostrobin Xn: Schadelijk N: Milieugevaarlijk Waarschuwingszinnen:

Nadere informatie

Gazelle Toelatingsnummer: N W.4 Formulering: Wateroplosbaar granulaat Werkzame stof: acetamiprid Gehalte: 20% Inhoud: 1 kg, 5 kg

Gazelle Toelatingsnummer: N W.4 Formulering: Wateroplosbaar granulaat Werkzame stof: acetamiprid Gehalte: 20% Inhoud: 1 kg, 5 kg Gazelle Toelatingsnummer: 12809 N W.4 Formulering: Wateroplosbaar granulaat Werkzame stof: acetamiprid Gehalte: 20% Inhoud: 1 kg, 5 kg Signaalwoord: Waarschuwing Gevarenaanduidingen: Schadelijk bij inslikken.

Nadere informatie

Pirimor, WG en aanbevelingen, 5794 N W.8 bij etiketinstructie versie 18

Pirimor, WG en aanbevelingen, 5794 N W.8 bij etiketinstructie versie 18 Pirimor, WG en aanbevelingen, 5794 N W.8 bij etiketinstructie versie 18 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van

Nadere informatie

Actueel WG van het middel Centurion Plus, N W.3. 3 maart 2017

Actueel WG van het middel Centurion Plus, N W.3. 3 maart 2017 Actueel WG van het middel Centurion Plus, 14300 N W.3 3 maart 2017 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdgsmiddel voor het professionele gebruik door middel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18289 2 juli 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 24 juni 2014 nr. 14099747, houdende tijdelijke

Nadere informatie

water dispergeerbaar granulaat diisobutylnaftaleensulfonzuur natriumzout

water dispergeerbaar granulaat diisobutylnaftaleensulfonzuur natriumzout Signum Toelatingsnummer 12630 N W.13 Productgroep: fungicide Formulering: water dispergeerbaar granulaat Werkzame stoffen: 26,7 % boscalid en 6,7 % pyraclostrobine De identiteit van alle stoffen in het

Nadere informatie

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimethanil pyrimenthanil GEVAAR

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimethanil pyrimenthanil GEVAAR Scala Toelatingsnummer 11555 N W.5 Productgroep: Formulering: Werkzame stof: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Gevarenaanduidingen: fungicide

Nadere informatie

Quickdown Toelatingsnummer: N W.5 Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat Werkzame stof: pyraflufen-ethyl Gehalte: 26,5 G/L Inhoud: 5 l

Quickdown Toelatingsnummer: N W.5 Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat Werkzame stof: pyraflufen-ethyl Gehalte: 26,5 G/L Inhoud: 5 l Quickdown Toelatingsnummer: 13246 N W.5 Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat Werkzame stof: pyraflufen-ethyl Gehalte: 26,5 G/L Inhoud: 5 l Gevaar Gevarenaanduidingen: Veroorzaakt huidirritatie.

Nadere informatie

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel:

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel: Rovral aquaflo Toelatingsnummer 8928 N W.17 Productgroep: fungicide Formulering: vloeistof Werkzame stof: 500 g/l iprodion Xn: Schadelijk N: Milieugevaarlijk Waarschuwingszinnen: 40 Carcinogene effecten

Nadere informatie

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende sgebieden (volgens Defi

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende sgebieden (volgens Defi Lontrel 100 HERBICIDE Toelatingshouder: B.V. Sneeuwbeslaan 20 bus 10 2610 Wilrijk, België Tel : +32.3.450.27.00 ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDEL IN DE TEELT VAN SUIKER- EN VOEDERBIET, MAIS, KOOLZAAD, VLAS, AARDBEI,

Nadere informatie

Kumulus S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Kumulus S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Kumulus S Toelatingsnummer 6147 N W.6 Productgroep: fungicide Formulering: granulaat of korrel Werkzame stof: 80% zwavel Voorzorgsmaatregelen: SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen

Nadere informatie

Pirimor, WG en aanbevelingen, 5794 N W.6 bij etiketinstructie versie 15

Pirimor, WG en aanbevelingen, 5794 N W.6 bij etiketinstructie versie 15 Pirimor, WG en aanbevelingen, 5794 N W.6 bij etiketinstructie versie 15 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 WIJZIGING PARALLELLE TOELATING AMBTSHALVE Ambtshalve wijziging van de toelating van het gewasbeschermingsmiddel,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 18. Nr. 86 24 maart 20 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 13 maart 20, BM 13219991, houdende tijdelijke

Nadere informatie

5 L Nimrod is een geregistreerd handelsmerk FUNGICIDE

5 L Nimrod is een geregistreerd handelsmerk FUNGICIDE Nimrod Vloeibaar Unieke meeldauw bestrijding in vele gewassen Gewas Aardbei, appel, boomkwekerijgewas, komkommer, roos, vaste plant FUNGICIDE Werkzame stof: Bupirimaat 250 g/l (27,2 % w/w) Formulering:

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. BIJLAGE III WG van het middel FLINT N W.9

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. BIJLAGE III WG van het middel FLINT N W.9 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE III WG van het middel FLINT. 12289 N W.9 16 september 2016 A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 VERLENGING PARALLELLE VERGUNNING Gelet op de aanvraag d.d. 18 november 2004 (20040431 TVP) van Agrichem B.V. Koopvaardijweg

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Actueel WG van het middel Vertimec Gold, 13087 N W.7 3 juni 2016 Wettelijk Gebruiksvoorschrif Toegestaan is uitsluitend het professionele

Nadere informatie

Actueel WG van het middel Vertimec Gold, N W januari 2017

Actueel WG van het middel Vertimec Gold, N W januari 2017 Actueel WG van het middel Vertimec Gold, 13087 N W.8 16 januari 2017 Wettelijk Gebruiksvoorschrif Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel in de volgende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 18. Nr. 9528 21 februari 2017 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van februari 2017, nr. 17021888, houdende tijdelijke

Nadere informatie

Delan DF. BASF Nederland B. V., Divisie Agro

Delan DF. BASF Nederland B. V., Divisie Agro Delan DF Toelatingsnummer 10001 N W.13 Productgroep: Formulering: Werkzame stof: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Gevarenaanduidingen: fungicide

Nadere informatie

Collis. BASF Nederland B. V., Divisie Agro

Collis. BASF Nederland B. V., Divisie Agro Collis Toelatingsnummer 12504 N W.8 Productgroep: fungicide Formulering: Suspensie concentraat Werkzame stof: 200 g/l boscalid 100 g/l kresoxim-methyl Verpakking: 4 x 5 l en 10 x 1 l Gevarenaanduidingen:

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT AFGELEIDE TOELATING Op 28 augustus 2015 is van FINE AGROCHEMICALS LTD HILL END HOUSE WORCESTER WR5 2RQ GROOT-BRITTANNIE

Nadere informatie

1 L. Insecticide. typographica. Use only for corrections X print-pdf (for server upload) UN 2902

1 L. Insecticide. typographica. Use only for corrections X print-pdf (for server upload) UN 2902 1 L Toelatingsnr: 12452 N W2 Insecticide Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. ARTIKELNR.: 5695618 Productnaam: CALYPSO Toelatingsnr.: 12452 N - W2 Aard van het preparaat:

Nadere informatie

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Wettelijk Gebruiksvoorschrift Vertimec Gold, 13087 N W.6 8 februari 2016 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel in de volgende sgebieden (Definitielijst

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14500 30 maart 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 25 maart 2016, nr. 15175859, houdende tijdelijke

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN W.3

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN W.3 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN W.3 Actueel WG van het middel Xentari 10 november 2017 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 14645 N HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT WIJZIGING PARALLEL VERGUNNING Op 22 december 2015 is van: SIMONIS B.V. Postbus 620 7000 AP DOETINCHEM een aanvraag

Nadere informatie

AGRICHEM PIRIMICARB W1 TOELATINGSNUMMER

AGRICHEM PIRIMICARB W1 TOELATINGSNUMMER AGRICHEM PIRIMICARB W1 TOELATINGSNUMMER : 12236 N AARD VAN HET PREPARAAT : WATER DISPERGEERBAAR GRANULAAT WERKZAME STOF : PIRIMICARB GEHALTE : 50% Bevat pirimicarb. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7668 19 maart 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 13 maart 2015 nr. 15032214, houdende tijdelijke

Nadere informatie

Stomp 400 SC. BASF Nederland B. V., Divisie Agro

Stomp 400 SC. BASF Nederland B. V., Divisie Agro Stomp 400 SC Toelatingsnummer 10766 N W.22 Productgroep: Formulering: herbicide suspensie concentraat Werkzame stof: 400 g/l pendimethalin WAARSCHUWING Gevarenaanduidingen: H410 Zeer giftig voor in het

Nadere informatie

Kenbyo FL. BASF Nederland B. V., Divisie Agro

Kenbyo FL. BASF Nederland B. V., Divisie Agro Kenbyo FL Toelatingsnummer 11841 N W.3 Productgroep: Formulering: Werkzame stof: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Gevarenaanduidingen: fungicide

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 27 februari 2014 (20140294 AG) van Syngenta Crop Protection B.V.

Nadere informatie