NUMMER 4 ZOMER 2014 JAARGANG 64. IN DIT NUMMER 'De brug naar de toekomst' 1 Nieuw Parochieblad 'Het Paradijs' Voor u en door u 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NUMMER 4 ZOMER 2014 JAARGANG 64. IN DIT NUMMER 'De brug naar de toekomst' 1 Nieuw Parochieblad 'Het Paradijs' Voor u en door u 3"

Transcriptie

1 JAARGANG 64 NUMMER 4 ZOMER 2014 Colofon Redactieadres: PR-Commissie Paradijskerk H.H. Petrus en Paulus 'Het Paradijs' Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie H.H. Johannes de Doper Maria Magdalena en Laurentius 'T huis te Poort' Schiedam Can. Pastoor Drs. L.E. Wijker Adressenadministratie: zie redactieadres IN DIT NUMMER 'De brug naar de toekomst' 1 Nieuw Parochieblad 'Het Paradijs' Voor u en door u 3 PARADIJSPAROCHIE 5 Kerkdiensten 6 Agenda Paradijskerk 8 Uit de Paradijsparochie 10 Uit de sacristie 17 Een dag in het Paradijs 19 CITYPASTORAAT 21 Vaste activiteiten 24 PAROCHIE SCHIEDAM 26 Kerkdiensten Schiedam 27 Van de Pastoor 32 Marktonderzoekformulier 38 De Brug Oud-Katholiek Mededelingenblad IBAN NL02INGB Penningmeester: T. van Dam Capelle a/d IJssel (010)451389

2 DE BRUG NAAR DE TOEKOMST Een nieuw nummer van de Brug maar... helaas ook voorlopig het laatste nummer! Stopt de Brug? In de huidige vorm wel. Maar dat wil niet zeggen dat er straks geen parochieblad meer is. Hoe verder? Het kerkbestuur heeft grote zorgen over de voortzetting van parochieblad De Brug. De inkomsten zijn ondanks oproep voor financiele ondersteuning sterk terug gelopen. De situatie is dusdanig dat voortzetting op deze wijze niet mogelijk is. De informatie van de Brug is ook terug te vinden op de website van de kerk. Dit kan een van de redenen zijn dat de financiële inkomsten voor de Brug drastisch zijn teruglopen. Dit betekent dat er een nieuw beleid gemaakt wordt voor communicatie (schriftelijk en digitaal). De PR-groep, die bestaat vrijwilligers uit onze geloofsgemeenschap, is hiermee bezig. Enquête Het kerkbestuur heeft de PR Commissie de opdracht gegeven om een enquete te houden onder de lezers van de Brug over de wensen en verwachtingen voor een parochieblad. Graag horen we van u wat u wilt, wat u verwacht van een parochieblad, wat en hoeveel u hieraan wilt en kunt bijdragen. U vindt de enquête op blz. 39 in dit blad. Graag wil ik u vragen om deze enquête in te vullen en terug te sturen naar het aangegeven adres. Zo kunnen we verder werken aan de uitvoering van een nieuw plan. Voorop staat dat iedereen de informatie over het wel en wee van de parochie zal ontvangen die noodzakelijk is voor betrokkenheid en verbinding met elkaar hetzij digitaal of schriftelijk. Dank voor inzet Het betekent wel dat dit dus de laatste Brug zal zijn. We realiseren heel goed dat dit veel pijn doet. De Brug heeft een jarenlange traditie en veel mensen hebben hier hun hart en zaligheid aan gegeven. Ik denk hierbij aan dhr. Jan Copper, dhr. Karel Geerlof en mw. Hilde Romeyn-van Berkel. Heel veel dank zijn we verschuldigd aan hun inzet en toewijding

3 om telkens maar weer een Brug in elkaar te zetten. Hilde is zo de laatste redacteur van de huidige Brug. Ze heeft onlangs ook te kennen gegeven om haar verantwoording als redacteur terug te willen geven aan het kerkbestuur. Hilde kennende heeft ze haar taak altijd met veel creativiteit ingevuld. Ik geef je het te doen om steeds iedereen maar achter de broek te zitten om op tijd de copy in te leveren. Ze wist er altijd wel een mouw aan te passen. We zijn als geloofsgemeenschappen van Rotterdam en Schiedam veel dank verschuldigd voor het vele werk wat Hilde heeft gedaan. De toekomst Voorlopig neemt de PR Commissie het werk van de communicatie over. We hopen zo te groeien naar een nieuwe weg die tegemoet komt aan de verwachtingen en wensen van de geloofsgemeenschap. Pastoor Hans de Rie NIEUW PAROCHIEBLAD 'HET PARADIJS': VOOR U EN DOOR U? Na vele jaargangen van De Brug (64 om precies te zijn!) lijkt de tijd gekomen voor een nieuw parochieblad. Dat kunnen we, de PR- Commissie van de OKK Rotterdam, niet alleen maken. Daar hebben we uw hulp bij nodig. Denk aan een abonnement, leden van een redactiecommissie bijdragen van artikelen. De PR Commissie heeft een voorstel gedaan aan het Kerkbestuur voor een nieuwe opzet. Men is enthousiast maar stelt wel een voorwaarde: parochianen moeten het blad graag willen. Zo niet, dan moet een andere oplossing gezocht worden om iedereen toch te informeren over de parochie en haar leden. Om te kunnen besluiten of u het nieuwe blad wilt, geven we u een idee van hoe het er uit zou zien. Hoge kwaliteit, kleur en print We stellen ons een blad op a4 formaat voor van hoge kwaliteit met kleurenfoto s. Het blad komt weer bij u door de brievenbus. Alleen maar door de brievenbus want in eerste instantie wordt het

4 niet op internet gepubliceerd. Op internet komen alleen het kerkdienstrooster en enkele highlights. Waarom doen we dat in deze tijd van digitale communicatie? Wij vinden dat een mooi, aansprekend parochieblad dat je in rust kunt lezen toch het beste tot zijn recht komt als het gedrukt wordt. Bovendien heeft niet iedereen internet. Ook kunnen we een gedrukt exemplaar uitdelen aan bezoekers. Kortom, reden genoeg om toch voor drukwerk te gaan. Vaste rubrieken voor u en door u We denken aan een parochieblad voor de parochie Rotterdam dat gelijke tred houdt met de seizoenen en dus vier keer per jaar verschijnt. Elk seizoen heeft zijn thema dat naar het kerkelijke jaar vertaald wordt. Insteek is dat er informatie en artikelen gepubliceerd worden die persoonlijk zijn en diepgang hebben. Daarnaast is natuurlijk ruimte voor de gebruikelijke informatie over kerkdiensten en activiteiten. Ook is er plaats voor korte berichten, advertenties en een kinder/tiener pagina. Voor elk wat wils dus. We voorzien vaste rubrieken: column redactiecommissie; een woord van inspiratie door de pastoor; foto's die betrekking hebben op het thema van het blad; kinder- en tienerpagina; 'Voor u en door u': een artikel van iemand uit de parochie over hoe hij of zij zijn of haar geloof en de kerk beleeft; nieuws over het Citypastoraat; 'Paradijsjes': korte berichten over de kerk, parochianen en gehouden evenementen, advertenties van parochianen; Informatie over kerkdiensten en toekomstige evenementen; ruimte voor adverteerders. Wie maakt het? Het blad wordt samengesteld door een redactiecommissie van minimaal. 3 leden waarvan 1 afkomstig is uit de PR Commissie. Maar veel belangrijker: ook u maakt het blad! Door aanleveren van artikelen en berichtjes, door lid te worden van de redactiecommissie. Zo herkent u zich in het parochieblad, het is ook van U! 4

5 Hoe verder? Eerst willen we weten hoe u over dit idee denkt. Dat doen we door 'marktonderzoek'. Achterin deze Brug op bladzijde 39 en 40 - vindt u een lijst met 6 vragen over het nieuwe parochieblad. Wij verzoeken u om die lijst er uit te halen, in te vullen en aan ons te retourneren. U kunt de ingevulde vragenlijst inleveren bij Michael v.d. Bergh (koster Paradijskerk) Graag horen we uiterlijk 1 septemnber van u of u samen met ons het nieuwe parochieblad wilt maken. Wij hebben er veel zin in en we hopen u ook! PR Commissie Paradijskerk Op 28 juni werd, na een geslaagde open dag en Pontificale Vespers voorgegaan door Aartsbisschap Joris Vercammen, de traditionele vismaaltijd gehouden. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers onder leiding van Tineke van Dam was de avond een groot succes! 5

6 Paradijsparochie Kerbestuur Pastoor De heer J. de Rie Delft Voorzitter De heer T. van Dam Capelle aan den IJssel Secretaris De heer M.J. Blaauw Rotterdam Lid De heer A. de Jong Rotterdam Penningmeester De heer G.C. van Eldijk Rotterdam Lector Dhr T. van Dam Organist Wouter Blacquière Verhuur Kerk en onmoetingscentrum De Ark De heer G.C. van Eldijk Koster Michael van den Bergh De Ark Bankgegevens Oud Kath Gem v/d H H Petrus en Paulus, Capelle a/d IJssel NL53INGB Oud Kath Gem v/d H H Petrus en Paulus Activiteiten 6

7 IJss NL92INGB KERKDIENSTEN EN LEZINGENROOSTER PARADIJSKERK VASTE VIERINGEN Zondag uur: Dinsdag uur: Vrijdag uur : Eucharistieviering (tenzij anders vermeldt in het rooster) Completen Taizégebed Let op: de voorlezers voor de schriftlezingen tijdens de viering, krijgen vanaf heden het rooster per aangereikt. Heeft u ook interesse om voor te lezen, dan kunt u zich melden bij pastoor De Rie. ZONDAG 20 JULI uur Eucharistieviering, Zondag na Pinksteren 11 Celebrant: pastoor De Rie ZONDAG 27 JULI uur Eucharistieviering, Zondag na Pinksteren 12 Celebrant: pastoor De Rie ZONDAG 3 AUGUSTUS uur Dienst van Schrift en Gebed, Zondag na Pinksteren 12 Lector: dhr. Van Dam ZONDAG 10 AUGUSTUS uur Eucharistieviering, Hoogfeest Gedaanteverandering van de Heer Celebrant: pastoor De Rie Wijsheid 12, Romeinen 8, Matteüs 13, en Koningen 3, 5-12 Romeinen 8, Matteüs 13, en Nehemia 9, Romeinen 8, Matteüs 14, Exodus 34, Petrus 1, Lucas 9,

8 ZONDAG 17 AUGUSTUS uur Eucharistieviering, Hoogfeest Ontslapen van de H. Maagd Maria Celebrant: pastoor De Rie ZONDAG 24 AUGUSTUS uur Eucharistieviering, Feest H. Bartolomeüs, apostel Celebrant: pastoor De Rie ZONDAG 31 AUGUSTUS uur Eucharistieviering, Zondag na Pinksteren 17 Celebrant: pastoor Brommet, Leiden ZONDAG 7 SEPTEMBER uur Eucharistieviering, Hoogfeest van Geboorte van de H. Maagd Maria Celebrant: pastoor De Rie Jezus Sirach 24, 7-8 en Korintiërs 15, Lucas 1, Deuteronomium 18, Korintiërs 4, 9-16 Lucas 22, Jeremia 7, Romeinen 12, 1-8 Matteüs 17, Micha 5, 1-3 Openbaring 21, 1-7 Lucas 1, ZONDAG 14 SEPTEMBER uur Eucharistieviering, Hoogfeest van de Verheffing van het H. Kruis Celebrant: pastoor De Rie ZONDAG 21 SEPTEMBER uur Eucharistieviering, Feest van de H. Matteüs, apostel en Numeri 21, 4-9 Filippenzen 2, 5-11 Johannes 3, Spreuken 3, Timoteüs 3,

9 evangelist Celebrant: pastoor De Rie ZONDAG 28 SEPTEMBER uur Dienst van Schrift en Gebed, Zondag na Pinksteren 21 Lector: dhr. Van Dam ZONDAG 5 OKTOBER uur Eucharistieviering, Zondag na Pinksteren 22 Celebrant: pastoor De Rie Matteüs 9, 9-13 Ezechiel 18, 1-4 en Filippenzen 2, 1-13 Matteus 21, Jesaja 5, 1-7 Filippenzen 2, Matteüs 21, Agenda Paradijskerk Kijk voor meer activiteiten of informatie in de Zondagsbrief, op de website of op het publicatiebord op het kerkplein. Augustus 2014 Maandag 18 augustus Eurekaweek: ontvangst studenten Donderdag 28 augustus Ouderenmiddag Donderdag 28 augustus Kerkschoonmaak September 2014 Dinsdag 2 september Completen met eten Dinsdag 16 september Gespreksgroep: Lectio divina september Internationaal O.K. Congres te Utrecht Vrijdag 19 september Taizé, maaltijd en workshop Donderdag 25 septem Kerkschoonmaak 9

10 ber Oktober 2014 Dinsdag 7 oktober Completen met eten Vrijdag 17 oktober Taizé, maaltijd en workshop Dinsdag 21 oktober Gespreksgroep: Lectio divina Donderdag 23 oktober Kerkschoonmaak Jongerenclub u Jongerenkerk u Kinderkerk September September September Oktober Oktober Oktober November November November December December December

11 Een dag in het Paradijs: op 28 juni werden gasten uitgenodigd door een engel om een kijkje te nemen in de Paradijskerk (zie artikel op blz. 19) 11

12 Omzien naar elkaar Gouden echtpaar Graag wil ik de rubriek Omzien naar elkaar beginnen met verheugend nieuws. Tijdens de viering op het Hoogfeest van Pinksteren heeft het gouden echtpaar Martin en Conny van der Moezel- Ruts omringd door hun kinderen en familie en vrienden te midden van de geloofsgemeenschap de zegening ontvangen uit dankbaarheid voor hun leven samen UIT DE PARADIJSPAROCHIE Uit het Kerkbestuur en hebben we gebeden dat ze in goede gezondheid hun levensweg in vertrouwen op Gods barmhartigheid met elkaar kunnen vervolgen. Martin en Conny hadden voor deze feestelijke zondag voor de mooie bloemen in de kerk gezorgd. Heel veel dank daarvoor. We wensen het echtpaar namens de parochie een gezegende tijd toe Opgenomen in de geloofsgemeenschap Het was heel verheugend om op het Hoogfeest van HH Petrus en Paulus op 29 juni zeven mensen in ons midden te mogen begroeten die na de kennismakingsavonden in de maand mei te kennen gaven om opgenomen te willen worden in onze geloofsgemeenschap. Met vreugde noem ik hun namen: Cindy Carlen, Henny Karso, Danielle Knieriem, Henny Kooi, Wolter Kooi, Lianne van der Veer en Dave Westkamp. Op zondag 27 juli zal ook Menno van Beek opgenomen worden in onze gemeenschap. Alle toetreders zijn al geruime tijd vertrouwde gezichten tijdens de vieringen. Ze voelen zich bij ons thuis. Het is verheugend om in korte tijd acht mensen een welkom thuis te mogen bieden. Alle toetreders willen zich ook inzetten voor de geloofsgemeenschap met de gaven en talenten die zij van onze Schepper ontvangen. 12

13 Tijdens de viering van 29 juni heeft Theo Kortenaar de zalving ontvangen van de catechumenen. Ook Theo heeft de kenningsmakings-avonden in mei bijgewoond. Hij heeft het verlangen om gedoopt te worden temidden van onze gemeenschap. We wensen alle nieuwe leden van de parochie en de geloofsleerling Gods zegen voor hun persoonlijk leven in verbondenheid met ons allen Huwelijk Er is nog meer verheugend nieuws te melden. Zo zal tijdens de viering van 10 augustus het kerkelijk huwelijk worden ingezegend van Cindy Karlen en Henny Karso. Ook zij volgen de stem van hun hart om na hun ja-woord voor de burgelijke stand ook voor God te beloven om elkaar trouw te zijn in vreugde en verdriet, in rijkdom en armoede, in leven en sterven. We wensen Cindy en Henny namens de hele parochie Gods zegen toe voor hun leven samen temidden van onze gemeenschap. Op vrijdag 11 juli was ik namens de parochie aanwezig bij de huwelijksviering van onze oudparochiaan Celesta Snijders en Wouter Eijkman in de Kathedraal van Utrecht. Het was een heel indrukwekkende viering. Te midden van familie, vrienden, collega s en parochianen hebben Celesta en Wouter op een heel persoonlijke wijze elkaar trouw beloofd. We danken Celesta voor alles wat ze heeft betekent voor de parochie. Ik denk hierbij met namen aan haar trouwe inzet voor de opbouw van de Taizegroep voor jongeren in de Paradijskerk. We wensen Celesta en Wouter Gods zegen voor hun leven met elkaar Afscheid Helaas moeten we ook verdrietig nieuws melden. Zo hebben we afscheid moeten nemen van Catharina Hendrika Mus-Roza geboren op 18 april 1929 en overleden na een ernstig CVA op zaterdag 31 mei. Boven de rouwkaart stond een tekst die Henny zelf had aangegeven: De schepping is 13

14 groter dan men ooit zal kunnen begrijpen. De laatste jaren waren moeilijk voor Henny, maar gesteund door haar grote vrienden en vriendinnenkring vatte ze moed om het leven toch te omarmen. Ze was dan ook regelmatig in de kerk samen met haar kerkvrienden en -vriendinnen : mw. Tolenaar, mw. Copper, mw. Donker, dhr. en mw. Nootenboom. We missen haar in onze kring. Op dinsdag 10 juni hebben we haar na een plechtige afscheidsdienst in de aula van begraafplaats Oud-Kralingen begraven. We bidden om rust en vrede voor haar ziel en bidden om kracht voor haar trouwe vrienden en vriendinnen om haar in vrede los te kunnen laten in handen van onze Heer de Verrezene. Vlak voor de viering van zondag 20 juli kwam Rika Keur de sacristie binnen om te vertellen dat haar kleindochter Daisy omgekomen is bij de afschuwelijke vliegtuigramp in Oekraine. Daisy was samen met haar vriend op weg naar hun vakantiebestemming. We hebben allemaal die afschuwelijke beelden gezien van de ramp, maar wanneer het eigen mensen aangaat grijpt het je nog meer naar de keel. Op dit moment zijn er nog veel onzekerheden over het overbrengen van de lichamen. We hopen echter dat dit snel gebeurt zodat de families hun dierbaren de laatste eer kunnen brengen. We bidden voor alle slachtoffers dat zij mogen rusten in vrede. Onze gedachten, onze nabijheid en ons gebed is in het bijzonder bij onze Rika. In een tijd van twee maanden heeft ze zowel haar dochter Marcella als haar enige kleindochter Daisy (dochter van Marcella) moeten loslaten. Rika heeft nu alleen nog haar dochter Paula. Onbeschrijfelijk is het leed en het verdriet. Rika wil zoveel mogelijk ondanks haar eigen kwetsbaarheid naar de vieringen komen voor troost en bemoediging van onze Heer en van ons allen. Laten we voor Rika en Paula bidden en praktische steun bieden waar mogelijk is. Ik weet zeker dat ze het meeleven op prijs stelt

15 Zieken Verder denken we ook aan onze zieken. Mw. A. Mul, is heel ongelukkig gevallen en moet nu na een ziekenuisopname zich overgeven aan het revalidatieproces. Gelukkig kan het revalideren thuis gebeuren en is de pijn dragelijk. Het revalidatie-proces vraagt om een groot doorzettingsvermogen en veel geduld. Het proces verloopt tot nog toe heel positief en Atie probeert samen met haar man weer aanwezig te zijn bij de vieringen.we bidden om moed en kracht om het vol te houden samen met haar man. We bidden ook om kracht en volharding voor mw. Nooteboom die LECTOREN Het is een zegen dat we als kerk een beroep kunnen doen op lectoren die particperen in de liturgie bij het verzorgen van de lezingen en voorbeden, het verzorgen van getijdendiensten of diensten van Schrift en Gebed bij afwezigheid van de priester. Zoals u weet hebben we drie lectoren in ons midden: Hilde Romeyn-van Berkel, Gustaaf Snijders en Teun van Dam. Lectoren dagelijks pijn voelt. Ondanks de pijn probeert ze de draad van een dagelijks ritme vast te houden samen met haar man. Zo was ze tijdens de vesperviering en de vismaaltijd van 28 juni in ons midden. Ondanks het gebruik van pijnbestrijdingsmiddelen breekt de pijn er dagelijks doorheen. Zo noemen we elke zondag de namen van hen die lichamelijk of geestelijk een moeilijke periode moeten meemaken of om ons gebed vragen uit dankbaarheid. Schroomt u niet om bij mij of bij een van de kerkbestuursleden te melden wanneer u thuis bezoek wilt ontvangen of om een gebedsintentie wilt vragen. worden door de bisschop benoemd steeds voor een periode van twee jaar. Er kan steeds verlenging worden aangevraagd. Maar de lectoren kunnen ook afzien van verlenging. Het is daarom heel spijtig dat zowel Hilde als Gustaaf om persoonlijke redenen afzien van herbenoeming door de bisschop. Dit betekent dat we twee zeer toegewijde lectoren zullen moeten gaan missen. 15

16 Zowel de aartsbisschop als ik betreuren hun besluit en kunnen niet anders dan hun keuze aanvaarden. Van harte wil ik namens ons allen Hilde en Gustaaf bedanken voor hun jarenlange inzet als lector. Met grote inzet en toewijding hebben ze hun opdracht verricht. Ik denk aan de vele keren van voorgaan in vesperdiensten, diensten van Schrift en Gebed en het verzorgen van de voorbeden tijdens de eucharistievieringen. Wezenlijke taken binnen de geloofsgemeenschap. Ik weet dat ze beiden veel tijd en aandacht gaven aan de voorbereidingen. Ik weet ook dat ze met pijn in het hart tot hun beslissing zijn gekomen. We hopen echter dat we in de toekomst toch op de inzet van Hilde en Gustaaf voor PAROCHIEGESPREK Begin 2014 zijn we begonnen met de maandelijkse parochiegesprekken na de zondagse viering. In deze tijd van veranderingen is het van wezenlijk belang dat we goed met elkaar communiceren. Alle middelen die we tot onze beschikking hebben zijn hiervoor van groot belang: zondagsbrief, nieuwsbrief, parochieblad, website, parochievergaderingen. Maar de geloofsgemeenschap mogen blijven rekenen. Op welke manier dan ook. Na de vakantie willen we op een goede wijze uitdrukking geven aan onze dankbaarheid. Zo is Teun van Dam tijdelijk de enige lector in ons midden. Hij zal zorgdragen voor de noodzakelijke diensten van Schrift en Gebed op 3 augustus en 28 september. In juni heeft onze koster Michael van den Bergh met goed gevolg de tweejarige opleiding van de lectorencursus afgerond. Het kerkbestuur heeft een verzoek gericht aan de aartsbisschop voor benoeming. We verwachten dat op korte termijn de aanstelling van Michael tot lector zal kunnen plaatsvinden. de tijd gaat snel en de activiteiten van de geloofsgemeenschap nemen als maar toe. Het is daarom echt noodzakelijk dat we een keer in de maand een open gesprek met elkaar hebben over het wel en wee van de gemeenschap en met elkaar nieuwe initiatieven handen en voeten kunnen geven. Het is belangrijk dat we niet steeds hoeven uitwijken naar een 16

17 OUDERENMIDDAG Al geruime tijd loop ik met de gedachten rond om ouderenmiddagen te organiseren. Het aantal ouderen in onze parochie is groot. Met grote inspanning proberen verschillende ouderen toch nog op zondag naar de vieringen te komen. Maar dat heeft vaak veel voeten in de aarde: vervoer op maat regelen, taxi s die of veel te vroeg of te laat komen. Andere ouderen geven aan dat de tijd 9.30 uur echt veel te vroeg is. Weer anderen kunnen onmogelijk naar de vieringen komen. Graag zou ik zien dat we op een geschikt moment in de week een andere locatie maar het gesprek in de Ark kunnen houden. Vanwege de viering van 11 uur kan de bijeenkomst tijdens koffie en thee niet langer duren dan tot uur. In de maand september is het parochiegesprek op zondag 14 september. Ik wil iedereen aanmoedigen, parochianen die al lang met ons verbonden zijn en nieuwe parochianen en belangstellenden om met elkaar op te trekken en elkaar te blijven inspireren en open te staan voor elkaars kwaliteiten en ervaringen. De parochiegesprekken zijn zeker ook bedoeld om de verbondenheid met elkaar te verdiepen. ouderenmiddag zouden houden voor ontmoeting, gesprek en bezinning. Tineke van Dam en Betsy Hallie willen graag behulpzaam zijn om deze wens in vervulling te laten gaan. De eerste ontmoetingsmiddag is gepland op donderdag 28 augustus vanaf uur. In de maand augustus ontvangen alle ouderen een uitnodiging voor de bijeenkomst en kan iedereen aangeven in hoeverre men zelfstandig of met noodzakelijke hulp naar de kerk kan komen. 17

18 EUREKAWEKEN Op maandag 18 augustus zullen in het kader van de Eurekaweken de nieuwe studenten in Rotterdam in groepjes bijzondere plekken in Rotterdam gaan bezichtigen. Het is een traditie geworden dat de studenten ook een bezoek brengen aan de Paradijskerk. We zetten graag de deuren open voor deze jonge mensen en met hart en ziel zullen we getuigen waarvoor dit gebedshuis dient. De studenten bezoeken op 18 augustus de kerk van uur. OPEN MONUMENTENDAG In het weekend van 13/14 september is er weer de landelijke Open Monumentendag. Ook de Paradijskerk als rijksmonument zet dan haar deuren weer tijd open voor iedereen die een kijkje wil nemen in ons bijzondere gebedshuis. De kerk is op zaterdag geopend van uur. We hebben hierbij wel de medewerking nodig van vrijwilligers die een gedeelte van de dag aanwezig willen zijn. Bij voldoende aanmelding willen we dit jaar ook bezien of we ook op zondagmiddag vanaf 13 uur geopend kunnen zijn voor bezoekers. Het kerkbestuur zal samen met de PR-groep zorgdragen voor een invulling van de dag/dagen. U kunt zich als vrijwilliger melden bij de koster, Michael van den Bergh. Pastoor Hans de Rie 18

19 Uit de sacristie Weer eens een bericht uit de sacristie. Hoewel we midden in de zomervakantie zitten is er toch veel gebeurd de afgelopen tijd. Nieuw mededelingenbord Op het kerkplein is een nieuw publicatiebord geplaatst waarin de mistijden, concerten en activiteiten worden aangekondigd; Teun en Gerrit bedankt voor jullie werk! Kazuifelset compleet Zoals u wellicht in de vieringen is opgevallen is de kazuifelset compleet gemaakt. Nu hebben we van één stijl vier liturgische kleuren. De kazuifels zijn gemaakt van een lichte stof en zijn makkelijk te onderhouden. Ook past de stijl goed bij het interieur: klassieke, maar eigentijds. Een welkome aanvulling op onze collectie paramenten. Kerk open vanwege vliegramp In juli hebben we de kerkdeuren tweemaal opengezet vanwege de verschrikkelijke vliegramp. Direct de dag na de ramp en op de Dag van Nationale Rouw hebben we wijk- en stadgenoten de gelegenheid gegeven om de stilte te zoeken, een kaars op te steken of een gesprekje aan te gaan. Het was mooi om te zien dat er door tientallen mensen gebruik is gemaakt van deze gelegenheid en dat mensen zelfs naar binnen kwamen om een minuut stilte te houden na het klokluiden. Kerkklokken Over klokken gesproken, in deze zomermaanden herdenken we de naamdagen van onze luidklokken: 29 juni Petrus en Paulus; 10 augustus Laurentius; 22 juli Maria Magdalena en 25 juli Jakobus Maior. Klokken krijgen sinds oudsher een naam, er wordt over hen gesproken alsof het mensen zijn en ze worden ook gedoopt (gewijd) zodat ze toebehoren aan God. In de middeleeuwen geloofde men dat de klokken de duivels en kwade geesten verdrijven (terwijl men overigens in de Azia- 19

20 tische religies gelooft dat klokken en bellen de lucht zuiveren). Klokken hebben dus in de meeste religies een bijzondere functie. Nieuwe vlag Van de rechter klokkentoren even naar de linker toren: op 5 mei (bevrijdingsdag) heeft voor het eerst de nieuwe vlag uitgehangen. De vlaggenstok had al zeker 25 jaar niet meer aan de toren gehangen en de vlag moest ook eens vernieuwd worden; maar inmiddels heeft deze Nederlandse driekleur al een paar keer uitgehangen en is van veraf te zien. Lectorencertificaat Op 21 juni heb ik samen met 10 andere cursisten het certificaat behaald op de lectorencursus. Een nieuw elftal is klaar om de kerk te dienen waar dat nodig is. Het kerkbestuur heeft inmiddels de aartsbisschop gevraagd te benoemen en het wachten is nu dus op de aanstellingsbrief. Ik hoop in de periode augustus/september te kunnen worden geïnstalleerd door pastoor De Rie. Dat betekent voor mij ook wat meer werk vóór de schermen in plaats van achter de schermen. Hulp achter de schermen Achter de schermen word ik overigens heel goed en zorgvuldig bijgestaan door Johanna Glen, waar ik haar zeer dankbaar voor ben. Vakantie! Na de zomer hopen we weer met allerlei activiteiten verder te kunnen gaan, maar voor nu eerst eens even genieten van de vakantie! Michael van den Bergh Koster Paradijserk 20

21 Erik Mozsa, lid van de PR Commissie, vertelt zijn verhaal over de open dag op 28 juni én waarom hij zich thuis voelt in de Oud-Katholieke Paradijskerk. EEN DAG IN HET PARADIJS De Paradijskerk hield op zaterdag 29 juni een open dag van 12 tot 5 voor de wijk, de stad en iedereen. De PR commissie had een programma gemaakt, waarin gastvrijheid en openheid voorop stonden. Onze prachtige kerk mag zich niet verschuilen, maar moet de buitenwereld juist zijn kostbaarheden tonen. Een open kerk is belangrijk, om mensen die geloven - maar ook mensen die niet geloven - in deze moeilijke tijden een plek van rust en meditatie te geven. Een kerk die zijn deuren dichthoudt en onbekend is, is voor niemand aantrekkelijk. De dag was erg geslaagd. Veel mensen kwamen kijken, voerden gesprekken, staken een kaarsje aan in de kerk en lieten zich door de vele sprekers en de mooie muziek inspireren. Andere genoten van de lekkere boterhammen en de soep. Verdraagzaamheid en acceptatie: burgemeester Aboutaleb en aartsbisschop Vercammen dragen de boodschap uit over verdraagzaamheid en acceptatie. Woorden die ons motto van open kerk onderschrijven! Ook onze aartsbisschop Joris Vercammen beklemtoonde met mooie woorden openheid en verbondenheid. De parochie vierde enthousiast, met de steun van vele vrijwilligers, een geweldige en dag! Na afloop was er een druk bezochte pontificale Vespers, waarin de aartsbisschop voorging. Hartelijk dank iedereen voor de hulp. Het is inspirerend en hoopgevend voor de toekomst, wat wij hebben meegemaakt! 21

22 EEN KERK DIE VAN LIEFDE GETUIGT Ongeveer 2 jaar geleden besloot ik me te laten dopen. Voor veel vrienden een onbegrijpelijke stap. Kerken zijn voor hen van eergisteren. Het Christendom geeft na bloedige kruistochten, de inquisitie en misbruik voor hun geen aantrekkingskracht meer. Ja, die dingen zijn er geweest en het misbruikschandaal is nog niet voorbij. Hiervoor mogen we nooit onze ogen voor sluiten. Maar er is voor mij ook een andere kant. Christendom is ook een bron van hoop en liefde zoals ik die wel vind in de bijbelverhalen of in de fantastische schriften van de mysticus Meester Eckhart en de bevrijdingstheologen uit Zuid- Amerika die radicaal voor de verworpenen der aarde durven te kiezen. En dan is er vooraal die rust en die stilte die ik in mijn hectische leven ervaar als ik een kerk binnenstap. Ik word geraakt door iets wat groter is dan ik. Zo kwam ik in de Paradijskerk en ging ik in gesprek. En ik bleef, gefascineerd door die sfeer, de geuren, inspirerende woorden en rituelen. Ik had al het een en ander over de oud-katholieken gelezen. En dat was heel fijn: een kerkgemeenschap, die niemand buitensluit, die gewetensvrijheid en pluralisme omarmt. Een kerk die mensen uitnodigt om mee te doen en naar ze luistert zonder opgeheven wijsvingertje. Een kerk die van liefde getuigt en niet van verdoemenis en angst. Al dat vond en vind ik hier. En bovendien een kleine maar hechte parochie. De paradijskerk is een schitterende plek van rust in de hektiek van een grote stad. Erik Mozsa 22

23 CITYPASTORAAT PARADIJSKERK Citypastor Commissieleden Pastoor J. de Rie Delft Mw. M.C. Vos-Maan, Voorzitter Pastoor H.P. Lippe, namens Ste. Barbara Drs. M. Appelman, financiën Dhr. W. Blacquiere, kerkmusicus Paradijskerk Dhr. T. Van Dam, namens het Kerkbestuur Rekeningnummer NL46ABNA T.n.v. Oud-Katholieke Kerk Nederland t.b.v. Citypastoraat Rotterdam Nacht van de vluchteling Op 29 mei was er een bijzonder Moment van Bezinning naar aanleiding van de Nacht van de Vluchteling in de Paradijskerk. Het was verheugend om met zoveel mensen samen te zijn en ons over te geven aan de bijzondere klanken van het Stabat Mater van Pergolesi. Tijdens het zingen werden beelden getoond van het leven in de vluchtelingenkampen. Afschuwelijke beelden ook van moeders die treuren om de dood van hun kinderen. Zo werd het lijden van Moeder Maria de treurt om de dood van Jezus op een aangrijpende wijze in de actualiteit gebracht. Na het moment in de kerk hebben veel mensen uit de stad en het gehele land een voettocht gemaakt van de Erasmusbrug naar Den Haag. Op deze wijze hoopt men het lot van de vele vluchtelingen uit Syrie onder de blijvende aandacht te brengen. Het is goed dat de kerk haar deuren opent voor dergelijke initiatieven. Ik ben de jongen professionele musici dan ook zeer dankbaar voor het initiatief. Ze heb- 23

24 ben al aangegeven dat ze graag volgend jaar met Nacht van de Vluchteling weer een dergelijk concert willen organiseren De Binnenweg.leeft Op zaterdag 28 juni was het groot feest in en rondom de kerk. Verschillende activiteiten vielen op deze dag op een bijzondere wijze samen: Open Huis van de Paradijskerk en het evenement Nieuwe Binnenweg.leeft! georganiseerd door de ondernemers van de Nieuwe Binnenweg. Het is een zeer geslaagde dag geworden dankzij de inspanning van veel vrijwilligers. Honderden mensen waren te gast in de kerk en op de Nieuwe Binnenweg. En er was voor iedereen wel wat wils: muziek (Wouter Blacquiere en kinderen uit de wijk) toespraken (burgemeester Aboutaleb, aartsbisschop Vercammen en citypastor), getuigenissen van nieuwe parochianen, rondleidingen, lekkere hapjes, soep en drankjes op het plein, infomarkt in gezellig aangeklede marktkraampjes op het plein verzorgd door alle bewoners van de Paradijskerk, welzijnwerkers in de wijk en Krachtvrouwen Oude Westen. Op de Nieuwe Binnenweg was het gezellig druk met mensen die een rondje liepen langs de levende beelden en de acts van straatartiesten. Zo stond er voor het hek van de kerk weer een engel die iedereen vriendelijk groette. Op deze dag hebben we uitdrukking kunnen geven aan de droom van het citypastoraat: kerk en samenleving zijn met elkaar verbonden Oecumene Elke dinsdagmiddag is er van uur Alledagkerk in de Laurenskerk Eenheid in verscheidenheid. Voorgangers uit de diverse citykerken gaan voor in deze meditatieve diensten met lezing, korte overweging, gebed en samenzang. Het voorgangersrooster voor de maanden augustus en september is als volgt: 24

25 5 augustus Ds Bert Kuipers 12 augustus Ds Helene Perfors 19 augustus Pastor Hans de Rie 26 augustus Ds Jan Manni 2 september Geen alledagkerk 9 september Ds Helene Perfors 16 september Pastor Hans de Rie 23 september Ds Rene van Loon 30 september Geen alledagkerk Na het middaggebed is er steeds een orgelconcert op het grote Marcussenorgel. Iedereen is van harte welkom Taize-gebed Veel mensen trekken er in de maanden juli en augustus op uit voor een moment van rust. We hopen dat het een inspirerende tijd zal zijn voor iedereen. Een tijd waarin je op een ontspannen wijze je kunt openen voor nieuwe ervaringen. Van verschillende jongeren weet ik dat ze in deze zomer ook even naar Taize zullen gaan om zich daar met vele andere jongeren geestelijke op te laden. Maar niet iedereen gaat de stad uit. Er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die naar Rotterdam komen. Het jongeren Taize-gebed in de Paradijskerk gaat zoals we ondertussen gewend zijn in de maanden juli en augustus gewoon door. Vanaf september verwachten we dat de jongeren allemaal weer op de voor hen inmiddels vertrouwde plek terug zullen zijn en met elkaar de draad weer zullen oppakken. Ongetwijfeld worden vanaf september weer plannen gemaakt voor de pelgrimage aan het eind van het jaar. Van harte hopen we dat ook nieuwe studenten de weg naar de Paradijskerk zullen gaan vinden. Het jongeren Taize-gebed, waar iedereen welkom is, is iedere vrijdagmiddag van uur. 25

26 Op de eerste vrijdag van de maand (1 augustus en 5 september) wordt het Taize-gebed afgesloten met het gebed bij het kruis. Op de derde vrijdag van de maand (15 augustus en 19 september) is er na het gebed een gezamenlijke maaltijd in de Ark. Iedereen is daarbij van harte welkom! Vaste activiteiten van het citypastoraat in de maanden juli/augustus In de maanden augustus en september zijn er elke week de volgende vaste activiteiten van het citypastoraat in de Paradijskerk: Dinsdagmiddag Woensdagmiddag Vrijdagmiddag Inloopmiddag voor iedereen die even op adem wil komen, een kaarsje wil aansteken, in gebed wil zijn of een afspraak wil maken met de citypastor voor een pastoraal gesprek. Er is op die middag ook altijd koffie of thee voor de liefhebbers. Stiltecentrum. Dan is het echt stil in de kerk. Vanwege de schoolvakanties is er in de maand augustus geen kinderactiviteit van de Stichting Krachtvrouwen. We hopen de kinderen na de schoolvakantie begin september weer gastvrij te kunnen ontvangen in de Ark voor een frisse start Taize-gebed voor en door jongeren (waarbij echter iedereen welkom is). Op de eerste vrijdag (1 augustus en 5 september) wordt het gebed afgesloten met het gebed bij het kruis. Op de derde vrijdag (15 augustus en 19 september) is er na het gebed de maandelijkse maaltijd met el- 26

27 kaar gevolgd door een workshop zang bij voldoende aanwezige jongeren. Zaterdagmiddag Gastvrije kerk De deuren zijn steeds open. Dus schroom niet om gewoon eens langs te lopen en vooral schroom niet om binnen te komen. Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u mij bereiken via mail: of mobiel: citypastor Hans de Rie 27

28 Parochie van de H.H. Johannes de Doper, Maria Magdalena en Laurentius Dam 30, 3111 BD Schiedam schiedam.okkn.nl Pastoraat Can. pastoor Drs L.E. Wijker Bereikbaar maandag tot en met vrijdag bij voorkeur bellen tussen 9.15 en 9.45 uur Kerkbestuur Voorzitter Can. pastoor Drs L.E. Wijker Gebouwen dhr. Kees Zoutendijk Vlaardingen Lid mw. Corrie den Boer Spijkenisse Bankgegevens Rabobank: NL95RABO ING: NL12INGB Lector dhr. Karel Geerlof Delft Secretaris dhr. Jan van der Meer Naaldwijk Penningmeester dhr. Andries Stam Rotterdam Organisten dhr. Andries Stam Rotterdam dhr. Kees Blijdorp Maarn mw. Sabine Geerlof-van de Zande Delft

29 Vieringen in de Parochie Schiedam Zondag 3 augustus 2014, uur - Dienst van Schrift en Gebed Zondag na Pinksteren 13 Lector: Acoliet: Orgel: Koffie: Deurcollecte: dhr. Karel Geerlof mw. Sophia Chan dhr. Andries Stam mw. Corrie den Boer Honoraria Nehemia 9, 15-20: Romeinen 8, 31-39: Matteüs 14, 13-21: dhr. Kees Zoutendijk mw. Sophia Chan Lector Woensdag 6 augustus 2014, uur - Taizéviering Zondag 10 augustus 2014, uur - Eucharistie Gedaanteverandering van de Heer Celebrant: Acolieten: Orgel: Koffie: Deurcollecte: pr. Robin Voorn mw. Sophia Chan +... dhr. Andries Stam mw. Gonnie van der Meer Kerkmuziek Exodus 34, 29-35: 2 Petrus 1, 13-21: Lucas 9, 28-36: dhr. Kees Zoutendijk mw. Sophia Chan Celebrant Zondag 17 augustus 2014, uur - Eucharistie Ontslapen van de H. Maagd Maria Celebrant: Acolieten: Orgel: pr. Hans de Rie dhr. Jan van der Meer en mw. Sophia Chan mw. Sabine Geerlof-van de Zande 29

30 Koffie: Deurcollecte: mw. Corrie den Boer Restauratiefonds Jezus Sirach 24, 7-8 en 10-15: 1 Korintiërs 15, 20-26: Lucas 1, 46-55: dhr. Kees Zoutendijk dhr. Jan van der Meer Celebrant Zondag 24 augustus 2014, uur - Dienst van Schrift en Gebed H. Bartolomeüs, apostel Lector: Acoliet: Orgel: Koffie: Deurcollecte: Deuteronomium 18, 15-18: 1 Korintiërs 4, 9-16: Lucas 22, 24-30: Zondag 31 augustus 2014, uur - Eucharistie Zondag na Pinksteren 17 Celebrant: Acoliet: Orgel: Koffie: Deurcollecte: dhr. Karel Geerlof dhr. Jan van der Meer mw. Sabine Geerlof-van de Zande mw. Gonnie van der Meer Kazuifels mw. Riet van Geenen-Stadtman dhr. Jan van der Meer Lector pr. Hans de Rie nog niet bekend dhr. Kees Blijdorp dhr. Kees Zoutendijk Diaconie Jeremia 7, 23-28: Romeinen 12, 1-8: Matteüs 17, 14-20: dhr. Kees Zoutendijk nog niet bekend Celebrant Woensdag 3 september 2014, uur - Taizéviering 30

31 Zondag 7 september 2014, uur - Eucharistie Geboorte van de H. Maagd Maria Celebrant: Acolieten: Orgel: Koffie: Deurcollecte: pr. Leen Wijker dhr. Jan van der Meer +... dhr. Andries Stam mw. Corrie den Boer Zusterkerken Centraal Europa Micha 5, 1-3: Openbaring 21, 1-7: Lucas 1, 39-45: dhr. Kees Zoutendijk dhr. Jan van der Meer Celebrant Zondag 14 september 2014, uur - Eucharistie Verheffing van het H. Kruis Celebrant: Acolieten: Orgel: Koffie: Deurcollecte: Numeri : Filippenzen 2, 5-11: Johannes 3, 13-17: pr. Paul Brommet mw. Sophia Chan en dhr. Jan van der Meer mw. Sabine Geerlof-van de Zande mw. Gonnie van der Meer Kerkmuziek mw. Riet van Geenen-Stadtman mw. Sophia Chan Celebrant Zondag 21 september 2014, uur - Dienst van Schrift en Gebed H. Matteüs, apostel en evangelist Lector: Acoliet: Orgel: Koffie: Deurcollecte: nog niet bekend dhr. Jan van der Meer dhr. Andries Stam mw. Corrie den Boer Restauratiefonds 31

32 Spreuken 3, 1-6: 2 Timoteüs 3, 14-17: Matteüs 9, 9-13: dhr. Kees Zoutendijk dhr. Jan van der Meer Lector Zondag 28 september 2014, uur - Eucharistie Zondag na Pinksteren 21 Celebrant: Acoliet: Orgel: Koffie: Deurcollecte: pr. Leen Wijker dhr. Jan van der Meer dhr. Kees Blijdorp mw. Gonnie van der Meer Kazuifels Ezechiël 18,1-4 en 25-32: Filippenzen 2, 1-13: Matteüs 21, 28-32: mw. Riet van Geenen-Stadtman dhr. Jan van der Meer Celebrant Woensdag 1 oktober 2014, uur - Taizéviering Zondag 5 oktober 2014, uur - Eucharistie Oogstviering Celebrant: Acoliet: Orgel: Koffie: Deurcollecte: nog niet bekend mw. Sophia Chan dhr. Kees Blijdorp mw. Corrie den Boer Ontwikkelingssamenwerking Deuteronomium 16,13-15: 2 Korintiërs 9, 6-15: Lucas 12, 16-31: mw. Riet van Geenen-Stadtman mw. Sophia Chan Celebrant 32

33 Zondag 12 oktober 2014, uur - Eucharistie Zondag na Pinksteren 23 Celebrant: Acoliet: Orgel: Koffie: Deurcollecte: nog niet bekend dhr. Jan van der Meer dhr. Andries Stam mw. Gonnie van der Meer Kerkmuziek Jesaja 25, 1-9: Filippenzen 3, 17-21: Matteüs 22, 1-14: mw. Riet van Geenen-Stadtman dhr. Jan van der Meer Celebrant Zondag 19 oktober 2014, uur - Eucharistie Zondag na Pinksteren 24 Celebrant: Acoliet: Orgel: Koffie: Deurcollecte: Jesaja 45, 1-7: 1 Tessalonicenzen 1, 1-10: Matteüs 22, 15-22: Zondag 26 oktober 2014, uur - Eucharistie Zondag na Pinksteren 25 Celebrant: Acoliet: Orgel: Koffie: Deurcollecte: nog niet bekend mw. Sophia Chan dhr. Andries Stam mw. Corrie den Boer Restauratiefonds dhr. Kees Zoutendijk mw. Sophia Chan Celebrant nog niet bekend dhr. Jan van der Meer dhr. Andries Stam mw. Gonnie van der Meer Kazuifels Deuteronomium 6, 1-9: 1 Tessalonicenzen 2, 1-8: Matteüs 22, 34-46: mw. Sophia Chan dhr. Jan van der Meer Celebrant 33

34 Verbondenheid In de afgelopen tijd hebben we een nieuw eucharistisch gebed gebruikt. Dit is niet zomaar een eenmansactie van de pastoor. Onze bisschoppen hebben ongeveer een jaar geleden namelijk zes nieuwe eucharistische gebeden goedgekeurd om te gebruiken in de eucharistieviering. Deze nieuwe eucharistische gebeden zijn een aanvulling op de twaalf gebeden in ons kerkboek. De criteria waaraan de nieuwe gebeden moesten voldoen waren kortheid en toegankelijkheid. Dat is naar mijn mening ook gelukt. Het zijn korte krachtige gebeden met beeldend taalgebruik. U zult zich afvragen of de pastoor zelf geen eucharistisch gebed kan schrijven of uit een of ander boek kan gebruiken. Dat heb in het verleden wel gedaan maar dat is eigenlijk niet de bedoeling omdat je dan de verbondenheid met de lokale kerk verbreekt. Daarom worden eucharistische gebeden goedgekeurd door de bisschop. Dit kan overkomen als hiërarchisch maar dat is niet zo bedoeld. Onze parochie is deel van een geheel namelijk van het aartsbisdom Utrecht. Het bisdom is de lokale kerk waarin de bisschop de eenheid van de kerk vertegenwoordigt. Dit komt tot uiting bij o.a. de chrismamis en de priesterwijding, die plaatsvinden in de hoofdkerk van het bisdom, waar de kathedra (zetel) van de bisschop staat, de kathedraal van Utrecht. Alle parochies in ons bisdom gebruiken dezelfde eucharistische gebeden en noemen de naam van onze bisschop. Op deze wijze zijn alle parochies in het bisdom met de bisschop en met elkaar verbonden en zo is het bisdom ook weer verbonden met andere lokale kerken zoals het bisdom Haarlem of buitenlandse bisdommen. In de vakantie kunnen we ook deze verbondenheid ervaren als we in het buitenland naar de kerk gaan. Al wordt de viering in een andere taal gesproken, de structuur van de eucharistie is herkenbaar en daardoor kun je de viering volgen en zo kunnen we ook weer verbonden zijn met onze parochie in Schiedam waar gewoon ook in de zomer de eucharistie gevierd wordt. Door de va- 34

35 kantie komen er minder mensen naar de viering maar gelukkig is iedere week de kerk open, wordt er gevierd en wordt de lofzang van de Heer gaande gehouden. In het begin van het nieuwe seizoen komt deze verbondenheid naar voren. Op 18 september start in Utrecht het internationale Oud-katholiekencongres. Dit congres valt samen met het jubileum van de Unie van Utrecht. De Unie van Utrecht is het verband van de Oud-Katholieke Kerken in de wereld, die in 1889 in het Franse huis in Utrecht is opgericht. De aartsbisschop van Utrecht is president van deze unie. In 1889 kwam de Nederlandse bisschoppen samen met hun Duitse en Zwitserse collega's en stelden de Utrechtse Verklaring op,waarin de gegroeide eenheid werd uitgedrukt. Deze verklaring is de basis van de Unie van Utrecht. Om uitdrukking te geven aan de volledige kerkelijke gemeenschap wordt jaarlijks een bijeenkomst belegd van de Internationaal Bisschoppen Conferentie (IBC), waar aangelegenheden over leer en leven van de kerken worden behandeld en vragen over de relatie met andere kerken. Op zaterdag 20 september wordt dit jubileum herdacht en gevierd in een pontificale viering in de Dom, waar de hele internationale Kerk en bevriende Kerken aanwezig zullen zijn. Zo kunnen we ervaren dat de Kerk groter is dan de parochie, de regio en het bisdom. Iedereen is welkom op het Internationale Oudkatholiekencongres. Het is een belevenis om dit eens mee te maken. Meer informatie vindt u op de website van de landelijke kerk Het aanmeldadres voor het congres is: Mede namens het kerkbestuur wens ik u een hele goede vakantie toe en hoop u allen weer te mogen begroeten in het nieuwe seizoen. Vrede en alle goeds! In verbondheheid, Pastoor Leen Wijker 35

36 VAKANTIEWENS Het is een wat merkwaardig seizoen geweest voor de parochie van afscheid nemen en verwelkomen. Nu komt de tijd om even AFWEZIGHEID PASTOOR Bij afwezigheid van Pastoor Leen Wijker kunt u zich voor dringende WEL EN WEE Op 29 juli zijn Jo en Jan Stam uit Spijkenisse 60 jaar getrouwd. Zij op adem te komen. Ik wens U allen een hele goede, gezellige, warme en ontspannen zomertijd toe Pastoor Leen Wijker pastorale zaken wenden tot het kerkbestuur. zullen dit in september kerkelijk gedenken. Van harte gefeliciteerd! 36

37 God, geeft mij een hart dat vakantie kan nemen, zich even kan losmaken uit het gareel van de zorg en verantwoordelijkheid, dat, los en vrij, de aarde kan proeven en ruiken, en de lucht en het water en de mensen erbij. Geef mij een hart, God, dat, klein al een kind, de verrassing beleeft van elke nieuwe morgen en elke nieuwe horizon, dat zich laat drijven op de wolken en gaat rusten in een ondergaande zon. Geef mij een hart dat nog kan luisteren naar de vogels en kan glimlachen bij de verre geluiden van koeien als de morgen begint. Geef mij een hart, dat nog op uitkijk staat naar vreemde mensen en andere dingen en gelukkig is, om hun anders-zijn. Geef mij een hart dat nog kan spelen, en alles kan vergeten bij een bal in het water of een kind in het zand. Geef mij een hart, God, een open hart en open handen om naar mensen toe te gaan, GEBED VOOR DE VAKANTIE te luisteren naar hun verhalen en te snoepen van hun vriendschap, als de avond valt. Geef mij een hart, dat uitnodigt - als een rustbank in de lommer iedere voorbijganger, iedere mens langs de baan. Geef mij een hart dat zich kan bekeren tot de eenvoud en het geluk om kleine dingen, een hart dat kan bewonderen zonder te bezitten, en kan bidden zonder woorden. Een hart dat doorheen de dingen kan schouwen naar Uw oneindigheid. Geef mij een hart dat vakantie kan nemen zoals Gij, op die zevende dag, toen alles weer goed was, wat Gij hadt gemaakt. En of ik dan in een vliegtuig al stappen of mijn fiets zal gebruiken, of ik de andere kant van de wereld of de andere kant van mijn dorp zal zien, of ik de kracht van mijn lichaam zal meten met de golven, of stil van de zetel naar het bed zal gaan geef mij een hart dat vakantie kan nemen, God, en dan is het feest al begonnen. Uit: in gebed door Manu Verhulst 37

38 ACTIVITEITEN MONUMENTENDAG Op 13 en 14 september is er open monumentendag. Dit jaar zal de kerk op zaterdag en zondag open zijn. Op zaterdag wordt deze open dag om uur afgesloten met het zingen van de vespers. INTERNATIONAAL OUDKATHOLIEKEN CONGRES Van 18 tot en met 21 september vindt het internationale Oudkatholiekencongres plaats. Op de website van de landelijke kerk vindt u verder alle informatie over het programma, de locaties en de kosten. Het thema is Sta op en ga. Er is een uitgebreide keuze aan workshops. Verder is in het programma opgenomen de viering van 125 jaar Unie van Utrecht in de Dom. Daarnaast laat het programma voldoende tijd voor ontmoeting met onze internationale gasten, die wij vanuit de verschillende Europese landen hopen te mogen ontvangen. U kunt zich voor dit congres opgeven tot uiterlijk 1 september CURSUS OVER GELOVEN 7+1 is een cursus die wat van je vraagt: afspraken opzij zetten en tijd investeren. Zeven avonden en nog één afrondingsavond. Een cursus, waarin het je niet wordt voorgekauwd, maar waarin je zelf aan het werk wordt gezet. Geen gepreek, geen mes op de keel; tegelijkertijd lichtvoetig en diepgravend komen acht thema s aan bod, waarbij telkens bekende en minder bekende verhalen uit de bijbel de leidraad zijn. Geloven is altijd anders (over de (on)mogelijkheid om God te ontmoeten) God ervaren door 3000 jaren (waar gaat het eigenlijk om in al die bijbelverhalen?) Jezus ontmoeten (wie was hij en wat kunnen wij daarmee?) Geloven met een kruis (over lijden, sterven en opstanding van Jezus) Inspiratie vinden (over de geest) Stilte zoeken, basis weten (over leren stil worden en bidden) 38

39 Een manier van leven(wat hebben anderen aan dat geloof van mij?) Uitzicht houden (Het leven stopt niet bij de dood) Na een inleiding gaan we aan het werk dat wil zeggen we gaan in gesprek. Over geloof en hoe ermee om te gaan. Over onszelf. We luisteren naar elkaar en proberen licht te laten schijnen op de niet eenvoudige vragen die de bijbelverhalen ons stellen. Geen discussie om de discussie, maar persoonlijke betrokkenheid en inzet. Wanneer : 25 september, 9,16,23,30 oktober, 6 en 13 november, afronding 4 december Locatie : Gemeentekamer Aanvang : uur tot uur Opgave : pastoor Leen Wijker tot uiterlijk 7 september Het minimale aantal deelnemers is 6 en het maximale aantal deelnemers is

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Openingslied: ZJ 115: De nacht loopt ten einde. Begroeting P. Welkom in deze vierde adventsviering. We zijn samengekomen om kracht en bemoediging,

Nadere informatie

Eerste Liefde. Openluchtdienst zondag 21 mei Voorganger: Ds L. Krüger uit Rotterdam

Eerste Liefde. Openluchtdienst zondag 21 mei Voorganger: Ds L. Krüger uit Rotterdam Eerste Liefde Openluchtdienst zondag 21 mei 2017 in samenwerking met de Evangelisatie Commissies van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde kerk te Puttershoek Voorganger: Ds L. Krüger uit Rotterdam Met

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

Liturgische suggesties bij Dichterbij dan je denkt

Liturgische suggesties bij Dichterbij dan je denkt Liturgische suggesties bij Dichterbij dan je denkt Algemeen De voorgestelde liederen zijn gekozen uit het Liedboek van de Kerken (LvdK), uit de bundel Tussentijds (TT) en uit Liederen en Gebeden uit Iona

Nadere informatie

Thema: Vele kleuren maken de regenboog

Thema: Vele kleuren maken de regenboog Zondag 10 september 2017 Startzondag Thema: Vele kleuren maken de regenboog Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 975: 1, 2, 3 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Nadere informatie

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. Juni 2013

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. Juni 2013 Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Juni 2013 Inleidend woord : Open kerk In de loop van de maand (de 22 e ) houden we in Hengelo met een aantal kerken kerkennacht.

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

LIEFDE IS DE BRON. Zangdienst 24 november 2013 Tiende van de Herfst

LIEFDE IS DE BRON. Zangdienst 24 november 2013 Tiende van de Herfst GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN LIEFDE IS DE BRON Zangdienst 24 november 2013 Tiende van de Herfst Ds. Ad van Noord, voorganger Marcel Blekkenhorst, organist Gospelkoor Living Water

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 8 e zondag van de zomer 10 augustus 2014 Dienst van Schrift en Tafel Kleitablet, Zimbabwe, juli 1990 Petrus wordt gered uit de golven Voorganger Ouderling Diaken Organist

Nadere informatie

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis)

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Intredelied: nr. 530: Zo vriendelijk en veilig als het licht, strofen 1, 2 en 3. Begroeting en openingswoord P. Broeders en

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Juli 2011 Johannes 15,1 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. De wijnstok is een struik die heel wat verzorging

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst 533: 1 a, 2, 3, 4, 5, 6 Lied voor de

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN

RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN Drie-en-dertigste zondag door het jaar, 13 november 2016 Nederlandse vertaling: NRL, 2015

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A)

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A) Eucharistieviering van 7 september 2014 23ste zondag door het jaar (A) Openingslied: ZJ 527: Bekleedt u met de nieuwe mens. Begroeting en inleiding P. De genade van God, de liefde van zijn Zoon, Jezus

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 Welkom en inleiding 1 Goede mensen, van harte welkom in deze gebedsviering naar aanleiding van het feest van Allerheiligen en Allerzielen.

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 3 Pinksteren 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pinksteren 2014 3

Jaargang 64. Nummer 3 Pinksteren 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pinksteren 2014 3 Jaargang 64 Nummer 3 Pinksteren 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we tweede zondag van de Advent. Advent is een tijd

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden WELKOM! Per 1 januari 2015 Emmaus, West Willibrord, Maaspoort San Salvator, Orthen Waarom zijn we hier bij elkaar? Vanwege onze opdracht als gedoopten: Staand

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Voorganger Organist : ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst een lichtje

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN

AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN Gebedsviering juni 2017 AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN LIED: LICHT DAT ONS AANSTOOT IN DE MORGEN ZJ 825 In ons midden kunnen we verschillende kaarsjes plaatsen, in de vorm van een kruis. Bij het zingen

Nadere informatie

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden?

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? Naam: Datum: at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? W Evaluatie 1. Jezus heeft een droom van een wereld In de Bergrede noemt Jezus een aantal mensen op die bouwen aan het Rijk van God. Geef drie voorbeelden

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016 Eucharistieviering m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort Vijfde zondag van Pasen 24 april 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Uitnodiging tot de communie Jezus Christus zelf

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog!

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog! Zondag 3 juli 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wolter Broekema Ouderling van dienst: Sandra Dubbink Organist: Henk de Gooijer Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries FreeXS Orgelspel

Nadere informatie

Oogstdankdienst voor jong en oud(-er)

Oogstdankdienst voor jong en oud(-er) Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 8 e zondag van de Herfst 10 november 2013 Oogstdankdienst voor jong en oud(-er) voorganger: ds. Bob Wijnbergen ouderling: Riek Klumpers diaken: Hennie Canrinus en

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Lezingen voor het jaar 2017

Lezingen voor het jaar 2017 Lezingen voor het jaar 2017 De lezingen (1 ste lezing en Evangelielezing) zoals die in de Eucharistievieringen worden gelezen, kunnen ook zelf thuis door de parochianen worden opgezocht in de Bijbel. Dit

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Hemelse Boodschappen Wilt u dit boekje in de kerk laten liggen? Na de vierde zondag van Advent kunt u het mee naar huis nemen.

Hemelse Boodschappen Wilt u dit boekje in de kerk laten liggen? Na de vierde zondag van Advent kunt u het mee naar huis nemen. Boekje om te gebruiken in de diensten van de Protestantse Gemeente Heino tijdens de zondagen van Advent 2015 Hemelse Boodschappen Wilt u dit boekje in de kerk laten liggen? Na de vierde zondag van Advent

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN Jona wordt in zee geworpen. Uit: De Kijkbijbel Kees de Kort In deze dienst zal de heilige doop bediend worden aan Jonas, zoon van Joost en Denise Vervoorn Zondag 3 september

Nadere informatie

Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In deze viering zullen parochianen Do en Kees de Haart een zegen ontvangen ter gelegenheid

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ík zal u rust geven! Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Het Leven kiezen en ontvangen!

Het Leven kiezen en ontvangen! Protestantse Gemeente Biddinghuizen - 19 mei 2013 PINKSTEREN Thema: Het Leven kiezen en ontvangen! Dienst van belijdenis van geloof en de H. doop Belijdenis van geloof zal worden gedaan door: Arnold Buitenga,

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Welkom in de Menorah Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Voorganger Ouderling v. dienst Organist Lectrice : Ds. A.H. Boschma : mw. A. Bouma : dhr. H. Dorsman : mw. A. Bouma

Nadere informatie

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda Organist: Kees Nottrot Pianist: Peter Wagenaar Afkondigingen Zingen van een psalm 122: 1 en

Nadere informatie

Stille week 2014 levend water

Stille week 2014 levend water Stille week 2014 levend water Stille week 2014 Dit jaar is er voor de stille week gekozen voor het thema water. De verbeelding in het midden van de kerk laat dit duidelijk zien. Iedere dag van de stille

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

Liturgieboekje voor De Witte Donderdag Goede Vrijdag Stille Zaterdag 2017

Liturgieboekje voor De Witte Donderdag Goede Vrijdag Stille Zaterdag 2017 1 Ga met ons God, de lange weg van onmacht en verdriet naar kracht en opstanding. Ga met ons die weg die over sterven heen naar onaantastbaar leven voert. Duld onze vragen. Erken ons verdriet. Verzacht

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Ontmoetingskerk Heerde. Zondag Voleinding. 26 november uur

Ontmoetingskerk Heerde. Zondag Voleinding. 26 november uur Ontmoetingskerk Heerde Zondag Voleinding 26 november 2017 10.00 uur Voorganger: ds. Hanneke Diermanse Orgel: Theo van der Wal Koster: Anneke de Vries Beamist: Bart Heres Lector: Henriet Broeder OM TE BEGINNEN

Nadere informatie

Gem : ZAL ER VOOR ONS ZIJN. Voorg.: Jezus die ons voorgaat, de Heilige Geest die onze reisgenoot is,

Gem : ZAL ER VOOR ONS ZIJN. Voorg.: Jezus die ons voorgaat, de Heilige Geest die onze reisgenoot is, ORGELSPEL en LIED: NLB 536 2. De schepping die voor ons gesloten was ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. O zoon van David, wees met ons bewogen, het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 4. Gij onderhoudt

Nadere informatie

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken In kerk aula Uitvaart Orde I Gebedsdienst Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken bemoediging Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

Ik heb het niet zo op mist. Het maakt ons wereldje klein. Het is gevaarlijk omdat je geen zicht hebt, niet verder dan wat voor ogen is..

Ik heb het niet zo op mist. Het maakt ons wereldje klein. Het is gevaarlijk omdat je geen zicht hebt, niet verder dan wat voor ogen is.. Themadienst: Waar zijn onze doden? Laatste zondag kerkelijk jaar 27 november 2011 Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 12-19 Zingen: gezang 300: 1,2 Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 20-28 Zingen: gezang 300:

Nadere informatie

Ds. Corrie Pronk van de Protestantse gemeente Boornbergum Kortehemmen

Ds. Corrie Pronk van de Protestantse gemeente Boornbergum Kortehemmen Thema en lezingen voor de Laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondagen van Advent en voor Kerstmorgen. SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN: LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR 26 NOVEMBER 2017 Thema: Een open deur:

Nadere informatie

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Om 11.45 u. zingt het koor kerstliederen. Openingslied: Puer Natus. Begroeting en inleiding Welkom in deze vreugdevolle nacht, van de kou

Nadere informatie

KERK EN SCHOLENDIENST 22 mei 2016 in de tuin van Het Wooldhuis. Opnieuw beginnen

KERK EN SCHOLENDIENST 22 mei 2016 in de tuin van Het Wooldhuis. Opnieuw beginnen KERK EN SCHOLENDIENST 22 mei 2016 in de tuin van Het Wooldhuis Opnieuw beginnen voorganger: ds. Hans van Solkema i.s.m. de Linde, de Springplank en de Gouden Emmer begeleiding: Ons Genoegen ONTMOETEN welkom

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 18 mei 2014, themadienst Grenzen Over Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie