Jaargang 64. Nummer 2 Pasen In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3"

Transcriptie

1 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel: H.H. Johannes de Doper, Maria Magdelena en Laurentius T Huis te Poort Schiedam Can. pastoor Drs L.E. Wijker Dam 30, 3111 BD Schiedam Adressenadministratie: Zie redactie-adres Penningmeester De Brug: Dhr. T.van Dam Capelle /d IJssel De Brug Oud-Katholiek Mededelingenblad ING Bank IBAN NL02 INGB In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen PARADIJSPAROCHIE 4 Kerkdiensten en lezersrooster 5 Agenda Paradijskerk 6 Uit de Paradijsparochie 7 CITYPASTORAAT 13 Vaste Activiteiten 17 PAROCHIE SCHIEDAM 18 Kerkdiensten Schiedam 19 De Dam 23 Verschijningsdata redactiesluiting verschijnt Pinksteren 28 apr 16 mei Zomer 30 juni 18 juli Herfst 1 sept 19 sept Advent/kerst 10 nov 28 nov Vasten 19 jan febr Pasen 9 mrt 27 mrt De Brug Oud-Katholiek Mededelingenblad ING Bank: IBAN NL02 INGB Capelle a/d IJssel (010)

2 De plechtigheid van Pasen Er vindt een kleine intocht plaats vanuit de voorhof van de kerk, de deur kiert langzaam open. Voorzichtig schrijdt de stoet voorop de misdienaren dragend het licht van Pasen. Wanneer de nieuwe paaskaars op de stander is geplaatst klinkt door de stille ruimte: De Heer is waarlijk opgestaan! Ons halleluja juicht! Vanuit het koor zingt nu de cantorij het lied van Licht en Vrede, beginnen we verheugd met Hem het nieuw verlichte leven. 2

3 Pasen 2014 Verhalen voor onderweg De Veertigdagentijd vordert al snel, we zitten er midden in. Over ruim 2 weken begint de Goede Week al, het uitzicht op het Paasfeest gloort. De Veertigdagentijd, of vastentijd geeft ons vele mogelijkheden om de dingen te overdenken, ons leven te bezien. Na een tijd van onderweg zijn, een tijd van bezinning, van inkeer, soberheid en ja ook van vasten, zien wij uit naar het hoogfeest van Pasen, het feest van de verrijzenis van de Heer. Hebben wij allemaal voldoende moed kunnen vatten en zijn wij tot rust gekomen, om een nieuw levensritme op te pakken. Dit natuurlijk ingegeven door de inspiratie die is opgedaan in de Veertigdagentijd. Ik bedoel hier het levensritme dat bepaald werd door de zeven dagen per week en dit zeven maal. Dit in de betekenis: van volheid. En in die volheid kunnen wij het kerkelijke hoogfeest van Pasen gaan vieren, de verrijzenis van onze Heer. Let wel, de Paastijd eindigt niet op het Paasfeest zelf. Nee, de tijdskring loopt nog door naar Hemelvaart en het Pinksterfeest. Anders gezegd, het levensritme opgedaan in de vastentijd, mogen we ook nog tot ver over het Paasfeest heen, vasthouden. De landelijke Oud-Katholieke kerk geeft jaarlijks speciaal voor de vastentijd, een boekje uit met teksten waaraan wij veel kunnen ontlenen. 40 dagen in 2014; vragen, vechten & verlangen. Gedachten en gebeden voor de vasten, voor elke dag een sprekende tekst met kleine meditatie en dito gebed. Bij een werkelijk inleven en opnemen hiervan, zullen wij zeker ons er rekenschap van geven dat veel zaken in ons leven, anders kunnen dan wel anders zullen moeten. We kunnen met dit boekje met elkaar op weg gaan, ja tot ver na Pasen. Wat zullen we allemaal tegenkomen? Hoe houden we het allemaal vol? Misschien helpt het ons, als we de oude Bijbelverhalen toch maar blijven lezen. Maar ook de nieuwe verhalen die zich in ons leven aandienen, het leven van toen en nu dragen zoveel kostbaarheden in zich, dat het zelfs na een vastentijd een prachtige en goed doorleefde tijd kan worden. Een tijd met de opgestane Heer. En bedenk: Ook Veertigdagen onderweg of 1000 mijlen beginnen beide met één enkele stap. Lector Gustaaf Snijders 3

4 Paradijsparochie Kerkbestuur Pastoor De heer drs. J. de Rie, Delft Tel: Voorzitter De heer T. van Dam, Capelle a/d IJssel Tel: Secretaris De heer dr. M.J. Blaauw, Rotterdam Tel: Penningmeester De heer G.C. van Eldijk, Rotterdam Tel: Lid De heer A. de Jong, Rotterdam Tel: VERHUUR KERK EN ONTMOETINGSRUIMTE DE ARK : De heer G.C. van Eldijk, tel: Lectoren Dhr T. van Dam, tel Dhr. G. Snijders, tel: Mw. H.W. Romeijn-van Berkel, tel: Organist Wouter Blacquière, tel Koster Michael van den Bergh, tel De Ark tel Bank gegevens Oud Kath Gem v/d H H Petrus en Paulus, Capelle a/d IJssel NL53 INGB Oud Kath Gem v/d H H Petrus en Paulus Activiteiten Capelle a/d IJssel NL92 INGB

5 Kerkdiensten en lezersrooster Paradijskerk Zo 30 mrt Zo 6 apr BEGIN ZOMERTIJD klok 1 uur vooruit 9.30 uur Eucharistieviering, 4 e zondag Veertigdagentijd Laetare, verheugt u. Mw. Snijders-Rombout 1 Samuël 16, 1-3 (4-9) Dhr. Van Eldijk Efeziërs 5, 8-14 Celebrant: pastoorde Rie Johannes 9, 1-13 (14-25) uur Eucharistieviering, 5 e zondag Veertigdagentijd zondag Judica, verschaf mij recht. Dhr. De Vries Ezechiël 37, 1-3 (4-10) Mw. Romeijn-van Berkel Romeinen 8, 8-11 Celebrant: past. mw. Kolkman Johannes 11,1-4 ( Zo 13 apr uur Eucharistieviering. Palmzondag Intocht van de Heer in Jeruzalem. Begin Goede Week. Zie gewijzigde aanvangstijd Do 17 apr uur Eucharistieviering. Viering van Witte Donderdag. Dhr. Van den Bergh Exodus 12, 1-14 Dhr. Budiono 1 Korintiërs 11, Celebrant: pastoor De Rie Johannes 13, 1-15 Vr 18 apr uur Gebedsdienst met kruisverering. Goede Vrijdag. Dhr. Snijders Jesaja 52, 13-53, 12 Dhr. Appelman Exodus 12, Celebrant: pastoor De Rie Johannes 18, 1-19,42 Za 19 apr uur Paaswake. Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Zo 20 apr 9.30 uur Eucharistieviering Hoogfeest van Pasen. Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Mw. Glen-de Wit Exodus 14, 9-14 Dhr. Van Eldijk Kolossenzen 3, 1-4 Celebrant: pastoor De Rie Johannes 20, 1-18 Zo 27 apr 9.30 uur Eucharistieviering 2e zondag van Pasen Beloken Pasen Mw. Mollema Genesis 8, 6-16 Mw. Snijders-Rombout 1 Petrus 1, 3-9 Celebrant: pastoor De Rie Johannes 20,

6 Zo. 04 mei 9.30 uur Eucharistieviering, 3e zondag van Pasen Zondag Jubilate. Mw. Van der Heijden-Heere Jesaja 43, 1 (2-8), 9-12 Dhr. Van Dam 1 Petrus 1, Celebrant: pastoor De Rie Johannes 21, 1-14 Zo. 11 mei 9.30 uur Eucharistieviering, 4e zondag van Pasen, zondag van de goede Herder. Dhr. De Vries Nehemia 9, 6-15 Mw. Romeijn-van Berkel 1 Petrus 2, Celebrant: pastoor De Rie Johannes 10, 1-10 Agenda Paradijskerk Elke zaterdagmiddag van uur GASTVRIJE KERK, voor bezinning, stilte en gebed. Elke dinsdagmiddag van uur inloopmiddag OP VERHAAL KOMEN. Elke woensdag uur STILTE CENTRUM. Elke Vrijdag uur: Taizé viering. MAART Zo 23 Di 25 Vr 28 Zo uur Kinder- en Tienerkerk uur Parochiegesprek uur Vastenmaaltijd & Eucharistie uur Concert I am Oak (Rotown) 9.30 uur Kinder- en Tienerkerk APRIL Di uur Vastenmaaltijd & Completen/Lectio Divina Za uur Motel Mozaïque Zo uur Kinder- en Tienerkerk Di uur Vastenmaaltijd & Completen/Lectio Divina Za uur Palmpaasstokken maken (kinderen) Zo uur Palmzondag Ma 14 Za 19 Goede week: Kerk Openstelling (Zie programma pag. 14/15 in deze Brug) Wo uur Chrismamis Utrecht Do uur Witte Donderdag 6

7 Vr 18 Za 19 Ma 21 Za 26 Zo 27 MEI Di 6 Di 6 Zo 11 Di 13 Zo 18 Di 20 Za 31 JUNI Di 10 Za uur Viering van de Kruisweg uur Gebedsviering met Kruisverering uur Paaswake uur O.K. Volleybaldag IJmuiden uur Koningsdag: Rommelmarkt-Open Kerk uur Parochiegesprek uur Maaltijd & Completen uur Kennismakingsavond 9.30 uur Tienerkerk uur Kennismakingsavond 9.30 uur Kinderkerk uur Kennismakingsavond uur Orgelconcert Paradijselijke muziek uur Leerhuisavond O.K.-congres uur Impulsdag/Open dag UIT DE PARADIJSPAROCHIE Uit het Kerkbestuur Omzien naar elkaar We beginnen deze rubriek met het verheugende nieuws dat op dinsdag 11 februari de kerkelijke huwelijksinzegening heeft plaats gevonden van Gerrit van Eldijk en Jannette Bekelaar. De plechtigheid hebben we in de avond gevierd tijdens een gebedsdienst. We wensen hen Gods zegen voor hun leven met elkaar. Tijdens de receptie in de Ark werden we verrast door liederen van het koor waarin Gerrit en Jannette beiden hun stem laten klinken. Op zaterdag 22 februari heeft in familiekring de kleine Jonathan Henk Kruik het Sacrament van de H. Doop ontvangen. Jonathan is geboren op en is de zoon van Daisy Janine Maria Kruik. Helaas hebben de artsen bij Jonathan suikerziekte geconstateerd. Dit betekent dat Jonathan nu al in zijn jonge leven te maken krijgt met medicatie en een strenge begeleiding m.b.t. de voeding. We wensen moeder Daisy heel veel sterkte in de begeleiding van de zieke Jonathan. Ik weet dat er lieve mensen om hen heen zijn die hen steunen en bijstaan. Er is goed nieuws te melden over de ge- 7

8 zondheidstoestand van mw. Gerda Welling. Ze is ontslagen uit het verpleeghuis Antonius IJsselmonde en probeert nu de draad van haar leven weer voorzichtig op te pakken. Ook Gerda wordt omringd door lieve mensen die haar in het oog houden en hand en spandiensten voor haar verrichten. Regelmatig bezoek ik haar om de H. Communie met haar te vieren. Ze hoopt echter weer in een vaste regelmaat naar de vieringen in de Paradijskerk te komen. We danken onze Heer voor het voorspoedige herstel dat Gerda geschonken is. Onze gedachten zijn ook bij dhr. en mw. Fiering-Tunzi. Ze zetten alles op alles om een balans te vinden m.b.t. de ziekte van zowel mw. als dhr. Fiering. Er komt veel op hen af: afspraken met specialisten, thuiszorg, therapeuten etc. Ook zij hebben veel steun van trouwe mantelzorgers die hen steunen en bijstaan. We denken aan hen en bidden om verlichting en kracht om het vol te houden. Verder moeten we helaas melden dat de gezondheidstoestand van mw. Nooteboom, nog te wensen over laat. Ze blijft maar last houden van pijn. Toch proberen ze het ritme van hun sociale leven vast te houden en te doen wat in hun vermogen ligt. Ook hen wensen we Gods zegen en we bidden voor hen om kracht om het vol te houden. We ontvingen het bericht dat onze oud-pastoor Frans van Sark een operatie zal moeten ondergaan. We wensen hem heel veel sterkte en bidden dat de operatie zal mogen slagen. Het is goed om hem ter bemoediging een kaartje te sturen. Zo noemen we elke zondag de namen van hen die lichamelijk of geestelijk een moeilijke periode moeten meemaken of om ons gebed vragen uit dankbaarheid. Schroomt u niet om bij mij of bij een van de kerkbestuursleden te melden wanneer u thuis bezoek wilt ontvangen of om een gebedsintentie wilt vragen. Parochiegesprek We hebben nu twee keer na de zondagse viering een parochiegesprek gehouden in de Ark. Verschillende onderwerpen komen dan spontaan aan de orde: afronding restauratie, kerkbalans, zondagsbrief, vastenactie 2014, kinderkerk, tienerclub, PR, liturgie en alles wat er leeft aan vragen of opmerkingen. De tijd van uur vliegt om. Toch willen we het niet te lang maken. Er dient ook voldoende ruimte te zijn voor ontmoeting. Het initiatief is heel goed ontvangen en na elke bijeenkomst zijn er wel mensen geïnteresseerd om mee te werken bij de uitvoering van activiteiten. We willen graag de gesprekken voortzetten en hopen dat degenen die we gemist hebben ook mee kunnen en willen doen. De volgende parochiegesprekken zijn op de zondagen 23 maart en 27 april. 8

9 Doop Tijdens de Paaswake zal Ralph van Mazyk het Sacrament van de H. Doop ontvangen. We bidden voor hem in deze Veertigdagentijd om Gods zegen op zijn weg naar de doop. We heten hem van harte welkom in onze geloofsgemeenschap en hopen dat ook hij met zijn gaven en talenten dienstbaar wil zijn voor kerk en samenleving. Kennismakingsavonden Het is verheugend dat we elke zondag zoveel gasten in onze vieringen kunnen begroeten. Van verschillende gasten ontvang ik positieve reacties over de vieringen. Anderen denken er ernstig over na om toe te treden, gedoopt of gevormd te worden. Graag wil ik daarom kennismakingsavonden c.q. een oriëntatiecursus organiseren over wat ons als christenen bezielt en hoe we dit in onze Oud-katholieke Kerk vorm en inhoud willen geven in onze moderne tijd en verbonden met de Rotterdamse samenleving. Schroomt u niet om de stap te zetten en u aan te melden. U kunt me na de vieringen altijd hierover aanspreken of mij bellen of mailen: De data zijn: dinsdag 6 mei, dinsdag 13 mei en dinsdag 27 mei om uur. Leerhuisavond Zoals u in de vorige Brug hebt kunnen lezen is er van 18 tot en met 20 september 2014 in Utrecht het Internationaal Oud-Katholieken Congres. Het thema van het Congres is: Sta op en ga! Een boeiend thema n.a.v. het verhaal van de ontmoeting van de Ethiopiër met Filippus (Handelingen 8). Er is een brochure verschenen over het thema. Graag willen we een leerhuisavond organiseren over het thema op dinsdag 10 juni om 20 uur. Schrijf de datum alvast in uw agenda en geef u spontaan op. Op de website van de landelijke kerk (okkn.nl ) kunt u al veel te weten komen over het thema en over de activiteiten van het Congres. Impulsdag/ Open Dag De PR-groep heeft een voorstel gedaan aan het Kerkbestuur om een Impulsdag/ Open Dag te organiseren. Het Kerkbestuur heeft het initiatief omarmd en de PR-groep ruimte geven om het plan uit te werken. Het doel van de dag is om de verbondenheid met buurt en stad uit te drukken. We willen ons als kerk presenteren op inhoudelijke en creatieve wijze. We hopen op deze wijze de verbondenheid met de vele netwerken die we in de afgelopen jaren 9

10 hebben opgebouwd te versterken en veel mensen uit de buurt en de stad te bereiken om te getuigen van onze hoop en onze missie. Uiteraard hopen we dat we dit feest met de hele parochie kunnen vieren. De dag is gepland op zaterdag 28 juni van uur. Houdt u deze datum dus vrij in uw agenda! Regionieuws Op zondagmiddag 16 februari was ik aanwezig bij de afscheidsviering van pastoor Wietse van der Velde te Den Haag. In een volle kerk nam hij afscheid van de parochie die hij zoveel jaren met veel liefde heeft kunnen dienen. Afscheid nemen is loslaten en dat is altijd een moeilijk proces. Dat doe je niet even. Dat vraagt om zorgvuldigheid en aandacht. De parochie van Den Haag is dankbaar voor de vele goede jaren met elkaar. Pastoor Wietse van der Velde neemt in Hilversum het herdersstokje over van pastoor Leen Wijker die het proces van loslaten heeft meegemaakt in zijn geliefde parochie Hilversum. Pastoor Leen Wijker zal zowel pastoor zijn van de parochie Den Haag als de parochie Schiedam. Ondertussen is hij tijdelijk neergestreken in de pastorie van Schiedam totdat de pastorie in Den Haag in orde is gemaakt. De datum van zijn installatie in Schiedam is gepland op zondag 6 april. De installatiedatum in Den Haag is op dit moment nog niet bekend. We wensen onze collega s van harte een inspirerende start in hun nieuwe parochies. Op woensdag 12 maart hadden we ons eerste regiopastoresoverleg in de nieuwe samenstelling. We hopen met elkaar een nieuwe impuls te geven aan de samenwerking tussen de parochies in onze regio. Iedere parochie heeft zijn eigen kleur en gewoontes. Iedere parochie is zich bewust van zijn sterke en zwakke punten. We zijn echter geroepen om daar waar mogelijk met elkaar samen te werken, elkaar aan te vullen en te versterken. Pastoor Hans de Rie Onderhoud kerkcomplex Verwarming De nieuwe thermostaten voor de verwarming zijn geplaatst en een storing door een lekke warmtewisselaar is opgelost. De vervanging van de warmtewisselaar viel onder de garantie van de fabrikant. Het inregelen van de verwarming is zo goed als rond. Veel factoren spelen een rol bij de opwarmtijd. Het vraagt tijd en aandacht om dit goed in te stellen. 10

11 Glazen portaal Het glazen portaal is gereed. Er zijn voor rekening van de leverancier nieuwe deuren geplaatst, omdat de eerder geplaatste deuren niet goed waren ingemeten. Dakgoten Vanwege houtrot moeten de dakgoten gerenoveerd worden. Onze architect Lakerveld heeft de situatie onderzocht en maakt een rapport. Aan de hand van dit rapport zal het kerkbestuur offertes aanvragen. Pastorie Op diverse plaatsen zijn scheuren in de muren van de pastorie te zien. In de afgelopen 10 jaar zijn er diverse metingen verricht i.v.m. het verzakken, maar dit blijkt mee te vallen. Het kerkbestuur heeft op advies van de architect besloten eerst een funderingsonderzoek te laten doen. Daarna wordt verder bekeken wat er aan de muren en het dak gedaan moet worden. Teun van Dam Koningsdag op zaterdag 26 april Dit jaar willen we op Koningsdag (zaterdag 26 april) weer een verkoop/ bazaar op het kerkplein van onze Paradijskerk organiseren. Hierbij stellen we ook de kerk open voor publiek, waar men een kaarsje kan opsteken of orgelmuziek beluisteren. We verkopen drank en koeken in de Ark. Onze belangrijkste doelstelling is de verkoopopbrengst voor de parochie, maar ook een goede/leuke presentatie van onze parochie is belangrijk. Hiervoor zijn uiteraard veel vrijwilligers nodig, zowel voor de verkoop op het plein als om bezoekers welkom te heten in kerk en Ark. Zoals altijd belooft dit een gezellige dag te worden voor alle deelnemers. Wilt u hieraan meewerken? Graag! Meldt u dan bij mij na de dienst P.S. Spullen voor de verkoop hebben we dit jaar niet nodig, omdat er nog genoeg staat van vorige jaren. John Romeijn Tieners en kinderen Op de zondagen in de veertigdagentijd is er elke week iets te doen voor zowel de tieners als de kinderen. Voor de tieners is er een vastenproject en 11

12 elke zondag werken zij hier aan. Zij maken een paastafel over het lijden van Jezus. De tafel staat in de Ark en de parochianen en bezoekers kunnen na elke zondagse viering zien wat er die ochtend door de tieners is gedaan. Op vrijdagavond 7 maart was er tienerclub met lectio divina. We begonnen met een maaltijd, vanwege de vastentijd zonder vlees. Een beetje anders dan anders dus. Het hapje vooraf was vegetarisch, al was dat niet te proeven en het hoofdgerecht, 2 soorten vegetarische rijst, moesten we met stokjes eten. Nou dat viel niet mee. Ook het toetje was eenvoudig: yoghurt zonder suiker. Maar samen eten bindt en het was dan ook weer heel gezellig. Na het eten werd gesproken over het bijbelverhaal van de volgende zondag, de verzoeking in de woestijn. Een moeilijk verhaal wat bij de tieners nogal wat vragen opriep. Maar de pastoor wist het op een eenvoudige en duidelijke manier uit te leggen. Op zondag 9 maart waren er zoveel jongeren en kinderen naar de kerk gekomen, dat we twee groepen konden maken. Terwijl de tieners aan hun project werkten, luisterden de kinderen naar het bijbelverhaal van die zondag. Voor hen is er een vastenproject waarvan de opbrengst bestemd is voor waterputten in Oeganda. Met een zelfgeknutselde waterput-spaarpot werd tijdens het koffiedrinken in de Ark direct al geld opgehaald voor dit goede doel. Op zaterdag 12 april gaan we om uur weer palmpasenstokken maken in de Ark. En op zondag zullen we die, met een palmtakje dat we in de viering van de pastoor zullen ontvangen, weer gezamenlijk wegbrengen. Kijkt u voor het laatste nieuws hierover, op de website. Tineke van Dam 12

13 CITYPASTORAAT PARADIJSKERK Citypastor: past. drs. J. de Rie, Delft, ; Commissieleden: mw. drs. M.C. Vos-Maan, voorzitter past. drs. H.P. Lippe, namens Ste. Barbara drs. M. Appelman, financiën dhr. W. Blacquiére, kerkmusicus Paradijskerk drs. A. Budiono, public relations dhr. T. Van Dam, namens het kerkbestuur Rekeningnummer: NL46 ABNA Oud-Katholieke Kerk Nederland t.b.v. Citypastoraat Rotterdam Commissie Ons gewaardeerde commissielid Lie Budiono heeft te kennen gegeven om ontheven te worden van zijn lidmaatschap van de commissie. We betreuren zijn besluit. Lie heeft met zijn gaven en talenten zich ingezet voor de PR van het Citypastoraat. Een moeilijke taak. We zijn dankbaar voor zijn toewijding voor het citypastoraat en wensen hem Gods zegen toe bij de taken die hij binnen de parochie vervult. De commissie beraadt zich hoe we de noodzakelijke PR-taken voor het citypastoraat nu verder handen en voeten zullen kunnen geven. Jongeren Taizé-gebed in de Paradijskerk Elke vrijdagmiddag is er om uur het Taizé-gebed in de kerk verzorgd door de jongeren. Het is bijzonder dat deze activiteit nu al weer drie jaar plaatsvindt. Er wordt geen vrijdag overgeslagen. Zelfs in de vakantieperiodes gaat het gebed gewoon door. Ik ben zeer onder de indruk van de inzet en toewijding van de jongeren. De jongeren verdienen onze volle steun en aandacht. Zo hebben ze het plan opgepakt om in de Goede Week van maandag t/m woensdag om uur Taizégebeden te verzorgen. Vanaf Witte Donderdag tot Paasmorgen staat de kerk open voor het Taizégebed, gesprek, stilte, muziek en gezamenlijke maaltijden. Ze doen verder mee met de liturgische vieringen op deze dagen van de Oud-Katholieke Parochie van de HH. Petrus en Paulus en de Johannesparochie, locatie St. Joseph. Het programma richt zich op de leeftijd jaar. De gebeden zijn voor iedereen toegankelijk. 13

14 Je kunt meedoen met het hele programma of alleen naar de gebeden komen. Een ochtend, middag of een hele dag meedoen. Om een beetje te kunnen inschatten hoeveel mensen er wanneer meedoen is het handig om je op te geven. Voor de gebeden is dit natuurlijk niet nodig. Aanmelding kan via: o.v.v. je naam en wanneer je meedoet. Programma Goede Week Maandag 14 april Kerk open van uur uur Taizégebed Dinsdag 15 april Kerk open van uur uur Taizégebed uur Completen Woensdag 16 april Kerk open van uur uur Taizégebed Witte Donderdag 17 april Kerk open van en van uur uur Taizégebed uur Maaltijd uur Eucharistieviering uur Stille tijd in de kerk Goede Vrijdag 18 april Kerk open van uur en van uur 8.30 uur Taizé ochtendgebed 9.30 uur Uitzending The Passion vanuit Groningen van 17/4 bekijken. Met nagesprek uur Taizé middaggebed uur Lunch uur Zangworkshop uur Viering van de Kruisweg uur Taizégebed uur Maaltijd 14

15 19.30 uur Gebedsdienst met Kruisverering uur Stille tijd in de kerk Stille Zaterdag 19 april Kerk open van , van uur en van uur 8.30 uur Taizé ochtendgebed 9.30 uur Meditatie door pastor Hans de Rie, gevolgd door gesprek of stilte uur Taizé middaggebed uur Lunch uur Het spel van je leven: een ontdekkingstocht die nooit eindigt uur Taizégebed uur Maaltijd uur Viering van Paaswake Paasochtend 20 april Kerk open van 7.30 uur uur 8.00 uur Taizé ochtendgebed 8.30 uur Taizé ochtendgebed 8.30 uur Paasontbijt (Taizégroep en parochianen) 9.30 uur Eucharistieviering (OK) uur Eucharistieviering (RK) Tussendoor is er ruimte voor stilte/bezinning in de kerk of gesprek. In de maand mei is het weer het vertrouwde ritme met op de derde vrijdag (16 mei) de maandelijkse gezamenlijke maaltijd na het gebed. Na de maaltijd is er de zangworkshop in de kerk. Steun de jongeren en doe mee met het zingend bidden! Eenzaamheid in de stad Op donderdagavond 6 maart waren we voor de eerste keer met verschillende vertegenwoordigers van de diverse geloofsgemeenschappen in Rotterdam- West bij elkaar voor bezinning op het thema: Sociaal Isolement/ Eenzaamheid in de stad met de onderliggende vraag: wat kunnen we als kerken gezamenlijk doen aan dit probleem? Op deze eerste avond hebben we met elkaar het probleem afgetast en ervaringen met elkaar in alle openheid kunnen delen. Er wordt zeer zeker al veel door vrijwilligers uit de kerken ondernomen. Door de diverse georganiseerde en spontane activiteiten kunnen we zo een bepaalde groep bereiken. Zo zijn er bezoekgroepen aan 15

16 ouderen en groepsactiviteiten. Maar de knellende vraag blijft; hoe bereiken we mensen in de wijk die verbitterd zijn geraakt, hun huis bijna niet meer uitkomen en de deur vaak ook op slot laten voor bezoek? We hebben afgesproken om met elkaar in contact te blijven en naast het contact met elkaar ook naar verbindingen te zoeken met andere professionals in de wijk. We houden u graag op de hoogte. Voedselbank Nieuwe Binnenweg In het Oude Westen heb ik met name contact opgebouwd met het uitdeelpunt wat gevestigd is in een bijgebouw van het Evangelisch Centrum Europoort. Elke vrijdagmorgen zijn daar trouwe vrijwilligers druk bezig om de aanwezige voorraad onder een grote groep van ongeveer 100 wooneenheden te verdelen. Naast deze vaste groep die in aanmerking komt voor het voedsel van de Voedselbank is er een groeiende groep mensen die niet officieel op de lijst staan en hopen dat ook zij iets mee naar huis kunnen nemen. Helaas is de voorraad beperkt. En verschillende mensen in grote zorgen zag ik met legen tassen weer vertrekken. Deze aanblik raakt me intens en maakt me weer bewust dat de Voedselbank onze ondersteuning hard nodig heeft. Het is daarom goed dat we blijvend aan het werk van de Voedselbank blijven denken en bijvoorbeeld elke week bij het boodschappen doen iets reserveren juist voor de mensen in onze wijk die dagelijks geconfronteerd worden met gebrek aan het alledaagse. Er is op dit moment gebrek aan schoonmaakartikelen, maar ook aan lang houdbaar beleg. Maar ook voedsel in blik is van harte welkom. Breng dus elke zondag maar wat mee. Ik zal ervoor zorgen dat de artikelen dan elke vrijdagmorgen bij het uitdeelpunt zullen zijn. Oecumene Elke dinsdagmiddag is er van uur Alledagkerk in de Laurenskerk Eenheid in verscheidenheid. Voorgangers uit de diverse citykerken gaan voor in deze meditatieve diensten met lezing, korte overweging, gebed en samenzang. Het voorgangersrooster voor de maand april is als volgt: 1 april: ds. René van Loon; 8 april: pastor Hans de Rie; 15 april: ds. Niels de Jong; 22 april: Geen Alledagkerk; 29 april: ds. Jan Manni. Het diensten rooster voor de maand mei is op dit moment nog niet bekend. Na het middaggebed op dinsdagmiddag is er steeds een orgelconcert op het grote Marcussenorgel. Iedereen is van harte welkom. 16

17 Koningsdag Op zaterdag 26 april is het voor de eerste keer dat we Koningsdag zullen gaan vieren. Zoals u weet is er elk jaar een groot feest op de Nieuwe Binnenweg dankzij de inzet van de ondernemersvereniging Nieuwe Binnenweg en met ondersteuning van de Gemeente Rotterdam. Ook het citypastoraat dat lid is van deze vereniging doet weer van harte mee met de activiteiten. Zo zal er weer een ontbijt worden georganiseerd voor alle bewoners van de wijk, waarbij de bewoners van de verpleeghuizen Antonius en Leeuwenhoek zeker niet worden vergeten. Ook zal de straat autovrij zijn zodat er alle ruimte is voor standjes van de wijkbewoners. Ook op het kerkplein zal er een rommelmarkt zijn. De kerk is op deze feestdag geopend van uur. Het is altijd heel bijzonder voor jong en oud om in een gemoedelijke sfeer het feest in en rondom de kerk mee te vieren. Kom dus op 26 april naar de Nieuwe Binnenweg! Vaste activiteiten van het citypastoraat In de maand april zijn er de volgende vaste activiteiten van het citypastoraat in de Paradijskerk: - elke dinsdagmiddag is er tussen uur Inloopmiddag voor iedereen die even op adem wil komen, een kaarsje wil aansteken, in gebed wil zijn of een afspraak wil maken met citypastor voor pastoraal gesprek. Er is op die middag ook altijd koffie of thee voor de liefhebbers; - elke woensdagmiddag van uur is er Stiltecentrum. Dan is het echt stil in de kerk. In de Ark is er van uur de kinderactiviteit van Stichting Krachtvrouwen; - elke vrijdagmiddag van uur het Taizé-gebed voor en door jongeren (waarbij echter iedereen welkom is); op de eerste vrijdag (4 april en 2 mei) wordt het gebed afgesloten met het gebed bij het kruis ; op de derde vrijdag (25 april en 16 mei) is er na het gebed de maandelijkse maaltijd gevolgd door een workshop zang - elke zaterdagmiddag is er van uur Gastvrije kerk. Voor de Goede Week (13-20 april) is er een aangepast programma. Zie hiervoor de gegevens onder Programma Goede Week. De deuren zijn steeds open. Dus schroom niet om gewoon even binnen te lopen. Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u mij bereiken via mail: of mobiel: Citypastor Hans de Rie 17

18 Parochie van de H.H. Johannes de Doper, Maria Magdalena en Laurentius Dam 30, 3111 BD Schiedam schiedam.okkn.nl Pastoraat Can. pastoor Drs L.E. Wijker Dam 30, 3111 BD Schiedam Bereikbaar maandag tot en met vrijdag bij voorkeur bellen tussen 9.15 en 9.45 uur Kerkbestuur Voorzitter Can. pastoor Drs L.E. Wijker Gebouwen dhr. Kees Zoutendijk Vlaardingen Lid mw. Corrie den Boer Spijkenisse Secretaris dhr. Jan van der Meer Naaldwijk Penningmeester dhr. Andries Stam Rotterdam Bankgegevens Rabobank: NL95 RABO ING: NL12 INGB Lector dhr. Karel Geerlof Delft Organisten dhr. Andries Stam Rotterdam dhr. Kees Blijdorp Maarn mw. Sabine Geerlof-van de Zande Delft

19 Vieringen in de Parochie Schiedam Zondag 30 maart 2014, uur - Eucharistie Vierde zondag van de Veertigdagentijd Met medewerking van een gelegenheidskoor Celebrant: Acoliet: Orgel: Koffie: Deurcollecte: 1 Samuël 16, 1 3 (4 9) 10 13: Efeziërs 5, 8 14: Johannes 9, 1 13 (14 25) 26 39: pr. Klaas Jan Homan dhr. Jan van der Meer dhr. Kees Blijdorp mw. Gonnie van der Meer Vastenoffer mw. Sophia Chan dhr. Jan van der Meer Celebrant Woensdag 2 april 2014, uur - Taizéviering Zondag 6 april 2014, uur (!) - Eucharistie Vijfde zondag van de Veertigdagentijd Installatie van Pr. Leen Wijker als pastoor van de parochie Schiedam Celebranten: Acolieten: Orgel: Koffie: Deurcollecte: Ezechiël 37, 1 3 (4 10) 11 14: Romeinen 8, 8 11: Johannes 11, 1 4 (5 16) 17 44: de aartsbisschop van Utrecht mgr. dr. Joris A.O.L. Vercammen en pr. Leen Wijker dhr. Govert Verstappen en dhr. Gert van Koppen dhr. Andries Stam mw. Corrie den Boer Vastenoffer mw. Sophia Chan dhr. Govert Verstappen Celebrant Zondag 13 april 2014, uur - Eucharistie Palmzondag - Begin van de Goede Week Celebrant: Acoliet: Orgel: Koffie: Deurcollecte: pr. Klaas Jan Homan dhr. Jan van der Meer mw. Sabine Geerlof-van de Zande mw. Gonnie van der Meer Vastenoffer Jesaja 50, 4 7: Filippenzen 2, 5 11: Matteüs 26, 1 27, 66: mw. Riet van Geenen-Stadtman dhr. Jan van der Meer Celebrant + 2 andere lezers 19

20 Donderdag 17 april 2014, uur - Eucharistie Witte Donderdag Celebrant: Acolieten: Orgel: Koffie: Deurcollecte: Exodus 12, 1 4: 1 Korintiërs 11, 23 32: Johannes 13, 1 15: pr. Leen Wijker dhr. Govert Verstappen en dhr. Gert van Koppen dhr. Andries Stam (geen koffie) (geen deurcollecte) dhr. Kees Zoutendijk dhr. Govert Verstappen Celebrant Vrijdag 18 april 2014, uur - Eucharistie Goede Vrijdag Celebrant: Acoliet: Orgel: Koffie: Deurcollecte: Jesaja 52,13 53,12: Exodus 12, 21 28: Johannes 18, 1 19, 42: pr. Leen Wijker dhr. Govert Verstappen dhr. Andries Stam (geen koffie) (geen deurcollecte) mw. Riet van Geenen-Stadtman dhr. Govert Verstappen Celebrant Zaterdag 19 april 2014, uur - Eucharistie Eerste zondag van Pasen - Paaswake Celebrant: Acolieten: Orgel: Koffie: Deurcollecte: Lezingen tijdens de paaswake: Romeinen 6, 3 11: Matteüs 28, 1 10: pr. Klaas Jan Homan dhr. Jan van der Meer en dhr. Gert van Koppen dhr. Kees Blijdorp dhr. Kees Zoutendijk Restauratiefonds diverse lezers dhr. Jan van der Meer Celebrant 20

PAASWAKE VIERING Protestantse Gemeente Beverwijk 26 MAART 2016, uur Grote Kerk

PAASWAKE VIERING Protestantse Gemeente Beverwijk 26 MAART 2016, uur Grote Kerk PAASWAKE VIERING Protestantse Gemeente Beverwijk 26 MAART 2016, 20.30 uur Grote Kerk Voorganger: Ds. Dick van Arkel Ouderling: Jan Kramer Diaken: Jaap Bubberman Geluid: Dries van Duinen Organist: Ton Veltkamp

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL

PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk! Wij wensen iedereen die is gekomen een gezegend Paasfeest toe. Wij vieren deze Paasmorgen het Heilig

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Openingslied: ZJ 713: God is de Herder. Begroeting P. Wij mogen ons gedragen weten door God, behoeder van alle leven,

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 3 Pinksteren 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pinksteren 2014 3

Jaargang 64. Nummer 3 Pinksteren 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pinksteren 2014 3 Jaargang 64 Nummer 3 Pinksteren 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422

Nadere informatie

Doop van Joep Johan Anne Zwaanswijk zoon van Dolf en Deborah Zwaanswijk-den Boer

Doop van Joep Johan Anne Zwaanswijk zoon van Dolf en Deborah Zwaanswijk-den Boer DUINZICHTKERK zondag 3 november 2013 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds. C. van Duinen; ouderling van dienst: V. Ebbink; diaken van dienst: S.J.A.M. van Gend; organist Gert Boersma. Doop

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016 Eucharistieviering m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort Vijfde zondag van Pasen 24 april 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Uitnodiging tot de communie Jezus Christus zelf

Nadere informatie

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. Juni 2013

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. Juni 2013 Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Juni 2013 Inleidend woord : Open kerk In de loop van de maand (de 22 e ) houden we in Hengelo met een aantal kerken kerkennacht.

Nadere informatie

Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven

Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven Zondag 28 september 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van Jezus. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist:

Nadere informatie

Jaargang 63. Nummer 2 Pasen 2013. In dit nummer Gedicht 4 Hoofdartikel: Overgave 5

Jaargang 63. Nummer 2 Pasen 2013. In dit nummer Gedicht 4 Hoofdartikel: Overgave 5 Jaargang 63 Nummer 2 Pasen 2013 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Tel: 015-2159459/06-22424422

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ík zal u rust geven! Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

Eucharistie vieren. Dankzegging

Eucharistie vieren. Dankzegging Eucharistie Eucharistie vieren viering van de eucharistie is in de Kerk van levensbelang. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) noemt de viering van het EDe sacrament van de eucharistie bron en hoogtepunt

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Plechtigheden Goede Week en Pasen

Plechtigheden Goede Week en Pasen Plechtigheden Goede Week en Pasen 1 april Palmzondag 10.00 uur Hoogmis Jezus wordt feestelijk onthaald in Jeruzalem. Wij vieren de Eucharistie met palmwijding en processie en nodigen jong en oud hierbij

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT

PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk! Wij wensen iedereen die is gekomen een gezegend Paasfeest toe. Wij vieren deze Paasmorgen het Heilig Avondmaal

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

NUMMER 4 ZOMER 2014 JAARGANG 64. IN DIT NUMMER 'De brug naar de toekomst' 1 Nieuw Parochieblad 'Het Paradijs' Voor u en door u 3

NUMMER 4 ZOMER 2014 JAARGANG 64. IN DIT NUMMER 'De brug naar de toekomst' 1 Nieuw Parochieblad 'Het Paradijs' Voor u en door u 3 JAARGANG 64 NUMMER 4 ZOMER 2014 Colofon Redactieadres: PR-Commissie Paradijskerk hennyalidakooi@gmail.com H.H. Petrus en Paulus 'Het Paradijs' Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie 06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Bemoediging en gebed van toenadering:

Bemoediging en gebed van toenadering: VREDESKAPEL zondag 6 oktober 2013 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds. C. van Duinen; ouderling van dienst V. van Bijlert ; diaken van dienst Th. Smit; organist Roelfien Folkersma. M.m.v.

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Stille week 2014 levend water

Stille week 2014 levend water Stille week 2014 levend water Stille week 2014 Dit jaar is er voor de stille week gekozen voor het thema water. De verbeelding in het midden van de kerk laat dit duidelijk zien. Iedere dag van de stille

Nadere informatie

STILLE ZATERDAG - PAASWAKE. 4 april uur

STILLE ZATERDAG - PAASWAKE. 4 april uur STILLE ZATERDAG - PAASWAKE 4 april 2015 21.30 uur Feest- en gedenkdagen beginnen in de bijbel op de avond. Zo zijn ook wij al in de nacht bij elkaar om te vieren dat het Paasfeest begint. Het LICHT van

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we tweede zondag van de Advent. Advent is een tijd

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 VIERING VAN DE HEILIGE DOOP IN DE SINT MICHAËLKERK OPENING Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 Begroeting

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Altaar en lezenaar. Ontmoeting met de Heer

Altaar en lezenaar. Ontmoeting met de Heer Altaar en lezenaar Ontmoeting met de Heer Eucharistie en Woord EHet altaar is het hart van een kerkgebouw. Het woord altaar komt van het Latijnse woord altare. Dat betekent hoogte. Op deze goed zichtbare

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn.

De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Protestantse Gemeente Biddinghuizen Witte Donderdag 17 april 2014 Thema: De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema 1 Op WITTE DONDERDAG,

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken In kerk aula Uitvaart Orde I Gebedsdienst Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken bemoediging Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt

Nadere informatie

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen Met medewerking van - Voorganger: Ds. Richtsje Abma - de Oosterlichtband onder leiding van Willem Boersma - Hans Koster, Bianca Posthumus, Martijn Bakker, Ronella van der Torre, Ilse van der Torre - Ouderling:

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Refrein: Wij zingen hosanna de koning ter eer; Gezegend die komt in de naam van de Heer.

Refrein: Wij zingen hosanna de koning ter eer; Gezegend die komt in de naam van de Heer. 1 Teksten Palmzondag (Deze teksten zijn in stroken geknipt en worden op de desbetreffende tafels gelegd.) GvL 525 (t. H.Beex/m. Fl.van der Putt) Toen Jezus naar zijn stede ging Toen Jezus naar zijn stede

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN DUINZICHTKERK - STARTZONDAG zondag 21 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Van harte welkom in de Duinzichtkerk op startzondag. De activiteiten rond deze

Nadere informatie

Belijdenisdienst Pinksteren. Feest van de Geest!

Belijdenisdienst Pinksteren. Feest van de Geest! Liturgie zondag 4 juni 2017 Belijdenisdienst Pinksteren Feest van de Geest! Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Tijn Bouw met medewerking van True Colors Welkom en mededelingen- ouderling van

Nadere informatie

week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD

week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD De ochtend is nog pril, de zon gaat op in pastelkleuren als Maria van Magdala doet wat haar hart haar ingeeft: de

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse De opgestane Heer, de Eerste dag Paasmorgen Feest van de opstanding van de Heer Zondag 31 maart 2013 - de klokken luiden - ontmoeting - orgelspel - de kaarsen worden

Nadere informatie

Pinksteren Hemelvaart en Pinksteren * Beate Heinen

Pinksteren Hemelvaart en Pinksteren * Beate Heinen Pinksteren 2017 Hemelvaart en Pinksteren * Beate Heinen Goede Herderkerk * 4 juni 2017 m.m.v. de Protestantse Cantorij o.l.v. Theo Strik Nico Fierloos, orgel * ds. Huub Smeets, voorganger Voor de dienst:

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Jezus als de goede herder. Fresco begin derde eeuw, catacombe van Callixtus.

Nadere informatie

Dienst te Buurse op de tweede zondag van de advent. 7 december doopdienst

Dienst te Buurse op de tweede zondag van de advent. 7 december doopdienst Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Dienst te Buurse op de tweede zondag van de advent 7 december 2014 doopdienst voorganger: ds. N.J. Pronk organist: René van Dijken ouderling: mevr. J. de Greef

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 9 maart 2014, 1 e zondag in de 40-dagentijd, medewerking van De Lofstem uit Lemele Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Voorganger: ds. Kees Benard Organist:

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen voorganger : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten orgel : Kees van den Berg 2 De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, de Heer en van de heilige Geest. Onze hulp is de Naam van de Heer,

Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, de Heer en van de heilige Geest. Onze hulp is de Naam van de Heer, Eucharistieviering Hemelvaart van de Heer 25 mei 2017 Oudkatholieke parochie van de h. Georgius, Amersfoort OPENINGSLIED Gezang 655, 1-5 INLEIDING Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus,

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 9 december

DUINZICHTKERK zondag 9 december Advent 2012 DUINZICHTKERK zondag 9 december PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling van dienst: G. Wubs diaken van dienst: H.J. Laméris; organist: Gert

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Door Zijn verrijzenis is het kruis teken van hoop. Paasspecial. Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus

Door Zijn verrijzenis is het kruis teken van hoop. Paasspecial. Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Door Zijn verrijzenis is het kruis teken van hoop Paasspecial 2017 Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Haastrecht Schoonhoven We vieren Pasen: Christus is verrezen! Wanneer staan we daar bij

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Geachte en dierbare medewerkers in het pastoraat,

Geachte en dierbare medewerkers in het pastoraat, BISSCHOPPELIJKE BRIEF HET VIEREN VAN HET PAASTRIDUUM EN DE ZONDAGSE EUCHARISTIE IN ONZE PAROCHIE Geachte en dierbare medewerkers in het pastoraat, De viering van de heilige eucharistie is het hart van

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Veertigdagentijd Met open handen

Veertigdagentijd Met open handen Veertigdagentijd Met open handen De kinderen reizen dit jaar met de trein, zeven zondagen lang. De kaartjes worden geknipt en daar gaan we. Waarheen? Eigenlijk is dat niet eens zo belangrijk. Veel belangrijker

Nadere informatie

Kaarsen en ramen Licht van de Heer

Kaarsen en ramen Licht van de Heer Kaarsen en ramen Licht van de Heer Er branden kaarsen op het altaar. Lichtende kaarsen begeleiden het evangelie dat wordt voorgelezen. Licht der wereld De belangrijkste kaars is de paaskaars. Veel mensen

Nadere informatie

Dankdag. Orde van dienst voor de viering van. 4 november 2012 Vredevorstkerk te Beverwijk

Dankdag. Orde van dienst voor de viering van. 4 november 2012 Vredevorstkerk te Beverwijk Orde van dienst voor de viering van Dankdag 4 november 2012 Vredevorstkerk te Beverwijk Voorganger: Ds. Stephan Kurtzahn Ouderling: Annie v.d. Stel Organist: Kees Brinkman Aangetrokken door Gods Liefde

Nadere informatie

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal?

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wanneer herdenken we de kruisiging en dood van Jezus? Welke liturgische

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Kinderen in het midden Het weerbericht van Pieter of Petra Zonneschijn. Projectlied bij weggaan en kinderen naar nevendienst (Mel.

Kinderen in het midden Het weerbericht van Pieter of Petra Zonneschijn. Projectlied bij weggaan en kinderen naar nevendienst (Mel. Orde van dienst iedere zondag: Welkom Eerste lied Bemoediging en groet Aansteken van de kaarsen en kaarsenlied Lied 598 Als alles duister is Kyriegebed Gebed van de zondag Kinderen in het midden Het weerbericht

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Bemoediging en drempelgebed Orgelspel Aansteken van de kaarsen Lichtlied Het engelenlied-3 Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Moment van stilte Bemoediging en drempelgebed V onze hulp is in

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 8 e zondag van de zomer 10 augustus 2014 Dienst van Schrift en Tafel Kleitablet, Zimbabwe, juli 1990 Petrus wordt gered uit de golven Voorganger Ouderling Diaken Organist

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Om 11.45 u. zingt het koor kerstliederen. Openingslied: Puer Natus. Begroeting en inleiding Welkom in deze vreugdevolle nacht, van de kou

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Openingslied: ZJ 115: De nacht loopt ten einde. Begroeting P. Welkom in deze vierde adventsviering. We zijn samengekomen om kracht en bemoediging,

Nadere informatie

Viering Heilig Avondmaal

Viering Heilig Avondmaal DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst: G. van Straalen; diaken van dienst: S. van Gend; organist: Gert Boersma, m.m.v. de cantorij Tweede zondag

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Maandag : 26 december 2016 Aanvang : 10.00 uur Voorganger : Ds. Aart Mak

Nadere informatie

DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout

DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst: V. van Bijlert; diaken van dienst: H.J. Laméris; organist: Gert Boersma Vierde zondag van de Advent

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Stilstaan bij het graf

Stilstaan bij het graf Dhr. Cor van Vliet, voorganger Gerlo Schutte, lector Gerrit Blekkenhorst, orgel Cantorij o.l.v. Gyöngyi Kovács STILLE ZATERDAG Stilstaan bij het graf Ter overweging We zijn hier om te bidden en te zingen

Nadere informatie

Wij belijden één geloof en één Heer ; zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één!

Wij belijden één geloof en één Heer ; zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één! Pinksterfeest Zondag 4 juni 2017 Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen, dropp len vallen

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST Zondag 8 november 2015, 9.30 uur. Kerkelijk Centrum Het Anker. Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: Ds. J.A.

ORDE VAN DIENST Zondag 8 november 2015, 9.30 uur. Kerkelijk Centrum Het Anker. Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: Ds. J.A. ORDE VAN DIENST Zondag 8 november 2015, 9.30 uur. Kerkelijk Centrum Het Anker. Viering Heilig Avondmaal Voorganger: Ds. J.A. Antonides De Paaskaars brandt Lied voor de dienst: 577 geheel Welkom, afkondigingen.

Nadere informatie

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten Het sacrament van Het vormsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie