Jaargang 64. Nummer 2 Pasen In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3"

Transcriptie

1 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel: H.H. Johannes de Doper, Maria Magdelena en Laurentius T Huis te Poort Schiedam Can. pastoor Drs L.E. Wijker Dam 30, 3111 BD Schiedam Adressenadministratie: Zie redactie-adres Penningmeester De Brug: Dhr. T.van Dam Capelle /d IJssel De Brug Oud-Katholiek Mededelingenblad ING Bank IBAN NL02 INGB In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen PARADIJSPAROCHIE 4 Kerkdiensten en lezersrooster 5 Agenda Paradijskerk 6 Uit de Paradijsparochie 7 CITYPASTORAAT 13 Vaste Activiteiten 17 PAROCHIE SCHIEDAM 18 Kerkdiensten Schiedam 19 De Dam 23 Verschijningsdata redactiesluiting verschijnt Pinksteren 28 apr 16 mei Zomer 30 juni 18 juli Herfst 1 sept 19 sept Advent/kerst 10 nov 28 nov Vasten 19 jan febr Pasen 9 mrt 27 mrt De Brug Oud-Katholiek Mededelingenblad ING Bank: IBAN NL02 INGB Capelle a/d IJssel (010)

2 De plechtigheid van Pasen Er vindt een kleine intocht plaats vanuit de voorhof van de kerk, de deur kiert langzaam open. Voorzichtig schrijdt de stoet voorop de misdienaren dragend het licht van Pasen. Wanneer de nieuwe paaskaars op de stander is geplaatst klinkt door de stille ruimte: De Heer is waarlijk opgestaan! Ons halleluja juicht! Vanuit het koor zingt nu de cantorij het lied van Licht en Vrede, beginnen we verheugd met Hem het nieuw verlichte leven. 2

3 Pasen 2014 Verhalen voor onderweg De Veertigdagentijd vordert al snel, we zitten er midden in. Over ruim 2 weken begint de Goede Week al, het uitzicht op het Paasfeest gloort. De Veertigdagentijd, of vastentijd geeft ons vele mogelijkheden om de dingen te overdenken, ons leven te bezien. Na een tijd van onderweg zijn, een tijd van bezinning, van inkeer, soberheid en ja ook van vasten, zien wij uit naar het hoogfeest van Pasen, het feest van de verrijzenis van de Heer. Hebben wij allemaal voldoende moed kunnen vatten en zijn wij tot rust gekomen, om een nieuw levensritme op te pakken. Dit natuurlijk ingegeven door de inspiratie die is opgedaan in de Veertigdagentijd. Ik bedoel hier het levensritme dat bepaald werd door de zeven dagen per week en dit zeven maal. Dit in de betekenis: van volheid. En in die volheid kunnen wij het kerkelijke hoogfeest van Pasen gaan vieren, de verrijzenis van onze Heer. Let wel, de Paastijd eindigt niet op het Paasfeest zelf. Nee, de tijdskring loopt nog door naar Hemelvaart en het Pinksterfeest. Anders gezegd, het levensritme opgedaan in de vastentijd, mogen we ook nog tot ver over het Paasfeest heen, vasthouden. De landelijke Oud-Katholieke kerk geeft jaarlijks speciaal voor de vastentijd, een boekje uit met teksten waaraan wij veel kunnen ontlenen. 40 dagen in 2014; vragen, vechten & verlangen. Gedachten en gebeden voor de vasten, voor elke dag een sprekende tekst met kleine meditatie en dito gebed. Bij een werkelijk inleven en opnemen hiervan, zullen wij zeker ons er rekenschap van geven dat veel zaken in ons leven, anders kunnen dan wel anders zullen moeten. We kunnen met dit boekje met elkaar op weg gaan, ja tot ver na Pasen. Wat zullen we allemaal tegenkomen? Hoe houden we het allemaal vol? Misschien helpt het ons, als we de oude Bijbelverhalen toch maar blijven lezen. Maar ook de nieuwe verhalen die zich in ons leven aandienen, het leven van toen en nu dragen zoveel kostbaarheden in zich, dat het zelfs na een vastentijd een prachtige en goed doorleefde tijd kan worden. Een tijd met de opgestane Heer. En bedenk: Ook Veertigdagen onderweg of 1000 mijlen beginnen beide met één enkele stap. Lector Gustaaf Snijders 3

4 Paradijsparochie Kerkbestuur Pastoor De heer drs. J. de Rie, Delft Tel: Voorzitter De heer T. van Dam, Capelle a/d IJssel Tel: Secretaris De heer dr. M.J. Blaauw, Rotterdam Tel: Penningmeester De heer G.C. van Eldijk, Rotterdam Tel: Lid De heer A. de Jong, Rotterdam Tel: VERHUUR KERK EN ONTMOETINGSRUIMTE DE ARK : De heer G.C. van Eldijk, tel: Lectoren Dhr T. van Dam, tel Dhr. G. Snijders, tel: Mw. H.W. Romeijn-van Berkel, tel: Organist Wouter Blacquière, tel Koster Michael van den Bergh, tel De Ark tel Bank gegevens Oud Kath Gem v/d H H Petrus en Paulus, Capelle a/d IJssel NL53 INGB Oud Kath Gem v/d H H Petrus en Paulus Activiteiten Capelle a/d IJssel NL92 INGB

5 Kerkdiensten en lezersrooster Paradijskerk Zo 30 mrt Zo 6 apr BEGIN ZOMERTIJD klok 1 uur vooruit 9.30 uur Eucharistieviering, 4 e zondag Veertigdagentijd Laetare, verheugt u. Mw. Snijders-Rombout 1 Samuël 16, 1-3 (4-9) Dhr. Van Eldijk Efeziërs 5, 8-14 Celebrant: pastoorde Rie Johannes 9, 1-13 (14-25) uur Eucharistieviering, 5 e zondag Veertigdagentijd zondag Judica, verschaf mij recht. Dhr. De Vries Ezechiël 37, 1-3 (4-10) Mw. Romeijn-van Berkel Romeinen 8, 8-11 Celebrant: past. mw. Kolkman Johannes 11,1-4 ( Zo 13 apr uur Eucharistieviering. Palmzondag Intocht van de Heer in Jeruzalem. Begin Goede Week. Zie gewijzigde aanvangstijd Do 17 apr uur Eucharistieviering. Viering van Witte Donderdag. Dhr. Van den Bergh Exodus 12, 1-14 Dhr. Budiono 1 Korintiërs 11, Celebrant: pastoor De Rie Johannes 13, 1-15 Vr 18 apr uur Gebedsdienst met kruisverering. Goede Vrijdag. Dhr. Snijders Jesaja 52, 13-53, 12 Dhr. Appelman Exodus 12, Celebrant: pastoor De Rie Johannes 18, 1-19,42 Za 19 apr uur Paaswake. Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Zo 20 apr 9.30 uur Eucharistieviering Hoogfeest van Pasen. Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Mw. Glen-de Wit Exodus 14, 9-14 Dhr. Van Eldijk Kolossenzen 3, 1-4 Celebrant: pastoor De Rie Johannes 20, 1-18 Zo 27 apr 9.30 uur Eucharistieviering 2e zondag van Pasen Beloken Pasen Mw. Mollema Genesis 8, 6-16 Mw. Snijders-Rombout 1 Petrus 1, 3-9 Celebrant: pastoor De Rie Johannes 20,

6 Zo. 04 mei 9.30 uur Eucharistieviering, 3e zondag van Pasen Zondag Jubilate. Mw. Van der Heijden-Heere Jesaja 43, 1 (2-8), 9-12 Dhr. Van Dam 1 Petrus 1, Celebrant: pastoor De Rie Johannes 21, 1-14 Zo. 11 mei 9.30 uur Eucharistieviering, 4e zondag van Pasen, zondag van de goede Herder. Dhr. De Vries Nehemia 9, 6-15 Mw. Romeijn-van Berkel 1 Petrus 2, Celebrant: pastoor De Rie Johannes 10, 1-10 Agenda Paradijskerk Elke zaterdagmiddag van uur GASTVRIJE KERK, voor bezinning, stilte en gebed. Elke dinsdagmiddag van uur inloopmiddag OP VERHAAL KOMEN. Elke woensdag uur STILTE CENTRUM. Elke Vrijdag uur: Taizé viering. MAART Zo 23 Di 25 Vr 28 Zo uur Kinder- en Tienerkerk uur Parochiegesprek uur Vastenmaaltijd & Eucharistie uur Concert I am Oak (Rotown) 9.30 uur Kinder- en Tienerkerk APRIL Di uur Vastenmaaltijd & Completen/Lectio Divina Za uur Motel Mozaïque Zo uur Kinder- en Tienerkerk Di uur Vastenmaaltijd & Completen/Lectio Divina Za uur Palmpaasstokken maken (kinderen) Zo uur Palmzondag Ma 14 Za 19 Goede week: Kerk Openstelling (Zie programma pag. 14/15 in deze Brug) Wo uur Chrismamis Utrecht Do uur Witte Donderdag 6

7 Vr 18 Za 19 Ma 21 Za 26 Zo 27 MEI Di 6 Di 6 Zo 11 Di 13 Zo 18 Di 20 Za 31 JUNI Di 10 Za uur Viering van de Kruisweg uur Gebedsviering met Kruisverering uur Paaswake uur O.K. Volleybaldag IJmuiden uur Koningsdag: Rommelmarkt-Open Kerk uur Parochiegesprek uur Maaltijd & Completen uur Kennismakingsavond 9.30 uur Tienerkerk uur Kennismakingsavond 9.30 uur Kinderkerk uur Kennismakingsavond uur Orgelconcert Paradijselijke muziek uur Leerhuisavond O.K.-congres uur Impulsdag/Open dag UIT DE PARADIJSPAROCHIE Uit het Kerkbestuur Omzien naar elkaar We beginnen deze rubriek met het verheugende nieuws dat op dinsdag 11 februari de kerkelijke huwelijksinzegening heeft plaats gevonden van Gerrit van Eldijk en Jannette Bekelaar. De plechtigheid hebben we in de avond gevierd tijdens een gebedsdienst. We wensen hen Gods zegen voor hun leven met elkaar. Tijdens de receptie in de Ark werden we verrast door liederen van het koor waarin Gerrit en Jannette beiden hun stem laten klinken. Op zaterdag 22 februari heeft in familiekring de kleine Jonathan Henk Kruik het Sacrament van de H. Doop ontvangen. Jonathan is geboren op en is de zoon van Daisy Janine Maria Kruik. Helaas hebben de artsen bij Jonathan suikerziekte geconstateerd. Dit betekent dat Jonathan nu al in zijn jonge leven te maken krijgt met medicatie en een strenge begeleiding m.b.t. de voeding. We wensen moeder Daisy heel veel sterkte in de begeleiding van de zieke Jonathan. Ik weet dat er lieve mensen om hen heen zijn die hen steunen en bijstaan. Er is goed nieuws te melden over de ge- 7

8 zondheidstoestand van mw. Gerda Welling. Ze is ontslagen uit het verpleeghuis Antonius IJsselmonde en probeert nu de draad van haar leven weer voorzichtig op te pakken. Ook Gerda wordt omringd door lieve mensen die haar in het oog houden en hand en spandiensten voor haar verrichten. Regelmatig bezoek ik haar om de H. Communie met haar te vieren. Ze hoopt echter weer in een vaste regelmaat naar de vieringen in de Paradijskerk te komen. We danken onze Heer voor het voorspoedige herstel dat Gerda geschonken is. Onze gedachten zijn ook bij dhr. en mw. Fiering-Tunzi. Ze zetten alles op alles om een balans te vinden m.b.t. de ziekte van zowel mw. als dhr. Fiering. Er komt veel op hen af: afspraken met specialisten, thuiszorg, therapeuten etc. Ook zij hebben veel steun van trouwe mantelzorgers die hen steunen en bijstaan. We denken aan hen en bidden om verlichting en kracht om het vol te houden. Verder moeten we helaas melden dat de gezondheidstoestand van mw. Nooteboom, nog te wensen over laat. Ze blijft maar last houden van pijn. Toch proberen ze het ritme van hun sociale leven vast te houden en te doen wat in hun vermogen ligt. Ook hen wensen we Gods zegen en we bidden voor hen om kracht om het vol te houden. We ontvingen het bericht dat onze oud-pastoor Frans van Sark een operatie zal moeten ondergaan. We wensen hem heel veel sterkte en bidden dat de operatie zal mogen slagen. Het is goed om hem ter bemoediging een kaartje te sturen. Zo noemen we elke zondag de namen van hen die lichamelijk of geestelijk een moeilijke periode moeten meemaken of om ons gebed vragen uit dankbaarheid. Schroomt u niet om bij mij of bij een van de kerkbestuursleden te melden wanneer u thuis bezoek wilt ontvangen of om een gebedsintentie wilt vragen. Parochiegesprek We hebben nu twee keer na de zondagse viering een parochiegesprek gehouden in de Ark. Verschillende onderwerpen komen dan spontaan aan de orde: afronding restauratie, kerkbalans, zondagsbrief, vastenactie 2014, kinderkerk, tienerclub, PR, liturgie en alles wat er leeft aan vragen of opmerkingen. De tijd van uur vliegt om. Toch willen we het niet te lang maken. Er dient ook voldoende ruimte te zijn voor ontmoeting. Het initiatief is heel goed ontvangen en na elke bijeenkomst zijn er wel mensen geïnteresseerd om mee te werken bij de uitvoering van activiteiten. We willen graag de gesprekken voortzetten en hopen dat degenen die we gemist hebben ook mee kunnen en willen doen. De volgende parochiegesprekken zijn op de zondagen 23 maart en 27 april. 8

9 Doop Tijdens de Paaswake zal Ralph van Mazyk het Sacrament van de H. Doop ontvangen. We bidden voor hem in deze Veertigdagentijd om Gods zegen op zijn weg naar de doop. We heten hem van harte welkom in onze geloofsgemeenschap en hopen dat ook hij met zijn gaven en talenten dienstbaar wil zijn voor kerk en samenleving. Kennismakingsavonden Het is verheugend dat we elke zondag zoveel gasten in onze vieringen kunnen begroeten. Van verschillende gasten ontvang ik positieve reacties over de vieringen. Anderen denken er ernstig over na om toe te treden, gedoopt of gevormd te worden. Graag wil ik daarom kennismakingsavonden c.q. een oriëntatiecursus organiseren over wat ons als christenen bezielt en hoe we dit in onze Oud-katholieke Kerk vorm en inhoud willen geven in onze moderne tijd en verbonden met de Rotterdamse samenleving. Schroomt u niet om de stap te zetten en u aan te melden. U kunt me na de vieringen altijd hierover aanspreken of mij bellen of mailen: De data zijn: dinsdag 6 mei, dinsdag 13 mei en dinsdag 27 mei om uur. Leerhuisavond Zoals u in de vorige Brug hebt kunnen lezen is er van 18 tot en met 20 september 2014 in Utrecht het Internationaal Oud-Katholieken Congres. Het thema van het Congres is: Sta op en ga! Een boeiend thema n.a.v. het verhaal van de ontmoeting van de Ethiopiër met Filippus (Handelingen 8). Er is een brochure verschenen over het thema. Graag willen we een leerhuisavond organiseren over het thema op dinsdag 10 juni om 20 uur. Schrijf de datum alvast in uw agenda en geef u spontaan op. Op de website van de landelijke kerk (okkn.nl ) kunt u al veel te weten komen over het thema en over de activiteiten van het Congres. Impulsdag/ Open Dag De PR-groep heeft een voorstel gedaan aan het Kerkbestuur om een Impulsdag/ Open Dag te organiseren. Het Kerkbestuur heeft het initiatief omarmd en de PR-groep ruimte geven om het plan uit te werken. Het doel van de dag is om de verbondenheid met buurt en stad uit te drukken. We willen ons als kerk presenteren op inhoudelijke en creatieve wijze. We hopen op deze wijze de verbondenheid met de vele netwerken die we in de afgelopen jaren 9

10 hebben opgebouwd te versterken en veel mensen uit de buurt en de stad te bereiken om te getuigen van onze hoop en onze missie. Uiteraard hopen we dat we dit feest met de hele parochie kunnen vieren. De dag is gepland op zaterdag 28 juni van uur. Houdt u deze datum dus vrij in uw agenda! Regionieuws Op zondagmiddag 16 februari was ik aanwezig bij de afscheidsviering van pastoor Wietse van der Velde te Den Haag. In een volle kerk nam hij afscheid van de parochie die hij zoveel jaren met veel liefde heeft kunnen dienen. Afscheid nemen is loslaten en dat is altijd een moeilijk proces. Dat doe je niet even. Dat vraagt om zorgvuldigheid en aandacht. De parochie van Den Haag is dankbaar voor de vele goede jaren met elkaar. Pastoor Wietse van der Velde neemt in Hilversum het herdersstokje over van pastoor Leen Wijker die het proces van loslaten heeft meegemaakt in zijn geliefde parochie Hilversum. Pastoor Leen Wijker zal zowel pastoor zijn van de parochie Den Haag als de parochie Schiedam. Ondertussen is hij tijdelijk neergestreken in de pastorie van Schiedam totdat de pastorie in Den Haag in orde is gemaakt. De datum van zijn installatie in Schiedam is gepland op zondag 6 april. De installatiedatum in Den Haag is op dit moment nog niet bekend. We wensen onze collega s van harte een inspirerende start in hun nieuwe parochies. Op woensdag 12 maart hadden we ons eerste regiopastoresoverleg in de nieuwe samenstelling. We hopen met elkaar een nieuwe impuls te geven aan de samenwerking tussen de parochies in onze regio. Iedere parochie heeft zijn eigen kleur en gewoontes. Iedere parochie is zich bewust van zijn sterke en zwakke punten. We zijn echter geroepen om daar waar mogelijk met elkaar samen te werken, elkaar aan te vullen en te versterken. Pastoor Hans de Rie Onderhoud kerkcomplex Verwarming De nieuwe thermostaten voor de verwarming zijn geplaatst en een storing door een lekke warmtewisselaar is opgelost. De vervanging van de warmtewisselaar viel onder de garantie van de fabrikant. Het inregelen van de verwarming is zo goed als rond. Veel factoren spelen een rol bij de opwarmtijd. Het vraagt tijd en aandacht om dit goed in te stellen. 10

11 Glazen portaal Het glazen portaal is gereed. Er zijn voor rekening van de leverancier nieuwe deuren geplaatst, omdat de eerder geplaatste deuren niet goed waren ingemeten. Dakgoten Vanwege houtrot moeten de dakgoten gerenoveerd worden. Onze architect Lakerveld heeft de situatie onderzocht en maakt een rapport. Aan de hand van dit rapport zal het kerkbestuur offertes aanvragen. Pastorie Op diverse plaatsen zijn scheuren in de muren van de pastorie te zien. In de afgelopen 10 jaar zijn er diverse metingen verricht i.v.m. het verzakken, maar dit blijkt mee te vallen. Het kerkbestuur heeft op advies van de architect besloten eerst een funderingsonderzoek te laten doen. Daarna wordt verder bekeken wat er aan de muren en het dak gedaan moet worden. Teun van Dam Koningsdag op zaterdag 26 april Dit jaar willen we op Koningsdag (zaterdag 26 april) weer een verkoop/ bazaar op het kerkplein van onze Paradijskerk organiseren. Hierbij stellen we ook de kerk open voor publiek, waar men een kaarsje kan opsteken of orgelmuziek beluisteren. We verkopen drank en koeken in de Ark. Onze belangrijkste doelstelling is de verkoopopbrengst voor de parochie, maar ook een goede/leuke presentatie van onze parochie is belangrijk. Hiervoor zijn uiteraard veel vrijwilligers nodig, zowel voor de verkoop op het plein als om bezoekers welkom te heten in kerk en Ark. Zoals altijd belooft dit een gezellige dag te worden voor alle deelnemers. Wilt u hieraan meewerken? Graag! Meldt u dan bij mij na de dienst P.S. Spullen voor de verkoop hebben we dit jaar niet nodig, omdat er nog genoeg staat van vorige jaren. John Romeijn Tieners en kinderen Op de zondagen in de veertigdagentijd is er elke week iets te doen voor zowel de tieners als de kinderen. Voor de tieners is er een vastenproject en 11

12 elke zondag werken zij hier aan. Zij maken een paastafel over het lijden van Jezus. De tafel staat in de Ark en de parochianen en bezoekers kunnen na elke zondagse viering zien wat er die ochtend door de tieners is gedaan. Op vrijdagavond 7 maart was er tienerclub met lectio divina. We begonnen met een maaltijd, vanwege de vastentijd zonder vlees. Een beetje anders dan anders dus. Het hapje vooraf was vegetarisch, al was dat niet te proeven en het hoofdgerecht, 2 soorten vegetarische rijst, moesten we met stokjes eten. Nou dat viel niet mee. Ook het toetje was eenvoudig: yoghurt zonder suiker. Maar samen eten bindt en het was dan ook weer heel gezellig. Na het eten werd gesproken over het bijbelverhaal van de volgende zondag, de verzoeking in de woestijn. Een moeilijk verhaal wat bij de tieners nogal wat vragen opriep. Maar de pastoor wist het op een eenvoudige en duidelijke manier uit te leggen. Op zondag 9 maart waren er zoveel jongeren en kinderen naar de kerk gekomen, dat we twee groepen konden maken. Terwijl de tieners aan hun project werkten, luisterden de kinderen naar het bijbelverhaal van die zondag. Voor hen is er een vastenproject waarvan de opbrengst bestemd is voor waterputten in Oeganda. Met een zelfgeknutselde waterput-spaarpot werd tijdens het koffiedrinken in de Ark direct al geld opgehaald voor dit goede doel. Op zaterdag 12 april gaan we om uur weer palmpasenstokken maken in de Ark. En op zondag zullen we die, met een palmtakje dat we in de viering van de pastoor zullen ontvangen, weer gezamenlijk wegbrengen. Kijkt u voor het laatste nieuws hierover, op de website. Tineke van Dam 12

13 CITYPASTORAAT PARADIJSKERK Citypastor: past. drs. J. de Rie, Delft, ; Commissieleden: mw. drs. M.C. Vos-Maan, voorzitter past. drs. H.P. Lippe, namens Ste. Barbara drs. M. Appelman, financiën dhr. W. Blacquiére, kerkmusicus Paradijskerk drs. A. Budiono, public relations dhr. T. Van Dam, namens het kerkbestuur Rekeningnummer: NL46 ABNA Oud-Katholieke Kerk Nederland t.b.v. Citypastoraat Rotterdam Commissie Ons gewaardeerde commissielid Lie Budiono heeft te kennen gegeven om ontheven te worden van zijn lidmaatschap van de commissie. We betreuren zijn besluit. Lie heeft met zijn gaven en talenten zich ingezet voor de PR van het Citypastoraat. Een moeilijke taak. We zijn dankbaar voor zijn toewijding voor het citypastoraat en wensen hem Gods zegen toe bij de taken die hij binnen de parochie vervult. De commissie beraadt zich hoe we de noodzakelijke PR-taken voor het citypastoraat nu verder handen en voeten zullen kunnen geven. Jongeren Taizé-gebed in de Paradijskerk Elke vrijdagmiddag is er om uur het Taizé-gebed in de kerk verzorgd door de jongeren. Het is bijzonder dat deze activiteit nu al weer drie jaar plaatsvindt. Er wordt geen vrijdag overgeslagen. Zelfs in de vakantieperiodes gaat het gebed gewoon door. Ik ben zeer onder de indruk van de inzet en toewijding van de jongeren. De jongeren verdienen onze volle steun en aandacht. Zo hebben ze het plan opgepakt om in de Goede Week van maandag t/m woensdag om uur Taizégebeden te verzorgen. Vanaf Witte Donderdag tot Paasmorgen staat de kerk open voor het Taizégebed, gesprek, stilte, muziek en gezamenlijke maaltijden. Ze doen verder mee met de liturgische vieringen op deze dagen van de Oud-Katholieke Parochie van de HH. Petrus en Paulus en de Johannesparochie, locatie St. Joseph. Het programma richt zich op de leeftijd jaar. De gebeden zijn voor iedereen toegankelijk. 13

14 Je kunt meedoen met het hele programma of alleen naar de gebeden komen. Een ochtend, middag of een hele dag meedoen. Om een beetje te kunnen inschatten hoeveel mensen er wanneer meedoen is het handig om je op te geven. Voor de gebeden is dit natuurlijk niet nodig. Aanmelding kan via: o.v.v. je naam en wanneer je meedoet. Programma Goede Week Maandag 14 april Kerk open van uur uur Taizégebed Dinsdag 15 april Kerk open van uur uur Taizégebed uur Completen Woensdag 16 april Kerk open van uur uur Taizégebed Witte Donderdag 17 april Kerk open van en van uur uur Taizégebed uur Maaltijd uur Eucharistieviering uur Stille tijd in de kerk Goede Vrijdag 18 april Kerk open van uur en van uur 8.30 uur Taizé ochtendgebed 9.30 uur Uitzending The Passion vanuit Groningen van 17/4 bekijken. Met nagesprek uur Taizé middaggebed uur Lunch uur Zangworkshop uur Viering van de Kruisweg uur Taizégebed uur Maaltijd 14

15 19.30 uur Gebedsdienst met Kruisverering uur Stille tijd in de kerk Stille Zaterdag 19 april Kerk open van , van uur en van uur 8.30 uur Taizé ochtendgebed 9.30 uur Meditatie door pastor Hans de Rie, gevolgd door gesprek of stilte uur Taizé middaggebed uur Lunch uur Het spel van je leven: een ontdekkingstocht die nooit eindigt uur Taizégebed uur Maaltijd uur Viering van Paaswake Paasochtend 20 april Kerk open van 7.30 uur uur 8.00 uur Taizé ochtendgebed 8.30 uur Taizé ochtendgebed 8.30 uur Paasontbijt (Taizégroep en parochianen) 9.30 uur Eucharistieviering (OK) uur Eucharistieviering (RK) Tussendoor is er ruimte voor stilte/bezinning in de kerk of gesprek. In de maand mei is het weer het vertrouwde ritme met op de derde vrijdag (16 mei) de maandelijkse gezamenlijke maaltijd na het gebed. Na de maaltijd is er de zangworkshop in de kerk. Steun de jongeren en doe mee met het zingend bidden! Eenzaamheid in de stad Op donderdagavond 6 maart waren we voor de eerste keer met verschillende vertegenwoordigers van de diverse geloofsgemeenschappen in Rotterdam- West bij elkaar voor bezinning op het thema: Sociaal Isolement/ Eenzaamheid in de stad met de onderliggende vraag: wat kunnen we als kerken gezamenlijk doen aan dit probleem? Op deze eerste avond hebben we met elkaar het probleem afgetast en ervaringen met elkaar in alle openheid kunnen delen. Er wordt zeer zeker al veel door vrijwilligers uit de kerken ondernomen. Door de diverse georganiseerde en spontane activiteiten kunnen we zo een bepaalde groep bereiken. Zo zijn er bezoekgroepen aan 15

16 ouderen en groepsactiviteiten. Maar de knellende vraag blijft; hoe bereiken we mensen in de wijk die verbitterd zijn geraakt, hun huis bijna niet meer uitkomen en de deur vaak ook op slot laten voor bezoek? We hebben afgesproken om met elkaar in contact te blijven en naast het contact met elkaar ook naar verbindingen te zoeken met andere professionals in de wijk. We houden u graag op de hoogte. Voedselbank Nieuwe Binnenweg In het Oude Westen heb ik met name contact opgebouwd met het uitdeelpunt wat gevestigd is in een bijgebouw van het Evangelisch Centrum Europoort. Elke vrijdagmorgen zijn daar trouwe vrijwilligers druk bezig om de aanwezige voorraad onder een grote groep van ongeveer 100 wooneenheden te verdelen. Naast deze vaste groep die in aanmerking komt voor het voedsel van de Voedselbank is er een groeiende groep mensen die niet officieel op de lijst staan en hopen dat ook zij iets mee naar huis kunnen nemen. Helaas is de voorraad beperkt. En verschillende mensen in grote zorgen zag ik met legen tassen weer vertrekken. Deze aanblik raakt me intens en maakt me weer bewust dat de Voedselbank onze ondersteuning hard nodig heeft. Het is daarom goed dat we blijvend aan het werk van de Voedselbank blijven denken en bijvoorbeeld elke week bij het boodschappen doen iets reserveren juist voor de mensen in onze wijk die dagelijks geconfronteerd worden met gebrek aan het alledaagse. Er is op dit moment gebrek aan schoonmaakartikelen, maar ook aan lang houdbaar beleg. Maar ook voedsel in blik is van harte welkom. Breng dus elke zondag maar wat mee. Ik zal ervoor zorgen dat de artikelen dan elke vrijdagmorgen bij het uitdeelpunt zullen zijn. Oecumene Elke dinsdagmiddag is er van uur Alledagkerk in de Laurenskerk Eenheid in verscheidenheid. Voorgangers uit de diverse citykerken gaan voor in deze meditatieve diensten met lezing, korte overweging, gebed en samenzang. Het voorgangersrooster voor de maand april is als volgt: 1 april: ds. René van Loon; 8 april: pastor Hans de Rie; 15 april: ds. Niels de Jong; 22 april: Geen Alledagkerk; 29 april: ds. Jan Manni. Het diensten rooster voor de maand mei is op dit moment nog niet bekend. Na het middaggebed op dinsdagmiddag is er steeds een orgelconcert op het grote Marcussenorgel. Iedereen is van harte welkom. 16

17 Koningsdag Op zaterdag 26 april is het voor de eerste keer dat we Koningsdag zullen gaan vieren. Zoals u weet is er elk jaar een groot feest op de Nieuwe Binnenweg dankzij de inzet van de ondernemersvereniging Nieuwe Binnenweg en met ondersteuning van de Gemeente Rotterdam. Ook het citypastoraat dat lid is van deze vereniging doet weer van harte mee met de activiteiten. Zo zal er weer een ontbijt worden georganiseerd voor alle bewoners van de wijk, waarbij de bewoners van de verpleeghuizen Antonius en Leeuwenhoek zeker niet worden vergeten. Ook zal de straat autovrij zijn zodat er alle ruimte is voor standjes van de wijkbewoners. Ook op het kerkplein zal er een rommelmarkt zijn. De kerk is op deze feestdag geopend van uur. Het is altijd heel bijzonder voor jong en oud om in een gemoedelijke sfeer het feest in en rondom de kerk mee te vieren. Kom dus op 26 april naar de Nieuwe Binnenweg! Vaste activiteiten van het citypastoraat In de maand april zijn er de volgende vaste activiteiten van het citypastoraat in de Paradijskerk: - elke dinsdagmiddag is er tussen uur Inloopmiddag voor iedereen die even op adem wil komen, een kaarsje wil aansteken, in gebed wil zijn of een afspraak wil maken met citypastor voor pastoraal gesprek. Er is op die middag ook altijd koffie of thee voor de liefhebbers; - elke woensdagmiddag van uur is er Stiltecentrum. Dan is het echt stil in de kerk. In de Ark is er van uur de kinderactiviteit van Stichting Krachtvrouwen; - elke vrijdagmiddag van uur het Taizé-gebed voor en door jongeren (waarbij echter iedereen welkom is); op de eerste vrijdag (4 april en 2 mei) wordt het gebed afgesloten met het gebed bij het kruis ; op de derde vrijdag (25 april en 16 mei) is er na het gebed de maandelijkse maaltijd gevolgd door een workshop zang - elke zaterdagmiddag is er van uur Gastvrije kerk. Voor de Goede Week (13-20 april) is er een aangepast programma. Zie hiervoor de gegevens onder Programma Goede Week. De deuren zijn steeds open. Dus schroom niet om gewoon even binnen te lopen. Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u mij bereiken via mail: of mobiel: Citypastor Hans de Rie 17

18 Parochie van de H.H. Johannes de Doper, Maria Magdalena en Laurentius Dam 30, 3111 BD Schiedam schiedam.okkn.nl Pastoraat Can. pastoor Drs L.E. Wijker Dam 30, 3111 BD Schiedam Bereikbaar maandag tot en met vrijdag bij voorkeur bellen tussen 9.15 en 9.45 uur Kerkbestuur Voorzitter Can. pastoor Drs L.E. Wijker Gebouwen dhr. Kees Zoutendijk Vlaardingen Lid mw. Corrie den Boer Spijkenisse Secretaris dhr. Jan van der Meer Naaldwijk Penningmeester dhr. Andries Stam Rotterdam Bankgegevens Rabobank: NL95 RABO ING: NL12 INGB Lector dhr. Karel Geerlof Delft Organisten dhr. Andries Stam Rotterdam dhr. Kees Blijdorp Maarn mw. Sabine Geerlof-van de Zande Delft

19 Vieringen in de Parochie Schiedam Zondag 30 maart 2014, uur - Eucharistie Vierde zondag van de Veertigdagentijd Met medewerking van een gelegenheidskoor Celebrant: Acoliet: Orgel: Koffie: Deurcollecte: 1 Samuël 16, 1 3 (4 9) 10 13: Efeziërs 5, 8 14: Johannes 9, 1 13 (14 25) 26 39: pr. Klaas Jan Homan dhr. Jan van der Meer dhr. Kees Blijdorp mw. Gonnie van der Meer Vastenoffer mw. Sophia Chan dhr. Jan van der Meer Celebrant Woensdag 2 april 2014, uur - Taizéviering Zondag 6 april 2014, uur (!) - Eucharistie Vijfde zondag van de Veertigdagentijd Installatie van Pr. Leen Wijker als pastoor van de parochie Schiedam Celebranten: Acolieten: Orgel: Koffie: Deurcollecte: Ezechiël 37, 1 3 (4 10) 11 14: Romeinen 8, 8 11: Johannes 11, 1 4 (5 16) 17 44: de aartsbisschop van Utrecht mgr. dr. Joris A.O.L. Vercammen en pr. Leen Wijker dhr. Govert Verstappen en dhr. Gert van Koppen dhr. Andries Stam mw. Corrie den Boer Vastenoffer mw. Sophia Chan dhr. Govert Verstappen Celebrant Zondag 13 april 2014, uur - Eucharistie Palmzondag - Begin van de Goede Week Celebrant: Acoliet: Orgel: Koffie: Deurcollecte: pr. Klaas Jan Homan dhr. Jan van der Meer mw. Sabine Geerlof-van de Zande mw. Gonnie van der Meer Vastenoffer Jesaja 50, 4 7: Filippenzen 2, 5 11: Matteüs 26, 1 27, 66: mw. Riet van Geenen-Stadtman dhr. Jan van der Meer Celebrant + 2 andere lezers 19

20 Donderdag 17 april 2014, uur - Eucharistie Witte Donderdag Celebrant: Acolieten: Orgel: Koffie: Deurcollecte: Exodus 12, 1 4: 1 Korintiërs 11, 23 32: Johannes 13, 1 15: pr. Leen Wijker dhr. Govert Verstappen en dhr. Gert van Koppen dhr. Andries Stam (geen koffie) (geen deurcollecte) dhr. Kees Zoutendijk dhr. Govert Verstappen Celebrant Vrijdag 18 april 2014, uur - Eucharistie Goede Vrijdag Celebrant: Acoliet: Orgel: Koffie: Deurcollecte: Jesaja 52,13 53,12: Exodus 12, 21 28: Johannes 18, 1 19, 42: pr. Leen Wijker dhr. Govert Verstappen dhr. Andries Stam (geen koffie) (geen deurcollecte) mw. Riet van Geenen-Stadtman dhr. Govert Verstappen Celebrant Zaterdag 19 april 2014, uur - Eucharistie Eerste zondag van Pasen - Paaswake Celebrant: Acolieten: Orgel: Koffie: Deurcollecte: Lezingen tijdens de paaswake: Romeinen 6, 3 11: Matteüs 28, 1 10: pr. Klaas Jan Homan dhr. Jan van der Meer en dhr. Gert van Koppen dhr. Kees Blijdorp dhr. Kees Zoutendijk Restauratiefonds diverse lezers dhr. Jan van der Meer Celebrant 20

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat.

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Voor reacties, suggesties, info en vragen kan je terecht

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk.

Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk. Parochiekern De Goede Herder Postadres: Hoge Rijndijk 16 2382 AS Zoeterwoude Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 071-541 15 10 Telefoon urgente zaken: 06-22 02 76 68 E-mail secretariaat: degoedeherder@yahoo.com

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 7 september 2013 Wie ben ik? Het is een zonnige zondagmiddag als ik in de Martinuskerk in Voorburg het volgende jonge stel ontvang

Nadere informatie

van het Bisdom Haarlem - Amsterdam Mei 2009 SamenKerk precair goed pagina 4 Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven

van het Bisdom Haarlem - Amsterdam Mei 2009 SamenKerk precair goed pagina 4 Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven Mei 2009 4 Uitgave van het Bisdom Haarlem - Amsterdam SamenKerk WATER IS EEN precair goed pagina 4 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID: Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven Inhoud: Van de redactie 3 Water

Nadere informatie

Pasen. Vastenaktie 2011. Pasen. Goede Week

Pasen. Vastenaktie 2011. Pasen. Goede Week JAARGANG 29/2010-2011 MAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE ST. JOZEFKERK TE LEUSDEN NR 7 SECRETARIAAT ST. JOZEFKERK Diana Mol en Olga Reimus, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, tel. 4941261 (voor uitvaarten buiten

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar Met open armen WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens Handleiding eerste leerjaar Inhoud Inleiding..................................................................................................

Nadere informatie