OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: LOGISTIEK MANAGEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: LOGISTIEK MANAGEMENT"

Transcriptie

1 OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: LOGISTIEK MANAGEMENT TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste deelgebieden van het management. Boekhoudkundige kennis, managementprincipes en omgeving van de organisatie vormen de rode draad doorheen dit vak. Je maakt kennis met beleid voeren in een organisatie die continu onderworpen is aan veranderende omgevingsfactoren. In een bedrijfsgeoriënteerde richting is inzicht in een goed beleid onontbeerlijk. Economie Individuen en collectiviteiten worden in het dagelijks leven steeds geconfronteerd met economische aspecten. In het onderdeel financiële economie zal je specifiek aandacht schenken aan de soorten van beleggingsproducten. Een goede kennis van economie leidt tot een beter begrip van de dagelijkse praktijk en de media. In dit opleidingsonderdeel komen zowel micro-economische als macro- economische onderwerpen aan bod met als doel jou een zo breed mogelijk inzicht te bieden. ICT Je leert gebruikmaken van actuele programma's voor tekstverwerking, rekenbladen, databanken en presentaties. English Tijdens de lessen English wordt er gebouwd op je opgedane kennis in het middelbaar onderwijs. Je krijgt een herhaling van de grammatica en je krijgt algemene, zakelijke woordenschat aangereikt. Na de lessen English heb je een stevige basis Engels verworven. Je begrijpt normale zakelijke en alledaagse gesprekken en je kunt over een aantal zaken je mening geven. Je kan jezelf/een bedrijf/iemand anders vlot voorstellen, je hebt meer zelfvertrouwen in het Engels en je durft in het openbaar spreken. Français In het eerste semester focus je op functionele woordenschat en op de basisspraakkunst. De nadruk ligt op de schriftelijke taalvaardigheid. Een aantal spraakkunstonderdelen worden gezamenlijk herhaald en waar nodig bijgestuurd. Informatie- en studievaardigheden Je maakt een grote sprong van secundair naar hoger onderwijs. Jezelf kennen is het begin van een succesvolle bacheloropleiding. Daarom helpen we je in dit opleidingsonderdeel om je af te stemmen op de studievereisten van het hoger onderwijs. Via intakesessies en de evaluatie van je startcompetenties, leren leren, sessies studiebegeleiding en trajectbegeleiding, reflecteer je over je studiegewoontes en verbeter je die. We maken je vertrouwd met de elektronische leeromgeving en de etiquette aan de Artesis hogeschool. Toegepaste statistiek Je leert statistische methoden en technieken die courant gebruikt worden in het bedrijfsleven. Frequentieverdelingen zoals de binomiale, Poisson en de normale verdeling, kansrekening, combinatieleer en nog meer komen in dit vak aan bod. Communication en français De mondelinge vaardigheid komt ruim aan bod in het tweede semester. Je maakt kennis met eenvoudige professionele situaties waarin je op een vlotte en correcte manier mondeling en schriftelijk leert reageren in het Frans, je oefent dit in aan de hand van oefeningen en rollenspelen. Je onderhoudt de kennis van de spraakkunst en kan altijd een beroep doen op de lectoren voor meer uitleg.

2 Communication in English Communication in English is de vervolgcursus op English. Terwijl je in de vorige cursus een stevige basis werd aangereikt, wordt er nu van je verwacht dat je die kennis omzet naar de praktijk. Je moet kunnen meepraten over actuele thema's en bent in staat om een onderbouwde discussie te voeren. Burgerlijk, handels- en sociaal recht Dit opleidingsonderdeel bestaat uit drie delen: burgerlijk recht, handelsrecht en sociaal recht. Het burgerlijk recht regelt de meest elementaire verhoudingen tussen de burgers (bv. het huwelijk, overeenkomsten, erfenissen). Het handelsrecht regelt het statuut van de handelaars en de commerciële activiteiten en het sociaal recht omvat het arbeidsrecht (bv. arbeidscontract) en het sociaalzekerheidsrecht. OPLEIDINGSSPECIFIEK: LOGISTIEK MANAGEMENT Douane-Accijnzen- Btw: basisbegrippen In dit opleidingsonderdeel worden de belangrijkste begrippen, procedures en formaliteiten uitgelegd, met een breder douanebeleid steeds in het achterhoofd. Elke logistiek manager wordt in zijn dagelijkse taken geconfronteerd met implicaties op douane-, accijns- en btwgebied. Een gebrek aan kennis in deze materie veroorzaakt al te vaak een oponthoud in de bevoorradingsketen. Techniek van de binnen- en buitenlandse handel Dit opleidingsonderdeel heeft als doel jou een geïntegreerde visie aan te bieden op de verschillende handelstechnieken. In een eerste deel bespreek je de technieken van binnenlandse handel: het proces van verkoop tot betaling met de bijhorende financieringsvraagstukken. In een tweede deel ga je dieper in op de diverse aspecten van buitenlandse handel (bv. de wereldhandel, internationale handelscontracten). Logistiek Je maakt kennis met de brede wereld van de logistiek. Naast de verschillende schakels van de logistieke keten, bespreek je ook de evolutie van de logistiek en het beheer ervan. Je schenkt aandacht aan zowel productie als distributielogistiek. Deze cursus laat jou toe zowel in een productieonderneming als in een logistieke dienstverlener optimaal te presteren. Praktische oriëntering op het professionele werkveld Je onderzoekt de praktijk van het bedrijfsleven. Je leert netwerken en gaat naar een business meeting (teamopdracht). Je volgt de economische (logistieke ) actualiteit. Daarnaast interview je een afgestudeerde en breng je hierover verslag uit. Je maakt grondig kennis met de logistieke realiteit en met verschillende werkvormen die in het werkveld frequent gehanteerd worden. Vierde taal beginnend gebruiker Duits Je kunt zonder voorkennis beginnen. Je leert eerst de uitspraak en de basisregels van de Duitse spelling kennen en toepassen. Je beluistert en leest eenvoudige zinnen met alledaagse woordenschat en leert die ook schrijven, tijdens de contacturen en via interactieve digitale oefeningen. De grammatica beperkt zich nog tot de onvermijdelijke werkwoordsvervoeging en inzicht in het gebruik van de naamvallen. Vierde taal beginnend gebruiker Spaans Je hebt geen voorkennis nodig wanneer je kiest voor Spaans. De algemene basisspraakkunst en woordenschat worden tijdens de contacturen aangereikt op een interactieve manier. Het gebruikte handboek (met CD) heeft een communicatieve opzet. Op basis van zo realistisch mogelijke situaties leer je Spaans lezen, luisteren, schrijven en spreken in alledaagse situaties en zeer eenvoudige beroepsgerelateerde context.

3 TRAJECTSCHIJF 2 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Français des affaires Je verruimt je communicatieve vaardigheden en breidt je woordenschatkennis uit met beroepsspecifieke terminologie. Dit semester staan mondeling en schriftelijk correct taalgebruik op het programma, je geraakt vertrouwd met het zakelijke Frans waarmee je aan de slag kan in je later beroep. Zakelijke communicatie Je verwerft inzicht in de zakelijke communicatie, formuleert commercieel en klantgericht je zakelijke teksten(zakelijke brieven, klachten, een verkoopbrief...). Je schrijft een vergaderverslag en je oefent je presentatievaardigheden. Allemaal vaardigheden die je als professionele bachelor volop gaat nodig hebben in het bedrijfsleven. Business English In dit opleidingsonderdeel ligt het accent op vaktaal, zakelijke woordenschat en kernbegrippen uit de bedrijfskunde. Je wordt geactiveerd om in een groep zelf de leerstof te verwerken en ook een deel van de leerstof op originele wijze te brengen voor de rest van de klas. Niet alleen verwerk je op die manier de leerstof grondiger, je leert bovendien om op een vlotte manier te communiceren en te onderhandelen over business-gerelateerde topics. OPLEIDINGSSPECIFIEK: LOGISTIEK MANAGEMENT Actualiteit transportmodi Je gaat dieper in op de praktische afhandeling van diverse transportmodi ( weg-spoor en luchtvervoer) en schadeclaims. Je oefent ook intensief de berekening van tarieven/vrachten in. Praktisch warehousemanagement Verschillende internationale firma s hebben hun Europees distributiecentrum (EDC) in Vlaanderen gevestigd(bv.h&m, Nike). In dit vak leer je hoe zo n EDC werkt. Haven- en transportorganisatoren Na dit opleidingsonderdeel zijn stouwerij conventioneel, stouwerij container lashing en securing, de rederij, de Pen I-clubs, de expediteur,... geen onbekende termen meer voor jou. Je staat ook stil bij de haven (organisatie), de beroepsverenigingen, de Belgische, Europese en internationale maritieme organisaties en maakt kennis met afkortingen die gebruikelijk zijn in het expeditie- milieu. Projecten logistiek management 1 Projecten logistiek management 1 bestaan uit een observatiestage en een projectopdracht die je in team uitvoert. Je maakt een rapport en presenteert dit ook in het Nederlands en het Frans. Vierde taal Basis gebruiker A1 Duits Je begrijpt eenvoudige mededelingen in een bekende context. Je kunt eenvoudige zinnen en uitdrukkingen gebruiken om vragen te stellen of iets te beschrijven in vertrouwde situaties, mondeling en schriftelijk. Daar heb je uiteraard meer grammatica voor nodig, die jou functioneel bijgebracht wordt en die je naar behoefte kunt oefenen via interactieve digitale oefeningen. Vierde taal Basis gebruiker A1 Spaans Je begrijpt eenvoudige mededelingen in een bekende context. Je kunt eenvoudige zinnen en uitdrukkingen gebruiken om vragen te stellen of iets te beschrijven in vertrouwde situaties, mondeling en schriftelijk. Daar heb je uiteraard meer grammatica voor nodig, die jou functioneel bijgebracht wordt en die je naar behoefte kunt oefenen via interactieve digitale oefeningen.

4 International transport regulations During this course, you will study the European and international regulations concerning the various transport modes (air-rail and road transportortation). The relationship between the national and European legislation will also be demonstrated. Projecten logistiek management 2 Tijdens Projecten logistiek management 2 werk je in team o.a. een volledig expeditie-dossier uit. Hiervoor gebruik je jouw kennis van de verschillende opleidingsonderdelen. Je rapporteert schriftelijk en mondeling in het Nederlands en het Engels. Indien mogelijk wordt een gezamenlijke studiereis/dag georganiseerd naar een Engelstalig land of in een Engelstalige omgeving. Economische aardrijkskunde en havenstudie In dit opleidingsonderdeel krijg je een volledig overzicht van de wisselwerking tussen middelen en behoeften, zowel op economisch als geografisch vlak. Je leert hoe belangrijk het een duurzaam beleid is, gekoppeld aan logistieke processen en geënt op de hedendaagse distributiepatronen, waarbij logistieke clusters en zeehavens een cruciale rol spelen. Daarnaast verwerf je inzicht in het belang van economie en de geografie op basis van geschiedkundige feiten en bepaalde specifieke theorieën van wetenschappers en onderzoekers. Vanuit dit perspectief wordt het belang aangetoond van logistiek en transport, niet alleen "waar" het zich vandaag afspeelt, maar vooral "waarom daar". Scheepvaart In dit opleidingsonderdeel verdiep je jezelf in de scheepvaart: het schip, scheepstypes, de classificatiemaatschappij, documenten voor de goederen, het connossement, de charterparty, zijn maar enkele van de vele thema s die aan bod komen. Transport economics This English course gives you a broader view on the underlying forces driving the demand and supply of transportation. You also get acquainted with cost functions, pricing theories and optimization strategies. The role of government and regulation at the different levels and the influence on supply and demand is also studied. Correspondance en français Schriftelijke en mondeling contacten met klanten en relaties maken onderdeel uit van je beroep, je leert nuttige en praktische communicatieve vaardigheden. Je kunt solliciteren in het Frans. Je neemt deel aan gesprekken in zakelijke context, je onderhandelt, telefoneert en e- mailt in het Frans. Je blijft je vakterminologie verruimen en past de spraakkunst toe, zowel in de zakelijke gesprekken als in de zakelijke correspondentie. English Correspondence Zoals de naam het zelf zegt, leer je hier de knepen van het vak wat correspondentie betreft. Je leert op een professionele manier te telefoneren en te vergaderen, je oefent je correspondentie door zakelijke s en brieven schrijven. Professioneel kunnen corresponderen en communiceren is een belangrijke troef in het zakenleven. Met deze laatste kers op de taart-cursus Engels ben je klaar om zelfzeker de internationale bedrijfswereld in te stappen. Vierde taal Basis gebruiker A2 Duits Je breidt je woordenschat uit en kunt in een heel spectrum sociaal- communicatieve situaties een eenvoudig mondeling gesprek voeren en een schriftelijke boodschap schrijven. De daartoe vereiste grammatica wordt pragmatisch aangebracht en ingeoefend door middel van interactieve digitale oefeningen. Vierde taal Basis gebruiker A2 Spaans Je breidt je woordenschat uit en kunt in een heel spectrum sociaal- communicatieve situaties een eenvoudig mondeling gesprek voeren en een schriftelijke boodschap schrijven. De daartoe vereiste grammatica wordt pragmatisch aangebracht en ingeoefend door middel van interactieve digitale oefeningen.

5 TRAJECTSCHIJF 3 Douane-Accijnzen en BTW: update- aanvulling In dit opleidingsonderdeel bouw je verder op Douane-Accijnzen- Btw: basisbegrippen en ga je dieper in op accijnzen, de toepassing van economische douaneprocedures zoals douaneentrepots, behandeling onder douanetoezicht, en actieve en passieve veredeling. Je bespreekt de drie onderdelen waarde, oorsprong en goederenindeling in detail. Aan de hand van case studies zal je zelf de indirecte belastingaspecten van de distributie van een nieuw product uitwerken. Naast een verdere uitdieping van onder meer de douaneprocedures en alle berekeningselementen van de invoerrechten, laten de case studies je ook toe om samen real cases op te lossen. Warenkennis en gevaarlijke goederen In dit vak bestudeer je de reglementeringen van gevaarlijke goederen: IMO(IMDG)-ADR- IATA-RID-ADNR. Je behaalt een certificaat( CEPA), dat jou vrijstelling verleent als je later de opleiding Havenreglementering Gevaarlijke Goederen wilt volgen. Goederen- en transportverzekeringen Je gaat dieper in op techniek en juridische aspecten van de transportverzekering en leert dat elke goederenbeweging van het begin- tot het eindpunt wordt verzekerd. Iedere student presenteert een bepaald onderwerp dat een randaspect van de transportverzekering behandelt (oorlogsrisico's, piraterij, vervoer gevaarlijke goederen). Kostprijsberekening en ERP Je leert op een praktische manier de kostprijs berekenen van logistieke diensten. Daarnaast behandel je ook strategische beslissing met financiële aspecten. Bachelorproef Logistiek Management De bachelorproef logistiek management stelt jou in staat jouw opgedane kennis en vaardigheden geïntegreerd toe te passen. In deel 1 komen projectmanagement: brainstorming, business case, en risico s aan bod. Deel 2 bestaat uit de eigenlijke opdracht. Je realiseert een project in de productie of de logistieke dienstensector, individueel of in teamverband en onder begeleiding van een docent/promotor en (eventueel) copromotor uit het bedrijf. Met dit ondernemingsproject lever je het bewijs dat je in staat bent om: een probleem te vatten; de informatie zelfstandig te vinden en te hanteren; de oplossingsmethode te kiezen, correct te hanteren en te verantwoorden; de gekozen oplossing aan de realiteit te toetsen; het project op een professionele manier schriftelijk en mondeling te communiceren. Marketing voor logistiek: B2B, Diensten In dit opleidingsonderdeel ga je dieper in op toegepaste marketing en verkoopsmanagement voor logistieke bedrijven. Je maakt aan de hand van een case study kennis met de marketingen verkoopstechnieken en strategieën voor logistieke bedrijven. Vierde taal Onafhankelijk gebruiker B1 Duits Je krijgt een bad in de woordenschat van het logistiek- en transportwezen en begrijpt de gangbare documenten. Je kunt eenvoudige zakelijke correspondentie voeren zoals informatie aanvragen of verstrekken en afspraken maken, mondeling - ook telefonisch- en schriftelijk. Je beheerst voldoende woordenschat en grammatica om deel te nemen in een small talk en een onderhoudend gesprek te voeren over het leven in België en de haven van Antwerpen. Vierde taal Onafhankelijk gebruiker B1 Spaans Je krijgt een bad in de woordenschat van het logistiek- en transportwezen en begrijpt de gangbare documenten. Je kunt eenvoudige zakelijke correspondentie voeren zoals informatie aanvragen of verstrekken en afspraken maken, mondeling - ook telefonisch- en schriftelijk. Je beheerst voldoende woordenschat en grammatica om deel te nemen in een small talk en een onderhoudend gesprek te voeren over het leven in België en de haven van Antwerpen.

6 Stage Logistiek Tijdens de Stage Logistiek maak je kennis met de dagelijkse gang van zaken in een organisatie in een echte werksituatie. Je wordt twee keer zeven weken ingezet wordt als volwaardige werknemer. Jouw kennis, vaardigheden en attitudes die je hebt verworven tijdens de opleiding confronteer je nu met de praktijk van het stage- bedrijf. Je krijgt de gelegenheid om jouw sociale en andere vaardigheden te toetsen en te vergroten. Stageverslag en - verdediging Logistiek Het stageverslag is de schriftelijke weergave van de activiteiten die je tijdens jouw stageperiode hebt uitgevoerd. Je presenteert het verslag ook voor een team van lectoren, en externen.

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT : MARKETING

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT : MARKETING OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT : MARKETING TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste deelgebieden

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit OPLEIDINGSONDERDELEN 0/04 Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit Trajectschijf Bedrijfsbeleid Economie ICT English Français Informatie- en studievaardigheden Toegepaste

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA TRAJECTSCHIJF 1 Semester 1 Database Querying and Creation Het doel van de cursus is je een grondige kennis bij te brengen van de SQL-instructies.

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit

Accountancyfiscaliteit accountancy-fiscaliteit opbouw Accountancyfiscaliteit Aangeboden op campus Aalst campus Mercator Gent De afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit is een brede, maar tegelijkertijd zeer diepgaande praktijkgerichte

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING: DIGITAL MARKETING ENTERTAINMENT MARKETING INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING DIGITAL MARKETING / ENTERTAINMENT MARKETING* / INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (tso)

STUDIEGEBIED HANDEL (tso) STUDIEGEBIED HANDEL (tso) Tweede graad... Handel Handel-talen Derde graad Handel Boekhouden-informatica Informaticabeheer Secretariaat-talen STUDIEGEBIED HANDEL Studierichting Handel de graad Een woordje

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor Brugge 1 Waarom kiezen voor Bedrijfsmanagement? Het bedrijfsleven is op zoek naar creatieve,

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting KMO-management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag KHLim-infodagen 2011 Zaterdag 26 feb.: 10 u. 13 u. Zaterdag 7 mei: 14 u. 17 u. Zaterdag 25 juni: 10 u. 13 u. Zaterdag 10 sept.: 10 u. 13 u. KHLim-al-even-mee-dag Openlesdag woensdag 11 mei: 13.30 u. 16.00

Nadere informatie

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be Provinciaal Handels- en Taalinstituut Henleykaai 83 9000 GENT tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be studiegebied Handel Inhoudstafel 2 de graad Handel tso...

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

KMO-management 2013-2014 21. Bedrijfsmanagement

KMO-management 2013-2014 21. Bedrijfsmanagement Bedrijfsmanagement KMO-management Aangeboden op campus Aalst campus Schoonmeersen Gent KMO-management is een praktijkgerichte & zeer boeiende all-round opleiding voor M/V met een uitgesproken ambitie om

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1 BAF DOCENT(EN): Marianne De Graeve OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Frans Code: BAF-2201.E0-j1 Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 * College:18 * College:18

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs. Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel. 03 220 89 00 - Fax 03 220 89 58 antwerpen@lbconderwijs.be www.lbconderwijs.

Centrum voor Volwassenenonderwijs. Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel. 03 220 89 00 - Fax 03 220 89 58 antwerpen@lbconderwijs.be www.lbconderwijs. S T U D I E G I D S T O E R I S M E 2015-2016 Centrum voor Volwassenenonderwijs L B C - N V K Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel. 03 220 89 00 - Fax 03 220 89 58 antwerpen@lbconderwijs.be www.lbconderwijs.be

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie