Direct herkenbare wijzigingen per 1 april 2012 bij een APK keuring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Direct herkenbare wijzigingen per 1 april 2012 bij een APK keuring."

Transcriptie

1 Direct herkenbare wijzigingen per 1 april 2012 bij een APK keuring. Keuringsrapport: 1. Mag alleen nog maar geprint worden vanuit het PDF bestand, dat na de melding verschijnt op het scherm, op wit blanco papier (gebruik voorbedrukte APK rapporten vanaf 1 april 2012 NIET meer toegestaan). 2. Merk en type worden weer vermeld op het keuringsrapport. (was verzoek van de branche) 3. Het NL symbool (kenletters Nederland) wordt bovenaan keuringsrapport aangegeven (is een eis vanuit Europese/ EU APK richtlijn). 4. Voorgedrukte standaard opsomming van de adviespunten en reparatieadviespunten (in linker kolom van keuringsrapport), komt te vervallen. Was namelijk soms reden voor onduidelijkheid. Een adviespunt of reparatieadviespunt komt nu alleen op het geprinte keuringsrapport te staan als u zo n punt heeft gemeld bij het afmelden van het voertuig. Dit wordt dan vermeld in de rechter kolom. Meldt u geen adviespunt of reparatieadviespunt bij het afmelden dan komen deze punten dus niet op het keuringsrapport te staan. 5. Wijziging benaming deel Nadere uitleg reparatie- of afkeurpunt in rechter kolom. Vanwege het op een andere plaats op het rapport vermelden van adviespunten of reparatieadviespunten, wordt de tekst in rechter kolom gewijzigd in: Reparatieadvies-, advies-, reparatie- of afkeurpunt en nadere uitleg. In dit gedeelte komen dus al de punten te staan die u hebt opgegeven bij uw afmelding; 6. Wijziging coderingslijst reparatie- en afkeurpunten: Om een duidelijker beeld te krijgen van de reparatie- en afkeurpunten, worden deze punten verder onderverdeeld. U krijgt dus een aangepaste coderingslijst. Door deze nadere onderverdeling krijgt de RDW de mogelijkheid in de toekomst deze meldingen te gebruiken om per merk aan te geven wat de keurmeesters tijdens de APK het meest als mankement hebben geconstateerd. 7. Adviespunt AC1 gebruiken bij APK 1. Vanaf 1 april 2012 moet adviespunt AC1 (bij profieldiepte band tussen 1,6 tot en met 2,5 mm) ook gemeld worden bij APK 1 voertuig. Overzicht wijzigingen APK die per 1 april 2012 ingaan pagina 1

2 Opvallende technische punten: a. Uitlaatgastest bij APK 2 voertuigen met benzine- of dieselmotor. Bij personenauto s en bedrijfsauto s met maximum massa van niet meer dan 3500 kg. (APK 2) die een datum eerste toelating hebben van na 31 december 2005 wordt de uitlaatgastest (meting aan eind van de uitlaat) vervangen door uitlezing van het EOBD. U hebt hiervoor dus een uitleesapparaat/scantool nodig. In het stoomschema op bladzijde staan de handelingen stapsgewijs uitgelegd. b. Hogere minimum remvertragingseis voor bedrijfsrem bij voertuigen in gebruik genomen na 31 december 2011 (zie bladzijde 9 10 van deze tabel ). Is eis vanuit EU APK richtlijn. c. Overmatige olielekkage (voor delen waarvoor dit nog niet is opgenomen in de keuringseisen) zoals bij motor, versnellingsbak, differentieel etc. wordt een reparatieadviespunt (dus geen afkeur maar wel vermelden op keuringsrapport). Is eis vanuit EU APK richtlijn. Dus nu twee reparatieadviespunten (geen afkeurpunten wel vermelden op rapport) - RA1 Het airbag en/of gordelspansysteem functioneert niet naar behoren - RA2 Overmatige olielekkage. (onderdelen, geen onderdelen van brandstofsysteem, remsysteem, stuurbekrachtiging of veersysteem, vertonen overmatige olielekkage) d. Extra controlepunten onderdelen elektrische aandrijflijn. e. Vervallen van de eis dat er bij bepaalde voertuigen een koplampreinigingsinstallatie aanwezig moet zijn (APE artikel 116. Ook artikel 118 is geheel geschrapt maar was al geen APK punt) Voor een compleet beeld van alle wijzigingen per 1 april 2012 is het overzicht op de volgende bladzijden inclusief opgave welke artikelen zijn aangepast en welke invloed wijziging heef/kan hebben op de keuring. Uitgezonderd van keuringsplicht erbij gekomen kentekens(aa, CD, CDJ, BN en GN): Vanaf 1 april 2012 zijn er een aantal voertuigen bijgekomen die ook uitgezonderd zijn van de keuringsplicht. Deze lijst staat in gedeelte Algemeen voor tabblad 1 van het APK boek en dan op bladzijde 7. Nu geldt uitzondering keuringsplicht ook voor voertuigen met kenteken met lettergroep: - AA, CD of CDJ; - BN of GN en twee groepen van twee cijfers. Als niet keuringsplichtig voertuig voor keuring wordt aangeboden dan: 1. Mag u voertuig wel keuren op basis van regelgeving APK; 2. Is bij voertuigen met ZZ, AA, CD, CDJ, BN of GN kenteken overleggen van het originele kentekenbewijs noodzakelijk; 3. Kunt u contact opnemen met RDW APK-centrum Nederland als het afmelden van een niet keuringsplichtig voertuig niet mogelijk is Overzicht wijzigingen APK die per 1 april 2012 ingaan pagina 2

3 Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK (REK) (achter tabblad 5 in APK boek) Wat houdt de verandering in -Aantal aanpassingen in begripsbepalingen -Artikel 8 tekstuele aanpassing -Artikel 12 lid d aangepast en lid e nieuw erbij dat aangeeft dat voor erkenning tot maximaal 3500 kg men een uitleesapparaat moet hebben voor uitlezen EOBD Wat is het gevolg voor de keuring EOBD uitlezing verplicht bij voertuigen benzine /diesel in gebruik genomen na 31 december Personenauto s en bedrijfsauto s maximum massa niet meer dan 3500 kg. -Artikel 13 aangepast in verband met certificaten voor diverse apparatuur en handleiding in Nederlands bij koplamptestapparaat. Tevens eisen waaraan uitleesapparaat EOBD moet voldoen opgenomen -Artikel 17 tekstuele aanpassing -Artikel 18 Bewaren gele doorslag vervallen. Lid vervallen over opbergen ongebruikte keuringsrapporten. -Reden alleen nog maar zelf printen op blanco papier (voorbedrukte keuringsrapporten gebruiken niet meer toegestaan) -Artikel 19 tekstuele aanpassing -Artikel 30 tekstuele aanpassing en aanpassing. Nu geldt dat zowel keurmeester licht als keurmeester zwaar niet meer dan vier voertuigen per 60 minuten mag afmelden -Afmeldbeperking 4 per uur gaat nu ook gelden voor zware voertuigen. Grote wijziging voor APK 1 bedrijven. Bijlage 1: Uitbreiding er komt nu ook een reparatieadviespunt als er sprake is van overmatige olielekkage (bij andere onderdelen dan brandstofsysteem, remsysteem, stuurbekrachtiging of veersysteem daar was lekkage namelijk al geregeld). Zal dus met name voor motor en aandrijflijn en andere aanwezige hulpapparatuur op voertuig gelden. -Wel invloed, niet op goed en afkeur nog maar wel op vermelding op keuringsrapport en dus kans op controle bij steekproef! Overzicht wijzigingen APK die per 1 april 2012 ingaan pagina 3

4 Wat houdt de verandering in Wat is het gevolg voor de keuring Keuringseisen Algemeen Artikel 5.*.1 Motor Artikel 5.2/3.11 lid 10 (nieuw) Artikel 5.2/3.12a Nieuw artikel. Reminrichting Artikel Nieuw lid erbij Artikel Nieuw lid erbij - Identificatienummer. Eisen met betrekking tot voertuigdeel waar dit moet zijn ingeslagen is wat specifieker omschreven (in plaats van vast voertuigdeel nu chassis, frame of soortgelijke structuur). - Gebruik EOBD. Bij voertuigen (personenauto s en bedrijfsauto s) in gebruik genomen na 31 december 2005 (bedrijfsauto s maximaal 3500 kg) die een emissiegerelateerd diagnostisch boordsysteem hebben, moet dit systeem zijn voorzien van een waarschuwingsinrichting en mag het systeem geen emissiegerelateerde fouten bevatten. - Controlepunten elektrische aandrijflijn van elektrisch aangedreven of hybride elektrische personenauto s/bedrijfsauto s. Nieuw artikel waarin aantal keuringsaspecten zijn opgenomen voor het beoordelen van de elektrische aandrijflijn bij deze voertuigen. Deugdelijk, deugdelijk zijn bevestigd, niet beschadigd, geen lekkage, goed afgeschermd (m.u.v. kabelset) goed geïsoleerd. - Personenauto s in gebruik genomen na 31 december 2011 hogere minimum remvertragingseis. Bij deze voertuigen moet remvertraging bedrijfsrem ten minste 5,8 m/s 2 bedragen (pedaalkracht maximaal 500 N) (zie bladzijde 10 van deze tabel voor totaal overzicht remvertragingen) Let op in Aanvullende permanente eisen artikel 59 is tabel 2 daarom ook aangepast -Bedrijfsauto s in gebruik genomen na 31 december 2011 hogere minimum remvertragingseis bedrijfsrem. Bij deze voertuigen moet remvertraging bedrijfsrem ten minste 5,0 m/s 2 bedragen (pedaalkracht maximaal 700 N) (zie bladzijde 9-10 van deze tabel voor totaal overzicht) - Geen. - Groot. Bij voertuigen in gebruik genomen na 31 december 2005 (zowel benzine als diesel) moet je de emissiecontrole doen via het uitlezen/controleren van de EOBD. (bij benzinemotor alleen als brandstof benzine is). Ook bij hybrides waarbij brandstofmotor (benzine of diesel) kan meewerken als mechanische aandrijving van het voertuig (zie bladzijden van deze tabel) - Uitbreiding. Betreft aantal extra keuringsaspecten bij deze speciale categorie voertuigen. - Beperkt. Reden een personenauto met een correct werkend remsysteem haalt normaal al een veel hogere remvertraging met de bedrijfsrem. Deze nieuwe datum houdt in dat bij ander lid van dit artikel ook een aanpassing komt namelijk voor de in gebruik genomen voertuigen na 30 juni 1967 maar voor 1 januari 2012 geldt dan de 5,2 m/s 2 als minimum remvertragingseis voor de bedrijfsrem. Let op door deze hogere remvertragingseis is ook de vereiste minimum waarde voor de relatieve beremming (op rollenbank) bij deze groep voertuigen verhoogd naar 45% bij pedaalkracht voor van maximaal 400 N. -Redelijk groot. Dit houdt een duidelijke verhoging van de minimum remvertragingseis van de bedrijfsrem in (was 4,5 m/s 2 ). Het kan dus zeker gebeuren dat meer voertuigen nu de vereiste remvertraging niet halen. Deze nieuwe datum houdt in dat bij ander lid van dit artikel ook een aanpassing komt namelijk voor de in gebruik genomen voertuigen na 31 december 1997 maar voor 1 januari 2012 dan de 4,5 m/s 2 als minimum remvertragingseis voor de bedrijfsrem. Overzicht wijzigingen APK die per 1 april 2012 ingaan pagina 4

5 Wat houdt de verandering in Wat is het gevolg voor de keuring Keuringseisen Artikel Nieuw lid erbij Artikel Aanpassing lid Carrosserie Artikel lid 1 Artikel lid 1 Artikel lid 1 -Aanhangwagens niet zijnde opleggers in gebruik genomen na 31 december 2011 hogere minimum remvertragingseis bedrijfsrem. Bij deze aanhangwagens moet remvertraging bedrijfsrem ten minste 5,0 m/s 2 bedragen (was 4,5 m/s 2 ). -Aanhangwagens in gebruik genomen na 31 december 1997 maar voor 1 januari 2012 hier blijft minimum remvertragingseis 4,5 m/s 2, maar voor de opleggers in gebruik genomen na 31 december 2011 gaat ook een hogere minimum remvertragingseis gelden voor de bedrijfsrem. Bij deze groep opleggers moet remvertraging bedrijfsrem ten minste 4,5 m/s 2 bedragen (was 4,0 m/s 2 ). - Herstel foutje in verwijzing naar Aanvullende permanente eisen. Verwijzing naar artikelen over schade aan ruit bij bedrijfsvoertuigen aangepast nu artikel 91 tot en met 100. Reden voor alle voertuigen van maximaal 3500 kg, personenauto s en bedrijfsauto s geldt zelfde ruitennorm (artikel 91 95). In vorige regelgeving werd alleen verwezen naar ruitennorm voor voertuigen boven 3500 kg (96-100). - Wijziging datum. 19 oktober 2008 wordt vervangen door 21 juli 2013 (wat betreft zijdelings gerichte zitplaatsen) - Wijziging datum. 19 oktober 2008 wordt vervangen door 21 januari 2014 (wat betreft zijdelings gerichte zitplaatsen) Verlichting Artikel 5.2/3.51 lid 1 -Verwijziging naar artikelen in Aanvullende permanente eisen aangepast. Artikel 116 over noodzaak koplampreinigingsinstallatie bij gasontladingslichtbronnen is namelijk geschrapt. Reden, er komen nu ook gasontladingslichtbronnen op de markt die minder dan 2000 lumen produceren aan lichtopbrengst. Omdat bij APK geen meetapparatuur voor meting lichtsterkte is vereist, kan dit bij de APK niet worden vastgesteld, daarom eis vervallen. Ook artikel 118 is geschrapt. Artikel 5.3/12.57 lid 4 -Aanpassing. De eis dat het voertuig langer moet zijn dan 6 meter om de extra achteruitrijlichten aan de zijkant aan te brengen wordt losgelaten. Lengte maat in de eis is vervallen. Mag dus nu altijd. Redelijk groot. Dit houdt duidelijke verhoging van de minimum remvertragingseis van de bedrijfsrem in. Het kan dus zeker gebeuren dat meer voertuigen nu de vereiste remvertraging niet halen. (zie bladzijde 9 van deze tabel voor totaal overzicht) Redelijk groot. Aanhangwagens hadden deze eis al dus daar verandert weinig. Groep is nu beperkt tot in gebruik genomen voor 1 januari Voor deze groep opleggers in gebruik genomen na 31 december 2011 gaat minimum remvertragingseis echter wel omhoog. Dat zal gevolgen voor de keuring hebben. (zie bladzijde 9 van deze tabel voor totaal overzicht) -Beperkt. Merendeel van de keurmeesters pasten dit al op de juiste wijze toe -Beperkt. Zal in de praktijk zelden voor komen. -Beperkt. Zal in de praktijk zelden voor komen. -Beperkt. Kans is natuurlijk wel aanwezig dat er nu vaker bij voertuigen in gebruik genomen na 31 december 2006 achteraf xenon conversiesetjes aangebracht gaan worden. Aan de gestelde eisen kan worden voldaan. Het ontbreken van installatie voor koplampreiniging is dan namelijk geen afkeur meer. -Beperkt. Zal bij slechts weinig voertuigen invloed hebben. Betreft sowieso extra achteruitrijlichten die mogen. Overzicht wijzigingen APK die per 1 april 2012 ingaan pagina 5

6 Wat houdt de verandering in Wat is het gevolg voor de keuring Keuringseisen Artikel 5.2/3.62 -Uitbreiding. 1. Er is nu als extra ook een controlelampje verplicht voor kenbaar maken ingeschakeld zijn grootlicht 2. Tevens controlelampje of geluidssignaal noodzakelijk om werken van richtingaanwijzers of waarschuwingsknipperlichten te laten merken aan bestuurder. 3. Er wordt als extra ook een controlelampje verplicht voor kenbaar maken ingeschakeld zijn mistvoorlichten. Let op deze controlelamp geldt pas voor voertuigen in gebruik genomen na 31 december 2012! -Beperkt. Meeste voertuigen hebben af fabriek al controlelampjes voor grootlicht en signaal voor werken knipperlichten. Controlelamp voor mistvoorlichten geldt pas voor voertuigen in gebruik genomen na 31 december 2012, nu dus nog niet voor u in de dagelijkse keurpraktijk van toepassing. Taxi Artikel lid 2 -Nieuw, toegevoegd: Ligplaatsen in personenauto s in gebruik genomen na 31 december 2011 moeten doelmatige veiligheidsvoorzieningen hebben om te voorkomen dat passagier uit ligplaats kan geraken. -Beperkt. Nu ook geregeld dat er voorzieningen moeten zijn om te voorkomen dat passagier van ligplaats valt. Aantal voertuigen met dit soort inrichtingen is namelijk beperkt, dus niet iedere keurmeester zal hier mee te maken krijgen in de praktijk. Overzicht wijzigingen APK die per 1 april 2012 ingaan pagina 6

7 Aanvullende Wat houdt de verandering in Wat is het gevolg voor de keuring permanente eisen Artikel 41 t/m 45 -Aanpassingen. Er zijn tekstuele aanpassingen gedaan in verband met betere omschrijving namelijk nu in plaats van hybride aangedreven voertuigen de term hybride elektrische voertuigen. Seriehybride elektrische voertuigen zijn vrijgesteld van viergasmeting bij benzineuitvoering en tevens van roetmeting bij dieseluitvoering. -Beperkt. Seriehybride: Aandrijving alleen door elektromotor. Brandstofmotor dient alleen als aandrijving generator, zorgen voor elektriciteit. Dus brandstofmotor zorgt hier niet voor mechanische aandrijving voertuig. Bijgekomen extra Artikelen 45 a tot en met 45 d in verband met emissiegerelateerd diagnostisch boordsysteem (EOBD). Tevens opsomming relevante P codes bij uitlezing. -Groot belang. Beschrijving omgaan EOBD gebruik en uitlezing. Artikel 59 tabel 2 Artikel 64 en Artikel 88 Artikel 109 aanvulling Artikel 110 aanvulling -Aanvulling. Dit in verband met de verhoogde minimum remvertragingswaarden bedrijfsrem voor voertuigen in gebruik genomen na 31 december Aanpassing tekst niet relevant voor APK. Is aanvulling ten behoeve van politie bij wegcontroles. -Toevoegen twee leden. Bij bepalen maximale onderbreking wordt onderbreking die ontstaat in zijdelingse afscherming door uitschuiven buiten beschouwing gelaten. Indien voertuig uitschuifbaar is moet zijdelingse afscherming voldoen aan afbeeldingen in nieuwe figuur 30a -Toevoegen drie leden. Bij bepalen maximale onderbreking wordt onderbreking die ontstaat in zijdelingse afscherming door uitschuiven buiten beschouwing gelaten. Indien voertuig uitschuifbaar is moet zijdelingse afscherming voldoen aan afbeeldingen in nieuwe figuur 30a Voertuig met uitschuifbare steunen, opening zijdelingse afscherming niet groter dan nodig voor uitschuiven steunen Bij lid g was dit laatste stuk over uitschuifbare steunen vermeld maar dat is daar nu weggelaten omdat hier nu een apart lid voor is opgenomen. -Beperkt. Kwestie van gewoon tabel hanteren. Zal technisch weinig gevolgen hebben bij de keuring. -Geen -Beperkt. Regeling voor toegestane onderbrekingen bij uitschuifbare voertuigen. Voor onderbreking die in uitgeschoven toestand ontstaan geldt nu geen maximale maat. Wel afbeeldingen (figuur 30a) om aan te geven hoe zijdelingse afschermingen bij uitschuivers aangebracht kunnen zijn. -Beperkt. Regeling voor toegestane onderbrekingen bij uitschuifbare voertuigen. Voor onderbreking die in uitgeschoven toestand ontstaan, geldt nu geen maximale maat. Wel afbeeldingen (figuur 30a) om aan te geven hoe zijdelingse afschermingen bij uitschuivers aangebracht kunnen zijn. Aanvulling van artikel 109 en 110 geeft meer duidelijkheid bij uitschuivers. Overzicht wijzigingen APK die per 1 april 2012 ingaan pagina 7

8 Aanvullende Wat houdt de verandering in Wat is het gevolg voor de keuring permanente eisen Artikel 116 -Vervalt. Artikel over verplicht aanwezig zijn van goedwerkende koplampreinigingsinstallatie bij gasontladingslichtbronnen is vervallen. Reden er komen nu ook gasontladingslichtbronnen op de markt die minder dan 2000 lumen produceren aan lichtopbrengst. -Beperkt. Wel kan nu bij nieuwere voertuigen (in gebruik genomen na ) achteraf eenvoudiger Xenon worden ingebouwd omdat verplichting tot het hebben van koplampreinigingsinstallatie niet meer nodig is. Artikel 118 Lichtsterkte kunt u bij APK niet vaststellen. Meetapparatuur daarvoor is bij APK niet voorgeschreven. -Vervalt. Artikel over automatische niveauregeling van afstelling dimlicht in relatie tot beladingstoestand voertuig wordt helemaal geschrapt. -Geen. Werd nu al niet gecontroleerd op werking bij een APK keuring Overzicht wijzigingen APK die per 1 april 2012 ingaan pagina 8

9 Overzicht alle minimale remvertragingseisen bedrijfsrem voertuigen > 3500 kg. Artikel 65 Aanvullende permanente eisen Extrapolatiedruk 1. De extrapolatiedruk bij bedrijfsauto s en bussen wordt gesteld op 7,0 bar, tenzij uit documentatie van de voertuigfabrikant of de gegevens op de ALR/ABS-EBS plaat wordt aangetoond dat deze druk hoger is. De extrapolatiedruk voor die as is dan gelijk aan deze hogere druk. 2. De extrapolatiedruk van aanhangwagens wordt gesteld op 6,5 bar. Indien het een aanhangwagen betreft met een éénleidingremsysteem wordt de extrapolatiedruk gesteld op 4,5 bar. Remvertragingseisen: Bedrijfsauto s: In gebruik genomen: Voor 1 juli ,8 m/s 2 Na 30 juni 1967, maar voor 1 januari ,0 m/s 2 Na 31 december 1997, maar voor 1 januari ,5 m/s 2 Na 31 december ,0 m/s 2 Aanhangwagens: Aanhangwagens In gebruik genomen: Voor 1 oktober ,8 m/s 2 Na 30 september 1971, maar voor 1 januari ,0 m/s 2 Na 31 december 1997, maar voor 1 januari ,5 m/s 2 Na 31 december ,0 m/s 2 Opleggers In gebruik genomen: Voor 1 oktober ,8 m/s 2 Na 30 september 1971, maar voor 1 januari ,0 m/s 2 Na 31 december ,5 m/s 2 Overzicht wijzigingen APK die per 1 april 2012 ingaan pagina 9

10 Overzicht alle minimale remvertragingseisen bedrijfsrem voertuigen t/m 3500 kg. Remvertragingseisen: Personenauto s: In gebruik genomen: Voor 1 juli ,8 m/s 2 Na 30 juni 1967, maar voor 1 januari ,2 m/s 2 (pedaalkracht maximaal 500 N) Na 31 december ,8 m/s 2 (pedaalkracht maximaal 500 N) Bedrijfsauto s: In gebruik genomen: Voor 1 juli ,8 m/s 2 Na 30 juni 1967, maar voor 1 januari ,0 m/s 2 (pedaalkracht maximaal 700 N) Na 31 december 1997, maar voor 1 januari ,5 m/s 2 (pedaalkracht maximaal 700 N) Na 31 december ,0 m/s 2 (pedaalkracht maximaal 700 N) Ambulances, kampeerauto s en lijkauto s met toegestane maximummassa van meer dan 2500 kg. Voor 1 juli ,8 m/s 2 Na 30 juni ,5 m/s 2 (pedaalkracht maximaal 700 N) Overzicht wijzigingen APK die per 1 april 2012 ingaan pagina 10

11 Overzicht wijzigingen APK die per 1 april 2012 ingaan pagina 11

12 Bijlage 2 Afkeurlijst EOBD-foutcodes 1 (emissiegerelateerd) voor APK2 voertuigen Benzine: Voertuigen met verbrandingsmotor met elektrische ontsteking: P01xx 2 P02xx 2 P03xx 2 P04xx 2 P0650 P0Axx 2 Hybride aandrijving Diesel: Voertuigen met verbrandingsmotor met compressieontsteking: P01xx 2 P02xx 2 P03xx 2 P04xx 2 P06xx 2 P0Axx 2 Hybride aandrijving 1 Foutcodes in de aandrijflijn gerelateerd aan emissie van het voertuig gedefinieerd volgens ISO met de letter P 2 De xx in de code geven alfanumerieke variabelen weer. Overzicht wijzigingen APK die per 1 april 2012 ingaan pagina 12

13 Bijlage 4 Definities van Hybridevoertuigen Definitie hybride elektrisch voertuig: hybride elektrisch voertuig: een motorrijtuig met ten minste twee verschillende energie-omzetters en twee verschillende energieopslagsystemen aan boord ten behoeve van de mechanische aandrijving van het voertuig, waarbij in ieder geval energie wordt geput uit een opslagvoorziening voor elektrische energie/kracht; Er zijn drie soorten hybride voertuigen: 1. serie hybride 2. parallel hybride 3. serie/parallel hybride Bij een seriehybride (1) is er geen mechanische koppeling aanwezig tussen de brandstofmotor of fuelcel en de elektromotor. Met andere woorden het voertuig wordt alleen maar mechanisch aangedreven met behulp van de elektromotor. In dit geval valt de brandstofmotor niet onder de voertuigrichtlijn maar onder de machinerichtlijn. Een emissietest zoals deze gebruikelijk is in de APK is dan ook niet van toepassing en niet toegestaan. Een seriehybride is onder andere te herkennen aan de brandstofcode E. Bij de andere twee (2 en 3) is er een mechanische koppeling aanwezig dan wel is deze te maken tussen de elektromotor en de brandstofmotor. Met andere woorden zowel de brandstofmotor als de elektromotor worden voor de mechanische aandrijving van het voertuig gebruikt. Logischerwijs valt in dit geval de brandstofmotor onder de voertuigrichtlijn. Het is dan ook verplicht voor de voertuigfabrikant dat er een mogelijkheid aanwezig is voor de reguliere emissietest. Deze hybriden zijn te herkennen aan de brandstofcode E / B of E / D. Overzicht wijzigingen APK die per 1 april 2012 ingaan pagina 13

Belangrijkste wijzigingen per 1 April 2012. (V -10)

Belangrijkste wijzigingen per 1 April 2012. (V -10) Belangrijkste wijzigingen per 1 April 2012. (V -10) Tab 0 Algemeen De volgende voertuigen hoeven NIET meer gekeurd te worden: - Voertuigen die een kenteken voeren met de lettergroepen: AA, CD en CDJ; -

Nadere informatie

Aanduiding. Wijzigingen APK 2

Aanduiding. Wijzigingen APK 2 Kentekenbewijs Dit is een uitgave van de RDW Nummer 5 55 december 200 20 2 CD-kenteken Ik krijg een auto voor de APK 2 aangeboden met een CD-kenteken. Heb ik nu wel het originele kentekenbewijs bij de

Nadere informatie

Laatst bijgewerkt 25-4-2009 naar Versie 8.

Laatst bijgewerkt 25-4-2009 naar Versie 8. Laatst bijgewerkt 25-4-2009 naar Versie 8. Vanaf 1 Mei 2009 gaat de nieuwe Regeling Voertuigen in werking. Deze beschrijft wijzigingen in de procedures rond type- en individuele goedkeuringen. Daarnaast

Nadere informatie

Invulinstructie APK-rapport

Invulinstructie APK-rapport Inhoudsopgave Algemeen...1 APK-rapport...2 Voertuigcategorie...2 Geharmoniseerde Unie-codes...2 Dit rapport is afgegeven door...2 In te vullen door de RDW...2 Aanvrager verzoekt herkeuring na afkeuring...2

Nadere informatie

BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN Deze bijlage bevat de eisen en de wijze van keuren die direct gerelateerd zijn aan de bouw van, of ombouw naar een elektrisch en hybride elektrisch

Nadere informatie

Hoe zit dat? Mooi afwisselend werk! Nieuwe coderingen reparatie- en afkeurpunten. Alles over verplichte spiegels bij APK 1.

Hoe zit dat? Mooi afwisselend werk! Nieuwe coderingen reparatie- en afkeurpunten. Alles over verplichte spiegels bij APK 1. 1 2 Hoe zit dat? Vraag taxi s en OV-voertuigen Dit is een uitgave van de RDW Nummer 48 maart 2010 Ik krijg regelmatig taxi s en OV-voertuigen ter keuring aangeboden. Sinds 1 maart 2010 is het niet meer

Nadere informatie

Administratieve procedures

Administratieve procedures inhoudsopgave 1. Kentekenbewijs... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Geldigheid... 1 2. Raadplegen kentekenregister... 2 3. Controle van gegevens op het kentekenbewijs met het voertuig en controle kentekenplaten...

Nadere informatie

Handleiding van de AREX OBD-scanner voor de APK

Handleiding van de AREX OBD-scanner voor de APK Handleiding van de AREX OBD-scanner voor de APK Product van: Arex Test Systems bv Vennestraat 4-b 2161 LE Lisse Nederland Tel: +31 (0)252 419151 Fax: +31 (0)252 420510 E-mail: info@arex.nl De inhoud van

Nadere informatie

Voorwoord... 2 Adressen RDW... 3 Divisie Voertuigtechniek... 3 Openingstijden RDW kantoren... 3 Afmelden en raadplegen... 4 Adressen providers...

Voorwoord... 2 Adressen RDW... 3 Divisie Voertuigtechniek... 3 Openingstijden RDW kantoren... 3 Afmelden en raadplegen... 4 Adressen providers... Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Adressen RDW... 3 Divisie Voertuigtechniek... 3 Openingstijden RDW kantoren... 3 Afmelden en raadplegen... 4 Adressen providers... 4 ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE UITVOERING

Nadere informatie

de APK per 1 mei Wijzigingen alleen voor APK 2 Wijzigingen voor APK 1 en 2

de APK per 1 mei Wijzigingen alleen voor APK 2 Wijzigingen voor APK 1 en 2 Dit is een uitgave van de RDW Speciale bijlage bij nummer 44 maart 29 Veranderingen in SPECIALE BIJLAGE de APK per mei Welke eisen zijn nieuw, welke verdwijnen en welke zijn gemoderniseerd? De belangrijkste

Nadere informatie

Invulinstructie APK rapport

Invulinstructie APK rapport Inhoudsopgave Algemeen...1 APK rapport...2 Dit rapport is afgegeven door...2 In te vullen door de RDW...2 Aanvrager verzoekt herkeuring na afkeuring...2 Kilometerstand...2 Mededeling RDW na afmelding...2

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4493 16 maart 2011 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu tot wijziging van de Regeling voertuigen in verband

Nadere informatie

Modernisering toezicht APK per 1 april 2017

Modernisering toezicht APK per 1 april 2017 Modernisering toezicht APK per 1 april 2017 Per 1 april 2017 veranderen een aantal zaken in het toezicht op de uitvoering van de APK in Nederland. In deze presentatie leest u over de veranderingen per

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Voertuigreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 5.2.1 wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Voertuigreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 5.2.1 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met een vereenvoudiging van de APK en van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met enkele technische correcties Op de voordracht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26590 1 oktober 2013 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 24 september 2013, nr. IENM/BSK-2013/213100,

Nadere informatie

De regeling permanente eisen verdwijnt en gaat op in de Aanvullende Technische Voorschriften.

De regeling permanente eisen verdwijnt en gaat op in de Aanvullende Technische Voorschriften. De onderstaande informatie is verkregen uit diverse lezingen en vergaderingen en is of wordt nog gewijzigd. U moet dus niet gaan keuren aan de hand van deze gegevens! De regelgeving wordt door de RDW op

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22037 1 november 2012 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 26 oktober 2012, nr. IENM/BSK-210676,

Nadere informatie

ARTIKELNUMMER EN BLADZIJDENUMMER KEURINGS (PERMANENTE) EISEN ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKELNUMMER EN BLADZIJDENUMMER KEURINGS (PERMANENTE) EISEN ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKELNUMMER EN BLADZIJDENUMMER KEURINGS (PERMANENTE) EISEN ALGEMENE BEPALINGEN Begrippen algemeen artikel 1.1 5 Begrippen Afmetingen artikel 1.2 13 Meetvoorwaarden wielbasis en afmetingen artikel 1.3

Nadere informatie

Voorwoord... 2 Adressen RDW... 3 Divisie Voertuigtechniek... 3 Openingstijden RDW kantoren... 3 Afmelden en raadplegen... 4 Adressen providers...

Voorwoord... 2 Adressen RDW... 3 Divisie Voertuigtechniek... 3 Openingstijden RDW kantoren... 3 Afmelden en raadplegen... 4 Adressen providers... Algemeen Inhoudsopgave Algemeen Voorwoord... 2 Adressen RDW... 3 Divisie Voertuigtechniek... 3 Openingstijden RDW kantoren... 3 Afmelden en raadplegen... 4 Adressen providers... 4 ALGEMENE INFORMATIE VOOR

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38299 21 juli 2016 Wijziging Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV Zoetermeer, 11 juli 2016 JBZ 2016 / 12169

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten De APK De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeers veiligheid,

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten De APK De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeers veiligheid,

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Audi A3 Sportback

Finnik Autorapport - Audi A3 Sportback Finnik Autorapport - Audi A3 Sportback Deze Audi A3 Sportback komt uit 2012 en kostte toen 25.831. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2012 op kenteken en is voorzien van een benzine motor die

Nadere informatie

[GEBRUIKERSHANDLEIDING] Tecnomotor EOBD scan tool APK 2

[GEBRUIKERSHANDLEIDING] Tecnomotor EOBD scan tool APK 2 2012 [GEBRUIKERSHANDLEIDING] APK 2 Rocar-Tech Garage Equipment BV Granaatstraat 55 7554 TN Hengelo Tel. 074 2594161 www.rocartech.nl Inhoudsopgave Gegevens producent en leverancier... 2 Producent... 2

Nadere informatie

Nota van toelichting. 1. Voertuigreglement. Algemeen deel. Inleiding

Nota van toelichting. 1. Voertuigreglement. Algemeen deel. Inleiding Nota van toelichting 1. Voertuigreglement Algemeen deel Inleiding Dit besluit brengt allereerst wijzigingen aan in het Voertuigreglement. Deze wijzigingen houden verband met een vereenvoudiging van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemeen

Inhoudsopgave. Algemeen Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Adressen RDW... 3 Divisie Voertuigtechniek... 3 Openingstijden RDW kantoren... 3 Afmelden en raadplegen... 3 Adressen providers... 4 Algemene informatie voor de uitvoering

Nadere informatie

Finnik Autorapport bmw ACTIVE E

Finnik Autorapport bmw ACTIVE E 03-THB-2 Finnik Autorapport bmw ACTIVE E Deze bmw ACTIVE E komt uit 2012 en kostte toen 46.172,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds 2012 op kenteken, is voorzien van een elektriciteit

Nadere informatie

Bijlage Erkenninghouder APK

Bijlage Erkenninghouder APK Bijlage Erkenninghouder APK HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE ERKENNINGHOUDER APK 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 3 1.4 ERKENNINGEN EN BEVOEGDHEDEN... 3 1.5 MEERDERE KEURINGSPLAATSEN...

Nadere informatie

Administratieve procedures

Administratieve procedures Administratieve procedures Inhoudsopgave 1. Algemeen... 1 2. Raadplegen kentekenregister... 1 3. Afmelden met datacommunicatie-apparatuur... 2 4. Steekproef en beroepsmogelijkheden... 2 4.1 Steekproef...

Nadere informatie

2 B 0925c Versie 6 (2014) Gebruikershandleiding Webdirect

2 B 0925c Versie 6 (2014) Gebruikershandleiding Webdirect 2 B 0925c Versie 6 (2014) Gebruikershandleiding Webdirect Inhoudsopgave 1. Aanmelden bij Webdirect... 3 1.1 Gebruik certificaat... 4 2. APK... 6 2.1 Raadplegen voertuig... 6 2.2 Goedkeur Melden... 6 2.3

Nadere informatie

Voorwoord... 2 Adressen RDW... 3 Divisie Voertuigtechniek... 3 Openingstijden RDW kantoren... 3 Afmelden en raadplegen... 4 Adressen providers...

Voorwoord... 2 Adressen RDW... 3 Divisie Voertuigtechniek... 3 Openingstijden RDW kantoren... 3 Afmelden en raadplegen... 4 Adressen providers... Algemeen Inhoudsopgave Algemeen Voorwoord... 2 Adressen RDW... 3 Divisie Voertuigtechniek... 3 Openingstijden RDW kantoren... 3 Afmelden en raadplegen... 4 Adressen providers... 4 ALGEMENE INFORMATIE VOOR

Nadere informatie

Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK

Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK Inhoudsopgave blz. Hoofdstuk 1. Algemeen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Eisen en voorschriften 4 Hoofdstuk 2. Aanvraag erkenning 5 Artikel 3 indienen aanvraag 5 Artikel 4 verlenen erkenning

Nadere informatie

Finnik Autorapport Fiat Panda 900 Young

Finnik Autorapport Fiat Panda 900 Young 67-GJ-PN Finnik Autorapport Fiat Panda 900 Young Deze Fiat Panda komt uit 2000, werd geleverd van 01-06-1994 tot 01-03-2001 en kostte toen 5.700,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds 2000

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Peugeot 207

Finnik Autorapport - Peugeot 207 Finnik Autorapport - Peugeot 207 Deze Peugeot 207 komt uit 2008 en kostte toen 14.949. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2008 op kenteken en is voorzien van een benzine motor die 94 PK levert.

Nadere informatie

Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging

Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging Koninklijk Nederlands Watersport Verbond Overkoepelende organisatie ten dienste van de watersport Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging Watersporters en trailers Regelmatig komen

Nadere informatie

Finnik Autorapport Volkswagen Polo 1.4

Finnik Autorapport Volkswagen Polo 1.4 ST-SP-98 Finnik Autorapport Volkswagen Polo 1.4 Deze Volkswagen Polo komt uit 1998, werd geleverd van 01-08-1995 tot 01-07-2000 en kostte toen 13.182,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds

Nadere informatie

Homologatie SLV. Second Life Vehicle

Homologatie SLV. Second Life Vehicle SLV Homologatie Second Life Vehicle Naam: Robin Lange (0851916) Datum: 24-3-2015 Document: Onderzoek Homologatie Citroën HY-e Versie: 1.0 Instituut: Hogeschool Rotterdam Samenvatting In het deel PRO06(februari

Nadere informatie

overzicht o Bepalingen uit remmenrichtlijn 71/320 m.b.t. O1 en O2 : blz. 7 o definities van O1 en O2 uit Richtlijn 2007/46 : blz.

overzicht o Bepalingen uit remmenrichtlijn 71/320 m.b.t. O1 en O2 : blz. 7 o definities van O1 en O2 uit Richtlijn 2007/46 : blz. Wijzigingen in Gebruikseisen (H5 afd. 18) van de Regeling Voertuigen per 1 januari 2013 (zoals gepubliceerd in Staatscourant 22037 van 1 november 2012) Artikel 5.12.31a (nieuw) : blz. 2 Artikel 5.12.39

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten De APK De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeersveiligheid,

Nadere informatie

Nota keuringsaspecten APK

Nota keuringsaspecten APK RDW Directie Nota keuringsaspecten APK Bijlage 1 bij brief V&W aan 2 e Kamer, nr. DGP/WV/U05/03021 Aan De directeur-generaal Personenvervoer, De heer drs. S. Riedstra Van Directie RDW, VIZ2005/8191 Datum

Nadere informatie

Tarievenlijst Oude bpm tarieven (vanaf 1993)

Tarievenlijst Oude bpm tarieven (vanaf 1993) Belastingdienst Tarievenlijst Oude bpm tarieven (vanaf 1993) BPM 065 1Z*2FD Oude bpm-tarieven (vanaf 1993) Moet u voor een gebruikt motorrijtuig (personen auto, motor of bestelauto) bpm betalen? Dan hoeft

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten De APK De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeers veiligheid,

Nadere informatie

Voorwoord...2 Adressen RDW...3 Divisie Voertuigtechniek...3 Openingstijden RDW kantoren...3 Afmelden en raadplegen...4 Adressen providers...

Voorwoord...2 Adressen RDW...3 Divisie Voertuigtechniek...3 Openingstijden RDW kantoren...3 Afmelden en raadplegen...4 Adressen providers... Algemeen Inhoudsopgave Algemeen Voorwoord...2 Adressen RDW...3 Divisie Voertuigtechniek...3 Openingstijden RDW kantoren...3 Afmelden en raadplegen...4 Adressen providers...4 ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE

Nadere informatie

Wijze van keuren voor een nationale kleine serie typegoedkeuring voor voertuigen van de voertuigclassificaties L 1e, L 3e en L 4e

Wijze van keuren voor een nationale kleine serie typegoedkeuring voor voertuigen van de voertuigclassificaties L 1e, L 3e en L 4e Nr. Onderwerp Regelgeving L 1e (bromfiets op 2 wielen) L 3e en L 4e (motorfiets zonder/met zijspan) Wijze van keuren nationale kleine serie typegoedkeuring 18. Maximumkoppel en netto maximumvermogen 19.

Nadere informatie

Concept ten behoeve van internetconsultatie februari Besluit van

Concept ten behoeve van internetconsultatie februari Besluit van Concept ten behoeve van internetconsultatie februari 2016 Besluit van tot wijziging van het Besluit voertuigen ter implementatie van richtlijn nr. 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 1 e editie 17 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

beleid remtestinrichtingen

beleid remtestinrichtingen beleid remtestinrichtingen In dit document wordt een toelichting gegeven omtrent de toepassing en plaatsing van remtestinrichtingen. Dit document is informatief van aard en wordt gezien als een groeidocument.

Nadere informatie

Finnik Autorapport Fiat Panda 0.9 TwinAir Sempre

Finnik Autorapport Fiat Panda 0.9 TwinAir Sempre 68-ZGT-6 Finnik Autorapport Fiat Panda 0.9 TwinAir Sempre Deze Fiat Panda komt uit 2012, werd geleverd van 01-10-2012 tot 31-01-2013 en kostte toen 12.946,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat

Nadere informatie

"Eerlijke keuring voor eerlijke prijs"

Eerlijke keuring voor eerlijke prijs Dit is een uitgave van de RDW Nummer Nummer 51 december 64 maart 2010 2014 "Eerlijke keuring voor eerlijke prijs" 2 Op Vragen de foto: en antwoorden keurmeester over Jeroen EOBD van der 4 Kreeft Werken

Nadere informatie

Finnik Autorapport Ford Puma V

Finnik Autorapport Ford Puma V SV-TB-74 Finnik Autorapport Ford Puma 1.7-16V Deze Ford Puma komt uit 1998, werd geleverd van 04-12-1997 tot 01-06-2002 en kostte toen 19.668,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds 1998

Nadere informatie

en OV-auto s Leesbaarheid gegevens kentekenbewijs 5 Afkeur- en reparatiepunten: blijf ze melden! 3 Vraag emissie-eisen Schema rembeproeving APK 1

en OV-auto s Leesbaarheid gegevens kentekenbewijs 5 Afkeur- en reparatiepunten: blijf ze melden! 3 Vraag emissie-eisen Schema rembeproeving APK 1 Dit is een uitgave van de RDW Kentekenbijlage bij taxi s en OV-auto s 4 Afkeur- en reparatiepunten: blijf ze melden! 3 Leesbaarheid gegevens kentekenbewijs 5 5 Vraag emissie-eisen 2 Eerste 'vierrigen'

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving; Herman Boeting, Auke Cupédo, Tonny Harmsen, Johan de Rooy, Roy Zuijderwijk.

Afwezig met kennisgeving; Herman Boeting, Auke Cupédo, Tonny Harmsen, Johan de Rooy, Roy Zuijderwijk. Aanwezig: Herman van Bruggen, Willy Busser, Ad van Drunen, Peter de Goede, Karel Hofman, Leo Kemp, Jan de Kok, Albert Krol, Hans Mulder, Rob Philippus, Piet Roelse, Boelo Schuurman, Nico Tol voorzitter,

Nadere informatie

Finnik Autorapport Hyundai Matrix 1.8i GLS

Finnik Autorapport Hyundai Matrix 1.8i GLS 25-LT-KP Finnik Autorapport Hyundai Matrix 1.8i GLS Deze Hyundai Matrix komt uit 2003, werd geleverd van 15-07-2001 tot 06-07-2004 en kostte toen 19.220,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Mercedes-Benz E-klasse Combi

Finnik Autorapport - Mercedes-Benz E-klasse Combi Finnik Autorapport - Mercedes-Benz E-klasse Combi Personenauto Kentekenstatus (Geldig, gedemonteerd, geëxporteerd of ongeldig) Kleur Brandstof (bijv. benzine, diesel, electrisch) G3 (is er een gastank

Nadere informatie

Finnik Autorapport Seat Leon V Stella

Finnik Autorapport Seat Leon V Stella 27-PN-FB Finnik Autorapport Seat Leon 1.6-16V Stella Deze Seat Leon komt uit 2004, werd geleverd van 01-10-2000 tot 31-08-2005 en kostte toen 18.967,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds

Nadere informatie

Het kan: 74 jaar en nog dagelijks keuren!

Het kan: 74 jaar en nog dagelijks keuren! Dit is een uitgave van de RDW Het kan: 74 jaar en nog dagelijks keuren! 2 Accu s tegenwoordig goed verstopt 2 Wijzigingen in de APK per 1 april 2011 6 Aanduiding Nieuwe banden IBKI bandenkaartjes 3 4 Juiste

Nadere informatie

Finnik Autorapport Fiat Grande Punto V Dynamic

Finnik Autorapport Fiat Grande Punto V Dynamic HR-861-X Finnik Autorapport Fiat Grande Punto 1.4-16V Dynamic Deze Fiat Grande Punto komt uit 2008, werd geleverd van 01-07-2007 tot 31-01-2008 en kostte toen 15.980,-. Deze geïmporteerde personenauto

Nadere informatie

Wijze van keuren voor een nationale kleine serie typegoedkeuring voor voertuigen van de voertuigclassificatie M 2 en M 3

Wijze van keuren voor een nationale kleine serie typegoedkeuring voor voertuigen van de voertuigclassificatie M 2 en M 3 Voertuigen voor speciale doeleinden Voertuigen voor speciale doeleinden van de voertuigclassificatie M2 en M3 moeten voor het verkrijgen van een nationale kleine serie typegoedkeuring voldoen aan de tabel

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Seat Ibiza SC

Finnik Autorapport - Seat Ibiza SC Finnik Autorapport - Seat Ibiza SC Deze Seat Ibiza SC komt uit 2011 en kostte toen 16.444. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2011 op kenteken en is voorzien van een diesel motor die 75 PK levert.

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten 07.15.0823 RDW broch A5 stnd.ind1 1 05-11-2007 15:55:35 De APK De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de

Nadere informatie

Voorwoord... 2 Adressen RDW... 3 Divisie Voertuigtechniek... 3 Openingstijden RDW kantoren... 3 Afmelden en raadplegen... 4 Adressen providers...

Voorwoord... 2 Adressen RDW... 3 Divisie Voertuigtechniek... 3 Openingstijden RDW kantoren... 3 Afmelden en raadplegen... 4 Adressen providers... Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Adressen RDW... 3 Divisie Voertuigtechniek... 3 Openingstijden RDW kantoren... 3 Afmelden en raadplegen... 4 Adressen providers... 4 ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE UITVOERING

Nadere informatie

Dit document is beschikbaar gesteld door Kreidler Club Noord Nederland

Dit document is beschikbaar gesteld door Kreidler Club Noord Nederland Dit document is beschikbaar gesteld door Kreidler Club Noord Nederland De Wetgeving volgens de Voertuigenregelement, specifiek voor bromfietsen. Welke wettelijke eisen moet je brommer precies aan voldoen:

Nadere informatie

Finnik Autorapport Fiat Panda 1.2 Active

Finnik Autorapport Fiat Panda 1.2 Active 07-RJR-5 Finnik Autorapport Fiat Panda 1.2 Active Deze Fiat Panda komt uit 2011, werd geleverd van 01-03-2010 tot 31-03-2012 en kostte toen 8.769,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds

Nadere informatie

versie dd 28-09-2010 Keuringsprotocol

versie dd 28-09-2010 Keuringsprotocol Keuringsprotocol Wat houdt de abc-keuring in? De abc-keuring van Van Abeelen Keuringen geeft inzicht in de actuele technische toestand van een voertuig. Bij de keuring wordt dit protocol stipt gevolgd.

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Nissan Qashqai

Finnik Autorapport - Nissan Qashqai Finnik Autorapport - Nissan Qashqai Deze Nissan Qashqai komt uit 2011 en kostte toen 30.076. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2011 op kenteken en is voorzien van een benzine motor die 142 PK

Nadere informatie

Finnik Autorapport Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV Instyle

Finnik Autorapport Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV Instyle 4-SVS-02 Finnik Autorapport Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV Instyle Deze Mitsubishi Outlander komt uit 2013, werd geleverd van 01-01-2013 tot 31-10-2015 en kostte toen 49.679,-. Deze originele Nederlandse

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Porsche Cayenne

Finnik Autorapport - Porsche Cayenne Finnik Autorapport - Porsche Cayenne Deze Porsche Cayenne komt uit 2011 en kostte toen 144.298. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2011 op kenteken en is voorzien van een elektriciteit & benzine

Nadere informatie

Finnik Autorapport Volkswagen Golf 1.9 TDI Trendline

Finnik Autorapport Volkswagen Golf 1.9 TDI Trendline 44-RR-LF Finnik Autorapport Volkswagen Golf 1.9 TDI Trendline Deze Volkswagen Golf komt uit 2005, werd geleverd van 01-05-2004 tot 30-11-2007 en kostte toen 24.388,-. Deze originele Nederlandse personenauto

Nadere informatie

Auto Advies J.Speksnijder

Auto Advies J.Speksnijder www.apk2.nl Auto Advies J.Speksnijder www.autoadviezen.nl Altijd Praktijkgerichte Kennis 1 Uitleg EOBD en Readiness V_10 17-03-2012 2 1 Welke voertuigen kunnen via EOBD uitgelezen worden Benzine: vanaf

Nadere informatie

Misser top 10 in 2010 & 2011

Misser top 10 in 2010 & 2011 Hoe zit dat? Dit is een uitgave van de RDW Nummer 5 56 december maart 200 202 2 Alcoholslot Vanaf december is het mogelijk dat ik een auto aangeboden krijg met een alcoholslot. Kan ik het voertuig wel

Nadere informatie

Finnik Autorapport Mercedes-Benz E-klasse Combi 320 Avantgarde 4M

Finnik Autorapport Mercedes-Benz E-klasse Combi 320 Avantgarde 4M KX-473-N Finnik Autorapport Mercedes-Benz E-klasse Combi 320 Avantgarde 4M Deze Mercedes-Benz E-klasse Combi komt uit 1998, werd geleverd van 01-06-1997 tot 01-07-1999 en kostte toen 75.813,-. Deze geïmporteerde

Nadere informatie

Finnik Autorapport BMW i3 Range Extender Comf.

Finnik Autorapport BMW i3 Range Extender Comf. 6-TNH-92 Finnik Autorapport BMW i3 Range Extender Comf. Deze BMW i3 komt uit 2014, werd geleverd van 01-11-2013 tot 31-08-2016 en kostte toen 54.808,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds

Nadere informatie

Finnik Autorapport Chevrolet Matiz 0.8 Style

Finnik Autorapport Chevrolet Matiz 0.8 Style 89-ZJ-RG Finnik Autorapport Chevrolet Matiz 0.8 Style Deze Chevrolet Matiz komt uit 2008, werd geleverd van 01-09-2006 tot 31-05-2008 en kostte toen 11.213,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Alfa Romeo Spider

Finnik Autorapport - Alfa Romeo Spider Finnik Autorapport - Alfa Romeo Spider Personenauto Kentekenstatus (Geldig, gedemonteerd, geëxporteerd of ongeldig) Kleur Brandstof (bijv. benzine, diesel, electrisch) G3 (is er een gastank ingebouwd)

Nadere informatie

Beschrijving dataset Voertuigen

Beschrijving dataset Voertuigen Beschrijving dataset Voertuigen Gegeven Kenteken Voertuigsoort Merk Handelsbenaming Hoofd- en nevenbrandstof Vervaldatum APK Betekenis Het kenteken van een voertuig bestaat uit een combinatie van cijfers

Nadere informatie

Finnik Autorapport Nissan Note 1.2 DIG-S Acenta

Finnik Autorapport Nissan Note 1.2 DIG-S Acenta HB-400-R Finnik Autorapport Nissan Note 1.2 DIG-S Acenta Deze Nissan Note komt uit 2015, werd geleverd van 01-10-2013 tot 31-03-2017 en kostte toen 20.330,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Saab 9-3 Sport Sedan

Finnik Autorapport - Saab 9-3 Sport Sedan Finnik Autorapport - Saab 9-3 Sport Sedan Deze Saab 9-3 Sport Sedan komt uit 2006 en kostte toen 31.036. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2006 op kenteken en is voorzien van een benzine & lpg

Nadere informatie

Finnik Autorapport Volvo V T5 Summum

Finnik Autorapport Volvo V T5 Summum GG-148-L Finnik Autorapport Volvo V70 2.0 T5 Summum Deze Volvo V70 komt uit 2015, werd geleverd van 11-11-2013 tot 31-07-2015 en kostte toen 57.689,-. Deze geïmporteerde personenauto staat sinds 2015 op

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Regelgeving keuring gasinstallatie Aanvulling 1 op versie

Inhoudsopgave. Regelgeving keuring gasinstallatie Aanvulling 1 op versie Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Raadplegen kentekenregister 2 3. Voertuigidentificatienummer 3 4. Kentekenplaten 3 5. Afmelden 3 6. Opnamekaart 4 7. Steekproef 5 8. Vrijgeven 5 9. Second opinion 5 10. Archiveren

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Mercedes-Benz CLK-klasse Cabrio

Finnik Autorapport - Mercedes-Benz CLK-klasse Cabrio Finnik Autorapport - Mercedes-Benz CLK-klasse Cabrio Deze Mercedes-Benz CLK-klasse Cabrio komt uit 2003 en kostte toen 66.341. Deze geïmporteerde auto staat sinds 2013 op Nederlands kenteken en is voorzien

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Peugeot 807

Finnik Autorapport - Peugeot 807 Finnik Autorapport - Peugeot 807 Deze Peugeot 807 komt uit 2006 en kostte toen 47.430. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2006 op kenteken en is voorzien van een diesel motor die 128 PK levert.

Nadere informatie

Finnik Autorapport Volkswagen Polo 1.2 TDI Bl.M. Comfl.

Finnik Autorapport Volkswagen Polo 1.2 TDI Bl.M. Comfl. 92-RPG-7 Finnik Autorapport Volkswagen Polo 1.2 TDI Bl.M. Comfl. Deze Volkswagen Polo komt uit 2011, werd geleverd van 01-01-2010 tot 30-04-2014 en kostte toen 19.131,-. Deze originele Nederlandse personenauto

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Skoda Octavia Combi

Finnik Autorapport - Skoda Octavia Combi Finnik Autorapport - Skoda Octavia Combi Deze Skoda Octavia Combi komt uit 2014 en kostte toen 31.920. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2014 op kenteken en is voorzien van een diesel motor die

Nadere informatie

Finnik Autorapport Fiat Punto Evo 0.9 TwinAir Pop

Finnik Autorapport Fiat Punto Evo 0.9 TwinAir Pop GN-115-N Finnik Autorapport Fiat Punto Evo 0.9 TwinAir Pop Deze Fiat Punto Evo komt uit 2015, werd geleverd van 01-01-2014 tot 31-10-2014 en kostte toen 14.495,-. Deze originele Nederlandse personenauto

Nadere informatie

Finnik Autorapport Mercedes-Benz C-klasse 200 Esprit

Finnik Autorapport Mercedes-Benz C-klasse 200 Esprit 79-DJ-HF Finnik Autorapport Mercedes-Benz C-klasse 200 Esprit Deze Mercedes-Benz C-klasse komt uit 1999, werd geleverd van 17-07-1993 tot 01-05-2000 en kostte toen 34.992,-. Deze originele Nederlandse

Nadere informatie

Aanvraagprocedure en Opbouwvoorschriften voor 1 e afgifte van een ADR-certificaat van goedkeuring voor:

Aanvraagprocedure en Opbouwvoorschriften voor 1 e afgifte van een ADR-certificaat van goedkeuring voor: Aanvraagprocedure en Opbouwvoorschriften voor 1 e afgifte van een ADR-certificaat van goedkeuring voor: - Aanhangwagens en opleggers bestemd voor het vervoer van ADR-tankcontainers met een inhoud > 3000

Nadere informatie

Finnik Autorapport Mercedes-Benz C-klasse Sportcoupé 180 K. Class

Finnik Autorapport Mercedes-Benz C-klasse Sportcoupé 180 K. Class 71-LB-PB Finnik Autorapport Mercedes-Benz C-klasse Sportcoupé 180 K. Class Deze Mercedes-Benz C-klasse Sportcoupé komt uit 2002, werd geleverd van 01-06-2002 tot 01-02-2003 en kostte toen 34.326,-. Deze

Nadere informatie

Premium Autorapport Citroen C1 1.0 Attraction

Premium Autorapport Citroen C1 1.0 Attraction 78-ZSZ-4 Premium Autorapport Citroen C1 1.0 Attraction Deze Citroen C1 komt uit 2013, werd geleverd van 01-02-2012 tot 30-06-2014 en kostte toen 9.785,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds

Nadere informatie

Finnik Autorapport Chevrolet Captiva 2.0 VCDI Style

Finnik Autorapport Chevrolet Captiva 2.0 VCDI Style 88-VJB-3 Finnik Autorapport Chevrolet Captiva 2.0 VCDI Style Deze Chevrolet Captiva komt uit 2007, werd geleverd van 01-11-2007 tot 31-07-2011 en kostte toen 37.469,-. Deze originele Nederlandse bedrijfswagen

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Kia Picanto

Finnik Autorapport - Kia Picanto Finnik Autorapport - Kia Picanto Deze Kia Picanto komt uit 2013 en kostte toen 13.090. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2013 op kenteken en is voorzien van een benzine motor die 84 PK levert.

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Seat Alhambra

Finnik Autorapport - Seat Alhambra Finnik Autorapport - Seat Alhambra Deze Seat Alhambra komt uit 2011 en kostte toen 48.799. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2011 op kenteken en is voorzien van een benzine motor die 150 PK levert.

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Volvo S60

Finnik Autorapport - Volvo S60 Finnik Autorapport - Volvo S60 Deze Volvo S60 komt uit 2005 en kostte toen 38.084. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2005 op kenteken en is voorzien van een benzine motor die 177 PK levert. Het

Nadere informatie

Finnik Autorapport Toyota Auris V Sol

Finnik Autorapport Toyota Auris V Sol 09-ZR-PT Finnik Autorapport Toyota Auris 1.4-16V Sol Deze Toyota Auris komt uit 2008, werd geleverd van 01-02-2007 tot 28-02-2009 en kostte toen 21.526,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat

Nadere informatie

Finnik Autorapport Peugeot HDI XR

Finnik Autorapport Peugeot HDI XR 04-ZD-NF Finnik Autorapport Peugeot 207 1.4 HDI XR Deze Peugeot 207 komt uit 2008, werd geleverd van 01-03-2006 tot 31-01-2008 en kostte toen 20.400,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Peugeot 206 CC

Finnik Autorapport - Peugeot 206 CC Finnik Autorapport - Peugeot 206 CC Personenauto Kentekenstatus (Geldig, gedemonteerd, geëxporteerd of ongeldig) Kleur Brandstof (bijv. benzine, diesel, electrisch) G3 (is er een gastank ingebouwd) 40-LS-FP

Nadere informatie

Finnik Autorapport Citroen Nemo 1.4 HDi

Finnik Autorapport Citroen Nemo 1.4 HDi 4-VHT-10 Finnik Autorapport Citroen Nemo 1.4 HDi Deze Citroen Nemo komt uit 2010, werd geleverd van 01-12-2007 tot 30-11-2010 en kostte toen 16.693,-. Deze originele Nederlandse bedrijfswagen staat sinds

Nadere informatie

Dit is een uitgave van de RDW Nummer 51 63 december 2010 2013. APK-regelgeving

Dit is een uitgave van de RDW Nummer 51 63 december 2010 2013. APK-regelgeving Dit is een uitgave van de RDW Nummer 51 63 december 2010 2013 APK-regelgeving 4 Op Remmen de foto: na keurmeester 1 mei 2014 Jeroen 2 Juist gebruik van der coderingslijst Kreeft 2 Roetmeting 3 Geknoei

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Audi A3 Sportback

Finnik Autorapport - Audi A3 Sportback Finnik Autorapport - Audi A3 Sportback Deze Audi A3 Sportback komt uit 2012 en kostte toen 35.679. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2012 op kenteken en is voorzien van een benzine motor die

Nadere informatie

Countryman Cooper 4 WD Km stand Kw / 122 PK Bouwjaar Chassisnummer. WMWZB51060WT80176 Algemeen ja nee Chassisnummer juist x Geldige APK

Countryman Cooper 4 WD Km stand Kw / 122 PK Bouwjaar Chassisnummer. WMWZB51060WT80176 Algemeen ja nee Chassisnummer juist x Geldige APK Dossiernummer 1716154 Datum inspectie 25-1-217 Merk Mini Keurmeester Jan Paternoster Type Countryman Cooper 4 WD Km stand 8512 Motortype 9 Kw / 122 PK Bouwjaar 216 Kenteken Datum 1e toelating Chassisnummer

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten De APK De APK, de Algemene Periodieke Keuring, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeersveiligheid, milieu

Nadere informatie