Homologatie SLV. Second Life Vehicle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Homologatie SLV. Second Life Vehicle"

Transcriptie

1 SLV Homologatie Second Life Vehicle Naam: Robin Lange ( ) Datum: Document: Onderzoek Homologatie Citroën HY-e Versie: 1.0 Instituut: Hogeschool Rotterdam

2 Samenvatting In het deel PRO06(februari 2015 t/m juli 2015) wordt alleen ingegaan op het elektrificeren van de aandrijflijn van een Citroën HY. De toetsing op permanente eisen kan pas plaatsvinden wanneer het voertuig aangeschaft en gekeurd dient te worden. In dit rapport wordt geconcludeerd welke eisen gelden voor het elektrificeren van de aandrijflijn van een Citroën HY. Deze eisen zijn te vinden in: - VN/ECE-reglement nr EMC, richtlijn 72/245/EEG en 97/24/EG. - Beleidsregel weggedrag. - Bijlage IV, annex 4, Regeling voertuigen. Buiten het elektrificeren van de aandrijflijn moet het voertuig voldoen aan de permanente eisen. Hier wordt zoals gezegd niet op ingegaan binnen PRO06(februari 2015 t/m juli 2015). Door de vaststelling van de eisen geeft dit onderzoek input voor het opstellen van een checklist. Dit voor het snel en direct kunnen nalopen van de eisen bij het uitwerken van het concept. 2 P a g i n a

3 Inhoud Samenvatting Inleiding Het voertuig De wijze van keuren De eisen Eisen aan wijziging in constructie: Eisen aan wijziging naar elektrische aandrijflijn De permanente eisen Conclusie... 7 Bijlage 1: Hoofdstuk 6, Regeling voertuigen, wijziging aan constructie... 8 Bijlage 2: Veiligheidseisen wijziging naar elektrische aandrijflijn VN/ECE-reglement nr Wijze van keuren Reglement nr EMC, richtlijn 72/245/EEG en 97/24/EG Beleidsregel weggedrag Bijlage IV, annex 4, regeling voertuigen Bronnen P a g i n a

4 1 Inleiding 1.1 Het voertuig Voertuig: Wijziging aan voertuig Voertuigclassificatie Voorbeeld Kenteken Specificaties HY Vanaf oktober 1968: Max toelaatbare massa Citroën HY Conventioneel naar elektrische aandrijflijn M1 DM totaal: 2950 kg vooras: 1580kg achteras: 1600kg Figuur 1: Kentekengegeven DM De wijze van keuren De Citroën HY-e mag gebruik maken van de weg als wordt voldaan aan de eisen die verbonden zijn aan een elektrische aandrijflijn en het voertuig voldoet aan de permanente eisen. 4 P a g i n a

5 2 De eisen Dit hoofdstuk geeft weer waar de eisen voor het elektrificeren van de Citroën HY vandaan komen en te vinden zijn Eisen aan wijziging in constructie: Geciteerd vanuit : De wettelijke basis voor het beoordelen van een wijziging is te vinden in hoofdstuk 6 van de Regeling voertuigen. De RDW toetst de aspecten, die geraakt worden door de wijziging, aan de eisen zoals die golden ten tijde van de eerste toelating van uw voertuig. Dit is niet van toepassing bij een wijziging naar elektrische aandrijving en inbouw van een gasinstallatie. In dat geval wordt getoetst aan de eisen die gelden op de dag van de wijzigingskeuring. Heeft uw voertuig een datum eerste toelating van na 31 december 1997, dan toetst de RDW op: de toelatingseisen, zoals vermeld in bijlage IV van de Regeling voertuigen, en op de permanente eisen zoals vermeld in hoofdstuk 5 van de Regeling voertuigen. Als uw voertuig een datum eerste toelating van voor 1 januari 1998 heeft, dan toetst de RDW op de permanente eisen. Als u bij de wijziging van uw voertuig componenten uit een typegoedgekeurd donorvoertuig heeft gebruikt, kan de RDW besluiten om minder aspecten te beoordelen. Conclusie: De eisen die gelden voor het elektrificeren van de Citroën HY zijn te vinden in: - Eisen aan wijziging naar elektrische aandrijflijn. - De Permanente eisen. 5 P a g i n a

6 2.1.2 Eisen aan wijziging naar elektrische aandrijflijn Geciteerd vanuit : Veiligheidseisen In grote lijnen moet het voertuig voldoen aan de volgende veiligheidseisen: - Uniforme voorschriften voor de goedkeuring van elektrische voertuigen (VN/ECE-reglement nr.100). - Testen en eisen met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit (EMC, richtlijn 72/245/EEG en 97/24/EG). - Testen en eisen met betrekking tot het weggedrag (beleidsregel weggedrag). - Eisen aan de bekabeling, voorziening uitschakeling hoogspanning en plaatsing van het accupakket. (bijlage IV, annex 4, Regeling voertuigen). Deze eisen hebben een vrij hoog veiligheidsniveau. Hierdoor is het minder eenvoudig om zelf een voertuig om te (laten) bouwen naar elektrische aandrijving. Datzelfde geldt voor het fabriceren van een nieuw voertuig met elektrische aandrijving. Ook wordt de ombouw duurder door de extra testkosten van de verplichte EMC-eis. Conclusie: De eisen die gelden voor het elektrificeren van de aandrijflijn van een Citroën HY zijn te vinden in: - VN/ECE-reglement nr EMC, richtlijn 72/245/EEG en 97/24/EG. - Beleidsregel weggedrag. - Bijlage IV, annex 4, Regeling voertuigen.\ De permanente eisen De permanente eisen van het voertuig is hoofdstuk 5 van regeling voertuigen. Deze kan gevonden worden op: In het deel PRO06 wordt alleen ingegaan op het elektrificeren van de aandrijflijn. De toetsing op permanente eisen kan pas plaatsvinden wanneer het voertuig aangeschaft en gekeurd dient te worden. 6 P a g i n a

7 3 Conclusie De conclusie die gemaakt kan worden na het uitzoeken welke eisen van belang zijn voor het elektrificeren van de Citroën HY zijn: Vanuit de toetsing van wijziging in constructie wordt getoetst op: - De permanente eisen van het voertuig: o Hoofdstuk 5 van Regeling voertuigen. - Eisen aan wijziging naar elektrische aandrijflijn: o VN/ECE-reglement nr.100. o EMC, richtlijn 72/245/EEG en 97/24/EG. o Beleidsregel weggedrag. o Bijlage IV, annex 4, Regeling voertuigen. Het doel voor dit project ligt op het elektrificeren van de aandrijflijn. Om binnen deze kaders te blijven wordt er alleen gekeken naar de toetsing op het elektrificeren van een aandrijflijn. Hiervoor wordt een checklist opgesteld zodat snel en direct het deel Homologatie afgerond kan worden bij het uitwerken van het concept vanaf week 10. De checklist van het deel Homologatie van het ESCBO project wordt gebruikt voor het opstellen van de checklist voor de Citroën HY-e. In de bijlages gekoppeld aan dit rapport is te zien: Bijlage 1: bepaling geldende eisen aan wijziging in constructie(hoofdstuk 6, regeling voertuigen) voor Citroën HY-e. Bijlage 2: Veiligheidseisen wijziging naar elektrische aandrijflijn. 7 P a g i n a

8 Bijlage 1: Hoofdstuk 6, Regeling voertuigen, wijziging aan constructie Niet van toepassing bij een wijziging naar elektrische aandrijving en inbouw van een gasinstallatie. In dat geval wordt getoetst aan de eisen die gelden op de dag van de wijzigingskeuring. (Tekst geldend op: ) Nagelopen op Citroën HY elektrische aandrijflijn. Vetgedrukt = van toepassing. Vetgedrukt en doorgehaald = twijfel Regeling voertuigen Hoofdstuk 6. Wijziging in de constructie 1. Algemeen Artikel De in paragraaf 2 vermelde wijzigingen in de constructie van gekentekende voertuigen, moeten, voor zover niet anders is bepaald, zijn goedgekeurd voor toelating van het gewijzigde voertuig tot het verkeer op de weg, waarbij moet worden voldaan aan de in paragraaf 2 ter zake van de betrokken wijziging vermelde eisen. 2. Indien het voertuig gaat behoren tot een andere voertuigcategorie of een andere voertuigclassificatie(m1), dan die waarvoor het bij toelating tot het verkeer op de weg is goedgekeurd, wordt het voertuig aangemerkt als reeds tot die nieuwe voertuigcategorie of voertuigclassificatie behorend en moet het voldoen aan de voor die voertuigcategorie of voertuigclassificatie geldende eisen. 3. Indien een kentekenplichtig voertuig gewijzigd wordt in een niet-kentekenplichtig voertuig moet het voertuig voldoen aan de in hoofdstuk 5 gestelde eisen en indien van toepassing aan de eisen vermeld in bijlage IV zoals die eisen luidden ten tijde van de ingebruikname van het voertuig. 4. De in het tweede en derde lid bedoelde voertuigen moeten zijn goedgekeurd voor toelating van het gewijzigde voertuig tot het verkeer op de weg. Artikel Op de wijziging in de constructie van een gekentekend voertuig, met uitzondering van de inbouw van een elektrische aandrijflijn of een brandstofsysteem voor al of niet tot vloeistof verdicht gas, zijn de eisen van toepassing zoals die luidden ten tijde van de ingebruikname van het voertuig. 2. Op de inbouw van een elektrische aandrijflijn of een brandstofsysteem voor al of niet tot vloeistof verdicht gas in een gekentekend voertuig zijn de eisen van toepassing zoals die luidden op de datum van de aanvraag van de goedkeuring. 2. Eisen wijziging in de constructie Artikel Bij wijziging in de constructie van een voertuig waardoor de onderstaande voertuiggegevens wijzigen, en na deze wijziging niet meer overeenstemmen met het kentekenregister, moet het voertuig voldoen aan de in bijlage IV voor het betrokken voertuig opgenomen eisen voor zover die eisen verband houden met de aangebrachte wijziging, respectievelijk aan de in artikel 3.7, eerste lid, of bijlage IIIB bij deze regeling voor het betrokken voertuig opgenomen eisen voor zover die eisen verband houden met een in het kader van een erkenning GWC als bedoeld in de Regeling 8 P a g i n a

9 aanpassing voertuigen aangebrachte wijziging; a. het aantal assen; b. het aantal wielen; c. de wielbasis van voertuigen met kettingaandrijving, met uitzondering van bromfietsen, indien deze meer dan 60 mm afwijkt van de in het kentekenregister geregistreerde oorspronkelijke waarde en van overige voertuigen, met uitzondering van bromfietsen, indien deze meer dan 2% afwijkt van de in het kentekenregister geregistreerde oorspronkelijke waarde; d. een vergroting van de spoorbreedte van personenauto s, bedrijfsauto s met een toegestane maximummassa van niet meer dan kg, bussen met een toegestane maximummassa van niet meer dan kg en driewielige motorrijtuigen, indien deze meer dan 2% afwijkt van de in het kentekenregister geregistreerde oorspronkelijke waarde; e. de lengte van voertuigen met een toegestane maximummassa van meer dan kg, niet zijnde een personenauto indien deze meer dan 1% afwijkt van de in het kentekenregister geregistreerde oorspronkelijke waarde; f. de afstand voorzijde voertuig tot hart koppeling van een motorvoertuig met een toegestane maximummassa van meer dan kg indien deze meer dan 1% afwijkt van de in het kentekenregister geregistreerde oorspronkelijke waarde; g. de afstand hart koppeling tot de achterzijde van aanhangwagens indien deze meer dan 1% afwijkt van de in het kentekenregister geregistreerde oorspronkelijke waarde; h. de breedte van bedrijfsauto s, bussen en aanhangwagen, indien deze meer dan 50 mm afwijkt van de in het kentekenregister geregistreerde oorspronkelijke waarde; i. de massa in rijklare toestand indien deze meer dan 20% afwijkt van de in het kentekenregister geregistreerde oorspronkelijke waarde; j. de massa ledig voertuig, indien deze meer dan 20% afwijkt van de in het kentekenregister geregistreerde oorspronkelijke waarde; k. de technisch toegestane maximummassa voertuig van voertuigen met uitzondering van motorfietsen, driewielige motorrijtuigen en bromfietsen; l. het aanbrengen van een hefbare as op een bedrijfsauto met een toegestane maximummassa van meer dan kg dan wel aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan kg; m. de technisch toegestane te trekken aanhangwagenmassa s van voertuigen met uitzondering van motorfietsen, driewielige motorrijtuigen en bromfietsen; n. de motorcode of het motortype van motorvoertuigen; o. het aantal cilinders van motorvoertuigen met uitzondering van bromfietsen; p. de cilinderinhoud van motorvoertuigen; q. de brandstofsoort van motorvoertuigen;??(elektrische aandrijflijn heeft geen brandstof)?? r. het vermogen van motorfietsen, driewielige motorrijtuigen en bromfietsen alsmede het vermogen van overige motorvoertuigen, indien deze meer dan 20% afwijkt van de in het kentekenregister geregistreerde oorspronkelijke waarde; s. de vering van de aangedreven as van motorvoertuigen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg; t. de inrichtingsomschrijving van personenauto s, bedrijfsauto s, bussen en aanhangwagens; u. het type carrosserie van personenauto s, bedrijfsauto s, bussen en aanhangwagens; v. het aantal zitplaatsen van motorvoertuigen indien het aantal aanwezige zitplaatsen groter is dan het in het register vermelde aantal; w. het aantal staanplaatsen van bussen; x. de maximum constructiesnelheid van bromfietsen, en y. het geluidsniveau bij stilstand en bijbehorend toerental van motorvoertuigen. 2. In aanvulling op het eerste lid moet bij voertuigen in gebruik genomen na 31 december 1997 voor de volgende wijzigingen in de constructie tevens worden voldaan aan de in bijlage IX opgenomen eisen met betrekking tot deugdelijkheid en weggedrag, voor zover deze van toepassing zijn op de betreffende voertuigcategorie: a. de vergroting van de wielbasis, indien het een personenauto met een volledig zelfdragende carrosserie, bedrijfsauto met een toegestane maximummassa van niet meer dan kg met een volledig zelfdragende carrosserie, bus met een toegestane maximummassa van niet meer 9 P a g i n a

10 dan kg met een volledig zelfdragende carrosserie of motorfiets betreft; b. de spoorbreedte, indien het een personenauto, bedrijfsauto met een toegestane maximummassa van niet meer dan kg of bus met een toegestane maximummassa van niet meer dan kg betreft;. c. de inrichtingsomschrijving, voor zover naar het oordeel van de Dienst Wegverkeer inbreuk is op de sterkte van de dragende constructie, indien het een personenauto, bedrijfsauto of bus betreft met een zelfdragende carrosserie, of d. het type carrosserie, voor zover naar het oordeel van de Dienst Wegverkeer inbreuk is op de sterkte van de dragende constructie, indien het een personenauto, bedrijfsauto of bus betreft met een zelfdragende carrosserie. 3. Bij wijziging van de brandstofsoort in een al of niet tot vloeistof verdicht gas door inbouw van een LPG- of CNG-installatie wordt, voor zover: a. de eisen die ingevolge het eerste lid, aanhef en onderdeel q, in samenhang met Bijlage IV, van toepassing zijn en onderwerpen betreffen die tevens zijn geregeld in het VN/ECE-reglement 115, bedoeld in Bijlage Va bij deze regeling, en b. er voor het voertuig een LPG- of CNG-installatie beschikbaar is die aan het VN/ECE-reglement 115, bedoeld in Bijlage Va bij deze regeling, voldoet, in afwijking van de eisen, bedoeld in onderdeel a, voldaan aan het VN/ECE-reglement 115, bedoeld in Bijlage Va bij deze regeling. 3a. In afwijking van het derde lid en van de eisen die ingevolge het eerste lid, aanhef en onderdeel q, in samenhang met Bijlage IV, van toepassing zijn en onderwerpen betreffen die tevens zijn geregeld in Bijlage X bij deze regeling, mag in een voertuig dat uiterlijk op 31 december 2014 voor het eerst is toegelaten tot het verkeer op de weg, mits voldaan wordt aan de eisen, genoemd in Bijlage X, hoofdstuk 1, worden ingebouwd en gebruikt een LPG- of CNG-installatie waarvoor uiterlijk op 31 december 2014 een goedkeuring is verleend op grond van de eisen, bedoeld in de Bijlage behorend bij artikel 3 van de Regeling keuringsvoorschriften motorrijtuigen luchtverontreiniging. 4. (Vanuit onderdeel qin aanvulling op de eisen die ingevolge het eerste lid, aanhef en onderdeel q, in samenhang met Bijlage IV, van toepassing zijn, voldoen bij wijziging van de brandstofsoort in een al of niet tot vloeistof verdicht gas door uitbouw van een LPG- of CNG-installatie, de uitbouw en het voertuig aan de eisen in Bijlage X, hoofdstuk 2, bij deze regeling. 5. Een personenauto, bedrijfsauto of bus moet bij wijziging in de constructie tevens voldoen aan de in bijlage IX, hoofdstuk 3, artikel 3, onderdeel b, opgenomen eisen ten aanzien van het weggedrag, voor zover dit naar het oordeel van de Dienst Wegverkeer noodzakelijk is met het oog op het veilig gebruik van het voertuig. 6. Een motorfiets moet bij wijziging in de constructie tevens voldoen aan de in bijlage IX, hoofdstuk 5, titel 2, artikel 6, opgenomen eisen ten aanzien van het weggedrag voor zover dit naar het oordeel van de Dienst Wegverkeer noodzakelijk is met het oog op het veilig gebruik van het voertuig. 7. Het zesde lid is van overeenkomstige toepassing op bromfietsen en driewielige motorrijtuigen. 8. In afwijking van artikel 6.1, eerste lid, mag een wijziging in de constructie van motorfietsen waarbij het vermogen afwijkt van de in het kentekenregister geregistreerde oorspronkelijke waarde worden aangetoond door middel van een verklaring, afgegeven door de fabrikant van het voertuig of de vertegenwoordiger van die fabrikant in Nederland, waaruit blijkt dat de wijziging volgens fabrieksvoorschriften is uitgevoerd en het gewijzigde vermogen voorkomt in een typegoedkeuring. Artikel Bij wijziging van de onderstaande voertuigonderdelen moet het voertuig voldoen aan de in bijlage IV voor het betrokken voertuig opgenomen eisen voor zover die eisen verband houden met de aangebrachte wijziging respectievelijk aan de in artikel 3.7, eerste lid, of bijlage IIIB bij deze regeling voor het betrokken voertuig opgenomen eisen voor zover die eisen verband houden met de aangebrachte wijziging indien de wijziging is aangebracht in het kader van de erkenning GWC 10 P a g i n a

11 als bedoeld in de Regeling aanpassing voertuigen. a. het remsysteem van voertuigen, voor zover deze van invloed is op de bedieningsplaats, bedieningsmanier en bedieningskracht; b. de stuurinrichting van voertuigen, met uitzondering van motorfietsen, driewielige motorrijtuigen en bromfietsen, voor zover deze van invloed is op de bedieningsplaats, bedieningsmanier, en bedieningkracht; c. de bevestigingspunten van de zitplaats(en) van voertuigen die in gebruik zijn genomen na 29 april 2009; d. de bevestigingspunten van de gordel(s) van voertuigen die in gebruik zijn genomen na 29 april 2009; e. de rolstoelvastzetsystemen en veiligheidssystemen van personenauto s en bedrijfsauto s, ingericht voor het vervoer van één of meer passagiers in een rolstoel, die in gebruik zijn genomen zijn na 1 september 2008, en f. de ligplaatsen van een personenauto. 2. Bij het aanbrengen van een knielsysteem moet het voertuig voldoen aan de in bijlage IV voor het betrokken voertuig opgenomen eisen voor zover die eisen verband houden met de aangebrachte wijziging respectievelijk aan de in artikel 3.7, eerste lid, of bijlage IIIB bij deze regeling voor het betrokken voertuig opgenomen eisen voor zover die eisen verband houden met de aangebrachte wijziging indien de wijziging is aangebracht in het kader van de erkenning GWC als bedoeld in de Regeling aanpassing voertuigen. 3. Bij wijziging van de inrichting van een taxi moet de gewijzigde inrichting voldoen aan de eisen in bijlage VI, voor zover die eisen verband houden met de aangebrachte wijziging. 4. Bij wijziging van de inrichting van een bus moet de gewijzigde inrichting voldoen aan de eisen van bijlage IV, respectievelijk aan de in artikel 3.7, eerste lid voor het betrokken voertuig opgenomen eisen, voor zover die eisen verband houden met de aangebrachte wijziging in het kader van de erkenning GWC als bedoeld in de Regeling aanpassing voertuigen. Artikel 6.5 Indien een snelheidsbegrenzer wordt aangebracht, afgesteld of verzegeld in een motorvoertuig uit een van de voertuigclassificaties, vermeld in artikel , tweede lid, respectievelijk artikel 5.3a.15, tweede lid, moet het motorvoertuig voldoen aan de in bijlage IV opgenomen eisen voor zover die eisen verband houden met de aangebrachte wijziging. Artikel Indien voor een bus een goedkeuring als T100-bus wordt verzocht, moet deze bus voldoen aan de in bijlage XI opgenomen eisen. 2. Indien de bouw of inrichting van een bus, ten aanzien waarvan tevens keuring als T100-bus is verzocht, wordt gewijzigd, moet deze bus voldoen aan de in hoofdstuk 5, afdeling 3a, opgenomen eisen en aan de in bijlage XI opgenomen eisen voor zover die eisen verband houden met de aangebrachte wijziging. Artikel 6.7 Indien een koppeling wordt aangebracht op een bedrijfsauto met een toegestane maximummassa van meer dan kg of een bus met een toegestane maximummassa van meer dan kg, moet het motorvoertuig voldoen aan de in bijlage IV opgenomen eisen voor zover die eisen verband houden met de aangebrachte wijziging, respectievelijk aan de in artikel 3.7, eerste lid voor het betrokken voertuig opgenomen eisen voor zover die eisen verband houden met de aangebrachte wijziging indien de wijziging is aangebracht in het kader van een erkenning GWC als bedoeld in de Regeling aanpassing voertuigen. Artikel P a g i n a

12 Indien de vering van een aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan kg wordt gewijzigd, moet het voertuig voldoen aan de in bijlage IV opgenomen eisen voor zover die eisen verband houden met de aangebrachte wijziging, respectievelijk aan de in artikel 3.7, eerste lid voor het betrokken voertuig opgenomen eisen voor zover die eisen verband houden met de aangebrachte wijziging indien de wijziging is aangebracht in het kader van een erkenning GWC als bedoeld in de Regeling aanpassing voertuigen. Artikel 6.9 Indien een voertuig wordt gewijzigd in een taxi of in een voertuig bestemd voor openbaar vervoer als bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van de Wet personenvervoer 2000, moet het voertuig voldoen aan de in hoofdstuk 3, afdeling 6, opgenomen eisen. 12 P a g i n a

13 Bijlage 2: Veiligheidseisen wijziging naar elektrische aandrijflijn Eisen: - Uniforme voorschriften voor de goedkeuring van elektrische voertuigen (VN/ECE-reglement nr.100). - Testen en eisen met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit (EMC, richtlijn 72/245/EEG en 97/24/EG). - Testen en eisen met betrekking tot het weggedrag (beleidsregel weggedrag). - Eisen aan de bekabeling, voorziening uitschakeling hoogspanning en plaatsing van het accupakket. (bijlage IV, annex 4, Regeling voertuigen). 3.1 VN/ECE-reglement nr Wijze van keuren Reglement nr P a g i n a

14 3.2 EMC, richtlijn 72/245/EEG en 97/24/EG 14 P a g i n a

15 3.3 Beleidsregel weggedrag (Tekst geldend op: ) Beleidsregel uitvoering weggedragtest van de Dienst Wegverkeer bij toelating en wijziging constructie van voertuigen (Beleidsregel weggedrag) De directie van de Dienst Wegverkeer, Gelet op artikelen 3.2, derde lid, 3.3, tweede lid, 3.7, 3.11 en 6.3, vijfde en zesde lid en de bijlagen IIIA, artikel 2, eerste lid, IIIB, artikel 2, eerste lid, IIID, artikel 2, eerste lid, bijlage IV, artikel 8, eerste en tweede lid van de Regeling voertuigen; Besluit: Artikel 1 Deze beleidsregel is van toepassing op de behandeling van aanvragen voor nationale kleine serie typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen van voertuigen, als bedoeld in de artikelen 22 respectievelijk 26 van de Wegenverkeerswet 1994, voorzover het gaat om de voertuigcategorieën personenauto, bedrijfsauto, bus, motorfiets, bromfiets en driewielig motorrijtuig. Artikel 2 De Dienst Wegverkeer voert een weggedragtest uit: a. indien de technisch toegestane maximummassa voertuig en/of de technisch toegestane maximumlast onder de as of assen van het oorspronkelijke voertuig wordt verhoogd; b. indien het zwaartepunt van het voertuig dusdanig hoger komt te liggen dat dit een nadelig effect kan hebben op het weggedrag; c. indien de aslastverdeling dusdanig wijzigt ten opzichte van het oorspronkelijke voertuig dat dit een nadelig effect kan hebben op het weggedrag. Artikel 3 Deze beleidsregel treedt in werking op het tijdstip waarop de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu tot wijziging van de Regeling voertuigen in verband met de toevoeging van technische eisen met betrekking tot de toelating van elektrisch aangedreven en hybride elektrische voertuigen tot het Nederlandse verkeer en in verband met de toevoeging van nationale toelatingseisen betreffende het weggedrag van motorvoertuigen in werking treedt. Artikel 4 Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel weggedrag. Deze beleidsregel zal in de Staatscourant worden geplaatst. De directie van de RDW, J.G. Hakkenberg 15 P a g i n a

16 3.4 Bijlage IV, annex 4, regeling voertuigen Annex 4., behorende bij bijlage IV Individuele toelatingseisen voor elektrisch aangedreven en hybride elektrische voertuigen van de voertuigcategorie M, N en L Artikel 1 Voorafgaand aan het verkrijgen van een goedkeuring voor toelating tot het verkeer op de weg overlegt de aanvrager van de goedkeuring documentatie over de elektrische aandrijflijn aan de Dienst wegverkeer. Artikel 2 1. De hoogspanningskabels: a. moeten oranje zijn; en b. mogen niet in de nabijheid van een scherp deel zijn gemonteerd. 2. De energieopslagsystemen worden niet in het passagierscompartiment geplaatst, tenzij deze goed zijn afgeschermd. 3. Het voertuig moet zijn voorzien van een voorziening waarmee de hoogspanning kan worden uitgeschakeld. 4. De onderdelen van de elektrische aandrijflijn en de bekabeling vormen niet het laagste punt van het voertuig, waarbij de wielen buiten beschouwing worden gelaten. 5. De tractiebatterij moet deugdelijk bevestigd zijn. 16 P a g i n a

17 4 Bronnen RDW Wijziging aan voertuigen: 3. Voertuigspecificaties: Eisen ombouwen naar elektrisch: 6. Permanente eisen, Hoofdstuk 5, regeling voertuig: 17 P a g i n a

BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN Deze bijlage bevat de eisen en de wijze van keuren die direct gerelateerd zijn aan de bouw van, of ombouw naar een elektrisch en hybride elektrisch

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4493 16 maart 2011 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu tot wijziging van de Regeling voertuigen in verband

Nadere informatie

Wijze van keuren voor een nationale kleine serie typegoedkeuring voor voertuigen van de voertuigclassificatie M 2 en M 3

Wijze van keuren voor een nationale kleine serie typegoedkeuring voor voertuigen van de voertuigclassificatie M 2 en M 3 Voertuigen voor speciale doeleinden Voertuigen voor speciale doeleinden van de voertuigclassificatie M2 en M3 moeten voor het verkrijgen van een nationale kleine serie typegoedkeuring voldoen aan de tabel

Nadere informatie

Wijze van keuren voor een nationale kleine serie typegoedkeuring voor voertuigen van de voertuigclassificaties L 1e, L 3e en L 4e

Wijze van keuren voor een nationale kleine serie typegoedkeuring voor voertuigen van de voertuigclassificaties L 1e, L 3e en L 4e Nr. Onderwerp Regelgeving L 1e (bromfiets op 2 wielen) L 3e en L 4e (motorfiets zonder/met zijspan) Wijze van keuren nationale kleine serie typegoedkeuring 18. Maximumkoppel en netto maximumvermogen 19.

Nadere informatie

overzicht o Bepalingen uit remmenrichtlijn 71/320 m.b.t. O1 en O2 : blz. 7 o definities van O1 en O2 uit Richtlijn 2007/46 : blz.

overzicht o Bepalingen uit remmenrichtlijn 71/320 m.b.t. O1 en O2 : blz. 7 o definities van O1 en O2 uit Richtlijn 2007/46 : blz. Wijzigingen in Gebruikseisen (H5 afd. 18) van de Regeling Voertuigen per 1 januari 2013 (zoals gepubliceerd in Staatscourant 22037 van 1 november 2012) Artikel 5.12.31a (nieuw) : blz. 2 Artikel 5.12.39

Nadere informatie

RDW introductie voor ESCBO

RDW introductie voor ESCBO RDW introductie voor ESCBO Waarom staat de RDW hier? 10 punten RDW voor een veiligwegverkeer Goedgekeurd Afgekeurd Welke RDW ers zijn vandaag hier? Johan van Doorn (inspecteur) Frans Krastel (inspecteur)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38299 21 juli 2016 Wijziging Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV Zoetermeer, 11 juli 2016 JBZ 2016 / 12169

Nadere informatie

Derde wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014

Derde wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 113388 27 november 2015 Derde wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014 Het college van burgemeester en

Nadere informatie

Opsomming belangrijkste wijzigingen Huidige en nieuwe tekst van de belangrijkste wijzigingen

Opsomming belangrijkste wijzigingen Huidige en nieuwe tekst van de belangrijkste wijzigingen wijzigingen in de Regeling Voertuigen per 1 juli 2014 Opsomming belangrijkste wijzigingen Huidige en nieuwe tekst van de belangrijkste wijzigingen Opsomming van de belangrijkste onderwerpen / aspecten

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/056

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/056 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer. Datum: 24 mei 2013 Rapportnummer: 2013/056 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (RDW) niet tijdig over

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22037 1 november 2012 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 26 oktober 2012, nr. IENM/BSK-210676,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 397 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouwen bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid,

Nadere informatie

Wijze van keuren voor een nationale kleine serie typegoedkeuring voor voertuigen van de voertuigclassificatie N 1

Wijze van keuren voor een nationale kleine serie typegoedkeuring voor voertuigen van de voertuigclassificatie N 1 Voertuigen voor speciale doeleinden Voertuigen voor speciale doeleinden van de voertuigclassificatie N1 moeten voor het verkrijgen van een nationale kleine serie typegoedkeuring voldoen aan de tabel behorende

Nadere informatie

Concept ten behoeve van internetconsultatie februari Besluit van

Concept ten behoeve van internetconsultatie februari Besluit van Concept ten behoeve van internetconsultatie februari 2016 Besluit van tot wijziging van het Besluit voertuigen ter implementatie van richtlijn nr. 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3

Nadere informatie

Tarievenlijst Oude bpm tarieven (vanaf 1993)

Tarievenlijst Oude bpm tarieven (vanaf 1993) Belastingdienst Tarievenlijst Oude bpm tarieven (vanaf 1993) BPM 065 1Z*2FD Oude bpm-tarieven (vanaf 1993) Moet u voor een gebruikt motorrijtuig (personen auto, motor of bestelauto) bpm betalen? Dan hoeft

Nadere informatie

Beschrijving dataset Voertuigen

Beschrijving dataset Voertuigen Beschrijving dataset Voertuigen Gegeven Kenteken Voertuigsoort Merk Handelsbenaming Hoofd- en nevenbrandstof Vervaldatum APK Betekenis Het kenteken van een voertuig bestaat uit een combinatie van cijfers

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38296 21 juli 2016 Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten 2016 Zoetermeer, 11 juli 2016 JBZ 2016 / 12168

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1 Besluit van houdende de vaststelling van nationale verkoopverboden en bepalingen met betrekking tot de algemene periodieke keuring van voertuigen, en tot intrekking van het Voertuigreglement (Besluit voertuigen)

Nadere informatie

a. In de aanhef vervalt: alsmede de door die motorrijtuigen voortbewogen aanhangwagens.

a. In de aanhef vervalt: alsmede de door die motorrijtuigen voortbewogen aanhangwagens. CONCEPT Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor land- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voorbewogen aanhangwagens

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 19 Besluit van 19 december 1995, houdende wijziging van het Voertuigreglement Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 393 Besluit van 31 augustus 1999, houdende wijziging van het Voertuigreglement met betrekking tot autogordels Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 678 Besluit van 4 december 2006, houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met een wijziging van de eisen die worden gesteld aan

Nadere informatie

Beschrijving dataset Voertuigen

Beschrijving dataset Voertuigen Beschrijving dataset Voertuigen Gegeven Aangedreven as Aanhangwagen autonoom geremd Aanhangwagen middenas geremd Aantal assen Aantal cilinders Aantal deuren Aantal staanplaatsen Aantal wielen Aantal zitplaatsen

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Voertuigreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 5.2.1 wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Voertuigreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 5.2.1 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met een vereenvoudiging van de APK en van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met enkele technische correcties Op de voordracht

Nadere informatie

Wijziging Regeling kentekenbewijzen en Regeling kentekens en kentekenplaten

Wijziging Regeling kentekenbewijzen en Regeling kentekens en kentekenplaten Wijziging Regeling kentekenbewijzen en Regeling kentekens en kentekenplaten VW «Wegenverkeerswet 1994» 17 maart 1998/DGP/WJZ/V-821163 Directoraat-Generaal Personenvervoer De Minister van Binnenlandse Zaken,

Nadere informatie

VR DOC.0977/2BIS

VR DOC.0977/2BIS VR 2017 0610 DOC.0977/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto

Nadere informatie

De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. pagina 1 van 14 (Tekst geldend op: ) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: VROM Geen Geen De citeertitel is door de wetgever

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 230 Besluit van 14 april 1995, houdende wijziging of intrekking, in verband met de Wegenverkeerswet 1994 en het Voertuigreglement, van enige

Nadere informatie

Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging

Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging Koninklijk Nederlands Watersport Verbond Overkoepelende organisatie ten dienste van de watersport Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging Watersporters en trailers Regelmatig komen

Nadere informatie

Individuele goedkeuringseisen en wijze van keuren

Individuele goedkeuringseisen en wijze van keuren Individuele goedkeuringseisen en wijze van keuren Voertuig classificaties: M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 DET tot 1 juli 2014 versie: januari 2015 Wijze van keuren Inhoud ALGEMENE LEESWIJZER WIJZE

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 april 2011

Tarieven met ingang van 1 april 2011 12345 Tarieven met ingang van 1 april 2011 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

In het Reglement rijbewijzen wordt na artikel 49 een paragraaf ingevoegd, luidende:

In het Reglement rijbewijzen wordt na artikel 49 een paragraaf ingevoegd, luidende: Besluit van tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met een maximumtarief voor rijbewijzen, het Besluit voertuigen in verband met de aanwijzing van deeltjesverminderingssystemen en het RVV

Nadere informatie

Inhoud. - Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. RDW Telefoon 079 345 8134 Divisie Voertuigtechniek

Inhoud. - Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. RDW Telefoon 079 345 8134 Divisie Voertuigtechniek Toelichting aanvraag ar Inhoud Invulinstructie aanvraag ar... 2 Getrokken werktuig (geen lading)... 3 Intermodaal vervoer van flatrack en open top laadstructuren... 4 Stroomschema intermodaal vervoer van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 448 Besluit van 19 september 2001, houdende wijziging van het Voertuigreglement, in verband met de implementatie van richtlijn nr. 97/27/EG van

Nadere informatie

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt als volgt gewijzigd:

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt als volgt gewijzigd: Concept ten behoeve van internetconsultatie november 2015 Besluit van Houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met het vaststellen van regels inzake de speed-pedelec

Nadere informatie

Eisen Examenvoertuig T-rijbewijs. Johan Simmelink

Eisen Examenvoertuig T-rijbewijs. Johan Simmelink Eisen Examenvoertuig T-rijbewijs Johan Simmelink Eisen aan examenvoertuigen Examen wordt afgelegd met Landbouw- of bosbouwtrekker(lbt) met aanhangwagen Eisen aan de landbouw- of bosbouwtrekker(lbt) Trekkers

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 januari 2011

Tarieven met ingang van 1 januari 2011 12345 Tarieven met ingang van 1 januari 2011 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

Vooronderzoek CASUS PLUG-IN HYBRIDE WOUTER SCHOLTE & GINO VAN LUIJN

Vooronderzoek CASUS PLUG-IN HYBRIDE WOUTER SCHOLTE & GINO VAN LUIJN 2013 Vooronderzoek CASUS PLUG-IN HYBRIDE WOUTER SCHOLTE & GINO VAN LUIJN Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie keuze voertuig... 2 Voertuigspecificaties... 2 Maten en gewichten... 2 Aandrijving... 3 Voertuigdynamiek...

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 juli 2012

Tarieven met ingang van 1 juli 2012 12345 Tarieven met ingang van 1 juli 2012 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 januari 2013

Tarieven met ingang van 1 januari 2013 12345 Tarieven met ingang van 1 januari 2013 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel)

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) 1. WETTEN 9 1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 [Definities] 1 In deze wet wordt verstaan onder: Onze Minister: Onze

Nadere informatie

171) 595/ / , L

171) 595/ / , L Besluit van tot wijziging en intrekking van diverse besluiten ter uitvoering van verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 juni 2007 betreffende de

Nadere informatie

Tarieven Dienst Wegverkeer 1997 VW

Tarieven Dienst Wegverkeer 1997 VW Tarieven Dienst Wegverkeer 1997 VW «Wegenverkeerswet 1994, Rijtijdenwet, Arbeidstijdenwet, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 99 Wet van 13 maart 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie

Nadere informatie

Wijze van keuren voor een nationale kleine serie typegoedkeuring voor voertuigen van de voertuigclassificatie M 1

Wijze van keuren voor een nationale kleine serie typegoedkeuring voor voertuigen van de voertuigclassificatie M 1 Voertuigen voor speciale doeleinden Voertuigen voor speciale doeleinden van de voertuigclassificatie M1 moeten voor het verkrijgen van een nationale kleine serie typegoedkeuring voldoen aan de tabel behorende

Nadere informatie

Nr. 2011 / ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2011 / ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2011 / ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Wijziging Regels subsidieverstrekking klimaat 2011 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34219 3 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 1 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/222239,

Nadere informatie

09/05/2016. Merk: peugeot Type: PEUGEOT 107

09/05/2016. Merk: peugeot Type: PEUGEOT 107 RDW tellerrapport 09/05/2016 HD098L Merk: peugeot Type: PEUGEOT 107 Model: 107 Uitvoering: 1.0-12V XR INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht en laadvermogen

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit ontheffingverlening exceptionele transporten (ontwikkeling zelfrijdende auto)

tot wijziging van het Besluit ontheffingverlening exceptionele transporten (ontwikkeling zelfrijdende auto) Besluit van tot wijziging van het Besluit ontheffingverlening exceptionele transporten (ontwikkeling zelfrijdende auto) Concept openbare internetconsultatie Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur

Nadere informatie

beleid remtestinrichtingen

beleid remtestinrichtingen beleid remtestinrichtingen In dit document wordt een toelichting gegeven omtrent de toepassing en plaatsing van remtestinrichtingen. Dit document is informatief van aard en wordt gezien als een groeidocument.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Regelgeving keuring gasinstallatie Aanvulling 1 op versie

Inhoudsopgave. Regelgeving keuring gasinstallatie Aanvulling 1 op versie Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Raadplegen kentekenregister 2 3. Voertuigidentificatienummer 3 4. Kentekenplaten 3 5. Afmelden 3 6. Opnamekaart 4 7. Steekproef 5 8. Vrijgeven 5 9. Second opinion 5 10. Archiveren

Nadere informatie

17/05/2016. Type: FIESTA; 1.3I-8V. Model: Fiesta Uitvoering: 1.3-8V Classic

17/05/2016. Type: FIESTA; 1.3I-8V. Model: Fiesta Uitvoering: 1.3-8V Classic RDW tellerrapport 17/05/2016 89-jh-dd Merk: ford Type: FIESTA; 1.3I-8V Model: Fiesta Uitvoering: 1.3-8V Classic INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten De APK De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeers veiligheid,

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 25.3.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 518/2009, ingediend door Tamás Benocz (Hongaarse nationaliteit), over vermeende inbreuken

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten De APK De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeersveiligheid,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. Nr. 176 64 11 11september 2008 Regeling houdende wijziging van enkele regelingen in verband met de ontkoppeling van de

Nadere informatie

Finnik Autorapport Fiat Panda 900 Young

Finnik Autorapport Fiat Panda 900 Young 67-GJ-PN Finnik Autorapport Fiat Panda 900 Young Deze Fiat Panda komt uit 2000, werd geleverd van 01-06-1994 tot 01-03-2001 en kostte toen 5.700,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds 2000

Nadere informatie

In HOOFDSTUK 2 KENTEKENS wordt na het opschrift een artikel ingevoegd, luidende:

In HOOFDSTUK 2 KENTEKENS wordt na het opschrift een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van houdende wijziging van het Kentekenreglement, het Voertuigreglement en het RVV 1990 in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26590 1 oktober 2013 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 24 september 2013, nr. IENM/BSK-2013/213100,

Nadere informatie

Invulinstructie APK-rapport

Invulinstructie APK-rapport Inhoudsopgave Algemeen...1 APK-rapport...2 Voertuigcategorie...2 Geharmoniseerde Unie-codes...2 Dit rapport is afgegeven door...2 In te vullen door de RDW...2 Aanvrager verzoekt herkeuring na afkeuring...2

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze brochure leest u

Nadere informatie

1.1 Wegenverkeerswet 1994 (uittreksel)

1.1 Wegenverkeerswet 1994 (uittreksel) 1. RIJVAARDIGHEID 9 1.1 Wegenverkeerswet 1994 (uittreksel) Wet van 21 april 1994, houdende vervanging van de Wegenverkeerswet, Stb. 1994, 475, zoals laatstelijk gewijzigd op 19 juni 2013, Stb. 2013, 333

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 391 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de belasting van personenauto s en motorrijwielen

Nadere informatie

Finnik Autorapport Fiat Panda 0.9 TwinAir Sempre

Finnik Autorapport Fiat Panda 0.9 TwinAir Sempre 68-ZGT-6 Finnik Autorapport Fiat Panda 0.9 TwinAir Sempre Deze Fiat Panda komt uit 2012, werd geleverd van 01-10-2012 tot 31-01-2013 en kostte toen 12.946,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten De APK De APK, de Algemene Periodieke Keuring, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeersveiligheid, milieu

Nadere informatie

26/07/2016. Merk: toyota Type: TUNDRA

26/07/2016. Merk: toyota Type: TUNDRA Waarderapport 26/07/2016 28vzj7 Merk: toyota Type: TUNDRA Model: Uitvoering: INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht en laadvermogen Gestolen of vermist

Nadere informatie

2. Verzoeker wendde zich in eerste instantie tot het Ministerie van VROM met de vraag in hoeverre hij waarde kan hechten aan het energielabel.

2. Verzoeker wendde zich in eerste instantie tot het Ministerie van VROM met de vraag in hoeverre hij waarde kan hechten aan het energielabel. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (hierna ook: RDW) het energielabel van de personenauto Fiat Grande Punto met benzinemotor niet juist heeft vastgesteld, nu het daadwerkelijke

Nadere informatie

Finnik Autorapport smart forfour 1.0 Passion

Finnik Autorapport smart forfour 1.0 Passion 4-XXS-73 Finnik Autorapport smart forfour 1.0 Passion Deze smart forfour komt uit 2014 en kostte toen 16.328,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds 2014 op kenteken, is voorzien van een

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2015/0029181

Provinciaal blad nr. 2015/0029181 Provinciaal blad nr. 2015/0029181 Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 3 februari 2015 kenmerk: 2015/0023181 gepubliceerd op: 4 februari 2015 inwerkingtreding

Nadere informatie

Nota van toelichting. 1. Voertuigreglement. Algemeen deel. Inleiding

Nota van toelichting. 1. Voertuigreglement. Algemeen deel. Inleiding Nota van toelichting 1. Voertuigreglement Algemeen deel Inleiding Dit besluit brengt allereerst wijzigingen aan in het Voertuigreglement. Deze wijzigingen houden verband met een vereenvoudiging van de

Nadere informatie

Derde wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014

Derde wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 1805 7 januari 2016 Derde wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 143 Besluit van 21 februari 2009, houdende de vaststelling van nationale verkoopverboden en bepalingen met betrekking tot de algemene periodieke

Nadere informatie

Wijziging enkele regelingen op het gebied van kentekenreglementering

Wijziging enkele regelingen op het gebied van kentekenreglementering VW Wijziging enkele regelingen op het gebied van kentekenreglementering Regeling tot wijziging van enkele regelingen op het gebied van de kentekenreglementering in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem

Nadere informatie

Finnik Autorapport Fiat Grande Punto V Dynamic

Finnik Autorapport Fiat Grande Punto V Dynamic HR-861-X Finnik Autorapport Fiat Grande Punto 1.4-16V Dynamic Deze Fiat Grande Punto komt uit 2008, werd geleverd van 01-07-2007 tot 31-01-2008 en kostte toen 15.980,-. Deze geïmporteerde personenauto

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 1993L0094 NL 26.05.1999 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen "B RICHTLIJN 93/94/EEG VAN DE RAAD van 29 oktober

Nadere informatie

Finnik Autorapport Chevrolet Matiz 0.8 Style

Finnik Autorapport Chevrolet Matiz 0.8 Style 89-ZJ-RG Finnik Autorapport Chevrolet Matiz 0.8 Style Deze Chevrolet Matiz komt uit 2008, werd geleverd van 01-09-2006 tot 31-05-2008 en kostte toen 11.213,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat

Nadere informatie

Severity: Warning Message: main(): Node no longer exists. Line Number: 51. Filename: views/report.php Line Number: 243.

Severity: Warning Message: main(): Node no longer exists. Line Number: 51. Filename: views/report.php Line Number: 243. Filename: views/sb-atl-tax-online.php Line Number: 51 Filename: views/sb-atl-tax-online.php Line Number: 51 Line Number: 213 Line Number: 243 Line Number: 347 Line Number: 352 Line Number: 357 Line Number:

Nadere informatie

Finnik Autorapport Seat Leon V Stella

Finnik Autorapport Seat Leon V Stella 27-PN-FB Finnik Autorapport Seat Leon 1.6-16V Stella Deze Seat Leon komt uit 2004, werd geleverd van 01-10-2000 tot 31-08-2005 en kostte toen 18.967,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds

Nadere informatie

Dierenvervoer.txt KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding

Dierenvervoer.txt KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding Nederland kent een groot aanta1 liefhebbers van de paardensport. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt voor het vervoer van hun paarden van een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 225 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanwijzing van bromfietsen waarvoor geen Europese typegoedkeuring is vereist teneinde

Nadere informatie

Dit document is beschikbaar gesteld door Kreidler Club Noord Nederland

Dit document is beschikbaar gesteld door Kreidler Club Noord Nederland Dit document is beschikbaar gesteld door Kreidler Club Noord Nederland De Wetgeving volgens de Voertuigenregelement, specifiek voor bromfietsen. Welke wettelijke eisen moet je brommer precies aan voldoen:

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

Voorwoord... 2 Adressen RDW... 3 Divisie Voertuigtechniek... 3 Openingstijden RDW kantoren... 3 Afmelden en raadplegen... 4 Adressen providers...

Voorwoord... 2 Adressen RDW... 3 Divisie Voertuigtechniek... 3 Openingstijden RDW kantoren... 3 Afmelden en raadplegen... 4 Adressen providers... Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Adressen RDW... 3 Divisie Voertuigtechniek... 3 Openingstijden RDW kantoren... 3 Afmelden en raadplegen... 4 Adressen providers... 4 ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE UITVOERING

Nadere informatie

Finnik Autorapport Toyota Auris 1.8 Full Hybrid Lim.

Finnik Autorapport Toyota Auris 1.8 Full Hybrid Lim. GR-084-B Finnik Autorapport Toyota Auris 1.8 Full Hybrid Lim. Deze Toyota Auris komt uit 2012, werd geleverd van 15-02-2012 tot 31-12-2012 en kostte toen 21.344,-. Deze geïmporteerde personenauto staat

Nadere informatie

Finnik Autorapport Volkswagen Polo 1.2 TDI Bl.M. Comfl.

Finnik Autorapport Volkswagen Polo 1.2 TDI Bl.M. Comfl. 92-RPG-7 Finnik Autorapport Volkswagen Polo 1.2 TDI Bl.M. Comfl. Deze Volkswagen Polo komt uit 2011, werd geleverd van 01-01-2010 tot 30-04-2014 en kostte toen 19.131,-. Deze originele Nederlandse personenauto

Nadere informatie

Aanvraagprocedure en Opbouwvoorschriften voor 1 e afgifte van een ADR-certificaat van goedkeuring voor:

Aanvraagprocedure en Opbouwvoorschriften voor 1 e afgifte van een ADR-certificaat van goedkeuring voor: Aanvraagprocedure en Opbouwvoorschriften voor 1 e afgifte van een ADR-certificaat van goedkeuring voor: - Aanhangwagens en opleggers bestemd voor het vervoer van ADR-tankcontainers met een inhoud > 3000

Nadere informatie

Wijzigingen: AB 2000 no. 11; AB 2004 no. 47; AB 2010 no. 17; AB 2011 no. 41 ====================================================================

Wijzigingen: AB 2000 no. 11; AB 2004 no. 47; AB 2010 no. 17; AB 2011 no. 41 ==================================================================== Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 10, vierde lid, 16, derde lid, en 17 van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

Finnik Autorapport Fiat Panda 1.2 Active

Finnik Autorapport Fiat Panda 1.2 Active 07-RJR-5 Finnik Autorapport Fiat Panda 1.2 Active Deze Fiat Panda komt uit 2011, werd geleverd van 01-03-2010 tot 31-03-2012 en kostte toen 8.769,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds

Nadere informatie

Finnik Autorapport Volkswagen Golf Plus 1.4 Easyline

Finnik Autorapport Volkswagen Golf Plus 1.4 Easyline GV-781-K Finnik Autorapport Volkswagen Golf Plus 1.4 Easyline Deze Volkswagen Golf Plus komt uit 2010, werd geleverd van 01-04-2009 tot 30-09-2012 en kostte toen 22.671,-. Deze geïmporteerde personenauto

Nadere informatie

Premium Autorapport Citroen C1 1.0 Attraction

Premium Autorapport Citroen C1 1.0 Attraction 78-ZSZ-4 Premium Autorapport Citroen C1 1.0 Attraction Deze Citroen C1 komt uit 2013, werd geleverd van 01-02-2012 tot 30-06-2014 en kostte toen 9.785,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds

Nadere informatie

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 DSB/2016.247 RIS294595 SUBSIDIEREGELING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: - de groei van het aantal elektrische auto s in Den Haag een bijdrage

Nadere informatie

Provinciaal blad 2011, 11

Provinciaal blad 2011, 11 Provinciaal blad 2011, 11 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 15 februari 2011, nr. 2011INT267486, tot wijziging van de Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie aardgasvoertuigen

Nadere informatie

Finnik Autorapport Toyota Auris V Sol

Finnik Autorapport Toyota Auris V Sol 09-ZR-PT Finnik Autorapport Toyota Auris 1.4-16V Sol Deze Toyota Auris komt uit 2008, werd geleverd van 01-02-2007 tot 28-02-2009 en kostte toen 21.526,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat

Nadere informatie

Finnik Autorapport Peugeot HDI XR

Finnik Autorapport Peugeot HDI XR 04-ZD-NF Finnik Autorapport Peugeot 207 1.4 HDI XR Deze Peugeot 207 komt uit 2008, werd geleverd van 01-03-2006 tot 31-01-2008 en kostte toen 20.400,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 1 e editie 17 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

Finnik Autorapport Dacia Duster 1.6 Aniversare 2wd

Finnik Autorapport Dacia Duster 1.6 Aniversare 2wd 85-XPD-1 Finnik Autorapport Dacia Duster 1.6 Aniversare 2wd Deze Dacia Duster komt uit 2012, werd geleverd van 01-05-2011 tot 31-10-2012 en kostte toen 18.730,-. Deze originele Nederlandse personenauto

Nadere informatie

Finnik Autorapport Volvo V T5 Summum

Finnik Autorapport Volvo V T5 Summum GG-148-L Finnik Autorapport Volvo V70 2.0 T5 Summum Deze Volvo V70 komt uit 2015, werd geleverd van 11-11-2013 tot 31-07-2015 en kostte toen 57.689,-. Deze geïmporteerde personenauto staat sinds 2015 op

Nadere informatie

VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming

VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming 2.1 2.2 2.3 2.4 R 2,5 min 25 max 150 max 250 min 30 max Buitenzijde laadeenheid 1.3 1.2 3.1 3.2 5.2 Zijaanzicht 2.1 2.2 2.3

Nadere informatie

TOELICHTING CEMT-vergunningen

TOELICHTING CEMT-vergunningen 1 TOELICHTING CEMT-vergunningen technische- en veiligheidseisen en benodigde certificaten voor voertuigen die gebruik maken van, EURO3-safe, EURO4-safe EURO5-safe CEMT-vergunningen. NIWO/Versie november

Nadere informatie

Finnik Autorapport Dacia Duster 1.6 Lauréate 2wd

Finnik Autorapport Dacia Duster 1.6 Lauréate 2wd 47-RPT-8 Finnik Autorapport Dacia Duster 1.6 Lauréate 2wd Deze Dacia Duster komt uit 2011, werd geleverd van 01-03-2010 tot 31-01-2014 en kostte toen 18.720,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat

Nadere informatie