l Scholen: Nieuwe kijk op schoolgebouwen, ROC A12 l Veilig: Nieuwbouw en renovatie Politieacademie l Water: Bedrijfszekerheid voor poldergemaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "l Scholen: Nieuwe kijk op schoolgebouwen, ROC A12 l Veilig: Nieuwbouw en renovatie Politieacademie l Water: Bedrijfszekerheid voor poldergemaal"

Transcriptie

1 2010 l Scholen: Nieuwe kijk op schoolgebouwen, ROC A12 l Veilig: Nieuwbouw en renovatie Politieacademie l Water: Bedrijfszekerheid voor poldergemaal Lovink

2 Voorwoord Geachte relatie, In onze jaarlijkse Update kijken wij terug op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Een greep uit deze gebeurtenissen laat zien dat wij voor onze sector industrie CSIA gecertificeerd zijn, ons actief hebben ingewerkt in de waterwereld en gewerkt hebben aan een uniek living building concept. Eén van de meest recente gebeurte nis sen is het behalen van de titel Beste leerbedrijf 2010 (Noord Nederland). Beste leerbedrijf 2010 (Noord Nederland) Een enorme opsteker, is het behalen van de titel Beste leerbedrijf Wij hebben het al vaker gezegd; Onze vakmensen zijn ons belangrijkste kapitaal. In hen investeren doen wij daarom graag. Door uitdaging en ontwikkeling komt talent tot leven. De Kenteq jury betitelde ons bedrijf als een inspirerend voorbeeld voor andere bedrijven in de techniek. Volgens de jury onderscheiden wij ons van de andere deelnemers door een niet aflatende inzet van de ontwikkeling van vakmensen, samen met een externe oriëntatie, maatschappelijke betrokkenheid en innovatieve oplossingen voor een in- en doorstroombeleid. Samen vooruit We leven in een tijd van veranderingen. Vele ontwikkelingen hebben momenteel een duurzaam karakter. Overheden hebben zich bijvoorbeeld in 2010 ten doel gesteld al het werk grotendeels duurzaam aan te besteden. Niet alleen overheden, maar ook u verwacht van ons een verantwoordelijk ondernemer die rekening houdt met mensen en milieu. Deze omgeving heeft zowel invloed op ons als uw bedrijf. Een laatste boodschap die wij u willen meegeven is: Samen vooruit! Want in onze overtuiging kunnen wij samen met u, de juiste partners en onze vakbekwame medewerkers een goede invulling bieden aan alle ontwikkelingen. Met vriendelijke groet, Emmy Hollander en Erik Hollander Hollander techniek is CSIA gecertificeerd Hollander techniek is het tweede bedrijf in Nederland dat volgens de Amerikaanse CSIA norm gecertificeerd is. Deze Amerikaanse norm gaat langzaam Europa veroveren en is een kwaliteitskeurmerk voor technische system integrators, zoals hollander techniek, die actief zijn in de industriële markt. Op 19 en 20 november heeft de audit plaatsgevonden. Het bleek dat onze manier van werken grotendeels aansluit bij deze norm. De mensen die de audit afnamen, hebben echt verstand van zaken en zijn in staat dwars door je organisatie heen te kijken. Met het advies uit het rapport dat vervolgens werd geschreven, hebben wij de puntjes op de i kunnen zetten. Er is onder andere gekeken naar het algemeen management, risicobewaking, personeelszaken, financiën, marketing & sales, projectmanagement en technische realisatie. Vlnr: Henk-Jan Scholman, Evert Bluemink, Don Roberts en Jan Bouma We zijn trots op deze CSIA certificering. Het is niet alleen voor hollander techniek een belangrijke kwaliteitskeur, maar ook voor u. De certificering toont namelijk aan dat u met hollander techniek als systeem integrator een partner heeft die een heldere inschatting van de risico s maakt, accurate kostenbewaking op stelt en betrokken specialisten in huis heeft met verstand van zaken. 2 hollander techniek update 2010

3 ZORG Nieuw technisch hart voor Willem Arntszhoeve Complete advisering, levering en installatie Hans Hendrikse en Wim Strunk Op de Willem Arntszhoeve in Den Dolder, onderdeel van Altrecht, instelling voor geestelijke gezondheidszorg, verzorgt hollander techniek een compleet nieuw technisch hart. Het uitgebreide terrein met tal van gebouwen wordt voorzien van een nieuw infraknooppunt waarin het verdeelstation met elektrische voedingen, een nood aggregaat, een telecomruimte en andere communicatie- en beveiligingsinstallaties is uitgerust. Hans Hendrikse, adviseur elektrotechniek van Altrecht, vertelt: Onze elektrotechnische infrastructuur was aan vervanging toe. Daarbij kwam dat wij een gedeelte van onze gebouwen op het terrein binnenkort afstoten en in de nabije toekomst nieuwbouw ontwikkelen. Het moment dus om alles op orde te brengen: de vijf transformatoren vervangen door één transformator en de leidingen vervangen. Al snel realiseerden wij ons dat, als we sleuven gaan graven, wij beter alles konden aanpakken. Zo is het uiteindelijk een compleet nieuw technisch hart geworden. Een groot project en een grote investering die de Willem Arntszhoeve klaar moet maken voor de toekomst. Hans: En dan heb je een partner nodig die je vertrouwt. Je moet in een open sfeer kunnen overleggen en naar de beste oplossing zoeken. En ik moet zeker weten dat het goed komt. In die zin wil ik eigenlijk ontzorgd worden. Die sfeer van werken en dat vertrouwen ervaar ik bij hollander techniek. Wim Strunk, manager, vult aan. Bij dit project komen heel veel aspecten kijken en alles moet goed afgestemd worden. Bij hollander techniek hebben wij alle kennis in huis en kunnen daarop terugvallen. Het prettige voor Hans is dat hij uiteindelijk één aanspreekpunt heeft voor alle onderdelen van het project. Op die manier hebben we hem daadwerkelijk ontzorgd. Voor meer informatie: Wim Strunk (033) Specificaties Noodstroom aggregaat van 400 KVA Verdeelkast geschikt voor 1600A, 12 preferente en 9 niet-preferente groepen tussen de 160 en 400A Leveren en aansluiten voedingskabels van 6 tot 95 kwadraat Elektrische installatie in nieuw infraknooppunt Inrichten van telecomruimte Centrum voor wonen, zorg en welzijn Integraal Zorgcentrum Castrovalva Almere is een centrum voor wonen, zorg en welzijn rijker. In het prachtige gebouw van Zorggroep Almere komen een dagbehandeling, zorgwoningen en een zorginfrastructuur voor 95 extramurale plaatsen op een oppervlakte van bijna m 2. Ouderen die zorg nodig hebben, kunnen hier zelfstandig blijven wonen. Hollander techniek realiseerde in opdracht van Moes Bouwbedrijf de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties. In het zorgcentrum is naast alle gebruikelijke elektrotechnische installaties als beveiliging, verlichting, en brandpreventie ook een patiënten volgsysteem geïnstalleerd. De bewoners kunnen ook in hun woning op elk moment contact maken met de verpleegkundigen. De hoge centrale hal van het gebouw is voorzien van led-verlichting. Dit is niet alleen duurzaam in energieverbruik, maar levert ook een besparing op de onderhoudskosten op. Gezien de lange levensduur van de ledverlichting is vervanging met hoogwerkers veel minder vaak aan de orde. Er lijkt een tendens dat de levensduur van de lichtbron gelijk wordt aan de levensduur van het armatuur. In dat geval wordt armatuur en lichtbron pas weer vervangen bij een volgende renovatie. Roland van den Heuvel (projectleider hollander techniek) vertelt dat de basis van de werktuigbouwkundige installaties wordt gevormd door een duurzame warmtepomp gekoppeld aan een bodeminstallatie. Omdat het gebouw veel verschillende gebruikers kent, zijn er meerdere voorzieningen aanwezig om voor het juiste comfort te zorgen. hollander techniek update

4 ZORG Het vernieuwde Casa Bonita biedt ruimte voor kleinschalig wonen. Zes mensen met een vorm van dementie gaan in een soort eigen huis wonen waarbij iedere cliënt een eigen (slaap)kamer heeft en gebruik maakt van een gezamenlijke woonkamer en keuken. In totaal zijn 10 huisjes voor 60 cliënten gerealiseerd. De hoogbouw biedt woonruimte aan somatische patiënten en revaliderende mensen. Grondige voorbereiding De bouw startte in De voorbereidingsfase was een grondig, lastig en zeer belangrijk traject. Het oude gedeelte van het bestaande gebouw moest namelijk in meerdere fasen worden gesloopt, waarbij de oude installaties zoals, zusteroproep-, telefonie-, data-, caien brandmeld/ontruimingsinstallaties operationeel moesten blijven. Om dit te realiseren zijn vele tijdelijke voorzieningen getroffen. Nieuwbouw zorginstelling Casa Bonita Met meer dan zorg omringd! Een nieuwe kijk op gezondheidszorg maakte het noodzakelijk om een 35 jaar oud gebouw van zorginstelling Casa Bonita in Apeldoorn aan te passen aan de nieuwe tijd. De slogan van Casa Bonita, onderdeel van Zorggroep Apeldoorn e.o. is Met meer dan zorg omringd. Deze zienswijze komt overeen met de onze: de techniek moet in dienst staan van het gebruik en de behoefte van de mensen in het gebouw. Het nieuwe gebouw is voorzien van verschillende technische voorzieningen, zoals verdeelinrichtingen met overspanningsbeveiligingen inclusief EIB, geautomatiseerde zonweringinstallatie, dovenlus, telefonie-, data-, cai-, brandmeld/ontruiming- en zusteroproepinstallatie. Intelligente installatiecomponenten Bijzonder in dit project is het gebruik van EIB. De EIB-databus maakt het transport mogelijk van digitale gegevens voor het aansturen van intelligente installatiecomponenten. Vanuit het centraal bedieningstableau worden de verlichtingsschakelingen automatisch verzorgd en komen alle storingsmeldingen binnen, zoals die van de overspanningbeveiligingen en werktuigbouwkundige installaties. Gulio Nieddu, projectleider van hollander techniek: Belangrijk voor een dergelijk project is de communicatie met de verschillende betrokken partijen. Marco Meurs, hoofd technische dienst Casa Bonita: De samenwerking en intensieve communicatie maakte dit project tot een succes. Marco Meurs en Gulio Nieddu 4 hollander techniek update 2010

5 Design, build & maintenance Een nieuwe kijk op schoolgebouwen SCHOLEN Op een unieke locatie in Veenendaal is Het Perron gerealiseerd. Het Perron biedt huisvesting aan de CSV Scholengemeenschap en het Regionaal Opleiding Centrum ROC-A12. Door de samenwerking tussen de twee scholen ontstaat een doorlopende leerroute van VMBO naar MBO voor leerlingen van twaalf tot twintig jaar. Living Building concept Bij de nieuwbouw van het CSV/ROC A12 is voor het eerst in Nederland het Living Building concept toegepast. Het is een concept waarbij alle partijen nauw samenwerken om te komen tot een oplossing voor de vragende partij. Deze methode moet ervoor zorgen dat er letterlijk een flexibel gebouw ontstaat. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan het toevoegen of weghalen van ruimtes in een gebouw. Voor een school met een wisselend aantal leerlingen is dit natuurlijk een ideale oplossing. Hierdoor kan een langere levensduur gerealiseerd worden. Warmte en koude uit drinkwater Uniek in Nederland is de warmte- en koudeonttrekking aan de waterstroom op de naast gelegen Vitens waterwinlocatie. De warmte of koude die wordt onttrokken wordt gebruikt voor verwarming of koeling van Het Perron. Op de waterwinlocatie zijn twee waterstromen te onderscheiden, namelijk een ruw watercircuit van de bron naar het filtergebouw en een rein waterstroom vanaf het filtergebouw naar het drinkwaterleidingnet. Een WKD-systeem aangesloten op het ruw watercircuit is nog niet eerder gerealiseerd bij Vitens. Via een gesloten watercirculatiecircuit voor centrale verwarming en gekoeld water zal de warmtepomp voor de nieuwbouw voor het CSV/ ROC-A12 worden aangesloten op dit WKD-systeem. Design, build & maintenance Hollander techniek heeft in opdracht van Matrix Bouw de installaties voor dit multifunctionele gebouw ontworpen en gerealiseerd. Een integraal ontwerp van de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties. Dat dit allemaal in één hand ligt heeft volgens projectmanager Herman Kolkman grote voordelen: De opdrachtgever heeft één aanspreekpunt die voor alles verantwoordelijk is. Ook is de coördinatie beter,wat leidt tot kostenbesparing en, niet onbelangrijk: het leidt tot een beter ontwerp. Dat laatste was vooral mogelijk omdat hollander techniek met name wat betreft de installaties betrokken was bij het design, build en maintenance. Kolkman: Omdat we in een vroeg stadium bij het ontwerp betrokken waren, konden wij met onze kennis en ervaring, problemen in een later stadium voorkomen. Wij hebben het vervolgens zelf gebouwd en het spreekt als vanzelf dat wij graag bij de maintenance betrokken blijven. Meer informatie: Arte college in Almere start in 2010 Naar de middelbare school met passie voor theater In de nieuwe wijk Almere Poort staat een dependance van de Openbare Scholengemeenschap De Meergronden: het Arte college. De school is gevormd rond alle aspecten van het theater. Dit speerpunt heeft ook architectonisch gestalte gekregen: de centraal gelegen aula is tevens de theaterzaal, inclusief theatercafé. Hollander techniek realiseerde in opdracht van bouwbedrijf Noordersluis alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Hollander techniek realiseerde voor dit gebouw ook de voorzieningen voor de theatertechnieken licht en geluid die ontworpen en geleverd zijn door Pieëe uit Almere. Diverse multimediale voorzieningen Rondom de aula zijn de onderwijsruimtes van de school gegroepeerd. Op de begane grond zijn dit de leerbedrijven van het VMBO die een directe relatie tot het theater hebben, zoals decorbouw. Op de eerste en tweede verdieping bevinden zich grote, open leerpleinen voor Havo- en VWO-leerlingen met diverse multimediale voorzieningen en specials als studio s en danszaal. Het doel van deze school is het duaal opleiden van leerlingen. Het gebouw van m 2 zal onderdak bieden aan 850 leerlingen. hollander techniek update

6 Ondertussen in... Uitbreiding RWZI Heiloo Het Hoogheemraadschap breidt de rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI) in Heiloo uit en vernieuwt een gedeelte. In dit project wordt sterk rekening gehouden met duurzaamheid, met de focus op een laag energieverbruik. De uitbreiding is noodzakelijk om in de toekomst het afvalwater uit Alkmaar Zuid en de Boekelermeer te verwerken. Sportaccommodatie Nieuw Zuilen De nieuwbouw van het multifunctionele Sportcentrum Nieuw Zuilen te Utrecht zal bestaan uit onder andere gemeenschappelijke ruimtes, een sporthal, een kegelhal en buitensportruimtes. Tevens zal er een centrale horecavoorziening komen. Het gebouw is vanuit het Cradle-2-Cradle principe ontworpen. De toe te passen materialen zullen van hergebruik komen dan wel her te gebruiken zijn. Hollander techniek is via een Europese selectieprocedure geselecteerd voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties. De bouw is in april 2010 gestart. De geplande oplevering staat medio maart Uitbreiding RWZI Katwoude In Katwoude wordt de RWZI uitgebreid om de verwachte toename in hemelwater en de groei van steden als Monnikendam en Volendam het hoofd te kunnen bieden. De werken worden bouw kundig uitgevoerd door aannemingsbedrijf Aan de Stegge uit Goor en hollander techniek is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werktuigbouwkundige-, elektrotechnischeen besturings technische installaties. De installaties worden opgeleverd in Sportplaza Wagnerplein, Tilburg In het Sportplaza Wagnerplein te Tilburg worden een sporthal, fitness, sauna en drie zwembaden in een complex gerealiseerd. Het multifunctionele sportcentrum zal gebouwd worden op de plaats waar voorheen Sportcomplex Drieburcht stond. Vanwege de beperkte ruimte zal er gestapeld gebouwd worden. Zo komt de sporthal boven het zwembad. Hollander techniek heeft zich via een Europese aanbesteding geselecteerd voor de werktuigbouwkundige- en zwembadinstallaties. De bouw is in april 2010 gestart. De geplande oplevering staat voor april Proceswaterproductie Antwerpen In opdracht van RWB waterservice zijn wij werkzaam voor een project van INDUSS. In een nieuwe fabriek maken zij van drinkwater, proceswater om dit vervolgens te distribueren naar de verschillende industrieën. In de productiestraten wordt de kwaliteit van het water klantspecifiek gemaakt. Hollander techniek realiseert de elektrotechnische installaties (o.a. veldbekabeling, midden-en laagspanning, noodstroom) en de industriële installaties (o.a. software engineering, PLC besturing en SCADA). Het project is gestart in september. Medio juli 2011 zal de oplevering plaatsvinden. Nieuwe PostShredderTechniek fabriek ARN Recycling, Tiel ARN is het Nederlandse expertisecentrum voor recycling in de mobiliteitsbranche. De organisatie bouwt een fabriek waarin het restafval van geshredderde autowrakken tot verschillende grondstoffen gerecycled worden. De scope van het project bestaat uit de realisatie van de benodigde veldbekabeling met betrekking tot de nieuwe verwerkinsglijninstallatie. De nieuwe verwerkingslijninstallatie bestaat uit maar liefst vierhonderd motoren en tachtig verschillende machines. Voor hollander techniek is dit binnen de sector industrie een mooi project dat past bij onze focus op de markt van afvalverwerking. 6 hollander techniek update 2010

7 INDUSTRIE & IT Downtime wordt UpTime De transparante productie van Pilkington Laurens Aveskamp, André Simonsen en Roel Olde Beuving Al bijna tien jaar geleden ontwikkelde hollander techniek samen met Pilkington een zogenaamde Downtime module om stilstandmetingen van de vier productielijnen te digitaliseren. Uitgangspunt was dat de metingen automatisch geschieden, dat de commentaren van stilstand konden worden vastgelegd en dat er van de metingen snel analyses gemaakt konden worden. Randvoorwaarde was dat de module gebaseerd moest zijn op het principe van open source : de beschikbare standaardproducten waren te uitgebreid voor dit vraagstuk. Hollander techniek ontwikkelde een OEE* tool die aansloot bij de behoefte. Downtime wordt UpTime De toen ontwikkelde module, die inmiddels Uptime heet, speelt nog steeds een belangrijke rol in de productie van Pilkington Enschede, stellen Laurens Aveskamp (Operations Director) en Roel Oldenbeuving (Production Manager). Maar het gaat verder: de OEE-tool is doorontwikkeld naar de vierde Pilkington in de Benelux De onderneming Pilkington Benelux B.V. is in de afgelopen 100 jaar uitgegroeid tot een moderne onderneming, die een grote variëteit aan isolatie glas assembleert en een volledig pakket aan zakelijke en technische dienstverlening biedt. Naast het produceren en verkopen van glas, geven zij ook glastechnische adviezen en technische ondersteuning bij glasprojecten. Het bedrijf heeft zes vestigingen verspreid over Nederland in Enschede, Maastricht, Rotterdam, Amsterdam, Steenwijk en Venlo. Een uitgekiend productieen distributiesysteem zorgt ervoor dat het benodigde glas op tijd en op de juiste plaats wordt afgeleverd. Binnen dit systeem zijn zelfs superspoed orders mogelijk, die aflevering garanderen binnen 24 uur. generatie, is getoetst en goedgekeurd door Pilkington Europe en wordt op dit moment toegepast in de productielocaties van de Denemarken, Finland en Zweden. Doorontwikkeling Oldenbeuving ervaart dat de kracht van de module zit in de directe communicatie. Met pop-up schermen worden knelpunten zichtbaar en er kan direct bijgestuurd worden. Productie en tijdverlies zijn ongewenst voor een bedrijf als Pilkington, dat een hoge mate van servicegerichtheid kent. De vierde generatie Downtime module is doorontwikkeld tot een product dat willekeurige machines of productielijnen kan monitoren op afstand. De module is netwerk gekoppeld, web-based en kan geïntegreerd functioneren met bovenliggende software. Aveskamp: We leveren een server aan hollander techniek, hierop wordt de software geïnstalleerd en tezamen met de hardware zorgt Pilkington voor de Europese implementatie. We weten dat hollander techniek stand-by staat! Waar dan ook in Europa, maar we hebben er nog geen gebruik van gemaakt. Innoveren doe je niet alleen Voor Aveskamp staat het vast dat voor keteninnovatie alle betrokken partijen er vanaf het begin bij moeten zijn betrokken. Samen met hollander techniek hebben wij een maatwerkproduct ontwikkeld en gedurende tien jaar is deze doorontwikkeld tot een standaard oplossing. *OEE = Overall Equipment Effectiveness hollander techniek update

8 INDUSTRIE & IT Tracking en tracing bij Impress Leeuwarden Optimale integratie met bovenliggende ICT-systemen Impress Packaging is specialist in blikverpakkingen. Bij Impress Leeuwarden worden aerosolbussen en verpakkingen voor verf en chemie gemaakt. Dat doen ze in grote hoeveelheden: 60 miljoen verf- en chemieverpakkingen en 130 miljoen aerosolbussen per jaar. De kwaliteitseisen van de afnemers zijn hoog en vanwege het grote aantal verschillende orders is het productieproces zo flexibel mogelijk ingericht. Een goede en betrouwbare tracking en tracing, en daarbij horende automatisering, is daarom noodzakelijk. Wij hebben elf productielijnen die uitkomen op een afvoertransportband, vertelt Sjuk Veenstra, technisch manager bij Impress. Aan het eind van de productielijnen werden de pallets handmatig gelabeld. hollander techniek: Daar hebben we het projectteam ook op ingericht. Zowel Rieks Frieling voor de plc s als Sjuk Veenstra voor de ICT en wij waren er nauw bij betrokken. We hadden natuurlijk wel allemaal ons eigen aandachtsgebied, maar het was een optimale samenwerking. Doelen bereikt Terugkijkend kan Frieling alleen maar tevreden zijn. We hebben in korte tijd bereikt dat we efficiënter werken, een volledige tracking en tracing hebben, de plc s volledig zijn geïntegreerd in het ERP-systeem en geen handmatige acties meer hebben. 8 hollander techniek update 2010 Uitbannen van fouten Dat handmatig labellen was weinig efficiënt en leverde bovendien fouten en praktische knelpunten op, met name bij het afvoertransport. Daarom wilden we automatisch gaan labellen, gaat Rieks Frieling, mechatronica engineer bij Impress, verder. We hebben het nu zo ingericht dat het systeem bijhoudt welke pallet van de productielijn afkomt en waar die zich bij het afvoertransport bevindt. Pas op het eind van het afvoertransport wordt deze automatisch, na het verpakken, gelabeld. Nu iedereen aan dit systeem gewend is, werkt het betrouwbaar en foutloos. En dat is belangrijk, want het is de ruggengraat van ons bedrijf. Integratie Om dit systeem te laten functioneren en om optimaal gebruik te kunnen maken van de tracking en tracingmogelijkheden, was het belangrijk de plc s voor de transportbesturing en de bovenliggende kantoor-ict te integreren. André Simonse, projectleider vanuit

9 INDUSTRIE & IT Een uitgekiend high-speed handlingconcept Veelzijdige high-speed handling biedt tal van productiebedrijven aantrekkelijke mogelijkheden voor onbemand verpakken. In steeds meer ondernemingen wordt het onbemand verpakken van producten als een interessante optie gezien. Hollander techniek biedt nieuwe mogelijkheden daartoe biedt met een concept van complete verpakkingsoplossingen op basis van picking-robots, waarbij gebruik wordt gemaakt van speciaal ontwikkelde software voor de logistieke afhandeling. De grote veelzijdigheid maakt dit highspeed handlingsysteem geschikt voor universele toepassing in diverse productiebedrijven in bijvoorbeeld de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, de farmaceutische of de metaalindustrie. Door het integrale ontwerp van deze verpakkingsoplossing is de complete installatie in iedere situatie probleemloos inzetbaar. Het visionsysteem zorgt er daarbij voor dat de willekeurig op de band geplaatste producten zo worden gehanteerd dat ze perfect in de juiste positie en het gewenste patroon in de verpakking terecht komen. De werking van deze combinatie wordt geregeld door een krachtig besturingssysteem. Voor meer informatie: André Tuenter (0546) RETAIL Een lot uit de loterij De Staatsloterij en de Lotto hebben in 2008 een contract gesloten met het Griekse bedrijf Intralot om alle uitgiftepunten van loten te voorzien van nieuwe apparatuur. De nieuwe apparatuur maakte het noodzakelijk dat de uitgiftemeubels aangepast moesten worden. Ook deze werkzaamheden zijn integraal door hollander techniek uitgevoerd. Afgelopen jaar heeft de uitrol plaatsgevonden. KPN heeft voor alle locaties nieuwe communicatielijnen verzorgd. Hollander techniek heeft alle benodigde aansluitingen op de juiste locatie aangebracht en de apparatuur geplaatst binnen de drie verschillende formats van ruim 750 Albert Heijn winkels. Elk format haar eigen configuratie Deze verschillende formats kennen allemaal hun eigen configuratie. De geplaatste componenten betroffen monitoren, printers en een PC voor datacommunicatie met de centrale database. hollander techniek update

10 VEILIG NOXSYSTEMS high security systeem: veiligheid en toegankelijkheid gecombineerd Het samengaan van veiligheid en toegankelijkheid is voor vele bedrijven belangrijk. Tegelijkertijd staan ze elkaar in de weg. De oplossing is het NOXSYSTEMS high security systeem. Dit systeem levert 24 uur gebouwbewaking, waarbij toegangscontrole en inbraakdetectie op één systeembus gecombineerd zijn. van het systeem kan door hollander techniek of door uzelf op afstand gedaan worden. De capaciteit is nagenoeg oneindig: standaard tot ingangen, 800 gebieden en gebruikers in één systeem. Voordeel is ook dat meerdere vestigingen op één systeem aangesloten kunnen worden. Op dit moment is het vanuit de Norm nog niet toegestaan ook de brandbeveiliging op dit systeem te integreren, maar de gegevens kunnen wel via de aanwezige Touchpanel PC geprojecteerd worden. Kostenbesparing bij ontwerp en beheer Omdat het systeem zeer flexibele configuratiemogelijkheden kent, zijn in het ontwerp, in de functionaliteiten en in het beheer kostenbesparingen te realiseren. Het is mogelijk om snel maatwerk te leveren. Ongeacht of het gaat om complexe gebouwen of om aanpassingen op een bestaand systeem. Het systeem voorziet in diverse interfacemodules om koppelingen met ander faciliteiten als cameratoezicht of brandmeldsystemen mogelijk te maken. Met een NOXSYSTEMS high security systeem worden de inbraak detectie en toegangscontrole gekoppeld. Situaties kunnen met een Touchpanel PC bekeken en geanalyseerd worden. Het configureren en beheren Hollander techniek werkt graag met een systeem als NOXSYSTEMS, omdat deze weinig tot geen beperkingen kent en te gebruiken is tot in de hoogste risicoklasses (High End). Hierdoor zijn wij in staat een systeem te engineeren die ook echt aansluit op de behoefte van de klant en aansluit op specifieke situaties. Daarnaast geeft dit systeem ons de flexibiliteit te allen tijde efficiënt aanpassingen te doen. Voor meer informatie: Richard Peters (055) Slimme camerabewaking Inbraak, diefstal, vandalisme of brand kan de bedrijfsvoering behoorlijk belemmeren of flinke schade aanrichten. Een alarmsysteem alleen is vaak niet voldoende. Slimme IP-camera s maken toezicht op afstand mogelijk, waardoor eventuele schade kan worden beperkt of zelfs voorkomen. De steeds vaker ingezette intelligente camera s zijn gekoppeld aan een softwarepakket dat in staat is beelden te analyseren en alleen te reageren wanneer er sprake is van echt verdachte omstandigheden, zoals rondscharrelende personen of auto s. De beelden kunnen via beveiligd internet zichtbaar gemaakt worden in de servicecentrale. Zelf op een willekeurige locatie de beelden bekijken of terugkijken voor managementinformatie als looprichting en tellingen, behoren uiteraard ook tot de mogelijkheden. Mocht het pand niet beschikken over een hekwerk, dan kan ook dit door de intelligente camera s virtueel gerealiseerd worden. Live verbinding met servicecentrale Door Slimme IP-camera s op een servicecentrale aan te sluiten, bewaken speciaal daarvoor opgeleide centralisten het pand of object. Zij kunnen de situatie aan de hand van de live beelden eenvoudig en accuraat inschatten. Op basis van de melding kan doelgericht een surveillant of zelfs de politie op de melding worden afgestuurd. Valse meldingen worden op deze wijze snel geverifieerd, waardoor kosten beperkt worden. Van camerabewaking tot alarmvolging Hollander techniek heeft hierin een samenwerking met de bewakingsdienst Vigilat en Fair. We bieden een totaalpakket van camerabewaking en alarmopvolging aan. U heeft hierdoor één aanspreekpunt en er kan snel geschakeld worden. Voor meer informatie: Rudolf van der Veen (055) hollander techniek update 2010

11 VEILIG Monumentale Seminarie wordt nieuwe onderkomen Nieuwbouw en renovatie Politieacademie De Politieacademie in Apeldoorn is ingrijpend gerenoveerd en uitgebreid met nieuwbouw. Het enorme gebouwen complex dat vroeger dienst deed als seminarie werd in de zomer van 2010 weer het domein voor het hogere kader van de politie. Hollander techniek heeft in opdracht van de bouwcombinatie Draisma Dura Vemeer de complete elektrotechnische- en beveiligingsinstallaties gerealiseerd. Frank Vink, projectleider bij hollander techniek, is samen met een team van 25 collega s dagelijks in de weer geweest op de bouwlocatie. Dit project is voor ons niet alleen bijzonder vanwege de vele technieken maar ook het bijzondere karakter van de gebouwen. De historie is nog overal zichtbaar in de lange gangen, slaapzalen, gebedsruimte en de kerk. Integrale technieken Als basis installeerde hollander techniek de middenspanningsinstallaties, aansluitend de laagspanningsinstallatie, verlichting en noodverlichting. De verlichting bestaat uit 170 verschillende armaturen die aangestuurd worden door een KNX systeem. De basis voor de ICT installaties wordt gevormd door een CAT 6 ethernet. De veiligheidsaspecten kregen een andere invalshoek door het ontwerp van de oudbouw en de nieuwbouw. Een bijzonder gebouw verdient een bijzonder brandveiligheidssysteem Erik Mulder, engineer en projecteringdeskundige bij hollander techniek: In dit project zijn diverse soorten brandmeldsystemen geïnstalleerd. Naast de gewone rookmelders zijn bijvoorbeeld vlammenmelders, lineaire brandmelders en is er een aspiratiesysteem geïnstalleerd. We hebben met veel verschillende en vaak lastige omgevingen te maken gehad. In de kerktoren hebben we daarom gekozen voor een aspiratiesysteem, deze heeft geen last van omgevingsinvloeden. In het atrium van 25 meter hoog werken we met rook- en vlamdetectie. Wanneer aan twee verschillende criteria voldaan is, geeft het open deluge sprinklersysteem liter water per minuut. Hollander techniek heeft als solution partner van Siemens gekozen voor het Sinesto brandbeveiligingssysteem en verzorgde het hele traject van engineering, programmering tot en met de installatie en het onderhoud. hollander techniek update

12 WATER Hollander techniek actief in waterprojecten Bedrijfszekerheid voor poldergemaal Lovink De afgelopen jaren heeft hollander techniek zich verder gespecialiseerd in de marktsector van drinkwater en afvalwater. Met succes en daar is projectleider Ad van Vreeswijk trots op. De opdrachtgevers waarderen onze aanpak en flexibiliteit. In deze sector moeten tijdens de werkzaamheden de installaties vaak in bedrijf blijven en de bedrijfscontinuïteit moet maximaal zijn geborgd. Op gebied van drink- en afvalwater pakken we complete projecten op, begint van Vreeswijk. Om dat te kunnen werken we samen met partners die gespecialiseerd zijn in de civiele techniek en de werktuigbouw. Het gaat vaak om grote, risicovolle projecten. Je moet er toch niet aan denken dat een polder onder water loopt of mensen in een bepaald gebied niet meer van drinkwater kunnen worden voorzien. Het is daarom belangrijk dat je goede betrouwbare partners hebt. Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor de opdrachtgever. Compleet nieuwe aansturing Voor de opdrachtgevers is bedrijfszekerheid een belangrijk onderwerp. Als voorbeeld noemt van Vreeswijk het poldergemaal Lovink bij Biddinghuizen waar hollander techniek een compleet nieuwe aansturing van de gemaalpompen heeft gerealiseerd. De afgelopen jaren heeft hollander techniek zich verder gespecialiseerd in de marktsector van drinkwater en afvalwater. Met succes en daar is projectleider Ad van Vreeswijk trots op. De opdrachtgevers waarderen onze aanpak en flexibiliteit. In deze sector moeten tijdens de werkzaamheden de installaties vaak in bedrijf blijven en de bedrijfscontinuïteit moet maximaal zijn geborgd. Het Poldergemaal Lovink heeft twee 600 kw 3kV pompen die per minuut per pomp liter oppervlaktewater het Veluwemeer in kunnen pompen. Deze pompen werden centraal aangestuurd vanuit één ruimte. Dat bracht risico s met zich mee wat betreft de bedrijfszekerheid. Wat als er wat mis ging in die ruimte? Dan zouden de pompen stil vallen en heb je een probleem in de polder. Hollander techniek installeerde de nieuwe besturingspanelen naast de pompen zodat zij onafhankelijk aan te sturen zijn. Storing in één van de pompen heeft nu geen gevolgen meer voor de andere. Wij hebben wat de bedrijfszekerheid betreft alle mogelijke scenario s doorgedacht en getest. Tot nu toe blijkt de installatie dan ook heel bedrijfszeker. Een voorwaarde bij een dergelijk project is dat tijdens de realisatie de pompen moeten blijven doordraaien, vertelt van Vreeswijk. We hadden de elektrotechnische installatie goed voorbereid zodat de ombouw binnen één week kon plaats vinden. 12 hollander techniek update 2010

13 WATER Goedkeuring voor watermonitoringsysteem van hollander techniek V.l.n.r. Kirsten Boelen, Ronny Bier (provincie Noord Holland), Chris van Veluwen en Vinh Tran (SFH)w De provindie Noord-Holland heeft als één van de eerste provincies goedkeuring gegeven aan het automatisch watermonitoringsysteem van hollander techniek. En dat is bijzonder omdat provincies, die verantwoordelijk zijn voor de monitoring van het zwembadwater, tot nu toe een afwachtende houding aannemen als het gaat om goedkeuring van de automatisering. Desondanks zijn de voordelen groot: er is minder vakbekwaam personeel nodig, de metingen zijn betrouwbaarder, de metingen worden continu gedaan en het leidt tot kostenbesparingen. Met de nieuwbouw van SportPlaza De Estafette in Nieuw Vennep heeft Sportfondsen het initaitief genomen de watermonitoring te automatiseren. In navolging is ook in SportPlaza Het Spectrum in Hoofddorp eveneens een watermonitoringsysteem geïnstalleerd. Chris van Veluwen is technisch coördinator op de afdeling Bouw & Techniek van Sportfondsen Nederland. Het moest er een keer van komen, zegt hij. De techniek heeft de mens ingehaald. Het leidt niet alleen tot een kwaliteitsverbetering maar ook tot kostenbesparing. De kosten van een dergelijk systeem verdienen we terug in de uren waarin het personeel bezig was met het nemen van monsters. Uiteraard dienen de regels van de provincie te worden gehandhaafd. Daarom is in een vroeg stadium Kirsten Boelen, inspecteur bij de provincie Noord-Holland, bij het project betrokken. Zij was vanaf dag één een groot voorstander. Het systeem is voor de inspecteurs en de zwembadexploitant een betrouwbare partner die veel nauwkeuriger meet dan de mens. Het is ook een grote winst dat het systeem gedurende de gehele openstelling inzicht geeft in de waterkwaliteit. Vinh Tran van SportPlaza Haarlemmermeer is verantwoordelijk voor het beheer van het zwemwater van beide zwembaden. Op afstand wordt hij geïnformeerd wanneer er afwijkingen zijn in het zwemwater. Deze meldingen komen binnen op het moment dat bijsturen nog kan en het niet al te laat is. Voor meer informatie: Raymond Visser (055) DUURZAAM Aanspreekpunt voor energiebesparende oplossingen Hollander techniek medeoprichter E.nu Veluwe Hollander techniek heeft samen met vier andere bedrijven een coöperatie opgericht voor het integraal invullen van duurzame en energiezuinige oplossingen voor gebouwen en woningen. Gezamenlijk bundelen zij hun gespecialiseerde kennis over bouwen, isolatie, verwarming, elektrotechniek en regeltechniek. Met deze aanpak is het mogelijk om snel en efficiënt duurzame vraagstukken op te lossen. Het integraal oplossen betekent in de praktijk dat men bij de E.nu coöperatie terecht kan voor advies en uitvoering van bouwkundige zaken, isolatie, dubbelglas en de installatietechnieken elektro- en werktuigbouw. Deze kennis ligt veelal verspreid over verschillende bedrijven. Voor de opdrachtgever is het daarom vaak onduidelijk bij wie hij moet zijn. De coöperatie biedt één loket voor al die vragen. Peter Bassler, energie architect en EPA adviseur, kan op deze wijze onderzoek, metingen, advies en uitvoering naadloos in elkaar over laten gaan. Ook kan op deze wijze beter gebruik gemaakt worden van de beschikbare subsidies. Naast hollander techniek maken Aannemingsbedrijf Draisma (Apeldoorn), Aannemersbedrijf Van Laar (Vaassen), Elektra Epe, BGreen (Nijkerk) deel uit van de coöperatie. Eén aanspreekpunt voor de klant! E.nu Veluwe is onderdeel van de landelijke E.nu keten, een initiatief van InstallNova (Syntens, Uneto-VNI en TNO). E.nu Veluwe is bereikbaar onder telefoonnummer (055) Meer informatie op Voor meer informatie: Jacob Brobbel (055) hollander techniek update

14 DUURZAAM Heat-pipes zorgen voor gratis zonne-energie in buitenbad Vledder Door de alsmaar stijgende energieprijzen staan veel gemeenten voor de keus: blijft het financieel verantwoord om een buitenbad conventioneel te verwarmen, of gaan we investeren in duurzame energie opwekking. Hoogste rendement De gemeente Westerveld in Drenthe investeerde in duurzame energie door het Bosbad Vledder te verwarmen met zonnecollectoren. Het zwembadwater met een volume van liter kent nu als basisverwarming de zogenaamde heatpipe collectoren met als back-up de huidige verwarmingsketels. De heat-pipe collector heeft het hoogste rendement in vergelijking met andere beschikbare zonnecollectoren. De ronde vorm van de heat-pipe zorgt ervoor dat de zon het grootste gedeelte van de dag een lood rechte instraling heeft. De voordelen bij Bosbad Vledder zijn er: de zonnecollectoren leveren in de zomermaanden een vermogen van kw en zorgen ervoor dat het gasverbruik tijdens het seizoen drastisch daalt. Daarnaast is er een vermindering van CO 2 uitstoot van kg op jaarbasis. De beleving van groen recreëren in het Bosbad Vledder heeft met deze duurzame verwarming een belangrijke impuls gekregen. Uiteraard is het systeem door hollander techniek zo geïnstalleerd dat de zwemwaterkwaliteit op peil blijft. De overdracht van warmte geschiedt door middel van een warmtewisselaar. Overal te monitoren Het proces is via een PC op het internet overal te monitoren. De sensoren, die op verschillende plekken in het proces zijn geïnstalleerd, zorgen voor de noodzakelijke signalen voor de regeling en geeft hollander techniek de mogelijkheid om het functioneren van het systeem nader te bestuderen en te optimaliseren. De heat-pipe collectoren zijn zodanig opgezet dat uitbreiden in de toekomst eenvoudig is. Zo kan, bijvoorbeeld in de toekomst, de geproduceerde warmte na het zwemseizoen toegevoegd worden aan de verwarming van gebouwen. Voor meer informatie: Arno Hylkema (055) hollander techniek update 2010

15 DUURZAAM Energiebewust Wat(t) kunnen we besparen Energie is een sleutelfactor in de bedrijfsvoering. Het is noodzakelijk voor de kernprocessen en ondersteunende activiteiten en daarom ook een aanzienlijke kostenpost. Vaak valt hierop op eenvoudige wijze te besparen. Energie besparen is een steeds groter maatschappelijk issue. Bewust met energie omgaan is, zoals iedereen weet, goed voor het milieu, maar heeft ook invloed op de uitstraling van het bedrijf en natuurlijk de portemonnee. Daarnaast kan het efficiënt omgaan met energie een concurrentievoordeel opleveren. Hollander techniek heeft jarenlange ervaring met integrale en duurzame technische oplossingen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid mee te denken, te adviseren en de klant bewust te maken van de mogelijkheden. In onze werkwijze hanteren wij het groene stappenplan. Stap 1: bewustwording; is er een wil om energie besparen. Stap 2: inventariseren; waaruit bestaat de installatie. Stap 3: meten; wat wordt er nu verbruikt. Stap 4: analyseren; waar kan het beter. Stap 5: oplossingen; wat moet er aangepast worden. Stap 6: meten; worden de energiestromen kleiner. Stap 7: bewijzen; halen we de besparing. Het begint allemaal bij bewustwording. Nog regelmatig wijzen wij onze klanten op de energiebesparende mogelijkheden die al dan niet direct betrekking hebben op het gestarte project, maar ook steeds vaker worden wij met een direct energievraagstuk benaderd. Het energieonderzoek moet leiden tot inzicht en een continu proces van verbetering. Terugverdientijden, CO2-uitstoot en voorhanden zijnde subsidies maken onderdeel uit van het onderzoek. De onderzoeken richten zich primair op de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties. Daarnaast worden de bouwkundige aspecten meegenomen. Voor meer informatie: Kees Prins (055) BührmannUbbens te Zutphen, een internationale groothandel in papier en verpakkingen, heeft inmiddels het onderzoek laten uitvoeren door hollander techniek. Een belangrijke stap naar een duurzaam imago. INDUSTRIE & IT 24/7 meest up-to-date tekeningen beschikbaar Technisch tekeningbeheer op afstand Voor meer informatie: Chris Brouwer (055) Bij elektrotechnische installaties horen elektrotechnische tekeningen. Meestal zijn die te vinden bij de installaties of centraal in het kantoor van de technische dienst. De tekeningen worden gebruikt om modificaties door te voeren, storingen te verhelpen, of onderhoud te plegen. Aanpassingen worden veelal op de tekening bijgeschreven of soms helemaal niet. In veel gevallen gaat dat goed, maar niet altijd. Tekeningen raken kwijt of revisies worden niet goed weergegeven. Voor dit probleem heeft hollander techniek een oplossing: technisch tekeningbeheer op afstand. Wij plaatsen uw tekeningen op een server. Via een beveiligde internetverbinding zijn die altijd voor u beschikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week. U kunt de tekeningen printen of werken vanaf een willikeurige PC. Aanpassingen die u aan de installatie doet, geeft u rechtstreeks aan ons door. Dat kan op alle mogelijke manieren: via de mail of via aantekeningen op de tekening. Wij controleren en verwerken de aanpassingen meteen. Zo bent u altijd verzekerd van de meest up-to-date tekening met een optimale back-up. En u hoeft zelf geen mensen op te leiden of licentiekosten hiervoor te dragen. hollander techniek update

16 Een goed geschenk Het einde van het jaar een gift te schenken aan instanties die daar afhankelijk van zijn, wordt door ons altijd weer als speciaal ervaren. De bestemmingen die deze gelden krijgen, leert ons ieder jaar weer dat er nog veel mensen zijn die andere zorgen hebben dan de zorgen waar we ons in het zakenleven om bekommeren. In de keuze voor de doelen zoeken wij ook contact met veel van onze relaties en wij waarderen ook de respons die wij hierop krijgen. Veelal delen wij dit ook met de instanties wanneer wij de gift persoonlijk overhandigen. Kika Veel positieve respons is er gekomen voor het kinderkankerfonds KIKA. Zij waren ook zeer verheugd met de gift van 3.410,. Het geld zal worden gebruikt om verder onderzoek naar behandeling van de ziekte mogelijk te maken. Afgelopen jaar hebben wij een bezoek gebracht aan de volgende instanties. Wereld Waternet Met onze gift van 1.750, worden sanitaire voorzieningen gerealiseerd in het binnenland van Suriname. De gift is persoonlijk door Emmy Hollander uitgereikt tijdens de Wereldwaterdag op 25 maart in Amsterdam. De Klub Almelo Deze vrijwilligersorganisatie die vrije tijds- en vormingsactiviteiten organiseert voor mensen met een functiebeperking heeft een cheque gekregen van 1.470,-. Het bedrag wordt gebruikt voor de transformatie van de zwaar verouderde gymnastiekzaal tot een eigentijds FUN-IE-Fit centrum. Voorpagina: De is het nieuwe natuurhuis van de Apenheul in Apeldoorn. Een cradle to cradle gebouw. Ontworpen door architect Thomas Rau en gerealiseerd door het bouwteam: Draisma, BAM en hollander techniek. Apeldoorn Postbus BK Apeldoorn T (055) F (055) E Almere Postbus BL Almere T (036) F (036) E Amersfoort Postbus ZG Amersfoort T (033) F (033) E Almelo Twentepoort West RD Almelo T (0546) F (0546) E Colofon Tekst Peter van Schooten Vormgeving Vormvisie BNO Apeldoorn Druk Felua-groep, Apeldoorn 16 hollander techniek update 2010

2013update. l VDL-Weweler: parel van de maakindustrie l Trimenzo: zorgdomotica op maat l Praxis: 140e winkel in tien weken klaar

2013update. l VDL-Weweler: parel van de maakindustrie l Trimenzo: zorgdomotica op maat l Praxis: 140e winkel in tien weken klaar 2013update l VDL-Weweler: parel van de maakindustrie l Trimenzo: zorgdomotica op maat l Praxis: 140e winkel in tien weken klaar Column Hollander & Hollander Samenwerken en kennis delen maken het verschil

Nadere informatie

ILLUSTRATIE VOORZIJDE

ILLUSTRATIE VOORZIJDE uitgave 3 juni 2014 ILLUSTRATIE VOORZIJDE Open for Support, afgekort O4S, is een leverancier van datacenter diensten. O4S levert geen individuele diensten of producten. Wij leveren een uniek totaalconcept

Nadere informatie

De echte uitdaging was het reduceren van het energieverbruik

De echte uitdaging was het reduceren van het energieverbruik InterFace Een uitgave van Schneider Electric B.V. Nederland nr.53 mei 2010 Schneider Electric Nederland Sjef Gorissen - Cofely Datacenter Solutions De echte uitdaging was het reduceren van het energieverbruik

Nadere informatie

Magazine. Woningbouw en utiliteit komen samen bij ITBB De warmtepomp is hot efficiënt verwarmen en koelen

Magazine. Woningbouw en utiliteit komen samen bij ITBB De warmtepomp is hot efficiënt verwarmen en koelen ITBB. Elektrotechniek Elektrotechniek Meet- en regeltechniek Signalering en beveiliging Brandbeveiliging Energievoorziening Telematica/netwerken/infrastructuren Medische facilitaire voorzieningen Projectmatig

Nadere informatie

Performance. Investeren in meerwaarde

Performance. Investeren in meerwaarde Performance Investeren in meerwaarde Inhoud Performance met meerwaarde 6 12 14 16 22 Inhoud Colofon 05 Voorwoord John Brussel 06 Investeren in verbetering Interview Hennie van Pinxteren (Meander Medisch

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens!

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens! 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 16 - JULI 2013 Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden Maart 2012 Jaargang 25 #4 Trip is nu niet meer bezig met het technisch beheer van ICT Trip Advocaten & Notarissen VCD Humannet houdt heel goed de vinger aan de pols Falke & Verbaan Skednet sluit naadloos

Nadere informatie

Schneider Electric bewijst meerwaarde in bouwteam

Schneider Electric bewijst meerwaarde in bouwteam 47 Een uitgave van Schneider Electric B.V. voor alle relaties in de elektro- en besturingstechniek George PhENTUM van TEMACO: Schneider Electric bewijst meerwaarde in bouwteam SEPTEMBER 2007 Nieuwe micro

Nadere informatie

datacenterontwerp Bouwen in een beveiligde kluis technologie 3M lanceert two-phase immersion cooling

datacenterontwerp Bouwen in een beveiligde kluis technologie 3M lanceert two-phase immersion cooling datacenterontwerp Bouwen in een beveiligde kluis technologie 3M lanceert two-phase immersion cooling voeding Stroom meten in het datacenter - waarom eigenlijk? dcw mei 2014 in samenwerking met: advancing

Nadere informatie

DeernsData. Deerns: opmerkelijk duurzaam! Actueel: Burj al Shams: energieneutrale wolkenkrabber

DeernsData. Deerns: opmerkelijk duurzaam! Actueel: Burj al Shams: energieneutrale wolkenkrabber DeernsData Actueel: Burj al Shams: energieneutrale wolkenkrabber Opdrachtgever aan het woord: Nieuwbouw AMOLF: trillingsarm, flexibel en uiterst duurzaam Deerns: opmerkelijk duurzaam! Actueel: Het toonaangevende

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

Expertise. Op bezoek bij Von Essen Bank. In dit nummer:

Expertise. Op bezoek bij Von Essen Bank. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 49, juni 2008 Klik op titel om direct naar de pagina te gaan In dit nummer: 1. Op bezoek bij Von Essen Bank 7.

Nadere informatie

Detron ICT & Telecom Groep. Jaarverslag2012

Detron ICT & Telecom Groep. Jaarverslag2012 Detron ICT & Telecom Groep Jaarverslag 2O12 Jaarverslag2012 DETRON CONNECTS GROWTH & FUN Jaarverslag 2012 Detron ICT & Telecom Groep B.V. Inhoud Voorwoord George Banken (CEO) 6 Kengetallen en omzetverdeling

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

toegevoegde waarde Goed partnership is altijd gebaseerd op wederzijds Coverstory Met Skednet Online regel je de roosterplanning

toegevoegde waarde Goed partnership is altijd gebaseerd op wederzijds Coverstory Met Skednet Online regel je de roosterplanning September 2011 Jaargang 24 #2 Met Skednet Online regel je de roosterplanning met enkele muisklikken De nieuwe ERP-oplossing Vidaví is berekend op de toekomst van Pantein VCD beheerst het complete spectrum

Nadere informatie

Automation magazine van Schneider Electric januari 2010 nr 14. p. 12. Kortere stilstand door slimme hard- en software oplossingen

Automation magazine van Schneider Electric januari 2010 nr 14. p. 12. Kortere stilstand door slimme hard- en software oplossingen Transparent info Automation magazine van Schneider Electric januari 2010 nr 14 p. 12 Kortere stilstand door slimme hard- en software oplossingen Colofon Transparant Info is een uitgave van Schneider Electric

Nadere informatie

Januari 2012 25e jaargang. In dit nummer o.a.: Kleinschalige duurzame warmte uit lokale houtsnippers. Project Waterschoon: wereldprimeur

Januari 2012 25e jaargang. In dit nummer o.a.: Kleinschalige duurzame warmte uit lokale houtsnippers. Project Waterschoon: wereldprimeur Januari 2012 25e jaargang ista magazine Het energiemanagement magazine van ista Nederland B.V. In dit nummer o.a.: Kleinschalige duurzame warmte uit lokale houtsnippers Project Waterschoon: wereldprimeur

Nadere informatie

Uw energieverbruik onder controle met Schneider Electric. Nieuwe Magelis grafische terminals met touch screen. Project: Theater de Spiegel in Zwolle

Uw energieverbruik onder controle met Schneider Electric. Nieuwe Magelis grafische terminals met touch screen. Project: Theater de Spiegel in Zwolle 44 Een uitgave van Schneider Electric B.V. voor alle relaties in de elektro- en besturingstechniek ONNO DE MAN VAN WASHTEC: SEPTEMBER 2006 Uw energieverbruik onder controle met Schneider Electric Nieuwe

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort

duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort jaarverslag 2013 jaarverslag 2013 Wij ontzorgen onze opdrachtgevers met innovatieve en duurzame oplossingen, optimale communicatietoepassingen

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. 15 jaar 4PS. Met referentiecases van:

4PSMAGAZINE. 15 jaar 4PS. Met referentiecases van: 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 18 - april 2015 15 jaar 4PS Innovatie met oog voor

Nadere informatie

magazine #04 Norton Rose Fulbright Het Spoorwegmuseum bestemming bereikt The International genieten in luxe En meer... CB Groep lanceert:

magazine #04 Norton Rose Fulbright Het Spoorwegmuseum bestemming bereikt The International genieten in luxe En meer... CB Groep lanceert: magazine #04 Norton Rose Fulbright Het Spoorwegmuseum bestemming bereikt The International genieten in luxe En meer... CB Groep lanceert: Spaar het milieu en bespaar op printkosten met huismerk toner cartridges

Nadere informatie

Dure plannen, goedkope oplossingen

Dure plannen, goedkope oplossingen Dure plannen, goedkope oplossingen Adviseren over organisatie en financiering van energiebesparing in de utiliteitsbouw >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud Inleiding 3 Deel 1: Mogelijke financiële

Nadere informatie

samen denken & samen doen!

samen denken & samen doen! VOORJAAR 2012 samen denken & samen doen! IN DIT MAGAZINE O.A.: Mainplus special over onderhoud GROENWEST QUAWONEN HAVENSTEDER WONEN ZUID Dynamics Wonen Dé ERP-oplossing van Cegeka voor woningcorporaties!

Nadere informatie

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta:

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta: PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014 Waterschap Brabantse Delta: Afvalwater als grondstof Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Letselschade.com "Wij zijn liever de

Nadere informatie

Zuinig licht; Heldere keuze

Zuinig licht; Heldere keuze Dit is een publicatie van: Taskforce Verlichting p.a. Agentschap NL - NL Energie en Klimaat Croeselaan 15 Postbus 8242 3505 RE Utrecht T +31 (0)88 602 2770 Agentschap NL november 2011 Publicatie-nr. 2TFVL1104

Nadere informatie

MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM

MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM THEMANUMMER 7, JUNI 2014 STRATEGISCH VASTGOED VISIE MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM DE CIRKEL ROND DE PIJNPUNTEN VAN DECENTRALISATIE

Nadere informatie