Na het programma Photoshop geopend te hebben kan in de menubalk onder de kop Edit het dialoog venster Color settings... geopend worden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Na het programma Photoshop geopend te hebben kan in de menubalk onder de kop Edit het dialoog venster Color settings... geopend worden."

Transcriptie

1 @ Eduard Sjoukes 22 oktober 2005 ( ) (revisie 1, 17 november 2009) Kleur Management instellingen voor Photoshop. Na het programma Photoshop geopend te hebben kan in de menubalk onder de kop Edit het dialoog venster Color settings... geopend worden. Het venster Color Settings verschijnt en kan er als volgt uitzien: 1

2 Door op deknop More Options te klikken verschijnen er nog twee, belangrijke uitrol menuʼs. Als de instellingen zijn zoals hierboven aangegeven hoeven er geen veranderingen te worden gemaakt. Zijn de instellingen anders dan is het niet moeilijk om deze door middel van de uitrol menuʼs als hierboven in te stellen. Andere instellingen zijn natuurlijk mogelijk, maar alleen voor degene die weten wat ze aan het doen zijn. Als je ergens een klok heb horen luiden, maar heb de klepel (nog) niet gevonden, dan raad ik je sterk aan om je aan deze instellingen te houden. Druk op OK om veranderingen vast te leggen. Voor degene die er geïnteresseerd voor zijn volgt hier een korte beschrijving wat de verschillende instellingen inhouden. Andere kunnen verder gaan bij bestanden openen in Photoshop op blz. 6. 2

3 Settings In het uitrol menu Settings: kan er gekozen worden tussen vooraf gedefinieerde instellingen of voor ʻCustomʼ zelfgemaakte instellingen. De gemaakte instellingen van het venster ʻColor Settingsʼ kunnen met behulp van de knop Save een eigen naam meegeven worden en op elk willekeurige plek opgeslagen. Nu is het natuurlijk niet slim om deze instellingen ʻlokaalʼ op te slaan, het is maar de vraag of ooit weer dezelfde computer beschikbaar komt. Het is beter om deze instellingen in een eigen map op de server (of op een CF kaart/stick) op te slaan en met behulp van de knop Load deze weer op te halen. Dit kan met elk willekeurige computer bij een volgend gebruik. (Photoshop en andere programmaʼs hebben op veel plekken de mogelijkheid om ʻeigenʼ gemaakte instellingen op te slaan. Dit is uitermate handig en tijdbesparend, als de eigen instellingen tenminste te vinden zijn. Als naast Photoshop regelmatig met andere programmaʼs uit de Creative Suite van Adobe gewerkt word, is het verstandig om in alle programmaʼs dezelfde kleurinstellingen te gebruiken. Dit kan heel eenvoudig door via het programma Bridge de opgeslagen instellingen van Photoshop, of van een ander programma uit de suite, te laden in de overige programmaʼs. Zijn de instellingen opgeslagen in de ʻbibliotheekʼ map: ʻ.. Application Support Adobe Color Settingsʼ dan zullen deze in Bridge te kiezen zijn onder de knop: Show Saved Color Settings Files ). Working Spaces In het blok ʻWorking Spacesʼ kunnen de standaard ʻwerk kleurruimtesʼ worden ingesteld. Dit betekend niet dat er altijd in de gekozen kleurruimte gewerkt moet worden. Welke kleurruimte er gebruikt zal worden om afbeeldingen te bewerken kan bij het openen van het beeld worden gekozen, tenzij de kleurruimte van het beeld overeenstemt met de ʻWerkruimtenʼ. Voor fotografen is alleen de ʻRGBʼ werkruimte en voor het werken in zwart ook ʻGrijsʼ van belang. ʻCMYKʼ is voor fotografen alleen van toepassing voor het zgn. ʻsoftproofenʼ. (Daarbij moet er tevens beschikt worden over het kleurprofiel van het apparaat waarop de uiteindelijke druk zal plaats vinden, dit zal voor CMYK over het algemeen een drukpers zijn. Het maken van een ʻsoftproofʼ wordt uitgebreid behandeld in de handleiding: Een Softproof maken ). Helaas (en logisch) is hier niet een printer ʻRGBʼ te kiezen voor de Epson printers op de academie. (De Epson printers op de academie zijn RGB printers, althans ze worden aangestuurd alsof het RGB apparaten zijn. De software van de printer zorgt voor de omzetting van het RGB signaal naar het CMYK dat voor de uiteindelijke afdruk nodig is. Immers de inkten van de printer zijn: ʻCyan, Light Cyan, Magenta, Light Magenta, Yellow, Light Light Black, Light Black en Blackʼ). In de standaard ʻWorkflowʼ binnen de academie is gekozen voor Adobe RGB (1998). Deze kleurruimte is vrij beschikbaar voor zowel Mac en Window en geld als standaard in de drukkerijwereld. Echter zijn er kleuren die wel geprint kunnen worden met de printers op de academie maar niet in het Adobe RGB voorkomen en daarom niet zullen worden gebruikt. Het srgb heeft een nog kleinere kleurruimte (gamut) dan die van het Adobe RGB. Dit betekend dat een afbeelding gemaakt in srgb, of elke kleinere kleurruimte, zeker nooit optimaal de toonschaal zal benutten van deze printers. Om alle kleuren van de printers te kunnen benutten kan als werkkleurruimte het ProPhoto RGB profiel gekozen worden. Het is dan nog wel de vraag of die ʻextraʼ kleuren sowieso in de foto voorkomen. 3

4 Color Management Policies. Bij de uitrolmenuʼs worden de voorkeuren aangegeven als het ingebed profiel van een bestand niet overeenkomt met het ʻwerk profielʼ. Elke omzeting van het ene naar het andere profiel geeft, hoe klein dan ook, verlies aan beeldinformatie. Photoshop is zeer wel in staat om met meerdere profielen tegelijk en door elkaar te werken. Er wordt daarom gekozen om het ingebed profiel te behouden (Preserve Embedded Profiles). Andere opties in deze menuʼs zijn; Convert to Working RGB (omzetten naar het ʻwerk profielʼ) en Off. In het laatste geval wordt het hele kleurmanagement om zeep geholpen en moet dus nooit worden gekozen in een kleurmanagement workflow. Door het ʻaanvinkenʼ van de check boxjes wordt er bij het openen van een afbeelding of tijdens het plakken van (gedeelten van) een afbeelding in een andere afbeelding een dialoogvenster geopend als de kleurruimtes niet overeen stemmen, dit geld ook als een profiel ontbreekt. Als de check boxjes niet zijn aangevinkt wordt de er boven ingestelde akties ongevraagd ondernomen. Wel wordt er nog een waarschuwing gegeven, tenzij ervoor gekozen is dit ook uit te schakelen. Conversion Options In het kleurmanagement is dit één van de belangrijkste opties. Hier wordt de ʻrekenmachineʼ gekozen die verantwoordelijk is voor de omzetting van de een naar de andere kleurruimte. De rekenmachine Adobe (ACE) is niet alleen goed maar is ook beschikbaar voor zowel Mac als Windows, althans als Photoshop is geïnstalleerd. Bij de Intent (bedoeling) zijn vier keuze mogelijkheden. Afhankelijk wat de bedoeling is kan er voor een andere intent gekozen worden. Standaard wordt hier Relative Colorimetric gekozen. Dit betekend dat de kleuren die buiten het gamut vallen allen op de rand van dit gamut zullen worden weergegeven. Dit heeft het verlies van details in de verzadigde kleuren tot gevolg. Ondanks dit geeft het toch meestal het meest bevredigende resultaat. Zijn de details wel van belang voor het beeld, of treden er op JPG compressie gelijkende verschijnselen op (bending) dan kan voor de intent Perceptual (fotografisch) gekozen worden. Het gebruik van Black Point Compensation heeft een iets betere weergave van de schaduwen als resultaat. Dithering wordt gebruikt om bij de kleuromzetting, JPG gelijkende banden in verlopende kleurvlakken te vermijden. Echter zal door gebruik de bestandsgrootte toenemen en zullen ook egaal gevulde vlakken een patroon krijgen. 4

5 Advanced Controls Een monitor is niet instaat om het veel ruimere gamut van Adobe RGB goed weer te geven. Details welke voorkomen in de verzadigde kleuren worden niet meer op de monitor waargenomen. Door de verzadiging van de monitor kleuren te verlagen is het mogelijk om deze details waar te nemen, zij het dat de algehele kleur indruk niet meer klopt met de werkelijkheid. Op een andere manier is het weergeven van de niet zichtbare verzadigde kleuren te realiseren. Dus bij beeldbewerking deze optie uitlaten. Discription Geeft extra informatie over de items waarop muisaanwijzer zich bevind. Bij het opslaan van de ʻEigenʼ instellingen kan commentaar worden toegevoegd wat bij het selecteren van de instelling in dit vak wordt weergegeven. 5

6 Bestanden openen in Photoshop Als het ʻBeleid voor kleurbeheerʼ is ingesteld als hierboven omschreven, zijn bij het openen van een afbeelding drie mogelijkheden wat betreft het kleurmanagement: A. Het profiel van de afbeelding komt overeen met de ingestelde ʻWorking Spaceʼ (Werkkleurruimte). B. Het profiel wijkt af van de ingestelde ʻWorking Spaceʼ, Embedded Profile Mismatch (Ingesloten profielen komen niet overeen). C. Er is geen profiel aanwezig, Missing Profile (Ontbrekend profiel) In het eerste geval zal de afbeelding zondermeer in Photoshop geopend worden. In het tweede geval zal het volgende dialoogvenster op het beeldscherm verschijnen. Er wordt gevraagd wat er gebeuren moet omdat het profiel van de afbeelding niet overeenkomt met de ingestelde ʻworking spaceʼ. Aangezien er onder ʻColor Management Policiesʼ (beleid voor kleurbeheer) gekozen is voor ʻPreserve Embedded Profilesʼ (Ingesloten profielen behouden) is de ʻradio buttonʼ voor ʻUse embedded profileʼ (Ingesloten profiel gebruiken) geselecteerd. Dit is de meest voor de hand liggende optie. Er moet nooit gekozen worden voor de laatste optie in dit dialoogvenster, aangezien daarmee het kleurmanagement systeem om zeep geholpen wordt. Ontbrekend profiel (Missing Profile) De derde mogelijkheid is dat er geen profiel aanwezig is, in dat geval verschijnt het volgend dialoog venster. Hier is het bijkomstige probleem het bekend moet zijn uit welke ʻBronkleurruimteʼ het bestand afkomstig is. Als bekend is uit welke bronkleurruimte het bestand komt, dan kan deze geselecteerd worden in het uitrolmenu naast de ʻradio buttonʼ ʻAssign profileʼ (Profiel toewijzen). Hier staan alle kleur profielen die beschikbaar zijn op de computer waarop gewerkt wordt. Het kan voorkomen dat het nodige profiel niet op de computer staat, in dat geval moet ofwel het profiel alsnog geïnstalleerd worden, of moet in een later stadium een profiel aan het bestand worden toegekend (zie verderop in het hoofdstuk ʻProfiel toewijzenʼ). 6

7 Onder het uitrol menu bevind zich een ʻcheck boxʼ waarmee de opdracht kan worden gegeven om na het toekennen van een profiel dit om te zetten naar de ʻWerkkleurruimteʼ. (Deze keuze ligt niet voor de hand zie ʻBeleid voor kleurbeheerʼ). De middelste optie kan worden gekozen als beelden al eerder bewerkt zijn op een computer waarvan bekend is dat deze op dezelfde ʻWerkkleurruimteʼ stond ingesteld. Ook kan deze optie gebruikt worden als het bestand afkomstig is uit een digitale camera en het bekend is dat de opname gemaakt is met hetzelfde profiel dat ook als ʻWerkkleurruimteʼ is ingesteld. De eerste en standaard Photoshop optie is om niets te doen aan Kleurmanagement. Eigenlijk is dit geen optie omdat in feite geen enkele informatie over de kleur aan de afbeelding wordt toegekend. Toch zal deze optie vaak worden gebruikt als je in een later stadium het profiel wilt toewijzen. Dit kan zijn omdat het juiste profiel (nog) niet ter beschikking is of omdat niet bekend is welk profiel er moet worden toegekend. De afbeelding zal dan op het beeldscherm worden weergeven alsof het het werkprofiel zou hebben, wat tot een foutieve weergave kan leiden. Bij het openen van een afbeelding wordt er geen ʻpreviewʼ met het toegewezen profiel gegeven, elders in Photoshop is deze mogelijkheid er wel, maar daarvoor moet eerst het bestand geopend zijn (zie verderop onder ʻProfiel toewijzenʼ). Knippen en plakken Photoshop leent zich uitstekend om collages te maken. Het kan dan voorkomen dat (delen van) afbeeldingen van de ene kleurruimte gekopieerd worden in een afbeeldingen met een ander kleurruimte. Aangezien in Photoshop maar één RGB kleurruimte per afbeelding kan bestaan zal de gekopieerde afbeelding geconverteerd moeten worden naar de kleurruimte waarin deze wordt geplakt. Er zijn twee mogelijkheden nl. ʻConvertʼ is omzetten met de in ʻColor Settingsʼ ingestelde ʻConversion Optionsʼ. Dit zal meestal de bedoeling zijn. Het is ook mogelijk het profiel van de afbeelding waar naar toe wordt gekopieerd, toe te kennen aan de kopie met de optie ʻDonʼt convertʼ. Als bij het kopiëren de ʻDoelkleurruimteʼ niet overeenkomt met de ʻWerkkleurruimteʼ verschijnt er de volgende waarschuwing (tenzij dit is uitgeschakeld). Als bij het kopieren het bronbestand geen kleurprofiel heeft zullen bovenstaande vensters niet verschijnen. Dan zal altijd het profiel, van de afbeelding waar naar toe wordt gekopieerd, worden toegekend aan de kopie, dit kan een foute kleurweergave van de kopie tot gevolg hebben. 7

8 Profiel toewijzen en profiel omzetten Niet alleen bij het openen van bestanden maar ook na het openen in Photoshop is er de mogelijkheid om profielen toe te wijzen of om te zetten. Dit kan worden gedaan door in de menubalk te gaan naar ʻImageʼ ʻModeʼ. Hier kan makkelijk van de ene kleuren ʻmodusʼ naar de andere worden overgestapt. (Kleur modus vertelt ons welke ʻkleur indelingʼ een afbeelding heeft bijv. RGB of CMYK. In tegenstelling tot het kleurprofiel zal een afbeelding altijd een kleur-modus bezitten). Als een andere modus wordt gekozen zal de afbeelding worden omgezet en voorzien van het werkkleurprofiel dat is ingesteld in het menu ʻEditʼ ʻColor Settingsʼ in het vak ʻWorking Spacesʼ en ʻConversion Optionsʼ. Bij omzetting naar modus ʻLab-Kleurʼ zijn de ʻConversion Optionsʼ eveneens van toepassing. Aangezien we op de academie ʻWorkflowʼ alleen in de RGB modus werken zal er weinig gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om van kleurmodus te veranderen. Wel zal er regelmatig gebruik worden gemaakt van de opties in het menu: Edit ʻAssign Profile...ʼ en Edit ʻConvert to Profile...ʼ. 8

9 Profiel toewijzen Als een afbeelding niet voorzien is van een kleurprofiel wordt het dialoogvenster ʻMissing Profileʼ weergegeven bij het openen van de afbeelding in Photoshop. Het is niet nodig om dan al een profiel aan het bestand toe te wijzen. Als dit niet gedaan wordt zal het bestand in Photoshop worden weergegeven alsof de standaard ʻWerkkleurruimteʼ het profiel van de afbeelding is. Op de academie ʻWorkflowʼ houdt dit dus in dat een RGB bestand zal worden weergegeven met het ʻAdobe RGB 1998ʼ als kleurprofiel en een CMYK bestand met het ʻEurope ISO Coated FOGRA27ʼ. Op een andere ʻWorkflowʼ, waar bijv. srgb standaard is, zal het RGB bestand er geheel anders uitzien, omdat daar de afbeelding de kleurruimte srgb zal aannemen. Om dit te voorkomen is het zaak om een profiel aan het bestand toe te kennen, dit kan met het dialoogvenster ʻAssign Profileʼ wat te openen is door op ʻEdit Assign Profile...ʼ te klikken. Ook kan het voorkomen dat bij het openen in het dialoogvenster ʻMissing Profileʼ het verkeerde profiel aan de afbeelding is toegekend. (De kleuren zijn heel anders dan wat er van verwacht werd). Ook in dit geval kan met het dialoogvenster ʻAsign Profileʼ alsnog het juiste profiel aan de afbeelding worden toegekend. Er is een groot voordeel om pas hier het profiel toe te wijzen i.p.v. in het dialoogvenster ʻMissing Profileʼ, het is hier namelijk mogelijk een ʻVoorbeeldʼ te zien van de afbeelding met het geselecteerde profiel. Als niet zeker is welk profiel er bij de afbeelding hoort kan hier snel worden bekeken of het juiste profiel wordt toegekend. Het dialoog venster zal alleen die profielen weergeven welke behoren bij de kleurmodus van de afbeelding. Voor een ʻRGB kleurenʼ afbeelding zullen dus alleen de RGB profielen te zien zijn en voor een ʻGrijswaardenʼ afbeelding alleen de ʻGrijsʼ profielen. (Dit is overigens ook het geval in het dialoog venster ʻOntbrekend profielʼ). Ook is het mogelijk om in dit dialoogvenster een profiel uit de afbeelding te verwijderen door ʻGeen kleurbeheer voor dit documentʼ te kiezen. Omzetten in profiel Op de academie ʻWorkflowʼ gaan we uit dat een afbeelding het orginele profiel behoudt. (er is immers gekozen voor ʻPreserve Embedded Profileʼ in het dialoogvenster ʻColor Settingsʼ). Dit met het oog op het feit dat elke omzetting naar een andere kleurruimte, hoe gering dan ook, verlies aan beeld informatie tot gevolg heeft. De ʻWorkflowʼ op de academie is ook relatief eenvoudig: scanner of digitale camera Photoshop (en/of Illustrator en/of InDesign) Epson 4800/9800 Printer. Toch zijn er situaties denkbaar om van deze standaard ʻWorkflowʼ af te wijken en de afbeelding profielen te converteren. Een normaal profiel zal al gauw enkele tientallen Kbʼs ruimte innemen in het afbeeldingbestand en een beetje scanner profiel zal enkele honderden Kbʼs in beslag nemen. Er zijn situaties, zoals het internet, dat dit zeer nadelig is. In dergelijke gevallen is het beter om de afbeelding eerst te converteren naar een algemeen gebruikt profiel zoals ʻAdobe 1998ʼ of ʻsRGBʼ en daarna het profiel uit het bestand te verwijderen. Er moet hierbij wel duidelijk afspraken met de ontvanger van de bestanden worden gemaakt over welk profiel er bij het openen van de afbeelding er aan de afbeelding moet worden toegekend. Voor het internet is srgb de standaard kleurruimte, een afbeelding zonder profiel maar wel geconverteerd naar srgb zal dus altijd goed worden weergegeven. (Hierbij moet worden opgemerkt dat tot MacOS X ingesloten profielen niet werden gebruikt in internet browsers en afbeeldingen standaard werden weergegeven als srgb. MacOS X gebruikt met behulp van het programma ColorSync wel de ingesloten profielen om afbeeldingen weer te geven in de eigen internet browser Safari maar dit wordt niet door andere browsers ondersteunt). Afnemers en vooral drukkerijen en grafische vormgevers hebben het niet zo op al die, voor hun onbekende profielen. En wat de boer niet weet, dat de boer niet vreet en hup daar gaat het zo zorgvuldig samengesteld profiel de prullenbak in. Als vooraf niet goed gecommuniceerd is over de gebruikte profielen met degene die de afbeeldingen gaat gebruiken, is het verstandiger om voor de afbeelding een algemeen bekend profiel te gebruiken. Het geringe verlies aan beeldinformatie dat bij 9

10 omzetting verloren gaat weegt niet op tegen de informatie verlies die toch al optreed in het drukproces en helemaal niet als de drukker ook nog eens jouw profiel weggooit en zijn eigen profiel ervoor in de plaats toewijst. Ook in het kader van beeld archivering zijn er redenen om het profiel van de afbeelding om te zetten naar een standaardʼ profiel. Elke camera en scanner heeft een eigen kleurprofiel of zou dit moeten hebben. In een archief zouden al gauw enkele honderden profielen kunnen voorkomen. Als om de één of andere reden ergens een profiel verloren gaat kunnen al die honderden profielen worden ʻgeprobeerdʼ om het juiste te vinden, maar over het algemeen is dit onbegonnen werk. Door in het archief het aantal profielen te beperken tot hooguit drie of vier is het niet moeilijk om het profiel terug te vinden die bij een afbeelding hoort. Daarnaast wordt ook de opslag capaciteit aanzienlijk beperkt doordat grote scannerprofielen worden vervangen door de veel kleinere ʻstandaardʼ profielen als ʻAdobe 1998ʼ (8Kb) of ʻsRGBʼ (4Kb). (Er zou zelfs overwogen kunnen worden om in het archief helemaal geen profielen te gebruiken, maar de extra inspanning die het kost om het profiel van de afbeelding te verwijderen en er weer aan toe te wijzen voor export weegt niet op tegen eventuele ruimte winst). Het converteren van een profiel gebeurt met het dialoogvenster ʻConvert to Profileʼ (Onder ʻEdit Covert to Profile...ʼ te openen). In ʻSource Spaceʼ staat het huidige kleurprofiel van de afbeelding. Als de afbeelding zelf geen profiel heeft, zal hier de ʻWerkkleurruimteʼ worden weergegeven. In ʻDestination Spaceʼ wordt bepaald naar welk profiel er omgezet moet worden. Hier kan een keuze worden gemaakt uit alle profielen van elke kleurmodus die op de computer beschikbaar zijn. Er kan hier dus ook voor een andere kleurmodus gekozen worden. Hoe en met welke rekenmachine deze omzetting plaatsvindt kan worden gekozen in het vak ʻConversion Optionsʼ. Werkwijze bij Toewijzen en Omzetten Als een afbeelding zonder ingesloten profiel wordt geconverteerd naar en andere kleurruimte kunnen er onverwachte dingen gebeuren die onherstelbaar zijn. Bij het toewijzen van een profiel blijft de informatie over de kleur, de kleurnummering, onveranderd. Je kunt dus zoveel keren profielen toewijzen als je wilt, de beeld informatie veranderd er niet door. Bij het omzetten naar een ander profiel veranderd de beeld informatie wel en dit proces is onomkeerbaar. Het is daarom altijd verstandig om voor het converteren een reserve kopie van de afbeelding te maken en veilig op te slaan. De juiste werkwijze in dit geval is om eerst het goede profiel aan de afbeelding toe te wijzen en daarna te converteren. 10

11 Verscherpen Ook het toepassen van filters kunnen oorzaak zijn van onverwachte effecten bij het converteren van de profielen, vooral het ʻUnsharp Maskʼ is hier berucht om. Dit masker moet pas op het laatst worden toegepast, als je weet op welke machine en op welk formaat er geprint of gedrukt wordt. Anders is het beter dit filter niet te gebruiken zeker niet, als je nog van plan bent om de afbeelding naar een ander profiel te converteren. Hulpmiddelen Het afbeeldings weergave venster kent twee belangrijke hulpmiddelen voor het kleurmanagement. Ten eerste staat in de titelbar tussen haken de kleuren modus van de afbeelding vermeld en het aantal bits per kleurkanaal. In dit geval (RGB/8). (ofwel 8bits = 255 kleuren per kanaal) Ten tweede, door in het uitrolmenu van de statusbalk te kiezen voor de weergave ʻDocument Profileʼ kunnen we in een oogopslag zien in welke kleurruimte we aan het werk zijn. Belangrijke opmerking Photoshop gaat er bij oudere digitale cameraʼs vanuit dat een bestand uit de camera altijd de kleurruimte srgb heeft, ook al is op de camera Adobe RGB als kleurruimte ingesteld. Op zich is hier niks mis mee aangezien de meeste cameraʼs inderdaad srgb als kleurruimte gebruiken. Het probleem is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat omwille van bestandsgrootte en snelheid niet het kleurprofiel mee wordt opgeslagen in de afbeelding. In plaats daarvan wordt het beeld omgezet naar een standaard kleurruimte als srgb of AdobeRGB. Welke van de ʻstandaardʼ kleurruimte er is gebruikt wordt mee gegeven in de EXIF informatie die met elk bestand uit een digitale camera wordt meegestuurd. Deze EXIF informatie is vele malen kleiner in omvang dan het kleurprofiel (een beetje profiel is toch al gauw enkel tientallen Kbʼs groot Exif hooguit 1Kb). Helaas kijkt Photoshop alleen in het ʻalgemeneʼ deel van de EXIF informatie of er wel of niet een profiel gebruikt is. Wordt er aangegeven dat er een profiel gebruikt is dan zal Photoshop automatisch srgb als profiel aan het bestand willen toewijzen, ongeacht met welk profiel de opname is gemaakt. Deels is de oude versie van de EXIF informatie hier debet aan, aangezien daarin alleen kan worden aangegeven of er wel dan niet gebruik gemaakt is van een profiel. Welk profiel er dan gebruikt is kon niet in de ʻalgemeneʼ EXIF informatie worden opgegeven. Echter kan dit wel in dat deel van de EXIF informatie waar fabrikanten hun eigen informatie in kwijt kunnen en daar kijkt Photoshop niet naar. In de nieuwe versie van de EXIF informatie is het wel mogelijk om op te geven welk profiel er bij de opname is toegepast. Opnames met nieuwe cameraʼs kennen dit probleem dan ook niet meer. Is als ʻWerkkleurruimteʼ srgb ingesteld en de opname gemaakt met Adobe RGB dan zal Photoshop het bestand openen al was het bestand gemaakt in srgb. De kleuren worden dan foutief weergegeven. Hoe dit kan worden herstelt is te lezen onder ʻProfiel toewijzenʼ. In de academie ʻWorkflowʼ echter zal het dialoogvenster ʻProfielen komen niet overeenʼ verschijnen. Zijn we er zeker van dat de opname inderdaad in srgb is gemaakt dan kunnen we ervoor kiezen om het ingesloten profiel te behouden. Echter als we zeker weten dat de opname met het Adobe RGB profiel is gemaakt dan wordt er bij uitzondering gekozen voor het verwijderen van het ingesloten profiel en direct na het openen kan alsnog het juiste profiel aan het bestand worden toegewezen. Hoe dit moet wordt behandeld onder ʻProfiel toewijzenʼ. 11

12 Wat je in het laatste geval nooit moet doen is het document omzetten naar de ʻWerkkleurruimteʼ, want dan krijg je echte soep en valt er niets meer te herstellen. (Werk je met een Nikon camera en weet je niet met welk profiel de opname is gemaakt dan kun je de EXIF informatie raadplegen door het bestand met NikonView te openen. Bij ʻshooting dataʼ kun je alle voor de opname gebruikte camera instellingen terug vinden. Bij ʻcolor modeʼ vind je de toegepaste kleurruimte voor de opname). Een andere manier om vergissingen bij bestanden uit oudere cameraʼs te voorkomen bij Photoshop CS2 is om in de menubalk onder ʻPhotoshop Preferences File Handeling.. ʼ in het vak File Compatability de ʻcheckboxʼ voor ʻIgnore EXCIF-profile tagʼ in te schakelen. Bij het openen van een bestand uit een digitale camera verschijnt dan het dialoogvenster ʻMissing Profileʼ. Voor degene die nog met Photoshop 7 werken is er gelukkig bij Adobe op de Webpagina een plug in, ʻIgnore Exif colorspaceʼ, te verkrijgen die het automatische toewijzen van het srgb profiel aan digitale camera bestanden uitschakelt. Dit werkt hetzelfde als het aanvinken van de checkbox Apple OS-X gebruikers kunnen ook gebruik maken van het hulpprogramma Fotolader met dit kleine programma kan bij het kopiëren van bestanden opgegeven worden welk profiel er bij de bestanden moet worden ingesloten. Daarnaast heeft dit kleine programma nog een paar andere handige opties die het de moeite waard maken om het voor het inladen van fotoʼs te gebruiken. 12

@ Eduard Sjoukes 22 oktober 2005 ( e.sjoukes@kabk.nl ) (Revisie 1 dd. 27/4/2007; Revisie2 dd. 19/11/2009). Het maken van een softproof in Photoshop

@ Eduard Sjoukes 22 oktober 2005 ( e.sjoukes@kabk.nl ) (Revisie 1 dd. 27/4/2007; Revisie2 dd. 19/11/2009). Het maken van een softproof in Photoshop @ Eduard Sjoukes 22 oktober 2005 ( e.sjoukes@kabk.nl ) (Revisie 1 dd. 27/4/2007; Revisie2 dd. 19/11/2009). Het maken van een softproof in Photoshop (In andere programmaʼs waarin softproofing mogelijk is

Nadere informatie

PHOTOSHOP CS2 EEN LABO-PROFIEL GEBRUIKEN IN ADOBE PHOTOSHOP CS2

PHOTOSHOP CS2 EEN LABO-PROFIEL GEBRUIKEN IN ADOBE PHOTOSHOP CS2 EEN LABO-PROFIEL GEBRUIKEN IN ADOBE PHOTOSHOP CS2 We gaan van de veronderstelling uit dat je al enige kennis hebt van kleurbeheer en dat je beeldscherm op de juiste wijze gecalibreerd werd Hoewel de schermafbeeldingen

Nadere informatie

VOOR FOTOGRAFEN. Engelse versie Mac (Leopard) KLEURBEHEER IN PHOTOSHOP CS3

VOOR FOTOGRAFEN. Engelse versie Mac (Leopard) KLEURBEHEER IN PHOTOSHOP CS3 KLEURBEHEER IN PHOTOSHOP CS3 VOOR FOTOGRAFEN Engelse versie Mac (Leopard) Laatste aanpassing: 4 januari 2008, 18:31 - marc-en-ciel 2008 - alle vermelde merknamen zijn geregistreerd door hun respectievelijke

Nadere informatie

Nederlandse versie MAC OS X (10.5)

Nederlandse versie MAC OS X (10.5) KLEURBEHEER IN ADOBE INDESIGN CS3 Nederlandse versie MAC OS X (10.5) Laatste aanpassing: 28 juli 2008, 16:38 - marc-en-ciel 2008 - alle vermelde merknamen zijn geregistreerd door hun respectievelijke eigenaars

Nadere informatie

Appels & Appels Drukkerij Damen en ISO 12647-2:2004

Appels & Appels Drukkerij Damen en ISO 12647-2:2004 Appels & Appels Drukkerij Damen en ISO 12647-2:2004 Inhoud Omdat je appels met appels moet vergelijken..................... 3 Uw bestanden aanleveren................................... 4 Papier en profielen.........................................

Nadere informatie

printerprofiel toepassen in Photoshop

printerprofiel toepassen in Photoshop printerprofiel toepassen in Photoshop De plaats waar ICC-profi elen worden opgeslagen is afhankelijk van het besturingssysteem. Het is belangrijk dat de profi elen op de juiste plaats staan zodat Photoshop

Nadere informatie

VOOR FOTOGRAFEN. Nederlandse versie Windows KLEURBEHEER IN PHOTOSHOP CS3

VOOR FOTOGRAFEN. Nederlandse versie Windows KLEURBEHEER IN PHOTOSHOP CS3 KLEURBEHEER IN PHOTOSHOP CS3 VOOR FOTOGRAFEN Nederlandse versie Windows Laatste aanpassing: 4 januari 2008, 12:25 - marc-en-ciel 2008 - alle vermelde merknamen zijn geregistreerd door hun respectievelijke

Nadere informatie

pixelpad printerprofiel toepassen in Photoshop CS2 plaats ICC-profiel standaard instellingen beeldschermprofiel

pixelpad printerprofiel toepassen in Photoshop CS2 plaats ICC-profiel standaard instellingen beeldschermprofiel printerprofiel toepassen in Photoshop CS2 plaats ICC-profiel De plaats waar ICC-profielen worden opgeslagen is afhankelijk van het besturingssysteem. Het is belangrijk dat de profielen op de juiste plaats

Nadere informatie

ISO 12647-7. Deel 1 Adobe Photoshop & Adobe Bridge. Instructieblad voor de instellingen die gemaakt moeten worden voor ISO gecertifeceerd kleurbeheer

ISO 12647-7. Deel 1 Adobe Photoshop & Adobe Bridge. Instructieblad voor de instellingen die gemaakt moeten worden voor ISO gecertifeceerd kleurbeheer ISO 12647-7 Deel 1 Adobe Photoshop & Adobe Bridge Instructieblad voor de instellingen die gemaakt moeten worden voor ISO gecertifeceerd kleurbeheer Dit infoblad wordt u aangeboden door: Instellingen voor

Nadere informatie

De onderwerpen die voor deze avond zijn aangedragen! Maskers maken. Workflow Lightroom en Photoshop. Verschil tussen werken in RGB en srgb

De onderwerpen die voor deze avond zijn aangedragen! Maskers maken. Workflow Lightroom en Photoshop. Verschil tussen werken in RGB en srgb De onderwerpen die voor deze avond zijn aangedragen! Maskers maken Workflow Lightroom en Photoshop Verschil tussen werken in RGB en srgb Werken in 16 of 8 bits Verschil tussen RAW opslaan als PSD of TIF

Nadere informatie

Printen met Profielen - Adobe Illustrator

Printen met Profielen - Adobe Illustrator Printen met Profielen - Adobe Illustrator - Pagina 1 van 13 Printen met Profielen - Adobe Illustrator Gebruik van ICC-printerprofielen; geschreven voor Adobe Illustrator versies 11 (CS), 12 (CS2), Mac

Nadere informatie

PhotoShop. Opdracht 5.7. Mediacollege Amsterdam. Opdrachten Basiscursus Photoshop CS2. Printerprofiel toepassen

PhotoShop. Opdracht 5.7. Mediacollege Amsterdam. Opdrachten Basiscursus Photoshop CS2. Printerprofiel toepassen Naam: Klas: Plaats ICC-profiel De plaats waar ICC-profielen worden opgeslagen is afhankelijk van het besturingssysteem. Het is belangrijk dat de profielen op de juiste plaats staan zodat Photoshop de profielen

Nadere informatie

Kleurbeheer; altijd de juiste kleuren

Kleurbeheer; altijd de juiste kleuren Kleurbeheer; altijd de juiste kleuren Wellicht heb je het al eens meegemaakt; hard gewerkt om een opname helemaal perfect te maken. Elke oneffenheid verwijderd, de kleuren exact naar smaak afgesteld en

Nadere informatie

VOOR FOTOGRAFEN EN DTP ERS

VOOR FOTOGRAFEN EN DTP ERS KLEURBEHEER IN ADOBE PHOTOSHOP CS4 VOOR FOTOGRAFEN EN DTP ERS Engelse en Nederlandse versie Mac OS X 10.5 Windows Vista Laatste aanpassing: 15 september 2009, 13:19 - marc-en-ciel 2009 - alle vermelde

Nadere informatie

Masterclass Colormanagement Transparantie. Deze masterclass wordt verzorgd door: Johan Kerver. Adobe Certified Instructor - Print Specialist

Masterclass Colormanagement Transparantie. Deze masterclass wordt verzorgd door: Johan Kerver. Adobe Certified Instructor - Print Specialist Deze masterclass wordt verzorgd door: Johan Kerver Adobe Certified Instructor - Print Specialist Directeur The b.v. Eindhoven www.result.builders.nl 1 Certified Training Centre AURAIA DM-screening 2 Waarom

Nadere informatie

Printen met Profielen - Adobe Photoshop Elements

Printen met Profielen - Adobe Photoshop Elements Printen met Profielen - Adobe Photoshop Elements - Pagina 1 van 18 Printen met Profielen - Adobe Photoshop Elements Het maken en gebruiken van ICC-printerprofielen; geschreven voor Adobe Photoshop Elements

Nadere informatie

COLOURMANAGEMENT BASISINSTRUCTIE

COLOURMANAGEMENT BASISINSTRUCTIE INLEIDING Digitale afbeeldingen gemaakt met een camera zullen doorgaans aangemaakt zijn in de kleurmodus RGB. RGB staat voor Rood, Groen en Blauw. Dit zijn de primaire lichtkleuren waaruit het zichtbare

Nadere informatie

Nikon Capture 4 Color Management. Om een beeldschermprofiel te selecteren, opent u de tab Kleurbeheer en klikt u op Add.

Nikon Capture 4 Color Management. Om een beeldschermprofiel te selecteren, opent u de tab Kleurbeheer en klikt u op Add. Nikon Capture 4 Color Management De tab Color Management (Windows In de tab Color Management spe ci fi ceert u de color management profielen die worden ge bruikt om beel den weer te ge ven op uw scherm,

Nadere informatie

Handleiding ISO-kleurprofielen

Handleiding ISO-kleurprofielen Handleiding ISOkleurprofielen Deze handleiding beschrijft het importeren en toepassen van ISOkleurprofielen in Adobe Indesign CS. Wanneer u geen ervaring heeft met kleurprofielen, gebruik deze dan liever

Nadere informatie

Printen met Profielen - Adobe InDesign

Printen met Profielen - Adobe InDesign Printen met Profielen - Adobe InDesign - Pagina 1 van 16 Printen met Profielen - Adobe InDesign Gebruik van ICC-printerprofielen; geschreven voor Adobe InDesign versies 3 (CS), 4 (CS2), Mac OS en Windows.

Nadere informatie

VOOR FOTOGRAFEN EN DTP ERS

VOOR FOTOGRAFEN EN DTP ERS KLEURBEHEER IN ADOBE PHOTOSHOP CS5 en CS5.1 VOOR FOTOGRAFEN EN DTP ERS Nederlandse Versie Mac OS X 10.6 Windows 7 Laatste aanpassing: 16 mei 2011, 15:45 - marc-en-ciel 2011 - alle vermelde merknamen zijn

Nadere informatie

Printen met Profielen - Adobe Photoshop

Printen met Profielen - Adobe Photoshop Printen met Profielen - Adobe Photoshop - Pagina 1 van 20 Printen met Profielen - Adobe Photoshop Het maken en gebruiken van ICC-printerprofielen; geschreven voor Adobe Photoshop versies 6, 7, 8 (CS),

Nadere informatie

pixelpad

pixelpad Printen van een testkaart voor een ICCkleurprofiel met Photoshop CS (Windows) Kleurinstellingen Kies uit het menu voor Bewerken > Kleurinstellingen. Klik op de knop Meer opties. Kies achter Instellingen

Nadere informatie

@ Eduard Sjoukes 22 oktober 2005 ( e.sjoukes@kabk.nl )

@ Eduard Sjoukes 22 oktober 2005 ( e.sjoukes@kabk.nl ) @ Eduard Sjoukes 22 oktober 2005 ( e.sjoukes@kabk.nl ) Afdrukken met Photoshop CS Het afdrukken vanuit Photoshop in combinatie met mac OS-X is bepaalt geen sinecure. Als het een beetje mee zit moeten er

Nadere informatie

VOOR DTP ERS. Nederlandse Versie. Mac OS X 10.6 (ook geschikt voor Windows) KLEURBEHEER IN ADOBE ACROBAT X

VOOR DTP ERS. Nederlandse Versie. Mac OS X 10.6 (ook geschikt voor Windows) KLEURBEHEER IN ADOBE ACROBAT X KLEURBEHEER IN ADOBE ACROBAT X VOOR DTP ERS Nederlandse Versie Mac OS X 10.6 (ook geschikt voor Windows) Laatste aanpassing: 4 oktober 2011, 16:25 - marc-en-ciel 2011 - alle vermelde merknamen zijn geregistreerd

Nadere informatie

Het is James Clerk Maxwell geweest die het hele spectrum wiskundig heeft beschreven.

Het is James Clerk Maxwell geweest die het hele spectrum wiskundig heeft beschreven. 1. Inleiding Even heel kort een aantal begrippen. Licht behoort tot het elektromagnetische veld. In onderstaande afbeelding is een deel hiervan schematisch weergegeven. Het is James Clerk Maxwell geweest

Nadere informatie

Aanleverspecificaties: een drukgerede PDF in 4 stappen

Aanleverspecificaties: een drukgerede PDF in 4 stappen Aanleverspecificaties: een drukgerede PDF in 4 stappen met Adobe InDesign CS/CC April 2016 1 4 stappen voor het maken van een drukgerede PDF met Adobe InDesign CS/ CC Inleiding Algemene aanleverinstructies

Nadere informatie

Kleurbeheer. Of Colormanagement

Kleurbeheer. Of Colormanagement Of Colormanagement Alles begint zoals altijd met Licht Wit licht is eigenlijk een spectrum van alle soorten gekleurd licht Licht valt op een voorwerp en wordt weerkaatst op ons netvlies Ons netvlies bevat

Nadere informatie

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM VERENIGBAAR MET HET MAC OS X LEOPARD PRINT SYSTEEM?

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM VERENIGBAAR MET HET MAC OS X LEOPARD PRINT SYSTEEM? ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM VERENIGBAAR MET HET MAC OS X LEOPARD PRINT SYSTEEM? (Vrije vertaling van Ian Lyons lesbrief Adobe Photoshop Lightroom and compatibility with the Leopard Print System ) Met de

Nadere informatie

Uitgebreide aanleverspecificaties: een drukgerede PDF in 4 stappen met InDesign CS2-CS6 CC

Uitgebreide aanleverspecificaties: een drukgerede PDF in 4 stappen met InDesign CS2-CS6 CC Uitgebreide aanleverspecificaties: een drukgerede PDF in 4 stappen met InDesign CS2-CS6 CC augustus 2014 1 4 stappen voor het maken van een drukgerede PDF met InDesign CS2-CS6 CC Inleiding Algemene aanleverinstructies

Nadere informatie

Printen met Profielen - Adobe Acrobat

Printen met Profielen - Adobe Acrobat Printen met Profielen - Adobe Acrobat - Pagina 1 van 15 Printen met Profielen - Adobe Acrobat Het maken en gebruiken van ICC-printerprofielen; geschreven voor Adobe Acrobat versies 6, 7, 8, Mac OS en Windows.

Nadere informatie

Grafische Instructie. Drukklaar aanleveren. snijtekens afloop milimeter Photohop InDesign printer drukwerk Pantone raster cmyk

Grafische Instructie. Drukklaar aanleveren. snijtekens afloop milimeter Photohop InDesign printer drukwerk Pantone raster cmyk Drukwerk Drukraster snijtekens afloop milimeter Photohop InDesign printer drukwerk Pantone raster cmyk PDF afdrukken pre-flight koppelingen dtp kleuren Druk klaar aanleveren Druk klaar aanleveren betekend

Nadere informatie

Kor IJszenga Adjunct directeur

Kor IJszenga Adjunct directeur Met ingang van 1 januari 2009 produceert Koninklijke van Gorcum drukwerk volgens de internationaal erkende ISO 12647 norm. ISO 12647 is drukken in een nieuwe dimensie! Voordat we het certificaat binnen

Nadere informatie

voor drukwerk In InDesign zijn foto s geplaatst (cmd+d) en niet gecopyeerd en geplakt

voor drukwerk In InDesign zijn foto s geplaatst (cmd+d) en niet gecopyeerd en geplakt Aftekenlijst Om je ontwerpen ook zo uit de printer of drukpers te krijgen zoals jij bedacht hebt, is het belangrijk dat het technisch in orde is. Belangrijk daarbij is vooral CMYK, 300 dpi en 3 mm afloop.

Nadere informatie

Aanbeveling beeldbewerking. optimaliseer beeldmateriaal voor druk op krantenpapier in een coldsetomgeving

Aanbeveling beeldbewerking. optimaliseer beeldmateriaal voor druk op krantenpapier in een coldsetomgeving Aanbeveling beeldbewerking optimaliseer beeldmateriaal voor druk op krantenpapier in een coldsetomgeving #01 2016 Inleiding n Het voorbereiden van kwalitatief correct drukgerede data vraagt kennis van

Nadere informatie

VOOR PRINTSHOPS MET ROLAND GROOTFORMAAT PRINTERS

VOOR PRINTSHOPS MET ROLAND GROOTFORMAAT PRINTERS KLEURBEHEER IN ROLAND VERSAWORKS 4 VOOR PRINTSHOPS MET ROLAND GROOTFORMAAT PRINTERS Windows 7 Laatste aanpassing: 26 augustus 2011, 15:22 - marc-en-ciel 2011 - alle vermelde merknamen zijn geregistreerd

Nadere informatie

ISO 12647-7. Deel 2 Adobe Indesign. Instructieblad voor de instellingen die gemaakt moeten worden om een drukgerede PDF vanuit Adobe Indesign te maken

ISO 12647-7. Deel 2 Adobe Indesign. Instructieblad voor de instellingen die gemaakt moeten worden om een drukgerede PDF vanuit Adobe Indesign te maken ISO 1647-7 Deel Adobe Indesign Instructieblad voor de instellingen die gemaakt moeten worden om een drukgerede PDF vanuit Adobe Indesign te maken Dit infoblad wordt u aangeboden door: Instellingen voor

Nadere informatie

BLACKBALL OPEN 9-BALL 2005

BLACKBALL OPEN 9-BALL 2005 EEN DRUKKLARE PDF MAKEN IN ADOBE INDESIGN CS2 BLACKBALL OPEN 9-BALL 2005 voorrondes: zat 03/09 14 & 19 u zat 08/10 14 & 19 u zat 12/11 14 & 19 u max. 16 deelnemers per voorronde telkens 4 geplaatst Pie

Nadere informatie

Index. Introductie Kleurmanagement. Kleurruimte. Het Kleurgamma of Gamut. Profielen. You Tube workshops en Links. Conclusie

Index. Introductie Kleurmanagement. Kleurruimte. Het Kleurgamma of Gamut. Profielen. You Tube workshops en Links. Conclusie Index Introductie Kleurmanagement Kleurruimte Het Kleurgamma of Gamut Profielen You Tube workshops en Links Conclusie 1 Introductie Kleurmanagement Elke scanner, camera, CD of computer (invoer) heeft een

Nadere informatie

Opname en verwerking - beknopt

Opname en verwerking - beknopt Basis Opname en verwerking - beknopt Uitgangspunt is dat elke foto bij de opname technisch goed belicht zou moeten worden. En wat elke foto nodig heeft is achteraf een aanpassing om de hoogste kwaliteit

Nadere informatie

Belangrijk hierbij is het inrichten van de werkruimte.

Belangrijk hierbij is het inrichten van de werkruimte. leurbeheer is essentieel voor het maken van een goed ontwerp. U wilt immers op het beeldscherm zien, wat straks het eindresultaat zal zijn. Helaas wordt er in de praktijk (nog) te weinig aandacht aan dit

Nadere informatie

CURSUS DIGITAAL ATELIER Photoshop/ Illustrator/ Indesign

CURSUS DIGITAAL ATELIER Photoshop/ Illustrator/ Indesign CURSUS DIGITAAL ATELIER Photoshop/ Illustrator/ Indesign EEN DOCUMENT DRUKKLAAR MAKEN A. Waar moet ik absoluut op letten? B. Hoe doe ik dit? 3. Een preflight pakket maken in Indesign 4. Drukklare PDF maken

Nadere informatie

Welk programma gebruiken we? Om onze foto s te verkleinen gebruiken we het programma IrfanView. Het icoontje van IrfanView ziet er als volgt uit:

Welk programma gebruiken we? Om onze foto s te verkleinen gebruiken we het programma IrfanView. Het icoontje van IrfanView ziet er als volgt uit: Inleiding Om het laden op de website vlot te laten verlopen zijn er enkele afspraken gemaakt m.b.t. tot het formaat van een foto. Het formaat van een foto gaan we MAXIMUM instellen op 640 * 480 pixels.

Nadere informatie

De mogelijkheden van de Image Data Converter

De mogelijkheden van de Image Data Converter De mogelijkheden van de Image Data Converter Welkom bij de Image Data Converter Ver.1.5, de software waarmee u een fotobestand in de RAW-indeling (SRF-indeling) (in deze handleiding RAW-bestand genoemd)

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. Photoshop 8. Afbeeldingsgrootte en canvasgrootte PP-03-08-01. Voorkennis: De vorige Photoshop-opdrachten afgerond.

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. Photoshop 8. Afbeeldingsgrootte en canvasgrootte PP-03-08-01. Voorkennis: De vorige Photoshop-opdrachten afgerond. OPDRACHTKAART PP-03-08-01 Afbeeldingsgrootte en canvasgrootte Voorkennis: De vorige Photoshop-opdrachten afgerond. Intro: Na het gebruik van de gereedschappen uit de vorige opdrachten, ga je de afmetingen

Nadere informatie

MS PowerPoint Les 2. Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen.

MS PowerPoint Les 2. Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen. MS PowerPoint Les 2 Sjablonen (Templates) Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen. In PowerPoint beschikken we over honderden

Nadere informatie

PDF BESTANDEN 1 WAAROM PDF BESTANDEN GEBRUIKEN? 2 EEN PDF BESTAND WEERGEVEN 3 EEN PDF BESTAND MAKEN 3.1 OFFICE 2007 / 2010

PDF BESTANDEN 1 WAAROM PDF BESTANDEN GEBRUIKEN? 2 EEN PDF BESTAND WEERGEVEN 3 EEN PDF BESTAND MAKEN 3.1 OFFICE 2007 / 2010 PDF BESTANDEN 1 WAAROM PDF BESTANDEN GEBRUIKEN? PDF is de afkorting van Portable Document Format. Het is een bestandsformaat ontwikkeld door Adobe. PDF is een uiterst geschikt bestandsformaat voor het

Nadere informatie

Introductie Kleurbeheer

Introductie Kleurbeheer Introductie Kleurbeheer Heb ik kleurbeheer nodig? Als uiteindelijke resultaat niet belangrijk is: Nee Als je genoeg tijd en geld hebt voor meerdere afdrukken: Nee Als het je niet uitmaakt hoe een ander

Nadere informatie

Handleiding voor kleurkwaliteit

Handleiding voor kleurkwaliteit Pagina 1 van 7 Handleiding voor kleurkwaliteit De aanwijzingen in de handleiding voor kleurkwaliteit geven de gebruiker inzicht in de mogelijkheden die de printer biedt voor het instellen en aanpassen

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

DRUKGEGEVENSPRODUCTIE VANUIT MICROSOFT POWERPOINT 2007

DRUKGEGEVENSPRODUCTIE VANUIT MICROSOFT POWERPOINT 2007 DRUKGEGEVENSPRODUCTIE VANUIT MICROSOFT POWERPOINT 2007 Deze gebruiksaanwijzing garandeert niet dat uw drukgegevens op de juiste wijze worden aangemaakt. Deze dient enkel als hulpmiddel. Wanneer u niet

Nadere informatie

Foto s en Videobewerking

Foto s en Videobewerking Foto s en Videobewerking Arie Noteboom Computer Huis Mijdrecht Nr. 1 Doelstellingen Begrijpen hoe digitale foto s zijn opgebouwd en kunnen worden bewerkt en bewaard. Op basis daarvan foto s kunnen uitsnijden

Nadere informatie

DRUKGEGEVENSPRODUCTIE VANUIT CORELDRAW 15

DRUKGEGEVENSPRODUCTIE VANUIT CORELDRAW 15 DRUKGEGEVENSPRODUCTIE VANUIT CORELDRAW 15 Deze gebruiksaanwijzing garandeert niet dat uw drukgegevens op de juiste wijze worden aangemaakt. Deze dient veeleer als hulpmiddel. Wanneer u niet vertrouwd bent

Nadere informatie

Aanleverspecificaties-Checklist_v001

Aanleverspecificaties-Checklist_v001 Aanleverspecificaties checklist Gebruik deze checklist om de meest voorkomende fouten te voorkomen. Documenten worden in de verkeerde stand aangeleverd Bij het aanleveren van een bestand met voor- en achterkant

Nadere informatie

Aanleverspecificaties checklist

Aanleverspecificaties checklist Gebruik deze checklist om de meest voorkomende fouten te voorkomen. Aanleverspecificaties checklist Gebruik deze checklist om de meest voorkomende fouten te voorkomen. Documenten worden in de verkeerde

Nadere informatie

VNFE Digitale Workshop. Voorjaar 2006

VNFE Digitale Workshop. Voorjaar 2006 VNFE Digitale Workshop Voorjaar 2006 Doel van de Workshop Basisbegrippen digitale fotografie Theorie Camera Verwerking Mix van uitleg discussie uitproberen Poging de nieuwsgierigheid te prikkelen Stel

Nadere informatie

IDP-groep 2005/2006 specificaties Ghent PDF Workgroup SheetCmyk_1v3- en SheetSpotHiRes_1V3- instellingen voor QuarkXPress 6.5 Adobe Acrobat Distiller

IDP-groep 2005/2006 specificaties Ghent PDF Workgroup SheetCmyk_1v3- en SheetSpotHiRes_1V3- instellingen voor QuarkXPress 6.5 Adobe Acrobat Distiller IDP-groep 2005/2006 specificaties Ghent PDF Workgroup SheetCmyk_1v3- en SheetSpotHiRes_1V3- instellingen voor QuarkXPress 6.5 Adobe Acrobat Distiller 6/7 InDesign 3 (CS1) InDesign 4 (CS 2) 2005 / 2006

Nadere informatie

Technische Fiche. 1. Bij voorkeur bestanden aanleveren als PDF: 2. Aandachtspunten bronmateriaal: 2.1 PrePress: Technische Fiche

Technische Fiche. 1. Bij voorkeur bestanden aanleveren als PDF: 2. Aandachtspunten bronmateriaal: 2.1 PrePress: Technische Fiche 1. Bij voorkeur bestanden aanleveren als PDF: 1.1. Specificaties op basis van Ghent PDF Workgroup v4 settings: Voor magazines op basis van MagazineAds_1v4 : zie: http://www.medibelplus.be/nl/medibel/pdfxplus/pdf_settings.jsp

Nadere informatie

Kleurbeheer stap voor stap

Kleurbeheer stap voor stap Kleurbeheer stap voor stap voor fotografen en dtp ers bijlage bij het Kleurbeheer Roadbook 2012 auteur: Marc Cielen marc-en-ciel 2012 alle rechten voorbehouden pag. 1 van 9 Deel 1 Waarom kleurbeheer? pag.

Nadere informatie

HOE BEGINNEN MET LIGHTROOM 4?

HOE BEGINNEN MET LIGHTROOM 4? HOE BEGINNEN MET LIGHTROOM 4? Dertig pagina s met duidelijke aanwijzingen om je eerste stappen met Lightroom 4 te zetten. Allereerst zullen de belangrijke voorkeursinstellingen worden getoond. De voorbeelden

Nadere informatie

VANDERPERK GROEP Postadres: Bezoekadres:

VANDERPERK GROEP Postadres: Bezoekadres: Aanlevering kopij VANDERPERK GROEP 0184 688 377 info@vanderperk.nl www.vanderperk.nl Postadres: Postbus 25, 2964 ZG Groot-Ammers Bezoekadres: Van Leeuwenhoekweg 3, 2964 LJ Groot-Ammers Handleiding aanleveren

Nadere informatie

Een panoramafoto maken in Photoshop CS2

Een panoramafoto maken in Photoshop CS2 Een panoramafoto maken in Photoshop CS2 Marc Cielen - Versie 1.0 - Februari 2006 - Alle foto s en illustraties: marc-en-ciel Alles uit deze uitgave mag vrij verspreid en gekopieerd worden, mits vermelding

Nadere informatie

Kleurbeheer Blad 2 : Wat is kleur? CIE spectrale gevoeligheid kegeltjes RGB

Kleurbeheer Blad 2 : Wat is kleur? CIE spectrale gevoeligheid kegeltjes RGB Kleurbeheer Blad 2 : Wat is kleur? Kleur is een moeilijke materie. Als we in de natuur rondwandelen zien we de mooiste kleuren, maar erover communiceren is een probleem. Dat probleem is overigens van alle

Nadere informatie

Les 2 De basis (deel 1)

Les 2 De basis (deel 1) Les 2 De basis (deel 1) 2.1 Eigenschappen Beeldscherm In Windows XP is het makkelijk de eigenschappen van het beeldscherm te wijzigen. Om dit te doen rechtsklikken we op een lege plaats in het bureaublad,

Nadere informatie

Trippeltrap Content Management System

Trippeltrap Content Management System Handleiding Trippeltrap Content Management System versie 2.4 Aanmelden Voordat u de tekst op uw webpagina kunt aanpassen, moet u zich eerst aanmelden. Bovenaan de pagina vindt u een link naar het intranet.

Nadere informatie

Invoeren/importeren van digitale foto s in je computer

Invoeren/importeren van digitale foto s in je computer Invoeren/importeren van digitale foto s in je computer Foto s die je importeert worden altijd opgeslagen in: Afbeeldingen. Windows 7 beschikt daarnaast over een apart programma om digitale foto s en videoclips

Nadere informatie

DRUKGEGEVENSPRODUCTIE VANUIT MICROSOFT PUBLISHER 2007

DRUKGEGEVENSPRODUCTIE VANUIT MICROSOFT PUBLISHER 2007 DRUKGEGEVENSPRODUCTIE VANUIT MICROSOFT PUBLISHER 2007 Deze gebruiksaanwijzing garandeert niet dat uw drukgegevens op de juiste wijze worden aangemaakt. Deze dient veeleer als hulpmiddel. Wanneer u niet

Nadere informatie

Media Settings (Media-instellingen)

Media Settings (Media-instellingen) pagina 1 van 11 Media Settings (Media-instellingen) Selecteer Media Settings (Media-instellingen) in het menu, of klik op Media Settings (Media-instellingen) op het scherm Printerstatus. Voer normaal gesproken

Nadere informatie

januari 2008, versie 1.1 Aanleverspecificaties Digitale bestanden

januari 2008, versie 1.1 Aanleverspecificaties Digitale bestanden Aanleverspecificaties Digitale bestanden Digitaal aanleveren bij Drukkerij Loor B.V. Bijgaand geven wij u wat tips en adviezen om zoveel mogelijk problemen te voorkomen bij de aanlevering van digitale

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Configuratie Bestanden

Hoofdstuk 7 Configuratie Bestanden Hoofdstuk 7 Configuratie Bestanden Alle ZoomText instellingen kunnen opgeslagen en weer hersteld worden met gebruik van de configuratie bestanden. Configuratie bestanden controleren alle ZoomText functies;

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine

Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine Voortaan kunt u in Intramed OnLine gebruik maken van uw scanner U kunt van deze functionaliteit gebruik maken als u een Basic of Dynamisch account heeft,

Nadere informatie

Handleiding IrfanView. IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan.

Handleiding IrfanView. IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan. Handleiding IrfanView IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan. Start IrfanView door te klikken op Start -> Programs -> IrfanView Met IrfanView

Nadere informatie

Windows 8, Windows 8.1, deel II

Windows 8, Windows 8.1, deel II Windows 8, Windows 8.1, deel II Opstarten op bureaublad Daar we toch de gewoonte hebben om via het bureaublad te werken, is het misschien handig om de PC te laten opstarten op het bureaublad in plaats

Nadere informatie

Google Drive: uw bestanden openen en organiseren

Google Drive: uw bestanden openen en organiseren Google Drive: uw bestanden openen en organiseren Met Google Drive kunt u bestanden, mappen en Google documenten opslaan en openen, waar u ook bent. Wanneer u een bestand op internet, uw computer of een

Nadere informatie

Handleiding website Pax Christi

Handleiding website Pax Christi Handleiding website Pax Christi deel II Inhoudstafel 1. Invoegen van afbeeldingen... 1 1.1 Wat is een digitale afbeelding?...1 1.2 Het invoegen van een digitale afbeelding in een bericht... 2 2. Posten

Nadere informatie

Tomra 820 InTouch. Promotie film maken Donatie ontvanger aanmaken

Tomra 820 InTouch. Promotie film maken Donatie ontvanger aanmaken Tomra 820 InTouch Promotie film maken Donatie ontvanger aanmaken Tomra Systems Apeldoorn 09.05.2012 2 Tomra 820 InTouch Promotie film maken Donatie ontvanger aanmaken Er is gebruik gemaakt van freeware

Nadere informatie

Bestandsformaten in de digitale fotografie: RAW of JPeg

Bestandsformaten in de digitale fotografie: RAW of JPeg Bestandsformaten in de digitale fotografie: RAW of JPeg De digitale camera is een waar rekenwonder. Het licht dat op de beeldsensor valt, wordt door een beeldprocessor (of zelfs twee processors) omgezet

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP

Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP Brother SmartUI Control Center Het Control Center van Brother is een hulpprogramma waarmee u gemakkelijk

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. Photoshop 7. Kleuren bijwerken PP Voorkennis: De vorige Photoshop opdrachten afgerond.

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. Photoshop 7. Kleuren bijwerken PP Voorkennis: De vorige Photoshop opdrachten afgerond. OPDRACHTKAART PP-03-07-01 Voorkennis: De vorige Photoshop opdrachten afgerond. Intro: In deze opdracht ga je kleuren in een foto bijwerken. Er kan een bepaalde zweem over foto s liggen. Foto s kunnen bijvoorbeeld

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows Vista, Windows 7 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows

Nadere informatie

2 Kennismaking met het scherm

2 Kennismaking met het scherm 84 1 Inleiding Met Microsoft Office Picture Manager kan je op een eenvoudige manier jouw afbeeldingen bekijken, beheren, bewerken en delen. Paint kan je openen via Starten - Alle Programma s - Microsoft

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g S O P

H a n d l e i d i n g S O P Handleiding SOP Deel 1: Het Logo Hoe maak ik van een.jpg of ander bestandsformaat een pdf? In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je een logo kan plaatsen op de voorkant van het schoolondersteuningsprofiel.

Nadere informatie

I. Vorming 4-5 (3&10/05/2012)

I. Vorming 4-5 (3&10/05/2012) I. Vorming 4-5 (3&10/05/2012) 1. Windows Live Photo Gallery Om de foto s op onze computer te beheren, hebben we voor de vorming gekozen om met Windows Live Photo Gallery te werken. Photo Gallery biedt

Nadere informatie

Werken met Adobe Acrobat 4. Auteur: Pierre Gorissen Kenmerk: Gor00-AcrobatV01

Werken met Adobe Acrobat 4. Auteur: Pierre Gorissen Kenmerk: Gor00-AcrobatV01 Werken met Adobe Acrobat 4 Auteur: Pierre Gorissen Kenmerk: Gor00-AcrobatV01 Inleiding...3 Acrobat en Acrobat...4 Het maken van een Acrobat bestand...5 Opslaan van een webpagina in een Acrobat bestand...7

Nadere informatie

Inloggen: Opbouw site: Een handleiding/introductie voor de nieuwe site van Fotoclub VPR.

Inloggen: Opbouw site: Een handleiding/introductie voor de nieuwe site van Fotoclub VPR. Een handleiding/introductie voor de nieuwe site van Fotoclub VPR. Inloggen: Als je de site opent dan zie je o.a. bovenstaande afbeelding met het logo van de club en het menu. Om in te loggen klik je helemaal

Nadere informatie

Richtlijnen voor het aanmaken van gecertificeerde PDF vanuit MacOs

Richtlijnen voor het aanmaken van gecertificeerde PDF vanuit MacOs Richtlijnen voor het aanmaken van gecertificeerde PDF vanuit MacOs Certified PDF en de voordelen daarvan... PDF (Portable Document Format) is het document formaat van Adobe dat digitale aanlevering van

Nadere informatie

Color Space Lab - Photoshop. Deel 1: Kennismaking

Color Space Lab - Photoshop. Deel 1: Kennismaking Color Space Lab - Photoshop Deel 1: Kennismaking Lab is een kleurmodel net zoals RGB en CYMK dat zijn. Lab wordt in fotobewerkingsprogramma s als Photoshop gebruikt om kleuren om te zetten van de ene kleurruimte

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Foto s importeren, archiveren en beheren Hoofdstuk 2: Werken met Camera Raw

INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Foto s importeren, archiveren en beheren Hoofdstuk 2: Werken met Camera Raw INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Foto s importeren, archiveren en beheren 2 Foto s van camera of kaartlezer importeren 3 Foto s uit bestanden en mappen ophalen 6 Werkruimten van Organizer 7 Foto s sorteren en

Nadere informatie

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Gebruik Google Drive om vanaf elke gewenste locatie uw bestanden, mappen, Google-documenten, Google-spreadsheets en Google-presentaties op te slaan en te openen.

Nadere informatie

Digitaal printen binnen Grafimedia VMBO. Opdracht

Digitaal printen binnen Grafimedia VMBO. Opdracht Digitaal printen binnen Grafimedia VMBO Opdracht Opdrachtkaart DR-06-05-01 Voorkennis: Je kunt: Eenvoudige (PDF) printopdrachten naar de digitale printer sturen Opdracht geven bij de digitale printer om

Nadere informatie

Verscherpen van foto s (Adobe Photoshop CS3)

Verscherpen van foto s (Adobe Photoshop CS3) Verscherpen van foto s (Adobe Photoshop CS3) Ga je voor de beste kwaliteit van je foto, in webpresentatie of afdruk? Lees dan verder, want het verscherpen van beeldmateriaal is een kritische stap in de

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

VANDERPERK GROEP Postadres: Bezoekadres:

VANDERPERK GROEP Postadres: Bezoekadres: Aanleverinstructies VANDERPERK GROEP 0184 688 377 info@vanderperk.nl www.vanderperk.nl Postadres: Postbus 25, 2964 ZG Groot-Ammers Bezoekadres: Van Leeuwenhoekweg 3, 2964 LJ Groot-Ammers Handleiding aanleveren

Nadere informatie

Niko Nik n n Co C lor Ma lor Manage nageme ment Kleur Kleuren goe n goed houden d houden Nik Ni o k n C CMS S uit uitze z t ette ten

Niko Nik n n Co C lor Ma lor Manage nageme ment Kleur Kleuren goe n goed houden d houden Nik Ni o k n C CMS S uit uitze z t ette ten Nikon Color Management Het Nikon Color Management Sstem, of Nikon CMS, zorgt ervoor dat de beeldinformatie van uw Nikon scanner consequent en juist op monitors en printers wordt weergegeven. Deze krachtige

Nadere informatie

Afdrukken naar Canon-printer vanaf Mac

Afdrukken naar Canon-printer vanaf Mac Afdrukken naar Canon-printer vanaf Mac Deze Quick Reference helpt u op weg met gebruiken van een Canon printer vanaf uw Mac. Daarnaast bespreken we enkele veelgebruikte instellingen en leggen uit hoe u

Nadere informatie

Een boek opmaken in Word

Een boek opmaken in Word Een boek opmaken in Word Wilt u een boek opmaken in Word, dan geven wij u graag de onderstaande uitleg. Vaststellen lay out en witmarges Bij Probook Media kunt u boeken uitgeven in verschillenden formaten

Nadere informatie