@ Eduard Sjoukes 22 oktober 2005 ( ) (Revisie 1 dd. 27/4/2007; Revisie2 dd. 19/11/2009). Het maken van een softproof in Photoshop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "@ Eduard Sjoukes 22 oktober 2005 ( e.sjoukes@kabk.nl ) (Revisie 1 dd. 27/4/2007; Revisie2 dd. 19/11/2009). Het maken van een softproof in Photoshop"

Transcriptie

1 @ Eduard Sjoukes 22 oktober 2005 ( ) (Revisie 1 dd. 27/4/2007; Revisie2 dd. 19/11/2009). Het maken van een softproof in Photoshop (In andere programmaʼs waarin softproofing mogelijk is werkt dit nagenoeg gelijk). Een softproof is het nabootsen op het beeldscherm hoe een printer of drukpers de kleuren uiteindelijk zal afdrukken. Een aantal dingen moet hierbij wel beseft worden. Een monitor werkt met licht en mengt licht tot kleur we hebben het dan over additieve (optellende) kleurmenging. Dit is een wezenlijk andere kleurbeleving dan de subtractieve (aftrekkende) menging met inkten. Daarnaast zal het medium (het materiaal waarop wordt afgedrukt) ook een ʻeigenʼ kleurbeleving aan de kleur toevoegen die niet op een monitor gesimuleerd kan worden. (Denk hierbij aan bijvoorbeeld de structuur van mat papier of een Giclee print op canvas). Tot slot zijn enkele kleuren in het geheel niet op een beeldscherm weer te geven die wel te drukken zijn. (Dit geld vooral voor zgn. ʻPantoneʼ kleuren, waar fotografen eigenlijk niets mee van doen hebben). Een softproof zal dan ook nooit voor 100% de gedrukte kleur kunnen weergeven of de dezelfde kleurbeleving ervan hebben, echter kan dit wel zeer dicht benadert worden. Naast het ʻsoftproofenʼ naar print of drukwerk is het ook mogelijk om de kleurweergave van een beamer of een andere monitor te simuleren (of dezelfde monitor met een ander kleurprofiel). Dit is vooral handig om na te gaan hoe de meeste mensen de beelden op hun internetbrowser zullen zien. Er is ook onderscheidt gemaakt in ʻsoftproofenʼ en ʻproofenʼ. Het ʻsoftproofenʼ is het simuleren van de kleuren van een uitvoerapparaat op een monitor/beeldscherm. Het ʻproofenʼ is het simuleren van ʻapparaatkleurenʼ van het ene apparaat op het andere. Bijvoorbeeld de simulatie hoe drukwerk uit een drukpers eruit zal komen te zien met behulp van een inkjetprinter. (Dit laatste valt buiten het aspect van deze handleiding en is voor fotografen niet van wezenlijk belang, anders is dit voor grafische vormgevers). Voor het maken van een softproof is het profiel van de printer of drukpers EN het MEDIUM waarop de uiteindelijke druk zal plaats vinden noodzakelijk. ( Medium is het materiaal waarop gedrukt zal worden, in het algemeen zal dit een papiersoort zijn, maar ook linnen,canvas, transparant materialen, etc. behoren tot de mogelijke materialen waarop afgedrukt kan worden. Zo is het bijv. mogelijk om bij de banketbakker een foto op taart glazuur (suiker) te laten printen met eetbare inkt ook zijn er printers die in één keer de zijkant van een vrachtwagen kunnen bedrukken met zgn. solvent inkten). In het kleurmanagement jargon wordt gesproken van Bronkleurruimte en Doelkleurruimte. De vertaling hiervan in Photoshop is Bronruimte en Doelruimte of Printer Profiel (Waarom Adobe verschillende benamingen voor hetzelfde gebruikt weet ik niet, verwarrend is dit wel). Het is natuurlijk overbodig te zeggen dat het beeldscherm gekalibreerd en geprofileerd moet zijn. De kwaliteit van de ʻsoftproofʼ is afhankelijk van de kwaliteit van de monitor EN de kwaliteit van het gehanteerde monitorprofiel EN dat van de ʻdoelkleurruimteʼ. Net als bij het omzetten van profielen geldt ook bij het maken van een ʻsoftproofʼ of ʻproofʼ dat dit alleen goed kan als de ʻdoelkleurruimteʼ kleiner is dan de kleurruimte van het apparaat waarop de ʻ(soft)proofʼ plaatsvindt. Waar de profielen te vinden? Standaard profielen van Epson printers worden automatisch op een computer systeem geïnstalleerd wanneer de printer driver actief gemaakt wordt. Alleen het installeren van de driver is hiervoor niet voldoende. Om toch de profielen voor de Epson Pro 9800 of Pro 4800 van de academie op een andere computer (bijvoorbeeld thuis) te kunnen gebruiken zijn deze profielen te vinden op de studenten server in de map: Users share Kleurmangement ProfielenPrinters. Niet alle beschikbare profielen zijn hier te vinden doch een selectie van de meest gebruikte (op verzoek kunnen andere profielen geleverd worden). 1

2 Voor mensen die hun fotoʼs bij een (vak) laboratorium laten afdrukken kunnen daar vaak het profiel van de doelkleurruimte krijgen om softproofs te kunnen maken. Dit geld in veel gevallen ook voor drukkerijen. (zie hiervoor ook het document: ʻCMS Grafische Industrie.doc in de map Users share Kleurmangement ). Voor mensen die hun werk laten drukken op een Fuji Frontier kunnen het profiel downloaden op Als de eigenaar van de frontier zich aan de voorschriften van Fuji houdt zijn deze profielen kloppend. Het opslaan van de profielen. De profielen moeten bij een Mac in de bibliotheek (Library) van het systeem in de map profielen (profiles) te vinden onder ColosSync worden geplaatst. En voor Windows in de map: C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color. Tenminste als C:\WINDOWS de systeem directory is. Een snelle manier voor Windows gebruikers is door het profiel te selecteren en vervolgens op de rechter muisknop te klikken. Door het kiezen van Profiel installeren wordt dan direct een kopie van het profiel in de goede map geplaatst. Het organiseren van de profielen De map profielen kan in de loop der tijd erg vol raken met ongebruikte profielen. Als er regelmatig nieuwe of andere hardware wordt aangesloten (camera, scanner etc.) of programmaʼs geprobeerd komen er profielen bij die niet ook automatisch weer verwijderd worden. Al deze profielen verschijnen ook in de popup lijsten voor het selecteren van een profiel. Dit kan heel irritant zijn. Profielen kunnen voor het systeem en dus ook voor de poup lijsten, eenvoudig onzichtbaar worden gemaakt zonder deze van het systeem te verwijderen. Het systeem ziet namelijk alleen die profielen die in de map Profielen (Profiles) staan of in de eerst volgende map in die map. Profielen op andere plekken worden niet automatisch door het systeem gevonden. (I.p.v. een map in de map profielen kan dit ook een snelkoppeling of alias, zijn die verwijst naar een andere map op het systeem of netwerk). Door dus buiten de map Profielen of twee mappen dieper een map te maken en daar alle niet gebruikte profielen op te slaan, kun je de popup lijsten overzichtelijk houden zonder de profielen te verwijderen voor later gebruik. 2

3 Het gebruik van het profiel voor een softproof Als de printer profielen op de juiste plek staan en een bestand in Photoshop geopend, kan er een softproof worden uitgevoerd. Eerst moet hiervoor het printerprofiel als zijnde het proofprofiel worden geselecteerd met het venster wat te vinden is onder het menu: View Proof Setup Custom... Het venster Customize Proof Condition kan er als volgend uit zien: In de popup lijst naast Device to Simulate: kan de Doelkleurruimte worden gekozen. (Een nieuw geïnstalleerd profiel zal bij het openen van het venster Customize Proof Condition door Photoshop automatisch worden herkend). Bij Rendering Intent: zal de instelling verschijnen die gemaakt is in het venster Color Settings van het programma, dit kan hier veranderd worden. (Hiermee veranderd natuurlijk niet de voorkeurinstellingen van Photoshop). Ook is het mogelijk om het Papierwit en/of de Zwarte inkt in de proef te simuleren. Het aan zetten van de chekbox Preserve RGB Numbers laat zien hoe het document zal worden afgedrukt zonder ʻprofielʼ op het gekozen medium. Door de checkbox voor Preview aan te zetten kun je meteen zien hoe de kleuren veranderen bij elke instelling die je maakt of veranderd, anders pas nadat de knop OK is ingedrukt. In de naambalk van het geopende document verschijnt de Doelkleurruimte in dit voorbeeld: PF041128premLust.1440.icc. Met de sneltoets combinatie: apple-y (crtl-y voor Windows) kan er snel gewisseld worden tussen normale weergave en de ʻproofʼ weergave. Dit is eenvoudiger en sneller dan in het menu Weergave de optie Kleuren proefdrukken aan of uit te zetten. Naast de optie Softproof ( Kleuren proefdrukken ) bestaat er ook de optie Kleuromvang waarschuwing. (Sneltoets shift-apple-y of shift-crtl-y ). Deze optie laat zien welke kleuren er in de Doelkleurruimte niet kunnen worden weergegeven door er een gekleurd vlak overheen te plaatsen. (Standaard is dit vlak grijs, maar kan in het venster uit het menu Photoshop Voorkeuren Transparantie & kleuromvang... in het vak Kleuromvangwaarschuwing naar eigen believen worden ingesteld). Deze optie is vooral handig om te bekijken OF en zo ja WAAR er kleuren zijn die niet binnen de Doelkleurruimte vallen. Het geeft dus NIET aan welke kleuren er allemaal bij omzetting zullen veranderen. Welke kleuren er veranderen heeft te maken met de gekozen Intent, bij de perceptulel intent zullen er véél meer kleuren verschuiven dan er kleuren buiten de Doelkleurruimte vallen. Welke en hoe kleuren veranderen kun je zien met Kleuren proefdrukken (ProofColors). 3

4 Bij het maken van een softproof of een kleur omvangwaarschuwing zal meestal als Doelkleurruimte het profiel voor een printer (RGB) of drukpers (CMYK) worden opgegeven. In principe kan dit natuurlijk ook elk andere kleurruimte (profiel) zijn waarnaar het document kan worden omgezet. Zo kan bijvoorbeeld voor het omzetten van het ʻAdobe RGB (1998)ʼ naar het kleinere ʻsRGBʼ vooraf bekeken worden welke kleuren er niet binnen het kleinere ʻsRGBʼ passen en hoe andere kleuren zullen ʻverschuivenʼ bij perceptuele omzetting om plaats te maken voor de kleuren die buiten de kleuromvang van het ʻsRGBʼ vallen. (Daarom is Doelkleurruimte hier de enige echt goede benaming want het hoeft niet uitsluitend een omzetting te zijn naar een ʻapparaatʼ). Softproof instellingen opslaan Net als bij de kleurinstellingen kunnen de instellingen worden opgeslagen en geladen zodat dezelfde instellingen in andere Adobe programmaʼs geladen kunnen worden. Bij dit opslaan wordt er van het profiel een kopie gemaakt en samen met de overige opties die in het venster: Instellen proef gemaakt zijn, opgeslagen in een opgegeven locatie. Het is dus mogelijk om de instellingen (settings) op een server of stick op te slaan en op een andere computer weer te laden. Op die manier is het mogelijk om op verschillende machines binnen de academie dezelfde instellingen te gebruiken zonder deze telkens opnieuw moet worden ingesteld. Ook is het mogelijk om een kopie van het *.psf bestand (waarin het profiel en de instellingen zijn opgeslagen), te maken en dit via , een stick of een ander geheugen medium te verplaatsen naar een andere computer, bijvoorbeeld naar huis. (Het sterretje staat voor elk willekeurige naam). De gemaakte ʻsoftproofʼ instellingen kunnen niet met het te ʻproofenʼ document worden opgeslagen. Bij het opnieuw openen van een document zullen de ʻsoftproofʼ instellingen weer opnieuw moeten worden ingesteld. Zelfde instelling voor meerdere documenten De softproef instellingen wordt voor elk bestand afzonderlijk ingesteld, het is niet aan een applicatie, bijvoorbeeld Photoshop, gebonden. Toch is het mogelijk om voor elk bestand dezelfde softproef instellingen te gebruiken zonder deze voor elk bestand afzonderlijk te behoeven in te stellen. De standaard instelling die Photoshop gebruikt voor ʻsoftproofenʼ is gebaseerd op het ʻWorking Spacesʼ CMYK profiel en de ʻIntentʼ welke onder Color Settings gekozen zijn. Door bij kleurinstellingen het CMYK van de ʻWerkruimteʼ te veranderen zal ook voor de softproef dit profiel worden gebruikt. Helaas en logisch kan hier geen RGB printer profiel worden gekozen. Om toch dezelfde softproef instellingen met een gekozen RGB profiel als ʻstandaardʼ te kunnen gebruiken voor alle bestanden die worden geopend gaat men als volgt te werk. Sluit alle bestanden die geopend zijn in Photoshop. Maak vervolgens in het menu: View Proof Setup Custom... de gewenste instellingen. Deze instellingen zullen nu als basis worden gebruikt voor het maken van de softproef. Uiteraard blijft het nog steeds mogelijk om voor elk bestand afzonderlijk de softproef instellingen te veranderen. 4

5 Weergave van hetzelfde document met meerdere profielen Het is ook mogelijk om twee of meer versies van een document naast elkaar met andere softproof instellingen te bekijken. Dit kan gebeuren door in het menu: Window Arrange New Window for (documentnaam), te kiezen. Er wordt een nieuw venster geopend voor het document waarmee gewerkt wordt en waar andere softproef instellingen aan toegekend kunnen worden. Door de twee venster naast elkaar op het bureaublad te plaatsen kan snel een keuze worden gemaakt voor het medium en/of de ʻintentʼ waarmee de omzetting moet plaatsvinden. Bewerkingen die in het ene venster worden gemaakt zullen direct gevolgen hebben in het andere venster, aangezien er in hetzelfde bestand wordt gewerkt. Als een document moet worden aangepast voor een specifiek apparaat (bijv een printer of drukpers maar ook een beamer of een ander beeldscherm, is een ander apparaat), kan er beter een kopie van het originele bestand worden gemaakt. Dit kan door in het menu: Image de optie Duplicate... te kiezen. Er wordt dan een kopie van het bestand gemaakt met een eigen naam. Dit nieuwe document kan aan de hand van de ʻSoftproef instellingenʼ worden aangepast voor het specifieke apparaat. Door de kopie op te slaan en voor export of drukwerk te gebruiken blijft het originele bestand ongewijzigd bestaan. Een andere werkwijze is om een nieuwe aanpassingslaag of een set van meerdere lagen te maken in het originele document en deze aan of uit te zetten. Een document dat zal worden opgestuurd naar andere mensen om verder te worden verwerkt is bij voorkeur een kopie van het (aangepaste) origineel in PDF, Tiff of JPG. Uiteraard zonder de bewerkingslagen. Tot zover de Softproof nu het afdrukken. Zie hiervoor de handleiding: Afdrukken met PhotoshopCS4. 5

2009 Jim Moor - Rijswijk (Z-H)

2009 Jim Moor - Rijswijk (Z-H) 1 2 Photoshop Elements 7.0 Werkboek ISBN: 978-90-801238-7-8 Nur: 991 Trefwoorden: Photoshop Elements 7.0 Digitale beeldbewerking Digitale fotobewerking Praktisch werkboek voor digitale beeldbewerking Dit

Nadere informatie

Handleiding. Vertaling door: Nederlands Instituut voor Animatiefilm. www.niaf.nl

Handleiding. Vertaling door: Nederlands Instituut voor Animatiefilm. www.niaf.nl Handleiding Vertaling door: Nederlands Instituut voor Animatiefilm www.niaf.nl Wat is MonkeyJam? MonkeyJam is een digitaal lijntestprogramma waarmee je ook stopmotion films kan maken. Met andere woorden:

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Backup en Synchronisatie

Backup en Synchronisatie Backup en Synchronisatie Om de informatie en software in uw computer veilig te stellen kunnen we een aantal deelgebieden onderscheiden: 1. Windows zelf met alle geïnstalleerde programma s, instellingen,

Nadere informatie

Outlook. Outlook instellen met hosted exchange 2010. Auteur: Kris Banken. Datum: 15 september 2014. Versie 3.1. Versiebeheer:

Outlook. Outlook instellen met hosted exchange 2010. Auteur: Kris Banken. Datum: 15 september 2014. Versie 3.1. Versiebeheer: Outlook Outlook instellen met hosted exchange 2010 Auteur: Kris Banken Datum: 15 september 2014 Versie 3.1 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Aard van aanpassing 0.1 15 juli 2013 Jens Heusdens Aanmaak van

Nadere informatie

Beschrijvings SW Gebruikers Handleiding (V4.1)

Beschrijvings SW Gebruikers Handleiding (V4.1) Beschrijvings SW Gebruikers Handleiding (V4.1) voor Microsoft Windows 2011. 5 PenAndFree Co.,Ltd Inhoud 1. Leren werken met Tablet functies ---- 3 1.1 Controleren of de tablet functies zijn geactiveerd.

Nadere informatie

Printer delen in een thuisnetwerk. Onsma. Printers kunnen op verschillende manieren met een computer worden verbonden.

Printer delen in een thuisnetwerk. Onsma. Printers kunnen op verschillende manieren met een computer worden verbonden. Handleiding door XP Printer delen in een thuisnetwerk. VISTA Printers kunnen op verschillende manieren met een computer worden verbonden. 1. Directe communicatie Om te kunnen printen moet de computer kunnen

Nadere informatie

Het overzetten van WinDigipet data tussen PC (s) of Laptops

Het overzetten van WinDigipet data tussen PC (s) of Laptops Het overzetten van WinDigipet data tussen PC (s) of Laptops (versie ProX.3) Door: Bob vermeulen Versie: 1.1 Datum: 27-03-2009 2009-03-27 1 van 17 INHOUD 1 Inleiding... 3 2 De voorbereiding... 3 2.1 WindigiPet

Nadere informatie

Oefeningen maken in PowerPoint

Oefeningen maken in PowerPoint Oefeningen maken in PowerPoint Het is in PowerPoint mogelijk om allerhande oefeningen te maken. Een gewone PowerPoint presentatie kan een fotoreportage, een gesproken boek of een leesoefening worden. Om

Nadere informatie

Back-up deel 1: introductie

Back-up deel 1: introductie Back-up deel 1: introductie In dit cursusdeel leer je wat een back-up is, waarom je deze moet maken en van welke bestanden. Je leert ook waar je de back-up het beste op kunt slaan. Zo leer je hoe je een

Nadere informatie

RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE 3.0. Snelhandleiding Nederlands

RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE 3.0. Snelhandleiding Nederlands Snelhandleiding Nederlands RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE 3.0 Een uitvoerige handleiding is digitaal opgenomen in het programma. U kunt deze oproepen door in RetSoft Archief op uw F1 toets te drukken. 2015

Nadere informatie

Reader 43. Workshop. Mediatheek Tilburg Moller

Reader 43. Workshop. Mediatheek Tilburg Moller Reader 43 Workshop Kennismaken met websites FRONTPAGE 2003 Mediatheek Tilburg Moller 2 Inleiding... 5 1 Wat gaan we doen?... 5 1.1 Onderwerp.. 5 1.2 Inleiding.. 6 1.3 De opdracht 6 1.4 Infobronnen 6 1.5

Nadere informatie

Grafische Instructie. Mac Netwerk Systeembeheer

Grafische Instructie. Mac Netwerk Systeembeheer Apple s imac Via een netwerk netwerk Apple printen usb-stick printcredits besturingssysteem systeem dock loskoppelen prullemand opslaan Mac Netwerk Systeembeheer menu Een USB-stick palletten muis aanwijzer

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

Garmin. Open Street Map. Gratis kaarten voor Garmin GPS toestellen

Garmin. Open Street Map. Gratis kaarten voor Garmin GPS toestellen Gratis kaarten voor Garmin GPS toestellen Voorwoord Beste lezer, In deze handleiding maak ik jullie deelgenoot van mijn kennis van - en ervaringen met Garmin. OpenStreetMap. Dit gratis kaartmateriaal kun

Nadere informatie

Third Party RIP. EasySIGN Third Party RIP. 1 Introductie

Third Party RIP. EasySIGN Third Party RIP. 1 Introductie Third Party RIP 1 Introductie 2 2 2 EasySIGN workflow 2 3 De Print dialoog 15 4 Enkele algemene richtlijnen 17 5 Prints uitbesteden 21 6 Roland VersaWorks 24 7 Mimaki RasterLink 5 SG 24 8 ONYX Production

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Technical Note #033. Auteur: Wim van Ommen Gemaakt op: 21 maart 2002 Bijgewerkt op: 21 maart 2002. Training

Technical Note #033. Auteur: Wim van Ommen Gemaakt op: 21 maart 2002 Bijgewerkt op: 21 maart 2002. Training Technical Note #033 Auteur: Wim van Ommen Gemaakt op: 21 maart 2002 Bijgewerkt op: 21 maart 2002 Training Wim van Ommen Page 2 21-03-2002 1.0 Introductie...6 Installatie van Cumulus 5.0/5.5...6 Hoe zetten

Nadere informatie

Dreamweaver. Een handleiding Linda Pieke

Dreamweaver. Een handleiding Linda Pieke Dreamweaver Een handleiding Linda Pieke Inhoud Mappen structuur Het aanmaken van een website Rondleiding Dreamweaver Pagina Eigenschappen (opmaken van de pagina) Titel van de pagina & pagina opslaan Titel

Nadere informatie

Beginners handleiding OpenSUSE. 1: KDE workspace.

Beginners handleiding OpenSUSE. 1: KDE workspace. 12.? 1: KDE workspace. Als het systeem opstart, wordt er normaal gesproken gevraagd om je gebruikersnaam en wachtwoord. Heb je het systeem niet zelf geïnstalleerd, vraag dan de systeem administrator naar

Nadere informatie

KLEUR BEHEREN en BEHEERSEN

KLEUR BEHEREN en BEHEERSEN KLEUR BEHEREN en BEHEERSEN een praktische handleiding voor het gebruik van kleurbeheer in de (foto)grafische omgeving Marc Cielen - Versie 1.4 - Juni 2006 - Alle foto s en illustraties: marc-en-ciel Alles

Nadere informatie

EPLAN Education 1.9.10

EPLAN Education 1.9.10 EPLAN Education 1.9.10 -Begeleidend document- v1.0 2009 EPLAN Software & Service Benelux INHOUDSOPGAVE 1. INZICHT DATASTRUCTUUR EPLAN EDUCATION 4 1.1. PROGRAMMA - LICENTIE EPLAN 4 1.1.1. STAND ALONE 4

Nadere informatie

BaseCamp is een programma dat tegenwoordig automatisch wordt gedownload als je een kaartupdate download. Het lijkt erop dat we over enige tijd moeten

BaseCamp is een programma dat tegenwoordig automatisch wordt gedownload als je een kaartupdate download. Het lijkt erop dat we over enige tijd moeten BaseCamp is een programma dat tegenwoordig automatisch wordt gedownload als je een kaartupdate download. Het lijkt erop dat we over enige tijd moeten overstappen van MapSource naar BaseCamp. We gaan het

Nadere informatie

Handleiding Omgevingsloket online - ereview - Versie 2.3

Handleiding Omgevingsloket online - ereview - Versie 2.3 Handleiding Omgevingsloket online - ereview - Versie 2.3 Inhoud Welkom bij ereview voor Omgevingsloket online... 1 Omgevingsloket online en ereview... 1 Leeswijzer... 3 Wijzigingen in deze versie... 5

Nadere informatie

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007)

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) Inhoud 1. Waar?...2 2. Wachtwoord wijzigen...2 3. Berichten lezen...2 4. Bijlage openen...3 5. Nieuw bericht...4 6. Bijlage meesturen...4 7. Mappen maken...5

Nadere informatie

T-Connect Handleiding

T-Connect Handleiding T-Connect Handleiding Versie 1.7 2000-2011 Takeaway.com Inhoudsopgave 1. Introductie 1.1 Woord vooraf 3 1.2 T-Connect zelf downloaden 3 1.3 T-Connect via Food Terminal met touchscreen 4 1.4 Installatie

Nadere informatie

SCMS - Smart Content Management System

SCMS - Smart Content Management System Online websites bouwen & beheren met SCMS Smart Content Management System & website builder Inhoud: Hoofdstuk 1: Inleiding, wat is SCMS?... 4 Hoofdstuk 2: Inloggen SCMS... 5 Hoofdstuk 3: Control Panel...

Nadere informatie

Snel van start met Picasa?

Snel van start met Picasa? Handleiding Snel van start met Picasa? Foto s gemaakt maar het ziet er niet uit als je had gehoopt? Wil je foto s delen met vrienden? Hoe kun je dat allemaal doen zonder een programma daarvoor te kopen?

Nadere informatie

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail Online foto s delen Tja, dan zit de vakantie er weer (bijna) op. Genoten van de zon, lekker uitgerust, en alle mooie momenten vastgelegd met de camera. Misschien hebt u wel honderden foto's op een geheugenkaartje

Nadere informatie

Een Image maken/terugzetten en een Backup maken/terugzetten

Een Image maken/terugzetten en een Backup maken/terugzetten Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl Een Image maken/terugzetten en een Backup maken/terugzetten Wat is een Image? Een image is een exacte kopie, gemaakt

Nadere informatie