Projectleider Herstructurering Vastgoedmaatschappijen; 2011 Opstellen jaarrekeningen van diverse juridische entiteiten;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2011-2012 Projectleider Herstructurering Vastgoedmaatschappijen; 2011 Opstellen jaarrekeningen van diverse juridische entiteiten;"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : De Kruif Voornamen : Reinier Vincent (René) Adres : Heuveloordstraat 32 Postcode en Woonplaats : 3741 WH Baarn Mobielnummer : adres : Geboorteplaats : Baarn Geboortedatum : 3 april 1973 PROFIEL Ik ben een prestatiegerichte onafhankelijk financieel professional met meer dan 13 jaar werkervaring opgedaan bij de vermogensbeheerdivisie van een grote Nederlandse verzekeraar. Mijn expertise ligt met name op het gebied van Accounting, Reporting en Control en dan in het bijzonder Vastgoed. Mijn kracht komt vooral tot uiting in het doorgronden van complexe financiële administraties, rapportages en processen en het verbeteren daarvan. Het optimaliseren van zowel de administraties, rapportages als processen is een kerncompetentie van mij. Ik heb Bedrijfseconomie gestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht en Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens mijn werk heb ik een Management Development Programma gevolgd bij De Baak en een post-hbo opleiding Commercieel Vastgoedmanagement aan de Hanzehogeschool Groningen afgerond. Tot slot heb ik de postdoctorale opleiding tot Registercontroller aan de Amsterdam Business School succesvol afgerond. WERKERVARING Augustus 2011-Augustus 2012 Projectleider Finance van de afdeling Finance binnen de divisie Delta Lloyd Asset Management van de Delta Lloyd Groep te Amsterdam; /-activiteiten Het aansturen van projecten en de doelen van de projecten succesvol realiseren binnen de afdeling Finance van Delta Lloyd Asset Management. Opstellen projectdocumentatie, projectplanning en organisatie. Leiding geven aan het projectteam, alsmede voortgangsbewaking en rapportage Projectleider Herstructurering Vastgoedmaatschappijen; 2011 Opstellen jaarrekeningen van diverse juridische entiteiten; 2011 Kennisoverdracht aan de teamleider en de medewerkers van het Team Accounting. Juli 2007-Juli 2011 Teamleider van het Team Accounting & Reporting Divisie binnen de divisie Delta Lloyd Asset Management van de Delta Lloyd Groep te Amsterdam; /-activiteiten Verantwoordelijk voor het administreren en rapporteren van de vastgoedactiviteiten (waaronder direct vastgoed en indirect vastgoed) van Delta Lloyd Asset Management.

2 Verantwoordelijk voor het administreren, rapporteren en verslagleggen van de Private Equity activiteiten van Delta Lloyd Asset Management. Verantwoordelijk voor het administreren, rapporteren en verslagleggen van de divisie Delta Lloyd Asset Management zelf. Verantwoordelijk voor het aansturen van het Team Accounting & Reporting Divisie, bestaande uit 6,5 FTE. Verantwoordelijk voor het controleren en laten uitvoeren van maatregelen aangaande AO/IC, SOX en SAS 70/ISAE 3402 aangaande bovengenoemde activiteiten Verantwoordelijk voor het groeps-/divisieproject SOX binnen mijn afdeling; Lid werkgoep Procedures Vastgoed ten behoeve van de verbetering van de AO/IC maatregelen; Voorzitter werkgroep Uitrol Bankrekeningen/Update Beheerovereenkomst ten behoeve van een nieuwe wijze van incasso en het toekomstvast maken van de beheerovereenkomst; Lid werkgroep Strategische Informatie Vastgoed (SIV) ten behoeve van de vervanging van het managementinformatiesysteem; Voorzitter werkgroep Accounting & Reporting ten behoeve van nieuw op te richten vastgoedfonds (Delta Lloyd Dutch Property Fund); Verantwoordelijk voor het divisieproject SAS 70 type I+II binnen mijn afdeling; Augustus 2003-Juni 2007 Teamleider van het Team Planning en Financiële Zaken binnen de divisie Delta Lloyd Vastgoed van de Delta Lloyd Groep te Amsterdam, tevens informatiemanager en in 2004 Business Controller a.i. (6 maanden); Als lid van het managementteam het mede formuleren van het beleggingsbeleid in overleg met de Directeur Vastgoed, de Manager Portfoliomanagement en de Manager Vastgoedontwikkeling, geconcretiseerd in de vorm van doelstellingen. Het administreren en plannen van de vastgoedactiviteiten conform het vastgestelde beleid en de vastgestelde waarderingsgrondslagen. Het plannen vindt plaats in overleg met de Directeur Vastgoed, de Manager Portfoliomanagement, de Manager Vastgoedontwikkeling en de Business Controller. Het mede formuleren van de waarderingsgrondslagen en administratieve richtlijnen aangaande de vastgoedactiviteiten voor Delta Lloyd Levensverzekering N.V. in overleg met Finance, Planning & Control, alsmede voor Delta Lloyd N.V. in overleg met Group Finance & Control (waaronder: Group Tax, Group Planning & Control en Group Consolidation & Reporting). Het aansturen van het Team Planning en Financiële Zaken, bestaande uit 5,5 FTE, verantwoordelijk voor een geadministreerde vastgoedportefeuille van 2,1 miljard, betalingen ten behoeve van investeringen en financieringen van 60 miljoen, betalingen ten behoeve van exploitatiekosten van 15 miljoen en ontvangsten van 100 miljoen (huren) en 45 miljoen (verkopen). Alles ondergebracht in 15 vastgoedmaatschappijen. Verantwoordelijk voor de administratieve vastlegging van de financiële zaken met betrekking tot de vastgoedportefeuille conform de waarderingsgrondslagen en administratieve richtlijnen van de Delta Lloyd Groep. Verantwoordelijk voor de incasso van de vorderingen voortvloeiend uit de vastgoedactiviteiten. Verantwoordelijk voor de geautomatiseerde en nog te automatiseren systemen ten behoeve van Delta Lloyd Vastgoed. Verantwoordelijk voor de controlemaatregelen die zijn of worden genomen en het verifiëren of de beslissingen en vastleggingen correct en door de juiste personen zijn verricht.

3 Verantwoordelijk voor een doelmatige organisatiestructuur van de afdeling en doelmatige procedures, waarbinnen de werkzaamheden efficiënt en effectief kunnen worden uitgevoerd. Verantwoordelijk voor de planning van Delta Lloyd Vastgoed op korte en lange termijn in overleg met de Directeur Vastgoed, de Manager Portfoliomanagement, de Manager Vastgoedontwikkeling en de Business Controller en het verzorgen van de daartoe behorende rapportages. Verantwoordelijk voor het voldoen van de door de daartoe bevoegde functionarissen goedgekeurde schulden van Delta Lloyd Vastgoed Lid werkgroep implementatie nieuw ERP Vastgoedsysteem; Lid werkgroep Herstructurering Vastgoedmaatschappijen; Verantwoordelijk voor het groepsproject Magnitude (nieuw consolidatiepakket) binnen Vastgoed; Lid werkgroep Verslaglegging/Managementformatie Vastgoed; Uitrolcoördinator inzake migratie XP/MS Office 2003 en nieuwe werkplekken binnen Vastgoed; Lid werkgroep Projectadministratie Vastgoedontwikkeling; 2004 Verantwoordelijk voor het groepsproject Redefine (nieuw grootboek) binnen Vastgoed; Projectleider voor het groepsproject IFRS binnen Vastgoed; Lid werkgroep Vastgoedpooling; Verantwoordelijk voor het Project Electronische Huurafrekening binnen Vastgoed. Oktober 2001-Juli 2003 Sr. Medewerker Planning en Financiële Zaken bij het Team Planning en Financiële Zaken binnen de divisie Delta Lloyd Vastgoed van de Delta Lloyd Groep te Amsterdam; Leiding en uitvoering geven aan de planning en managementinformatie van Vastgoed binnen de door het management aangegeven richtlijnen en uitgangspunten, teneinde een betrouwbaar sturingsinstrument aan te leveren aan het management. Ondersteunen en bij diens afwezigheid vervangen van de Manager Planning en Financiële Zaken, teneinde de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen. Het bewaken van de administratieve organisatie van Vastgoed en het initiëren van verbeteringen hiervan. Het voeren van administraties en verslaglegging met betrekking tot vastgoedontwikkelingsprojecten op zodanige wijze dat er een optimale bijdrage geleverd wordt aan de teamdoelstellingen. Het actief deelnemen aan projecten op automatiseringsgebied en projecten met betrekking tot afdelingsoverschrijdende activiteiten. Het zorgdragen voor een optimaal kennisniveau om tenminste een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn voor klanten en externe partijen waarmee wordt samengewerkt. Het vervaardigen van kwartaalrapportages voor de Raad van Bestuur met betrekking tot Vastgoed. Het vervaardigen van rapportages ten behoeve van externe instanties. Het verzorgen voor Vastgoed van de cijfermatige planning van de vastgoedactiviteiten en vastgoedresultaten in het kader van de diverse plancycli in samenwerking met de Business Controller.

4 Het verzorgen van de aanlevering van de gegevens ten behoeve van de ROZ/IPD Vastgoedindex in samenwerking met de Business Controller, analyseren van de uitkomsten en rapporteren hierover aan het management. Het vervangen van de Sr. Medewerker Grootboek en Verslaglegging bij diens afwezigheid en hem/haar assisteren bij de verslaglegging. Het vervaardigen van instructies met betrekking tot de administratieve organisatie en het opstellen van adviezen ter verbetering hiervan. Het verzorgen van verschillende administraties van vastgoedontwikkelingsprojecten, alsmede de verslaglegging hierover intern en, indien van toepassing, ook extern Lid groepsproject George (USGAAP) binnen Vastgoed. April 1999-September 2001 Informatie Analist bij het Team Planning en Financiële Zaken binnen de divisie Delta Lloyd Vastgoed van de Delta Lloyd Groep te Amsterdam; Het opzetten en onderhouden van de managementinformatiesystemen van Vastgoed binnen de door het management aangegeven richtlijnen en uitgangspunten. Het bewaken en verzorgen van de afgesproken procedures en instructies ten behoeve van het goed functioneren van de managementinformatieprocessen binnen Vastgoed, alsmede het initiëren van verbeteringen hiervan. Het inventariseren van de informatiebehoeften op de diverse niveaus in de vastgoedorganisatie. Het opzetten van modellen om in deze behoeften te voorzien, in samenwerking met de automatiseringsafdelingen van Delta Lloyd. Het ondersteunen van de vastgoedmedewerkers bij het omgaan met deze modellen. Het volgen van ontwikkelingen binnen het vakgebied en het informeren en adviseren van de vastgoedmedewerkers Lid werkgroep Beheerovereenkomst Vastgoed; Lid groepsproject Euro binnen Vastgoed; 1999 Lid groepsproject Millennium binnen Vastgoed. OPLEIDINGEN Universiteit van Amsterdam, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Amsterdam Business School, Executive Master of Finance and Control ( Postdoctorale Opleiding tot Controller). Bul behaald in oktober De Baak, Management Centrum VNO-NCW, Management Development Programma Delta Lloyd Groep. Certificaat behaald in januari Hanzehogeschool Groningen, Commercieel Vastgoedmanagement (Post-HBO). Diploma behaald in mei 2003.

5 Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie. Afstudeerrichting: Economie. Bul behaald in januari Hogeschool van Utrecht te Utrecht, Faculteit Economie en Management, Afdeling Bedrijfseconomie / Accountancy / Bank- en Verzekeringswezen. Afstudeerrichting: Bedrijfseconomie. Getuigschrift behaald in juli VAARDIGHEDEN Talen Engels: mondeling: goed; schriftelijk: redelijk; Duits: mondeling: goed; schriftelijk: redelijk; Computer MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS Access, VIS, Cedar E5, Magnitude, Exact, Oracle Discoverer OVERIGE ACTIVITEITEN 1999-heden Penningmeester Schietvereniging Baarn & Omstreken; 1999 Secretaris Schietvereniging Baarn & Omstreken; Lid Activiteitencommissie Schietvereniging Baarn & Omstreken. COMPETENTIES EN KWALITEITEN Actief Coöperatief Prestatiegericht Gemotiveerd Initiatiefrijk Onafhankelijk Grondig Nauwkeurig Analytisch Mijn kwaliteiten liggen met name op het vlak van organisatie, planning en controle. Ik ben in staat complexe financiële administraties, rapportages en processen te doorgronden en vervolgens te verbeteren. Mijn kwaliteiten analytische intelligentie en prestatiegerichte werkhouding vormen een goede aanvulling op de eerder genoemde kwaliteiten om de Finance & Control functie binnen organisaties te optimaliseren.

Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift)

Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift) Curriculum Vitae Naam Baldew Voornaam Amar Geboortedatum 31 juli 1971 Woonplaats Zoetermeer Tel 0654-734280 Functies o.a. Controller/ Hoofd bedrijfsvoering Opleidingen 2014 2012 1997 Master in Controlling

Nadere informatie

Curriculum Vitae. CV Finance & Consultancy Project Manager. Januari 2002. Januari 1999. Juni 1996. Januari 1995. Mei 1996. Januari 1993.

Curriculum Vitae. CV Finance & Consultancy Project Manager. Januari 2002. Januari 1999. Juni 1996. Januari 1995. Mei 1996. Januari 1993. Curriculum Vitae Naam: K.L. Verhoeven Pater van den Elsenstraat 20 5062 CX Oisterwijk Tel.nr. 013-5287663 / 06-10889231 Geboortedatum: 1 juni 1968 Roepnaam: Cantor Algemeen: Allround financieel adviseur

Nadere informatie

CV van Arnold. Masters in Finance B.V. vanaf februari 2015. Detachering Opdrachtgever: Nutreco Nederland B.V.

CV van Arnold. Masters in Finance B.V. vanaf februari 2015. Detachering Opdrachtgever: Nutreco Nederland B.V. CV van Arnold Profiel Arnold is een doelgerichte financial die mede dankzij zijn communicatieve vaardigheden en inzicht makkelijk beweegt binnen organisaties ongeacht de omgeving of situatie. Met een gezonde

Nadere informatie

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter Kalk

Curriculum Vitae Peter Kalk Curriculum Vitae Peter Kalk Persoonlijke gegevens Naam: P.H. Kalk (Peter) Geboortedatum: 26 januari 1969 Adres: Speenkruid 4 Geboorteplaats: Voorschoten PC + Plaats: 3941 TE Doorn Nationaliteit: Nederlandse

Nadere informatie

CV van Robbert. Masters in Finance BV Opdrachtgever: Cadicom via Besix

CV van Robbert. Masters in Finance BV Opdrachtgever: Cadicom via Besix CV van Robbert Profiel Robbert is een gemotiveerde en gedreven finance professional met goede communicatieve vaardigheden die doelgericht te werk gaat. Hij heeft brede internationale ervaring en sterke

Nadere informatie

CV van Daisy. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: JED Textiles BV & Stitch Fashion BV. Functie: Financieel Administratief Medewerker

CV van Daisy. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: JED Textiles BV & Stitch Fashion BV. Functie: Financieel Administratief Medewerker CV van Daisy Profiel Daisy is een financial die zich door haar vriendelijke voorkomen en manier van communiceren makkelijk binnen een team/organisatie weet te bewegen. Het doel en het te behalen resultaat

Nadere informatie

20120522 cv Rob van Gerven 1/7

20120522 cv Rob van Gerven 1/7 20120522 cv Rob van Gerven 1/7 naam : Robert van Gerven adres : Willem Barentszstraat 17, 3572 PA Utrecht telefoon : 06 3000.4631 geboortedatum en -plaats : 6 april 1957 te Rotterdam Profiel Rob van Gerven

Nadere informatie

CV van Rick. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: DHL Express Nederland. Functie: Business controller 06-2014 12-2014

CV van Rick. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: DHL Express Nederland. Functie: Business controller 06-2014 12-2014 CV van Rick Profiel Rick is een gedreven en enthousiaste professional met tien jaar ervaring in diverse branches en organisaties, waarbij de nadruk van zijn ervaringen ligt op het gebied van Business Control,

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen - Overijssel Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06119293 64 E-mail mark@xarax.nl Website www.markmaathuis.nl

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. : nl.linkedin.com/pub/hans-van-goch/11/163/299/

CURRICULUM VITAE. : nl.linkedin.com/pub/hans-van-goch/11/163/299/ CURRICULUM VITAE Personalia Naam : van Goch Voornamen : Johannus Theodorus Godefridus Maria Roepnaam : Hans Geslacht : Man Adres : Gerstakker 7 Plaats : 5236 VG s-hertogenbosch Mobile privé : 06 46 17

Nadere informatie

Joanneke Mels-de Ruiter Geboortedatum: 12 november 1969 Woon- en werkplaats: Spaarndam Werkervaring sinds: juni 1994

Joanneke Mels-de Ruiter Geboortedatum: 12 november 1969 Woon- en werkplaats: Spaarndam Werkervaring sinds: juni 1994 Curriculum Vitae Profiel Joanneke Mels-de Ruiter Geboortedatum: 12 november 1969 Woon- en werkplaats: Spaarndam Werkervaring sinds: juni 1994 Onderneming: In Process Rijbewijs ja Telefoonnr: 06-24631568

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Wie is Bas?

Curriculum Vitae. Wie is Bas? Curriculum Vitae Naam: B.J.A. de Jong Roepnaam: Bas Geboortedatum: 12 februari 1976 Adres: Bastertlaan 17 3632 JH Loenen a/d Vecht Telefoon: +31 (0)6-29 01 47 38 E-mail: basdejong@handsonrisk.nl Nationaliteit:

Nadere informatie

CV van Tom. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Vopak Management Services. Functie: Financial Controller

CV van Tom. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Vopak Management Services. Functie: Financial Controller CV van Tom Profiel Tom is een ervaren financial met meer dan 10 jaar ervaring, toch wil hij zich constant blijven ontwikkelen. Dit door diverse opdrachten met succes af te ronden, maar ook door het volgen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens Curriculum Vitae Personeelsgegevens Naam Robertus Johannes Schaap RE RA Adres Ina Boudierstraat 1 1822 ML Alkmaar Telefoonnummer 06-14388360 Website www.rs-interimmanagement.nl Email adres rob.schaap@rs-interimmanagement.nl

Nadere informatie

CV van Steven. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Stage Entertainment Touring Productions. Functie: Manager Finance & Control 02-2015 04-2015

CV van Steven. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Stage Entertainment Touring Productions. Functie: Manager Finance & Control 02-2015 04-2015 CV van Steven Profiel Steven is een senior consultant die zich door zijn vriendelijke voorkomen en manier van communiceren makkelijk binnen een team/organisatie weet te bewegen. Hij heeft uitstekende communicatieve

Nadere informatie

Curriculum Vitae. 1986 t/m 1987 MBA Vakkenpakket: Bedrijfseconomie, Bedrijfsrecht, Statistiek, Ondernemingswetgeving, Bedrijfsadministratie Diploma Ja

Curriculum Vitae. 1986 t/m 1987 MBA Vakkenpakket: Bedrijfseconomie, Bedrijfsrecht, Statistiek, Ondernemingswetgeving, Bedrijfsadministratie Diploma Ja Curriculum Vitae Philip Haring Philip Haring is een dynamische, representatieve interim manager met een brede ervaring in financieel en niet-financieel beheer. Een echte Teamleider met oog voor innovatie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia

Curriculum Vitae. Personalia Curriculum Vitae Personalia Naam: van Halem Voornaam: Olaf Adres: Schipperstraat 44, 1825 DJ, Alkmaar Geboortedatum: 6 september 1973 Geboorteplaats: Alkmaar Burgerlijke staat: Alleenstaand Telefoonnr.:

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter Tolen

Curriculum Vitae Peter Tolen Curriculum Vitae Peter Tolen Naam Roepnaam Geboortedatum Woonplaats Email adres Talen Opleiding Peter Tolen Peter 15 April 1971 Nieuw-Vennep Peter.Tolen@b-InIT.nl Nederlands, Engels, Duits VWO, afgerond

Nadere informatie

Reinier Boerman MBA EMFC RC

Reinier Boerman MBA EMFC RC Reinier Boerman MBA EMFC RC Persoonlijke gegevens Naam: Reinier Boerman Titel: EMFC RC Adres: Stegginkmarke 2 Postcode: 8016 MG Woonplaats: Zwolle Geboortedatum 26-02-1968 Mobiel: (06) 21713176 E-mail:

Nadere informatie

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin. Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer CVK3352 Ervaring Samenvatting

Nadere informatie

Curriculum Vitae - 1 -

Curriculum Vitae - 1 - Curriculum Vitae - 1 - Naam R.M. de Wit (Richard) Geboortedatum 20 juli 1973 Adres Jurriaan Kokstraat 179 F Postcode en plaats 2586 SH Scheveningen Telefoon 06-44232536 E-mail Mail@richarddewit.com Opleiding

Nadere informatie

Opleiding en cursussen

Opleiding en cursussen CURRICULUM VITAE Drs. C.J.W.M.Doesburg RA Naam : Lian Doesburg Voornamen : Cornelia Johanna Wilhelmina Maria Geboortedatum en plaats : 30 augustus 1971 te Waalwijk Adres : Voorweiden 49 Postcode en plaats

Nadere informatie

Frank Bredius INZICHT IN CIJFERS ZICHT OP ZAKEN GRIP OP PROCESSEN

Frank Bredius INZICHT IN CIJFERS ZICHT OP ZAKEN GRIP OP PROCESSEN Frank Bredius INZICHT IN CIJFERS ZICHT OP ZAKEN GRIP OP PROCESSEN Profiel Resultaatgerichte Financieel Directeur (CFO) met veelzijdige business - en management-ervaring bij middelgrote (project-) organisaties.

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013

Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013 Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013 Personalia Naam drs. Ronald (Peter) van Roon RA Geboortedatum 07-11-1966 Woonplaats Veenendaal Burgerlijke staat gehuwd, drie kinderen Telefoon 06-51572753 E-mail

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

ITIL Foundation v2 Certificaat 2001. Prince2 Foundation Certificaat 2009 Prince2 Practitioner Certificaat 2009

ITIL Foundation v2 Certificaat 2001. Prince2 Foundation Certificaat 2009 Prince2 Practitioner Certificaat 2009 Persoonlijke gegevens Naam Geboortedatum Adres Woonplaats Telefoon Mail / web Linkedin Skype Opleiding Overig studie Ir Erik Boerrigter MBA 22 november 1973 Valkenboskade 599 2563 JE, s Gravenhage 070-3639876

Nadere informatie

SANDER GOETHALS Schrijverspad 21, 3446 ZW, Woerden 06-19174091/sander.goethals@goethalsadvies.nl/www.goethalsadvies.nl PROFIEL VAN SANDER GOETHALS

SANDER GOETHALS Schrijverspad 21, 3446 ZW, Woerden 06-19174091/sander.goethals@goethalsadvies.nl/www.goethalsadvies.nl PROFIEL VAN SANDER GOETHALS OPLEIDINGEN PROFIEL VAN SANDER GOETHALS Sander is een leergierige professional met goede communicatieve vaardigheden en een analytische denkstijl. Een echte procesdenker die met scherpe analyses en creatieve

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Karakteristiek. Kees Booman. Geboorte datum 16 December 1962. Project en interim management;

Curriculum Vitae. Personalia. Karakteristiek. Kees Booman. Geboorte datum 16 December 1962. Project en interim management; Curriculum Vitae Personalia Naam Kees Booman Woonplaats Santpoort Geboorte datum 16 December 1962 Nationaliteit Nederlandse Rijbewijs A en B Burgerlijke staat gehuwd, 2 kinderen Email; info@kbnc.nl GSM;

Nadere informatie