Interim Finance Professional/Senior Reporting Analyst a.i. bij de afdeling Finance & Control van Propertize te Utrecht;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interim Finance Professional/Senior Reporting Analyst a.i. bij de afdeling Finance & Control van Propertize te Utrecht;"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : De Kruif Voornamen : Reinier Vincent (René) Adres : Heuveloordstraat 32 Postcode en Woonplaats : 3741 WH Baarn Mobielnummer : adres : Website : Geboorteplaats : Baarn Geboortedatum : 3 april 1973 PROFIEL Ik ben een prestatiegerichte onafhankelijk financieel professional met meer dan 13 jaar werkervaring opgedaan bij de vermogensbeheerdivisie van een grote Nederlandse verzekeraar. Mijn expertise ligt met name op het gebied van Accounting, Reporting en Control en dan in het bijzonder Vastgoed. Mijn kracht komt vooral tot uiting in het doorgronden van complexe financiële administraties, rapportages en processen en het verbeteren daarvan. Het optimaliseren van zowel de administraties, rapportages als processen is een kerncompetentie van mij. Ik heb Bedrijfseconomie gestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht en Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens mijn werk heb ik een Management Development Programma gevolgd bij De Baak en een post-hbo opleiding Commercieel Vastgoedmanagement aan de Hanzehogeschool Groningen afgerond. Tot slot heb ik de postdoctorale opleiding tot Registercontroller aan de Amsterdam Business School succesvol afgerond. WERKERVARING Januari 2014 Juli 2014 Interim Finance Professional/Senior Reporting Analyst a.i. bij de afdeling Finance & Control van Propertize te Utrecht; Verantwoordelijk voor het tijdig, volledig en juist opstellen, laten goedkeuren en deponeren van de wettelijk verplichte vennootschappelijke jaarrekeningen van de diverse Propertize entiteiten. Het verzamelen van de onderliggende documentatie (onder andere het maken van een balansdossier) ten behoeve van deze jaarrekeningen. Het verzamelen en beoordelen van de jaarrekeningen van de deelnemingen behorende tot de diverse Propertize entiteiten. Naar aanleiding van de gemaakte jaarrekeningen het opstellen van correctiejournaalposten ten behoeve van het grootboek. Maart 2013 December 2013 Interim Finance Professional/Senior Reporting Analyst a.i. bij de afdeling Finance & Control van SNS Property Finance te Leusden/Utrecht; Verantwoordelijk voor het tijdig, volledig en juist opstellen, laten goedkeuren en deponeren van de wettelijk verplichte vennootschappelijke jaarrekeningen van de diverse SNS Property Finance entiteiten. Het verzamelen van de onderliggende documentatie (onder andere het maken van een balansdossier) ten behoeve van deze jaarrekeningen. Het verzamelen en beoordelen van de jaarrekeningen van de deelnemingen behorende tot de diverse SNS Property Finance entiteiten. Naar aanleiding van de gemaakte jaarrekeningen het opstellen van correctiejournaalposten ten behoeve van het grootboek.

2 Oktober 2012-heden Eigenaar De Kruif Finance Improvement te Baarn; Diensten Ik bied als Interim Finance Professional de volgende diensten aan: Projectmanagement Interim Management Financieel Advies Ervaring Ik heb jarenlange ervaring met: Het aansturen van een Accounting & Reporting team (circa 6 FTE). Het opstellen van enkelvoudige jaarrekeningen (Dutch GAAP en IFRS). Het rapporteren ten behoeve van de geconsolideerde groepsjaarrekening (IFRS). Het maken van DNB rapportages. Het maken van kwartaalrapportages. Maand-, kwartaal- en jaarafsluitingen. Vennootschapsbelasting, omzetbelasting en bronbelasting. General Ledger, Accounts Receivable en Accounts Payable. AO/IC, SOX en SAS70/ISAE Het plannen van diverse activiteiten. Diverse projecten, waaronder de implementatie van een nieuw grootboek, een nieuw consolidatiepakket, een nieuw managementinformatiesysteem en de voorbereiding van de implementatie van een nieuw ERP systeem. Augustus 2011-Augustus 2012 Projectleider Finance bij de afdeling Finance binnen de divisie Delta Lloyd Asset Management van de Delta Lloyd Groep te Amsterdam; Het aansturen van projecten en de doelen van de projecten succesvol realiseren binnen de afdeling Finance van Delta Lloyd Asset Management. Opstellen projectdocumentatie, projectplanning en organisatie. Leiding geven aan het projectteam, alsmede voortgangsbewaking en rapportage. Projecten/werkgroepen Projectleider Herstructurering Vastgoedmaatschappijen; 2011 Opstellen jaarrekeningen van diverse juridische entiteiten; 2011 Kennisoverdracht aan de teamleider en de medewerkers van het Team Accounting. Juli 2007-Juli 2011 Teamleider van het Team Accounting & Reporting Divisie binnen de divisie Delta Lloyd Asset Management van de Delta Lloyd Groep te Amsterdam; Verantwoordelijk voor het administreren en rapporteren van de vastgoedactiviteiten (waaronder direct vastgoed en indirect vastgoed) van Delta Lloyd Asset Management. Verantwoordelijk voor het administreren, rapporteren en verslagleggen van de Private Equity activiteiten van Delta Lloyd Asset Management. Verantwoordelijk voor het administreren, rapporteren en verslagleggen van de divisie Delta Lloyd Asset Management zelf. Verantwoordelijk voor het aansturen van het Team Accounting & Reporting Divisie, bestaande uit 6,5 FTE.

3 Verantwoordelijk voor het controleren en laten uitvoeren van maatregelen aangaande AO/IC, SOX en SAS 70/ISAE 3402 aangaande bovengenoemde activiteiten. Projecten/werkgroepen Verantwoordelijk voor het groeps-/divisieproject SOX binnen mijn afdeling; Lid werkgoep Procedures Vastgoed ten behoeve van de verbetering van de AO/IC maatregelen; Voorzitter werkgroep Uitrol Bankrekeningen/Update Beheerovereenkomst ten behoeve van een nieuwe wijze van incasso en het toekomstvast maken van de beheerovereenkomst; Lid werkgroep Strategische Informatie Vastgoed (SIV) ten behoeve van de vervanging van het managementinformatiesysteem; Voorzitter werkgroep Accounting & Reporting ten behoeve van nieuw op te richten vastgoedfonds (Delta Lloyd Dutch Property Fund); Verantwoordelijk voor het divisieproject SAS 70 type I+II binnen mijn afdeling; Augustus 2003-Juni 2007 Teamleider van het Team Planning en Financiële Zaken binnen de divisie Delta Lloyd Vastgoed van de Delta Lloyd Groep te Amsterdam, tevens informatiemanager en in 2004 Business Controller a.i. (6 maanden); Hoofddoelstellingen Als lid van het managementteam het mede formuleren van het beleggingsbeleid geconcretiseerd in de vorm van doelstellingen. Het administreren en plannen van de vastgoedactiviteiten conform het vastgestelde beleid en de vastgestelde waarderingsgrondslagen. Het mede formuleren van de waarderingsgrondslagen en administratieve richtlijnen aangaande de vastgoedactiviteiten voor Delta Lloyd Levensverzekering N.V. in overleg met Finance, Planning & Control, alsmede voor Delta Lloyd N.V. in overleg met Group Finance & Control (waaronder: Group Tax, Group Planning & Control en Group Consolidation & Reporting). Het aansturen van het Team Planning en Financiële Zaken, bestaande uit 5,5 FTE, verantwoordelijk voor een geadministreerde vastgoedportefeuille van 2,1 miljard, betalingen ten behoeve van investeringen en financieringen van 60 miljoen, betalingen ten behoeve van exploitatiekosten van 15 miljoen en ontvangsten van 100 miljoen (huren) en 45 miljoen (verkopen). Alles ondergebracht in 15 vastgoedmaatschappijen. Hoofdactiviteiten Verantwoordelijk voor de administratieve vastlegging van de financiële zaken met betrekking tot de vastgoedportefeuille conform de waarderingsgrondslagen en administratieve richtlijnen van de Delta Lloyd Groep. Verantwoordelijk voor de incasso van de vorderingen voortvloeiend uit de vastgoedactiviteiten. Verantwoordelijk voor de geautomatiseerde en nog te automatiseren systemen ten behoeve van Delta Lloyd Vastgoed. Verantwoordelijk voor de controlemaatregelen die zijn of worden genomen en het verifiëren of de beslissingen en vastleggingen correct en door de juiste personen zijn verricht. Verantwoordelijk voor een doelmatige organisatiestructuur van de afdeling en doelmatige procedures, waarbinnen de werkzaamheden efficiënt en effectief kunnen worden uitgevoerd. Verantwoordelijk voor de planning van Delta Lloyd Vastgoed op korte en lange termijn in overleg met de Directeur Vastgoed, de Manager Portfoliomanagement, de Manager Vastgoedontwikkeling en de Business Controller en het verzorgen van de daartoe behorende rapportages. Verantwoordelijk voor het voldoen van de door de daartoe bevoegde functionarissen goedgekeurde schulden van Delta Lloyd Vastgoed.

4 Projecten/werkgroepen 2006 Lid werkgroep implementatie nieuw ERP Vastgoedsysteem; Lid werkgroep Herstructurering Vastgoedmaatschappijen; Verantwoordelijk voor het groepsproject Magnitude (nieuw consolidatiepakket) binnen Vastgoed; Lid werkgroep Verslaglegging/Managementformatie Vastgoed; Uitrolcoördinator inzake migratie XP/MS Office 2003 en nieuwe werkplekken binnen Vastgoed; Lid werkgroep Projectadministratie Vastgoedontwikkeling; 2004 Verantwoordelijk voor het groepsproject Redefine (nieuw grootboek) binnen Vastgoed; Projectleider voor het groepsproject IFRS binnen Vastgoed; Lid werkgroep Vastgoedpooling; Verantwoordelijk voor het Project Electronische Huurafrekening binnen Vastgoed. Oktober 2001-Juli 2003 Sr. Medewerker Planning en Financiële Zaken bij het Team Planning en Financiële Zaken binnen de divisie Delta Lloyd Vastgoed van de Delta Lloyd Groep te Amsterdam; Hoofddoelstellingen Leiding en uitvoering geven aan de planning en managementinformatie van Vastgoed binnen de door het management aangegeven richtlijnen en uitgangspunten, teneinde een betrouwbaar sturingsinstrument aan te leveren aan het management. Ondersteunen en bij diens afwezigheid vervangen van de Manager Planning en Financiële Zaken, teneinde de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen. Het bewaken van de administratieve organisatie van Vastgoed en het initiëren van verbeteringen hiervan. Het voeren van administraties en verslaglegging met betrekking tot vastgoedontwikkelingsprojecten op zodanige wijze dat er een optimale bijdrage geleverd wordt aan de teamdoelstellingen. Hoofdactiviteiten Het actief deelnemen aan projecten op automatiseringsgebied en projecten met betrekking tot afdelingsoverschrijdende activiteiten. Het zorgdragen voor een optimaal kennisniveau om tenminste een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn voor klanten en externe partijen waarmee wordt samengewerkt. Het vervaardigen van kwartaalrapportages voor de Raad van Bestuur met betrekking tot Vastgoed. Het vervaardigen van rapportages ten behoeve van externe instanties. Het verzorgen voor Vastgoed van de cijfermatige planning van de vastgoedactiviteiten en vastgoedresultaten in het kader van de diverse plancycli in samenwerking met de Business Controller. Het verzorgen van de aanlevering van de gegevens ten behoeve van de ROZ/IPD Vastgoedindex in samenwerking met de Business Controller, analyseren van de uitkomsten en rapporteren hierover aan het management. Het vervangen van de Sr. Medewerker Grootboek en Verslaglegging bij diens afwezigheid en hem/haar assisteren bij de verslaglegging. Het vervaardigen van instructies met betrekking tot de administratieve organisatie en het opstellen van adviezen ter verbetering hiervan. Het verzorgen van verschillende administraties van vastgoedontwikkelingsprojecten, alsmede de verslaglegging hierover intern en, indien van toepassing, ook extern.

5 Projecten/werkgroepen 2002 Lid groepsproject George (USGAAP) binnen Vastgoed. April 1999-September 2001 Informatie Analist bij het Team Planning en Financiële Zaken binnen de divisie Delta Lloyd Vastgoed van de Delta Lloyd Groep te Amsterdam; Hoofddoelstellingen Het opzetten en onderhouden van de managementinformatiesystemen van Vastgoed binnen de door het management aangegeven richtlijnen en uitgangspunten. Het bewaken en verzorgen van de afgesproken procedures en instructies ten behoeve van het goed functioneren van de managementinformatieprocessen binnen Vastgoed, alsmede het initiëren van verbeteringen hiervan. Hoofdactiviteiten Het inventariseren van de informatiebehoeften op de diverse niveaus in de vastgoedorganisatie. Het opzetten van modellen om in deze behoeften te voorzien, in samenwerking met de automatiseringsafdelingen van Delta Lloyd. Het ondersteunen van de vastgoedmedewerkers bij het omgaan met deze modellen. Het volgen van ontwikkelingen binnen het vakgebied en het informeren en adviseren van de vastgoedmedewerkers. Projecten/werkgroepen 2001 Lid werkgroep Beheerovereenkomst Vastgoed; Lid groepsproject Euro binnen Vastgoed; 1999 Lid groepsproject Millennium binnen Vastgoed. OPLEIDINGEN Universiteit van Amsterdam, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Amsterdam Business School, Executive Master of Finance and Control ( Postdoctorale Opleiding tot Controller). Bul behaald in oktober De Baak, Management Centrum VNO-NCW, Management Development Programma Delta Lloyd Groep. Certificaat behaald in januari Hanzehogeschool Groningen, Commercieel Vastgoedmanagement (Post-HBO). Diploma behaald in mei Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie. Afstudeerrichting: Economie. Bul behaald in november 1998.

6 Hogeschool van Utrecht te Utrecht, Faculteit Economie en Management, Afdeling Bedrijfseconomie / Accountancy / Bank- en Verzekeringswezen. Afstudeerrichting: Bedrijfseconomie. Getuigschrift behaald in juli VAARDIGHEDEN Talen Engels: mondeling: goed; schriftelijk: redelijk; Duits: mondeling: goed; schriftelijk: redelijk; Computer MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS Access, VIS, Cedar E5, Magnitude, Exact, Oracle Discoverer, CODA XL OVERIGE ACTIVITEITEN 1999-heden Penningmeester S.V. Baarn & Omstreken; 1999 Secretaris S.V. Baarn & Omstreken; Lid Activiteitencommissie S.V. Baarn & Omstreken. COMPETENTIES EN KWALITEITEN Actief Coöperatief Prestatiegericht Gemotiveerd Initiatiefrijk Onafhankelijk Grondig Nauwkeurig Analytisch Mijn kwaliteiten liggen met name op het vlak van organisatie, planning en controle. Ik ben in staat complexe financiële administraties, rapportages en processen te doorgronden en vervolgens te verbeteren. Mijn kwaliteiten analytische intelligentie en prestatiegerichte werkhouding vormen een goede aanvulling op de eerder genoemde kwaliteiten om de Finance & Control functie binnen organisaties te optimaliseren.

2011-2012 Projectleider Herstructurering Vastgoedmaatschappijen; 2011 Opstellen jaarrekeningen van diverse juridische entiteiten;

2011-2012 Projectleider Herstructurering Vastgoedmaatschappijen; 2011 Opstellen jaarrekeningen van diverse juridische entiteiten; CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : De Kruif Voornamen : Reinier Vincent (René) Adres : Heuveloordstraat 32 Postcode en Woonplaats : 3741 WH Baarn Mobielnummer : 06-53884827 E-mail adres : renedekruif@dkfi.nl

Nadere informatie

Marco van de Donk. Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven

Marco van de Donk. Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven Marco van de Donk Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven Wie is Marco Marco is als financiële Experis Expert in vaste dienst van Experis. Hij heeft in ruim 20 jaar alle facetten van de financiële

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA Curriculum Vitae Interim Controller Manager Consolidatie RA Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Jaren ervaring

Nadere informatie

Curriculum Vitae Persoonsgegevens Kennis Samenvatting

Curriculum Vitae Persoonsgegevens Kennis Samenvatting Curriculum Vitae Persoonsgegevens Achternaam : Francissen Voornaam : Henk Voorletters : H.G.M. Titels : RE, RA Woonplaats : Apeldoorn Geboortedatum : 16 juni 1967 Website : www.francissen.com Kennis Opleidingen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. CV Finance & Consultancy Project Manager. Januari 2002. Januari 1999. Juni 1996. Januari 1995. Mei 1996. Januari 1993.

Curriculum Vitae. CV Finance & Consultancy Project Manager. Januari 2002. Januari 1999. Juni 1996. Januari 1995. Mei 1996. Januari 1993. Curriculum Vitae Naam: K.L. Verhoeven Pater van den Elsenstraat 20 5062 CX Oisterwijk Tel.nr. 013-5287663 / 06-10889231 Geboortedatum: 1 juni 1968 Roepnaam: Cantor Algemeen: Allround financieel adviseur

Nadere informatie

Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift)

Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift) Curriculum Vitae Naam Baldew Voornaam Amar Geboortedatum 31 juli 1971 Woonplaats Zoetermeer Tel 0654-734280 Functies o.a. Controller/ Hoofd bedrijfsvoering Opleidingen 2014 2012 1997 Master in Controlling

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Geboortedatum 20 juli 1969 Burgerlijke staat Gehuwd, kinderen (7, 10 en 12 jaar)

Curriculum Vitae. Geboortedatum 20 juli 1969 Burgerlijke staat Gehuwd, kinderen (7, 10 en 12 jaar) Curriculum Vitae Persoonsgegevens: Naam Robert van Veen Adres van Ruysdaellaan 54 Woonplaats 2661 SE Bergschenhoek Telefoonnummer M: 06 24 27 26 17 E-mail robertvanveen@vvfm.nl Internet www.vvfm.nl Geboortedatum

Nadere informatie

CV van Rick. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: DHL Express Nederland. Functie: Business controller 06-2014 12-2014

CV van Rick. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: DHL Express Nederland. Functie: Business controller 06-2014 12-2014 CV van Rick Profiel Rick is een gedreven en enthousiaste professional met tien jaar ervaring in diverse branches en organisaties, waarbij de nadruk van zijn ervaringen ligt op het gebied van Business Control,

Nadere informatie

CV van Arnold. Masters in Finance B.V. vanaf februari 2015. Detachering Opdrachtgever: Nutreco Nederland B.V.

CV van Arnold. Masters in Finance B.V. vanaf februari 2015. Detachering Opdrachtgever: Nutreco Nederland B.V. CV van Arnold Profiel Arnold is een doelgerichte financial die mede dankzij zijn communicatieve vaardigheden en inzicht makkelijk beweegt binnen organisaties ongeacht de omgeving of situatie. Met een gezonde

Nadere informatie

CV van Robbert. Masters in Finance BV Opdrachtgever: Cadicom via Besix

CV van Robbert. Masters in Finance BV Opdrachtgever: Cadicom via Besix CV van Robbert Profiel Robbert is een gemotiveerde en gedreven finance professional met goede communicatieve vaardigheden die doelgericht te werk gaat. Hij heeft brede internationale ervaring en sterke

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter Kalk

Curriculum Vitae Peter Kalk Curriculum Vitae Peter Kalk Persoonlijke gegevens Naam: P.H. Kalk (Peter) Geboortedatum: 26 januari 1969 Adres: Speenkruid 4 Geboorteplaats: Voorschoten PC + Plaats: 3941 TE Doorn Nationaliteit: Nederlandse

Nadere informatie

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie

Curriculum Vitae Arold Sonke

Curriculum Vitae Arold Sonke Naam Drs. A.J.L. Sonke RE RA Kantoor Vondelstraat 89, 2513 EP Den Haag, Nederland Geboortedatum 31 mei 1967 Telefoon 06-28115488 e-mail arold@sonke.net website www.sonke.net Algemeen profiel Arold Sonke

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen - Overijssel Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06119293 64 E-mail mark@xarax.nl Website www.markmaathuis.nl

Nadere informatie

Curriculum vitae. Graag kom ik met u in gesprek om te kijken welke lastige noot ik voor u kan kraken.

Curriculum vitae. Graag kom ik met u in gesprek om te kijken welke lastige noot ik voor u kan kraken. Curriculum vitae Personalia Naam : D.R.A. Kauw RA Roepnam : Dennis Geboortedatum : 18 februari 1976 Nationaliteit : Nederlandse Adres : K. ter Laanstraat 9 Postcode/woonplaats : 9951 NN WINSUM (gn) Telefoonnummer

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens Curriculum Vitae Personeelsgegevens Naam Robertus Johannes Schaap RE RA Adres Ina Boudierstraat 1 1822 ML Alkmaar Telefoonnummer 06-14388360 Website www.rs-interimmanagement.nl Email adres rob.schaap@rs-interimmanagement.nl

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. : nl.linkedin.com/pub/hans-van-goch/11/163/299/

CURRICULUM VITAE. : nl.linkedin.com/pub/hans-van-goch/11/163/299/ CURRICULUM VITAE Personalia Naam : van Goch Voornamen : Johannus Theodorus Godefridus Maria Roepnaam : Hans Geslacht : Man Adres : Gerstakker 7 Plaats : 5236 VG s-hertogenbosch Mobile privé : 06 46 17

Nadere informatie

CV van Steven. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Stage Entertainment Touring Productions. Functie: Manager Finance & Control 02-2015 04-2015

CV van Steven. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Stage Entertainment Touring Productions. Functie: Manager Finance & Control 02-2015 04-2015 CV van Steven Profiel Steven is een senior consultant die zich door zijn vriendelijke voorkomen en manier van communiceren makkelijk binnen een team/organisatie weet te bewegen. Hij heeft uitstekende communicatieve

Nadere informatie

CV van Daisy. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: JED Textiles BV & Stitch Fashion BV. Functie: Financieel Administratief Medewerker

CV van Daisy. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: JED Textiles BV & Stitch Fashion BV. Functie: Financieel Administratief Medewerker CV van Daisy Profiel Daisy is een financial die zich door haar vriendelijke voorkomen en manier van communiceren makkelijk binnen een team/organisatie weet te bewegen. Het doel en het te behalen resultaat

Nadere informatie

CV van Tom. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Vopak Management Services. Functie: Financial Controller

CV van Tom. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Vopak Management Services. Functie: Financial Controller CV van Tom Profiel Tom is een ervaren financial met meer dan 10 jaar ervaring, toch wil hij zich constant blijven ontwikkelen. Dit door diverse opdrachten met succes af te ronden, maar ook door het volgen

Nadere informatie

Joanneke Mels-de Ruiter Geboortedatum: 12 november 1969 Woon- en werkplaats: Spaarndam Werkervaring sinds: juni 1994

Joanneke Mels-de Ruiter Geboortedatum: 12 november 1969 Woon- en werkplaats: Spaarndam Werkervaring sinds: juni 1994 Curriculum Vitae Profiel Joanneke Mels-de Ruiter Geboortedatum: 12 november 1969 Woon- en werkplaats: Spaarndam Werkervaring sinds: juni 1994 Onderneming: In Process Rijbewijs ja Telefoonnr: 06-24631568

Nadere informatie

20120522 cv Rob van Gerven 1/7

20120522 cv Rob van Gerven 1/7 20120522 cv Rob van Gerven 1/7 naam : Robert van Gerven adres : Willem Barentszstraat 17, 3572 PA Utrecht telefoon : 06 3000.4631 geboortedatum en -plaats : 6 april 1957 te Rotterdam Profiel Rob van Gerven

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Wie is Bas?

Curriculum Vitae. Wie is Bas? Curriculum Vitae Naam: B.J.A. de Jong Roepnaam: Bas Geboortedatum: 12 februari 1976 Adres: Bastertlaan 17 3632 JH Loenen a/d Vecht Telefoon: +31 (0)6-29 01 47 38 E-mail: basdejong@handsonrisk.nl Nationaliteit:

Nadere informatie

Opleiding en cursussen

Opleiding en cursussen CURRICULUM VITAE Drs. C.J.W.M.Doesburg RA Naam : Lian Doesburg Voornamen : Cornelia Johanna Wilhelmina Maria Geboortedatum en plaats : 30 augustus 1971 te Waalwijk Adres : Voorweiden 49 Postcode en plaats

Nadere informatie

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin. Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer CVK3352 Ervaring Samenvatting

Nadere informatie

C u r r i c u l u m V i t a e

C u r r i c u l u m V i t a e C u r r i c u l u m V i t a e Personalia Achternaam: Voornamen: Bloemers Adres: De Eg 15 Woonplaats: Louis Johannes Maria 6562 PC Groesbeek Telefoon: +31 (0)6 5153 3125 E-mail: Nationaliteit: info@louisbloemers.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae - 1 -

Curriculum Vitae - 1 - Curriculum Vitae - 1 - Naam R.M. de Wit (Richard) Geboortedatum 20 juli 1973 Adres Jurriaan Kokstraat 179 F Postcode en plaats 2586 SH Scheveningen Telefoon 06-44232536 E-mail Mail@richarddewit.com Opleiding

Nadere informatie

Curriculum Vitae. 1986 t/m 1987 MBA Vakkenpakket: Bedrijfseconomie, Bedrijfsrecht, Statistiek, Ondernemingswetgeving, Bedrijfsadministratie Diploma Ja

Curriculum Vitae. 1986 t/m 1987 MBA Vakkenpakket: Bedrijfseconomie, Bedrijfsrecht, Statistiek, Ondernemingswetgeving, Bedrijfsadministratie Diploma Ja Curriculum Vitae Philip Haring Philip Haring is een dynamische, representatieve interim manager met een brede ervaring in financieel en niet-financieel beheer. Een echte Teamleider met oog voor innovatie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Master Finance & Control

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Master Finance & Control Curriculum Vitae Interim Financial Controller Master Finance & Control Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter Tolen

Curriculum Vitae Peter Tolen Curriculum Vitae Peter Tolen Naam Roepnaam Geboortedatum Woonplaats Email adres Talen Opleiding Peter Tolen Peter 15 April 1971 Nieuw-Vennep Peter.Tolen@b-InIT.nl Nederlands, Engels, Duits VWO, afgerond

Nadere informatie