Algemene voorwaarden van het wegbijstandscontract

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden van het wegbijstandscontract"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden van het wegbijstandscontract

2 1 ONDERWERP VAN HET CONTRACT DEFINITIES Gedekt voertuig Datum van de panne / het ongeval Immobilisatie Tussenkomst Panne en ongeval Verzekerde prestaties Herstelling WEGBIJSTAND IN BELGIË EN IN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG Territoriaal toepassingsgebied Plaatselijke depannage Slepen Vervangvoertuig WEGBIJSTAND IN EUROPA Territoriaal toepassingsgebied Dekkingen Dekkingen voor het voertuig Dekkingen voor de niet gekwetste inzittenden Werking Aanvraag voor tussenkomst Het voertuig kan hersteld worden binnen een termijn van 5 werkdagen Het voertuig kan niet hersteld worden binnen een termijn van 5 werkdagen In geval van diefstal van het voertuig Algemene opmerkingen Oproep voor prestaties van de bijstandsverlener Telefoonkosten Financiële verplichtingen van de bijstandsverlener UITSLUITINGEN

3 5.1 Uitsluitingen van toepassing voor alle bepalingen van onderhavig contract Uitsluitingen eigen aan de wegbijstand inzake voertuigen JURIDISCH KADER Subrogatie Schuldbekentenis Verjaring Toekenning van rechterlijke bevoegdheid DUUR EN OPZEG Duur van de dekking INDEXATIE

4 1 ONDERWERP VAN HET CONTRACT Het onderhavig contract heeft tot doel de voorwaarden van tussenkomst verleend door de bijstandsverlener aan de begunstigden van voertuigen toebehorend aan de N.V. D'Ieteren genietend van de bijstandsdekking te definiëren, en dit naast de wegbijstand voorzien door de constructeur. 2 DEFINITIES 2.1 Gedekt voertuig Alle voertuigen ingeschreven in België waarvoor de dienst wegbijstand is onderschreven. De bedrijfsklare aanhangwagens en caravans worden eveneens gedekt, voor zover dat zij op het moment van de immobilisatie effectief gekoppeld zijn aan en getrokken worden door het desbetreffende voertuig en voor zover dat hun lengte niet meer dan 5,5 meter bedraagt en het totale gewicht van wat wordt gesleept niet meer dan kg bedraagt. 2.2 Datum van de panne / het ongeval De kalenderdag waarop de aanvraag voor tussenkomst werd ingediend bij de bijstandsverlener. 2.3 Immobilisatie Onder immobilisatie wordt verstaan: de gevallen waarbij een voertuig dat zich bevindt hetzij op of langs de openbare weg, hetzij bij de woonplaats/werkplaats van de bestuurder, hetzij op een andere plaats (wettelijk en fysiek) en bereikbaar is voor de interventiewagens van de bijstandsverlener, niet meer kan worden hersteld (technische immobilisatie) of niet meer wordt toegelaten in het verkeer op grond van een wettelijke bepaling (wettelijke immobilisatie). Indien het voertuig zich op het moment van de immobilisatie fysiek in het atelier van een concessiehouder- hersteller erkend door het merk bevindt, dan is er geen sprake meer van immobilisatie zoals die begrepen wordt in huidig contract. De bijstandsverlener is er contractueel niet toe gehouden om tussen te komen. 2.4 Tussenkomst Elke tussenkomst van de bijstandsverlener gevolgd door een concrete actie naar aanleiding van de melding van een panne of ongeval. 3

5 2.5 Panne en ongeval Onder panne wordt verstaan: de plotse en onverwachte onmogelijkheid waarin een voertuig zich bevindt om zijn weg verder te zetten omwille van een mechanisch, elektrisch of elektronisch defect, met inbegrip van de gevallen van bandenpech, van verwisseling van brandstof, van brandstofpanne, van het vergeten van de sleutels in de wagen, van het verlies van de sleutels en andere gevallen die geen rechtstreeks gevolg zijn van een mechanische of elektrische stoornis. Onder ongeval wordt verstaan: elke materiële schade aan het voertuig waardoor het niet meer gebruikt kan worden, evenals in geval van (poging tot) diefstal en van het teruggevonden gestolen voertuig. 2.6 Verzekerde prestaties Zijn gedekt: de gebeurtenissen die zich voordoen tijdens de periode van dekking of waarvan het feit dat geleid heeft tot het voorval, zich heeft voorgedaan tijdens deze zelfde periode. 2.7 Herstelling De definitieve of voorlopige herstelling van een voertuig: Definitieve herstelling : = elke herstelling waardoor het voertuig opnieuw kan rijden, overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake en zonder risico van verergering of latere schade. De plaatsing van een reservewiel of van een reservewiel met een kleinere afmeting wordt beschouwd als een definitieve herstelling. Voorlopige herstelling : = elke herstelling die de bestuurder toelaat om opnieuw te rijden, evenwel met de verplichting om zijn wagen naar de garage te brengen om het definitief te laten herstellen, maar met een mobiliteitsgarantie van minstens 24 uur. Dit geldt tevens wanneer het voertuig niet kan aangeboden worden in een garage omwille van het feit dat het om het weekend en/of een feestdag gaat. 3 WEGBIJSTAND IN BELGIË EN IN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG 3.1 Territoriaal toepassingsgebied Onderhavig contract en zijn waarborgen zijn geldig in België en in het Groothertogdom Luxemburg. 4

6 3.2 Plaatselijke depannage Plaatselijke depannage, 24u/24, op de openbare weg, van de woonplaats of van de werkplaats van de bestuurder, zonder kilometerbeperking. De voorvallen die het voertuig immobiliseren, worden onderverdeeld in pannes en in ongevallen. 3.3 Slepen Indien het voertuig niet ter plaatse kan worden hersteld, wordt het gesleept naar de concessiehouderhersteller, erkend door het merk van het voertuig, aangeduid door de begunstigde. Indien het gestolen voertuig wordt teruggevonden binnen de 30 dagen, wordt het gesleept naar de concessiehouder-hersteller, erkend door het merk van het voertuig, aangeduid door de begunstigde. De voorafgaande administratieve stappen dienen genomen te worden door de nemer De bijstandsverlener zal vervolgens het slepen op zich nemen middels de betaling van de werkelijke kosten. De niet gekwetste inzittenden worden teruggebracht naar de woonplaats of de verblijfplaats van de bestuurder (in de Belux), eventueel met het openbaar vervoer. 3.4 Vervangvoertuig Wanneer de bijstandsverlener er niet in slaagt om het defecte voertuig ter plaatse te herstellen en dat het voertuig dient te worden gesleept, zorgt de bijstandsverlener voor de terbeschikkingstelling van een vervangvoertuig volgens de volgende orde van prioriteiten: terbeschikkingstelling door de concessiehouder die het voertuig waar wegbijstand verleend werd, in ontvangst heeft genomen terbeschikkingstelling door de verhuurder in korte termijn, partner van de nemer terbeschikkingstelling door de bijstandsverlener (of een van zijn partners) van een vervangvoertuig van de categorie A/B(*), tijdens de duurtijd van de herstellingen met een maximum van 5 opeenvolgende kalenderdagen.. (*) categorie van de vervangwagen volgens de rangschikking van Federauto 5

7 Het vervangvoertuig wordt geleverd aan de bestuurder hetzij bij de concessiehouder-hersteller hetzij bij een station van de verhuurder in korte termijn, partner van de nemer hetzij op de plaats waar het voertuig geïmmobiliseerd is hetzij bij een station verhuur korte termijn - partner of van een werkbasis van de bijstandsverlener hetzij bij de woonplaats/werkplaats van de bestuurder (in de Belux). Wanneer de bijstandsverlener het vervangvoertuig levert, zorgt hij ervoor om het ter beschikking te stellen van de begunstigde en om het terug op te halen op de plaats afgesproken met de bestuurder (in de Belux). Geen enkele waarborg wordt geëist van de bestuurder. Op het moment van de levering tekent de bestuurder een formulier dat de specifieke gebruiksvoorwaarden verbonden aan het ter beschikking gestelde voertuig duidelijk stipuleert. De toekenning van een vervangvoertuig zal hem geweigerd worden indien: het gedekte voertuig zich fysiek op het moment van de oproep bevindt in het atelier van een concessiehouder-hersteller erkend door het merk de bestuurder geen geldig rijbewijs kan voorleggen de bestuurder niet in staat is om te rijden of indien hij zich bevindt onder de invloed van alcohol, van narcotica of van verdovende middelen (zonder de verplichting om over te gaan tot een proces-verbaal van de politie) de begunstigde zich in het verleden schuldig heeft gemaakt aan misbruik of aan duidelijke fraude met betrekking tot een vervangvoertuig van de bijstandsverlener. 4 WEGBIJSTAND IN EUROPA 4.1 Territoriaal toepassingsgebied Deze dienst is geldig voor het ganse Europese continent of van de lidlanden van de Europese Unie, met uitzondering van de eilanden en de enclaves gelegen op het Afrikaanse continent, evenals in België en het Groothertogdom van Luxemburg. 6

8 4.2 Dekkingen Dekkingen voor het voertuig Depannage en/of kosten van plaatselijk slepen naar de dichtstbijzijnde concessiehouder (erkend door het merk van het gedekte voertuig) tot een bedrag van 375 euro. Verzendingskosten van de wisselstukken. Stallingskosten in afwachting van repatriëring. Repatriëring van het voertuig, de aanhangwagen of de caravan inbegrepen (voor zover deze effectief gekoppeld was aan en getrokken werd door het voertuig dat geniet van de dienst, op het moment van de immobilisatie), indien: het voertuig niet kan worden hersteld binnen een termijn van 5 werkdagen indien deze, na de diefstal van het voertuig, binnen een termijn van 3 maanden wordt teruggevonden. De voorafgaande administratieve stappen dienen genomen te worden door de nemer. De bijstandsverlener zorgt vervolgens voor het slepen Dekkingen voor de niet gekwetste inzittenden Wegbijstand ter plaatse: HETZIJ de kosten van een overnachting (kamer + ontbijt (max. 100 euro/nacht voor de bestuurder en 50 euro/nacht per passagier, met een maximum van 4 nachten)) HETZIJ de kost van een huurwagen (drop charges inbegrepen) van categorie A/B(*) om begunstigde toe te laten o zijn plaats van bestemming te bereiken o zich ter plekke te verplaatsen (met een tussenkomst beperkt tot de limieten van de kosten van een overnachting) HETZIJ de kosten voor de voortzetting van de reis voor alle inzittenden tot de eindbestemming (*) categorie van het vervangvoertuig volgens rangschikking van Federauto - in het buitenland gelijkwaardig aan de klasse Compact (max.). 7

9 Repatriëring van personen (onbeperkt): HETZIJ per trein in 1ste klas (taxi inbegrepen) HETZIJ per vliegtuig (indien afstand > km) (taxi inbegrepen) HETZIJ met een huurwagen (drop charges inbegrepen) tot de prijs van repatriëring via het openbaar vervoer (taxi inbegrepen) 4.3 Werking Aanvraag voor tussenkomst De bijstandsverlener stuurt een technieker ter plaatse met de opdracht om het voertuig te herstellen. Indien herstelling ter plaatse niet mogelijk is, wordt het voertuig gesleept naar de dichtstbijzijnde concessiehouder van het merk van het voertuig. De kosten van dit slepen worden gedekt tot een bedrag van 375 euro. Het bedrag dat 375 euro overschrijdt, wordt aangerekend aan de nemer. Indien de dienst depannage werd aangewezen door de bijstandsverlener, worden de kosten rechtstreeks geregeld door de bijstandsverlener. Indien de dienst depannage aangewezen werd door de bestuurder of door andere diensten (bijv. in Frankrijk), dan schiet de bestuurder de kosten voor. De bijstandsverlener betaalt deze later terug. 8

10 4.3.2 Het voertuig kan hersteld worden binnen een termijn van 5 werkdagen Indien de herstelling kan worden uitgevoerd op de dag van de immobilisatie zelf, beperkt de tussenkomst van de bijstandsverlener zich tot het plaatselijk depanneren en tot het slepen. Indien de herstelling niet kan uitgevoerd worden op de dag van de immobilisatie zelf, verleent de bijstandsverlener wegbijstand aan de personen volgens de omstandigheden: (zie tabel hieronder) 9

11 4.3.3 Het voertuig kan niet hersteld worden binnen een termijn van 5 werkdagen De bijstandsverlener staat in voor de repatriëring van het voertuig en van de aanhangwagen/ caravan (voor zover deze effectief gekoppeld was aan en getrokken werd door het voertuig dat van de dienst geniet, op het moment van de immobilisatie), Wegbijstand aan de personen naargelang de omstandigheden: (zie tabel hieronder) 10

12 4.3.4 In geval van diefstal van het voertuig Indien het voertuig wordt teruggevonden binnen een termijn van 3 maanden, dan staat de bijstandsverlener in voor zijn repatriëring. De nemer neemt de voorafgaande administratieve stappen op zich. Wegbijstand aan de personen naargelang de omstandigheden: (zie tabel hieronder) 11

13 4.3.5 Algemene opmerkingen De verantwoordelijkheid van de opvolging van de herstellingen uitgevoerd in de garage en de eventuele toekenning van akkoordnummers voor herstelling komen toe aan de verhuurder. Alle aangegane kosten moeten gerechtvaardigd worden door originele facturen of onkostennota's. De keuze van het vervoermiddel komt steeds toe aan de bijstandsverlener, op basis van de uurschema's, de mogelijkheden en de plaats waar de reis werd onderbroken. Een combinatie van deze punten in functie van de omstandigheden is enkel mogelijk met het uitdrukkelijk akkoord van de bijstandsverlener. Indien de concessiehouder van het merk van het voertuig dit voertuig niet op een redelijke manier kan opvangen, dan zal de bijstandsverlener een geschreven akkoord van de verhuurder aanvragen vooraleer het voertuig over te brengen naar een andere garage. 4.4 Oproep voor prestaties van de bijstandsverlener De diensten van wegbijstand zijn beschikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7. per telefoon: De verzekerde prestaties moeten aangevraagd worden bij de bijstandsverlener op het moment zelf van de gebeurtenissen die de tussenkomst van de bijstandsverlener rechtvaardigen. De prestaties die niet aangevraagd worden op het moment van de feiten, die geweigerd werden door de verzekerde of die geleverd werden zonder het akkoord van de bijstandsverlener, geven a posteriori geen recht op een terugbetaling of een compenserende vergoeding. 4.5 Telefoonkosten De bijstandsverlener betaalt de kostenvan telefoon en fax die de begunstigde heeft aangegaan in het buitenland om de bijstandsverlener te bereiken, wanneer de oproep gevolgd werd door een gedekte bijstand. 4.6 Financiële verplichtingen van de bijstandsverlener Algemene regel De prestaties kunnen in geen enkel geval een bron van financieel profijt voor de verzekerde uitmaken. 12

14 Vervoerbiljetten Wanneer de bijstandsverlener het transport of de repatriëring van een verzekerde persoon regelt en op zich neemt, zal de bijstandsverlener hem vragen om de vervoerbiljetten waarover zij beschikte en niet heeft moeten gebruiken, aan hem over te maken. De vervoerbiljetten die de bijstandsverlener garandeert, zijn de treinbiljetten 1ste klas of vliegtuigtickets in economyclass. Enkel de bijstandsverlener beslist over het te voorziene vervoer. Wanneer de af te leggen afstand minder dan km bedraagt, dan behoudt de bijstandsverlener zich het recht voor om treinbiljetten 1ste klas af te leveren. Hotelkosten De gedekte hotelkosten zijn beperkt tot de kosten van de kamer en het ontbijt, met uitsluiting van alle andere kosten. Terugbetaling van de kosten Wanneer de bijstandsverlener de gedekte kosten terugbetaalt aan de begunstigde,zal de bijstandsverlener de originele bewijsstukken ervan opvragen bij de begunstigde. Wanneer de bijstandsverlener de begunstigde toelaat om zelf de kosten van de gedekte prestaties aan te gaan, dan zullen deze kosten aan de begunstigde worden terugbetaald binnen de limiet van deze die de bijstandsverlener zou hebben toegekend, indien de bijstandsverlener zelf de dienst zou hebben verzorgd. 5 UITSLUITINGEN 5.1 Uitsluitingen van toepassing voor alle bepalingen van onderhavig contract Het contract dekt niet: alle gevallen van fraude en/of duidelijk misbruik Het feit van een staking is geen aanleiding tot het op gang brengen van prestaties van de bijstandsverlener. De bijstandsverlener is niet verantwoordelijk voor schade,vertraging, belemmering of het niet-uitvoeren van de verzekerde wegbijstand indien deze voortkomen uit overmacht (oorlog, burgeroorlog, revolutie, opstand, staking of sommatie van de overheid, nucleaire ramp, natuurverschijnsel, elektriciteitspanne of telefoonstoring). De bijstandsverlener behoudt zich het recht voor om de verzekerde wegbijstand te weigeren of dadelijk te onderbreken in geval van fraude of duidelijk misbruik begaan door de begunstigde. 13

15 Leiden niet tot de tussenkomst van de bijstandsverlener: De ongevallen die zich hebben voorgedaan tijdens wedstrijden, wedrennen, competities, gemotoriseerde rally s (met uitzondering van toeristische rally s), wanneer de verzekerde hieraan deelneemt als mededinger of als assistent van de mededinger; De gebeurtenissen die opzettelijk veroorzaakt werden door de verzekerde; De gevolgen van alle hierboven vermelde gebeurtenissen. 5.2 Uitsluitingen eigen aan de wegbijstand inzake voertuigen De prijs van wisselstukken, noch materiaal. de tussenkomsten aangevraagd ten gevolge van incidenten die geen immobilisatie van het voertuig als gevolg hebben. de herstellingsfactuur van de garage, noch de eventuele inderhoudskosten. de kosten voortkomende uit prestaties die niet bij de bijstandsverlener werden aangevraagd (met uitzondering van overmacht) de schade, panne of ongelukken die zich voorgedaan hebben bij trainingen of deelname van het voertuig aan wedstrijden (buiten toeristische rally s). de diefstal of beschadiging van voorwerpen of accessoires die zich in of op het voertuig bevinden, zelfs in het geval van een panne of een ongeval. de voertuigen die zich al bevinden in het herstellingsatelier van een concessiehouder erkend door het merk van het voertuig, op het moment van de bijstandsaanvraag. de voertuigen geweigerd bij de technische controle sinds meer dan 30 dagen. het slepen uitgevoerd op aanvraag van de ordediensten bij overtredingen van de verkeersregels. de kosten van brandstof, tolgeld, ferry's, de maaltijden (met uitzondering van de kosten van overnachting (kamer + ontbijt) in het buitenland) personen die niet onder de verzekerden vallen en lifters kunnen niet genieten van de prestaties van de bijstandsverlener. 6 JURIDISCH KADER 6.1 Subrogatie Wanneer de bijstandsverlener tussenkomt in een geval waar een andere persoon verantwoordelijk kan worden gehouden, wordt de bijstandsverlener in de rechten en de acties van de begunstigde van de prestaties gesteld tot het bedrag van zijn uitgaven. Wat de prestaties van de bijstandsverlener betreft, de begunstigde van de prestaties verbindt zich ertoe om de bijstandsverlener te vervangen in zijn rechten en acties tegenover de verantwoordelijke. 14

16 6.2 Schuldbekentenis De kost van de diensten of de bedragen gestort aan de begunstigde waarvan de ten laste neming of de betaling niet toekomt aan de bijstandsverlener op grond van de conventie, zijn voorschotten toegekend aan de begunstigde. Deze verbindt zich ertoe deze terug te betalen aan de bijstandsverlener binnen de maand van de betaling. 6.3 Verjaring Alle acties voortkomende uit de onderhavige conventie zijn verjaard binnen een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de gebeurtenis die ertoe aanleiding heeft gegeven. 6.4 Toekenning van rechterlijke bevoegdheid Alle betwistingen die zich kunnen voordoen betreffende de uitvoering van onderhavige conventie worden gebracht voor de bevoegde rechtbanken te Brussel. 7 DUUR EN OPZEG 7.1 Duur van de dekking 1 Inwerkingtreding De dekking vangt aan op de datum van het huurcontract dat de begunstigde heeft afgesloten met de nemer of op de datum vermeld door de nemer. 2 Duur De dekking is geldig tot de afloop van het huurcontract waarvan sprake in punt 1, hierboven vermeld, of tot een andere datum opgegeven door de nemer. 3 Opzeg De bijstandsverlener behoudt zich het recht voor om onderhavig contract op te zeggen op om het even welk moment middels een vooropzeg van 30 dagen. 8 INDEXATIE Alle bedragen gepreciseerd in onderhavig contract zijn van toepassing op 01 januari 2015 en onderworpen aan de index van de consumentenprijzen (basis 1988 = 100). 15

Algemene Voorwaarden Wecare ASSISTANCE

Algemene Voorwaarden Wecare ASSISTANCE Algemene Voorwaarden Wecare ASSISTANCE OPERATIONS/ASS/CONTRACTS/EMU 01-12-16 1 Inhoud 2 DOEL VAN HET CONTRACT... 2 3 DEFINITIES... 2 3.1 GEDEKT VOERTUIG... 2 3.2 DATUM VAN DE PANNE/HET ONGEVAL... 2 3.3

Nadere informatie

Pechverhelping Algemene voorwaarden

Pechverhelping Algemene voorwaarden Pechverhelping Algemene voorwaarden DEFINITIE Het voertuig Alle voertuigen ingeschreven in België, die zijn opgenomen in de overeenkomst van Athlon Car Lease Assistance. Aanhangwagens en caravans zijn

Nadere informatie

1. Technische bijstand aan voertuigen in België en het Groothertogdom Luxemburg

1. Technische bijstand aan voertuigen in België en het Groothertogdom Luxemburg 1. Technische bijstand aan voertuigen in België en het Groothertogdom Luxemburg 1. 1 Plaatselijke pechverhelping De dienstverlening zal gebeuren, 24u/24u, hetzij langs of op de openbare weg, hetzij op

Nadere informatie

Inhoud van TRIUMPH road Assistance

Inhoud van TRIUMPH road Assistance Inhoud van TRIUMPH road Assistance 1) Bijstand aan geimmobiliseerde motorfietsen a) Plaatselijke pechverhelping, 24uur op 24, op de openbare weg, de woon- of werkplaats van de bestuurder, zonder kilometer

Nadere informatie

Infofiche J&T Autolease / Bijstand in het buitenland 1

Infofiche J&T Autolease / Bijstand in het buitenland 1 Infofiche J&T Autolease / Bijstand in het buitenland 1 Territoriale omvang 24 op 24 uur, 7 dagen op 7, geldig in alle Europese landen standaard voorzien op de groene kaart met uitzondering van België en

Nadere informatie

ASSISTANCE Algemeen. Bereikbaarheid

ASSISTANCE Algemeen. Bereikbaarheid ASSISTANCE Algemeen Teneinde uw rechten inzake dienstverlening en terugbetaling van veroorzaakte kosten te doen gelden tegenover AXUS nv bent u verplicht beroep te doen op DE BIJSTAND. Bereikbaarheid DE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van het bijstandscontract

Algemene voorwaarden van het bijstandscontract Algemene voorwaarden van het bijstandscontract Tip: Klik op de om direct naar het onderwerp te gaan. 1. Onderwerp van het contract 2. Definities 2.1. Gedekt voertuig p. 04 2.2. Begunstigden p. 04 2.3.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van het bijstandscontract

Algemene voorwaarden van het bijstandscontract Algemene voorwaarden van het bijstandscontract Tip: Klik op de om direct naar het onderwerp te gaan. 1. Onderwerp van het contract 2. Definities 2.1. Gedekt voertuig p. 04 2.2. Begunstigden p. 04 2.3.

Nadere informatie

Voorwaarden Bosch Car Service Assistance

Voorwaarden Bosch Car Service Assistance Voorwaarden Bosch Car Service Assistance Wij doen alles voor uw auto BOSCH CAR SERVICE ASSISTANCE Optie 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 Optie 5 Optie 6 Optie 7 Optie 8 voertuig < 9 jaar enkel binnenland zonder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Onderstaande prestaties worden gewaarborgd door de Koninklijke Belgische Touring Club vzw (RPR Brussel 0403.471.597), waarvan de zetel gevestigd is in België, Wetstraat 44 te 1040

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

BMW Motorrad Belux. BMW Motorrad Service Card. Echt rijplezier NOOD? Print datum: 10/2006

BMW Motorrad Belux. BMW Motorrad Service Card. Echt rijplezier NOOD? Print datum: 10/2006 BMW Motorrad Belux BMW Motorrad Service Card Echt rijplezier Print datum: 10/2006 NOOD? HULP. De BMW Motorrad Service Card, een echte troefkaart. Wegwijs in deze brochure. Wanneer gebruikt u de BMW Motorrad

Nadere informatie

Bosch Car Service Assistance Handleiding

Bosch Car Service Assistance Handleiding Bosch Car Service Assistance Handleiding Compleet, goed, betaalbaar Altijd en overal pechhulp met Assistance van Bosch Car Service - 2 - Assistance Alarmnummer Vanuit België 02-74 70 777 Vanuit het buitenland

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

NIEUW GAMMA PRODUCTEN (1/2)

NIEUW GAMMA PRODUCTEN (1/2) TBS modulariteit NIEUW GAMMA PRODUCTEN (1/2) TBS BENELUX VEHICLE u Auto, moto, Van (max. 5.5T, max. 6,5 m lengte en/of 3 m hoog) u Technische bijstand, sleping, terug-naar-huis service u Benelux + 50 km

Nadere informatie

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN De looptijd van de overeenkomst is bepaald in de bijzondere voorwaarden. Deze kan niet meer dan één jaar bedragen. Behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen

Nadere informatie

overal en altijd... 2

overal en altijd... 2 Gerust op reis 2 overal en altijd... Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, Inter Partner Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg,

Nadere informatie

Om uw mobiliteit te verzekeren, biedt Audi u een compleet garantieprogramma. Audi Vorsprung durch Technik

Om uw mobiliteit te verzekeren, biedt Audi u een compleet garantieprogramma. Audi Vorsprung durch Technik Om uw mobiliteit te verzekeren, biedt Audi u een compleet garantieprogramma. Audi Vorsprung durch Technik Audi Assistance uw gratis mobiliteitsgarantie. Mobiliteitsgarantie: 4 soorten Audi Assistance bij

Nadere informatie

Privilege Service Plus.

Privilege Service Plus. Privilege Service Plus. U staat er nooit alleen voor. Uw mobiliteitsgarantie, GRATIS verlengd Altijd klaar om uw mobiliteit te beschermen: Privilege Service en Privilege Service Plus. Instappen, starten,

Nadere informatie

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u.

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u. Peugeot Verzekering Onze verzekering, even uniek als u. Een volledige autoverzekering op maat! Niet alleen tijden veranderen, ook de autoverzekeringen. Premies worden niet langer berekend op basis van

Nadere informatie

SPECIALE VOORWAARDEN MEEÙS PECHHULP MPM 2017

SPECIALE VOORWAARDEN MEEÙS PECHHULP MPM 2017 SPECIALE VOORWAARDEN MEEÙS PECHHULP MPM 2017 U heeft recht op hulp bij pech als u voor deze verzekering heeft gekozen en deze dekking op uw polisblad staat. Deze voorwaarden vormen samen met de voorwaarden

Nadere informatie

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Insurance wil u helpen om uw wereld veiliger te maken. Als Baloise Insurance- klant hebt u alvast een streepje voor want in geval van nood

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Artikel 1. Definities: Dit contract verstaat onder: 1.1. De verzekeraar en de schadebeheerder: A.G.A. International S.A. Belgium (hierna genoemd:

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten World Gold met jaarannulering World Full Comfort Classic Auto territorialiteit wereldwijd wereldwijd Europa wereldwijd medische kosten in het buitenland onbeperkt

Nadere informatie

Ford Assistance. Algemene Voorwaarden GELDIGHEID VAN DE DIENSTVERLENING. Rechthebbende voertuigen. Rechthebbende bestuurders:

Ford Assistance. Algemene Voorwaarden GELDIGHEID VAN DE DIENSTVERLENING. Rechthebbende voertuigen. Rechthebbende bestuurders: Ford Assistance Algemene Voorwaarden Hierna vindt u de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening in het kader van Ford Assistance die Ford Motor Company (Belgium) N.V. u aanbiedt.

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Europa Pechhulp CP-PECH 3.0 CamperVerzekering.nl

Europa Pechhulp CP-PECH 3.0 CamperVerzekering.nl Europa Pechhulp CP-PECH 3.0 CamperVerzekering.nl INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 ARTIKEL 2 VERZEKERINGSDUUR 1 ARTIKEL 3 DEKKINGSGEBIED 1 ARTIKEL 4 INHOUD HULPVERLENING 1 ARTIKEL 5 OPHALEN VAN HET

Nadere informatie

Touring Belgium bijstand voertuigen

Touring Belgium bijstand voertuigen Belgium bijstand voertuigen Het hieronder vermelde tarief is een jaarpremie, taksen inbegrepen. Territorialiteit : België Begunstigden : Eigenaar van het voertuig+ bestuurder (mits toestemming) + alle

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. I. Voorwaarden voor de toekenning van de rechten. II. Bepalingen en modaliteiten van de Bijstand

Algemene voorwaarden. I. Voorwaarden voor de toekenning van de rechten. II. Bepalingen en modaliteiten van de Bijstand Algemene voorwaarden I. Voorwaarden voor de toekenning van de rechten Om gedurende de 2-jarige periode van de constructeursgarantie (conventionele garantie) recht te hebben op bijstand volstaat het om

Nadere informatie

SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice

SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice Versie 2011.1 Deze Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice van SOS Pechhulp geven - in aanvulling op, of in afwijking van de Algemene Voorwaarden - zo

Nadere informatie

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen Bijstand aan personen en voertuig Het contract KBC Autolease Gold Assistance is een uitbreiding van de dekking KBC Autolease Silver en VIP-Silver dekkingen, en bijgevolg zijn alle hiervoor omschreven voorwaarden

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Actie Auto tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Onderschrijf een contract BA Auto en ontvang

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. I. Voorwaarden voor de toekenning van de rechten. II. Bepalingen en modaliteiten van de bijstand

Algemene voorwaarden. I. Voorwaarden voor de toekenning van de rechten. II. Bepalingen en modaliteiten van de bijstand Algemene voorwaarden I. Voorwaarden voor de toekenning van de rechten Om te kunnen genieten van het recht op bijstand volstaat het dat uw SKODA volgens de voorschriften van de constructeur onderhouden

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Top Selection met Exclusieve waarborgen Top Selection Flight Selection met Exclusieve waarborgen Flight Selection Travel Selection medische kosten in het

Nadere informatie

Ongeval? Wat nu? In samenwerking met: AXA Belgium NV BTW: BE 0404.483.367 RPR: Brussel Erkenning CBFA: 0039. Tel.: (02) 678 61 11 Fax: (02) 678 93 40

Ongeval? Wat nu? In samenwerking met: AXA Belgium NV BTW: BE 0404.483.367 RPR: Brussel Erkenning CBFA: 0039. Tel.: (02) 678 61 11 Fax: (02) 678 93 40 Verantwoordelijke Uitgever: Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV Tollaan 68 B-1200 Brussel BTW: BE 0405.816.821 RPR: Brussel CBFA: 14855. Tel.: (02) 254 68 11 Fax: (02) 254 68 12 www.mercedes-benz.be

Nadere informatie

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie?

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie? DE PROBLEMATIEK VAN DE AANHANGWAGENS De eerste Europese richtlijn betreffende verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen 1 bepaalt dat alle Lidstaten de nodige maatregelen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE AUTODEELSERVICE "FIAT Likes U"

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE AUTODEELSERVICE FIAT Likes U ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE AUTODEELSERVICE "FIAT Likes U" Bij gebruikmaking van de gratis autodeelservice "FIAT Likes U" zijn de onderstaande algemene voorwaarden (hierna: de "Algemene Voorwaarden") van

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Informatie over Dekking Hulpverlening Casco. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over Dekking Hulpverlening Casco. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over Dekking Hulpverlening Casco Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Hulpverlening

Nadere informatie

Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Hulpverlening

Nadere informatie

4. Bijstand Personen - Leeftijdsgrens neen neen - Verzekerde personen verzekeringsnemer + vaste partner + ongehuwde kinderen op zelfde domicilie

4. Bijstand Personen - Leeftijdsgrens neen neen - Verzekerde personen verzekeringsnemer + vaste partner + ongehuwde kinderen op zelfde domicilie SUNASSISTANCE Technische Fiche: Jaarpolissen ANNO GOLD ANNO 1. Annulering 2.500,00-2. Niet verbleven dagen 2.500,00 - Geldig in België en buitenland vanaf 1 overnachting 3. Bagage 1. Diefstal of beschadiging

Nadere informatie

Hulp bij pech in het buitenland. Audi Mobiliteitsgarantie

Hulp bij pech in het buitenland. Audi Mobiliteitsgarantie Hulp bij pech in het buitenland Audi Mobiliteitsgarantie Audi Mobiliteitsgarantie, hulp bij pech Bij iedere nieuwe Audi hoort een gratis Mobiliteitsgarantie. Mocht u ooit stranden met uw Audi dan helpen

Nadere informatie

Wij danken u voor het vertrouwen en wensen u een goede verkoop toe.

Wij danken u voor het vertrouwen en wensen u een goede verkoop toe. AV,TOURInG Materné Verzekeringsgroep Straatsburgdok-Noordkaai 21B17 2030 Antwerpen Brussel, 30 november 2016 Beste partner. Betreft : gewijzigde tarieven voor Touring jaarpolissen Wij wensen u te informeren

Nadere informatie

Hulp bij pech in het buitenland. Audi Mobiliteitsgarantie

Hulp bij pech in het buitenland. Audi Mobiliteitsgarantie Hulp bij pech in het buitenland Audi Mobiliteitsgarantie Audi Mobiliteitsgarantie, hulp bij pech Bij iedere nieuwe Audi hoort een gratis Mobiliteitsgarantie. Mocht u ooit stranden met uw Audi dan helpen

Nadere informatie

BMW Mobile Care. BMW maakt rijden geweldig. Reglement BMW MOBILE CARE REGLEMENT.

BMW Mobile Care. BMW maakt rijden geweldig. Reglement BMW MOBILE CARE REGLEMENT. BMW Mobile Care Reglement BMW maakt rijden geweldig BMW MOBILE CARE REGLEMENT. 1. Algemene bepalingen BMW Service Card De houder van een geldige BMW Service Card, hierna de houder, en de gevolmachtigde

Nadere informatie

ONTDEK DE PEUGEOT-DIENSTEN België Bedrijfwagens Maart - Mei 2010

ONTDEK DE PEUGEOT-DIENSTEN België Bedrijfwagens Maart - Mei 2010 ONTDEK DE PEUGEOT-DIENSTEN België Bedrijfwagens Maart - Mei 2010 Peugeot school voor automobielbeheersing Peugeot Waarborg en Assistance Optiway De Peugeot-financieringen: Autofin en stretching Pro Peugeot

Nadere informatie

bij de N.V. S.B.A.l. MONDIAL ASSISTANCE, onderneming erkend onder codenummer 0947 om de tak 18 «hulpverlening» uit te oefenen.

bij de N.V. S.B.A.l. MONDIAL ASSISTANCE, onderneming erkend onder codenummer 0947 om de tak 18 «hulpverlening» uit te oefenen. titel IV VIVIUM CAR RELAX inleiding Zolang het huidige contract het omschreven rijtuig dekt voor de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid, verleent Vivium automatisch de bijstandswaarborgen die zij heeft

Nadere informatie

VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE

VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE WELKOM BIJ VOLVO CARD, WELKOM BIJ VOLVO ASSISTANCE. Is uw Volvo nog geen 3 jaar oud of laat u het jaarlijkse reguliere onderhoud aan uw Volvo door de officiële Volvo-dealer

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Voorwaardenblad 364-93 Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Nadere informatie

VOORWAARDEN DIENST LUMINUS FIETSBIJSTAND

VOORWAARDEN DIENST LUMINUS FIETSBIJSTAND VOORWAARDEN DIENST LUMINUS FIETSBIJSTAND Luminus biedt aan Klanten de dienst Luminus Fietsbijstand aan onder de voorwaarden zoals hieronder vermeld. Voor de uitvoering van deze dienst Luminus Fietsbijstand

Nadere informatie

De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie Het is niet altijd makkelijk om te beslissen welke waarborgen u nodig hebt om uw voertuig en uzelf goed te verzekeren. Deze wegwijzer kan u daarbij helpen:

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig

BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig BMW i MOBILE CARE REGLEMENT. 1. Algemene bepalingen BMW i Service Card De houder van een geldige BMW i Service Card, hierna de houder, en de gevolmachtigde gebruiker

Nadere informatie

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014 LICHTE VRACHTAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering MT 17-05 Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan.

Nadere informatie

Pechhulp+ PH+ 2.1. Inhoudsopgave. Verplichtingen van de rechthebbende(n) Overdracht van het voertuig

Pechhulp+ PH+ 2.1. Inhoudsopgave. Verplichtingen van de rechthebbende(n) Overdracht van het voertuig Pechhulp+ PH+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

bijstand voertuig Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group

bijstand voertuig Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group bijstand voertuig ALGEMENE VOORWAARDEN Meer dan verzekerd Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden én de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de

Nadere informatie

VIEF TRAVEL. Onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling)

VIEF TRAVEL. Onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling) VIEF TRAVEL Vief Travel heeft in samenwerking met Allianz Global Assistance voor u verschillende verzekeringsformules uitgewerkt. Het is mogelijk om voor uw volgende reis één van de onderstaande formules

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl Polisvoorwaarden Hulpverlening erl 1 Inhoudsopgave Bijzondere Voorwaarden Hulpverlening Algemeen deel ASV-PV-01-101 Toepassing Bijzondere Voorwaarden 4 Begripsomschrijvingen 4 Motorrijtuig 4 Hulpverlener

Nadere informatie

UW MOBILITEITSGARANTIE ALTIJD EN OVERAL. BMW MOTORRAD ROAD ASSIST 24/7.

UW MOBILITEITSGARANTIE ALTIJD EN OVERAL. BMW MOTORRAD ROAD ASSIST 24/7. BMW Motorrad Service The Ultimate Riding Machine UW MOBILITEITSGARANTIE ALTIJD EN OVERAL. BMW MOTORRAD ROAD ASSIST 24/7. ONGEVAL OF PECH? 5 JAAR (3+2) GRATIS BIJSTAND - 24/7. Met BMW Motorrad Road Assist

Nadere informatie

wat moet ik doen? Maatschappelijke zetel Stoofstraat 12-1000 Brussel - België Tel. 02 509 04 11- Fax 02 509 04 00 www.federale.be

wat moet ik doen? Maatschappelijke zetel Stoofstraat 12-1000 Brussel - België Tel. 02 509 04 11- Fax 02 509 04 00 www.federale.be Maatschappelijke zetel Stoofstraat 12-1000 Brussel - België Tel. 02 509 04 11- Fax 02 509 04 00 www.federale.be Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW.

VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW. BMW Financial Services www.bmw.be Echt rijplezier VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW. SLECHTS ÉÉN STOP VOOR UW NIEUWE BMW. Met BMW Financial Services

Nadere informatie

De dienstverlening wordt geleverd door Europ Assistance (Nederland) B.V., gevestigd Kroonpark 14 te Arnhem.

De dienstverlening wordt geleverd door Europ Assistance (Nederland) B.V., gevestigd Kroonpark 14 te Arnhem. BOSCH MOBILITY PROGRAMME ALGEMENE VOORWAARDEN De dienstverlening wordt geleverd door Europ Assistance (Nederland) B.V., gevestigd Kroonpark 14 te Arnhem. Artikel 1: BEGRIPPEN Rechthebbend voertuig Elk

Nadere informatie

BMW MOTORRAD MOBILE CARE REGLEMENT.

BMW MOTORRAD MOBILE CARE REGLEMENT. BMW Motorrad Mobile Care Reglement BMW maakt rijden geweldig BMW MOTORRAD MOBILE CARE REGLEMENT. 1. Algemene bepalingen BMW Motorrad Service Card De houder van een geldige BMW Motorrad Service Card, hierna

Nadere informatie

1 Wettelijke bepalingen

1 Wettelijke bepalingen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.3 : Vergoeding voor het gebruik van de fiets Inhoudstafel 1 Wettelijke bepalingen 1.1 Toepassingsveld 1.2 Voorstelling

Nadere informatie

REFERENCE, EXCELLENCE OF TIJDELIJKE BIJSTAND?

REFERENCE, EXCELLENCE OF TIJDELIJKE BIJSTAND? Gerust op reis Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, AXA Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg, onze medewerkers zorgen snel

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN - Fidea Lichte Vrachtwagen Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. KNMV Motorpechservice. Algemeen. KNMV Pechservice Motorfiets Nederland. Algemene voorwaarden - KNMV Motorpechservice 1

Algemene Voorwaarden. KNMV Motorpechservice. Algemeen. KNMV Pechservice Motorfiets Nederland. Algemene voorwaarden - KNMV Motorpechservice 1 Algemene Voorwaarden KNMV Motorpechservice Algemeen KNMV Pechservice Motorfiets Nederland Algemene voorwaarden - KNMV Motorpechservice 1 Algemeen 1. Wat doet u als u pech heeft? Bij pech in Nederland en

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

Actualisering van de folder betreffende garanties

Actualisering van de folder betreffende garanties N 219 - VW 20/01/2017 Actualisering van de folder betreffende garanties Om uw klanten nog beter te informeren en hen een kwaliteit service aan te bieden, hebben wij volgende leaflet aangepast: Uw mobiliteit

Nadere informatie

Praktische gids voor de bestuurder. www.vdfin.be

Praktische gids voor de bestuurder. www.vdfin.be Praktische gids voor de bestuurder www.vdfin.be 2 Beste bestuurster, beste bestuurder, We danken u voor uw vertrouwen en wensen u veel plezier achter het stuur van uw voertuig. Trouw aan ons motto your

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL TUD - technische dienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL Artikel 1: categorie Het stadsbestuur stelt materiaal ter beschikking aan

Nadere informatie

Gratis Honda Assistance

Gratis Honda Assistance NIEUW Gratis Honda Assistance Levenslang Gratis Honda Assistance voor alle Honda s ongeacht leeftijd na een onderhoudsbeurt en reparatie via de officieel erkende dealer Gratis Honda Assistance is er voor

Nadere informatie

bijlage i: zorg op reis

bijlage i: zorg op reis bijlage i: zorg op reis 60 dkv integral > algemene voorwaarden 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 VERZEKERDE PERSONEN Een natuurlijk persoon die in Spanje woonachtig is en uitkeringsgerechtigde is van de verzekering

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006, 21 december 2010, 14 december 2015 Bekendgemaakt op 28 september 2006, 23

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Vijverstraat 47/3-8400 Oostende Tel 059/51 51 51 - Fax 059/50 09 52 POLIS : Cap Protection DATUM : 01/06/2010 PAG : 10 ALGEMENE VOORWAARDEN I. DEFINITIE 1.1 Algemene bepalingen 1 De verzekeraar: die de

Nadere informatie

Repatriëring+ RP+ 2.1

Repatriëring+ RP+ 2.1 Repatriëring+ RP+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van ons contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

PEUGEOT VERZEKERING. Onze autoverzekering, even uniek als u.

PEUGEOT VERZEKERING. Onze autoverzekering, even uniek als u. PEUGEOT VERZEKERING Onze autoverzekering, even uniek als u. EEN VOLLEDIGE AUTOVERZEKERING OP MAAT! ALLES BEGINT MET EEN VOLLEDIGE BA-DEKKING Niet alleen tijden veranderen, ook de autoverzekeringen. Premies

Nadere informatie

BIJSTAND AAN PERSONEN PECHVERHELPING 1 / 7

BIJSTAND AAN PERSONEN PECHVERHELPING 1 / 7 BIJSTAND AAN PERSONEN PECHVERHELPING 1 / 7 2 / 7 PR-18.02-10.2013 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR ALLE WAARBORGEN INLEIDING De waarborgen van de Bijstand aan personen en van de Pechverhelping worden

Nadere informatie

KBC POLIS PERSONENAUTO

KBC POLIS PERSONENAUTO KBC POLIS PERSONENAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenauto. Verzekeringen

Nadere informatie

Pechhulp+ PH+ 3.1. Inhoudsopgave. Ophalen van het gerepareerde Voertuig. Verplichtingen van de rechthebbende(n) Overdracht van het voertuig

Pechhulp+ PH+ 3.1. Inhoudsopgave. Ophalen van het gerepareerde Voertuig. Verplichtingen van de rechthebbende(n) Overdracht van het voertuig Pechhulp+ PH+ 3.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Artikel 12: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.12 : Terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of een erkende

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en contract verhuur Fobbe Campers

Algemene voorwaarden en contract verhuur Fobbe Campers Algemene voorwaarden en contract verhuur Fobbe Campers Art.1: OVEREENKOMST Deze overeenkomst is bindend voor de huurders en diegenen die hem vertegenwoordigen. De huurder heeft niet het recht dit contract

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Pechhulp PB-A-Pech2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Pechhulp (PB-A-Pech2016) Pagina Pechhulp Nederland 2 1. Wie zijn de verzekerden? 2 2. Wat is verzekerd?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Motorhome Assistance

Algemene Voorwaarden Motorhome Assistance +32 2 550 05 00 Algemene Voorwaarden Motorhome Assistance 1 Verkeersongeval 2 DEFINITIES Elk contact tussen het verzekerde voertuig en een derde partij of een stilstaande of mobiele hindernis waardoor

Nadere informatie

- het begin en einde van de terbeschikkingstelling van de autocar aan de passagiers, - de punten van vertrek, aankomst en eventuele tussenstoppen;

- het begin en einde van de terbeschikkingstelling van de autocar aan de passagiers, - de punten van vertrek, aankomst en eventuele tussenstoppen; ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP OVEREENKOMSTEN VAN ONGEREGELD PERSONENVERVOER PER AUTOCAR Artikel 1 : Onderwerp en toepassingsgebied De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst

Nadere informatie

DEEL IV : ALGEMENE BIJSTAND PERSONEN EXCLUSIVE

DEEL IV : ALGEMENE BIJSTAND PERSONEN EXCLUSIVE DEEL IV : ALGEMENE BIJSTAND PERSONEN EXCLUSIVE De algemene voorwaarden van deel I zijn van toepassing, voor zover er in onderstaande bepalingen niet uitdrukkelijk van afgeweken wordt. Inleiding De waarborgen

Nadere informatie

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OCCASIUM Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Occasium kiest u voor de beste bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte

Nadere informatie

VOLVO CARD Voorwaarden volvo assistance

VOLVO CARD Voorwaarden volvo assistance VOLVO CARD Voorwaarden volvo assistance Uitgave maart 2011 WELKOM BIJ VOLVO CARD, UW PASPOORT VOOR VOLVO ASSISTANCE. Met uw Volvo Card geniet u alle privileges uit ons exclusieve Volvo Card programma.

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

Drive Belgium Drive Belgium Plus Drive Across

Drive Belgium Drive Belgium Plus Drive Across Mobility www.europ-assistance.be Drive Belgium Drive Belgium Plus Drive Across Algemene voorwaarden geldig vanaf 01.04.2015 De duur van de overeenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden en

Nadere informatie

VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE

VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE Uitgave oktober 2012 WELKOM BIJ VOLVO CARD, UW PASPOORT VOOR VOLVO ASSISTANCE. Is uw Volvo nog geen 3 jaar oud of laat u het jaarlijks reguliere reguliere onderhoud

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering Rubriek 7a Pechhulp Europa VWE

Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering Rubriek 7a Pechhulp Europa VWE Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering ec eure Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 3 Wat is verzekerd Artikel 4 Recht op pechhulpverlening en/of vergoeding van

Nadere informatie