Verbeterde toegang tot bibliotheeksystemen van buiten de campus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbeterde toegang tot bibliotheeksystemen van buiten de campus"

Transcriptie

1 Verbeterde toegang tot bibliotheeksystemen van buiten de campus Aan de veelgehoorde wens van bibliotheekgebruikers van de Radboud Universiteit om op een makkelijke manier vanaf plekken buiten de campus toegang te krijgen tot zoeksystemen en fulltext tijdschriften van de Universiteitsbibliotheek wordt nu tegemoet gekomen. De UB heeft een proxy server ingericht waarmee deze toegang geregeld wordt. Inloggen op een proxy server Als u van buiten de campus verbinding legt en geen gebruik maakt van een Virtual Private Network (VPN) voorziening of een van de al langer bestaande toegangsmogelijkheden voor Internet van de RU of dan kunt u de zoeksystemen en fulltext tijdschriften van de Universiteitsbibliotheek toch bereiken. Dit wordt geregeld door de nieuwe proxy server van de UB. U hoeft geen aanvullende software te installeren op de pc of instellingen te wijzigen. Als u via een pagina van de website van de UB ( naar een zoeksysteem of fulltext tijdschrift gaat, krijgt u in dat geval een inlogmogelijkheid. Voor het inloggen gebruiken studenten hun studentnummer en kiss-wachtwoord, medewerkers hun personeelsnummer en officiële RU-wachtwoord (dat o.a. gebruikt wordt voor Webmail). U wordt dan naar uw bestemming geleid via de proxy server die de toegang mogelijk maakt. U hoeft slechts één maal per browsersessie in te loggen; het wachtwoord blijft zolang in de cache bewaard. Deze toegang is mogelijk vanaf iedere computer ter wereld. VPN Als u al gebruik maakt van een van de VPN voorzieningen van de RU of daarvan gebruik wilt gaan maken, zult u de Proxy server niet gebruiken. U heeft dan directe toegang tot de zoeksystemen, alsof u werkt vanaf de campus. VPN voorzieningen worden aangeboden door het Universitair Centrum Informatievoorziening (UCI), de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en het UMC St Radboud. Nadere informatie Op de website van de Universiteitsbibliotheek ( treft u onder "diensten" - "verbinding vanaf werkplek of thuis" nadere informatie aan over toegangsmogelijkheden tot bibliotheeksystemen. 18

2 Google Scholar Google heeft eind 2004 een bèta versie van Google Scholar geïntroduceerd en deze heeft sindsdien zijn weg naar de gebruiker gevonden. Sinds kort is Google Scholar te vinden via het overzicht van zoeksystemen op de website van de Universiteitsbibliotheek ( en zijn de beschikbaarheidgegevens van de Radboud Universiteit in het zoekresultaat zichtbaar. Een goed moment om eens te kijken wat dit systeem inhoudt en wat het te bieden heeft. Wat is Google Scholar? Google Scholar is een database met alleen wetenschappelijke informatie en heeft als uiteindelijk doel het presenteren van alle wetenschappelijke publicaties op alle vakgebieden en het liefst fulltext. Het zwaartepunt ligt nu nog bij de biomedische- en exacte wetenschappen maar andere disciplines raken steeds beter vertegenwoordigd. Binnen het IP-domein van de Radboud Universiteit worden deze automatisch zichtbaar en wordt in het zoekresultaat via de link "Radboud Fulltext" de toegang tot het artikel mogelijk. Google Scholar beschikt vooralsnog niet over een bronnenlijst maar uit tests is gebleken dat men hoofdzakelijk hosts van uitgevers en bibliografische databases indexeert. Een belangrijke uitgever, Elsevier, levert geen content maar via treffers uit Pubmed is een groot deel van de Elsevier tijdschriften te bereiken. Ook OCLC Worldcat en DARE worden bij de indexering betrokken. Uit een vergelijkende test bij een aantal grote artikelendatabases bleek dat Google Scholar gemiddeld erg veel resultaten geeft. Hierbij moet er op gewezen worden dat bij Google Scholar vaak sprake is van dubbeltelling omdat men dezelfde records uit meerdere bronnen (b.v. Pubmed, Wiley en Blackwell) indexeert. Zoeken De advanced scholar search biedt een goede mogelijkheid om te zoeken. Er kan onder andere gezocht worden op auteur, keywords, publicatiegegevens, publicatiedatum of een combinatie hiervan om een verfijnder zoekresultaat te krijgen. Er kan ook op onderwerp via subject areas worden gezocht maar deze functie is nog niet optimaal. Het is niet mogelijk om te trunkeren: afbreken van een woord waarbij een deel wordt vervangen door een teken waarmee gezocht kan worden, zoals bijvoorbeeld fish* voor zoeken naar woorden die beginnen met fish. Zoekresultaat Veel van de gevonden artikelen zijn fulltext beschikbaar. Als dit (nog) niet het geval is wordt dit aangegeven door de aanduiding [citation] vóór het zoekresultaat. Vanuit het zoekresultaat kunnen de citaties worden bekeken en kan een web search gedaan worden in de standaard Google. Daarnaast kunnen alle gevonden versies van het artikel worden bekeken. Bij gevonden boektitels wordt via de titel doorgelinkt naar Google Book Search (voorheen Google Print). Ook is het mogelijk om vanuit het zoekresultaat een library search te figuur 1: de advanced scholar search met alle zoekmogelijkheden. Met Find Articles lijkt het of alleen artikelen kunnen worden gezocht: boeken zoeken is echter ook mogelijk. doen. Hiermee kan worden gekeken naar beschikbaarheid van het betreffende boek in hoofdzakelijk Amerikaanse en Britse bibliotheken. Ranking Bij Google Scholar is de citatiescore van de gevonden publicaties van belang. Deze wordt aangegeven door 'cited by' onderaan het zoekresultaat, waarbij het meest geciteerde artikel bovenaan staat als men met één zoekterm zoekt. Worden meerdere zoektermen gebruikt (wat vaak het geval zal zijn) kan dat invloed hebben op de citatievolgorde. Radboud Universiteit en Google Scholar Sinds kort is de toegang tot de fulltext tijdschriften van de Universiteitsbibliotheek zichtbaar in de zoekresultaten van Google Scholar. Binnen het IP-domein van de Radboud Universiteit worden deze automatisch zichtbaar en wordt in het zoekresultaat via Radboud Fulltext de toegang tot het artikel mogelijk. Buiten het IP-domein kan de Radboud Universiteit worden ingesteld in de Scholar Preferences, maar heeft men geen toegang tot de fulltext tijdschriften waarvoor een licentie is afgesloten. Is het gevonden artikel niet fulltext toegankelijk dan verschijnt onderaan het zoekresultaat de link "Radboud SFX" waarmee gezocht kan worden naar beschikbaarheid in print in de catalogus van de Radboud Universiteit of PiCarta. Via PiCarta kan dan desgewenst een aanvraag ingediend worden. 19

3 Figuur 2: Een zoekresultaat uit Google Scholar met de link "Radboud Fulltext" en verschillende andere doorlink mogelijkheden Conclusie Wetenschappelijke informatie zoeken in deze bèta versie van Google Scholar kan een begin zijn om een onderwerp te verkennen. Tevens is het een goede hulp bij het opsporen van bronnen voor verder onderzoek. Om Google Scholar te kunnen gebruiken als een zoeksysteem voor wetenschappelijk onderzoek of het schrijven van een wetenschappelijk artikel moet nog een aantal verbeteringen worden aangebracht. Hierbij valt te denken aan het publiceren van een lijst van bronnen waaruit Google Scholar de informatie haalt, het traceren van duplicaten van records, snellere en continue indexering van tijdschriftartikelen (PubMed en Web of Science zijn actueler). Google moet duidelijkheid geven over zijn werkwijze om het systeem beter te kunnen beoordelen en te kunnen gebruiken. Voor dit moment is Google Scholar een gebruiksvriendelijke zoekmachine die een goede aanvulling biedt op de bestaande zoeksystemen. Zeker voor studenten is de interface zeer herkenbaar wat het gebruik door hen positief zal beïnvloeden. Google heeft bij de introductie van Scholar aangekondigd dat de versie twee jaar in ontwikkeling zal blijven. Dan zal moeten blijken of, en in hoeverre, Google zijn doelstelling heeft gehaald. Voor vragen over Google Scholar kunt u terecht bij de vestigingen van de Universiteitsbibliotheek (voor gegevens over bereikbaarheid zie de website van de Universiteitsbibliotheek onder "Vragen" - "Informatie-balies"). Endnote versie 9 Het programma Endnote dient voor het beheer van literatuurreferenties. Het kan geïntegreerd met uw tekstverwerker gebruikt worden voor het invoeren van referenties in manuscripten en het laten opmaken van deze referenties volgens bibliografische stijlen zoals MLA, Chicago, Vancouver of APA. Van Endnote is versie 9 beschikbaar gekomen voor Windows en MacIntosh. Versies van Endnote Als u versie 8 van Endnote gebruikt, is overgaan naar versie 9 sterk aan te raden. Gebruikt u versie 7 of lager, dan moet u er rekening mee houden dat zaken (libraries, filters, connection files, output styles) aangemaakt in versie 9, niet bruikbaar zijn in versies 7 en lager. Omgekeerd zijn zaken aangemaakt in versie 7 of lager wel bruikbaar in versie 9. Belangrijkste voordelen van versie 9: er is geen maximum grootte meer voor een library (een Endnote bestand) en u kunt gebruik maken van Unicode characters voor speciale tekens. Waar kunt u Endnote 9 verkrijgen? Voor Endnote is er een licentie voor medewerkers van de Radboud Universiteit. Deze is beperkt tot werkplekken op deze universiteit. De CD met Endnote 9 is verkrijgbaar bij het Universitair Centrum Informatievoorziening tegen een vergoeding van 10,-. Nadere informatie Meer informatie over Endnote treft u aan op de website van de Universiteitsbibliotheek ( Onder "diensten" is een aparte rubriek over Endnote opgenomen. Daar vindt u ook aan de situatie van de RU aangepaste filters en connection files waarmee u de overname van gegevens uit bibliografische bestanden in een eigen database kunt regelen. Nadere informatie over het gebruik van Endnote kunt u vragen aan H. Knippenberg (Centrale Bibliotheek; tel ; Op aanvraag wordt ook instructie gegeven aan groepen. 20

4 Verhoging IBL-tarieven Boeken en tijdschriftartikelen die niet in de bibliotheken van de Radboud Universiteit Nijmegen aanwezig zijn, kunnen worden aangevraagd via het InterBibliothecair Leenverkeer (IBL). Daar zijn kosten aan verbonden. Gedurende enkele jaren heeft de Universiteitsbibliotheek de tarieven voor de medewerkers en studenten van de Radboud Universiteit laag gehouden door eigen middelen in te zetten. Vanaf 1 januari 2006 worden ook op de Radboud Universiteit de landelijke tarieven gehanteerd. Voor studenten is er een speciaal, gereduceerd tarief. Landelijke tarieven nu ook toegepast in de Radboud Universiteit Ongeveer anderhalf jaar geleden zijn de landelijke IBLtarieven verhoogd. Voor het aanvragen van een boek of een kopie van een artikel werd vanaf toen niet langer 3,20, maar 6,00 in rekening gebracht. De directie van de Universiteitsbibliotheek heeft toen besloten deze prijsverhoging niet door te berekenen aan de studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit. Het prijsverschil is in 2004 en 2005 door de bibliotheek betaald uit eigen middelen. Dit is echter niet langer haalbaar. Vanaf 1 januari 2006 wordt het volledige bedrag doorberekend aan RU-medewerkers die bij een andere bibliotheek boeken, kopieën of elektronische bestanden opvragen. De UB Nijmegen sluit daarmee dus aan bij de andere wetenschappelijke bibliotheken in Nederland (de UKB-bibliotheken). Tevens is besloten om de tariefstructuur aanzienlijk te vereenvoudigen. Zo wordt er wat kosten betreft niet langer onderscheid gemaakt tussen elektronische of papieren leverantie. Dat onderscheid kunt u echter nog wel maken bij de aanvraag. Elektronische leverantie is vaak sneller. Voor studenten van de Radboud Universiteit zijn er speciale, gereduceerde tarieven. Een overzicht van de IBL-tarieven per 1 januari 2006 Externe documentlevering (vanuit een Nederlandse bibliotheek): Kopieën: 0,60 per kopie, met een minimum van 6,00 (1-10 kopieën) Boeken: 6,00 Spoedleveranties = aangegeven bedragen x 2 Voor studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen gelden de volgende tarieven: Kopieën: 0,30 per kopie, met een minimum van 3,00 (1-10 kopieën) Boeken: 3,00 Spoedleveranties = aangegeven bedragen x 2 Buitenlandse documentlevering: Kopieën: 1,20 per kopie, met een minimum van 12,00 (1-10 kopieën) Boeken: 12,00 NB - Indien de werkelijke kosten hoger liggen, worden die doorberekend. Voor medewerkers van de Radboud Universiteit die beschikken over een intern werkadres is er de mogelijkheid van het intern aanvragen van publicaties: in PiCarta of NCC kunt u een aanvraag indienen voor een publicatie die in een bibliotheek van de Radboud Universiteit aanwezig is. Als deze geleverd kan worden, krijgt u tegen onderstaand tarief boek of kopie op het werkadres aangeleverd. Interne documentlevering: Kopieën: 0,30 per kopie, met een minimum van 3,00 (1-10 kopieën) Boeken: 3,00 21

5 Boeken en kopieën van tijdschriftartikelen op de werkplek laten bezorgen Voor medewerkers van de Radboud Universiteit die tot nog toe persoonlijk naar een bibliotheek van de RU moesten gaan om daar publicaties te lenen of te fotokopiëren is er nu een alternatief: zij kunnen boeken en kopieën van tijdschriftartikelen vanuit bibliotheken van de Radboud Universiteit op de werkplek geleverd krijgen. Voor deze dienstverlening wordt een klein bedrag in rekening gebracht. Interne levering van tijdschriftartikelen Medewerkers van de Radboud Universiteit kunnen kopieën van tijdschriftartikelen die aanwezig zijn in bibliotheken van de Radboud Universiteit, aanvragen in PiCarta of Online Contents (via de knop "Fotokopie"). Deze worden op de werkplek geleverd. Als u bij de aanvraag kiest voor levering via , kan vanuit enkele bibliotheken van de Radboud Universiteit een scan geleverd worden. In dat geval ontvangt u een met een link naar het gescande artikel. De kosten voor interne levering bedragen 0,30 per gekopieerde of gescande pagina, met een minimum van 3,00 (1-10 kopieën of scans). Deze worden afgeschreven van uw IBL-account. Mocht het artikel toch niet beschikbaar zijn in een bibliotheek van de Radboud Universiteit, dan wordt uw aanvraag doorgeplaatst naar een andere bibliotheek in Nederland. In dat geval betaalt u het landelijke tarief: 0,60 per gekopieerde of gescande pagina, met een minimum van 6,00 (1-10 kopieën of scans). Om een eventuele doorplaatsing naar een landelijke bibliotheek te voorkomen, kunt u alleen de bibliotheek van de Radboud Universiteit in de lijst van kandidaat-leveranciers aanvinken. Interne levering van boeken Medewerkers van de Radboud Universiteit kunnen boeken die aanwezig zijn in bibliotheken van de Radboud Universiteit, aanvragen in de Nederlandse Centrale Catalogus of PiCarta (via de knop "aanvragen"). Deze worden op de werkplek geleverd. De kosten hiervoor bedragen 3,00 per band. Deze worden afgeschreven van uw IBL-account. Mocht het boek niet beschikbaar zijn, dan wordt uw aanvraag doorgeplaatst naar een andere bibliotheek in Nederland. In dat geval betaalt u het landelijke tarief ( 6,00). Om een eventuele doorplaatsing naar een landelijke bibliotheek te voorkomen, kunt u alleen de bibliotheek van de Radboud Universiteit in de lijst van kandidaat-leveranciers aanvinken. Relatie met Interbibliothecair Leenverkeer De aanvraagprocedure voor interne levering van boeken en tijdschriftartikelen is hetzelfde als die voor interbibliothecaire aanvragen (IBL) aan bibliotheken van andere universiteiten in Nederland. De dienstverlening voor de interne levering geldt alleen voor medewerkers van de Radboud Universiteit met een intern werkadres. 22

6 Nieuws over zoeksystemen en fulltext tijdschriften Zoeksystemen treft u aan in de rubriek "Zoeksystemen" in de website van de bibliotheken van de Radboud Universiteit Nijmegen ( fulltext tijdschriften in de rubriek "Volledige teksten". Raadpleging is voorbehouden aan studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit tenzij anders aangegeven. Binnen het RU-domein (campus, VPN, krijgen zij direct toegang. Buiten dit domein kan men inloggen: studenten met studentnummer en kiss-wachtwoord, medewerkers met personeelsnummer en officiële RU-wachtwoord (dat o.a. gebruikt wordt voor Webmail). Nieuwe zoeksystemen Apparaat Nederlandse Geschiedenis (ANG) Een wegwijzer naar standaardwerken en naslagwerken over de geschiedenis van Nederland. Vrij toegankelijk. Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) In de Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) wordt verwezen naar publicaties over de Nederlandse geschiedenis vanaf de prehistorie tot nu toe. De basis wordt gevormd door de inhoud van het Repertorium Geschiedenis Nederland. Deze is aangevuld met verwijzingen naar publicaties over de Nederlandse geschiedenis uit de Short Title Catalogue Netherlands (STCN), Bibliopolis, Historie in Titels en het Apparaat Nederlandse Geschiedenis. Vrij toegankelijk. Allgemeines Künstlerlexikon - Internationale Künstlerdatenbank (AKL-IKD) Bevat informatie over beeldende kunstenaars uit heel de wereld en van alle tijden. Biografische en bibliografische gegevens zijn opgenomen alsmede gegevens over gemaakte werken. Zoeksystemen Francis en Pascal niet langer beschikbaar De abonnementen op de zoeksystemen Francis en Pascal zijn beëindigd. De bestanden zijn uit het overzicht van zoeksystemen verwijderd. Uitbreiding krantenaanbod van LexisNexis Het aanbod kranten bij LexisNexis is uitgebreid. Er zijn nu ook buitenlandse kranten beschikbaar en er zijn meer Nederlandse kranten beschikbaar dan voorheen. LexisNexis / Landelijke Dagbladen heet nu LexisNexis / Nederlands Nieuws. Daarnaast is er LexisNexis / International News. Zie voor meer informatie "kranten" onder de rubriek "volledige teksten" in de website van de UBN. Figuur 1: het openingsscherm van de Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) Bibliographie de Civilisation Médiévale Hierin wordt verwezen naar boeken over de middeleeuwen. Ook zijn verwijzingen naar boekrecensies opgenomen. International Directory of Medievalists Internationaal adresboek van mediëvisten. Bibliographie Linguistique / Linguistic Bibliography Online Bevat verwijzingen naar wetenschappelijke publicaties op alle gebieden van de linguïstiek. Alle verwijzingen uit de gedrukte versie van dit zoeksysteem uit de periode zijn opgenomen en steeds meer recente verwijzingen worden toegevoegd. Vrij toegankelijk. Figuur 2: het krantenaanbod in LexisNexis / International News Fulltext tijdschriften Het pakket met fulltext tijdschriften op het gebied van de humaniora en sociale wetenschappen PCI is veranderd van naam. Het heet nu Periodicals Archive Online. Met dit archief hangt samen het zoeksysteem Periodicals Index Online, waarin verwijzingen naar tijdschriftartikelen op het gebied van de humaniora en sociale wetenschappen zijn opgenomen. Coverage begint bij volume 1 van de tijdschriften. Periodicals Index Online is opgenomen in het overzicht van zoeksystemen op de website van de UBN. 23

Er kan meer met het vernieuwde Web of Science

Er kan meer met het vernieuwde Web of Science Er kan meer met het vernieuwde Web of Science Figuur 1: het beginscherm waarin Web of Science en Current Contents worden aangeboden Het Web of Science, waarin de Science Citation Index, de Social Sciences

Nadere informatie

Korte Handleiding bij het gebruik van de Digitale Bibliotheek

Korte Handleiding bij het gebruik van de Digitale Bibliotheek Korte Handleiding bij het gebruik van de Digitale Bibliotheek http://digitallibrary.leidenuniv.nl Wat zit er in de Digitale Bibliotheek? 1. Databases, hier gebruikt als verzamelnaam voor allerlei soorten

Nadere informatie

Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities

Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities I. Beschrijving van de databanken Het Web of Science

Nadere informatie

Introductie Reference Manager 12

Introductie Reference Manager 12 Introductie Reference Manager 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Wat is Reference Manager 12... 2 Werken via Athena... 3 Opbouw en gebruik van je Reference Manager Databank... 4 1. overlopen scherm...

Nadere informatie

De Digitale Bibliotheek. Toegang tot databases en e-journals digitallibrary.leidenuniv.nl

De Digitale Bibliotheek. Toegang tot databases en e-journals digitallibrary.leidenuniv.nl De Digitale Bibliotheek Toegang tot databases en e-journals Wat is de Digitale Bibliotheek? De Digitale Bibliotheek is de toegangspoort van de Universiteitsbibliotheken Leiden tot een groot aanbod aan:

Nadere informatie

Informatievaardigheden Introductie EndNote

Informatievaardigheden Introductie EndNote Informatievaardigheden Introductie EndNote TU Delft Library Delft University of Technology Challenge the future TU Delft Library HowInformatievaardigheden to find and use scientific / EndNote information

Nadere informatie

Handleiding full text artikelen downloaden

Handleiding full text artikelen downloaden Handleiding full text artikelen downloaden Stap 1: Full text icoon in Pubmed... 2 Stap 2: HANQuest... 3 Stap 3 Google en Google Scholar.... 4 Stap 4: Lijst digitale tijdschriftabonnementen van de HAN Studiecentra...

Nadere informatie

Wanneer je al in Limo aan het werken bent, kan je scopus intypen in de zoekbalk en Databases / E-journals aanduiden.

Wanneer je al in Limo aan het werken bent, kan je scopus intypen in de zoekbalk en Databases / E-journals aanduiden. SCOPUS 1. Beschrijving Scopus is een onderzoeksdatabank van Elsevier met abstracts van artikelen en boekhoofdstukken op alle vakgebieden. Het bevat tevens de verwijzingen uit en citaties van die artikelen

Nadere informatie

Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation IndexConference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities

Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation IndexConference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation IndexConference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities Kris Scheys september

Nadere informatie

Web of Science: Social Sciences Citation Index en Aarts & Humanities Citation Index

Web of Science: Social Sciences Citation Index en Aarts & Humanities Citation Index Web of Science: Social Sciences Citation Index en Aarts & Humanities Citation Index I. Beschrijving van de databanken Het Web of Science behoort tot het ISI Web of Knowledge. De belangrijkste databanken

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities Kris Scheys oktober

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities, Book Citation

Nadere informatie

1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel

1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel 1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel 1. Toegang tot LIMO Om optimaal gebruik te kunnen maken van het zoekpotentieel van Limo moet je ervoor zorgen dat je verbonden

Nadere informatie

Inhoud van deze handleiding

Inhoud van deze handleiding Inhoud van deze handleiding Wat is Limo Werken in Limo Om optimaal te werken: meld je aan in LIMO, Thuiswerken = gebruik de EZProxy Zoeken in Limo Zoeken: algemeen Zoektips Zoeken: simple and advanced

Nadere informatie

Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index. Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities

Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index. Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities I. Beschrijving van de databanken Het Web of Science

Nadere informatie

boeken uit de periode volledig digitaal toegankelijk

boeken uit de periode volledig digitaal toegankelijk 250.000 boeken uit de periode 1473-1800 volledig digitaal toegankelijk EEBO en ECCO Dankzij de gezamenlijke onderhandelingen van Nederlandse universiteitsbibliotheken met twee uitgevers heeft de UB Nijmegen

Nadere informatie

Introductie Endnote X6

Introductie Endnote X6 Introductie Endnote X6 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Wat is Endnote X6?... 2 2. Werken via Athena... 3 Deel 1: Opbouw en gebruik van je Endnote X6 library... 4 1. Overlopen scherm... 4 2. Creëren library...

Nadere informatie

Opening van de Internetzone

Opening van de Internetzone Opening van de Internetzone Foto: Rob Gras, Mediagroep V.l.n.r.: Anja Smit (UB), Pepijn Oomen (Studentenraad) en Jan Peters (CvB) Op woensdag 20 februari vond de officiële opening plaats van de Internetzone

Nadere informatie

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2 Online Inhoud Over Endnote Online... 3 Aanmelden... 3 Voordat je begint!... 4 Tussenvoegsels in namen... 4 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 5 Handmatig invoeren van referenties...

Nadere informatie

Scopus Zoeken in Scopus

Scopus Zoeken in Scopus BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Handleidingen Scopus Zoeken in Scopus Veerle Tuerlinckx september 2015 Inhoud Beschrijving... 5 1 Start (via Limo)... 6 2 Zoeken in SCOPUS... 6 2.1 Wat zijn citatie-indexen?...

Nadere informatie

Site KUN-bibliotheken vernieuwd

Site KUN-bibliotheken vernieuwd Site KUN-bibliotheken vernieuwd Voor een bibliotheek is het aanbieden van informatie core business. Deze aanbieding verloopt tegenwoordig vooral via het World Wide Web. Vandaar dat er door de bibliotheken

Nadere informatie

Handout bij de cursus RefWorks

Handout bij de cursus RefWorks Universiteitsbibliotheek Handout bij de cursus RefWorks 1. Beginnen met RefWorks - een account openen en aanpassen, inloggen 2. Referenties exporteren naar RefWorks - vanuit CatalogusPlus, catalogus, databases

Nadere informatie

Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek

Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek Auteur: Brenda Lems Datum: januari 2017 Inleiding EndNote is bibliografische software die je kunt gebruiken voor het opbouwen, beheren en

Nadere informatie

Nieuwe fulltext tijdschriften

Nieuwe fulltext tijdschriften Nieuwe fulltext tijdschriften Het aantal fullext tijdschriften dat raadpleegbaar is voor medewerkers en studenten van de KUN, is weer uitgebreid: o.a. met PsycARTICLES (psychologie), de collectie Arts

Nadere informatie

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Website faculteitsbibliotheek Zoekmachine LIMO: boeken, artikels, eindwerken, tijdschrifttitels, kranten 2 bib.kuleuven.be/sbib Zoeken: de start

Nadere informatie

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 1 Welke soorten informatiebronnen zijn er? Gebaseerd op de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 1 In deze module maak je kennis

Nadere informatie

PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents en Speciale bestanden. Nieuw in versie 6.0

PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents en Speciale bestanden. Nieuw in versie 6.0 PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents en Speciale bestanden Nieuw in versie 6.0 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 PICARTA 4 2.1 Standaard zoekscherm: filteren op tijdschriften 4 2.2 Standaard zoekscherm:

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek Centrale Bibliotheek

Gebruikersonderzoek Centrale Bibliotheek Bezoekers geven de Centrale Bibliotheek een 7,7 Gebruikersonderzoek Centrale Bibliotheek Foto: Dennis Sies In mei/juni 2006 is onder de bezoekers van de Centrale Bibliotheek een onderzoek gehouden over

Nadere informatie

Op zoek naar wetenschappelijke literatuur?

Op zoek naar wetenschappelijke literatuur? Op zoek naar wetenschappelijke literatuur? VERONIQUE DESPODT INFORMATIEMEDEWERKER KCGG VERONIQUE.DESPODT@UGENT.BE BLITS INFORMATIESESSIE VOOR STUDENTEN 29/11/2016 Blits? Initiatief: Kenniscentrum voor

Nadere informatie

Nationale Proefschriftensite gelanceerd

Nationale Proefschriftensite gelanceerd Volledige tekst Nederlandse proefschriften openbaar via Internet Nationale Proefschriftensite gelanceerd In Nederland verschijnen per jaar zo n 2.500 proefschriften; ongeveer 5% van de jaarlijkse wetenschappelijke

Nadere informatie

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie Masters Communicatiewetenschappen

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie Masters Communicatiewetenschappen Bibliotheek Sociale Wetenschappen 2017 Introductie Masters Communicatiewetenschappen Website SBIB: bib.kuleuven.be/sbib Wat is LIMO: limo.libis.be/kuleuven Opgelet! Gebruik ook wetenschappelijke databanken

Nadere informatie

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Antropologie

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Antropologie Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Antropologie Website faculteitsbibliotheek Zoekmachine LIMO: boeken, artikels, eindwerken, tijdschrifttitels, kranten Specifieke databanken:

Nadere informatie

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Communicatiewetenschappen

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Communicatiewetenschappen Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Communicatiewetenschappen Website faculteitsbibliotheek Zoekmachine LIMO: boeken, artikels, eindwerken, tijdschrifttitels, kranten Specifieke

Nadere informatie

Handleiding EndNote Web

Handleiding EndNote Web Handleiding EndNote Web Versie september 2012. : instructiefilmpje http://screencast.com/t/rjakmsncd7gy Wat je met EndNote Web kan EndNote Web is een bibliografische software. Je kan ermee referenties

Nadere informatie

Zoeken naar medische literatuur Marianne van der Heijden Bureau Andromeda 19 januari 2006

Zoeken naar medische literatuur Marianne van der Heijden Bureau Andromeda 19 januari 2006 Zoeken naar medische literatuur Marianne van der Heijden Bureau Andromeda 19 januari 2006 http:// www.bureau-andromeda.nl Zoeken naar Known item exact antwoord te geven b.v. adres, exacte naam van een

Nadere informatie

Wat is een theoretisch kader?

Wat is een theoretisch kader? AOS docentonderzoek bijeenkomst 3 Theoretisch kader & bibliotheekinstructie Rian Aarts & Kitty Leuverink Wat is een theoretisch kader? (Verdiepende probleemanalyse) Een theoretisch kader is een overzicht

Nadere informatie

Lustrumdag Managementwetenschappen 10 oktober 2009. Informatie Bibliotheekvoorziening OUNL. Nu en per februari 2010

Lustrumdag Managementwetenschappen 10 oktober 2009. Informatie Bibliotheekvoorziening OUNL. Nu en per februari 2010 Lustrumdag Managementwetenschappen 10 oktober 2009 Informatie Bibliotheekvoorziening OUNL Nu en per februari 2010 cwi.nl Bibliotheekvoorziening voor OUNL studenten (nu) De bibliotheekvoorziening voor OUNL

Nadere informatie

Inhoud. EndnoteWeb januari 2015 Page 2

Inhoud. EndnoteWeb januari 2015 Page 2 EndNote Web X6 Inhoud Over Endnote Web... 3 Aanmelden... 3 Samenwerking met Word (Cite while you write)... 5 Voordat je begint met invoeren... 7 Tussenvoegsels in namen... 7 Handmatig invoeren van referenties...

Nadere informatie

Inhoud. Mediacentrum Hogeschool Windesheim Handleiding Endnote Online juli

Inhoud. Mediacentrum Hogeschool Windesheim Handleiding Endnote Online juli ONLINE Inhoud Wat is Endnote Online?... 3 Voordat je begint nog even dit!... 3 Aanmelden... 4 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 5 Handmatig invoeren van referenties... 7

Nadere informatie

Handleiding electronische toegang Universiteitsbibliotheek

Handleiding electronische toegang Universiteitsbibliotheek Handleiding electronische toegang Universiteitsbibliotheek Versie: 4 Datum: 2 April 2014 Auteur: P. Kuper, Directie Informatie, Radboudumc 1 Inleiding Door de RU en het Radboudumc, is, via een beveiligde

Nadere informatie

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Antropologie

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Antropologie Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Antropologie Website faculteitsbibliotheek Zoekmachine LIMO: boeken, artikels, eindwerken, tijdschrifttitels, kranten Specifieke databanken:

Nadere informatie

Openingstijden: Maandag t/m donderdag: 09.00 21.30 uur*

Openingstijden: Maandag t/m donderdag: 09.00 21.30 uur* Algemene Informatie De Bibliotheek Rechten maakt deel uit van de Universiteitsbibliotheek. De bibliotheek biedt de gebruikers: - een gedegen en actuele collectie publicaties, die gericht is op ondersteuning

Nadere informatie

Introductie Endnote X3

Introductie Endnote X3 Introductie Endnote X3 Inhoud Wat is Endnote X3... 2 Werken via Athena... 3 Opbouw en gebruik van je Endnote X3library... 4 1. Overlopen scherm... 4 2. Creëren library... 5 3. Invoeren van gegevens...

Nadere informatie

1/16/2017. Wat is een theoretisch kader? Opdracht. Het forum. AOS docentonderzoek bijeenkomst 3 Theoretisch kader & bibliotheekinstructie

1/16/2017. Wat is een theoretisch kader? Opdracht. Het forum. AOS docentonderzoek bijeenkomst 3 Theoretisch kader & bibliotheekinstructie Het forum AOS docentonderzoek bijeenkomst 3 Theoretisch kader & bibliotheekinstructie Rian Aarts & Kitty Leuverink Wat is een theoretisch kader? (Verdiepende probleemanalyse) Een theoretisch kader is een

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK DEN HAAG (KB) (VERSIE: NOV. 2013)

LIDMAATSCHAP KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK DEN HAAG (KB) (VERSIE: NOV. 2013) LIDMAATSCHAP KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK DEN HAAG (KB) (VERSIE: NOV. 2013) 1.1 INLEIDING De ETA wil naast Evangelisch ook graag Theologisch en Academisch zijn. Dit betekent dat we studenten stimuleren tot

Nadere informatie

ONDERZOEK EN PUBLICEREN

ONDERZOEK EN PUBLICEREN ONDERZOEK EN PUBLICEREN Stappenplan Bronnen / databanken Refworks Gastvrijheidsovereenkomsten Auteursrecht Open access HBO Kennisbank, lectoren.nl, Narcis Stappen onderzoeksvaardigheden 1. onderzoeksvraag

Nadere informatie

Zoeken naar goede bronnen. Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO

Zoeken naar goede bronnen. Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO Zoeken naar goede bronnen Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO Kennismaken Dienstverlening docenten en studenten Test informatievaardigheden Korte rondgang digitale mediatheek Fontys

Nadere informatie

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Politieke wetenschappen

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Politieke wetenschappen Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Politieke wetenschappen Website faculteitsbibliotheek Zoekmachine LIMO: boeken, artikels, eindwerken, tijdschrifttitels, kranten Specifieke

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN. Handleidingen

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN. Handleidingen BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Handleidingen ProQuest Zoeken in ProQuest-databanken: ProQuest Sociology; Political Science; Social Science Journals; Social Services Abstracts; Sociological Abstracts

Nadere informatie

LIMO zoekt gedrukte EN elektronische publicaties - in de catalogi van de K.U.Leuven bibliotheken en de andere bibliotheken van Libisnet -in LIRIAS =

LIMO zoekt gedrukte EN elektronische publicaties - in de catalogi van de K.U.Leuven bibliotheken en de andere bibliotheken van Libisnet -in LIRIAS = LIMO zoekt gedrukte EN elektronische publicaties - in de catalogi van de K.U.Leuven bibliotheken en de andere bibliotheken van Libisnet -in LIRIAS = academische publicaties K.U.Leuven - databanken en e-book

Nadere informatie

Web of Science: SCI, SSCI en AHCI

Web of Science: SCI, SSCI en AHCI Web of Science: SCI, SSCI en AHCI De Web of Science Citation index is toegankelijk via de Web of Knowledge (Wok), een portaalsite van het Institute of Scientific Information (ISI). De Web of Science Citation

Nadere informatie

Het zoet en zuur van de collectie

Het zoet en zuur van de collectie Het zoet en zuur van de collectie Op de vraag wat is de staat van de boekencollectie kon tot voor kort heel moeilijk een antwoord worden gegeven. Zelfs een conservator met 25 jaar ervaring kan wel een

Nadere informatie

Deel 1: starten met Endnote, mogelijkheden van bibliografische software

Deel 1: starten met Endnote, mogelijkheden van bibliografische software Deel 1: starten met Endnote, mogelijkheden van bibliografische software Versie feb. 2015 pag. 1 Bibliografische software? Endnote, Reference Manager, RefWorks, Zotero, Mendeley zijn bibliografische softwarepakketten

Nadere informatie

EndNote Web handleiding

EndNote Web handleiding EndNote Web handleiding Bibliographic reference manager voor het verzamelen, beheren, delen van referenties en het maken van literatuurlijsten. 1. Een account aanmaken. Je kan je registreren via de databank

Nadere informatie

PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.0. Publicatiedatum: 16 juli 2013

PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.0. Publicatiedatum: 16 juli 2013 PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.0 Publicatiedatum: 16 juli 2013 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 2 2 NIEUWE FUNCTIONALITEIT 3 2.1 Ondersteuning van

Nadere informatie

Handleiding EndNote Web

Handleiding EndNote Web Handleiding EndNote Web Versie februari 2012. Wat u met EndNote Web kan EndNote Web is een bibliografische software. U kunt ermee uw referenties opslaan en formatteren in diversie stijlen (zoals APA, MLA,

Nadere informatie

Handleiding RefWorks 2016

Handleiding RefWorks 2016 Handleiding RefWorks 2016 1. Inleiding 2. Registreren en account aanmaken 3. Verzamelen van referenties 4. Beheren en organiseren van referenties 5. Verwijderen van dubbele referenties 6. Bestanden toevoegen

Nadere informatie

Universitaire Bibliotheken Leiden. Producten en diensten

Universitaire Bibliotheken Leiden. Producten en diensten Universitaire Bibliotheken Leiden Producten en diensten Bibliotheek Gorlaeus Producten- en dienstencatalogus van de Universitaire Bibliotheken Leiden Deze brochure geeft een overzicht van de producten

Nadere informatie

Handleiding EndNote Web

Handleiding EndNote Web Handleiding EndNote Web Versie september 2012. Wat u met EndNote Web kan EndNote Web is een bibliografische software. U kunt ermee uw referenties opslaan en formatteren in diversie stijlen (zoals APA,

Nadere informatie

Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor

Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor Versie feb. 2015 pag. 38 Endnote output: 1. Organiseer je database 2. Doorzoek de referenties in je database 3. Publiceren,

Nadere informatie

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Sociologie / Sociaal Werk

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Sociologie / Sociaal Werk Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Sociologie / Sociaal Werk Website faculteitsbibliotheek Zoekmachine LIMO: boeken, artikels, eindwerken, tijdschrifttitels, kranten Specifieke

Nadere informatie

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 5 Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? Gebaseerd op module 3 van de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 5 In deze module

Nadere informatie

Citatie analyse Walaeus Bibliotheek (LUMC) 2014

Citatie analyse Walaeus Bibliotheek (LUMC) 2014 Citatie analyse Walaeus Bibliotheek (LUMC) 2014 Dit is de algemene introductie citatie analyse, bedoeld voor onderzoekers en academici die interesse hebben in het publiceren van een (wetenschappelijk)

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek

Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek Auteur: H. Benne, E. Langhorst Datum: april 2015 Inhoud Inleiding... 1 EndNote X7... 2 EndNote Web... 3 Add-ons... 4 Overstappen naar EndNote...

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp? Welke zoektermen? Welke bronnen? Zoeken naar informatie Welke informatiebron gebruik je? Hoe zoek je digitale

Nadere informatie

Korte Handleiding CINAHL

Korte Handleiding CINAHL Korte Handleiding CINAHL Inhoud: WALAEUS BIIBLIIOTHEEK Inleiding Inloggen Subject Headings en Keywords Zoeken Zoekscherm Zoeken op onderwerp Zoeken op auteur, auteursadres, e.d. Zoeken op tijdschrift Zoeken

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp Welke zoektermen Welke bronnen Zoeken naar informatie Welke informatiebronnen Kiezen en beoordelen van informatie

Nadere informatie

Algemene tips en tricks

Algemene tips en tricks Library Tips and Tricks (Library Tips and Tricks voor het schrijven van een master thesis) Algemene tips en tricks - Weet wat er verwacht wordt van een master thesis! Informeer jezelf bijvoorbeeld ook

Nadere informatie

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO?

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? www.thomasmore.be/bibliotheek Module 5 Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? Gebaseerd op module 3 van de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 5 In deze module

Nadere informatie

EndNote Web handleiding

EndNote Web handleiding EndNote Web handleiding Bibliographic reference manager voor het verzamelen, beheren, delen van referenties en het maken van literatuurlijsten 1. Een account aanmaken Je kan je registreren via de databank

Nadere informatie

1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen.

1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen. 1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen. Vooraleer je aan een literatuuronderzoek begint, is het belangrijk om voldoende informatie over je onderwerp te verzamelen via vakwoordenboeken,

Nadere informatie

Handleiding full text databanken

Handleiding full text databanken Handleiding full text databanken Inhoud Academic Search Premier (EBSCO)... 1 CatchWord (Ingenta)... 12 IDEAL (Academic Press)... 19 ScienceDirect (Elsevier Science)... 23 Full text vanuit Aleph via SFX-link...

Nadere informatie

Inhoud van deze handleiding

Inhoud van deze handleiding Inhoud van deze handleiding Wat is Limo Thuiswerken = gebruik de stuiterproxy Aanmelden in LIMO Zoeken in Limo Zoeken: algemeen Zoektips Zoeken: simple and advanced search Zoeken: simple search: een voorbeeld

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2 Inhoud Over Endnote... 3 Endnote installeren... 4 Een library aanmaken... 5 Voordat je begint!... 6 Tussenvoegsels in namen... 6 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 7 Handmatig

Nadere informatie

De Catalogus. De catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl

De Catalogus. De catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl De Catalogus De catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl Inhoud De Catalogus bevat titelgegevens van boeken en e-books, tijdschriften en e-journals, brieven, kaarten

Nadere informatie

Een handig nieuw internetportaal met toegang tot juridische bestanden van Kluwer

Een handig nieuw internetportaal met toegang tot juridische bestanden van Kluwer Plaza Kluwer : vertrouwde informatie in een nieuw digitaal jasje Een handig nieuw internetportaal met toegang tot juridische bestanden van Kluwer Op de Plaza vindt u boekenkasten vol informatie op uw eigen

Nadere informatie

Hand-out Informatievaardigheden FBE-Finance & Accounting HvA Bibliotheek Het webadres van de digitale bibliotheek:

Hand-out Informatievaardigheden FBE-Finance & Accounting HvA Bibliotheek Het webadres van de digitale bibliotheek: Hand-out Informatievaardigheden FBE-Finance & Accounting HvA Bibliotheek Het webadres van de digitale bibliotheek: www.hva.nl/bibliotheek Inhoudsopgave Zes stappen vóór en tijdens het zoeken... 1 Video

Nadere informatie

Handleiding Metis Admin

Handleiding Metis Admin Handleiding Metis Admin Inhoud 1. Inleiding 2. Registreren van publicaties tabblad Type tabblad Auteurs tabblad Bibliografische beschrijving tabblad Onderzoek tabblad Extra kenmerken tabblad Samenvatting

Nadere informatie

Nieuw in CBS versie 7.2

Nieuw in CBS versie 7.2 Nieuw in CBS versie 7.2 GGC NCC-IBL depositobeheer Gebruikersbeheer Publicatiedatum: 26 november 203 Inhoudsopgave NIEUW IN CBS VERSIE 7.2 3 2 GGC: RDA EN ZOEKEN 3 2. Inleiding 3 2.2 WinIBW: zoekscherm

Nadere informatie

Handleiding voor Zotero versie 2.0

Handleiding voor Zotero versie 2.0 Handleiding voor Zotero versie 2.0 Michiel Wolda De handleiding voor Zetero is geschreven voor de lezers van het boek Deskresearch: Informatie selecteren, beoordelen en verwerken: tweede editie (Van Veen

Nadere informatie

in linker menubalk, bij handige links naar Endnote en Referencemanager heel wat informatie over Endnote en de download-knop

in linker menubalk, bij handige links naar Endnote en Referencemanager heel wat informatie over Endnote en de download-knop Download Endnote De voorbereidende stappen: aanmelden op studienet, kies voor Mijn werkplek. in linker menubalk, bij handige links naar Endnote en Referencemanager hier vind je heel wat informatie over

Nadere informatie

Handleiding bij het gebruik van het bibsource portaal

Handleiding bij het gebruik van het bibsource portaal Handleiding bij het gebruik van het bibsource portaal Inhoudsopgave 1.0 introductie... 2 2. 0 Voor je begint Software vereisten... 2 2.1 VPN client installeren (voor toegang thuis)... 2 2.2 Citrix Receiver

Nadere informatie

Facultaire ICT faciliteiten. Introductie voor studenten

Facultaire ICT faciliteiten. Introductie voor studenten Facultaire ICT faciliteiten Introductie voor studenten C&CZ Computer en Communicatiezaken Facultaire ICT dienstverlening, inclusief netwerken en telefonie Voor alle medewerkers en studenten Bereikbaarheid:

Nadere informatie

EndNote X7 Quick Start guide Medische Bibliotheek september 2015

EndNote X7 Quick Start guide Medische Bibliotheek september 2015 EndNote X7 Quick Start guide Medische Bibliotheek september 2015 Een up-to-date versie is beschikbaar via www.ru.nl/ubn/endnoteumc 1 EndNote installeren... 1 2 EndNote Library... 1 3 Library vullen...

Nadere informatie

PiCarta Nieuw in versie 5.2

PiCarta Nieuw in versie 5.2 PiCarta Nieuw in versie 5.2 Inhoudsopgave 1 PICARTA ALGEMEEN 3 1.1 Beginscherm PiCarta 3 1.2 Sessie archief 3 1.3 Bevestiging De titel is aan uw archief toegevoegd 4 1.4 Privacy statement in PiCarta 4

Nadere informatie

Zoeken naar Literatuur

Zoeken naar Literatuur Zoeken naar Literatuur Zoeken naar literatuur wordt steeds makkelijker. Althans, als men het meer is beter - geloof aanhangt. Waar het vijf jaar geleden bijna alleen mogelijk was te zoeken in de OPC van

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN I. ORGANISATIESTRUCTUUR Er is één bibliotheekvoorziening binnen de universiteit. Deze

Nadere informatie

Zoeken in WorldCat Discovery

Zoeken in WorldCat Discovery Zoeken in WorldCat Discovery In de bibliotheekcatalogus vindt u alle boeken, e-books, tijdschriften, e-journals etc. van de Theologische Universiteit Kampen, maar ook die van vele andere Nederlandse en

Nadere informatie

B i j l a g e 1 TABELLEN

B i j l a g e 1 TABELLEN Concept-Jaarverslag UB 1998 15 B i j l a g e 1 TABELLEN tabel 1 Budgetten voor collectievorming 1995-1998 boeken en tijdschriften 2.196.000 2.092.000 2.108.000 2.192.000 elektr. informatiebronnen 230.000

Nadere informatie

Ook thuis zijn de meeste informatiebronnen te raadplegen.

Ook thuis zijn de meeste informatiebronnen te raadplegen. Introductie bij de online workshop informatievaardigheden. Je leert zoeken in een aantal informatiebronnen (=databanken). LexisNexis is een van de databanken die jullie al kennen. Voor de Onderzoeksredactie

Nadere informatie

Op zoek naar wetenschappelijke literatuur?

Op zoek naar wetenschappelijke literatuur? Op zoek naar wetenschappelijke literatuur? VERONIQUE DESPODT I N F O R M AT I E M E D E W E R K E R K C G G V E R O N I Q U E. D E S P O D T @ U G E N T. B E BLITS INFORMATIESESSIE - 21/04/2017 Blits?

Nadere informatie

De Radboud Repository

De Radboud Repository Bouwen aan zichtbaarheid Nijmeegs onderzoek De Radboud Repository In het DARE-project hebben alle Nederlandse universiteiten, onder leiding van de Stichting Surf, een eigen repository ingericht. DARE is

Nadere informatie

Hoe kan ik referenties uit een bibliografische database in Reference Manager importeren?

Hoe kan ik referenties uit een bibliografische database in Reference Manager importeren? Hoe kan ik referenties uit een bibliografische database in Reference Manager importeren? 1. vanuit PubMed 2. vanuit Embase (OVID) 3. vanuit Web of Science 4. vanuit CINAHL 5. vanuit PsycInfo 6. vanuit

Nadere informatie

2013-2014. Informatievaardigheden Academische Introductie

2013-2014. Informatievaardigheden Academische Introductie 2013-2014 Informatievaardigheden Academische Introductie Bibliotheek NLDA Ministerie van Defensie 23-10-2013 Inhoud Hoe zoek ik op een efficiënte manier naar (wetenschappelijke) informatie?... 3 Wat is

Nadere informatie

Fred Bosman: Gebruikersonderzoek UB Groningen (LOOWI: 25-02-05)

Fred Bosman: Gebruikersonderzoek UB Groningen (LOOWI: 25-02-05) Fred Bosman: Gebruikersonderzoek UB Groningen (LOOWI: 25-02-05) Deze gegevens zijn afkomstig van de sheets zijn van de presentatie van Fred Bosman voor het LOOWI op 25-02-2005. Voor de complete tekst en

Nadere informatie

Universiteitsbibliotheek. Onderzoek Universiteitsbibliotheek op zoek naar wetenschappelijke informatie. Harrie Knippenberg Jan Wiborg

Universiteitsbibliotheek. Onderzoek Universiteitsbibliotheek op zoek naar wetenschappelijke informatie. Harrie Knippenberg Jan Wiborg Universiteitsbibliotheek Onderzoek Universiteitsbibliotheek 2008... op zoek naar wetenschappelijke informatie Harrie Knippenberg Jan Wiborg Inhoud 1. Inleiding 2 2. Manieren om te zoeken naar wetenschappelijke

Nadere informatie

Korte infosessies Inschrijven niet nodig! Voor studenten o PubMed, Embase, Google Scholar o EndNote nu

Korte infosessies Inschrijven niet nodig! Voor studenten o PubMed, Embase, Google Scholar o EndNote nu EndNote VERONIQUE DESPODT INFORMATIEMEDEWERKER KCGG VERONIQUE.DESPODT@UGENT.BE BLITS INFORMATIESESSIE VOOR STUDENTEN 02/12/2016 Blits? Initiatief: Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gent (0K3) Korte

Nadere informatie