Examenopgaven VMBO-BB 2003

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenopgaven VMBO-BB 2003"

Transcriptie

1 Examenopgaven VMBO-BB 2003 tijdvak 1 woensdag 21 mei uur AARDRIJKSKUNDE CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkboekje. Dit examen bestaat uit 36 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden o

2 OMGAAN MET NATUURLIJKE HULPBRONNEN De kringlopen van het water figuur 1 ZEE figuur 2 LAND ZEE 1p 1 In figuur 1 en in figuur 2 zie je de kringlopen van het water. Het zijn twee verschillende kringlopen: de korte kringloop en de lange kringloop. Welke kringloop is de lange kringloop: figuur 1 of figuur 2? Omcirkel in het uitwerkboekje figuur 1 of figuur o 2 ga naar de volgende pagina

3 1p 2 De totale hoeveelheid zoet water op aarde is 100%. Een klein deel hiervan zit in de lucht als waterdamp. De rest bevindt zich - in de bodem. - in de meren en de rivieren. - in de poolkappen en de gletsjers. Waar zit het grootste deel van deze 100% zoet water? A in de bodem B in de meren en de rivieren C in de poolkappen en de gletsjers 2p 3 Het waterverbruik is de laatste 50 jaar sterk toegenomen. Geef hiervoor twee redenen o 3 ga naar de volgende pagina

4 foto 1 Vervuild water in een rivier dat van fabrieken afkomt. foto 2 Kinderen halen water 1p 4 Foto 1 en foto 2 hebben te maken met de kwaliteit van het water en de hoeveelheid water. Welke foto heeft duidelijk te maken met de kwaliteit van het water: foto 1 of foto 2? Omcirkel in het uitwerkboekje foto 1 of foto 2. 1p 5 De mens kan invloed hebben op de kwaliteit van het water. Geef een voorbeeld hoe de mens invloed kan hebben op de kwaliteit van het water o 4 ga naar de volgende pagina

5 kaart 1 Turkije ZWARTE ZEE Istanbul Ankara irrigatieproject P Atatürkstuwdam TURKIJE P SYRIË IRAN Tigris MIDDELLANDSE ZEE IRAK Eufra at KOEWEIT km 1p 6 De grootste stuwdam in de rivier de Eufraat is de Atatürkstuwdam. Deze stuwdam ligt in het zuiden van Turkije, in een irrigatieproject (zie kaart 1). Irak is niet blij met deze stuwdam. Geef hiervoor een reden. kaart 2 Neerslag in Turkije P SYRIË IRAK minder dan 400 mm mm km mm meer dan 1000 mm P Atatürkstuwdam 1p 7 Kaart 2 laat de verdeling van de neerslag over Turkije zien. Welk deel van Turkije heeft de minste neerslag? A het midden B het noorden C het oosten D het zuiden 1p 8 Gebruik kaart 1 en kaart 2. Leg uit waarom het goed is dat op plaats P in de rivier de Eufraat een stuwdam is gebouwd o 5 ga naar de volgende pagina

6 foto 3 Druppel-irrigatie met behulp van een slang in Pica, Chili foto 4 Irrigatie in Egypte 1p 9 Het is verstandig om het weinige water dat er is zuinig te gebruiken. Op foto 3 en op foto 4 zie je twee verschillende manieren van irrigatie. Bij de ene manier wordt veel meer water gebruikt dan bij de andere manier. Welke manier van irrigatie is het beste als je kijkt naar het zuinige gebruik van water? Omcirkel in je uitwerkboekje foto 3 of foto o 6 ga naar de volgende pagina

7 kaart 3 Egypte met de Nijl MIDDELLANDSE ZEE Cairo ISRAËL JORDANIË stuwdam landsgrens Nijl SAUDI- ARABIË Ligging Egypte E G Y P T E Nijl RODE ZEE Nassermeer km km 1p 10 De Nijl is een lange rivier. Hij ontspringt in het oosten van Afrika. Het laatste stuk van de Nijl ligt in Egypte (zie kaart 3). Onderweg in Egypte raakt de Nijl een groot deel van zijn water kwijt. Waarom raakt de Nijl onderweg in Egypte een groot deel van zijn water kwijt? 1p 11 Ten noorden van Cairo ligt de delta van de Nijl. Het is een belangrijk gebied voor de landbouw. De landbouw is in dit gebied voor een groot deel afhankelijk van het water van de Nijl. De aanleg van het Nassermeer heeft echter gevolgen voor het water van de Nijl in deze delta. Welk letter geeft het juiste antwoord? A Alleen de hoeveelheid van het water van de Nijl is minder geworden. B Alleen de kwaliteit van het water van de Nijl is minder geworden. C De kwaliteit van het water én de hoeveelheid van het water van de Nijl zijn minder geworden. 2p 12 Nederland is een land waar het regelmatig regent. Sommige mensen vinden het wel eens teveel regenen. Toch dreigen bepaalde gebieden in Nederland te verdrogen. Hieronder staan twee mogelijke oorzaken van de verdroging van bepaalde gebieden: 1 Het regent in Nederland alleen in de herfst en de winter. 2 Voor drinkwater wordt steeds meer grondwater gebruikt. De cijfers 1 en 2 staan in het uitwerkboekje. Omcirkel achter de cijfers juist of onjuist. 2p 13 Een Nederlander gebruikt gemiddeld 130 liter water per dag. Het gebruik kan minder. Geef twee manieren om het dagelijkse waterverbruik te verminderen o 7 ga naar de volgende pagina

8 1p 14 Er zijn verschillende manieren om aan drinkwater te komen. Dat kan bijvoorbeeld door 1 stuwdammen aan te leggen. 2 van zeewater drinkwater te maken. 3 grondwater en oppervlaktewater te gebruiken. Op welke manier komen wij in Nederland vooral aan ons drinkwater? A manier 1 B manier 2 C manier 3 tekst 1 De kwaliteit van het Maaswater is niet echt verbeterd ROTTERDAM De kwaliteit van het Maaswater is nog niet goed genoeg. Er zit nog te veel cadmium en fosfaat in. Het aantal lozingen door vervuilers is verminderd. Maar de waterkwaliteit is niet echt verbeterd. 1p 15 Een goede kwaliteit van het Maaswater is voor ons allemaal belangrijk. Er zijn ook bedrijven die graag een goede kwaliteit willen. Welk bedrijf heeft het meeste belang bij een goede kwaliteit van het Maaswater? A een betonfabriek B een drinkwaterbedrijf C een elektriciteitscentrale o 8 ga naar de volgende pagina

9 kaart 4 Zuid-Limburg Maas Roermond LIMBURG grens stedelijk gebied BELGIË Sittard Heerlen DUITSLAND Kerkrade Maastricht 322 Vaalserberg km 1p 16 De kwaliteit van het Maaswater is volgens tekst 1 niet verbeterd. Wie is de grootste vervuiler van het Maaswater (zie kaart 4)? A de industrie in België B de industrie in Duitsland C de industrie in Nederland 1p 17 In Nederland wordt een groot deel van het rioolwater gezuiverd. Sinds 1970 heeft men in Nederland steeds meer waterzuiveringsinstallaties gebouwd. Waarom was het nodig steeds meer waterzuiveringsinstallaties te bouwen? o 9 ga naar de volgende pagina

10 TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR kaart 5 Het Ruhrgebied in Duitsland Wesel X Bottrop haven hoogovens Oberhausen Dortmund Duisburg Essen Bochum km kaart 6 Een deel van het stroomgebied van de Rijn in Duitsland Rijn Wesel Duisburg Emscher Essen Wuppertal Düsseldorf W upper Dortmund Ruhr Lippe Möhne Het Ruhrgebied in Duitsland (zie kaart 5) Keulen Erft Sieg Siegen Bonn Lahn BELGIË Koblenz km 1p 18 Kaart 5 geeft een overzicht waar in het Ruhrgebied hoogovens staan. In de hoogovens wordt ijzererts gesmolten. Alle hoogovens staan langs de rivier de Rijn. Op kaart 5 is de naam van een zijrivier van de Rijn vervangen door de letter X. Gebruik bij je antwoord kaart 6. De rivier aangegeven met de letter X in kaart 5 is de A Lippe. B Möhne. C Ruhr. D Wupper o 10 ga naar de volgende pagina

11 1p 19 Een groot deel van het ijzererts dat de Duitse hoogovens gebruiken, wordt met binnenvaartschepen over de Rijn aangevoerd. Via welke haven wordt dit ijzererts vooral aangevoerd? A Amsterdam B Antwerpen C IJmuiden D Rotterdam kaart 7 Europa staatkundig NEDERLAND DUITSLAND Waal Rijn Main-Donaukanaal Main Donau POLEN TSJECHIË SLOWAKIJE OOSTENRIJK HONGARIJE ROEMENIË Donau ZWARTE ZEE 5 4 Straat van Gibraltar MIDDELLANDSE ZEE 1 Kroatië 2 Bosnië-Hercegovina 3 Joegoslavië 4 Macedonië 5 Albanië 6 Slovenië km 1p 20 Een binnenschip brengt een lading graan van Rotterdam naar Roemenië. Het schip vaart via de Waal, de Rijn, de Main, het Main-Donaukanaal en de Donau (zie kaart 7). Wat is de juiste volgorde van Europese landen waar dit schip doorheen vaart op weg naar Roemenië? A Duitsland Oostenrijk Hongarije B Duitsland Tsjechië Hongarije C Oostenrijk Kroatië Joegoslavië D Oostenrijk Slovenië Joegoslavië 1p 21 Sinds enige jaren is het Main-Donaukanaal klaar. Geef een reden waarom transportbedrijven de voorkeur zullen geven aan de route via de Rijn en de Donau en niet via de Straat van Gibraltar en de Middellandse Zee o 11 ga naar de volgende pagina

12 kaart 8 Drukte op de Nederlandse wegen in 1999 Groningen Leeuwarden Assen Den Helder Emmen Meppel Alkmaar Hoorn Lelystad Zwolle 1 Amsterdam Haarlem 9 Almelo 5 Deventer Apeldoorn Enschede Leiden Den Haag Amersfoort Utrecht Arnhem Rotterdam 2 Nijmegen gemiddeld aantal motorvoertuigen per werkdag, of meer de "top-10" van files in Nederland 1. A8 Kp. Coenplein 2. A2 Culemborg 3. A2 Kp. Oudenrijn 4. A13 Kp. Kleinpolderplein 5. A9 Badhoeverdorp 6. A27 Kp. Lunetten 7. A2 Nieuwegein 8. A2 Kp. Everdingen 9. A10 Coentunnel 10. A13 Kp. Vrijenban Kp = knooppunt Middelburg Roosendaal Breda Tilburg 's-hertogenbosch Eindhoven Venlo Roermond Heerlen Maastricht km 1p 22 In welk deel van Nederland komen de meeste files voor op werkdagen (zie kaart 8)? A Noord-Nederland B Oost-Nederland C West-Nederland D Zuid-Nederland 1p 23 Bij welke grote stad waren in 1999 de meeste files van de "top-10" van files in Nederland (zie kaart 8)? A Amsterdam B Eindhoven C Rotterdam D Utrecht o 12 ga naar de volgende pagina

13 kaart 9 Deel van Noordwest-Europa Amsterdam Londen Bremen Antwerpen km 1p 24 Rotterdam wil wereldhaven nummer 1 blijven. Daarom kwam het Rotterdamse havenbedrijf in 1998 met een plan voor uitbreiding. Het Rotterdamse havenbedrijf wil zo haar concurrentiepositie verbeteren. Welke containerhaven is op dit moment de grootste concurrent van Rotterdam (zie kaart 9)? A Amsterdam B Antwerpen C Bremen D Londen 1p 25 Steeds meer goederen worden vervoerd in containers. Het vervoer van goederen in containers heeft veel voordelen. Noem een voordeel van het gebruik van containers o 13 ga naar de volgende pagina

14 kaart 10 De IJzeren Rijn Breda g Roosendaal Tilburg Eindhoven A67-variant Antwerpen IJzeren Rijn Helmond Venlo Roermond Mönchen- Gladbach Ruhrgebied Hasselt Tongeren Maastricht Keulen tracé IJzeren Rijn A67-variant bestaand spoor nationaal park De Meinweg km 1p 26 Veel goederen worden vervoerd naar het Ruhrgebied. Dit gebeurt nu vooral met binnenvaartschepen en met vrachtauto s. De IJzeren Rijn is een oude spoorlijn tussen Antwerpen en het Ruhrgebied in Duitsland (zie kaart 10). Er is een plan om deze spoorlijn te vernieuwen en daarna te gebruiken voor goederenvervoer. Geef een voordeel van het goederenvervoer per trein als je het vergelijkt met een vrachtauto. 1p 27 Geef een nadeel van het goederenvervoer per trein als je het vergelijkt met een vrachtauto. 1p 28 De milieubeweging is tegen de aanleg van de IJzeren Rijn. Zij is voorstander van een nieuwe spoorlijn. Dit wordt de A67-variant genoemd (zie kaart 10). De Belgische regering is echter tegen de A67-variant. Met wie ben jij het eens? Kies voor de milieubeweging of voor de Belgische regering. Omcirkel in het uitwerkboekje de milieubeweging of de Belgische regering en geef een reden voor je keuze o 14 ga naar de volgende pagina

15 kaart 11 Transport van aardolie 1p 29 De aardolie die in Rotterdam wordt aangevoerd, komt vooral uit A Algerije. B Midden-Oosten. C Nigeria. D Venezuela. 1p 30 Op kaart 11 staan twee routes naar Europa aangegeven met de letters P en Q. Mammoettankers volgen route P. Waarom kunnen de mammoettankers niet via route Q naar Europa varen? o 15 ga naar de volgende pagina

16 kaart 12 Veranderingen in de provincie X 1p 31 In de titel en op kaart 12 is met de letter X een deel van een Nederlandse provincie aangegeven. In welke provincie staat de letter X? A Limburg B Noord-Brabant C Zeeland D Zuid-Holland 1p 32 Op kaart 12 staan vier veranderingen aangegeven. Deze vier veranderingen leiden tot een verbetering van A de goederenoverslag. B de infrastructuur. C het achterland. 2p 33 De aanleg van de HSL (Hogesnelheidslijn) in de buurt van Breda (zie kaart 12). Over de komst van de HSL zijn de meningen verdeeld. De volgende uitspraken worden vaak gehoord in verband met de aanleg van de HSL: - de HSL zal extra geluidsoverlast geven - wij kunnen niet meer uitbreiden richting Etten-Leur - de aanleg zorgt voor extra werkgelegenheid Deze uitspraken zijn - in willekeurige volgorde - gedaan door de volgende groepen: X de aannemersbedrijven Y de bewoners van Breda-West Z het gemeentebestuur van Breda Kies twee van de groepen: aannemersbedrijven, gemeentebestuur of bewoners en zet achter elke groep welke uitspraak zij deden o 16 ga naar de volgende pagina

17 foto 5 Wereldberoemde laad- en loskranen kaart 13 Nederland Den Helder Zwolle Den Haag Rotterdam km 1p 34 Foto 5 laat een voorbeeld zien van de wereldberoemde laad- en loskranen in Nederland. Bij welke stad in Nederland is deze foto gemaakt (zie kaart 13)? A Den Haag B Den Helder C Rotterdam D Zwolle o 17 ga naar de volgende pagina

18 kaart 14 Schiphol j Oud- West Osdorp Slotervaart/ Overtoomse Veld Amsterdam Oud-Zuid Amstel V Zuideramstel Schiphol- Oost Luchthaven Schiphol spoorweg met NS-station spoorweg met metrostation spoorwegtunnel gemeentegrens van Amsterdam autosnelweg andere belangrijke weg wegtunnel m 1p 35 Om goed te kunnen concurreren met andere luchthavens in Europa, is het belangrijk dat Schiphol goed bereikbaar is. Hoe kun je op kaart 14 zien dat Schiphol goed bereikbaar is? o 18 ga naar de volgende pagina

19 kaart 15 Deel van Europa Amsterdam Brussel Frankfurt Malaga km 1p 36 Eén van de grootste luchthavens in Europa en ook een belangrijke concurrent van Schiphol in Europa is (zie kaart 15) A de luchthaven van Brussel. B de luchthaven van Frankfurt. C de luchthaven van Malaga o* 19 ga naar de volgende pagina einde

AARDRIJKSKUNDE CSE KB

AARDRIJKSKUNDE CSE KB Examen VMBO-KB 2005 tijdvak 1 dinsdag 24 mei 9.00 11.00 uur AARDRIJKSKUNDE CSE KB Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2005 - I

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2005 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR kaart 1 Soorten verbindingen in Nederland in 2001 Legenda: 1 2 3 0 30 60 km 1p 1 Kaart 1 geeft drie

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL

AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL SAMENVATTINGEN groep 5 ISBN 90 345 1843 4 212396 Blok 1 Leven op een grote bol Les 1 Mijn plek op aarde De aarde heeft de vorm van een bol. Er liggen grote stukken land

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL

AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL SAMENVATTINGEN groep 8 ISBN 90 345 1846 9 212399 Blok 1 Kleurrijk Nederland Les 1 De kleur van het geluk In Nederland wonen veel Chinezen. Ze richten hun huis in met

Nadere informatie

Examen VWO. Aardrijkskunde (nieuwe stijl)

Examen VWO. Aardrijkskunde (nieuwe stijl) Aardrijkskunde (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 9.00 12.00 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen; het examen bestaat uit

Nadere informatie

(met een dyslexieverklaring: 30 minuten verlenging)

(met een dyslexieverklaring: 30 minuten verlenging) Aardrijkskunde toetsinformatie aantal opgaven: afnameduur 60 meerkeuzevragen 90 minuten (met een dyslexieverklaring: 30 minuten verlenging) toetsresultaat Je kunt de gemaakte Aardrijkskunde nakijken met

Nadere informatie

Examen HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Gebruik De Grote Bosatlas, 53e druk.

Examen HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Gebruik De Grote Bosatlas, 53e druk. Examen HAVO 2013 tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-16.30 uur aardrijkskunde Bij dit examen hoort een bijlage. Gebruik De Grote Bosatlas, 53e druk. Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 17 juni 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 17 juni 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2008 tijdvak 2 dinsdag 17 juni 9.00-11.00 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Actie! 5 Logistics. 1 Hoe ziet de wereld van de logistiek eruit? 7

Actie! 5 Logistics. 1 Hoe ziet de wereld van de logistiek eruit? 7 Inhoud Actie! 5 Logistics 1 7 1.1 Wat is logistiek? 7 1.2 Is er overal evenveel logistieke activiteit? 13 1.3 Hoe is een logistieke keten opgebouwd? 25 1.4 Hoe komen afgewerkte goederen tot bij de consument?

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. economie CSE BB. tijdvak 1 dinsdag 20 mei 9.00-10.30 uur. Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje.

Examen VMBO-BB. economie CSE BB. tijdvak 1 dinsdag 20 mei 9.00-10.30 uur. Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Examen VMBO-BB 2014 tijdvak 1 dinsdag 20 mei 9.00-10.30 uur economie CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit examen

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. economie CSE BB. tijdvak 1 woensdag 22 mei 9.00-10.30 uur. Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje.

Examen VMBO-BB. economie CSE BB. tijdvak 1 woensdag 22 mei 9.00-10.30 uur. Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Examen VMBO-BB 2013 tijdvak 1 woensdag 22 mei 9.00-10.30 uur economie CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 36 vragen. Voor dit examen

Nadere informatie

Examen HAVO. Aardrijkskunde (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Aardrijkskunde (nieuwe stijl) Aardrijkskunde (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 11.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen; het examen bestaat uit

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2012 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 41 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

een nieuw centraal examen aardrijkskunde vmbo

een nieuw centraal examen aardrijkskunde vmbo een nieuw centraal examen aardrijkskunde vmbo Centrale examens VO Een nieuw centraal examen aardrijkskunde vmbo 2 Waarom deze brochure? In augustus 2013 is het nieuwe examenprogramma aardrijkskunde vmbo

Nadere informatie

economie CSE GL en TL

economie CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-15.30 uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 48 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 19 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 19 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 maandag 19 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A1,2 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 20 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Leergebied: Oost Nederland. Over-

Leergebied: Oost Nederland. Over- Techniekkit: Domein: Competentie: Leergebied: Oost Nederland Over- Ontwerpen Aardrijkskunde brengingen Toepassen Reflectie 1. In Nederland hebben veel mensen een fiets. Nederland is echt een fietsland.

Nadere informatie

WieWatWater. Dit lesproject is ontwikkeld onder auspiciën van de afdeling Bouwen, Milieu & Monumenten van de Gemeente Tiel

WieWatWater. Dit lesproject is ontwikkeld onder auspiciën van de afdeling Bouwen, Milieu & Monumenten van de Gemeente Tiel WieWatWater Januari 2011 Dit lesproject is ontwikkeld onder auspiciën van de afdeling Bouwen, Milieu & Monumenten van de Gemeente Tiel Nadere informatie over dit lesproject is te verkrijgen bij de Stichting

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. economie CSE BB. tijdvak 1 donderdag 29 mei 9.00-10.30 uur. Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje.

Examen VMBO-BB. economie CSE BB. tijdvak 1 donderdag 29 mei 9.00-10.30 uur. Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Examen VMBOBB 2008 tijdvak 1 donderdag 29 mei 9.00 10.30 uur economie CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 36 vragen. Voor dit examen

Nadere informatie

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u?

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u? Wie beslist wat? Korte omschrijving werkvorm: De werkvorm Wie-Beslist-Wat is een variant op het spel Ren je rot. De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-GL en TL-COMPEX 2004

Examenopgaven VMBO-GL en TL-COMPEX 2004 Examenopgaven VMBO-GL en TL-COMPEX 2004 tijdvak 1 dinsdag 1 juni 9.00 11.00 uur ECONOMIE CSE GL EN TL Bij dit examen hoort een bijlage met 11 informatiebronnen. Dit examen bestaat uit 40 vragen. Voor dit

Nadere informatie

Alkmaar in de klas. 3. Alkmaar in de vaart der volkeren. Teksten Havo-VWO

Alkmaar in de klas. 3. Alkmaar in de vaart der volkeren. Teksten Havo-VWO Alkmaar in de klas 3. Alkmaar in de vaart der volkeren Teksten Havo-VWO Historische Vereniging Alkmaar info@historischeverenigingalkmaar.nl www.hvalkmaar.nl Alkmaar in de Vaart der Volkeren Havo/vwo Wat

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 2 dinsdag 22 juni 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 maandag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 maandag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2013 tijdvak 1 maandag 27 mei 13.30-15.30 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2009 tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-15.30 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

economie CSE GL en TL

economie CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 1 vrijdag #dag 25 # mei 13.30 #tijd- 15.30 - #tijd uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 47 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL Amsterdam in 1594, aan het begin van de Gouden Eeuw. De Nederlandse kunst, wetenschap en vooral de economie floreren. Ondernemers krijgen nieuwe kansen en kunnen steeds grotere investeringen doen. Ze financieren

Nadere informatie